contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM"

Transkript

1 contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM

2

3 TITELBLAD PROJEKT TITEL contrast STUDIEENHED 4. MA - Industriel Design, Lang afgang Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Efteråret Foråret 2011 TEMA Udvikling af en designstrategi til private label produktion Projektgruppe MA4-ID1 Projektperiode Vejleder Kaare Eriksen Samarbejdspartner glerups.dk Oplag: 5 Sidetal: 21 Helle Mølgaard contrast Strategisk design Materialekompendium Titelblad 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE TRÅDE OG TEKSTILER 5 Tråde 6 Spinding 6 S- og Z-spinding 8 Trådens tykkelse 9 Vævet tekstil 10 ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FIBRE 11 Fåreuld 12 Øvrige naturfi bre 16 Blanding af naturfi bre 18 REFERENCER 20 INDLEDNING Dette kompendium forklarer kort de forskellige begreber, der benyttes indenfor garner og tekstiler, for at kunne forstå tekstiler og trådes opbygning, og hvilke funktionelle og æstetiske egenskaber de har. Garner og tekstilers kvalitet og egenskab afhænger af de fi bre, som de er spundet af. Derfor undersøges forskellige naturfi bres egenskaber, dyrkningsforhold og udvindingsmetode, så der kan foretages et velbegrundet valg, når materiale til både det vævede og fi ltede tekstil skal vælges. Læsevejledning Dette kompendium anvender, ligesom rapporterne, Harvard metoden til kildehenvisning. Hver reference skrives [x], hvor x refererer til en bog eller webadresse, som er angivet i litteraturlisten bagerst i kompendiet. Illustrationerne skrives ill. x, hvor x er nummeret på den illustration, der henvises til (eksempelvis ill. 07). Illustrationer, der ikke er egne, vil fremgå af illustrationslisten. 4 contrast Strategisk design Materialekompendium Indholdsfortegnelse

5 Trådens opbygning har betydning for tekstilers egenskaber og kvalitet. Dette kapitel tager derfor udgangspunkt i basale defi nitioner indenfor tråd, garn og stof, for at skabe en grundlæggende forståelse herfor og for at kunne argumentere for valg af materialer til det endelige produkt. Enkeltbinding, også kaldt toskaft eller lærredsbinding, er den mest simple tekstilform. Ens tråd (tykkelse og antal tvindinger) i kæde og islæt. Ligesidet kipper, også kaldet twill. Giver et diagonalt mønster i stoffet, som er mere blødt og har større krympemodstand end enkeltbinding. Eksempel på enkeltbinding Krydskipper Reps- eller Oxfordbinding. Blød og stærk binding. Eksempel på krydskipper Eksempel på repsbinding Ill. 02: Vævningstyper [Henningsen, 1995], [www.tailorstore.dk] TRÅDE OG TEKSTILER

6 TRÅDE En tråd har ubegrænset længde og kan bestå af en enkel fi ber eller fl ere sammenspundne. Fiberens længde har betydning for trådens kvalitet, styrke og egenskaber, og som hovedregel giver en længere fi ber en bedre kvalitet. Garn bestående af stabelfiber Filamentfiber Enkelttvundet - 1 tråds garn Fibre inddeles i to kategorier, stabelfi bre og fi lamentfi bre (def. 01). Stabelfi bre har en begrænset fi berlængde og sammenspindes derfor med andre fi bre til et garn af ubegrænset længde. Filamentfi beren har i forvejen en ubegrænset fi berlængde, og er derfor en tråd i sig selv. Definition 01: Stabelfibre og filamentfibre Stabelfi bre Begrænset fi berlængde Alle plantefi bre og mange af de øvrige naturfi bre Filamentfi bre Ubegrænset fi berlængde, er en tråd i sig selv Kemofi bre og silke Fibrene kan enten være naturligt eller syntetisk fremstillet, hvor naturfi bre kan inddeles i vegetabilske, animalske og mineralske, mens de syntetiske fi bre går under betegnelsen kemofi bre. Ill. 04: Tvundne tråde [Warburg, fig. 1-4, s. 13] [Warburg, 1974], [www.ylicorp.com], [www.tailorstore.dk] Dobbelttvundet - 2 tråds Mere levende overflade og glans end 1-tråds, da den reflekterer mere lys. Kaldes også for two-fold eller two-ply. Tredobbelttvundet - 3 tråds Mindre levende end 2-tråds garn, da den lukker af for refleksionen og bliver helt rund. Egnet hvor der kræves stor styrke. Tvinde For at forstærke og forskønne tråden, uanset om det er et garn eller en fi lamentfi ber, kan to eller fl ere tråde snos sammen, hvilket kaldes at tvinde. En tråd kan således bestå af fl ere tråde som også kan være tvundet. Illustration 04 viser egenskaber for enkelt-, dobbelt- og tredobbelttvundne tråde. [Warburg, 1974], [www.ylicorp.com] Kamgarn Kartegarn Ill. 03: Kamgarn og kartegarn [Warburg, fig. 5 og 6, s. 14] 6 contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler

7 SPINDING Kamgarn, kartegarn og kæmmet garn Der fi ndes to spindingsmetoder indenfor garner; kamgarn og kartegarn, og da spindingen skal understrege og forstærke fi berens egenskaber og karakteristika, er det fi berens længde og glathed, der er afgørende for valg af metode. Kamgarn (def. 02) består af lange og glatte fi bre; mens kartegarn (def. 03) består af korte og krusede fi bre. Kartegarn og kamgarn kan også sammenspindes, for at få et produkt, som tildeles noget af kamgarnets styrke og kartegarnets varme. Definition 02: Kamgarn Materiale Lange og glatte fi bre (hør, uld og skårne kemofi bre) Bearbejdning Kæmmes til fuldstændig parallelisering og snos sammen i udstrakt tilstand Egenskaber Mekaniske: Massivt, slidstærkt, køligt (begrænset mængde isolerende luft imellem fi brene) og uelastisk. Styrken afhænger af fi brenes styrke, jo større styrke desto færre brud og desto stærkere er det samlede produkt. Glat overfl ade, som gør kamgarnet støv- og smudsafvisende Æstetiske: Kan presses i folder og plisseer. Blankt produkt med klare farver og høj glans, som refl ekterer lyset. Det krøller let. Brugsområder Tekstiler, der kræver høj slidstyrke og glans. Boligtekstiler, møbelbetræk, gulvtæpper, gardiner og billedvæv. Definition 03: Kartegarn Materiale Korte krusede fi bre (uld, bomuld og skårne kemofi bre). Bearbejdning Kartes og spindes; fi brene ligger tilfældigt. Egenskaber Mekaniske: Let, porøst, varmt og elastisk (pga. der er plads til luftlommer mellem fi brene). Mindre slidstærkt end kamgarn. Æstetiske: Blød, lodden, mat og uklar i farven. Brugsområder Til varme, bløde og elastiske tekstiler. Beklædning hvor tøjet skal være krølfrit eller hvor krøllerne retter sig selv ud pga. elasticiteten. Industrielt skelnes der ikke blot mellem kartegarn og kamgarn, men også kæmmet garn. Kartegarn er lig foregående defi nition; derimod må kamgarn kun benyttes om færdigvarer, der er produceret af ren uld (def.04), mens alt andet betegnes kæmmet uld. Definition 04: Standarder for fåreuld Ren uld: 100% ren, ny uld (men også 95% ren, ny uld + 5% effektgarn) Hel-uld: 100% uld, ny eller opkradset (men også 92% uld + 3% andre fi bre + 5% effektgarn). Opkradset uld er lavet af frasorteret tekstil, som opkradses og fi ltes eller spindes på ny. Ulden er af lavere kvalitet, da processen giver kortere fi bre. Halv-uld: Min. 50% uld + andre fi bre Ulden: Min. 15% uld + andre fi bre Definition 05: Hørstandarder Hellinned: 100% hør (men også 95% hør + 5% andre fi bre, som effektgarn) Halvlinned: 50% hør (men også 45% hør + 5% andre fi bre, som effektgarn) + 50% andre fi bre (almindeligvis bomuld) [Warburg, 1974] Filamentfibre Indenfor fi lamentfi bre, fi ndes der ligeledes forskellig former for spinding, eksempelvis kontinuerlig fi bertråd, teksturtråd og enkeltfi bertråd. Kontinuerlig fi bertråd er en stærk, konsistent tråd, lavet af et antal kontinuerlige syntetiske fi bre, tvundet til en enkel tråd. Teksturtråd er parallelt løbende fi lamentfi bre, der ikke er snoet, og derfor giver et meget blødt og uldent udtryk, hvor tråden nemt splittes, så de enkelte fi bre kan ses. Denne type tråd bruges eksempelvis til overlock symaskiner. Enkeltfi bertråd består af en enkel fi lamentfi ber, der fås i forskellig diameter alt efter ønsket trådtykkelse. Der fi ndes også en kombination af garn og fi lamentfi ber kaldet kernespundet tråd, hvor tråden består af en fi lamentkerne dækket af stabelfi bre, som kan tvindes med lignende tråde. Herved opnås styrken fra fi lamentfi beren og den bløde overfl ade fra stabelfi brene. [www.ylicorp.com] contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler 7

8 S OG Z SPINDING Der eksisterer to spinderetninger, den venstredrejede S-spinding og den højredrejede Z-spinding (ill. 05). Tvindingen kan foregå i samme retning som spindingen eller modsat (def. 06), og ses der på det færdige stykke stof, kan dets islæt og kæde (ill. 06) have ens eller modsat spinderetning (ill. 07), hvilket giver forskellige egenskaber. Definition 06: Tvinderetning på spundne tråde Tvundet i samme retning som de spundne tråde Hård og uelastisk garn Vanskelig at fi ksere snoningen, hvilket betyder at den krøller Kæde Islæt Ill. 06: Kæde og islæt Kæde, også kaldt trend, er de længdegående tråde i stoffet. Islæt, også kaldt skud, er de tværgående tråde i stoffet. [Warburg, 1974], [Henningsen, 1995] Tvundet i modsat retning af de spundne tråde Mere blød og føjelig end 1-tråds garn Større styrke end 1-tråds garn Mere levende spil end 1-tråds garn pga. refl eksion af lyset [Warburg, 1974] Tråd, der benyttes til symaskiner, er altid Z-spundet, da symaskinen drejer tråden i denne retning, og derfor vil kunne dreje S-spundne tråde op. [www.ylicorp.com] Vævet stof hvor kæde og islæt har ens spinderetning. Snoningerne ligger vinkelret på hinanden. Ill. 05: S- og Z-spinding [Warburg, fig. 7, s. 15] S-spinding Benyttes til garn, der skal have stor styrke Kæden til væven, også kaldt rendegarn Kamgarn Stof hvor kæde og islæt har modsat spinderetning. Kæde er S-spinding (sort) Islæt er Z-spinding (rød) Snoningerne ligger i samme retning. Giver et ensartet og behageligt produkt med smukke effekter, der kan blive ekstra tæt og elastisk ved valkning. Z-spinding Benyttes til garn, der skal være blødt og varmt Islæt til væven Kartegarn til strikning Ill. 07: Spinderetning eller tvinderetning for kæde og islæt [Warburg, fig. 8, s. 16] 8 contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler

9 TRÅDENS TYKKELSE Fastlængde princippet Denier Tex Fastvægt princippet Metrix count Lea Cotton count Wool count Ill. 08: Definition af størrelsessystemer [www.ylicorp.com] Enkelttvundet Dobbelttvundet Tredobbelttvundet Osv. Definition Jo højere nummer, desto tykkere garn. 1 denier = 1 g/9000 m 1 tex = 1 g/1000 m Denier - tråd d: 1 tråd a 135 g/9000 m = 135d 68d x 2: 2 tråde a 68 g/9000 m = 135d 45d x 3: 3 tråde a 45 g/9000 m = 135d... Jo højere nummer, desto finere garn. 1 metrix count = 1 m/g 1 lea = 300 yrd/lb 1 cotton count = 840 yrd/lb 1 wool count = 265 yrd/lb Cotton count - tråd 15 15/1: 1 tråd a 15 x 840 yrd = 1 lb 30/2: 2 tråde a 30 x 840 yrd = 1 lb 45/3: 3 tråde a 45 x 840 yrd = 1 lb Ill. 09: Eksempel for denier tråd 135 og bomuldstråd nummer 15 Tråden kan være tvundet af 1 eller flere tråde, og derfor findes der forskellige tråd 135d og tråd 15NeC.... Betegnelse [Td, d] [TEX, T] [Nm] [Ne, L] [Ne, NeC, NeB] [NeW] Trådens tykkelse afhænger af materiale, art og fi berens fi nhed, men den bør minimum indeholde fi bre i tværsnit for at have en acceptabel styrke. Antal snoninger af tråden har også betydning for styrken og jo fl ere snoninger en tråd har, desto stærkere, hårdere og koldere bliver den, fordi luften presses ud af den. Med færre snoninger bliver tråden lettere, varmere og mere skrøbelige, og hvis den er er lavet af uld, vil den have en tendens til at sammenfi ltre i vask. [Warburg, 1974] Trådens tykkelse betegner forholdet mellem trådens længde og vægt og kaldes den lineære densitet, garnnummer og størrelse. Der fi ndes mange forskellige størrelsessystemer, men de kan groft deles i to kategorier - fastvægtsprincippet og fastlængdeprincippet (ill. 08). For fastvægtsprincippet gælder, at jo højere nummer, desto fi nere tråd, modsat fastlængdeprincippet, hvor jo højere nummer betyder en tykkere tråd. [www.ylicorp.com] Størrelsesstandarder Ofte er de spundne garner opgivet efter standarden Cotton Count System (NeC), mens fi lamentfi brene angives i Denier (Td). En universal standard kaldet Tex, er forsøgt implementeret for alle trådtyper indenfor industrielle sytråde. USA og Storbritannien benytter oftest de klassiske standarder, mens Canada og det øvrige Europa benytter den universale [en.wikipedia.org]. Illustration viser et udsnit af de forskellige standarder, deres defi nition og eksempler. [www.ylicorp.com] Vægtklasse Meget fin Fin Medium Grov Meget grov Cotton count 80/2, 120/3 60/2, 90/3 30/2, 45/3 17/2, 25/3 12/2, 18/3 Tex T-15 T-20 T-40 T-70 T-100 Metrix count Denier 135d, 68d x 2, 45d x 3 180d, 90d x 2, 60d x 3 350d, 175d x 2, 117d x 3 630d, 315d x 2, 210d x 3 900d, 450d x 2, 300d x 3 Nåle str. 9/65 10/70 14/90 18/110 20/125 Ill. 10: Tråde og garners vægtklasse og valg af nål [designer-entrepreneurs.com] contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler 9

10 VÆVET TEKSTIL Størrelsesstandarderne benyttes endvidere indenfor vævet stof til at bestemme tykkelsen på den tråd, der benyttes til islæt og kædegarn. Herudover fi ndes der standarder til at betegne stoffets vævningstæthed, altså antallet af tråde i stoffets længde- og bredderetning på en in 2. Denne betegnelse benyttes oftest for bomuldsprodukter, og værdien angiver stoffets kvalitet (def. 07). Definition 07: Bomuldsstoffets kvalitet Standard: 150 God kvalitet: 180 Percale: 200 eller derover, et meget tætvævet stof Der er ikke konsekvens i hvorledes trådene tælles, men det er mest almindeligt at tælle den samlede tråd uanset om den er enkelttvundet, dobbelttvundet eller tvundet af endnu fl ere tråde. Dog angives nogle stoffer efter hver enkel tråd, de tvundne tråde består af, hvorved kvalitetstallet bliver højere. Eksempelvis kan en kvalitet på 200, fremstå som 600, hvis den består af 3-tråds tvundne tråde. Derfor benyttes der også andre standarder for stofkvaliteter. [en.wikipedia.org] Ends per inch (e.p.i.) og picks per inch (p.p.i.) Ends per inch beskriver antallet af kædegarn, der er per tomme af vævet stof, mens picks per inch beskriver antal islæt. Stoffets grovhed afhænger af vævningstype og trådens tykkelse, og jo tykkere tråd, desto færre e.p.i. eller p.p.i. [en.wikipedia.org] Stofkvalitet og vævningstyper Det garn, som stoffet er vævet af, har indfl ydelse på resultatet af slutproduktet og den endelige kvalitet. Garnet er ofte enkelttvundet eller dobbelttvundet, hvor den første benyttes til kædegarnet, som ikke er synlig og det dobbelttvundne benyttes til islæt, da denne har en fi nere struktur og glans, og føles mere silkeagtig grundet de to tråde Eksempel: Ens garntykkelse, med forskellig antal tvindinger Kædegarn str. 50s Islæt str. 100/2s Begge garner er af samme tykkelse, hvor kædegarnet er enkelttvundet og islæt dobbelttvundet. S et angiver at det er angivet efter Cotton Count systemet. Der fi ndes forskellige vævningstyper og det mest almindelige er enkeltbindingen. Illustration 02 (s. 5) viser en oversigt over forskellige vævningstyper og deres egenskaber. [www.tailorstore.dk] Tekstilers tykkelse Tekstiler inddeles efter tykkelse og hvor massive de er, så fabrikanten ved, hvilken type symaskine og synål, der er nødvendig, for at kunne bearbejde materialer. Illustration 11 viser en oversigt over valg af trådstørrelse og symaskinenål i forhold til tekstilets densitet. [www.ylicorp.com] Tekstilvægt g/m Trådstørrelse T-16 til T-24 T-24 til T-30 T-30 til T-50 T-40 til T-60 T-60 til T-135 Nåle str. 9/65, 10/70 10/70 14/90 14/90 18/110, 20/125 Ill. 11: Valg af garnstørrelse i fht. tekstilvægt [designer-entrepreneurs.com] 10 contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler

11 Ill. 12: Forskellige uldtyper [Warberg, fig. 144, s. 179] a) Leichester e) Ukendt race b) Norsk spelsau dækhår f) Mohair c) Norsk spelsau underuld g) Spelsau-stabel med dækhår og underuld d) Marsk h) Cheviot Kvaliteten af tråde samt vævede og fi ltede tekstiler afhænger af de materialer, de er lavet af. Dette kapitel vil derfor tage udgangspunkt i selve materialet og fokusere på naturfi brene indenfor den animalske og den vegetabilske kategori. Hovedfokus placeres på fåreuld, da det er den eneste naturfi ber, der kan fi lte af sig selv, hvor uld og hår fra andre dyr skal gennemgå en kemisk behandling. Endvidere er det muligt at fi lte alle naturfi bre så længe de indgår i en blanding med minimum 40% fåreuld. [Ågren, 1976] i) Oxforddown j) Merino Dækhårets ydrecellestuktur Ill. 13: Uldhårets opbygning [Ågren, fig. 144, s. 47] Dækhårets yderceller ligger kant mod kant mens underuldens celler ligger over hinanden som teglsten. Det ydre tekstil, som skal beklæde hjemmeskoen, kan enten laves af animalske eller vegetabilske fi bre, og derfor vil silke, hør, hamp, nælde og bomuld fremgå af en oversigt sammen med ulden, hvor deres overordnede karakteristikas og egenskaber bliver beskrevet. Afsnittet Fåreuld tager udgangspunkt i bøgerne Spindebog af Lise Warburg og Tovning af Katarina Ågren, og kilderne vil derfor ikke blive nævnt yderligere for dette afsnit. Underuldens ydrecellestuktur ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FIBRE

12 FÅREULD ULDHÅRET Uldhåret kan inddeles i tre kategorier, alt efter kvalitet og egenskaber. (Ill. 12, s. 11) Underuld, også kaldet bunduld, er blød, ofte kruset og med lav glans og er normalt kortere end dækhår. Den er isolerende og meget fugt absorberende, hvorfor den ofte bruges til beklædningstekstiler. Dækhår er grovere og har en høj glans, da hårstråets opbygningen giver det en god evne til at refl ektere lyset. Hårfi beret er langt, spændstigt og ofte med kraftige bølger eller helt ret. Dets jævne struktur gør det vandafvisende men svært at fi lte. FÅRERACER OG TYPER Der eksisterer over 200 fåreracer, som enten har eksisteret i mange hundrede år eller er blevet krydset med andre racer, for kødets skyld; nogle gang på bekostning af uldens kvalitet. Fårene kan inddeles i fi re kategorier afhængig, af hvilken type uld de gror. Der fi ndes racer med udelukkende underuld, eksempelvis merinofåret og de engelske downracer, som får en uldlængde på 5-15cm. Racer med udelukkende dækhår er eksempelvis lincoln, leichester, romney-marsh og cheviot, hvor hårene er op til 40cm lange. Endelig er der de primitive og ældre racer, der både har underuld og dækhår, hvor ulden kan sorteres eller blandes, når tekstilerne skal fremstilles. Den sorterede underuld regnes for mere værdifuld, og kan bruges til beklædningstekstiler, mens de frasorterede dækhår, der bliver op til 50cm lange, kan bruges til tæpper og andre boligtekstiler. Tekstiler, bestående af en blanding, får underuldens blødhed og varme og dækhårenes styrke og glans. Eksempelvis er det racerne norsk spelsau, engelsk mountainsheep, skotsk blackface og gotlandsk utegångsfår, der hører til denne kategori. Stikkelhår, også kaldet dødhår, er meget grov, ret og uden glans og har store marvkanaler, hvilket gør det sprødt og svagt. Denne fi ber frasorteres oftest, men bruges i tweedgarner, hvilket giver garnet dets karakteristiske udtryk. Racer kaldet crossbreds, har en kombination af underuld og dækhår; eksempelvis krydsninger mellem merino og engelske dækhårsfår. Hårene er grovere og mindre krusede end merinoens, men de har en længde på 15-20cm, og ulden bruges ofte til grovere beklædningstekstiler Ill. 14: Kvalitet inddeling, efter Warberg, fig. 30, s. 36 1] Bov- og sideulden er den bedste og alt afhængig af race er den lang og glansfuld. 2] Rygulden er god, men vind og vejr har ofte udvasket og udtørret den. 3] Låruld er længere og grovere end bov- og sideulden. 4] Haleulden kaseres i langt de fleste tilfælde, fordi den er grov, snavset og ofte misfarvet af afføring og urin fra dyret. 5] Buguld er blød men kortere og mere beskidt end bov- og sideulden. 6] Benuld kan indeholde mange stikkelhår contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

13 ULDENS KVALITET Klipuld giver den bedste uldkvalitet og afklippes fra levende får. Skinduld er ulden fra slagtet dyr og er sværere at bearbejde. Uld fra selvdøde dyr bør ikke benyttes, da den er meget vanskelig at bearbejde. Uldens længde og kvalitet afhænger af dyrets alder, race, levebetingelser (vejr, klima og føde) og hvor ofte det klippes. Lammeuld er uensartet, blød, fi n og alt efter race kan det kruse. Denne uldtype krymper ikke og kan derfor ikke fi lte. Senere får dyret en mere jævn og grov uld, men først efter seks år leverer det en god fåreuld. Jo oftere en uld klippes desto ringere bliver den i kvalitet. En meget kort uld kan kun bruges til kartegarn og er svær at sortere, da den er for kort til at danne en sammenhængende pels, og derfor let blandes. Klippes fåret en gang årligt, får det en uld på 2,5-40cm, mens den bliver op til en meter lang, ved at klippe den hver andet eller tredje år. Ulden bør ikke være kortere end 5cm lang hvis den skal spindes. Uldens kvalitet afhænger også af pelstætheden, som er antallet af hårsække, også kaldet follikler, der er pr. mm 2. Som to yderpunkter kan nævnes merinofåret med 80 follikler pr. mm 2 og den svenske landrace rya, som har 15 follikler pr. mm 2. Våruld og høstuld Våruld klippes af fåret til foråret og kvaliteten afhænger af om dyret har gået ude eller inde om vinteren. Hvis dyret har gået ude i koldt og fugtigt vejr er fi brene lange og tykke. Uld fra får, der har opholdt sig indenfor, har en forringet kvalitet og bliver let snavset af halm og møg, og fi ltre især i nakken på dyrene, da de går tæt sammen. Høstuld klippes ud på sensommeren og er vokset ud i løbet af sommeren. Den er længere, mere glansfuld, krymper mindre og har fi nere fi bre end våruld, og den er mindre beskidt, eftersom dyret går ude. Uldens farve Oprindelig var fåret brunt, men gennem krydsninger fi ndes der nu både sorte, grå og hvide variationer. Uldens farve har også betydning for uldens kvalitet, og helt hvid pels foretrækkes fremfor hvid pels, som er pletvis sort eller har sorte nister. Dette skyldes, at sort uld er sværere at fi lte og som hovedregel er mørk uld ikke lysægte. Sort uld bliver derfor ofte brunlig, grundet solens afblegende effekt, dog med undtagelse af norsk spelsau, som har en lysægte sort uld. Hvid uld benyttes derfor oftest til farvning, da farverne ikke bleges af UV-lyset. En pels, der er kunstigt farvet, vil imidlertid altid være mindre blød og varm end naturfarvet uld. Uldens sortering Hver kvalitet sorteres og vaskes for sig, således at bedre kvaliteter ikke ødelægges af dårligere kvaliteter (ill. 14). Kort, grov og marvuld, som eksempelvis lår-, ben- og buguld, kan blandes og bruges til grov tweed o.lign, mens det mest beskidte og misfarvede bliver kasseret. ULDENS FINHED OG FILTNINGSEVNE Fibrenes tykkelse afhænger af uldens tæthed og uldtype, jo fi nere fi ber desto fl ere krusninger har det. Et uldhår kan have mellem 1-12 krøller pr. cm, hvor eksempelvis merino har 12 mens svensk rya har 1-3 krusninger. Jo tyndere og mere kruset et hår er, desto bedre fi lter det, og derfor er uldens fi ltningsevne især høj for underuld. Dette skyldes underuldens opbygning, hvor hvert strå består af celleplader lagt oven på hinanden som teglsten (ill. 13, s. 11). Disse plader danner modhager, der låser hårene sammen ved fi ltning, og denne fi ltningsevne øges ved tilførsel af fugt, varme, tryk og bevægelse, da pladerne rejser sig endnu mere og hårene skubbes sammen. contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 13

14 FÅRERACER MERINO Spansk race importeret fra Lilleasien. Eksporteret til Australien, New Zealand og Sydafrika. Merinoen giver kun hvid underuld, og den er blød, fiberrig og tæt, hvilket gør den til en af de bedste uldkvaliteter, som er meget populær. RYAFÅR OG NORSK SPELSAU Nordiske landracer Underuld Let, luftig, bølget og blød. Dækhår Lang, bølget, silkeskindende og stærk. Uldfarve Begge får giver enten hvid uld eller uld i brune eller sorte nuancer. Norsk spelsau kan også være brogede, og det er den eneste fårerace, hvor det ikke kun er den hvide uld, som er lysægte. LEICHESTER Engelsk race Generelt Fornem hvid uld som ligner silke og er smudsafvisende, samt er på højde med norsk spelsaus kvalitet. Det meste af ulden er hvid, men grå forekommer også. Underulden er blød mens dækhårene er kraftige, bølgede og af høj glans. Kartegarnet giver et tykt garn, mens kamgarnet er specielt egnet til blankt, tyndt og fint kjoletekstil, møbelbetræk, boligtekstiler og billedvæv. MARSK ROMNEY SHEEP Lever i marskområderne i Sønderjylland, og da den er hårdfør, kan den gå ude året rundt. Generelt Giver ca. 10 kg uld om året, som er meget lang og let at sortere. Ulden er spændstig og glansfuld. Den er enten sort, brun, hvid, i grå nuancer eller broget. Underuld benyttes til kartegarn, groft garn, sportsbeklædning, sokker, huer, vanter, udendørsbeklædning. Dækhår benyttes til kamgarn, møbelbetræk, billedvæv og garner med høj styrke, glans og smudsafvisende egenskaber. GOTLANDSK UTEGÅNGSFÅR Gammel nordisk race Generelt Ulden er i grå nuancer, lige fra hel lys til koksgrå. Den er fin lang, skindende og tæt, med korte og bløde krøller. Underuld er lysere i farven end dækhårene. Sidstnævnte har blanke og bølgede fibre. OXFORDDOWN Engelsk race og primært et kødfår, men det producerer meget uld. Fåret giver kun underuld, som er blød, finfibret, kruset og lysebrun med svag glans. Kartegarn benyttes hovedsagelig til industrielt fremstillede produkter, men den kan også anvendes til strikkegarn. TEXEL Hollansk race Ulden er hvid, kruset, grov, kedelig, karakterforladt og og bedst til kartegarn, men bruges meget i industrielt producerede produkter. Ill. 15: Dyreracers hår- og uldegenskaber De beskrevne dyr er fåreracer, gederacer eller af kamelfamilien, men der kan også benyttes fæhår, hestehår fra hestehalen og hår fra angorakat, angoramarsvin, kanin og hund, når der skal spindes garner eller filtes produkter. [Warburg, 1974], [Ågren, 1976], [en.wikipedia.org], [www.spealsau-foreningen.dk] 14 contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

15 ALMINDELIG GED God, fyldig uld med underuld og dækhår Dækhår Groft og slidstærkt garn, som bruges eksempelvis til gulvtæpper GEDERACER KASHMERE Tibet, Kina, nordlige Indien Generelt Dyret kæmmes i fældningssæsonen, ulden håndsorteres og hvert dyr giver 120g underuld, hvilket gør den dyr. Dækhårene er 5-12cm lange, stride og grove, mens underulden er 2½-12cm, finfibret, silkeblød og uelastisk. Faconsyet tøj mister let facon og ulden tåler ej kemikalier. Ulden blandes ofte med fåreuld, grundet manglende elasticitet. ANGORA Lilleasien, Sydafrika, USA især Texas Generelt Ulden kaldes mohair og betegnes som verdens bedste uld. Den er finfibret, uforlignelig blød, elastisk, stærk og meget glansfuld. Den filter ikke og bliver utrolig hvid efter vask Dyret klippes to gange årligt og giver 10-20cm lange hår og op til 30cm på ældre dyr. Den bløde kvalitet anvendes til strikkegarn og beklædning. Den kraftige kvalitet anvendes til tæpper, møbelstof og parykker. KAMELFAMILEN ALMINDELIG KAMEL Himalaya egnene Dyret skal leve køligt for at give god uld til beklædning Generelt Ulden fældes, indsamles og håndsorteres Farven er gyldenbrun og kan ikke bleges kun farves mørkere Underuld Bløde, fine fibre, der er 2½-15cm og bruges i strikvarer og til beklædning LAMA Syd- og mellemamerika Generelt Op til 30cm lange fibre, som har høj glans og styrke. Underulden er lidt grovere end kamelens og er enten hvid, brun eller sort. Anvendelse Fine beklædningstekstiler, strikvarer og indianernes egne tekstiler. ALPAKA Sydamerika Generelt Op til 60cm lange fibre, som har høj glans og styrke. Farven er hvid, beige, brun eller sort. Anvendes til samme formål som lamauld. VICUNIA Sydamerika Generelt Verdens dyreste uld, da den ikke trives i fangenskab og er delvis fredet. Kun kg uld høstes årligt, hvor hver pels giver ½kg. Ulden består af 5cm lange, fine fibre, af høj glans og styrke. Anvendes til samme formål som lamauld. Dækhår Stride, ca. 30cm lange og bruges til måtter contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 15

16 ØVRIGE NATURFIBRE Ud over uld fi ndes der en lang række andre naturfi bre, og derfor vælges der at se nærmere på nogle af de mest alment brugte, såsom bomuld, hør og silke. Dette afsnit vil give en kort beskrivelse af de udvalgte fi bre, og derefter opsummeres egenskaberne for alle de omtalte fi bre i et skema på side SILKE Silke er en enkel fi lamentfi ber lavet af protein og tilhører derfor de animalske fi bre. Den stammer fra silkesommerfuglelarvers kokon, og til vildsilke tilhører også muslinge- og edderkoppesilke. Fibrene er i gennemsnit m lange og udvindes inden kokonen klækkes, for at silketråden ikke beskadiges. Gregetråd kaldes denne fi lamentfi ber, hvilket er fransk for afhaspet (opvundet) silke eller fi lamentsilke. Internationalt anvendes det som en kvalitetsbetegnelse, hvor fi brene har en gennemsnitslængde på 800m, og er 5μm tykke og vejer 90mg. Silkelarvens produktion af fi beren er ikke jævn i hele forløbet, og derfor er tråden tynd i starten hvorefter den bliver tykkere for til sidst at blive tynd igen. Det er derfor spinderens job, at tilføre eller fjerne ekstra tråde, i spindeprocessen, for at give et jævnt resultat, men det kræver en særlig teknik, hvorfor der er stor forskel på garn- og tekstilkvaliteten, alt efter spinderiets ekspertise og ikke kun på baggrund af silkens kvalitet. Beskadigede kokoner og rester fra silkeproduktionen giver kortere stabelfi bre, der kan sorteres efter størrelse og spindes til kamgarnssilke, schappesilke, og kartegarnsilke, bourettesilke, som er af lavere kvalitet end den øvrige silke. Efter afbastning (afkogning) og afhaspning af fi brene, vil der være et vægttab, som erstattes ved at tilføre dem metalsalte, som også øger deres glans og hæver prisen. Dette kaldes betyngning, og hvis den er for høj reduceres slidstyrken og lysfølsomheden øges betydelig for materialet. Opdrættede larver og vild silke Den mest benyttede tekstilsilke, morbærsilke, kommer fra Bombyx mori silkesommerfuglens kokon, som kun fi ndes i fangenskab. Morbærsilken er den tyndeste naturfi ber, der eksisterer, og den har en meget glansfuld og blød tekstur. Tussahsilke er modsat morbærsilke en vildsilke og kommer fra natpåfugleøjer. Der fi ndes omkring 1500 forskellige arter, hvor det kun er de få, der benyttes til kommercielt brug. Silken inddeles efter 2 grundtyper kaldet tempereret og tropisk, hvor tempereret hovedsageligt kommer fra den kinesiske egespinder Antheraea pernyi, som primært opdrættes i Kina og Indien. Antheraea yamamai er derimod en tropisk type, som stammer fra Japan. Den er fi nfi bret og hvid, og betragtes som mere værdifuld end morbærsilken. Vildsilke kaldes også vegan silke og peace silke og er mere slidstærk og sollysbestandig end morbærsilken. Vildsilke sommerfugle er uafhængig af menneskets hjælp for overlevelse, og silken høstes først efter sommerfuglen har forladt sin kokon. Dette giver et mere mat, mere groft og mindre jævnt materiale, da fi brene bliver skåret over af sommerfuglen og derfor må spindes inden brug. [organicclothing. blogs.com], [www.denstoredanske.dk], [www. lotussculpture.com] Silkeindustrien Der har været en stor silkeindustri i Europa fra middelalderen indtil anden verdenskrig, hvor Frankrig, Østrig og Italien opdrættede silkeorme samt spandt og farvede silken. Især Italien var kendt for at producere verdens bedste silke. I dag foregår opdrætningen især i Kina, Indien og Japan, hvor størstedelen af kokonerne spindes og farves i opdrætterlandet og resten eksporteres til blandt andet Europa. Ill. 16: Forskellige typer silkekokoner Ill. 17: Silkelarve i kokon 16 contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

17 Como i Italien er stadig kendt for at producere (afbaste, afhaspe, spinde og farve) verdens bedste silketekstiler og garner, hvor de som produceres i Kina og Indien er af den ringeste kvalitet. [www.lotussculpture.com], [www. oldandsold.com] VEGETABILSKE FIBRE Vegetabilske fi bre er enten stængelfi bre, bladfi bre, frøhårsfi bre eller frugtfi bre (ill. 18), hvor hør, hamp og nælde tilhører stængelfi brene; mens bomuld er et frøhårsfi ber. [Warburg, 1974] Den brugbare del af stængelfi brene kaldes den tekniske fi ber og løber fra roden af planten og gennem dens stængel til den første stilkforgrening. Når fi beren er udvundet gennem forskellige processer, hvor hver fi ber skilles fra resten af veddet, kan den spindes. [Warburg, 1974] For bomulden er det de bløde frøhårsfi bre, der plukkes. De fl este frøhårsfi bre, der fi ndes, kartes og spindes til kartegarn, men de længste bomuldsfi bre kan kamgarnspindes. Miljøbelastning Hør, hamp og nælde er stærke planter, der ikke behøver insektbekæmpelse. Hampen er den mindst krævende af de tre planter, da den selv renser jorden og holder ukrudtet nede. Hørren derimod skal helst stå i ukrudtsfri jord og have meget vand i vækstsæsonen, mens nælden skal stå i fed jord [Warburg, 1974], [www. truestuff.dk]. Set ud fra et miljømæssigt synspunkt, er miljøbelastningen lav for disse tre planter. Bomulden derimod regnes for en af de mest miljøbelastende afgrøder der fi ndes, da denne optager 5% af det samlede dyrkede areal men bruger 25% af al insektgift, der sprøjtes med [www.truestuff.dk], [organicclothing.blog.com]. Hvis produktionen af bomuld i stedet er økologisk, er det kun en minimal del af høsten, der går tabt, hvilket langt opvejer omkostningerne til sprøjtegifte og konsekvenserne for natur og arbejdsmiljøet. En anden gevinst ved økologisk bomuld er, at den skal behandles efter miljøskånsomme metoder modsat den traditionelle, der benytter kemikalier for at blødgøre fi brene [organicclothing.blogs.com]. b] Bladfibre a] Bast- eller stængelfibre c] Frøhårsfibre d] Frugtfibre Ill. 18: Vegetabilske fibre [Warberg, fig. 37, s. 51] contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 17

18 BLANDING AF NATURFIBRE Vegetabilske og animalske fi bre har forskellige styrker og svagheder, og disse synes at kunne udlignes ved at lave en blanding af dem. En blanding af forskellige vegetabilske materialer eller en blanding af udelukkende animalske fi bre er at foretrække. Dette skyldes, at en blanding af animalske og vegetabilske fi bre giver fl ere problemer end de løser, hvilket de følgende tre eksempler illustrerer. Uld og hør Tekstil vævet af en blanding af uld og hør bliver kompakt og klumpet, og den kan ikke tåle fugt. Dette skyldes, at hørfi beren udvider sig, når den bliver våd, og trækker sig sammen ved tørring. I denne proces kan hørfi brene trække sig så hårdt sammen, at de sprænger uldfi brene, som tekstilet derfor taber. Rengøring Vegetabilske fi bre skal vaskes i varmt vand og sæbe for at blive rene. Dette er en dårlig kombination for ulden, da den begynder at fi lte og trække sig sammen. Farvning Uld og vegetabilske fi bre tager forskelligt imod farve, hvilket giver et meget ujævnt produkt. Dette kan dog også være med til at skabe tekstiler, der har et varieret mønster. Ulempen er dog, at uld skal syrebehandles for at farven binder sig til fi brene, hvilket de vegetabilske fi bre ikke kan tåle. [Warburg, 1974] ANIMALSKE FIBRE FÅREULD Alt afhængig af race og uldhårets opbygning er uld elastisk, varm, fugtabsorberende, glansfuld, smudsavisende og vandafskyende. Den er modstandsdygtig overfor statisk ladning og kan tåle svage syrer og baser, dvs. en ph-værdi mellem 4 og 10. Fibre med høj elasticitet kan strække sig til dobbelt længde og alligevel genskabe sin oprindelige facon, hvilket giver meget faconholdbare og krølfri tekstiler. Hvis det forekommer i blandinger med andre naturfibre, som ikke har denne egenskab, kan det være nødvendigt at stryge tekstilet. Ulden kan farves i et utal af farver, men kunstig farvning giver en mindre blød kvalitet end den ufarvede. Der anvendes primært hvid uld, da den er lysægte, er varmere og har en bedre filtningsevne end de andre uldfarver. Påvirkning af miljø Uld kan optage op til 33% fugt, uden at den føles fugtig; normalt indeholder den 13-17% fugt og ved tørring kun 7-11%. Når fibrene optager fugt fra luften genererer den varme, hvilket betyder den ikke føles kold, selvom den er våd. Fugten gør ulden svagere, og får den til at trække sig samme. Under længere tids påvirkning af varme, UV-lys, microorganismer og kemikalier, reduceres uldens slidstyrke, da fibrene bliver enten bløde eller sprøde. Ulden er den eneste naturfiber, der filter naturligt, og denne egenskab fremhæves i kombination med varmt vand og sæbe. Den høje varme og fugt gør fibrene formbare, mens sæben får fibrene til at filte tættere sammen. Det er også på baggrund af dette, at færdige uldprodukter ikke må vaskes med sæbe eller ved høje temperaturer, da det får processen til at fortsætte og produktet til at krympe. Det anbefales i stedet at banke eller børste tekstilet rent, da snavs oftest holdes på ydersiden. Derudover kan det sendes til kemisk rens eller vaskes ved lave temperaturer. SILKE Fremstilles bl.a. i Kina, Indien og Japan. Mange af silkens egenskaber er lig uldens. Materialet er blødt, glansfuldt, og slidstærkt. Det isolerer godt og absorberer op til 3o% fugt uden at føles vådt og tørrer hurtigt, hvilket gør det behagelig som beklædning. Desuden har den en stor elasticitet, der gør den næsten krølfri. Ill. 19: Oversigt over udvalgte naturfibre og deres egenskaber [Warburg, 1974], [organicclothing.blogs.com], [www.koogko-blog.dk], [www. denstoredanske.dk] og [theboschway.bosch-hvidevarer.com] Den har kun en middel sollysbestandighed, hvor morbærsilken er mere lysfølsom end vildsilken. Den er følsom overfor sved og bør kun vaskes ved lave temperaturer, uden brug af vaskemidler som indeholder enzymer. Ligesom ved uld er der risiko for skadedyrsangreb. Den anvendes eksempelvis til beklædning og boligtekstiler. 18 contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

19 VEGETABILSKE FIBRE HØR Dyrkes primært i Belgien og Frankrig. Jo tidligere hør høstes, desto finere er dens fibre. Det er bastfibrene, som skilles fra veddet og benyttes til spinding, hvor det færdige spindemateriale kaldes linto, mens det vævede materiale kaldes linned. Egenskaber Fibrenes trækstyrke er en af de bedste blandt naturfibre. Desuden har de høj glans, er blanke og stive, hvilket giver et faconstabilt materiale, men behandles det forkert, bliver det tørt og fnugget. Hørfiberen har stor sugeevne, der gør den fugtabsorberende og tillader fugten at fordampe hurtigt. Dette gør tekstilet køligt og behageligt. Den er sart overfor slid og stærke vaskemidler, mens temperaturer over 60 C får den til at krympe, og dens dårlige elasticitet får den til at krølle. Anvendelse Sytråd til sko, hæftning af bøger samt indlæg i jakker og andre beklædningstekstiler. Egen farve Hørrens naturlige farver er gyldenhvid, gyldengrøn, blond, lysebrun, gråbrun, rødbrun, blågrå, forskellige grader af sølvagtige farver, stålgrå og sortgrå. Pga. dens gode sugeevne, er den svær at indfarve, eftersom farven vil blive optaget i den ene ende af fiberen, transporteret gennem den og ud i den anden ende. HAMP Dyrkes primært i Indien, Kina, Rusland og Nordkorea. Hamp er en hurtigvoksende 1-årig plante, som holder ukrudt nede, renser jorden og kan tåle let frost, hvilket gør det til en hårdfør og stærk plante. Den findes bl.a. i en russisk og italiensk version, hvor fibrene (taver) fra den russiske er kortere og grovere end den italienske. Shurighamp er forædlet hamp, som både har han- og hunblomst på samme stængel, for større udbytte, eftersom den alm. hamps hanblomstrende stængler visner hurtigere end de hunblomstrende. De tekniske fibre 2-3meter lange, som rives i mindre stykker, da oversnittet fiber er svær at spinde. Det spundne materiale er ikke så finfibret som hør, men nye teknikker, med syrebehandlinger, kan gøre den ligeså blød, stærk og smuk som hør. Egenskaber Naturlig isolerende, fugtabsorberende samt hurtig tørrende og dens trækstyrke øges i vand ligesom hør og bomuld. Den har lav elasticitet og er svær at blege, men kan bleges eller farves mørkere. NÆLDE Der findes flest i den nordlige halvkugles tempererede egne og den blev tidligere brugt til tekstilfremstilling. Materialet har en levende og silkeagtig karakter, og det har stor styrke og høj æstetisk kvalitet. Det har dog for få fibre (taver) i forhold til hamp og hør, hvilket gør det dyrt at producere. Ramie Ramie er en nældeplante, som også kaldes kinagræs. Den dyrkes bl.a. i Kina og Indien og giver nogle meget lange, tynde, hvide og glansfulde fibre, som er så fine, at de kan bruges til at forfalske silke. Ligesom almindelig nælde er det dyrt at udvinde dens fibre. BOMULD Dyrkes bl.a. i Kina, USA, Indien og Brasilien. Bomuld står for ca. halvdelen af verdens produktion af naturfibre, hvilket skyldes dens alsidighed, indfarvningsmuligheder og at den tåler højere temperaturer og stærkere vaskemidler end de øvrige naturfibre. Dog krymper den ved de høje temperaturer, med over 10%, hvis den er ubehandlet. Vævet tekstil af bomuld kaldes lærred, og dens fibre er bløde, fugtabsorberende, svedtransporterende og lader huden ånde, hvilket gør den til et meget komfortabelt tekstil. Dens store sugeevne, tillader den at suge fugt op til 27 gange sin egen vægt, men gør den kølig at have på. Hør, hamp og bomuld har egenskaben, at deres trækstyrke øges i vand modsat de øvrige vegetabilske fibre, som svækkes. contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 19

20 REFERENCER LITTERATURLISTE Bøger [1] Henningsen, Ingeborg Mule, Væverens ABC, Bogans forlag, 1995 [2] Warburg, Lise, Spindebog, Borgen, 1974, 2. udgave 1976 [2] Ågren, Katarina, Tovning Att göra filt av ull: sockar, vantar, mössor, hattar och fria dekorativa textilier, ICA bokförlag Västerås, 1976, 6. oplag 1984 Web [4] ( ) [5] ( ) [6] ( ) [7] ( ) [8] ( ) [9] ( ) [10] ( ) [11] fibrer_naturfibrer.aspx ( ) [12] ( ) [13] ( ) [14] ( ) [15] ( ) [16] Tekstile_r%c3%a5materialer_og_kemofibre/grege ( ) [17] Tekstile_r%C3%A5materialer_og_kemofibre/ramie ( ) [18] Tekstile_r%C3%A5materialer_og_kemofibre/silke/silke_(Produktion)?highlight=silke ( ) [19] (rakleblomstrede)/hamp?highlight=hamp ( ) [20] (s%c3%b8jleblomstrede)/bomuld/bomuld_(produktion,_handel_og_forarbejdning) ( ) [21] n%c3%a6lde?highlight=n%c3%a6lde ( ) [22] (diskusblomstrede)/h%c3%b8r/h%c3%b8r_(tekstiler)?highlight=h%c3%b8r ( ) [23] ( ) [24] ( ) [25] ( ) [26] ( ) [27] ( ) [28] ( ) [29] ( ) [30] ( ) 20 contrast Strategisk design Materialekompendium Referencer

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

TEXTIL BOG TEXTIL BOG

TEXTIL BOG TEXTIL BOG TEXTIL BOG TEXTIL BOG Kvalitetsbegrebet Textiler udgør en dominerende del af vore daglige omgivelser. Vi går klædt i tøj af textiler i rum med textiler på gulv og vægge; om dagen sidder vi på textilbetrukne

Læs mere

REPAIR YOUR HEAL YOUR

REPAIR YOUR HEAL YOUR REPAIR YOUR HEAL YOUR Hair&Soul I århundreder har healere og alkymister i hele verden vendt sig til naturens rige ressourcer til medicinsk og kosmetisk brug. Med olie fra macadamia nødder, der fi ndes

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

GOSA Puder. Produktguide

GOSA Puder. Produktguide 26 _013 Produktguide GOSA Puder Syntetiske fibre Dun/fjer Lyocell Maskinvaskes ved 60 Tørres i tørretumbler Hvordan sover du? Vidste du, at dine sovevaner bestemmer, hvilken pude du skal vælge? Du sover

Læs mere

Ny teknologi til at reparere skadet hår

Ny teknologi til at reparere skadet hår Presseinformation September 2008 Schwarzkopf Gliss - Ny teknologi til at reparere skadet hår Et skadet hår bliver tørt og mat, men der findes også skader i den indre struktur som ikke er at se for det

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området.

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området. INTRO Dette katalog er udfærdiget som et ide- og inspirationskatalog, der skal vise nogle muligheder for fastgørelse af p-kateter, når dette ikke er i brug. Alle løsninger tager sit udgangspunkt i dagligdagen,

Læs mere

Pelspleje og generel hygiejne

Pelspleje og generel hygiejne Pelspleje og generel hygiejne Uanset om din hund er kort- eller langpelset har hunden behov for regelmæssig pleje af pelsen. Pelspleje er ikke kun nødvendigt for at hundens pels ser godt ud, men også en

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN Bøger om reparation af orientalske tæpper: Peter F. Stone: Oriental Rug Repair, Greenleaf Company, Chicago 1981, ISBN: 0-940582-00-7 Majid Amini: Oriental

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 3 Stalden 1) En hestefarve der består af store uregelmæssige sorte og hvide områder kaldes? A) Piebald B) Skewbald C) Appaloosa D) Skimmel 2) ( skipping out ) Tømme en

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Pakkeliste til sommerrejse i Island

Pakkeliste til sommerrejse i Island Pakkeliste til sommerrejse i Island Rigtig beklædning er forudsætningen for, at man får det bedste udbytte af en rejse, der foregår meget udendørs og i verdens smukkeste natur. Dette er vores forslag til

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Ainhoa Bio økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Bio Til økologisk hudpleje Biolinien fra Ainhoa er en bred økologisk hudpleje- og makeupserie, der som det første professionelle hudplejemærke i verden

Læs mere

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N & UDEN A M MONIAK P e r m a n e n t fa r v e c r e m e u d e n a m m o n i a k NATURLIGE INGREDIENSER PA R A B E N P P D U D E N be BLACK be RED be BROWN be BLOND At være GREEN : Det er en ansvarlig og

Læs mere

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/?

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Da JEG FØRSTE GANG BLEV FARMOR, købte jeg en vaskekurv i plastik og fyldte den med lidt købt og en masse hjemmelavet. Det hjemmelavede blev forsynet

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG L AGNER TIL R OVERSKUD TIL OMSORG Lagner til VENDLET VENDLET-systemet består bl.a. af et glidelagen og et træklagen. Glidelagnet placeres direkte på sengens madras Træklagnet fæstnes på VENDLET-systemets

Læs mere

TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION

TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION Tyg til hunden er en stor og vigtig produktgruppe hos alle dyrehandlere. Tyg elskes af de fleste hunde og gør derudover også stor nytte når de tygges.

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER STØVLEGUIDE Uanset hvilken vinter vi får, er et par vinterstøvler nødvendige i dit barns skogarderobe. Vinterstøvler skal kunne

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke...

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Tekstilhåndbog Indhold Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Diagram... Regenerede fibre... Viskose... Syntetiske fibre... Polyester... Trevira cs... Polyamid

Læs mere

Sov bedre. - mærk en forskel

Sov bedre. - mærk en forskel Sov bedre - mærk en forskel [ Værd at vide ] Du behøver ikke at vide, hvad der er i din madras for at ligge godt. Men vi ved, hvad du behøver for at ligge godt og få en god nats søvn. Den viden bruger

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler.

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Dansk Erhvervsbeklædning aps. SE-nr. 34 04 62 63 Bates blev grundlagt i 1885 og har gennem tiden bl.a. leveret fodtøj

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33 Opgave om Materialeforståelse Toiletpapiret Lise La Cour og Lea Blak WI33 Indhold Side Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Papirets historie... 3 Anvendelse og genanvendelse... 4 Svanemærket... 5 Skovdød...

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

teamtøj i eget design

teamtøj i eget design teamtøj i eget design er en tekstil virksomhed der blev etableret i 1948. Siden starten har vi fokuseret på sportstøj og elite sport. Vi har fokuseret på cykelsporten siden 1997, hvor vi startede vores

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Tekstilhåndbog Indhold Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Diagram... Regenerede fibre... Viskose... Syntetiske fibre... Polyester... Trevira cs... Polyamid

Læs mere

Din søvn er vores passion -

Din søvn er vores passion - Din søvn er vores passion - velkommen til en revolution indenfor sund søvn www.nordiccomfort.dk Din søvn er vores passion og vi mener det seriøst! Fordele NATURLIGT ALLERGIVENLIGT Silke indeholder et

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk AUGUST 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Her kommer folderen for august med herlige broderier og

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Grafik & Billede PHOTOSHOP ILLUSTRATOR

Grafik & Billede PHOTOSHOP ILLUSTRATOR Grafik & Billede PHOTOSHOP ILLUSTRATOR VECTORGRAFIK I ILLUSTRATOR Første opgave er lavet i Photoshop og Illustrator og gik ud på, at forvandle et foto til vectorgrafik. Dette gøres ved først, at bearbejde

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed!

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Forestil dig, at du nu kan få den fineste og blødeste børne- og babysengetøj, der samtidig er meget allergivenligt! Forestil

Læs mere

DET LUGTER AF FÅR Et forløb hvor børn får mulighed for at stifte bekendtskab med fårene og får indsigt i uldens forskellige muligheder.

DET LUGTER AF FÅR Et forløb hvor børn får mulighed for at stifte bekendtskab med fårene og får indsigt i uldens forskellige muligheder. DET LUGTER AF FÅR Et forløb hvor børn får mulighed for at stifte bekendtskab med fårene og får indsigt i uldens forskellige muligheder. Denne rapport er en del af Kvalitetsløft Natursamarbejdet et to-årigt

Læs mere

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle.

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle. Disclaimer: Opskriften er til fri afbenyttelse i nonkommercielle sammenhænge. Det betyder, at du ikke må videresælge opskriften hverken som din egen eller som min. Du må heller ikke regne med nogen former

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Milk_Shake Argan Line: Paraben- salt og sulfatfri serie baseret på økologisk Argan Olie, der giver styrke, fugtighed, glans og fleksibilitet.

Milk_Shake Argan Line: Paraben- salt og sulfatfri serie baseret på økologisk Argan Olie, der giver styrke, fugtighed, glans og fleksibilitet. Nr. 2 / 2011 / www.rokkedal-nfc.dk MAGAZINE Lækre nyheder fra Læs mere om de nye produktserier Integrity System og Argan Line 2-3 + Gode tilbud på stribe fra milk_shake i hele magasinet - både for dig

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel www.royalcanin.dk En enestående intelligent hund Bag Puddelens elegante udseende gemmer der sig en livlig, nysgerrig sjæl med sjældne intellektuelle evner.

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere