Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktionsprojekt - Analysefasen"

Transkript

1 Kaj Nielsen Side 1

2 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog. Dato for aflevering: 30. marts Kaj Nielsen Side 2

3 Indholdsfortegnelse Titelblad..2 Indholdsfortegnelse..3 Forord 4 Problemformulering.5 Virksomhedsbeskrivelse.6 Produktions analyse for fugeskeer 6 til 14 mm. Trin 1.7 Trin 2.7 Trin 3/4/5 8 Trin 6.9 Trin Trin Kvalitet Egen kontrol 12 Idesi Ide analyse..13 Fjernelse af grater og glødeskaler fra fugeske.13 Montering af skaft og pyntering.15 SWOT analyse Trin 6 contra trin Ide valg Ide udformning..19 Løsning forslag Løsning forslag 2.21 Løsning forslag 3.22 Løsning forslag 4.23 Udvælgelse kriterier Samlet bedømmelse.24 CE mærkning Hvad forstås ved en maskine!...25 Vurderings procedure 25 Teknisk dokumentation 26 Hvordan skal en CE mærke se ud!...26 Sikkerhed Sikkerheds tiltag..27 Pneumatik Komponent oversigt...28 Dansk standard Standarder og bekendtgørelser 29 Risikoanalyse Risiko vurdering..30 Konklusion Projekt konklusion 32 Bilag Oversigt..33 Kaj Nielsen Side 3

4 Forord Analyserapporten er udarbejdet i samarbejde med ESKIMO A/S og på baggrund af firmaets sortiment af fugeskeer i 6 til 14 mm, produceret i en del af valset speciel hærdet stål. Rapporten gennemgår alle aspekter i produktion af denne type fugeskeer, og på baggrund af denne analyse, vil hovedopgaven blive udvalgt. Kaj Nielsen Side 4

5 Problemformulering Projektet vil tage udgangspunkt i fremstillings proces for firmaets fugeskeer sortiment fra 6 til 14 mm. Dette sortiment udgør ca. 20 % af firmaets produktion af murerværktøj og består af 5 forskellige blad bredder. Denne type fugeskeer adskiller sig fra firmaets øvrige sortiment af skeer, ved at være fremstillet som et stykke, dvs. at skaft, hals og blad er lavet i en del af valset stål, i modsætning til de andre typer som er sammensvejst af valset plade og rundjern. Denne type fugeskeer er lavet af 2,5 mm stål med en høj trækstyrke, brudstyrke og hårdhed, som kendetegn. For at sikre et stabilt og kvalitets mæssigt godt produkt, vil skeens halsstykke være sammenpresset, således at materiale tykkelsen for denne del vil være forøget op til 100 %. Fremstillings proces for disse skeer udgøres af 8 operationer trin som vil blive omtalt detaljeret under produktions analyse for fugeskeer på side 6. Efter gennemgang af disse 8 operationer trin vil hoved opgaven blive udvalgt og konstruktions opgaven skitseret. Kaj Nielsen Side 5

6 Virksomheds beskrivelse ESKIMI A/S er beliggende på Avnvej 11 i Herning og er grundlagt i 1926 som landbrugs smedje. Fra grundlæggelse i 1926 producerede firmaet kælke som gav anledning til firmaets navn. Samtidigt med produktion af kælke havde man begyndt at producere sæder til busser, udstyr til kælder tanke samt murerværktøj. I dag produceres der udelukkende diverse murerværktøjer og i år 2003 købte den nuværende ejer Arne Jensen firmaet, og firmaet har i dag 10 ansatte, 8 i produktionen og 2 i administrationen. Firmaet har i dag en omsætning på knap 16 mill. og producerer ca. 200 forskellige typer indenfor murerværktøj. Ud over det Danske marked er Norge og Sverige vigtige markeder for ESKIMO. Firmaet importerer ca. 80 % af deres stål fra Frankrig til produktionen. Læs evt. mere under Produktions analyse for fugeskeer 6 til 14 mm. Til produktion af denne type fugeskeer bruges der et hærdet koldbåndsstål produkt mrk. C75S. Trækstyrken/brudstyrken af dette produkt ligger mellem 1300 & 1500 N/QMM. Stålet leveres i plader med målene 1500 * 280 * 2,5 mm. Stål pladerne leveres på paller af ca. 700 kg/stk. som udgør materiale til mellem 7000 og 8000 fugeskeer alt efter bredde på skeen. Hver plade vejer 8,35 kg. Kaj Nielsen Side 6

7 Trin 1: Første trin på produktions vejen er at pladerne bliver slebet konisk på en del af pladen. Dette gøres for at fugeskeen kan være nemmere og mere smidigt at betjene. Efter slibning ligger tykkelsen på mellem 2,5 mm og 1,2 mm. på enden SLIBEHOVEDE af pladerne. Pladerne lægges op i slibe maskinen 2 stk. pr. slibning og fastgøres med et magnetisk underlag, hvorefter slibestenen sliber pladerne koniske. Slibe bordet har et mål på 3000 x 250 mm, og ved slibning kører slibehovedet 200 gange henover hver sæt, og øger tilspændingen med ca. 6-7 tusindedele mm. pr. fremdrift. Slibehovedet består at 8 slibesten som kan justeres 2 gang inden de skiftes og hver sæt kan slibe ca. 54 plader pr. slibestensæt, svarende til mellem 4500 og 5400 stk.fugeskeer afhængig af bredden. (På billedet vises et ny sten samt en der skal skiftes.) Trin 2: Efter slibning af pladerne bliver de enkle skeer udstanses. Dette foregår på en EPF 1000 standser som har et pressekraft på 1000 KN. Håndtag samt hals på fugeskeen er ens uanset str. på skeen, mens bladet som er slebet konisk, varierer mellem 6 & 14 mm. i bredden. Kaj Nielsen Side 7

8 14 mm. blad Til håndtag Hals Blad Slebet konisk fra 2,5 til 1,1 mm. 6 mm. blad Antal fugeskeer pr. plade afhænger af bladet bredde og ligger mellem 84 & 100 stk. pr. plade. Værktøjets overdel som bruges til udstansning er slebet 1 % konisk for at nedsætte slidtage på værktøjet, samt støj niveauet ved maskinen under processen. Trin 3/4/5: Efter at fugeskeerne er udstanset skal de bukkes til den færdige ske. Skeen bukkes 2 steder, mellem håndtag og hals, samt mellem hals og blad. Samtidigt skal hals stykket klemmes sammen således at den bliver stærkere og mere massiv. Til dette formål opvarmes det markerede område. Kaj Nielsen Side 8

9 Værktøjet er indrettet således at den både kan klemme hals stykket sammen, samt lave de 2 bøjninger og processen foregår ved at der i den ene side af værktøjet klemmes, mens der i den anden side bøjes skeen. Til at opvarme skeen bruges en gas brænder hvor operatøren skiftevis lægger en ny ske ind hver gang han tager en ud og lægger i værktøjet. Den gennemsnitlige tid for opvarmning af skeen er mellem 1,5 & 2 min. Som eksempel ligger der 8 stk. 14 mm. under gas brænderen af gangen, mens der for de mindre skeer er tale om flere. Hals klemt til 5 * 6 mm. gods Trin 6: Efter at fugeskeerne har været opvarmet skal de poleres og afgrates, både for at få glødeskaller væk, men også for skarpe kanter. Dette arbejde foregår manuelt ved en båndpudser. Fugeskeerne lægges på en skabelon af hårdt træ som er monteret på en V formet værktøj som kan trækkes og skubbes ind under båndpurseren. Overside af skeen slibes manuelt uden værktøj. Kaj Nielsen Side 9

10 Trin 7: Efter slibning ligges de på et rullebord og bliver kørt ind i lakafdelingen. Lakken består af et tyndt lag som beskytter værktøjet mod korision. Fugeskeerne dyppes i et kar fyldt med en mælke liggende væske, og hænges op på en reol hvor de drypper af. Tørtid er mellem 1 & 2 timer afhængig af temperatur i lak rummet. Efter tørring vil der være en tynd film lag på fugeskeerne. Fugeskeerne nedtages og lægges på mellemvare lager. Trin 8: På færdigvare lageret har man altid et lille vare lager af færdige fugeskeer som er på monteret skaft. Når dette lager rammer et minimum niveau skal der hentes fugeskeer fra mellemvare lageret og der påsættes skafter. Dette arbejde udføres af lager personale på en manuel måde som består af en hammer og skruestik. Først banker man en pyntring på skaftet. Til det formål har man en form som passer til ringen. Skaftet slås på med en hammer. Kaj Nielsen Side 10

11 Når skaft og pyntring er slået sammen så sættes fugeske i en skabelon som er monteret i et skrustik, og skaftet slås i bund mod hals stykket. Labels påsættes skaftet og fugeskeen lægges på færdigvare lageret. Den færdige fugeske med labels som lægges på færdigvarelageret. Det skal bemærkes at den færdige fugeske kan variere i bøjningen mellem 17 & 20 grader pga. den manuelle opvarmning og det faktum at bukkeværktøjet ikke har den samme temperatur gennem hele processen. 17 / 20 Grader.. Det endelige produkt er nu færdigt og placeret på færdigvare lageret indtil forsendelse. Eksemplet på overnævnet billede er en fugeske mrk. 9/14 og for denne type andrager materiale omkostningerne ( blad, skaft, lak, pyntring og etiket )pr. stk. sig til kr. 4,21. De øvrige produktions informationer kan ses under bilag 1. Kaj Nielsen Side 11

12 Kvalitet Produktionen af værktøj på ESKIMO A/S gennemgår en effektiv kvalitets kontrol, som sikrer en ensartet kvalitet på alle produktionsled. Kvalitetskontrollen er ikke samlet i en afdeling, men spredt ud over hele virksomheden og består af en gennemgående kontrol efter hver operation. Denne form for kontrol har til opgave at opdage en evt. fejl procedure for det enkle produkt, og minimere spild i virksomheden, samt gøre det muligt at fremstille kvalitets produkter som har en ens kvalitets standard for både den første og sidste enhed i hver produktion. Pga. denne gennemgående kvalitets kontrol ligger virksomhedens spild på under 0,2 % i gennemsnit, mens den gennemsnitlige reklamation for virksomhedens produkter ligger under 0,005 % og nærmere 0 %. Spild fra produktionen stammer udelukkende fra opstilling og ved oplæring af nye medarbejdere. Idesi. Ved gennemgang af de 8 trin i produktions proces vurderer jeg at der i 2 af disse kan udføres en optimering som tilgodeser både firmaet og medarbejderne ved en fornuftig investering i andet produktions udstyr. Der tages i denne fase højde for at investeringen står mål med produktions mængde, samt at arbejdsmiljø effekten af denne investering højnes betydeligt. De 2 trin i produktions proces vil være: Trin 6 hvor der fjernes grater og glødeskaller fra fugeskeerne samt Trin 8 hvor der påmonteres skaft og pyntering Kaj Nielsen Side 12

13 Ideanalyse Fjernelse af grater og glødeskaler fra fugeske. Pt. bliver denne operation udført manuelt af en medarbejder på ESKIMO A/S. Arbejdet udføres både stående og siddende i 2 processer. Arbejdet kan betegnet som et monotont arbejdes proces, og løsningen for at kunne lave en maskine som kan udføre denne opgave med hensyntagen til at ophæve det monotone aspekt. Løsningen vil nok mere tilgodese det arbejdsmiljø mæssige frem for det økonomiske aspekt. Den første tanke vil være at bruge grundideen fra en elektrisk kniv sliber som bruges i husholdningen bare i et større og mere drift sikker udgave. Skal man vælge at konstruere en maskine der kan afgrate fugeskeer, så vil det være logisk at lave den sådan at den kan klare hele ESKIMOs sortiment og ikke bare de ca. 20 % som fugeskeerne udgør. Dermed vil den største udfordring være at kunne betjene værktøj mellem 6 mm. og op til 30 mm. i bredden. Kaj Nielsen Side 13

14 IDE 1: Overdel af maskinen kunne består at 2 sliberuller (A/B) som er trukket sammen af fjeder (G). Disse 2 hjul bliver trukket hver sin vej med remtræk (D), mens remtræk (E) vil blive trukket af motor som er monteret under bordpladen. For at holde remmene (D) i opstrammet tilstand har maskinen fjeder (F). Den øverste del af maskinen trækkes af en motor som også trækker de 2 poler skiver(c) som er monteret på bord pladen og ved at indsætte en ubehandlet fuge/murerske i højre side af maskinen(a) kommer den ud poleret på over og underside i maskinens venstre side(b). De øverste 2 slibehjul bliver trukket mod hinanden således at den trækker værktøjet frem men de nederste Kaj Nielsen Side 14

15 slibehjul bliver trukket samme vej. De øverste slibehjul har et noget højere omdrejningstal end de nederste således at værktøjet samtidigt med at blive slebet bliver trukket frem. IDE 2: Et andet forslag ville være at lave en maskine med 2 slibebånd som kan skubbes sammen om fugeskeen og der med blive slebet ren for glødeskaller og grater. De 2 gaffel arme går gennem maskinens trækhus og bliver klemt sammen med hjælp af en fodpedal. Når fodpedalen slippes vil en fjeder tvinge de 2 arme væk fra hinanden. Fremgangsmåden ved brug af den vil være at man stikker fugeskeen ind mellem de 2 sliberuller og når den så er i bund trykkes på fodpedalen som via en kabel trækker de 2 arme sammen. Her er et nærbillede af gaffel og slibebånd. De 2 slibebånd kan med hjælp af de 2 gafler trykkes sammen så alle typer skeer kan bruges i maskinen og kan justeres til at være mellem 0 og 10 mm A = Maskinens trækhus B = Motor C = Slibebånd D = 2 krydsende gaffel arme E = 2 stk. slibe hjul Kaj Nielsen Side 15

16 Montering af skaft og pynt ring(dølle). Alle de fugeskeer(c) ESKIMO A/S producerer, skal have påmonteret skaft(a). På skaftet skal der også være en pyntring(b) også kaldet dølle. Pt. bliver de 3 dele samlet manuelt, med hammer, skruestik samt et værktøj som monteres i skruestikken. Dette arbejde foregår ved en fast monteret skruestik uden mulighed for justeringer. Ved konstruktion af en maskine til dette formål vil hoved hensigten være at forbedre arbejdes miljøet omkring dette arbejde, da der nok ikke kan forventes en tidsbesparelse udover 50 %. Da skaftet skal helt imod fugeskeens hals skal pyntring monteres først og det vil stille krav til en form for automatik som gør at hele processen kan foregå samtidigt. Grundideen vil være at få en cylinder (A) som er påmonteret en dorn (B). Dornen har en indvendig form som passer til skaftet (C). A/B presses (C) ind i pyntring (D) og presses på plads mod en stopklods (E). Når pyndring er på plads på skaftet så vil en cylinder hæve stopklodsen (E) og A vil presse B/C/D på fugeskeens hals (F). Kaj Nielsen Side 16

17 Da fugeskeens hals stykke består af en 2,5 mm. stål plade og at vinklen på skeen kan svinge mellem 17 og 20 grader er det vigtigt at man får lavet noget værktøj som kan fastholde skeen i en fastlåst position og spørgsmålet vil også være om maskinen skal laves LODRET eller VANDRET Til at udvælge den grundide jeg ønsker at arbejde videre med, vil jeg bruge en SWOT analyse til at beskrive fordel og ulemper ved de 2 grundideer. Kaj Nielsen Side 17

18 SWOT analyse SWOT ANALYSE Grater/Glødeskaler Skaftemaskine S STYRKER Forbedrer arbejdsmiljøet Billig at producere Forbedrer arbejdsmiljøet Tidsbesparende W Sårbare overfor mange forskellige bredder af murer værktøj Højt vedligeholdelses niveau Dyrt at producere SVAGHEDER Dyrt i hjælpe midler O Udvides med automatik Bruges til hele firmaets sortiment af skeer MULIGHEDER T At polering ikke er nok men at skeerne skal slibes i stedet for. Outsoucing TRUSLER Kaj Nielsen Side 18

19 Idevalg Efter at have gennemgået en SWOT analyse samt indhentet respons fra alle medarbejdere vil jeg helt sikker vælge at arbejde videre med ideen om en skalte maskine af flere årsager. Arbejdsmiljø Driftsikkerhed Medarbejder ønske Afgangsprojektets krav Ide udformning. Da fugeskeerne er lavet af 2,5 mm. stål vil det stille store krav om at kunne lave det rigtige værktøj til at fastholde skeen under montage af skaftet. De 2 muligheder for at lave maskinen vil være den lodrette model, samt en vandret model, og det vil også betyde at der skal udarbejdes flere forslag til fastgørelses værktøj. Ved brug af VANDRET virkende cylinder LØSNING 1 Ide nr. 1 består af en under matrice, hvor fugeskeen (A) ligger i en form som passer til skeen. Mrk. (B) består at en fjeder påvirket styr som når skaft bliver monteret kan bevæge sig så den er fri af værktøjet. Kaj Nielsen Side 19

20 Overdelen passer til underdel af matricen og bliver presset på plads af en luftcylinder. På overdelen er der monteret en pal (C) som også er fjeder påvirket og den vil sammen med (B) holde fugeskeen på plads indtil skaftet har fat. Når skaftet får fat i fugeskeen presses (B) i bund, mens (C) vipper op i overdelen. Når skaftet er monteret og overdelen hævet vil (B/C) blive presset tilbage af fjederen. Samlet brutto vægt på over og under matrice samt tilbehør = 36,9 kg. Samlet netto vægt på over og under matrice samt tilbehør = 22,7 kg. Materiale pris 18,20 kr. * 36,9 kg = 671,50 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 1 = 2000,00 kr. Samlet pris for løsning 1 inkl. moms = 2671,50 kr. Fordele Ulemper Drift sikker Skaft rammer ske hver gang Mange små komponenter Stort materiale forbrug Kaj Nielsen Side 20

21 LØSNING 2 Denne fastgørelses værktøj består af 2 halvdele (D/E) som er sammen presset af en luftcylinder og holder fugeskeen fasthold omkring skeens halsstykke. Derudover består værktøjet af 2 stempler (F/G) som passer til skeen. Disse 2 stempler skubbes i bund til hver side. Begge stempler har en stempelrør som er fræset i 5 grader således at når de bliver presset i bund bliver presset fra hinanden således at fugeskeen bliver fri. Disse stempler har til opgave at holde skeens skafte stykke på plads, således at skaftet rammer skeen præcis hver gang. Samlet brutto vægt for matrice del D & E samt tilbehør for løsning 2 = Samlet netto vægt for matrice del D & E samt tilbehør for løsning 2 = 15,7 kg. 13,5 kg. Materiale pris 18,20 kr. * 15,7 kg. = 285,75 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 2 = 4600,00 kr Samlet pris for løsning 2 inkl. moms = 4885,75 kr Fordele Ske 100 % på plads i værktøjet hver gang Nedsætter brug af luft cylinder Ulemper Måske ikke særlig vedligeholdelses fri Produktions omk. i den dyre nede Kaj Nielsen Side 21

22 Ved brug af LODRET virkende cylinder LØSNING 3 Værktøjet er samlet af 2 dele (D/E) og bliver presset sammen med en luftcylinder omkring fugeskeens hals. 2 fjedre er placeret i stempel rørene og matricen (H) er fastlåst med en pinolskrue i de 2 stempelrør. Fugeskeen (A) placeres i værktøjet og skaftestykket placeres i matricen inden værktøjet lukkes. Hvis fugeskeen er 20 grader passer den i forhold til matricen og bundstykket i værktøjet, men hvis skeen er under 20 grader skal den vippes på plads i matricen inden værktøjet lukkes. Samlet brutto vægt for matrice D & E samt tilbehør for løsning nr. 3 = Samlet netto vægt for matrice D & E samt tilbehør for løsning nr. 3 = 15,8 kg 10,8 kg Materiale pris 18,20 kr. * 15,8 kg = 287,50 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 3 = 1350,00 kr. Samlet pris for løsning 3 inkl. moms = 1637,50 kr. Kaj Nielsen Side 22

23 Fordele Ulemper Enkelt at producere Nem at bruge Forskelle på skeer kan give problemer Har ikke land på begge sider af ske LØSNING 4 Nr. 4 er magen til nr. 2 bortset fra at denne forudsætter at skaftet presses på fugeskeen i lodret stilling, hvorimod nr. 2 forudsætter at det sker i vandret stilling. Matrice (E/D) vil blive adskilt og samlet omkring 3 styre stifter, samt 3 mindre stifter(billede 1) som sørger for at fugeskeen nemt kan lægges i matricen og blive holdt på plads uden at bruge tid på tilpasning. Denne matrice vil være ca. 1,5 kg. tungere pga. opspændingen. Kaj Nielsen Side 23

24 Samlet brutto vægt for matrice E & D samt tilbehør for løsning 4 = 17,7 kg Samlet netto vægt for matrice E & D samt tilbehør for løsning 4 = 15,5 kg Materiale pris 18,20 kr. * 17,7 kg. = 322,00 kr. Bearbejdnings pris vedr. løsning 4 = 4600,00 kr. Samlet pris for løsning 4 inkl. moms = 4922,00 kr. Fordele Ske 100 % på plads i værktøjet hver gang Nedsætter brug af luft cylinder Ulemper Måske ikke særlig vedligeholdelses fri Produktions omk. i den dyre nede Udvælgelse kriterier De 4 løsnings forslag vil blive bedømt ud fra en karakter skala fra 1 4 og vil tjene som vejledning ved udvælgelse af den endelige projekt under konklusionen. L1 L2 L3 L4 Design Fleksibilitet Pris Vedligeholdelses niveau Funktionalitet Visionen bedømmelse i INVENTOR Samlet bedømmelse - point Kaj Nielsen Side 24

25 CE mærkning Uanset hvilken udformning skaftemaskinen vil få, er den underlagt EFs maskin direktiv 98/37/EF og skal således CE mærkes. Direktiv 98/37 er udarbejdet af Europa Parlamentet 22. juni 1998 og omhandler maskiner der produceres/ibrugtager, og fastlægger de væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med maskiner og sikkerhedskomponenter. Hvad forstås ved en maskine! En række indbyrdes forbundne dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig, samt evt. start indretninger, styrekredsløb og energikredsløb der er samlet således, at de er indbyrdes forbundne, med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse, navnlig forarbejdning, behandling, flytning og emballering af et materiale. Hvis maskinens risici hovedsagelig skyldes elektricitet hører den under direktiv 73/23/EØF. Vurderings procedure! For at kunne ibrugtage et produkt skal producenten sikre sig at produktet er i overensstemmelse med direktivets væsentlige krav, og at denne procedure kan for maskindirektivets vedkommende foregå på mange forskellige måder afhængig af produktets potentielle farlighed samt valg af standarder. I de fleste tilfælde kan producenten selv- på baggrund af en risikovurdering og udarbejdelses af et teknisk dossier erklære at der er overensstemmelse mellem produktet, og det tekniske materiale og underskrive en overensstemmelseserklæring. Dette gælder kun for maskiner der ikke er nævnt i bilag IV om farlige maskiner, såfremt der ikke er anvendt harmoniserede standarder. For farlige maskiner hvor der ikke er anvendt harmoniserede standarder kræver overensstemmelsesprocedure en 3 part, eller et bemyndigende organ, som f.eks. hvis en maskine skal trykprøves. Betegnelsen farlige maskiner kan bla. være rund og maskinsave. Kaj Nielsen Side 25

26 Teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation er på mange måder resultatet af den risikovurdering som producenten løbende foretager i produktets konstruktionsforløb. Den tekniske dokumentation består hovedsagelig af: Tekniske tegninger og funktionsdiagrammer. En overskuelig risikovurdering samt en redegørelse for hvordan producenten har opfyldt de væsentlige krav, der er relevante for produktet. Fortegnelse over anvendte standarder. Prøve resultater som producenten finder det hensigtsmæssigt at medtage, eller som har været påkrævet som led i en overensstemmelsesprocedure. Leverandørens overensstemmelses eller komponenterklæring. Brugsanvisning, servicemanualer og vedligeholdelsesforeskrifter, der udleveres sammen med produktet. Eventuel egen overensstemmelseserklæring. Den tekniske dokumentation skal have plads ved producenten, og skal kunne udleveres til relevante myndigheder ved forlangende. Hvordan skal en CE mærke se ud? Som hovedregel består mærket udelukkende af det særlige CE symbol. Hvis et bemyndiget organ har deltaget i forløbet, anbringes det bemyndigede organs identifikations nummer ofte i forlængelse af CE mærket. Mærkningen må ikke kombineres med andet, der kan forhindre en hurtig og entydig opfattelse af det officielle CE mærkat. Mærket består af bogstaverne CE udformet som halvcirkler og stregen i E skal have en længde svarende til 80 % af halvcirklens ydre radius. Hvis den anvendte direktiv ikke bestemmelser om størrelse, er mindste størrelsen 5 mm. Den obligatoriske CE mærke er i farven limegrøn. CE mærket anbringes på selve produktet eller på dets mærkeplade, den skal være synlig og læseligt og den må ikke kunne fjernes i produktets forventede levetid. Den forventede levetid fastsættes af producenten. Der henvises til bilag 2 for den samlede maskindirektiv 98/37/EF Kaj Nielsen Side 26

27 Sikkerhed For at kunne opfylde 98/37/EF vil maskinen blive forsynet med diverse anordninger som gør at den sikkert at betjene. *Maskinen er ikke udstyret med roterende aksler, men da der benyttes luftcylindere som kan opnå en meget højt tryk vil maskinen blive udstyret med fotoceller. Disse fotoceller vil, hvis og når de bliver brudt under arbejde med maskinen øjeblikkelig afbryde luft tilstrømningen til de forskellige cylindre. Afbrydelsen vil ske elektronisk via PLC styringen, og maskinen vil ikke kunne genstarten uden at den er reset via nødstop kontakten. Ved igangsætning af maskinen vil maskinen være udstyret med et 2 knaps system, som gør at medarbejderen ved maskinen skal aktivere 2 knapper samtidigt, for at igangsætte maskinen. *PLC styringen er ligeledes udstyret med et sikrings boks som vil sikre mod overspændinger. *Maskinen er udstyret med nødstop som skal aktiveres hvis fotocellen bliver brudt under arbejdet. *Da maskinen har en højde som overstiger 5 cm. vil der blive brugt en fotocelle som tilgodeser størrelsen på den fri rum som medarbejderen arbejder med. Jo højere maskine er jo højere vil den monterede fotocelle være. For materiale vedr. sikkerhed henvises til bilag 3. For materiale vedr. PLC henvises til bilag 6. Kaj Nielsen Side 27

28 Pneumatik Til opgaven har jeg taget udgangspunkt i pneumatik udstyr fra FESTO, og udvalget vil være både cylindere, sensorer, vandudskillere, regulator, ventiler samt slange udstyr. For dokumentation og skema over cylinder tryk, henvises der til bilag 4. Kaj Nielsen Side 28

29 Danske standarder/direktiver Ved udarbejdelse af konstruktions projekt vil der på baggrund af analyse projektet, blive fokuseret på følgende standarder og bekendtgørelser: DS/EN vedr. sikkerhedskrav for pressemaskiner. DS/EN vedr. afbryderelementer til styrekredse. DS/EN vedr. principper for udformning af nødstop. DS/EN 574 vedr. 2 hånds betjeningsanordninger. DS/EN vedr. træk fjedre. DS håndborg vedr. produktstandarder for cylinderskruer, boreskruer, gevindtappe. DS håndbog vedr. sikkerhedskrav til design og konstruktion af tryk maskiner. DS håndbog vedr. sikkerhedsanordninger. Maskindirektiv 98/37/EF. Arbejdstilsynets risikovurdering for mindre virksomheder vedr. maskiner og hjælpemidler. AT vejledning B.1.3 afsnit Kaj Nielsen Side 29

30 Risikoanalyse En risikovurdering kan anvendes når man på virksomheden skal vurdere sikkerheden ved en arbejdes proces, hjælpemiddel eller maskine. Inden man tager hjælpemidler eller maskiner i brug skal det kontrolleres at det kan ske uden risiko for ansatte. En systematisk metode kan være midlet til at vælge den maskine der giver dan største sikkerhed for de ansatte. For at kunne foretage en gennemgribende risikovurdering forudsætter det en viden om lovgrundlaget samt maskindirektivet 98/37/EF. Denne risikovurdering gælder kun for de omtalte fastgørelses værktøjer. Løsning forslag 1: Værktøjet som er sammensat af en over og en under matrice sikrer at fugeskeen ligger ens hver gang, og sikrer dermed at uanset hvilken vinkel skeen måtte have efter bearbejdning fra trin 1 til 7, så vil skaftet ramme skeens skaft hver gang. Den kan virke lidt gammel dags med hensyn til udformning, men er absolut driftsikker og enkelt at bruge. På minus siden kan nævnes at der er flere anordninger i denne konstruktion, og dermed flere sliddele som kan forøge vedligeholdelses fasen, og så kræver denne løsning en glide skinne til over matricen i forhold til de øvrige løsninger. *Det vurderes således at denne værktøjsform er sikker at bruge og uden risiko for skader og spild i produktionen til følge. Løsning 2 & 4: Værktøjet er sammensat af 2 halvdele som samles af stifter og lukkes sammen med en cylinder. Værktøjet har 2 cylinder spor hvor der placeres 2 stempler som holder skeen på plads. De 2 stempel spor er lavet i 5 graders vinkel, således at de når de bliver presset i bund vil de have en afstand af ca mm. Denne afstand vil betyde at den færdige ske med træ skaft, kan tages ud af værktøjet uden besvær. Værktøjet er nok dyrt at producere, men vil give et god og stabil bruger flade, uanset hvilken vinkel skeen har ( 17 til 20 gr. ) efter trin 1 til 7. Dette værktøj kan bruges både liggende og stående. *Det vurderes således at denne værktøjsform er sikker at bruge og uden risiko for skader og spild i produktionen til følge. Løsning 3: Dette værktøj vil kunne give problemer ved en svingende kvalitet i produktionen. Der er i denne løsning kun en land på den ene sider af værktøjet, og brugen vil derfor være afhængig af en vist føling med skeen når den sættes på plads i værktøjet. Hvis skeen ikke sættes 100 % på plads i værktøjet vil den bøje når skaftet bliver presset på plads, og i værste tilfælde vil dette betyde mulige skader på operatøren ved arbejdet. Kaj Nielsen Side 30

31 *Det vurderes at der for en del af produktionen vil være risiko for at man ikke får sat skeen 100 % på plads i værktøjet, og dermed opstår risiko for skader og stor spild i produktionen. Det skal anføres at den beskrevne risikoanalyse er lavet på baggrund af halvfabrikata og dermed ikke er fyldestgørende i forhold til det endelige konstruktionsprojekt som udvælges i uge 14/2007 i samråd med ESKIMO A/S og deres ansatte. *Generelt set vil den økonomiske risiko ved projektet være meget lille, da produktions metoden d.d. udgøres af manuelt arbejde med risiko for arbejdes betingede lidelser, så selv om de enkle løsninger forudsætter en betydelig investering, så vil risikoen for arbejdes betingede skader være langt det største problem for ESKIMO A/S pt. og i fremtiden hvis ikke dette projekt kunne gennemføres. Der henvises til bilag 6 for yderligere information om risikoanalyse af maskiner og hjælpeudstyr. Kaj Nielsen Side 31

32 Konklusion Ved gennemgang af de enkle løsninger forslag, er der fremkommet flere HVISer når de oprindelig er blevet analyseret, både på det personlige plan, men også når det er drøftet på ESKIMO A/S. Der har været 2 helt afgørende problemstillinger, skal processen med at presse skaftet på ske vandret eller lodret?. Begge dele har fordele og ulemper, bla. kan en ting som tyngdekraft spille en stor rolle når man skal presse en pyntering på skaftet. Dette skyldes jo naturligvis nok det faktum at den omtalte pyntering har et lavt vægtfylde, og derfor kan være mere besværligt at håndtere vandret end lodret. I modsætning til dette står det faktum at hvis man laver maskinen vandret, kan man opnå ens arbejdshøjde, hvor man ellers ved lodret skal forvente en stor forskel i de 2 arbejdes højder man får. På den personlige plan ville jeg helt sikker vælge at vægte den ens arbejdes højde meget højt, mens medarbejderne som skal arbejde med maskinen er mere tvivlsom på dette område. Jeg har også valgt at fokusere målrettet på at forbedre arbejdsstillinger ved maskinen og dermed nedbringe den risiko, der ellers vil opstå med arbejdes betingede lidelser i fremtiden frem for, udelukkende at fokusere på økonomien i projektet. Så min konklusion må derfor blive, at jeg vil bruge løsningsforslag 1 & 4 i mit konstruktions projekt. Dette vil derfor betyde at jeg vælger at konstruere 2 maskiner til at påsætte skafter på fugeskeer, og at jeg derfor tilgodeser et ønske om at højne arbejdsmiljøet. Ligeledes vil det betyde at jeg overlader det til ESKIMO A/S i konstruktionsfasen, at tage den for dem endelige beslutning til gavn for deres virksomhed, og de medarbejdere der skal arbejde med maskinen fremover. Ledelse og medarbejdere hos ESKIMO A/S har deltaget aktiv i hele analyseprojektet og dermed givet et godt udgangs punkt for konstruktionsprojektet. Kaj Nielsen Paghsalle 7 stth Herning Kaj Nielsen Side 32

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren EPJ-VOGN Mobil funktionsvogn med batteridrevet hæve/sænke-søjle som forsynes med strøm fra genopladeligt batteri. Kan anvendes som f.eks. elektronisk patientjournal-bord,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde!

Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde! Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde! Vi bygger hæve-sænke borde, fordi mennesker er skabt forskelligt Vi bygger arbejdsborde der hæver humøret. Ergotec ønsker kun at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere