Brugervejledning til spabad (DK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til spabad (DK)"

Transkript

1 Brugervejledning til spabad (DK)

2 1. Sikkerhedsinformation ad aldrig børn komme i nærheden af spabadet uden voksenopsyn for at undgå ulykker. Fysisk hæmmede mennesker skal udvise stor forsigtighed når spabadet benyttes. Før du bruger badekarret, er det nødvendigt at kontrollere vandtemperatur. Vandtemperatur på 40 C er passende. Vandet over 60 C kan ødelægge badekarret s materjale. Gå ikke i bad, hvis du er påvirket af alkohol. Udvis forsigtighed, når du stiger i og ud af spabadet for at undgå ulykker. Sørg for, at vandforsyningen er uhindret, når du tænder for vandindtaget i et spabad med massagepanel. Det er forbudt at tildække vandindtaget delvist eller fuldstændig, når massagefunktionen er aktiveret. Hold håret i sikker afstand fra vandindtaget. Brug ikke elektriske apparater i spabadet. Apparater i nærheden af spabadet, som er tilsluttet strømnettet, skal fastgøres, så de ikke risikerer at falde ned. Spørg din læge, inden du benytter massagefunktionen, hvis du er gravid eller har mistanke om graviditet. Spørg din læge om brug af spabadet i tilfælde af sygdom. Alle åbninger i spabadet skal være rene og uhindrede. år strømmen er sat til, er det strengt forbudt at åbne enheder i spabadet (herunder frontpaneler). Det er strengt forbudt at betjene spabadet uden frontpanel (med undtagelse af spabad, der er indbygget i badeværelset). Såfremt der opstår fejl eller en enhed i spabadet ikke fungerer korrekt, skal den fejlbehæftede enhed øjeblikkelig afbrydes fra strømnettet, og der skal tilkaldes en tekniker. Det er strengt forbudt at bruge et defekt spabad. Spabadet skal være afbrudt når fejlsikringen på elboksen benyttes Fejlsikringen på elboksen bør testes en gang i måneden på fl g. måde: - Vær sikker på at fejlsikringen er tændt. - ryk på ES knappen Hvis kontakten bevæger sig på off positionen herefter, betyder det at fejlsikringen er driftsklar. Hvis fejlsikringen ikke aktiveres, slå den over på OFF positionen og tilkald en tekniker. - Slå fejlsikringen til ved at fl ytte den over på O positionen. 2. Krav til installation og brug Badekarret er tilsigtet for brug af privatejere, dvs for badeværelser af hus og lejligheder, omringelsestemperatur skal være fra +15 C til +40 C, relativ fugtighed på 85%. Installation og vedligeholdelse af spabad udføres at producentens autoriserede personale eller fagfolk og den daglige drift varetages af almindeligt personale. Spabadet, dets udstyr, kontakter og kontrolstyring er samlet af typegodkendte materialer. Spabadet er fremstillet i henhold til kravene til installationsklasse II og er beregnet til stationær tilslutning til almindelige lavspændingsstrømnetværk 230/400 V med beskyttet jordforbundet kredsløb, der tillader strømudsving på -10 til +5 %. Et spabad med en blandeenhed bruger almindeligt indtagsvand med et tryk fra 1,5 til 4 bar. Badet har bestået alle funktions- og gennemslagstest for enheder. I tilfælde af installationer på steder, hvor kunden ønsker det, kan der af tredje mand udføres tilgangstest i overensstemmelse med kravene i IEC ageropbevaring af spabad og transport skal udføres i overensstemmelse med markeringen om pakkehåndtering på indpakningen. Spabad transporteres side om side i et almindeligt lukket køretøj. Rumtemperaturen ved opbevaring må ikke være under -25 C eller overstige +60 C og den relative fugtighed må være op til 95 %. B! Alle regler fra relevante kontorer samt krav i brugervejledning skal tilgodeses under installation. æs denne vejledning grundigt, inden installation og ibrugtagelse af spabad. Producenten påtager sig ikke noget ansvar, såfremt ulykker eller skader opstår på baggrund af uforsigtighed eller manglende hensyn til kravene i brugervejledningen. Producenten påtager sig ligeledes ikke noget ansvar i forbindelse med skader, der opstår som et resultat af ukorrekt brug af spabad og overtrædelse af betingelserne for transport og lageropbevaring. 3. Installation Installation og opsætning af spabad skal udføres at producentens autoriserede personale eller godkendte specialister. PS! Inden installation skal det kontrolleres, at elledninger er jordforbundet, overholder de gældende standarder, og at der ikke er strøm i ledningerne. Placer spabadet i den ønskede position, og tilpas støtterne for at opnå den ønskede højde og det ønskede niveau for spabadet horisontalt. Installer om nødvendig alle påkrævede elektriske tilslutninger. Anvend en bøjeligt slange til at forbinde spabadets afl øb til afl øbet. Blanderen: Slut indløbet til varmt og koldt vand til vandforsyningen med en bøjelig trykslange. ilspænd støtterne med kontramøtrikker. Udfyld huller mellem spabadet og væggen. Såfremt spabadet er indbygget i badeværelset, er det vigtigt at installere en lem eller en dør, som kan åbnes, så der kan udføres vedligeholdelsesarbejde på spabadet, eller det kan fjernes, hvis det er nødvendigt. år spabadet indbygges, skal der være tilstrækkeligt med ventilation til køling af pumpe og blæser i væggen. år panelet skal monteres, skal det trykkes ind under kanten (1) på spabadet og fastspændes med skruer.

3 4. ilslutning til et strøm-netværk Fig. 1 / Figur 1 230V, 50Hz 3x2,5mm² 1x2,5mm² Fig. 2 / Figur 2 with heater / med varmelegeme 230V, 50Hz 3x4,0mm² 1 2 Fig. 3 / Figur 3 with heater / med varmelegeme 230/400V, 50Hz 1 2 5x2,5mm² 2 Fig. 4 / Figur 4 with heater (3+3 kw) med varmelegeme (3+3 kw) 230/400V, 50Hz x2,5mm² 3 1. Mains / Elektrisk netværk 2. Protection switch / Kredsløbsafbryder 3. GFCI / Resterende strøm kredsløbsafbryder 4. erminal box / Badekar-terminaler

4 Alle elektriske tilslutninger i forbindelse med installation af dette produkt skal udføres af en certificeret kvalificeret elektriker. Ved tilslutning skal alle lokale regler og den tilladte belastning på en fase overholdes. For at opnå lokal støttende udligningsforbindelse skal du tilslutte alle strømledende elementer i det samme lokale til jordforbindelsen på produktets aluminiumsramme: metal vand, gas, kloak, centralvarme, ventilation og andre rørledninger, metaldele på konstruktionen, andre sekundære metaldele som kan skabe elektrisk potentiale, jordforbindelse til stik på badeværelset. beklædning til forblandingshane som er adskilt fra badekaret. værsnittet af forbindelsen til kobber jordforbindelsen skal være på mindst 2.5 mm2. Produktets kredsløb skal være beskyttet af en kredsløbsafbryder med 30mA værdi og en kredsløbsafbryder der har samme niveau som produktets strømforbrug. Produktet er sluttet til det elektriske netværk som en stationær enhed uden et stik. edningen skal være så lang at det er muligt at flytte produktet væk fra vægge hvis det er nødvendigt. Muligheder for tilslutning til det elektriske netværk i lokale områder angives på diagrammerne nedenfor. 5. Brug af spabadet 5.1 EVO EECROISK KORO PAE (FOR BAD SYSEMS COMFOR) Signal lampen indikerer, at produktet er sluttet til strøm. Comfort Comfort (med luftmassage og lys) At skifte lyset O / OFF. Signal lampe skal lyse op på panelet, mens lyset er tændt. Ambiight chromotherapy og halogen lys Skifte apparatet O / OFF. Funktionen af knappen afhænger af det enkelte badekar (en signallampe,lyser op ved aktivering) At skifte hydromassage O / OFF (en signal lampe skal lyse op ved aktivering). Vand massagen opererer uden pause for minutter og derefter slukkes. At skifte airmassage O / OFF (en signal lampe skal lyse op ved aktivering). uft massagen opererer uden pause for minutter og derefter slukkes. Ambiight chromotheraphy ED-lys Systemet med chromotheraphy kontrolleres enten ved at panelet vist på siden eller via belysnings knappen på kontrolpanelet. Farverne ændrer sig, når du trykker på knapperne gentagne gange. Hvis intervallet mellem trykket på en og samme knap er længere end 2,5 sekunder, vil systemet slukke. Hvis du holder knappen nede for mere end 2,5 sekunder begynder farverne at ændre sig langsomt, og signal lampen lyser op. år du trykker på knappen kort stopper ændringen i farverne og signal lampen vil begynde at blinke. Hvis du trykker på knappen kort for anden gang, skifter farverne fortsat, og signal lampen vil holde op med at blinke. Hvis du holder knappen nede i længere tid, bliver funktionen slået fra. Funktionen er aktiv i 30 minutter og efter at slukkes automatisk. Elektronisk urbo massage (herapyplus for system Comfort) Denne funktion kan bruges sammen med vandmassagen. Ved at lukke for massagen i siden, slukkes der også for den elektroniske turbomassage. Ved at trykke på luftmassagen, starter den elektroniske turbomassage og dioden ved siden af knappen tændes. Husk at herapyplus kun fås til Comfort systemer uden almindelige luftmassage og er et tilvalg. Afhængigt af formen på karret og styrken på massagepumpen, kan man opleve at luft trænger ind I vandmassagesystemet gennem indsugningen når luft- og vandmassage bruges samtidigt. Dette kan i nogle tilfælde medvirke til en pulserende massagefunktion. Hvis dette sker, anbefales det at bruge luft- og vandmassagen hver for sig. Vedligeholdelse af luftmassagesystem på Comfort system Efter brug og tømning af spabadet, skal blæseren aktiveres i sekunder. Dette vil bidrage til at dræne og tørre luft slanger. Hvis dyserne i luftmassagesystemet ikke gennemblæses regelmæssigt, vil skidt og kalk ophobe sig i dyserne, som kan forårsage dårlig lugt fra karret.

5 5.2 EVO+ EECROISK KORO PAE (FOR BAD SYSEMS UXURY, UXURY DUAPOWER) uxury uxury (med luftmassage) uxury DualPower uxury DualPower (med luftmassage) Display V Signal lampe for strømtilslutning A ys E Side massage Signal lampe for lys K Signal lampe for side massage uftmassage fald justering F B uftmassage G M Signal lampe for yderligere massage H uftmassage stigning justering C Yderligere massage Beskrivelse af køre-cyklus Hvis badet er tilsluttet strøm, vil signaldioden () være tændt. Ved aktivering af en vilkårlig knap tændes displayet (V), som skiftevis viser tid og temperatur og en linje af piktogrammer, der viser funktioner. år badet tilsluttes strømforsyningen vil den angivne tid i displayet (V) være 00:00, indtil dette bliver justeret. (Se også idsindstilling afsnittet). Hvis badet er tomt, viser displayet (V) lufttemperaturen. Hvis badet fyldes med vand, bliver displayet (V) i kontrolpanelet automatisk aktiveret (medmindre displayet ikke manuelt er aktiveret tidligere) på det tidspunkt, hvor belysning (halogen) og vandmassagefunktioner er klar til brug. injen af piktogrammer viser mulige funktioner. år badet tømmes for vand, vil piktogrammer, der tidligere har angivet funktioner til rådighed, slukke på displayet (V). Displayet (V) i kontrolpanelet viser piktogrammer af luftmassage og vandmassage, der angiver når de er klar til brug, uafhængigt af vandstanden. På systemer med automatisk efterblæsning af luftmassagedyserne i bunden, starter denne funktion 20 minutter efter deaktivering af belysning (halogen) og vandmassage piktogrammerne i piktogramlinjen - eller 10 minutter efter slukning af luftmassage funktionen (hvis luftmassage funktionen blev brugt efter automatisk slukning af ovennævnte piktogrammer). Under den automatiske efterblæsning af luftmassagedyserne vil signaldioden (G) og piktogrammet for efterblæsning blinke på samme tid. Hvis luftmassage knappen (B) er trykket ned under efterblæsning, stopper funktionen. 30 minutter efter sidste tryk på en knap eller 20 minutter efter vandmassage og automatisk deaktivering af belysningspiktogrammet (halogen) fra piktogramlinjen, går displayet (V) i stand-by funktion, og kun signaldioden for strøm () vil være tændt. Den automatiske efterblæsning af luftmassagedyser Den automatiske efterblæsning af luftmassagedyser starter 20 minutter efter piktogrammer for vandmassage og belysning (halogen) forsvinder i piktogramlinjen - eller 10 minutter efter slukning af luftmassagen (hvis luftmassagen blev brugt efter slukning af de to ovennævnte piktogrammer). Efterblæsning abejder ved maksimal blæserhastighed i 20 sekunder og slukkes derefter gradvist. Automatisk efterblæsning af luftmassagedyserne kan stoppes eller aktiveres ved at trykke på knapperne + (H) og - (F) samtidigt i 2,5 sekunder, når funktionen ikke er aktiveret. Signaldioden (G) og det blinkende luftmassagepictogram (varighed 7 sekunder) angiver aktiveringen. Signaldioden (G) for luftmassage (varighed 7 sekunder og slukning af luftmassagepictogrammet i linjen af piktogrammer for 7 sekunder angiver deaktiveringen. Den automatiske efterblæsning er aktiv, hvis signaldioden for luftmassage (G) og pictorgrammet for luftmassage på displayet (V) begynder at blinke på samme tidspunkt, hvor piktogrammerne for vandmassage og belysning (halogen) forsvinder. Disse blink fortsætter indtil udgangen af den efterblæsningsprogrammet. OBS! Automatisk efterblæsning af luftmassagedyser er kun mulig, hvis vandstanden har været høj nok til at piktogrammer for vandmassage og belysning (halogen) har været synlig på displayet i mindst 1 minut. idsindstilling Ved at holde lysknappen (A) og knappen (E) nede samtidigt i 2,5 sekunder, vil tiden begynde at blinke. Ved at trykke på knappen (A) indstilles time-tallet, og ved at trykke på den vandmassage knappen (E), indstilles minut-tallet. Indstillingen annulleres hvis ikke time og minuttal indstilles indenfor 2,5 sekunder. Vær opmærksom på at tiden altid skal indstilles efter: - Produktet tilsluttes strømforsyningen, - Ved strømsvigt Hvis displayet viser 00:00 skal tiden indstilles. Vend billedet på display Displaybilledet kan vendes ved at trykke forsigtigt på knappen for belysning (A) og knappen for vandmassage (E). Alle funktioner stopper og displayet (V) går på stand-by efter 30 minutter ved sidste tryk på en knap.

6 5.3 FUCIOS Ambiight chromoterapi undervandsbelysning Ambiight består af op til fi re synkroniserede højintensitets diodelys. Ambiight lyset har en manuel og automatisk lysfunktion. Valg af faste lysfarver kan ændres med at tænde og slukke for lyset på knappen (A) med mindre end 2,5 sekunders mellemrum. Ved at holde knappen (A) nede i 2,5 sekunder, vil lysfarverne langsomt begynde at ændre sig automatisk og signaldioden (K) på kontrolpanelet begynder at blinke (i ca. 10 sekunder). Hvis knappen (A) holdes nede under den automatiske farveskiftende tilstand, vil funktionen slukke. rykkes der så igen på den samme knap, slukkes lyset helt. uftmassage (ilvalg på uxury og uxury DualPower systemer) Ved at trykke på knappen (B), aktiveres luftmassagen og signaldioden (G) på kontrolpanelet tændes. + (H) og - (F) knapper regulerer styrken af luftmassagen. år du trykker igen på knappen (B) stopper luftmassagen og signaldioden (G) ved siden af knappen slukkes. For pulserende program holdes knappen (B) ned i 2,5 sekunder. år den pulserende funktion er aktiveret, vil signaldioden (G) ved siden af knappen blinke i 10 sekunder. + (H) og - (F) gør det muligt at regulere hyppigheden af impulsen. Ved at trykke på knappen (B) under det pulserende program deaktiveres denne funktion. Vandmassage (sidemassage på uxury, uxury DualPower) Funktionen er klar til brug, hvis piktogrammet for vandmassage vises i displayet (V) på kontrolpanelet. Ved at trykke på knappen (E) starter vandmassagen og signaldioden () ved siden af knappen tændes. rykkes der på den samme knap (E) igen, stopper vandmassagen og signaldioden () ved siden af knappen slukkes. Ekstra vandmassage (kun uxury DualPower, som har 2 pumper) Funktionen er klar til brug, hvis piktogrammet for ekstra vandmassage vises på displayet (V) i kontrolpanelet. Ved at trykke på knappen (C) startes den ekstra pumpe, og signaldioden (M) ved siden af knappen lyser op. rykkes på den samme knap (C) igen stopper massagen, og signaldioden (M) ved siden af knappen slukkes. JUSERIG AF UFISÆIG I VADMASSAGE (A1) Det er muligt at tilføje luft i massagedyserne, når vandmasssagen er aktiveret. Brug luftventilerne på tegningen til dette formål ved at dreje dem. ogle spabade har mere end én ventil. Hver enkelte ventil tilfører luft til nogle dedikerede vandmassagedyser. SYRIG AF RYGMASSAGE (A3) (COMFOR, UXURY & UXURY DUAPOWER) ABM (Adjustable Back Massage). år vandmassagen er aktiveret i et spabad med rygmassage,kan ABM håndtaget drejes, så vandet fl yttes til ryg- eller sidedyser. Enkelte modeller har anden fordeling af vandtryk ved justeringen af ABM ventil. Ved at lukke og åbne de yderlige luftventiler er det også muligt at styre luftmængden i de respektive dyser. A1 MEKAISK URBO MASSAGE (A3) Hvis badet er udstyret med mekanisk turbomassage, er det muligt at fl ytte lufttrykket til enten vandmassage systemet ellet til luftmassage systemet. VARMEEGEME (A5) Er der tilvalgt et varmelegeme, kan det kun aktiveres når vandmassage pumpen er aktiveret. Aktivér vandmassagen og tryk herefter på knappen for varmelegemet (Se fi gur) Signaldioden vil herefter lyse op. For at slukke varmelegemet igen, tryk endnu engang og signaldioden vil igen slukke. Slukkes vandmassagen slukkes varmelegemet automatisk. - Varmelegeme 1,5 kw (aktiveres automatisk via pumpen og karret er uden Heater-knap) - Varmelegeme 3,0 og 6,0 kw (selvstyrende aktivering via Heater knap) A3 A5

7 5.4 VEJEDIG FOR SIMIE HYDRO BEJEIGSKAPR Beskrivelse af funktioner 1. HYDRO vandmassage side- og foddyser (tænd/sluk) Hydro-knap bruges til at tænde eller slukke for pumpen, som starter vandmassage fra side- og foddyser. Vandmassagepumpen starter, når vandniveau i badet er mindst 5 cm over sidedyser. Hydro-knappens indikatorlys tændes, når pumpen er begyndt at arbejde. OBS! Hvis afl øb ikke er lukket, vil massagepumpen ikke starte korrekt eller opføre sig anderledes i drift. 2. BACK vandmassage rygdyser og indstilling af styrke (tænd/ sluk) Rygmassagesystem BACK kan der kun tændes eller slukkes for, hvis man forudgående har tændt for Hydromassagepumpen og karret er fyldt med vand op over de øverste rygdyser. Rygmassagesystem har to styrker. rykker man på Back-knap, startes rygmassage. Ønskes der stærkere massage, skal der indenfor 10 sekunder trykkes på knappen en gang til. Rygmassage stoppes automatisk, hvis vandstanden i badet falder under de øverste rygdyser. 3. SIDE vandmassage sidedyser og indstilling af styrke; terapiprogram (tænd/sluk) SIDE-knappen regulerer vandstyrken fra sidedyser (til/fra). Funktionen kan kun aktiveres, hvis Hydro-massagepumpen er aktiveret. For det andet kan SIDE-knappen bruges til at styre et zoneterapiprogram, som regulerer styrke af massage af forskellige zoner. For at starte zoneterapiprogrammet, skal SIDE-knappen holdes nede i mindst 2,5 sekunder indtil indikatorlyset ved knappen begynder at blinke. Ved start af programmet skal vandstanden i badet nå op over rygdyser og Hydro-massagepumpen være aktiveret. 4. FOO vandmassage foddyser og indstilling af styrke (tænde og slukke) FOO-knap anvendes til at regulere styrke af vandmassage på fødderne. Hydro-massagepumpen skal være i arbejde, for at kunne anvende denne funktion. 5. IGH Ambiight-belysning: valg af lysfarve og program (tænd/sluk) IGH-knappen giver mulighed at ændre lysfarve. Ambiight-belysning slukkes ved at vente 5 sekunder og derefter trykke igen på knappen. rykker man på IGH-knappen i mindst 2,5 sekunder, starter et program, som langsomt skifter lysfarve. Indikatorlyset ved ight-knappen tændes og viser dermed at programmet er aktiveret. 6. AUOFI automatisk stop af vandpåfyldning (tænd/sluk) Autofi ll er en automatisk stop-funktion af badets påfyldningsarmatur. år badet er fyldt op, lukker AutoFill for vandtilførsel automatisk. For at starte funktionen, skal vandhanen åbnes og der trykkes på på AUOFI-knappen. Systemets start vises af indikatorlyset i knappen. år vandstanden er nået over rygdyserne, stoppes vandtilførslen og et lydsignal giver besked om at badet er fyldt med vand. Derefter skal brugeren lukke for vandet fra hanen og trykke igen på Autofi ll-knap for at slå funktion fra. OBS! Har man tændt for denne funktion, kan ingen andre elektroniske funktioner tages i brug. Badets vandhane kan dog altid anvendes, selv uden Autofi ll-funktion. 6. Rengøring & vedligeholdelse af karret il dagligt anbefales det at bruge Baltecos Acrylic Cleaner eller en fugtig klud til rengøring af karrets overfl ade. Badekarret må ikke rengøres med vaskepulver, slibende rengøringsmiddel, grove materialer, syre rengøringsmidler eller opløsningsmidler. For dybdegående rengøring og polering af karoverfl ade kan Cleansing Cream og Beauty Polish anvendes kan købes på VEDIGEHODESE AF UFMASSAGESYSEM (KU SYSEMER MED UFMASSAGE) Efter brug og tømning af spabadet, skal blæseren aktiveres i sekunder. Dette vil bidrage til at dræne og tørre luft slanger. Hvis dyserne i luftmassagesystemet er gennemblæses på regelmæssig basis, vil skidt ophobe sig i dyserne, som kan forårsage dårlig lugt fra karret. Systemerne uxury og uxury DualPower har automatisk efterblæsningsfunktion. DESIFEKIO & REGØRIG AF DYSER, RØRSYSEM OG PUMR Brug Pipe Cleaner fra SpaCare ca. 4 gange årligt. Pipe Cleaner rengører det skjulte rørsystem for fedt og snavs og kan tilsættes i det brugte badevand før tømning. For afkalkning anbefales Descaler i områder med hårdt vand. ilkalket udstyr kan tage skade og vil ikke være dækket af ren eventuel garanti, såfremt det beskadiges pga af kalk. Afkalkning af spabad skal ske når det er nødvendigt og minimum én gang årligt. Produkterne kan købes på BADEHYGIEJE For at sikre en optimal badehygiejne, anbefales det at skylle sig før badning. For bakteriefrit vand kan der tilsættes SunWac 3 tabletter før og efter badning. SunWac 3 kan købes på ÅR KARRE ER ØM På grund af overfl adespænding kan overfl aden af badet efter tømning forblive våd. Det anbefales at tørre badet efter hver brug for at undgå kalkpletter.

8 Importør i Danmark eptun Spa & Pool Ballerup Byvej Ballerup lf Producer Balteco AS Jälgimäe aagri Estonia VERSIO 04/2014

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BADKAR & MASSAGEBADKAR

BADKAR & MASSAGEBADKAR BADKAR & MASSAGEBADKAR & Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro Skandinavia. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING

THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe THERMI O MAXIMUM boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Indendørs og udendørs spa

Indendørs og udendørs spa VejEN TIL VELVÆRE I DIN Indendørs Spa Scandinavian SpaCare INDENdørs spa Indendørs og udendørs spa Det er en totaloplevelse at gå i spabad. Når du tænder for vandet og lader dig sænke ned i det opvarmede

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning - Spabad model: VENEDI

Brugsvejledning - Spabad model: VENEDI Brugsvejledning - Spabad model: VENEDI Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Nødvendig værktøj:.....2

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Massagebadekar. modeller 08- Monteringsvejledning. Edition 1-10

Massagebadekar. modeller 08- Monteringsvejledning. Edition 1-10 Massagebadekar modeller 08- Monteringsvejledning Edition 1-10 I denne brugsanvisning forklares skridt for skridt, hvordan et boblebad fra Hafa installeres, så det fungerer, som det skal og er sikkert at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING Vigtigt før installation 1. Brug kun en autoriseret el/installatør til at tilslutte badekaret 2. Tak fordi De købte et Bath Deluxe produkt. Af sikkerhedsmæssige årsager

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Spabad fra EasySPA - Guide

Spabad fra EasySPA - Guide Spabad fra EasySPA - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra EasySPA. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

Brugsvejledning Spabad model YG 140A

Brugsvejledning Spabad model YG 140A Brugsvejledning Spabad model YG 140A Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. 1 Index: 1) Produkt beskrivelse...

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning B A S I C Tillykke med dit nye BASIC kar Med købet af et Royal Bathroom kar har du valgt et kvalitetsprodukt, som vi er overbeviste om, at du og din familie, i fremtiden

Læs mere

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR Tak fordi du valgte et massage badekar fra NORO når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips til pleje, der gør at dit

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

HOT SPOT fra HOTSPRING. Relay -Tempo Stride - SX display-manual

HOT SPOT fra HOTSPRING. Relay -Tempo Stride - SX display-manual HOT SPOT fra HOTSPRING Relay -Tempo Stride - SX display-manual HUSK: Påfyldning af vand, samt tilsætning af Chlor m.v. altid skal ske gennem skimmer (filterboks) Kontrolpanel (Tempo, Relay) Dit kontrolpanel

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere