NIBE Sugfläkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIBE Sugfläkt 711174"

Transkript

1 MAV SE/DK NIBE Sugfläkt NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler

2

3 MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt FÖR VEDPANNOR SE Allmänt NIBE Sugfläkt är ett tillbehör för Nibe Ved/kombipannor med omvänd förbränning. Denna sugfläkt kan monteras på nyinstallationer eller befintliga. Fläkten ökar effekten på din vedpanna med ca kw och den löser problemet vid dåligt drag i skorstenen. Fläkten styrs via en rökgastermostat och effekten styrs med dragregulatorn. Fläkten är enkel att montera då all elkoppling är färdigmonterad. Innehåll Förberedelser Innan NIBE Sugfläkt monteras bör följande förberedelser genomföras. Bestäm var apparatlådan med rökgastermostaten ska skruvas fast (ex. pannans beklädnadsplåt). Avlägsna sotluckan på rökröret (enligt bild nedan). Uppåtgående rökrör Vinkelrökrör Används uppåtgående rökrör ska en adapter användas (tillbehör, art. nr ) 2 st Vingmuttrar 1 st Sugfläkt 1 st Aluminiumtejp 1 st Packning, rökrör 1 st Packning, vit mm adapter, rakt rökrör 1 st Apparatlåda med termostat för rökgastemperatur 1 st Rökgaskännare Adapter för 19179uppåtgående rökrör (art. nr ) Sugfläkt

4 SE Montering, vinklat rökrör 1. Placera först den vita packningen över rökgashålet och montera sedan packningen och fläkten på rökröret enligt anvisningen nedan. Kontrollera att packningen sluter tätt och dra åt vingmuttrarna för hand Fäst den kvarvarande delen av aluminiumtejpen över rökgaskännaren enligt bild. Vit mm packning 6. Lossa locket på apparatlådan till rökgastermostaten och skruva fast apparatlådan i närheten av fläkten (ex. pannans beklädnadsplåt). 7. Montera turbulatorer / baffel i pannans konvetionsdel. 2. Klipp aluminiumtejpen i två identiska bitar. 2 Uppstart och eldning, se Eldningsinstruktion.. Fäst den ena delen av aluminiumtejpen på rökröret enligt bild Placera rökgaskännaren enligt bild på sidan av rökröret med kabeln bakåt från fläkten. 4 4 Sugfläkt

5 Montering, uppåtgående rökrör 1. Placera adaptern (tillbehör, art. nr ) i rökröret med den vita packningen över rökgashålet i adaptern och montera sedan packningen och fläkten på rökröret enligt anvisningen 4 nedan. Kontrollera att packningen sluter tätt och dra åt vingmuttrarna för hand. 1 Adapter Vit mm packning. Fäst den kvarvarande delen av aluminiumtejpen över rökgaskännaren enligt bild. SE 2. Klipp aluminiumtejpen i två identiska bitar Lossa locket på apparatlådan till rökgastermostaten och skruva fast apparatlådan i närheten av fläkten (ex. pannans beklädnadsplåt). 7. Montera turbulatorer / baffel i pannans konvetionsdel. Uppstart och eldning, se Eldningsinstruktion.. Fäst den ena delen av aluminiumtejpen på rökröret enligt bild Placera rökgaskännaren enligt bild på sidan av rökröret med kabeln bakåt från fläkten. 4 Sugfläkt

6 SE! VARNING! Pannan får ej eldas med överförbränning när sugfläkt är monterad, detta gäller även vid upptändning. Eldningsinstruktion 1. Drag ut direktspjället och lägg in en tändbrasa ca 4kg 2. Vrid rökgastermostaten moturs tills fläkten startar (grön lampa lyser). Sätt fyr på tidningspappret och låt påfyllningsluckan stå på glänt ca min och veden antänt ordentligt. 4. Stäng luckan och låt brinna tills det blivit en glödbädd.. När en glödbädd bildats kan ytterligare ved fyllas på och rökgastermostaten ställas in i önskat driftläge. 6. Injustering av dragregulator (se pannans Monterings- och skötselanvisning) OBS! Önskad driftläge på rökgastermostaten injusteras när veden brunnit slut och rökgastemperaturen är ca 80 C 6 Sugfläkt

7 MONTERINGSANVISNING NIBE Sugeventilator TIL FASTBRÆNDSELSKEDLER DK Generelt NIBE Sugeventilator er tilbehør til Nibe fastbrændsels-/ kombikedler med omvendt forbrænding. Denne sugeventilator kan monteres på nye eller eksisterende installationer. Ventilatoren øger din fastbrændselskedels effekt med ca. kw, og den løser problemer med dårligt træk i skorstenen. Ventilatoren styres via en røggastermostat, og effekten styres med trækregulatoren. Ventilatoren er let at montere, da alle el-tilslutninger er færdigmonterede. Forberedelser Inden NIBE Sugeventilator monteres, bør følgende forberedelser gennemføres. Fastlæg, hvor styreboksen med røggastermostaten skal skrues fast (f.eks. kedlens beklædningsplade). Fjern fejelemmen på røgrøret (i henhold til billede nedenfor). Benyttes opadgående røgrør, skal der benyttes en adapter (tilbehør, art.nr ) Indhold Opadgående røgrør Vinkelrøgrør 2 stk. fløjmøtrikker 1 stk. sugeventilator 1 stk. aluminiumstape 1 stk. pakning, røgrør 1 stk. pakning, hvid mm adapter, lige røgrør 1 stk. styreboks med termostat til røggastemperatur 1 stk. røggasføler Adapter til opadgående røgrør (art.nr ) Sugeventilator 7

8 DK Montering, vinklet røgrør 1. Placér først den hvide pakning over røggashullet, og montér dernæst pakningen og ventilatoren på røgrøret i henhold til vejledningerne nedenfor. Kontrollér, at pakningen slutter tæt, og spænd fløjmøtrikkerne med fingrene Fastgør den resterende del af aluminiumstapen på røggasføleren som vist på billedet. Hvid mm pakning 6. Løsn dækslet på styreboksen til røggastermostaten, og skru styreboksen fast i nærheden af ventilatoren (f.eks. kedlens beklædningsplade). 7. Montér turbulatorer/baffel i kedlens konvektionsdel. 2. Klip aluminiumstapen i to lige store stykker. 2 Opstart og fyring, se Fyringsvejledning.. Fastgør den ene del af aluminiumstapen på røgrøret som vist på billedet Placér røggasføleren som vist på billedet på siden af røgrøret med kablet bagud fra ventilatoren. 4 8 Sugeventilator

9 Montering, opadgående røgrør 1. Placér adapteren (tilbehør, art.nr ) i røgrøret med den hvide pakning over røggashullet i adapteren, og montér dernæst pakningen og ven- 1 Adapter Hvid mm pakning DK røgrøret med kablet bagud fra ventilatoren.. Fastgør den resterende del af aluminiumstapen på tilatoren på røgrøret i henhold 4 til vejledningerne nedenfor. Kontrollér, at pakningen slutter tæt, og spænd fløjmøtrikkerne med fingrene. 2 røggasføleren som vist på billedet. 6. Løsn dækslet på styreboksen til røggastermostaten, og skru styreboksen fast i nærheden af ventilatoren (f.eks. kedlens beklædningsplade). 7. Montér turbulatorer/baffel i kedlens konvektionsdel. Opstart og fyring, se Fyringsvejledning. 2. Klip aluminiumstapen i to lige store stykker.. Fastgør den ene 2 del af aluminiumstapen på røgrøret 4 som vist på billedet. 4. Placér røggasføleren som vist på billedet på siden af 4 Sugeventilator 9

10 DK! ADVARSEL! Kedlen må ikke fyres med overforbrænding, når der er monteret en sugeventilator, dette gælder også ved optænding. Fyringsvejledning 1. Træk det direkte spjæld ud, og læg optændingsbrænde ind, ca. 4 kg 2. Drej røggastermostaten mod uret, indtil ventilatoren starter (grøn lampe lyser). Sæt ild på avispapiret, og lad indfyringslågen stå på klem i ca. min., indtil der er gået ordentligt ild i brændet. 4. Luk lågen, og lad ilden brænde, indtil der har dannet sig et glødelag.. Når der er dannet et glødelag, kan der lægges yderligere brænde på, og røggastermostaten kan indstilles på den ønskede driftsindstilling. 6. Justering af trækregulator (se kedlens Monteringsog brugervejledning) Bemærk! Ønsket driftsindstilling på røggastermostaten justeres, når brændet er brændt ud, og røggastemperaturen er ca. 80 C 10 Sugeventilator

11

12 AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +4 (0) Fax: +4 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (2) Fax: (2) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl, 2922 Celle Tel: 0141/746-0 Fax: 0141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato OY, Valimotie 27, 0110 Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Fekjan 1F, 194 Nesbru Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 7, 1-70 BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kære Contura-ejer Vi vil

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

MONOTEC. Gabioner Monteringsvejledning Monteringsanvisning TERRÄNGMURAR TERRÆNMURE

MONOTEC. Gabioner Monteringsvejledning Monteringsanvisning TERRÄNGMURAR TERRÆNMURE TERRÆNMURE TERRÄNGMURAR MONOTEC Gabioner Monteringsvejledning Monteringsanvisning Monotec Gabioner monteringsvejledning Monotec Gabioner monteringsanvisning 1. Sådan samles 2 gitre: Stiklåsene føres igennem

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin Brugsvejledning Instruktionsbok Indhold Tekniske data... punkt 1 Tilbehør... punkt 2 Brugsvejledning... punkt 3 Instruktioner... punkt 4 Reservedele... punkt 5 Innehåll Tekniske

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere