Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt."

Transkript

1 Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Projektansvarlig: Professor og overlæge Henning Beck-Nielsen. Projektleder: MSc. Ph.D. Jens Steen Nielsen. DD2 Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes OUH Odense Universitetshospital Kløvervænget 10, 3 sal 5000 Odense C Dit lokale undersøgelsessted er:

2 RESUMÉ - af deltagerinformation for Projektet: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Før du beslutter dig, beder vi dig læse hele denne deltagerinformation: Hvem kan deltage? Personer over 18 år med nyopdaget type 2 diabetes (diagnosticeret efter den 1. januar 2009). Hvis du siger JA til at deltage, accepterer du at - gennemgå DD2-undersøgelsen, som tager cirka 30 minutter og indebærer, at du skal o svare på spørgsmål om livsstil og diabetes i familien, o have målt hofte- og taljeomkreds samt hvilepuls, o møde fastende til en blodprøvetagning, o aflevere en morgenurinprøve. Desuden accepterer du, at DD2 anonymt opbevarer og anvender dine data, herunder blod- og urinprøver til forskning i type 2 diabetes. DD2-centret må kontakte dig om nye diabetesprojekter, når disse er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité. At deltage er frivilligt. DD2, hvis du har en adresse, sender dig et spøgeskema umiddelbart efter DD2-undersøgelsen samt igen efter et, tre og seks år. Det er frivilligt, om du vil svare på en. Er der risiko forbundet med at deltage? Der er ingen risiko forbundet med at deltage. Blodprøven fra armen kan i meget sjældne tilfælde kortvarigt give et blåt mærke eller infektion. Dine rettigheder: Det er frivilligt at deltage. Dine data behandles fortroligt. At deltage i projektet påvirker hverken din nuværende eller fremtidige behandling. Du kan til enhver tid framelde dig projektet også uden begrundelse. Hvad forventes af projektet? Projektet forventes at give ny viden om, hvordan arvelighed, livsstilsfaktorer og type 2 diabetesmarkører kan anvendes i en mere individuelt tilpasset behandling af type 2 diabetes.

3 Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Vi vil spørge, om du vil deltage i et nationalt videnskabeligt projekt om type 2 diabetes, der udføres af DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Før du beslutter dig, beder vi dig læse denne information grundigt. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål. Formål med og kort beskrivelse af projektet Formålet med DD2-projektet er at forbedre behandlingen for patienter med type 2 diabetes samt at følge sygdommens udvikling i Danmark. Det vil ske gennem det danske registersystem samt ved at opbygge en ny national database med tilhørende blod- og urinprøver; også kaldet en biobank. Oprettelse af databasen og biobanken giver desuden en unik mulighed for at undersøge, om behandlingen i højere grad end hidtil kan tilpasses den enkelte patient med type 2 diabetes. Resultater vil blive offentliggjort via artikler i nationale og internationale tidsskrifter, som vil kunne findes via Det er DD2 s ønske, at alle personer med nyopdaget type 2 diabetes, over 18 år, diagnosticeret efter den 1. januar 2009, deltager i projektet. Målet er at inkludere patienter per år og cirka patienter i alt. Projektet er finansieret frem til 2015, men der søges fortsat midler til projektet. Når flere end personer med type 2 diabetes er tilmeldt DD2- projektet, vil nye videnskabelige studier blive igangsat. Et studie kan for eksempel dreje sig om effekt af fysisk aktivitet som behandling af type 2 diabetes. Derfor indebærer en accept på at deltage, at DD2-centret må kontakte dig angående nye studier i fremtiden. Du vil dog under ingen omstændigheder være forpligtet til at deltage i sådanne studier. Desuden skal fremtidige studier være godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, før vi må kontakte dig. Opbevaring af data og biologisk materiale Alle dine data samt blod- og urinrøver er mærket med en kode, så din identitet ikke kan afsløres. En sløring af din identitet sikrer, at du ikke kan identificeres, når data og prøver opbevares, analyseres og offentliggøres. Alle, der arbejder med dine data, er underlagt lovgivningen om tavshedspligt og Datatilsynets bestemmelser omkring håndtering af persondata.

4 DD2-undersøgelsen Du skal møde til en blodprøvetagning samt gennemgå et kort interviewet. Til blodprøvetagningen skal du møde fastende. Du må således ikke have indtaget føde bortset fra vand fra kl aftenen forinden. Desuden må du ikke tage blodsukkerregulerende medicin den tid, du faster. Blodprøven udgør i alt cirka 90 milliliter. Endelig skal du medbringe en morgenurinprøve på cirka 20 milliliter. Under interviewet vil en lokal projektansvarlig stille dig spørgsmål om dine almene helbredsforhold samt dine motionsvaner, og om der er diabetes i familien. Du vil få målt puls og omkreds af din hofte og talje. Vi spørger også, om du har en adresse, da vi gerne vil sende dig et elektronisk spørgeskema, efter DD2-undersøgelsen er afsluttet og igen efter et, tre og seks år. Det er frivilligt, om du vil opgive din og svare på de efterfølgende fremsendte spørgeskemaer. Analyse af biologisk materiale Blod- og urinprøver sendes til en biobank, hvor de nedfryses og opbevares til senere analyse. Når der er indsamlet blodprøver fra cirka personer med type 2 diabetes, vil blodprøverne blive analyseret for genetiske variationer samt forskellige type 2 diabetesmarkører. Nogle analyser udføres i udlandet. De resterende blod- og urinprøver i biobanken kan kun anvendes, hvis der på forhånd er givet tilladelse hertil af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark og DD2 s forretningsudvalg. Ved DD2-projektets afslutning destrueres alt materiale i biobanken. Risiko ved undersøgelsen Der er ingen risiko ved DD2-undersøgelsen. Under udtagning af blodprøven er der dog en minimal risiko for infektion, som kan medføre lokal kløe eller irritation af huden et par dage. Desuden kan udtagning af blod meget sjældent medføre en lokal blødning, som kortvarigt kan give et blåt mærke. Fortrydelsesret Du kan når som helst og uden begrundelse trække dit samtykke tilbage ved at kontakte DD2-centret. Skulle du ikke længere ønske at deltage, vil det ikke få konsekvenser for din nuværende eller fremtidige behandling. Godtgørelse Der udbetales ikke godtgørelse i forbindelse med at deltage i projektet.

5 Nytte ved forsøget Ny forskning viser, at type 2 diabetes kan opdeles i flere undergrupper, som kan karakteriseres ved at anvende genetiske analyser, nye biologiske type 2 diabetesmarkører og undersøgelse af livsstilsrelaterede faktorer. Med en forbedret karakterisering af type 2 diabetes kan behandlingen i højere grad individualiseres, end tilfældet er i dag, hvilket vil føre til en reduktion i antallet og omfanget af type 2 diabetesrelaterede følgesygdomme og herved forbedre den enkelte patients livskvalitet og trivsel. Oplysninger om økonomiske forhold og projektdeltagere DD2 er økonomisk støttet af Det Strategiske Forskningsråd (40 millioner kr.), Sundhedsstyrelsen (1 million kr.), Diabetesforeningen (0,5 millioner kr.) og Novo Nordisk (13 million kr.). Region Syddanmark ( million kr.) DD2 samarbejder med Danske Regioner, Sundheds- og Indenrigsministeriet samt Dansk Selskab for Almen Medicin. Ingen af de ansvarlige ansøgere, partnere eller projektansvarlige er økonomisk relateret til bidragsyderne. Partnere i DD2-projektet 1. Århus Universitetshospital præsenteret ved Data management: Professor Henrik Toft Sørensen, MD, DMSc, Aarhus Universitetshospital; Professor Jørgen Rungby, MD, DMSc, Aarhus Universitet; Professor Jens Sandahl Christiansen, MD, DMSc, FRCPI, Aarhus Universitetshospital. 2. Københavns Universitet: Professor Oluf Borbye Pedersen, MD, DMSc, Københavns Universitet, København; Professor Torben Hansen, MD, PhD, Københavns Universitet, København; 3. Statens Serum Institut: Professor Mads Melbye, MD, DMSc, Statens Serum Institut, København. 4. Diabetesforeningen: Professor Malene Bagger, MD, DMSc, Diabetesforeningen 5. Odense Universitetshospital præsenteret ved DD2- centersekreteriatet: Associate Professor Jan Erik Henriksen, MD, PhD, Odense Universitetshospital; Professor Henning Beck-Nielsen, MD, DMSc, Odense Universitetshospital; Professor Jørgen Lauridsen, PhD, Syddansk Universitet, Danmark, Odense. 6. Rigshospitalet præsenteret ved Exercise Intervention Programme: Professor Bente Klarlund Pedersen, MD, DMSc, Københavns Universitet; Professor Allan Vaag, MD, PhD, DMSc, Chief Physician, Københavns Universitet. 7. Steno Diabetes Center: Professor John Nolan, MD, DMSc, Steno Diabetes Centre, Gentofte; Professor Knut Borch-Johnsen, MD, DMSc, Steno Diabetes Centre, Gentofte.

6 8. Vejle Hospital: Laboratory director Ivan Brandslund, MD,DMSc, Vejle Hospital. 9. Novo Nordisk: Senior Vice President, Peter Kristensen, MD, DMSc, EMBA, Global Development, R&D Novo Nordisk Scandinavia A/S, Region Denmark, Søborg. Daglig ledelse Formand for DD2-bestyrelse og forretningsudvalg, professor Henning Beck-Nielsen, MD, DMSc, OUH Odense Universitetshospital. Projektleder Jens Steen Nielsen, MSc, PhD, OUH Odense Universitetshospital. Klagemulighed Du har mulighed for aktindsigt i data efter bestemmelserne i Lov om offentlighed i forvaltningen. Hvis der som følge af at du har deltaget i forsøget skulle ske en fejl eller skade på dig som patient, skal du kontakte din læge eller skadestuen. Hvis du vil klage over behandlingen i DD2-projektet, skal du sende en klage til Patientklagenævnet. Skulle klagen give grundlag for erstatning, udbetales den i overensstemmelse med dansk lovgivning. Vi beder dig om at læse folderen Før du beslutter dig - om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg. Du er altid velkommen til at kontakte DD2-centret på og telefon eller projektleder Jens Steen Nielsen på eller telefon Med venlig hilsen projektleder Jens Steen Nielsen DD2 Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Kløvervænget 10, 3. Sal 5000 Odense C

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Rigshospitalet Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Clarithromycin til patienter med myelomatose Protokoltitel: Et klinisk prospektivt, random iseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

DAHANCA 25B CIRRO IP010309. Anmeldt til: Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland (godkendt anm.nr: 30104) Datatilsynet (jour.nr.

DAHANCA 25B CIRRO IP010309. Anmeldt til: Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland (godkendt anm.nr: 30104) Datatilsynet (jour.nr. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25B CIRRO IP010309 Styrketræning som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved-hals cancer Anmeldt til: Videnskabsetisk

Læs mere

DAHANCA 25A CIRRO IP010309

DAHANCA 25A CIRRO IP010309 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25A CIRRO IP010309 Styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved hals cancer

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

4-24 Langt fra målet. 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser

4-24 Langt fra målet. 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser diabetes OKTOBER 2009 4-24 Langt fra målet - tema om behandling 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser leder Kom ind i kampen

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere