Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014"

Transkript

1 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge Lise Pedersen. Suppleant: Anne Andersen. Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Ildsjæle: Linda Jørgensen. Mogens Jensen. Medarbejdere: Margit Mikkelsen, Kløverhuset. Gitte Graversen, Økonoma. Lise Anhøj, Centerleder. Lajla Knudsen, Gruppeleder. Susanne Kindler, Gruppeleder. Kontakt til de frivillige. Linda Jørgensen tlf /

2 Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer og små historier, der kan glæde os alle. Har du et indlæg så aflever det blot til Susanne Kindler. Gruppeleder på Hvalsø Ældrecenter Lajla Knudsen tlf Susanne Kindler tlf Aktiviteter i April. Tirsdag den 2. Kl Svend Åge og Erik spiller og synger i spisestuen. Kom og syng med. Tirsdag den 8. Kl Gudstjeneste i aktivitetscenteret med sognepræst Anne Spangsberg. Onsdag den 9. Kl Gå tur eller Banko i spisestuen, der er gevinster og Baileys til kaffen, pladerne er gratis. Tirsdag den 15. Kl. 12 Påskefrokost, husk tilmelding ved køkkenet. Onsdag den 23. Kl Gå tur eller Banko i spisestuen, der er gevinster og Baileys til kaffen, pladerne er gratis Tirsdag den 29. Kl Bjørn & Bjørn Salg af tasker, punge, handsker og sjaler Kl Svend Åge og Erik spiller og synger i spisestuen. Kom og syng med. Stort tillykke til Kløverhuset, der har fået sig en stor smiley igen, fra fødevarestyrelsen. Det er meget flot, den kan ses ved indgangen til Kløverhuset.

3 Hip Hurra Fødselsdage i april Den 2. april. Grethe Larsen, fylder 66 år, Bøgely. Den 15. april. Solveig Madsen, fylder 88 år, Birkely. Den 30. april. Kai strandgård, fylder 83 år. Bøgely. Velkommen til ny beboer. Solveig Madsen er flyttet ind i Birkely. Poul Larsen er flyttet ind i Blomsterhaven. Velkommen til ny medarbejder Malene, som er social og sundhedsassistent og arbejder om aftenen. Velkommen til ny elev I april måned starter en Social og sundhedsassistentelev Christina, hun vil være at finde på gæstestuerne og i Bøgely. Vi ønsker Social og sundhedshjælperelev Tanja go vind fremover, når hun skal videre i april. Påskefrokost. Husk at melde dig og dine gæster til påskefrokost, opslaget og tilmelding sedlen hænger på tavlen, så skriv jer på senest den 7/4. Orientering om Kørsel af urinprøver Pleje- og ældrecentrene har ikke til opgave at køre med urinprøver til lægerne. Tidligere har denne opgave nogle gange været varetaget af pedellerne som er ansat i husene, men det indgår ikke som en del af deres arbejdsopgaver. Jeg kan henvise til at tage det op på kommende afdelingsmøder med Center for Ejendomsdrift, som afholdes i august/september. Borgerne skal som udgangspunkt få pårørende til at levere en urinprøve til lægen eller alternativt få den kørt med taxa, men skal selv stå for betalingen af taxaen. Såfremt der skal køres med taxa, kan urinprøven leveres til nærmeste lægehus i kommunen. Denne ordning er aftalt med lægehusene der har adresse i Lejre Kommune. De nærmeste læger uden for Lejre Kommune vil blive orienteret om denne praksis. Med venlig hilsen Lise Anhøj Leder af Pleje- og ældrecentre

4 4,7 mio. kr. til ældreområdet Med en bevilling på 4,7 mio. kr. fra regeringens ældremilliard sætter Lejre Kommune nu konkrete indsatser bag målet om at skabe et ekstraordinært løft af ældreområdet. Vores indsats handler om at gøre den gode pleje endnu bedre, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Skrevet d. 11. marts 2014 Mere hjælp til selvhjælp, flere aktiviteter på ældrecentrene, større viden om ernæring, helbred og trivsel, bedre støtte til familier ved flytning fra eget hjem til plejecenter og bedre udnyttelse af velfærdsteknologi til genoptræning. Det er blot nogle af de konkrete resultater, Lejre Kommune stiler efter, når borgerne skal have glæde af regeringens "ældremilliard". Lejre Kommune har nu fået besked om, at kommunen får bevilliget de ansøgte 4,7 mio. kr. til et samlet program af indsatser, der har været i høring i Ældrerådet i Lejre Kommune. Programmet er udarbejdet ud fra Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, og nu hvor pengene bliver bevilliget, skal hele programmet gøres til virkelighed. - Vi lægger eksempelvis op til at gennemføre en række indsatser, som opkvalificerer vores ansatte og giver og mulighed for at yde en bedre ældrepleje på langt sigt - også selvom pengene fra regeringen i første omgang kun bevilliges i 2014 og 2015, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen. Forberedelser i fuld gang Allerede inden Lejre Kommune fik svar på sin ansøgning til ældremilliarden, var forberedelserne i kommunen allerede i fuld gang. Så meget som muligt skal være gjort klar, for at nå at skabe konkrete resultater allerede i indeværende år. - Siden nytår har der været et omfattende arbejde i gang med at undersøge, hvordan vi kan skabe mest mulig værdi for pengene inden for de givne rammer. Vi er nu i gang med at rekruttere nogle nøglepersoner, og vi er i gang med at forberede de indsatser, pengene skal bruges til, så vi kan komme i gang så hurtigt som muligt, fortæller Centerchef Gete Bjerring, Center for Velfærd & Omsorg. Pengene fra ældremilliarden skal bruges inden udgangen af Derefter kan kommunerne søge om endnu en bevilling i Regeringens ældremilliard Som en del af Finansloven for 2014 afsatte regeringen 1 mia. kr. til "et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde". Ældrepuljen er konstrueret sådan, at der på forhånd er reserveret et beløb, som hver enkelt kommune kan søge om. Kommunerne har mulighed for at bruge pengene til præcis de indsatser, der lokalt bidrager til bedre ældrepleje. Pengene uddeles objektivt efter, hvor mange ældre der bor i den enkelte kommune. Ældrepuljen udmøntes i både 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer, hvorefter der gøres status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud.

5 Fuld valuta for kompetenceudvikling af medarbejderne på plejecentrene i Lejre Kommune Hverdagsrehabilitering handler i princippet om at øge livskvaliteten hos den enkelte borger. Til trods for beboere på et plejecenter ofte er stærk fysisk eller psykisk svækket, kan man godt hjælpe og træne dem i at være aktive deltagere i eget liv. Det kan fx være selv at tage tøj på eller at spise. Den 18. marts 2014 fejrer Lejre Kommune, at 85 % af alle medarbejdere på kommunens pleje- og ældrecentre har gennemgået et omfattende og kompetenceudviklende kursus i hverdagsrehabilitering. Det sker ved et arrangement i Kirke Såbys forsamlingshus. I foråret 2013 besluttede Lejre Kommune at give alle medarbejdere på pleje- og ældrecentrene et kompetenceløft for at klæde dem på til at møde fremtidens udfordringer inden for omsorg og pleje. Midlet var et længerevarende kursus i hverdagsrehabilitering, og målet var, at 80 % af deltagerne skulle bestå kurset. Nu er kurset afsluttet, som startede maj 2013 og sluttede januar 2014, og målet er nået endda bedre end forventet nemlig at 85 % af deltagerne har bestået. Nye vinde ind over ældre- og omsorgsområdet Fremtidens ældresektor er under pres. Det skyldes, at der kommer flere ældre mennesker og færre menneskelige og økonomiske ressourcer til at løfte opgaven. Fremover bliver det sværere at skaffe den nødvendige arbejdskraft, og politisk tyder det på, at kommunerne ikke får tilført flere midler. Nøglen til at løse fremtidens ældreudfordring handler ikke kun om økonomi, men lige så meget om ny viden og kompetenceudvikling og her kommer hverdagsrehabilitering ind i billedet. Såvel forskning som udviklingsprojekter viser, at der kan være både menneskelig og samfundsmæssig gevinst ved at arbejde rehabiliterende frem for kompenserende, som man oftest gør i dagens ældrepleje. Plejepersonalet har en lang tradition for at arbejde med omsorg og pleje rettet mod at tilbyde hjælp til borgere, der på grund af alder eller sygdom har svært ved at klare sig selv. Med de nye vinde skal man som medarbejder i højere grad kunne bidrage til at gøre borgerne så selvhjulpne, som det er muligt. Det betyder, at man, som medarbejder nu ikke kun skal være hjælper men også til at være træner. - det har været lærerigt at komme på kursus og blive undervist i en anden måde at arbejde på. For mig er det en stor tilfredsstillelse, når jeg støtter og træner en beboer i selv at klæde sig på også selvom det tager noget tid for det smil og oplevelse af succes, der kommer frem, når beboeren stadig selv kan gøre noget helt dagligdags, er guld værd- fortæller Ditte Mogensen, SOSU-assistent ved Hvalsø Ældrecenter. Hverdagsrehabilitering faglig udfordring for medarbejdere Ideerne bag hverdagsrehabilitering opleves af mange plejemedarbejdere som en helt anden måde at skulle tænke på. Derfor kan det i starten være en hård udfordring at skulle sætte sig på hænderne og ikke gøre alle tingene for borgeren, men derimod nu træne dem i selv at kunne gøre noget af det. Som fx en beboer ramt af demens stadig kan opleve at have betydning og være med i et fællesskab ved at hjælpe til ved måltiderne.

6 - I Lejre Kommune har vi valgt at give alle medarbejdere på vores pleje- og ældrecentre et kompetenceløft. Det er for at give vores medarbejde øget faglighed men også et fælles fundament og en opfattelse at arbejde ud fra ved at sende alle på det samme kursus. Alle ved nu, hvordan vi arbejder med rehabilitering og alle ved, hvordan det skal gribes an, - fortæller Lise Anhøj, Leder af ældre- og plejecentrene. Indførelse af hverdagsrehabilitering kommer også til at påvirke ændringer i plejepersonalets jobfunktioner. Det er fx at ansvaret for at udføre en opgave overføres fra medarbejder til borger. Derudover er der behov for nye kompetencer hos de ansatte, da de i højere grad skal være coach og rådgiver for borgere som at bistå med træning og støtte. Dette faglige løft er Lejre Kommune stolt af at kunne se resultatet af lige såvel som at kunne præsentere det den 18. marts Yderligere kontakt Ønskes yderligere informationer eller har man spørgsmål, kan gruppeleder Britta Larsen kontaktes på Venlig hilsen Hanne Steffensen, kommunikationskonsulent Faktaboks: Hverdagsrehabilitering vil sige, at man hjælper den enkelte person til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, at bevare en god hverdag og muligheden for at deltage i samfundet.

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne PENSIONIST 2011 Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne Ny organisering af ældreområdet medfører mere synlig ledelse og mere kvalitet Nytårsaften er det mange steder en tradition at tælle ned

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen fortsætter i 2015 Dette nyhedsbrev har til formål at informere om, hvad Lejre Kommune bruger ældrepuljen

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere