Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11"

Transkript

1 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan Bilag 1 April 2007

2 KAPACITETSPLAN Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni 2005 med virkning fra 1. januar 2007 og Sundhedsstyrelsens tilhørende vejledning skal kommunerne stille et tilbud om vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til rådighed for kommunens børn og unge under 18 år. Der har fra 1. januar 2004 været frit valg på området med en tilslutningsprocent til Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune på 99 % for aldersgruppen 0 15 år og 90 % for de årige. Børne- og Ungdomstandplejen har siden 1990, hvor det blev klart, at der som følge af et stigende børnetal i Københavns Kommune, ville opstå kapacitetsproblemer, løbende samarbejdet med det tidligere væsen, den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning og nu Børne- og Ungdomsforvaltningens Plads- og kapacitetsstyringskontor samt Bygningskontoret om kapacitetstilpasninger af Tandplejens klinikstruktur. Efter den seneste strukturomlægning, hvor Tandplejen organisatorisk er placeret i Børne- og Ungdomsforvaltningen, vil samarbejdet om den nødvendige klinikudbygning, nu med fokus på de nye byområder, blive enklere. Sideløbende med sikringen af den fornødne klinikkapacitet, har det været hensigtsmæssigt at foretage en omstrukturering med henblik på etablering af større, fagligt, ledelses- og ressourcemæssigt mere bæredygtige klinikker. Som følge heraf er en del af de eksisterende små og driftsmæssigt uhensigtsmæssige tandklinikker blevet nedlagt. Fremadrettet har Tandplejen sammen med Plads- og kapacitetsstyringskontoret og bygningskontoret i Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet nærværende forslag til kapacitetsplan på klinikområdet for årene Principper for udbygning og omstrukturering Kapacitetstilpasningerne tager udgangspunkt i befolkningsprognoserne og bygger på veldokumenterede tandlægefaglige og ledelsesmæssige begrundelser med henblik på en effektiv organisatorisk opbygning af Tandplejen. Placeringen af tandklinikkerne er desuden foretaget med udgangspunkt i det, der har været fysisk muligt på de enkelte skoler. Herudover anvendes følgende principper for udbygning og omstrukturering: 2

3 Udbygning af klinikkapaciteten svarende til behovet. Behovet for personale- og klinikkapacitet fastlægges ud fra den registrerede tandsundhed, således at der i de områder i byen med den dårligste tandsundhed behandles 1000 børn og unge pr. behandlerteam (klinikenhed/stol), medens der på de klinikker, hvor tandsundheden er bedst, tilsvarende behandles 1400 børn og unge pr. behandlerteam/klinikenhed. Der sker en løbende overvågning og vurdering af tandsundheden. På tandreguleringsområdet anbefaler Sundhedsstyrelsen minimumsenheder med 1-2 specialtandlæger, 1-2 tandplejere og ca. 8 klinikassistenter. En sådan enhed nødvendiggør klinikstørrelser på minimum 6 stole. Nye klinikker etableres med minimum 3, gerne 4 behandlingsenheder af følgende årsager: - Klinikker med 3 eller flere stole er driftsmæssigt mere hensigtsmæssige og mindre sårbare end små klinikker. - Optimering af ressourceudnyttelsen. Børne- og Ungdomstandplejen har over en årrække været i gang med en omstrukturering med øget grad af uddelegering af opgaver fra tandlæger til tandplejere og klinikassistenter. Dette forudsætter, at behandlerteamet arbejder på større tandklinikker med flere behandlingsenheder. De fleste eneklinikker er nedlagt samtidig med etableringen af de større klinikker. - Kostbare miljøkrav. Der stilles fra samfundets side stadigt større krav til opfyldelsen af omkostningstunge miljøstandarder på tandklinikker. Det er forholdsmæssigt billigere at opfylde miljøkravene jo større klinikkerne er. - Kvalitetssikring af tandplejeydelsen. Tandplejens krav til kvalitet af de leverede ydelser sikres bedst, når personalet arbejder i større teams, hvor der er mulighed for en løbende faglig dialog og en gensidig evaluering. - Rekruttering af personale. I de senere år har Børne- og Ungdomstandplejen i hele landet haft vanskeligt ved at rekruttere og fastholde især tandlæger. De yngre tandlæger stiller krav til at arbejde i større faglige miljøer med kolleger på samme arbejdsplads. Små og utidssvarende klinikker nedlægges. De små klinikker er driftsmæssigt dyre og sårbare og opfylder ikke kravene til en bæredygtig enhed jfr. ovenfor. Etablering af undersøgelsesklinikker på specialskolerne. Tandbehandlingen af børn med blandt andet funktionshæmning udføres mest effektivt så tæt på børnenes vante miljøer som muligt. Desuden giver undersøgelsesklinikker på specialskolerne bedre mulighed for at udnytte Tandplejens specialuddannede kliniske personale, endvidere begrænses kørselsudgifterne til handikapkørsel af en del af børnene. 3

4 2. Snitflader mellem anlægsbudgettet og Børne- og Ungdomstandplejens driftsbudget I forlængelse af den hidtidige praksis dækkes udgifterne til udbygning af klinikkapaciteten på skoler, der udvides, og udgifterne til etablering af helt nye klinikker via anlægsbudgettet på skoleområdet (Børneplanen) dog således at kun udgifterne til etablering af selve bygningsskallen inkl. grundlæggende installationer afholdes via anlægsbudgettet. Udgifterne til montering af tandklinikkerne (stole, behandlingsudstyr, specialindretning mv.) afholdes via Børne- og Ungdomstandplejens monteringsbudget (driftsmidler), ligesom udgifter til renovering af eksisterende klinikker, IT-udgifter mv. 3. Økonomi I overensstemmelse med snitfladerne beskrevet ovenfor, forudsættes udgifterne til renovering af eksisterende klinikker samt udgifterne til udskiftning af eksisterende udstyr/anskaffelse af udstyr til nye klinikker, finansieret via Børne- og Ungdomstandplejens løbende driftsbudgetter. Udgifterne til etablering af selve lokalerne til nye klinikker forudsættes finansieret via Børne- & Ungdomsforvaltningens anlægsbudget. På baggrund af forslaget til Kapacitetsplan kan anlægsudgifterne til etablering af nye klinikker for perioden opgøres til i alt 12,0 mio. kr. Udgifterne vil indgå i forhandlingerne om Børneplan Forslag til kapacitetsplan Kapacitetsplanen beskriver forslag til planlagte ændringer/udbygninger i perioden , herunder nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på enkelte af Børne- og Ungdomstandplejens eksisterende klinikker. Enkelte af de planlagte arbejder, er endnu ikke tidsmæssigt fastlagt, men gennemførelsen vil i praksis bl.a. afhænge af en nærmere koordinering med andre planer/overvejelser i forhold til de enkelte skoler, - herunder en koordinering i forhold til Genopretningsplanen på skoleområdet, etableringen af heldagsskoler mm. Det foreslås, at forslaget til Kapacitetsplan sendes til høring på skolerne. En klinikenhed svarer til 1 stol med tilhørende personale. 4

5 Distrikt Plan Økonomi Etablering af lokaler til nye klinikker, BUF s anlægsbudget, mio. kr. Tids plan Nørrebro Hellig Kors/ Blågård r Hellig Kors Blågårdskolen Jagtvejens Fensmarkskolen Vesterbro-Kgs. Enghave Ny skole på Teglholmen Valby Ålholm Etablering af ny tandklinik med 3 klinikenheder på en af skolerne til erstatning for de 2 eksisterende små klinikker Nedlæggelse af utidssvarende eneklinik efter etablering af ny tandklinik Nedlæggelse af utidssvarende eneklinik efter etablering af ny tandklinik Udvidelse af eksisterende tandklinik med et personalerum. Ny specialskole. Etablering af undersøgelsesklinik. Udgiften indgår i den bevilling til Fensmarkskolen, der blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. februar Etablering af tandklinik med 3 klinikenheder. Tandklinikken renoveres med bl.a. et venteværelse (2 eksisterende klinikenheder). 2,6 * * * 0,4 * ,6 2009/ 10 ** * Frejaskolen Etablering af undersøgelsesklinik. Søges koordineret med udvidelse af 0,4 * 5

6 specialklubben på Rughavevej. Vanløse- Brønshøj/Husum Tingbjerg Tandklinikken renoveres, 3 eksisterende klinikenheder. Koordineres med genopretningsplan og etablering af heldagsskole. ** 2008 Bispebjerg Utterslev Udvidelse med lokale til større sterilisation. * Amager Ørestad Etablering af tandklinik, 4 klinikenheder. 3,0 2009/ 10 Islands Brygge Peder Lykke n Sundbyøster Etablering af tandklinik, 4 klinikenheder. Udvidelse af tandreguleringsklinikken til i alt 6 klinikenheder. Herudover bevares 1 klinikenhed til den generelle tandbehandling på skolen. Koordineres med genopretningsplan. Tandklinikken nedlægges, når tandklinikken på Gerbrand er færdig. 3,0 2009/ / Højdevangens Amager Fælled Den midlertidige tandklinik nedlægges, når tandklinikken på Ørestad er færdig. Tandklinikken nedlægges, når tandklinikken på Islands Brygge er færdig. Samlet udgift (BP 2) 12, * projektet er pt. ikke tidsmæssigt fastlagt ** BUT s monteringsbudget (driftsmidler) 6

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Stig M. Knudsen & overtandlæge Irene Lund Dato: 3. juni 2008 Sagsid.: - Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen.

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen. 1 I august 2008 besluttede økonomi- og erhvervsudvalget i Struer, at Struer Kommune skulle tage initiativ til at undersøge mulighederne for etablering af et fælleskommunalt samarbejde om tandreguleringsservice

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 16-03-2015 17:10 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 16-03-2015 17:10 1(Åben) Det gode liv i nye rammer,

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 De Offentlige Tandlæger Beretning 2012-2014 1 De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk... 4 1.1 Bestyrelsens sammensætning og møder... 4 1.2 Medlemsrekruttering...

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere