Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007"

Transkript

1 Aalborg Universitet Nordjysk Erhvervsturisme Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Therkelsen, A., & Mogensen, A. S. (2007). Nordjysk Erhvervsturisme 2006.: Status over den mødebaserede erhvervsturisme.(5 udg.) Tourism Research Unit, Aalborg Universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 19, 2015

2 TRUprogress Working papers from the Tourism Research Unit, Aalborg University Working Paper no. 5/August 2007 Nordjysk Erhvervsturisme 2006 Status over den mødebaserede erhvervsturisme af Anne Sofie Mogensen & Anette Therkelsen Formål: TRUprogress er en serie med længere artikler, hvor det er hensigten, at artiklerne lægges ud til kommentering/debat på nettet. På den måde håber TRU, at alle kan have gavn af at diskutere den forskning, der foregår i regi af TRU. TRU håber på sigt, at andre v il gå sammen med TRU om at skrive artikler eller andet, som kan indgå i serien. Ophavsret: TRUprogress er en del af TRUs åbne forskningskoncept. Indholdet i TRUprogress kan citeres med tydelig kildeangivelse med mindre andet er angivet i en specifik tekst. I sådanne tilfælde rettes der skriftlig henvendelse til forfatteren. ISSN: Kontaktadresse: Tourism Research Unit Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf.: Fax: Anette Therkelsens

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund MICE-turismen - et dansk perspektiv MICE-turismens økonomiske betydning Fremtidens MICE-produkt - Det lærende møde Den metodiske tilgang Analyse og resultater Mellem udbud og efterspørgsel Opsamling på analysen Litteraturliste...17 TRUprogress 2

4 1. Formål og baggrund Formålet med nærværende skriftlige notat er at undersøge mødemarkedet i Nordjylland og klarlægge eksisterende ligheder og uoverensstemmelser mellem udbud og efterspørgsel inden for den mødebaserede erhvervsturisme. Baggrunden for denne undersøgelse er et ønske om at effektivisere og tilrettelægge igangværende og kommende aktiviteter på området. Af den grund besluttede VisitNordjyllands erhvervsturismeudvalg i efteråret 2006 at få udarbejdet en kort statusopgørelse over den mødebaserede erhvervsturismes aktuelle profil i Nordjylland. Udgangspunktet for undersøgelsen var, at den mødebaserede erhvervsturisme i Nordjylland består af flere dimensioner, herunder forskellige mødeudbydere, mødeefterspørgere og mødeprodukter. Undersøgelsen skulle af den grund kunne opfange disse forskelle. Der var altså behov for mere end blot statistisk materiale til at tegne et billede af den mødebaserede turisme i Nordjylland. I henhold til disse overvejelser blev der indgået aftale med Tourism Research Unit ved Aalborg Universitet om at gennemføre undersøgelsen i to stadier: En undersøgelse af et repræsentativt udsnit af de nordjyske mødeudbydere og en undersøgelse af efterspørgere på nordjyske mødefaciliteter. Resultaterne skulle munde ud i et mundtligt oplæg på grundlag af undersøgelsen samt et skriftligt notat til VisitNordjyllands erhvervsturismeudvalg. Notatet skulle indeholde en nærmere analyse af undersøgelsens data med henblik på at kunne anvendes i det fremtidige arbejde med mødebaseret erhvervsturisme i Nordjylland. Notatet starter med et indledende kapitel, der kort opridser MICE-turismen i en dansk kontekst. Herpå følger analysen, der redegør for resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt mødeudbydere og fra telefoninterviewene blandt mødeefterspørgere med henblik på at opfange ligheder og uoverensstemmelser mellem mødesteder og kunder. Afslutningsvist sammendrages undersøgelsens resultater. Anne Sofie Mogensen & Anette Therkelsen TRUprogress 3

5 2. MICE-turismen - et dansk perspektiv Der er ingen tvivl om, at erhvervsturismen i dag spiller en betragtelig rolle i såvel den nationale som den regionale turisme. I de følgende afsnit introduceres MICE-turismen i Danmark kort for at placere den mødebaserede erhvervsturisme i Nordjylland i en bredere national kontekst. Dernæst præsenteres principperne bag en af tidens trends det lærende møde, idet nærværende undersøgelse inkluderer spørgsmål til både udbydere og efterspørgere, som omhandler det lærende møde. På trods af tilbagegangen i antallet af turister ( ) har dansk turismes omsætning været stabil over de seneste fem år. Det skyldes at døgnforbruget, især for udenlandske turister, er steget. Målt på overnatninger står kystferieturismen for 87% af alle overnatninger, mens storbyturismen står for 8% og erhvervsturismen for 5%. Måles der derimod på omsætning, er billedet lidt anderledes. Her er kystferieturismens andel på 62%, mens erhvervsturismen fylder 24% og storbyturismen 14% 1. København ligger i toppen, når det gælder omsætningen på turisterne. Omkring hver tredje krone lægges i hovedstaden, hvilket gør omsætningen næsten tre gange så høj som i Nordjylland. Nordjylland kommer på en anden plads efter København på listen over den totale turismeomsætning i landet. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Danmark lå i 2004 på 11 mia. kr., og erhvervsturistens gennemsnitlige døgnforbrug lå på mere end 2000 kr. I Københavnsområdet lå omsætningen på erhvervsturisme i 2004 på 2,5 mia. kr., hvorimod den i Nordjylland lå på 0,7 mia. kr. 2. Set ud fra et markedsøkonomisk perspektiv er det, som gør erhvervsturismen interessant det høje døgnforbrug, hvilket tidligere nævnte procenter er en indikation af. Typiske erhvervsturister har et døgnforbrug på ca. 5 gange så meget som den almindelige ferieturist. Omsætningen er ligeledes høj i forhold til det relativt lave antal af overnatninger. En af forklaringerne bag erhvervsturisternes høje døgnforbrug er, at størstedelen af disse turister overnatter på 4 eller 5 stjernede hoteller. Af den grund er destinationer, der kan tilbyde denne overnatningskategori, meget attraktive. Det er især i forhold til afholdelse af de store konferencer. Generelt må det sluttes, at MICE-turister er et særdeles lukrativt segment MICE-turismens økonomiske betydning I 2000/2001 genererede MICE-turismen i Danmark omsætning for 3,2 mia. kr. og i 2004 var dette tal steget til 5,6 mia. danske kroner 3. Fra avancerede Danmark fra en plads på listen over de mest benyttede kongreslande. I dag har København stadfæstet sig som nummer 6 på kortet over verdens foretrukne mødebyer foran byer som London, Barcelona og Berlin men på trods af, at hovedstaden tiltrækker mange møder, er de relativt små og kortvarige 4. MICE-turismen har ikke kun betydning i forhold til turismeerhvervet men også i forhold til Danmark som vidensamfund. Videnskabelige konferencer og kongresser er en markedsføringsplatform for de danske videnbaserede virksomheder, forskningsmiljøer og universiteter. Der er i det hele taget mange positive fremtidsperspektiver i, at danske mødeudbydere bliver bedre rustet til at tage andel i det stigende antal MICE-turister, der rejser til Danmark. I dag foregår den største del af den internationale omsætning i København. Resten af Danmark har ikke i 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006) Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme, p. 5 2 Danmarks Turistråd (2004) Turismens økonomiske betydning, pp. 20, 29 3 Turisterhvervets Samarbejdsforum (2005) Turismen i tal, p Danmarks Turistråd & Wonderful Copenhagen (2006) Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet, p. 33 TRUprogress 4

6 samme grad formået at tage del i væksten, som har præget markedet for virksomhedsmøder. En af grundene til, at de danske mødeudbydere hovedsageligt orienterer sig mod hjemmemarkedet er, at det er de færreste, som har den nødvendige tilgængelighed, volumen, professionalisme og økonomiske styrke til at operere proaktivt mod det internationale MICE-marked 5. VisitDenmark og Wonderful Copenhagen fremhæver i deres undersøgelse af efterspørgslen på mødemarkedet, at det er nødvendigt, at danske mødeudbydere begynder at tillægge produktudvikling og fornyelse en større værdi. Mødeudbyderne skal turde og evne at yde en ekstra personlig kundeservice, og evne at træde ind i kundens univers. F.eks. ved at tilbyde aktiv sparring på planlægning og koordinering af forretningsmøder - også selvom kunderne ikke selv efterspørger denne service 6. Det er vigtigt, at mødeudbyderne er opmærksomme på at informere om de services, de tilbyder, og gøre dem lettilgængelige for kunderne. MICE-turismen genereres hovedsagligt af vækstindustrierne. En engelsk undersøgelse viser, at 80 % af den samlede efterspørgsel på konferencer og belønningsrejser i år 2000 kom fra IT-branchen. Andre fremtrædende brancher i den sammenhæng er medicinal-, automobil-, finans- (forsikring og bank) og fødevareindustrien 7. Inden for disse brancher stiger behovet endvidere for medarbejderpleje, idet konkurrencen om kvalificerede ansatte intensiveres. Endnu et interessant aspekt ved MICE-turismen er, at den sædvanlige høj- og lavsæson i nogen grad udlignes, da MICE-turister ofte rejser i skuldersæsonen. De største mødesæsoner er maj, juni, september, oktober og november 8. MICE-turismen genererer en såkaldt spill-over effekt, fordi flere og flere MICE-turister tager familien med på forretningsrejse, hvilket skyldes flere årsager. Konferencedeltagere får ofte deres rejseomkostninger betalt, hvorfor det eksempelvis ikke er så dyrt at tage familien med. Og da tiden i dag er af stigende betydning på grund af lange arbejdsdage og derudover konferencer eller møder i udlandet, er der flere, der ser deltagelse i konferencer som en mulighed for at vinde familietid ved at tage familien med på rejsen. En undersøgelse WoCo udførte i 2006, baseret på 600 interviews med kongresgæster på fem forskellige kongresser, viste, at hele 80% af deltagerne overvejer at vende tilbage som ferieturister på et senere tidspunkt. Disse tal indikerer ligeledes, at der er grund til at tage spill-over-effekten i betragtning 9. Hertil skal det nævnes, at UNWTO vurderer, at cirka 40% af alle mødedeltagere vender tilbage til mødedestinationen med deres familie, venner eller kollegaer med henblik på private turismeaktiviteter. Det vil sige, at der er en reel mulighed for yderligere omsætning i forlængelse af MICE-turismen Fremtidens MICE-produkt - Det lærende møde I nærværende undersøgelse af den mødebaserede erhvervsturisme er der spørgsmål inkluderet til både udbydere og efterspørgere omhandlende det lærende møde. Af den grund gives der her en kort introduktion til, hvilke elementer det lærende møde bygger på. 5 Ibid (2004) p Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006) p. 7 7 Swarbrooke & Horner (2001) Business Travel and Tourism, p Llambí (2005) The Congress and Convention Market in the Americas, p. 2 9 Høy-Jensen (2006) Kreative erhverv: Skal vi mødes i København? 10 Llambí (2005) p. 2 TRUprogress 5

7 Det er ingen nyhed, at virksomhederne i stigende grad forsøger at effektivisere omkostningerne, og her er mødebudgettet ofte et af de områder, som først reduceres. I forlængelse heraf har det vist sig, at firmamøder i gennemsnit bliver kortere og mindre. Samtidig indikerer væksten indenfor videnbaseret produktion og udbredelsen af nye fleksible organisationsformer en stigende efterspørgsel efter mødeformer, der øger videndeling, kreativitet, dialog, networking og interaktion mellem deltagerne 11. Flere virksomheder ønsker at afholde møder på specielle steder, der kan inspirere deltagerne. Det øger efterspørgslen efter unikke og karakterfyldte mødesteder, der ofte er egenskaber, som de mindre mødesteder kan tilbyde kunderne. Denne tendens øger konkurrencen mellem små og utraditionelle mødesteder samt de store, etablerede mødeudbydere 12. Ifølge VisitDenmark og Wonderful Copenhagen tager det lærende møde udgangspunkt i dialog, networking og læring. Det handler om at øge fokus på indholdet i møderne og mindske fokus på rammerne omkring møderne. En af hjørnestenene i det lærende møde er networking: dele nye informationer fra møderne med andre, skabe nye kontakter og høre om, hvad andre foretager sig inden for samme felt. Ideen er, at fremtidens møder skal fokusere mere på det konkrete arbejdsområde og mindre på iscenesættelsen. Det kan f.eks. være, at foredragsholdere som sportsstjerner skiftes ud med talere, der har en relevant, erhvervsmæssig baggrund. Møder skal altså fungere som seriøse arbejdsfora, men med en større variation af kreative vinkler på læring, dialog og networking. Den lærende mødeform lægger vægt på det interaktive frem for passiv lytning, som i mange år har været den fremherskende form inden for mødeplanlægning 13. En essentiel del af det nye mødekoncept er at forstå kunderne. Det som menes er, at mødeudbyderne i høj grad sætter sig ind i kundens univers og viser en særlig interesse i at forstå ønsker og ideer og fungere som sparringspartner. Der lægges op til, at mødeudbyderne har en meget aktiv rolle i mødeplanlægningen og kan sparre med en konkret viden om, hvordan mødedeltagere lærer 14. Det vil sige, at mødestederne skal fokusere på helheden i de produkter, de sælger. Eksempelvis skal personalet være så meget inde i arrangementet, at de kan træde til, hvis der skal løses problemer. Det kræver, at mødeudbyderen er meget aktiv i hele planlægningsprocessen og spørger ind til arrangementet. På den måde skaber mødeudbyderen og kunden i fællesskab en ramme om mødet, som begge parter kan forholde sig til. På den måde undgås det, at mødet virker iscenesat og upersonligt. 3. Den metodiske tilgang Tilgangen til denne statusopgørelse over den mødebaserede erhvervsturisme i Nordjylland er eksplorativ, da der endnu ikke eksisterer mange undersøgelser af området. Fokus er baseret på en empirisk undersøgelse af nordjyske mødeudbydere og efterspørgere med henblik på at generere brugbar data til en analyse af området. Det empiriske arbejde, som dette notat er baseret på, består af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og en række telefoninterviews, der blev udført i perioden december 2006 februar Danmarks Turistråd & Wonderful Copenhagen (2006) pp. 9, Ibid p Ibid pp Ibid p. 16 TRUprogress 6

8 Det elektroniske spørgeskema blev distribueret til 111 nordjyske mødeudbydere, der tilbyder de erhvervsturistiske kerneydelser: mødefaciliteter i forbindelse med overnatning og/eller bespisning. Respondenterne bestod af en jævn fordeling af mødeudbydere fra hele Nordjylland og ligeledes en jævn fordeling i forhold til udbydernes størrelse. Der kom i alt 44 besvarelser på spørgeskemaet. Det vil sige, at svarprocenten lå på 39,7%. Ud af de 39,7% var der 15,3%, der besvarede nogle spørgsmål og 24,4%, der besvarede samtlige spørgsmål. Svarprocenten kan delvis forklares ved at spørgeskemaet blev sendt ud lige før jul med en svarfrist, der var sat til en uge efter nytår. Det foreliggende datamateriale er dog tilstrækkeligt til at tegne et billede af udbudssiden af den mødebaserede erhvervsturisme i Nordjylland. Det elektroniske spørgeskema dækker følgende områder: Generel information om mødeudbyderen, forholdet til konkurrenter, vægtning af de forskellige former for erhvervsturisme, antallet og typen af møder afholdt hos virksomheden og betydningen heraf. Derudover blev der spurgt til type af kunder, nationalitet og antal. Derefter til service- og aktivitetsudbud og indretning af møderum. Til slut blev mødeudbyderen bedt om at vurdere, hvordan møder skal planlægges og om mødebaseret erhvervsturisme er et vækstområde for virksomheden. Spørgeskemaet indeholder således både spørgsmål til mødeudbydernes faktiske udbud og arbejde med mødebaseret erhvervsturisme og til deres mere abstrakte opfattelse af, hvilke elementer og faciliteter, der skaber gode møder. På den måde opnås både en indsigt i, hvordan det reelle udbud formes, og af hvilke faciliteter det består, samt mødeudbydernes forståelse af mødebaseret erhvervsturisme, og dermed hvordan dette område kan udvikles i fremtiden. Spørgsmålene er udformet med flere svarkategorier, og til nogle er der ligeledes tilføjet åbne spørgsmål. Selvom spørgeskemaet indeholder kvalitative elementer, har det dog kun resulteret i en begrænset mængde detaljeret information. Telefoninterviewene blev udført med 19 efterspørgere og tog i gennemsnit 20 minutter. De interviewede var alle personer, der tager sig af mødeplanlægning. Interviewpersonerne var tidligere kunder hos de nordjyske mødeudbydere. Ud af de 19 interviewpersoner kom 12 fra virksomheder i Nordjylland og 7 fra virksomheder på Sjælland eller i Midtjylland. Interviewpersonerne repræsenterede virksomheder, der størrelsesmæssigt kan inddeles i 4 kategorier. Der var 8 interviewpersoner fra virksomheder med 0-50 ansatte, 5 interviewpersoner fra virksomheder med ansatte, 5 interviewpersoner fra virksomheder med ansatte og 1 interviewperson fra en virksomhed med ansatte. Alle interviewede kunder var danske med en fordeling på 10 offentlige organisationer, 5 private organisationer/foreninger og 4 private virksomheder. Antallet af telefoninterviews skulle have ligget på 20-25, men det viste sig at være sværere end forventet at få kontaktoplysninger på mødeudbydernes kunder. Derudover tog det ligeledes lang tid at komme i kontakt med de rette personer og gøre dem interesserede i at deltage i interviewet. Telefoninterviewene dækker følgende områder: Baggrundsinformation om interviewpersonen, hvilke typer møder de arrangerer og hvor, forventninger til mødeudbyderen, beslutningsprocessen bag møderne, erfaring med møder i Nordjylland, fremtidige planer for mødeafvikling og forslag til udvikling af mødebaseret erhvervsturisme i Nordjylland. Disse data giver således et fingerpeg om kundernes efterspørgselsmønstre generelt og specifikt i forhold til Nordjylland samt deres vurdering af det nordjyske mødeprodukt, men en mere omfattende analyse er naturligvis nødvendig for at danne sig et mere generelt billede af efterspørgselssiden. TRUprogress 7

9 På baggrund af det elektroniske spørgeskema og telefoninterviewene blev resultaterne analyseret med henblik på at udpege de forskelle og ligheder, der eksisterer mellem udbudet af mødefaciliteter og services i Nordjylland og efterspørgslen på samme. 4. Analyse og resultater Analysen af svarene fra spørgeskemaet og telefoninterviewene giver flere interessante resultater, som i det følgende afsnit vil blive gennemgået og uddybet med den hensigt at klarlægge, hvordan den mødebaserede erhvervsturisme former sig i Nordjylland. Analysen vil ikke gennemgå hvert enkelt spørgsmål, ej heller vil der blive udført krydsanalyser af resultaterne, da det ligger udenfor nærværende notats rammer. I stedet analyseres de områder, der vurderes at have størst værdi og relevans for undersøgelsens fokus Mellem udbud og efterspørgsel Undersøgelsen viser, at de nordjyske mødeudbyderes gennemsnitlige omsætning på den mødebaserede erhvervsturisme ligger på 20,2% af deres totale omsætning. Omsætningen på mødeturismen i Nordjylland er relativt lav, men det er dog interessant at se, at 60% af mødeudbyderne alligevel vurderer den mødebaserede erhvervsturisme som vækstområde, jf. nedenstående figur. FIGUR 1: MØDEBASERET ERHVERVSTURISME Ser du den mødebaserede erhvervsturisme som et vækstområde for din virksomhed? Procent I høj grad 60,0% I nogen grad 15,0% I mindre grad 25,0% Slet ikke 0,0% Ikke relevant 0,0% I alt 100,0% Udbyderne udtrykker således en klar interesse i mødeområdet, og anser det som et område inden for hvilket, en vækst kan skabes i fremtiden. Om dette ses som noget, der kan opnås på basis af det eksisterende udbud, eller om fremtidig udvikling og fornyelse anses for at være nødvendig, fremgår imidlertid ikke. Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af efterspørgerne på nordjyske mødesteder i 2006, som den vurderes af de adspurgte mødeudbydere: FIGUR 2: FORDELING AF EFTERSPØRGERE Offentlige organisationer 37% Private virksomheder 23% Politiske partier 6% Fagforeninger 14% Andre foreninger 11% Interesseorganisationer 19% TRUprogress 8

10 Som figuren indikerer, kom størstedelen af efterspørgerne fra offentlige organisationer og private virksomheder. Nationalitetsmæssigt var fordelingen som følgende: 63,3% Danmark 20,1% Sverige 14% øvrige Norden Derudover var der en lav procentdel fra Tyskland og Østeuropa. Mødedeltagernes nationalitet fordelte sig hovedsageligt som efterspørgernes: 56% Danmark 17% Sverige 13,8% Norge 2,3% Tyskland 5% Benelux-landene 5% Sydeuropa 1,5% Østeuropa 3% USA Set i forhold til kundernes og mødedeltagernes nationalitet kan der være fordele ved at størstedelen er fra Danmark og ellers fra Norden. Kulturelt og mentalt ligner vi hinanden i Norden. Det kan betyde, at vi deler visse præferencer, som kan gøre det mindre kompliceret at tilrettelægge møder og sparre med kunderne. Dermed ikke sagt at efterspørgslen på de nordiske markeder og hjemmemarkedet er homogen. Krav og forventninger kan variere meget fra virksomhed til virksomhed og fra den ene mødetype til den anden, hvilket analysen vil illustrere i forhold til efterspørgslen på mødesteder i Nordjylland. Ud fra følgende figur kan det ses, at værelseskapaciteten hos de nordjyske mødeudbydere kan grupperes i tre kategorier: FIGUR 3: VÆRELSESKAPACITET Værelseskapacitet under 50 67,9% Værelseskapacitet mellem ,9% Værelseskapacitet mellem * 14,2% *Denne kategori dækker 1 udbyder med værelseskapacitet op til 700 og resten med betydeligt færre. Figuren illustrerer, at størstedelen af de nordjyske mødeudbydere konstituerer en gruppe af små og mellemstore udbydere, eftersom 67,9% har en værelseskapacitet under 50. Det vil sige, at det er et relativt lavt antal udbydere, der har overnatningskapacitet til at huse et større antal gæster f.eks. store konferencer o. lign, medmindre der indgås samarbejde, hvor der trækkes på flere overnatningssteder i forbindelse med samme arrangement. På den ene side resulterer overnatningskapaciteten således i visse begrænsninger i forhold til at tiltrække store arrangementer til Nordjylland, hvilket også kan være en af årsagerne til, at den gennemsnitlige omsætning på mødeturismen ikke lå højere end de førnævnte 20%. Det nævnes af flere efterspørgere, at mødestedernes faciliteter skal forbedres især med henblik på overnatningsfaciliteter: Der mangler konkret flere mødeudbydere, der er rustet til at tilbyde konferencefaciliteter, en god restaurant og TRUprogress 9

11 overnatning. På den anden side behøver det dog ikke opfattes som en ulempe. Som omtalt i tidligere afsnit bliver møderne i dag kortere og antallet af mødedeltagere er faldende som reaktion på den effektivisering mange virksomheders budgetter underlægges. Samtidig stilles der større krav til mødestedernes atmosfære og identitet, hvilket kan være en fordel for mindre mødeudbydere, fordi de ofte repræsenterer lokalområdet og egnen på en anderledes unik måde end eksempelvis store hotelkæder. I telefoninterviewene blev det nævnt, at det er vigtigt, at mødeudbyderen fremhæver dét, som gør stedet anderledes. F.eks. blev et møde på en landbrugsskole fremhævet som rigtigt godt, fordi deltagerne fik serveret hjemmebag lavet af kvalitetsprodukter, som det blev udtrykt: Det betyder noget at give kunderne kvalitet til møder. Et møde optager tid, som du måske hellere så brugt sammen med familien. Set på den måde har mange nordjyske mødeudbydere nogle værdifulde faktorer at sætte i spil i forhold til efterspørgslen. Ifølge VisitDenmark & WoCo søger et stadig stigende antal virksomheder og organisationer at afholde møder på unikke og specielle steder, der kan give deltagerne en eller anden form for energi 15. Det er ligeledes et punkt, som efterspørgerne fra telefoninterviewene generelt peger på. Eksempelvis fremhæves originale indslag som en middag i Frederikshavn, der udformes under et Tordenskjolds-koncept. Det er en måde at tilføre merværdi til et mødeprodukt, samtidig med at mødeudbyderen differentierer sig gennem produktet ved aktivt at anvende lokalhistorien som ramme om mødearrangementet. Ifølge efterspørgerne er det spændende og originale indslag, de gerne vil have mere af fra mødeudbydernes side. Efter at have klarlagt overnatningskapaciteten på udbydersiden flyttes fokus nu over på efterspørgselssiden med henblik på at undersøge, hvor mange møder efterspørgerne holder årligt, og hvilke mødetyper de anvender. Ud af de 19 telefoninterviews var 12 fra Nordjylland og 7 fra Midtjylland og Sjælland. Det synes derfor interessant at opdele efterspørgernes besvarelser i to grupper de nordjyske efterspørgere og de midtjyske/sjællandske efterspørgere. Det gøres med henblik på at undersøge, om der er forskel på de efterspørgere, der repræsenterer det lokale/regionale marked og dem, som repræsenterer det nationale marked. Denne opdeling vil dog kun give en indikation af forskellene på markederne grundet de få telefoninterviews. Resultaterne viser en tendens til, at de nordjyske efterspørgere afholder flest møder pr. år men af kortere varighed. Der er her tale om en overvægt af dagsmøder og møder med 1 overnatning. Derimod afholder de midtjyske/sjællandske efterspørgere færre møder, men af længere varighed. Her er det møder med 2 overnatninger, som er hyppigst, men også møder med 1 og med 3 overnatninger er frekvente. Sammenligningen indikerer altså en tendens til, at længden på møder adskiller de nordjyske og de midtjyske/sjællandske efterspørgere. Det er dog et område, som bør undersøges mere dybdegående for at opnå et mere repræsentativt billede. Økonomisk set er det interessant for udbydere at tiltrække de efterspørgere, der afholder møder med flere overnatninger, men det betyder samtidig, at udbyderne skal være gearet til det. Samtidig er forventningerne høje til mødestederne - det er vigtigt, at alle detaljer er i orden under længerevarende møder. Med dette in mente illustrerer følgende, hvilke faciliteter mødeudbyderne tilbyder efterspørgerne. 15 Danmarks Turistråd & Wonderful Copenhagen (2006) p. 18 TRUprogress 10

12 FIGUR 4: HVILKE FACILITETER KAN VIRKSOMHEDEN TILBYDE? Figuren indikerer, at 91,2% af mødeudbyderne har møderum. Grunden til, at det ikke er samtlige 100% er, at et par af respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen er fra eventbureauer. I forhold til mødeturismen er det overraskende, at kun 85,3% af udbyderne tilbyder AV-udstyr i stedet for alle mødeudbydere. Det samme er gældende for internet, som tilbydes af 82,4%. Både AV-udstyr og Internet er essentielle dele af moderne møder, og det er derfor et must, at mødeudbydere kan tilbyde deres kunder disse tekniske faciliteter. Som allerede nævnt er der i høj grad fokus på møders indhold og effektivitet, og at deltagerne derved får en faglig viden med fra møderne. I forhold til telefoninterviewene nævner efterspørgerne, at projektorer og internet til tider ikke virker. En efterspørger fremhæver, at det desværre oftest er sådan, at man skal leje projektorerne, så de har altid deres egne med: Det er utilfredsstillende, at det generelt koster mellem kr. pr. dag for leje af en projektor, fordi mødeudbyderne ofte ikke har nogen, eller også virker de ikke. Det burde være en fast installation, hvis man er på markedet som mødeudbyder. I forlængelse af dette kan en interessant mulighed for mindre udbydere f.eks. være at koncentrere mødeudbuddet om at tilbyde veludstyrede IT-mødelokaler i stedet for at satse på en række forskellige faciliteter og aktiviteter. I henhold til resultaterne fra undersøgelsen samt de generelle tendenser på mødemarkedet er længden på møder blevet kortere og mere koncentreret. Det er af den grund vigtigt for mødeudbydere at optimere mødefaciliteterne i henhold til efterspørgselsmønstret. I forlængelse af diskussionen af mødeudbydernes faciliteter blev der i undersøgelsen også spurgt til, hvordan udbyderne har indrettet deres møderum og til deres mening om, hvordan et møde skal forløbe. Disse spørgsmål var især inddraget i undersøgelsen for at se, om nogle af de principper, det lærende møde bygger på, er repræsenteret hos mødeudbyderne, og om de efterspørges af kunderne. TRUprogress 11

13 FIGUR 5: MØDERUM Hvordan har I indrettet jeres møderum? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Med de nødvendige mødefaciliteter (internetadgang, projektor etc.) 80% 10% 10% 0% Med regulerbar belysning 33,3% 38,9% 22,2% 5,6% Med mobile møbler (borde, skærme og tavler på hjul) 38,9% 22,2% 27,8% 11,1% Med malerier og anden kunst på væggene 47,4% 31,6% 15,8% 5,3% Med udsigt over området 52,6% 21,1% 21,1% 5,3% Med whiteboards på væggene 36,8% 26,3% 21,1% 15,8% Med ensartede materialer 38,9% 22,2% 33,3% 5,6% Med materialer der skaber kontraster 5,6% 33,3% 55,6% 5,6% Med regulerbar akustik 11,1% 5,6% 11,1% 72,2% Med hæve/sænke borde 0% 0% 5,6% 94,4% Igen er det forundrende, at ikke alle mødeudbydere (80%) har fokus på at indrette møderummene med nødvendige tekniske faciliteter som projektor og internet. Disse faciliteter er flere gange blevet fremhævet som en prioritet hos efterspørgerne. Det tyder altså på, at AV-udstyret bør optimeres hos en række nordjyske mødeudbydere. I forhold til spørgsmålet om indretning af møderummene er det interessant at bemærke, at næsten 40% af udbyderne har mobile møbler i mødelokalerne. Ifølge det lærende møde kan flytbare elementer i møderum medvirke til, at deltagerne bruger rummet på en anderledes måde. Det styrker deltagernes opmærksomhed og kreativitet, når de ikke er bundet til én stol i samme stilling time efter time. På efterspørgselssiden fremhæves det direkte i telefoninterviewene, at mødestedet skal have flytbare møbler stole og borde og rummelige lokaler, hvor der er plads til at cirkulere. For at vende tilbage til, hvordan udbyderne har indrettet deres møderum, indikerer ca. halvdelen af besvarelserne, at udbyderne har tænkt over, at møderummene skal have en vis atmosfære og stemning i stedet for udelukkende at fremstå som funktionelle rum. Omkring halvdelen af udbyderne har malerier og anden kunst på væggene samt placeret møderummene med udsigt over området. Det stemmer overens med nogle af de krav, efterspørgerne stiller til mødestedet. Ord som skønhed, beliggenhed, natur og udsigt nævnes flere gange i telefoninterviewene. Ifølge en af efterspørgerne: Det skal være et inspirerende sted, fordi det i høj grad medvirker til at mødet bliver mere interessant og tankeprocesserne styrkes. Ifølge det lærende møde kan blandede stilarter, materialer og farver i møderummene også virke influerende og stimulerende på deltagernes sanser og dermed aktivere dem til at opnå et højere fagligt udbytte af mødet. F.eks. bliver det stadig mere normalt at anvende farvekontraster i kontormiljøer. Det er dog noget, som mødeudbyderne kun i mindre grad benytter, men det er heller ikke noget som efterspørgerne udtaler sig om. Efter at have diskuteret de faciliteter, mødeudbyderne tilbyder kunderne, er det interessant at komme nærmere ind på følgende spørgsmål: TRUprogress 12

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme Indhold Baggrund og formål... 2 Afgrænsning... 2 Metode... 2 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Spørgeundersøgelsen fra november 2012... 3 Telefoninterviews... 4 Sammenfatning og konklusioner... 4 Medier...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for pulished version

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere