LCA-nyt. CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed. LCA-news in English

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCA-nyt. CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed. LCA-news in English"

Transkript

1 LCA-nyt Nyhedsbrev Nr 25, August 2005 I dette nummer: CSR-kompasset viser vejen til etikken som sparringspartner LCA hos Uponor Wirsbo gav ændret produktion De danske vaskerier anvender miljøargumenter for at erobre markedsandele Kalender over aktiviteter CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed Corporate Social Responsibility (CSR) har længe været en realitet for mange danske virksomheder. Et nyt værktøj fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder skal hjælpe de danske virksomheder til at udnytte konkurrencefordelene i at være etisk ansvarlig. Både Erhvervs- og Økonomiminister Bent Bendtsen og Direktør for Dansk Industri Hans Skov Christensen taler varmt for, at danske virksomheder skal være med til at tage et miljømæssigt, socialt og etisk ansvar.»tænk globalt - hand l lokalt«er ifølge Hans Skov Christensen stadig gældende, men»lokalt«skal nu opfattes som alle de steder i verden, hvor ens virksomhed opererer og alle de steder, hvor virksomhedens leverandørkæder er placeret. CSR-kompasset hjælper virksomhederne med at formulere erklæringer, der svarer på kundernes krav. Virksomhederne kan udvælge erklæringer, som passer til netop dem og let generere en samlet»csr-erklæring«på dansk eller engelsk. Den anden del af værktøjet kan hjælpe virksomheder, der ønsker eller via kunder er presset til at stille krav til deres egne leverandører. Find værktøjet på nettet: LCA-news in English Inside this newsletter we bring an English summary of the most important contents. FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby CSR-værktøjet blev præsenteret ved en konference i København, hvor virksomhederne havde mulighed for at teste programmet. Følg med i dag-til-dag nyheder og LCA aktiviteter på s hjemmeside drives af IPU, COWI og FORCE Technology

2 Velkommen hjem fra ferie! Når du modtager dette nyhedsbrev, er du måske en af de mange, der er vendt hjem fra en god lang og velfortjent sommerferie og er klar til at tage fat igen. Vi vil gerne opfordre jer til at smøge ærmerne op og tage fat på miljøarbejdet med ny energi og inspiration. Rigtig mange har allerede et godt og velfunderet miljøarbejde, men alle kan blive bedre og lære af hinanden. Hos støtter vi gerne op med sparring, hvis I ønsker at arbejde livscyklusorienteret med miljøarbejdet. At arbejde livscyklusorienteret - eller produktorienteret - har mange fordele, og ofte er det også en god økonomisk værdi i arbejdet. Er du i tvivl om, hvordan du kan komme i gang, og har du brug for sparring, så kontakt os gerne. Vi er her for at hjælpe dig. Jeppe Frydendal Leder af Mange virksomheder udnytter ikke potentialet i at tænke livscyklusorienteret og det kan ofte sidestilles med at smide penge ud af vinduet. LCA-Centret en god sparringspartner har af flere omgange givet miljømedarbejderen på Amtssygehuset i Gentofte en håndsrækning, når der har hersket tvivl om, hvordan LCA-arbejdet skulle grejes. Af Journalist Tine Lund LCA-centret har været en god sparringspartner, når jeg har haft brug for konkret hjælp og ikke mindst gode ideer, fortæller Charlotte Berg, der er miljøkoordinator på Amtssygehuset i Gentofte.»LCA-centret har været en god sparringspartner, når jeg har haft brug for konkret hjælp og ikke mindst gode ideer«livscyklustankegangen på sygehuset Miljøarbejdet på sygehuset bygger på helhedsperspektivet, men ender sjældent ud i egentlige livscyklusvurderinger. I enkelte tilfælde har der dog været sager, hvor der var behov for at miljøvurdere forskellige løsningsmodeller. Det er blandt andet sket i sygehusets centralkøkken. Køkkenet skulle omlægge driften og ville gerne fokusere på miljø. Et af de spørgsmål, som blev rejst, var, om køkkenets kantiner, som er de bakker, der anvendes til madudbringning, skulle være engangskantiner af plast eller genbrugelige kantiner af stål. Engangskantinerne ville betyde mere affald, mens stålkantinerne ville give mere spildevand pga. af opvasken. Charlotte Berg havde således rimelig nemt ved at opgøre miljøbelastningen tilknyttet sygehuset, men når det kom På Amtssygehuset i Gentofte bygger miljøarbejdet på helhedsperspektivet.

3 til energiforbruget ved anvendelsen af de to typer kantiner, blev det sværere, specielt fordi datagrundlaget blev ringere. Miljøet var heller ikke den eneste parameter, der var med i overvejelserne. Også betydningen for arbejdsmiljøet spillede en væsentlig rolle. Fx ville opvasken give anledning til støj og ensformigt arbejde for de ansatte, hvis valget faldt på stålkantinerne. Jeg syntes, at det med en kvalitativ analyse var svært at give et entydigt svar på, hvad der ud fra et miljømæssigt synspunkt var det bedste valg. Og det var frustrerende. På LCA-centret fik jeg bekræftet, at det konkrete svar oftest er svært at give, siger Charlotte Berg. Charlotte Berg endte med ikke at give en konkret anbefaling af den ene type kantine frem for den anden, men fremlagde i stedet de forskellige miljømæssige fordele og ulemper relateret til de to kantiner. Et mere nøjagtigt og troværdigt resultat Affaldssortering på sygehus. ville kræve, at der blev foretaget en egentlig kvantitativ livscyklusvurdering af eksperter. Køkkenet endte med at vælge engangskantinerne. Eksempler viser vejen Jeg har i min studietid selv arbejdet med livscyklusvurderinger og ved, at det er et meget komplekst område. Men jeg synes stadig, at det er vigtigt, at man forholder sig til det. Jeg har selv en vis basisviden, men er ikke ekspert, og det er mange af dem, der sidder ude omkring på virksomhederne heller ikke. Kunne man stille nogle tommelfingerregler op, tror jeg, at man ville komme længere, siger Charlotte Berg.»Jeg havde brug for konkrete eksempler til oplægget, og det fik jeg fra LCA-centret«I forbindelse med et oplæg om emballage og transport, som hun skulle holde på en miljøkonference for sygehusvæsenet, ville hun gerne kunne illustrere, hvor meget emballage og transport udgør af et produkts miljøbelastning set i et livscyklusperspektiv. Jeg havde brug for konkrete eksempler til oplægget, og det fik jeg fra LCA-centret. I det hele taget tror jeg, at eksempler er rigtig godt, hvis arbejdet med livscyklusvurderinger skal udbredes noget mere, slutter Charlotte Berg. Faktaboks Amtssygehuset i Gentofte blev oprettet i 1927, hvor sygehuset modtog sine første patienter. I dag har sygehuset ca ansatte og omkring behandlede patienter og ambulante besøg årligt. Sygehuset er ikke miljøcertificeret, men har opbygget deres eget miljøstyringssystem. Det er en integreret del af sikkerhedsarbejdet og tager udgangspunkt i ISO Sygehuset laver årlige handlingsplaner for miljøarbejdet og indberetter til Københavns Amts grønne regnskab. Kontakt Amtssygehuset i Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tel

4 Overraskende resultater af LCA En omfattende LCA af Uponor Wirsbo viste, at det ikke var i virksomhedens produktion men helt andre steder, at miljøbelastningen var størst. af Journalist Tine Lund Svenske Uponor Wirsbo, der producerer rør og fittings, var i 1996 den første virksomhed i sin branche, som begyndte at lave livscyklusvurderinger. Virksomheden ville gerne mindske sin miljøbelastning. Ikke kun på produkterne men også i virksomheden som sådan. Vi mente ikke, at en miljøindsats kun kunne dreje sig om produkterne, så derfor så vi også på, hvordan vores samlede miljøbelastning i virksomheden var. Kender man ikke den, mener jeg ikke, at man for alvor kan sige, at man sætter ind, hvor det batter, fortæller Lars Hoving, der er Manager standards, certification and legislation hos Uponor Wirsbo. Den undersøgelse kom der et interessant resultat ud af. Livscyklusvurderingen af alle aspekter af Uponor Wirsbo viste nemlig, at det langt fra var i produktionen, man fandt den største miljøbelastning. Den fandtes derimod i forbindelse med vinterens opvarmning af fabrikken, der ligger nordvest for Stockholm. Det var vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af, så vi fik justeret vores ventilationssystemer, så varmen på fabrikken bliver genbrugt, siger Lars Hoving. Også vandforbruget i Uponor Wirsbo viste sig at ligge helt i top. Derfor sendte virksomheden en gruppe teknikere rundt for at se på samtlige af virksomhedens vandinstallationer. En indsats der førte til, at Uponor Wirsbos vandforbrug blev reduceret med 2/3. I det hele taget gav den første fase af LCA Uponor Wirsbo en grundviden om deres produktionsforhold. Men også i forhold til deres produkter er virksomheden blevet klogere. I dag foreligger der en LCA af alle virksomhedens større produkter, ligesom produktudviklerne altid kan hente oplysninger om et materiales miljøbelastning i forhold til et andets i virksomhedens databaser. LCA førte til ændring af hele produktionen Maskinerne blev solgt, og medarbejderne blev sendt på kursus, fordi den traditionelle produktion var for belastende for miljøet. Anden runde af LCA i Uponor Wirsbo fokuserede på produkternes miljøbelastning, og det har ført til, at virksomheden har lagt hele sin produktion om. Førhen producerede virksomheden primært rør af stål, men en LCA viste, at miljøbelastningen pr. meter rør var fem gange så høj for stålrør som for rør af plast. Vi kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige om, at når vi gerne ville profilere os på at være en miljøansvarlig virksomhed, så kunne vi ikke blive ved med at producere stålrør, når plastrør forurener så meget mindre, forklarer Lars Hoving. Uponor Wirsbo nedlagde derfor hele deres stålproduktion, solgte eller forærede maskinerne bort og omskolede samtlige medarbejdere. Efter at virksomheden er gået over til at producere plastrør har det vist sig, at den største miljøbelastning ikke længere finder sted i forbindelse med produktionen. Den helt store miljøsynder er derimod de gravkøer, der bruges til at grave rørene ned, og derfor har man besluttet ikke længere at grave rørene op, når de ikke længere virker. Miljømæssigt er det simpelthen mere forsvarligt at lade dem ligge i jorden. Det gode ved LCA er, at man får hele billedet med. Også hvad anvendelsen medfører af spild og belastning, siger Lars Hoving. Uponor Wirsbo har på baggrund af viden om produkternes miljøforhold i et livscyklusperspektiv valgt at omlægge produktionen til kun at fremstille plastrør.

5 På selve produkterne findes den største miljøbelastning i dag i det affald, der kommer i forbindelse med produktionen. Uponor Wirsbo har derfor lavet en aftale med et lokalt forbrændingsanlæg, som aftager affaldet, og får det omdannet til varme. På den måde kommer 3/4 af det, som ellers ville have været en direkte miljøbelastning tilbage til virksomheden som varme. - Produkters miljø er målbart Faktaboks: Miljø kan måles med livscyklusvurderinger! Med en livscyklusvurdering (LCA) kan man måle et produkts miljøbelastning fra vugge til grav. Det vil sige, fra man udvinder olie og metaller fra naturen til fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet. En livscyklusvurdering kan vise, hvor skoen trykker og være med til at udpege områder, hvor både produkternes miljøprofil og virksomhedens økonomi bliver bedre. Uponor Wirsbo AB i Sverige er en virksomhed i Uponor-koncernen, som i alt har ca ansatte. Uponor Wirsbo AB fremstiller rør af PE, Wirsbo-PEX, til VVS- og industrianvendelse. Rørene udgør basis i gulvvarmeog brugsvand-systemer. Uponor Wirsbo AB opererer på det globale marked og er repræsenteret i alle verdensdele. Uponor Wirsbo AB har 400 ansatte. Virksomhedens danske salgskontor har 26 medarbejdere. Mange danske og udenlandske virksomheder arbejder med livscyklusvurderinger eller livscyklustankegangen. På vores hjemmeside kan du læse meget mere om de gode erfaringer, disse virksomheder har. FORCE Technology Hjortekærsvej Kongens Lyngby Tel Kontakt UPONOR WIRSBO AB Box Virsbo Sverige Telefon +46 (0) drives af IPU, COWI og FORCE Technology

6 Grønne tekstilduge i alverdens farver Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har brugt LCA til at vise, at tekstilservice også betaler sig for miljøet af Leder af Jeppe Frydendal Når du går på restaurant, tænker du sikkert ikke på, hvor meget eller hvor lidt dugen, der ligger på bordet, har belastet miljøet. Engangspapirduge i kraftig stofagtig kvalitet er blevet meget populære på restauranter rundt omkring i landet, men en livscyklusvurdering, som Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har lavet, viser, at det bedste for miljøet er at bruge tekstilduge. - Allerhelst med et højt indhold af polyester! Selvom polyester er lavet af ikke-fornybare energikilder som olie og naturgas, så sparer det faktisk langt mere olie og naturgas i et livscyklusperspektiv i forhold til bomuld, der er et naturmateriale. Det skyldes, at bomulden i vaskeprocessen suger mere vand end polyester, og derfor også kræver mere energi til tørringen. Du kender det sikkert selv hjemmefra din egen vaskemaskine. Bomuldstøjet er stadig ret vådt efter centrifugering, mens kunststofferne føles næsten helt tørre. Undersøgelsen I undersøgelsen fra brancheforeningen har man sammenlignet 4 alternative løsninger: Papirduge Bomuldsduge Duge i en blanding af bomuld og polyester Polyesterduge Resultaterne taler sit eget tydelige sprog, og det endda selvom antagelser i livscyklusvurderingen i langt de fleste tilfælde er gjort til fordel for papiralternativet. Hos Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er man derfor ikke i tvivl om, at resultaterne holder. Tekstilservice er bedre for miljøet end engangsprodukter. Resultaterne er nu lagt i hænderne på foreningens medlemmer, der bruger det som argumenter i salgsprocessen. Her skal de søge at vinde noget af det tabte marked tilbage fra papirprodukterne på de danske restauranter. Resultaterne herunder er lagt i hænderne på brancheforeningens medlemmer, der aktivt kan bruge det i deres markedsføring. Et eksempel på dette fremgår af ovenstående uddrag af ét af medlemmernes kundeblade. Faktaboks Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er en faglig interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne. Foreningen har p.t. 42 medlemsvirksomheder, heraf 9 offentlige vaskerier med tilsammen 80 produktionssteder. Endvidere 13 associerede medlemmer. Erhvervsvirksomhederne beskæftiger tilsammen ca medarbejdere, og medlemsvaskeriernes årlige produktion udgør ca tons tøj. Kontakt Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Børsen 1217 København K Tel

7 LCA-nyt Brief in English See you in Barcelona This year in September, the 2nd international conference on Life Cycle Management in Barcelona takes place. The event can be of major importance to the goal of Denmark - to disseminate life cycle thinking to companies. I hope that we will see many good examples from companies using LCM, LCA and other tools with success. Success in relation to profit as well as people and planet. We strive to share experiences with good examples that are easy accessible. In Barcelona Denmark will present four examples of the use of life cycle knowlege in practice. I will hopefully see you all there. Jeppe Frydendal Head of Denmark 3 more cases In this issue of the newsletter we bring 3 more cases of organisations using LCA and life cycle thinking. Short summaries below. The Swedish based company - Uponor Wirsbo - decided to restructure their production based on the results of life cycle assessments. Results showed that plastic pipes were environmentally better than steel pipes and they therefore made a strategic decision only to produce plastic pipes. CSR Compass Corporate Social Responsibility (CSR) is everyday life for many Danish companies. Therefore, the Danish Ministry of Economic and Business Affairs, the Confederation of Danish Industries and the Danish Institute for Human Rights have launched a tool to help the companies gaining a market advantage based on their social responsibility. The tool is internet based and called CSR-kompasset (The CSR Compass). Companies can use the tool to create a CSR statement that matches their company - for example based on requirements set by the customers. Furthermore, another part of the software can be used to set up requirements to suppliers, which means that both directions of the value chain are covered. The Danish Textile Service Association is using LCA-results in marketing to show the benefits of textile service compared to disposable products and on premise laundering. The CSR Compass was presented at a conference in Copenhagen, where companies had a chance to test the software online. The County Hospital of Gentofte close to Copenhagen uses a holistic approach in their environmental management. This means for instance that the life cycle perspective is considered in some situations to support decisions. When the hospital needs help and information regarding the life cycle perspective they have used the answering service of Denmark. Sign up for LCA-nyt! LCA-nyt (LCA-news) is the free newsletter of Denmark. To receive the newsletter four times a year sign up at Critical Review? Let Denmark as an independent third party make a critical review of your LCA studies to increase credibility. Contact

8 LCA-nyt LCA-nyt udgives af LCA Center, der drives af IPU, COWI og FORCE Technology. Dette nummer 25 er det 11 nummer i s regi. LCA-nyt er et gratis nyhedsbrev til alle, der interesserer sig for livscyklusvurderinger (LCA) og livscyklustankegangen. Det sendes både ud i en elektronisk og trykt version. I dag har LCA-nyt godt modtagere. Tilmelding til det gratis nyhedsbrev på LCA Centers hjemmeside Indlæg, der ønskes optaget i LCA-nyt, sendes til redaktøren: Jeppe Frydendal FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby Arrangementer, der ønskes optaget i kalenderen, anmeldes via LCA Centers hjemmeside 2005 Tegninger: Microsoft 2005 Foto: Dansk Industri, Københavns Amt, Uponor, Berendsen Textil Service, FORCE Technology FORCE Technology Kalender/Calendar 1st African Life Cycle Assessment Symposium 29 August 2005 (International Conference) Nairobi, Kenya Environmental Science and Technology (9th CEST) 1-3 September 2005 (International Conference) Rhodes Island, Greece LCM Innovation by Life Cycle Management 5-7 September 2005 (2nd International Conference) Barcelona, Spain Communication along the Life Cycle 8 September 2005 (International LCM Workshop) Barcelona, Spain Sustainable management in action September 2005 (2nd International Congress and Innovation Fair) University of Geneva, Italy Two-day LCA and SimaPro training September 2005 (Course) PRé, Amsterdam, the Netherlands MS&T 2005 Symposium: Materials and Life Management Issues September 2005 (Conference) Pittsburgh, PA, USA Opportunities in Sustainable Urban Development October 2005 (International Conference) Geneva, Switzerland Environmental Toxicology and Chemistry in Latin America October 2005 (VII congress Setac-L.A.) Santiago, Chile Erfaringer fra udvikling af renere produkter i internationale varekæder 10 November 2005 (Gå-hjem-møde) FORCE Technology, Lyngby, Denmark SETAC North America - 26th Annual Meeting November 2005 (International Conference) Baltimore, USA Management and stakeholder involvement along the Life Cycle November 2005 (International LCM Workshop) UNEP/SETAC, Bruxells, Belgium Waste Recycling IX November 2005 (International Conference) Cracow, Poland LCE May-2 June 2006 (International Conference) Leuven, Belgium 2nd International Conference on Quantified Eco- Efficiency Analysis for Sustainability June 2006 (International Conference) Egmond aan Zee, Netherlands Sprog/Language Kalender på internettet Find den aktuelle og opdaterede kalender over LCA Aktiviteter på LCA Centers hjemmeside Følgegruppen Hvis netop din virksomhed gerne vil være med til at påvirke udviklingen inden for produktorienteret miljøarbejde, så kunne det være en idé at deltage i s følgegruppe. Kontakt os på Få svar på dine spørgsmål har en gratis svartjeneste, der hjælper danske virksomheder med at besvare spørgsmål i relation til LCA og livscyklustankegangen. Du kan kontakte svartjenesten via telefon, brev, eller internettet: Tlf: FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Når kunderne er mere tilfredse med din virksomhed (er de villige til at betale mere for vores produkter) Accept Når kunderne bliver

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere