Brugsvejledning for Rumsimulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning for Rumsimulator"

Transkript

1 - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled Ranum Tlf: w w w. ranum-teltudlejning. d k

2 Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Rumsimulatoren er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Rumsimulatoren. Opstilling De ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til for at holde det optimale opsyn med Rumsimulatoren. Generelle oplysninger Opstillings-og nedtagningstid for Rumsimulatoren er ca. 20 min. pr. arbejdsgang. Rumsimulatoren er synet og godkendt af synsinstitut og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelse om offentlige forlystelser: Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni Rumsimulatoren skal stilles op på plant areal, hvor der til alle sider maksimalt må være et fald på 5 grader. Arealet skal være fri for sten, skarpe genstande og ting, der vil kunne beskadige Rumsimulatoren eller dens brugere. Godkendelse kan downloades fra hjemmesiden Traileren, hvorpå Rumsimulatoren er opbygget, er synet af godkendt synsinstitut. Traileren er kaskoforsikret. Det er lejers forpligtigelse at indhente polititilladelse til Rumsimulatorens brug og evt. myndighedstilladelser til brug af opstillingsstedet. Traileren er medlem hos Falck abonnementsnummer: Falck tlf. nr Forsikringer Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 2 mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i 23 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring. 2 Spænd rumsimulatoren fra bilen. 3 Afmonter lysbom og nummerplade. 4 Løsn boltene i det beslag, der sammenholder selve Rumsimulatoren med undervognen. Opstillingssted Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Rumsimulator. Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger. 5 Når boltene er fjernet, vippes Rumsimulatoren op på

3 den ene ende og undervognen fjernes. 6 Boltene sættes fast i undervognen, således at de er der, når Rumsimulatoren skal pakkes sammen. Brugsvejledning 7 Fjern undervognen fra opstillingsstedet. 1 Brugeren placeres i sædet. 8 Sørg for, at den lukkeanordning der holder ringene er slået ned, så ringene ikke kan dreje rundt. 9 Tjek at rumsimulatoren står helt plant. 10 Når Rumsimulatoren er færdigopstillet, placeres der rød/hvidt bånd på søjler, der er opstillet omkring Rumsimulatoren, således at publikum holdes på afstand med minimum 180 cm, fra Rumsimulatorens yderkant, når den er i drift. 2 Sikkerhedssøjlen presses ned mod personen, og låses i den stilling, der er behagelig for brugeren og som sikrer denne mod at falde ud. 3 Spænd fødderne fast og bed brugeren om at stikke hænderne igennem holderne ved håndtaget, og hold fast i håndtagene. 11 Rumsimulatoren er nu klar til brug. 3

4 4 Låsepalen slås tilbage og de to ringe kan nu køre frit rundt. Den inderste ring kører en vej ved, at den skubbes i gang og den yderste ring drejes rundt med det håndtag, der er på Rumsimulatorens ene ende. 5 Når man ønsker at stoppe, lader man være med at dreje på håndtaget. står for at dreje ringene rundt, har arbejdshandsker på. Vigtige forhold Rumsimulatoren må kun benyttes af personer der er fyldt 5 år, og som størrelsesmæssigt er sådan, at de kan fastspændes med såvel sikkerhedsbøjle som med spænde om fødderne. Der skal minimum være to opsynspersoner, som er fyldt 18 år og som er ædruelige. Brugerne må ikke lider af rygskade, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, være gravid eller påvirket af spiritus eller stoffer. 6 Når den holder stille, køres begge ringe i en sådan stilling, at de kan låses fast med låsepalen. 7 Sikker jer at brugeren ikke lider af rygskade, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, er gravid eller påvirket af spiritus eller stoffer. 8 Orienter brugeren om vigtigheden af, at vedkommende straks siger til, hvis han/hun får det dårligt under turen. 9 Varigheden af turen må maksimalt være et minut. 10 Rumsimulatoren må højest rotere med 60 omdrejninger i minuttet. Varigheden af turen må maksimalt være et minut. Er turen længere, øges risikoen for, at der opstår skader på brugeren. Er brugeren svimmel efter turen er det vigtigt, at vedkommende støttes, når han/hun forlader rumsimulatoren, og får lov til at sidde og komme til sig selv. Er en bruger helt omtåget efter brugen, og vedkommende har blodsprængte øjne, er det vigtigt, at vedkommende straks kommer på skadestue, da det kan være farligt. En sådan situation vil let kunne opstå, hvis brugeren er påvirket af stoffer eller alkohol. Det er derfor vigtigt, at de sorteres fra før brug. Det er vigtigt, at rotationerne ikke sker med mere end 60 omdrejninger i minuttet, da det kan betyde, at brugerne pådrager sig skader. Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn. Forlader opsynspersonalet aktiviteten, skal den låses af ved, at der placeres en kæde omkring de to ringe og Rumsimulatorens faste stel, så de ikke kan drejes rundt. Nedtagning 11 Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn under hele dens brug. Forlader opsynspersonalet stedet, skal Rumsimulaturen låses af, hvilket sker ved, at der placeres en kæde omkring de to ringe og Rumsimulatorens faste konstruktion. Det på en måde, så det ikke er muligt at deje ringene rundt. 1 Begge ringe stilles lodret og låsehåndtaget skubbes over, så den låser de to ringe sammen. 2 Rumsimulatoren løftes op i den ene ende og undervognen sættes under. Herefter sænkes Rumsimulatoren således, at den placeres på undervognen, hvor boltene skal placeres for at koble de to ting sammen. 12 Det vil være anbefalelsesværdigt, at den person der

5 3 Båndet til at fastgøre fødderne med rinkles sammen, så det ikke kommer til at sidde og blafre. 4 Sikkerhedsbøjlen slås sammen, så den er så langt ind imod sædet som muligt. 5 Nummerplade og lysbom placeres på Rumsimulatoren. 6 Rumsimulatoren er herefter klar til at blive påmonteret bilens anhængertræk. Opsyn Der skal altid være opsyn med Rumsimulatoren af to myndige og ædruelige personer, der er fyldt 18 år og som opholder sig på arealet ved siden af Rumsimulatoren. Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn. Forlader opsynspersonalet aktiviteten, skal den låses af ved, at der placeres en kæde omkring de to ringe og Rumsimulatorens faste stel, så de ikke kan drejes rundt. Opsynspersonalet skal med deres påklædning er let genkendelige (fx neon grøn/ gul/orange/ rød vest). Opsynspersonerne skal ved brug af fløjte eller horn kunne komme i kontakt med brugerne. Opsynet er ansvarlig for At der opsættes skiltning ved Rumsimulatoren, der omtaler de retningslinier, der er for brug. At tillade brugere adgang til Rumsimulatoren på en kontrolleret og sikker måde. Der må maksimalt være en bruger. At sikre sig, at brugeren placeres rigtigt i sædet. At brugeren får sikkerhedsbøjlen presset ned over sig på en sådan måde, at det er behageligt for brugeren, og som sikrer denne mod at falde ud. Tjek at låsens tap er helt inde i hullerne på stangen, så den låser. Ved forespørgsel til brugeren skal opsynspersonen sikre sig, at brugeren ikke har eller har haft dårlig ryg, hjerteproblemer, er gravid eller har fysiske eller medicinske problemer, der tænkes især på skuldre, arme, ben eller hofteskader. At sikre sig at personen ikke er påvirket af stoffer eller alkohol. At brugen er PÅ EGET ANSVAR Brugeren skal lytte til og adlyde opsynspersonalet hele tiden. At der opstilles skilt med ordensregler/brugervejledning om Rumsimulatoren. At lukke ned for Rumsimulatoren, hvis der opstår fejl som gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Rumsimulatoren. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret. At brugeren er fyldt 5 år, og vil kunne fastspændes forsvarligt med såvel bøjle som rem. At bruger ikke medbringer mad, drikkevarer. Der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løsthængende smykker. At der ikke opholder sig nogen personer inden for det afspærrede område. At Rumsimulatoren standses omgående, hvis der opstår faretruende situationer. 5

6 Ved uheld gøres følgende Evakuér Rumsimulatoren omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik. Sikr at skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet. Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet. Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport. Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport. Rumsimulatoren må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Rumsimulatoren er tjekket og fundet sikkert til brug. 7. Det er ikke tilladt at ryge, medbringe alkohol, mad, drikkevarer eller mobiltelefon inden for området med Rumsimulatoren. 8. Alle, der ikke er aktuelle brugere af Rumsimulatoren/opsynspersoner, skal opholde sig uden for den afmærkning, der er opsat. 9. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes. 10. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar. 11. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Rumsimulatoren stoppes omgående, og den skal aflåses. 12. Det er op til de opsynspersoner, der står for Rumsimulatoren at håndhæve ovenstående regler hele tiden. 13. Opsynspersonalet har til enhver tid ret til at afvise personer, som ønsker at prøve Rumsimulatoren, såfremt de skønner, at dette ikke vil være forsvarligt. 14. Rumsimulatoren skal hele tiden være betjent af minimum 2 voksne, ansvarlige og ædruelige personer. 15. Skal under hele forløbet sikre, at den afspærring der er opstillet, er intakt. Opslag Ved synligt opslag skal der bekendtgøres følgende, når Rumsimulatoren er i drift: 1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn. 2. Der må ikke medbringes is, madvarer, drikkevarer, der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løsthængende smykker. 3. Rumsimulatoren må kun benyttes af personer, der er fyldt 5 år, og som kan fastgøres sikkert med såvel bøjle som bånd. 4. Brugerne skal have et godt helbred og må ikke have eller have haft dårlig ryg/nakke, hjerteproblemer, brækkede lemmer, må ikke være gravid, må ikke have fysiske eller medicinale problemer. 5. Brugeren skal havde læst skiltet med ordensregler. 6. Brugeren må ikke være påvirket af spiritus, medicin eller lignende. Vedligeholdelse Rumsimulatoren skal før hver ibrugtagning smøres i de smørekopper der er placeret på den. Det i et omfang, så man lige kan se, at fedtet er ved at pible ud. Spørgsmål Skulle der være spørgsmål til brugen af Rumsimulatoren, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren. Copyright 2007 Heine Pedersen, Ranum Telt & Eventudlejning A/S 6

7 Tjekliste før brugen af Rumsimulator At der er givet polititilladelse til brugen af Rumsimulatoren. At der er det fornødne antal ædruelige opsynsfolk over 18 år, til at betjene Rumsimulatoren i dets fulde brugstid. At der findes en tilsynsbog i umiddelbar nærhed af Rumsimulatoren. At der findes police eller papirer fra forsikringsselskab der bekræfter, at der er tegnet de lovpligtige forsikringer, som fremgår af bekendtgørelsen for offentlige forlystelser. At der er opstillet skilt med ordensregler for brugen af Rumsimulatoren. At Rumsimulatoren er opstillet på et plant areal, der er renset for spidse og skarpe genstande, samt andre genstande, som kan forårsage skade på såvel brugere som Rumsimulatoren. At der er opstillet afskærmning med rød/hvide bånd i en afstand på 180 cm. fra de yderste punkter af Rumsimulatoren, når den er i brug og omkring hele Rumsimulatoren. At lukkeanordningen ved sikkerhedsbøjlen er i orden. At remmen til at fastlåse fødderne med er i orden. At låsehåntaget, der skal holde de to ringe, er intakt. At der findes en lås med nøgle, således at Rumsimulatoren kan låses af, hvis opsynspersonalet forlader stedet. At opsynspersonalet er grundigt instrueret om brugen af Rumsimulatoren og om de forhold, der skal tages højde for, for at en rigtig og sikker afvikling af aktiviteten vil kunne finde sted. At man er bekendt med, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår uheld, og der skal rekvireres ambulance. 7

8

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL ALT OM TRAILERKØRSEL DEN STORE TRAILERGUIDE Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? Hvilke regler gælder? Få eksperternes tips til trailer læsning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Nordsjællands Jernbaneklub

Nordsjællands Jernbaneklub Nordsjællands Jernbaneklub Håndbog for aktive medlemmer (og til nye medlemmer der ønsker at blive aktive) Håndbog for aktive medlemmer. 2010 - Version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nordsjællands

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!

Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice! TA eng foreword:am eng foreword.qxd 17-05-2011 16:48 Side 1 Virksomheden Kia Tak, fordi De nu er blevet ejer af en ny bil fra Kia! Kia er en global virksomhed, som fremstiller biler af høj kvalitet til

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer Festarrangørens ABC - En tjekliste for større offentlige arrangementer F e s t u d l e j e r. d k FESTARRANGØRENS ABC En vigtig værktøjskasse for festarrangører, der skal i gang med et større offentligt

Læs mere

Motorsavskursus. Det ny Havredal

Motorsavskursus. Det ny Havredal Motorsavskursus Det ny Havredal Redigeret og ombearbejdet af Kim Vesterager 2010 1 For at kunne udnytte motorsaven sikkert og rimelig effektivt, er det absolut nødvendigt at have et grundlæggende kendskab

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Juni 2011 0 Indledning... 3 1 Generelle regler... 3 1.1 Generelt for feltarbejde... 3 1.2 Underretning ved

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Velkommen til Security Awareness

Velkommen til Security Awareness Velkommen til Security Awareness Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter

Læs mere