Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system"

Transkript

1 Brugsanvisning 2008/08 CuroCell 211 Dynamisk system 1

2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforeskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installation 7 Opstart 8 Rengøring og klargøring 10 Opvaring 12 Opbevaring 13 Fejlsøgning 14 Teknisk beskrivelse 15 Reservdele, tillbehør 16 Garanti 17 Øvrig information 18 Instruktioner for jordning 18 Manufacturer s declaration of conformity 19 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER Læs alle instruktioner før anvendelse FARE Reducér risikoen for stød: 1. Dette produkt skal altid frakobles efter brug. 2. Dette produkt må ikke bruges under bading/ sengevask o.l.. 3. Produktet skal ikke placeres eller opbevares sådan at det kan falde i et badekar, vask eller lignende. 4. Det skal placeres væk fra vand eller andre flydende væsker. 5. Rør ikke ved produktet hvis det har været i vand, før stikket er ude af kontakten. ADVARSEL Reducer risikoen for brandsår, stød, brand eller skade på personer: 1. Dette produkt bør aldrig forlades uden tilsyn når det er tilkoblet. 2. Produktet bør være under opsyn når det bliver brugt af, på, eller nær børn eller handicappede. 3. Produktet må ikke bruges til andet end beskrevet i denne manual. Der må Ikke anvendes tilbehør e.l. som ikke er anbefalet af producenten. 4. Brug aldrig produktet hvis ledninger eller pumpen er skadet, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har været tabt, eller været i vand. Send produktet til service for tjek eller reparation. 5. Hold ledninger væk fra varme overflader. 6. Bloker aldrig luftåbningerne på produktet eller placer det på et dårligt underlag såsom en seng eller pude så luftåbningerne kan blokeres. Hold luftåbningerne fri for snavs, hår og lignende partikler. 7. Stik aldrig noget ind i luftåbningerne i pumpen. 8. Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt med jord. Se Instruktion for Jord. SYMBOLFORKLARING Læs brugsanvisningen Garantitid Kast ikke i husholdningsavfald, følg instruktioner for håndtering. Min-max brugarvækt CE-mærket Brugerinformation Jordkontakt MDD 93/42/ECC Brandklassifisering Produkten opfylder kravet om regler for elektrisk stød. Direkt på sengbunden Ikke direkte på sengebunden Kan roteres Kan ikke roteres Placeres øverst 3

4 1. Introduktion CuroCell luftmadrasser arbejder dynamisk. CuroCell 211 anvendes for at forebygge og behandling af tryksår til og med sårgrad 4. Madrassen placeres direkte på sengebunden Anvend denne manual når systemet installeres og startes første gang samt som referensehandling. 1.1 General information CuroCell 211 er en dynamiskmadras og er beregnet til at mindske risikoen for udvikling af tryksår. Madrassen kan anvendes i alle typer af behandling til og med sårgrad 4. Madrassens brugervægt: interval kg. Rengøring af madrassen skal ske mellem hver patient.. 4

5 2. Produktbeskrivelse 2.1 Pumpe og madras 1. CPR (Hurtigtømning 2. Pumpe 3. Madras 4. Kobling til pumpen Hvis der er low air loss er det i desse 9 celler. 4 st statiske luftceller Med indbygget hælfunktion er de fire nederste celler lidt lavere for at aflaste hælene. 2.2 Pumpe Forside Bagside 1. Tilkobling af slanger 1. On/off 4. Luftfilter 2. Frontpanel 2. Strøm udtag 5. Ophæng 3. Sikringer / 2 st 5

6 2.3 Pumpens funktioner - kontrolpanel 1. KOMFORTINDSTILLNING (COMFORT) Trykket i madrassen indstilles med pilene (1-10). Det indstilles som udgangspunkt efter brugervægt. Der en vægttabell på pumpen. Udfør altid håndtest. 2. CYKLUSTID (CYCLE TIME) Der er mulighed for at stille tiden på fire forskellige cyklustider. Tryk på knappen for at vælgeden ønskede cyklustid. 3. PROGRAM (THERAPY) Her er der mulighed for at vælge forskellige funktioner. De forskellige funktioner er: Autofirm, Alternate, Static, Alternate/seat inflation, Static/seat inflation. A. Autofirm Pumpen startar alltid i denne funktion. Når trykket er kommet i max, skifter den altid tilbage til den funktion den stod på sidst. Autofirm kan/bør anvendes til at fylde madrassen helt (gøre den fast) når der skal arbejdes ved madrassen. Vendinger,mobilisering mv. er lettere at udføre på en fast madras. B. Alternate Her alternerer/veksler trykket mellem cellerne og der findes fire forskellige cyklustider at vælge mellem. C. Static Når STATIC knappen trykkes ind afbrydes alterneringen/veksle ogtrykket udlignes melllem luftcellerne. Funktionen kan anvendes ved smertterapi samt for at lette arbejdet ved sengen og forflyttning på madrassen. Tag funktionen fra ved at trykke på knappen igen til den står ved den ønskede funktion. Hvis ikke funktionen tages fra, sker dette automatisk efter ca 20 minuter. D. Seat inflation Denne funktion giver yderlig støtte i siddendede lfunktion og kan vælges både i alternerande og statisk lfunktion. 4. PANEL LÅS (PANEL LOCK) Frontpanelet kanlåses. Det er for at forhindre at instillningerne ændres utilsigtet, den grønne lampe lyser. Tryk hårdt og fast på Panel lock knappen i ca. 10 sekunder for at låse panelet op igen. 6

7 5. ALARM AF (ALARM MUTE) Her tages alarmlyden af. Denne aktiveres igen efter ca 5 minuter hvis trykket ikke opnået igen. Ved problem med larm se punkt 8 for fejlsøgning. A. Strømforsyningsalarm (Power failure alarm) Når pumpen ikke længre får strøm alarmerer den, både med lys og lyd. Slå alarmen fra ved at trykke på ALARM MUTE knappen hvis pumpen skal slukkes. Hvis det var en fejl tændes stømmen blot igen. B. Alarm ved for lavt tryk (Low pressure) Lyd- og lysalarm som aktiveras ved for lavt tryk i madrassen. Alarmen lyder til det tages af med ALARM MUTE knappen. Fejlen findes og udbedres ellers lyder alarmen igen efter 5 min. 6. SERVICE Denne lampen indikerer et teknisk problem i pumpen. Kontroller først at filtret er rent og at pumpen ikke er overdakket på nnogen måde (såsom at den står mod en pude, eller at en tæppe hænger tæt over den). Hvis problemet ikke findes, kontakt da Zibo A/S. 2.4 Transportfunktion Hvis brugeren skal flyttes med madrassen laves transportfunktion. Madrassen holder da luften i minst 8 timer. Transportfunktionen laves ved at tage slangerne af pumpen og koble dem sammen. 3. Montering/Installation Kontroller ved udpakning at ingen delle er skadade. Hvis der er skader, kontaktes Zibo A/S inden produktet tages i brug. 1. Læg madrassen på sengebunden. Vær opmærksom på fodenden er mærket med fødder Fastgør madrassen til den bevægelige del af sengerammen. CPR-båndene på madrassen skal være fuldt synlige. Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. 2. Hæng pumpen på sengegavlen ved fodenden eller stil den på et plant, fast underlag. Placer ledningen så man ikke riskerer at falde i den eller køre den over med sengehjulene eller klemme den når sengen hæves og sænke s. 7

8 Hvis der der ledningsholder (tillval)g: åben denne, placer elledningen i og luk knapperne igen. 3. Kobbel luftslangerne fra madrassen på pumpens side. Når et klick høres er koblingerne korrekt sat på. 4. Kontroller at strømafbryderen på pumpen står på OFF (af). Sæt stikket i et godkendt eludtag (220 V). 4. Start Noter! Læs alltid brugsanvisningen føre anvendelse. 4.1 Opstart 4.2 Komfortindstilling 1. Start pumpen ved at trykke på ON (på), på siden af pumpen. Der er lys ved Autofirm og Comfort Luft pumpes i madrassen. Pumpen indstilles efter ny bruger i følgende rækkefølge. Therapy, Comfort og Cycle. Hvis der ikke laves indstilinger vil pumpen altid starte på den indstilling den blev slukket på.. 3. Når madrassen er kommet op i tryk, indstiller pumpen sig på den indstilling den er blevet slukket på, eller den nye indstilling. Når AUTOFIRM slukker kører pumpen. Lufttrykket i madrassen kan justeres efter ønske og behov. Tag udgangspunkt i borgerens vægt og lav en håndtest for at være sikker på at trykket er korrekt. Notera! Pumpen starter altid i Autofirm funktion, og pumpen kan indstilles, men funktioner starter først når Autofirmer slukket Brugeren kan nu lægge sig på madrassen. 8

9 NOTERA! - Kontroller altid trykket med. håndcheck : Åben betrækket op langs siden, stik hånden ind mellem to fyldte celler under sædet og mærk efter at brugeren ikke ligger igennem, der skal være luft mellen hånden og brugeren (ca 5-10 cm) i liggende stilling. - Min- respektive max brugervægt: ca kg. 4.3 CPR I tilfælde af hjertestop og der skal gives hjertestopmassage: Ryk CPR-bånden ud ved hovedgærdet på madrassens højre side (brugerens højerhåndsside), eller den CPR ventil der sidder på slangerne. Tag derefter slangerne af på pumpen for hurtigst muligt lufttømning. Efter ca 15 sek når brugeren fast underlag. Notera! Efter anvendelse CPR-ventilerne (2 st) sættes de rigtigt fast igen, så madrassen kan fyldes igen. 4.4 Lavt tryk Ved et unormalt lavt lufttryk i madrassen tændes indikatorlampan for Low pressure (lavt tryk). Kontroller først at CPR-ventilerne er lukkede og at alle koblingar er hele og korrekt indstallerede enligt afsnitt2 Produktbeskrivelse. Lampaen lyser til trykket er oppe igen. Pumpen har også en lydalarm, som lyder ved for lavt tryk. For at fjerne lyden, tryk på ALARM MUTE (alarm stille) på pumpens kontolpanel. Om fejlen ikke er rettet på ca 5 minutter lyder alarmen igen. ADVARSEL! Hvis lufttrykket forbliver lavt, søg efter skader på madrassen og slanger. Reparer ved behov eller kontakt Zibo A/S 9

10 5. Rengøring og klargøring Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger inden produktet anvendes igen til en ny bruger. Konsulter hygienansvalig eller Zibo A/S for hjælp og instruktioner ved behov. 5.1 Normal rengøring PUMPE ADVARSEL! Åben aldrig pumpehuset fare for stød. Service og reperationer skal udføres af Zibo Care of Sweden eller en af dennes autoriserede reparatør. ADVARSEL! Læg ikke pumpen ned i væske. Aftør pumpen med fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, t ex handdiskmedel. Anvend ved behov desinfektionsmiddel såsom DAX ytdesinfektion, Perform eller Virkon. Hvis andet middel anvendes, vælg et som ikke påvirker plasten på pumpehuset. MADRASBETRÆK Aftør med milt rengøringsmiddel (t ex handdiskmedel) og vand eller med alkoholbaserat desinfektions- og rengøringsmiddel, såsom DAX ytdesinfektion, Virkon eller Perform. Afføringsog blodrester aftørres hurtigt med koldt vand. Følg lokale anvisninger og rengørings brugsanvisninger. Rengøringsmidler der indeholder klor og fenoler kan påvirke PU-ytan negativt og bør undgåes. Betrækket kan maskinvaskes i max 95 C, tørtumbles eller dryptørres. Mellemstykket (lag mellem seller og betræk) kan vaskes i max 70 C, tøretumbles eller dryptørres. Betræk som består af flere dele skal deles inden vask. Den sorte underdel vaskes separat første gang eller med lignende farver

11 5.2 KLARGØRING PUMPE Se instruktion pkt 5.1. MADRAS 1. Lyn øverste del af betrækket af. 2. Tag slangerne af pumpen og tøm cellerne for luft, anvend CPR ventilen/ventilerne. 3. Flyt madrassen till rent vaskerum. 4. Tør den sorte underdels yderside med mildt rengøringsmiddel (t ex handdiskmedel) eller med alkoholbaserat desinfektion og rengøringsmiddel, såsom DAX ytdesinfektion, Virkon eller Perform. Lad tørre. 5. Flyt over til et rent arbejdsbord. 6. Tør cellerne af, underdelens inderside, cellehåldere, slanger samt CPR ventilerne med alkoholbaserat desinfektions og rengøringsmiddel. Lad tørre. 7. Tør arbejdsbordene med alkoholbaserat desinfektions- og rengøringsmiddel. Hvis celler eller andet skal tages af slangerne skal disse kobles rigtigt igen. Madrasbetræk: Se instruktion pkt

12 6. OPBEVARING NOTERA! Kontroller betrækket ved hver rengøring. Er det skadet skal det skifte. Kontroller pumpen, slangekoblinger og ledning ved rengøring. Skadede dele skal skiftes eller laves. Madras og pumpe opbevares i produktets taske (tillbehør). Stil ikke noget tungt ovenpå. 1. Tøm madrassen for luft ved at åbne CPR-ventilerne. Bøj siderne mod mitten. 2. Rul madrassen sammen 12

13 7. Vedligehold 7.1 Generelt 1. Kontroller at elledning og stikproppen er fri for skader. 2. Kontroller at madrasdetræk er helt og at betræk og luftceller er korrekt samlet. 3. Kontroller at luftudtag væksler mellem respektive udgang på pumpen. 4. Kontroller at ingen slanger eller kobledeaf eller klemte. Kontakt Zibo A/S ved behov for reservdele. 7.2 Sikringsskift 1. Tag stikket ud afkontakten, hvis der er mistanke om defekt sikring.. 2. Fjern dækslet til sikringsbehoderen ved hjælp af en skruetrækker. 3. Sæt ny sikring med rigtig spænding i og sæt dækslet på plads. Sikring skal være værket som T 1A/250 v og VDE godkendt. 7.3 Luftfilterskift 1. Låget til luftfiltret løsnes. Det er på bagsiden af pumpen. 2. Tag filtret ud. 3. Placer det nye filter i holderen og sæt låget På igen. Hvis pumpen bruges i meget snavset eller røget miljø skiftes filtret regelmæssigt. 13

14 8. Fejlsøgning Problem Pumpen starter ikke Alarmen er på = madrassen taber luft. Løsning Kontroller at elledningen er sat i og der er Tændt for strømmen Kontroller at der ikke er gået en sikring. Kontroller at slangerne er sat rigtigt på pumpen Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. Kontrollere at slangerne i hele madrassen er koblet rigtigt sammen. Åben madrassen og søg efter eventuelle lækager fra luftceller eller slanger. Ingen luft i hovedgærdet Ved fyldning af madrassen fyldes de fire statiske celler sidst af alle celler. Patienten ligger igennem) Komfortindstillningen er måske for lavt indstillet. Juster trykket og vent nogle minutter. Kontroller igen med håndcheck. Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. Madrassen ligger ikke stille Visse celler har mindre luft Pumpen larmer, s Kontroller at luftmadrassen er spændt ved sengebunden med bændlerne undertill (2 ved hovedenden og 2 på hver langside). Dette er normalt eftersom lufttillførsleln veksler mellen hveranden celle i en bestemt cykeltid (en cykel = min beroende på instillning) Kontroller pumpens ophæng på sengen. Resonans i eller vibrationer kan opstå i sengens dele. Tag pumpen væk og lyt om det blir ved. Pumpen kan stilles på gulvet eller ved at lægge et håndklæde mellem pumpe og seng. 14

15 9. Teknisk beskrivelse 9.1 Teknisk specifikation Pump Specifi kation Pump Specifikation Modell CuroCell 211 Spænding V / 50 hz Strømforbrug Sikringstype Cykeltid Dimension (LxBxH) Vækt 0,17 A 1A, 250V Variabel, 10, 15, 20 eller 25 minuter x 20 x 11.7 cm 2.2 kg Omgivende miljø Temperatur Drift: 10 C ~ 40 C Klassificering Madras Fugtighed Förvaring: -15 C ~ 50 C Frakt: -15 C ~ 70 C Drift: 10% ~ 90% icke kondenserande Förv.: 10% ~ 90% icke kondenserande Klass 1, typ BF, IPX0 Specifikation Modell CuroCell x200x21, 80x210x21, 85x200x21 Dimension (BxLxH) 85x210x21 cm Vægt 10,5 kg OBS!Producenten forbeholder sig retten til når som helst at modifiera specifikationen for produktet. 9.2 Mærkning Madrassen er mærket med produktnavn, artikelnummer, produktionsdato vaskeanvisning. Har ogkså op/ned- og hoved/fod anvisninger. 15

16 11. Tilvalg og tillbehør 11.1 Tilvalg Hælfunktion For at beskytte hælområdet findes en hælfunktion som tilgvalg til CuroCell 211. De fire nederste celler er da lidt lavere og aflaster dermed hælerne. 12. Garanti 12.1 Omfattning Dette CuroCell-system omfattas af 2 års garanti på fabrikationsfejl. Garantien gælder ikke for normalt slid eller skader som er opstået på grund af fejlagtig håndtering Service CuroCell dynamiskmadrass er et medicinteknisk produkt, enligt MDD 93/42/EEC, som skal anvendes som et hjælpmiddel ved forebyggelse og behandling af tryksår. Derfor anbefales det at pumpen regelmæssig leveres til service og kontrol, så at dets funktion bibeholdes. Service og reparation skal altid udføres af Zibo eller en af dennes autoriserede tekniker. Kun reservdele godkendt af Zibo må anvendes. Ved anvendelse af ikke godkendte reservdele frafalder garantien. Fejl eller brister som betegnes som garantifejl repareres uden beregning. Reklamation skal anmeldes til Zibo inden et produkt evt. sendes. 13. Øvrig information 13.1 Demontering og källsortering Næsten alt materiale i CuroCell produkterne, undtaget visse dele i pumperne, kan nedbrydes gennem forbrænding. Pumpe: Brugte CuroCell pumper skal afleveres til eletronikaffald 16

17 Madrassen: Brugte CuroCell madrasser afleveres til Brandbart affald. Care of Sweden AB opfylder sit producentansvar genom att vara ansluten till REPA-registret och El-kretsen AB. For mere information kontakt Care of Sweden AB Rekonditionering Service Reparation Kontakt Ziboathene eller en af dennes auktoriserede serviceenhed ved behov for service eller reparation. Beskriv fejl/problemet inden produktet eventuelt fremsendes. Tel. man-fre kl : Fax: E-post: 13.3 Retur / reklamation Kontakt Zibo athene inden produktet eventuelt fremsendes. Ved fejl som falder ind under produktgaranti bekostes returfragten af Ziboathene. 14. Instruktioner for jord Dette produkt skal tilsluttes til et V eludtag og den skal være med jord. I tilfælde af elektrisk kortslutning mindskes risikoen for at få farlige elektriske stød hvis produktet er jordet, gennem et jordkabbel kan aflede den elektriske strøm. Denne udrustning er forsynet med en ledning indeholdende et jordkabel og en jorded stikprop. Produktet må tilsluttes et eludtag som er korrekt installeret og jordet. Ved anvendelse af forlængerledning må denne også være jorded og ha en kontakt som passer til produktes stikprop. Kontakta en elektriker eller servicetekniker hvis instruktionerne om jordning er svære at forstå eller om der er tvivl om at produktet er korrekt jorded. 17

18 18

19 Kontakt Postadresse: Jylland Sjælland ZIBO Athene A/S Præstemarksvej 67 Blokken 23 A Hatting 3460 Birkerød 8700 Horsens Tlf: Tlf: E-post: Tillverkad av 19

Brugsanvisning 2010/05. CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madras. Artikelnummer brugsanvisning: 95-001070

Brugsanvisning 2010/05. CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madras. Artikelnummer brugsanvisning: 95-001070 Brugsanvisning 2010/05 CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madras Artikelnummer brugsanvisning: 95-001070 1 Indholdsfortegnelse Viktige sikkerhedsforskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installation

Læs mere

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Model No.: 9P-052 series LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG 1 Indholdsfortegnelse. Vigtige Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse..

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080 PM 211AA Brugervejledning Dynamisk selvindstillelig madras Model No.: 9P-052080 Læs brugervejledning før brug VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE Reducer risikoen for stød:

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Tlf.: 86 55 70 45 Fax: 86557145 Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Indholdsfortegnelse Lenos light. SIDE: Forord 3 2. Sikkerheds instruktion. 3 3. System installering og opsætning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

Brugsanvisning 2010/06

Brugsanvisning 2010/06 Brugsanvisning 2010/06 Forebyggende AD-madrasser Gælder for produkterne: Optimal 5zon Optimal 5zon BM Optimal Solett Optimal Solett BM Optimal Sumo AD Optimal Cura Optimal Cool Artikelnummer brugsanvisning:

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK)

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls User s manual (DK) Invacare EC-Høng A/S Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Ved modtagelse

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Vekseltrykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Kontraindikationer Som med alle vekseltryk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Brugervejledning Athene II-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I-III iht. EPUAP) Zibo Athene A/S Blokken 23a 3460 Kvistgård

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe

Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe Brugsanvisning til Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 1.0 Symboler 2 2.0 Sikkerhed 2 3.0 Advarsler 3 4.0 Produktets opbygning 3 5.0 Kontrolpanel,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Brugsanvisning til Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Cobiflow 200 topmadras er udstyret med 17 luft celler der fyldes af en mekanisk vekseltryks pumpe, som hele tiden pumper luft

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

DECUBIMAT 360 / SURCON.

DECUBIMAT 360 / SURCON. Tlf.: 8655 7045 Fax: 8655 7145 DECUBIMAT 360 / SURCON. Juli 2014 Speciel luftpumpeaggregat og PU- vekseltryksmadras til understøttelse i forebyggelse- og behandling af tryksår m.m. Sår stadie I-II - Kategori

Læs mere

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Vi håber, De får glæde og gavn af madrassystemet i hverdagen. Læs denne brugsanvisning nøje før systemet installeres og tages i brug. Vær venlig specielt at lægge

Læs mere

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STANDARD

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår 30-180 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere, der har tryksår. - Brugere, der midlertidigt

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 210 Dynamisk system. Denne brugsanvisning gælder for produkter med artikel nummer: CC-300701/2/3/4/5/6 og CC-3008

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 210 Dynamisk system. Denne brugsanvisning gælder for produkter med artikel nummer: CC-300701/2/3/4/5/6 og CC-3008 Brugsanvisning 2008/08 CuroCell 210 Dynamisk system Denne brugsanvisning gælder for produkter med artikel nummer: CC-300701/2/3/4/5/6 og CC-3008 Art.nr. brugsanvisning: 95-001033 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

Brugervejledning 2011-03-02

Brugervejledning 2011-03-02 Brugervejledning 2011-03-02 Standardhygiejnemadrasser Til følgende produkter: PRIMA BM PRIMA 6 PRIMA 12 Optimal M3 Optimal M9 Optimal BOB Optimal Junior Optimal Maxx Varenummer, brugervejledning 95-001090

Læs mere

DORMI BRUGER- MANUAL DYNA-FORM TM STATIC AIR HEEL ZONE OVERSKUD TIL OMSORG

DORMI BRUGER- MANUAL DYNA-FORM TM STATIC AIR HEEL ZONE OVERSKUD TIL OMSORG DORMI DYNA-FORM TM STATIC AIR HEEL ZONE BRUGER- MANUAL OVERSKUD TIL OMSORG INDHOLD Tillykke med deres nye DORMILET Dyna-Form TM Static Air Heel Zone. DORMILET Dyna-Form TM Static Air Heel Zone er en selvjusterende

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha, Delta og Kappa Madrasser Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere