ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012"

Transkript

1 ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012 Forfattere: Rasmus Nygård Kristensen, Peter Stemann Andersen, Jørgen Lock-Andersen Institution arbejdet udgår fra: Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde hospital, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde Titel: Kirurgisk behandling af læbecancer et historisk prospektivt kohortestudie Formål/Baggrund: At beskrive den kirurgiske behandling af læbecancer på Roskilde Plastikkirurgisk Afdeling i perioden med hensyn til patientkarakteristika, ekscisionsmodalitet, rekonstruktionstype, peri- og postoperativ morbiditet samt recidivfrekvens. Materiale og metode: Vi foretog et kohortestudie af samtlige patienter, der i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2009 fik foretaget kirurgisk fjernelse af læbecarcinom på Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde sygehus. Patienter med planocellulært- (PCC), basocellulært (BCC) samt basoskvamøst karcinom (BSC) blev inkluderet. Der blev anvendt deskriptiv- samt non-parametrisk komparativ statistik. Resultater: Der blev i alt inkluderet 108 patienter, 58% mænd og 42% kvinder. Halvfjerds patienter havde PCC (65%), 36 BCC (33%) og to BSC (2%). Mand/kvinde-ratioen for PCC var 2:1 og cirka 3:4 for BCC. Median alderen ved diagnosetidspunktet var 72 år (range 28-98). Median follow-up-tid var 22 måneder (range 1-65). Størstedelen (98%) af tumorerne var under 4 cm i diameter (T1=92, T2=14). To patienter (2%) havde avanceret cancer (T3=2, T4=0). Ingen patienter præsenterede lymfadenopati ved forundersøgelsen (N0=108). Frysemikroskopi blev anvendt ved 71 (69%) af indgrebene. I seks af disse (8%) blev der ikke konstateret frie resektionsrande, hvilket blev opnået ved fornyet resektion i samme seance. Direkte lukning (46%) samt Bengt-Johanson trappeteknik (30%) var de hyppigst anvendte rekonstruktionstyper. Femoghalvfjerds (69%) af patienterne havde et ukompliceret helingsforløb mens 33 (31%) oplevede komplikationer; 52% af disse blev karakteriseret som milde (ikke-behandlingskrævende), 30 % som moderate og 18% som svære helingsproblemer, krævende kirurgisk intervention. Seks patienter (6%) fik recidiv; tre lokalt (2 BCC, 1 PCC) og tre regionalt (3 PCC). 21 patienter (19%) patienter døde under follow-up, to af disse (2%) som følge af metastaseret PCC. Diskussion/Konklusion: Peroperativ frysemikroskopi detekterede mangel på frie resektionsrande i 8% af de tilfælde, hvor teknikken blev anvendt. Vi fandt en relativ høj frekvens af komplikationer under sårheling, men lav recidivfrekvens og lav mortalitet sammenlignet med andre undersøgelser af læbecancer. 1

2 Laura M. Leuchter, MD^ and Jørgen Lock-Andersen, MD, Dr. med. ^Department of Plastic Surgery, Breast Surgery, and Burns Treatment, Rigshospitalet Department of Plastic Surgery, Roskilde Hospital Nevus Sebaceous and Risk of Malignant Transformation: A 12-Year Review Aim: Nevus sebaceous (NS) is a common, congenital hamartoma of the skin, mainly located to the head and neck region. There are documented cases of malignant transformation into basal cell carcinoma (BCC) [1] and, rarely, into squamous cell carcinoma (SCC) [2]. Malignant transformation rate and lifetime risk are, however, unknown. The aim of this study was to provide data-based information for physicians who must weigh the risks of surgical removal of a NS with the risk of malignant transformation, especially in children. Material and Methods: We performed a 12-year review of all NS diagnosed and treated at Roskilde Hospital to explore the number of malignant findings within NS lesions. All patients diagnosed with NS during the years where extracted from our pathology database, medical charts were reviewed and relevant data were collected. All cases with findings other than exclusively NS were reviewed histologically by the same, experienced dermatopathologist. Results: There were 131 distinct lesions among 130 patients, one patient having two NS. 64 of those patients were referred to the Department of Plastic Surgery for consultation and 74 excisions were performed. 14 pathology slides were reviewed finding 13 intralesional diagnoses other than NS. Nine patients (7%) had BCC (mean age 54,8 yrs; range yrs). Three patients (2%) had benign tumors (mean age 47,3 yrs; range yrs): one (1%) syringocystadenoma papilliferum (SP), one (1%) actinic keratosis and one (1%) keratoacanthoma. Discussion and Conclusion: Our data showed malignant transformation in a number of NS exclusively in adult patients. However, findings of BCC or SCC in NS in pediatric patients are reported. We conclude that all NS should be considered for excision but that the patients age and localization of the lesion must be considered when planning the excision. Patients should be informed about the relatively low risk of malignant transformation especially in childhood versus possible morbidity after surgery. [1] Rosen H, Schmidt B, Lam P et al. Management of nevus sebaceous and the risk of basal cell carcinoma: An 18-year review. Pediatr Dermatol 2009;26: [2] Hidvegi NC, Kangesu L, Wolfe KQ. Squamous cell carcinoma complicating nevus sebaceous of Jadassohn in a child. Br J Plast Surg 2003;56:

3 Hyperthermic isolated limb perfusion (HILP) in malignant melanoma in Denmark from 1993 to 2010 Authors: Ida Felbo Paulsen*, Annette Hougaard Chakera, Jennifer Berg Drejøe, Grethe Schmidt. Ida Felbo Paulsen, M.D, Department of Plastic Surgery, Breast Surgery and Burn Unit, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark From 1993 to 2010, 101 patients with lower or upper limb malignant melanoma-metastases were treated with HILP at Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet. All patients had localized disease and no sign of distant metastases on computer tomography (CT) or PET (Positron Emission Tomography)-CT. Aim: Evaluation of tumor response, morbidity and mortality after hyperthermic isolated limb perfusion (HILP) on malignant melanoma patients. Methods: The HILP concept consists of isolation of an extremity and connecting its blood supply to an extra corporal circulation, enabling regional administration of up to 25 times the systemically tolerable concentration of cytostatic drugs. This way one can achieve maximal tumor response without systemic side effects. The HILP treatment of choice in melanoma patients is Melphalan (L-phenylalanine mustard). Melphalan combined with TNF- (tumor necrosis factor-alpha) was used in patients with bulky metastases and in patients who underwent 2nd and 3rd HILP. Results and discussion: Of the 101 HILP-treatments performed, 12 were re-perfusions, 35 perfusions were on male patients and 66 on female patients. Only 4 HILPs were performed on an upper extremity, the remaining on the lower extremity. Conclusions: We will show significant tumor regression and acceptable adverse effects of the treatment. Tumor response, recurrence-free interval and mortality will be presented. Furthermore morbidity and adverse effects will be discussed. 3

4 Authors: Marie Louise von Sperling 1, John Jakobsen 2, Jørgen Johanssen 3 and Jens Ahm Sørensen 1 Institution: Department of Plastic Surgery 1, ENT 2 and Oncology 3 Title: SQUAMOUS CELL CANCER OF THE NASAL VESTIBULE: Follow-up on a 10 year period in Southern Danmark ( ). Aim: The aim of this single centre retrospective study was to describe the incidence, recurrencerate and strategy of primary treatment in patients with SCC of the nasal vestibule in a 10 year follow-up period. Material and Methods: Inclusion of patients with SCC of the nasal vestibule from Odense University Hospital from who received radiotherapy, surgery or a combination of radiotherapy and surgery. Results: Fourty-nine patients were treated for SCC of the nasal vestibule from in Southern Denmark. Preliminary results show that nearly 50% of the patients had recurrence within the first two years of follow up. There was no clear strategy according to choice of treatment in relation to T-stadium, gender and age. Discussion: There is no clear treatment strategy regarding radiotherapy vs surgery. The very high recurrence rates suggest that a clear treatment strategy should have higher priority in these patients in order to obtain better results. More studies including all patients in Denmark with SCC of the nasal vestibule are needed to propose a clear strategy for the treatment of this disease. 4

5 Kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse diagnostik, udredning og behandling Bo Sonnich Rasmussen og Mikael Andersen Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet Baggrund: Kongenitte tumores på ydre næse af non-vaskulær oprindelse er sjældent forekomne (1: levendefødte). De skyldes fejl i den embryonale udvikling af kranie, hjerne og ansigt. Da de kan medføre blivende påvirkning af næsens strukturer og forøget risiko for meningitis afhængig af tumordiagnosen, er det essentielt, at de diagnosticeres og behandles på rette tidspunkt. Behandlingen er kirurgisk, og oftest er plastikkirurgiske kompetencer nødvendige. Formål: At give et overblik over de tre hyppigst forekommende kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse: Dermoidcyster, gliomer og encephaloceler. Samt fremsætte forslag om deres håndtering i forbindelse med diagnostik, udredning og behandling. Materiale og metode: Kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse blev gennemgået ud fra den relevante litteratur. Udvalgte repræsentative cases fra vores afdeling præsenteres med henblik på eksemplificering, og vores bud på et flowchart for håndtering af tilstanden fremlægges. Resultat: Kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse bør behandles rettidigt afhængig af diagnosen. Grundig udredning er nødvendig før definitiv kirurgi udføres. Biopsi er kontraindiceret grundet risikoen for intrakraniel forbindelse. MR-skanning anbefales. Konklusion: Behandlingen bør centraliseres til center med kraniofacial-, plastikkirurgisk- og neurokirurgisk kompetence. Men kendskab til tilstanden er vigtig for enhver plastikkirurg. 5

6 Forfattere: Jais O. Berg, Erik D. Heidemann, Finn Gottrup og Torben Møller-Christensen. Udgår fra: Plastikkirurgisk afd. Z, Odense Universitetshospital. Titel: Aksillær hyperhidrose: Suge-curettage vs. fokal excision. Formål: At sammenligne suge-curettage med standard fokal excision ved aksillær hyperhidrose. Metode: Prospektivt overkrydsningsforsøg. Patienter randomiseredes til fokal excision (FE) af hud og subkutant fedt med svedkirtler efter Minor s test i den ene aksil og samtidig suge-curettage (SC) i den dermo-subkutane overgang i det hårbærende område i den kontralaterale aksil. Operationer foregik ambulant i lokal analgesi og ved samme plastikkirurg (TMC). Patientbedømte resultater evalueredes efter 1, 6 og 12 måneder ved observer-blindede, strukturerede telefoninterviews. Primære effektmål: opnåelse af permanent svedkontrol (euhidrose) og patienttilfredshed. Sekundære effektmål: komplikationer og tilfredshed med kosmetisk resultat. Statistik: Enkelt og parret T-test. Signifikansniveau 0,05 (to-sidet). Resultater: 30 patienter (60 aksiller) indgik. SCs effekt tilsvarede FE; euhidrose blev opnået hos 89 vs. 89 % efter 1 måned og faldt til 69,6 vs. 73,9 % efter 12 mdr. (N.S.)*. Patienttilfredsheden var 89 vs. 93 % efter 1 md. og 74 vs. 78,3 % efter 12 mdr. (N.S.). SC gav i forhold til FE hurtigere heling (14,8 vs. 25,1 dage, p<0,01), mindre nedsat armbevægelighed (11,1 vs. 29,63 %, p<0,05), færre infektioner (51,8 % vs. 11,1 %, p<0,01), og færre langtidssmerter (0 vs. 17,4 %, p<0,05). Nedsat sensibilitet efter 1 md (11 vs. 7 %, N.S.) fortog sig (0 vs. 4 %, N.S.). SC efterlod mere residual behåring (54,8 vs. 41 %, p<0,05). Øvrige lokale komplikationer var sporadiske, SC: sugillation (3 %), superficiel nekrose (3%) og dysæstesi (3%); FE: serom < 20 ml (3%), sårruptur (6%) og nekrose (3 %). En patient rapporterede kompensatorisk øget svedproduktion på trunkus. SC gav størst kosmetiske tilfredshed (95,4 vs. 44,9 % efter 1 md., p<0,001, og 97,7 vs. 45,9 % efter 12 mdr., p<0,001). Konklusion: SC og FE er lige effektive. SC giver signifikant hurtigere heling og bedre armbevægelighed med færre og (trend mod) mindre lokale komplikationer. SC medfører færre langtidssmerter samt et væsentligt bedre kosmetisk resultat. Suge-curettage bør være førstevalg som lokal kirurgisk behandling af aksillær hyperhidrose. *N.S. = forskellen ikke statistisk signifikant 6

7 Titel: Primær axillær hyperhidrose: Sympatektomi versus lokal behandling (lokal excision/suction curretage) Institution: Plastikkirurgisk afd. Z,OUH Forfattere: Erik D. Heidemann, Peter B. Licht Formål: Primær axillær hyperhidrose afficerer ca. 1 1½ % af befolkningen. Flere kirurgiske behandlingsmuligheder er beskrevet. Litteraturen beskriver mest resultater efter sympatektomi, som også er associeret med flere bivirkninger. Andre kirurgiske behandlingsmetoder er lokal hudexcision og suction curretage. Der foreligger få studier med data for resultater og specielt bivirkninger for lokal kirurgisk behandling. Dette studie sammenligner resultater og bivirkninger for sympatektomi og lokal kirurgisk behandling i form af hudexcision eller suction curretage for primær axillær hyperhidrose. Metode: Retrospektivt Follow-Up Case-Kontrol studie for resultater og bivirkninger af sympatektomi eller lokal kirurgisk behandling med enten hudexcision eller suction curretage. Spørgeskemaer blev tilsendt i alt 76 patienter behandlet for primær axillær hyperhidrose med T2-T3 eller T3-T4 sympatektomi (n=49) på Thoraxkir. afd. T, OUH, eller lokal kirurgisk behandling (n=27) med enten lokal hudexcision eller lipocurretage på Plastikkirurgisk afd. Z, OUH. Resultater: Spørgeskemaerne blev returneret af n= 62/76 (79 %) patienter efter en median på 31 måneder. Signifikant flere patienter opereret med sympatektomi returnerede skemaer (92% vs. 63%, p< 0.001) Tilfredshedsgraden med operationen var signifikant større i gruppen af patienter der blev opereret med lokal kirurgi frem for sympatektomi (God/tilfredsstillende effekt 70 % vs. 36%, p< 0.015) Bivirkninger optrådte i begge grupper, og bortset fra kosmetisk skæmmende ar i gruppen med lokal hudexcision, så var incidensen af bivirkninger signifikant forskellig mellem gruppen af de sympatektomerede og de patienter der var lokalt kirurgisk behandlede (kompensatorisk svedtendens 88% vs. 29%, p < 0.001, gustatorisk svedtendens 53% vs. 12 %, (p < 0.005) Konklusion: Lokal kirurgisk behandling af primær axillær hyperhidrose giver større patienttilfredshed og mindre kompensatorisk svedtendens end sympatektomi. Kompensatorisk svedtendens og gustatorisk svedtendens opstår også efter lokal kirurgisk behandling og kan således ikke tilskrives ophævelse af inhibitoriske impulser i det sympatiske nervesystem. 7

8 Authors: Mette Eline Brunbjerg, MD; Alexander Juhl Andersen, Medical Student; Tine Engberg Damsgaard, MD, PhD, Associate Professor Institution: Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital Title: Chest wall reconstruction with porcine acellular dermal matrix (Strattice ) and a TRAM flap. Aim/background: In this case report, we introduce a novel approach for full-thickness chest wall reconstruction. Material and Methods: We present a case of af 69-year-old female with fourth-time local recurrent breast cancer. The patient underwent full-thickness chest wall resection and reconstruction with acellular dermal matrix (Strattice ) and a TRAM flap. Results: 80 days after chest wall reconstruction the TRAM flap was perfectly integrated and no paradoxical motion during respiration was observed. In addition no signs of bulging or herniation of the abdominal wall were seen upon clinical examination. Surgery was improving the patients quality of life significantly. Discussion/Conclusion: The biological mesh is derived from porcine dermis. It undergoes a process that eliminates all cellular elements from the tissue leaving only the intact extracellular matrix. The matrix provides a scaffold, promoting integration of the connective tissue thus becoming revascularized and repopulated by the patient s own cells. Resection of locally recurrent breast cancer has shown a low morbidity and mortality rate even though the surgical procedures are often extensive. The aim is to achieve palliation for the patient, and most importantly, to gain the possibility of a radical operation leading to local control of the cancer recurrence and a prolonged survival. In this case, radical resection was achieved and the chest wall integrity reestablished in a successful way using a biological mesh to provide structural support. Furthermore, acellular dermal matrix has the advantage of being more resistant to infection when being used for ventral hernia repair. Surgery even using advanced techniques - should be offered patients with recurrent breast cancer and could be performed with a limited degree of morbidity. 8

9 Jørn Bo Thomsen 1, M.D., Ph.D., Camilla Bille 1, M.D., Ph.D., Peter Wamberg 2, M.D., Erik H. Jakobsen 3, M.D., Susanne Arffmann 1, M.D., MPM. 1 Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt/Odense Universitetshospital 2 Kirurgisk afdeling, Brystkirurgisk sektion, Sygehus Lillebælt, Vejle 3 Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Titel: Primær rekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Formål/Baggrund: At præsentere den sidste nye udvikling indenfor primær brystrekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Materiale og metode: En hudbesparende mastektomi blev foretaget via incision omkring mamilkomplekset. Pektoralmuskulaturen blev fridissekeret inferomedialt og fra brystvæggen. Et acellulært dermalt matrix (ADM) (Strattice TM, LifeCell) blev sutureret fast til den fri kant af muskelen og svarende til den nye inframammærfure. Den valgte protese (Becker eller blivende) blev placeret i lommen under muskelen og ADM. To dræn blev placeret henholdsvis over- og under ADM. Resultater: Vi præsenterer vores erfaring med anvendelse af ADM til primær rekonstruktion. Anvendelsen synes at muliggøre primær rekonstruktion i tilfælde hvor hudlapperne efter mastektomi er tynde. ADM benyttes til at fiksere protesen til thoraxvæggen og reducerer protesens belastning af hudlapperne. Der ses dog fortsat kant-nekroser og i enkelte tilfælde blottelse af ADM. I disse tilfælde har vi grundet ADM haft mulighed for at redde den primære rekonstruktion. Denne metodik vil blive præsenteret. Vi forventer at kunne præsentere vore preliminære resultater med de første 25 patienter. Diskussion/Konklusion: Primære brystrekonstruktion under anvendelse af acellulær dermal matrix synes at være et lovende supplement til hidtidige rekonstruktive teknikker. 9

10 Jørn Bo Thomsen 1, M.D., Ph.D., Camilla Bille 1, M.D., Ph.D., Peter Wamberg 2, M.D., Erik H.Jakobsen 3, M.D., Susanne Arffmann 1, M.D., MPM. 1 Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt/Odense Universitetshospital 2 Kirurgisk afdeling, Brystkirurgisk sektion, Sygehus Lillebælt, Vejle 3 Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Titel: Sekundær brystrekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Formål/Baggrund: At præsentere den sidste nye udvikling indenfor sekundær brystrekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Materiale og metode: Vi har kombineret en TAP (Thoracodorsal artery perforator)-lap med acellular dermal matrix (ADM) og en blivende protese som led i bryst rekonstruktion. De(n) relevant(e) perforanter fra thoracodorsalkarrene blev identificeret præoperativt ved farve Doppler-ultralydsskanning. Peroperativt blev en fasciokutan ø-lap rejst (Samme form som ved Latissimus dorsi rekonstruktion). Perforanten(erne) blev fridissekeret fra muskelen, alternativt blev en mindre manchet at muskel bevaret omkring perforanten(erne). Lappen blev dernæst transponeret under en subkutan tunnel til recipientstedet på forsiden af thorax.. Musculus pektoralis major blev dissekeret som ved dual-plane augmentation. ADM (Strattice TM, LifeCell) blev sutureret til den fridissekerede muskelkant, samt svarende til den nye inframammærfure. En blivende protese blev placeret i lommen under muskel og ADM og slutteligt blev TAP lappen sutureret på plads henover ADM. Resultater: Vi præsenterer vores erfaring med den nye kombination af rekonstruktive teknikker. Det synes at TAP-lap og ADM i kombination gør det muligt at bevare største delen af latissimus dorsi muskelfunktionen og samtidig muliggør præcis formgivelse af det rekonstrueredde bryst. Vi forventer at kunne præsentere vore preliminære resultater med de første 15 patienter. Diskussion/Konklusion: Tap-lap og ADM kan anvendes i kombination til brystrekonstruktion. Muskel- og skulderfunktionen synes upåvirket, når denne metode anvendes. 10

11 11

12 Mikkel Børsen-Koch, M.D. & Jørn Bo Thomsen, M.D., Ph.D. Plastikkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle/Odense Universitetshospital Mail: Titel: Samtidig rekonstruktion af papil og areola Formål/Baggrund: At præsentere en teknik til samtidig rekonstruktion af papil og areola. Metode: Der optegnes til placeringen af det rekonstruerede papil/areolakompleks, hvorefter der anlægges infiltrationsanalgesi, og et ovalt hudområde tatoveres ud fra patientens ønsker om farve, størrelse og placering. Herefter rejses en hudlap til papilrekonstruktion ad modum Tennessee, med to egale, opponerende lapper, samt en mindre lap placeret centralt og vinkelret herpå. Disse samles til en cylinder, og sutureres under tildannelse af papillen. Foruden en gennemgang af metoden opgøres hyppigheden af postoperative komplikationer samt tidsforbruget ved indgrebet, og sammenholdes med de tilsvarende data fra en identisk patientgruppe, der har gennemgået rekonstruktion i to stadier. Resultater: Vi præsenterer vores erfaring med denne rekonstruktion baseret på godt 15 patienter. Teknikken kan umiddelbart spare patienterne for ét ambulant indgreb, i modsætning til den tidligere anvendte teknik, hvor papilrekonstruktion og mammiltatovering foregik i to stadier med tre måneders mellemrum. Fordelen er således, at patientens rekonstruktion hurtigere afsluttes, og vores opgørelser finder ikke umiddelbart en højere komplikationsrate forbundet med anvendelsen af denne nye teknik. Da der dog er tale om en relativt kortsigtet followup periode, på maksimalt syv måneder, er det dog endnu usikkert, hvor mange af disse patienter der på sigt har behov for retatovering. Konklusion: Samtidig rekonstruktion af papil og areola synes lovende, og kan formentligt afkorte patientens samlede rekonstruktionsforløb. 12

13 Forfattere: Marie Louise von Sperling, Ann Udesen Institution: Plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital Kasuistik. Titel: Brandsår efter dobbeltsidig DIEP-lap brystrekonstruktion Baggrund: Der foretages ca 90 brystrekonstruktioner om året I Danmark, hvor der anvendes mikrokirurgisk teknik. Sygehistorien beskriver et postoperativt kompliceret forløb hos en 59-årig kvinde, der efter dobbeltsidig brystrekonstruktion med DIEP-lapper, pådrager sig en ca 1% dyb dermal og subdermal forbrændig på de to rekonstruerede bryster. 13

14 Mette Wanscher Kjærskov, M.D., Susanne Arffmann, M.D., MPM, Jørn Bo Thomsen, M.D., Ph.D. Plastikkirurgisk afdeling OUH/ Sygehus Lillebælt, Vejle Mail: Titel: Lipofilling på Sygehus Lillebælt, Vejle Formål/baggrund: Lipofilling har været anvendt i mange år, men har særligt de seneste år vundet indpas indenfor plastikkirurgien. Vi har været gennem en kontinuerlig udvikling af vores lipofilling teknik siden opstarten for godt to år siden. Vi anvender en sedimentationsteknik uden centrifuge. Formålet med studiet er at opgøre vores lipofilling-operationer med fokus på indikation, mængde anvendt fedt og komplikationer. Derudover, at kontrollere kvaliteten i vores arbejde, målt på patienternes tilfredshed med det kosmetiske resultat. Metode: Retrospektiv opgørelse af patienter, som har fået foretaget lipofilling i perioden februar 2010 til februar Derudover et telefoninterview-baseret kvalitetskontrolstudie af patienternes opfattelse af det kosmetiske resultat. Patienterne blev adspurgt: Hvordan oplever du det kosmetiske resultat efter fedttransplantationen/erne på en skala fra 1-10? Resultater: Der blev i perioden foretaget 63 operationer på 44 patienter, 42 kvinder og 2 mænd, med en median alder på 54 år. Langt størstedelen fik foretaget lipofilling som led i et rekonstruktionsforløb (59 %), i mindre omfang i forbindelse med korrektion af ar efter lumpektomi (18 %) eller anden arkorrektion (14 %). Den mediane mængde fedt, der blev injiceret var markant større i de tilfælde, hvor der blev behandlet to gange, henholdsvis median værdi på 62 ml. første gang og 155 ml. anden gang. Indgrebene har været forbundet med ganske få komplikationer, og ingen af disse har krævet kirurgisk behandling. Den mediane score på spørgsmålet vedrørende det kosmetiske resultat var 7. Diskussion/konklusion: Lipofilling synes at være en god metode til korrektion af brystrekonstruktioner og arvævsdannelser. Der synes ikke at være væsentlige komplikationer i forhold til dets anvendelse. 14

15 Authors: Waseem Ghulam, Soeren Partoft and Bjarne Alsbjoern Institution: Rigshospitalet, Copenhagen Title: JELONET OR ALLEVYN IN SEARCH FOR THE BEST DONORSITE DRESSING IN BURN CARE? Background: Split skin grafting (SSG) is probably the most common procedure in plastic surgery for the replacement of damaged or missing skin. There is general agreement among plastic surgeons regarding the harvesting procedure of the SSG, but there is no uniformity regarding dressings and care of the donor site. Material and Methods: : We have compared Jelonet and Allevyn as dressing for donor sites with regard to healing. 12 patients were enrolled and admitted to the Burn Unit at Rigshospitalet, Copenhagen. The donor site in our study was placed at the anteromedial and anterolateral thigh. To avoid the interpersonal variation, we divided the donor site and dressed it with Jelonet as well as Allevyn. The dressing was removed on day 8, and a clinical photograph was taken, after which the area with the best healing was noted. Results: Results suggest that the use of Jelonet leads to a faster healing on day 8, which facilitates early re-harvesting of split-skin grafts from the same donor site. Conclusion: Jelonet is recommended in cases where the primary goal is rapid healing of the donor site e.g. in major burns where lack of donor sites can be a serious problem. 15

16 Hanna Kruse Reiband¹, Kira Lundin², Bjarne Alsbjørn² & Anne Marie Sørensen¹ Vurdering og overflytning af brandsår - med fokus på potentialet i telemedicin ¹Traumecentret & ²Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi & Brandsårsbehandling, Rigshospitalet, Danmark Baggrund: Kvalificeret vurdering af brandsår er essentielt for at undgå under- eller overvurdering af brandsårets størrelse og dybde. Undervurdering og manglende overflyttelse medfører fejlbehandling og højere risiko for morbiditet og mortalitet, hvorimod overvurdering og unødig overflyttelse medfører spild af ressourcer og er en yderligere belastning for de involverede patienter. Dette studie beskriver hvor ofte kriterierne for overflytning opfyldes i henhold til retningslinierne fra brandsårscentret på Rigshospitalet uden rutinemæssig brug af telemedicin. Desuden gennemgås litteraturen om brug af telemedicin ved brandsår og de nationale retningslinier beskrives. Materiale og metode: Alle brandsårspatienter overflyttet til Rigshospitalets Traumecenter (RH-TC) fra 1. april 30. juni 2011 blev retrospektivt gennemgået. Supplerende information blev indhentet fra henvisende hospital efter behov. Årsag til overflytningen, type af brandsår, initial vurdering af brandsåret og vurdering ved ankomst til RH-TC samt given behandling blev opgjort. En systematisk gennemgang af litteraturen vedr. telemedicin og brandsår blev foretaget og information om danske retningslinier vedr. brug af telemedicin blev indhentet. Resultater: 99 patienter blev overflyttet til RH-TC, heraf var overflytningsårsagen uklar i 52% af tilfældene (n=51). Den hyppigste årsag til overflytning var mistanke om inhalationsskade (n=23). Brandsår over 10% af estimated area burned (EAB) var den anden hyppigste årsag (n=18). Af de overflyttede patienter blev 72% indlagt. En markant forskel i vurdering af EAB eller brandssårsdybde blev fundet i 7 tilfælde. Telemedicin beskrives i litteraturen som en sikker og omkostningseffektiv metode til at fjernvurdere brandsår. De danske retningslinier for brug af telemedicin er mangelfulde. Konklusion: Indlæggelse af 72% af alle overflyttede patienter tyder på god overholdelse af henvisningsguidelines samt god informationsudvekslen imellem henvisende hospital og vagthavende på brandsårscentret. Ifølge litteraturen kan rutinemæssig brug af telemedicin forbedre visitationen af brandsårspatienter, men der er behov for klarere retningslinier i Danmark for at udnytte dette potentiale. 16

17 Authors: Rikke Bredgaard, Jørn Dalsgaard Nielsen, Christian Torsten Bonde, Jens Jørgen Elberg Institution: Department of Plastic Surgery, Breast Surgery and Burns Treatment, Rigshospitalet Title: Venous thromboembolism and thromboprophylaxis in plastic surgery Aim/Background: Thromboprophylaxis is an issue of importance to all plastic surgeons. Pharmacological as well as mechanical thromboprophylaxis is widely applied in Danish Plastic Surgery Departments. It is time consuming and costly. The aim of this study was to develop a new set of thromboprophylaxis in plastic surgical patients, based on a review of the literature. Material and Methods: A systematic review of the literature was undertaken using the PubMed search engine. Articles related specific to plastic surgery and to general recommendations on thromboprophylaxis were included. The majority of included articles were published in 2000 or later and articles from mid 2011 were included. Results: Literature on venous thromboembolism (VTE) and prophylaxis in plastic surgery is sparse and prospective, randomized studies are nonexistent. The review revealed incidences of postoperative VTE of less than 4% following common plastic surgery procedures. The most important risk factor for VTE is the surgical trauma. The American College of Chest Physicians (ACCP) publishes the most comprehensive evidence-based guidelines on the prevention of VTE. Pharmacological prophylaxis is the mainstay while mechanical prophylaxis has a limited role. Conclusion: Low-molecular-weight-heparin is recommended as a postoperative prophylaxis. It should be administered to all patients who have a plastic surgery procedure performed under general anesthesia lasting two hours or more, or if the patient has predisposing risk factors for VTE. The guidelines have been implemented in two Plastic Surgery Departments at University Hospitals in Denmark. 17

18 Forfattere: Jais O. Berg, Christen Krag. Udgår fra: Plastikkirurgisk afd. V, Herlev Hospital. Titel: Plastikkirurgi, naturlægemidler og kosttilskud. Del I: Patienters anvendelser. Baggrund og formål: Andelen af danske plastikkirurgiske patienter, som benytter naturlægemidler og kosttilskud, er uvis. Midlerne kan indvirke på kirurgi 1. En tidligere dansk undersøgelse af 115 elektive kirurgiske patienter estimerede at 28 % af alle operationspatienter bruger disse midler 2. Definition: CAM (complementær alternativ medicin) omfatter her ikke-registrerede lægemidler, naturlægemidler, plantemediciner og kosttilskud. Formål: I. At belyse danske plastikkirurgiske patienters brug af CAM anno 2012 II. At teste patienternes viden om CAM s mulige indflydelse på plastikkirurgi Metode: 4-center anonym spørgeskemaundersøgelse af konsekutive plastikkirurgiske patienter i forbindelse med ambulant postoperativ kontrol. Deltagelse af patienter fra 2 offentlige klinikker (Herlev og Vejle) og 2 private klinikker (Aleris-Hamlet og Privathospitalet Mølholm). Procentuelle opgørelser og subgruppe analyse. Resultater: I alt 307 besvarede skemaer blev indsamlet i perioden Præliminære resultater: Kønsratio M:K=1:3. Aldersgennemsnit 52 år (18-90 år). 104 (33,9 %) gjorde aktuelt brug af CAM. 76 (24,8 %) brugte CAM på operationstidspunktet, hvoraf ca. halvdelen pauserede forud for operationen (mean 13 dage). I alt anvendtes 47 forskellige CAM (mean 1,7 pr. patient; range 1-11), hvoraf fiskeolie var hyppigst brugt (58,7 %). 4,6 % angav behov for at rådføre sig med plastikkirurgen om anvendelsen af CAM. 10 % mente at CAM kan virke forbedrende og 7,8 % mente at CAM kan virke forringende i forbindelse med et plastikkirurgisk indgreb, mens resten afviste disse udsagn (hhv. 60 og 56,7 %) eller var i tvivl (hhv. 30 og 35,5 %). Konklusion: CAM er udbredt blandt plastikkirurgiske patienter. Hver 3. er aktuel bruger og hver 8. bruger CAM på operationstidspunktet. Mindre end hver 10. patient ved at CAM kan indvirke på et plastikkirurgisk indgreb. Referencer: 1. Broughton et al. Use of Herbal Supplements and Vitamins in Plastic Surgery. Plast Reconstr Surg 2007; 119: 48e-66e. 2. Vaabengaard P, Clausen LM. Kirurgiske patienters indtagelse af naturlægemidler og kosttilskud. Ugeskrift for Læger 2003; 165/35:

19 Forfattere: Jais O. Berg, Christen Krag. Udgår fra: Plastikkirurgisk afd. V, Herlev Hospital. Titel: Plastikkirurgi, naturlægemidler og kosttilskud. Del II: Plastikkirurgers strategier. Baggrund og formål: I Danmark findes ingen nationale retningslinjer vedrørende brugen af naturlægemidler og kosttilskud (CAM) i forbindelse med plastikkirurgiske operationer. Formål: I. At belyse plastikkirurgiske klinikkers strategier ifm. patienters brug af CAM. II. At belyse plastikkirurgers klinikkers viden om og erfaringer med CAM ifm. kirurgi. Metode: Internetbaseret, anonymiseret spørgeskemaundersøgelse af danske plastikkirurgiske klinikker. Inklusion: mindst én af klinikkens kirurger har gyldig dansk speciallægeautorisation og er medlem af DSPR, og operationer udføres på dansk grund. Procentuel svaropgørelse. Resultater: 49 klinikker (8 offentlige og 41 private, heraf 19 med ydernummer) kunne inkluderes. E-skemaet udsendtes klinikker medvirkede; alle offentlige og 19 (46 %) private. 92,6 % har en politik om at adspørge patienterne præoperativt om brug af CAM. 95,7 % journalfører oplysningerne. 65,4 % har en lokal instruks vedr. CAM. Krav om præoperativ pause med CAM varierer mellem 4 dage og 6 uger. 52 % lemper kravene ved mindre indgreb. Aflysning af operation pga. CAM forekommer sjældent; 11 klinikker angav 1-5 aflysninger og 1 angav 5-10 aflysninger de seneste 12 mdr. 1 klinik anbefaler og 2 klinikker ordinerer CAM ifm. operation (honning, aloe vera, Kräuterblut, K- og C-vitamin). Kendskabet til CAMs mulige negative indvirkninger på plastikkirurgi var: øget blødning (100 %), interaktion med bedøve- o.a. lægemidler (50-65 %), intoksikation, hud-, leverpåvirkninger og østrogenlignende virkninger (40-50 %), immunosuppression, øget infektionsrisiko og nedsat sårheling (8-25 %). CAMs mulige positive effekter på plastikkirurgi afvistes af 1/4 og 2/3 angav tvivl. Evidensen bag klinikkernes strategier vedr. CAM vurderedes tilstrækkelig eller stærk af 58 %. Ensartede nationale retningslinjer ønskes af 77 %. Konklusion: Undersøgelsen vurderes at være repræsentativ for danske plastikkirurger. Kendskabet til CAMs effekter på kirurgi varierer. Blødningsrisiko er i fokus. Der er stor variation i klinikkernes strategier vedr. CAM. Der eksisterer et stort behov for ensartede vejledende nationale retningslinjer for plastikkirurgiske patienters brug af CAM. 19

20 Lotte Poulsen, Michael Munksdorf, Section of Plastic Surgery, Hospital of South West Jutland, Denmark Retrospective study of patients undergoing operation pro abdomen pendens after weightloss Aim / background According to the Danish National Board of Health 47% of the adult population are overweight (BMI 25) and 13% are obese (BMI 30). The number of bariatric operations in 2011 was approximately 2000 and according to international reports it is expected, that at least 30% of the post-bariatric patients will need corrective surgery against cutis laxae. This study is a review of complications and other variables in patients, who have undergone operation pro abdomen pendens. Material and methods Retrospective study of 184 patients who have undergone operation pro abdomen pendens in the period from january 2008 august patients had a common w-type abdominoplasty, 21 patients had an abdominoplasty combined with fleur de lis excision, 28 patients had a lower circumferential bodylift and 14 patients had a lower circumferential bodylift combined with fleur de lis excision. 103 patients had lost weight after diet and exercise, 66 after bariatric surgery and 15 patients with unknown method. Results The avarage BMI-loss, for patients who had lost weight through diet and exercise, was 13,38 IE, and for patients who had lost weight after postbariatric surgery 20,90 IE. The average hospitalization time was 1,68 versus 2,03 days. The overall rate of complications requiring surgery within 7 days was 4,34% and after 7 days 1,08%. The overall rate of complications not requiring surgery within 7 days was 4,91% and after 7 days 29,34%. Conclusions In general the study confirms, that operation pro abdomen pendens is associated with a high complication rate. Patients, who had lost weight after bariatric surgery, did not have a higher rate of complications requiring surgery, compared to patients who had lost weight through diet and exercise, but patients who had undergone bariatric surgery had more late complications, especially according to woundhealing. 20

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Anale fistler Stamcellebehandling Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Årsmøde 17. november 2017 Fagligt Selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker Hvad er en perianal fistel??

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen. Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen. Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed Tinas historie Lumpectomi eller mastectomy? Jeg kan da ikke se hvorfor jeg skal få fjernet noget som helst

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie PROLUCA Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie Maja Schick Sommer, fysioterapeut og ph.d. studerende (på barsel) Maja Bohlbro Stærkind, fysioterapeut og forskningsassistent

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer!

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer! Menneskevenlige byer er sunde byer! Middelfart april 2013 Camilla van Deurs Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design Vores filosofi arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns

Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns J Brok, G Greisen, T Jacobsen, LL Gluud, and C Gluud Cochrane Hepato-Biliary Group, Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie

Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie Caroline Clausen, Benny Dahl, Susanne C Frevert, Michael B Nielsen og Lars Lönn Radiologisk Klinik og Ortopædkirurgisk

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Prostatacancer epidemi eller en selvskabt plage? Andreas Røder. Copenhagen Prostate Cancer Center

Prostatacancer epidemi eller en selvskabt plage? Andreas Røder. Copenhagen Prostate Cancer Center Prostatacancer 2017 - epidemi eller en selvskabt plage? Copenhagen Prostate Cancer Center Det er nager Dødeligheden af prostatakræft er uændret i 30 år Prostatakræft er en af de hyppigste årsager til kræftdød

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere