TEXTIL BOG TEXTIL BOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEXTIL BOG TEXTIL BOG"

Transkript

1 TEXTIL BOG TEXTIL BOG

2

3 Kvalitetsbegrebet Textiler udgør en dominerende del af vore daglige omgivelser. Vi går klædt i tøj af textiler i rum med textiler på gulv og vægge; om dagen sidder vi på textilbetrukne møbler, og om natten hviler vi mellem textiler. Derved bliver textilerne også en vigtig post på budgettet, og selv om vi ofte er tilbøjelige til at købe tøj og andre ting overvejende ud fra farve, mønster, struktur, snit, mode - kort sagt efter varens udseende - nærer vi dog som regel visse forventninger om f.eks. holdbarhed, strygefrihed, farveægthed o.s.v. I den forbindelse anvender man - ofte lidt svævende og ubestemt - ordet kvalitet. Men først når man gør sig klart, at det er egnetheden til netop det, den pågældende vare skal bruges til, der afgør om den er af god eller mindre god kvalitet, får ordet praktisk betydning, og en relevant»oversættelse«af ordet kvalitet må derfor være noget i retning af brugsegnethed. For eksempel er en textilvare med god draperingsevne, som tåler sollys i længere tid uden at falme og mørne og som kan vaskes uden at krympe eller smitte af, en god kvalitet gardinstof, men ikke nødvendigvis en god kvalitet kjolestof (dertil kræves nemlig desuden, at farverne har en god svedægthed og f.eks., at stoffet er nogenlunde krølægte - til gengæld kan der slækkes på kravene til lysmodstandsdygtighed). Brugskravene til en sengeforligger er selvsagt ikke de samme som kravene til en trappeløber, en god kvalitet dekorationsstof er måske en dårlig kvalitet møbelstof o.s.v., o.s.v. Det vil sige, at det første man må gøre sig klart, er hvilke påvirkninger en vare skal kunne modstå i brug. Dernæst melder sig så spørgsmålet, hvad det er ved selve varen, der afgør, om den modstår brugspåvirkningerne mere eller mindre godt. Umiddelbart vil mange nok hævde, at det kommer an på, hvad varen består af - om det er bomuld eller nylon, uld eller viskose etc. Det er også rigtigt, at det anvendte råmateriale spiller en væsentlig rolle, men det er absolut ikke det eneste, der har betydning for den færdige textilvares brugsegenskaber.

4 Tager man som eksempel gardinstof, hvor brugskravene, som tidligere nævnt, er god draperingsevne, god modstandsdygtighed over for sollys, god rense- eller vaskbarhed samt god krympeægthed, vil man konstatere, at draperingsevnen ikke alene er afhængig af råmaterialets (fibrenes) smidighed og elasticitet, men også i høj grad af garnets karakter og den måde varen er vævet eller strikket på; hvor meget sol stoffet kan tåle, afhænger dels af råmaterialet (mørning), dels af farvestoffet (falmning); om gardinet skal vaskes eller renses - og hvordan det skal gøres - kommer især an på råmateriale og farvning, og tilbøjelighed til krympning afhænger først og fremmest af råmateriale og efterbehandling. At vurdere en textilvares kvalitet og at vælge den bedst egnede til et bestemt formål kræver således et vist kendskab til textilfibrenes egenskaber og modstandsdygtighed, garntypens, varekonstruktionens og de forskellige efterbehandlingers indflydelse på varens karakter og brugsegenskaber samt til farvernes brugsægtheder. Derfor hedder de følgende afsnit i denne bog: RÅMATERIALER GARNER VAREKONSTRUKTIONER EFTERBEHANDLING FARVNING/BLEGNING

5 Råmaterialer (textilfibre) De textile råmaterialer kaldes under et textilfibre og kan kort beskrives som ganske tynde»trævler«eller tråde af mellem få centimeters og mange kilometers længde. Efter længden skelner man mellem stapelfibre, der er så korte, at en parallelisering (kartning) og sammensnoning (spinding) er nødvendig for at fremstille et garn af dem, og filamentfibre, der er så lange, at et garn kan dannesved simpel sammenlægning af' fibrene. Som det fremgår af fiberoversigten side 6-7, inddeles textilfibrene i naturfibre, der findes i naturen, på planter eller dyr, i den form de anvendes som spindemateriale, og kemofibre, der fremstilles på kemiske fabrikker af cellulose (de regenererede) eller af forskellige kemiske forbindelser (de syntetiske). Danmarks medlemskab af EF har medført, at EF's regler om mærkning af textiler med fiberindhold også gælder i Danmark. EF-fiberreglerne er indført som et led i at harmonisere landenes forskellige regler, forbud og benævnelser, som vanskeliggør salget af et produkt i alle EFlandene. Fiberreglerne er indviklede, men foreskriver groft sagt, at alle textilprodukter skal mærkes med fiberindhold, f.eks. polyester, kokos eller 80 % uld, 20 % polyamid. I denne bog er de forskellige fiberarter betegnet med de navne, der kræves efter EF's regler, og som for nogle kemofibres vedkommende afviger fra de hidtil anvendte. For naturfibrene er der ingen ændringer. Reglerne betyder, at alle fiberarter kun har en betegnelse bortset fra polyamid, der også må kaldes nylon, da denne betegnelse har vundet indpas i Danmark. Reglerne har betydet følgende navneændringer: F.F-betegnelse Tidligere anvendt betegnelse cupro elasthan modal polyacryl polychlorid viskose kobberrayon syntetiske elastomerfibre (f.eks. Lycra) polynose, HWM acryl polyvinylchlorid, PVC (f.eks. Rhovyl) rayon, viskoserayon

6

7

8 Naturfibre Bomuld Bomuld er frøhår af bomuldsplanten, som dyrkes i det tropiske og subtropiske bælte mellem de to 40. breddegrader. Bomuldsfiberen er op til 60 mm lang og ret fin (tynd) og er, når den er moden, flad og spiralformet, nærmest som et snoet bændel. Bomuldsfibre i forstørrelse (ca. 200 gange) Tværsnit af bomuldsfibre (merceriseret) Bomuld består af næsten ren cellulose (84 90 %) og kun få procent voks, fedt og naturlige farvestoffer; resten (6 8 %) er vand. For bomuldens kvalitet som textilmateriale spiller længde og finhed den største rolle. Disse forhold bestemmes først og fremmest af bomuldsarten, og man skelner mellem 3 hovedarter, hvor den fineste (tyndeste) også er den længste. Æ'gytisk bomuld, Sea Island (fra Florida) og Peru-bomuld er eksempler på finfibret bomuld. Amerikansk bomuld, som har den største betydning på verdensmarkedet, er sammen med bomuld fra flere andre lande eksempel på bomuld af middelkvalitet med hensyn til fiberlængde og - finhed. Indisk og kinesisk bomuld er den groveste og korteste bomuldsart. Trods fremkomsten af de mange nye kemofibre i de senere år udgør bomuldens andel af verdens totale forbrug af textilfibre stadig omkring 50 %. Bomuld er et relativt billigt materiale, som ved hjælp af moderne efterbehandlinger kan bibringes brugsegenskaber, som gør bomuld særdeles alsidigt anvendeligt, såvel til beklædning som til husholdnings- og boligtextiler.

9 Egenskaber og behandling Slid Bomuld er et robust materiale, hvis slidstyrke kun overgås af visse af de syntetiske fibre; det er således velegnet til f.eks. arbejdstøj, sengelinned o.l. varetyper, som udsættes for ret kraftigt slid i brug. Sollys Sammenlignet med andre naturfibre vil bomuld være relativt længe om at mørne. Bomuld er således egnet til gardiner, telte, markiser m.v. Krympning Da bomuld opsuger meget vand, vil bomuldsvarer, der ikke er forkrympet, krympe en del i vask. Ved vævede varer regner man i almindelighed med krympeprocenter på 10 i længden og 5 i bredden, men i nogle tilfælde kan man komme ud for endnu større krympninger. Krøl Da bomuldsfiberen er temmelig uelastisk, vil bomuldsvarer, som ikke er specielt krølbehandlet, krølle meget. Absorbering Bomulds evne til at absorbere fugtighed (fordampning, sved) overgås i væsentlig grad kun af uld og silke. I direkte berøring med vand har bomuld en sugeevne, som kun overgås af hør. Tilsmudsning Bomuldsfiberen har på grund af den snoede form en ru overflade, som fine støv- og smudspartikler vil være tilbøjelige til at sætte sig fast i. Den store sugedygtighed gør bomuldsstof ret modtagelig for pletter. Varmeisolation Størst betydning for en textilvares evne til at»holde på varmen«har fibrenes fyldighed, d.v.s. deres evne til at danne et fyldigt garn med et stort, isolerende luftindhold. Bomuld har ikke fra naturens hånd en sådan fyldighed, og bomuldsstoffer vil, i samme varetyper, være mindre varmeisolerende end stofler af f.eks. uld eller acryl. Vask I modsætning til de fleste andre fibre er bomuld stærkere i våd tilstand end i tør, og da det samtidig er et robust materiale også over for kemiske påvirkninger, tåler det en kraftig mekanisk bearbejdning, anvendelse af selvvirkende vaskemidler og vask 95 Cº vel at mærke når det drejer sig om ufarvede bomuldsvarer eller varer, som er farvet med hedvaskeægte farvestoffer. Glatning temperatur. Presning, rulning og strygning kan foretages ved høj

10 Rensning Bomuldsvarer kan, forudsat at eventuelle efterbehandlinger og farvestoffer også kan, renses i alle de af renserierne anvendte rensevæsker A. KAPOK Selv om kapok hyppigt er medtaget i textilfiber-oversigte, har det som spindemateriale slet ingen betydning. Det anvendes udelukkende som fyld i puder, madrasser, legetøjsdyr m.v. og er endda også på dette felt ved at være fortrængt af(billigere) genanvendte og; eller syntetiske materialer. Kapok er det tropiske kapoktræs indtil 4 cm lange frøhår. Det er glatte, glans, fulde. tyndvæggede og luftfyldte fibre, der ikke er stærke nok som spindemateriale. KOKOS Kokosfibre er de cm lange, grove træagtige trevler fra det tykke lag frugtkød, som omgiver kokosnøden. I virkeligheden er der tale om taver (lige som hør, jute m.fl.) af ½ -1 mm lange elementarfibre, der er»kittet«sammen af lignin m.v. til de nævnte cm lange spindeenheder. Kokospalmen vokser overalt i troperne, og et af de vigtigste dyrkningssteder er Ceylon. Kokos anvendes til fremstilling af textile gulvbelægninger, måtter og tovværk. Det er et robust og slidstærkt materiale, der udmærket tåler sollys og fugtighed og som ikke nedbrydes så let af mikroorganismer som de fleste andre cellulosefibre. HØR Hørplanten er en etårig plante på mellem en halv og en meters højde; den tindes i flere sorter eller varianter og dyrkes dels for frøenes skyld (linolie m.v.), dels for hørtavernes skyld. Til spindehør skal planternes stængel være så glat, uforgrenet og lige som muligt. Strået indeholder taver, der sidder fordelt rundt i strået lige under den ganske tynde primærbark. Selve hørtaven er cm lang. Den består af ½ - 7 cm lange hørfibre af cellulose (elementarfibre), som er sammenklæbel af lignin og pektin og danner en glat forgrenet tave af styrke. Gennem de senere år er hørrens betydning som textilmateriale blevet stærkt reduceret, men den anvendes dog stadig i en vis udstrækning til dækketøj og gardiner, hvor hørrens særlige glans og struktur giver varen en speciel dekorativ karakter. Også til beklædning anvendes hør, ofte i blandinger med andre fibre.

11 Egenskaber og behandling: Tværsnit af hørtave med kun 7 elementarfibre. Normalt vil man i et sådant snit kunne iagttage af de kantede hørfibre i hver tave. Derunder to hørtaver med de karakteristiske»knækstriber«, som er»ar«fra brydningen (en af udvindingsprocesserne). Slid Hør har en meget høj trækstyrke, men modstandsdygtigheden mod gentagne bøjninger er mindre god. I praksis kan man sige, at hørvarer modstår almindeligt brugsslid ganske godt, hvorimod den mekaniske bearbejdning i våd tilstand, som tøjet udsættes for i vaskemaskiner, vil slide en hørvare op længe før en bomuldsvare. Sollys Hør modstår sollys godt - omtrent som bomuld. Krympning Som alle andre stoffer af cellulosefibre vil også ubehandlede hørvarer krympe i vask, og der må regnes med samme krympeprocenter som for ubehandlede bomuldsvarer. Krøl Da hørtaven er uelastisk, vil ubehandlede stoffer af hør krølle meget. Absorbering Hør har en god absorberingsevne. Dette i forbindelse med hørrens gode varmeledende egenskaber gjorde, at hør en overgang anvendtes meget og stadig i nogen udstrækning anvendes til tropetøj. Hørviskestykker værdsættes især på grund af den gode sugeevne og fordi de lange hørtaver er mindre tilbøjelige til at fnugge end de korte bomuldsfibre. Tilsmudsning På grund af hørrens gode sugeevne»bider«pletter godt på hør, mens tørt smuds har mindre mulighed for at fæstne sig på de glatte hørtaver. Varmeisolation Hørgarner og dermed hørvarer er på grund af de grove, glatte taver kompakte og meget lidt luftholdige. Samtidig er hør i sig selv en god varmeleder, hvorfor hørrens varmeisolationsevne må betegnes som temmelig ringe. Vask Ved vask i maskine bør man sørge for, at den mekaniske bearbejdning er så skånsom som mulig (høj vandstand, lav fyldning, kort vasketid), og der bør ikke anvendes selvvirkende vaskemidler 95 C.

12 Glatning Gammeldags koldrulning er den glatningsmetode, der bevarer hørvarers glans og glathed længst. Varmrulning vil hurtigt ændre f.eks. en hørdugs glans og karakter. Hørvarer tåler håndstrygning. Rensning Hørvarer tåler alle de rensevæsker, der anvendes af renserier i dag A. I forbindelse med hørvarer forekommer en række forskellige betegnelser som f.eks.. Heglehør: Lange, ordnede taver udvundet ved hegling (kæmning) af skættehør. Lingarn: Garn fremstillet af heglehør. Anvendes til gode hellinnede stoffer. Blårgarn: Garn fremstillet af skætte- eller hegleblår, som er kortere, grovere og uordnede taver. Anvendes til billige og grovere hørstoffer og ofte til halvlinnede varer. Hellinned: Vævet stof udelukkende af hørgarn i kæde og skud. Halvlinned: Vævet stof af bomuldskæde og hørskud, hvor hørrens vægtandel udgør mindst 40 1 %. HAMP Hamp er basttaver fra hampeplanten, der dyrkes i troperne såvel som i den temperede zone. De vigtigste produktionslande er Rusland og Balkanlandene, men italiensk hamp er kendt for at være af særlig fin kvalitet. Udvinding af taverne foregår på samme måde som udvinding af hørtaver, og man får et spindemateriale, der minder meget om hør, blot længere, grovere og mere mat. JUTE Jute er en stængeltave fra juteplanten, der vokser i Indien og Bangladesh. Jutetaverne er ca. 3 m lange og består af % cellulose, mens resten er lignin og forskellige andre substanser. Udvindingen foregår på tilsvarende måde som for hør, dog noget forenklet. Det er en af de billigste textilfibre og den næstvigtigste plantefiber efter bomuld. Jute anvendes især til emballage og polsterlærred, undergarner i gulvtæpper, grundvæv i linoleum og nålefilt og meget andet.

13 Det er ikke noget robust materiale, og fiberen vil ved gentagne bøjninger knække, ligesom sollys hurtigt vil nedbryde den. Jute er vanskelig at blege og vil oftest forekomme i naturfarven, der er lysebrun. Jute har ringe modstandsevne mod syrer og stærke alkaliske opløsninger, ligesom den let angribes af forrådnelsesbakterier. Jute vil ligesom bomuld og hør krympe kraftigt i våd tilstand. RAMIE Ramie kaldes også rhea eller kinagræs og er 7-25 cm lange fibre, som udvindes af taverne fra en nældeart. Der vokser i hele det tropiske og subtropiske bælte og dyrkes i f.eks. Kina, Indien, Philippinerne og Brasilien. Udvindingen af ramlefibre er en omstændelig, tidkrævende og derfor ret kostbar proces, men til gengæld får man et spindemateriale med fortrinlige egenskaber. De meget lange fibre består af næsten ren cellulose og er hvide og glansfulde med en meget høj trækstyrke, men knap så fremragende bøjestyrke. SISAL Sisal er en bladfiber fra en agaveart, der vokser i Central- og Sydamerika og som har fået navn efter den mexikanske udskibningshavn Sisal. De vigtigste produktionssteder er Mexico og Brasilien. Fiberen er glat og hård og har en god slidstyrke, ligesom den tåler fugtighed og sollys udmærket. Sisal anvendes dels til reb og tovværk, dels til løbere og gulvtæpper. MANILAHAMP Manilahamp er bladfibre fra Musa textilis-planten, der er nær beslægtet med bananplanten. De 2-3 m lange taver har en højere trækstyrke end sisal, tåler havvand, sol og andre vejrpåvirkninger udmærket og er - ligesom sisal - ikke særlig ømfindtlig over for mikroorganismeangreb. Manila anvendes hovedsagelig til fremstilling af reb, især skibstovværk, og kun i meget begrænset omfang til textilgarner.

14 ULD Uld er det eneste af alle textilmaterialerne, der fra naturens side er skabt til at opfylde et beklædningsformål. Det er skabt med henblik på at yde dyrene den mest hensigtsmæssige beskyttelse mod temperatursvingninger og vejrlig og er således i besiddelse af de til beklædning mest værdifulde egenskaber. Ved uld forstås fårets hårbeklædning. Andre dyrehår, som også anvendes til textiler, betegnes ved deres navn, f.eks. mohair (fra angorageden), alpaka (fra en lama), kameluld o.s.v. Uldfiberen er fra ca. 3 til ca. 40 cm lang, mere eller mindre kruset, beklædt med skæl og består overvejende af æggehvidestoffet keratin. Der findes mange fareracer, men kun nogle få har betydning som leverandører af uld til industrien. Merino Crossbred Grov uld

15 Størst betydning har merino-fåret, som i dag holdes på store farme i Australien, Sydafrika og Sydamerika. Merino-uld er relativt kort, fin, stærkt kruset og derfor en blød og fyldig uldtype, som navnlig anvendes til beklædningstextiler. Crossbred-racen er især udbredt på New Zealand og i Sydamerika. Crossbreduld er en grovere, længere og mindre kruset, men til gengæld mere robust uldtype. Det er et velegnet materiale til møbelstoffer og gulvtæpper, hvor slidstyrke og spændstighed spiller en stor rolle, men det anvendes også til tweed o.l. grovere beklædningsstoffer. Grove uldtyper fra forskellige primitive fåreracer anvendes også. Som eksempel kan nævnes det skotske Blackface-får og det asiatiske Karakul-får. Grov uld har nogenlunde samme anvendelsesområder som Crossbred. Udsnit af en uldfiber. Bemærk skællene, der vender de åbne kanter op mod uldhårets spids og som er årsag til, at uld ene af alle textilfibre kan filtes til metervare uden spinding og vævning og valkes til tætte frakkestoffer, men jo altså også vaskes til halv størrelse, hvis man bærer sig forkert ad ved vask af f.eks. uldne strikvarer. Foruden fåreuld anvendes som nævnt også uld fra forskellige andre pattedyr: Angora er de meget fine hår fra angorakaninen. Kasmir, der stammer fra kasmirgeden, er finere end den fineste merinould. Det er en blød, glansfuld uldtype, som anvendes til strikvarer, halstørklæder, frakkestoffer og andre beklædningsstoffer, ofte blandet med merinould, da det er et ret kostbart og ikke særligt robust materiale. Mohair er lange, glatte, glansfulde hår fra angorageden. Mohairfibrenes store udretningsdygtighed gør dem særligt egnede til møbelvelour og til lette habitstoffer (modstandsdygtige mod krøl). Mohair anvendes desuden til frakkestoffer, plaider o.m.a. Alpaka er den almindeligste lamauld. Den minder i karakter lidt om mohair, men er gennemgående finere og mere ensartet. Alpaka anvendes fortrinsvis til beklædningstextiler som f.eks. frakkestoffer, kjolestoffer m.v.

16 Vicunja, som også er lamauld, er den fineste (tyndeste) af alle uldtyper og et meget dyrt textilmateriale, som anvendes til eksklusive frakker og trikotagevarer, ofte i blandinger med merinould. Kameluld har finheder som den fineste merinould og anvendes til trikotagevarer og frakkestoffer, undertiden blandet med merinould. Kaninhår bruges mest til filtfremstilling (hattefilt) og kun meget lidt som spindemateriale. Fæhår er hår fra køer, heste m.fl. Disse ret grove hår er oftest i mørke farver, som ikke kan bleges uden fare for beskadigelse. Derfor er hårgarner i reglen ufarvede eller indfarvet i mørke nuancer; fæhår bruges til gulvtæpper og indlægsstoffer. Kradsuld Foruden klipuld, der er uld klippet af levende får, anvender uldindustrien en hel del kradsuld, som er uld udvundet af klude, både nye (affald fra konfektionsfabrikker, rester o.l.) og brugte (kasseret tøj, tæpper o.s.v.). Kradsuld kaldes ofte shoddy og vil hyppigst forekomme i tunge varer som frakke- og møbelstoffer, hvor anvendelsen af et billigt materiale vil have væsentlig indflydelse på vareprisen. Ud over kradsuld anvendes også en del skinduld, der er uld fjernet fra skind af slagtede får. Ifølge Handelsministeriets»Bekendtgørelse om betegnelse og mærkning af textilvarer«skal betegnelsen»friskklippet uld«fra den være garanti for, at det således deklarerede textil ikke indeholder uldfibre, der tidligere har været forarbejdet, anvendt eller beskadiget. d.v.s. at deklarationen»friskklippet uld«svarer til det tidligere benyttede»ren uld«, medens det i forbindelse med Woolmark anvendte»ren ny uld«også kan omfatte skinduld. Egenskaber og behandling: Slid Uldfibrenes trækstyrke er temmelig lav, men på grund af deres store elasticitet og evne til at tåle gentagne bøjninger kan der fremstilles varer af uld med tilfredsstillende slidstyrke selv til møbelstoffer og gulvtæpper, som jo udsættes for kraftige slidpåvirkninger. Man opnår naturligvis større slidstyrke ved at anvende en grov, robust uldtype end ved at vælge en fin, blød merino.

17 Sollys Som alle textilmaterialer nedbrydes uld efterhånden af sollys, men den er dog så modstandsdygtig, at uld udmærket kan anvendes til gardinstoffer. Krympning Rigtigt behandlet krymper uldne varer ikke ret meget, men ved en for kraftig mekanisk bearbejdning i vask kan der opstå en filtning, der skyldes uldfibrenes skælklædte overflade. Filtningskrympning forårsaget af forkert vask kan være så voldsom, at varen bliver uanvendelig. Krøl Alle textiler krøller, men uldne stoffer hører på grund af uldfiberens elasticitet og udretningsevne til de mest krølmodstandsdygtige. Presholdbarhed Uldne stoffers presholdbarhed overgås kun af de termoplastiske kemofibres. Absorbering Uld har i højere grad end nogen anden fiber evnen til at optage og indeholde fugtighed (indtil % vand) uden at føles våd, hvilket har den største betydning for uldne beklædningsstoffers gode komfortegenskaber. Varmeisolation På grund af uldfiberens krusning vil uldne stoffer altid have en meget luftholdig struktur, som de vil bevare i brug, fordi uldfiberen er elastisk, og det er luftlaget, der giver uld den uovertrufne varmeisolationsevne. Mølangreb At uld er alle møllarvers livret, bør man altid være opmærksom på; det behøver imidlertid ikke at volde problemer, idet man i dag har effektive og permanente imprægneringsmidler mod møl. Vask Textiler af uld, der ikke er antifiltbehandlet, bør håndvaskes skånsomt eller finvaskes i maskine på et program med meget lille vaskeintensitet 40 Cº. Centrifugering kan anvendes, men ikke tørretumbler. Glatning Til presning af uldne stoffer anvendes et fugtigt stykke og et middelvarmt jern. Rensning De fleste uldne stoffer tåler rensning i alle almindelige rensevæsker, men bør ikke affedtes for meget. A til særligt snavset tøj, P i almindelighed. Løstvævede varer kan det være nødvendigt at begrænse til P.

18 SILKE Silke er en animalsk fiber, der ligesom uld består af æggehvidestof (fibroin); men mens uld vokser ud af hårsækken på fårets hud, er silke morbærsommerfuglelarvens spind, af hvilket den danner sin kokon. Hver kokon består af en 3-4 km lang dobbelttråd, som dog kun kan afhaspes i længder op til ca. 900 m, såkaldt haspesilke. Af resten af silketråden, som er mere eller mindre gennembrudt, fremstilles schappesilke med en fiberlængde på 5-30 cm og bourettesilke med under 5 cm lange fibre. Afhaspet silke, som er det kostbareste materiale, anvendes fortrinsvis til kjoleog blusestoffer, tørklæder og andre beklædningstextiler. Schappesilke anvendes hovedsagelig til sytråd, men også i nogen udstrækning til beklædningsstoffer. Bourettesilke anvendes til kjole- og kostumestoffer, som minder mere om uldne stoffer end om silke. Tværsnit af silkefibre omgivet af silkelim. Betyngning Omkostningerne ved silkeavl er store, og udbyttet af et kilo veludviklede kokoner er kun g afhaspet silke, hvoraf endda ca. 25 % er silkelim, som er brugt til at klæbe silketrådene sammen ved fremstillingen af kokonen. Det er derfor fristende at»strække«silken ved at betynge den med f.eks. metalsalte. Nøjes man med en betyngning svarende til vægten af den afkogte silkelim, får man parisilke, men silkefiberen lader sig betynge indtil 400 %. En moderat betyngning gør ingen skade; tværtimod forbedres de florlette silkestoffers draperingsevne. Derimod øges silkens lys- og kemikaliefølsomhed med betyngningsgraden. Betynget silke forekommer sjældnere i dag end tidligere. Vild silke Foruden den opdrættede morbærsommerfugl findes der et antal sommerfuglearter, der ved forpupning spinder en silketråd til at danne puppen. Nogle enkelte, bl.a. en egespinder, leverer den vilde silke tussahsilken.

19 Tussah er efterhånden blevet betegnelsen for al vild silke. Den består af ujævne, matte fibre, der ikke betynges. Tussahsilke er mere slidstærk og modstandsdygtig over for sollys, medens de øvrige egenskaber er som for morbærsilke. Et kendt varenavn er Shantung. Egenskaber og behandling: Slid Silke har en god trækstyrke, som gør den velegnet til sytråd. Slidstyrken må sammenlignet med de øvrige fibre nærmest betegnes middel. Sollys Modstandsdygtigheden overfor sollys er ikke særlig god, og lysfølsomheden er endnu større, hvis silken er betynget. Krympning Behandlet rigtigt vil silke ikke krympe i vask. Krøl Silke er væsentligt mere krølmodstandsdygtig end bomuld, men mindre krølægte end uld. Presholdbarhed Silke har en ret god presholdbarhed, men overgås dog af uld, nylon og polyester. Absorbering Silke er næsten lige så absorberende som uld og kan optage indtil 30 % fugtighed uden at føles våd. Varmeisolation Silke er en dårlig varmeleder og derfor selv i lette stoffer udmærket varmeisolerende. Vask tørretumbler. Glatning Rensning rensning. P Silkevarer bør finvaskes 40 Cº el. "Håndvask" Undgå Strygning kan foretages ved middel temperatur. Silke bør behandles med forsigtighed ved kemisk ASBEST Asbest er mineralske fibre opbygget af forskellige silikater. Det er fine, som regel korte (1-3 cm) fibre, der først og fremmest har fundet anvendelse på grund af materialets overordentlig gode varmeisolationsevne og uantændelighed; desuden er asbest særdeles modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, vejrlig, insekt- og mikroorganismeangreb. Asbest udvindes ved bjergværksdrift i Canada, Rusland, Sydafrika, Italien m.fl. lande.

20

21 Kemofibre - Regenererede fibre De første kemofibre blev opfundet i slutningen af forrige århundrede som resultat af halvandet hundrede års forsøg på at fremstille en kunstig silke. I begyndelsen kaldte man disse garner og fibre kunstsilke og celluld. Senere kom de til at hedde rayon og rayonuld. I dag skal de kaldes viskose og viskosefibre, cupro, acetat etc. iflg. EF's fiberregler. I dag fremstilles tre hovedtyper regenererede fibre, nemlig viskose, acetat og triacetat. En fjerde fiber, cupro, produceres stort set ikke længere. De er alle fremstillet af cellulose, men mens viskose er af ren cellulose, består acetat og triacetat af kemiske forbindelser af cellulose og eddikesyre, hvilket giver visse forskelle i karakter og egenskaber. Her ses selve udspindingen af kemofibre. Derunder er vist tre spindedyser, der, som det ses, kan have forskellige udformninger og et varierende antal huller (op til ca. 3500). Dysernes størrelse fremgår af den afbildede enkrone.

22 VISKOSE Viskose er den vigtigste af de regenererede fibre. Det hænger sammen med, at både udgangsmaterialet og de nødvendige kemikalier er billigere end for cupro og acetat. Selve fremstillingen fra træcellulose til fiber foregår i korte træk på følgende måde: Cellulosen renses omhyggeligt, og ved tilsætning af forskellige hjælpekemikalier fremstilles en tyktflydende (viskos) masse, som efter modning og udluftning presses ud gennem spindedysens huller som fine stråler. Ved at lade udspindingen foregå i et såkaldt fældebad, der bl.a. indeholder svovlsyre, størkner strålerne og bliver til filamenter af ren cellulose, som efter udvaskning og tørring spoles direkte op på nøgler. Et sådant garn, bestående af et antal filamenter, d.v.s. fibre der er lige så lange som garnet, giver glatte, glansfulde, silkelignende varer. Viskose anvendes også som stapelfibre til såvel beklædnings- som boligtextiler. Til nogle formål er fibrenes stærkt skinnende glans uønsket, hvorfor man også fremstiller matterede viskosefibre ved tilsætning af farveløse pigmenter (f.eks. zinkhvidt) til spindeopløsningen. Textiler af matterede fibre er mere lysfølsomme (mørner hurtigere). Egenskaber og behandling: Slid I tør tilstand har viskose en ret god slidstyrke, men trækstyrken nedsættes med indtil 50 % i våd tilstand. Sollys Som andre cellulosefibre vil viskose, vel at mærke umatteret, være relativt længe om at mørne og er således udmærket til gardiner. Krympning Viskose opsuger en del vand og vil krympe som stoffer af andre cellulosefibre. Krøl Viskose er ret uelastisk og vil, hvis den ikke er»krølbehandlet«, krølle meget. Absorbering Evnen til at absorbere fugtighed er god. Tilsmudsning På grund af fibrenes rynkede overflade vil smuds og støv let sætte sig fast, og den gode absorberingsevne gør textiler af viskose ret pletmodtagelige.

23 Varmeisolation Viskose er, som de naturlige cellulosefibre, temmelig glat, lige og uelastisk og derfor ikke særlig varmeisolerende. Vask Ved maskinvask bør viskose vaskes forholdsvis skånsomt, da styrken nedsættes med indtil 50 %, 95 C el. 60 C Glatning Viskose tåler strygning ved høj temperatur. Rensning Viskose tåler alle kendte rensevæsker. A MODAL Modal er en modificeret viskose, der blev udviklet i Fibrene strækkes inden størkningen, hvilket gør, at man kan fremstille finere og især langt stærkere garn end ved den normale metode. I modsætning til viskose, der mister indtil 50 % af sin styrke i våd tilstand, vil modal kun miste ca. 25 %. Modal anvendes alene eller blandet med bomuld, uld eller syntetiske fibre, til yderbeklædning, undertøj, sengelinned og boligtextiler. CUPRO Cupro er ligesom viskose en ren cellulosefiber. Det er en fibertype, som gennem de senere år har fået stadig mindre betydning, og det er i dag sjældent, man støder på textiler af cupro. Cuprofibre har især været anvendt til beklædningstcxtiler. ACETAT Acetat har ry for at være den af»kunstsilketyperne«, der ligner silke mest, især med hensyn til glans og draperingsevne, og det er derfor ikke mærkeligt, at acetat først og fremmest anvendes til beklædning og dekorationsstoffer i efterligninger af de klassiske silkestoffer. Egenskaber og behandling: Slid Acetat er et temmeligt sart materiale. Slidstyrken er ikke fremragende, og følsomheden over for varme, sollys og kemiske påvirkninger er temmelig stor. Vask Acetat bør vaskes skånsomt ved lav temperatur. Ved maskinvask bør anvendes skånevask med høj vandstand, 40 C Glatning Strygning kan foretages ved lav temperatur.

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke...

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Tekstilhåndbog Indhold Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Diagram... Regenerede fibre... Viskose... Syntetiske fibre... Polyester... Trevira cs... Polyamid

Læs mere

Gode råd når der skal vaskes. uups. Gode råd når der skal vaskes

Gode råd når der skal vaskes. uups. Gode råd når der skal vaskes Gode råd når der skal vaskes uups Gode råd når der skal vaskes Gode råd når der skal vaskes Gode råd skaber skønhed Gode råd minder om gode antirynkemidler. For begge minimerer panderynker og andre anstrengte

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Friluftsmode? : Grej og Udstyr

Friluftsmode? : Grej og Udstyr Side 1/35 Friluftsmode? : Grej og Udstyr Who so would be a man, be a nonconformist... nothing is at last sacred but the integrity of your mind... I am ashamed how easily we capitulate to badges and names,

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 2 Vores Mission Sammen med vores selvstændige ENJO konsulenter og kunder, vil vi reducere

Læs mere

aerodynamik kapitel 1

aerodynamik kapitel 1 1 aerodynamik kapitel 1 Svæveflyve 1 3 Aerodynamik Kræfter Opdrift Modstand Vingens stallings egenskaber Stabilitet Styring Flutter Flyvning i krumme baner Belastninger Præstationsdata I n d l e d n i

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND 3. ÅRGANG NR. 1 / 2009 Hvad er jesustallet? Hvad er lotuseffekten? Hvordan virker GORE TEX? Kan Spiderman blive virkelighed? Hvad er en

Læs mere

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK.

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK. NATUREN OG DENS KRÆFTER. Mennesker beskæftigede med at sætte Telefon-Indehaverne i Forbindelse med hinanden efter deres Ønsker (Fig. 198). I en Telefon kan man ofte høre svage Samtaler, der ikke kommer

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

Et uldsejl til Oselven

Et uldsejl til Oselven Et uldsejl til Oselven Arbejdsrapport: Af Erik Andersen og Anna Nørgård Et uldsejl til Oselven Arbejdsrapport om fremstillingen af et uldsejl til en traditionel vestnorsk båd Af Erik Andersen og Anna Nørgård

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel svæveflyve h å n d b o g e n kapitel 1 2 3 4 aerodynamik flyvelære instrumenter + materiel meteorologi 5 6 myb flyvebestemmelser redaktion: Per Weishaupt tegninger: Otto Sørensen ( Tyr ) bidrag: P. Trans,

Læs mere

Bestemmelse og vurdering af smykkesten

Bestemmelse og vurdering af smykkesten Bestemmelse og vurdering af smykkesten Afsnittene: Hvad er en smykkesten avngivning af smykkesten Fysiske egenskaber ved smykkesten Præparering af smykkesten Ferskvand kulturperler Saltvand kulturperler

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen 1 SIKKERHED 1.1 Generel sikkerhed Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du udøver. Det er også din pligt at

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI Sov dig til et bedre liv... FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI 2 Ortenvej 60 6800 Varde Tlf.: +45 75 21 11 10 vello@vello.dk www.vello.dk INDHOLD Hvad kan magnetterapi hjælpe mod?... 4 Energimedicin

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere