Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system"

Transkript

1 Brugsanvisning 2008/08 CuroCell 211 Dynamisk system 1

2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforeskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installation 7 Opstart 8 Rengøring og klargøring 10 Opvaring 12 Opbevaring 13 Fejlsøgning 14 Teknisk beskrivelse 15 Reservdele, tillbehør 16 Garanti 17 Øvrig information 18 Instruktioner for jordning 18 Manufacturer s declaration of conformity 19 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER Læs alle instruktioner før anvendelse FARE Reducér risikoen for stød: 1. Dette produkt skal altid frakobles efter brug. 2. Dette produkt må ikke bruges under bading/ sengevask o.l.. 3. Produktet skal ikke placeres eller opbevares sådan at det kan falde i et badekar, vask eller lignende. 4. Det skal placeres væk fra vand eller andre flydende væsker. 5. Rør ikke ved produktet hvis det har været i vand, før stikket er ude af kontakten. ADVARSEL Reducer risikoen for brandsår, stød, brand eller skade på personer: 1. Dette produkt bør aldrig forlades uden tilsyn når det er tilkoblet. 2. Produktet bør være under opsyn når det bliver brugt af, på, eller nær børn eller handicappede. 3. Produktet må ikke bruges til andet end beskrevet i denne manual. Der må Ikke anvendes tilbehør e.l. som ikke er anbefalet af producenten. 4. Brug aldrig produktet hvis ledninger eller pumpen er skadet, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har været tabt, eller været i vand. Send produktet til service for tjek eller reparation. 5. Hold ledninger væk fra varme overflader. 6. Bloker aldrig luftåbningerne på produktet eller placer det på et dårligt underlag såsom en seng eller pude så luftåbningerne kan blokeres. Hold luftåbningerne fri for snavs, hår og lignende partikler. 7. Stik aldrig noget ind i luftåbningerne i pumpen. 8. Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt med jord. Se Instruktion for Jord. SYMBOLFORKLARING Læs brugsanvisningen Garantitid Kast ikke i husholdningsavfald, følg instruktioner for håndtering. Min-max brugarvækt CE-mærket Brugerinformation Jordkontakt MDD 93/42/ECC Brandklassifisering Produkten opfylder kravet om regler for elektrisk stød. Direkt på sengbunden Ikke direkte på sengebunden Kan roteres Kan ikke roteres Placeres øverst 3

4 1. Introduktion CuroCell luftmadrasser arbejder dynamisk. CuroCell 211 anvendes for at forebygge og behandling af tryksår til og med sårgrad 4. Madrassen placeres direkte på sengebunden Anvend denne manual når systemet installeres og startes første gang samt som referensehandling. 1.1 General information CuroCell 211 er en dynamiskmadras og er beregnet til at mindske risikoen for udvikling af tryksår. Madrassen kan anvendes i alle typer af behandling til og med sårgrad 4. Madrassens brugervægt: interval kg. Rengøring af madrassen skal ske mellem hver patient.. 4

5 2. Produktbeskrivelse 2.1 Pumpe og madras 1. CPR (Hurtigtømning 2. Pumpe 3. Madras 4. Kobling til pumpen Hvis der er low air loss er det i desse 9 celler. 4 st statiske luftceller Med indbygget hælfunktion er de fire nederste celler lidt lavere for at aflaste hælene. 2.2 Pumpe Forside Bagside 1. Tilkobling af slanger 1. On/off 4. Luftfilter 2. Frontpanel 2. Strøm udtag 5. Ophæng 3. Sikringer / 2 st 5

6 2.3 Pumpens funktioner - kontrolpanel 1. KOMFORTINDSTILLNING (COMFORT) Trykket i madrassen indstilles med pilene (1-10). Det indstilles som udgangspunkt efter brugervægt. Der en vægttabell på pumpen. Udfør altid håndtest. 2. CYKLUSTID (CYCLE TIME) Der er mulighed for at stille tiden på fire forskellige cyklustider. Tryk på knappen for at vælgeden ønskede cyklustid. 3. PROGRAM (THERAPY) Her er der mulighed for at vælge forskellige funktioner. De forskellige funktioner er: Autofirm, Alternate, Static, Alternate/seat inflation, Static/seat inflation. A. Autofirm Pumpen startar alltid i denne funktion. Når trykket er kommet i max, skifter den altid tilbage til den funktion den stod på sidst. Autofirm kan/bør anvendes til at fylde madrassen helt (gøre den fast) når der skal arbejdes ved madrassen. Vendinger,mobilisering mv. er lettere at udføre på en fast madras. B. Alternate Her alternerer/veksler trykket mellem cellerne og der findes fire forskellige cyklustider at vælge mellem. C. Static Når STATIC knappen trykkes ind afbrydes alterneringen/veksle ogtrykket udlignes melllem luftcellerne. Funktionen kan anvendes ved smertterapi samt for at lette arbejdet ved sengen og forflyttning på madrassen. Tag funktionen fra ved at trykke på knappen igen til den står ved den ønskede funktion. Hvis ikke funktionen tages fra, sker dette automatisk efter ca 20 minuter. D. Seat inflation Denne funktion giver yderlig støtte i siddendede lfunktion og kan vælges både i alternerande og statisk lfunktion. 4. PANEL LÅS (PANEL LOCK) Frontpanelet kanlåses. Det er for at forhindre at instillningerne ændres utilsigtet, den grønne lampe lyser. Tryk hårdt og fast på Panel lock knappen i ca. 10 sekunder for at låse panelet op igen. 6

7 5. ALARM AF (ALARM MUTE) Her tages alarmlyden af. Denne aktiveres igen efter ca 5 minuter hvis trykket ikke opnået igen. Ved problem med larm se punkt 8 for fejlsøgning. A. Strømforsyningsalarm (Power failure alarm) Når pumpen ikke længre får strøm alarmerer den, både med lys og lyd. Slå alarmen fra ved at trykke på ALARM MUTE knappen hvis pumpen skal slukkes. Hvis det var en fejl tændes stømmen blot igen. B. Alarm ved for lavt tryk (Low pressure) Lyd- og lysalarm som aktiveras ved for lavt tryk i madrassen. Alarmen lyder til det tages af med ALARM MUTE knappen. Fejlen findes og udbedres ellers lyder alarmen igen efter 5 min. 6. SERVICE Denne lampen indikerer et teknisk problem i pumpen. Kontroller først at filtret er rent og at pumpen ikke er overdakket på nnogen måde (såsom at den står mod en pude, eller at en tæppe hænger tæt over den). Hvis problemet ikke findes, kontakt da Zibo A/S. 2.4 Transportfunktion Hvis brugeren skal flyttes med madrassen laves transportfunktion. Madrassen holder da luften i minst 8 timer. Transportfunktionen laves ved at tage slangerne af pumpen og koble dem sammen. 3. Montering/Installation Kontroller ved udpakning at ingen delle er skadade. Hvis der er skader, kontaktes Zibo A/S inden produktet tages i brug. 1. Læg madrassen på sengebunden. Vær opmærksom på fodenden er mærket med fødder Fastgør madrassen til den bevægelige del af sengerammen. CPR-båndene på madrassen skal være fuldt synlige. Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. 2. Hæng pumpen på sengegavlen ved fodenden eller stil den på et plant, fast underlag. Placer ledningen så man ikke riskerer at falde i den eller køre den over med sengehjulene eller klemme den når sengen hæves og sænke s. 7

8 Hvis der der ledningsholder (tillval)g: åben denne, placer elledningen i og luk knapperne igen. 3. Kobbel luftslangerne fra madrassen på pumpens side. Når et klick høres er koblingerne korrekt sat på. 4. Kontroller at strømafbryderen på pumpen står på OFF (af). Sæt stikket i et godkendt eludtag (220 V). 4. Start Noter! Læs alltid brugsanvisningen føre anvendelse. 4.1 Opstart 4.2 Komfortindstilling 1. Start pumpen ved at trykke på ON (på), på siden af pumpen. Der er lys ved Autofirm og Comfort Luft pumpes i madrassen. Pumpen indstilles efter ny bruger i følgende rækkefølge. Therapy, Comfort og Cycle. Hvis der ikke laves indstilinger vil pumpen altid starte på den indstilling den blev slukket på.. 3. Når madrassen er kommet op i tryk, indstiller pumpen sig på den indstilling den er blevet slukket på, eller den nye indstilling. Når AUTOFIRM slukker kører pumpen. Lufttrykket i madrassen kan justeres efter ønske og behov. Tag udgangspunkt i borgerens vægt og lav en håndtest for at være sikker på at trykket er korrekt. Notera! Pumpen starter altid i Autofirm funktion, og pumpen kan indstilles, men funktioner starter først når Autofirmer slukket Brugeren kan nu lægge sig på madrassen. 8

9 NOTERA! - Kontroller altid trykket med. håndcheck : Åben betrækket op langs siden, stik hånden ind mellem to fyldte celler under sædet og mærk efter at brugeren ikke ligger igennem, der skal være luft mellen hånden og brugeren (ca 5-10 cm) i liggende stilling. - Min- respektive max brugervægt: ca kg. 4.3 CPR I tilfælde af hjertestop og der skal gives hjertestopmassage: Ryk CPR-bånden ud ved hovedgærdet på madrassens højre side (brugerens højerhåndsside), eller den CPR ventil der sidder på slangerne. Tag derefter slangerne af på pumpen for hurtigst muligt lufttømning. Efter ca 15 sek når brugeren fast underlag. Notera! Efter anvendelse CPR-ventilerne (2 st) sættes de rigtigt fast igen, så madrassen kan fyldes igen. 4.4 Lavt tryk Ved et unormalt lavt lufttryk i madrassen tændes indikatorlampan for Low pressure (lavt tryk). Kontroller først at CPR-ventilerne er lukkede og at alle koblingar er hele og korrekt indstallerede enligt afsnitt2 Produktbeskrivelse. Lampaen lyser til trykket er oppe igen. Pumpen har også en lydalarm, som lyder ved for lavt tryk. For at fjerne lyden, tryk på ALARM MUTE (alarm stille) på pumpens kontolpanel. Om fejlen ikke er rettet på ca 5 minutter lyder alarmen igen. ADVARSEL! Hvis lufttrykket forbliver lavt, søg efter skader på madrassen og slanger. Reparer ved behov eller kontakt Zibo A/S 9

10 5. Rengøring og klargøring Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger inden produktet anvendes igen til en ny bruger. Konsulter hygienansvalig eller Zibo A/S for hjælp og instruktioner ved behov. 5.1 Normal rengøring PUMPE ADVARSEL! Åben aldrig pumpehuset fare for stød. Service og reperationer skal udføres af Zibo Care of Sweden eller en af dennes autoriserede reparatør. ADVARSEL! Læg ikke pumpen ned i væske. Aftør pumpen med fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, t ex handdiskmedel. Anvend ved behov desinfektionsmiddel såsom DAX ytdesinfektion, Perform eller Virkon. Hvis andet middel anvendes, vælg et som ikke påvirker plasten på pumpehuset. MADRASBETRÆK Aftør med milt rengøringsmiddel (t ex handdiskmedel) og vand eller med alkoholbaserat desinfektions- og rengøringsmiddel, såsom DAX ytdesinfektion, Virkon eller Perform. Afføringsog blodrester aftørres hurtigt med koldt vand. Følg lokale anvisninger og rengørings brugsanvisninger. Rengøringsmidler der indeholder klor og fenoler kan påvirke PU-ytan negativt og bør undgåes. Betrækket kan maskinvaskes i max 95 C, tørtumbles eller dryptørres. Mellemstykket (lag mellem seller og betræk) kan vaskes i max 70 C, tøretumbles eller dryptørres. Betræk som består af flere dele skal deles inden vask. Den sorte underdel vaskes separat første gang eller med lignende farver

11 5.2 KLARGØRING PUMPE Se instruktion pkt 5.1. MADRAS 1. Lyn øverste del af betrækket af. 2. Tag slangerne af pumpen og tøm cellerne for luft, anvend CPR ventilen/ventilerne. 3. Flyt madrassen till rent vaskerum. 4. Tør den sorte underdels yderside med mildt rengøringsmiddel (t ex handdiskmedel) eller med alkoholbaserat desinfektion og rengøringsmiddel, såsom DAX ytdesinfektion, Virkon eller Perform. Lad tørre. 5. Flyt over til et rent arbejdsbord. 6. Tør cellerne af, underdelens inderside, cellehåldere, slanger samt CPR ventilerne med alkoholbaserat desinfektions og rengøringsmiddel. Lad tørre. 7. Tør arbejdsbordene med alkoholbaserat desinfektions- og rengøringsmiddel. Hvis celler eller andet skal tages af slangerne skal disse kobles rigtigt igen. Madrasbetræk: Se instruktion pkt

12 6. OPBEVARING NOTERA! Kontroller betrækket ved hver rengøring. Er det skadet skal det skifte. Kontroller pumpen, slangekoblinger og ledning ved rengøring. Skadede dele skal skiftes eller laves. Madras og pumpe opbevares i produktets taske (tillbehør). Stil ikke noget tungt ovenpå. 1. Tøm madrassen for luft ved at åbne CPR-ventilerne. Bøj siderne mod mitten. 2. Rul madrassen sammen 12

13 7. Vedligehold 7.1 Generelt 1. Kontroller at elledning og stikproppen er fri for skader. 2. Kontroller at madrasdetræk er helt og at betræk og luftceller er korrekt samlet. 3. Kontroller at luftudtag væksler mellem respektive udgang på pumpen. 4. Kontroller at ingen slanger eller kobledeaf eller klemte. Kontakt Zibo A/S ved behov for reservdele. 7.2 Sikringsskift 1. Tag stikket ud afkontakten, hvis der er mistanke om defekt sikring.. 2. Fjern dækslet til sikringsbehoderen ved hjælp af en skruetrækker. 3. Sæt ny sikring med rigtig spænding i og sæt dækslet på plads. Sikring skal være værket som T 1A/250 v og VDE godkendt. 7.3 Luftfilterskift 1. Låget til luftfiltret løsnes. Det er på bagsiden af pumpen. 2. Tag filtret ud. 3. Placer det nye filter i holderen og sæt låget På igen. Hvis pumpen bruges i meget snavset eller røget miljø skiftes filtret regelmæssigt. 13

14 8. Fejlsøgning Problem Pumpen starter ikke Alarmen er på = madrassen taber luft. Løsning Kontroller at elledningen er sat i og der er Tændt for strømmen Kontroller at der ikke er gået en sikring. Kontroller at slangerne er sat rigtigt på pumpen Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. Kontrollere at slangerne i hele madrassen er koblet rigtigt sammen. Åben madrassen og søg efter eventuelle lækager fra luftceller eller slanger. Ingen luft i hovedgærdet Ved fyldning af madrassen fyldes de fire statiske celler sidst af alle celler. Patienten ligger igennem) Komfortindstillningen er måske for lavt indstillet. Juster trykket og vent nogle minutter. Kontroller igen med håndcheck. Kontroller at CPR-ventilerne er lukkede. Madrassen ligger ikke stille Visse celler har mindre luft Pumpen larmer, s Kontroller at luftmadrassen er spændt ved sengebunden med bændlerne undertill (2 ved hovedenden og 2 på hver langside). Dette er normalt eftersom lufttillførsleln veksler mellen hveranden celle i en bestemt cykeltid (en cykel = min beroende på instillning) Kontroller pumpens ophæng på sengen. Resonans i eller vibrationer kan opstå i sengens dele. Tag pumpen væk og lyt om det blir ved. Pumpen kan stilles på gulvet eller ved at lægge et håndklæde mellem pumpe og seng. 14

15 9. Teknisk beskrivelse 9.1 Teknisk specifikation Pump Specifi kation Pump Specifikation Modell CuroCell 211 Spænding V / 50 hz Strømforbrug Sikringstype Cykeltid Dimension (LxBxH) Vækt 0,17 A 1A, 250V Variabel, 10, 15, 20 eller 25 minuter x 20 x 11.7 cm 2.2 kg Omgivende miljø Temperatur Drift: 10 C ~ 40 C Klassificering Madras Fugtighed Förvaring: -15 C ~ 50 C Frakt: -15 C ~ 70 C Drift: 10% ~ 90% icke kondenserande Förv.: 10% ~ 90% icke kondenserande Klass 1, typ BF, IPX0 Specifikation Modell CuroCell x200x21, 80x210x21, 85x200x21 Dimension (BxLxH) 85x210x21 cm Vægt 10,5 kg OBS!Producenten forbeholder sig retten til når som helst at modifiera specifikationen for produktet. 9.2 Mærkning Madrassen er mærket med produktnavn, artikelnummer, produktionsdato vaskeanvisning. Har ogkså op/ned- og hoved/fod anvisninger. 15

16 11. Tilvalg og tillbehør 11.1 Tilvalg Hælfunktion For at beskytte hælområdet findes en hælfunktion som tilgvalg til CuroCell 211. De fire nederste celler er da lidt lavere og aflaster dermed hælerne. 12. Garanti 12.1 Omfattning Dette CuroCell-system omfattas af 2 års garanti på fabrikationsfejl. Garantien gælder ikke for normalt slid eller skader som er opstået på grund af fejlagtig håndtering Service CuroCell dynamiskmadrass er et medicinteknisk produkt, enligt MDD 93/42/EEC, som skal anvendes som et hjælpmiddel ved forebyggelse og behandling af tryksår. Derfor anbefales det at pumpen regelmæssig leveres til service og kontrol, så at dets funktion bibeholdes. Service og reparation skal altid udføres af Zibo eller en af dennes autoriserede tekniker. Kun reservdele godkendt af Zibo må anvendes. Ved anvendelse af ikke godkendte reservdele frafalder garantien. Fejl eller brister som betegnes som garantifejl repareres uden beregning. Reklamation skal anmeldes til Zibo inden et produkt evt. sendes. 13. Øvrig information 13.1 Demontering og källsortering Næsten alt materiale i CuroCell produkterne, undtaget visse dele i pumperne, kan nedbrydes gennem forbrænding. Pumpe: Brugte CuroCell pumper skal afleveres til eletronikaffald 16

17 Madrassen: Brugte CuroCell madrasser afleveres til Brandbart affald. Care of Sweden AB opfylder sit producentansvar genom att vara ansluten till REPA-registret och El-kretsen AB. For mere information kontakt Care of Sweden AB Rekonditionering Service Reparation Kontakt Ziboathene eller en af dennes auktoriserede serviceenhed ved behov for service eller reparation. Beskriv fejl/problemet inden produktet eventuelt fremsendes. Tel. man-fre kl : Fax: E-post: 13.3 Retur / reklamation Kontakt Zibo athene inden produktet eventuelt fremsendes. Ved fejl som falder ind under produktgaranti bekostes returfragten af Ziboathene. 14. Instruktioner for jord Dette produkt skal tilsluttes til et V eludtag og den skal være med jord. I tilfælde af elektrisk kortslutning mindskes risikoen for at få farlige elektriske stød hvis produktet er jordet, gennem et jordkabbel kan aflede den elektriske strøm. Denne udrustning er forsynet med en ledning indeholdende et jordkabel og en jorded stikprop. Produktet må tilsluttes et eludtag som er korrekt installeret og jordet. Ved anvendelse af forlængerledning må denne også være jorded og ha en kontakt som passer til produktes stikprop. Kontakta en elektriker eller servicetekniker hvis instruktionerne om jordning er svære at forstå eller om der er tvivl om at produktet er korrekt jorded. 17

18 18

19 Kontakt Postadresse: Jylland Sjælland ZIBO Athene A/S Præstemarksvej 67 Blokken 23 A Hatting 3460 Birkerød 8700 Horsens Tlf: Tlf: E-post: Tillverkad av 19

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL DORMILET Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL Denne manual skal udleveres til brugeren af produktet. Brugeren bør læse denne manual før produktet tages i brug og gemme manualen til senere brug. Indhold

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Dolphin. Manual dansk

Dolphin. Manual dansk Dolphin Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere