Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970"

Transkript

1 Installatørhåndbog IHB DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Symboler 2 Mærkning 2 Garanti 2 Copyright 2 Kontaktinformation 3 2 Levering og håndtering 4 Leverance 4 Håndtering 4 Komponenter 5 3 Montering 7 Generelt 7 Rørtilkobling 9 4 Montering 12 Generelt 12 Montering af lodrette solfangere (P) i vandret række 13 Montering af lodrette solfangere (P) på 25 oprejsningsstativ i vandret række 21 Montering af vandrette solfangere (PL) i lodrette rækker 27 Montering af vandrette solfangere (PL) i en vandret række 34 Montering af vandrette solfangere (PL) på 45 oprejsningsstativer i vandret række 35 Montering af indfældede lodrette solfangere (P) 42 Montering af lodrette solfangere (P) på justerbare stativer Fælles instruktioner 57 5 Vedligeholdelse 64 Solfangere 64 Frostsikring 64 Styring 64 6 Fejlsøgning 65 7 Opstartsprotokol 67 8 Vedligeholdelseslog 69 9 Tekniske specifikationer 70 Solfangerens mål 70 Stikordsregister 72 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information 2 Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. Garanti Kapitel 1 Vigtig information Producentens garanti for solpaneler gælder i 60 måneder fra leveringsdatoen til installatøren. For solfangertilbehør såsom pumper, ekspansionsbeholder, solstyringer, soltilslutningsrør, tagbeslag, soltanke, tilslutninger, ventiler m.m. gælder garantien i 24 måneder fra leveringsdatoen til installatøren. Garantien gælder, hvis installatøren har udfyldt og underskrevet medfølgende installationsprotokol og indsendt denne til NIBE i det pågældende land inden for 2 måneder efter installation. Installationsprotokollen indsendes via , fax eller brev med modtagelseskontrol eller kvittering som skal gemmes. Derefter underskrives denne af NIBE i det pågældende land, som påpeger eventuelle tiltag, der skal udføres af installatøren. Derefter sendes den underskrevne kopi til systemets ejer. Garantien gælder ikke, hvis anlægget ikke er installeret korrekt, ved skødesløshed med komponenterne, fejldimensionering, anvendelsesfejl eller forsømt vedligeholdelse eller øvrig fejlhåndtering i henhold til gængs praksis. Garantien gælder ikke for skader, som er forårsaget på eller i ejendommen eller beskadigelse af andet udstyr eller ejendom, som er forårsaget direkte eller indirekte på grund af defekte solprodukter. Garantien gælder ikke ved forkert eller mangelfuld montering eller håndtering. Garantien gælder heller ikke for skader forårsaget af brand, vandskade, ydre påvirkninger, beskadigelse eller vejrrelaterede påvirkninger såsom for meget sne, stormvejr, tordenvejr m.m. Bemærk! Garantifejl skal anmeldes i løbet af 14 dage. Copyright Producenten har ophavsret til denne manual. Denne brugsanvisning må kun gengives, oversættes eller kopieres med skriftligt samtykke fra producenten. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller illustrationer i denne manual uden forudgående varsel.

5 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Ale Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. Kapitel 1 Vigtig information 3

6 2 Levering og håndtering Leverance Kontroller straks leverancen sammen med chaufføren med henblik på følgende: Synlige skader (indtrykket emballage osv.) At det korrekte antal pakker er leveret At specielt solfangerne er uskadte. Håndtering Det anbefales at benytte remme ved transport af solfangeren. Solfangeren må ikke løftes i stropper eller emballagen. Undgå stød og mekanisk påvirkning af solfangeren, især på glasoverfladen, rørtilslutninger og panelets bagside. Løft ikke solfangerne i emballagen eller i tilslutninger. Stil ikke solfangerne på genstande, som kan skade dem, træk eller slæb dem ikke hen over noget, der kan skade dem. 4 Kapitel 2 Levering og håndtering

7 Komponenter Varierer afhængigt af, hvilken type tagfastgørelseskonstruktion der er bestilt. til montering på tag Oprejsningsstativ 45 SOLAR FP215 P/P til montering på justerbare stativer på jordfundament/paptag Skinne, stativ Udvendig låseklemme Monteringsskinne Samlingssæt Profilhage Nedre midterlåseklemme Øvre midterlåseklemme Vinkelled Monteringsklods, midt Monteringsklods, udvendig Fløjmøtrik M10 Selvlåsende møtrik M10 Skive 10,5 Skrue M10x25 Skrue M10x25 Skrue M10x25 Skrue M10x65 SOLAR FP215 P til montering på plant tag/tag med lav hældning Møtrik M10 Afstandsstykke 10,5x20x5 Skive 10,5 Fjederskive B10.2 Oprejsningsstativ 25 SOLAR FP215 PL til montering på plant tag/tag med lav hældning Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 Underliggende tagfastgørelsesanordninger LEK SOLAR FP215 P til montering i tag SMP-ID2 Grundsæt til to solfangere SMP-ID1 Udbygningssæt til hver yderligere solfanger LEK LEK Universalmonteringsplade og Adapter boltsæt Indhold: Indhold: 1 x venstre sidestykke 1 x højre overstykke 1 x højre sidestykke 1 x understykke 1 x højre overstykke 1 x blyplade 1 x venstre overstykke 1 x mellemstykke 1 x højre understykke 1 x øvre mellemstykke 1 x venstre understykke 1 x venstre blyplade 1 x højre blyplade Tegltagskonsol Skruestift 1 x mellemstykke 1 x øvre mellemstykke Smådele: Smådele: LEK 4 x solfangerhager 2 x solfangerhager Falsbeslag Boltsæt, generelt LEK Forhøjet tætningsplade 4 x monteringsklods, udvendig 2 x monteringsklods, midt 17 x Torx-skrue M6 x x søm 3 x pladeskrue 1 x panelskrue 4,5 x 35 2 x monteringsklods, midt 9 x Torx-skrue M6 x 40 6 x søm 1 x panelskrue 4,5 x 35 2 x skumstrimmel 2 x skumstrimmel 20 x klemmer 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 3 Montering Generelt Installation må kun udføres af kompetent personale. Det medfølgende materiale er minimum det, der er nødvendigt ved normale installationer, i særlige tilfælde skal dette suppleres. Kontakt leverandøren i tvivlstilfælde. Før installation og idriftsættelse af solfangersystemet skal der indhentes information om gældende normer og forskrifter. Installation af en solfanger er et omfattende indgreb på et eksisterende tag. Tagbelægningen, f.eks. tegl, tagsten eller skifer specielt på indrettede og beboede lofter, eller hvor tagets minimumshældning er underdimensioneret (i forhold til tagbelægningen) kræver yderligere tiltag mod vandindtrængning på grund af vindtryk og drivsne. Dette skal vurderes af installatøren på individuelt basis. Tagets konstruktion skal kunne holde til den vind- og snebelastning, der kan forekomme i området. Statisk belastning Installationen må kun udføres på tagoverflader eller støttekonstruktioner med tilstrækkelig bærekapacitet og holdbarhed. Tagets og tagkonstruktionens statiske lastkapacitet skal efter behov undersøges, før solfangerne installeres. Man bør være yderst opmærksom på trætagkonstruktioners tilstand og mulighederne for at skrue solfangernes monteringsudstyr fast i konstruktionen. Tagkonstruktionen skal forstærkes efter behov. Besigtigelse af hele solfangerinstallationen i henhold til DIN 1055 del 4 og 5, eller i overensstemmelse med nationale forskrifter, kræves specifikt i områder med snefald og kraftig vind. Installationsstedets egenskaber (fremherskende vindretning, hvirvelvinde osv.) skal også tages med i beregningen/vurderingen af, om der eventuelt kan forekomme øget belastning. Solfangeren skal monteres, således at drivedannelse af sne som følge af skredbeskyttelse eller på grund af forholdene på installationsstedet ikke kan forekomme i nærheden af solfangerne Afstanden fra tagets yderkanter bør være mindst 1 meter for at mindske risikoen for, at vinden river solfangeren løs. Installationssystemet i henhold til DIN 1055 del 5 for snezone II er beregnet til brug op til 400 m over havets overflade. Vi anbefaler, at der benyttes metaltag i stedet for teglsten, som lettere knækker og/eller at antallet af konsoller øges ved snebelastninger over 0,75 kn/m² eller vindbelastninger på over 0,5 kn/m². Metaltage er altid bedre, når det gælder om at modstå sne- og vindbelastninger, og derfor anbefales dette. Tagsten og stentagfliser kan lettere knække som følge af de belastninger, der opstår. Udføres installationen på tegltag, anbefales det, at sneen skovles af, hvis den bliver tykkere end 30 cm på solpanelerne. I visse tilfælde kan sneen smeltes af via tvangskørsel af cirkulationspumpen i solkredsen. Ved andre tage end tegltag kan 40 cm accepteres, før sneen skal fjernes. (NB! Hvis snelaget er smeltet, pakket og der er kommet mere sne ovenpå, således at det har fået en ekstra høj densitet, kan det være nødvendigt at fjerne sneen, selvom laget ikke er henholdsvis 30 eller 40 cm tykt.) Hvis der forekommer risiko for, at sne kan skride ned på panelerne, og især mod bagsiden af oprejste paneler, skal der monteres sneskredbeskyttelse på et passende sted for at forhindre dette. Sørg også for, at materialet under stentag er tilstrækkeligt stabilt til at bære tagets monteringspunkter. Ellers skal taget forstærkes. Dette skal installatøren bedømme og træffe beslutning om. I tvivlstilfælde skal man konsultere en bygningsingeniør. Vi anbefaler også, at stenpladerne slibes ned, således at der ikke forekommer nogen punktbelastninger mellem taget og konsollerne. Den mindste afstand mellem stentaget ved overlappende punkter og undersiden af konsollerne er 3 mm for bedre at kunne klare bevægelser i fastgørelsessystemet ved de belastninger, der kan opstå. Lynbeskyttelse/potentialkompensation Princip: Eftersom kobber- eller stålrørene fra solfangeren er tilsluttet solpumpen og lagringsenheden, kan elektrisk strøm nå de elektroniske komponenter. Skader som følge af lynnedslag er meget sjældne, og praksis er, at systemet sjældent har lynbeskyttelse. Kravene for lynbeskyttelse er angivet i DIN EN (VDE ) Kravene til jordforbindelse er specificeret i DIN 18104: Intern lynbeskyttelse Både direkte lynnedslag og strømspidser kan skade elektronikken i styresystemet. Derfor kan de anvendte metalrør og lagringstanken med fordel indgå i en ækvipotentialisering. Denne interne lynbeskyttelse i kombination med en ekstern lynafleder giver installationen en sikker lynbeskyttelse. Ekstern lynbeskyttelse Tekniske systemer på bygningers tage (f.eks. solfangere, ventilation eller parabolantenner) skal beskyttes af eksterne lynbeskyttelsessystemer. Solfangere og tagkonstruktionerne skal integreres, således at solfangerfeltet beskyttes mod et direkte lynnedslag. Det samlede solfangerareal skal placeres inden for lynbeskyttelsessystemets beskyttelsesområde. En sikkerhedsafstand på omkring 0,5 meter i alle retninger fra solfangeren til det beskyttede områdes periferi skal overholdes. Kapitel 3 Montering 7

10 Solfangernes hældning/generelt Solfangeren kan stilles i en vinkel på mellem 20 og 70. Hvis installationen skal have en større hældning end 70, kræves ekstra tiltag for at forhindre, at der kommer regn ind i solfangerens ventilationshuller ved solfangerens øvre kant. Beskyttelsen skal udformes således, at solfangerens ventilation stadig fungerer, for eksempel en beskyttende plade med en passende udformning. Tænk på, at det ved stejlere hældninger og især store højder er ekstra vigtigt at montere eventuel skredbeskyttelse og at sikre fastgørelse af solfangerne yderligere. Driftstryk Det maksimale driftstryk er 0,6 MPa (6 bar). Vedligeholdelse af solfangeren Solvarmesystemet skal kontrolleres regelmæssigt visuelt med henblik på diverse skader og lækage. Inspektionen og dato skal dokumenteres i vedligeholdelsesskemaet. For yderligere information om vedligeholdelse, se side 64. Afluftning/gennemspuling og fyldning Hvis solfangeren ikke skal sættes i drift med det samme, skal beskyttelsesfolien ikke fjernes. Den skal blive siddende på solfangeren, indtil solfangeren startes. Dette beskytter tætninger og varmebærervæsken mod overophedning. Der skal opsættes beskyttelsesfolie eller tildækning af solfanger ved eventuel tømning af solkredsen eller længere tids stilstand af et tomt system. Beskadigelse som følge af overophedning dækkes ikke af producentens garanti. Advarsel Fejldimensionering eller systemnedlukning i perioder med høj solindstråling kan føre til overophedning og dannelse af damp i systemet. Varmebærer og tætningsmateriale kan blive beskadiget som følge af gentagen eller langvarig overophedning. Ved risiko for langvarig og ofte forekommende stagnation/fordampning i solpanelerne anbefales det, at der installeres tilstrækkelig køling eller varmeafledningsenheder. Kontroller, at den glykol/vandblanding, som benyttes, har de rette egenskaber for den laveste forventede temperatur på installationsstedet. Glykol bør kontrolleres hvert andet år og efterfyldes ved behov. Glykolblandingens ph-værdi skal være højere end 7. Mediet skal udskiftes, hvis det bliver misfarvet brunt, grumset eller lugter dårligt. Producenten/leverandøren kan ikke påtage sig ansvar for eventuelle frostskader. Installation af føler Temperaturføleren skal installeres i den varmeste solfangers dykrør. For at give maksimal kontakt, skal mellemrummet mellem dykrøret og føleren fyldes med en passende varmeledningspasta af kiselfedttypen med en varmebestandighed på op til ca. 210 C. God temperaturbestandighed gælder også for isolering, kabler og andet, der kan udsættes for høje temperaturer. For at forhindre skader, som kan forårsages af gnavere eller fugle, kan der føres en bidmodstandsdygtig strømpe over følerkabler og isolering. 8 Kapitel 3 Montering

11 Sikkerhedsanvisninger Gældende sikkerhedsforskrifter for arbejde på tage og lignende konstruktioner skal overholdes. Der skal opstilles barrierer, som beskytter mod faldende genstande. Dette er specielt vigtigt på høje bygninger og på steder, hvor der passerer mange personer neden for taget/bygningen. Der skal benyttes personligt sikkerhedsudstyr eller stillads ved arbejde på taget i henhold til gældende forskrifter. Der skal tages tilstrækkelige forholdsregler under installationen, så solfangeren ikke løsner sig og falder ned. Fyld ikke enheden i kraftigt solskin. Der er risiko for skader som følge af udstrømmende damp. Dæk solfangerne over efter behov, og/eller vent på, at solen går ned. Fyld aldrig enheden med vand, og tryktest den aldrig, når der er risiko for frost. Overhold sikkerhedsafstanden til strømførende ledninger! Rørtilkobling Generelt Rørtrækning Planlæg rørtrækningen, inden du påbegynder installation af rør og udfører eventuel hultagning i vægge og tag (tænk på styrken). Kanaler og skorstensrør, som ikke er i brug, kan være egnede til trækning af ledninger fra solkredsen på taget til soltanken. Hvis et ubenyttet skorstensrør benyttes, skal skorstensfejeren informeres om dette i forvejen. Hvis solkredsens ledninger trækkes udendørs, skal de beskyttes mod væde og blæst. Tag UV-bestandigheden i betragtning ved beregning af isoleringsevnen. Eftersom der benyttes frostsikringsmiddel i solfangere, og eftersom systemet kan blive meget varmt, skal flere ting tages i betragtning. I princippet kan der benyttes to materialer til rørtrækning: kobberrør eller rør i rustfrit stål. Kobberrør kan tilsluttes med højkvalitative klemringskoblinger af typen Vatette, benyt altid støttemuffer i forbindelse med Vatette-klemringskoblinger (for ekstra sikkerhed påføres gevindlim til højtemperatur på klemringene), pressekoblinger med passende højtemperatur-oringe, eller hårdloddes. Rustfri flexrør skal monteres med dertil beregnede koblinger. Passende teflontape eller højtemperatur-gevindlim (mindst 230 C) kan benyttes i eventuelle gevindforbindelser i solkredsen. Derimod er hør/hamp ikke egnet i en solkreds. Afluftning Solkredsen skal være helt fyldt med en blanding af glykol og vand på det højst beliggende sted. Solfangersystemet skal kunne afluftes ordentligt. Undgå derfor luftlommer i så høj grad som muligt. Normalt kan der opstå luftlommer under påfyldningsprocessen. Hvis der skal monteres aflufter/luftbeholder, må der kun benyttes manuelle afluftere, aldrig automatiske. Husk, at eventuelle afluftningsanordninger skal kunne tåle en høj temperatur. I større systemer med flere rækker skal der installeres afluftning i slutningen af hver række ved solfangerens tilløb. Disse skal passende lukkes med en højtemperaturbestandig kugleventil eller et klemrings-t-rør med klemprop, som benyttes ved eventuel supplerende afluftning, hvilket eventuelt er nødvendigt med gennemkørsel af systemet med solfyldestation. Flowretningen skal tages i betragtning i denne forbindelse. Professionelt fyldeudstyr skal være udstyret med snavsfilter på en sådan måde, at systemet renses under fyldnings- og afluftningsprocessen. Kapitel 3 Montering 9

12 Andet Solfangeren skal udformes som et lukket system, eftersom inhibitorerne i frostsikringsmidlet hurtigt forbruges af indtrængende atmosfærisk ilt. Systemet må ikke udstyres med forzinkede varmevekslere, varmeakkumulatorer, tanke eller rør, da 1,2-propylenglykol kan angribe zink. Det er vigtigt, at alle tættende og bindende materialer er varmebestandige til den maksimale stagnationstemperatur, der kan forekomme i solfangersystemet. Der må ikke forekomme nogen eksterne potentialer mellem de komponenter i systemet, som er i kontakt med frostbeskyttelsesmiddel. Derimod kan et begrænset eksternt potentiale (omkring 1,5 volt) forekomme i systemkomponenter af kobber. Systemet og dets komponenter skal beskyttes mod indtrængende snavs og vand under installationen og før fyldning. Opstart Udfyld igangsættelsesprotokollen på side 67 i forbindelse med opstart. Isolering Rørene skal isoleres for at minimere varmetabet. Isoler rør i henhold til nationale normer og praksis. Der skal garanteres en meget høj varmebestandighed for rør og rørisolering i solkredsen, da der kan forekomme temperaturer på op til 200 C i kredsen. Der skal derfor benyttes passende isolering i solkredsen. Trykfaldsdiagram Trykfaldsdiagram for vand: Pressure loss in mbar Flowrate in kg/h Rørtilslutningsmuligheder Generelt skal tilslutningen af de enkelte rækker i større solvarmesystemer foretages i henhold til Tichelmannprincippet. Ved flere rækker skal returtilslutning mellem forgrening og solfanger udstyres med kugleventil eller justeringsventil med høj varmebestandighed. Denne skal isoleres efter idriftsættelse. En markering skal imidlertid vise, at der findes en mulig stopventil under isoleringen! Formålet er at kunne aflufte række for række for at kunne justere flowet ved behov. Solfangerens sikkerhedsventil må aldrig kunne lukkes bort fra solfangeren. Anbefalet flow: Min. flow: 0,35 minutliter/m 2 Maks. flow: 0,75 minutliter/m 2 Parallel tosidet tilslutning af lodrette solfangere Pressure loss in mbar Advance Return Parallel ensidet tilslutning af lodrette solfangere Advance Flow rate in kg/h Return Ved glykolblandet varmebærer skal de aktuelle korrektionsparametre overholdes. Hvis der benyttes Tyforop L med 44 % glykol, gælder følgende trykfaldskurve: Parallel tosidet tilslutning af vandrette solfangere Return Advance 10 Kapitel 3 Montering

13 Parallel ensidet tilslutning af vandrette solfangere Advance Return Dimensionering af rør med 6 m standardpumpe Rørdimensioner mx16mm mx16mm mx16mm mx16mm mx20mm mx20mm mx20mm mx20mm Maks. antal solfangere 7 (tosidet tilslutning) 6 (tosidet tilslutning) 6 (ensidet tilslutning) 5 (ensidet tilslutning) 8 (tosidet tilslutning) 7 (tosidet tilslutning) 7 (ensidet tilslutning) 6 (ensidet tilslutning) Dimensionering af rør med 8 m pumpe Rørdimensioner mx16mm mx16mm mx16mm mx16mm mx20mm mx20mm mx20mm mx20mm Maks. antal solfangere 8 (tosidet tilslutning) 7 (tosidet tilslutning) 7 (ensidet tilslutning) 6 (ensidet tilslutning) 12 (tosidet tilslutning) 10 (tosidet tilslutning) 9 (ensidet tilslutning) 8 (ensidet tilslutning) Anbefalet fortryk i solekspansionsbeholder og systemtryk i solkreds Fortryk Bemærk! Kontroller før fyldning af systemet! Systemtryk Bemærk! Ved koldt system! 2,5 bar til en lav bygning af etplanshustypen (5 m mellem tank og solfanger) 3,0 bar for en højere bygning (10 m) 3,0 bar (5 m) 3,5 bar (10 m) Kapitel 3 Montering 11

14 4 Montering Generelt findes i 2 versioner: NIBE Solar FP215P (Lodret solfanger) NIBE Solar FP215PL (Vandret solfanger) Tagfastgørelsesanordninger findes i 3 grundlæggende varianter med undervarianter: 1. Montering på tag: Tegltag, vandrette rækker (P), side 13 Tegltag, lodrette rækker (PL), side 27 Tegltag, vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Tegltag, vandrette rækker og 45 stativ (PL), side 35 Korrugeret metaltag, vandrette rækker (P / PL), side 13 Korrugeret metaltag, lodrette rækker (PL), side 27 Korrugeret metaltag, vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Korrugeret metaltag, vandrette rækker og 45 stativ (PL), side 35 Falset metaltag (P), side 13 Falset metaltag, lodrette rækker (PL), side 27 Falset metaltag og 25 stativ (P), side 21 Falset metaltag og 45 stativ (PL), side 35 Paptag/bitumentag, vandrette rækker (P / PL), side 13 Paptag/bitumentag, vandrette rækker (PL), side 34 Paptag/bitumentag, vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Paptag/bitumentag, vandrette rækker og 45 stativ (PL), side 35 Paptag/bitumentag, vandrette rækker og justerbart stativ (P), side 51 Skruestift (universal), vandrette rækker (P), side 13 Skruestift (universal), vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Skruestift (universal), vandrette rækker og 45 stativ (PL), side Indfældet montering: Visse tegltage (P), side Montering på justerbare stativer på paptag/bitumentag eller på jord/betonfundament: Justerbare stativer (P), side 51 12

15 Montering af lodrette solfangere (P) i vandret række De forskellige monteringsvarianter, der beskrives her, er: Tegltag, vandrette rækker (P) Korrugeret metaltag, vandrette rækker (P) Falset metaltag (P) Pap/bitumentag, vandrette rækker (P) Skruestift (universal), vandrette rækker (P) De viste principper er montering på tegltag. Oversigt Stativerne kan monteres på en række forskellige tagtyper. På billedet ved siden af illustreres, når paneler og monteringsskinner er monteret på fastgørelsesanordninger til tegltage (tegltagskonsoller). Hvordan de forskellige fastgørelsesanordninger skal monteres er beskrevet i Tagfastgørelsesanordninger på side 57. Der kræves altid et samlingssæt til monteringsskinner, hvis flere monteringsskinner kombineres. Konsollerne skal justeres efter taget i henhold til lokale forhold. 13

16 1. Afmærk solfangerens ønskede placering og fastgørelsessteder Afmærk den ønskede placering med kridt, før du installerer solfangerne. Referencepunktet er fastgøringsstedet til monteringsskinnen på konsollen. 14

17 Hvis der mangler en tilstrækkelig stabil understruktur, såsom tagbrædder eller spærfag for at muliggøre en solid montering, skal taget forstærkes. A A B Det minimale antal fastgørelsessteder dækker kun en del af den potentielle vind- og snebelastning. Fastgørelsessteder tilpasses efter lokale forhold. Afstanden mellem solfangerne er 24 mm. Konsollerne placeres altid, hvor tagstenene er lavest. D F C B Mål: A: 150 mm B: min. 170 mm C: 150 mm D: max. 500 mm E: 540 mm F: 200 mm D C F B E D C F B E C 2. Samling af skinner Hvis der benyttes flere monteringsskinner, skal hver skinne låses med det dertil beregnede samlingssæt, før de fastgøres i konsollerne. Monteringsskinnerne låses til hinanden med 1 samlingssæt, 2 skruer M10 x 25, 2 skiver og 2 selvlåsende møtrikker. 15

18 3. Montering af monteringsskinner Monteringsskinnerne skrues fast i de forskellige typer tagfastgørelsesanordninger. Her følger eksempler på, hvordan monteringsskinnen sættes fast i de forskellige alternativer. (a1) Monteringsskinner på tegltagskonsol (tegltag) Monteringsskinnerne sættes fast i konsollerne med skrue M10 x 25, skive og selvlåsende møtrik. Se også Fastgørelse på tegltag på side 57. Der skal være mindst 3 mm mellem konsollens underkant og den nedre teglsten ved overlapningspunktet. (a2) Justering af skinnens højde Skinnerne justeres efter lokale forhold i henhold til illustrationen. (b) Monteringsskinner på falsbeslag (falset metaltag) Monteringsskinnerne sættes fast i tagfastgørelsesanordninger med skrue M10 x 25, skive og møtrik. Se også Fastgørelse ved dobbeltfalset metaltag. på side

19 (c) Monteringsskinner på forhøjet tagplade (pap- og bitumentag) Monteringsskinnerne monteres i tagfastgørelsesanordningerne med M10 bolt og gummipakning mellem den forhøjede tætningsplade og adapteren. Se også Fastgørelse af forhøjet tætningsplade (paptag/bitumentag) på side 60. (d) Monteringsskinner på universalmonteringsplade (korrugeret metaltag) Monteringsskinnerne sættes fast i tagfastgørelsesanordningerne med skrue M10 x 25, skive og selvlåsende møtrik. Se også Universalmonteringsplade til korrugeret metaltag på side 59. (e) Monteringsskinner på skruestift (universal) Der kræves de korrekte forudsætninger for denne variant. Monteringsskinnerne sættes på stiftbolte, som sættes fast med de øvre og nedre møtrikker. Pilen viser, hvor monteringsskinnen skal ind. HUSK! Skruestift kan kun benyttes, hvis underlaget, som den skrues i, er solidt og kraftigt. Installationsvirksomheden skal vurdere dette. Installatøren skal vurdere, om fugtbeskyttelsen bliver tilstrækkelig sikker ud fra faktorer såsom tagets hældning i forhold til, hvordan gummitætningen ligger an mod tagets underlag. Også underlagets glathed har indvirkning. Se også Universalmontering med skruestift på side

20 4. Profilhager Profilhagerne skal placeres, således at hver solfanger holdes af 2 profilhager. 5. Monter den første solfanger Før den første solfanger sættes på plads, skal du kontrollere, at alle fastgørelsesanordninger er spændt, og at taget er tæt. Solfangeren skal altid placeres med dykrøret til temperaturføleren opad. Kontroller, at solfangeren sidder i begge profilhager ved placering. Fjern derefter hjørnebeskyttelsen. 6. Fastgør den første solfanger Fastgør den udvendige side med skrue M10 x 25, skive, udvendig monteringsklods og fløjmøtrik i den pågældende monteringsskinne. Møtrikkens fløje skal låse i monteringsskinnen. Monteringsklodsens tænder skal låse i solfangerens profil. Monter den midterste monteringsklods med M10 x 25 sekskantskrue, skive og fløjmøtrik. Spænd den ikke! 18

21 7. Montering af lynkobling/kompensator Drej forsigtigt lynkoblingen/kompensatoren ind i solfangeren. O-ringene på lynkoblingen er behandlet med særligt højtemperaturfedt. Det er ikke nødvendigt at smøre dem yderligere. Yderligere smøring kan mindske levetiden og bevirker, at garantien bortfalder! 8. Monter og fastsæt de resterende solfangere Sæt den anden solfanger på profilhagerne (1), og fjern hjørnebeskyttelsen, og skyd den sammen med den første solfanger (2). Dykrøret til temperaturføleren skal være rettet opad. Afstanden mellem solfangerne skal være 24 mm. Spænd de midterste monteringsklodser med en unbrakonøgle. Når du skyder solfangerne sammen, skal du sørge for, at kompensatorerne holdes lige, og ikke vrides eller knækkes. 19

22 9. Montering af kompensatorklemmer Tryk kompensatorklemmerne over solfangerens absorbatorrør. Skyd efter behov absorberingsenheden på plads, således at kompensatorklemmen griber om solfangerens kompensatorrør. Kontroller, at kompensatorklemmen sidder korrekt! Kontroller afstanden (A) mellem solfangerne (24 mm)! Kontroller, at monteringsklodserne (B) i midten sidder ordentligt! 24 mm 10. Montering af de resterende solfangeres udvendige monteringsklodser Kontroller, at monteringsklodserne sidder korrekt! Monteringsklodsen skal låse i solfangerens profil! Fastgør den udvendige side af rækkens resterende/sidste solfanger med skrue M10 x 25, skive, udvendig monteringsklods og fløjmøtrik i den pågældende monteringsskinne. 11. Tilslut koblingerne, og installer temperaturføleren Hvordan rørtilslutningerne skal monteres er beskrevet i Montering af lynkoblinger på side 62. Hvordan temperaturføleren skal monteres er beskrevet i Montering af solfangerens temperaturføler på side

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual

GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual Indhold Kapitel Titel Side 1 Generel information 3 2 Sikkerheds og Installations Ansvar 4 3 Tekniske Specifikationer 5 4 Komponent Beskrivelse 6 5 System

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter med at sortere træelementer og beslag, skruer

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Monteringsvejledning Solpaneler

Monteringsvejledning Solpaneler Monteringsvejledning Solpaneler Montageskinne Forbindeled/Samler Mellemstykke Tagbøjle tegl Monteringsvinkel Ståltag Adaptervinkel Endestykke Gevindskrue Generelt vedrørende montering Placering af skinner

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Ophængssystem. BIS UltraProtect Til indendørs og udendørs brug. walraven.com

Ophængssystem. BIS UltraProtect Til indendørs og udendørs brug. walraven.com Ophængssystem BIS UltraProtect 1000 Til indendørs og udendørs brug walraven.com BIS UltraProtect 1000 Ophængssystem Til indendørs og udendørs brug Optimal bestykkelse Bedre end varmgalvanisering Korrosionsbestandighed

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Montagevejledning for frilands spær

Montagevejledning for frilands spær Dette er til frilandsopsætning med 2 rækker sol paneler i 15 eller 30 grader og på to ben. Afstand spær center Det er vigtig at kende afstanden mellem spærene til frilandsopsætningen. Afstanden må max.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel Monteringsvejledning samt drift og vedligehold SAV Brandmateriel En vandfyldt slangevinde er et brandbekæmpelses produkt, der skal kunne redde bygninger og menneskeliv. Derfor er det meget vigtigt, at

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner Disse instruktioner angår primært nyproduktion

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Uranus / jupiter 6700, 800,

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA 1 1. Vægprofil 2. Væggummi 3. Hængselsprofil 4. Gummiliste 5. Sidestykke venstre 6. Sidestykke højre 7. Tagrende 8. Hængselsprofil (identisk

Læs mere

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet SILENTIA SKÆRMSYSTEM Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. I dag har vi leveret 100.000

Læs mere