SAFARI LODGE KNUTHENBORG VÆRELSE MED INDSIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAFARI LODGE KNUTHENBORG VÆRELSE MED INDSIGT"

Transkript

1 SAFARI LODGE KNUTHENBORG VÆRELSE MED INDSIGT // BILAG TIL LOLLAND KOMMUNES ANSØGNING OM FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME - PROJEKTGRUPPE: LOLLAND KOMMUNE / KNUTHENBORG SAFARI PARK / ETN ARKITEKTER

2 KOLOFON PROGRAM: Program for ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme er udarbejdet af Knuthenborg Safaripark, Lolland Kommune og ETN Arkitekter Forår 2015 TEGNINGER & GRAFISK DESIGN: ETN Arkitekter BILLEDER: KONTAKT: Knuthenborg Safaripark og ETN Arkitekter/ Lolland Kommune Lolland Kommune Jernbanegade Maribo. Kontaktperson: Jørgen Nielsen / Knuthenborg Safaripark Birketvej Bandholm Telefon: Kontaktperson: Christoffer Knuth / INDHOLD OVERSIGTSPLAN 04 IDÉ 05 BAGGRUND 05 HISTORIE 05 TURISME 05 PROJEKTOMRÅDET 06 STEDET/ 3 LANDSKABER 07 SAFARI LODGE / VÆRELSERNE 08 KYSTVÆRELSER 10 HERREGÅRDSVÆRELSER 11 SKOVVÆRELSER 13 BAGGRUNDS MATERIALE 14 de eksotiske dyr 02

3 den romantiske have det lollandske kystlandskab 03

4 DYREGRUPPER Knuthenborg er som attraktion lagt an på de eksotiske dyr i den engelske have. Således ønsker Knuthenborg også at fremstå i fremtiden. Kernen er de afrikanske dyr, de asiatiske dyr og i mindre grad de nordamerikanske dyr. For at understøtte intentionen om at skabe et bindeled mellem det lollandske landskab og Safariparkens eksotiske dyr udvikles et nyt område i tilknytning til Safari lodgen med danske dyr. I det danske område arbejdes der med gamle danske racer som europæisk bison (Visent), kronvildt, og vildsvin. Dyrene vil gå i indhegnede områder i tæt tilknytning til publikumsarealerne. Staldbygninger placeres så lidt synlig som muligt og længst væk fra overnatningsfaciliteterne. Indgang Bandholm Porten TEMA: klappedyr PROJEKTOMRÅDE SAFARI LODGE / VÆRELSERNE DANMARK/ NORDEN Slottet ASIEN TEMA: fugle Skovriddergården AMERIKA Flintehuset AFRIKA FAKTA: KNUTHENBORG SAFARIPARK Limpopo/ småland Udover at være Danmarks største herregårdshave er Knuthenborg Park også en af Nordeuropas største safariparker med over 1000 dyr fordelt på 660 ha og op mod besøgende om året. Parken indeholder udover dyreoplevelserne, kiosker, butikker og et stort legeområde med bl.a. Danmarks største naturlegeplads. 04 Indgang Maglemer Porten Oversigtsplan over Knuthenborg Safaripark med temaer samt projektområdet.

5 Christoffer Knuth, direktør for Knuthenborg Safaripark Knuthenborg Safaripark har de seneste år haft voksende besøgstal. I 2014 som den eneste større zoologiske attraktion i Danmark. Den primære årsag er et skarpt fokus på de traditionelle værdier som store åbne arealer, med store flokke af dyr samt en smuk og velplejet landskabshave, suppleret af store investeringer i et nyt afrikansk inspireret legeland. På denne måde tilbyder Knuthenborg både dyr og leg til sommerturisten. Der er ingen tvivl om, at fremtiden for de større attraktioner tilhører dem som foretager store investeringer, har et meget skarp fokus på omkostninger og tilbyder komplette pakker bestående af både overnatning og oplevelser. Knuthenborg har de seneste år ligeledes haft en stor stigning i lejrskoleproduktet og i forespørgslerne på overnatningsmuligheder. På nuværende tidspunkt kan vi ikke honorere sidstnævnte, hvilket er en udfordring i forhold til en række af de helt store attraktioner i Danmark. Knuthenborg Safari Lodge vil give os muligheden for at indlogere rigtig mange gæster og vil dermed trække vores samlede produkt op på et højere niveau. Vi har ikke tidligere ønsket at etablere overnatning, idet vi ikke har kunnet tilbyde noget unikt. Knuthenborg Safari Lodge vil med sin placering,i det yderste område af safariparken helt ude ved kysten til Smålandshavet, have mulighed for at give gæsterne en unik oplevelse. Dette ses helt klart som en konkurrencefordel for Knuthenborg. Det vil skabe øget omsætning ikke bare til Knuthenborg Safaripark, men også til Lolland-Falster, idet folk vil blive en dag eller to ekstra. Da Knuthenborg Safaripark er en en-dagsoplevelse vil overnatningen være med til at skabe besøg i de omkringliggende attraktioner og byer. Knuthenborg Safaripark IDÈEN Knuthenborgs smukke placering ud til Smålandshavet rummer et uudnyttet potentiale i relation til Lollands særlige natur og kystlandskab. I den store herregårdshave er oplevelsen af både det romantiske engelske haveanlæg og de eksotiske dyr smukt iscenesat. Dette er i høj grad også bærende for den store succes som haven nyder. Men bevidstheden og koblingen til lige præcis Lollands nordkyst og de potentialer som rummes her kan udnyttes bedre for således at skabe en helt unik ekstra oplevelse i Knuthenborg. Fjern alt overflødigt og lad naturen og dyrenes tilstedeværelse være bærende for oplevelsen det er visionen for projektet Knuthenborg Safari Lodge. Projektet omfatter etableringen af op til 165 tematiserede overnatningshytter (i projektet kaldet værelser) og tilhørende konference og spisefaciliteter. Vi ønsker at udvikle Knuthenborg Safari lodge, der er et overnatnings- og konferencekoncept som placeres på kanten af parken i skoven og på begge sider af diget ud mod kyststrækningen. Projektets idéudvikling bygger på 2 principper: 1) Det eventyrlige oplevelsen af at være i den eksotiske park skal være troværdig og lærerig 2) Det simple et fravalg af traditionel luksus, men tilvalg af kvalitet og autensi tet og udvidet naturoplevelse, både den stedsbudne og den eksotiske. At overnatte i Safariparken skal være en blanding af det eventyrlige og det simple. At blive revet med af havens særlige stemning og oplevelsen af at komme bag kulissen med dyrerene. Samtidig skal opholdet være en klar oplevelse af at være til stede i naturen. At bo i meget simple rammer med udsigt over mark og kyst, mellem træer og med udsigt til stjernehimlen som det essentielle. Værelser som med få virkemidler og minimalt udstyr sætter stedet i scene og giver en følelse af nærvær og fællesskab. Projektet er en vigtig brik i oplevelsen og formidlingen af mødet mellem det naturlige og unikke lollandske kystlandskab, herregårdslandskabets karakteristiske agerbrugslandskab og den bevidste anlagte engelske romantiske have i selve Knuthenborg Park. Historie og Bagrundsmateriale Knuthenborg har siden 1969, hvor Safriparken blev etableret, vist hvordan man på moderne vis kan udnytte herregårdsarven på en nytænkende og dynamisk facon der har sikret herregårdshaven som en af Lollands største turistattraktioner, der årligt trækker op mod gæster. Sammen med havnen i Bandholm, som er den eneste tilbageværende privatejede industrihavn i Danmark og den store landbrugsvirksomhed viderefører Knuthenborg den historiske arv som en stor aktør på Lolland. Et led i den forsatte udvikling af Knuthenborg Safaripark som attraktiv destination for både turister, erhvervsliv og lokale besøgende er Lolland kommune og Knuthenborgs ønske om at udvikle anderledes konference- og overnatningsfaciliteter i parken. 05

6 KYSTVÆRELSER havbadet KYSTVÆRELSER KYSTVÆRELSER HERREGÅRDSVÆRELSER pumpestationen fo rsl ag SKOVVÆRELSER til SKOVVÆRELSER la nd sk ab sk ile jv f år Ø sp ste rå la n STRA NDB ESKY TTEL SESL INIE N ny plantet skov for sla skov Danske dyr gt il n ya fgr SAFARI LODGEN æn sni ng af dy rep ark Afrikanske dyr 06 Hovedplan over det fremtidige område for overnatningsmuligheder 1:2500

7 3 landskabelige rum / herregårdslandskabet / den romantiske have / kystlandskabet Det lollandske kystlandskab er også ved Knuthenborgs jorde reguleret med kilometervis af diger som tilbageholder det salte smålandhav fra at oversvømme det kulturhistoriske herregårdslandskab. Samtidig repræsenterer smålandhavet med sin store variation i flora og fauna også en både sart og kraftfulde oplevelse af det naturlige kystlandskab, som med sin store himmel og vidt strakte horisont bliver en smuk kontrast til de veldefinerede og bevidst planlagte række af oplevelser og overraskelser i Knuthenborgs romantiske haveanlæg. KYSTLANDSKABET DEN ROMANTISKE HAVE SAFARI LODGE HERREGÅRDSLANDSKABET En unik oplevelse Overnattende gæster skal have en supplerende oplevelse af at være noget særligt, at blive lukket ind bag kulissen at opdage den sande park eller have VIPstatus i forhold til dagsgæsterne. Gæsten skal nurses, men ikke bæres opholdet er en balancegang mellem at være på spejderlejer og spise gourmetmad / at opdage dyrene selv /og få særundervisning. Gæsten skal opleve at være helt alene og tilbagetrukket i sit værelse, men også at kunne søge fællesskabet så snart man ønsker dette eller tilfældigt bliver draget ind i fællesskabet fordi særlige events lokker stegning af vildsvinepølser over bål nattevandring til ulveanlægget, badetur i søbadet. etc. Værelserne tilpasses kystlandskabet og skovens udtryk. Værelserne er formede som en meget enkel og æstetisk oplevelse der fokuserer på naturoplevelsen som det mest nærværende indtryk. Det er det bevidste fravalg af luksus som er luksus!! Det er sanserne som er i spil. Små referencer til Knuthenborgs eksotiske oplevelser fastholder den eventyrlige oplevelse. At sove med kig til stjernehimlen og med lyden af ulvene der tuder eller tigerne der brøler er i sig selv en unik og særlig oplevelse Et mindre fælles aktivitetshus placeres i en lysning i skoven som velkomst til stedet. Stedet I parkens nordøstlige hjørne mod vandet og de åbne marker findes et område som i dag henligger udenfor publikumsarealerne, men som rummer en lang kyststrækning langs diget og skovbrynet samt en større lysning langs Østerå. Adgang til området foregår gennem parkens almindelige vej- og stisystem, men kan også nås uden for parkens afgrænsning. Skoven i området har forskellig karakter. Et stort areal mod øst, er plantet i tiden før parkens anlæggelse i 1870 og består hovedsageligt af gamle egetræer. Herefter findes er større areal med nåleskov og et område med yngre egetræer. Kyststrækning langs Knuthenborg Park ligger selvsagt inden for strandbeskyttelseslinjen og kystbeskyttelseslinjen. Havet på den anden side af diget er Natura 2000, Ramsar og EU Fuglebeskyttelsesdirektiv. Kysten er kunstigt reguleret med et dige som beskytter de lavtliggende jorde mod Smålandshavet. Diget løber fra Hunseå i vest og strækker sig mod øst forbi Knuthenborg Safaripark. Den lavtliggende skov bag diget er drænet via drænkanaler og en lille pumpestation er også placeret her. I forbindelse med pumpestationen fremkommer en lille kunstig sø. Diget holdes på plads med store sten og to steder rækker små pynte ud i vandet. Længere mod øst møder diget agerbrugslandskabet og mod vest, mod Bandholm Havn, ligger safariparken helt ned til vandet. Den af Realdania udarbejdede 100-årsplan for Knuthenborg Park ligger til grund for måden haven bearbejdes på i projektet Værelserne i Safari Lodgen placeres på kanten mellem de 3 landskaber og giver gæsten en helt særlig oplevelse af stedet. 07

8 udkig udkig Digeværelser stram placering ved diger udkig Herregårdsværelser stram og præcis placering indkig skovværelser organisk og løs placering lange kig gennem lanskabet parkering grusveje stier DIAGRAM Udsigt Diagram over ind- og udkig fra de forskellige værelser i de tre landskabsrum DIAGRAM Bebyggelse Princip for placering af de forskellige værelestyper i forhold til de tre landskabsrum DIAGRAM Bevægelse Princip for udformning af bevægelsesmønster KYSTVÆRELSET/ kystlandskabet Kystlandskabet er gennemreguleret omkring Knuthenborg, hvor langstrakte kunstige diger holder det salte vand væk fra marker og park. Men samtidig oplevelses landskabet også som naturligt med sine vidt strakter kyster og smukke horisont. Kystværelserne ligger på begge sider af diget og skuer udover den urørt natur - det Lollandske Smålandshav. HERREGÅRDSVÆRELSET/ herregårdslandskabet Herregårdslandskabets vidstrakte store vidder understreger deres økonomiske status og magt sammelignet med de omkringliggende bøndergårdes langt mindre marker. Viddernes landskabelige værdi blev dermed også et vidnesbyrd om gårdenes økonomiske status. Bølgende kornmarker og store vidder Herregårdsværelset ligger med ryg mod egeskoven, i skellet til de vidtstrakte marker. SKOVVÆRELSET/ Den engelske have Den engelske landskabspark kendes for sin naturnære stil, med snoede vej der bevæger sig i gennem haven vekslende mellem store vidder,lukkede skovpartier, solitære træer, søer og langstrakte kig over flere kilometer. Skovværelse ligger inde i den eksisterende skov og underbygger med sine grupperinger og kig mellem træerne principperne i den landskabelige engelske have. Man bevæger sig ad snoede stier og veje for at komme til sit værelse. SAFARI LODGEN/ Den solitære bygning i den engelske have Reception og fælles aktiviteteshus for værelserne. Der etableres landskabelige kig mod smålandshavet og til markerne 08

9 Kystværelserne 1 / illustration set fra Smålandshavet Kystværelserne 2 / illustration set fra Smålandshavet Kystværelserne 1 Kystværelserne 2 09

10 dige principsnit i kystværelse Kysttema underbygges af invendige vægfarver med motiver fra kysten facade i træ soveniche med himmellys Kystværelserne Kystværelserne er modsat skovværelserne revet ud af den iscenesættelse som parken repræsenterer. Hytternes placering på kanten af Knuthenborg med udsigt over smålandhavet og tæt adgang til vandet fastholder i særlig grad denne overnatnings mulighed som et helt særligt sted. Værelserne er placeret på begge sider af dige, og hævet over terræn på træstolper. Adgangen til digeværelserne sker via en ræbro som både fungerer som afgang og opholdsflader. Igen er udtrykket at hytterne et helt enkelt arkitektonisk greb og fraværet af luksus, men fokus på udsigt over vandet og til himlen det bærende element. værelse med udsigt mod vandet bad/toilet køjeværelse træbro Størrelse: 4 personers værelser / familieværelser til 6 personer Kystværelserne tegnes så opgradering til helårsværelser(hytter) er mulig. plan af kystværelse 10

11 facader i træ med stort vindue mod marken sovekabine facader i træ med træplateau ved indgang sovekabine trædæk værelse med udsigt over marker bad/toilet plan af herregårdsværelse Herregårdsværelser Principsnit i herregårdværelse Herregårdstemaet underbygges af indvendige vægfarver med motverver fra herregårdslandskabet Herregårdsværelserne er iscenesat langs kanten af den romantiske have, med udsigt over bølgende korn- og roemarker. Værelserne ligger som perler på en snor i modsætning til de mere tilfældigt og organisk placerede skovværelser. Her er der virkelig udsigt. Værelserne har sin egen lille adgangsplateau og hytterne er hævet over terræn, således at naturen for lov til at forsætte ind unde bygningen. Værelserne er indrettet med et enkelt greb. De indvendige vægoverflader udføres i varme jordfarver og er udvendigt i træ. Størrelser: 4 personers værelser/familieværelser til 6 personer Herregårdsværelser tegnes så opgradering til helårsbenyttelse er mulig. 11

12 Skovværelserne / illustration fra skoven skovværelserne 12

13 facade i træ med trædæk facade i træ hems opklappelig seng principsnit i skovværelse Skovtemaet underbygges af indvendige vægfarver med motviver fra det eksotiske afrika værelse med udsigt til skoven sovealkove køjerum plan af skovværelse Skovværelserne bad/toilet trædæk Som enkle klare figurer tænkes skovværelserne placeret i tilfældigt og organisk i mindre grupper alt efter skovlandskabets forløb. Skovværelserne er indrettet arkitektonisk helt simpelt. To store vinduer peger mod en særlig udsigt og op mod stjernehimlen og trætoppene. Oplevelsen af stedet er det primære, faciliteterne sekundære. Der er fortaget et fravalg af luksus og et tilvalg af nærvær. Små overraskelser i værelserne kobler oplevelsen af stedet til parkens tema. På bøjestangen hænger en flagermus. I gavlen er et lytterør der forstærker skovens lyde om natten etc. Udefra falder materialevalg og farver i et med naturen indefra kan Afrikas røde jord være inspirationen for interiøret. Reglen er dog at alt holdes æstetisk enkelt, men med et glimt af humor. Størrelse: 4-5 personers værelser samt familieværelser til 6 personer Et lille udvalg er helårsværelser. Sommerværelser tegnes så opgradering til helårsværelser(hyttet) er mulig. 13

14 BILAG BAGGRUND: Kyst Landskabet (det naturlige og umiddelbare) Meget forenklet er Lolland kendetegnet ved et intensivt dyrket agerlandskab omkranset af kystnær zone med varieret bredde afhængigt af jordens egnethed til landbrugsdrift. Smålandshavet har potentialet til at blive et af de helt store naturområder med national betydning både forskningsmæssigt, rekreativt og formidlingsmæssigt og for danske såvel som udenlandske turister. Øerne i Smålandshavet er af forskellig karakter og natur og derfor bør udviklingen af området ske efter nøje afvejning af øernes egnethed som kommende friluft område. Kystlinien har form af en dobbeltkyst med en række moræneøer forbundet ved fed og sandbarrierer. Bag den fremskudte kystlinie ligger laguneagtige fladvande, som igen glider over i strandenge og moser. På Lolland-Falster siden rager de højeste partier af et druknet morænelandskab op som større øer, hvis kyster veksler mellem fladstrand og lave klinter. Hele området er et vigtigt raste og yngleområde for vandfugle, og den lille tandhval, marsvinet, yngler også her, ligesom der er landgangsplads for sæler. Uddrag fra: Landskabet uddrag fra Dansk Naturfredningforenings Fremtidens Natur i Lolland Kommune, BAGGRUND: Herregårdslandskabet (storhed) Ligesom herregårdshaven er behandlet under Realdania-kampagnen den historiske have er de lollandske karakteristiske herregårdslandskaber også sat under luppen igen under Realdania-kampagnen Mulighedernes Land samt med indgående formidling hos Museum Lolland Falster. For at markere markskel og holde kvæg og får inde på marken og vildtet udenfor indhegnede man på bøndergårdene de enkelte marker. Mange større herregårde, som eksempelvis Knuthenborg, satte kun hegn i yderskellene om deres jorder, hvorved herregårdsmarkernes storslåede vidder blev endnu tydeligere i sammenligning med de omkringliggende bøndergårdes langt mindre marker. Viddernes landskabelige værdi blev dermed også et vidnesbyrd om gårdenes økonomiske status. Bølgende kornmarker og store vidder, som omkranser hovedbygningen, er manges billede af en herregård. De store sammenhængende herregårdsmarker blev på 1800-tallets herregårde vidnesbyrd om gårdens rigdom og om det herskabelige liv, der udfoldede sig i hovedbygningernes stuer. Elementer som kan/skal indarbejdes i skovarealerne efter 100 års planen anvisninger: Klemme den snoede vej med støttende beplantning med trægrupper. Arbejde med åbninger mod særlige perspektiver som skal være rene sprækker uden små forstyrrende træer. BAGGRUND: Den romantiske have (eventyret, illusionen) Parken er anlagt i slutningen af 1870 erne som en engelsk landskabshave. Denne landskabshave er fundamentet for og rammen om Knuthenborg oplevelsen. Landskabsparken er dermed retningsgivende i forhold til placering, omfang og fysisk fremtoning af alt nybyggeri, beplantning, anlæg og faciliteter, hvad enten der er tale om nyetableringer eller renovering af eksisterende anlæg, bygninger, parkområder mv. Parken er bag en 7 km lang granitmur - anlagt som en romantisk have efter tegninger af havearkitekt Edward Milner i perioden 1860 til ca I forbindelse med at haven har været en del af Realdanias kampagne den historiske have i er der blevet udarbejdet en 100 års plan som i al sin enkelhed er fokuseret på at hente de oprindelige kvaliteter fra parkens anlæggelse frem den romantisk haves kvaliteter. 100 årsplanen bygger på en række eksempler som skal danne erfaring og netop eksempel for den fremtidige udvikling af parken. Princippet for den romantiske have er at turen rundt i haven hele tiden skal åbne nye og gerne overraskende perspektiver: til et slot, til et langt landskabskig (det lånte landskab) eller til trægrupper, (giver dybde som en teaterkulisse) Den engelske landskabspark kendes for sin naturnære stil, hvor store åbne vidder veksler med lukkede skovpartier, solitære træer, søer og langstrakte kig over flere kilometer. Haven er anlagt så den fornemmes uendelig og sådan, at man på intet tidspunkt har overblik over hele parkanlægget. Ved hjælp af vekslen mellem åbent og lukket landskab samt veje, der snor og slynger sig, tilstræbes det at kun ét eller få elementer er synlige på samme tid. Parkens indretning skal bibringe gæsten en fornemmelse af at være på en uforudsigelig rejse fyldt med overraskelser og vekselvirkninger. 14

15

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Knuthenborg Park & Safari

Knuthenborg Park & Safari Knuthenborg Park & Safari Matematik trin 1 avu Almen voksenuddannelse Onsdag den 13. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Knuthenborg Park & Safari Matematik trin 1 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 202 Offentligt Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland v/trine Kristoffersen, Teamleder Planer og Kort Den 14. januar

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

På kanten mellem by og land

På kanten mellem by og land På kanten mellem by og land Indhold Diagrammer Ryslinge Skulpturpark 3 Inddeling af områder 4 Indgang 5 Stisystem 6 Beplantning 7 Indkig 8 Udsigt 9 Ophold 10 Beplantning Generelt 11 Indgang 12 Hegn 13

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Holmegaard Høj Den perfekte bolig

Holmegaard Høj Den perfekte bolig Holmegaard Høj Den perfekte bolig SMUKKE RÆKKEHUSE I NATURSKØNT OMRÅDE Billeder af bygningerne er ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer, da de ikke er færdigbygget. Der tages forbehold for ændringer

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

- en perle i Guldborgsund

- en perle i Guldborgsund - en perle i Guldborgsund Velkommen til en helt anden verden Opholdet starter med en smuk sejltur over Guldborgsund. Efter blot 4 minutter befinder du dig i en helt anden verden. Øens tætte vegetation

Læs mere

FORELØBIG 2. SKITSE FORSLAG

FORELØBIG 2. SKITSE FORSLAG Hestehoved Nakskov Fjord Maribosøerne Frilandsmuseet Fuglsang Guldborgsund FORSLAG TIL PLACERING AF 3 ER I FORBINDELSE MED ETN ARKITEKTER NOV. 2016 IDÉ Husene er forskellige men alle tre indeholder generel

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps

NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 05-11 EKSISTERENDE FORHOLD 05 / HISTORISK RIDS 07 / PAVILLONER I HAVEN 9/ STEDET

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

www.lakelagangolf.com

www.lakelagangolf.com Letterhead size c ar Med golfbane som hjerte, tegnet af en af verdens bedste golfbanearkitekter, Robert Trent Jones II, slår Lake Lagan Golf Resort dørene op for et mondænt, oplevelsesrigt og alsidigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL N AT U R C E N T E R VEJEN TIL ORÅDET it valg af afgangsprojekt tager udgangspunkt i fascinationen af Samsøs smukke og særlige natur. Naturen spiller en stor rolle for livet på Samsø, og mange turister

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Odense Å ud i det blå

Odense Å ud i det blå Odense Å ud i det blå Myndighedsprojekt 4 projekter langs Odense Å 1. Ellesumpen 2. Munke Mose 3. De hemmelige haver 4. Kulturbotanisk Have De hemmelige haver 10. oktober 2015 Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

33 NYE BOLIGER I JUELSMINDE STRANDHUSEVEJ 27 - PROJEKTFORSLAG

33 NYE BOLIGER I JUELSMINDE STRANDHUSEVEJ 27 - PROJEKTFORSLAG Intended for JAB Juelsminde Document Type 16sales1101070 Date 22 September 2016 33 NYE BOLIGER I JUELSMINDE STRANDHUSEVEJ 27 - PROJEKTFORSLAG Åbningstid: Mandag-, tirs & torsdag Onsdag Telefontid kl. 12-16

Læs mere

Nordfeld - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn

Nordfeld - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn Side 1 af 5 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Nordfeld Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 15 Nordfeld Udsnit og dele December

Læs mere

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne Agenda Forsøgsprojekterne og Regeringens udspil Bæredygtighed Hovedpunkter af analyse af de 10 forsøgsprojekter Betydning for lokalområdet Afslutning De 10 forsøgsprojekter

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

Lejrskole i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark udenfor normal åbning bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO!

Lejrskole i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark udenfor normal åbning bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Lejrskole i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark udenfor normal åbning bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Ulvehytten er en fantastisk spændende og anderledes overnatningsmulighed i Knuthenborg Safaripark. Herunder

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Hvornår Pris Primitivt og VILDT spændende!

Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Hvornår Pris Primitivt og VILDT spændende! Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Ulvehytten er fantastisk spændende og anderledes overnatningsmulighed i Knuthenborg Safaripark. Herunder finder I en række oplysninger,

Læs mere

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Kig fra færgen til Hjarnøs færgeleje. Landsbykatalog Hjarnø Hjarnø 1986-1997 Generalstabskort udarbejdet 1842-1899 Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Det gamle mejeri og forsamlingshus fortæller

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG

HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG BELIGGENHED ET MODERNE CENTRUM I EN HISTORISK BY Havneholmen ligger lige ud til vandet på Aarhus Ø. aarhusianere. En kort gåtur fra

Læs mere

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 11 i siv 1 2-1 12 2-3 2-2 12A 2 2A 13 14 3 7 8 15 4 5 10 9 6 39 33A 40B 41B 34 40 35B 37 33B 32B 35A 32A 32C 31 17 41A 18 38 16 40A 19 30 36 29 Anbefalet

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Jagt / Sigthseeing Limpopo Provins

Jagt / Sigthseeing Limpopo Provins Jagt / Sigthseeing Limpopo Provins Går man med planer om at gæste Sydafrika og kombinere jagt og sigthseeing er dette stedet. Lodgen er dansk ejet af Per Grunnet og hans kone som købte stedet for nu flere

Læs mere

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen Herberger langs Hærvejen Steder at stoppe op Stilen er simpel på herberget Nørrelide i Jelling. Væggene står rå og nøgne, uden isolering eller pynt, og rummets 24 senge er simple køjesenge. Men man skal

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

CLAUSHOLM. Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... HERREGÅRDSHAVER. Havens historie. Realisering

CLAUSHOLM. Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... HERREGÅRDSHAVER. Havens historie. Realisering HERREGÅRDSHAVER CLAUSHOLM Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... Havens historie Clausholm Slot er med staldgård og park et af de første og mest karakteristiske barokanlæg i Danmark.

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE HAFNIA Architects 01 02 03 04 Visualisering 01 - Midlertidig bygning 02 - Nye udstillingsmuligheder + = 04 - Minimal påvirkning af haven 03- Æstetisk

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE IDÉER POTENTIALER INITIATIVER AKTIVITETER Workshop om velkomststruktur og værtskab 7. januar 2014 på Restaurant Bangs Have, Maribo Program Kl. 15.00 Kl. 15.10

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere