INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080"

Transkript

1 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg!

2 Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør du læse denne installations- og brugsvejledning grundigt før brug. Sikkerhedsanvisninger 1. Sørg for, at der er monteret en pålidelig elektrisk lækagebeskyttelsesanordning på produktet, at strømstikket har en jordledning, og sørg for, at jordingen er pålidelig. Kontrollér lækagebeskyttelsen før hver brug. 2. Før man tænder vandpumpen, bør man kontrollere, om vandniveauet er 10 til 20 mm over dyserne. Sørg for regelmæssig brug af vandpumpen, eller vil den blive ødelagt på grund af vandlækage. 3. Tænd ikke vandpumpe, varmepumpe eller luftboblepumpe uden vand. 4. Personer forhøjet blodtryk, personer under indflydelse af alkohol og personer med hjertesygdomme bør ikke benytte badekarret. Børn bør kun være i badekarret under en voksen persons opsyn. 5. Ved brug skal man undgå blokering af dyserne og at luftjusteringsventilen flyder over. Desuden bør badekarret holdes rent og ikke blokeres af hår eller snavs. 6. Ved brug skal man starte med at justere vandtemperaturen for at undgå forbrændinger. 7. Det udendørs spabad har ergonomisk udformning, men store niveauændringer gør, at man bør passe på ikke at glide. 8. Systemet bør slukkes, når det ikke er i brug. Tekniske parametre 1. Spænding: 220V 10 % 50 Hz/60 Hz 2. Hydraulisk tryk: 0,1~0,2 Mpa 3. Vandpumpens kraft: 1 HP 4. Luftpumpens kraft: 200 W 5. Varmepumpens kraft: 3000 W 6. Størrelse: 1800 x 1200 x 660 mm 1

3 Monteringsvejledning Hot water pipe = Rør til varmt vand Cold water pipe = Rør til koldt vand Socket = Kontakt Earth line = Jordledning Red pipe hot water pipe = Rødt rør - rør til varmt vand Blue water pipe cold water pipe = Blåt rør - rør til koldt vand Earth line = jordledning Shower = Bruser Størrelse: 1800 x 1200 x 660 mm 2

4 1. Afløbskontakt 2. Pude 3. Afløb 4. Luftbobledyse 5. Aircondition 3

5 6. Vandhane 7. Gelænder 8. Kontakt til varmt vand 9. Omskiftningsventil 10. Kontakt til koldt vand 11. Bagerste vanddyse 12. Kontrolpanel 13. Bruser 14. Bundlys 15. Dyse Brugsvejledning Screen = Skærm Frequency forward = Frekvens fremad Frequency backward = frekvens bagud Volume up = volumen op Volume down = volumen ned radio/cd Ozone = ozon Bottom light = bundlys Heater = varmelegeme Air bubble pump = luftboblepumpe Water pump switch = vandpumpekontakt On/off = tænd/sluk 4

6 1. Start Tryk på on/off for at starte systemet og LCD vil vise funktioner. Alle funktioner vil være klar til brug. Tryk på on/off igen for at slukke systemet. 2. Fyld op med vand Tænd for kontakt til koldt eller varmt vand for at fylde vand i badekarret. Drej på kontakten til koldt eller varmt vand for at justere vandhastighed og vandtemperatur. Drej på omskiftningskontakten for at benytte bruser eller vandhane til at fylde op med. Sluk for vandet, når vandniveauet er mm over massagedysen. 3. Bundlys Tryk på light for at tænde lysene i bunden, symbolet vil komme frem på skærmen. Tryk på light igen for at slukke for lysene. 4. Hydraulisk massage Tryk på _, hvorefter dyserne på venstre side begynder massagefunktion. Skærmen viser det relevante signal. Tryk en gang mere, hvorved alle dyser vil gå i gang, tryk en tredje gang for at slukke. Vanddelingsanordningen A.B kontrollerer mængden af vand, der sendes gennem små og store dyser. Når vanddelingsanordningen sættes i midten, sendes der lige store mængder vand til små og store dyser. 5. Bobler Tryk på _ for at starte luftboblepumpen, hvorefter symbolet vises på skærmen. Bobledyserne udsender luftbobler. Tryk igen for at slukke for bobler. 6. Varmelegeme Tryk på heater for at starte varmelegemet, hvorefter symbolet vises på skærmen. Varmelegement holder vandtemperaturen stabil. Tryk igen for at slukke varmelegemet. Bemærk: Massagebadekarret har en vandsensor. Hvis der ikke er noget vand eller hvis der ikke er vand højere oppe end toppen af sensoren, fungerer luftboblepumpen, vandpumpen og varmelegemet ikke. 7. Ozon Tryk på O3 for at starte ozondesinficering, og tryk igen for at slukke funktionen. Denne funktion bør benyttes efter brug. 8. Radio/CD Tryk på FM/CD for at tænde for radioen, hvorefter symbolet vises på skærmen. Tryk på _, _ (mellem 87,5 MHz til 108,0 MHz) for at søge efter kanaler, og tryk igen for at søge efter flere kanaler. Tryk på vol- for at skrue ned for volumen og tryk på "vol+" for at skrue op for volumen. Volumen vil blive vist på skærmen, og kan justeres fra 0 til 40. Tryk på FM/CD igen for at slukke for radioen og tænde for Cd-afspilleren. Dette vil få CDsymbolet til at komme frem på skærmen. Tryk igen for at slukke for radio og CD. 9. Sluk Efter brug trykke på on/off for at stoppe alle funktioner. Drej på afløbskontakten for at lukke vandet ud. 5

7 Fejlfinding Problem Årsag Handling Ingen strøm eller elektrisk lækagesikringsanordning 1. Elektrisk lækagebeskyttelsesanordning har afskåret strømkilde, fordi den elektriske ledning ikke er forbundet korrekt Kontrollér og tilslut ledningssystem igen. Kontrollér strømkilde, elektrisk kredsløb og jordledning. er aktiveret. 2. Strøm eller elektrisk kredsløb har strømlækage. Vanddyser virker ikke. 1. Kontrollér om systemet er tændt. 2. Vandpumpens turbine roterer ikke. 3. Vandpumpe er i stykker, fordi den er blevet tændt uden vandtilførsel. Hydro-massages intensitet kan ikke justeres. Der siver vand ud af rørene. Kontrolpanel virker ikke. 1. Vandpumpe har ikke nok sugekraft. 2. Luftjusteringsventil virker ikke. 3. Dyser er blokeret 1. Tætningsring er i stykker. 2. Skruer lukker ikke tæt. 3. Rør er ikke forseglet korrekt. 4. Vandrør er i stykker. 1. Elektricitetsledning er ikke forbundet til strømkilde, elektrisk lækagesikringsanordning afskærer strømmen. 2. Tænd-knap fungerer ikke. Dysebruser virker ikke. 1. Spænding er ikke korrekt. 2. Kontakt virker ikke. 3. Kontrolpanel virker ikke. 4. vand i elektromagnetisk ventil er blokeret. Intet lys. 1. Pæren er sprunget. 2. Strømledning er ikke forbundet. 3. Kontrolpanel virker ikke. Radio er slukket. 1. Højttaler virker ikke. 2. Strømledning er ikke forbundet. 3. Kontrolpanel virker ikke. 1. Tænd for systemet 2. Kontroller pumpe og fjern eventuelt snavs inde i pumpen. Omskiftningsrør kan fjernes. 3. Installér en ny vandpumpe. 1. Kontrollér om vandpumpen fungerer normalt. 2. Udskift luftjusteringsventilen. 3. Fjern det, der blokerer dyserne. 1. Udskift tætningsring. 2. Skru skruerne til. 3. Forsegl med silikone. 4. Udskift vandrør. 1. Kontrollér tilslutning til strømkilde og kontrollér lækagesikringskontakten. 2. Udskift eller reparér kontrolpanel 1. Benyt korrekt spænding. 2. Kontrollér og udskift kontakt. 3. Reparér eller udskift kontrolpanel. 4. Fjern snavs i dyser. 1. Udskift pære. 2. Kontrollér om strøm er forbundet korrekt. 3. Reparér eller udskift kontrolpanel. 1. Udskift højttaler. 2. Kontrollér om strøm er forbundet korrekt. 3. Reparér eller udskift kontrolpanel. Rengøring og Vedligeholdelse 1. Den daglige vedligeholdelse bør omfatte rengøring med almindeligt rengøringsmiddel og en blød klud. Man bør ikke benytte rengøringsmiddel, der indeholder acetone eller ammoniak. Hvis der er mærker, lim eller lignende på badekarrets overflade, kan man polere det med en klud dyppet i sprit. 2. Hvis der er ridser i badekarrets overflade, kan man slibe med fint sandpapir (korn 1500), der er vædet, og derefter polere med tandpasta. Så vil overfladen skinne igen. 3. Hvis der er kalkdannelse på badekarrets overflade, kan man fjerne det med et mildt syreholdigt rengøringsmiddel, eller med citronsaft eller eddike. 4. Forkromede dele bør ikke tørres af for meget og må ikke komme i kontakt med kemiske rengøringsmidler osv. Ellers vil den forkromede overflade blive ødelagt. Produktet bør rengøres med en blød klud, ikke en grov klud. 5. Man bør regelmæssigt kontrollere vandrørene for at undgå problemer med revnede vandrør eller tilstopning. 6. Hvis der sidder hår eller lignende fast i dyserne, kan man skrue dyserne ud og fjerne det. 7. Rengøring af hydro-massageudstyr: Fyld badekarret med 40 C varmt vand og hæld 2 g rengøringsmiddel per liter i karret. Lad hydro-massagefunktionen køre mindst 5 minutter, sluk derefter for massagefunktionen og luk vandet ud. Fyld derefter karret med koldt vand og lad hydro-massagefunktionen køre i 3 minutter. Sluk derefter for massagefunktionen og luk vandet ud, hvorefter karret tørres med et håndklæde. 6

8 8. Filtre bør rengøres en gang om ugen. 9. Bør ikke komme i nærheden af brændbare materialer eller anordninger, der er over 80 C varme, for at undgå brand eller beskadigelse af produktet. 10. Badekarret bør transporteres forsigtigt. Læg ikke tunge ting på karret og udsæt det ikke for bump eller rystelser. Hvis karret ikke skal bruges i lang tid, bør man lukke vandet ud og opbevare karret et tørt og velventileret sted. Undgå ætsende midler. Bemærk 1. Tænd for strømmen og sørg for, at den ikke overskrider den rette elektriske strømstyrke. 2. Sørg for at montere lækagesikringsanordningen, og kontakten skal forbindes til jordledning. 3. Man bør ikke blokere vandgenanvendelsessystemet med nogen del af sin krop. Hvis det sker, skal man slukke for pumpen eller strømmen med det samme. 4. Kontroller om vandniveauet er mm over dysehovedet, før du starter pumpen, ellers kan pumpen blive beskadiget. 5. Kasser produktet i henhold til lokal lovgivning, når det ikke bruges mere. 6. Kontakt den lokale forhandler for at få hjælp i tilfælde af problemer. 7

9 Kredsløbsdiagram Bottom light = Bundlys Ozone = Ozon Speaker = Højttaler Input of CD frequency = Indgang til CD-frekvens Antenna = Antenne Water probe = Vandføler Input of control panel = Indgang til kontrolpanel Dark red = Mørkerød (strømførende) Blue = Blå (neutral) Twin Line = Parledning (jord) Heater = Varmelegeme Air bubble pump = Luftboblepumpe Water pump = Vandpumpe Kassér ikke dette produkt som usorteret kommunalt affald. Dette produkt skal afleveres til særlig behandling. 8

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Brugervejledning til spabad (DK)

Brugervejledning til spabad (DK) Brugervejledning til spabad (DK) 1. Sikkerhedsinformation ad aldrig børn komme i nærheden af spabadet uden voksenopsyn for at undgå ulykker. Fysisk hæmmede mennesker skal udvise stor forsigtighed når spabadet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere