Novo Nordisk Fonden 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisk Fonden 2012"

Transkript

1 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2012

2 Højdepunkter Året 2012 har været et begivenhedsrigt og aktivt år for Novo Nordisk Fonden. Fonden har modtaget og behandlet mere end 1200 ansøgninger, hvoraf 255 har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Der er i alt bevilget DKK 960 mio. og netto udbetalt DKK 484 mio. De bevilgede beløb fordeler sig på: DKK 286 mio. uddelt i fri konkurrence af Fondens komiteer og udvalg i form af projektstøtte, forskningslederprogrammer, stipendier, symposier og hæderspriser DKK 411,25 mio. til Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved Danmarks Tekniske Universitet DKK 201,88 mio. til Danish Diabetes Academy ved Odense Universitetshospital DKK 4,2 mio. til enkeltsatsninger, herunder til foredrag, uddannelse, og et postdoc-stipendium DKK 6,5 mio. til Copenhagen Bioscience Conferences DKK 47,3 mio. til Steno Diabetes Center, heraf DKK 27 mio. som tilskud til udviklingsarbejde og hospitalsdriften, DKK 10 mio. til forskningsaktiviteter i Steno Center for Sundhedsfremme, og DKK 10,3 mio. til STAR uddannelsesprojekt vedr. kursusaktiviteter til forbedring af behandlingen af diabetes DKK 3 mio. til humanitære og sociale formål. For yderligere oplysninger om bevilget forskningsstøtte henvises til Novo Nordisk Fondens hjemmeside hvor der findes en udtømmende legatarliste for Nedenstående er en opsummering af højdepunkter, hvad angår nye bevillinger tildelt i 2012, samt korte resumeer af aktiviteter i fondens centerklynge og Copenhagen Bioscience Conferences. Ulf J. Johansson Bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte, Direktør, Novo Nordisk Fonden 2

3 Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark Læge- og Naturvidenskabelige Komite Komiteen uddeler årligt projektmidler efter ansøgning til læge- og naturvidenskabelig forskning i Danmark. I 2012 modtog fonden i alt 394 ansøgninger om støtte fra Læge og Naturvidenskabelige Komite om et samlet beløb på DKK Der var DKK 55 mio. til rådighed for uddeling og i alt 62 ansøgninger fik en bevilling. Samarbejdet med Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat er fortsat, således at fonden efter sagkyndig vurdering har kunnet overgive 5et antal højt kvalificerede ansøgninger til VP-Legatet. I 2012 blev de 4 ansøgninger indstillet til støtte fra VP-Legatet, hvor de modtager en bevillingssum på i alt DKK 5 mio. Læge- og Naturvidenskabelige Komite modtog og behandlede i alt 15 ansøgninger om kliniske forskerstipendier, og 4 stipendier blev bevilget med en samlet bevillingssum på DKK 10 mio. Læge- og Naturvidenskabelige Komite modtog og behandlede i alt 19 ansøgninger om Hallas Møller Stipendier og 2 femårige stipendier på op til DKK 11 mio. blev tildelt. Udvalget for Almen Medicinsk Forskning Udvalget modtog i alt 5 ansøgninger om postdoc-stipendier i almen medicin. Der var DKK 2 mio. til rådighed og 4 stipendier på halv tid blev tildelt. Udvalget for Sygeplejeforskning Udvalget indkaldte i 2012 ansøgninger til forskningsprojekter i klinisk sygepleje og samfinansierede 3-årige forskningsstipendier indenfor sygepleje. Der var i alt DKK 1,5 mio. til rådighed for forskningsprojekter i klinisk sygepleje. Derudover var der afsat DKK til hvert af de 3-årige stipendieforløb. Udvalget modtog i alt 29 ansøgninger om støtte til forskningsprojekter i klinisk sygepleje, i alt 12 bevillinger blev givet. Udvalget modtog 24 ansøgninger om støtte til ph.d.-forskningsstipendier inden for sygeplejeforskning, i alt 3 bevillinger blev givet. Endelig modtog udvalget 3 ansøgninger om støtte til samfinansierede postdocstipendier, i alt 3 bevillinger blev givet. 3

4 Endokrinologisk forskning i Norden Novo Nordisk Fonden har støttet endokrinologisk og eksperimentel fysiologisk forskning i Norden i snart 90 år. De senere år er bevillingerne udbygget kraftigt, dels gennem øget projektstøtte, dels støtte til en række programforløb. Nordisk Forskningskomite Komiteen uddeler projektmidler efter ansøgning til grundvidenskabelig og klinisk forskning inden for endokrinologi i de nordiske lande. Komiteen modtog i 2012 i alt 283 ansøgninger om projektstøtte. Der var i år DKK 38 mio. til rådighed for uddelingen, og der blev i alt uddelt 74 bevillinger, hvoraf 4 bevillinger var 3-årige og blev tildelt bevillinger på mellem DKK 2,4 mio. og DKK 3 mio., resten var etårige. Derudover havde komiteen som noget nyt i år mulighed for at udtage den bedste ansøgning til et Advanced Grant. Forudsætningen for at få tildelt et advanced grant var, at forskningsprojektet skulle være af højeste internationale kvalitet, og at forskeren skulle være en etableret forsker på højt internationalt niveau. Den af komiteen udvalgte forsker blev herefter inviteret til at indsende et 5-årigt forskningsprogram med henblik på tildeling af en bevilling på DKK 10 mio. fordelt med DKK 2 mio. om året i 5 år. Komiteen besluttede på den baggrund at bevilge Novo Nordisk Fondens Advanced Grant til den udvalgte forsker professor Per-Olof Berggren fra Karolinska Institutet i Stockholm til studiet af: An in vivo imaging approach to study pancreatic ß-cell Ca² + signaling. Symposier Nordisk Forskningskomite forestår også uddeling af midler til afholdelse af en række symposier i Norden, hvis temaer skal ligge inden for endokrinologi eller eksperimentel fysiologi. Komiteen modtog i ansøgninger om symposiestøtte og en ansøgning blev imødekommet med i alt DKK Novo Nordisk Fondens Excellensprojekt Novo Nordisk Fondens excellensprojekt 2012 for yngre endokrinologiske forskere. Der var DKK 20 mio. til rådighed for op til fire 5-årige bevillinger á DKK 5 mio. Der indkom i alt 43 interessetilkendegivelser - heraf blev de 6 bedst kvalificerede ansøgere udvalgt og bedt om at udarbejde en egentlig projektansøgning og blandt disse besluttede komiteen at vælge fire ansøgere, som hver fik en bevilling på DKK 5 mio. 4

5 Kunsthistorisk forskning Udvalget for Kunsthistorisk Forskning Udvalget støtter projekter inden for kunsthistorie samt projekter, som kan bidrage til at udvikle kunsthistorisk forskning. Udvalget havde modtaget i alt 40 ansøgninger, hvoraf 14 projekter fik tildelt samlet støtte på i alt DKK 1 mio. Bedømmelsesudvalg Mads Øvlisen Stipendier Udvalget modtog i alt 33 ansøgninger til behandling. Der var opslået et kunsthistorisk ph.d.-studium inden for kunst før 1900 og et praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst, og hvert af disse to 3-årige stipendier blev tildelt DKK 1,5 mio. 5

6 Større enkeltbevillinger Exploratory pre-seed grants Novo Nordisk Fonden har et exploratory pre-seed grants-program i samarbejde med Novo Seeds. Programmet er rettet mod forskningsmiljøer i Norden. Det er et initiativ, som skal accelerere den tidlige kommercialisering af anvendelsesorienterede forskningsfund og ideer inden for biomedicin og bioteknologi med potentiale til at kunne udvikles til nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier. Fonden uddelte i 2012 i alt DKK 12,95 mio. til 27 projekter, hvert på op til DKK 0,5 mio. Projekterne skal kunne udføres indenfor 1 år og skal være helt eller delvist forankret ved et skandinavisk universitet eller hospital. Udvalget har i alt modtaget og behandlet 160 ansøgninger. Novo Nordisk Fondens og Novo A/S Pre-seed program Siden 2007 har fonden i samarbejde med Novo A/S (Novo Seeds) støttet udvikling af nordiske life science forskningsfund med kommercielt potentiale. Den tildelte støtte gives på samme vilkår som fondens øvrige projektstøtte dvs. uden modkrav. Via pre-seedprogrammet ydes tillige støtte til ledelses- og strategiudvikling i de udvalgte projekter. Der er i 2012 givet i alt 4 pre-seed bevillinger for i alt DKK 10,286 mio. Fremtidens Virtuelle Laboratorium DTU Fonden har bevilget DKK til Fremtidens virtuelle laboratorium ved Biotech Academy på DTU. Formålet med projektet er at udvikle et unikt selvstændigt undervisningsværktøj med et simpelt og overskueligt brugerinterface, som stilles til rådighed for landets gymnasielærere, således at de kan supplere deres undervisning i bioteknologi/biologi/kemi med virtuelle forsøg. The Danish Diabetes Academy Fonden har støttet etableringen af The Danish Diabetes Academy med DKK 201,88 mio. over en 5-årig periode med professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen som leder af Akademiet og med Odense Universitetshospital som vært. Det Danske Diabetes Akademi er udover Novo Nordisk Fonden støttet med finansiering fra universiteter og hospitaler i Danmark samt fra Juvenile Diabetes Research Foundation. Akademiets ambition er at frembringe ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på. Akademiet udbyder ph.d.-, postdoc- og professorstipendier og alle diabetesforskere i ind- og udland kan søge. En af akademiets vigtigste opgaver er bl.a. via kurser og konferencer at skabe en platform for samarbejde på tværs af danske fakulteter og hospitaler og over landegrænser. Visionen er, at dette samarbejde vil skabe synergieffekter, der styrker forskningen i Danmark og internationalt. 6

7 STØRRE ENKELTBEVILLINGER Niels Bohr arkivet I anledning af 100-året i 2013 for Niels Bohrs atommodel har fonden bevilget DKK 1 mio. til Niels Bohr arkivet. Støtten bevilges til besættelse af en postdoc-stilling til udforskning af det historiske materiale i Niels Bohr arkivet på Københavns Universitet. Nordisk konference Education of Health Professionals for a new Century Professor, med.dr. Jan Lindsten, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm modtog en bevilling på DKK til afholdelse af ovennævnte konference for ca. 100 deltagere i september Nobel Laureate Lectures I samarbejde med Det kgl. Danske Videnskabernes Selskaber afholdes symposier for den brede offentlighed, hvor hovedtalerne er Nobel Prismodtagere. Begivenheden afsluttes med en festlig reception. Symposierne tiltrækker almindeligvis mere end 400 tilhørere. I januar 2012, afholdt tidligere nobelprismodtager i kemi 1999, professor Ahmed Zewail forelæsning med titlen The Nobel Prize and Shaping the Future, hvor han talte om sin forskning, vejen til og livet efter Nobelprisen. Forelæsningen fandt sted i Lundsgaard Audi toriet i Panumbygningen. I september 2012 afholdt tidligere nobelprismodtager professor i partikelfysik Frank Wilczek, MIT, en forelæsning med titlen Quantum Beauty og inkluderede foruden Wilczeks syn på kosmologi og forståelsen af universet, også en redegørelse for hans liv i forskning og vejen til Nobelprisen. Forelæsningen fandt sted i Lundsgaard Auditoriet i Panumbygningen. I december 2012 afholdt tidligere nobelprismodtager i kemi Professor Peter Agre, Johns Hopkins, Baltimore, forelæsningen How to open doors with a Nobel Prize for ca. 650 tilhørere. Forelæsningen fandt sted i Tivolis koncertsal. Kandidatuddannelsen Master in bioentrepreneurship, BBIP Kandidatuddannelsen Master in bioentrepreneurship, BBIP, startede i september Uddannelsen er målrettet bioteknologi-, systembiologi- og businessstuderende med enten en bachelorgrad eller personer, der er kandidat- eller ph.d.-studerende (kandidat- eller ph.d. studerende kan opnå merit for dele af uddannelsen). Uddannelsen er udviklet som et samarbejde mellem Copenhagen business School, Danmarks tekniske Universitet og Københavns Universitet. Fonden har bevilget DKK i 3 år til uddelingen af op til 5 legater a DKK årligt til ph.d. studerende samt støtte på op til DKK årligt til internationale forelæsere, som vil undervise på uddannelsen. 7

8 Hæderspriser Marie og August Krogh Prisen Marie og August Krogh Prisen er oprettet af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) i 1969 og uddeles hvert år til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen er på DKK , opdelt i DKK som en personlig pris og DKK til forskning, og overrækkes af LVSs formand og fondens direktør i forbindelse med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde LVS valgte professor, overlæge, dr.med. Moustapha Kassem fra Odense Universitetshospital som modtager af Marie og August Prisen for Han får prisen for sin årelange forskningsindsats, som primært fokuserer på, hvordan man kan behandle knogleskørhed (osteoporose) med stamceller. en forskning som er særdeles relevant, og potentielt kan føre til bedre behandling af en lidelse, som mennesker er ramt af alene i Danmark. Prisen blev overrakt af fondens direktør på selskabets årsmøde d. 27. januar Hagedorn Prisen Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) i anledning af selskabets 50 års jubilæum i 1966 og er blevet uddelt årligt lige siden. Prisen belønner en forsker, der har udmærket sig med sin forskning inden for af dansk intern medicin. Prisen er på DKK , opdelt i en personlig pris på DKK og DKK til forskning eller udviklingsarbejde med prisen følger tillige tildelingen af Hagedorn mejdaljen. Det er bestyrelsen for DSIM, der vælger prismodtageren og prisen overrækkes af fondens direktør og DSIMs formand. Prisen er opkaldt efter dr.med. Hans Christian Hagedorn ( ), der gennem sin karriere var Danmarks førende forsker inden for behandlingen af diabetes. Hagedorn Prisen 2012 blev tildelt professor, dr.med. Henrik Toft Sørensen, leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, som er en af Danmarks førende forskere inden for klinisk epidemilogi en af intern medicins grunddiscipliner. Han modtog prisen for gennem studier af sygdomsforløb at have medvirket til, at behandlingen af en række sygdomme er blevet ændret og forbedret. Novo Nordisk Fondens Forelæsning I regi af Nordisk Forskningskomite udvælges årets forelæser og prismodtager, som i 2012 var professor Per-Henrik Groop fra Helsinki Universitet. Han holdt sin forelæsning i forbindelse med Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) årsmøde i Helsingør. Forelæsningens titel var: Why does a subset of people with diabetes develop kidney disease?. Professor Moustapha Kassem fra Nordisk Forskningskomite introducerede forelæseren og overrakte prisen på DKK Fondet H.C. Jacobæus forelæsninger Jacobæus-forelæsning 2012, blev arrangeret af det norske medlem af Nordisk Forskningskomite, Trine Bjøro og holdt i forbindelse med norsk tyreoideagruppes årsmøde i Oslo. Prismodtager og forelæser var professor Anthony Weetman fra Sheffield UK, som holdt en forelæsning med titlen Thyroid autoimmunity for clinicians og modtog i den forbindelse Jacobæus-prisen på DKK

9 HÆDERSPRISER Der var ca. 90 deltagere i symposiet med forskellig baggrund: endokrinologer, alment praktiserende læger, kirurger, børnelæger, røntgenlæger, øjenlæger og andre thyroideainteresserede. Det faglige indhold var af høj kvalitet med internationale og nationale foredragsholdere. I 2012 blev desuden afholdt et ekstraordinært symposium, som blev arrangeret af professor Bo Ahrén i samarbejde med fonden. Dette symposium med titlen Research Response to the Obesity Challenge blev afholdt i fondens auditorium d. 14. december, hvor der var 6 internationale anerkendte forelæsere. Samtidig kunne fonden markere 90 året for at August og Marie Krogh vendte hjem fra Canada med tilladelsen til at pro ducere insulin til det skandinaviske marked. I den anledning var der premiere på et skuespil om Marie og August Krogh, og de spor de har sat sig. Civilstyrelsen har tidligere givet fonden tilladelse til at nedlægge Nordisk Insulinfonds H.C. Jacobæus Forelæsninger, når formuen i fonden var opbrugt i Fra 2013 og fremefter er det Novo Nordisk Fonden, som finansierer H.C. Jacobæus Forelæsninger og Jacobæus-prisen. Novo Nordisk Prisen Novo Nordisk Prisen 2012 blev ultimo overrakt til professor, dr.med. Erik Arne Richter, Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Han modtog prisen for sin banebrydende og mangeårige fremragende forskning inden for musklernes betydning for sukkerstofskiftet. Erik Arne Richter var den første til at påvise, at fysisk aktivitet øger virkningen af hormonet insulin, der hjælper kroppen med at optage sukker, og han har dermed været med til at forklare, hvorfor regelmæssig motion kan hjælpe patienter med type 2-diabetes og i bedste fald gøre dem medicinfrie. Novo Nordisk Pris Symposium Novo Nordisk Pris Symposium 2012 Molecular Regulation of Metabolism and Gene- Expression: Relation to Exercise, Insulin Action and Health fandt sted onsdag d. 12. december 2012 i fondens auditorium. Der var inviteret en række højt profilerede, internationale foredragsholdere, og 90 gæster fra hele verden deltog i symposiet. The August Krogh Distinguished Lectureship The American Physiological Society udpegede Dr. James W. Hicks, University of California, Irvine som modtager af The August Krogh Distinguished Lectureship Forelæsningen afholdtes 24. april i San Diego Convention Center. Beløbet blev udbetalt som 2. rate af i alt 5 rater. Den samlede bevilling er på USD Anerkendelsen er på USD

10 NNF Laureate Research Grant Committee I 2012 lancerede Novo Nordisk Fonden to nye legater på hver DKK 40 mio. Legaterne uddeles inden for områderne biomedicin og bioteknologi og er målrettet lovende internationale forskningsledere, der ønsker at etablere deres forskningsgruppe og udføre deres visionære forskning i Danmark. Legaterne går under navnet Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants og udmærker sig udover deres størrelse ved at strække sig over hele syv år med mulighed for yderligere støtte på DKK 35 mio. over endnu syv år. Denne betydelige støtte gør det muligt for forskerne at etablere langsigtede projekter på benene og indgå samarbejder på tværs af videnskabelige og geografiske grænser. Forskere, der kan modtage disse bevillinger, kan have en hvilken som helst nationalitet, men skal være ansat uden for Danmark, når de ansøger. Legaterne blev opslået til uddeling første gang i Fonden modtog 12 ansøgninger og der blev uddelt to bevillinger til: Professor Kenn Gerdes, fra Newcastle Universitet. Han har gennem sin karriere udført banebrydende forskning inden for bakteriepersistens. Gerdes forskning i Danmark vil fokusere på at øge vores forståelse af, hvordan bakterier overlever, og vil fremme udviklingen af nye metoder til bekæmpelse af tilbagevendende og kroniske infektioner. Professor Stephen Cohen, Institute of Molecular & Cell Biology i Singapore. Cohen har i sin karriere bl.a. ydet et stort bidrag til forståelsen af, hvordan mikro-rna er med til at styre, hvordan en celle udvikler sig. Cohens forskning i Danmark vil primært fokusere på, hvilken rolle mikro-rna spiller i forbindelse med kræft. 10

11 Udvalg for forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion Novo Nordisk Fonden åbnede i 2012 et nyt bevillingsprogram til finansiering af innovativ forskning relateret til bioteknologibaseret syntese og produktion. Dette program støtter projekter i Danmark indenfor både grundforskning og anvendt forskning, forudsat at det overordnede formål er at skabe produkter ved anvendelse af forbedrede og mere bæredygtige metoder. Projekterne skal inkludere brugen af bioteknologi, men kan derudover benytte andre discipliner relateret til ingeniørfaget og naturvidenskab. Selektion af de projekter, der finansieres under dette program, foretages af et nyt videnskabeligt bedømmelsesudvalg under Novo Nordisk Fonden. Udvalget består af seks ledende forskere fra de nordiske lande. Der er en årlig pulje på DKK 20 mio. til uddeling. Udvalget uddelte i 2012 DKK 20 mio. fordelt på 9 projekter af 2 til 3 års varighed og bevillingen til hvert projekt var på mellem DKK 1,6 og 2,5 mio. 11

12 Tematiske bevillinger Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research 2012 markerede afslutningen på første halvdel af bevillingsperioden for Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, der i 2007 blev etableret ved Københavns Universitet på baggrund af en tiårig bevilling på DKK 600 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret udarbejdede i årets løb en evaluering af de mål, som Centret havde sat ved Centrets etablering for fem år siden. Centret undergår evaluering af et internationalt ekspert panel nedsat af Fonden og godkendt af Centret. Centret fik i begyndelsen af året ny leder, da professor Jiri Lukas blev ansat som executive director. Han kom fra Kræftens Bekæmpelse. Organisatorisk undergik Centret en om - organisering. Jiri Lukas forskningsgruppe Chromosome Stability and Dynamics blev overført fra Kræftens Bekæmpelse, og derudover gennemførtes en planlagt omorganisering af afdelingen Protein Science and Technology. Dermed er Centret i dag organiseret i tre forskningsprogrammer, med i alt 11 forskningsgrupper, samt en core-facilitet og en administration. Efter omorganisering har Centret 120 ansatte, hvoraf 54 er udlændinge fra 27 forskellige lande. Udover de ansatte er 24 personer formelt tilknyttet Centret. Denne gruppe omfatter internationale gæsteforskere, ansatte ved andre fakulteter og universiteter samt kandidatog bachelorstuderende. I 2012 har centret publiceret i alt 74 videnskabelige artikler. Ifølge Thomsen Reuters Web of Knowledge er Centret blevet citeret mere end gange i årets løb. Som supplement til Fondens bevilling tiltrak centret i årets løb DKK 35,2 mio. i ekstern støtte. I december afholdt Centret i samarbejde med Fonden anden afdeling af Copenhagen Bioscience Conferences. Konferencen blev afholdt på Comwell-Borupgaard i Snekkersten med emnet PTMs in Cell Signaling. Konferencen havde 190 deltagere fra hele verden og blev en stor succes for Centret. Den Nationale Biobank Den Nationale Biobank blev etableret i samarbejde med Statens Serum Institut, som i modtog en tiårig bevilling på DKK 118 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Der var officiel indvielse af biobanken 21. marts med taler af bl.a. den danske uddannelsesminister, Morten Østergaard, EU s kommissær for forskning Máire Geoghegan-Quinn og daværende bestyrelsesformand for Fonden, Ulf J. Johansson. Den store automatiske fryselagerrobot er nu taget i brug. 20 nye minus 80 C-frysere er bestilt, så den samlede fryserpark omfatter 57, heraf 41 der er vandafkølede. Indtastningsarbejde med de flere millioner prøver fra Avedøre Holme er i fuld gang og vil strække sig over halvandet års tid, inden alle prøver er på plads i Biobanken. Biobankregisteret indeholder nu information på 2,8 mio. prøver. Målet er 15 mio. prøver. Kræftens Bekæmpelse er koblet på biobankregisteret med deres kost, kræft, og helbreds -undersøgelse (ca personer). Biobankregisteret har fået tilkoblet Region 12

13 Tematiske bevillinger Hoved- stadens biobank og den Grønlandske Biobank. Biobanken har som samarbejdspartner desuden fået en EU-bevilling, der understøtter det europæiske samarbejde omkring brugen af biologiske prøver (30 biobanker deltager). Biobanken har 11 ansatte. Herudover er 15 studerende ansat til at indtaste de mange prøver. Ved udnyttelse af det biologiske materiale er der i 2012 i alt publiceret 14 arbejder i Nature Genetics. Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research blev etableret ved Københavns Universitet i 2010 på baggrund af en tiårig bevilling på DKK 885 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret har i årets løb foretaget flere strategiske rekrutteringer. Bl.a. er læge og professor Jesse Roth udnævnt til Special Strategic and Scientific Advisor for Centrets ledergruppe. Centret har desuden underbygget og udbygget sine internationale partnerskaber. Centret har bl.a. etableret en forskningsalliance med professor Ronald Kahn ved det anerkendte Joslin Diabetes Center på Harvard Medical School, ligesom Centret har forlænget sin internationale forskningsalliance med dets partnere ved Rockefeller University. Centret har desuden indgået en forskningsalliance med medicinal- og forskningsvirksomheden Merck vedrørende et samarbejde om tarmhormoner (Small Molecules). Uddannelsesminister Morten Østergaard besøgte i maj Centret som et led i en række besøg på forskellige forskningsspydspidsinstitutioner på Københavns Universitet. Ministeren var især optaget af centrets arbejde med de internationale forskningsalliancer. I oktober åbnede udstillingen Obesity: What s the Problem på Medicinsk Museion. Udstillingen har fokus på gastric bypass-operationen og dens effekter på type-2 diabetes og blev til i et samarbejde mellem Centrets Science Communication-sektion og en række eksterne samarbejdspartnere, bl.a. professor Jens Juul Holst og gastro-kirurger fra Hvidovre Hospital. I 2012 publicerede Centret i alt 121 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter, bl.a. Nature og Nature Genetics. Som supplement til Fondens bevilling tiltrak centret i årets løb DKK 34,2 mio. i ekstern støtte. Centret har i dag 120 ansatte og yderligere 49 er tilknyttet Centret. 13

14 Tematiske bevillinger Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology er den ene af to sektioner ved Det Danske Stamcellecenter (DanStem). Sektionen blev i 2010 etableret ved Københavns Universitet som følge af en tiårig bevilling på DKK 350 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Sektion består af syv internationalt anerkendte forskningsgrupper, heraf tre rekrutteret fra udlandet. Sektionen flyttede primo 2012 ind i nyrenoverede kontorer og laboratorier i Panum-bygningen på Københavns Universitet. En del af Sektionens strategi er at skabe et nationalt forskningssamarbejde inden for feltet. Der blev mellem dekanerne ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Syddansk Universitet indgået en samarbejdsaftale mellem DanStem og professor Moustapha Kassem fra Syddansk Universitet. Kassem er pr. 1. oktober formelt også tilknyttet Institut for Cellulær Molekylær Medicin ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology publicerede i årets løb 11 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Ved årets udgang havde Novo Nordisk Section for Basic Stem Cell Biology 66 ansatte. I 2012 lykkedes det Sektionens ansatte at tiltrække eksterne midler på i alt DKK 17,5 mio. I juni afholdt Centret i samarbejde med Fonden den første afdeling i Copenhagen Bioscience Conferences. Konferencen blev afholdt på Favrholm Campus i Hillerød under overskriften The Stem Cell Niche. 180 forskere fra hele verden deltog i konferencen. Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability 2012 var et ekstraordinært begivenhedsrigt år for Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, der blevet etableret ved Danmarks Tekniske Universitet i december 2010 som følge af en tiårig bevilling på DKK 700 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret blev udvidet to gange i løbet af I maj modtog Centret DKK 280 mio. fra Fonden til udvidelse af Centrets aktiviteter til også at omfatte forskning i udvikling af nye mammale cellelinjer til produktion af biologiske lægemidler. I december bevilgede Fonden DKK 131,25 mio. til en yderligere internationalisering af Centret. Dette betød bl.a., at to af verdens topnavne inden for forskning i industriel bioteknologi, professor Sang Yup Lee, KAIST, Sydkorea, og professor Jay Keasling, University of California at Berkeley, USA, blev tilknyttet Centret per 1. januar Professorernes tilknytning betyder, at Centrets samlede antal sektioner i løbet af 2013 udvides fra 8 til 10. Udover bevillingerne fra Fonden tiltrak Centrets ansatte eksterne bevillinger på i alt DKK 69,3 mio. Centret er i december flyttet fra en midlertidig bygning på SCION DTU i Hørsholm til nye bygninger på Kogle Allé 4-6, som også ligger i SCION DTU. De nye bygninger giver centret flere end m2 kontorer og velegnede, moderne laboratorier indrettet til cellebiologisk forskning og avanceret bioengineering. De nye bygninger vil kunne rumme det voksende center i de kommende 3-4 år. 14

15 Tematiske bevillinger Centret har opnået støtte fra EU s Marie Curie-program til etablering af en forskerskole med omkring 20 ph.d.-studerende. Forskerskolen bliver associeret til forskerskolen på DTU Systembiologi for at opnå synergieffekter med denne. Stillingen som Chief Business Officer blev 1. september besat, og Centret er i gang med at opbygge en enhed for business development. Ved udgangen af december 2012 havde centret 115 ansatte. Det forventes, at der med udgangen af 2013 vil være tæt på 200 ansatte. Centret publicerede i årets løb 22 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og indsendte tre ansøgninger om patenter. 15

16 Copenhagen Bioscience Conferences Copenhagen Bioscience Conferences er en helt ny aktivitet, som fonden igangsatte i Fonden vil årligt afholde to højt profilerede videnskabelige konferencer, og ambitionen er, at konferencerne vil være kendt som stedet, hvor den nyeste forskning inden for udvalgte områder af biomedicin og bioteknologi fremlægges og debatteres af førende topforskere og yngre forskere på vej. Fonden ønsker med konferencerne at skabe et mødested i Danmark for videnskabelig vidensudveksling og inspiration på højeste plan gennem invitation af internationale topkapaciteter inden for skiftende temaer. Konferencerne afholdes i samarbejde med fondens 4 centre, og temaerne vil veksle mellem områder indenfor metabolisme, stamceller, protein forskning og biosustainability. Nyskabende formater for vidensudveksling skal ligeledes medvirke til at skabe spændende diskussioner og etablere nye faglige netværk med værdifulde relationer til andre forskere både nationalt og internationalt. The Stem Cell Niche Fondens første konference åbnede d. 24. juni, i alt 180 udvalgte og inviterede deltagere, en blanding af yngre forskere og højt respekterede og internationalt anerkendte forskere med mange års erfaring mødtes i 4 dage omkring deres fælles interesse for udforskning af stamceller, og havde intense diskussioner om de seneste resultater indenfor stamcelleforskning. Konferencen blev afholdt på Favrholm Campus i samarbejde med DanStem. Læs interviews og se billeder fra konferencen på Post Translational Modifications, PTMs, in Cell Signaling Fondens anden konference åbnede 2. december og varede 4 dage, i alt 190 konferencedeltagere fra i alt 27 forskellige lande deltog. Den faglige del af konferencen var bygget op omkring oplæg fra verdens ledende proteinforskere og blev kombineret med kortere oplæg fra udvalgte, yngre forskere, og åbne diskussioner, postersessioner samt en forelæsning af nobelprismodtager Peter Agre, som var hovedtaler ved et arrangement i Tivolis koncertsal. Konferencen blev afholdt Comwell Borupgaard i samarbejde med Proteincentret. Læs interviews og se billeder fra konferencen på 16

17 Forskningshospitalvirksomhed Steno Diabetes Center Steno Diabetes Center (SDC) er et hospital, som varetager behandling, forebyggelse, forskning og uddannelse inden for diabetes. SDC er et 100%-ejet datterselskab af Novo Nordisk A/S med egen bestyrelse, hvor Novo Nordisk Fonden er repræsenteret ved to medlemmer. Professor John Nolan er direktør for SDC. Hvad angår patientbehandlingen har SDC en driftsaftale med Region Hovedstaden og fungerer under denne aftale som regional diabetesafdeling. Der er tilknyttet i alt ca patienter med type 1- eller type 2-diabetes. Behandlingen gennemføres helt overvejende ambulant. SDC har desuden et femdøgns sengedagafsnit med 14 senge. behandlingstilbuddet til patienterne i ambulatoriet er udvidet i forhold til en basisbehandling og omfatter tillige øjenklinik, fodklinik, kliniske diætister samt klinisk fysiologi. Novo Nordisk Fonden har støttet Steno Diabetes Center til drift af hospitalsvirksomhed og udviklingsvirksomhed med i alt DKK 27 mio. i STAR-projektet Gennem uddannelsesenheden, Steno Education Center, udbredes viden om behandling af diabetespatienter, herunder undervisning af diabetesteams i mellem- og lavindkomstlande. STAR-projektet ledes af uddannelseschef Ulla Bjerre-Christensen. Der er i 2012 blevet afholdt i alt 7 kurser fordelt med 2 i Tyrkiet, 1 i Indonesien, 1 kursus i Brasilien, 2 kurser i Indien samt 1 symposium i Kina. Novo Nordisk Fonden har støttet STAR-projektet med i alt 10,3 mio. i Steno Center for Sundhedsfremme Forskningsaktiviteterne inden for sundhedsfremme ledes af professor Bjarne Bruun Jensen, chef for Steno Center for Sundhedsfremme. Centret har 3 fokusområder: patientuddannelse, forebyggelse og sundhedsfremme. Forskningsprojekter indenfor disse områder støttedes i 2012 af Novo Nordisk Fonden med DKK 10 mio. Centret er tillige samarbejdspartner på forskningsaktiviteterne i PULS projektet, som er et samarbejde med Experimenta rium, og som ultimo 2011 fik en bevilling på i alt DKK 33 mio. fra Novo Nordisk Fonden til et 5-årigt forskningsprojekt. Støtte til humanitære og sociale formål Novo Nordisk Fonden har i 2012 givet i alt 13 bevillinger for i alt DKK 3 mio. til følgende organisationer: Læger uden grænser, Tandsundhed uden grænser, Børns Vilkår, Dansk Flygtningehjælp, KFUMs Soldatermission i Danmark, Mødrehjælpen, DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Ungdommens Røde Kors, Røde Kors, Maternity Worldwide, Care Danmark, Red Barnet og Soldaterlegatet. 17

18 HOVED- OG NØGLETAL BEVILLINGER 2012 Beløb i tusinde kr. Novo Nordisk Fondens Center for Biosustainability Danish Diabetes Academy Copenhagen Bioscience Conferences Projektstøtte Læge- og naturvidenskabelig forskning, Danmark Endokrinologisk forskning, Norden Advanced grant Excellensprojektet Bioteknologibaseret syntese og produktionsforskning Exploratory pre-seed grants Kunsthistorisk forskning Sygeplejeforskning Fremtidens Virtuelle Laboratorium CBS Master in Biobusiness Stipendier Laureates Research Grants Kliniske forskerstipendier, Danmark Hallas-Møller/Seniorforsker stipendier Mads Øvlisen stipendier - kunsthistorisk forskning Mads Øvlisen stipendier - praksisbaseret forskning Novo Nordisk Fondens professorstipendium Postdocstipendier, almen medicin Postdoc- og ph. d. stipendier, sygeplejeforskning Ph. d. stipendie, Niels Bohr arkivet Pre-seed uddelinger Priser Novo Nordisk Prisen August Krogh Prisen Hagedorn Prisen Novo Nordisk Fondens Forelæsning Symposier Novo Nordisk Prissymposium Nobel Laureate Lectures Endokrinologiske symposier, Norden Øvrige symposier Humanitær støtte Dansk Flygtningehjælp Læger uden Grænser KFUMs soldatermission i Danmark Care Danmark Red Barnet Dansk Røde Kors Soldaterlegatet DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur Mødrehjælpen Ungdommens Røde Kors Maternity Worldwide Øvrige STAR - projekt Steno - Center for sundhedsfremme, uddannelsesprojekt Steno Diabetes Center I alt bevilget støtte i året Reguleringer til tidligere års bevilget støtte I alt bevilget støtte i året Komplet liste over alle bevillingsmodtagere for 2012 kan hentes på 18

19 Personalia Medlemmerne af fondens komiteer og udvalg er udpeget for tidsbegrænsede perioder, og der er derfor løbende af- og tilgang af medlemmer. En samlet oversigt over fondens komiteer og udvalg findes på: Læge og Naturvidenskabelige Komite Professor, dr.med. Steen Madsbad er valgt nyt medlem pr i stedet for professor, dr. med. Henrik Kehlet som udtrådte ved udgangen af Sekretariatet Fondens sekretariat er i 2012 blevet styrket med følgende medarbejdere Academic Officer Anna Bruun Bondeson, cand.scient.adm., pr. 15. august Academic Officer Anne-Sofie Ley, cand.scient.adm., pr. 15. august Studentermedhjælp Anders Gram-Hanssen, stud.med., pr. 1. september Ulf J. Johansson Bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte Direktør for Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fondens bestyrelse,

Fakta og resultater 2013

Fakta og resultater 2013 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2013 INDHOLD 1 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2 Novo Nordisk Fond Koncernens resultater 3 Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet NOVO NORDISK FOND KONCERNEN

Læs mere

Fakta og resultater 2014

Fakta og resultater 2014 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

og samfundet Redegørelse for

og samfundet Redegørelse for Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet Redegørelse for Novo Nordisk Fond Koncernens arbejde med samfundsansvar 2012 Et fælles ansvar Verden står i disse år over for en række udfordringer. Befolkningstallet

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Danmarks svar på Nobelprisen The Brain Prize - går i år til tre hjerneforskeres banebrydende forskning i menneskets

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Ledelsesberetning for 2011

Ledelsesberetning for 2011 Ledelsesberetning for 2011 Formål Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, a) at støtte kunst og kulturelle formål b) at støtte forskning

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen M Ø D E R E F E R A T Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen Dato: 19. oktober 2008 Til stede:

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form Nr. 38 3. november 2014 INDHOLD: Strategien Fokus og Forenkling tager form Fokus og Forenkling på programmet hos VMU Lederkonference og lederpris Plan for området ved Nyt Hospital Nordsjælland Lisbeth

Læs mere

NETVÆRK OG SAMARBEJDE

NETVÆRK OG SAMARBEJDE NETVÆRK OG SAMARBEJDE Henrik Juhl Kristensen Lektor og udviklingsleder Vejle Tekniske Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle VTG.dk POWER POINT BRILLER AF FISKESKÆL, VERDENS DYRESTE MOBILTELEFON

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N ÅRSSKRIFT 2009/2010 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere