Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970"

Transkript

1 Installatørhåndbog IHB DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Symboler 2 Mærkning 2 Garanti 2 Copyright 2 Kontaktinformation 3 2 Levering og håndtering 4 Leverance 4 Håndtering 4 Komponenter 5 3 Montering 7 Generelt 7 Rørtilkobling 9 4 Montering 12 Generelt 12 Montering af lodrette solfangere (P) i vandret række 13 Montering af lodrette solfangere (P) på 25 oprejsningsstativ i vandret række 21 Montering af vandrette solfangere (PL) i lodrette rækker 27 Montering af vandrette solfangere (PL) i en vandret række 34 Montering af vandrette solfangere (PL) på 45 oprejsningsstativer i vandret række 35 Montering af indfældede lodrette solfangere (P) 42 Montering af lodrette solfangere (P) på justerbare stativer Fælles instruktioner 57 5 Vedligeholdelse 64 Solfangere 64 Frostsikring 64 Styring 64 6 Fejlsøgning 65 7 Opstartsprotokol 67 8 Vedligeholdelseslog 69 9 Tekniske specifikationer 70 Solfangerens mål 70 Stikordsregister 72 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information 2 Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. Garanti Kapitel 1 Vigtig information Producentens garanti for solpaneler gælder i 60 måneder fra leveringsdatoen til installatøren. For solfangertilbehør såsom pumper, ekspansionsbeholder, solstyringer, soltilslutningsrør, tagbeslag, soltanke, tilslutninger, ventiler m.m. gælder garantien i 24 måneder fra leveringsdatoen til installatøren. Garantien gælder, hvis installatøren har udfyldt og underskrevet medfølgende installationsprotokol og indsendt denne til NIBE i det pågældende land inden for 2 måneder efter installation. Installationsprotokollen indsendes via , fax eller brev med modtagelseskontrol eller kvittering som skal gemmes. Derefter underskrives denne af NIBE i det pågældende land, som påpeger eventuelle tiltag, der skal udføres af installatøren. Derefter sendes den underskrevne kopi til systemets ejer. Garantien gælder ikke, hvis anlægget ikke er installeret korrekt, ved skødesløshed med komponenterne, fejldimensionering, anvendelsesfejl eller forsømt vedligeholdelse eller øvrig fejlhåndtering i henhold til gængs praksis. Garantien gælder ikke for skader, som er forårsaget på eller i ejendommen eller beskadigelse af andet udstyr eller ejendom, som er forårsaget direkte eller indirekte på grund af defekte solprodukter. Garantien gælder ikke ved forkert eller mangelfuld montering eller håndtering. Garantien gælder heller ikke for skader forårsaget af brand, vandskade, ydre påvirkninger, beskadigelse eller vejrrelaterede påvirkninger såsom for meget sne, stormvejr, tordenvejr m.m. Bemærk! Garantifejl skal anmeldes i løbet af 14 dage. Copyright Producenten har ophavsret til denne manual. Denne brugsanvisning må kun gengives, oversættes eller kopieres med skriftligt samtykke fra producenten. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller illustrationer i denne manual uden forudgående varsel.

5 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Ale Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. Kapitel 1 Vigtig information 3

6 2 Levering og håndtering Leverance Kontroller straks leverancen sammen med chaufføren med henblik på følgende: Synlige skader (indtrykket emballage osv.) At det korrekte antal pakker er leveret At specielt solfangerne er uskadte. Håndtering Det anbefales at benytte remme ved transport af solfangeren. Solfangeren må ikke løftes i stropper eller emballagen. Undgå stød og mekanisk påvirkning af solfangeren, især på glasoverfladen, rørtilslutninger og panelets bagside. Løft ikke solfangerne i emballagen eller i tilslutninger. Stil ikke solfangerne på genstande, som kan skade dem, træk eller slæb dem ikke hen over noget, der kan skade dem. 4 Kapitel 2 Levering og håndtering

7 Komponenter Varierer afhængigt af, hvilken type tagfastgørelseskonstruktion der er bestilt. til montering på tag Oprejsningsstativ 45 SOLAR FP215 P/P til montering på justerbare stativer på jordfundament/paptag Skinne, stativ Udvendig låseklemme Monteringsskinne Samlingssæt Profilhage Nedre midterlåseklemme Øvre midterlåseklemme Vinkelled Monteringsklods, midt Monteringsklods, udvendig Fløjmøtrik M10 Selvlåsende møtrik M10 Skive 10,5 Skrue M10x25 Skrue M10x25 Skrue M10x25 Skrue M10x65 SOLAR FP215 P til montering på plant tag/tag med lav hældning Møtrik M10 Afstandsstykke 10,5x20x5 Skive 10,5 Fjederskive B10.2 Oprejsningsstativ 25 SOLAR FP215 PL til montering på plant tag/tag med lav hældning Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 Underliggende tagfastgørelsesanordninger LEK SOLAR FP215 P til montering i tag SMP-ID2 Grundsæt til to solfangere SMP-ID1 Udbygningssæt til hver yderligere solfanger LEK LEK Universalmonteringsplade og Adapter boltsæt Indhold: Indhold: 1 x venstre sidestykke 1 x højre overstykke 1 x højre sidestykke 1 x understykke 1 x højre overstykke 1 x blyplade 1 x venstre overstykke 1 x mellemstykke 1 x højre understykke 1 x øvre mellemstykke 1 x venstre understykke 1 x venstre blyplade 1 x højre blyplade Tegltagskonsol Skruestift 1 x mellemstykke 1 x øvre mellemstykke Smådele: Smådele: LEK 4 x solfangerhager 2 x solfangerhager Falsbeslag Boltsæt, generelt LEK Forhøjet tætningsplade 4 x monteringsklods, udvendig 2 x monteringsklods, midt 17 x Torx-skrue M6 x x søm 3 x pladeskrue 1 x panelskrue 4,5 x 35 2 x monteringsklods, midt 9 x Torx-skrue M6 x 40 6 x søm 1 x panelskrue 4,5 x 35 2 x skumstrimmel 2 x skumstrimmel 20 x klemmer 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 3 Montering Generelt Installation må kun udføres af kompetent personale. Det medfølgende materiale er minimum det, der er nødvendigt ved normale installationer, i særlige tilfælde skal dette suppleres. Kontakt leverandøren i tvivlstilfælde. Før installation og idriftsættelse af solfangersystemet skal der indhentes information om gældende normer og forskrifter. Installation af en solfanger er et omfattende indgreb på et eksisterende tag. Tagbelægningen, f.eks. tegl, tagsten eller skifer specielt på indrettede og beboede lofter, eller hvor tagets minimumshældning er underdimensioneret (i forhold til tagbelægningen) kræver yderligere tiltag mod vandindtrængning på grund af vindtryk og drivsne. Dette skal vurderes af installatøren på individuelt basis. Tagets konstruktion skal kunne holde til den vind- og snebelastning, der kan forekomme i området. Statisk belastning Installationen må kun udføres på tagoverflader eller støttekonstruktioner med tilstrækkelig bærekapacitet og holdbarhed. Tagets og tagkonstruktionens statiske lastkapacitet skal efter behov undersøges, før solfangerne installeres. Man bør være yderst opmærksom på trætagkonstruktioners tilstand og mulighederne for at skrue solfangernes monteringsudstyr fast i konstruktionen. Tagkonstruktionen skal forstærkes efter behov. Besigtigelse af hele solfangerinstallationen i henhold til DIN 1055 del 4 og 5, eller i overensstemmelse med nationale forskrifter, kræves specifikt i områder med snefald og kraftig vind. Installationsstedets egenskaber (fremherskende vindretning, hvirvelvinde osv.) skal også tages med i beregningen/vurderingen af, om der eventuelt kan forekomme øget belastning. Solfangeren skal monteres, således at drivedannelse af sne som følge af skredbeskyttelse eller på grund af forholdene på installationsstedet ikke kan forekomme i nærheden af solfangerne Afstanden fra tagets yderkanter bør være mindst 1 meter for at mindske risikoen for, at vinden river solfangeren løs. Installationssystemet i henhold til DIN 1055 del 5 for snezone II er beregnet til brug op til 400 m over havets overflade. Vi anbefaler, at der benyttes metaltag i stedet for teglsten, som lettere knækker og/eller at antallet af konsoller øges ved snebelastninger over 0,75 kn/m² eller vindbelastninger på over 0,5 kn/m². Metaltage er altid bedre, når det gælder om at modstå sne- og vindbelastninger, og derfor anbefales dette. Tagsten og stentagfliser kan lettere knække som følge af de belastninger, der opstår. Udføres installationen på tegltag, anbefales det, at sneen skovles af, hvis den bliver tykkere end 30 cm på solpanelerne. I visse tilfælde kan sneen smeltes af via tvangskørsel af cirkulationspumpen i solkredsen. Ved andre tage end tegltag kan 40 cm accepteres, før sneen skal fjernes. (NB! Hvis snelaget er smeltet, pakket og der er kommet mere sne ovenpå, således at det har fået en ekstra høj densitet, kan det være nødvendigt at fjerne sneen, selvom laget ikke er henholdsvis 30 eller 40 cm tykt.) Hvis der forekommer risiko for, at sne kan skride ned på panelerne, og især mod bagsiden af oprejste paneler, skal der monteres sneskredbeskyttelse på et passende sted for at forhindre dette. Sørg også for, at materialet under stentag er tilstrækkeligt stabilt til at bære tagets monteringspunkter. Ellers skal taget forstærkes. Dette skal installatøren bedømme og træffe beslutning om. I tvivlstilfælde skal man konsultere en bygningsingeniør. Vi anbefaler også, at stenpladerne slibes ned, således at der ikke forekommer nogen punktbelastninger mellem taget og konsollerne. Den mindste afstand mellem stentaget ved overlappende punkter og undersiden af konsollerne er 3 mm for bedre at kunne klare bevægelser i fastgørelsessystemet ved de belastninger, der kan opstå. Lynbeskyttelse/potentialkompensation Princip: Eftersom kobber- eller stålrørene fra solfangeren er tilsluttet solpumpen og lagringsenheden, kan elektrisk strøm nå de elektroniske komponenter. Skader som følge af lynnedslag er meget sjældne, og praksis er, at systemet sjældent har lynbeskyttelse. Kravene for lynbeskyttelse er angivet i DIN EN (VDE ) Kravene til jordforbindelse er specificeret i DIN 18104: Intern lynbeskyttelse Både direkte lynnedslag og strømspidser kan skade elektronikken i styresystemet. Derfor kan de anvendte metalrør og lagringstanken med fordel indgå i en ækvipotentialisering. Denne interne lynbeskyttelse i kombination med en ekstern lynafleder giver installationen en sikker lynbeskyttelse. Ekstern lynbeskyttelse Tekniske systemer på bygningers tage (f.eks. solfangere, ventilation eller parabolantenner) skal beskyttes af eksterne lynbeskyttelsessystemer. Solfangere og tagkonstruktionerne skal integreres, således at solfangerfeltet beskyttes mod et direkte lynnedslag. Det samlede solfangerareal skal placeres inden for lynbeskyttelsessystemets beskyttelsesområde. En sikkerhedsafstand på omkring 0,5 meter i alle retninger fra solfangeren til det beskyttede områdes periferi skal overholdes. Kapitel 3 Montering 7

10 Solfangernes hældning/generelt Solfangeren kan stilles i en vinkel på mellem 20 og 70. Hvis installationen skal have en større hældning end 70, kræves ekstra tiltag for at forhindre, at der kommer regn ind i solfangerens ventilationshuller ved solfangerens øvre kant. Beskyttelsen skal udformes således, at solfangerens ventilation stadig fungerer, for eksempel en beskyttende plade med en passende udformning. Tænk på, at det ved stejlere hældninger og især store højder er ekstra vigtigt at montere eventuel skredbeskyttelse og at sikre fastgørelse af solfangerne yderligere. Driftstryk Det maksimale driftstryk er 0,6 MPa (6 bar). Vedligeholdelse af solfangeren Solvarmesystemet skal kontrolleres regelmæssigt visuelt med henblik på diverse skader og lækage. Inspektionen og dato skal dokumenteres i vedligeholdelsesskemaet. For yderligere information om vedligeholdelse, se side 64. Afluftning/gennemspuling og fyldning Hvis solfangeren ikke skal sættes i drift med det samme, skal beskyttelsesfolien ikke fjernes. Den skal blive siddende på solfangeren, indtil solfangeren startes. Dette beskytter tætninger og varmebærervæsken mod overophedning. Der skal opsættes beskyttelsesfolie eller tildækning af solfanger ved eventuel tømning af solkredsen eller længere tids stilstand af et tomt system. Beskadigelse som følge af overophedning dækkes ikke af producentens garanti. Advarsel Fejldimensionering eller systemnedlukning i perioder med høj solindstråling kan føre til overophedning og dannelse af damp i systemet. Varmebærer og tætningsmateriale kan blive beskadiget som følge af gentagen eller langvarig overophedning. Ved risiko for langvarig og ofte forekommende stagnation/fordampning i solpanelerne anbefales det, at der installeres tilstrækkelig køling eller varmeafledningsenheder. Kontroller, at den glykol/vandblanding, som benyttes, har de rette egenskaber for den laveste forventede temperatur på installationsstedet. Glykol bør kontrolleres hvert andet år og efterfyldes ved behov. Glykolblandingens ph-værdi skal være højere end 7. Mediet skal udskiftes, hvis det bliver misfarvet brunt, grumset eller lugter dårligt. Producenten/leverandøren kan ikke påtage sig ansvar for eventuelle frostskader. Installation af føler Temperaturføleren skal installeres i den varmeste solfangers dykrør. For at give maksimal kontakt, skal mellemrummet mellem dykrøret og føleren fyldes med en passende varmeledningspasta af kiselfedttypen med en varmebestandighed på op til ca. 210 C. God temperaturbestandighed gælder også for isolering, kabler og andet, der kan udsættes for høje temperaturer. For at forhindre skader, som kan forårsages af gnavere eller fugle, kan der føres en bidmodstandsdygtig strømpe over følerkabler og isolering. 8 Kapitel 3 Montering

11 Sikkerhedsanvisninger Gældende sikkerhedsforskrifter for arbejde på tage og lignende konstruktioner skal overholdes. Der skal opstilles barrierer, som beskytter mod faldende genstande. Dette er specielt vigtigt på høje bygninger og på steder, hvor der passerer mange personer neden for taget/bygningen. Der skal benyttes personligt sikkerhedsudstyr eller stillads ved arbejde på taget i henhold til gældende forskrifter. Der skal tages tilstrækkelige forholdsregler under installationen, så solfangeren ikke løsner sig og falder ned. Fyld ikke enheden i kraftigt solskin. Der er risiko for skader som følge af udstrømmende damp. Dæk solfangerne over efter behov, og/eller vent på, at solen går ned. Fyld aldrig enheden med vand, og tryktest den aldrig, når der er risiko for frost. Overhold sikkerhedsafstanden til strømførende ledninger! Rørtilkobling Generelt Rørtrækning Planlæg rørtrækningen, inden du påbegynder installation af rør og udfører eventuel hultagning i vægge og tag (tænk på styrken). Kanaler og skorstensrør, som ikke er i brug, kan være egnede til trækning af ledninger fra solkredsen på taget til soltanken. Hvis et ubenyttet skorstensrør benyttes, skal skorstensfejeren informeres om dette i forvejen. Hvis solkredsens ledninger trækkes udendørs, skal de beskyttes mod væde og blæst. Tag UV-bestandigheden i betragtning ved beregning af isoleringsevnen. Eftersom der benyttes frostsikringsmiddel i solfangere, og eftersom systemet kan blive meget varmt, skal flere ting tages i betragtning. I princippet kan der benyttes to materialer til rørtrækning: kobberrør eller rør i rustfrit stål. Kobberrør kan tilsluttes med højkvalitative klemringskoblinger af typen Vatette, benyt altid støttemuffer i forbindelse med Vatette-klemringskoblinger (for ekstra sikkerhed påføres gevindlim til højtemperatur på klemringene), pressekoblinger med passende højtemperatur-oringe, eller hårdloddes. Rustfri flexrør skal monteres med dertil beregnede koblinger. Passende teflontape eller højtemperatur-gevindlim (mindst 230 C) kan benyttes i eventuelle gevindforbindelser i solkredsen. Derimod er hør/hamp ikke egnet i en solkreds. Afluftning Solkredsen skal være helt fyldt med en blanding af glykol og vand på det højst beliggende sted. Solfangersystemet skal kunne afluftes ordentligt. Undgå derfor luftlommer i så høj grad som muligt. Normalt kan der opstå luftlommer under påfyldningsprocessen. Hvis der skal monteres aflufter/luftbeholder, må der kun benyttes manuelle afluftere, aldrig automatiske. Husk, at eventuelle afluftningsanordninger skal kunne tåle en høj temperatur. I større systemer med flere rækker skal der installeres afluftning i slutningen af hver række ved solfangerens tilløb. Disse skal passende lukkes med en højtemperaturbestandig kugleventil eller et klemrings-t-rør med klemprop, som benyttes ved eventuel supplerende afluftning, hvilket eventuelt er nødvendigt med gennemkørsel af systemet med solfyldestation. Flowretningen skal tages i betragtning i denne forbindelse. Professionelt fyldeudstyr skal være udstyret med snavsfilter på en sådan måde, at systemet renses under fyldnings- og afluftningsprocessen. Kapitel 3 Montering 9

12 Andet Solfangeren skal udformes som et lukket system, eftersom inhibitorerne i frostsikringsmidlet hurtigt forbruges af indtrængende atmosfærisk ilt. Systemet må ikke udstyres med forzinkede varmevekslere, varmeakkumulatorer, tanke eller rør, da 1,2-propylenglykol kan angribe zink. Det er vigtigt, at alle tættende og bindende materialer er varmebestandige til den maksimale stagnationstemperatur, der kan forekomme i solfangersystemet. Der må ikke forekomme nogen eksterne potentialer mellem de komponenter i systemet, som er i kontakt med frostbeskyttelsesmiddel. Derimod kan et begrænset eksternt potentiale (omkring 1,5 volt) forekomme i systemkomponenter af kobber. Systemet og dets komponenter skal beskyttes mod indtrængende snavs og vand under installationen og før fyldning. Opstart Udfyld igangsættelsesprotokollen på side 67 i forbindelse med opstart. Isolering Rørene skal isoleres for at minimere varmetabet. Isoler rør i henhold til nationale normer og praksis. Der skal garanteres en meget høj varmebestandighed for rør og rørisolering i solkredsen, da der kan forekomme temperaturer på op til 200 C i kredsen. Der skal derfor benyttes passende isolering i solkredsen. Trykfaldsdiagram Trykfaldsdiagram for vand: Pressure loss in mbar Flowrate in kg/h Rørtilslutningsmuligheder Generelt skal tilslutningen af de enkelte rækker i større solvarmesystemer foretages i henhold til Tichelmannprincippet. Ved flere rækker skal returtilslutning mellem forgrening og solfanger udstyres med kugleventil eller justeringsventil med høj varmebestandighed. Denne skal isoleres efter idriftsættelse. En markering skal imidlertid vise, at der findes en mulig stopventil under isoleringen! Formålet er at kunne aflufte række for række for at kunne justere flowet ved behov. Solfangerens sikkerhedsventil må aldrig kunne lukkes bort fra solfangeren. Anbefalet flow: Min. flow: 0,35 minutliter/m 2 Maks. flow: 0,75 minutliter/m 2 Parallel tosidet tilslutning af lodrette solfangere Pressure loss in mbar Advance Return Parallel ensidet tilslutning af lodrette solfangere Advance Flow rate in kg/h Return Ved glykolblandet varmebærer skal de aktuelle korrektionsparametre overholdes. Hvis der benyttes Tyforop L med 44 % glykol, gælder følgende trykfaldskurve: Parallel tosidet tilslutning af vandrette solfangere Return Advance 10 Kapitel 3 Montering

13 Parallel ensidet tilslutning af vandrette solfangere Advance Return Dimensionering af rør med 6 m standardpumpe Rørdimensioner mx16mm mx16mm mx16mm mx16mm mx20mm mx20mm mx20mm mx20mm Maks. antal solfangere 7 (tosidet tilslutning) 6 (tosidet tilslutning) 6 (ensidet tilslutning) 5 (ensidet tilslutning) 8 (tosidet tilslutning) 7 (tosidet tilslutning) 7 (ensidet tilslutning) 6 (ensidet tilslutning) Dimensionering af rør med 8 m pumpe Rørdimensioner mx16mm mx16mm mx16mm mx16mm mx20mm mx20mm mx20mm mx20mm Maks. antal solfangere 8 (tosidet tilslutning) 7 (tosidet tilslutning) 7 (ensidet tilslutning) 6 (ensidet tilslutning) 12 (tosidet tilslutning) 10 (tosidet tilslutning) 9 (ensidet tilslutning) 8 (ensidet tilslutning) Anbefalet fortryk i solekspansionsbeholder og systemtryk i solkreds Fortryk Bemærk! Kontroller før fyldning af systemet! Systemtryk Bemærk! Ved koldt system! 2,5 bar til en lav bygning af etplanshustypen (5 m mellem tank og solfanger) 3,0 bar for en højere bygning (10 m) 3,0 bar (5 m) 3,5 bar (10 m) Kapitel 3 Montering 11

14 4 Montering Generelt findes i 2 versioner: NIBE Solar FP215P (Lodret solfanger) NIBE Solar FP215PL (Vandret solfanger) Tagfastgørelsesanordninger findes i 3 grundlæggende varianter med undervarianter: 1. Montering på tag: Tegltag, vandrette rækker (P), side 13 Tegltag, lodrette rækker (PL), side 27 Tegltag, vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Tegltag, vandrette rækker og 45 stativ (PL), side 35 Korrugeret metaltag, vandrette rækker (P / PL), side 13 Korrugeret metaltag, lodrette rækker (PL), side 27 Korrugeret metaltag, vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Korrugeret metaltag, vandrette rækker og 45 stativ (PL), side 35 Falset metaltag (P), side 13 Falset metaltag, lodrette rækker (PL), side 27 Falset metaltag og 25 stativ (P), side 21 Falset metaltag og 45 stativ (PL), side 35 Paptag/bitumentag, vandrette rækker (P / PL), side 13 Paptag/bitumentag, vandrette rækker (PL), side 34 Paptag/bitumentag, vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Paptag/bitumentag, vandrette rækker og 45 stativ (PL), side 35 Paptag/bitumentag, vandrette rækker og justerbart stativ (P), side 51 Skruestift (universal), vandrette rækker (P), side 13 Skruestift (universal), vandrette rækker og 25 stativ (P), side 21 Skruestift (universal), vandrette rækker og 45 stativ (PL), side Indfældet montering: Visse tegltage (P), side Montering på justerbare stativer på paptag/bitumentag eller på jord/betonfundament: Justerbare stativer (P), side 51 12

15 Montering af lodrette solfangere (P) i vandret række De forskellige monteringsvarianter, der beskrives her, er: Tegltag, vandrette rækker (P) Korrugeret metaltag, vandrette rækker (P) Falset metaltag (P) Pap/bitumentag, vandrette rækker (P) Skruestift (universal), vandrette rækker (P) De viste principper er montering på tegltag. Oversigt Stativerne kan monteres på en række forskellige tagtyper. På billedet ved siden af illustreres, når paneler og monteringsskinner er monteret på fastgørelsesanordninger til tegltage (tegltagskonsoller). Hvordan de forskellige fastgørelsesanordninger skal monteres er beskrevet i Tagfastgørelsesanordninger på side 57. Der kræves altid et samlingssæt til monteringsskinner, hvis flere monteringsskinner kombineres. Konsollerne skal justeres efter taget i henhold til lokale forhold. 13

16 1. Afmærk solfangerens ønskede placering og fastgørelsessteder Afmærk den ønskede placering med kridt, før du installerer solfangerne. Referencepunktet er fastgøringsstedet til monteringsskinnen på konsollen. 14

17 Hvis der mangler en tilstrækkelig stabil understruktur, såsom tagbrædder eller spærfag for at muliggøre en solid montering, skal taget forstærkes. A A B Det minimale antal fastgørelsessteder dækker kun en del af den potentielle vind- og snebelastning. Fastgørelsessteder tilpasses efter lokale forhold. Afstanden mellem solfangerne er 24 mm. Konsollerne placeres altid, hvor tagstenene er lavest. D F C B Mål: A: 150 mm B: min. 170 mm C: 150 mm D: max. 500 mm E: 540 mm F: 200 mm D C F B E D C F B E C 2. Samling af skinner Hvis der benyttes flere monteringsskinner, skal hver skinne låses med det dertil beregnede samlingssæt, før de fastgøres i konsollerne. Monteringsskinnerne låses til hinanden med 1 samlingssæt, 2 skruer M10 x 25, 2 skiver og 2 selvlåsende møtrikker. 15

18 3. Montering af monteringsskinner Monteringsskinnerne skrues fast i de forskellige typer tagfastgørelsesanordninger. Her følger eksempler på, hvordan monteringsskinnen sættes fast i de forskellige alternativer. (a1) Monteringsskinner på tegltagskonsol (tegltag) Monteringsskinnerne sættes fast i konsollerne med skrue M10 x 25, skive og selvlåsende møtrik. Se også Fastgørelse på tegltag på side 57. Der skal være mindst 3 mm mellem konsollens underkant og den nedre teglsten ved overlapningspunktet. (a2) Justering af skinnens højde Skinnerne justeres efter lokale forhold i henhold til illustrationen. (b) Monteringsskinner på falsbeslag (falset metaltag) Monteringsskinnerne sættes fast i tagfastgørelsesanordninger med skrue M10 x 25, skive og møtrik. Se også Fastgørelse ved dobbeltfalset metaltag. på side

19 (c) Monteringsskinner på forhøjet tagplade (pap- og bitumentag) Monteringsskinnerne monteres i tagfastgørelsesanordningerne med M10 bolt og gummipakning mellem den forhøjede tætningsplade og adapteren. Se også Fastgørelse af forhøjet tætningsplade (paptag/bitumentag) på side 60. (d) Monteringsskinner på universalmonteringsplade (korrugeret metaltag) Monteringsskinnerne sættes fast i tagfastgørelsesanordningerne med skrue M10 x 25, skive og selvlåsende møtrik. Se også Universalmonteringsplade til korrugeret metaltag på side 59. (e) Monteringsskinner på skruestift (universal) Der kræves de korrekte forudsætninger for denne variant. Monteringsskinnerne sættes på stiftbolte, som sættes fast med de øvre og nedre møtrikker. Pilen viser, hvor monteringsskinnen skal ind. HUSK! Skruestift kan kun benyttes, hvis underlaget, som den skrues i, er solidt og kraftigt. Installationsvirksomheden skal vurdere dette. Installatøren skal vurdere, om fugtbeskyttelsen bliver tilstrækkelig sikker ud fra faktorer såsom tagets hældning i forhold til, hvordan gummitætningen ligger an mod tagets underlag. Også underlagets glathed har indvirkning. Se også Universalmontering med skruestift på side

20 4. Profilhager Profilhagerne skal placeres, således at hver solfanger holdes af 2 profilhager. 5. Monter den første solfanger Før den første solfanger sættes på plads, skal du kontrollere, at alle fastgørelsesanordninger er spændt, og at taget er tæt. Solfangeren skal altid placeres med dykrøret til temperaturføleren opad. Kontroller, at solfangeren sidder i begge profilhager ved placering. Fjern derefter hjørnebeskyttelsen. 6. Fastgør den første solfanger Fastgør den udvendige side med skrue M10 x 25, skive, udvendig monteringsklods og fløjmøtrik i den pågældende monteringsskinne. Møtrikkens fløje skal låse i monteringsskinnen. Monteringsklodsens tænder skal låse i solfangerens profil. Monter den midterste monteringsklods med M10 x 25 sekskantskrue, skive og fløjmøtrik. Spænd den ikke! 18

21 7. Montering af lynkobling/kompensator Drej forsigtigt lynkoblingen/kompensatoren ind i solfangeren. O-ringene på lynkoblingen er behandlet med særligt højtemperaturfedt. Det er ikke nødvendigt at smøre dem yderligere. Yderligere smøring kan mindske levetiden og bevirker, at garantien bortfalder! 8. Monter og fastsæt de resterende solfangere Sæt den anden solfanger på profilhagerne (1), og fjern hjørnebeskyttelsen, og skyd den sammen med den første solfanger (2). Dykrøret til temperaturføleren skal være rettet opad. Afstanden mellem solfangerne skal være 24 mm. Spænd de midterste monteringsklodser med en unbrakonøgle. Når du skyder solfangerne sammen, skal du sørge for, at kompensatorerne holdes lige, og ikke vrides eller knækkes. 19

22 9. Montering af kompensatorklemmer Tryk kompensatorklemmerne over solfangerens absorbatorrør. Skyd efter behov absorberingsenheden på plads, således at kompensatorklemmen griber om solfangerens kompensatorrør. Kontroller, at kompensatorklemmen sidder korrekt! Kontroller afstanden (A) mellem solfangerne (24 mm)! Kontroller, at monteringsklodserne (B) i midten sidder ordentligt! 24 mm 10. Montering af de resterende solfangeres udvendige monteringsklodser Kontroller, at monteringsklodserne sidder korrekt! Monteringsklodsen skal låse i solfangerens profil! Fastgør den udvendige side af rækkens resterende/sidste solfanger med skrue M10 x 25, skive, udvendig monteringsklods og fløjmøtrik i den pågældende monteringsskinne. 11. Tilslut koblingerne, og installer temperaturføleren Hvordan rørtilslutningerne skal monteres er beskrevet i Montering af lynkoblinger på side 62. Hvordan temperaturføleren skal monteres er beskrevet i Montering af solfangerens temperaturføler på side

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere