Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hvalsø Ældrecenter"

Transkript

1 Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden og personlige ting 6 Tobaksrygning 6 Forsikring, licens og penge 8 Økonomi 8 Øvrige ydelser, tilskud mm. 9 Tandlæge, læge og medicin 10 Aktiviteter 10 Bruger og Pårørende Rådet 11 Pårørende / gæster 11 Kontaktinformation 12

3 Præsentation af Hvalsø Ældrecenter Hvalsø Ældrecenter blev taget i brug i Der er siden bygget til og moderniseret af flere omgange. Hvalsø Ældrecenter er et godt sted at leve, bo og arbejde. Hvalsø Ældrecenter har 50 boliger fordelt på forskellige afdelinger. Beboeren vil opleve at være i egen bolig med privatlivets fred, nærhed og det individuelle, kombineret med plejecenterets tryghed og hvor selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier. En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven, med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven. Der er mulighed for boligydelse / støtte og der betales, som ved andre alment støttede boliger, indskud ved indflytningen. En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. Ud fra en individuel vurdering ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. På ældrecentret arbejdes der med hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i at støtte og motivere borgerne til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne. Dette kunne for eksempel være selv at tage tøj på, klare badet selv, samvær med andre, gå en tur mv. Med udgangspunkt i det meningsgivende for den enkelte borger, hjælpes borgeren ved den rehabiliterende tilgang til, at nå sine mål og ønsker i forhold til hverdagsaktiviteter. Det handler om at øge livskvaliteten for borgerne, fordi det at kunne klare nogle hverdagsaktiviteter selv giver livskvalitet og skaber mening i hverdagen. Jf. lejekontrakten må der ikke holdes husdyr. 3

4 Beskrivelse af boliger / haven Boliger Alle boliger (bortset fra to) er torums boliger med handicapvenligt badeværelse, soveværelse, køkkenfaciliteter og stue. Størrelse varierer fra kvm. På centeret har boligerne dør til terrasse, altan eller have. Der er fælles spisestue/dagligstue og anretter køkken, for alle beboerne fra Blomsterhaven, Bøgely og Birkely Blomsterhaven: Består af 20 boliger med udgang til egen terrasse / have, fordelt på 2 fløje. Kløverhuset: Består af 10 boliger til mennesker med en demenssygdom. Desuden en gæstestue. Der er fælles spisestue/dagligstue og køkken for alle beboerne fra Kløverhuset. Haven Der er fælles havearealer, hvor der findes en dejlig lukket atrium gård og fælles terrasse med springvand og gynge. Pasning af de fælles have arealer varetages af pedeller eller kommunen. Pasning af terrasser og altaner har borger/pårørende selv ansvaret for. Bøgely: Består af 9 boliger med udgang til egen terrasse. Birkely: Består af 3 boliger i stueplan to med udgang til have samt 2 boliger på 1. sal. Desuden er der 6 gæstestuer til midlertidigt ophold. Disse boliger har adgang til fælles spisestue og dagligstue. 4

5 Indflytning og udflytning Indflytning Der arrangeres en indflytningssamtale. Formålet med denne er, at sikre at medarbejderne har kendskab til beboerens behov og ønsker samt livshistorie. Når du flytter ind, modtager du en istandsat bolig. Du vil få udleveret nøglerne til boligen af den tekniske servicemedarbejder på stedet, senest på indflytningsdagen kl , eller efter aftale. Det skal bemærkes at man ikke kan flytte ind i sin bolig, før den kontraktlige indflytningsdato og, før der er betalt indskud. Der vil blive lavet et indflytningssyn, hvor en fejl- og mangelliste vil blive udleveret. Senest 14 dage efter skal denne afleveres til den tekniske servicemedarbejder, som herefter vil give besked om hvilken mangler, der kan udbedres og hvornår. Lejekontrakt og dato på indflytningssyn sendes til beboer eller pårørende fra: Lejre Kommune Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Center for ejendomsdrift (fællespost) Udflytning Opsigelse af lejemålet skal ske så hurtigt som muligt til: Lejre Kommune Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Att: Britta Magnussen Center for Ejendomsdrift (Fællespost) Center for Ejendomsdrift sender tid og dato, for et udflytningssyn, til beboeren eller pårørende. Lejligheden skal være ryddet for gardin/ stænger, lamper, møbler, vaskemaskine mm., for at synet kan gennemføres. Lejlighederne i Blomsterhaven administreres af Boligselskabet Sjælland. Vicevært Tom Hemmingsen træffes hverdage på tlf mellem kl. 11:30 og 12:00. Dato for udflytning aftales med ledende ejendomsfunktionær på tlf

6 Indretning af lejligheden, personlige ting og tobaksrygning Indretning: Ved møblering bør der tages hensyn til personalets arbejdssituation. Du må væreindstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre at der skal flyttes om på indboet. Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden. Det anbefales at der ikke lægges tæpper i lejligheden, af hensyn til fald risiko og personalets arbejdsmiljø. Tøj/vask: Du skal selv medbringe det tøj du har behov for samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder. Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer mm. Er du selv ansvarlig for at købe. Beboeren skal selv installere vaskemaskine / tørretumbler. Dette er ikke muligt for 4 af boligerne hvorfor der her skal laves en individuel aftale. I Kløverhuset lejes linned v. Roskilde Vaskeri og der betales efter forbrug. Vi er ikke ansvarlige for evt. fejlvask. Tobaksrygning: Der skal udvises forsigtighed og hensyn ved rygning. Tobaksrygning i sengen er ikke tilladt Der må kun ryges i egen lejlighed og udenfor på terrasserne. Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper beboerne i lejlighederne. Dvs. at der ikke må ryges, mens personalet arbejder i lejligheden. Inden personalet påbegynder arbejdet i lejligheden, bedes der være luftet ud. Det anbefales at opsætte en røgalarm i lejligheden. 6

7 Forsikring, licens og penge / Økonomi - husleje Forsikring: Vedrørende ansvars og løsøreforsikring kontaktes lejre Kommunes forsikringskonsulent Mette Elmkjær tlf: Licens: Licens betales af dig selv, hvis du har TV eller radio i lejligheden. Er du gift og din ægtefælle betaler licens i hendes/hans navn, så er du dækket ind under denne licens. Betaling til antenneforening sker over huslejen. Penge: Dine egne midler, kan personalet ikke påtage sig at administrere, men at du i samråd med dine pårørende, sørger for at have et mindre beløb til rådighed. Økonomi - husleje: Lejre Kommune udarbejder lejekontrakt. Kontrakten underskrives af lejer og Lejre Kommune. Lejligheden skal opsiges skriftligt og sendes til Lejre Kommune (se hvordan dette skal gøres under afsnittet indflytning, udflytning og teknisk servicemedarbejder side 5). Den månedlige husleje består af selve husleje, et antenne bidrag samt et månedligt á conto varmebidrag. Der skal betales indskud, som betales inden indflytning. Bestemmelser omkring husleje er styret af Center for Ejendoms drift samt boligselskab og ikke af Hvalsø Ældrecenters personale. Boligydelse Der kan søges boligydelse og varmetilskud direkte digitalt via / Ældreservice og Sundhed. Henvendelse vedrørende denne ydelse kan også ske til pensionskontoret i Lejre Kommune på telefon

8 Øvrige ydelser, tilskud mm Måltider: Der findes en fælles spisestue og alle måltiderne anrettes i fælles køkken. Du kan indtage dine måltider i den fælles spisestue eller i egen lejlighed. På Hvalsø Ældrecenter leveres den varme mad fra ekstern leverandør. Betaling til kostkassen: Hver beboer indbetaler et fast beløb den første dag i hver måned til en konto i Nordea. Det er vigtigt, at det på indbetalingen noteres, hvem der indbetaler. Dette gøres ved at skrive lejlighedsnummeret og navn på indbetalingen. Kontoen tilhører huset, og dermed beboerne i huset. I Kløverhuset er beboerne med i kostkassen og modtager alle måltider. Der er udarbejdet kostkasseregulativ. Dette kan du læse på Lejre.dk. Ældreservice og Sundhed. Ældre- og Plejecentrenes INFO side. Regulativet udleveres også som trykt materiale ved indflytning. Ellers er du velkommen til at spørge efter det. Lejre Kommunes økonomiafdeling fører tilsyn med kostkasserne. Som beboer på Hvalsø Ældrecenter har du samme ret til at få hjælp fra kommunen som alle andre borgere i kommunen. Det kan være f.eks. personligt tillæg, tandpleje, hjælpemidler, kørselsmuligheder / tilskud. Pension: Du vil modtage din pension som hidtil. Personlig og praktisk hjælp: Dette ydes af husets medarbejdere. Hjælpen aftales så vidt muligt før indflytning. Der ydes hjælp i henhold til Lejre Kommunes kvalitetsstandarter. Der bliver gjort rent i lejligheden hver 14. dag i henhold til kommunens kvalitetsstandarder. Nødkald Der visiteres til nødkald ved behov. Det forudsætter fastnet-installation som beboeren selv skal sørge for. 8

9 Tandlæge, læge og medicin fodterapeut, men du er velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind. Frisør Det er muligt at formidle kontakt til en frisør, men du er velkommen til at bruge din tidligere frisør, når du er flyttet ind. Tandlæge: Du bestemmer selv, hvem du ønsker som tandlæge, og kan beholde den sædvanlige tandlæge eller vælge en anden tættere på centeret. Beboere fra andre kommuner må påregne tandlægeskift. Kørsel for egen regning. Omsorgstandpleje: Beboerne har mulighed for at få tilsyn og behandling af omsorgstandplejen, der kommer til Hvalsø Ældrecenter med jævne mellemrum. Man skal have mobile problemer for at komme i betragtning, til visitation, til denne ydelse. Der er en egenbetaling efter fastsatte regler. Læge: Du kan beholde din sædvanlige læge. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift. Vi tilstræber et møde med din læge indenfor den 1. måned mhp. fremtidigt samarbejde. Medicin: Den medicin, du plejer at få, skal medbringes. Vi er behjælpelige med bestilling af medicin, som apoteket afleverer i huset. Dette betales via PBS (inkl. Leveringsgebyr). I det omfang det er muligt, vil medicinen blive dosisdispenseret på apoteket mod et gebyr. 9

10 Aktiviteter I centeret og i Kløverhuset vil der i dagligdagen, og ved højtider, blive arrangeret forskellige former for socialt samvær. Gæster er altid velkomne. Hvis du/i har brug for et større lokale til f.eks. fødselsdag eller lign., kan dette aftales ved henvendelse til gruppelederen. Husavis Centeret har en husavis som udkommer 12 gange om året. Du/i er meget velkommen til at bidrage med indlæg til Susanne Kindler. Gudstjeneste Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste i Hvalsø Ældrecenter en gang om måneden. Gudstjenesten afholdes i aktivitetscenteret. Frivillige / støttegrupper På Hvalsø Ældrecenter er der en frivilliggruppe, som medvirker til at give beboerne oplevelser. Dette kan være i form af fester, arrangementer og andet. Bruger- og Pårørende Rådet Der er etableret et Bruger- og Pårørende Råd ved Hvalsø Ældrecenter. Rådet er sammensat som følger: 4 beboere 4 pårørende 2 medarbejdere 3 ledere Der er valg til rådet hvert andet år. Beboer repræsentanter vælges af beboere og pårørende i huset. Rådet mødes ca. 3 gange om året og en gang årligt i dialogmøde med socialudvalget. Der udarbejdes refrat fra hvert møde, som bringes i husavisen. Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra uanmeldte kommunale tilsyn samt fra embedslægetilsynet. Der vil ogs være en gennemgang af udgifterne for kostkasserne i de enkelte huse. 10

11 Pårørende og gæster De pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at Hvalsø Ældrecenter kan fungere som et trygt og hjemligt miljø. De pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem det tidligere og det nuværende liv. Vi håber, at de pårørende vil betragte bo enheden som beboerens hjem, og aktivt tage del i dels beboerens og dels bo enhedens hverdag. Vi forventer at pårørende rydder op, og vasker op efter sig. Prisliste for mad til pårørende: Det kan lade sig gøre for de pårørende at spise med fra tid til anden. Hvis dine pårørende skal spise med, så husk at give besked i god tid. Besked og betaling skal ske til køkkenet. Man kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad. Prisliste ses i spisestuen og aftalte penge lægges i pengekassen i spisestuen. 11

12 Kontaktinformation Hvalsø Ældrecenter Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Leder af Ældre- og Plejecentrene Lise Anhøj Tlf.: Gruppeleder Lajla Knudsen Tlf.: Gruppeleder Susanne Kindler tlf.: Kløverhuset Tlf.: / 47 Centergruppen Tlf.: Administrativ medarbejder Käthe Franck Tlf: Mail: Køkken Tlf.: Centersygeplejerske Inger Jessen Tlf.: Center for Velfærd & Omsorg Hvalsø Rådhus September

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Plejecenter Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen til Gudbjerg Plejecenter 3 Værdier 4 Hvordan får jeg en plejebolig i Gudbjerg? 5 Gudbjergs

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere