TEXTIL BOG TEXTIL BOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEXTIL BOG TEXTIL BOG"

Transkript

1 TEXTIL BOG TEXTIL BOG

2

3 Kvalitetsbegrebet Textiler udgør en dominerende del af vore daglige omgivelser. Vi går klædt i tøj af textiler i rum med textiler på gulv og vægge; om dagen sidder vi på textilbetrukne møbler, og om natten hviler vi mellem textiler. Derved bliver textilerne også en vigtig post på budgettet, og selv om vi ofte er tilbøjelige til at købe tøj og andre ting overvejende ud fra farve, mønster, struktur, snit, mode - kort sagt efter varens udseende - nærer vi dog som regel visse forventninger om f.eks. holdbarhed, strygefrihed, farveægthed o.s.v. I den forbindelse anvender man - ofte lidt svævende og ubestemt - ordet kvalitet. Men først når man gør sig klart, at det er egnetheden til netop det, den pågældende vare skal bruges til, der afgør om den er af god eller mindre god kvalitet, får ordet praktisk betydning, og en relevant»oversættelse«af ordet kvalitet må derfor være noget i retning af brugsegnethed. For eksempel er en textilvare med god draperingsevne, som tåler sollys i længere tid uden at falme og mørne og som kan vaskes uden at krympe eller smitte af, en god kvalitet gardinstof, men ikke nødvendigvis en god kvalitet kjolestof (dertil kræves nemlig desuden, at farverne har en god svedægthed og f.eks., at stoffet er nogenlunde krølægte - til gengæld kan der slækkes på kravene til lysmodstandsdygtighed). Brugskravene til en sengeforligger er selvsagt ikke de samme som kravene til en trappeløber, en god kvalitet dekorationsstof er måske en dårlig kvalitet møbelstof o.s.v., o.s.v. Det vil sige, at det første man må gøre sig klart, er hvilke påvirkninger en vare skal kunne modstå i brug. Dernæst melder sig så spørgsmålet, hvad det er ved selve varen, der afgør, om den modstår brugspåvirkningerne mere eller mindre godt. Umiddelbart vil mange nok hævde, at det kommer an på, hvad varen består af - om det er bomuld eller nylon, uld eller viskose etc. Det er også rigtigt, at det anvendte råmateriale spiller en væsentlig rolle, men det er absolut ikke det eneste, der har betydning for den færdige textilvares brugsegenskaber.

4 Tager man som eksempel gardinstof, hvor brugskravene, som tidligere nævnt, er god draperingsevne, god modstandsdygtighed over for sollys, god rense- eller vaskbarhed samt god krympeægthed, vil man konstatere, at draperingsevnen ikke alene er afhængig af råmaterialets (fibrenes) smidighed og elasticitet, men også i høj grad af garnets karakter og den måde varen er vævet eller strikket på; hvor meget sol stoffet kan tåle, afhænger dels af råmaterialet (mørning), dels af farvestoffet (falmning); om gardinet skal vaskes eller renses - og hvordan det skal gøres - kommer især an på råmateriale og farvning, og tilbøjelighed til krympning afhænger først og fremmest af råmateriale og efterbehandling. At vurdere en textilvares kvalitet og at vælge den bedst egnede til et bestemt formål kræver således et vist kendskab til textilfibrenes egenskaber og modstandsdygtighed, garntypens, varekonstruktionens og de forskellige efterbehandlingers indflydelse på varens karakter og brugsegenskaber samt til farvernes brugsægtheder. Derfor hedder de følgende afsnit i denne bog: RÅMATERIALER GARNER VAREKONSTRUKTIONER EFTERBEHANDLING FARVNING/BLEGNING

5 Råmaterialer (textilfibre) De textile råmaterialer kaldes under et textilfibre og kan kort beskrives som ganske tynde»trævler«eller tråde af mellem få centimeters og mange kilometers længde. Efter længden skelner man mellem stapelfibre, der er så korte, at en parallelisering (kartning) og sammensnoning (spinding) er nødvendig for at fremstille et garn af dem, og filamentfibre, der er så lange, at et garn kan dannesved simpel sammenlægning af' fibrene. Som det fremgår af fiberoversigten side 6-7, inddeles textilfibrene i naturfibre, der findes i naturen, på planter eller dyr, i den form de anvendes som spindemateriale, og kemofibre, der fremstilles på kemiske fabrikker af cellulose (de regenererede) eller af forskellige kemiske forbindelser (de syntetiske). Danmarks medlemskab af EF har medført, at EF's regler om mærkning af textiler med fiberindhold også gælder i Danmark. EF-fiberreglerne er indført som et led i at harmonisere landenes forskellige regler, forbud og benævnelser, som vanskeliggør salget af et produkt i alle EFlandene. Fiberreglerne er indviklede, men foreskriver groft sagt, at alle textilprodukter skal mærkes med fiberindhold, f.eks. polyester, kokos eller 80 % uld, 20 % polyamid. I denne bog er de forskellige fiberarter betegnet med de navne, der kræves efter EF's regler, og som for nogle kemofibres vedkommende afviger fra de hidtil anvendte. For naturfibrene er der ingen ændringer. Reglerne betyder, at alle fiberarter kun har en betegnelse bortset fra polyamid, der også må kaldes nylon, da denne betegnelse har vundet indpas i Danmark. Reglerne har betydet følgende navneændringer: F.F-betegnelse Tidligere anvendt betegnelse cupro elasthan modal polyacryl polychlorid viskose kobberrayon syntetiske elastomerfibre (f.eks. Lycra) polynose, HWM acryl polyvinylchlorid, PVC (f.eks. Rhovyl) rayon, viskoserayon

6

7

8 Naturfibre Bomuld Bomuld er frøhår af bomuldsplanten, som dyrkes i det tropiske og subtropiske bælte mellem de to 40. breddegrader. Bomuldsfiberen er op til 60 mm lang og ret fin (tynd) og er, når den er moden, flad og spiralformet, nærmest som et snoet bændel. Bomuldsfibre i forstørrelse (ca. 200 gange) Tværsnit af bomuldsfibre (merceriseret) Bomuld består af næsten ren cellulose (84 90 %) og kun få procent voks, fedt og naturlige farvestoffer; resten (6 8 %) er vand. For bomuldens kvalitet som textilmateriale spiller længde og finhed den største rolle. Disse forhold bestemmes først og fremmest af bomuldsarten, og man skelner mellem 3 hovedarter, hvor den fineste (tyndeste) også er den længste. Æ'gytisk bomuld, Sea Island (fra Florida) og Peru-bomuld er eksempler på finfibret bomuld. Amerikansk bomuld, som har den største betydning på verdensmarkedet, er sammen med bomuld fra flere andre lande eksempel på bomuld af middelkvalitet med hensyn til fiberlængde og - finhed. Indisk og kinesisk bomuld er den groveste og korteste bomuldsart. Trods fremkomsten af de mange nye kemofibre i de senere år udgør bomuldens andel af verdens totale forbrug af textilfibre stadig omkring 50 %. Bomuld er et relativt billigt materiale, som ved hjælp af moderne efterbehandlinger kan bibringes brugsegenskaber, som gør bomuld særdeles alsidigt anvendeligt, såvel til beklædning som til husholdnings- og boligtextiler.

9 Egenskaber og behandling Slid Bomuld er et robust materiale, hvis slidstyrke kun overgås af visse af de syntetiske fibre; det er således velegnet til f.eks. arbejdstøj, sengelinned o.l. varetyper, som udsættes for ret kraftigt slid i brug. Sollys Sammenlignet med andre naturfibre vil bomuld være relativt længe om at mørne. Bomuld er således egnet til gardiner, telte, markiser m.v. Krympning Da bomuld opsuger meget vand, vil bomuldsvarer, der ikke er forkrympet, krympe en del i vask. Ved vævede varer regner man i almindelighed med krympeprocenter på 10 i længden og 5 i bredden, men i nogle tilfælde kan man komme ud for endnu større krympninger. Krøl Da bomuldsfiberen er temmelig uelastisk, vil bomuldsvarer, som ikke er specielt krølbehandlet, krølle meget. Absorbering Bomulds evne til at absorbere fugtighed (fordampning, sved) overgås i væsentlig grad kun af uld og silke. I direkte berøring med vand har bomuld en sugeevne, som kun overgås af hør. Tilsmudsning Bomuldsfiberen har på grund af den snoede form en ru overflade, som fine støv- og smudspartikler vil være tilbøjelige til at sætte sig fast i. Den store sugedygtighed gør bomuldsstof ret modtagelig for pletter. Varmeisolation Størst betydning for en textilvares evne til at»holde på varmen«har fibrenes fyldighed, d.v.s. deres evne til at danne et fyldigt garn med et stort, isolerende luftindhold. Bomuld har ikke fra naturens hånd en sådan fyldighed, og bomuldsstoffer vil, i samme varetyper, være mindre varmeisolerende end stofler af f.eks. uld eller acryl. Vask I modsætning til de fleste andre fibre er bomuld stærkere i våd tilstand end i tør, og da det samtidig er et robust materiale også over for kemiske påvirkninger, tåler det en kraftig mekanisk bearbejdning, anvendelse af selvvirkende vaskemidler og vask 95 Cº vel at mærke når det drejer sig om ufarvede bomuldsvarer eller varer, som er farvet med hedvaskeægte farvestoffer. Glatning temperatur. Presning, rulning og strygning kan foretages ved høj

10 Rensning Bomuldsvarer kan, forudsat at eventuelle efterbehandlinger og farvestoffer også kan, renses i alle de af renserierne anvendte rensevæsker A. KAPOK Selv om kapok hyppigt er medtaget i textilfiber-oversigte, har det som spindemateriale slet ingen betydning. Det anvendes udelukkende som fyld i puder, madrasser, legetøjsdyr m.v. og er endda også på dette felt ved at være fortrængt af(billigere) genanvendte og; eller syntetiske materialer. Kapok er det tropiske kapoktræs indtil 4 cm lange frøhår. Det er glatte, glans, fulde. tyndvæggede og luftfyldte fibre, der ikke er stærke nok som spindemateriale. KOKOS Kokosfibre er de cm lange, grove træagtige trevler fra det tykke lag frugtkød, som omgiver kokosnøden. I virkeligheden er der tale om taver (lige som hør, jute m.fl.) af ½ -1 mm lange elementarfibre, der er»kittet«sammen af lignin m.v. til de nævnte cm lange spindeenheder. Kokospalmen vokser overalt i troperne, og et af de vigtigste dyrkningssteder er Ceylon. Kokos anvendes til fremstilling af textile gulvbelægninger, måtter og tovværk. Det er et robust og slidstærkt materiale, der udmærket tåler sollys og fugtighed og som ikke nedbrydes så let af mikroorganismer som de fleste andre cellulosefibre. HØR Hørplanten er en etårig plante på mellem en halv og en meters højde; den tindes i flere sorter eller varianter og dyrkes dels for frøenes skyld (linolie m.v.), dels for hørtavernes skyld. Til spindehør skal planternes stængel være så glat, uforgrenet og lige som muligt. Strået indeholder taver, der sidder fordelt rundt i strået lige under den ganske tynde primærbark. Selve hørtaven er cm lang. Den består af ½ - 7 cm lange hørfibre af cellulose (elementarfibre), som er sammenklæbel af lignin og pektin og danner en glat forgrenet tave af styrke. Gennem de senere år er hørrens betydning som textilmateriale blevet stærkt reduceret, men den anvendes dog stadig i en vis udstrækning til dækketøj og gardiner, hvor hørrens særlige glans og struktur giver varen en speciel dekorativ karakter. Også til beklædning anvendes hør, ofte i blandinger med andre fibre.

11 Egenskaber og behandling: Tværsnit af hørtave med kun 7 elementarfibre. Normalt vil man i et sådant snit kunne iagttage af de kantede hørfibre i hver tave. Derunder to hørtaver med de karakteristiske»knækstriber«, som er»ar«fra brydningen (en af udvindingsprocesserne). Slid Hør har en meget høj trækstyrke, men modstandsdygtigheden mod gentagne bøjninger er mindre god. I praksis kan man sige, at hørvarer modstår almindeligt brugsslid ganske godt, hvorimod den mekaniske bearbejdning i våd tilstand, som tøjet udsættes for i vaskemaskiner, vil slide en hørvare op længe før en bomuldsvare. Sollys Hør modstår sollys godt - omtrent som bomuld. Krympning Som alle andre stoffer af cellulosefibre vil også ubehandlede hørvarer krympe i vask, og der må regnes med samme krympeprocenter som for ubehandlede bomuldsvarer. Krøl Da hørtaven er uelastisk, vil ubehandlede stoffer af hør krølle meget. Absorbering Hør har en god absorberingsevne. Dette i forbindelse med hørrens gode varmeledende egenskaber gjorde, at hør en overgang anvendtes meget og stadig i nogen udstrækning anvendes til tropetøj. Hørviskestykker værdsættes især på grund af den gode sugeevne og fordi de lange hørtaver er mindre tilbøjelige til at fnugge end de korte bomuldsfibre. Tilsmudsning På grund af hørrens gode sugeevne»bider«pletter godt på hør, mens tørt smuds har mindre mulighed for at fæstne sig på de glatte hørtaver. Varmeisolation Hørgarner og dermed hørvarer er på grund af de grove, glatte taver kompakte og meget lidt luftholdige. Samtidig er hør i sig selv en god varmeleder, hvorfor hørrens varmeisolationsevne må betegnes som temmelig ringe. Vask Ved vask i maskine bør man sørge for, at den mekaniske bearbejdning er så skånsom som mulig (høj vandstand, lav fyldning, kort vasketid), og der bør ikke anvendes selvvirkende vaskemidler 95 C.

12 Glatning Gammeldags koldrulning er den glatningsmetode, der bevarer hørvarers glans og glathed længst. Varmrulning vil hurtigt ændre f.eks. en hørdugs glans og karakter. Hørvarer tåler håndstrygning. Rensning Hørvarer tåler alle de rensevæsker, der anvendes af renserier i dag A. I forbindelse med hørvarer forekommer en række forskellige betegnelser som f.eks.. Heglehør: Lange, ordnede taver udvundet ved hegling (kæmning) af skættehør. Lingarn: Garn fremstillet af heglehør. Anvendes til gode hellinnede stoffer. Blårgarn: Garn fremstillet af skætte- eller hegleblår, som er kortere, grovere og uordnede taver. Anvendes til billige og grovere hørstoffer og ofte til halvlinnede varer. Hellinned: Vævet stof udelukkende af hørgarn i kæde og skud. Halvlinned: Vævet stof af bomuldskæde og hørskud, hvor hørrens vægtandel udgør mindst 40 1 %. HAMP Hamp er basttaver fra hampeplanten, der dyrkes i troperne såvel som i den temperede zone. De vigtigste produktionslande er Rusland og Balkanlandene, men italiensk hamp er kendt for at være af særlig fin kvalitet. Udvinding af taverne foregår på samme måde som udvinding af hørtaver, og man får et spindemateriale, der minder meget om hør, blot længere, grovere og mere mat. JUTE Jute er en stængeltave fra juteplanten, der vokser i Indien og Bangladesh. Jutetaverne er ca. 3 m lange og består af % cellulose, mens resten er lignin og forskellige andre substanser. Udvindingen foregår på tilsvarende måde som for hør, dog noget forenklet. Det er en af de billigste textilfibre og den næstvigtigste plantefiber efter bomuld. Jute anvendes især til emballage og polsterlærred, undergarner i gulvtæpper, grundvæv i linoleum og nålefilt og meget andet.

13 Det er ikke noget robust materiale, og fiberen vil ved gentagne bøjninger knække, ligesom sollys hurtigt vil nedbryde den. Jute er vanskelig at blege og vil oftest forekomme i naturfarven, der er lysebrun. Jute har ringe modstandsevne mod syrer og stærke alkaliske opløsninger, ligesom den let angribes af forrådnelsesbakterier. Jute vil ligesom bomuld og hør krympe kraftigt i våd tilstand. RAMIE Ramie kaldes også rhea eller kinagræs og er 7-25 cm lange fibre, som udvindes af taverne fra en nældeart. Der vokser i hele det tropiske og subtropiske bælte og dyrkes i f.eks. Kina, Indien, Philippinerne og Brasilien. Udvindingen af ramlefibre er en omstændelig, tidkrævende og derfor ret kostbar proces, men til gengæld får man et spindemateriale med fortrinlige egenskaber. De meget lange fibre består af næsten ren cellulose og er hvide og glansfulde med en meget høj trækstyrke, men knap så fremragende bøjestyrke. SISAL Sisal er en bladfiber fra en agaveart, der vokser i Central- og Sydamerika og som har fået navn efter den mexikanske udskibningshavn Sisal. De vigtigste produktionssteder er Mexico og Brasilien. Fiberen er glat og hård og har en god slidstyrke, ligesom den tåler fugtighed og sollys udmærket. Sisal anvendes dels til reb og tovværk, dels til løbere og gulvtæpper. MANILAHAMP Manilahamp er bladfibre fra Musa textilis-planten, der er nær beslægtet med bananplanten. De 2-3 m lange taver har en højere trækstyrke end sisal, tåler havvand, sol og andre vejrpåvirkninger udmærket og er - ligesom sisal - ikke særlig ømfindtlig over for mikroorganismeangreb. Manila anvendes hovedsagelig til fremstilling af reb, især skibstovværk, og kun i meget begrænset omfang til textilgarner.

14 ULD Uld er det eneste af alle textilmaterialerne, der fra naturens side er skabt til at opfylde et beklædningsformål. Det er skabt med henblik på at yde dyrene den mest hensigtsmæssige beskyttelse mod temperatursvingninger og vejrlig og er således i besiddelse af de til beklædning mest værdifulde egenskaber. Ved uld forstås fårets hårbeklædning. Andre dyrehår, som også anvendes til textiler, betegnes ved deres navn, f.eks. mohair (fra angorageden), alpaka (fra en lama), kameluld o.s.v. Uldfiberen er fra ca. 3 til ca. 40 cm lang, mere eller mindre kruset, beklædt med skæl og består overvejende af æggehvidestoffet keratin. Der findes mange fareracer, men kun nogle få har betydning som leverandører af uld til industrien. Merino Crossbred Grov uld

15 Størst betydning har merino-fåret, som i dag holdes på store farme i Australien, Sydafrika og Sydamerika. Merino-uld er relativt kort, fin, stærkt kruset og derfor en blød og fyldig uldtype, som navnlig anvendes til beklædningstextiler. Crossbred-racen er især udbredt på New Zealand og i Sydamerika. Crossbreduld er en grovere, længere og mindre kruset, men til gengæld mere robust uldtype. Det er et velegnet materiale til møbelstoffer og gulvtæpper, hvor slidstyrke og spændstighed spiller en stor rolle, men det anvendes også til tweed o.l. grovere beklædningsstoffer. Grove uldtyper fra forskellige primitive fåreracer anvendes også. Som eksempel kan nævnes det skotske Blackface-får og det asiatiske Karakul-får. Grov uld har nogenlunde samme anvendelsesområder som Crossbred. Udsnit af en uldfiber. Bemærk skællene, der vender de åbne kanter op mod uldhårets spids og som er årsag til, at uld ene af alle textilfibre kan filtes til metervare uden spinding og vævning og valkes til tætte frakkestoffer, men jo altså også vaskes til halv størrelse, hvis man bærer sig forkert ad ved vask af f.eks. uldne strikvarer. Foruden fåreuld anvendes som nævnt også uld fra forskellige andre pattedyr: Angora er de meget fine hår fra angorakaninen. Kasmir, der stammer fra kasmirgeden, er finere end den fineste merinould. Det er en blød, glansfuld uldtype, som anvendes til strikvarer, halstørklæder, frakkestoffer og andre beklædningsstoffer, ofte blandet med merinould, da det er et ret kostbart og ikke særligt robust materiale. Mohair er lange, glatte, glansfulde hår fra angorageden. Mohairfibrenes store udretningsdygtighed gør dem særligt egnede til møbelvelour og til lette habitstoffer (modstandsdygtige mod krøl). Mohair anvendes desuden til frakkestoffer, plaider o.m.a. Alpaka er den almindeligste lamauld. Den minder i karakter lidt om mohair, men er gennemgående finere og mere ensartet. Alpaka anvendes fortrinsvis til beklædningstextiler som f.eks. frakkestoffer, kjolestoffer m.v.

16 Vicunja, som også er lamauld, er den fineste (tyndeste) af alle uldtyper og et meget dyrt textilmateriale, som anvendes til eksklusive frakker og trikotagevarer, ofte i blandinger med merinould. Kameluld har finheder som den fineste merinould og anvendes til trikotagevarer og frakkestoffer, undertiden blandet med merinould. Kaninhår bruges mest til filtfremstilling (hattefilt) og kun meget lidt som spindemateriale. Fæhår er hår fra køer, heste m.fl. Disse ret grove hår er oftest i mørke farver, som ikke kan bleges uden fare for beskadigelse. Derfor er hårgarner i reglen ufarvede eller indfarvet i mørke nuancer; fæhår bruges til gulvtæpper og indlægsstoffer. Kradsuld Foruden klipuld, der er uld klippet af levende får, anvender uldindustrien en hel del kradsuld, som er uld udvundet af klude, både nye (affald fra konfektionsfabrikker, rester o.l.) og brugte (kasseret tøj, tæpper o.s.v.). Kradsuld kaldes ofte shoddy og vil hyppigst forekomme i tunge varer som frakke- og møbelstoffer, hvor anvendelsen af et billigt materiale vil have væsentlig indflydelse på vareprisen. Ud over kradsuld anvendes også en del skinduld, der er uld fjernet fra skind af slagtede får. Ifølge Handelsministeriets»Bekendtgørelse om betegnelse og mærkning af textilvarer«skal betegnelsen»friskklippet uld«fra den være garanti for, at det således deklarerede textil ikke indeholder uldfibre, der tidligere har været forarbejdet, anvendt eller beskadiget. d.v.s. at deklarationen»friskklippet uld«svarer til det tidligere benyttede»ren uld«, medens det i forbindelse med Woolmark anvendte»ren ny uld«også kan omfatte skinduld. Egenskaber og behandling: Slid Uldfibrenes trækstyrke er temmelig lav, men på grund af deres store elasticitet og evne til at tåle gentagne bøjninger kan der fremstilles varer af uld med tilfredsstillende slidstyrke selv til møbelstoffer og gulvtæpper, som jo udsættes for kraftige slidpåvirkninger. Man opnår naturligvis større slidstyrke ved at anvende en grov, robust uldtype end ved at vælge en fin, blød merino.

17 Sollys Som alle textilmaterialer nedbrydes uld efterhånden af sollys, men den er dog så modstandsdygtig, at uld udmærket kan anvendes til gardinstoffer. Krympning Rigtigt behandlet krymper uldne varer ikke ret meget, men ved en for kraftig mekanisk bearbejdning i vask kan der opstå en filtning, der skyldes uldfibrenes skælklædte overflade. Filtningskrympning forårsaget af forkert vask kan være så voldsom, at varen bliver uanvendelig. Krøl Alle textiler krøller, men uldne stoffer hører på grund af uldfiberens elasticitet og udretningsevne til de mest krølmodstandsdygtige. Presholdbarhed Uldne stoffers presholdbarhed overgås kun af de termoplastiske kemofibres. Absorbering Uld har i højere grad end nogen anden fiber evnen til at optage og indeholde fugtighed (indtil % vand) uden at føles våd, hvilket har den største betydning for uldne beklædningsstoffers gode komfortegenskaber. Varmeisolation På grund af uldfiberens krusning vil uldne stoffer altid have en meget luftholdig struktur, som de vil bevare i brug, fordi uldfiberen er elastisk, og det er luftlaget, der giver uld den uovertrufne varmeisolationsevne. Mølangreb At uld er alle møllarvers livret, bør man altid være opmærksom på; det behøver imidlertid ikke at volde problemer, idet man i dag har effektive og permanente imprægneringsmidler mod møl. Vask Textiler af uld, der ikke er antifiltbehandlet, bør håndvaskes skånsomt eller finvaskes i maskine på et program med meget lille vaskeintensitet 40 Cº. Centrifugering kan anvendes, men ikke tørretumbler. Glatning Til presning af uldne stoffer anvendes et fugtigt stykke og et middelvarmt jern. Rensning De fleste uldne stoffer tåler rensning i alle almindelige rensevæsker, men bør ikke affedtes for meget. A til særligt snavset tøj, P i almindelighed. Løstvævede varer kan det være nødvendigt at begrænse til P.

18 SILKE Silke er en animalsk fiber, der ligesom uld består af æggehvidestof (fibroin); men mens uld vokser ud af hårsækken på fårets hud, er silke morbærsommerfuglelarvens spind, af hvilket den danner sin kokon. Hver kokon består af en 3-4 km lang dobbelttråd, som dog kun kan afhaspes i længder op til ca. 900 m, såkaldt haspesilke. Af resten af silketråden, som er mere eller mindre gennembrudt, fremstilles schappesilke med en fiberlængde på 5-30 cm og bourettesilke med under 5 cm lange fibre. Afhaspet silke, som er det kostbareste materiale, anvendes fortrinsvis til kjoleog blusestoffer, tørklæder og andre beklædningstextiler. Schappesilke anvendes hovedsagelig til sytråd, men også i nogen udstrækning til beklædningsstoffer. Bourettesilke anvendes til kjole- og kostumestoffer, som minder mere om uldne stoffer end om silke. Tværsnit af silkefibre omgivet af silkelim. Betyngning Omkostningerne ved silkeavl er store, og udbyttet af et kilo veludviklede kokoner er kun g afhaspet silke, hvoraf endda ca. 25 % er silkelim, som er brugt til at klæbe silketrådene sammen ved fremstillingen af kokonen. Det er derfor fristende at»strække«silken ved at betynge den med f.eks. metalsalte. Nøjes man med en betyngning svarende til vægten af den afkogte silkelim, får man parisilke, men silkefiberen lader sig betynge indtil 400 %. En moderat betyngning gør ingen skade; tværtimod forbedres de florlette silkestoffers draperingsevne. Derimod øges silkens lys- og kemikaliefølsomhed med betyngningsgraden. Betynget silke forekommer sjældnere i dag end tidligere. Vild silke Foruden den opdrættede morbærsommerfugl findes der et antal sommerfuglearter, der ved forpupning spinder en silketråd til at danne puppen. Nogle enkelte, bl.a. en egespinder, leverer den vilde silke tussahsilken.

19 Tussah er efterhånden blevet betegnelsen for al vild silke. Den består af ujævne, matte fibre, der ikke betynges. Tussahsilke er mere slidstærk og modstandsdygtig over for sollys, medens de øvrige egenskaber er som for morbærsilke. Et kendt varenavn er Shantung. Egenskaber og behandling: Slid Silke har en god trækstyrke, som gør den velegnet til sytråd. Slidstyrken må sammenlignet med de øvrige fibre nærmest betegnes middel. Sollys Modstandsdygtigheden overfor sollys er ikke særlig god, og lysfølsomheden er endnu større, hvis silken er betynget. Krympning Behandlet rigtigt vil silke ikke krympe i vask. Krøl Silke er væsentligt mere krølmodstandsdygtig end bomuld, men mindre krølægte end uld. Presholdbarhed Silke har en ret god presholdbarhed, men overgås dog af uld, nylon og polyester. Absorbering Silke er næsten lige så absorberende som uld og kan optage indtil 30 % fugtighed uden at føles våd. Varmeisolation Silke er en dårlig varmeleder og derfor selv i lette stoffer udmærket varmeisolerende. Vask tørretumbler. Glatning Rensning rensning. P Silkevarer bør finvaskes 40 Cº el. "Håndvask" Undgå Strygning kan foretages ved middel temperatur. Silke bør behandles med forsigtighed ved kemisk ASBEST Asbest er mineralske fibre opbygget af forskellige silikater. Det er fine, som regel korte (1-3 cm) fibre, der først og fremmest har fundet anvendelse på grund af materialets overordentlig gode varmeisolationsevne og uantændelighed; desuden er asbest særdeles modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, vejrlig, insekt- og mikroorganismeangreb. Asbest udvindes ved bjergværksdrift i Canada, Rusland, Sydafrika, Italien m.fl. lande.

20

21 Kemofibre - Regenererede fibre De første kemofibre blev opfundet i slutningen af forrige århundrede som resultat af halvandet hundrede års forsøg på at fremstille en kunstig silke. I begyndelsen kaldte man disse garner og fibre kunstsilke og celluld. Senere kom de til at hedde rayon og rayonuld. I dag skal de kaldes viskose og viskosefibre, cupro, acetat etc. iflg. EF's fiberregler. I dag fremstilles tre hovedtyper regenererede fibre, nemlig viskose, acetat og triacetat. En fjerde fiber, cupro, produceres stort set ikke længere. De er alle fremstillet af cellulose, men mens viskose er af ren cellulose, består acetat og triacetat af kemiske forbindelser af cellulose og eddikesyre, hvilket giver visse forskelle i karakter og egenskaber. Her ses selve udspindingen af kemofibre. Derunder er vist tre spindedyser, der, som det ses, kan have forskellige udformninger og et varierende antal huller (op til ca. 3500). Dysernes størrelse fremgår af den afbildede enkrone.

22 VISKOSE Viskose er den vigtigste af de regenererede fibre. Det hænger sammen med, at både udgangsmaterialet og de nødvendige kemikalier er billigere end for cupro og acetat. Selve fremstillingen fra træcellulose til fiber foregår i korte træk på følgende måde: Cellulosen renses omhyggeligt, og ved tilsætning af forskellige hjælpekemikalier fremstilles en tyktflydende (viskos) masse, som efter modning og udluftning presses ud gennem spindedysens huller som fine stråler. Ved at lade udspindingen foregå i et såkaldt fældebad, der bl.a. indeholder svovlsyre, størkner strålerne og bliver til filamenter af ren cellulose, som efter udvaskning og tørring spoles direkte op på nøgler. Et sådant garn, bestående af et antal filamenter, d.v.s. fibre der er lige så lange som garnet, giver glatte, glansfulde, silkelignende varer. Viskose anvendes også som stapelfibre til såvel beklædnings- som boligtextiler. Til nogle formål er fibrenes stærkt skinnende glans uønsket, hvorfor man også fremstiller matterede viskosefibre ved tilsætning af farveløse pigmenter (f.eks. zinkhvidt) til spindeopløsningen. Textiler af matterede fibre er mere lysfølsomme (mørner hurtigere). Egenskaber og behandling: Slid I tør tilstand har viskose en ret god slidstyrke, men trækstyrken nedsættes med indtil 50 % i våd tilstand. Sollys Som andre cellulosefibre vil viskose, vel at mærke umatteret, være relativt længe om at mørne og er således udmærket til gardiner. Krympning Viskose opsuger en del vand og vil krympe som stoffer af andre cellulosefibre. Krøl Viskose er ret uelastisk og vil, hvis den ikke er»krølbehandlet«, krølle meget. Absorbering Evnen til at absorbere fugtighed er god. Tilsmudsning På grund af fibrenes rynkede overflade vil smuds og støv let sætte sig fast, og den gode absorberingsevne gør textiler af viskose ret pletmodtagelige.

23 Varmeisolation Viskose er, som de naturlige cellulosefibre, temmelig glat, lige og uelastisk og derfor ikke særlig varmeisolerende. Vask Ved maskinvask bør viskose vaskes forholdsvis skånsomt, da styrken nedsættes med indtil 50 %, 95 C el. 60 C Glatning Viskose tåler strygning ved høj temperatur. Rensning Viskose tåler alle kendte rensevæsker. A MODAL Modal er en modificeret viskose, der blev udviklet i Fibrene strækkes inden størkningen, hvilket gør, at man kan fremstille finere og især langt stærkere garn end ved den normale metode. I modsætning til viskose, der mister indtil 50 % af sin styrke i våd tilstand, vil modal kun miste ca. 25 %. Modal anvendes alene eller blandet med bomuld, uld eller syntetiske fibre, til yderbeklædning, undertøj, sengelinned og boligtextiler. CUPRO Cupro er ligesom viskose en ren cellulosefiber. Det er en fibertype, som gennem de senere år har fået stadig mindre betydning, og det er i dag sjældent, man støder på textiler af cupro. Cuprofibre har især været anvendt til beklædningstcxtiler. ACETAT Acetat har ry for at være den af»kunstsilketyperne«, der ligner silke mest, især med hensyn til glans og draperingsevne, og det er derfor ikke mærkeligt, at acetat først og fremmest anvendes til beklædning og dekorationsstoffer i efterligninger af de klassiske silkestoffer. Egenskaber og behandling: Slid Acetat er et temmeligt sart materiale. Slidstyrken er ikke fremragende, og følsomheden over for varme, sollys og kemiske påvirkninger er temmelig stor. Vask Acetat bør vaskes skånsomt ved lav temperatur. Ved maskinvask bør anvendes skånevask med høj vandstand, 40 C Glatning Strygning kan foretages ved lav temperatur.

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Ren besked. Nr. 6 december 2002. Tekstiler

Ren besked. Nr. 6 december 2002. Tekstiler Ren besked Nr. 6 december 2002 Tekstiler Forord Forbrugerinformationens rådgivere ligger inde med enorme mængder viden også om tekstiler og hvordan de skal behandles. Meget af denne viden finder du i denne

Læs mere

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke...

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Tekstilhåndbog Indhold Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Diagram... Regenerede fibre... Viskose... Syntetiske fibre... Polyester... Trevira cs... Polyamid

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM

contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM contrast Strategisk design Helle Mølgaard MA4-ID1 Juni 2011 Aalborg Universitet MATERIALEKOMPENDIUM TITELBLAD PROJEKT TITEL contrast STUDIEENHED 4. MA - Industriel Design, Lang afgang Arkitektur, Design

Læs mere

GOSA Puder. Produktguide

GOSA Puder. Produktguide 26 _013 Produktguide GOSA Puder Syntetiske fibre Dun/fjer Lyocell Maskinvaskes ved 60 Tørres i tørretumbler Hvordan sover du? Vidste du, at dine sovevaner bestemmer, hvilken pude du skal vælge? Du sover

Læs mere

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Tekstilhåndbog Indhold Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Diagram... Regenerede fibre... Viskose... Syntetiske fibre... Polyester... Trevira cs... Polyamid

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op.

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op. RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT Kære kunde Det glæder os, at de har valgt et nålefiltstæppe fra DLW Flooring. For at få længst muligt glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Kvadrat møbeltekstilhåndbog

Kvadrat møbeltekstilhåndbog Kvadrat møbeltekstilhåndbog Kvadrat møbeltekstilhåndbog Indhold Introduktion 7 Om Kvadrat 8 Kvadrats kollektion 9 Designere 10 Miljø 11 Materialer Valg af materialer 37 Naturfibre 39 Uld 40 Bomuld 41 Hamp

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG L AGNER TIL R OVERSKUD TIL OMSORG Lagner til VENDLET VENDLET-systemet består bl.a. af et glidelagen og et træklagen. Glidelagnet placeres direkte på sengens madras Træklagnet fæstnes på VENDLET-systemets

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Vedligeholdelse af møbelstoffer

Vedligeholdelse af møbelstoffer Vedligeholdelse Møbelstof Vedligeholdelse af møbelstoffer Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs kan ændre farver og fremme

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Hurtig formbygning i topkvalitet

Hurtig formbygning i topkvalitet Hurtig formbygning i topkvalitet DSM s nyeste landvindinger indenfor især vinylester, også til gelcoat, har fremkaldt et nyt, hurtigt system til fremstilling af kvalitetsforme, der hærder med almindelig

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle.

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle. Disclaimer: Opskriften er til fri afbenyttelse i nonkommercielle sammenhænge. Det betyder, at du ikke må videresælge opskriften hverken som din egen eller som min. Du må heller ikke regne med nogen former

Læs mere

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed!

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Forestil dig, at du nu kan få den fineste og blødeste børne- og babysengetøj, der samtidig er meget allergivenligt! Forestil

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN Bøger om reparation af orientalske tæpper: Peter F. Stone: Oriental Rug Repair, Greenleaf Company, Chicago 1981, ISBN: 0-940582-00-7 Majid Amini: Oriental

Læs mere

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde.

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde. Gleistein tovværk, vejledende prisliste, april 2006. Alle priser er ekskl. Moms. Side 1 af 8 VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området.

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området. INTRO Dette katalog er udfærdiget som et ide- og inspirationskatalog, der skal vise nogle muligheder for fastgørelse af p-kateter, når dette ikke er i brug. Alle løsninger tager sit udgangspunkt i dagligdagen,

Læs mere

Måtter med valgfrit design.

Måtter med valgfrit design. Måtter med valgfrit design. Mørke og ofte grå nuancer er glimrende om efteråret og om vinteren, hvor måtten belastes meget. Der er snavset udenfor, og vi trækker både sne, sjap og grus ind med fodtøjet.

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Ainhoa Bio økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Bio Til økologisk hudpleje Biolinien fra Ainhoa er en bred økologisk hudpleje- og makeupserie, der som det første professionelle hudplejemærke i verden

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Din søvn er vores passion -

Din søvn er vores passion - Din søvn er vores passion - velkommen til en revolution indenfor sund søvn www.nordiccomfort.dk Din søvn er vores passion og vi mener det seriøst! Fordele NATURLIGT ALLERGIVENLIGT Silke indeholder et

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET DU VÆGER DEN "BASIS" BRIKS DER PASSER TIL DIG - OG DET TILBEHØR DER PASSER TIL DIT ARBEJDE - DET SIKRER DEN STØRSTE BRUGSVÆRDI

Læs mere

MØBELSTOFKLASSIFIKATION: 2006. Man skal ikke vælge møbelstof, blot fordi det er smukt. det skal også tilfredsstille de brugsmæssige krav

MØBELSTOFKLASSIFIKATION: 2006. Man skal ikke vælge møbelstof, blot fordi det er smukt. det skal også tilfredsstille de brugsmæssige krav MØBELSTOFKLASSIFIKATION: 2006 Man skal ikke vælge møbelstof, blot fordi det er smukt det skal også tilfredsstille de brugsmæssige krav Der var et problem Hvis møbelstoffer slides hurtigere, bliver mere

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 Laugets Vævekurser Efterår 2014 og forår 2015 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning i København og Jylland TILMELDING TIL Laugets

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

kvalitet i samarbejde

kvalitet i samarbejde kvalitet i samarbejde EN DANSK VIRKSOMHED Dahetra er en virksomhed der tager ansvar, ansvar for danske arbejdspladser i et velorganiseret miljø. Dahetra der blev grundlagt i 1973, besidder alene på denne

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

HOLME aps.dk. Solafskærmning. Gardiner. Markiser. Gulve. Et professionelt erhvervsindretningsfirma

HOLME aps.dk. Solafskærmning. Gardiner. Markiser. Gulve. Et professionelt erhvervsindretningsfirma Et professionelt erhvervsindretningsfirma HOLME aps.dk Solafskærmning Gardiner Markiser Gulve HOLME aps.dk Solafskærmning Lamelgardiner Har du store vinduer, glasdøre og åbne arealer? Så er lamelgardiner

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

AKUART Love art kill noise SMARTWALL

AKUART Love art kill noise SMARTWALL AKUART Love art kill noise SMARTWALL 1 AKUART SmartWall AKUART A/S AKUART blev grundlagt i 2006 med ambitionen om at skabe markedets flotteste akustikløsninger. Ambitionen manifesterede sig i form af akustikbilledet,

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

REPAIR YOUR HEAL YOUR

REPAIR YOUR HEAL YOUR REPAIR YOUR HEAL YOUR Hair&Soul I århundreder har healere og alkymister i hele verden vendt sig til naturens rige ressourcer til medicinsk og kosmetisk brug. Med olie fra macadamia nødder, der fi ndes

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

Normer og symboler. Symboler

Normer og symboler. Symboler Symboler EN 61482 Certificeret beskyttelsesbeklædning, der er godkendt til varmerisici i forbindelse med lysbuer. EN 13034 Certificeret og godkendt tøj, der yder begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier.

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/?

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Da JEG FØRSTE GANG BLEV FARMOR, købte jeg en vaskekurv i plastik og fyldte den med lidt købt og en masse hjemmelavet. Det hjemmelavede blev forsynet

Læs mere

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Katalog Vikan A/S Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Vikan unikke løsninger til ethvert formål Har du en udfordring med hensyn til rengøring og hygiejne, så har Vikan en løsning. Gennem mange

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere