Novo Nordisk Fonden 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisk Fonden 2012"

Transkript

1 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2012

2 Højdepunkter Året 2012 har været et begivenhedsrigt og aktivt år for Novo Nordisk Fonden. Fonden har modtaget og behandlet mere end 1200 ansøgninger, hvoraf 255 har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Der er i alt bevilget DKK 960 mio. og netto udbetalt DKK 484 mio. De bevilgede beløb fordeler sig på: DKK 286 mio. uddelt i fri konkurrence af Fondens komiteer og udvalg i form af projektstøtte, forskningslederprogrammer, stipendier, symposier og hæderspriser DKK 411,25 mio. til Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved Danmarks Tekniske Universitet DKK 201,88 mio. til Danish Diabetes Academy ved Odense Universitetshospital DKK 4,2 mio. til enkeltsatsninger, herunder til foredrag, uddannelse, og et postdoc-stipendium DKK 6,5 mio. til Copenhagen Bioscience Conferences DKK 47,3 mio. til Steno Diabetes Center, heraf DKK 27 mio. som tilskud til udviklingsarbejde og hospitalsdriften, DKK 10 mio. til forskningsaktiviteter i Steno Center for Sundhedsfremme, og DKK 10,3 mio. til STAR uddannelsesprojekt vedr. kursusaktiviteter til forbedring af behandlingen af diabetes DKK 3 mio. til humanitære og sociale formål. For yderligere oplysninger om bevilget forskningsstøtte henvises til Novo Nordisk Fondens hjemmeside hvor der findes en udtømmende legatarliste for Nedenstående er en opsummering af højdepunkter, hvad angår nye bevillinger tildelt i 2012, samt korte resumeer af aktiviteter i fondens centerklynge og Copenhagen Bioscience Conferences. Ulf J. Johansson Bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte, Direktør, Novo Nordisk Fonden 2

3 Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark Læge- og Naturvidenskabelige Komite Komiteen uddeler årligt projektmidler efter ansøgning til læge- og naturvidenskabelig forskning i Danmark. I 2012 modtog fonden i alt 394 ansøgninger om støtte fra Læge og Naturvidenskabelige Komite om et samlet beløb på DKK Der var DKK 55 mio. til rådighed for uddeling og i alt 62 ansøgninger fik en bevilling. Samarbejdet med Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat er fortsat, således at fonden efter sagkyndig vurdering har kunnet overgive 5et antal højt kvalificerede ansøgninger til VP-Legatet. I 2012 blev de 4 ansøgninger indstillet til støtte fra VP-Legatet, hvor de modtager en bevillingssum på i alt DKK 5 mio. Læge- og Naturvidenskabelige Komite modtog og behandlede i alt 15 ansøgninger om kliniske forskerstipendier, og 4 stipendier blev bevilget med en samlet bevillingssum på DKK 10 mio. Læge- og Naturvidenskabelige Komite modtog og behandlede i alt 19 ansøgninger om Hallas Møller Stipendier og 2 femårige stipendier på op til DKK 11 mio. blev tildelt. Udvalget for Almen Medicinsk Forskning Udvalget modtog i alt 5 ansøgninger om postdoc-stipendier i almen medicin. Der var DKK 2 mio. til rådighed og 4 stipendier på halv tid blev tildelt. Udvalget for Sygeplejeforskning Udvalget indkaldte i 2012 ansøgninger til forskningsprojekter i klinisk sygepleje og samfinansierede 3-årige forskningsstipendier indenfor sygepleje. Der var i alt DKK 1,5 mio. til rådighed for forskningsprojekter i klinisk sygepleje. Derudover var der afsat DKK til hvert af de 3-årige stipendieforløb. Udvalget modtog i alt 29 ansøgninger om støtte til forskningsprojekter i klinisk sygepleje, i alt 12 bevillinger blev givet. Udvalget modtog 24 ansøgninger om støtte til ph.d.-forskningsstipendier inden for sygeplejeforskning, i alt 3 bevillinger blev givet. Endelig modtog udvalget 3 ansøgninger om støtte til samfinansierede postdocstipendier, i alt 3 bevillinger blev givet. 3

4 Endokrinologisk forskning i Norden Novo Nordisk Fonden har støttet endokrinologisk og eksperimentel fysiologisk forskning i Norden i snart 90 år. De senere år er bevillingerne udbygget kraftigt, dels gennem øget projektstøtte, dels støtte til en række programforløb. Nordisk Forskningskomite Komiteen uddeler projektmidler efter ansøgning til grundvidenskabelig og klinisk forskning inden for endokrinologi i de nordiske lande. Komiteen modtog i 2012 i alt 283 ansøgninger om projektstøtte. Der var i år DKK 38 mio. til rådighed for uddelingen, og der blev i alt uddelt 74 bevillinger, hvoraf 4 bevillinger var 3-årige og blev tildelt bevillinger på mellem DKK 2,4 mio. og DKK 3 mio., resten var etårige. Derudover havde komiteen som noget nyt i år mulighed for at udtage den bedste ansøgning til et Advanced Grant. Forudsætningen for at få tildelt et advanced grant var, at forskningsprojektet skulle være af højeste internationale kvalitet, og at forskeren skulle være en etableret forsker på højt internationalt niveau. Den af komiteen udvalgte forsker blev herefter inviteret til at indsende et 5-årigt forskningsprogram med henblik på tildeling af en bevilling på DKK 10 mio. fordelt med DKK 2 mio. om året i 5 år. Komiteen besluttede på den baggrund at bevilge Novo Nordisk Fondens Advanced Grant til den udvalgte forsker professor Per-Olof Berggren fra Karolinska Institutet i Stockholm til studiet af: An in vivo imaging approach to study pancreatic ß-cell Ca² + signaling. Symposier Nordisk Forskningskomite forestår også uddeling af midler til afholdelse af en række symposier i Norden, hvis temaer skal ligge inden for endokrinologi eller eksperimentel fysiologi. Komiteen modtog i ansøgninger om symposiestøtte og en ansøgning blev imødekommet med i alt DKK Novo Nordisk Fondens Excellensprojekt Novo Nordisk Fondens excellensprojekt 2012 for yngre endokrinologiske forskere. Der var DKK 20 mio. til rådighed for op til fire 5-årige bevillinger á DKK 5 mio. Der indkom i alt 43 interessetilkendegivelser - heraf blev de 6 bedst kvalificerede ansøgere udvalgt og bedt om at udarbejde en egentlig projektansøgning og blandt disse besluttede komiteen at vælge fire ansøgere, som hver fik en bevilling på DKK 5 mio. 4

5 Kunsthistorisk forskning Udvalget for Kunsthistorisk Forskning Udvalget støtter projekter inden for kunsthistorie samt projekter, som kan bidrage til at udvikle kunsthistorisk forskning. Udvalget havde modtaget i alt 40 ansøgninger, hvoraf 14 projekter fik tildelt samlet støtte på i alt DKK 1 mio. Bedømmelsesudvalg Mads Øvlisen Stipendier Udvalget modtog i alt 33 ansøgninger til behandling. Der var opslået et kunsthistorisk ph.d.-studium inden for kunst før 1900 og et praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst, og hvert af disse to 3-årige stipendier blev tildelt DKK 1,5 mio. 5

6 Større enkeltbevillinger Exploratory pre-seed grants Novo Nordisk Fonden har et exploratory pre-seed grants-program i samarbejde med Novo Seeds. Programmet er rettet mod forskningsmiljøer i Norden. Det er et initiativ, som skal accelerere den tidlige kommercialisering af anvendelsesorienterede forskningsfund og ideer inden for biomedicin og bioteknologi med potentiale til at kunne udvikles til nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier. Fonden uddelte i 2012 i alt DKK 12,95 mio. til 27 projekter, hvert på op til DKK 0,5 mio. Projekterne skal kunne udføres indenfor 1 år og skal være helt eller delvist forankret ved et skandinavisk universitet eller hospital. Udvalget har i alt modtaget og behandlet 160 ansøgninger. Novo Nordisk Fondens og Novo A/S Pre-seed program Siden 2007 har fonden i samarbejde med Novo A/S (Novo Seeds) støttet udvikling af nordiske life science forskningsfund med kommercielt potentiale. Den tildelte støtte gives på samme vilkår som fondens øvrige projektstøtte dvs. uden modkrav. Via pre-seedprogrammet ydes tillige støtte til ledelses- og strategiudvikling i de udvalgte projekter. Der er i 2012 givet i alt 4 pre-seed bevillinger for i alt DKK 10,286 mio. Fremtidens Virtuelle Laboratorium DTU Fonden har bevilget DKK til Fremtidens virtuelle laboratorium ved Biotech Academy på DTU. Formålet med projektet er at udvikle et unikt selvstændigt undervisningsværktøj med et simpelt og overskueligt brugerinterface, som stilles til rådighed for landets gymnasielærere, således at de kan supplere deres undervisning i bioteknologi/biologi/kemi med virtuelle forsøg. The Danish Diabetes Academy Fonden har støttet etableringen af The Danish Diabetes Academy med DKK 201,88 mio. over en 5-årig periode med professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen som leder af Akademiet og med Odense Universitetshospital som vært. Det Danske Diabetes Akademi er udover Novo Nordisk Fonden støttet med finansiering fra universiteter og hospitaler i Danmark samt fra Juvenile Diabetes Research Foundation. Akademiets ambition er at frembringe ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på. Akademiet udbyder ph.d.-, postdoc- og professorstipendier og alle diabetesforskere i ind- og udland kan søge. En af akademiets vigtigste opgaver er bl.a. via kurser og konferencer at skabe en platform for samarbejde på tværs af danske fakulteter og hospitaler og over landegrænser. Visionen er, at dette samarbejde vil skabe synergieffekter, der styrker forskningen i Danmark og internationalt. 6

7 STØRRE ENKELTBEVILLINGER Niels Bohr arkivet I anledning af 100-året i 2013 for Niels Bohrs atommodel har fonden bevilget DKK 1 mio. til Niels Bohr arkivet. Støtten bevilges til besættelse af en postdoc-stilling til udforskning af det historiske materiale i Niels Bohr arkivet på Københavns Universitet. Nordisk konference Education of Health Professionals for a new Century Professor, med.dr. Jan Lindsten, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm modtog en bevilling på DKK til afholdelse af ovennævnte konference for ca. 100 deltagere i september Nobel Laureate Lectures I samarbejde med Det kgl. Danske Videnskabernes Selskaber afholdes symposier for den brede offentlighed, hvor hovedtalerne er Nobel Prismodtagere. Begivenheden afsluttes med en festlig reception. Symposierne tiltrækker almindeligvis mere end 400 tilhørere. I januar 2012, afholdt tidligere nobelprismodtager i kemi 1999, professor Ahmed Zewail forelæsning med titlen The Nobel Prize and Shaping the Future, hvor han talte om sin forskning, vejen til og livet efter Nobelprisen. Forelæsningen fandt sted i Lundsgaard Audi toriet i Panumbygningen. I september 2012 afholdt tidligere nobelprismodtager professor i partikelfysik Frank Wilczek, MIT, en forelæsning med titlen Quantum Beauty og inkluderede foruden Wilczeks syn på kosmologi og forståelsen af universet, også en redegørelse for hans liv i forskning og vejen til Nobelprisen. Forelæsningen fandt sted i Lundsgaard Auditoriet i Panumbygningen. I december 2012 afholdt tidligere nobelprismodtager i kemi Professor Peter Agre, Johns Hopkins, Baltimore, forelæsningen How to open doors with a Nobel Prize for ca. 650 tilhørere. Forelæsningen fandt sted i Tivolis koncertsal. Kandidatuddannelsen Master in bioentrepreneurship, BBIP Kandidatuddannelsen Master in bioentrepreneurship, BBIP, startede i september Uddannelsen er målrettet bioteknologi-, systembiologi- og businessstuderende med enten en bachelorgrad eller personer, der er kandidat- eller ph.d.-studerende (kandidat- eller ph.d. studerende kan opnå merit for dele af uddannelsen). Uddannelsen er udviklet som et samarbejde mellem Copenhagen business School, Danmarks tekniske Universitet og Københavns Universitet. Fonden har bevilget DKK i 3 år til uddelingen af op til 5 legater a DKK årligt til ph.d. studerende samt støtte på op til DKK årligt til internationale forelæsere, som vil undervise på uddannelsen. 7

8 Hæderspriser Marie og August Krogh Prisen Marie og August Krogh Prisen er oprettet af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) i 1969 og uddeles hvert år til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen er på DKK , opdelt i DKK som en personlig pris og DKK til forskning, og overrækkes af LVSs formand og fondens direktør i forbindelse med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde LVS valgte professor, overlæge, dr.med. Moustapha Kassem fra Odense Universitetshospital som modtager af Marie og August Prisen for Han får prisen for sin årelange forskningsindsats, som primært fokuserer på, hvordan man kan behandle knogleskørhed (osteoporose) med stamceller. en forskning som er særdeles relevant, og potentielt kan føre til bedre behandling af en lidelse, som mennesker er ramt af alene i Danmark. Prisen blev overrakt af fondens direktør på selskabets årsmøde d. 27. januar Hagedorn Prisen Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) i anledning af selskabets 50 års jubilæum i 1966 og er blevet uddelt årligt lige siden. Prisen belønner en forsker, der har udmærket sig med sin forskning inden for af dansk intern medicin. Prisen er på DKK , opdelt i en personlig pris på DKK og DKK til forskning eller udviklingsarbejde med prisen følger tillige tildelingen af Hagedorn mejdaljen. Det er bestyrelsen for DSIM, der vælger prismodtageren og prisen overrækkes af fondens direktør og DSIMs formand. Prisen er opkaldt efter dr.med. Hans Christian Hagedorn ( ), der gennem sin karriere var Danmarks førende forsker inden for behandlingen af diabetes. Hagedorn Prisen 2012 blev tildelt professor, dr.med. Henrik Toft Sørensen, leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, som er en af Danmarks førende forskere inden for klinisk epidemilogi en af intern medicins grunddiscipliner. Han modtog prisen for gennem studier af sygdomsforløb at have medvirket til, at behandlingen af en række sygdomme er blevet ændret og forbedret. Novo Nordisk Fondens Forelæsning I regi af Nordisk Forskningskomite udvælges årets forelæser og prismodtager, som i 2012 var professor Per-Henrik Groop fra Helsinki Universitet. Han holdt sin forelæsning i forbindelse med Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) årsmøde i Helsingør. Forelæsningens titel var: Why does a subset of people with diabetes develop kidney disease?. Professor Moustapha Kassem fra Nordisk Forskningskomite introducerede forelæseren og overrakte prisen på DKK Fondet H.C. Jacobæus forelæsninger Jacobæus-forelæsning 2012, blev arrangeret af det norske medlem af Nordisk Forskningskomite, Trine Bjøro og holdt i forbindelse med norsk tyreoideagruppes årsmøde i Oslo. Prismodtager og forelæser var professor Anthony Weetman fra Sheffield UK, som holdt en forelæsning med titlen Thyroid autoimmunity for clinicians og modtog i den forbindelse Jacobæus-prisen på DKK

9 HÆDERSPRISER Der var ca. 90 deltagere i symposiet med forskellig baggrund: endokrinologer, alment praktiserende læger, kirurger, børnelæger, røntgenlæger, øjenlæger og andre thyroideainteresserede. Det faglige indhold var af høj kvalitet med internationale og nationale foredragsholdere. I 2012 blev desuden afholdt et ekstraordinært symposium, som blev arrangeret af professor Bo Ahrén i samarbejde med fonden. Dette symposium med titlen Research Response to the Obesity Challenge blev afholdt i fondens auditorium d. 14. december, hvor der var 6 internationale anerkendte forelæsere. Samtidig kunne fonden markere 90 året for at August og Marie Krogh vendte hjem fra Canada med tilladelsen til at pro ducere insulin til det skandinaviske marked. I den anledning var der premiere på et skuespil om Marie og August Krogh, og de spor de har sat sig. Civilstyrelsen har tidligere givet fonden tilladelse til at nedlægge Nordisk Insulinfonds H.C. Jacobæus Forelæsninger, når formuen i fonden var opbrugt i Fra 2013 og fremefter er det Novo Nordisk Fonden, som finansierer H.C. Jacobæus Forelæsninger og Jacobæus-prisen. Novo Nordisk Prisen Novo Nordisk Prisen 2012 blev ultimo overrakt til professor, dr.med. Erik Arne Richter, Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Han modtog prisen for sin banebrydende og mangeårige fremragende forskning inden for musklernes betydning for sukkerstofskiftet. Erik Arne Richter var den første til at påvise, at fysisk aktivitet øger virkningen af hormonet insulin, der hjælper kroppen med at optage sukker, og han har dermed været med til at forklare, hvorfor regelmæssig motion kan hjælpe patienter med type 2-diabetes og i bedste fald gøre dem medicinfrie. Novo Nordisk Pris Symposium Novo Nordisk Pris Symposium 2012 Molecular Regulation of Metabolism and Gene- Expression: Relation to Exercise, Insulin Action and Health fandt sted onsdag d. 12. december 2012 i fondens auditorium. Der var inviteret en række højt profilerede, internationale foredragsholdere, og 90 gæster fra hele verden deltog i symposiet. The August Krogh Distinguished Lectureship The American Physiological Society udpegede Dr. James W. Hicks, University of California, Irvine som modtager af The August Krogh Distinguished Lectureship Forelæsningen afholdtes 24. april i San Diego Convention Center. Beløbet blev udbetalt som 2. rate af i alt 5 rater. Den samlede bevilling er på USD Anerkendelsen er på USD

10 NNF Laureate Research Grant Committee I 2012 lancerede Novo Nordisk Fonden to nye legater på hver DKK 40 mio. Legaterne uddeles inden for områderne biomedicin og bioteknologi og er målrettet lovende internationale forskningsledere, der ønsker at etablere deres forskningsgruppe og udføre deres visionære forskning i Danmark. Legaterne går under navnet Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants og udmærker sig udover deres størrelse ved at strække sig over hele syv år med mulighed for yderligere støtte på DKK 35 mio. over endnu syv år. Denne betydelige støtte gør det muligt for forskerne at etablere langsigtede projekter på benene og indgå samarbejder på tværs af videnskabelige og geografiske grænser. Forskere, der kan modtage disse bevillinger, kan have en hvilken som helst nationalitet, men skal være ansat uden for Danmark, når de ansøger. Legaterne blev opslået til uddeling første gang i Fonden modtog 12 ansøgninger og der blev uddelt to bevillinger til: Professor Kenn Gerdes, fra Newcastle Universitet. Han har gennem sin karriere udført banebrydende forskning inden for bakteriepersistens. Gerdes forskning i Danmark vil fokusere på at øge vores forståelse af, hvordan bakterier overlever, og vil fremme udviklingen af nye metoder til bekæmpelse af tilbagevendende og kroniske infektioner. Professor Stephen Cohen, Institute of Molecular & Cell Biology i Singapore. Cohen har i sin karriere bl.a. ydet et stort bidrag til forståelsen af, hvordan mikro-rna er med til at styre, hvordan en celle udvikler sig. Cohens forskning i Danmark vil primært fokusere på, hvilken rolle mikro-rna spiller i forbindelse med kræft. 10

11 Udvalg for forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion Novo Nordisk Fonden åbnede i 2012 et nyt bevillingsprogram til finansiering af innovativ forskning relateret til bioteknologibaseret syntese og produktion. Dette program støtter projekter i Danmark indenfor både grundforskning og anvendt forskning, forudsat at det overordnede formål er at skabe produkter ved anvendelse af forbedrede og mere bæredygtige metoder. Projekterne skal inkludere brugen af bioteknologi, men kan derudover benytte andre discipliner relateret til ingeniørfaget og naturvidenskab. Selektion af de projekter, der finansieres under dette program, foretages af et nyt videnskabeligt bedømmelsesudvalg under Novo Nordisk Fonden. Udvalget består af seks ledende forskere fra de nordiske lande. Der er en årlig pulje på DKK 20 mio. til uddeling. Udvalget uddelte i 2012 DKK 20 mio. fordelt på 9 projekter af 2 til 3 års varighed og bevillingen til hvert projekt var på mellem DKK 1,6 og 2,5 mio. 11

12 Tematiske bevillinger Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research 2012 markerede afslutningen på første halvdel af bevillingsperioden for Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, der i 2007 blev etableret ved Københavns Universitet på baggrund af en tiårig bevilling på DKK 600 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret udarbejdede i årets løb en evaluering af de mål, som Centret havde sat ved Centrets etablering for fem år siden. Centret undergår evaluering af et internationalt ekspert panel nedsat af Fonden og godkendt af Centret. Centret fik i begyndelsen af året ny leder, da professor Jiri Lukas blev ansat som executive director. Han kom fra Kræftens Bekæmpelse. Organisatorisk undergik Centret en om - organisering. Jiri Lukas forskningsgruppe Chromosome Stability and Dynamics blev overført fra Kræftens Bekæmpelse, og derudover gennemførtes en planlagt omorganisering af afdelingen Protein Science and Technology. Dermed er Centret i dag organiseret i tre forskningsprogrammer, med i alt 11 forskningsgrupper, samt en core-facilitet og en administration. Efter omorganisering har Centret 120 ansatte, hvoraf 54 er udlændinge fra 27 forskellige lande. Udover de ansatte er 24 personer formelt tilknyttet Centret. Denne gruppe omfatter internationale gæsteforskere, ansatte ved andre fakulteter og universiteter samt kandidatog bachelorstuderende. I 2012 har centret publiceret i alt 74 videnskabelige artikler. Ifølge Thomsen Reuters Web of Knowledge er Centret blevet citeret mere end gange i årets løb. Som supplement til Fondens bevilling tiltrak centret i årets løb DKK 35,2 mio. i ekstern støtte. I december afholdt Centret i samarbejde med Fonden anden afdeling af Copenhagen Bioscience Conferences. Konferencen blev afholdt på Comwell-Borupgaard i Snekkersten med emnet PTMs in Cell Signaling. Konferencen havde 190 deltagere fra hele verden og blev en stor succes for Centret. Den Nationale Biobank Den Nationale Biobank blev etableret i samarbejde med Statens Serum Institut, som i modtog en tiårig bevilling på DKK 118 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Der var officiel indvielse af biobanken 21. marts med taler af bl.a. den danske uddannelsesminister, Morten Østergaard, EU s kommissær for forskning Máire Geoghegan-Quinn og daværende bestyrelsesformand for Fonden, Ulf J. Johansson. Den store automatiske fryselagerrobot er nu taget i brug. 20 nye minus 80 C-frysere er bestilt, så den samlede fryserpark omfatter 57, heraf 41 der er vandafkølede. Indtastningsarbejde med de flere millioner prøver fra Avedøre Holme er i fuld gang og vil strække sig over halvandet års tid, inden alle prøver er på plads i Biobanken. Biobankregisteret indeholder nu information på 2,8 mio. prøver. Målet er 15 mio. prøver. Kræftens Bekæmpelse er koblet på biobankregisteret med deres kost, kræft, og helbreds -undersøgelse (ca personer). Biobankregisteret har fået tilkoblet Region 12

13 Tematiske bevillinger Hoved- stadens biobank og den Grønlandske Biobank. Biobanken har som samarbejdspartner desuden fået en EU-bevilling, der understøtter det europæiske samarbejde omkring brugen af biologiske prøver (30 biobanker deltager). Biobanken har 11 ansatte. Herudover er 15 studerende ansat til at indtaste de mange prøver. Ved udnyttelse af det biologiske materiale er der i 2012 i alt publiceret 14 arbejder i Nature Genetics. Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research blev etableret ved Københavns Universitet i 2010 på baggrund af en tiårig bevilling på DKK 885 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret har i årets løb foretaget flere strategiske rekrutteringer. Bl.a. er læge og professor Jesse Roth udnævnt til Special Strategic and Scientific Advisor for Centrets ledergruppe. Centret har desuden underbygget og udbygget sine internationale partnerskaber. Centret har bl.a. etableret en forskningsalliance med professor Ronald Kahn ved det anerkendte Joslin Diabetes Center på Harvard Medical School, ligesom Centret har forlænget sin internationale forskningsalliance med dets partnere ved Rockefeller University. Centret har desuden indgået en forskningsalliance med medicinal- og forskningsvirksomheden Merck vedrørende et samarbejde om tarmhormoner (Small Molecules). Uddannelsesminister Morten Østergaard besøgte i maj Centret som et led i en række besøg på forskellige forskningsspydspidsinstitutioner på Københavns Universitet. Ministeren var især optaget af centrets arbejde med de internationale forskningsalliancer. I oktober åbnede udstillingen Obesity: What s the Problem på Medicinsk Museion. Udstillingen har fokus på gastric bypass-operationen og dens effekter på type-2 diabetes og blev til i et samarbejde mellem Centrets Science Communication-sektion og en række eksterne samarbejdspartnere, bl.a. professor Jens Juul Holst og gastro-kirurger fra Hvidovre Hospital. I 2012 publicerede Centret i alt 121 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter, bl.a. Nature og Nature Genetics. Som supplement til Fondens bevilling tiltrak centret i årets løb DKK 34,2 mio. i ekstern støtte. Centret har i dag 120 ansatte og yderligere 49 er tilknyttet Centret. 13

14 Tematiske bevillinger Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology er den ene af to sektioner ved Det Danske Stamcellecenter (DanStem). Sektionen blev i 2010 etableret ved Københavns Universitet som følge af en tiårig bevilling på DKK 350 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Sektion består af syv internationalt anerkendte forskningsgrupper, heraf tre rekrutteret fra udlandet. Sektionen flyttede primo 2012 ind i nyrenoverede kontorer og laboratorier i Panum-bygningen på Københavns Universitet. En del af Sektionens strategi er at skabe et nationalt forskningssamarbejde inden for feltet. Der blev mellem dekanerne ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Syddansk Universitet indgået en samarbejdsaftale mellem DanStem og professor Moustapha Kassem fra Syddansk Universitet. Kassem er pr. 1. oktober formelt også tilknyttet Institut for Cellulær Molekylær Medicin ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology publicerede i årets løb 11 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Ved årets udgang havde Novo Nordisk Section for Basic Stem Cell Biology 66 ansatte. I 2012 lykkedes det Sektionens ansatte at tiltrække eksterne midler på i alt DKK 17,5 mio. I juni afholdt Centret i samarbejde med Fonden den første afdeling i Copenhagen Bioscience Conferences. Konferencen blev afholdt på Favrholm Campus i Hillerød under overskriften The Stem Cell Niche. 180 forskere fra hele verden deltog i konferencen. Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability 2012 var et ekstraordinært begivenhedsrigt år for Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, der blevet etableret ved Danmarks Tekniske Universitet i december 2010 som følge af en tiårig bevilling på DKK 700 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret blev udvidet to gange i løbet af I maj modtog Centret DKK 280 mio. fra Fonden til udvidelse af Centrets aktiviteter til også at omfatte forskning i udvikling af nye mammale cellelinjer til produktion af biologiske lægemidler. I december bevilgede Fonden DKK 131,25 mio. til en yderligere internationalisering af Centret. Dette betød bl.a., at to af verdens topnavne inden for forskning i industriel bioteknologi, professor Sang Yup Lee, KAIST, Sydkorea, og professor Jay Keasling, University of California at Berkeley, USA, blev tilknyttet Centret per 1. januar Professorernes tilknytning betyder, at Centrets samlede antal sektioner i løbet af 2013 udvides fra 8 til 10. Udover bevillingerne fra Fonden tiltrak Centrets ansatte eksterne bevillinger på i alt DKK 69,3 mio. Centret er i december flyttet fra en midlertidig bygning på SCION DTU i Hørsholm til nye bygninger på Kogle Allé 4-6, som også ligger i SCION DTU. De nye bygninger giver centret flere end m2 kontorer og velegnede, moderne laboratorier indrettet til cellebiologisk forskning og avanceret bioengineering. De nye bygninger vil kunne rumme det voksende center i de kommende 3-4 år. 14

15 Tematiske bevillinger Centret har opnået støtte fra EU s Marie Curie-program til etablering af en forskerskole med omkring 20 ph.d.-studerende. Forskerskolen bliver associeret til forskerskolen på DTU Systembiologi for at opnå synergieffekter med denne. Stillingen som Chief Business Officer blev 1. september besat, og Centret er i gang med at opbygge en enhed for business development. Ved udgangen af december 2012 havde centret 115 ansatte. Det forventes, at der med udgangen af 2013 vil være tæt på 200 ansatte. Centret publicerede i årets løb 22 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og indsendte tre ansøgninger om patenter. 15

16 Copenhagen Bioscience Conferences Copenhagen Bioscience Conferences er en helt ny aktivitet, som fonden igangsatte i Fonden vil årligt afholde to højt profilerede videnskabelige konferencer, og ambitionen er, at konferencerne vil være kendt som stedet, hvor den nyeste forskning inden for udvalgte områder af biomedicin og bioteknologi fremlægges og debatteres af førende topforskere og yngre forskere på vej. Fonden ønsker med konferencerne at skabe et mødested i Danmark for videnskabelig vidensudveksling og inspiration på højeste plan gennem invitation af internationale topkapaciteter inden for skiftende temaer. Konferencerne afholdes i samarbejde med fondens 4 centre, og temaerne vil veksle mellem områder indenfor metabolisme, stamceller, protein forskning og biosustainability. Nyskabende formater for vidensudveksling skal ligeledes medvirke til at skabe spændende diskussioner og etablere nye faglige netværk med værdifulde relationer til andre forskere både nationalt og internationalt. The Stem Cell Niche Fondens første konference åbnede d. 24. juni, i alt 180 udvalgte og inviterede deltagere, en blanding af yngre forskere og højt respekterede og internationalt anerkendte forskere med mange års erfaring mødtes i 4 dage omkring deres fælles interesse for udforskning af stamceller, og havde intense diskussioner om de seneste resultater indenfor stamcelleforskning. Konferencen blev afholdt på Favrholm Campus i samarbejde med DanStem. Læs interviews og se billeder fra konferencen på Post Translational Modifications, PTMs, in Cell Signaling Fondens anden konference åbnede 2. december og varede 4 dage, i alt 190 konferencedeltagere fra i alt 27 forskellige lande deltog. Den faglige del af konferencen var bygget op omkring oplæg fra verdens ledende proteinforskere og blev kombineret med kortere oplæg fra udvalgte, yngre forskere, og åbne diskussioner, postersessioner samt en forelæsning af nobelprismodtager Peter Agre, som var hovedtaler ved et arrangement i Tivolis koncertsal. Konferencen blev afholdt Comwell Borupgaard i samarbejde med Proteincentret. Læs interviews og se billeder fra konferencen på 16

17 Forskningshospitalvirksomhed Steno Diabetes Center Steno Diabetes Center (SDC) er et hospital, som varetager behandling, forebyggelse, forskning og uddannelse inden for diabetes. SDC er et 100%-ejet datterselskab af Novo Nordisk A/S med egen bestyrelse, hvor Novo Nordisk Fonden er repræsenteret ved to medlemmer. Professor John Nolan er direktør for SDC. Hvad angår patientbehandlingen har SDC en driftsaftale med Region Hovedstaden og fungerer under denne aftale som regional diabetesafdeling. Der er tilknyttet i alt ca patienter med type 1- eller type 2-diabetes. Behandlingen gennemføres helt overvejende ambulant. SDC har desuden et femdøgns sengedagafsnit med 14 senge. behandlingstilbuddet til patienterne i ambulatoriet er udvidet i forhold til en basisbehandling og omfatter tillige øjenklinik, fodklinik, kliniske diætister samt klinisk fysiologi. Novo Nordisk Fonden har støttet Steno Diabetes Center til drift af hospitalsvirksomhed og udviklingsvirksomhed med i alt DKK 27 mio. i STAR-projektet Gennem uddannelsesenheden, Steno Education Center, udbredes viden om behandling af diabetespatienter, herunder undervisning af diabetesteams i mellem- og lavindkomstlande. STAR-projektet ledes af uddannelseschef Ulla Bjerre-Christensen. Der er i 2012 blevet afholdt i alt 7 kurser fordelt med 2 i Tyrkiet, 1 i Indonesien, 1 kursus i Brasilien, 2 kurser i Indien samt 1 symposium i Kina. Novo Nordisk Fonden har støttet STAR-projektet med i alt 10,3 mio. i Steno Center for Sundhedsfremme Forskningsaktiviteterne inden for sundhedsfremme ledes af professor Bjarne Bruun Jensen, chef for Steno Center for Sundhedsfremme. Centret har 3 fokusområder: patientuddannelse, forebyggelse og sundhedsfremme. Forskningsprojekter indenfor disse områder støttedes i 2012 af Novo Nordisk Fonden med DKK 10 mio. Centret er tillige samarbejdspartner på forskningsaktiviteterne i PULS projektet, som er et samarbejde med Experimenta rium, og som ultimo 2011 fik en bevilling på i alt DKK 33 mio. fra Novo Nordisk Fonden til et 5-årigt forskningsprojekt. Støtte til humanitære og sociale formål Novo Nordisk Fonden har i 2012 givet i alt 13 bevillinger for i alt DKK 3 mio. til følgende organisationer: Læger uden grænser, Tandsundhed uden grænser, Børns Vilkår, Dansk Flygtningehjælp, KFUMs Soldatermission i Danmark, Mødrehjælpen, DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Ungdommens Røde Kors, Røde Kors, Maternity Worldwide, Care Danmark, Red Barnet og Soldaterlegatet. 17

18 HOVED- OG NØGLETAL BEVILLINGER 2012 Beløb i tusinde kr. Novo Nordisk Fondens Center for Biosustainability Danish Diabetes Academy Copenhagen Bioscience Conferences Projektstøtte Læge- og naturvidenskabelig forskning, Danmark Endokrinologisk forskning, Norden Advanced grant Excellensprojektet Bioteknologibaseret syntese og produktionsforskning Exploratory pre-seed grants Kunsthistorisk forskning Sygeplejeforskning Fremtidens Virtuelle Laboratorium CBS Master in Biobusiness Stipendier Laureates Research Grants Kliniske forskerstipendier, Danmark Hallas-Møller/Seniorforsker stipendier Mads Øvlisen stipendier - kunsthistorisk forskning Mads Øvlisen stipendier - praksisbaseret forskning Novo Nordisk Fondens professorstipendium Postdocstipendier, almen medicin Postdoc- og ph. d. stipendier, sygeplejeforskning Ph. d. stipendie, Niels Bohr arkivet Pre-seed uddelinger Priser Novo Nordisk Prisen August Krogh Prisen Hagedorn Prisen Novo Nordisk Fondens Forelæsning Symposier Novo Nordisk Prissymposium Nobel Laureate Lectures Endokrinologiske symposier, Norden Øvrige symposier Humanitær støtte Dansk Flygtningehjælp Læger uden Grænser KFUMs soldatermission i Danmark Care Danmark Red Barnet Dansk Røde Kors Soldaterlegatet DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur Mødrehjælpen Ungdommens Røde Kors Maternity Worldwide Øvrige STAR - projekt Steno - Center for sundhedsfremme, uddannelsesprojekt Steno Diabetes Center I alt bevilget støtte i året Reguleringer til tidligere års bevilget støtte I alt bevilget støtte i året Komplet liste over alle bevillingsmodtagere for 2012 kan hentes på 18

19 Personalia Medlemmerne af fondens komiteer og udvalg er udpeget for tidsbegrænsede perioder, og der er derfor løbende af- og tilgang af medlemmer. En samlet oversigt over fondens komiteer og udvalg findes på: Læge og Naturvidenskabelige Komite Professor, dr.med. Steen Madsbad er valgt nyt medlem pr i stedet for professor, dr. med. Henrik Kehlet som udtrådte ved udgangen af Sekretariatet Fondens sekretariat er i 2012 blevet styrket med følgende medarbejdere Academic Officer Anna Bruun Bondeson, cand.scient.adm., pr. 15. august Academic Officer Anne-Sofie Ley, cand.scient.adm., pr. 15. august Studentermedhjælp Anders Gram-Hanssen, stud.med., pr. 1. september Ulf J. Johansson Bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte Direktør for Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fondens bestyrelse,

Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark

Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark Fondens bestyrelse har besluttet fra 2012 at tildele Nordisk Forskningskomite yderligere 33 mio. kr.: excellensprogrambestyrelsens og Ledelsens beretning 2011 2011 har været endnu et begivenhedsrigt og

Læs mere

Fakta og resultater 2013

Fakta og resultater 2013 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2013 INDHOLD 1 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2 Novo Nordisk Fond Koncernens resultater 3 Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet NOVO NORDISK FOND KONCERNEN

Læs mere

Resultatet af Fondens aktiviteter i 2011

Resultatet af Fondens aktiviteter i 2011 2011-2012 Kort om Novo Nordisk Fonden Resultatet af Fondens aktiviteter i 2011 Modtaget udbytte Ledelse og administration Finans, netto Årets resultat til uddelinger Årets uddelinger (netto) Årets ændring

Læs mere

Fakta og resultater 2014

Fakta og resultater 2014 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

F A K TA O G R E S U LTAT E R

F A K TA O G R E S U LTAT E R 2015 FAKTA OG RESULTATER INDHOLD Koncernens organisation Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4 og samfundet DEL 1: Uddelinger Højdepunkter

Læs mere

NOVO NORDISK FOND KONCERNEN

NOVO NORDISK FOND KONCERNEN 2016 F A K TA O G R E S U LTAT E R NOVO NORDISK FOND KONCERNEN 3 Indholdsfortegnelse KORT OM... 4 LEDELSESREDEGØRELSE... 5 ORGANISATION AF NOVO NORDISK FOND KONCERNEN... 5 NOVO NORDISK FOND KONCERNENS

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Udvikling af forskertalenter

Udvikling af forskertalenter En præsentation af talentmiljøet på DTU Systembiologi Ole Filtenborg Institutdirektør DTU Systembiologi DTU Systembiologi Forskning DTU Systembiologi tiltrækker højt kvalificerede og motiverede forskere,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 255 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg, den 19. september 2007 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Civilsamfundsfinansiering

Civilsamfundsfinansiering Vis hjælpe placering a 1. Højre kli GiIer og h 2. Sæt hak Vis tegneh 3. Sæt hak og Fastgør 4. Vælg OK Civilsamfundsfinansiering s 9tel, etc enulinjen, / Sidefod fod feltet, facernavn nd på alle Uddannelses-

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Niels Bohr ville have frydet sig, hvis han havde været gæst ved denne begivenhed. Ikke fordi bygningen kommer til at bære hans navn, for han var

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 Bilag 2.2 Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 2-9-2015 0 Indholdsfortegnelse Samlede bevillinger uddelt fra FNU, FTP og FSS i 2013...

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Den 29. september 2008 Dias 1 Dagens program 12:40 Velkommen til Nørre Campus og universitetet, ved Bodil Nyboe Andersen Hvorfor nybyggeri på Nørre

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Den danske polymerpris ATV Elastyrenprisen 2016

Den danske polymerpris ATV Elastyrenprisen 2016 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den danske polymerpris ATV Elastyrenprisen 2016 Indstilling af kandidater Det er nu tid til at indsende indstillinger og ansøgninger til Den danske polymerpris ATV

Læs mere

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE HVAD ER KATAPULT? Væksthuset Katapult er et tilbud til studerende på de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser på Københavns Universitet. Vi er

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

FORSKNING FUNDAMENT FREMDRIFT

FORSKNING FUNDAMENT FREMDRIFT FORSKNING FUNDAMENT FREMDRIFT Forskning er fundamentet for ny viden, nye ideer og nye løsninger. Med Danmark som omdrejningspunkt ønsker fonden at fremme forskning, uddannelse og innovation inden for

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere