LCA-nyt. CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed. LCA-news in English

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCA-nyt. CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed. LCA-news in English"

Transkript

1 LCA-nyt Nyhedsbrev Nr 25, August 2005 I dette nummer: CSR-kompasset viser vejen til etikken som sparringspartner LCA hos Uponor Wirsbo gav ændret produktion De danske vaskerier anvender miljøargumenter for at erobre markedsandele Kalender over aktiviteter CSR-kompasset viser vejen til en etisk forsvarlig virksomhed Corporate Social Responsibility (CSR) har længe været en realitet for mange danske virksomheder. Et nyt værktøj fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder skal hjælpe de danske virksomheder til at udnytte konkurrencefordelene i at være etisk ansvarlig. Både Erhvervs- og Økonomiminister Bent Bendtsen og Direktør for Dansk Industri Hans Skov Christensen taler varmt for, at danske virksomheder skal være med til at tage et miljømæssigt, socialt og etisk ansvar.»tænk globalt - hand l lokalt«er ifølge Hans Skov Christensen stadig gældende, men»lokalt«skal nu opfattes som alle de steder i verden, hvor ens virksomhed opererer og alle de steder, hvor virksomhedens leverandørkæder er placeret. CSR-kompasset hjælper virksomhederne med at formulere erklæringer, der svarer på kundernes krav. Virksomhederne kan udvælge erklæringer, som passer til netop dem og let generere en samlet»csr-erklæring«på dansk eller engelsk. Den anden del af værktøjet kan hjælpe virksomheder, der ønsker eller via kunder er presset til at stille krav til deres egne leverandører. Find værktøjet på nettet: LCA-news in English Inside this newsletter we bring an English summary of the most important contents. FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby CSR-værktøjet blev præsenteret ved en konference i København, hvor virksomhederne havde mulighed for at teste programmet. Følg med i dag-til-dag nyheder og LCA aktiviteter på s hjemmeside drives af IPU, COWI og FORCE Technology

2 Velkommen hjem fra ferie! Når du modtager dette nyhedsbrev, er du måske en af de mange, der er vendt hjem fra en god lang og velfortjent sommerferie og er klar til at tage fat igen. Vi vil gerne opfordre jer til at smøge ærmerne op og tage fat på miljøarbejdet med ny energi og inspiration. Rigtig mange har allerede et godt og velfunderet miljøarbejde, men alle kan blive bedre og lære af hinanden. Hos støtter vi gerne op med sparring, hvis I ønsker at arbejde livscyklusorienteret med miljøarbejdet. At arbejde livscyklusorienteret - eller produktorienteret - har mange fordele, og ofte er det også en god økonomisk værdi i arbejdet. Er du i tvivl om, hvordan du kan komme i gang, og har du brug for sparring, så kontakt os gerne. Vi er her for at hjælpe dig. Jeppe Frydendal Leder af Mange virksomheder udnytter ikke potentialet i at tænke livscyklusorienteret og det kan ofte sidestilles med at smide penge ud af vinduet. LCA-Centret en god sparringspartner har af flere omgange givet miljømedarbejderen på Amtssygehuset i Gentofte en håndsrækning, når der har hersket tvivl om, hvordan LCA-arbejdet skulle grejes. Af Journalist Tine Lund LCA-centret har været en god sparringspartner, når jeg har haft brug for konkret hjælp og ikke mindst gode ideer, fortæller Charlotte Berg, der er miljøkoordinator på Amtssygehuset i Gentofte.»LCA-centret har været en god sparringspartner, når jeg har haft brug for konkret hjælp og ikke mindst gode ideer«livscyklustankegangen på sygehuset Miljøarbejdet på sygehuset bygger på helhedsperspektivet, men ender sjældent ud i egentlige livscyklusvurderinger. I enkelte tilfælde har der dog været sager, hvor der var behov for at miljøvurdere forskellige løsningsmodeller. Det er blandt andet sket i sygehusets centralkøkken. Køkkenet skulle omlægge driften og ville gerne fokusere på miljø. Et af de spørgsmål, som blev rejst, var, om køkkenets kantiner, som er de bakker, der anvendes til madudbringning, skulle være engangskantiner af plast eller genbrugelige kantiner af stål. Engangskantinerne ville betyde mere affald, mens stålkantinerne ville give mere spildevand pga. af opvasken. Charlotte Berg havde således rimelig nemt ved at opgøre miljøbelastningen tilknyttet sygehuset, men når det kom På Amtssygehuset i Gentofte bygger miljøarbejdet på helhedsperspektivet.

3 til energiforbruget ved anvendelsen af de to typer kantiner, blev det sværere, specielt fordi datagrundlaget blev ringere. Miljøet var heller ikke den eneste parameter, der var med i overvejelserne. Også betydningen for arbejdsmiljøet spillede en væsentlig rolle. Fx ville opvasken give anledning til støj og ensformigt arbejde for de ansatte, hvis valget faldt på stålkantinerne. Jeg syntes, at det med en kvalitativ analyse var svært at give et entydigt svar på, hvad der ud fra et miljømæssigt synspunkt var det bedste valg. Og det var frustrerende. På LCA-centret fik jeg bekræftet, at det konkrete svar oftest er svært at give, siger Charlotte Berg. Charlotte Berg endte med ikke at give en konkret anbefaling af den ene type kantine frem for den anden, men fremlagde i stedet de forskellige miljømæssige fordele og ulemper relateret til de to kantiner. Et mere nøjagtigt og troværdigt resultat Affaldssortering på sygehus. ville kræve, at der blev foretaget en egentlig kvantitativ livscyklusvurdering af eksperter. Køkkenet endte med at vælge engangskantinerne. Eksempler viser vejen Jeg har i min studietid selv arbejdet med livscyklusvurderinger og ved, at det er et meget komplekst område. Men jeg synes stadig, at det er vigtigt, at man forholder sig til det. Jeg har selv en vis basisviden, men er ikke ekspert, og det er mange af dem, der sidder ude omkring på virksomhederne heller ikke. Kunne man stille nogle tommelfingerregler op, tror jeg, at man ville komme længere, siger Charlotte Berg.»Jeg havde brug for konkrete eksempler til oplægget, og det fik jeg fra LCA-centret«I forbindelse med et oplæg om emballage og transport, som hun skulle holde på en miljøkonference for sygehusvæsenet, ville hun gerne kunne illustrere, hvor meget emballage og transport udgør af et produkts miljøbelastning set i et livscyklusperspektiv. Jeg havde brug for konkrete eksempler til oplægget, og det fik jeg fra LCA-centret. I det hele taget tror jeg, at eksempler er rigtig godt, hvis arbejdet med livscyklusvurderinger skal udbredes noget mere, slutter Charlotte Berg. Faktaboks Amtssygehuset i Gentofte blev oprettet i 1927, hvor sygehuset modtog sine første patienter. I dag har sygehuset ca ansatte og omkring behandlede patienter og ambulante besøg årligt. Sygehuset er ikke miljøcertificeret, men har opbygget deres eget miljøstyringssystem. Det er en integreret del af sikkerhedsarbejdet og tager udgangspunkt i ISO Sygehuset laver årlige handlingsplaner for miljøarbejdet og indberetter til Københavns Amts grønne regnskab. Kontakt Amtssygehuset i Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tel

4 Overraskende resultater af LCA En omfattende LCA af Uponor Wirsbo viste, at det ikke var i virksomhedens produktion men helt andre steder, at miljøbelastningen var størst. af Journalist Tine Lund Svenske Uponor Wirsbo, der producerer rør og fittings, var i 1996 den første virksomhed i sin branche, som begyndte at lave livscyklusvurderinger. Virksomheden ville gerne mindske sin miljøbelastning. Ikke kun på produkterne men også i virksomheden som sådan. Vi mente ikke, at en miljøindsats kun kunne dreje sig om produkterne, så derfor så vi også på, hvordan vores samlede miljøbelastning i virksomheden var. Kender man ikke den, mener jeg ikke, at man for alvor kan sige, at man sætter ind, hvor det batter, fortæller Lars Hoving, der er Manager standards, certification and legislation hos Uponor Wirsbo. Den undersøgelse kom der et interessant resultat ud af. Livscyklusvurderingen af alle aspekter af Uponor Wirsbo viste nemlig, at det langt fra var i produktionen, man fandt den største miljøbelastning. Den fandtes derimod i forbindelse med vinterens opvarmning af fabrikken, der ligger nordvest for Stockholm. Det var vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af, så vi fik justeret vores ventilationssystemer, så varmen på fabrikken bliver genbrugt, siger Lars Hoving. Også vandforbruget i Uponor Wirsbo viste sig at ligge helt i top. Derfor sendte virksomheden en gruppe teknikere rundt for at se på samtlige af virksomhedens vandinstallationer. En indsats der førte til, at Uponor Wirsbos vandforbrug blev reduceret med 2/3. I det hele taget gav den første fase af LCA Uponor Wirsbo en grundviden om deres produktionsforhold. Men også i forhold til deres produkter er virksomheden blevet klogere. I dag foreligger der en LCA af alle virksomhedens større produkter, ligesom produktudviklerne altid kan hente oplysninger om et materiales miljøbelastning i forhold til et andets i virksomhedens databaser. LCA førte til ændring af hele produktionen Maskinerne blev solgt, og medarbejderne blev sendt på kursus, fordi den traditionelle produktion var for belastende for miljøet. Anden runde af LCA i Uponor Wirsbo fokuserede på produkternes miljøbelastning, og det har ført til, at virksomheden har lagt hele sin produktion om. Førhen producerede virksomheden primært rør af stål, men en LCA viste, at miljøbelastningen pr. meter rør var fem gange så høj for stålrør som for rør af plast. Vi kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige om, at når vi gerne ville profilere os på at være en miljøansvarlig virksomhed, så kunne vi ikke blive ved med at producere stålrør, når plastrør forurener så meget mindre, forklarer Lars Hoving. Uponor Wirsbo nedlagde derfor hele deres stålproduktion, solgte eller forærede maskinerne bort og omskolede samtlige medarbejdere. Efter at virksomheden er gået over til at producere plastrør har det vist sig, at den største miljøbelastning ikke længere finder sted i forbindelse med produktionen. Den helt store miljøsynder er derimod de gravkøer, der bruges til at grave rørene ned, og derfor har man besluttet ikke længere at grave rørene op, når de ikke længere virker. Miljømæssigt er det simpelthen mere forsvarligt at lade dem ligge i jorden. Det gode ved LCA er, at man får hele billedet med. Også hvad anvendelsen medfører af spild og belastning, siger Lars Hoving. Uponor Wirsbo har på baggrund af viden om produkternes miljøforhold i et livscyklusperspektiv valgt at omlægge produktionen til kun at fremstille plastrør.

5 På selve produkterne findes den største miljøbelastning i dag i det affald, der kommer i forbindelse med produktionen. Uponor Wirsbo har derfor lavet en aftale med et lokalt forbrændingsanlæg, som aftager affaldet, og får det omdannet til varme. På den måde kommer 3/4 af det, som ellers ville have været en direkte miljøbelastning tilbage til virksomheden som varme. - Produkters miljø er målbart Faktaboks: Miljø kan måles med livscyklusvurderinger! Med en livscyklusvurdering (LCA) kan man måle et produkts miljøbelastning fra vugge til grav. Det vil sige, fra man udvinder olie og metaller fra naturen til fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet. En livscyklusvurdering kan vise, hvor skoen trykker og være med til at udpege områder, hvor både produkternes miljøprofil og virksomhedens økonomi bliver bedre. Uponor Wirsbo AB i Sverige er en virksomhed i Uponor-koncernen, som i alt har ca ansatte. Uponor Wirsbo AB fremstiller rør af PE, Wirsbo-PEX, til VVS- og industrianvendelse. Rørene udgør basis i gulvvarmeog brugsvand-systemer. Uponor Wirsbo AB opererer på det globale marked og er repræsenteret i alle verdensdele. Uponor Wirsbo AB har 400 ansatte. Virksomhedens danske salgskontor har 26 medarbejdere. Mange danske og udenlandske virksomheder arbejder med livscyklusvurderinger eller livscyklustankegangen. På vores hjemmeside kan du læse meget mere om de gode erfaringer, disse virksomheder har. FORCE Technology Hjortekærsvej Kongens Lyngby Tel Kontakt UPONOR WIRSBO AB Box Virsbo Sverige Telefon +46 (0) drives af IPU, COWI og FORCE Technology

6 Grønne tekstilduge i alverdens farver Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har brugt LCA til at vise, at tekstilservice også betaler sig for miljøet af Leder af Jeppe Frydendal Når du går på restaurant, tænker du sikkert ikke på, hvor meget eller hvor lidt dugen, der ligger på bordet, har belastet miljøet. Engangspapirduge i kraftig stofagtig kvalitet er blevet meget populære på restauranter rundt omkring i landet, men en livscyklusvurdering, som Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har lavet, viser, at det bedste for miljøet er at bruge tekstilduge. - Allerhelst med et højt indhold af polyester! Selvom polyester er lavet af ikke-fornybare energikilder som olie og naturgas, så sparer det faktisk langt mere olie og naturgas i et livscyklusperspektiv i forhold til bomuld, der er et naturmateriale. Det skyldes, at bomulden i vaskeprocessen suger mere vand end polyester, og derfor også kræver mere energi til tørringen. Du kender det sikkert selv hjemmefra din egen vaskemaskine. Bomuldstøjet er stadig ret vådt efter centrifugering, mens kunststofferne føles næsten helt tørre. Undersøgelsen I undersøgelsen fra brancheforeningen har man sammenlignet 4 alternative løsninger: Papirduge Bomuldsduge Duge i en blanding af bomuld og polyester Polyesterduge Resultaterne taler sit eget tydelige sprog, og det endda selvom antagelser i livscyklusvurderingen i langt de fleste tilfælde er gjort til fordel for papiralternativet. Hos Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er man derfor ikke i tvivl om, at resultaterne holder. Tekstilservice er bedre for miljøet end engangsprodukter. Resultaterne er nu lagt i hænderne på foreningens medlemmer, der bruger det som argumenter i salgsprocessen. Her skal de søge at vinde noget af det tabte marked tilbage fra papirprodukterne på de danske restauranter. Resultaterne herunder er lagt i hænderne på brancheforeningens medlemmer, der aktivt kan bruge det i deres markedsføring. Et eksempel på dette fremgår af ovenstående uddrag af ét af medlemmernes kundeblade. Faktaboks Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning er en faglig interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne. Foreningen har p.t. 42 medlemsvirksomheder, heraf 9 offentlige vaskerier med tilsammen 80 produktionssteder. Endvidere 13 associerede medlemmer. Erhvervsvirksomhederne beskæftiger tilsammen ca medarbejdere, og medlemsvaskeriernes årlige produktion udgør ca tons tøj. Kontakt Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Børsen 1217 København K Tel

7 LCA-nyt Brief in English See you in Barcelona This year in September, the 2nd international conference on Life Cycle Management in Barcelona takes place. The event can be of major importance to the goal of Denmark - to disseminate life cycle thinking to companies. I hope that we will see many good examples from companies using LCM, LCA and other tools with success. Success in relation to profit as well as people and planet. We strive to share experiences with good examples that are easy accessible. In Barcelona Denmark will present four examples of the use of life cycle knowlege in practice. I will hopefully see you all there. Jeppe Frydendal Head of Denmark 3 more cases In this issue of the newsletter we bring 3 more cases of organisations using LCA and life cycle thinking. Short summaries below. The Swedish based company - Uponor Wirsbo - decided to restructure their production based on the results of life cycle assessments. Results showed that plastic pipes were environmentally better than steel pipes and they therefore made a strategic decision only to produce plastic pipes. CSR Compass Corporate Social Responsibility (CSR) is everyday life for many Danish companies. Therefore, the Danish Ministry of Economic and Business Affairs, the Confederation of Danish Industries and the Danish Institute for Human Rights have launched a tool to help the companies gaining a market advantage based on their social responsibility. The tool is internet based and called CSR-kompasset (The CSR Compass). Companies can use the tool to create a CSR statement that matches their company - for example based on requirements set by the customers. Furthermore, another part of the software can be used to set up requirements to suppliers, which means that both directions of the value chain are covered. The Danish Textile Service Association is using LCA-results in marketing to show the benefits of textile service compared to disposable products and on premise laundering. The CSR Compass was presented at a conference in Copenhagen, where companies had a chance to test the software online. The County Hospital of Gentofte close to Copenhagen uses a holistic approach in their environmental management. This means for instance that the life cycle perspective is considered in some situations to support decisions. When the hospital needs help and information regarding the life cycle perspective they have used the answering service of Denmark. Sign up for LCA-nyt! LCA-nyt (LCA-news) is the free newsletter of Denmark. To receive the newsletter four times a year sign up at Critical Review? Let Denmark as an independent third party make a critical review of your LCA studies to increase credibility. Contact

8 LCA-nyt LCA-nyt udgives af LCA Center, der drives af IPU, COWI og FORCE Technology. Dette nummer 25 er det 11 nummer i s regi. LCA-nyt er et gratis nyhedsbrev til alle, der interesserer sig for livscyklusvurderinger (LCA) og livscyklustankegangen. Det sendes både ud i en elektronisk og trykt version. I dag har LCA-nyt godt modtagere. Tilmelding til det gratis nyhedsbrev på LCA Centers hjemmeside Indlæg, der ønskes optaget i LCA-nyt, sendes til redaktøren: Jeppe Frydendal FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby Arrangementer, der ønskes optaget i kalenderen, anmeldes via LCA Centers hjemmeside 2005 Tegninger: Microsoft 2005 Foto: Dansk Industri, Københavns Amt, Uponor, Berendsen Textil Service, FORCE Technology FORCE Technology Kalender/Calendar 1st African Life Cycle Assessment Symposium 29 August 2005 (International Conference) Nairobi, Kenya Environmental Science and Technology (9th CEST) 1-3 September 2005 (International Conference) Rhodes Island, Greece LCM Innovation by Life Cycle Management 5-7 September 2005 (2nd International Conference) Barcelona, Spain Communication along the Life Cycle 8 September 2005 (International LCM Workshop) Barcelona, Spain Sustainable management in action September 2005 (2nd International Congress and Innovation Fair) University of Geneva, Italy Two-day LCA and SimaPro training September 2005 (Course) PRé, Amsterdam, the Netherlands MS&T 2005 Symposium: Materials and Life Management Issues September 2005 (Conference) Pittsburgh, PA, USA Opportunities in Sustainable Urban Development October 2005 (International Conference) Geneva, Switzerland Environmental Toxicology and Chemistry in Latin America October 2005 (VII congress Setac-L.A.) Santiago, Chile Erfaringer fra udvikling af renere produkter i internationale varekæder 10 November 2005 (Gå-hjem-møde) FORCE Technology, Lyngby, Denmark SETAC North America - 26th Annual Meeting November 2005 (International Conference) Baltimore, USA Management and stakeholder involvement along the Life Cycle November 2005 (International LCM Workshop) UNEP/SETAC, Bruxells, Belgium Waste Recycling IX November 2005 (International Conference) Cracow, Poland LCE May-2 June 2006 (International Conference) Leuven, Belgium 2nd International Conference on Quantified Eco- Efficiency Analysis for Sustainability June 2006 (International Conference) Egmond aan Zee, Netherlands Sprog/Language Kalender på internettet Find den aktuelle og opdaterede kalender over LCA Aktiviteter på LCA Centers hjemmeside Følgegruppen Hvis netop din virksomhed gerne vil være med til at påvirke udviklingen inden for produktorienteret miljøarbejde, så kunne det være en idé at deltage i s følgegruppe. Kontakt os på Få svar på dine spørgsmål har en gratis svartjeneste, der hjælper danske virksomheder med at besvare spørgsmål i relation til LCA og livscyklustankegangen. Du kan kontakte svartjenesten via telefon, brev, eller internettet: Tlf: FORCE Technology Hjortekærsvej Kgs. Lyngby

Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører

Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører Mette Lise Jensen og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøprojekt Nr. 1015 2005 Miljøstyrelsen

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Jane Schouborg Jensen (JJ62069) Vejleder: Sophie Esmann Andersen Speciale i Virksomhedskommunikation, Sommer 2009 Aarhus School of Business (Handelshøjskolen

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen Idéer fra aktørerne på tekstilområdet Undgå affald, stop spild nr. 03, 2014 Titel: Mindre affald og mere genanvendelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding

Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding Forfatter: Simon G. Kristensen Vejleder: Fabian Csaba Cand.ling.merc November 2011 Copenhagen Business

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Caring for Climate EN klimaguide til virksomheder

Caring for Climate EN klimaguide til virksomheder Caring for Climate EN klimaguide til virksomheder Ti cases der alle påviser en stærk sammenhæng mellem klimastrategiske tiltag og styrket forretning. Dette kan forhåbentlig tilskynde flere danske virksomheder

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser 04 Show it Visuel kommunikation i vækst ÅRS csr-rapporter 08 Skær ind til benet, og fokuser 16 digitale årsrapporter Tilgængelighed på alle platforme RAP POR liv til 20 ledelsesberetningen Vis, hvad din

Læs mere

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet En casesamling om at udvikle fremtidens teknologi med ældre der gør det muligt for dem at blive længere i eget hjem BDSI Magasinet 2011 KOLOFON Indholdsansvarlig

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

HD Afhandling Institut for Regnskab. Forfatter: Lise-Lotte Larsen Kristina Lund. Vejleder: Christoffer Møller Kristensen

HD Afhandling Institut for Regnskab. Forfatter: Lise-Lotte Larsen Kristina Lund. Vejleder: Christoffer Møller Kristensen HD Afhandling Institut for Regnskab Forfatter: Lise-Lotte Larsen Kristina Lund Vejleder: Christoffer Møller Kristensen Handelshøjskolen i Århus 2007 Indholdsfortegnelse 1. RESUME...4 2. INDLEDNING...9

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere