Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde"

Transkript

1 Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

2 Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard, Professor, dr.med, Geriatrisk afdeling, Århus, vinder af den gyldne skalpel i Carsten Hendriksen, Overlæge, dr.med., Afdelingen for sammenhængende patientforløb, Bispebjerg Hospital.

3 Baggrunden er velkendt Flere ældre danskere Flere patienter med kroniske sygdomme Flere patienter med flere samtidige kroniske sygdomme Kortere indlæggelser Mere er udlagt i kommunen For alvor patienten i eget hjem

4 Store udfordringer, der kalder på nye løsninger

5 Hvad har man afprøvet Følge hjem ordning (Gentofte Hospital) Opfølgende hjemmebesøg (FUI) Udgående hospital (Frederiksberg Hospital) Hospital i hjemmet (Århus) Geriatrisk team (Roskilde) Opfølgende telefonsamtaler

6 Følge Hjem Team - Gentofte Formål Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om en tværfaglig og tværsektoriel følge-hjemordning til ældre medicinske patienter kunne opkvalificere udskrivningsforløbet, øge patienternes tryghed samt reducere risikoen for efterfølgende genindlæggelse. Metode Undersøgelsen er gennemført som et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie i samarbejde mellem Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion og Gentofte-, Lyngby-Taarbæk- og Søllerød Kommune. Undersøgelsen er foretaget i perioden maj 2005 til december Patienter, som blev randomiseret til interventionsgruppen, blev under indlæggelsen vurderet af personale fra Følge-hjem Team (FHT), i forhold til funktionsniveauet, behovet for hjælpemidler og sociale ydelser. Ved udskrivelsen blev medicinskema, epikrise, recepter og doseringsæsker gennemgået for patienterne i interventionsgruppen. På udskrivelsesdagen blev patienten fulgt fra afdelingen til eget hjem af en eller to fra FHT. I hjemmet blev medicin, fysiske funktioner, hjælpemidler samt behov for supplering af sociale ydelser gennemgået med patienten. Ved behovfor tiltag blev relevant personale i primær sektor kontaktet. I dagene umiddelbart efter udskrivelsen var der, ved behov, mulighed for at aflægge opfølgende besøg hos patienten. Her kunne der foretages yderligere gennemgang af medicin, instruktion i hjælpemidler, i øvelsesprogram eller kortvarig træning i hjemmet. Patienter fra kontrolgruppen blev udskrevet efter hospitalets vanlige procedurer. Registrering af effektmål blev udført ved et opfølgende besøg hos begge grupper 12 uger efter udskrivelsen. Materiale Undersøgelsen inkluderede 558 patienter på 80 år og derover; 268 i interventionsgruppen og 290 i kontrolgruppen. Resultater Undersøgelsen har vist, at risikoen for genindlæggelse er signifikant lavere blandt de patienter som er blevet fulgt hjem af FHT (69 i interventionsgruppen mod 104 i kontrolgruppen (p<0,01)), og at tiden fra udskrivelse til en eventuel genindlæggelse desuden udskydes (p<0,02). Det samlede antal 3 genindlæggelsesdage blandt patienterne i interventionsgruppen er 1119 dage mod 1480 dage i kontrolgruppen. Risiko for død i den undersøgte periode er lavere for patienter i interventionsgruppen, men der er ikke signifikant forskel i hastigheden hvormed patienterne dør. Forbrug af sociale ydelser (hjemmehjælp, hjemmesygepleje og hjælpemidler) samt fysisk funktion, selvvurderet helbred og selvvurderet funktion er ens i de to grupper 12 uger efter udskrivelsen. Undersøgelsen har desuden påvist et betydeligt antal utilsigtede hændelser vedrørende patienternes medicin ved udskrivelsen. Disse fund blev tidligt i undersøgelsen meddelt hospitalets direktion og afdelingsledelser. Efterfølgende er forskellige procedurer blevet ændret på området. Undersøgelsen har således været medvirkende til optimering af medicinhåndteringen i overgangen mellem hospital og hjem. Som led i vurdering af patienter og personales holdning til tilbuddet om hjemfølgning er der udført en spørgeskemaundersøgelse, der viser en overbevisende tilfredshed med ordningen blandt såvel patienter som involveret personale på hospitalet og de tre kommuner. Konklusion Hjemfølgning af ældre medicinske patienter kan forebygge genindlæggelser samt sikre en optimering og fastholdelse af medicineringen i overgangen fra hospitalet til eget hjem. Patienterne oplever desuden stor tryghed og tilfredshed ved hjemfølgning fra hospitalet. De gunstige resultater er opnået til trods for, at der ikke er registreret forskelle i tildelingen af sociale ydelser mellem grupperne. Anbefaling Undersøgelsens positive resultat bør føre til, at ordningen videreføres og implementeres andre steder i landet, tilpasset lokale forhold.

7 Følge Hjem Team - Gentofte Formål Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om en tværfaglig og tværsektoriel følge-hjemordning til ældre medicinske patienter kunne opkvalificere udskrivningsforløbet, øge patienternes tryghed samt reducere risikoen for efterfølgende genindlæggelse. Metode Undersøgelsen er gennemført som et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie i samarbejde mellem Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion og Gentofte-, Lyngby-Taarbæk- og Søllerød Kommune. Undersøgelsen foretaget i Formålet perioden maj 2005 til december med Patienter, undersøgelsen som blev randomiseret til interventionsgruppen, var at blev under vurdere, indlæggelsen vurderet af personale fra Følge-hjem Team (FHT), i forhold til funktionsniveauet, behovet for hjælpemidler og sociale ydelser. Ved udskrivelsen blev medicinskema, epikrise, recepter doseringsæsker gennemgået for patienterne i interventionsgruppen. På udskrivelsesdagen blev patienten fulgt fra afdelingen til eget hjem af en eller to fra FHT. I hjemmet blev medicin, fysiske funktioner, om hjælpemidler en samt tværfaglig behov for supplering af sociale og ydelser tværsektoriel gennemgået med patienten. Ved behovfor følge-hjem- tiltag blev relevant personale i primær sektor kontaktet. I dagene umiddelbart efter udskrivelsen var der, ved behov, mulighed for at aflægge opfølgende besøg hos patienten. Her kunne der foretages yderligere gennemgang af medicin, instruktion i hjælpemidler, i øvelsesprogram eller kortvarig træning i hjemmet. Patienter fra kontrolgruppen blev udskrevet efter hospitalets vanlige procedurer. Registrering af ordning effektmål blev udført ved til et opfølgende ældre besøg hos medicinske begge grupper 12 uger efter udskrivelsen. patienter kunne Materiale Undersøgelsen inkluderede 558 patienter på 80 år og derover; 268 i interventionsgruppen og 290 i kontrolgruppen. Resultater Undersøgelsen har vist, at risikoen for genindlæggelse er signifikant lavere blandt de patienter som er blevet fulgt hjem af FHT (69 i interventionsgruppen mod 104 i kontrolgruppen (p<0,01)), og at tiden fra udskrivelse til en eventuel genindlæggelse desuden udskydes (p<0,02). Det samlede antal 3 genindlæggelsesdage blandt patienterne i interventionsgruppen er 1119 dage mod 1480 dage i kontrolgruppen. -opkvalificere Risiko for død i den undersøgte periode udskrivningsforløbet, er lavere for patienter i interventionsgruppen, men der er ikke signifikant forskel i hastigheden hvormed patienterne dør. Forbrug af sociale ydelser (hjemmehjælp, hjemmesygepleje og hjælpemidler) samt fysisk funktion, selvvurderet helbred og selvvurderet funktion er ens i de to grupper 12 uger efter udskrivelsen. Undersøgelsen har desuden påvist et betydeligt antal utilsigtede hændelser vedrørende patienternes medicin ved udskrivelsen. Disse fund blev tidligt i undersøgelsen meddelt hospitalets direktion og afdelingsledelser. Efterfølgende er forskellige procedurer blevet ændret på området. Undersøgelsen har således været medvirkende til optimering af medicinhåndteringen i overgangen mellem hospital og hjem. Som led i vurdering af patienter og personales holdning til tilbuddet om hjemfølgning er der udført en spørgeskemaundersøgelse, -øge der viser en overbevisende patienternes tilfredshed med ordningen tryghed blandt såvel patienter som involveret personale på hospitalet og de tre kommuner. Konklusion Hjemfølgning af ældre medicinske patienter kan forebygge genindlæggelser samt sikre en optimering og fastholdelse af medicineringen i overgangen fra hospitalet til eget hjem. Patienterne oplever desuden stor tryghed og tilfredshed ved hjemfølgning fra hospitalet. De gunstige resultater er opnået til trods for, at der ikke er registreret forskelle i tildelingen af sociale ydelser mellem grupperne. Anbefaling -reducere risikoen for genindlæggelse. Undersøgelsens positive resultat bør føre til, at ordningen videreføres og implementeres andre steder i landet, tilpasset lokale forhold. RCT

8 Følge Hjem Team - Gentofte Risikoen for genindlæggelse er lavere (69 i interventionsgruppen mod 104 i kontrolgruppen (p<0,01)) Tiden fra udskrivelse til en eventuel genindlæggelse udskydes (p<0,02). Det samlede antal genindlæggelsesdage er lavere (1119 dage mod 1480 dage i kontrolgruppen). Risiko for død er lavere Tilfredshed med ordningen blandt patienter og personale på sygehus og kommune. Ikke forskel i tildeling af sociale ydelser

9 Udgående hospital -Frederiksberg 2 Erfarne sygeplejersker i Akut Modtagelsen Kan rekvireres akut af primær sektor læge/ hjemmepleje/plejehjem Kan give væske i hjemmet, tage blodprøver konferere bagud med AMA læger Udgående hospital blev rekvireret i stedet for vagtlæge Behandling blev forsinket

10 Udgående hospital -Frederiksberg 2 Erfarne sygeplejersker i Akut Modtagelsen Kan rekvireres akut af primær sektor læge/ hjemmepleje/plejehjem Kan give væske i hjemmet, tage blodprøver konferere bagud med AMA læger Udgående hospital blev rekvireret i stedet for vagtlæge Behandling blev forsinket Stratificering er vigtig

11 Kan det betale sig at forebygge indlæggelser? Evidens fra Odense Geriatrisk afdeling

12 MTV rapport Odense Udgående hospital kan forebygge indlæggelser men er økonomi-ineffektivt Ugeskr Laeger May 28;169(22): [Geriatric home visits can prevent hospitalisation of subacute patients but is time-consuming. A randomised study] [Article in Danish] Matzen LE, Foged L, Pedersen P, Wengle K, Andersen-Ranberg K. Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G, Odense C. Abstract AIM: To study if geriatric home visits could prevent hospital admittance of geriatric patients referred subacute by general practitioners. MATERIALS AND METHODS: Patients were randomised to first contact by geriatric home visit (n=59), or to subacute admittance to a geriatric ward (n=43), median age 79.0 and 82.5 years, women 64% and 72%, Barthel-index 755 and 770 and MMSE 24,0 and 23,0. Only 30% of the total number of subacute referred patients were included. RESULTS: 53% (31/59) randomised to home visits were not admitted to hospital, 17% (10/59) were admitted at the first home visit and 12% (7/59) within the first 7 days. Patients admitted within the first 7 days were more often single, 84% (n=16/19) as compared to 52% (16/31) of those not admitted. The time used on home visits was on average 122 min, including 23 min (19%) for transportation. Among the 43 patients randomised to subacute admittance 16% (7/43) were sent home within 24 hours, and of these 73% were seen in the outpatient clinic, 26% (11/42) were sent home on day 2-7 and of these 27% were seen in the outpatient clinic. The overall median time in contact with the geriatric department was 27.1 days (n=59) in the home visit group and 15.0 days (n=43) in the admitted group (p<0.05). There were no significant differences in patient satisfaction or self-rated health. The average time used by the municipality for home service was reduced to 15 min/day in patients sent to hospital (p<0.01) and increased to 44 min/day in patients not admitted (p<0.05). CONCLUSION: Hospital admittance was avoided by geriatric home visits. However, time consumption was high. The municipality costs increased for non-admitted patients. The overall time in contact with the geriatric department was shortest for admitted patients.

13 MTV rapport Odense Udgående hospital kan forebygge indlæggelser men er økonomi-ineffektivt RCT Ugeskr Laeger May 28;169(22): [Geriatric home visits can prevent hospitalisation of subacute patients but is time-consuming. A randomised study] [Article in Danish] Matzen LE, Foged L, Pedersen P, Wengle K, Andersen-Ranberg K. Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G, Odense C. Abstract Patienter henvist til subakut indlæggelse AIM: To study if geriatric home visits could prevent hospital admittance of geriatric patients referred subacute by general practitioners. MATERIALS AND METHODS: Patients were randomised to first contact by geriatric home visit (n=59), or blev to subacute randomiseret admittance to a geriatric ward til (n=43), median age 79.0 and 82.5 years, women 64% and 72%, Barthel-index 755 and 770 and MMSE 24,0 and 23,0. Only 30% of the total number of subacute referred patients were included. RESULTS: 53% (31/59) randomised to home visits were not admitted to hospital, 17% (10/59) were admitted at the first home visit and 12% (7/59) within the first 7 days. Patients admitted within the first 7 days were more often single, 84% enten (n=16/19) as hjemmebesøg compared to 52% (16/31) of those af not geriatrisk admitted. The time used team on home visits was on average 122 min, including 23 min (19%) for transportation. Among the 43 patients randomised to subacute admittance 16% (7/43) were sent home within 24 hours, and of these 73% were seen in the outpatient clinic, 26% (11/42) were sent home on day 2-7 and of these 27% were seen in the outpatient clinic. The overall median time in contact with the geriatric department was 27.1 days (n=59) in the home visit group and 15.0 days (n=43) in the admitted group (p<0.05). There were no significant eller differences subakut in patient indlæggelse satisfaction or self-rated health.. The average time used by the municipality for home service was reduced to 15 min/day in patients sent to hospital (p<0.01) and increased to 44 min/day in patients not admitted (p<0.05). CONCLUSION: Hospital admittance was avoided by geriatric home visits. However, time consumption was high. The municipality costs increased for non-admitted patients. The overall time in contact with the geriatric department was shortest for admitted patients.

14 MTV rapport Odense Udgående hospital kan forebygge indlæggelser men er økonomi-ineffektivt Konklusion: Ugeskr Laeger May 28;169(22): [Geriatric home visits can prevent hospitalisation of subacute patients but is time-consuming. A randomised study] [Article in Danish] Matzen Hospital LE, Foged L, indlæggelser Pedersen P, Wengle K, Andersen-Ranberg blev forebygget K. af Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G, Odense C. Abstract geriatriske hjemmebesøg, men det kostede meget AIM: To study if geriatric home visits could prevent hospital admittance of geriatric patients referred subacute by general tid practitioners. MATERIALS AND METHODS: Patients were randomised to first contact by geriatric home visit (n=59), or to subacute admittance to a geriatric ward (n=43), median age 79.0 and 82.5 years, women 64% and 72%, Barthel-index 755 and 770 and MMSE 24,0 and 23,0. Only 30% of the total number of subacute referred patients were included. RESULTS: 53% (31/59) randomised to home visits were not admitted to hospital, 17% (10/59) were admitted at the first home visit and 12% (7/59) within the first 7 days. Patients admitted within the first 7 days were more often single, 84% (n=16/19) as compared to 52% (16/31) of those not admitted. The time used on home visits was on average 122 Udgifterne min, including 23 min for (19%) for kommunen transportation. Among steg the 43 patients for randomised de patienter, to subacute admittance der 16% (7/43) were sent home within 24 hours, and of these 73% were seen in the outpatient clinic, 26% (11/42) were sent home on ikke day 2-7 and blev of these indlagt. 27% were seen in the outpatient clinic. The overall median time in contact with the geriatric department was 27.1 days (n=59) in the home visit group and 15.0 days (n=43) in the admitted group (p<0.05). There were no significant differences in patient satisfaction or self-rated health. The average time used by the municipality for home service was reduced to 15 min/day in patients sent to hospital (p<0.01) and increased to 44 min/day in patients not admitted (p<0.05). CONCLUSION: Hospital admittance was avoided by geriatric home visits. However, time consumption was high. The municipality costs increased for non-admitted patients. The overall time in contact with the geriatric department was shortest for admitted patients. Samlet blev der brugt mere tid i kontakt med den geriatriske afdeling for de patienter, der ikke blev indlagt.

15 MTV rapport Odense Udgående hospital kan forebygge indlæggelser men er økonomi-ineffektivt Konklusion: Ugeskr Laeger May 28;169(22): [Geriatric home visits can prevent hospitalisation of subacute patients but is time-consuming. A randomised study] [Article in Danish] Matzen Hospital LE, Foged L, indlæggelser Pedersen P, Wengle K, Andersen-Ranberg blev forebygget K. af Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G, Odense C. Abstract geriatriske hjemmebesøg, men det kostede meget AIM: To study if geriatric home visits could prevent hospital admittance of geriatric patients referred subacute by general tid practitioners. MATERIALS AND METHODS: Patients were randomised to first contact by geriatric home visit (n=59), or to subacute admittance to a geriatric ward (n=43), median age 79.0 and 82.5 years, women 64% and 72%, Barthel-index 755 and 770 and MMSE 24,0 and 23,0. Only 30% of the total number of subacute referred patients were included. RESULTS: 53% (31/59) randomised to home visits were not admitted to hospital, 17% (10/59) were admitted at the first home visit and 12% (7/59) within the first 7 days. Patients admitted within the first 7 days were more often single, 84% (n=16/19) as compared to 52% (16/31) of those not admitted. The time used on home visits was on average 122 Udgifterne min, including 23 min for (19%) for kommunen transportation. Among steg the 43 patients for randomised de patienter, to subacute admittance der 16% (7/43) were sent home within 24 hours, and of these 73% were seen in the outpatient clinic, 26% (11/42) were sent home on ikke day 2-7 and blev of these indlagt. 27% were seen in the outpatient clinic. The overall median time in contact with the geriatric department was 27.1 days (n=59) in the home visit group and 15.0 days (n=43) in the admitted group (p<0.05). There were no significant differences in patient satisfaction or self-rated health. The average time used by the municipality for home service was reduced to 15 min/day in patients sent to hospital (p<0.01) and increased to 44 min/day in patients not admitted (p<0.05). CONCLUSION: Hospital admittance was avoided by geriatric home visits. However, time consumption was high. The municipality costs increased for non-admitted patients. The overall time in contact with the geriatric department was shortest for admitted patients. Samlet blev der brugt mindre tid i kontakt med den geriatriske afdeling for de patienter, der blev indlagt. Evidens er vigtig

16 Nye løsninger i Region Sjælland Telemedicin Dermatologisk afdeling Roskilde Planmøder (Roskilde sygehus, Lejre og Stevns) Demens - én indgang (Geriatri, Neurologi, Psykiatri) Udgående teams/hospital/ambulatorier geriatriske teams, ældrepsykiatriske teams Kommunen på sygehuset udskrivningsvisitatorer Følge hjem Opfølgende hjemmebesøg

17 Geriatrisk team Roskilde Tilser patienter i hjemmet Deltager i planmøder på egne patienter Tilser patienter i hjemmet Før indlæggelsen Under indlæggelsen Efter indlæggelsen Forløbskoordinator Sammenhængende patientforløb Følge hjem

18 Hold hjulet i gang December 2011

19 Udskrivningskoordinatorer Liggedage Januar April Juli Okt ober December 2011

20 Synergi, når kommune og sygehus tænker kreativt sammen

21 Patienten i eget hjem Kræver nytænkning Skal være god faglig kvalitet Kræver korrekt visitation/stratificering Vi skal bruge ressourcerne rigtigt Kræver kvalitetssikring/evidens

22 Tak for opmærksomheden

Afslutningsrapport. Følge-hjem ordningen

Afslutningsrapport. Følge-hjem ordningen Afslutningsrapport Følge-hjem ordningen August 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Organisering... 4 Målgruppe og screening... 4 Indhold i følge-hjem besøget... 5 Det videnskabelige set-up 2013-2014...

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg til ældre efter udskrivning fra sygehus

Opfølgende hjemmebesøg til ældre efter udskrivning fra sygehus Opfølgende hjemmebesøg til ældre efter udskrivning fra sygehus Den ældre medicinske patient 27 maj 2009 Lars Rytter Praksiskoordinator Glostrup Hospital Formand faglig udvalg heneja1 Dias nummer 1 heneja1

Læs mere

Primær visitation af elektive geriatriske patienter

Primær visitation af elektive geriatriske patienter 2109 Primær ation af elektive geriatriske patienter En romiseret undersøgelse af hjemmebesøg kontra ambulantbesøg ORIGINAL Ledende overlæge MEDDELELSE Lars Erik Matzen, afdelingssygeplejerske Laila Foged,

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team Geriatrisk Afdeling Opfølgning efter udskrivelse af akut syge ældre Udviklingsprojekt i 2 faser 1. Historisk kontrol

Læs mere

Bilagsoversigt. Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor.

Bilagsoversigt. Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor. Bilagsoversigt A B C Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor. 2A 2B 2C Valideringsinterview på patienter. Valideringsinterview på personale

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Triple Aim som tilgang i det tværsektorielle samarbejde

Triple Aim som tilgang i det tværsektorielle samarbejde Triple Aim som tilgang i det tværsektorielle samarbejde V/ Jens Bejer Damgaard, kontorchef Nære Sundhedstilbud Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk TRIPLE AIM EN TILGANG Kilde: IHI. Technical Brief

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Afrapportering vedrørende Følgehjem-projektet på Frederiksberg

Afrapportering vedrørende Følgehjem-projektet på Frederiksberg Afrapportering vedrørende Følgehjem-projektet på Frederiksberg Resumé Frederiksberg Kommunes følgehjem-projekt startede den 1.oktober 2008 og sluttede som projekt den 31. oktober 2009. Følgehjem-projektet

Læs mere

Fra Patient til Borger Hvordan sikre vi kvalitet i overgangen mellem sygehus og hjemmepleje. v/professor, programleder Jakob Kjellberg, KORA

Fra Patient til Borger Hvordan sikre vi kvalitet i overgangen mellem sygehus og hjemmepleje. v/professor, programleder Jakob Kjellberg, KORA Fra Patient til Borger Hvordan sikre vi kvalitet i overgangen mellem sygehus og hjemmepleje v/professor, programleder Jakob Kjellberg, KORA Evigt aktuelt + demografipres Særlig økonomiske udfordring Ældrepleje

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Hospital at home? > 65 år Patienter med medicinske akutte

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2012.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Bilag 1 Vedrørende minimumsstander i forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes.

Bilag 1 Vedrørende minimumsstander i forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes. Bilag 1 Vedrørende minimumsstander i forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes. Minimumsstandarder for KOL og Type 2 diabetes Kommune Hospital lmen praksis Diagnosticering og stratificering Medicinsk behandling

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail:

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: Ældre medicinske patienter nye udfordringer for sundhedsvæsenet PrimærSektor konference 2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed Kolding 1. November 2017 Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge,

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne

Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne Else Marie Damsgaard Professor, ledende overlæge Aarhus Universitetshospital Akut Centeret Geriatrisk Afdeling Fru Christensen

Læs mere

OPFØLGENDE HJEMMEBESØG TIL ÆLDRE EFTER UDSKRIVELSE FRA SYGEHUS

OPFØLGENDE HJEMMEBESØG TIL ÆLDRE EFTER UDSKRIVELSE FRA SYGEHUS OPFØLGENDE HJEMMEBESØG TIL ÆLDRE EFTER UDSKRIVELSE FRA SYGEHUS - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2007; 7 (4) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering Opfølgende

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd. Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune

Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd. Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om TripleAim TripleAim er et universelt metoderedskab, skal overordnet set

Læs mere

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Til Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region

Læs mere

Identification of patients at risk

Identification of patients at risk Identification of patients at risk Identification Biological Ageing = 100 km/h Chronological Ageing = 50 km/h 1 Identification of at risk patients Cross sectorial Diabetes Type 2 Hart disease Dementia

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Oprettet den: Revideret den:4.juni 2014 Godkendt den: PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Projektnavn Akutteam (AT) Projektnr. Udfyldes først når projektidéen/ -kommissoriet er godkendt af relevant ledelse edoc sagsnr.

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital 1 Hvad er sundhedsøkonomiske analyser? Sundhedsøkonomiske

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland 20.april 2012 Dette notat beskriver baggrunden for implementering af nye interventioner i Region Sjælland opfølgende hjemmebesøg og følge-hjem ordning

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse 44 Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse Overlæge lic.med. Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afd. O, OUH I årene 1999-2003 var der i alt 267.596 førstegangshenvendelser efter tilskadekomst

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse Bilaget indeholder eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som er inddraget i kvalitetsprojektet og/eller task-forcens arbejde. Indhold Længst

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk

Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk Herlevs Herligheder/Christiansborg Christian Bitz; Anne Marie Beck; Annette Vedelspang;

Læs mere

Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin

Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin Catherine Hauerslev Foss Overlæge, PhD, klinisk lektor Speciallæge i intern medicin:geriatri samt uddannet i fagområdet akutmedicin Geriatrisk afd.,

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Geriatri i det danske

Geriatri i det danske Kom hele vejen rundt om den geriatriske patient Geriatri i det danske sundhedsvæsen KONFERENCE DEN 21. 22. MAJ 2014 KØBENHAVN PARK INN Hør talere fra: Folketinget Aarhus Universitetshospital Københavns

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om Triple Aim Triple Aim er et universelt metoderedskab,

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet Geriatrisk Afdeling Tage 93 år Blodig urin Blodfortyndende Marevan Søn kontakter vagtlæge indlægger Blærebetændelse tablet

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt Uddannelseansvarlige overlægerjørgen Buhl & Hanne Storm, Under forhandlingerne i 2007, formede en idé sig i mit hoved om et Center of Excellence i. Det skulle være et dristigt center,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Økonomisk evaluering af vestdansk hjemmetræningsprojekt. Torben Larsen CAST, Southern Danish University

Økonomisk evaluering af vestdansk hjemmetræningsprojekt. Torben Larsen CAST, Southern Danish University Økonomisk evaluering af vestdansk hjemmetræningsprojekt Torben Larsen CAST, Southern Danish University Email: tla@cast.sdu.dk Databasens økonomioplysninger N = 90 EHSD + 90 Kontroller jf. de kliniske analyser

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse)

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Addiktiv Sygepleje 11. Nov. 08 Klinisk Sygeplejespecialist Palle Bager Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Agenda Problem, planlægning, valg Selve undersøgelsen

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Baggrund og struktur for Ringe hjem projektet Lungemedicinsk afdeling i har 2010 søgt

Læs mere

Evaluering Satspuljemidler

Evaluering Satspuljemidler Evaluering Satspuljemidler Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb den gode indlæggelse og udskrivelse Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Holstebro Kommune Evaluering

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Triple Aim Analyse. Geriatrisk Team

Triple Aim Analyse. Geriatrisk Team Triple Aim Analyse Geriatrisk Team Nære Sundhedstilbud Regionshuset Viborg November 2015 Indledning Der har i perioden 01.06.14 til 01.06.15 været indsamlet data for en interventions- og kontrolgruppe

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009 Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009 Henning Voss Louise Øhlenschlæger Christensen Dansk Sundhedsinstitut Dagsorden Præsentation af rapport udkast Drøftelse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Ortogeriatri i Danmark. Statusnotat fra Dansk Selskab for Geriatri 2012

Ortogeriatri i Danmark. Statusnotat fra Dansk Selskab for Geriatri 2012 Ortogeriatri i Danmark Statusnotat fra Dansk Selskab for Geriatri 2012 Dansk Selskab for Geriatri ønsker med dette dokument at videreudvikle konceptet Ortogeriatri i Danmark. Selskabet har endvidere ønske

Læs mere