Brugervejledning til spabad (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til spabad (DK)"

Transkript

1 Brugervejledning til spabad (DK)

2 1. Sikkerhedsinformation ad aldrig børn komme i nærheden af spabadet uden voksenopsyn for at undgå ulykker. Fysisk hæmmede mennesker skal udvise stor forsigtighed når spabadet benyttes. Før du bruger badekarret, er det nødvendigt at kontrollere vandtemperatur. Vandtemperatur på 40 C er passende. Vandet over 60 C kan ødelægge badekarret s materjale. Gå ikke i bad, hvis du er påvirket af alkohol. Udvis forsigtighed, når du stiger i og ud af spabadet for at undgå ulykker. Sørg for, at vandforsyningen er uhindret, når du tænder for vandindtaget i et spabad med massagepanel. Det er forbudt at tildække vandindtaget delvist eller fuldstændig, når massagefunktionen er aktiveret. Hold håret i sikker afstand fra vandindtaget. Brug ikke elektriske apparater i spabadet. Apparater i nærheden af spabadet, som er tilsluttet strømnettet, skal fastgøres, så de ikke risikerer at falde ned. Spørg din læge, inden du benytter massagefunktionen, hvis du er gravid eller har mistanke om graviditet. Spørg din læge om brug af spabadet i tilfælde af sygdom. Alle åbninger i spabadet skal være rene og uhindrede. år strømmen er sat til, er det strengt forbudt at åbne enheder i spabadet (herunder frontpaneler). Det er strengt forbudt at betjene spabadet uden frontpanel (med undtagelse af spabad, der er indbygget i badeværelset). Såfremt der opstår fejl eller en enhed i spabadet ikke fungerer korrekt, skal den fejlbehæftede enhed øjeblikkelig afbrydes fra strømnettet, og der skal tilkaldes en tekniker. Det er strengt forbudt at bruge et defekt spabad. Spabadet skal være afbrudt når fejlsikringen på elboksen benyttes Fejlsikringen på elboksen bør testes en gang i måneden på fl g. måde: - Vær sikker på at fejlsikringen er tændt. - ryk på ES knappen Hvis kontakten bevæger sig på off positionen herefter, betyder det at fejlsikringen er driftsklar. Hvis fejlsikringen ikke aktiveres, slå den over på OFF positionen og tilkald en tekniker. - Slå fejlsikringen til ved at fl ytte den over på O positionen. 2. Krav til installation og brug Badekarret er tilsigtet for brug af privatejere, dvs for badeværelser af hus og lejligheder, omringelsestemperatur skal være fra +15 C til +40 C, relativ fugtighed på 85%. Installation og vedligeholdelse af spabad udføres at producentens autoriserede personale eller fagfolk og den daglige drift varetages af almindeligt personale. Spabadet, dets udstyr, kontakter og kontrolstyring er samlet af typegodkendte materialer. Spabadet er fremstillet i henhold til kravene til installationsklasse II og er beregnet til stationær tilslutning til almindelige lavspændingsstrømnetværk 230/400 V med beskyttet jordforbundet kredsløb, der tillader strømudsving på -10 til +5 %. Et spabad med en blandeenhed bruger almindeligt indtagsvand med et tryk fra 1,5 til 4 bar. Badet har bestået alle funktions- og gennemslagstest for enheder. I tilfælde af installationer på steder, hvor kunden ønsker det, kan der af tredje mand udføres tilgangstest i overensstemmelse med kravene i IEC ageropbevaring af spabad og transport skal udføres i overensstemmelse med markeringen om pakkehåndtering på indpakningen. Spabad transporteres side om side i et almindeligt lukket køretøj. Rumtemperaturen ved opbevaring må ikke være under -25 C eller overstige +60 C og den relative fugtighed må være op til 95 %. B! Alle regler fra relevante kontorer samt krav i brugervejledning skal tilgodeses under installation. æs denne vejledning grundigt, inden installation og ibrugtagelse af spabad. Producenten påtager sig ikke noget ansvar, såfremt ulykker eller skader opstår på baggrund af uforsigtighed eller manglende hensyn til kravene i brugervejledningen. Producenten påtager sig ligeledes ikke noget ansvar i forbindelse med skader, der opstår som et resultat af ukorrekt brug af spabad og overtrædelse af betingelserne for transport og lageropbevaring. 3. Installation Installation og opsætning af spabad skal udføres at producentens autoriserede personale eller godkendte specialister. PS! Inden installation skal det kontrolleres, at elledninger er jordforbundet, overholder de gældende standarder, og at der ikke er strøm i ledningerne. Placer spabadet i den ønskede position, og tilpas støtterne for at opnå den ønskede højde og det ønskede niveau for spabadet horisontalt. Installer om nødvendig alle påkrævede elektriske tilslutninger. Anvend en bøjeligt slange til at forbinde spabadets afl øb til afl øbet. Blanderen: Slut indløbet til varmt og koldt vand til vandforsyningen med en bøjelig trykslange. ilspænd støtterne med kontramøtrikker. Udfyld huller mellem spabadet og væggen. Såfremt spabadet er indbygget i badeværelset, er det vigtigt at installere en lem eller en dør, som kan åbnes, så der kan udføres vedligeholdelsesarbejde på spabadet, eller det kan fjernes, hvis det er nødvendigt. år spabadet indbygges, skal der være tilstrækkeligt med ventilation til køling af pumpe og blæser i væggen. år panelet skal monteres, skal det trykkes ind under kanten (1) på spabadet og fastspændes med skruer.

3 4. ilslutning til et strøm-netværk Fig. 1 / Figur 1 230V, 50Hz 3x2,5mm² 1x2,5mm² Fig. 2 / Figur 2 with heater / med varmelegeme 230V, 50Hz 3x4,0mm² 1 2 Fig. 3 / Figur 3 with heater / med varmelegeme 230/400V, 50Hz 1 2 5x2,5mm² 2 Fig. 4 / Figur 4 with heater (3+3 kw) med varmelegeme (3+3 kw) 230/400V, 50Hz x2,5mm² 3 1. Mains / Elektrisk netværk 2. Protection switch / Kredsløbsafbryder 3. GFCI / Resterende strøm kredsløbsafbryder 4. erminal box / Badekar-terminaler

4 Alle elektriske tilslutninger i forbindelse med installation af dette produkt skal udføres af en certificeret kvalificeret elektriker. Ved tilslutning skal alle lokale regler og den tilladte belastning på en fase overholdes. For at opnå lokal støttende udligningsforbindelse skal du tilslutte alle strømledende elementer i det samme lokale til jordforbindelsen på produktets aluminiumsramme: metal vand, gas, kloak, centralvarme, ventilation og andre rørledninger, metaldele på konstruktionen, andre sekundære metaldele som kan skabe elektrisk potentiale, jordforbindelse til stik på badeværelset. beklædning til forblandingshane som er adskilt fra badekaret. værsnittet af forbindelsen til kobber jordforbindelsen skal være på mindst 2.5 mm2. Produktets kredsløb skal være beskyttet af en kredsløbsafbryder med 30mA værdi og en kredsløbsafbryder der har samme niveau som produktets strømforbrug. Produktet er sluttet til det elektriske netværk som en stationær enhed uden et stik. edningen skal være så lang at det er muligt at flytte produktet væk fra vægge hvis det er nødvendigt. Muligheder for tilslutning til det elektriske netværk i lokale områder angives på diagrammerne nedenfor. 5. Brug af spabadet 5.1 EVO EECROISK KORO PAE (FOR BAD SYSEMS COMFOR) Signal lampen indikerer, at produktet er sluttet til strøm. Comfort Comfort (med luftmassage og lys) At skifte lyset O / OFF. Signal lampe skal lyse op på panelet, mens lyset er tændt. Ambiight chromotherapy og halogen lys Skifte apparatet O / OFF. Funktionen af knappen afhænger af det enkelte badekar (en signallampe,lyser op ved aktivering) At skifte hydromassage O / OFF (en signal lampe skal lyse op ved aktivering). Vand massagen opererer uden pause for minutter og derefter slukkes. At skifte airmassage O / OFF (en signal lampe skal lyse op ved aktivering). uft massagen opererer uden pause for minutter og derefter slukkes. Ambiight chromotheraphy ED-lys Systemet med chromotheraphy kontrolleres enten ved at panelet vist på siden eller via belysnings knappen på kontrolpanelet. Farverne ændrer sig, når du trykker på knapperne gentagne gange. Hvis intervallet mellem trykket på en og samme knap er længere end 2,5 sekunder, vil systemet slukke. Hvis du holder knappen nede for mere end 2,5 sekunder begynder farverne at ændre sig langsomt, og signal lampen lyser op. år du trykker på knappen kort stopper ændringen i farverne og signal lampen vil begynde at blinke. Hvis du trykker på knappen kort for anden gang, skifter farverne fortsat, og signal lampen vil holde op med at blinke. Hvis du holder knappen nede i længere tid, bliver funktionen slået fra. Funktionen er aktiv i 30 minutter og efter at slukkes automatisk. Elektronisk urbo massage (herapyplus for system Comfort) Denne funktion kan bruges sammen med vandmassagen. Ved at lukke for massagen i siden, slukkes der også for den elektroniske turbomassage. Ved at trykke på luftmassagen, starter den elektroniske turbomassage og dioden ved siden af knappen tændes. Husk at herapyplus kun fås til Comfort systemer uden almindelige luftmassage og er et tilvalg. Afhængigt af formen på karret og styrken på massagepumpen, kan man opleve at luft trænger ind I vandmassagesystemet gennem indsugningen når luft- og vandmassage bruges samtidigt. Dette kan i nogle tilfælde medvirke til en pulserende massagefunktion. Hvis dette sker, anbefales det at bruge luft- og vandmassagen hver for sig. Vedligeholdelse af luftmassagesystem på Comfort system Efter brug og tømning af spabadet, skal blæseren aktiveres i sekunder. Dette vil bidrage til at dræne og tørre luft slanger. Hvis dyserne i luftmassagesystemet ikke gennemblæses regelmæssigt, vil skidt og kalk ophobe sig i dyserne, som kan forårsage dårlig lugt fra karret.

5 5.2 EVO+ EECROISK KORO PAE (FOR BAD SYSEMS UXURY, UXURY DUAPOWER) uxury uxury (med luftmassage) uxury DualPower uxury DualPower (med luftmassage) Display V Signal lampe for strømtilslutning A ys E Side massage Signal lampe for lys K Signal lampe for side massage uftmassage fald justering F B uftmassage G M Signal lampe for yderligere massage H uftmassage stigning justering C Yderligere massage Beskrivelse af køre-cyklus Hvis badet er tilsluttet strøm, vil signaldioden () være tændt. Ved aktivering af en vilkårlig knap tændes displayet (V), som skiftevis viser tid og temperatur og en linje af piktogrammer, der viser funktioner. år badet tilsluttes strømforsyningen vil den angivne tid i displayet (V) være 00:00, indtil dette bliver justeret. (Se også idsindstilling afsnittet). Hvis badet er tomt, viser displayet (V) lufttemperaturen. Hvis badet fyldes med vand, bliver displayet (V) i kontrolpanelet automatisk aktiveret (medmindre displayet ikke manuelt er aktiveret tidligere) på det tidspunkt, hvor belysning (halogen) og vandmassagefunktioner er klar til brug. injen af piktogrammer viser mulige funktioner. år badet tømmes for vand, vil piktogrammer, der tidligere har angivet funktioner til rådighed, slukke på displayet (V). Displayet (V) i kontrolpanelet viser piktogrammer af luftmassage og vandmassage, der angiver når de er klar til brug, uafhængigt af vandstanden. På systemer med automatisk efterblæsning af luftmassagedyserne i bunden, starter denne funktion 20 minutter efter deaktivering af belysning (halogen) og vandmassage piktogrammerne i piktogramlinjen - eller 10 minutter efter slukning af luftmassage funktionen (hvis luftmassage funktionen blev brugt efter automatisk slukning af ovennævnte piktogrammer). Under den automatiske efterblæsning af luftmassagedyserne vil signaldioden (G) og piktogrammet for efterblæsning blinke på samme tid. Hvis luftmassage knappen (B) er trykket ned under efterblæsning, stopper funktionen. 30 minutter efter sidste tryk på en knap eller 20 minutter efter vandmassage og automatisk deaktivering af belysningspiktogrammet (halogen) fra piktogramlinjen, går displayet (V) i stand-by funktion, og kun signaldioden for strøm () vil være tændt. Den automatiske efterblæsning af luftmassagedyser Den automatiske efterblæsning af luftmassagedyser starter 20 minutter efter piktogrammer for vandmassage og belysning (halogen) forsvinder i piktogramlinjen - eller 10 minutter efter slukning af luftmassagen (hvis luftmassagen blev brugt efter slukning af de to ovennævnte piktogrammer). Efterblæsning abejder ved maksimal blæserhastighed i 20 sekunder og slukkes derefter gradvist. Automatisk efterblæsning af luftmassagedyserne kan stoppes eller aktiveres ved at trykke på knapperne + (H) og - (F) samtidigt i 2,5 sekunder, når funktionen ikke er aktiveret. Signaldioden (G) og det blinkende luftmassagepictogram (varighed 7 sekunder) angiver aktiveringen. Signaldioden (G) for luftmassage (varighed 7 sekunder og slukning af luftmassagepictogrammet i linjen af piktogrammer for 7 sekunder angiver deaktiveringen. Den automatiske efterblæsning er aktiv, hvis signaldioden for luftmassage (G) og pictorgrammet for luftmassage på displayet (V) begynder at blinke på samme tidspunkt, hvor piktogrammerne for vandmassage og belysning (halogen) forsvinder. Disse blink fortsætter indtil udgangen af den efterblæsningsprogrammet. OBS! Automatisk efterblæsning af luftmassagedyser er kun mulig, hvis vandstanden har været høj nok til at piktogrammer for vandmassage og belysning (halogen) har været synlig på displayet i mindst 1 minut. idsindstilling Ved at holde lysknappen (A) og knappen (E) nede samtidigt i 2,5 sekunder, vil tiden begynde at blinke. Ved at trykke på knappen (A) indstilles time-tallet, og ved at trykke på den vandmassage knappen (E), indstilles minut-tallet. Indstillingen annulleres hvis ikke time og minuttal indstilles indenfor 2,5 sekunder. Vær opmærksom på at tiden altid skal indstilles efter: - Produktet tilsluttes strømforsyningen, - Ved strømsvigt Hvis displayet viser 00:00 skal tiden indstilles. Vend billedet på display Displaybilledet kan vendes ved at trykke forsigtigt på knappen for belysning (A) og knappen for vandmassage (E). Alle funktioner stopper og displayet (V) går på stand-by efter 30 minutter ved sidste tryk på en knap.

6 5.3 FUCIOS Ambiight chromoterapi undervandsbelysning Ambiight består af op til fi re synkroniserede højintensitets diodelys. Ambiight lyset har en manuel og automatisk lysfunktion. Valg af faste lysfarver kan ændres med at tænde og slukke for lyset på knappen (A) med mindre end 2,5 sekunders mellemrum. Ved at holde knappen (A) nede i 2,5 sekunder, vil lysfarverne langsomt begynde at ændre sig automatisk og signaldioden (K) på kontrolpanelet begynder at blinke (i ca. 10 sekunder). Hvis knappen (A) holdes nede under den automatiske farveskiftende tilstand, vil funktionen slukke. rykkes der så igen på den samme knap, slukkes lyset helt. uftmassage (ilvalg på uxury og uxury DualPower systemer) Ved at trykke på knappen (B), aktiveres luftmassagen og signaldioden (G) på kontrolpanelet tændes. + (H) og - (F) knapper regulerer styrken af luftmassagen. år du trykker igen på knappen (B) stopper luftmassagen og signaldioden (G) ved siden af knappen slukkes. For pulserende program holdes knappen (B) ned i 2,5 sekunder. år den pulserende funktion er aktiveret, vil signaldioden (G) ved siden af knappen blinke i 10 sekunder. + (H) og - (F) gør det muligt at regulere hyppigheden af impulsen. Ved at trykke på knappen (B) under det pulserende program deaktiveres denne funktion. Vandmassage (sidemassage på uxury, uxury DualPower) Funktionen er klar til brug, hvis piktogrammet for vandmassage vises i displayet (V) på kontrolpanelet. Ved at trykke på knappen (E) starter vandmassagen og signaldioden () ved siden af knappen tændes. rykkes der på den samme knap (E) igen, stopper vandmassagen og signaldioden () ved siden af knappen slukkes. Ekstra vandmassage (kun uxury DualPower, som har 2 pumper) Funktionen er klar til brug, hvis piktogrammet for ekstra vandmassage vises på displayet (V) i kontrolpanelet. Ved at trykke på knappen (C) startes den ekstra pumpe, og signaldioden (M) ved siden af knappen lyser op. rykkes på den samme knap (C) igen stopper massagen, og signaldioden (M) ved siden af knappen slukkes. JUSERIG AF UFISÆIG I VADMASSAGE (A1) Det er muligt at tilføje luft i massagedyserne, når vandmasssagen er aktiveret. Brug luftventilerne på tegningen til dette formål ved at dreje dem. ogle spabade har mere end én ventil. Hver enkelte ventil tilfører luft til nogle dedikerede vandmassagedyser. SYRIG AF RYGMASSAGE (A3) (COMFOR, UXURY & UXURY DUAPOWER) ABM (Adjustable Back Massage). år vandmassagen er aktiveret i et spabad med rygmassage,kan ABM håndtaget drejes, så vandet fl yttes til ryg- eller sidedyser. Enkelte modeller har anden fordeling af vandtryk ved justeringen af ABM ventil. Ved at lukke og åbne de yderlige luftventiler er det også muligt at styre luftmængden i de respektive dyser. A1 MEKAISK URBO MASSAGE (A3) Hvis badet er udstyret med mekanisk turbomassage, er det muligt at fl ytte lufttrykket til enten vandmassage systemet ellet til luftmassage systemet. VARMEEGEME (A5) Er der tilvalgt et varmelegeme, kan det kun aktiveres når vandmassage pumpen er aktiveret. Aktivér vandmassagen og tryk herefter på knappen for varmelegemet (Se fi gur) Signaldioden vil herefter lyse op. For at slukke varmelegemet igen, tryk endnu engang og signaldioden vil igen slukke. Slukkes vandmassagen slukkes varmelegemet automatisk. - Varmelegeme 1,5 kw (aktiveres automatisk via pumpen og karret er uden Heater-knap) - Varmelegeme 3,0 og 6,0 kw (selvstyrende aktivering via Heater knap) A3 A5

7 5.4 VEJEDIG FOR SIMIE HYDRO BEJEIGSKAPR Beskrivelse af funktioner 1. HYDRO vandmassage side- og foddyser (tænd/sluk) Hydro-knap bruges til at tænde eller slukke for pumpen, som starter vandmassage fra side- og foddyser. Vandmassagepumpen starter, når vandniveau i badet er mindst 5 cm over sidedyser. Hydro-knappens indikatorlys tændes, når pumpen er begyndt at arbejde. OBS! Hvis afl øb ikke er lukket, vil massagepumpen ikke starte korrekt eller opføre sig anderledes i drift. 2. BACK vandmassage rygdyser og indstilling af styrke (tænd/ sluk) Rygmassagesystem BACK kan der kun tændes eller slukkes for, hvis man forudgående har tændt for Hydromassagepumpen og karret er fyldt med vand op over de øverste rygdyser. Rygmassagesystem har to styrker. rykker man på Back-knap, startes rygmassage. Ønskes der stærkere massage, skal der indenfor 10 sekunder trykkes på knappen en gang til. Rygmassage stoppes automatisk, hvis vandstanden i badet falder under de øverste rygdyser. 3. SIDE vandmassage sidedyser og indstilling af styrke; terapiprogram (tænd/sluk) SIDE-knappen regulerer vandstyrken fra sidedyser (til/fra). Funktionen kan kun aktiveres, hvis Hydro-massagepumpen er aktiveret. For det andet kan SIDE-knappen bruges til at styre et zoneterapiprogram, som regulerer styrke af massage af forskellige zoner. For at starte zoneterapiprogrammet, skal SIDE-knappen holdes nede i mindst 2,5 sekunder indtil indikatorlyset ved knappen begynder at blinke. Ved start af programmet skal vandstanden i badet nå op over rygdyser og Hydro-massagepumpen være aktiveret. 4. FOO vandmassage foddyser og indstilling af styrke (tænde og slukke) FOO-knap anvendes til at regulere styrke af vandmassage på fødderne. Hydro-massagepumpen skal være i arbejde, for at kunne anvende denne funktion. 5. IGH Ambiight-belysning: valg af lysfarve og program (tænd/sluk) IGH-knappen giver mulighed at ændre lysfarve. Ambiight-belysning slukkes ved at vente 5 sekunder og derefter trykke igen på knappen. rykker man på IGH-knappen i mindst 2,5 sekunder, starter et program, som langsomt skifter lysfarve. Indikatorlyset ved ight-knappen tændes og viser dermed at programmet er aktiveret. 6. AUOFI automatisk stop af vandpåfyldning (tænd/sluk) Autofi ll er en automatisk stop-funktion af badets påfyldningsarmatur. år badet er fyldt op, lukker AutoFill for vandtilførsel automatisk. For at starte funktionen, skal vandhanen åbnes og der trykkes på på AUOFI-knappen. Systemets start vises af indikatorlyset i knappen. år vandstanden er nået over rygdyserne, stoppes vandtilførslen og et lydsignal giver besked om at badet er fyldt med vand. Derefter skal brugeren lukke for vandet fra hanen og trykke igen på Autofi ll-knap for at slå funktion fra. OBS! Har man tændt for denne funktion, kan ingen andre elektroniske funktioner tages i brug. Badets vandhane kan dog altid anvendes, selv uden Autofi ll-funktion. 6. Rengøring & vedligeholdelse af karret il dagligt anbefales det at bruge Baltecos Acrylic Cleaner eller en fugtig klud til rengøring af karrets overfl ade. Badekarret må ikke rengøres med vaskepulver, slibende rengøringsmiddel, grove materialer, syre rengøringsmidler eller opløsningsmidler. For dybdegående rengøring og polering af karoverfl ade kan Cleansing Cream og Beauty Polish anvendes kan købes på VEDIGEHODESE AF UFMASSAGESYSEM (KU SYSEMER MED UFMASSAGE) Efter brug og tømning af spabadet, skal blæseren aktiveres i sekunder. Dette vil bidrage til at dræne og tørre luft slanger. Hvis dyserne i luftmassagesystemet er gennemblæses på regelmæssig basis, vil skidt ophobe sig i dyserne, som kan forårsage dårlig lugt fra karret. Systemerne uxury og uxury DualPower har automatisk efterblæsningsfunktion. DESIFEKIO & REGØRIG AF DYSER, RØRSYSEM OG PUMR Brug Pipe Cleaner fra SpaCare ca. 4 gange årligt. Pipe Cleaner rengører det skjulte rørsystem for fedt og snavs og kan tilsættes i det brugte badevand før tømning. For afkalkning anbefales Descaler i områder med hårdt vand. ilkalket udstyr kan tage skade og vil ikke være dækket af ren eventuel garanti, såfremt det beskadiges pga af kalk. Afkalkning af spabad skal ske når det er nødvendigt og minimum én gang årligt. Produkterne kan købes på BADEHYGIEJE For at sikre en optimal badehygiejne, anbefales det at skylle sig før badning. For bakteriefrit vand kan der tilsættes SunWac 3 tabletter før og efter badning. SunWac 3 kan købes på ÅR KARRE ER ØM På grund af overfl adespænding kan overfl aden af badet efter tømning forblive våd. Det anbefales at tørre badet efter hver brug for at undgå kalkpletter.

8 Importør i Danmark eptun Spa & Pool Ballerup Byvej Ballerup lf Producer Balteco AS Jälgimäe aagri Estonia VERSIO 04/2014

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning B A S I C Tillykke med dit nye BASIC kar Med købet af et Royal Bathroom kar har du valgt et kvalitetsprodukt, som vi er overbeviste om, at du og din familie, i fremtiden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere