LCA-nyt. CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed. LCA-news in English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCA-nyt. CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed. LCA-news in English"

Transkript

1 LCA-nyt Nyhedsbrev Nr 25, August 2005 I dette nummer: CSR-kompasset viser vejen til etikken som sparringspartner LCA hos Uponor Wirsbo gav ændret produktion De danske vaskerier anvender miljøargumenter for at erobre markedsandele Kalender over aktiviteter CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed Corporate Social Responsibility (CSR) har længe været en realitet for mange danske virksomheder. Et nyt værktøj fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder skal hjælpe de danske virksomheder til at udnytte konkurrencefordelene i at være etisk ansvarlig. Både Erhvervs- og Økonomiminister Bent Bendtsen og Direktør for Dansk Industri Hans Skov Christensen taler varmt for, at danske virksomheder skal være med til at tage et miljømæssigt, socialt og etisk ansvar.»tænk globalt - hand l lokalt«er ifølge Hans Skov Christensen stadig gældende, men»lokalt«skal nu opfattes som alle de steder i verden, hvor ens virksomhed opererer og alle de steder, hvor virksomhedens leverandørkæder er placeret. CSR-kompasset hjælper virksomhederne med at formulere erklæringer, der svarer på kundernes krav. Virksomhederne kan udvælge erklæringer, som passer til netop dem og let generere en samlet»csr-erklæring«på dansk eller engelsk. Den anden del af værktøjet kan hjælpe virksomheder, der ønsker eller via kunder er presset til at stille krav til deres egne leverandører. Find værktøjet på nettet: LCA-news in English Inside this newsletter we bring an English summary of the most important contents. FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby CSR-værktøjet blev præsenteret ved en konference i København, hvor virksomhederne havde mulighed for at teste programmet. Følg med i dag-til-dag nyheder og LCA aktiviteter på s hjemmeside drives af IPU, COWI og FORCE Technology

2 Velkommen hjem fra ferie! Når du modtager dette nyhedsbrev, er du måske en af de mange, der er vendt hjem fra en god lang og velfortjent sommerferie og er klar til at tage fat igen. Vi vil gerne opfordre jer til at smøge ærmerne op og tage fat på miljøarbejdet med ny energi og inspiration. Rigtig mange har allerede et godt og velfunderet miljøarbejde, men alle kan blive bedre og lære af hinanden. Hos støtter vi gerne op med sparring, hvis I ønsker at arbejde livscyklusorienteret med miljøarbejdet. At arbejde livscyklusorienteret - eller produktorienteret - har mange fordele, og ofte er det også en god økonomisk værdi i arbejdet. Er du i tvivl om, hvordan du kan komme i gang, og har du brug for sparring, så kontakt os gerne. Vi er her for at hjælpe dig. Jeppe Frydendal Leder af Mange virksomheder udnytter ikke potentialet i at tænke livscyklusorienteret og det kan ofte sidestilles med at smide penge ud af vinduet. LCA-Centret en god sparringspartner har af flere omgange givet miljømedarbejderen på Amtssygehuset i Gentofte en håndsrækning, når der har hersket tvivl om, hvordan LCA-arbejdet skulle grejes. Af Journalist Tine Lund LCA-centret har været en god sparringspartner, når jeg har haft brug for konkret hjælp og ikke mindst gode ideer, fortæller Charlotte Berg, der er miljøkoordinator på Amtssygehuset i Gentofte.»LCA-centret har været en god sparringspartner, når jeg har haft brug for konkret hjælp og ikke mindst gode ideer«livscyklustankegangen på sygehuset Miljøarbejdet på sygehuset bygger på helhedsperspektivet, men ender sjældent ud i egentlige livscyklusvurderinger. I enkelte tilfælde har der dog været sager, hvor der var behov for at miljøvurdere forskellige løsningsmodeller. Det er blandt andet sket i sygehusets centralkøkken. Køkkenet skulle omlægge driften og ville gerne fokusere på miljø. Et af de spørgsmål, som blev rejst, var, om køkkenets kantiner, som er de bakker, der anvendes til madudbringning, skulle være engangskantiner af plast eller genbrugelige kantiner af stål. Engangskantinerne ville betyde mere affald, mens stålkantinerne ville give mere spildevand pga. af opvasken. Charlotte Berg havde således rimelig nemt ved at opgøre miljøbelastningen tilknyttet sygehuset, men når det kom På Amtssygehuset i Gentofte bygger miljøarbejdet på helhedsperspektivet.

3 til energiforbruget ved anvendelsen af de to typer kantiner, blev det sværere, specielt fordi datagrundlaget blev ringere. Miljøet var heller ikke den eneste parameter, der var med i overvejelserne. Også betydningen for arbejdsmiljøet spillede en væsentlig rolle. Fx ville opvasken give anledning til støj og ensformigt arbejde for de ansatte, hvis valget faldt på stålkantinerne. Jeg syntes, at det med en kvalitativ analyse var svært at give et entydigt svar på, hvad der ud fra et miljømæssigt synspunkt var det bedste valg. Og det var frustrerende. På LCA-centret fik jeg bekræftet, at det konkrete svar oftest er svært at give, siger Charlotte Berg. Charlotte Berg endte med ikke at give en konkret anbefaling af den ene type kantine frem for den anden, men fremlagde i stedet de forskellige miljømæssige fordele og ulemper relateret til de to kantiner. Et mere nøjagtigt og troværdigt resultat Affaldssortering på sygehus. ville kræve, at der blev foretaget en egentlig kvantitativ livscyklusvurdering af eksperter. Køkkenet endte med at vælge engangskantinerne. Eksempler viser vejen Jeg har i min studietid selv arbejdet med livscyklusvurderinger og ved, at det er et meget komplekst område. Men jeg synes stadig, at det er vigtigt, at man forholder sig til det. Jeg har selv en vis basisviden, men er ikke ekspert, og det er mange af dem, der sidder ude omkring på virksomhederne heller ikke. Kunne man stille nogle tommelfingerregler op, tror jeg, at man ville komme længere, siger Charlotte Berg.»Jeg havde brug for konkrete eksempler til oplægget, og det fik jeg fra LCA-centret«I forbindelse med et oplæg om emballage og transport, som hun skulle holde på en miljøkonference for sygehusvæsenet, ville hun gerne kunne illustrere, hvor meget emballage og transport udgør af et produkts miljøbelastning set i et livscyklusperspektiv. Jeg havde brug for konkrete eksempler til oplægget, og det fik jeg fra LCA-centret. I det hele taget tror jeg, at eksempler er rigtig godt, hvis arbejdet med livscyklusvurderinger skal udbredes noget mere, slutter Charlotte Berg. Faktaboks Amtssygehuset i Gentofte blev oprettet i 1927, hvor sygehuset modtog sine første patienter. I dag har sygehuset ca ansatte og omkring behandlede patienter og ambulante besøg årligt. Sygehuset er ikke miljøcertificeret, men har opbygget deres eget miljøstyringssystem. Det er en integreret del af sikkerhedsarbejdet og tager udgangspunkt i ISO Sygehuset laver årlige handlingsplaner for miljøarbejdet og indberetter til Københavns Amts grønne regnskab. Kontakt Amtssygehuset i Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tel

4 Overraskende resultater af LCA En omfattende LCA af Uponor Wirsbo viste, at det ikke var i virksomhedens produktion men helt andre steder, at miljøbelastningen var størst. af Journalist Tine Lund Svenske Uponor Wirsbo, der producerer rør og fittings, var i 1996 den første virksomhed i sin branche, som begyndte at lave livscyklusvurderinger. Virksomheden ville gerne mindske sin miljøbelastning. Ikke kun på produkterne men også i virksomheden som sådan. Vi mente ikke, at en miljøindsats kun kunne dreje sig om produkterne, så derfor så vi også på, hvordan vores samlede miljøbelastning i virksomheden var. Kender man ikke den, mener jeg ikke, at man for alvor kan sige, at man sætter ind, hvor det batter, fortæller Lars Hoving, der er Manager standards, certification and legislation hos Uponor Wirsbo. Den undersøgelse kom der et interessant resultat ud af. Livscyklusvurderingen af alle aspekter af Uponor Wirsbo viste nemlig, at det langt fra var i produktionen, man fandt den største miljøbelastning. Den fandtes derimod i forbindelse med vinterens opvarmning af fabrikken, der ligger nordvest for Stockholm. Det var vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af, så vi fik justeret vores ventilationssystemer, så varmen på fabrikken bliver genbrugt, siger Lars Hoving. Også vandforbruget i Uponor Wirsbo viste sig at ligge helt i top. Derfor sendte virksomheden en gruppe teknikere rundt for at se på samtlige af virksomhedens vandinstallationer. En indsats der førte til, at Uponor Wirsbos vandforbrug blev reduceret med 2/3. I det hele taget gav den første fase af LCA Uponor Wirsbo en grundviden om deres produktionsforhold. Men også i forhold til deres produkter er virksomheden blevet klogere. I dag foreligger der en LCA af alle virksomhedens større produkter, ligesom produktudviklerne altid kan hente oplysninger om et materiales miljøbelastning i forhold til et andets i virksomhedens databaser. LCA førte til ændring af hele produktionen Maskinerne blev solgt, og medarbejderne blev sendt på kursus, fordi den traditionelle produktion var for belastende for miljøet. Anden runde af LCA i Uponor Wirsbo fokuserede på produkternes miljøbelastning, og det har ført til, at virksomheden har lagt hele sin produktion om. Førhen producerede virksomheden primært rør af stål, men en LCA viste, at miljøbelastningen pr. meter rør var fem gange så høj for stålrør som for rør af plast. Vi kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige om, at når vi gerne ville profilere os på at være en miljøansvarlig virksomhed, så kunne vi ikke blive ved med at producere stålrør, når plastrør forurener så meget mindre, forklarer Lars Hoving. Uponor Wirsbo nedlagde derfor hele deres stålproduktion, solgte eller forærede maskinerne bort og omskolede samtlige medarbejdere. Efter at virksomheden er gået over til at producere plastrør har det vist sig, at den største miljøbelastning ikke længere finder sted i forbindelse med produktionen. Den helt store miljøsynder er derimod de gravkøer, der bruges til at grave rørene ned, og derfor har man besluttet ikke længere at grave rørene op, når de ikke længere virker. Miljømæssigt er det simpelthen mere forsvarligt at lade dem ligge i jorden. Det gode ved LCA er, at man får hele billedet med. Også hvad anvendelsen medfører af spild og belastning, siger Lars Hoving. Uponor Wirsbo har på baggrund af viden om produkternes miljøforhold i et livscyklusperspektiv valgt at omlægge produktionen til kun at fremstille plastrør.

5 På selve produkterne findes den største miljøbelastning i dag i det affald, der kommer i forbindelse med produktionen. Uponor Wirsbo har derfor lavet en aftale med et lokalt forbrændingsanlæg, som aftager affaldet, og får det omdannet til varme. På den måde kommer 3/4 af det, som ellers ville have været en direkte miljøbelastning tilbage til virksomheden som varme. - Produkters miljø er målbart Faktaboks: Miljø kan måles med livscyklusvurderinger! Med en livscyklusvurdering (LCA) kan man måle et produkts miljøbelastning fra vugge til grav. Det vil sige, fra man udvinder olie og metaller fra naturen til fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet. En livscyklusvurdering kan vise, hvor skoen trykker og være med til at udpege områder, hvor både produkternes miljøprofil og virksomhedens økonomi bliver bedre. Uponor Wirsbo AB i Sverige er en virksomhed i Uponor-koncernen, som i alt har ca ansatte. Uponor Wirsbo AB fremstiller rør af PE, Wirsbo-PEX, til VVS- og industrianvendelse. Rørene udgør basis i gulvvarmeog brugsvand-systemer. Uponor Wirsbo AB opererer på det globale marked og er repræsenteret i alle verdensdele. Uponor Wirsbo AB har 400 ansatte. Virksomhedens danske salgskontor har 26 medarbejdere. Mange danske og udenlandske virksomheder arbejder med livscyklusvurderinger eller livscyklustankegangen. På vores hjemmeside kan du læse meget mere om de gode erfaringer, disse virksomheder har. FORCE Technology Hjortekærsvej Kongens Lyngby Tel Kontakt UPONOR WIRSBO AB Box Virsbo Sverige Telefon +46 (0) drives af IPU, COWI og FORCE Technology

6 Grønne tekstilduge i alverdens farver Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har brugt LCA til at vise, at tekstilservice også betaler sig for miljøet af Leder af Jeppe Frydendal Når du går på restaurant, tænker du sikkert ikke på, hvor meget eller hvor lidt dugen, der ligger på bordet, har belastet miljøet. Engangspapirduge i kraftig stofagtig kvalitet er blevet meget populære på restauranter rundt omkring i landet, men en livscyklusvurdering, som Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har lavet, viser, at det bedste for miljøet er at bruge tekstilduge. - Allerhelst med et højt indhold af polyester! Selvom polyester er lavet af ikke-fornybare energikilder som olie og naturgas, så sparer det faktisk langt mere olie og naturgas i et livscyklusperspektiv i forhold til bomuld, der er et naturmateriale. Det skyldes, at bomulden i vaskeprocessen suger mere vand end polyester, og derfor også kræver mere energi til tørringen. Du kender det sikkert selv hjemmefra din egen vaskemaskine. Bomuldstøjet er stadig ret vådt efter centrifugering, mens kunststofferne føles næsten helt tørre. Undersøgelsen I undersøgelsen fra brancheforeningen har man sammenlignet 4 alternative løsninger: Papirduge Bomuldsduge Duge i en blanding af bomuld og polyester Polyesterduge Resultaterne taler sit eget tydelige sprog, og det endda selvom antagelser i livscyklusvurderingen i langt de fleste tilfælde er gjort til fordel for papiralternativet. Hos Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er man derfor ikke i tvivl om, at resultaterne holder. Tekstilservice er bedre for miljøet end engangsprodukter. Resultaterne er nu lagt i hænderne på foreningens medlemmer, der bruger det som argumenter i salgsprocessen. Her skal de søge at vinde noget af det tabte marked tilbage fra papirprodukterne på de danske restauranter. Resultaterne herunder er lagt i hænderne på brancheforeningens medlemmer, der aktivt kan bruge det i deres markedsføring. Et eksempel på dette fremgår af ovenstående uddrag af ét af medlemmernes kundeblade. Faktaboks Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er en faglig interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne. Foreningen har p.t. 42 medlemsvirksomheder, heraf 9 offentlige vaskerier med tilsammen 80 produktionssteder. Endvidere 13 associerede medlemmer. Erhvervsvirksomhederne beskæftiger tilsammen ca medarbejdere, og medlemsvaskeriernes årlige produktion udgør ca tons tøj. Kontakt Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Børsen 1217 København K Tel

7 LCA-nyt Brief in English See you in Barcelona This year in September, the 2nd international conference on Life Cycle Management in Barcelona takes place. The event can be of major importance to the goal of Denmark - to disseminate life cycle thinking to companies. I hope that we will see many good examples from companies using LCM, LCA and other tools with success. Success in relation to profit as well as people and planet. We strive to share experiences with good examples that are easy accessible. In Barcelona Denmark will present four examples of the use of life cycle knowlege in practice. I will hopefully see you all there. Jeppe Frydendal Head of Denmark 3 more cases In this issue of the newsletter we bring 3 more cases of organisations using LCA and life cycle thinking. Short summaries below. The Swedish based company - Uponor Wirsbo - decided to restructure their production based on the results of life cycle assessments. Results showed that plastic pipes were environmentally better than steel pipes and they therefore made a strategic decision only to produce plastic pipes. CSR Compass Corporate Social Responsibility (CSR) is everyday life for many Danish companies. Therefore, the Danish Ministry of Economic and Business Affairs, the Confederation of Danish Industries and the Danish Institute for Human Rights have launched a tool to help the companies gaining a market advantage based on their social responsibility. The tool is internet based and called CSR-kompasset (The CSR Compass). Companies can use the tool to create a CSR statement that matches their company - for example based on requirements set by the customers. Furthermore, another part of the software can be used to set up requirements to suppliers, which means that both directions of the value chain are covered. The Danish Textile Service Association is using LCA-results in marketing to show the benefits of textile service compared to disposable products and on premise laundering. The CSR Compass was presented at a conference in Copenhagen, where companies had a chance to test the software online. The County Hospital of Gentofte close to Copenhagen uses a holistic approach in their environmental management. This means for instance that the life cycle perspective is considered in some situations to support decisions. When the hospital needs help and information regarding the life cycle perspective they have used the answering service of Denmark. Sign up for LCA-nyt! LCA-nyt (LCA-news) is the free newsletter of Denmark. To receive the newsletter four times a year sign up at Critical Review? Let Denmark as an independent third party make a critical review of your LCA studies to increase credibility. Contact

8 LCA-nyt LCA-nyt udgives af LCA Center, der drives af IPU, COWI og FORCE Technology. Dette nummer 25 er det 11 nummer i s regi. LCA-nyt er et gratis nyhedsbrev til alle, der interesserer sig for livscyklusvurderinger (LCA) og livscyklustankegangen. Det sendes både ud i en elektronisk og trykt version. I dag har LCA-nyt godt modtagere. Tilmelding til det gratis nyhedsbrev på LCA Centers hjemmeside Indlæg, der ønskes optaget i LCA-nyt, sendes til redaktøren: Jeppe Frydendal FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby Arrangementer, der ønskes optaget i kalenderen, anmeldes via LCA Centers hjemmeside 2005 Tegninger: Microsoft 2005 Foto: Dansk Industri, Københavns Amt, Uponor, Berendsen Textil Service, FORCE Technology FORCE Technology Kalender/Calendar 1st African Life Cycle Assessment Symposium 29 August 2005 (International Conference) Nairobi, Kenya Environmental Science and Technology (9th CEST) 1-3 September 2005 (International Conference) Rhodes Island, Greece LCM Innovation by Life Cycle Management 5-7 September 2005 (2nd International Conference) Barcelona, Spain Communication along the Life Cycle 8 September 2005 (International LCM Workshop) Barcelona, Spain Sustainable management in action September 2005 (2nd International Congress and Innovation Fair) University of Geneva, Italy Two-day LCA and SimaPro training September 2005 (Course) PRé, Amsterdam, the Netherlands MS&T 2005 Symposium: Materials and Life Management Issues September 2005 (Conference) Pittsburgh, PA, USA Opportunities in Sustainable Urban Development October 2005 (International Conference) Geneva, Switzerland Environmental Toxicology and Chemistry in Latin America October 2005 (VII congress Setac-L.A.) Santiago, Chile Erfaringer fra udvikling af renere produkter i internationale varekæder 10 November 2005 (Gå-hjem-møde) FORCE Technology, Lyngby, Denmark SETAC North America - 26th Annual Meeting November 2005 (International Conference) Baltimore, USA Management and stakeholder involvement along the Life Cycle November 2005 (International LCM Workshop) UNEP/SETAC, Bruxells, Belgium Waste Recycling IX November 2005 (International Conference) Cracow, Poland LCE May-2 June 2006 (International Conference) Leuven, Belgium 2nd International Conference on Quantified Eco- Efficiency Analysis for Sustainability June 2006 (International Conference) Egmond aan Zee, Netherlands Sprog/Language Kalender på internettet Find den aktuelle og opdaterede kalender over LCA Aktiviteter på LCA Centers hjemmeside Følgegruppen Hvis netop din virksomhed gerne vil være med til at påvirke udviklingen inden for produktorienteret miljøarbejde, så kunne det være en idé at deltage i s følgegruppe. Kontakt os på Få svar på dine spørgsmål har en gratis svartjeneste, der hjælper danske virksomheder med at besvare spørgsmål i relation til LCA og livscyklustankegangen. Du kan kontakte svartjenesten via telefon, brev, eller internettet: Tlf: FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEVERANDØRFORENINGEN, MAJ 2014 Claus Teilmann Petersen, VP Group CSR 1 06 MAY 2014 PANDORA COMPANY PRESENTATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Hvorfor arbejder vi

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Introduktion til modulet Formål At præsentere forskellige typer

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

RISK MANGEMENT OG CSR I AMBU Ved CFO Anders Arvai

RISK MANGEMENT OG CSR I AMBU Ved CFO Anders Arvai RISK MANGEMENT OG CSR I AMBU Ved CFO Anders Arvai 1 AGENDA Generel introduktion til Ambu Risk Management processen og hvor er vi i dag CSR processen og status hvor er vi i dag Spørgsmål 2 To save lives

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Bæredygtighed er god branding

Bæredygtighed er god branding Bæredygtighed er god branding - Klimaarbejde i Novo Nordisk Lykke Schmidt Program Manager, Global TBL Management Novo Nordisk Nr 2 Agenda 1 2 3 Novo Nordisk vejen Ansvar for globale udfordringer: Diabetes

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere