Pressostater og termostater, Type KPS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressostater og termostater, Type KPS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, Type KPS KPS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme krav om høj kapslingsgrad, robust og kompakt konstruktion samt høj modstandsdygtighed over for stød og vibration. For KPS-pressostater afhænger placeringen af kontakterne af trykket i indgangstilslutningen og den fastsatte skalaværdi. For KPS-termostater afhænger kontakternes placering af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. Serien dækker normalt forekommende krav for anvendelse såvel udendørs som indendørs og er egnet til brug i forbindelse med overvågning af alarm- og reguleringssystemer i fabriksanlæg, dieselaggregater, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe. Egenskaber y Høj kapslingsgrad y Regulerbar differens y Robust og kompakt konstruktion y Modstandsdygtig over for stød og vibration y Tilgængelig med alle relevante søfartsgodkendelser

2 Godkendelser EN EN Underwriters Laboratories Inc., USA China Compulsory Certificate, CCC Skibsgodkendelser American Bureau of Shipping, ABS Det Norske Veritas, DNV Germanischer Lloyd, GL Registro Italiano Navale, RINA Maritime Register of Shipping, RMRS Nippon Kaiji Kyokai, NKK China Classification Society, CCS Bureau Veritas, BV - Inkluderer termostater med fast føler og pressostater med armeret kapillarrør Korean Register of Shipping, KR (KPS 35, KPS 37, KPS 39, KPS 43, KPS 45, KPS 47) Lloyds Register of Shipping, LR Oversigt 1. Standard pressostater bar 2. Pressostater til høje tryk og stærkt pulserende medier bar Område P e bar Type Yderligereinformation side KPS KPS KPS KPS KPS 39 3 Range P e bar Type Yderligereinformation page 1-10 KPS KPS KPS Oversigt over termostater type KPS o C Range P e bar Type Yderligere information page KPS KPS KPS KPS KPS KPS 83 8 ISO 9001 kvalitetsgodkendelse Danfoss A/S er certificeret af BSI efter den internationale standard ISO Det betyder, at Danfoss opfylder den internationale standards krav til produktudvikling, konstruktion, produktion og salg. BSI kontrollerer løbende, at Danfoss overholder standardens krav, ligesom BSI løbende kontrollerer Danfoss eget kvalitetssystem. 2

3 Pressostater Tekniske data og bestilling Ved bestilling angives type og bestillingsnummer KPS 31, 33 KPS 35, 37, Pressostater Indstillingsområde P e Terminologi Indstillelig hhv. fast differens Tilladeligt driftstryk P e Max. prøvetryk Tryktilslutning Best.nr. Type G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS G 1/ KPS G 3/8 A KPS Pressostater til høje tryk og stærkt pulserende medier Indstillingsområde P e Indstillelig diff. (se også fig. 1, 2 og 3) Tilladelig overtryk Max. prøvetryk Min. bristetryk Tryktilslutning Best.nr G 1/ KPS G 1/ KPS G 1/ KPS 47 Type KPS 43, 45, 47 Områdeindstilling Det trykområde, hvor apparatet kan afgive et signal (kontaktskift) Differens Den forskel der er mellem slutte- og brydetrykket (se også fig. 8 side 6). Tilladeligt overtryk Det største vedvarende eller hyppigt tilbagevendende tryk apparatet må belastes med. Max. prøvetryk Det største tryk apparatet må udsættes for i forbindelse med f.eks en tæthedsprøve, ved ibrugtagning af det system hvori apparatet indgår. Dette tryk må således ikke være et tilbage-vendende systemtryk. Min. bristetryk Det tryk, hvor tæthed i det trykfølsomme element er sikret. A: Områdeindstilling B: Differensskala C: Opnået differens Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 3

4 Tekniske data Kontaktsystem Énpolet omskiftekontakt (SPDT) Kontaktmateriale: Guldbelagt sølvkontakt Kontaktbelastning (Når Au belægning er afbrændt) 1. Vekselstrøm: Ohmsk belastning: 10 A, 440 V, AC-1 Induktiv belastning: 6 A, 440 V, AC-3 4 A, 440 V, AC-15 Startstrøm max. 50 A (blokeret rotor) 2. Jævnstrøm: 12 W, 220 V, DC-13 (Se kurven fig. 4) Omgivelsestemperatur KPS 31-39: 40 til +70 C KPS 43-47: 25 til +70 C Medietemperatur KPS 31-39: 40 til +100 C KPS 43-47: 25 til +100 C for vand og søvand dog max. 80 C. Vibrationssikkerhed Vibrationsstabil i området 2-30 Hz, amplitude 1.1 mm og Hz, 4 G. Kapsling IP 67 iht. IEC 529 og DIN Pressostathuset er fremstillet i malet trykstøbt aluminium (GD-AlSi 12). Dækslet monteres med fire skruer. For at hindre at dækslet går tabt ved afmontering er det fæstnet med en strop. Kapslingen kan plomberes med sikringstråd. Kabelindgang Pg 13.5 beregnet for montering af kabel med diametre fra 5 til 14 mm. Identifikation Apparatets typebetegnelse og bestillingsnummer er præget i siden. Skalanøjagtighed KPS 31: ±0.2 bar KPS 33: ±0.3 bar KPS 35: ±0.5 bar KPS 37: ±1.0 bar KPS 39: ±3.0 bar KPS 43: ±1.0 bar KPS 45: ±4.0 bar KPS 47: ±6.0 bar Middelværdi af smækpunktsvariation efter koblinger Fig. 4. d.c.-belastning Kurven A: maksimal belastning. Skraveret areal B: tilladelig belastning for kontaktens guldbelægning. KPS 31: ±0.1 bar KPS 33: ±0.2 bar KPS 35: ±0.3 bar KPS 37: ±0.4 bar KPS 39: ±0.7 bar KPS 43: ±0.2 bar KPS 45: ±1.0 bar KPS 47: ±1.5 bar Medieberørte materialer KPS 31, 33 Bælgkapsel: Dybtræksplade, materiale nr (DIN 1624) Bælg: Rustfast stål, materiale nr (DIN 17440) Trykstuds: Stål C20, materiale nr (DIN 1652) KPS 35, 37,39 Bælg: Rustfast stål, materiale nr (DIN 17440) Trykstuds: Messing W.nr (DIN 17660) KPS 43, 45, 47 Mernbrankapsel: Forniklet messing, DIN Cu/Ni 5 (DIN 1756) Membran: Nitril-butadien gummi 4

5 Funktion 1. KPS 31 Kontakterne 1-2 slutter, mens 1-4 bryder, når trykket falder under den indstillede områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage til udgangsstillingen, når trykket igen stiger til områdeværdien plus differensen (se fig. 8). I. Alarm for faldende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi. II. Alarm for stigende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi plus differensen. Mekanisk differens Fig Øvrige KPS-pressostater Kontakterne 1-4 slutter, mens 1-2 bryder, når trykket stiger over den indstillede områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage til udgangsstillingen, når trykket igen falder til områdeværdien minus differensen (se fig. 9). I. Alarm for stigende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi. II. Alarm for faldende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi minus differensen. Skalaindstilling Skalaindstilling Mekanisk differens Fig. 9 Eksempel 1 Når smøreolietrykket i en motor falder under 0.8 bar ønskes en alarm. Alarmen udløses via en lampe. Vælg KPS 31 (område 0 til 2.5 bar). Det mindst tilladelige smøreolietryk på 0.8 bar indstilles med områdespindlen. Differensen er fast 0.1 bar, dvs. at alarmen ikke forsvinder, før trykket stiger til 0.9 bar. Lampen tilsluttes pressostatens klemmer 1 og 2. Vælg KPS 45 (område 4 til 40 bar). Områdeværdien indstilles på 36 bar. Differensen på 6 bar indstilles efter nomogram fig. 10 til ca. 2 på differensskalaen. Den ønskede startfunktion fås ved at forbinde til pressostatens terminaler 1 og 2. Eksempel 2 Det normale driftstryk i en kedel er 9 bar. Når trykket stiger til 10 bar ønskes en alarm via en tilsluttet klokke. Vælg KPS 37 (område fra 6 til 18 bar). Pressostatens områdeværdi indstilles på 10 bar, differensen på 1 bar. Klokken forbindes til terminalerne 1 og 4. Eksempel 3 Trykket i en startluftbeholder ønskes reguleret med en kompressor styret af en KPS pressostat, således at trykket ligger mellem 30 og 36 bar. 5

6 Mål og vægt Vægt: KPS ca. 1.0 kg KPS ca. 1.3 kg Tilbehør Omløber med nippel Omløber med nippel Reduktionsstykke Del Beskrivelse Best.nr G 3/8 omløber, nippel og pakning (10 mm udv.) til lodning G 3/8 omløber, nippel og pakning (10 mm udv./ 6.5 mm indv. diam.) til svejsning G 3/8 x 7/16-20 UNF (1/4 flare) reduktion med pakning Muffe G 3/8 x 1/8-27 NPT med pakning Nippel G 3/8 udv. x 7/16-20 UNF (1/4 flare) Nippel G 3/8 A - 1/4 NPT med pakning Muffe G 3/8 x 1/4-18 NPT med pakning Nippel Dæmpesløjfe G 1/4 A x G 3/8 A G 1/4 A x udv. M10 x 1 med pakning Dæmpesløjfe med 1/4 flare omløbere og 1 m kobberkapillarrør. Anvendes dæmpesløjfe i forbindelse med apparater med 3/8 RG tilslutning, kræves ydermere reduktionsstykke, bestillingsnummer 993N3551. Oplysninger om længder af kapillarrør fås ved henvendelse til Danfoss. Dæmpesløjfe Dæmpesløjfe med G 3/8 omløber og 1.5 m kobberkapillarrør Dæmpesløjfe med armering Dæmpesløjfe med G 3/8 omløbere og 1 m armeret kobberkapillarrør. Standard pakning medfølger

7 Montage Montage KPS-pressostaterne er forsynet med en konsol af 3 mm jernplade til fastgørelse. Apparaterne bør ikke monteres selvbærende på trykstudsen. Tryktilslutning Montering eller afmontering af trykledning bør kun foretages ved samtidigt at holde kontra på trykstudsens nøgleflader. Dampanlæg Det anbefales at indskyde en vandfyldt rørsløjfe for at forhindre trykelementet i at blive for varmt. Sløjfen kan f.eks fremstilles af 10 mm kobberrør som vist på fig. 5. Indstilling Pressostatens dæksel aftages, låseskruen 5 (fig. 6) løsnes, hvorefter området indstilles på spindelen 1 med samtidig aflæsning på skalaen 2. På apparater med indstillelig differens indstilles denne på spindelen 3. Den opnåede differens kan enten aflæses direkte på skalaen 4, eller for typerne KPS 43, 45, 47 bestemmes ved aflæsning af skalaværdien og anvendelse af nomogrammer fig. 1, 2, 3 (side 3). Bemærk: arbejdslinien til bestemmelse af differens må ikke passere de mørke felter i nomogrammerne. Fig Områdespindel 2. Områdeskala 3. Differensspindel 4. Differensskala 5. Låseskrue Fig. 5 Vandfyldte anlæg Vand i trykelementet er ikke skadeligt, men i tilfælde af frost kan et vandfyldt trykelement sprænges. For at imødegå dette kan man evt. lade pressostaten arbejde på en luftpude. Valg af differens En passende differens er nødvendig for at opnå en hensigtsmæssig automatisk drift af anlægget. For lille differens giver korte køreperioder med risiko for pendling, mens for stor differens medfører store tryksvingninger. El-tilslutning KPS pressostaterne er forsynet med en Pg 13.5 kabelforskruning, der kan anvendes til kabeldimensioner fra 5-14 mm. Kontaktfunktionen fremgår af fig. 7. Mediebestandighed Der henvises til den anførte oversigt over medieberørte materialer (side 4). Såfremt mediet er søvand anbefales typerne KPS 43, 45, 47. Pulsationer Såfremt trykmediet er overlejret med kraftige pulsationer, som forekommer f.eks i automatiske sprinkleranlæg (brandsikring), brændstofsystemer til dieselmotorer (fortryksledning), eller hydrauliske systemer (f.eks propelleranlæg), anbefales brug af typerne KPS 43, 45, 47. Det maksimalt tilladelige pulsationsniveau er 120 bar for disse typer. Fig. 7 7

8 Termostater Tekniske data og bestilling Ved bestilling angives type og bestillingsnummer Indstillingsområde Egen diff. indstillelig/ fast Egnet følerlommelængde (se under Tilbehør ) Max. følertemperatur Kapillarrørlængde Best.nr. Type KPS med fast sensor KPS med fjernføler C C mm m C L L KPS L KPS L KPS L KPS L L KPS L L KPS L KPS L KPS L KPS L L KPS L L KPS L L KPS L KPS L ) KPS L KPS L KPS L KPS L KPS L L KPS L KPS L L KPS L L KPS L L KPS L L KPS L KPS L KPS L L KPS L ) KPS 83 Termostat med max. reset KPS med fjernføler og armeret kapillarrør El-tilslutning KPS termostaterne er forsynet med en Pg 13.5 kabelforskruning, der kan anvendes til kabeldimensioner fra 5 til 14 mm. Kontaktfunktionen fremgår af fig. 5. Fig. 5 8

9 Tekniske data Kontaktbelastning (Vekselstrøm): (når Au overfladen er brændt af) Ohmsk belastning: 10 A, 440 V, AC-1 Induktiv belastning: 6 A, 440 V, AC-3 4 A, 440 V, AC-15 Startstrøm max. 50 A (blokeret rotor). Omgivelsestemperatur: 40 til +70 C Vibrationssikkerhed Vibrationsstabil i området 2-30 Hz, amplitude 1.1 mm og Hz, 4 G. Kapsling IP 67 iht. IEC 529 og DIN Termostathuset er fremstillet i malet trykstøbt aluminium (GD-AlSI 12). Dækslet er fæstnet med fire skruer, og for at hindre at det går tabt ved afmontering er det fæstnet med en strop. Kapslingen kan plomberes med sikringstråd. Kabelindgang Pg 13.5 beregnet for montering af kabel med diametre fra 5 til 14 mm. Fig. 1 Kurven A: maksimal belastning. Skraveret areal B: tilladelig belastning for kontaktens guldbelægning Kontaktsystem Enpolet omskiftekontakt (SPDT). Kontaktmateriale: Guldbelagt sølvkontakt. Jævnstrøm:12 W, 220 V, DC-13 (Se fig. 1) Identifikation Apparatets typebetegnelse og bestillingsnummer er præget i siden. Skalanøjagtighed KPS 76: ±3 C KPS 80: ±3 C KPS 77: ±3 C KPS 81: ±6 C KPS 79: ±3 C KPS 83: ±6 C Smækpunktsvariation efter koblinger KPS 76-83: skridning max. 2 C. Funktion Valg af differens En passende differens er nødvendig for at opnå en hensigtsmæssig automatisk drift af anlæget. For lille differens giver korte køreperioder med risiko for pendling, mens for stor differens mefører store temperatursvingninger. Differensbegreber Den mekaniske differens (egendifferensen) er den differens der indstilles på termostatens differensspindel, mens den termiske differens (arbejdsdifferensen) er den differens anlægget arbejder med efter idriftsætning. Den termiske differens er altid større end den mekaniske differens og afhænger af tre faktorer: 1) Mediets hastighed, 2) Hastigheden i mediets temperaturændring, 3) Varmetransmissionen til føleren. Termostatfunktionen Kontakterne 1-4 slutter mens 1-2 bryder når temperaturen stiger over skalaindstillingen. Kontakten skifter tilbage til udgangsstilling, når temperaturen falder til skalaindstillingen minus differensen. Se fig. 6. I. Alarm for stigende temperatur udløses ved område-indstillings værdien. II. Alarm for faldende temperatur udløses ved område-indstillingsværdien minus differensen. Områdeindstilling Mekanisk differens Fig. 6 9

10 Mål og vægt KPS med fast føler Vægt: ca 1.2 kg (med 2 m kapillarrør) KPS med fjernføler og armeret kapillarrør Vægt: ca. 1.4 kg (incl. 2 m kapillarrør) Følerlomme længde A Føler længde L KPS med fast føler Vægt: ca. 1.0 kg Messing Dykrør A mm Bemærk: alle følerlommer leveres uden pakskrue, pakninger og skiver Gevind B Messing 65 1/2 NPT 060L Messing Messing Messing Messing /2 NPT G 1/2 A G 3/8 A G 1/2 A (ISO 228/1) 1/2 NPT G 1/2 A G 1/2 A (ISO 228/1) G 3/4 A (ISO 228/1) G 1/2 A G 3/4 A (ISO 228/1) G 1/2 A G 1/2 A (ISO 228/1) G 3/4 A (ISO 228/1) Best.nr. Dykrør A m 060L L L L L L L L L L L L L Messing 250 G 1/2 A 060L Messing 330 G 1/2 A 060L Messing 400 G 1/2 A 060L Gevind B Best.nr. Steel 18/8 75 G 1/2A 060L Steel 18/ G 1/2 A 1/2 NPT 060L L Steel 18/8 160 G 1/2 A 060L Steel 18( G 1/2 A G 3/4 A 060L L Del Beskrivelse Best.nr. Clamping band Til KPS termostater med fjernføler (L = 392 mm) Heat-conductive compound (4.5 cm 2 tube) Til KPS-termostater hvis føler monteres i følerlomme. Fyldes i følerlommen for at forbedre varmeovergang mellem lomme og føler. Anvendelsesområde for pasta: 20 til +150 C, kortvarigt op til 220 C. 041E0114 Gasket set Til KPS termostater uden armeret kapillarrør 060L Gasket set Til KPS termostater med armeret kapillarrør 060L

11 Montage Montage Placering af apparat: KPS termostaterne er konstrueret til at kunne modstå de rystelser, der kan forekomme i f.eks skibe, på kompressorer og fra større maskinanlæg. KPS termostater med fjernføler er forsynet med en konsol af 3 mm jernplade for fastgørelse på skot eller lignende. KPS termostater med stavføler monteres selv-bærende på følerlomme. Mediebestandighed Materialespecifikationer for følerlommer. Følerlomme messing Røret er fremstillet af Ms 72 jf. DIN 17660, gevindstykket er fremstillet af So Ms 58Pb jf. DIN Følerlomme rustfast stål 18/8 Materialebetegnelse jf. DIN Placering af føler Føleren bør anbringes så dens længdeakse er vinkelret på strømningsretningen. Den aktive del af føleren er Ø 13 mm x 50 mm ved termostater med fast føler og med 2 m kapillarrør. Denne længde er 70 mm ved de øvrige termostater (5 og 8 m kapillarrør). Medieforhold Den hurtige reaktion opnås med et medium, der har stor varmefylde og varmeledningsevne. Hvis man frit kan vælge medium vil det derfor være en fordel at vælge et medium hvor dette gælder. Endvidere har mediets strømningshastighed også betydning. (Optimal strømningshastighed for væsker er ca. 0.3 m/s). Tilladelige medietryk, se fig. 2. Indstilling Termostatens dæksel aftages, låseskruen 5 fig. 3 løsnes, hvorefter området kan indstilles med spindlen 1 med samtidig aflæsning på skalaen 2. På apparater med indstillelig differens indstilles denne på spindlen 3 med samtidig aflæsning på skalaen 4. Fig. 3 Messing Rustfast stål Fig. 2. Tilladelige medietryk på følerlommer som funktion af temperaturen 1. Områdespindel 2. Områdeskala 3. Differensspindel 4. Differensskala 5. Låseskrue Skalakorrektion Føleren i KPS termostaterne indeholder en såkaldt adsorptionsfyldning. Dermed berøres funktionen ikke, hverken når føleren er varmere eller når den er koldere end den øvrige del af det termostatiske element (bælg og kapillarrør). En adsorptionsfyld-ning er dog i nogen grad følsom overfor ændringer af bælgens og kapillarrørets temperatur. Under normale forhold er dette uden betydning. Skal termostaterne imidlertid anvendes under ekstreme omgivelsestemperaturer vil der forekomme en skalaafvigelse for hvilken der kan kompenseres som angivet: Skalakorrektion = Z x a Z findes ved hjælp af fig. 4, mens a angiver korrektionsfaktoren i henhold til tabellen nedenunder. Type Reguleringsområde C Korrektionsfaktor a for termostater med fast føler med 2 og 5 m kapillarrør KPS KPS med 8 m kapillarrør KPS KPS KPS KPS Fig. 4 Faktor for skalaafvigelse Relativ skalaindstilling i % 11

12 Eksempler Eksempel 1 Dieselmotor med kølevandstemperatur på 85 C (normaltilstand). Man ønsker en alarm udløst hvis kølevandstemperaturen overskrider 95 C. Vælg termostat KPS 80 (område C). Indstilling på hovedspindel: 95 C. Indstilling på differensspindel: 5 C. Den ønskede alarmfunktion fås ved at forbinde til termostatens klemmer 1-4. Efter at systemet har været i drift vurderer man om arbejdsdifferensen er tilfredsstillende og foretager eventuel korrektion. Eksempel 2 Find den nødvendige skalakorrektion for en KPS 80, indstillet på +95 C ved 50 C omgivelsestemperatur. Den relative skalaindstilling Z findes efter følgende formel: Indstillingsværdi - min skalaværdi x 100 = % maks. skalaværdi - min. skalaværdi Relativ skalaindstilling: x100 = 50% Faktor for skalaafvigelse Z (jvf. fig. 4 side 11), 0.7 Korrektionsfaktor a (tabel under fig. 4 side 11) = 2.4 Skalakorrektion = Z a = = 1.7 C KPS indstilles på = 96.7 C 12 Danfoss A/S (IA-MO / jmn),

Pressostater og termostater, type KP og KPI

Pressostater og termostater, type KP og KPI Pressostater og termostater, type KP og KPI Indhold INDUSTRIAL CONTROLS Side Pressostater KP 35, KP 36, KPI 35, KPI 36 and KPI 38 Fordele...2 Beskrivelse...2 Definition...2 Bestilling...3 Tekniske data...3

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000. Order no.: FDK:521H0547

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000. Order no.: FDK:521H0547 s Håndbog SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler type SONOKIT 2-spors DN 200 - DN 4000 [ ] Order no.: FDK:521H0547 - A5E00253179 *085R9366* Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Placering...

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK

HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK FLEKSIBLE FORBINDELSER GUMMIKOMPENSATOR 1.0 STÅLKOMPENSATOR 2.0 SANITÆR-STÅLKOMPENSATOR 3.0 MURGENNEMFØRING 4.0 TEKNISK INFO 5.0 HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK 1.0 GUMMIKOMPENSATOR STENFLEX GUMMIKOMPENSATOR

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-TI Kontaktorer og Motorværn CI 6-50. Teknisk brochure

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-TI Kontaktorer og Motorværn CI 6-50. Teknisk brochure MKING MODERN LIVING POSSIBLE CI-TI Kontaktorer og Motorværn CI 6-50 Teknisk brochure Indhold Side Ci 6-50...3 CI 6-30 med MP tilslutninger...4 CI 9 EI - 30 EI...6 CI 9 DC - 30 DC...7 Hjælpekontaktorer

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand 2 TEKNISK VEJLEDNING 03/2011 Indhold Systembeskrivelse og anvendelser Systembeskrivelse...4

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler

eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler RESOL DeltaS B Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring Læs vejledningen omhyggeligt igennem, så du får det optimale udbytte af apparatet. DeltaS

Læs mere

Alarmér, Kontrollér og regulér med Trimod Besta niveau switche

Alarmér, Kontrollér og regulér med Trimod Besta niveau switche NIVEAU SWITCH 2 APLIKATIONS EKSEMPLER Alarmér, Kontrollér og regulér med Trimod Besta niveau switche Kontakt, flange og flydere er valgt udfra de opgivne procesparametre og de ønskede funktioner. Dette

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68 IF CUS I dette nummer: Nyhed, Contrinex induktiv føler, Serie 700 - aktuatorsensor Contrinex fotoceller Produktoversigt Fortsættelse af artikel om gode råd for indbygning af induktive følere Jacob svømmekontakter

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere