ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship"

Transkript

1 ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship! ENERGIHØJSKOLEN Cortex!Park! Forprojekt version 8.8 Styregruppen: Odense!Denmark! Tomas Snog Lone Teglkamp Martin Malthe Borch Irene Sjølin Henning Thomsen Morten Lorenzen Sara Mohlenberg Niels Christian Jørgensen

2 Idegrundlag The battle in the public as to whether the climate change is real or not is over.!! Globally, governments and industries are investing resources and billions of dollars in solutions that will solve the growing problems we are all facing on our planet. New industries, educations, public and private institutions are being established. This opens doors for innovative people with new ideas and a desire to play an active role in finding solutions to the problems. But the major power behind the effort to save the environment needs to come from us, the people. We need to be educated about the issues that will have a major impact on our daily life. More than hundred years ago, the Danish inventor, humanist and teacher Poul La Cour made a major contribution as a pioneer in windmill technology at the Askov Folk High School. Its now the time for this Danish institution, the Danish Folk High School, to get involved again; this time to ensure that the population increases its knowledge about the climate, renewable energy and the environment. This is the background for my initiative to start Energihøjskolen in Denmark, which will play an active role in the educational and informational process and thereby involve the population in a common effort to save the planet for future generations. Chris Jorgensen Cupertino, California, June 2009

3 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse (1af3) Uddrag&af& Rapport&fra&Højskoleudvalget & December&2004& Naturvidenskabelig dannelse Det er ikke første gang, folkehøjskolens forhold til naturvidenskaben rejses som en påtrængende problemstilling. Det skete allerede, da naturvidenskaben efter 'det moderne gennembrud' omkring 1870 fik stadig større samfundsmæssig betydning, ikke kun for den teknologiske udvikling, men også som fortolkningsnøgle for de humanistiske discipliner. I folkehøjskolen aftegnede der sig to hovedsynspunkter på forholdet mellem folkelig oplysning og videnskabelig oplysning. Det ene var, at man ikke skulle kere sig om naturvidenskabens forklaringsmodel, men holde sig til en åndsvidenskabelig, som i dagens terminologi kaldes en humanistisk. Det andet synspunkt var, at man skulle forsøge at etablere en forbindelse mellem folkelig oplysning og videnskabelig oplysning. Undervisningen skulle selvfølgelig være folkelig, men skulle også kunne referere til et videnskabeligt grundlag, om end ikke af positivistisk art. Folkehøjskolens forhold til naturvidenskaben var hovedpunktet på dagsordenen til det såkaldte Tivolimøde i 1878, som Ludvig Schrøder fra Askov Højskole var en af initiativtagerne til. Med ansættelse af videnskabsmanden Poul la Cour forsøgte Ludvig Schrøder at knytte en forbindelse mellem folkelig oplysning og naturvidenskab ved at fastholde et romantisk helhedssyn på naturen. Poul la Cour lagde som Grundtvig vægt på den historiske betragtningsmåde og metode. Han skrev selv Historisk matematik og sammen med Jacob Appel Historisk fysik, hvor matematik og fysik ses som led i en historisk udvikling. Bøgerne bygger på den pædagogiske tanke, at den bedste måde at lære matematik og fysik på er ved at følge den erkendelsesvej, som menneskeslægten har fulgt gennem historien. Naturvidenskabelige fag fik en plads i den faglige undervisning, der blev givet på højskoler. Det kommer for eksempel til udtryk på de elektrikerkurser, som blev afholdt på Askov Højskole i begyndelsen af 1900-tallet. Her underviste den daværende forstander Jacob Appel i kemi og fysik og den senere forstander J.Th. Arnfred i elektroteknik, maskinlære, mekanisk fysik, matematik og regning.

4 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse, fortsat (2af3) Rapport&fra&Højskoleudvalget& December!2004! Naturvidenskabelig dannelse (fortsat) Også i den landbrugsfaglige undervisning, der blev givet på de fleste højskoler frem til omkring 1970, spillede den naturvidenskabelige tilgang en afgørende rolle. Men i takt med, at den håndværks- og landbrugsfaglige undervisning gled ud af folkehøjskolen, gled også kemi, biologi, fysik, tegning og matematik ud som fag. Og da forsøget på at inkorporere naturvidenskaben i folkehøjskolens overordnede dannelsesprogram aldrig rigtig havde slået an, blev folkehøjskolen efter 1970 for alvor en humanistisk institution. Dog er det ikke en helt præcis beskrivelse af transformationsprocessen. I løbet af 1970'erne opstod der nemlig en ny interesse for naturen, idet vind- og solenergi, forurening, økologi, kostpolitik, friluftsliv mv. er temaer, der vandt indpas på mange højskoler. Denne stigende interesse for naturen førte imidlertid ikke i første omgang til stigende interesse for de naturvidenskabelige fag. Men ved at bygge videre på denne interesse vil det være muligt for højskolerne gennem en bevidst indsats at bidrage til at styrke naturfagenes stilling. Den borger, der ikke har et minimum af naturvidenskabelig dannelse, vil i stigende grad føle sig hægtet af samfundsudviklingen. Det kan medføre marginalisering og resultere i et demokratisk problem. Kendskab til naturvidenskab bør derfor betragtes som en selvfølgelig del af et moderne dannelsesbegreb. At inddrage naturvidenskabelige emner på en faglig og kompetent måde er derfor en naturlig opgave for folkehøjskolen.

5 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse, fortsat (3af3) Opstarten af en tidssvarende folkehøjskole & På vej ind i det enogtyvende århundrede, må det konstateres, at ingen af landets højskoler siden Poul la Cours indsats på Askov Højskole har eller har haft en seriøs tilgang til emnet naturvidenskabelig dannelse. Derfor opstarten af en tidssvarende folkehøjskole, der adderer naturvidenskabelig dannelse til demokratisk dannelse set i en global sammenhæng.

6 Vision At motivere det enkelte menneske til aktivt at medvirke i arbejdet med at skabe et menneskeværdigt samfund, baseret på vedvarende energiløsninger og bæredygtighed. Mission Bibringe befolkningen en demokratisk og naturvidenskabelig dannelse set i en global sammenhæng og øge det enkelte menneskes bevidsthed og viden om vedvarende energi, klima, miljø og bæredygtighed, via undervisning, information og debat.

7 Værdigrundlag! Naturvidenskab Bæredygtighed Troværdighed Samfundsansvar

8 Målgrupper Målgrupper! Energihøjskolens primære målgruppe vil udgøre unge mellem år, der forud for et karrierevalg søger en personlig og/eller faglig afklaring, som vil have en afgørende indflydelse på deres fremtidige livsforløb,. Eksempler på ungeprofiler : Den unge fra folkeskolen, der søger en afklaring i valget mellem en erhvervsuddannelse og muligheden for at påbegynde en boglig uddannelse. Studenten, der ikke er afklaret med, hvorvidt en fremtidig karriere skal baseres på et humanistisk eller et naturvidenskabeligt grundlag. Den unge, der har afsluttet en håndværksmæssig uddannelse og overvejer at påbegynde en videregående uddannelse. Htx-studenten, en tekniknørd, der både søger social modning og mulighed for at eksperimentere med opfindelser og ideer. Den udenlandske unge, der søger til Danmark for at tilegne sig viden om vedvarende energi, klima og miljø. Den unge studieafhopper, der søger en afklaring, inden der forhåbentligt træffes et endeligt karrierevalg. Den sekundære (men stadig betydelige) målgruppe er den ressourcestærke voksne, der allerede er involveret indenfor skolens aktivitetsområde via et job i erhvervslivet; som en underviser; som en Ngo er eller på anden vis ønsker at deltage i et forum, hvor man tværfagligt kan blive inspireret, debattere, eksperimentere, udveksle erfaringer, og holde sig ajour med udviklingen; eller pensionisten, der søger en mere jordnær praktisk viden om f.eks. valg og installation af et alternativt energisystem i sit eget hus. En undergruppe består også af en familie med børn, der, i sommerperioden søger en aktivferie med indhold. Til denne specielle målgruppe tilbydes kurser/aktiviteter, der også omfatter den yngre generation.

9 Strategier (1af2) Etablere og organisere skolen som en nordisk energihøjskole med et fokus på de fem nordiske lande. Udvikle et kursusprogram, der kan bibringe kategorien unge kursister værdier og kompetencer, der er og vil være efterspurgt ind i det enogtyvende århundrede. Kombinere faglig og kulturel læring i en naturlig balance med sportslige aktiviteter, som tager sit udgangspunkt i naturens energier. Skabe et internationalt netværk af undervisere og foredragsholdere, der via webbaserede kommunikationsløsninger kan gennemføre lektioner og foredrag fra en hvilken som helst destination i verden. Skabe et praktisk samarbejde omkring energihøjskolens opbygning, organisation, drift, økonomi, opstart og markedsføring med en af de ledende danske skoler indenfor højskolesektoren. Etablere et strategisk og praktisk samarbejde omkring energihøjskolens opbygning og faglige undervisning på det naturvidenskabelige område med en førende forsknings- og uddannelsesinstitution, der er fokuseret på bæredygtige energiløsninger. Etablere et strategisk og praktisk samarbejde omkring energihøjskolens aktiviteter på det samfundsvidenskabelige område med et universitet, der har ekspertise indenfor områderne bæredygtighed, klima og miljø.

10 Strategier (2af2)! Udvikle højskolen til at være en attraktiv samarbejdspartner for potentielle offentlige og private virksomheder, institutioner og personer nationalt og internationalt, der kan bidrage til at nå skolens mål og værdier. Udvide skolens kapacitet i sommerperioden via en camp beliggende ud til Nordsøen. Positionere Energihøjskolen som værende et attraktivt mødested nationalt og internationalt, hvor personer fra erhvervsliv, uddannelse, forskning, politik, stat og kommune, kan mødes i forskellige grupperinger sammen med eller uden interesserede borgere omkring naturvidenskabelig relaterede temaer, der falder indenfor de områder som energihøjskolen beskæftiger sig med. Skabe et byggeri, der internationalt kan bidrage til de nordiske landes image, som værende blandt de førende i verden på områderne cleantech,. bæredygtighed, arkitektur og design. Sikre en fleksibilitet, hvor byggeriets tekniske installationer relateret til klima, miljø og vedvarende energi kan udskiftes i takt med, at der udvikles nye teknologier/løsninger.

11 Studierejser/Ekskursioner De lange kursers studierejse vil gå til Grønland. Højskolen vil søge at udvikle et langsigtet samarbejde med de lokale myndigheder og befolkningen i et udvalgt område. Såfremt lange som korte kurser har ekskursioner med i kursusprogrammet, vil disse søges gennemført som besøg i erhvervsvirksomheder og institutioner med relationer til områderne vedvarende energi, klima og miljø.

12 Samarbejdspartnere i de nordiske lande! Lovgivningen giver mulighed for at energihøjskolen kan optage udlændinge, dog med et maximum på 50% af det til enhver tid totale antal af kursister på skolen. Denne tilgang giver også mulighed for at formalisere et samarbejde med nordiske universiteter og colleges, der arbejder indenfor områderne vedvarende energi, klima og miljø. Målet er at skabe et netværk af undervisere og foredragsholdere, der via Energihøjskolens web-baserede kommunikationsløsning kan gennemføre interaktiv undervisning og foredrag på energihøjskolen, fra en hvilken som helst destination i de nordiske lande.

13 Driftsomkostninger og indtægter Baseret paa lovgivningen dækker den danske stat cirka halvdelen af højskolernes driftsomkostninger. Den resterende del opnås via brugerbetaling, sponsoraftaler og kommercielle aktiviteter. Det er et mål at skabe en indtægtskilde, der kan medvirke til at etablere et solidt driftsgrundlag for skolen og derved minimere afhængigheden af økonomisk støtte udefra. Baseret på enegihøjskolens udvikling af kompetencer indenfor området vedvarende energi og bæredygtighed, er det skolens ambition, at sætte nyt liv i form og indhold for kurser, der henvender sig til erhvervslivet og den offentlige sektor i de nordiske lande.

14 Finansering af projektet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål udgør en naturlig bidragsyder til et højskoleprojekt med fokus på vedvarende energi og bæredygtighed. Aktuelt for Energihøjskolen Risø-Park fremgår det blandt andet af fondens webside, at der kan ydes støtte til følgende formal: Samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Denne baggrund sammenholdt med fondens to store donationer, henholdsvis til et nyt Videncenter for talentpleje i Sorø og til oprettelsen af Mærsk- McKinney Instituttet for produktionsteknologi ved Syddansk Universitet, begge operationelle på det naturvidenskabelige område, får os til at se A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål som en naturlig samarbejdspartner i realiseringen af projektet.

15 Arkitekturen og byggeriet realiseret som et nordisk projekt Den overordnede plan er at skabe et byggeri, der i sin funktion og arkitektur internationalt kan bidrage til de nordiske landes image, som værende blandt de førende i verden på områderne vedvarende energi, bæredygtighed, arkitektur og design. Som noget nyt indenfor byggeriet er planen at sikre en fleksibilitet, hvor byggeriets tekniske installationer relateret til klima, miljø og vedvarende energi kan udskiftes i takt med, at der udvikles nye teknologier/løsninger Det er et mål, at størstedelen af lærerstaben sammen med forstanderen er bosiddende på Energihøjskolen, grupperet i en bebyggelse med enkeltstående boliger.

16 Placeringen af Energihøjskolen Argumenter for en placering ved Syddansk Universitet i Odense Kommune Syddansk Universitet udfører forskning og undervisning, der kan give det danske samfund nye teknologiske udviklingsmuligheder og tager ansvar for at resultaterne kommer i spil. Man arbejder ud fra den tanke, at forskningsbaseret viden er nøglen til udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund som kan klare sig i den globale konkurrence. Uddannelse og arbejde med innovation er naturligt integreret i forskningsindsatsen. Forskningen danner tillige basis for kundestyrede opgaver herunder rådgivning. af virksomheder, institutioner og myndigheder. Udfra denne baggrund vil Syddansk Universitet medvirke ved opbygningen af Energihøjskolen i forbindelse med udarbejdelsen af undervisningsplaner samt stille kvalificerede undervisere til rådighed på det faglige område i den daglige undervisning..

17 Placeringen af Energihøjskolen Energihøjskolen er planlagt til at indgå indgå i Cortex Park, som er placeret i Campus Odense, der er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv, bestående af Syddansk Universitet, Nyt Universitethospital Odense, Syddanske Forskningsparker, University College Lillebælt og Cortex Park.

18 Placeringen af Energihøjskolen Argumenter for en placering i Odense Kommune Odense har over en årrække haft fokus på uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne dækker hele spektret med ungdomsuddannelser, erhvervsrettede uddannelser, universitetssuddannelser og forskning. Odense har desuden mange kulturinstitutioner, gode folkeskoler, veluddannede borgere, aktive og kreative aktører og et attraktivt bymiljø er under opbygning sammen med en ny letbane der skal betjene de vigtigste mål i byen.

19 Energihøjskolens Sommer Camp i Thy I det samlede Projekt Energihøjskolen er der planlagt en Sommer Camp ved Hanstholm Fyr i Thy. En gruppe arkitekttegnede telte vil blive rejst i maj og huse undervisningen for 25 til 50 kursister ad gangen frem til september. Der vil sideløbende blive tilbudt sportslige aktiviteter, hvor der kan opnås færdigheder og eventuelt certifikat i sportsgrene såsom, havkajak, vind, bølge og kite- surfing, havsvømning, dykning, svæveflyvning og beach volley ball..

20 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (1af6) Thisted Kommune Thisteds førerpostion paa verdenskortet som en kommune med indbyggere, der uden direkte statsstøtte allerede i dag har opnået, at 100% af elforsyningen og 85% af varmeforsyningen er baseret på vedvarende energi.

21 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (2af6) Nationalpark Thy km2!uspoleret!og!storslået!natur. Hanstholm Havn Fremtidigt center for bølgeenergi Wave Star Energy, bølgeenergianlæg. Thisted Det første og et af de få geotermiske varmeanlæg i Danmark. Thisted Flyveplads Destination for Energihøjskolens svævefly. Østerild Klitplantage Nationalt Testcenter for 250 m høje vindmøller. Klitmøller, Cold Hawaii World-class surfing destination. Nørre Vorupør Etableringen af Danmarks første havbadsanlæg. Nordisk Folkecenter Leverer forskning, udvikling af teknologi, træning og information inden for områderne vedvarende energi og energibesparelse. Fremtidigt testcenter for husstandsvindmøller.!!! Thy/Thisted&Kommune& Nordisk!Folkecenter! Thisted!Flyveplads!

22 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (3af6). På!Jyllands!vestkyst!mellem! fyret!i!hanstholm!og!agger! Tange!ligger!Danmarks!første! alt!244!km2!uspoleret!og! storslået!natur.!området!er! formet!af!århundreders! sandflugt,!og!de!store,!øde!og! vindblæste!klitheder!er!helt! unikke!m!ikke!kun!i!danmark! klitplantager,!og!mod!nord!!i! Hanstholm!Vildtreservat!M!ligger! de!store!ferskvandssøer!nors! Sø!og!Vandet!Sø.!!

23 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (3af5) Nordisk Folkecenter - en vigtig partner for Energihøjskolen Gennem forskning og udvikling skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier i et samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder. Preben Maegaard, stifteren af Folkecenteret, har siden den første oliekrise i 1974 været pioner inden for dansk vedvarende energi, som forfatter, ekspert og debatør. Han arbejder lokalt, nationalt og globalt på det organisatoriske, politiske og teknologiske plan med omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Preben Maegaards store indsats over mange år, har i høj grad været medvirkende til at Danmark som nation, i dag på vindenergiområdet er verdensførende indenfor forskning, udvikling og global markedsføring. Et kommende nationalt testcenter for husstandsvindmøller er planlagt til at blive placeret i Thy, hvor Folkecenteret bliver ansvarlig for driften. Folkecenteret!! ledes i et samarbejde! mellem Preben Maegaard og Jane Kruse og har i dag udviklet sig til at udgøre et betydningsfuldt demonstratorium, der hvert år besøges af tusinder af energi- og miljøinteressede fra hele verden.

24 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (5af6) Wave Star Energys placering af deres testplatform for bølgeenergi nord for Hanstholm Havn og en stor sandsynlighed for, at et kommende nationalt center for bølgeenergi placeres i Hanstholm Havn. Det Nationale Testcenter for vindmøller beliggende i Østerild Klitplantage få kilometer fra Hanstholm Havn.. Den første megamølle fra Siemens installeres i det nyetablerede Nationale Testcenter i Østerild Klitplantage i sommeren 2012.! Wave Stars testplatform.!

25 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (6af6). Danmarks første hav bad I Nørre Vorupør anlægges landets første hav bad, der gør det muligt at bade i det friske salte havvand, uden at blive bekymret for høje bølger, understrøm eller hestehuller, financieret af Real Dania. Det er målrettet alle brugere, der gerne vil prøve kræfter med Vesterhavet under sikre og trygge forhold - hvad enten det er for at svømme, dykke eller forbedre færdighederne i havkajakken. Surf center i verdensklasse Et nyt foreningshus og en lang strandpromenade blev indviet i marts 2012 i Klitmøller, financieret af Real Dania. Hummerhuset og Foreningsvejen, som de to nye tilflyttere hedder, åbner Klimøllers storslåede kyst og skaber et nyt samlingssted til glæde for surfere og fiskere, beboere og turister i området.

26 Statement from the Danish Minister for Energy, Utilities and Climate, Mr. Lars Christian Lilleholt concerning "Energihøjskolen" Today Denmark is among the leaders in energy savings and renewable energy and it is the Government s objective that Denmark continues to be one of the leading countries in the green transition. However, energy and climate policy must be based on green realism, meaning that objectives and resources must be coherent and reasonable in relation to developments in Denmark and the world around us. Ministeren 20. august september 2015 J nr A large-scale industrial transition is needed if global economic growth is to continue while simultaneously reducing greenhouse gas emissions, adapting societies to climate change and promoting a sustainable use of resources. Within this environment new companies, educational and research institutions as well as both public and private organizations are expected to contribute to a green development. This creates an opportunity for innovative people and companies with new ideas to create solutions to environmental problems. I see the development of the college "Energihøjskolen" as an example of this entrepreneurial spirit and appreciate the extensive effort delivered over the last few years within this project. With the goal to create an international environment, it is very positive that the school will be established as a Nordic college open for students from Denmark as well as other countries. Even though I am not financially supporting the initiative, I would like warmly to endorse participation in the project "Energihøjskolen". Med venlig hilsen Lars Christian Lilleholt

27 August Statement regarding participation in the project Energihøjskolen Risø- Park, Deputy Director General, Lars B. Goldschmidt on behalf of The Confederation of Danish Industries Climate changes are among the world s most serious and urgent challenges. In order to solve these challenges comprehensive research in the field of energy is crucial. Innovation and new sustainable energy solutions are highly needed to accommodate climate changes. It is therefore of great importance having the proper amount of graduates qualified for developing new energy solutions. Unfortunately young people in Denmark have shown a lack of interest in natural and technical science. Encouraging and motivating students for enrolment in fields of studies within technical and natural science is thus central. Not only are qualified graduates crucial for solving the challenges regarding climate changes they are also important for creating efficiency and developing the private sector in Denmark. Energihøjskolen Risø-Park is an interesting and innovative project in line with the mentioned challenges. It is an excellent opportunity for sowing the seeds for future generations of scientists and engineers. I therefore warmly approve participation in the project Energihøjskolen Risø -Park. Yours faithfully Lars B. Goldschmidt Deputy Director General!

ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship

ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship ENERGIHØJSKOLEN Cortex Park Forprojekt version 8.8 Styregruppen: Odense Denmark Tomas Snog Lone Teglkamp

Læs mere

DANMARKS ENERGIHØJSKOLE

DANMARKS ENERGIHØJSKOLE DANMARKS ENERGIHØJSKOLE The International Energy Academy Forprojekt The Academy for Energy, Climate, Sustainability and Entrepreneurship Idegrundlag The battle in the public as to whether the climate change

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park The Nordic College for Renewable Energy and Sustainability

ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park The Nordic College for Renewable Energy and Sustainability ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park The Nordic College for Renewable Energy and Sustainability ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park Vedvarende energi og bæredygtighed Forprojekt version 8.5 Styregruppen: Tomas Snog Lone Teglkamp

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn.

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn. 46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT Status, udfordringer og nyt UNESCO OM TIÅRET The DESD aims to integrate values, activities and principles inherently linked to SD in all

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0

EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0 EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0 Professor Flemming Besenbacher Chairman of The Carlsberg Foundation and Carlsberg A/S IDA conference, 13 December 2016 THE WORLD IS CHANGING RADICALLY NEW IS NORMAL Uncertainty

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Bo Cerup-Simonsen Direktør, Center for Olie og Gas DTU Baggrund Kilde: ENS, Quartz 2013 Baggrund Raison d etre The centre is part of the

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed

BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed Etrans.dk > AGENDA 1. Overblik over bæredyg@ghed og design. Forskning og tradi@oner indenfor

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper:

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Campus Esbjerg Kolding København Odense Slagelse Sønderborg

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Green Ship of The Future 26. Okt 09 Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Anders Stouge DI Energibranchen Ast@di.dk DI Energibranchens bestyrelse Formand Jørgen Mads Clausen Danfoss A/S Næstformand

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere