contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM"

Transkript

1 contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM

2

3 TITELBLAD PROJEKT TITEL contrast STUDIEENHED 4. MA - Industriel Design, Lang afgang Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Efteråret Foråret 2011 TEMA Udvikling af en designstrategi til private label produktion Projektgruppe MA4-ID1 Projektperiode Vejleder Kaare Eriksen Samarbejdspartner glerups.dk Oplag: 5 Sidetal: 21 Helle Mølgaard contrast Strategisk design Materialekompendium Titelblad 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE TRÅDE OG TEKSTILER 5 Tråde 6 Spinding 6 S- og Z-spinding 8 Trådens tykkelse 9 Vævet tekstil 10 ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FIBRE 11 Fåreuld 12 Øvrige naturfi bre 16 Blanding af naturfi bre 18 REFERENCER 20 INDLEDNING Dette kompendium forklarer kort de forskellige begreber, der benyttes indenfor garner og tekstiler, for at kunne forstå tekstiler og trådes opbygning, og hvilke funktionelle og æstetiske egenskaber de har. Garner og tekstilers kvalitet og egenskab afhænger af de fi bre, som de er spundet af. Derfor undersøges forskellige naturfi bres egenskaber, dyrkningsforhold og udvindingsmetode, så der kan foretages et velbegrundet valg, når materiale til både det vævede og fi ltede tekstil skal vælges. Læsevejledning Dette kompendium anvender, ligesom rapporterne, Harvard metoden til kildehenvisning. Hver reference skrives [x], hvor x refererer til en bog eller webadresse, som er angivet i litteraturlisten bagerst i kompendiet. Illustrationerne skrives ill. x, hvor x er nummeret på den illustration, der henvises til (eksempelvis ill. 07). Illustrationer, der ikke er egne, vil fremgå af illustrationslisten. 4 contrast Strategisk design Materialekompendium Indholdsfortegnelse

5 Trådens opbygning har betydning for tekstilers egenskaber og kvalitet. Dette kapitel tager derfor udgangspunkt i basale defi nitioner indenfor tråd, garn og stof, for at skabe en grundlæggende forståelse herfor og for at kunne argumentere for valg af materialer til det endelige produkt. Enkeltbinding, også kaldt toskaft eller lærredsbinding, er den mest simple tekstilform. Ens tråd (tykkelse og antal tvindinger) i kæde og islæt. Ligesidet kipper, også kaldet twill. Giver et diagonalt mønster i stoffet, som er mere blødt og har større krympemodstand end enkeltbinding. Eksempel på enkeltbinding Krydskipper Reps- eller Oxfordbinding. Blød og stærk binding. Eksempel på krydskipper Eksempel på repsbinding Ill. 02: Vævningstyper [Henningsen, 1995], [www.tailorstore.dk] TRÅDE OG TEKSTILER

6 TRÅDE En tråd har ubegrænset længde og kan bestå af en enkel fi ber eller fl ere sammenspundne. Fiberens længde har betydning for trådens kvalitet, styrke og egenskaber, og som hovedregel giver en længere fi ber en bedre kvalitet. Garn bestående af stabelfiber Filamentfiber Enkelttvundet - 1 tråds garn Fibre inddeles i to kategorier, stabelfi bre og fi lamentfi bre (def. 01). Stabelfi bre har en begrænset fi berlængde og sammenspindes derfor med andre fi bre til et garn af ubegrænset længde. Filamentfi beren har i forvejen en ubegrænset fi berlængde, og er derfor en tråd i sig selv. Definition 01: Stabelfibre og filamentfibre Stabelfi bre Begrænset fi berlængde Alle plantefi bre og mange af de øvrige naturfi bre Filamentfi bre Ubegrænset fi berlængde, er en tråd i sig selv Kemofi bre og silke Fibrene kan enten være naturligt eller syntetisk fremstillet, hvor naturfi bre kan inddeles i vegetabilske, animalske og mineralske, mens de syntetiske fi bre går under betegnelsen kemofi bre. Ill. 04: Tvundne tråde [Warburg, fig. 1-4, s. 13] [Warburg, 1974], [www.ylicorp.com], [www.tailorstore.dk] Dobbelttvundet - 2 tråds Mere levende overflade og glans end 1-tråds, da den reflekterer mere lys. Kaldes også for two-fold eller two-ply. Tredobbelttvundet - 3 tråds Mindre levende end 2-tråds garn, da den lukker af for refleksionen og bliver helt rund. Egnet hvor der kræves stor styrke. Tvinde For at forstærke og forskønne tråden, uanset om det er et garn eller en fi lamentfi ber, kan to eller fl ere tråde snos sammen, hvilket kaldes at tvinde. En tråd kan således bestå af fl ere tråde som også kan være tvundet. Illustration 04 viser egenskaber for enkelt-, dobbelt- og tredobbelttvundne tråde. [Warburg, 1974], [www.ylicorp.com] Kamgarn Kartegarn Ill. 03: Kamgarn og kartegarn [Warburg, fig. 5 og 6, s. 14] 6 contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler

7 SPINDING Kamgarn, kartegarn og kæmmet garn Der fi ndes to spindingsmetoder indenfor garner; kamgarn og kartegarn, og da spindingen skal understrege og forstærke fi berens egenskaber og karakteristika, er det fi berens længde og glathed, der er afgørende for valg af metode. Kamgarn (def. 02) består af lange og glatte fi bre; mens kartegarn (def. 03) består af korte og krusede fi bre. Kartegarn og kamgarn kan også sammenspindes, for at få et produkt, som tildeles noget af kamgarnets styrke og kartegarnets varme. Definition 02: Kamgarn Materiale Lange og glatte fi bre (hør, uld og skårne kemofi bre) Bearbejdning Kæmmes til fuldstændig parallelisering og snos sammen i udstrakt tilstand Egenskaber Mekaniske: Massivt, slidstærkt, køligt (begrænset mængde isolerende luft imellem fi brene) og uelastisk. Styrken afhænger af fi brenes styrke, jo større styrke desto færre brud og desto stærkere er det samlede produkt. Glat overfl ade, som gør kamgarnet støv- og smudsafvisende Æstetiske: Kan presses i folder og plisseer. Blankt produkt med klare farver og høj glans, som refl ekterer lyset. Det krøller let. Brugsområder Tekstiler, der kræver høj slidstyrke og glans. Boligtekstiler, møbelbetræk, gulvtæpper, gardiner og billedvæv. Definition 03: Kartegarn Materiale Korte krusede fi bre (uld, bomuld og skårne kemofi bre). Bearbejdning Kartes og spindes; fi brene ligger tilfældigt. Egenskaber Mekaniske: Let, porøst, varmt og elastisk (pga. der er plads til luftlommer mellem fi brene). Mindre slidstærkt end kamgarn. Æstetiske: Blød, lodden, mat og uklar i farven. Brugsområder Til varme, bløde og elastiske tekstiler. Beklædning hvor tøjet skal være krølfrit eller hvor krøllerne retter sig selv ud pga. elasticiteten. Industrielt skelnes der ikke blot mellem kartegarn og kamgarn, men også kæmmet garn. Kartegarn er lig foregående defi nition; derimod må kamgarn kun benyttes om færdigvarer, der er produceret af ren uld (def.04), mens alt andet betegnes kæmmet uld. Definition 04: Standarder for fåreuld Ren uld: 100% ren, ny uld (men også 95% ren, ny uld + 5% effektgarn) Hel-uld: 100% uld, ny eller opkradset (men også 92% uld + 3% andre fi bre + 5% effektgarn). Opkradset uld er lavet af frasorteret tekstil, som opkradses og fi ltes eller spindes på ny. Ulden er af lavere kvalitet, da processen giver kortere fi bre. Halv-uld: Min. 50% uld + andre fi bre Ulden: Min. 15% uld + andre fi bre Definition 05: Hørstandarder Hellinned: 100% hør (men også 95% hør + 5% andre fi bre, som effektgarn) Halvlinned: 50% hør (men også 45% hør + 5% andre fi bre, som effektgarn) + 50% andre fi bre (almindeligvis bomuld) [Warburg, 1974] Filamentfibre Indenfor fi lamentfi bre, fi ndes der ligeledes forskellig former for spinding, eksempelvis kontinuerlig fi bertråd, teksturtråd og enkeltfi bertråd. Kontinuerlig fi bertråd er en stærk, konsistent tråd, lavet af et antal kontinuerlige syntetiske fi bre, tvundet til en enkel tråd. Teksturtråd er parallelt løbende fi lamentfi bre, der ikke er snoet, og derfor giver et meget blødt og uldent udtryk, hvor tråden nemt splittes, så de enkelte fi bre kan ses. Denne type tråd bruges eksempelvis til overlock symaskiner. Enkeltfi bertråd består af en enkel fi lamentfi ber, der fås i forskellig diameter alt efter ønsket trådtykkelse. Der fi ndes også en kombination af garn og fi lamentfi ber kaldet kernespundet tråd, hvor tråden består af en fi lamentkerne dækket af stabelfi bre, som kan tvindes med lignende tråde. Herved opnås styrken fra fi lamentfi beren og den bløde overfl ade fra stabelfi brene. [www.ylicorp.com] contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler 7

8 S OG Z SPINDING Der eksisterer to spinderetninger, den venstredrejede S-spinding og den højredrejede Z-spinding (ill. 05). Tvindingen kan foregå i samme retning som spindingen eller modsat (def. 06), og ses der på det færdige stykke stof, kan dets islæt og kæde (ill. 06) have ens eller modsat spinderetning (ill. 07), hvilket giver forskellige egenskaber. Definition 06: Tvinderetning på spundne tråde Tvundet i samme retning som de spundne tråde Hård og uelastisk garn Vanskelig at fi ksere snoningen, hvilket betyder at den krøller Kæde Islæt Ill. 06: Kæde og islæt Kæde, også kaldt trend, er de længdegående tråde i stoffet. Islæt, også kaldt skud, er de tværgående tråde i stoffet. [Warburg, 1974], [Henningsen, 1995] Tvundet i modsat retning af de spundne tråde Mere blød og føjelig end 1-tråds garn Større styrke end 1-tråds garn Mere levende spil end 1-tråds garn pga. refl eksion af lyset [Warburg, 1974] Tråd, der benyttes til symaskiner, er altid Z-spundet, da symaskinen drejer tråden i denne retning, og derfor vil kunne dreje S-spundne tråde op. [www.ylicorp.com] Vævet stof hvor kæde og islæt har ens spinderetning. Snoningerne ligger vinkelret på hinanden. Ill. 05: S- og Z-spinding [Warburg, fig. 7, s. 15] S-spinding Benyttes til garn, der skal have stor styrke Kæden til væven, også kaldt rendegarn Kamgarn Stof hvor kæde og islæt har modsat spinderetning. Kæde er S-spinding (sort) Islæt er Z-spinding (rød) Snoningerne ligger i samme retning. Giver et ensartet og behageligt produkt med smukke effekter, der kan blive ekstra tæt og elastisk ved valkning. Z-spinding Benyttes til garn, der skal være blødt og varmt Islæt til væven Kartegarn til strikning Ill. 07: Spinderetning eller tvinderetning for kæde og islæt [Warburg, fig. 8, s. 16] 8 contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler

9 TRÅDENS TYKKELSE Fastlængde princippet Denier Tex Fastvægt princippet Metrix count Lea Cotton count Wool count Ill. 08: Definition af størrelsessystemer [www.ylicorp.com] Enkelttvundet Dobbelttvundet Tredobbelttvundet Osv. Definition Jo højere nummer, desto tykkere garn. 1 denier = 1 g/9000 m 1 tex = 1 g/1000 m Denier - tråd d: 1 tråd a 135 g/9000 m = 135d 68d x 2: 2 tråde a 68 g/9000 m = 135d 45d x 3: 3 tråde a 45 g/9000 m = 135d... Jo højere nummer, desto finere garn. 1 metrix count = 1 m/g 1 lea = 300 yrd/lb 1 cotton count = 840 yrd/lb 1 wool count = 265 yrd/lb Cotton count - tråd 15 15/1: 1 tråd a 15 x 840 yrd = 1 lb 30/2: 2 tråde a 30 x 840 yrd = 1 lb 45/3: 3 tråde a 45 x 840 yrd = 1 lb Ill. 09: Eksempel for denier tråd 135 og bomuldstråd nummer 15 Tråden kan være tvundet af 1 eller flere tråde, og derfor findes der forskellige tråd 135d og tråd 15NeC.... Betegnelse [Td, d] [TEX, T] [Nm] [Ne, L] [Ne, NeC, NeB] [NeW] Trådens tykkelse afhænger af materiale, art og fi berens fi nhed, men den bør minimum indeholde fi bre i tværsnit for at have en acceptabel styrke. Antal snoninger af tråden har også betydning for styrken og jo fl ere snoninger en tråd har, desto stærkere, hårdere og koldere bliver den, fordi luften presses ud af den. Med færre snoninger bliver tråden lettere, varmere og mere skrøbelige, og hvis den er er lavet af uld, vil den have en tendens til at sammenfi ltre i vask. [Warburg, 1974] Trådens tykkelse betegner forholdet mellem trådens længde og vægt og kaldes den lineære densitet, garnnummer og størrelse. Der fi ndes mange forskellige størrelsessystemer, men de kan groft deles i to kategorier - fastvægtsprincippet og fastlængdeprincippet (ill. 08). For fastvægtsprincippet gælder, at jo højere nummer, desto fi nere tråd, modsat fastlængdeprincippet, hvor jo højere nummer betyder en tykkere tråd. [www.ylicorp.com] Størrelsesstandarder Ofte er de spundne garner opgivet efter standarden Cotton Count System (NeC), mens fi lamentfi brene angives i Denier (Td). En universal standard kaldet Tex, er forsøgt implementeret for alle trådtyper indenfor industrielle sytråde. USA og Storbritannien benytter oftest de klassiske standarder, mens Canada og det øvrige Europa benytter den universale [en.wikipedia.org]. Illustration viser et udsnit af de forskellige standarder, deres defi nition og eksempler. [www.ylicorp.com] Vægtklasse Meget fin Fin Medium Grov Meget grov Cotton count 80/2, 120/3 60/2, 90/3 30/2, 45/3 17/2, 25/3 12/2, 18/3 Tex T-15 T-20 T-40 T-70 T-100 Metrix count Denier 135d, 68d x 2, 45d x 3 180d, 90d x 2, 60d x 3 350d, 175d x 2, 117d x 3 630d, 315d x 2, 210d x 3 900d, 450d x 2, 300d x 3 Nåle str. 9/65 10/70 14/90 18/110 20/125 Ill. 10: Tråde og garners vægtklasse og valg af nål [designer-entrepreneurs.com] contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler 9

10 VÆVET TEKSTIL Størrelsesstandarderne benyttes endvidere indenfor vævet stof til at bestemme tykkelsen på den tråd, der benyttes til islæt og kædegarn. Herudover fi ndes der standarder til at betegne stoffets vævningstæthed, altså antallet af tråde i stoffets længde- og bredderetning på en in 2. Denne betegnelse benyttes oftest for bomuldsprodukter, og værdien angiver stoffets kvalitet (def. 07). Definition 07: Bomuldsstoffets kvalitet Standard: 150 God kvalitet: 180 Percale: 200 eller derover, et meget tætvævet stof Der er ikke konsekvens i hvorledes trådene tælles, men det er mest almindeligt at tælle den samlede tråd uanset om den er enkelttvundet, dobbelttvundet eller tvundet af endnu fl ere tråde. Dog angives nogle stoffer efter hver enkel tråd, de tvundne tråde består af, hvorved kvalitetstallet bliver højere. Eksempelvis kan en kvalitet på 200, fremstå som 600, hvis den består af 3-tråds tvundne tråde. Derfor benyttes der også andre standarder for stofkvaliteter. [en.wikipedia.org] Ends per inch (e.p.i.) og picks per inch (p.p.i.) Ends per inch beskriver antallet af kædegarn, der er per tomme af vævet stof, mens picks per inch beskriver antal islæt. Stoffets grovhed afhænger af vævningstype og trådens tykkelse, og jo tykkere tråd, desto færre e.p.i. eller p.p.i. [en.wikipedia.org] Stofkvalitet og vævningstyper Det garn, som stoffet er vævet af, har indfl ydelse på resultatet af slutproduktet og den endelige kvalitet. Garnet er ofte enkelttvundet eller dobbelttvundet, hvor den første benyttes til kædegarnet, som ikke er synlig og det dobbelttvundne benyttes til islæt, da denne har en fi nere struktur og glans, og føles mere silkeagtig grundet de to tråde Eksempel: Ens garntykkelse, med forskellig antal tvindinger Kædegarn str. 50s Islæt str. 100/2s Begge garner er af samme tykkelse, hvor kædegarnet er enkelttvundet og islæt dobbelttvundet. S et angiver at det er angivet efter Cotton Count systemet. Der fi ndes forskellige vævningstyper og det mest almindelige er enkeltbindingen. Illustration 02 (s. 5) viser en oversigt over forskellige vævningstyper og deres egenskaber. [www.tailorstore.dk] Tekstilers tykkelse Tekstiler inddeles efter tykkelse og hvor massive de er, så fabrikanten ved, hvilken type symaskine og synål, der er nødvendig, for at kunne bearbejde materialer. Illustration 11 viser en oversigt over valg af trådstørrelse og symaskinenål i forhold til tekstilets densitet. [www.ylicorp.com] Tekstilvægt g/m Trådstørrelse T-16 til T-24 T-24 til T-30 T-30 til T-50 T-40 til T-60 T-60 til T-135 Nåle str. 9/65, 10/70 10/70 14/90 14/90 18/110, 20/125 Ill. 11: Valg af garnstørrelse i fht. tekstilvægt [designer-entrepreneurs.com] 10 contrast Strategisk design Materialekompendium Tråde og tekstiler

11 Ill. 12: Forskellige uldtyper [Warberg, fig. 144, s. 179] a) Leichester e) Ukendt race b) Norsk spelsau dækhår f) Mohair c) Norsk spelsau underuld g) Spelsau-stabel med dækhår og underuld d) Marsk h) Cheviot Kvaliteten af tråde samt vævede og fi ltede tekstiler afhænger af de materialer, de er lavet af. Dette kapitel vil derfor tage udgangspunkt i selve materialet og fokusere på naturfi brene indenfor den animalske og den vegetabilske kategori. Hovedfokus placeres på fåreuld, da det er den eneste naturfi ber, der kan fi lte af sig selv, hvor uld og hår fra andre dyr skal gennemgå en kemisk behandling. Endvidere er det muligt at fi lte alle naturfi bre så længe de indgår i en blanding med minimum 40% fåreuld. [Ågren, 1976] i) Oxforddown j) Merino Dækhårets ydrecellestuktur Ill. 13: Uldhårets opbygning [Ågren, fig. 144, s. 47] Dækhårets yderceller ligger kant mod kant mens underuldens celler ligger over hinanden som teglsten. Det ydre tekstil, som skal beklæde hjemmeskoen, kan enten laves af animalske eller vegetabilske fi bre, og derfor vil silke, hør, hamp, nælde og bomuld fremgå af en oversigt sammen med ulden, hvor deres overordnede karakteristikas og egenskaber bliver beskrevet. Afsnittet Fåreuld tager udgangspunkt i bøgerne Spindebog af Lise Warburg og Tovning af Katarina Ågren, og kilderne vil derfor ikke blive nævnt yderligere for dette afsnit. Underuldens ydrecellestuktur ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FIBRE

12 FÅREULD ULDHÅRET Uldhåret kan inddeles i tre kategorier, alt efter kvalitet og egenskaber. (Ill. 12, s. 11) Underuld, også kaldet bunduld, er blød, ofte kruset og med lav glans og er normalt kortere end dækhår. Den er isolerende og meget fugt absorberende, hvorfor den ofte bruges til beklædningstekstiler. Dækhår er grovere og har en høj glans, da hårstråets opbygningen giver det en god evne til at refl ektere lyset. Hårfi beret er langt, spændstigt og ofte med kraftige bølger eller helt ret. Dets jævne struktur gør det vandafvisende men svært at fi lte. FÅRERACER OG TYPER Der eksisterer over 200 fåreracer, som enten har eksisteret i mange hundrede år eller er blevet krydset med andre racer, for kødets skyld; nogle gang på bekostning af uldens kvalitet. Fårene kan inddeles i fi re kategorier afhængig, af hvilken type uld de gror. Der fi ndes racer med udelukkende underuld, eksempelvis merinofåret og de engelske downracer, som får en uldlængde på 5-15cm. Racer med udelukkende dækhår er eksempelvis lincoln, leichester, romney-marsh og cheviot, hvor hårene er op til 40cm lange. Endelig er der de primitive og ældre racer, der både har underuld og dækhår, hvor ulden kan sorteres eller blandes, når tekstilerne skal fremstilles. Den sorterede underuld regnes for mere værdifuld, og kan bruges til beklædningstekstiler, mens de frasorterede dækhår, der bliver op til 50cm lange, kan bruges til tæpper og andre boligtekstiler. Tekstiler, bestående af en blanding, får underuldens blødhed og varme og dækhårenes styrke og glans. Eksempelvis er det racerne norsk spelsau, engelsk mountainsheep, skotsk blackface og gotlandsk utegångsfår, der hører til denne kategori. Stikkelhår, også kaldet dødhår, er meget grov, ret og uden glans og har store marvkanaler, hvilket gør det sprødt og svagt. Denne fi ber frasorteres oftest, men bruges i tweedgarner, hvilket giver garnet dets karakteristiske udtryk. Racer kaldet crossbreds, har en kombination af underuld og dækhår; eksempelvis krydsninger mellem merino og engelske dækhårsfår. Hårene er grovere og mindre krusede end merinoens, men de har en længde på 15-20cm, og ulden bruges ofte til grovere beklædningstekstiler Ill. 14: Kvalitet inddeling, efter Warberg, fig. 30, s. 36 1] Bov- og sideulden er den bedste og alt afhængig af race er den lang og glansfuld. 2] Rygulden er god, men vind og vejr har ofte udvasket og udtørret den. 3] Låruld er længere og grovere end bov- og sideulden. 4] Haleulden kaseres i langt de fleste tilfælde, fordi den er grov, snavset og ofte misfarvet af afføring og urin fra dyret. 5] Buguld er blød men kortere og mere beskidt end bov- og sideulden. 6] Benuld kan indeholde mange stikkelhår contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

13 ULDENS KVALITET Klipuld giver den bedste uldkvalitet og afklippes fra levende får. Skinduld er ulden fra slagtet dyr og er sværere at bearbejde. Uld fra selvdøde dyr bør ikke benyttes, da den er meget vanskelig at bearbejde. Uldens længde og kvalitet afhænger af dyrets alder, race, levebetingelser (vejr, klima og føde) og hvor ofte det klippes. Lammeuld er uensartet, blød, fi n og alt efter race kan det kruse. Denne uldtype krymper ikke og kan derfor ikke fi lte. Senere får dyret en mere jævn og grov uld, men først efter seks år leverer det en god fåreuld. Jo oftere en uld klippes desto ringere bliver den i kvalitet. En meget kort uld kan kun bruges til kartegarn og er svær at sortere, da den er for kort til at danne en sammenhængende pels, og derfor let blandes. Klippes fåret en gang årligt, får det en uld på 2,5-40cm, mens den bliver op til en meter lang, ved at klippe den hver andet eller tredje år. Ulden bør ikke være kortere end 5cm lang hvis den skal spindes. Uldens kvalitet afhænger også af pelstætheden, som er antallet af hårsække, også kaldet follikler, der er pr. mm 2. Som to yderpunkter kan nævnes merinofåret med 80 follikler pr. mm 2 og den svenske landrace rya, som har 15 follikler pr. mm 2. Våruld og høstuld Våruld klippes af fåret til foråret og kvaliteten afhænger af om dyret har gået ude eller inde om vinteren. Hvis dyret har gået ude i koldt og fugtigt vejr er fi brene lange og tykke. Uld fra får, der har opholdt sig indenfor, har en forringet kvalitet og bliver let snavset af halm og møg, og fi ltre især i nakken på dyrene, da de går tæt sammen. Høstuld klippes ud på sensommeren og er vokset ud i løbet af sommeren. Den er længere, mere glansfuld, krymper mindre og har fi nere fi bre end våruld, og den er mindre beskidt, eftersom dyret går ude. Uldens farve Oprindelig var fåret brunt, men gennem krydsninger fi ndes der nu både sorte, grå og hvide variationer. Uldens farve har også betydning for uldens kvalitet, og helt hvid pels foretrækkes fremfor hvid pels, som er pletvis sort eller har sorte nister. Dette skyldes, at sort uld er sværere at fi lte og som hovedregel er mørk uld ikke lysægte. Sort uld bliver derfor ofte brunlig, grundet solens afblegende effekt, dog med undtagelse af norsk spelsau, som har en lysægte sort uld. Hvid uld benyttes derfor oftest til farvning, da farverne ikke bleges af UV-lyset. En pels, der er kunstigt farvet, vil imidlertid altid være mindre blød og varm end naturfarvet uld. Uldens sortering Hver kvalitet sorteres og vaskes for sig, således at bedre kvaliteter ikke ødelægges af dårligere kvaliteter (ill. 14). Kort, grov og marvuld, som eksempelvis lår-, ben- og buguld, kan blandes og bruges til grov tweed o.lign, mens det mest beskidte og misfarvede bliver kasseret. ULDENS FINHED OG FILTNINGSEVNE Fibrenes tykkelse afhænger af uldens tæthed og uldtype, jo fi nere fi ber desto fl ere krusninger har det. Et uldhår kan have mellem 1-12 krøller pr. cm, hvor eksempelvis merino har 12 mens svensk rya har 1-3 krusninger. Jo tyndere og mere kruset et hår er, desto bedre fi lter det, og derfor er uldens fi ltningsevne især høj for underuld. Dette skyldes underuldens opbygning, hvor hvert strå består af celleplader lagt oven på hinanden som teglsten (ill. 13, s. 11). Disse plader danner modhager, der låser hårene sammen ved fi ltning, og denne fi ltningsevne øges ved tilførsel af fugt, varme, tryk og bevægelse, da pladerne rejser sig endnu mere og hårene skubbes sammen. contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 13

14 FÅRERACER MERINO Spansk race importeret fra Lilleasien. Eksporteret til Australien, New Zealand og Sydafrika. Merinoen giver kun hvid underuld, og den er blød, fiberrig og tæt, hvilket gør den til en af de bedste uldkvaliteter, som er meget populær. RYAFÅR OG NORSK SPELSAU Nordiske landracer Underuld Let, luftig, bølget og blød. Dækhår Lang, bølget, silkeskindende og stærk. Uldfarve Begge får giver enten hvid uld eller uld i brune eller sorte nuancer. Norsk spelsau kan også være brogede, og det er den eneste fårerace, hvor det ikke kun er den hvide uld, som er lysægte. LEICHESTER Engelsk race Generelt Fornem hvid uld som ligner silke og er smudsafvisende, samt er på højde med norsk spelsaus kvalitet. Det meste af ulden er hvid, men grå forekommer også. Underulden er blød mens dækhårene er kraftige, bølgede og af høj glans. Kartegarnet giver et tykt garn, mens kamgarnet er specielt egnet til blankt, tyndt og fint kjoletekstil, møbelbetræk, boligtekstiler og billedvæv. MARSK ROMNEY SHEEP Lever i marskområderne i Sønderjylland, og da den er hårdfør, kan den gå ude året rundt. Generelt Giver ca. 10 kg uld om året, som er meget lang og let at sortere. Ulden er spændstig og glansfuld. Den er enten sort, brun, hvid, i grå nuancer eller broget. Underuld benyttes til kartegarn, groft garn, sportsbeklædning, sokker, huer, vanter, udendørsbeklædning. Dækhår benyttes til kamgarn, møbelbetræk, billedvæv og garner med høj styrke, glans og smudsafvisende egenskaber. GOTLANDSK UTEGÅNGSFÅR Gammel nordisk race Generelt Ulden er i grå nuancer, lige fra hel lys til koksgrå. Den er fin lang, skindende og tæt, med korte og bløde krøller. Underuld er lysere i farven end dækhårene. Sidstnævnte har blanke og bølgede fibre. OXFORDDOWN Engelsk race og primært et kødfår, men det producerer meget uld. Fåret giver kun underuld, som er blød, finfibret, kruset og lysebrun med svag glans. Kartegarn benyttes hovedsagelig til industrielt fremstillede produkter, men den kan også anvendes til strikkegarn. TEXEL Hollansk race Ulden er hvid, kruset, grov, kedelig, karakterforladt og og bedst til kartegarn, men bruges meget i industrielt producerede produkter. Ill. 15: Dyreracers hår- og uldegenskaber De beskrevne dyr er fåreracer, gederacer eller af kamelfamilien, men der kan også benyttes fæhår, hestehår fra hestehalen og hår fra angorakat, angoramarsvin, kanin og hund, når der skal spindes garner eller filtes produkter. [Warburg, 1974], [Ågren, 1976], [en.wikipedia.org], [www.spealsau-foreningen.dk] 14 contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

15 ALMINDELIG GED God, fyldig uld med underuld og dækhår Dækhår Groft og slidstærkt garn, som bruges eksempelvis til gulvtæpper GEDERACER KASHMERE Tibet, Kina, nordlige Indien Generelt Dyret kæmmes i fældningssæsonen, ulden håndsorteres og hvert dyr giver 120g underuld, hvilket gør den dyr. Dækhårene er 5-12cm lange, stride og grove, mens underulden er 2½-12cm, finfibret, silkeblød og uelastisk. Faconsyet tøj mister let facon og ulden tåler ej kemikalier. Ulden blandes ofte med fåreuld, grundet manglende elasticitet. ANGORA Lilleasien, Sydafrika, USA især Texas Generelt Ulden kaldes mohair og betegnes som verdens bedste uld. Den er finfibret, uforlignelig blød, elastisk, stærk og meget glansfuld. Den filter ikke og bliver utrolig hvid efter vask Dyret klippes to gange årligt og giver 10-20cm lange hår og op til 30cm på ældre dyr. Den bløde kvalitet anvendes til strikkegarn og beklædning. Den kraftige kvalitet anvendes til tæpper, møbelstof og parykker. KAMELFAMILEN ALMINDELIG KAMEL Himalaya egnene Dyret skal leve køligt for at give god uld til beklædning Generelt Ulden fældes, indsamles og håndsorteres Farven er gyldenbrun og kan ikke bleges kun farves mørkere Underuld Bløde, fine fibre, der er 2½-15cm og bruges i strikvarer og til beklædning LAMA Syd- og mellemamerika Generelt Op til 30cm lange fibre, som har høj glans og styrke. Underulden er lidt grovere end kamelens og er enten hvid, brun eller sort. Anvendelse Fine beklædningstekstiler, strikvarer og indianernes egne tekstiler. ALPAKA Sydamerika Generelt Op til 60cm lange fibre, som har høj glans og styrke. Farven er hvid, beige, brun eller sort. Anvendes til samme formål som lamauld. VICUNIA Sydamerika Generelt Verdens dyreste uld, da den ikke trives i fangenskab og er delvis fredet. Kun kg uld høstes årligt, hvor hver pels giver ½kg. Ulden består af 5cm lange, fine fibre, af høj glans og styrke. Anvendes til samme formål som lamauld. Dækhår Stride, ca. 30cm lange og bruges til måtter contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 15

16 ØVRIGE NATURFIBRE Ud over uld fi ndes der en lang række andre naturfi bre, og derfor vælges der at se nærmere på nogle af de mest alment brugte, såsom bomuld, hør og silke. Dette afsnit vil give en kort beskrivelse af de udvalgte fi bre, og derefter opsummeres egenskaberne for alle de omtalte fi bre i et skema på side SILKE Silke er en enkel fi lamentfi ber lavet af protein og tilhører derfor de animalske fi bre. Den stammer fra silkesommerfuglelarvers kokon, og til vildsilke tilhører også muslinge- og edderkoppesilke. Fibrene er i gennemsnit m lange og udvindes inden kokonen klækkes, for at silketråden ikke beskadiges. Gregetråd kaldes denne fi lamentfi ber, hvilket er fransk for afhaspet (opvundet) silke eller fi lamentsilke. Internationalt anvendes det som en kvalitetsbetegnelse, hvor fi brene har en gennemsnitslængde på 800m, og er 5μm tykke og vejer 90mg. Silkelarvens produktion af fi beren er ikke jævn i hele forløbet, og derfor er tråden tynd i starten hvorefter den bliver tykkere for til sidst at blive tynd igen. Det er derfor spinderens job, at tilføre eller fjerne ekstra tråde, i spindeprocessen, for at give et jævnt resultat, men det kræver en særlig teknik, hvorfor der er stor forskel på garn- og tekstilkvaliteten, alt efter spinderiets ekspertise og ikke kun på baggrund af silkens kvalitet. Beskadigede kokoner og rester fra silkeproduktionen giver kortere stabelfi bre, der kan sorteres efter størrelse og spindes til kamgarnssilke, schappesilke, og kartegarnsilke, bourettesilke, som er af lavere kvalitet end den øvrige silke. Efter afbastning (afkogning) og afhaspning af fi brene, vil der være et vægttab, som erstattes ved at tilføre dem metalsalte, som også øger deres glans og hæver prisen. Dette kaldes betyngning, og hvis den er for høj reduceres slidstyrken og lysfølsomheden øges betydelig for materialet. Opdrættede larver og vild silke Den mest benyttede tekstilsilke, morbærsilke, kommer fra Bombyx mori silkesommerfuglens kokon, som kun fi ndes i fangenskab. Morbærsilken er den tyndeste naturfi ber, der eksisterer, og den har en meget glansfuld og blød tekstur. Tussahsilke er modsat morbærsilke en vildsilke og kommer fra natpåfugleøjer. Der fi ndes omkring 1500 forskellige arter, hvor det kun er de få, der benyttes til kommercielt brug. Silken inddeles efter 2 grundtyper kaldet tempereret og tropisk, hvor tempereret hovedsageligt kommer fra den kinesiske egespinder Antheraea pernyi, som primært opdrættes i Kina og Indien. Antheraea yamamai er derimod en tropisk type, som stammer fra Japan. Den er fi nfi bret og hvid, og betragtes som mere værdifuld end morbærsilken. Vildsilke kaldes også vegan silke og peace silke og er mere slidstærk og sollysbestandig end morbærsilken. Vildsilke sommerfugle er uafhængig af menneskets hjælp for overlevelse, og silken høstes først efter sommerfuglen har forladt sin kokon. Dette giver et mere mat, mere groft og mindre jævnt materiale, da fi brene bliver skåret over af sommerfuglen og derfor må spindes inden brug. [organicclothing. blogs.com], [www.denstoredanske.dk], [www. lotussculpture.com] Silkeindustrien Der har været en stor silkeindustri i Europa fra middelalderen indtil anden verdenskrig, hvor Frankrig, Østrig og Italien opdrættede silkeorme samt spandt og farvede silken. Især Italien var kendt for at producere verdens bedste silke. I dag foregår opdrætningen især i Kina, Indien og Japan, hvor størstedelen af kokonerne spindes og farves i opdrætterlandet og resten eksporteres til blandt andet Europa. Ill. 16: Forskellige typer silkekokoner Ill. 17: Silkelarve i kokon 16 contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

17 Como i Italien er stadig kendt for at producere (afbaste, afhaspe, spinde og farve) verdens bedste silketekstiler og garner, hvor de som produceres i Kina og Indien er af den ringeste kvalitet. [www.lotussculpture.com], [www. oldandsold.com] VEGETABILSKE FIBRE Vegetabilske fi bre er enten stængelfi bre, bladfi bre, frøhårsfi bre eller frugtfi bre (ill. 18), hvor hør, hamp og nælde tilhører stængelfi brene; mens bomuld er et frøhårsfi ber. [Warburg, 1974] Den brugbare del af stængelfi brene kaldes den tekniske fi ber og løber fra roden af planten og gennem dens stængel til den første stilkforgrening. Når fi beren er udvundet gennem forskellige processer, hvor hver fi ber skilles fra resten af veddet, kan den spindes. [Warburg, 1974] For bomulden er det de bløde frøhårsfi bre, der plukkes. De fl este frøhårsfi bre, der fi ndes, kartes og spindes til kartegarn, men de længste bomuldsfi bre kan kamgarnspindes. Miljøbelastning Hør, hamp og nælde er stærke planter, der ikke behøver insektbekæmpelse. Hampen er den mindst krævende af de tre planter, da den selv renser jorden og holder ukrudtet nede. Hørren derimod skal helst stå i ukrudtsfri jord og have meget vand i vækstsæsonen, mens nælden skal stå i fed jord [Warburg, 1974], [www. truestuff.dk]. Set ud fra et miljømæssigt synspunkt, er miljøbelastningen lav for disse tre planter. Bomulden derimod regnes for en af de mest miljøbelastende afgrøder der fi ndes, da denne optager 5% af det samlede dyrkede areal men bruger 25% af al insektgift, der sprøjtes med [www.truestuff.dk], [organicclothing.blog.com]. Hvis produktionen af bomuld i stedet er økologisk, er det kun en minimal del af høsten, der går tabt, hvilket langt opvejer omkostningerne til sprøjtegifte og konsekvenserne for natur og arbejdsmiljøet. En anden gevinst ved økologisk bomuld er, at den skal behandles efter miljøskånsomme metoder modsat den traditionelle, der benytter kemikalier for at blødgøre fi brene [organicclothing.blogs.com]. b] Bladfibre a] Bast- eller stængelfibre c] Frøhårsfibre d] Frugtfibre Ill. 18: Vegetabilske fibre [Warberg, fig. 37, s. 51] contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 17

18 BLANDING AF NATURFIBRE Vegetabilske og animalske fi bre har forskellige styrker og svagheder, og disse synes at kunne udlignes ved at lave en blanding af dem. En blanding af forskellige vegetabilske materialer eller en blanding af udelukkende animalske fi bre er at foretrække. Dette skyldes, at en blanding af animalske og vegetabilske fi bre giver fl ere problemer end de løser, hvilket de følgende tre eksempler illustrerer. Uld og hør Tekstil vævet af en blanding af uld og hør bliver kompakt og klumpet, og den kan ikke tåle fugt. Dette skyldes, at hørfi beren udvider sig, når den bliver våd, og trækker sig sammen ved tørring. I denne proces kan hørfi brene trække sig så hårdt sammen, at de sprænger uldfi brene, som tekstilet derfor taber. Rengøring Vegetabilske fi bre skal vaskes i varmt vand og sæbe for at blive rene. Dette er en dårlig kombination for ulden, da den begynder at fi lte og trække sig sammen. Farvning Uld og vegetabilske fi bre tager forskelligt imod farve, hvilket giver et meget ujævnt produkt. Dette kan dog også være med til at skabe tekstiler, der har et varieret mønster. Ulempen er dog, at uld skal syrebehandles for at farven binder sig til fi brene, hvilket de vegetabilske fi bre ikke kan tåle. [Warburg, 1974] ANIMALSKE FIBRE FÅREULD Alt afhængig af race og uldhårets opbygning er uld elastisk, varm, fugtabsorberende, glansfuld, smudsavisende og vandafskyende. Den er modstandsdygtig overfor statisk ladning og kan tåle svage syrer og baser, dvs. en ph-værdi mellem 4 og 10. Fibre med høj elasticitet kan strække sig til dobbelt længde og alligevel genskabe sin oprindelige facon, hvilket giver meget faconholdbare og krølfri tekstiler. Hvis det forekommer i blandinger med andre naturfibre, som ikke har denne egenskab, kan det være nødvendigt at stryge tekstilet. Ulden kan farves i et utal af farver, men kunstig farvning giver en mindre blød kvalitet end den ufarvede. Der anvendes primært hvid uld, da den er lysægte, er varmere og har en bedre filtningsevne end de andre uldfarver. Påvirkning af miljø Uld kan optage op til 33% fugt, uden at den føles fugtig; normalt indeholder den 13-17% fugt og ved tørring kun 7-11%. Når fibrene optager fugt fra luften genererer den varme, hvilket betyder den ikke føles kold, selvom den er våd. Fugten gør ulden svagere, og får den til at trække sig samme. Under længere tids påvirkning af varme, UV-lys, microorganismer og kemikalier, reduceres uldens slidstyrke, da fibrene bliver enten bløde eller sprøde. Ulden er den eneste naturfiber, der filter naturligt, og denne egenskab fremhæves i kombination med varmt vand og sæbe. Den høje varme og fugt gør fibrene formbare, mens sæben får fibrene til at filte tættere sammen. Det er også på baggrund af dette, at færdige uldprodukter ikke må vaskes med sæbe eller ved høje temperaturer, da det får processen til at fortsætte og produktet til at krympe. Det anbefales i stedet at banke eller børste tekstilet rent, da snavs oftest holdes på ydersiden. Derudover kan det sendes til kemisk rens eller vaskes ved lave temperaturer. SILKE Fremstilles bl.a. i Kina, Indien og Japan. Mange af silkens egenskaber er lig uldens. Materialet er blødt, glansfuldt, og slidstærkt. Det isolerer godt og absorberer op til 3o% fugt uden at føles vådt og tørrer hurtigt, hvilket gør det behagelig som beklædning. Desuden har den en stor elasticitet, der gør den næsten krølfri. Ill. 19: Oversigt over udvalgte naturfibre og deres egenskaber [Warburg, 1974], [organicclothing.blogs.com], [www.koogko-blog.dk], [www. denstoredanske.dk] og [theboschway.bosch-hvidevarer.com] Den har kun en middel sollysbestandighed, hvor morbærsilken er mere lysfølsom end vildsilken. Den er følsom overfor sved og bør kun vaskes ved lave temperaturer, uden brug af vaskemidler som indeholder enzymer. Ligesom ved uld er der risiko for skadedyrsangreb. Den anvendes eksempelvis til beklædning og boligtekstiler. 18 contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre

19 VEGETABILSKE FIBRE HØR Dyrkes primært i Belgien og Frankrig. Jo tidligere hør høstes, desto finere er dens fibre. Det er bastfibrene, som skilles fra veddet og benyttes til spinding, hvor det færdige spindemateriale kaldes linto, mens det vævede materiale kaldes linned. Egenskaber Fibrenes trækstyrke er en af de bedste blandt naturfibre. Desuden har de høj glans, er blanke og stive, hvilket giver et faconstabilt materiale, men behandles det forkert, bliver det tørt og fnugget. Hørfiberen har stor sugeevne, der gør den fugtabsorberende og tillader fugten at fordampe hurtigt. Dette gør tekstilet køligt og behageligt. Den er sart overfor slid og stærke vaskemidler, mens temperaturer over 60 C får den til at krympe, og dens dårlige elasticitet får den til at krølle. Anvendelse Sytråd til sko, hæftning af bøger samt indlæg i jakker og andre beklædningstekstiler. Egen farve Hørrens naturlige farver er gyldenhvid, gyldengrøn, blond, lysebrun, gråbrun, rødbrun, blågrå, forskellige grader af sølvagtige farver, stålgrå og sortgrå. Pga. dens gode sugeevne, er den svær at indfarve, eftersom farven vil blive optaget i den ene ende af fiberen, transporteret gennem den og ud i den anden ende. HAMP Dyrkes primært i Indien, Kina, Rusland og Nordkorea. Hamp er en hurtigvoksende 1-årig plante, som holder ukrudt nede, renser jorden og kan tåle let frost, hvilket gør det til en hårdfør og stærk plante. Den findes bl.a. i en russisk og italiensk version, hvor fibrene (taver) fra den russiske er kortere og grovere end den italienske. Shurighamp er forædlet hamp, som både har han- og hunblomst på samme stængel, for større udbytte, eftersom den alm. hamps hanblomstrende stængler visner hurtigere end de hunblomstrende. De tekniske fibre 2-3meter lange, som rives i mindre stykker, da oversnittet fiber er svær at spinde. Det spundne materiale er ikke så finfibret som hør, men nye teknikker, med syrebehandlinger, kan gøre den ligeså blød, stærk og smuk som hør. Egenskaber Naturlig isolerende, fugtabsorberende samt hurtig tørrende og dens trækstyrke øges i vand ligesom hør og bomuld. Den har lav elasticitet og er svær at blege, men kan bleges eller farves mørkere. NÆLDE Der findes flest i den nordlige halvkugles tempererede egne og den blev tidligere brugt til tekstilfremstilling. Materialet har en levende og silkeagtig karakter, og det har stor styrke og høj æstetisk kvalitet. Det har dog for få fibre (taver) i forhold til hamp og hør, hvilket gør det dyrt at producere. Ramie Ramie er en nældeplante, som også kaldes kinagræs. Den dyrkes bl.a. i Kina og Indien og giver nogle meget lange, tynde, hvide og glansfulde fibre, som er så fine, at de kan bruges til at forfalske silke. Ligesom almindelig nælde er det dyrt at udvinde dens fibre. BOMULD Dyrkes bl.a. i Kina, USA, Indien og Brasilien. Bomuld står for ca. halvdelen af verdens produktion af naturfibre, hvilket skyldes dens alsidighed, indfarvningsmuligheder og at den tåler højere temperaturer og stærkere vaskemidler end de øvrige naturfibre. Dog krymper den ved de høje temperaturer, med over 10%, hvis den er ubehandlet. Vævet tekstil af bomuld kaldes lærred, og dens fibre er bløde, fugtabsorberende, svedtransporterende og lader huden ånde, hvilket gør den til et meget komfortabelt tekstil. Dens store sugeevne, tillader den at suge fugt op til 27 gange sin egen vægt, men gør den kølig at have på. Hør, hamp og bomuld har egenskaben, at deres trækstyrke øges i vand modsat de øvrige vegetabilske fibre, som svækkes. contrast Strategisk design Materialekompendium Animalske og vegetabilske fibre 19

20 REFERENCER LITTERATURLISTE Bøger [1] Henningsen, Ingeborg Mule, Væverens ABC, Bogans forlag, 1995 [2] Warburg, Lise, Spindebog, Borgen, 1974, 2. udgave 1976 [2] Ågren, Katarina, Tovning Att göra filt av ull: sockar, vantar, mössor, hattar och fria dekorativa textilier, ICA bokförlag Västerås, 1976, 6. oplag 1984 Web [4] ( ) [5] ( ) [6] ( ) [7] ( ) [8] ( ) [9] ( ) [10] ( ) [11] fibrer_naturfibrer.aspx ( ) [12] ( ) [13] ( ) [14] ( ) [15] ( ) [16] Tekstile_r%c3%a5materialer_og_kemofibre/grege ( ) [17] Tekstile_r%C3%A5materialer_og_kemofibre/ramie ( ) [18] Tekstile_r%C3%A5materialer_og_kemofibre/silke/silke_(Produktion)?highlight=silke ( ) [19] (rakleblomstrede)/hamp?highlight=hamp ( ) [20] (s%c3%b8jleblomstrede)/bomuld/bomuld_(produktion,_handel_og_forarbejdning) ( ) [21] n%c3%a6lde?highlight=n%c3%a6lde ( ) [22] (diskusblomstrede)/h%c3%b8r/h%c3%b8r_(tekstiler)?highlight=h%c3%b8r ( ) [23] ( ) [24] ( ) [25] ( ) [26] ( ) [27] ( ) [28] ( ) [29] ( ) [30] ( ) 20 contrast Strategisk design Materialekompendium Referencer

Uldfi ber Lambswool Klippet uld

Uldfi ber Lambswool Klippet uld Merinofår Uldfi ber Lambswool Klippet uld Uld Isoleringsevne Opsugningsevne Meget god. Fine, glatte garner indeholder mindre luft end tykke og lodne garner. Her får uldfi brene lov til at kruse, og skaber

Læs mere

TEKSTILPRODUKTION FØR INDUSTRIALISERINGEN Vejledning i at slynge

TEKSTILPRODUKTION FØR INDUSTRIALISERINGEN Vejledning i at slynge TEKSTILPRODUKTION FØR INDUSTRIALISERINGEN Vejledning i at slynge Vejledning i at slynge To børn arbejder sammen om at slynge et bånd ved brug af fire slyngstokke. Prøv at slynge med forskellige farver

Læs mere

den originale anno 1993 SMUK NATURLIG VARM

den originale anno 1993 SMUK NATURLIG VARM den originale anno 1993 SMUK NATURLIG VARM Produktet: Håndlavet af 100 % ren, naturlig uld. ADVARSEL! afhængighed kan forekomme Ulden er naturligt behandlet, og produktet er fulgt nøje, hele vejen fra

Læs mere

Almindelige vævninger

Almindelige vævninger Skyttevævning Almindelige vævninger Lærredsgruppen Lærred er den simpleste og tætteste vævemetode. Lærred har flest mulige bindepunkter, hvilket gør den meget fast og stærk. Lærred er ens på ret og vrang

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

Garnforståelse Blandingsgarnet Bomuld og syntetiske fibre Bomuld og hør Uld og syntetiske fibre Uld og viskose

Garnforståelse Blandingsgarnet Bomuld og syntetiske fibre Bomuld og hør Uld og syntetiske fibre Uld og viskose Garnforståelse Blandingsgarnet Der kan være flere grunde til at blande forskellige typer af fiber i enten garner eller metervare. 1. Ved at blande syntetiske fibre med naturfibre supplerer de forskellige

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

MYSA Dyner. Produktguide

MYSA Dyner. Produktguide 26 _013 Produktguide MYSA Dyner Syntetiske fibre Lyocell Dun/fjer Maskinvaskes ved 60 Vælg sengens temperatur! Når dynen er tilpas varm, sover du godt og vågner veludhvilet. Men hvad der er tilpas, afhænger

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden.

Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden. Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden. Silkens unikke e En silkedyne sikrer dig den bedste nattesøvn Vælger du en luksus silkedyne,

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

HVEM ER VI? Serendipity Organics er smart, naturligt tøj til børn i alderen 0-11 år.

HVEM ER VI? Serendipity Organics er smart, naturligt tøj til børn i alderen 0-11 år. serendipity-folder-200x200-mikkel.indd 1 15-11-2016 11:58:39 HVEM ER VI? Serendipity Organics er smart, naturligt tøj til børn i alderen 0-11 år. Vores tøj er designet med vores Skandinaviske designtraditioner

Læs mere

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring Tøjpleje Her vil vi gerne dele vores viden om tøjpleje med dig. Hvad de forskellige vaskesymboler betyder, tips til, hvordan man fjerner forskellige typer pletter samt lidt generelle råd om, hvordan man

Læs mere

Produktguide NORSBORG. Sofaserie FUNKTIONER/DELE

Produktguide NORSBORG. Sofaserie FUNKTIONER/DELE 34_015 Produktguide NORSBORG Sofaserie FUNKTIONER/DELE 2-pers. siddesektion 3-pers. siddesektion Chaiselongsektion Hjørnesektion Armlæn Ben Aftageligt betræk Forskellige betræk Vaskbart betræk Læs mere

Læs mere

Wrap-E-Soothe Top. Den lindring, I har ventet på. AD RescueWear TIL BØRN MED SENSITIV HUD/ EKSEM, ELLER I FORBINDELSE MED WET WRAP BEHANDLING

Wrap-E-Soothe Top. Den lindring, I har ventet på. AD RescueWear TIL BØRN MED SENSITIV HUD/ EKSEM, ELLER I FORBINDELSE MED WET WRAP BEHANDLING , LLC er ikke ansvarlig, LLC er ikke ansvarlig Top Antal: 1 4 år 5 år , LLC er ikke ansvarlig, LLC er ikke ansvarlig Bukser Antal: 1 4 år 5 år , LLC er ikke ansvarlig, LLC er ikke ansvarlig Ærmer Antal:

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

STØRRELSE 34 (36) 38 (40) 42 (44) Taljevidde 60 (63) 66 (70) 73 (76) cm Længde 52 (53) 54 (55) 56 (57) cm

STØRRELSE 34 (36) 38 (40) 42 (44) Taljevidde 60 (63) 66 (70) 73 (76) cm Længde 52 (53) 54 (55) 56 (57) cm PÍFA 26-20 STØRRELSE 34 (36) 38 (40) 42 (44) Taljevidde 60 (63) 66 (70) 73 (76) cm Længde 52 (53) 54 (55) 56 (57) cm MATERIALE: Létt- Lopi (100% islandsk uld, løbelængde 50g = ca. 100 meter). Fv. A 0059

Læs mere

REPAIR YOUR HEAL YOUR

REPAIR YOUR HEAL YOUR REPAIR YOUR HEAL YOUR Hair&Soul I århundreder har healere og alkymister i hele verden vendt sig til naturens rige ressourcer til medicinsk og kosmetisk brug. Med olie fra macadamia nødder, der fi ndes

Læs mere

Din guide til lædermøbler

Din guide til lædermøbler Din guide til lædermøbler Vælg læder efter livsstil Lædermøbler er fantastiske. Betrukket med et af naturens egne materialer indtager de rummet med deres naturlige glød. Forelskelsen sker hurtigt og umiddelbar,

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse Der undervises i håndarbejde på 1-8 klassetrin. Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne ved skabende håndværksmæssigt arbejde

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

GOSA Puder. Produktguide

GOSA Puder. Produktguide 26 _013 Produktguide GOSA Puder Syntetiske fibre Dun/fjer Lyocell Maskinvaskes ved 60 Tørres i tørretumbler Hvordan sover du? Vidste du, at dine sovevaner bestemmer, hvilken pude du skal vælge? Du sover

Læs mere

Opgave 1. Inden hæftet Materialelære: Fibre og fiberidentifikation udleveres! Gruppeopgave.

Opgave 1. Inden hæftet Materialelære: Fibre og fiberidentifikation udleveres! Gruppeopgave. December 2008 Opgaver Opgave 1 Inden hæftet Materialelære: Fibre og fiberidentifikation udleveres! Gruppeopgave. Boligtekstiler Hvilke materialer anvendes til fremstilling af tæpper, møbelstoffer og forhæng?

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere

I 2005 blev Simons kunstnerisk direktør hos Jil Sander, som under hans ledelse blev kendt for sin vitale og sofistikerede modernisme.

I 2005 blev Simons kunstnerisk direktør hos Jil Sander, som under hans ledelse blev kendt for sin vitale og sofistikerede modernisme. Accessory-kollektion Med accessory kollektionen fra Kvadrat/Raf Simons føres designerens sans for æstetik videre til de detaljer som effektfuldt fuldender hjemmets indretning. I det nøje udvalgte sortiment

Læs mere

NYCE COLOR CARE SYSTEM NYCE OIL COLOR

NYCE COLOR CARE SYSTEM NYCE OIL COLOR NYCE COLOR CARE SYSTEM NYCE OIL COLOR Blandingsforhold 1:1 FARVER: Dækkeevne op til 100% 4,5 % - 6,9 % - 9,9 % - 12 % TONING: Dækkeevne op til 70% 1,5% - 4,5% LYSNINGS FARVER: Lysner op til 3 toner 9,9%

Læs mere

Scanbrown mink på tværs

Scanbrown mink på tværs Scanbrown mink på tværs Buntmager svendestykke Pia Christensen! " # $ % & '($ ) *+, -.. " EUC syd 2003 Læreplads: Nels Erichsen Min opgave Ud fra de 40 skind, som ses på forsiden, er det min opgave at

Læs mere

TEXTIL BOG TEXTIL BOG

TEXTIL BOG TEXTIL BOG TEXTIL BOG TEXTIL BOG Kvalitetsbegrebet Textiler udgør en dominerende del af vore daglige omgivelser. Vi går klædt i tøj af textiler i rum med textiler på gulv og vægge; om dagen sidder vi på textilbetrukne

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Brugs- og boligtekstiler. December 2008. Materialelære: Fibre og fiberidentifikation

Brugs- og boligtekstiler. December 2008. Materialelære: Fibre og fiberidentifikation Brugs- og boligtekstiler December 2008 Materialelære: Indholdsfortegnelse: Fibre... 3 Naturfiber... 4 Animalsk... 4 Uld... 4 De andre animalske fibre... 5 Naturfiber... 6 Vegetabilsk... 6 Bomuld:... 6

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

PLEJEPRODUKTER. Til sport og fitness

PLEJEPRODUKTER. Til sport og fitness PLEJEPRODUKTER Til sport og fitness SPORTSVASK Få rent og friskt tøj med Zebla Sportsvask Hvorfor begynder det nyvaskede trænings- og arbejdstøj at lugte grimt så hurtigt? Det gør det, fordi lugtmolekylerne

Læs mere

Wolf Camper herre Forår 2012

Wolf Camper herre Forår 2012 kr 699,00 Når kun det bedste er godt nok! Wolf Campers membran regntøj sætter nye standarder for hvad du skal forvente af et letvægtsregnsæt. Materialet er meget blødt og med stræk, der betyder at man

Læs mere

Ny teknologi til at reparere skadet hår

Ny teknologi til at reparere skadet hår Presseinformation September 2008 Schwarzkopf Gliss - Ny teknologi til at reparere skadet hår Et skadet hår bliver tørt og mat, men der findes også skader i den indre struktur som ikke er at se for det

Læs mere

Thermo Function kvalitets undertøj

Thermo Function kvalitets undertøj Thermo Function kvalitets undertøj Thermo Function kvalitetsundertøj Bevar din normale kropstemperatur i kolde og fugtige vejrforhold med Thermo Function. Thermo Function er en serie isolerende termoundertøj

Læs mere

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Reb Indholdsfortegnelse Besnøringer... 2 Filippinerbesnøring... 3 Japansk krydsbesnøring... 4 Krydsbesnøring... 5 Ottetalsbesnøring... 6 Simpel besnøring... 7 Vinkelbesnøring... 8 Rebpleje... 9 Splejsninger...

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside af 11 08-08-2012 21:07 Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk Den store Kappeside Kapper er nemme at lave, og en af de beklædningsgenstande jeg oftest har blevet spurgt til

Læs mere

FIRMAGAVEKATALOG. 2012/13 Et udvalg af Elvang Denmarks kollektion af plaider og accessories

FIRMAGAVEKATALOG. 2012/13 Et udvalg af Elvang Denmarks kollektion af plaider og accessories FIRMAGAVEKATALOG 2012/13 Et udvalg af Elvang Denmarks kollektion af plaider og accessories 1 EN BLØD GAVE DER GIVER GOD MENING Elvang Denmark er en designorienteret virksomhed med etisk handel i fokus.

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Praktisk viden om udførelse og muligheder med overflader af MARMORINO VENEZIANO

Praktisk viden om udførelse og muligheder med overflader af MARMORINO VENEZIANO M A R M O R P U D S Praktisk viden om udførelse og muligheder med overflader af MARMORINO VENEZIANO Traditioner Med sin substans og farver, fremhæver marmorinoen den traditionsrige Venetianske ornamentik,

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Arbejdsjakke side 4. Arbejdsshorts side 11

Arbejdsjakke side 4. Arbejdsshorts side 11 Arbejdsjakke side 4 Arbejdsbukser side 5-10 Arbejdsshorts side 11 T-Shirts side 12-15 Sweatshirts side 16-17 TERMOUNDERTØJ side 18 Striktrøjer side 19 Softshelljakker side 20 Teddyjakker side 21 Vintertøj

Læs mere

EN HELT NATURLIG DEL AF DEN PERSONLIGE PLEJE

EN HELT NATURLIG DEL AF DEN PERSONLIGE PLEJE EN HELT NATURLIG DEL AF DEN PERSONLIGE PLEJE Når du vælger de grå Änglamark produkter er du sikker på, at få produkter af høj kvalitet og uden overfl ødig kemi. De grå Änglamark produkter indeholder nemlig

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

REPAIR YOUR HEAL YOUR

REPAIR YOUR HEAL YOUR REPAIR YOUR HEAL YOUR Hair&Soul I århundreder har healere og alkymister i hele verden vendt sig til naturens rige ressourcer til medicinsk og kosmetisk brug. Med olie fra macadamia nødder, der fi ndes

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Gødningsåret Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L 57 mm 123 33 63 0,0 º C 5,0-0,9 3,6 Jordprøver kan udtages i ikke frossen jord. Nåleprøver kan udtages. Jorden er både kold og våd. Udvaskning

Læs mere

Wolf Camper dame Forår 2012

Wolf Camper dame Forår 2012 kr 699,00 Når kun det bedste er godt nok! Wolf Campers membran regntøj sætter nye standarder for hvad du skal forvente af et letvægtsregnsæt. Materialet er meget blødt og med stræk, der betyder at man

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

E 4. Tips til farvetilpasning. Teknisk information. Kontrol af farver

E 4. Tips til farvetilpasning. Teknisk information. Kontrol af farver Kontrol af farver For at kunne lave et godt reparationsarbejde, er det ind i mellem nødvendigt at tone på en farve, lave udsprøjtning eller polere på den gammel lak. Derfor er en nøje sammenligning mellem

Læs mere

Produktguide VALLENTUNA Sofaserie

Produktguide VALLENTUNA Sofaserie Produktguide VALLENTUNA Sofaserie 04_017 DESIGN Andreas Fredriksson Eva Lilja Löwenhielm Lisa Hilland DELE Siddemodul Siddemodul med opbevaring Siddemodul med seng Ryglæn 80 80 Ryglæn 80 100 Ryglæn 100

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016

KURSUS KATALOG 2015-2016 KURSUS KATALOG 2015-2016 KATALOGET er dels et program over planlagte kurser i 2016 samt en beskrivelse af de kurser jeg tilbyder. Er i en gruppe eller nogle stykker som kunne have lyst til at få et af

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Marabu INFO. Teknisk. Lys og Vejrbestandighed af trykte produkter. Indhold. 1.0 Teori

Marabu INFO. Teknisk. Lys og Vejrbestandighed af trykte produkter. Indhold. 1.0 Teori Lys og Vejrbestandighed af trykte produkter Aw/enk 2006 06 Maj Udendørs-reklamer er blevet mere almindelige og i dag findes der meget få busser, tog, lastbiler eller taxaer, som ikke har en eller anden

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

Leksikon. Independent Shirtmakers since 1937

Leksikon. Independent Shirtmakers since 1937 A E M R V D L P U Å A B 02 ACCESSORIES (fransk for tilbehør ) Tilbehør til pynt af beklædningen, f.eks. knapper, tørklæder, manchetknapper, butterfly og slips. APPLIKATIONER Applikationer er syede eller

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Forord Hele kostumekompendiet inkluderer en beskrivelse af pynt og valg af stof samt en forklaring på hvorfor vi har valgt netop disse elementer. Siden mennesket begyndte

Læs mere

VALLENTUNA Sofaserie. Produktguide. DESIGN Andreas Fredriksson Eva Lilja Löwenhielm Lisa Hilland

VALLENTUNA Sofaserie. Produktguide. DESIGN Andreas Fredriksson Eva Lilja Löwenhielm Lisa Hilland Produktguide VALLENTUNA Sofaserie 09_016 DESIGN Andreas Fredriksson Eva Lilja Löwenhielm Lisa Hilland DELE Siddemodul Siddemodul med opbevaring Siddemodul med seng Ryglæn 80 80 Ryglæn 80 100 Ryglæn 100

Læs mere

REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK

REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 SÅDAN BLIVER EN BAMBUSPLADE TIL BAMBUSSEN HØSTES Efter bambussen er høstet fragtes bambusstænglerne på små lastbiler ned fra skovområderne i bjergene.

Læs mere

Seks forskellige kategorier viser den bedste løsning, som former, genopbygger eller plejer håret:

Seks forskellige kategorier viser den bedste løsning, som former, genopbygger eller plejer håret: Plejeprodukter til enhver hårtype En komplet hårplejeserie med shampoos, conditioners, styling og finishing produkter til enhver hårtype og ethvert behov. Seks forskellige kategorier viser den bedste løsning,

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

DEN RIGTIGE PASFORM. STØRRELSESOVERSIGT

DEN RIGTIGE PASFORM. STØRRELSESOVERSIGT DEN RIGTIGE PASFORM. Uanset hvilke mål du har, vil vi gerne sikre, at du får tøj med optimal pasform. Vores tøjstørrelser er baseret på etablerede EU-standarder, hvilket betyder, at du kan være sikker

Læs mere

BC STYLING TREAT. Every time you style, you treat.

BC STYLING TREAT. Every time you style, you treat. BC STYLING TREAT Every time you style, you treat. Hårpleje og styling er en del af din hverdag. Nu har du chancen for at fuldende begge dele. Med BC STYLING TREAT får du en hel stylingserie som faktisk

Læs mere

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE Tips til vedligeholdelse og rengøring af Sofakompagniets møbler

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE Tips til vedligeholdelse og rengøring af Sofakompagniets møbler PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE Tips til vedligeholdelse og rengøring af Sofakompagniets møbler 1 Januar 2017 INDHOLD Tips til polstermøbler... 4 Materialer & imprægnering... 10 Læder & vedligehold... 12 Tekstiler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brugsvejledning Sleepbag babysovepose samt tilbehør. Sprog - DK. Produktinformation Advarsel 1-2

Indholdsfortegnelse. Brugsvejledning Sleepbag babysovepose samt tilbehør. Sprog - DK. Produktinformation Advarsel 1-2 Sprog - DK Indholdsfortegnelse Brugsvejledning Sleepbag babysovepose samt tilbehør. Produktinformation Advarsel 1-2 Sleepbag babysovepose Teknisk tegning Sleepbag 3-4 Indledning 5 Videovejledning 6 Påklædningsguide

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området.

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området. INTRO Dette katalog er udfærdiget som et ide- og inspirationskatalog, der skal vise nogle muligheder for fastgørelse af p-kateter, når dette ikke er i brug. Alle løsninger tager sit udgangspunkt i dagligdagen,

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med det vilde køkken INDLEDNING Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med mindre der skulle opstå

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

WORK WEAR MED FOKUS PÅ KOMFORTEN, DETALJERNE OG HOLDBERHEDEN.

WORK WEAR MED FOKUS PÅ KOMFORTEN, DETALJERNE OG HOLDBERHEDEN. NÅR DAGLIGDAGEN FORDRER LIDT MERE OG KRAVENE TIL TØJET ER MANGE, PRAKTISK, BEHAGELIGT OG MODERNE. MED FOKUS PÅ KOMFORTEN, DETALJERNE OG HOLDBERHEDEN. WORK WEAR > WORK WEAR ID 0300 PRO wear T-shirt O ID

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN

SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN ELEVVEJLEDNING SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN I denne undersøgelse skal I først undersøge seks forskellige smarte materialer. I skal påvirke dem på forskellige måder med varme, vand og lys og observere

Læs mere

PRODUKTKATALOG 1. MARTS 2014. SKIFER 3 Sofaborde 4 Spiseborde 5 Højborde og bænke

PRODUKTKATALOG 1. MARTS 2014. SKIFER 3 Sofaborde 4 Spiseborde 5 Højborde og bænke PRODUKTKATALOG 1. MARTS 2014 SKIFER 3 Sofaborde 4 Spiseborde 5 Højborde og bænke LINOLEUM 6 Sofaborde, højborde og bænke 7 Spiseborde og arbejdsborde PAPIR 8 K10 spiseborde 9 TURN180 spiseborde 10 TURN180

Læs mere

Sårpleje og forbindsstoffer

Sårpleje og forbindsstoffer Snøgg polsterplast Snøgg selvklæbende bandage til polstring ved og som forebyggelse af tryksår. Skumplader med hudvenlig klæbemasse, der samtidigt klæber på sig selv. Snøgg er luftgennemtrængelig og aseptisk.

Læs mere

MOD LOPPER I OMGIVELSERNE

MOD LOPPER I OMGIVELSERNE MOD LOPPER I OMGIVELSERNE MOD LOPPER I OMGIVELSERNE Nyt patenteret produkt, baseret på en sammensætning af organisk silikone, til bekæmpelse af hunde- og kattelopper i omgivelserne Bekæmper lopper i alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3. Papirs kvalitet og vægt...4. Undersøg A4 papir...6

Indholdsfortegnelse. Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3. Papirs kvalitet og vægt...4. Undersøg A4 papir...6 Hvad er papir? Indholdsfortegnelse Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3 Papirs kvalitet og vægt...4 Undersøg A4 papir...6 Undersøg træfibrenes retning i A4-papir...7 Undersøg papirs gennemskinnelighed

Læs mere

Følsomme fødder.

Følsomme fødder. Følsomme fødder www.new-feet.com NYHED - X-LIGHT Denne brochure viser kun et mindre udvalg af fodtøj fra New Feet. Se mere på www.new-feet.com X-LIGHT gummisål giver ekstra høj komfort Vi har taget ny

Læs mere

Madrasser Dyner og puder

Madrasser Dyner og puder 27_015 Produktguide Madrasser Dyner og puder Find den komfort, der passer til dig! Symbolforklaring... 5 Springmadrasser... 6 Skum- og latexmadrasser... 7 Boxmadrasser... 9 Topmadrasser...12 Rullemadrasser...13

Læs mere

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem!

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Hos 1/3 opstår håndeksemet allerede inden 20 års alderen. Mange kender til, at huden på hænderne bliver tør og skællende når vinteren banker på - det er tegn

Læs mere

Vedligeholdelse af møbelstoffer

Vedligeholdelse af møbelstoffer Vedligeholdelse Møbelstof Vedligeholdelse af møbelstoffer Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs kan ændre farver og fremme

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere