Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system"

Transkript

1 Brugsanvisning 2008/08 CuroCell 211 Dynamisk system 1

2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforeskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installation 7 Opstart 8 Rengøring og klargøring 10 Opvaring 12 Opbevaring 13 Fejlsøgning 14 Teknisk beskrivelse 15 Reservdele, tillbehør 16 Garanti 17 Øvrig information 18 Instruktioner for jordning 18 Manufacturer s declaration of conformity 19 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER Læs alle instruktioner før anvendelse FARE Reducér risikoen for stød: 1. Dette produkt skal altid frakobles efter brug. 2. Dette produkt må ikke bruges under bading/ sengevask o.l.. 3. Produktet skal ikke placeres eller opbevares sådan at det kan falde i et badekar, vask eller lignende. 4. Det skal placeres væk fra vand eller andre flydende væsker. 5. Rør ikke ved produktet hvis det har været i vand, før stikket er ude af kontakten. ADVARSEL Reducer risikoen for brandsår, stød, brand eller skade på personer: 1. Dette produkt bør aldrig forlades uden tilsyn når det er tilkoblet. 2. Produktet bør være under opsyn når det bliver brugt af, på, eller nær børn eller handicappede. 3. Produktet må ikke bruges til andet end beskrevet i denne manual. Der må Ikke anvendes tilbehør e.l. som ikke er anbefalet af producenten. 4. Brug aldrig produktet hvis ledninger eller pumpen er skadet, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har været tabt, eller været i vand. Send produktet til service for tjek eller reparation. 5. Hold ledninger væk fra varme overflader. 6. Bloker aldrig luftåbningerne på produktet eller placer det på et dårligt underlag såsom en seng eller pude så luftåbningerne kan blokeres. Hold luftåbningerne fri for snavs, hår og lignende partikler. 7. Stik aldrig noget ind i luftåbningerne i pumpen. 8. Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt med jord. Se Instruktion for Jord. SYMBOLFORKLARING Læs brugsanvisningen Garantitid Kast ikke i husholdningsavfald, følg instruktioner for håndtering. Min-max brugarvækt CE-mærket Brugerinformation Jordkontakt MDD 93/42/ECC Brandklassifisering Produkten opfylder kravet om regler for elektrisk stød. Direkt på sengbunden Ikke direkte på sengebunden Kan roteres Kan ikke roteres Placeres øverst 3

4 1. Introduktion CuroCell luftmadrasser arbejder dynamisk. CuroCell 211 anvendes for at forebygge og behandling af tryksår til og med sårgrad 4. Madrassen placeres direkte på sengebunden Anvend denne manual når systemet installeres og startes første gang samt som referensehandling. 1.1 General information CuroCell 211 er en dynamiskmadras og er beregnet til at mindske risikoen for udvikling af tryksår. Madrassen kan anvendes i alle typer af behandling til og med sårgrad 4. Madrassens brugervægt: interval kg. Rengøring af madrassen skal ske mellem hver patient.. 4

5 2. Produktbeskrivelse 2.1 Pumpe og madras 1. CPR (Hurtigtømning 2. Pumpe 3. Madras 4. Kobling til pumpen Hvis der er low air loss er det i desse 9 celler. 4 st statiske luftceller Med indbygget hælfunktion er de fire nederste celler lidt lavere for at aflaste hælene. 2.2 Pumpe Forside Bagside 1. Tilkobling af slanger 1. On/off 4. Luftfilter 2. Frontpanel 2. Strøm udtag 5. Ophæng 3. Sikringer / 2 st 5

6 2.3 Pumpens funktioner - kontrolpanel 1. KOMFORTINDSTILLNING (COMFORT) Trykket i madrassen indstilles med pilene (1-10). Det indstilles som udgangspunkt efter brugervægt. Der en vægttabell på pumpen. Udfør altid håndtest. 2. CYKLUSTID (CYCLE TIME) Der er mulighed for at stille tiden på fire forskellige cyklustider. Tryk på knappen for at vælgeden ønskede cyklustid. 3. PROGRAM (THERAPY) Her er der mulighed for at vælge forskellige funktioner. De forskellige funktioner er: Autofirm, Alternate, Static, Alternate/seat inflation, Static/seat inflation. A. Autofirm Pumpen startar alltid i denne funktion. Når trykket er kommet i max, skifter den altid tilbage til den funktion den stod på sidst. Autofirm kan/bør anvendes til at fylde madrassen helt (gøre den fast) når der skal arbejdes ved madrassen. Vendinger,mobilisering mv. er lettere at udføre på en fast madras. B. Alternate Her alternerer/veksler trykket mellem cellerne og der findes fire forskellige cyklustider at vælge mellem. C. Static Når STATIC knappen trykkes ind afbrydes alterneringen/veksle ogtrykket udlignes melllem luftcellerne. Funktionen kan anvendes ved smertterapi samt for at lette arbejdet ved sengen og forflyttning på madrassen. Tag funktionen fra ved at trykke på knappen igen til den står ved den ønskede funktion. Hvis ikke funktionen tages fra, sker dette automatisk efter ca 20 minuter. D. Seat inflation Denne funktion giver yderlig støtte i siddendede lfunktion og kan vælges både i alternerande og statisk lfunktion. 4. PANEL LÅS (PANEL LOCK) Frontpanelet kanlåses. Det er for at forhindre at instillningerne ændres utilsigtet, den grønne lampe lyser. Tryk hårdt og fast på Panel lock knappen i ca. 10 sekunder for at låse panelet op igen. 6

7 5. ALARM AF (ALARM MUTE) Her tages alarmlyden af. Denne aktiveres igen efter ca 5 minuter hvis trykket ikke opnået igen. Ved problem med larm se punkt 8 for fejlsøgning. A. Strømforsyningsalarm (Power failure alarm) Når pumpen ikke længre får strøm alarmerer den, både med lys og lyd. Slå alarmen fra ved at trykke på ALARM MUTE knappen hvis pumpen skal slukkes. Hvis det var en fejl tændes stømmen blot igen. B. Alarm ved for lavt tryk (Low pressure) Lyd- og lysalarm som aktiveras ved for lavt tryk i madrassen. Alarmen lyder til det tages af med ALARM MUTE knappen. Fejlen findes og udbedres ellers lyder alarmen igen efter 5 min. 6. SERVICE Denne lampen indikerer et teknisk problem i pumpen. Kontroller først at filtret er rent og at pumpen ikke er overdakket på nnogen måde (såsom at den står mod en pude, eller at en tæppe hænger tæt over den). Hvis problemet ikke findes, kontakt da Zibo A/S. 2.4 Transportfunktion Hvis brugeren skal flyttes med madrassen laves transportfunktion. Madrassen holder da luften i minst 8 timer. Transportfunktionen laves ved at tage slangerne af pumpen og koble dem sammen. 3. Montering/Installation Kontroller ved udpakning at ingen delle er skadade. Hvis der er skader, kontaktes Zibo A/S inden produktet tages i brug. 1. Læg madrassen på sengebunden. Vær opmærksom på fodenden er mærket med fødder Fastgør madrassen til den bevægelige del af sengerammen. CPR-båndene på madrassen skal være fuldt synlige. Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. 2. Hæng pumpen på sengegavlen ved fodenden eller stil den på et plant, fast underlag. Placer ledningen så man ikke riskerer at falde i den eller køre den over med sengehjulene eller klemme den når sengen hæves og sænke s. 7

8 Hvis der der ledningsholder (tillval)g: åben denne, placer elledningen i og luk knapperne igen. 3. Kobbel luftslangerne fra madrassen på pumpens side. Når et klick høres er koblingerne korrekt sat på. 4. Kontroller at strømafbryderen på pumpen står på OFF (af). Sæt stikket i et godkendt eludtag (220 V). 4. Start Noter! Læs alltid brugsanvisningen føre anvendelse. 4.1 Opstart 4.2 Komfortindstilling 1. Start pumpen ved at trykke på ON (på), på siden af pumpen. Der er lys ved Autofirm og Comfort Luft pumpes i madrassen. Pumpen indstilles efter ny bruger i følgende rækkefølge. Therapy, Comfort og Cycle. Hvis der ikke laves indstilinger vil pumpen altid starte på den indstilling den blev slukket på.. 3. Når madrassen er kommet op i tryk, indstiller pumpen sig på den indstilling den er blevet slukket på, eller den nye indstilling. Når AUTOFIRM slukker kører pumpen. Lufttrykket i madrassen kan justeres efter ønske og behov. Tag udgangspunkt i borgerens vægt og lav en håndtest for at være sikker på at trykket er korrekt. Notera! Pumpen starter altid i Autofirm funktion, og pumpen kan indstilles, men funktioner starter først når Autofirmer slukket Brugeren kan nu lægge sig på madrassen. 8

9 NOTERA! - Kontroller altid trykket med. håndcheck : Åben betrækket op langs siden, stik hånden ind mellem to fyldte celler under sædet og mærk efter at brugeren ikke ligger igennem, der skal være luft mellen hånden og brugeren (ca 5-10 cm) i liggende stilling. - Min- respektive max brugervægt: ca kg. 4.3 CPR I tilfælde af hjertestop og der skal gives hjertestopmassage: Ryk CPR-bånden ud ved hovedgærdet på madrassens højre side (brugerens højerhåndsside), eller den CPR ventil der sidder på slangerne. Tag derefter slangerne af på pumpen for hurtigst muligt lufttømning. Efter ca 15 sek når brugeren fast underlag. Notera! Efter anvendelse CPR-ventilerne (2 st) sættes de rigtigt fast igen, så madrassen kan fyldes igen. 4.4 Lavt tryk Ved et unormalt lavt lufttryk i madrassen tændes indikatorlampan for Low pressure (lavt tryk). Kontroller først at CPR-ventilerne er lukkede og at alle koblingar er hele og korrekt indstallerede enligt afsnitt2 Produktbeskrivelse. Lampaen lyser til trykket er oppe igen. Pumpen har også en lydalarm, som lyder ved for lavt tryk. For at fjerne lyden, tryk på ALARM MUTE (alarm stille) på pumpens kontolpanel. Om fejlen ikke er rettet på ca 5 minutter lyder alarmen igen. ADVARSEL! Hvis lufttrykket forbliver lavt, søg efter skader på madrassen og slanger. Reparer ved behov eller kontakt Zibo A/S 9

10 5. Rengøring og klargøring Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger inden produktet anvendes igen til en ny bruger. Konsulter hygienansvalig eller Zibo A/S for hjælp og instruktioner ved behov. 5.1 Normal rengøring PUMPE ADVARSEL! Åben aldrig pumpehuset fare for stød. Service og reperationer skal udføres af Zibo Care of Sweden eller en af dennes autoriserede reparatør. ADVARSEL! Læg ikke pumpen ned i væske. Aftør pumpen med fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, t ex handdiskmedel. Anvend ved behov desinfektionsmiddel såsom DAX ytdesinfektion, Perform eller Virkon. Hvis andet middel anvendes, vælg et som ikke påvirker plasten på pumpehuset. MADRASBETRÆK Aftør med milt rengøringsmiddel (t ex handdiskmedel) og vand eller med alkoholbaserat desinfektions- og rengøringsmiddel, såsom DAX ytdesinfektion, Virkon eller Perform. Afføringsog blodrester aftørres hurtigt med koldt vand. Følg lokale anvisninger og rengørings brugsanvisninger. Rengøringsmidler der indeholder klor og fenoler kan påvirke PU-ytan negativt og bør undgåes. Betrækket kan maskinvaskes i max 95 C, tørtumbles eller dryptørres. Mellemstykket (lag mellem seller og betræk) kan vaskes i max 70 C, tøretumbles eller dryptørres. Betræk som består af flere dele skal deles inden vask. Den sorte underdel vaskes separat første gang eller med lignende farver

11 5.2 KLARGØRING PUMPE Se instruktion pkt 5.1. MADRAS 1. Lyn øverste del af betrækket af. 2. Tag slangerne af pumpen og tøm cellerne for luft, anvend CPR ventilen/ventilerne. 3. Flyt madrassen till rent vaskerum. 4. Tør den sorte underdels yderside med mildt rengøringsmiddel (t ex handdiskmedel) eller med alkoholbaserat desinfektion og rengøringsmiddel, såsom DAX ytdesinfektion, Virkon eller Perform. Lad tørre. 5. Flyt over til et rent arbejdsbord. 6. Tør cellerne af, underdelens inderside, cellehåldere, slanger samt CPR ventilerne med alkoholbaserat desinfektions og rengøringsmiddel. Lad tørre. 7. Tør arbejdsbordene med alkoholbaserat desinfektions- og rengøringsmiddel. Hvis celler eller andet skal tages af slangerne skal disse kobles rigtigt igen. Madrasbetræk: Se instruktion pkt

12 6. OPBEVARING NOTERA! Kontroller betrækket ved hver rengøring. Er det skadet skal det skifte. Kontroller pumpen, slangekoblinger og ledning ved rengøring. Skadede dele skal skiftes eller laves. Madras og pumpe opbevares i produktets taske (tillbehør). Stil ikke noget tungt ovenpå. 1. Tøm madrassen for luft ved at åbne CPR-ventilerne. Bøj siderne mod mitten. 2. Rul madrassen sammen 12

13 7. Vedligehold 7.1 Generelt 1. Kontroller at elledning og stikproppen er fri for skader. 2. Kontroller at madrasdetræk er helt og at betræk og luftceller er korrekt samlet. 3. Kontroller at luftudtag væksler mellem respektive udgang på pumpen. 4. Kontroller at ingen slanger eller kobledeaf eller klemte. Kontakt Zibo A/S ved behov for reservdele. 7.2 Sikringsskift 1. Tag stikket ud afkontakten, hvis der er mistanke om defekt sikring.. 2. Fjern dækslet til sikringsbehoderen ved hjælp af en skruetrækker. 3. Sæt ny sikring med rigtig spænding i og sæt dækslet på plads. Sikring skal være værket som T 1A/250 v og VDE godkendt. 7.3 Luftfilterskift 1. Låget til luftfiltret løsnes. Det er på bagsiden af pumpen. 2. Tag filtret ud. 3. Placer det nye filter i holderen og sæt låget På igen. Hvis pumpen bruges i meget snavset eller røget miljø skiftes filtret regelmæssigt. 13

14 8. Fejlsøgning Problem Pumpen starter ikke Alarmen er på = madrassen taber luft. Løsning Kontroller at elledningen er sat i og der er Tændt for strømmen Kontroller at der ikke er gået en sikring. Kontroller at slangerne er sat rigtigt på pumpen Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. Kontrollere at slangerne i hele madrassen er koblet rigtigt sammen. Åben madrassen og søg efter eventuelle lækager fra luftceller eller slanger. Ingen luft i hovedgærdet Ved fyldning af madrassen fyldes de fire statiske celler sidst af alle celler. Patienten ligger igennem) Komfortindstillningen er måske for lavt indstillet. Juster trykket og vent nogle minutter. Kontroller igen med håndcheck. Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. Madrassen ligger ikke stille Visse celler har mindre luft Pumpen larmer, s Kontroller at luftmadrassen er spændt ved sengebunden med bændlerne undertill (2 ved hovedenden og 2 på hver langside). Dette er normalt eftersom lufttillførsleln veksler mellen hveranden celle i en bestemt cykeltid (en cykel = min beroende på instillning) Kontroller pumpens ophæng på sengen. Resonans i eller vibrationer kan opstå i sengens dele. Tag pumpen væk og lyt om det blir ved. Pumpen kan stilles på gulvet eller ved at lægge et håndklæde mellem pumpe og seng. 14

15 9. Teknisk beskrivelse 9.1 Teknisk specifikation Pump Specifi kation Pump Specifikation Modell CuroCell 211 Spænding V / 50 hz Strømforbrug Sikringstype Cykeltid Dimension (LxBxH) Vækt 0,17 A 1A, 250V Variabel, 10, 15, 20 eller 25 minuter x 20 x 11.7 cm 2.2 kg Omgivende miljø Temperatur Drift: 10 C ~ 40 C Klassificering Madras Fugtighed Förvaring: -15 C ~ 50 C Frakt: -15 C ~ 70 C Drift: 10% ~ 90% icke kondenserande Förv.: 10% ~ 90% icke kondenserande Klass 1, typ BF, IPX0 Specifikation Modell CuroCell x200x21, 80x210x21, 85x200x21 Dimension (BxLxH) 85x210x21 cm Vægt 10,5 kg OBS!Producenten forbeholder sig retten til når som helst at modifiera specifikationen for produktet. 9.2 Mærkning Madrassen er mærket med produktnavn, artikelnummer, produktionsdato vaskeanvisning. Har ogkså op/ned- og hoved/fod anvisninger. 15

16 11. Tilvalg og tillbehør 11.1 Tilvalg Hælfunktion For at beskytte hælområdet findes en hælfunktion som tilgvalg til CuroCell 211. De fire nederste celler er da lidt lavere og aflaster dermed hælerne. 12. Garanti 12.1 Omfattning Dette CuroCell-system omfattas af 2 års garanti på fabrikationsfejl. Garantien gælder ikke for normalt slid eller skader som er opstået på grund af fejlagtig håndtering Service CuroCell dynamiskmadrass er et medicinteknisk produkt, enligt MDD 93/42/EEC, som skal anvendes som et hjælpmiddel ved forebyggelse og behandling af tryksår. Derfor anbefales det at pumpen regelmæssig leveres til service og kontrol, så at dets funktion bibeholdes. Service og reparation skal altid udføres af Zibo eller en af dennes autoriserede tekniker. Kun reservdele godkendt af Zibo må anvendes. Ved anvendelse af ikke godkendte reservdele frafalder garantien. Fejl eller brister som betegnes som garantifejl repareres uden beregning. Reklamation skal anmeldes til Zibo inden et produkt evt. sendes. 13. Øvrig information 13.1 Demontering og källsortering Næsten alt materiale i CuroCell produkterne, undtaget visse dele i pumperne, kan nedbrydes gennem forbrænding. Pumpe: Brugte CuroCell pumper skal afleveres til eletronikaffald 16

17 Madrassen: Brugte CuroCell madrasser afleveres til Brandbart affald. Care of Sweden AB opfylder sit producentansvar genom att vara ansluten till REPA-registret och El-kretsen AB. For mere information kontakt Care of Sweden AB Rekonditionering Service Reparation Kontakt Ziboathene eller en af dennes auktoriserede serviceenhed ved behov for service eller reparation. Beskriv fejl/problemet inden produktet eventuelt fremsendes. Tel. man-fre kl : Fax: E-post: 13.3 Retur / reklamation Kontakt Zibo athene inden produktet eventuelt fremsendes. Ved fejl som falder ind under produktgaranti bekostes returfragten af Ziboathene. 14. Instruktioner for jord Dette produkt skal tilsluttes til et V eludtag og den skal være med jord. I tilfælde af elektrisk kortslutning mindskes risikoen for at få farlige elektriske stød hvis produktet er jordet, gennem et jordkabbel kan aflede den elektriske strøm. Denne udrustning er forsynet med en ledning indeholdende et jordkabel og en jorded stikprop. Produktet må tilsluttes et eludtag som er korrekt installeret og jordet. Ved anvendelse af forlængerledning må denne også være jorded og ha en kontakt som passer til produktes stikprop. Kontakta en elektriker eller servicetekniker hvis instruktionerne om jordning er svære at forstå eller om der er tvivl om at produktet er korrekt jorded. 17

18 18

19 Kontakt Postadresse: Jylland Sjælland ZIBO Athene A/S Præstemarksvej 67 Blokken 23 A Hatting 3460 Birkerød 8700 Horsens Tlf: Tlf: E-post: Tillverkad av 19

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ismaskine type DCM 60 &120FE

Ismaskine type DCM 60 &120FE Produkt: DCM- 60 &120FE www.friskvand.dk Telf: 70 20 30 72 Ismaskine type DCM 60 &120FE www.friskvand.dk 1 Produkt: DCM- 60-120FE VIGTIGT: 1. Denne manual er en vigtig del af leverancen og skal udleveres

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere