ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012"

Transkript

1 ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012 Forfattere: Rasmus Nygård Kristensen, Peter Stemann Andersen, Jørgen Lock-Andersen Institution arbejdet udgår fra: Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde hospital, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde Titel: Kirurgisk behandling af læbecancer et historisk prospektivt kohortestudie Formål/Baggrund: At beskrive den kirurgiske behandling af læbecancer på Roskilde Plastikkirurgisk Afdeling i perioden med hensyn til patientkarakteristika, ekscisionsmodalitet, rekonstruktionstype, peri- og postoperativ morbiditet samt recidivfrekvens. Materiale og metode: Vi foretog et kohortestudie af samtlige patienter, der i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2009 fik foretaget kirurgisk fjernelse af læbecarcinom på Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde sygehus. Patienter med planocellulært- (PCC), basocellulært (BCC) samt basoskvamøst karcinom (BSC) blev inkluderet. Der blev anvendt deskriptiv- samt non-parametrisk komparativ statistik. Resultater: Der blev i alt inkluderet 108 patienter, 58% mænd og 42% kvinder. Halvfjerds patienter havde PCC (65%), 36 BCC (33%) og to BSC (2%). Mand/kvinde-ratioen for PCC var 2:1 og cirka 3:4 for BCC. Median alderen ved diagnosetidspunktet var 72 år (range 28-98). Median follow-up-tid var 22 måneder (range 1-65). Størstedelen (98%) af tumorerne var under 4 cm i diameter (T1=92, T2=14). To patienter (2%) havde avanceret cancer (T3=2, T4=0). Ingen patienter præsenterede lymfadenopati ved forundersøgelsen (N0=108). Frysemikroskopi blev anvendt ved 71 (69%) af indgrebene. I seks af disse (8%) blev der ikke konstateret frie resektionsrande, hvilket blev opnået ved fornyet resektion i samme seance. Direkte lukning (46%) samt Bengt-Johanson trappeteknik (30%) var de hyppigst anvendte rekonstruktionstyper. Femoghalvfjerds (69%) af patienterne havde et ukompliceret helingsforløb mens 33 (31%) oplevede komplikationer; 52% af disse blev karakteriseret som milde (ikke-behandlingskrævende), 30 % som moderate og 18% som svære helingsproblemer, krævende kirurgisk intervention. Seks patienter (6%) fik recidiv; tre lokalt (2 BCC, 1 PCC) og tre regionalt (3 PCC). 21 patienter (19%) patienter døde under follow-up, to af disse (2%) som følge af metastaseret PCC. Diskussion/Konklusion: Peroperativ frysemikroskopi detekterede mangel på frie resektionsrande i 8% af de tilfælde, hvor teknikken blev anvendt. Vi fandt en relativ høj frekvens af komplikationer under sårheling, men lav recidivfrekvens og lav mortalitet sammenlignet med andre undersøgelser af læbecancer. 1

2 Laura M. Leuchter, MD^ and Jørgen Lock-Andersen, MD, Dr. med. ^Department of Plastic Surgery, Breast Surgery, and Burns Treatment, Rigshospitalet Department of Plastic Surgery, Roskilde Hospital Nevus Sebaceous and Risk of Malignant Transformation: A 12-Year Review Aim: Nevus sebaceous (NS) is a common, congenital hamartoma of the skin, mainly located to the head and neck region. There are documented cases of malignant transformation into basal cell carcinoma (BCC) [1] and, rarely, into squamous cell carcinoma (SCC) [2]. Malignant transformation rate and lifetime risk are, however, unknown. The aim of this study was to provide data-based information for physicians who must weigh the risks of surgical removal of a NS with the risk of malignant transformation, especially in children. Material and Methods: We performed a 12-year review of all NS diagnosed and treated at Roskilde Hospital to explore the number of malignant findings within NS lesions. All patients diagnosed with NS during the years where extracted from our pathology database, medical charts were reviewed and relevant data were collected. All cases with findings other than exclusively NS were reviewed histologically by the same, experienced dermatopathologist. Results: There were 131 distinct lesions among 130 patients, one patient having two NS. 64 of those patients were referred to the Department of Plastic Surgery for consultation and 74 excisions were performed. 14 pathology slides were reviewed finding 13 intralesional diagnoses other than NS. Nine patients (7%) had BCC (mean age 54,8 yrs; range yrs). Three patients (2%) had benign tumors (mean age 47,3 yrs; range yrs): one (1%) syringocystadenoma papilliferum (SP), one (1%) actinic keratosis and one (1%) keratoacanthoma. Discussion and Conclusion: Our data showed malignant transformation in a number of NS exclusively in adult patients. However, findings of BCC or SCC in NS in pediatric patients are reported. We conclude that all NS should be considered for excision but that the patients age and localization of the lesion must be considered when planning the excision. Patients should be informed about the relatively low risk of malignant transformation especially in childhood versus possible morbidity after surgery. [1] Rosen H, Schmidt B, Lam P et al. Management of nevus sebaceous and the risk of basal cell carcinoma: An 18-year review. Pediatr Dermatol 2009;26: [2] Hidvegi NC, Kangesu L, Wolfe KQ. Squamous cell carcinoma complicating nevus sebaceous of Jadassohn in a child. Br J Plast Surg 2003;56:

3 Hyperthermic isolated limb perfusion (HILP) in malignant melanoma in Denmark from 1993 to 2010 Authors: Ida Felbo Paulsen*, Annette Hougaard Chakera, Jennifer Berg Drejøe, Grethe Schmidt. Ida Felbo Paulsen, M.D, Department of Plastic Surgery, Breast Surgery and Burn Unit, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark From 1993 to 2010, 101 patients with lower or upper limb malignant melanoma-metastases were treated with HILP at Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet. All patients had localized disease and no sign of distant metastases on computer tomography (CT) or PET (Positron Emission Tomography)-CT. Aim: Evaluation of tumor response, morbidity and mortality after hyperthermic isolated limb perfusion (HILP) on malignant melanoma patients. Methods: The HILP concept consists of isolation of an extremity and connecting its blood supply to an extra corporal circulation, enabling regional administration of up to 25 times the systemically tolerable concentration of cytostatic drugs. This way one can achieve maximal tumor response without systemic side effects. The HILP treatment of choice in melanoma patients is Melphalan (L-phenylalanine mustard). Melphalan combined with TNF- (tumor necrosis factor-alpha) was used in patients with bulky metastases and in patients who underwent 2nd and 3rd HILP. Results and discussion: Of the 101 HILP-treatments performed, 12 were re-perfusions, 35 perfusions were on male patients and 66 on female patients. Only 4 HILPs were performed on an upper extremity, the remaining on the lower extremity. Conclusions: We will show significant tumor regression and acceptable adverse effects of the treatment. Tumor response, recurrence-free interval and mortality will be presented. Furthermore morbidity and adverse effects will be discussed. 3

4 Authors: Marie Louise von Sperling 1, John Jakobsen 2, Jørgen Johanssen 3 and Jens Ahm Sørensen 1 Institution: Department of Plastic Surgery 1, ENT 2 and Oncology 3 Title: SQUAMOUS CELL CANCER OF THE NASAL VESTIBULE: Follow-up on a 10 year period in Southern Danmark ( ). Aim: The aim of this single centre retrospective study was to describe the incidence, recurrencerate and strategy of primary treatment in patients with SCC of the nasal vestibule in a 10 year follow-up period. Material and Methods: Inclusion of patients with SCC of the nasal vestibule from Odense University Hospital from who received radiotherapy, surgery or a combination of radiotherapy and surgery. Results: Fourty-nine patients were treated for SCC of the nasal vestibule from in Southern Denmark. Preliminary results show that nearly 50% of the patients had recurrence within the first two years of follow up. There was no clear strategy according to choice of treatment in relation to T-stadium, gender and age. Discussion: There is no clear treatment strategy regarding radiotherapy vs surgery. The very high recurrence rates suggest that a clear treatment strategy should have higher priority in these patients in order to obtain better results. More studies including all patients in Denmark with SCC of the nasal vestibule are needed to propose a clear strategy for the treatment of this disease. 4

5 Kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse diagnostik, udredning og behandling Bo Sonnich Rasmussen og Mikael Andersen Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet Baggrund: Kongenitte tumores på ydre næse af non-vaskulær oprindelse er sjældent forekomne (1: levendefødte). De skyldes fejl i den embryonale udvikling af kranie, hjerne og ansigt. Da de kan medføre blivende påvirkning af næsens strukturer og forøget risiko for meningitis afhængig af tumordiagnosen, er det essentielt, at de diagnosticeres og behandles på rette tidspunkt. Behandlingen er kirurgisk, og oftest er plastikkirurgiske kompetencer nødvendige. Formål: At give et overblik over de tre hyppigst forekommende kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse: Dermoidcyster, gliomer og encephaloceler. Samt fremsætte forslag om deres håndtering i forbindelse med diagnostik, udredning og behandling. Materiale og metode: Kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse blev gennemgået ud fra den relevante litteratur. Udvalgte repræsentative cases fra vores afdeling præsenteres med henblik på eksemplificering, og vores bud på et flowchart for håndtering af tilstanden fremlægges. Resultat: Kongenitte, non-vaskulære midtlinietumores på ydre næse bør behandles rettidigt afhængig af diagnosen. Grundig udredning er nødvendig før definitiv kirurgi udføres. Biopsi er kontraindiceret grundet risikoen for intrakraniel forbindelse. MR-skanning anbefales. Konklusion: Behandlingen bør centraliseres til center med kraniofacial-, plastikkirurgisk- og neurokirurgisk kompetence. Men kendskab til tilstanden er vigtig for enhver plastikkirurg. 5

6 Forfattere: Jais O. Berg, Erik D. Heidemann, Finn Gottrup og Torben Møller-Christensen. Udgår fra: Plastikkirurgisk afd. Z, Odense Universitetshospital. Titel: Aksillær hyperhidrose: Suge-curettage vs. fokal excision. Formål: At sammenligne suge-curettage med standard fokal excision ved aksillær hyperhidrose. Metode: Prospektivt overkrydsningsforsøg. Patienter randomiseredes til fokal excision (FE) af hud og subkutant fedt med svedkirtler efter Minor s test i den ene aksil og samtidig suge-curettage (SC) i den dermo-subkutane overgang i det hårbærende område i den kontralaterale aksil. Operationer foregik ambulant i lokal analgesi og ved samme plastikkirurg (TMC). Patientbedømte resultater evalueredes efter 1, 6 og 12 måneder ved observer-blindede, strukturerede telefoninterviews. Primære effektmål: opnåelse af permanent svedkontrol (euhidrose) og patienttilfredshed. Sekundære effektmål: komplikationer og tilfredshed med kosmetisk resultat. Statistik: Enkelt og parret T-test. Signifikansniveau 0,05 (to-sidet). Resultater: 30 patienter (60 aksiller) indgik. SCs effekt tilsvarede FE; euhidrose blev opnået hos 89 vs. 89 % efter 1 måned og faldt til 69,6 vs. 73,9 % efter 12 mdr. (N.S.)*. Patienttilfredsheden var 89 vs. 93 % efter 1 md. og 74 vs. 78,3 % efter 12 mdr. (N.S.). SC gav i forhold til FE hurtigere heling (14,8 vs. 25,1 dage, p<0,01), mindre nedsat armbevægelighed (11,1 vs. 29,63 %, p<0,05), færre infektioner (51,8 % vs. 11,1 %, p<0,01), og færre langtidssmerter (0 vs. 17,4 %, p<0,05). Nedsat sensibilitet efter 1 md (11 vs. 7 %, N.S.) fortog sig (0 vs. 4 %, N.S.). SC efterlod mere residual behåring (54,8 vs. 41 %, p<0,05). Øvrige lokale komplikationer var sporadiske, SC: sugillation (3 %), superficiel nekrose (3%) og dysæstesi (3%); FE: serom < 20 ml (3%), sårruptur (6%) og nekrose (3 %). En patient rapporterede kompensatorisk øget svedproduktion på trunkus. SC gav størst kosmetiske tilfredshed (95,4 vs. 44,9 % efter 1 md., p<0,001, og 97,7 vs. 45,9 % efter 12 mdr., p<0,001). Konklusion: SC og FE er lige effektive. SC giver signifikant hurtigere heling og bedre armbevægelighed med færre og (trend mod) mindre lokale komplikationer. SC medfører færre langtidssmerter samt et væsentligt bedre kosmetisk resultat. Suge-curettage bør være førstevalg som lokal kirurgisk behandling af aksillær hyperhidrose. *N.S. = forskellen ikke statistisk signifikant 6

7 Titel: Primær axillær hyperhidrose: Sympatektomi versus lokal behandling (lokal excision/suction curretage) Institution: Plastikkirurgisk afd. Z,OUH Forfattere: Erik D. Heidemann, Peter B. Licht Formål: Primær axillær hyperhidrose afficerer ca. 1 1½ % af befolkningen. Flere kirurgiske behandlingsmuligheder er beskrevet. Litteraturen beskriver mest resultater efter sympatektomi, som også er associeret med flere bivirkninger. Andre kirurgiske behandlingsmetoder er lokal hudexcision og suction curretage. Der foreligger få studier med data for resultater og specielt bivirkninger for lokal kirurgisk behandling. Dette studie sammenligner resultater og bivirkninger for sympatektomi og lokal kirurgisk behandling i form af hudexcision eller suction curretage for primær axillær hyperhidrose. Metode: Retrospektivt Follow-Up Case-Kontrol studie for resultater og bivirkninger af sympatektomi eller lokal kirurgisk behandling med enten hudexcision eller suction curretage. Spørgeskemaer blev tilsendt i alt 76 patienter behandlet for primær axillær hyperhidrose med T2-T3 eller T3-T4 sympatektomi (n=49) på Thoraxkir. afd. T, OUH, eller lokal kirurgisk behandling (n=27) med enten lokal hudexcision eller lipocurretage på Plastikkirurgisk afd. Z, OUH. Resultater: Spørgeskemaerne blev returneret af n= 62/76 (79 %) patienter efter en median på 31 måneder. Signifikant flere patienter opereret med sympatektomi returnerede skemaer (92% vs. 63%, p< 0.001) Tilfredshedsgraden med operationen var signifikant større i gruppen af patienter der blev opereret med lokal kirurgi frem for sympatektomi (God/tilfredsstillende effekt 70 % vs. 36%, p< 0.015) Bivirkninger optrådte i begge grupper, og bortset fra kosmetisk skæmmende ar i gruppen med lokal hudexcision, så var incidensen af bivirkninger signifikant forskellig mellem gruppen af de sympatektomerede og de patienter der var lokalt kirurgisk behandlede (kompensatorisk svedtendens 88% vs. 29%, p < 0.001, gustatorisk svedtendens 53% vs. 12 %, (p < 0.005) Konklusion: Lokal kirurgisk behandling af primær axillær hyperhidrose giver større patienttilfredshed og mindre kompensatorisk svedtendens end sympatektomi. Kompensatorisk svedtendens og gustatorisk svedtendens opstår også efter lokal kirurgisk behandling og kan således ikke tilskrives ophævelse af inhibitoriske impulser i det sympatiske nervesystem. 7

8 Authors: Mette Eline Brunbjerg, MD; Alexander Juhl Andersen, Medical Student; Tine Engberg Damsgaard, MD, PhD, Associate Professor Institution: Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital Title: Chest wall reconstruction with porcine acellular dermal matrix (Strattice ) and a TRAM flap. Aim/background: In this case report, we introduce a novel approach for full-thickness chest wall reconstruction. Material and Methods: We present a case of af 69-year-old female with fourth-time local recurrent breast cancer. The patient underwent full-thickness chest wall resection and reconstruction with acellular dermal matrix (Strattice ) and a TRAM flap. Results: 80 days after chest wall reconstruction the TRAM flap was perfectly integrated and no paradoxical motion during respiration was observed. In addition no signs of bulging or herniation of the abdominal wall were seen upon clinical examination. Surgery was improving the patients quality of life significantly. Discussion/Conclusion: The biological mesh is derived from porcine dermis. It undergoes a process that eliminates all cellular elements from the tissue leaving only the intact extracellular matrix. The matrix provides a scaffold, promoting integration of the connective tissue thus becoming revascularized and repopulated by the patient s own cells. Resection of locally recurrent breast cancer has shown a low morbidity and mortality rate even though the surgical procedures are often extensive. The aim is to achieve palliation for the patient, and most importantly, to gain the possibility of a radical operation leading to local control of the cancer recurrence and a prolonged survival. In this case, radical resection was achieved and the chest wall integrity reestablished in a successful way using a biological mesh to provide structural support. Furthermore, acellular dermal matrix has the advantage of being more resistant to infection when being used for ventral hernia repair. Surgery even using advanced techniques - should be offered patients with recurrent breast cancer and could be performed with a limited degree of morbidity. 8

9 Jørn Bo Thomsen 1, M.D., Ph.D., Camilla Bille 1, M.D., Ph.D., Peter Wamberg 2, M.D., Erik H. Jakobsen 3, M.D., Susanne Arffmann 1, M.D., MPM. 1 Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt/Odense Universitetshospital 2 Kirurgisk afdeling, Brystkirurgisk sektion, Sygehus Lillebælt, Vejle 3 Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Titel: Primær rekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Formål/Baggrund: At præsentere den sidste nye udvikling indenfor primær brystrekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Materiale og metode: En hudbesparende mastektomi blev foretaget via incision omkring mamilkomplekset. Pektoralmuskulaturen blev fridissekeret inferomedialt og fra brystvæggen. Et acellulært dermalt matrix (ADM) (Strattice TM, LifeCell) blev sutureret fast til den fri kant af muskelen og svarende til den nye inframammærfure. Den valgte protese (Becker eller blivende) blev placeret i lommen under muskelen og ADM. To dræn blev placeret henholdsvis over- og under ADM. Resultater: Vi præsenterer vores erfaring med anvendelse af ADM til primær rekonstruktion. Anvendelsen synes at muliggøre primær rekonstruktion i tilfælde hvor hudlapperne efter mastektomi er tynde. ADM benyttes til at fiksere protesen til thoraxvæggen og reducerer protesens belastning af hudlapperne. Der ses dog fortsat kant-nekroser og i enkelte tilfælde blottelse af ADM. I disse tilfælde har vi grundet ADM haft mulighed for at redde den primære rekonstruktion. Denne metodik vil blive præsenteret. Vi forventer at kunne præsentere vore preliminære resultater med de første 25 patienter. Diskussion/Konklusion: Primære brystrekonstruktion under anvendelse af acellulær dermal matrix synes at være et lovende supplement til hidtidige rekonstruktive teknikker. 9

10 Jørn Bo Thomsen 1, M.D., Ph.D., Camilla Bille 1, M.D., Ph.D., Peter Wamberg 2, M.D., Erik H.Jakobsen 3, M.D., Susanne Arffmann 1, M.D., MPM. 1 Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt/Odense Universitetshospital 2 Kirurgisk afdeling, Brystkirurgisk sektion, Sygehus Lillebælt, Vejle 3 Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Titel: Sekundær brystrekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Formål/Baggrund: At præsentere den sidste nye udvikling indenfor sekundær brystrekonstruktion på Sygehus Lillebælt, Vejle Materiale og metode: Vi har kombineret en TAP (Thoracodorsal artery perforator)-lap med acellular dermal matrix (ADM) og en blivende protese som led i bryst rekonstruktion. De(n) relevant(e) perforanter fra thoracodorsalkarrene blev identificeret præoperativt ved farve Doppler-ultralydsskanning. Peroperativt blev en fasciokutan ø-lap rejst (Samme form som ved Latissimus dorsi rekonstruktion). Perforanten(erne) blev fridissekeret fra muskelen, alternativt blev en mindre manchet at muskel bevaret omkring perforanten(erne). Lappen blev dernæst transponeret under en subkutan tunnel til recipientstedet på forsiden af thorax.. Musculus pektoralis major blev dissekeret som ved dual-plane augmentation. ADM (Strattice TM, LifeCell) blev sutureret til den fridissekerede muskelkant, samt svarende til den nye inframammærfure. En blivende protese blev placeret i lommen under muskel og ADM og slutteligt blev TAP lappen sutureret på plads henover ADM. Resultater: Vi præsenterer vores erfaring med den nye kombination af rekonstruktive teknikker. Det synes at TAP-lap og ADM i kombination gør det muligt at bevare største delen af latissimus dorsi muskelfunktionen og samtidig muliggør præcis formgivelse af det rekonstrueredde bryst. Vi forventer at kunne præsentere vore preliminære resultater med de første 15 patienter. Diskussion/Konklusion: Tap-lap og ADM kan anvendes i kombination til brystrekonstruktion. Muskel- og skulderfunktionen synes upåvirket, når denne metode anvendes. 10

11 11

12 Mikkel Børsen-Koch, M.D. & Jørn Bo Thomsen, M.D., Ph.D. Plastikkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle/Odense Universitetshospital Mail: Titel: Samtidig rekonstruktion af papil og areola Formål/Baggrund: At præsentere en teknik til samtidig rekonstruktion af papil og areola. Metode: Der optegnes til placeringen af det rekonstruerede papil/areolakompleks, hvorefter der anlægges infiltrationsanalgesi, og et ovalt hudområde tatoveres ud fra patientens ønsker om farve, størrelse og placering. Herefter rejses en hudlap til papilrekonstruktion ad modum Tennessee, med to egale, opponerende lapper, samt en mindre lap placeret centralt og vinkelret herpå. Disse samles til en cylinder, og sutureres under tildannelse af papillen. Foruden en gennemgang af metoden opgøres hyppigheden af postoperative komplikationer samt tidsforbruget ved indgrebet, og sammenholdes med de tilsvarende data fra en identisk patientgruppe, der har gennemgået rekonstruktion i to stadier. Resultater: Vi præsenterer vores erfaring med denne rekonstruktion baseret på godt 15 patienter. Teknikken kan umiddelbart spare patienterne for ét ambulant indgreb, i modsætning til den tidligere anvendte teknik, hvor papilrekonstruktion og mammiltatovering foregik i to stadier med tre måneders mellemrum. Fordelen er således, at patientens rekonstruktion hurtigere afsluttes, og vores opgørelser finder ikke umiddelbart en højere komplikationsrate forbundet med anvendelsen af denne nye teknik. Da der dog er tale om en relativt kortsigtet followup periode, på maksimalt syv måneder, er det dog endnu usikkert, hvor mange af disse patienter der på sigt har behov for retatovering. Konklusion: Samtidig rekonstruktion af papil og areola synes lovende, og kan formentligt afkorte patientens samlede rekonstruktionsforløb. 12

13 Forfattere: Marie Louise von Sperling, Ann Udesen Institution: Plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital Kasuistik. Titel: Brandsår efter dobbeltsidig DIEP-lap brystrekonstruktion Baggrund: Der foretages ca 90 brystrekonstruktioner om året I Danmark, hvor der anvendes mikrokirurgisk teknik. Sygehistorien beskriver et postoperativt kompliceret forløb hos en 59-årig kvinde, der efter dobbeltsidig brystrekonstruktion med DIEP-lapper, pådrager sig en ca 1% dyb dermal og subdermal forbrændig på de to rekonstruerede bryster. 13

14 Mette Wanscher Kjærskov, M.D., Susanne Arffmann, M.D., MPM, Jørn Bo Thomsen, M.D., Ph.D. Plastikkirurgisk afdeling OUH/ Sygehus Lillebælt, Vejle Mail: Titel: Lipofilling på Sygehus Lillebælt, Vejle Formål/baggrund: Lipofilling har været anvendt i mange år, men har særligt de seneste år vundet indpas indenfor plastikkirurgien. Vi har været gennem en kontinuerlig udvikling af vores lipofilling teknik siden opstarten for godt to år siden. Vi anvender en sedimentationsteknik uden centrifuge. Formålet med studiet er at opgøre vores lipofilling-operationer med fokus på indikation, mængde anvendt fedt og komplikationer. Derudover, at kontrollere kvaliteten i vores arbejde, målt på patienternes tilfredshed med det kosmetiske resultat. Metode: Retrospektiv opgørelse af patienter, som har fået foretaget lipofilling i perioden februar 2010 til februar Derudover et telefoninterview-baseret kvalitetskontrolstudie af patienternes opfattelse af det kosmetiske resultat. Patienterne blev adspurgt: Hvordan oplever du det kosmetiske resultat efter fedttransplantationen/erne på en skala fra 1-10? Resultater: Der blev i perioden foretaget 63 operationer på 44 patienter, 42 kvinder og 2 mænd, med en median alder på 54 år. Langt størstedelen fik foretaget lipofilling som led i et rekonstruktionsforløb (59 %), i mindre omfang i forbindelse med korrektion af ar efter lumpektomi (18 %) eller anden arkorrektion (14 %). Den mediane mængde fedt, der blev injiceret var markant større i de tilfælde, hvor der blev behandlet to gange, henholdsvis median værdi på 62 ml. første gang og 155 ml. anden gang. Indgrebene har været forbundet med ganske få komplikationer, og ingen af disse har krævet kirurgisk behandling. Den mediane score på spørgsmålet vedrørende det kosmetiske resultat var 7. Diskussion/konklusion: Lipofilling synes at være en god metode til korrektion af brystrekonstruktioner og arvævsdannelser. Der synes ikke at være væsentlige komplikationer i forhold til dets anvendelse. 14

15 Authors: Waseem Ghulam, Soeren Partoft and Bjarne Alsbjoern Institution: Rigshospitalet, Copenhagen Title: JELONET OR ALLEVYN IN SEARCH FOR THE BEST DONORSITE DRESSING IN BURN CARE? Background: Split skin grafting (SSG) is probably the most common procedure in plastic surgery for the replacement of damaged or missing skin. There is general agreement among plastic surgeons regarding the harvesting procedure of the SSG, but there is no uniformity regarding dressings and care of the donor site. Material and Methods: : We have compared Jelonet and Allevyn as dressing for donor sites with regard to healing. 12 patients were enrolled and admitted to the Burn Unit at Rigshospitalet, Copenhagen. The donor site in our study was placed at the anteromedial and anterolateral thigh. To avoid the interpersonal variation, we divided the donor site and dressed it with Jelonet as well as Allevyn. The dressing was removed on day 8, and a clinical photograph was taken, after which the area with the best healing was noted. Results: Results suggest that the use of Jelonet leads to a faster healing on day 8, which facilitates early re-harvesting of split-skin grafts from the same donor site. Conclusion: Jelonet is recommended in cases where the primary goal is rapid healing of the donor site e.g. in major burns where lack of donor sites can be a serious problem. 15

16 Hanna Kruse Reiband¹, Kira Lundin², Bjarne Alsbjørn² & Anne Marie Sørensen¹ Vurdering og overflytning af brandsår - med fokus på potentialet i telemedicin ¹Traumecentret & ²Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi & Brandsårsbehandling, Rigshospitalet, Danmark Baggrund: Kvalificeret vurdering af brandsår er essentielt for at undgå under- eller overvurdering af brandsårets størrelse og dybde. Undervurdering og manglende overflyttelse medfører fejlbehandling og højere risiko for morbiditet og mortalitet, hvorimod overvurdering og unødig overflyttelse medfører spild af ressourcer og er en yderligere belastning for de involverede patienter. Dette studie beskriver hvor ofte kriterierne for overflytning opfyldes i henhold til retningslinierne fra brandsårscentret på Rigshospitalet uden rutinemæssig brug af telemedicin. Desuden gennemgås litteraturen om brug af telemedicin ved brandsår og de nationale retningslinier beskrives. Materiale og metode: Alle brandsårspatienter overflyttet til Rigshospitalets Traumecenter (RH-TC) fra 1. april 30. juni 2011 blev retrospektivt gennemgået. Supplerende information blev indhentet fra henvisende hospital efter behov. Årsag til overflytningen, type af brandsår, initial vurdering af brandsåret og vurdering ved ankomst til RH-TC samt given behandling blev opgjort. En systematisk gennemgang af litteraturen vedr. telemedicin og brandsår blev foretaget og information om danske retningslinier vedr. brug af telemedicin blev indhentet. Resultater: 99 patienter blev overflyttet til RH-TC, heraf var overflytningsårsagen uklar i 52% af tilfældene (n=51). Den hyppigste årsag til overflytning var mistanke om inhalationsskade (n=23). Brandsår over 10% af estimated area burned (EAB) var den anden hyppigste årsag (n=18). Af de overflyttede patienter blev 72% indlagt. En markant forskel i vurdering af EAB eller brandssårsdybde blev fundet i 7 tilfælde. Telemedicin beskrives i litteraturen som en sikker og omkostningseffektiv metode til at fjernvurdere brandsår. De danske retningslinier for brug af telemedicin er mangelfulde. Konklusion: Indlæggelse af 72% af alle overflyttede patienter tyder på god overholdelse af henvisningsguidelines samt god informationsudvekslen imellem henvisende hospital og vagthavende på brandsårscentret. Ifølge litteraturen kan rutinemæssig brug af telemedicin forbedre visitationen af brandsårspatienter, men der er behov for klarere retningslinier i Danmark for at udnytte dette potentiale. 16

17 Authors: Rikke Bredgaard, Jørn Dalsgaard Nielsen, Christian Torsten Bonde, Jens Jørgen Elberg Institution: Department of Plastic Surgery, Breast Surgery and Burns Treatment, Rigshospitalet Title: Venous thromboembolism and thromboprophylaxis in plastic surgery Aim/Background: Thromboprophylaxis is an issue of importance to all plastic surgeons. Pharmacological as well as mechanical thromboprophylaxis is widely applied in Danish Plastic Surgery Departments. It is time consuming and costly. The aim of this study was to develop a new set of thromboprophylaxis in plastic surgical patients, based on a review of the literature. Material and Methods: A systematic review of the literature was undertaken using the PubMed search engine. Articles related specific to plastic surgery and to general recommendations on thromboprophylaxis were included. The majority of included articles were published in 2000 or later and articles from mid 2011 were included. Results: Literature on venous thromboembolism (VTE) and prophylaxis in plastic surgery is sparse and prospective, randomized studies are nonexistent. The review revealed incidences of postoperative VTE of less than 4% following common plastic surgery procedures. The most important risk factor for VTE is the surgical trauma. The American College of Chest Physicians (ACCP) publishes the most comprehensive evidence-based guidelines on the prevention of VTE. Pharmacological prophylaxis is the mainstay while mechanical prophylaxis has a limited role. Conclusion: Low-molecular-weight-heparin is recommended as a postoperative prophylaxis. It should be administered to all patients who have a plastic surgery procedure performed under general anesthesia lasting two hours or more, or if the patient has predisposing risk factors for VTE. The guidelines have been implemented in two Plastic Surgery Departments at University Hospitals in Denmark. 17

18 Forfattere: Jais O. Berg, Christen Krag. Udgår fra: Plastikkirurgisk afd. V, Herlev Hospital. Titel: Plastikkirurgi, naturlægemidler og kosttilskud. Del I: Patienters anvendelser. Baggrund og formål: Andelen af danske plastikkirurgiske patienter, som benytter naturlægemidler og kosttilskud, er uvis. Midlerne kan indvirke på kirurgi 1. En tidligere dansk undersøgelse af 115 elektive kirurgiske patienter estimerede at 28 % af alle operationspatienter bruger disse midler 2. Definition: CAM (complementær alternativ medicin) omfatter her ikke-registrerede lægemidler, naturlægemidler, plantemediciner og kosttilskud. Formål: I. At belyse danske plastikkirurgiske patienters brug af CAM anno 2012 II. At teste patienternes viden om CAM s mulige indflydelse på plastikkirurgi Metode: 4-center anonym spørgeskemaundersøgelse af konsekutive plastikkirurgiske patienter i forbindelse med ambulant postoperativ kontrol. Deltagelse af patienter fra 2 offentlige klinikker (Herlev og Vejle) og 2 private klinikker (Aleris-Hamlet og Privathospitalet Mølholm). Procentuelle opgørelser og subgruppe analyse. Resultater: I alt 307 besvarede skemaer blev indsamlet i perioden Præliminære resultater: Kønsratio M:K=1:3. Aldersgennemsnit 52 år (18-90 år). 104 (33,9 %) gjorde aktuelt brug af CAM. 76 (24,8 %) brugte CAM på operationstidspunktet, hvoraf ca. halvdelen pauserede forud for operationen (mean 13 dage). I alt anvendtes 47 forskellige CAM (mean 1,7 pr. patient; range 1-11), hvoraf fiskeolie var hyppigst brugt (58,7 %). 4,6 % angav behov for at rådføre sig med plastikkirurgen om anvendelsen af CAM. 10 % mente at CAM kan virke forbedrende og 7,8 % mente at CAM kan virke forringende i forbindelse med et plastikkirurgisk indgreb, mens resten afviste disse udsagn (hhv. 60 og 56,7 %) eller var i tvivl (hhv. 30 og 35,5 %). Konklusion: CAM er udbredt blandt plastikkirurgiske patienter. Hver 3. er aktuel bruger og hver 8. bruger CAM på operationstidspunktet. Mindre end hver 10. patient ved at CAM kan indvirke på et plastikkirurgisk indgreb. Referencer: 1. Broughton et al. Use of Herbal Supplements and Vitamins in Plastic Surgery. Plast Reconstr Surg 2007; 119: 48e-66e. 2. Vaabengaard P, Clausen LM. Kirurgiske patienters indtagelse af naturlægemidler og kosttilskud. Ugeskrift for Læger 2003; 165/35:

19 Forfattere: Jais O. Berg, Christen Krag. Udgår fra: Plastikkirurgisk afd. V, Herlev Hospital. Titel: Plastikkirurgi, naturlægemidler og kosttilskud. Del II: Plastikkirurgers strategier. Baggrund og formål: I Danmark findes ingen nationale retningslinjer vedrørende brugen af naturlægemidler og kosttilskud (CAM) i forbindelse med plastikkirurgiske operationer. Formål: I. At belyse plastikkirurgiske klinikkers strategier ifm. patienters brug af CAM. II. At belyse plastikkirurgers klinikkers viden om og erfaringer med CAM ifm. kirurgi. Metode: Internetbaseret, anonymiseret spørgeskemaundersøgelse af danske plastikkirurgiske klinikker. Inklusion: mindst én af klinikkens kirurger har gyldig dansk speciallægeautorisation og er medlem af DSPR, og operationer udføres på dansk grund. Procentuel svaropgørelse. Resultater: 49 klinikker (8 offentlige og 41 private, heraf 19 med ydernummer) kunne inkluderes. E-skemaet udsendtes klinikker medvirkede; alle offentlige og 19 (46 %) private. 92,6 % har en politik om at adspørge patienterne præoperativt om brug af CAM. 95,7 % journalfører oplysningerne. 65,4 % har en lokal instruks vedr. CAM. Krav om præoperativ pause med CAM varierer mellem 4 dage og 6 uger. 52 % lemper kravene ved mindre indgreb. Aflysning af operation pga. CAM forekommer sjældent; 11 klinikker angav 1-5 aflysninger og 1 angav 5-10 aflysninger de seneste 12 mdr. 1 klinik anbefaler og 2 klinikker ordinerer CAM ifm. operation (honning, aloe vera, Kräuterblut, K- og C-vitamin). Kendskabet til CAMs mulige negative indvirkninger på plastikkirurgi var: øget blødning (100 %), interaktion med bedøve- o.a. lægemidler (50-65 %), intoksikation, hud-, leverpåvirkninger og østrogenlignende virkninger (40-50 %), immunosuppression, øget infektionsrisiko og nedsat sårheling (8-25 %). CAMs mulige positive effekter på plastikkirurgi afvistes af 1/4 og 2/3 angav tvivl. Evidensen bag klinikkernes strategier vedr. CAM vurderedes tilstrækkelig eller stærk af 58 %. Ensartede nationale retningslinjer ønskes af 77 %. Konklusion: Undersøgelsen vurderes at være repræsentativ for danske plastikkirurger. Kendskabet til CAMs effekter på kirurgi varierer. Blødningsrisiko er i fokus. Der er stor variation i klinikkernes strategier vedr. CAM. Der eksisterer et stort behov for ensartede vejledende nationale retningslinjer for plastikkirurgiske patienters brug af CAM. 19

20 Lotte Poulsen, Michael Munksdorf, Section of Plastic Surgery, Hospital of South West Jutland, Denmark Retrospective study of patients undergoing operation pro abdomen pendens after weightloss Aim / background According to the Danish National Board of Health 47% of the adult population are overweight (BMI 25) and 13% are obese (BMI 30). The number of bariatric operations in 2011 was approximately 2000 and according to international reports it is expected, that at least 30% of the post-bariatric patients will need corrective surgery against cutis laxae. This study is a review of complications and other variables in patients, who have undergone operation pro abdomen pendens. Material and methods Retrospective study of 184 patients who have undergone operation pro abdomen pendens in the period from january 2008 august patients had a common w-type abdominoplasty, 21 patients had an abdominoplasty combined with fleur de lis excision, 28 patients had a lower circumferential bodylift and 14 patients had a lower circumferential bodylift combined with fleur de lis excision. 103 patients had lost weight after diet and exercise, 66 after bariatric surgery and 15 patients with unknown method. Results The avarage BMI-loss, for patients who had lost weight through diet and exercise, was 13,38 IE, and for patients who had lost weight after postbariatric surgery 20,90 IE. The average hospitalization time was 1,68 versus 2,03 days. The overall rate of complications requiring surgery within 7 days was 4,34% and after 7 days 1,08%. The overall rate of complications not requiring surgery within 7 days was 4,91% and after 7 days 29,34%. Conclusions In general the study confirms, that operation pro abdomen pendens is associated with a high complication rate. Patients, who had lost weight after bariatric surgery, did not have a higher rate of complications requiring surgery, compared to patients who had lost weight through diet and exercise, but patients who had undergone bariatric surgery had more late complications, especially according to woundhealing. 20

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Rapport for udnyttelse af DOS Videreuddannelseslegat 2013 Fellow i Corneoplastic Unit Læge Linda Wiboe

Rapport for udnyttelse af DOS Videreuddannelseslegat 2013 Fellow i Corneoplastic Unit Læge Linda Wiboe Rapport for udnyttelse af DOS Videreuddannelseslegat 2013 Fellow i Corneoplastic Unit Læge Linda Wiboe I foråret 2013 var jeg ansat seks måneder som fellow i Corneoplastic Unit, Queen Victoria Hospital,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Spørg på afdelingen, hvor du er opereret, om de eventuelt kan udlevere en skriftlig generel information om brystrekonstruktion.

Spørg på afdelingen, hvor du er opereret, om de eventuelt kan udlevere en skriftlig generel information om brystrekonstruktion. Side 1 af 10 Rekonstruktion af bryst Hvis man er opereret eller står foran en operation for brystkræft, kan man overveje at få rekonstrueret brystet. Det betyder, at man ved operation får en efterligning

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Abstracts til DSPR forårsmøde 2014

Abstracts til DSPR forårsmøde 2014 Abstracts til DSPR forårsmøde 2014 Title: Utility of Sentinel Lymph Node Biopsy in Patients with High-Risk Squamous Cell Carcinoma Authors: Julie E. Allen, Lars B Stolle Institution: Department of Plastic

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER

BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER Bo Sonnich Rasmussen Plastikkirurgisk afdeling V Herlev Hospital Agenda Kirurgiske indgreb i det kvindelige bryst Plastikkirurgi Brystkirurgi Onkoplastisk mammakirurgi Hvilke

Læs mere

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital.

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital. Authors: Andreas Engel Krag 1, Gete Toft Eschen 1, Tine Engberg Damsgaard 1, Mille Sværdborg 1, Torben Steiniche 2, Birgitte Jul Kiil 1. Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital Cerebral Parese Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Højt specialiserede funktioner Krav til højt specialiseret funktion Klinisk database Forskning

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere