Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktionsprojekt - Analysefasen"

Transkript

1 Kaj Nielsen Side 1

2 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog. Dato for aflevering: 30. marts Kaj Nielsen Side 2

3 Indholdsfortegnelse Titelblad..2 Indholdsfortegnelse..3 Forord 4 Problemformulering.5 Virksomhedsbeskrivelse.6 Produktions analyse for fugeskeer 6 til 14 mm. Trin 1.7 Trin 2.7 Trin 3/4/5 8 Trin 6.9 Trin Trin Kvalitet Egen kontrol 12 Idesi Ide analyse..13 Fjernelse af grater og glødeskaler fra fugeske.13 Montering af skaft og pyntering.15 SWOT analyse Trin 6 contra trin Ide valg Ide udformning..19 Løsning forslag Løsning forslag 2.21 Løsning forslag 3.22 Løsning forslag 4.23 Udvælgelse kriterier Samlet bedømmelse.24 CE mærkning Hvad forstås ved en maskine!...25 Vurderings procedure 25 Teknisk dokumentation 26 Hvordan skal en CE mærke se ud!...26 Sikkerhed Sikkerheds tiltag..27 Pneumatik Komponent oversigt...28 Dansk standard Standarder og bekendtgørelser 29 Risikoanalyse Risiko vurdering..30 Konklusion Projekt konklusion 32 Bilag Oversigt..33 Kaj Nielsen Side 3

4 Forord Analyserapporten er udarbejdet i samarbejde med ESKIMO A/S og på baggrund af firmaets sortiment af fugeskeer i 6 til 14 mm, produceret i en del af valset speciel hærdet stål. Rapporten gennemgår alle aspekter i produktion af denne type fugeskeer, og på baggrund af denne analyse, vil hovedopgaven blive udvalgt. Kaj Nielsen Side 4

5 Problemformulering Projektet vil tage udgangspunkt i fremstillings proces for firmaets fugeskeer sortiment fra 6 til 14 mm. Dette sortiment udgør ca. 20 % af firmaets produktion af murerværktøj og består af 5 forskellige blad bredder. Denne type fugeskeer adskiller sig fra firmaets øvrige sortiment af skeer, ved at være fremstillet som et stykke, dvs. at skaft, hals og blad er lavet i en del af valset stål, i modsætning til de andre typer som er sammensvejst af valset plade og rundjern. Denne type fugeskeer er lavet af 2,5 mm stål med en høj trækstyrke, brudstyrke og hårdhed, som kendetegn. For at sikre et stabilt og kvalitets mæssigt godt produkt, vil skeens halsstykke være sammenpresset, således at materiale tykkelsen for denne del vil være forøget op til 100 %. Fremstillings proces for disse skeer udgøres af 8 operationer trin som vil blive omtalt detaljeret under produktions analyse for fugeskeer på side 6. Efter gennemgang af disse 8 operationer trin vil hoved opgaven blive udvalgt og konstruktions opgaven skitseret. Kaj Nielsen Side 5

6 Virksomheds beskrivelse ESKIMI A/S er beliggende på Avnvej 11 i Herning og er grundlagt i 1926 som landbrugs smedje. Fra grundlæggelse i 1926 producerede firmaet kælke som gav anledning til firmaets navn. Samtidigt med produktion af kælke havde man begyndt at producere sæder til busser, udstyr til kælder tanke samt murerværktøj. I dag produceres der udelukkende diverse murerværktøjer og i år 2003 købte den nuværende ejer Arne Jensen firmaet, og firmaet har i dag 10 ansatte, 8 i produktionen og 2 i administrationen. Firmaet har i dag en omsætning på knap 16 mill. og producerer ca. 200 forskellige typer indenfor murerværktøj. Ud over det Danske marked er Norge og Sverige vigtige markeder for ESKIMO. Firmaet importerer ca. 80 % af deres stål fra Frankrig til produktionen. Læs evt. mere under Produktions analyse for fugeskeer 6 til 14 mm. Til produktion af denne type fugeskeer bruges der et hærdet koldbåndsstål produkt mrk. C75S. Trækstyrken/brudstyrken af dette produkt ligger mellem 1300 & 1500 N/QMM. Stålet leveres i plader med målene 1500 * 280 * 2,5 mm. Stål pladerne leveres på paller af ca. 700 kg/stk. som udgør materiale til mellem 7000 og 8000 fugeskeer alt efter bredde på skeen. Hver plade vejer 8,35 kg. Kaj Nielsen Side 6

7 Trin 1: Første trin på produktions vejen er at pladerne bliver slebet konisk på en del af pladen. Dette gøres for at fugeskeen kan være nemmere og mere smidigt at betjene. Efter slibning ligger tykkelsen på mellem 2,5 mm og 1,2 mm. på enden SLIBEHOVEDE af pladerne. Pladerne lægges op i slibe maskinen 2 stk. pr. slibning og fastgøres med et magnetisk underlag, hvorefter slibestenen sliber pladerne koniske. Slibe bordet har et mål på 3000 x 250 mm, og ved slibning kører slibehovedet 200 gange henover hver sæt, og øger tilspændingen med ca. 6-7 tusindedele mm. pr. fremdrift. Slibehovedet består at 8 slibesten som kan justeres 2 gang inden de skiftes og hver sæt kan slibe ca. 54 plader pr. slibestensæt, svarende til mellem 4500 og 5400 stk.fugeskeer afhængig af bredden. (På billedet vises et ny sten samt en der skal skiftes.) Trin 2: Efter slibning af pladerne bliver de enkle skeer udstanses. Dette foregår på en EPF 1000 standser som har et pressekraft på 1000 KN. Håndtag samt hals på fugeskeen er ens uanset str. på skeen, mens bladet som er slebet konisk, varierer mellem 6 & 14 mm. i bredden. Kaj Nielsen Side 7

8 14 mm. blad Til håndtag Hals Blad Slebet konisk fra 2,5 til 1,1 mm. 6 mm. blad Antal fugeskeer pr. plade afhænger af bladet bredde og ligger mellem 84 & 100 stk. pr. plade. Værktøjets overdel som bruges til udstansning er slebet 1 % konisk for at nedsætte slidtage på værktøjet, samt støj niveauet ved maskinen under processen. Trin 3/4/5: Efter at fugeskeerne er udstanset skal de bukkes til den færdige ske. Skeen bukkes 2 steder, mellem håndtag og hals, samt mellem hals og blad. Samtidigt skal hals stykket klemmes sammen således at den bliver stærkere og mere massiv. Til dette formål opvarmes det markerede område. Kaj Nielsen Side 8

9 Værktøjet er indrettet således at den både kan klemme hals stykket sammen, samt lave de 2 bøjninger og processen foregår ved at der i den ene side af værktøjet klemmes, mens der i den anden side bøjes skeen. Til at opvarme skeen bruges en gas brænder hvor operatøren skiftevis lægger en ny ske ind hver gang han tager en ud og lægger i værktøjet. Den gennemsnitlige tid for opvarmning af skeen er mellem 1,5 & 2 min. Som eksempel ligger der 8 stk. 14 mm. under gas brænderen af gangen, mens der for de mindre skeer er tale om flere. Hals klemt til 5 * 6 mm. gods Trin 6: Efter at fugeskeerne har været opvarmet skal de poleres og afgrates, både for at få glødeskaller væk, men også for skarpe kanter. Dette arbejde foregår manuelt ved en båndpudser. Fugeskeerne lægges på en skabelon af hårdt træ som er monteret på en V formet værktøj som kan trækkes og skubbes ind under båndpurseren. Overside af skeen slibes manuelt uden værktøj. Kaj Nielsen Side 9

10 Trin 7: Efter slibning ligges de på et rullebord og bliver kørt ind i lakafdelingen. Lakken består af et tyndt lag som beskytter værktøjet mod korision. Fugeskeerne dyppes i et kar fyldt med en mælke liggende væske, og hænges op på en reol hvor de drypper af. Tørtid er mellem 1 & 2 timer afhængig af temperatur i lak rummet. Efter tørring vil der være en tynd film lag på fugeskeerne. Fugeskeerne nedtages og lægges på mellemvare lager. Trin 8: På færdigvare lageret har man altid et lille vare lager af færdige fugeskeer som er på monteret skaft. Når dette lager rammer et minimum niveau skal der hentes fugeskeer fra mellemvare lageret og der påsættes skafter. Dette arbejde udføres af lager personale på en manuel måde som består af en hammer og skruestik. Først banker man en pyntring på skaftet. Til det formål har man en form som passer til ringen. Skaftet slås på med en hammer. Kaj Nielsen Side 10

11 Når skaft og pyntring er slået sammen så sættes fugeske i en skabelon som er monteret i et skrustik, og skaftet slås i bund mod hals stykket. Labels påsættes skaftet og fugeskeen lægges på færdigvare lageret. Den færdige fugeske med labels som lægges på færdigvarelageret. Det skal bemærkes at den færdige fugeske kan variere i bøjningen mellem 17 & 20 grader pga. den manuelle opvarmning og det faktum at bukkeværktøjet ikke har den samme temperatur gennem hele processen. 17 / 20 Grader.. Det endelige produkt er nu færdigt og placeret på færdigvare lageret indtil forsendelse. Eksemplet på overnævnet billede er en fugeske mrk. 9/14 og for denne type andrager materiale omkostningerne ( blad, skaft, lak, pyntring og etiket )pr. stk. sig til kr. 4,21. De øvrige produktions informationer kan ses under bilag 1. Kaj Nielsen Side 11

12 Kvalitet Produktionen af værktøj på ESKIMO A/S gennemgår en effektiv kvalitets kontrol, som sikrer en ensartet kvalitet på alle produktionsled. Kvalitetskontrollen er ikke samlet i en afdeling, men spredt ud over hele virksomheden og består af en gennemgående kontrol efter hver operation. Denne form for kontrol har til opgave at opdage en evt. fejl procedure for det enkle produkt, og minimere spild i virksomheden, samt gøre det muligt at fremstille kvalitets produkter som har en ens kvalitets standard for både den første og sidste enhed i hver produktion. Pga. denne gennemgående kvalitets kontrol ligger virksomhedens spild på under 0,2 % i gennemsnit, mens den gennemsnitlige reklamation for virksomhedens produkter ligger under 0,005 % og nærmere 0 %. Spild fra produktionen stammer udelukkende fra opstilling og ved oplæring af nye medarbejdere. Idesi. Ved gennemgang af de 8 trin i produktions proces vurderer jeg at der i 2 af disse kan udføres en optimering som tilgodeser både firmaet og medarbejderne ved en fornuftig investering i andet produktions udstyr. Der tages i denne fase højde for at investeringen står mål med produktions mængde, samt at arbejdsmiljø effekten af denne investering højnes betydeligt. De 2 trin i produktions proces vil være: Trin 6 hvor der fjernes grater og glødeskaller fra fugeskeerne samt Trin 8 hvor der påmonteres skaft og pyntering Kaj Nielsen Side 12

13 Ideanalyse Fjernelse af grater og glødeskaler fra fugeske. Pt. bliver denne operation udført manuelt af en medarbejder på ESKIMO A/S. Arbejdet udføres både stående og siddende i 2 processer. Arbejdet kan betegnet som et monotont arbejdes proces, og løsningen for at kunne lave en maskine som kan udføre denne opgave med hensyntagen til at ophæve det monotone aspekt. Løsningen vil nok mere tilgodese det arbejdsmiljø mæssige frem for det økonomiske aspekt. Den første tanke vil være at bruge grundideen fra en elektrisk kniv sliber som bruges i husholdningen bare i et større og mere drift sikker udgave. Skal man vælge at konstruere en maskine der kan afgrate fugeskeer, så vil det være logisk at lave den sådan at den kan klare hele ESKIMOs sortiment og ikke bare de ca. 20 % som fugeskeerne udgør. Dermed vil den største udfordring være at kunne betjene værktøj mellem 6 mm. og op til 30 mm. i bredden. Kaj Nielsen Side 13

14 IDE 1: Overdel af maskinen kunne består at 2 sliberuller (A/B) som er trukket sammen af fjeder (G). Disse 2 hjul bliver trukket hver sin vej med remtræk (D), mens remtræk (E) vil blive trukket af motor som er monteret under bordpladen. For at holde remmene (D) i opstrammet tilstand har maskinen fjeder (F). Den øverste del af maskinen trækkes af en motor som også trækker de 2 poler skiver(c) som er monteret på bord pladen og ved at indsætte en ubehandlet fuge/murerske i højre side af maskinen(a) kommer den ud poleret på over og underside i maskinens venstre side(b). De øverste 2 slibehjul bliver trukket mod hinanden således at den trækker værktøjet frem men de nederste Kaj Nielsen Side 14

15 slibehjul bliver trukket samme vej. De øverste slibehjul har et noget højere omdrejningstal end de nederste således at værktøjet samtidigt med at blive slebet bliver trukket frem. IDE 2: Et andet forslag ville være at lave en maskine med 2 slibebånd som kan skubbes sammen om fugeskeen og der med blive slebet ren for glødeskaller og grater. De 2 gaffel arme går gennem maskinens trækhus og bliver klemt sammen med hjælp af en fodpedal. Når fodpedalen slippes vil en fjeder tvinge de 2 arme væk fra hinanden. Fremgangsmåden ved brug af den vil være at man stikker fugeskeen ind mellem de 2 sliberuller og når den så er i bund trykkes på fodpedalen som via en kabel trækker de 2 arme sammen. Her er et nærbillede af gaffel og slibebånd. De 2 slibebånd kan med hjælp af de 2 gafler trykkes sammen så alle typer skeer kan bruges i maskinen og kan justeres til at være mellem 0 og 10 mm A = Maskinens trækhus B = Motor C = Slibebånd D = 2 krydsende gaffel arme E = 2 stk. slibe hjul Kaj Nielsen Side 15

16 Montering af skaft og pynt ring(dølle). Alle de fugeskeer(c) ESKIMO A/S producerer, skal have påmonteret skaft(a). På skaftet skal der også være en pyntring(b) også kaldet dølle. Pt. bliver de 3 dele samlet manuelt, med hammer, skruestik samt et værktøj som monteres i skruestikken. Dette arbejde foregår ved en fast monteret skruestik uden mulighed for justeringer. Ved konstruktion af en maskine til dette formål vil hoved hensigten være at forbedre arbejdes miljøet omkring dette arbejde, da der nok ikke kan forventes en tidsbesparelse udover 50 %. Da skaftet skal helt imod fugeskeens hals skal pyntring monteres først og det vil stille krav til en form for automatik som gør at hele processen kan foregå samtidigt. Grundideen vil være at få en cylinder (A) som er påmonteret en dorn (B). Dornen har en indvendig form som passer til skaftet (C). A/B presses (C) ind i pyntring (D) og presses på plads mod en stopklods (E). Når pyndring er på plads på skaftet så vil en cylinder hæve stopklodsen (E) og A vil presse B/C/D på fugeskeens hals (F). Kaj Nielsen Side 16

17 Da fugeskeens hals stykke består af en 2,5 mm. stål plade og at vinklen på skeen kan svinge mellem 17 og 20 grader er det vigtigt at man får lavet noget værktøj som kan fastholde skeen i en fastlåst position og spørgsmålet vil også være om maskinen skal laves LODRET eller VANDRET Til at udvælge den grundide jeg ønsker at arbejde videre med, vil jeg bruge en SWOT analyse til at beskrive fordel og ulemper ved de 2 grundideer. Kaj Nielsen Side 17

18 SWOT analyse SWOT ANALYSE Grater/Glødeskaler Skaftemaskine S STYRKER Forbedrer arbejdsmiljøet Billig at producere Forbedrer arbejdsmiljøet Tidsbesparende W Sårbare overfor mange forskellige bredder af murer værktøj Højt vedligeholdelses niveau Dyrt at producere SVAGHEDER Dyrt i hjælpe midler O Udvides med automatik Bruges til hele firmaets sortiment af skeer MULIGHEDER T At polering ikke er nok men at skeerne skal slibes i stedet for. Outsoucing TRUSLER Kaj Nielsen Side 18

19 Idevalg Efter at have gennemgået en SWOT analyse samt indhentet respons fra alle medarbejdere vil jeg helt sikker vælge at arbejde videre med ideen om en skalte maskine af flere årsager. Arbejdsmiljø Driftsikkerhed Medarbejder ønske Afgangsprojektets krav Ide udformning. Da fugeskeerne er lavet af 2,5 mm. stål vil det stille store krav om at kunne lave det rigtige værktøj til at fastholde skeen under montage af skaftet. De 2 muligheder for at lave maskinen vil være den lodrette model, samt en vandret model, og det vil også betyde at der skal udarbejdes flere forslag til fastgørelses værktøj. Ved brug af VANDRET virkende cylinder LØSNING 1 Ide nr. 1 består af en under matrice, hvor fugeskeen (A) ligger i en form som passer til skeen. Mrk. (B) består at en fjeder påvirket styr som når skaft bliver monteret kan bevæge sig så den er fri af værktøjet. Kaj Nielsen Side 19

20 Overdelen passer til underdel af matricen og bliver presset på plads af en luftcylinder. På overdelen er der monteret en pal (C) som også er fjeder påvirket og den vil sammen med (B) holde fugeskeen på plads indtil skaftet har fat. Når skaftet får fat i fugeskeen presses (B) i bund, mens (C) vipper op i overdelen. Når skaftet er monteret og overdelen hævet vil (B/C) blive presset tilbage af fjederen. Samlet brutto vægt på over og under matrice samt tilbehør = 36,9 kg. Samlet netto vægt på over og under matrice samt tilbehør = 22,7 kg. Materiale pris 18,20 kr. * 36,9 kg = 671,50 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 1 = 2000,00 kr. Samlet pris for løsning 1 inkl. moms = 2671,50 kr. Fordele Ulemper Drift sikker Skaft rammer ske hver gang Mange små komponenter Stort materiale forbrug Kaj Nielsen Side 20

21 LØSNING 2 Denne fastgørelses værktøj består af 2 halvdele (D/E) som er sammen presset af en luftcylinder og holder fugeskeen fasthold omkring skeens halsstykke. Derudover består værktøjet af 2 stempler (F/G) som passer til skeen. Disse 2 stempler skubbes i bund til hver side. Begge stempler har en stempelrør som er fræset i 5 grader således at når de bliver presset i bund bliver presset fra hinanden således at fugeskeen bliver fri. Disse stempler har til opgave at holde skeens skafte stykke på plads, således at skaftet rammer skeen præcis hver gang. Samlet brutto vægt for matrice del D & E samt tilbehør for løsning 2 = Samlet netto vægt for matrice del D & E samt tilbehør for løsning 2 = 15,7 kg. 13,5 kg. Materiale pris 18,20 kr. * 15,7 kg. = 285,75 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 2 = 4600,00 kr Samlet pris for løsning 2 inkl. moms = 4885,75 kr Fordele Ske 100 % på plads i værktøjet hver gang Nedsætter brug af luft cylinder Ulemper Måske ikke særlig vedligeholdelses fri Produktions omk. i den dyre nede Kaj Nielsen Side 21

22 Ved brug af LODRET virkende cylinder LØSNING 3 Værktøjet er samlet af 2 dele (D/E) og bliver presset sammen med en luftcylinder omkring fugeskeens hals. 2 fjedre er placeret i stempel rørene og matricen (H) er fastlåst med en pinolskrue i de 2 stempelrør. Fugeskeen (A) placeres i værktøjet og skaftestykket placeres i matricen inden værktøjet lukkes. Hvis fugeskeen er 20 grader passer den i forhold til matricen og bundstykket i værktøjet, men hvis skeen er under 20 grader skal den vippes på plads i matricen inden værktøjet lukkes. Samlet brutto vægt for matrice D & E samt tilbehør for løsning nr. 3 = Samlet netto vægt for matrice D & E samt tilbehør for løsning nr. 3 = 15,8 kg 10,8 kg Materiale pris 18,20 kr. * 15,8 kg = 287,50 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 3 = 1350,00 kr. Samlet pris for løsning 3 inkl. moms = 1637,50 kr. Kaj Nielsen Side 22

23 Fordele Ulemper Enkelt at producere Nem at bruge Forskelle på skeer kan give problemer Har ikke land på begge sider af ske LØSNING 4 Nr. 4 er magen til nr. 2 bortset fra at denne forudsætter at skaftet presses på fugeskeen i lodret stilling, hvorimod nr. 2 forudsætter at det sker i vandret stilling. Matrice (E/D) vil blive adskilt og samlet omkring 3 styre stifter, samt 3 mindre stifter(billede 1) som sørger for at fugeskeen nemt kan lægges i matricen og blive holdt på plads uden at bruge tid på tilpasning. Denne matrice vil være ca. 1,5 kg. tungere pga. opspændingen. Kaj Nielsen Side 23

24 Samlet brutto vægt for matrice E & D samt tilbehør for løsning 4 = 17,7 kg Samlet netto vægt for matrice E & D samt tilbehør for løsning 4 = 15,5 kg Materiale pris 18,20 kr. * 17,7 kg. = 322,00 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 4 = 4600,00 kr. Samlet pris for løsning 4 inkl. moms = 4922,00 kr. Fordele Ske 100 % på plads i værktøjet hver gang Nedsætter brug af luft cylinder Ulemper Måske ikke særlig vedligeholdelses fri Produktions omk. i den dyre nede Udvælgelse kriterier De 4 løsnings forslag vil blive bedømt ud fra en karakter skala fra 1 4 og vil tjene som vejledning ved udvælgelse af den endelige projekt under konklusionen. L1 L2 L3 L4 Design Fleksibilitet Pris Vedligeholdelses niveau Funktionalitet Visionen bedømmelse i INVENTOR Samlet bedømmelse - point Kaj Nielsen Side 24

25 CE mærkning Uanset hvilken udformning skaftemaskinen vil få, er den underlagt EFs maskin direktiv 98/37/EF og skal således CE mærkes. Direktiv 98/37 er udarbejdet af Europa Parlamentet 22. juni 1998 og omhandler maskiner der produceres/ibrugtager, og fastlægger de væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med maskiner og sikkerhedskomponenter. Hvad forstås ved en maskine! En række indbyrdes forbundne dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig, samt evt. start indretninger, styrekredsløb og energikredsløb der er samlet således, at de er indbyrdes forbundne, med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse, navnlig forarbejdning, behandling, flytning og emballering af et materiale. Hvis maskinens risici hovedsagelig skyldes elektricitet hører den under direktiv 73/23/EØF. Vurderings procedure! For at kunne ibrugtage et produkt skal producenten sikre sig at produktet er i overensstemmelse med direktivets væsentlige krav, og at denne procedure kan for maskindirektivets vedkommende foregå på mange forskellige måder afhængig af produktets potentielle farlighed samt valg af standarder. I de fleste tilfælde kan producenten selv- på baggrund af en risikovurdering og udarbejdelses af et teknisk dossier erklære at der er overensstemmelse mellem produktet, og det tekniske materiale og underskrive en overensstemmelseserklæring. Dette gælder kun for maskiner der ikke er nævnt i bilag IV om farlige maskiner, såfremt der ikke er anvendt harmoniserede standarder. For farlige maskiner hvor der ikke er anvendt harmoniserede standarder kræver overensstemmelsesprocedure en 3 part, eller et bemyndigende organ, som f.eks. hvis en maskine skal trykprøves. Betegnelsen farlige maskiner kan bla. være rund og maskinsave. Kaj Nielsen Side 25

26 Teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation er på mange måder resultatet af den risikovurdering som producenten løbende foretager i produktets konstruktionsforløb. Den tekniske dokumentation består hovedsagelig af: Tekniske tegninger og funktionsdiagrammer. En overskuelig risikovurdering samt en redegørelse for hvordan producenten har opfyldt de væsentlige krav, der er relevante for produktet. Fortegnelse over anvendte standarder. Prøve resultater som producenten finder det hensigtsmæssigt at medtage, eller som har været påkrævet som led i en overensstemmelsesprocedure. Leverandørens overensstemmelses eller komponenterklæring. Brugsanvisning, servicemanualer og vedligeholdelsesforeskrifter, der udleveres sammen med produktet. Eventuel egen overensstemmelseserklæring. Den tekniske dokumentation skal have plads ved producenten, og skal kunne udleveres til relevante myndigheder ved forlangende. Hvordan skal en CE mærke se ud? Som hovedregel består mærket udelukkende af det særlige CE symbol. Hvis et bemyndiget organ har deltaget i forløbet, anbringes det bemyndigede organs identifikations nummer ofte i forlængelse af CE mærket. Mærkningen må ikke kombineres med andet, der kan forhindre en hurtig og entydig opfattelse af det officielle CE mærkat. Mærket består af bogstaverne CE udformet som halvcirkler og stregen i E skal have en længde svarende til 80 % af halvcirklens ydre radius. Hvis den anvendte direktiv ikke bestemmelser om størrelse, er mindste størrelsen 5 mm. Den obligatoriske CE mærke er i farven limegrøn. CE mærket anbringes på selve produktet eller på dets mærkeplade, den skal være synlig og læseligt og den må ikke kunne fjernes i produktets forventede levetid. Den forventede levetid fastsættes af producenten. Der henvises til bilag 2 for den samlede maskindirektiv 98/37/EF Kaj Nielsen Side 26

27 Sikkerhed For at kunne opfylde 98/37/EF vil maskinen blive forsynet med diverse anordninger som gør at den sikkert at betjene. *Maskinen er ikke udstyret med roterende aksler, men da der benyttes luftcylindere som kan opnå en meget højt tryk vil maskinen blive udstyret med fotoceller. Disse fotoceller vil, hvis og når de bliver brudt under arbejde med maskinen øjeblikkelig afbryde luft tilstrømningen til de forskellige cylindre. Afbrydelsen vil ske elektronisk via PLC styringen, og maskinen vil ikke kunne genstarten uden at den er reset via nødstop kontakten. Ved igangsætning af maskinen vil maskinen være udstyret med et 2 knaps system, som gør at medarbejderen ved maskinen skal aktivere 2 knapper samtidigt, for at igangsætte maskinen. *PLC styringen er ligeledes udstyret med et sikrings boks som vil sikre mod overspændinger. *Maskinen er udstyret med nødstop som skal aktiveres hvis fotocellen bliver brudt under arbejdet. *Da maskinen har en højde som overstiger 5 cm. vil der blive brugt en fotocelle som tilgodeser størrelsen på den fri rum som medarbejderen arbejder med. Jo højere maskine er jo højere vil den monterede fotocelle være. For materiale vedr. sikkerhed henvises til bilag 3. For materiale vedr. PLC henvises til bilag 6. Kaj Nielsen Side 27

28 Pneumatik Til opgaven har jeg taget udgangspunkt i pneumatik udstyr fra FESTO, og udvalget vil være både cylindere, sensorer, vandudskillere, regulator, ventiler samt slange udstyr. For dokumentation og skema over cylinder tryk, henvises der til bilag 4. Kaj Nielsen Side 28

29 Danske standarder/direktiver Ved udarbejdelse af konstruktions projekt vil der på baggrund af analyse projektet, blive fokuseret på følgende standarder og bekendtgørelser: DS/EN vedr. sikkerhedskrav for pressemaskiner. DS/EN vedr. afbryderelementer til styrekredse. DS/EN vedr. principper for udformning af nødstop. DS/EN 574 vedr. 2 hånds betjeningsanordninger. DS/EN vedr. træk fjedre. DS håndborg vedr. produktstandarder for cylinderskruer, boreskruer, gevindtappe. DS håndbog vedr. sikkerhedskrav til design og konstruktion af tryk maskiner. DS håndbog vedr. sikkerhedsanordninger. Maskindirektiv 98/37/EF. Arbejdstilsynets risikovurdering for mindre virksomheder vedr. maskiner og hjælpemidler. AT vejledning B.1.3 afsnit Kaj Nielsen Side 29

30 Risikoanalyse En risikovurdering kan anvendes når man på virksomheden skal vurdere sikkerheden ved en arbejdes proces, hjælpemiddel eller maskine. Inden man tager hjælpemidler eller maskiner i brug skal det kontrolleres at det kan ske uden risiko for ansatte. En systematisk metode kan være midlet til at vælge den maskine der giver dan største sikkerhed for de ansatte. For at kunne foretage en gennemgribende risikovurdering forudsætter det en viden om lovgrundlaget samt maskindirektivet 98/37/EF. Denne risikovurdering gælder kun for de omtalte fastgørelses værktøjer. Løsning forslag 1: Værktøjet som er sammensat af en over og en under matrice sikrer at fugeskeen ligger ens hver gang, og sikrer dermed at uanset hvilken vinkel skeen måtte have efter bearbejdning fra trin 1 til 7, så vil skaftet ramme skeens skaft hver gang. Den kan virke lidt gammel dags med hensyn til udformning, men er absolut driftsikker og enkelt at bruge. På minus siden kan nævnes at der er flere anordninger i denne konstruktion, og dermed flere sliddele som kan forøge vedligeholdelses fasen, og så kræver denne løsning en glide skinne til over matricen i forhold til de øvrige løsninger. *Det vurderes således at denne værktøjsform er sikker at bruge og uden risiko for skader og spild i produktionen til følge. Løsning 2 & 4: Værktøjet er sammensat af 2 halvdele som samles af stifter og lukkes sammen med en cylinder. Værktøjet har 2 cylinder spor hvor der placeres 2 stempler som holder skeen på plads. De 2 stempel spor er lavet i 5 graders vinkel, således at de når de bliver presset i bund vil de have en afstand af ca mm. Denne afstand vil betyde at den færdige ske med træ skaft, kan tages ud af værktøjet uden besvær. Værktøjet er nok dyrt at producere, men vil give et god og stabil bruger flade, uanset hvilken vinkel skeen har ( 17 til 20 gr. ) efter trin 1 til 7. Dette værktøj kan bruges både liggende og stående. *Det vurderes således at denne værktøjsform er sikker at bruge og uden risiko for skader og spild i produktionen til følge. Løsning 3: Dette værktøj vil kunne give problemer ved en svingende kvalitet i produktionen. Der er i denne løsning kun en land på den ene sider af værktøjet, og brugen vil derfor være afhængig af en vist føling med skeen når den sættes på plads i værktøjet. Hvis skeen ikke sættes 100 % på plads i værktøjet vil den bøje når skaftet bliver presset på plads, og i værste tilfælde vil dette betyde mulige skader på operatøren ved arbejdet. Kaj Nielsen Side 30

31 *Det vurderes at der for en del af produktionen vil være risiko for at man ikke får sat skeen 100 % på plads i værktøjet, og dermed opstår risiko for skader og stor spild i produktionen. Det skal anføres at den beskrevne risikoanalyse er lavet på baggrund af halvfabrikata og dermed ikke er fyldestgørende i forhold til det endelige konstruktionsprojekt som udvælges i uge 14/2007 i samråd med ESKIMO A/S og deres ansatte. *Generelt set vil den økonomiske risiko ved projektet være meget lille, da produktions metoden d.d. udgøres af manuelt arbejde med risiko for arbejdes betingede lidelser, så selv om de enkle løsninger forudsætter en betydelig investering, så vil risikoen for arbejdes betingede skader være langt det største problem for ESKIMO A/S pt. og i fremtiden hvis ikke dette projekt kunne gennemføres. Der henvises til bilag 6 for yderligere information om risikoanalyse af maskiner og hjælpeudstyr. Kaj Nielsen Side 31

32 Konklusion Ved gennemgang af de enkle løsninger forslag, er der fremkommet flere HVISer når de oprindelig er blevet analyseret, både på det personlige plan, men også når det er drøftet på ESKIMO A/S. Der har været 2 helt afgørende problemstillinger, skal processen med at presse skaftet på ske vandret eller lodret?. Begge dele har fordele og ulemper, bla. kan en ting som tyngdekraft spille en stor rolle når man skal presse en pyntering på skaftet. Dette skyldes jo naturligvis nok det faktum at den omtalte pyntering har et lavt vægtfylde, og derfor kan være mere besværligt at håndtere vandret end lodret. I modsætning til dette står det faktum at hvis man laver maskinen vandret, kan man opnå ens arbejdshøjde, hvor man ellers ved lodret skal forvente en stor forskel i de 2 arbejdes højder man får. På den personlige plan ville jeg helt sikker vælge at vægte den ens arbejdes højde meget højt, mens medarbejderne som skal arbejde med maskinen er mere tvivlsom på dette område. Jeg har også valgt at fokusere målrettet på at forbedre arbejdsstillinger ved maskinen og dermed nedbringe den risiko, der ellers vil opstå med arbejdes betingede lidelser i fremtiden frem for, udelukkende at fokusere på økonomien i projektet. Så min konklusion må derfor blive, at jeg vil bruge løsningsforslag 1 & 4 i mit konstruktions projekt. Dette vil derfor betyde at jeg vælger at konstruere 2 maskiner til at påsætte skafter på fugeskeer, og at jeg derfor tilgodeser et ønske om at højne arbejdsmiljøet. Ligeledes vil det betyde at jeg overlader det til ESKIMO A/S i konstruktionsfasen, at tage den for dem endelige beslutning til gavn for deres virksomhed, og de medarbejdere der skal arbejde med maskinen fremover. Ledelse og medarbejdere hos ESKIMO A/S har deltaget aktiv i hele analyseprojektet og dermed givet et godt udgangs punkt for konstruktionsprojektet. Kaj Nielsen Paghsalle 7 stth Herning Kaj Nielsen Side 32

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Sikring af maskiner Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tunge løft Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E OPTIMERING OG KONTINUERLIG FORBEDRING AF ARBEJDSGANGE I EAT- KØKKENET. Optimisation and continuous improvement of the working procedures in the EAT-kitchen Afsluttende eksamensprojekt omhandlende opstartsfasen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

Thomas Heegaard Langer

Thomas Heegaard Langer 1 Det Teknisk-Naturvideskabelige Basisår ved Titel : Auditiv Procesovervågning Tema : Modellers virkelighed Projektperiode : Uge 6 - uge 23/2004 Projektstart : 2. februar 2004 Afleveringsdato : 1. juni

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere:

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere: Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Telefon 9940 9736 Fax 9940 9725 http://www.tnb.aau.dk Titel: Tema: Design af gearskiftesystem Virkelighed og modeller

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere