SAFARI LODGE KNUTHENBORG VÆRELSE MED INDSIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAFARI LODGE KNUTHENBORG VÆRELSE MED INDSIGT"

Transkript

1 SAFARI LODGE KNUTHENBORG VÆRELSE MED INDSIGT // BILAG TIL LOLLAND KOMMUNES ANSØGNING OM FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME - PROJEKTGRUPPE: LOLLAND KOMMUNE / KNUTHENBORG SAFARI PARK / ETN ARKITEKTER

2 KOLOFON PROGRAM: Program for ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme er udarbejdet af Knuthenborg Safaripark, Lolland Kommune og ETN Arkitekter Forår 2015 TEGNINGER & GRAFISK DESIGN: ETN Arkitekter BILLEDER: KONTAKT: Knuthenborg Safaripark og ETN Arkitekter/ Lolland Kommune Lolland Kommune Jernbanegade Maribo. Kontaktperson: Jørgen Nielsen / Knuthenborg Safaripark Birketvej Bandholm Telefon: Kontaktperson: Christoffer Knuth / INDHOLD OVERSIGTSPLAN 04 IDÉ 05 BAGGRUND 05 HISTORIE 05 TURISME 05 PROJEKTOMRÅDET 06 STEDET/ 3 LANDSKABER 07 SAFARI LODGE / VÆRELSERNE 08 KYSTVÆRELSER 10 HERREGÅRDSVÆRELSER 11 SKOVVÆRELSER 13 BAGGRUNDS MATERIALE 14 de eksotiske dyr 02

3 den romantiske have det lollandske kystlandskab 03

4 DYREGRUPPER Knuthenborg er som attraktion lagt an på de eksotiske dyr i den engelske have. Således ønsker Knuthenborg også at fremstå i fremtiden. Kernen er de afrikanske dyr, de asiatiske dyr og i mindre grad de nordamerikanske dyr. For at understøtte intentionen om at skabe et bindeled mellem det lollandske landskab og Safariparkens eksotiske dyr udvikles et nyt område i tilknytning til Safari lodgen med danske dyr. I det danske område arbejdes der med gamle danske racer som europæisk bison (Visent), kronvildt, og vildsvin. Dyrene vil gå i indhegnede områder i tæt tilknytning til publikumsarealerne. Staldbygninger placeres så lidt synlig som muligt og længst væk fra overnatningsfaciliteterne. Indgang Bandholm Porten TEMA: klappedyr PROJEKTOMRÅDE SAFARI LODGE / VÆRELSERNE DANMARK/ NORDEN Slottet ASIEN TEMA: fugle Skovriddergården AMERIKA Flintehuset AFRIKA FAKTA: KNUTHENBORG SAFARIPARK Limpopo/ småland Udover at være Danmarks største herregårdshave er Knuthenborg Park også en af Nordeuropas største safariparker med over 1000 dyr fordelt på 660 ha og op mod besøgende om året. Parken indeholder udover dyreoplevelserne, kiosker, butikker og et stort legeområde med bl.a. Danmarks største naturlegeplads. 04 Indgang Maglemer Porten Oversigtsplan over Knuthenborg Safaripark med temaer samt projektområdet.

5 Christoffer Knuth, direktør for Knuthenborg Safaripark Knuthenborg Safaripark har de seneste år haft voksende besøgstal. I 2014 som den eneste større zoologiske attraktion i Danmark. Den primære årsag er et skarpt fokus på de traditionelle værdier som store åbne arealer, med store flokke af dyr samt en smuk og velplejet landskabshave, suppleret af store investeringer i et nyt afrikansk inspireret legeland. På denne måde tilbyder Knuthenborg både dyr og leg til sommerturisten. Der er ingen tvivl om, at fremtiden for de større attraktioner tilhører dem som foretager store investeringer, har et meget skarp fokus på omkostninger og tilbyder komplette pakker bestående af både overnatning og oplevelser. Knuthenborg har de seneste år ligeledes haft en stor stigning i lejrskoleproduktet og i forespørgslerne på overnatningsmuligheder. På nuværende tidspunkt kan vi ikke honorere sidstnævnte, hvilket er en udfordring i forhold til en række af de helt store attraktioner i Danmark. Knuthenborg Safari Lodge vil give os muligheden for at indlogere rigtig mange gæster og vil dermed trække vores samlede produkt op på et højere niveau. Vi har ikke tidligere ønsket at etablere overnatning, idet vi ikke har kunnet tilbyde noget unikt. Knuthenborg Safari Lodge vil med sin placering,i det yderste område af safariparken helt ude ved kysten til Smålandshavet, have mulighed for at give gæsterne en unik oplevelse. Dette ses helt klart som en konkurrencefordel for Knuthenborg. Det vil skabe øget omsætning ikke bare til Knuthenborg Safaripark, men også til Lolland-Falster, idet folk vil blive en dag eller to ekstra. Da Knuthenborg Safaripark er en en-dagsoplevelse vil overnatningen være med til at skabe besøg i de omkringliggende attraktioner og byer. Knuthenborg Safaripark IDÈEN Knuthenborgs smukke placering ud til Smålandshavet rummer et uudnyttet potentiale i relation til Lollands særlige natur og kystlandskab. I den store herregårdshave er oplevelsen af både det romantiske engelske haveanlæg og de eksotiske dyr smukt iscenesat. Dette er i høj grad også bærende for den store succes som haven nyder. Men bevidstheden og koblingen til lige præcis Lollands nordkyst og de potentialer som rummes her kan udnyttes bedre for således at skabe en helt unik ekstra oplevelse i Knuthenborg. Fjern alt overflødigt og lad naturen og dyrenes tilstedeværelse være bærende for oplevelsen det er visionen for projektet Knuthenborg Safari Lodge. Projektet omfatter etableringen af op til 165 tematiserede overnatningshytter (i projektet kaldet værelser) og tilhørende konference og spisefaciliteter. Vi ønsker at udvikle Knuthenborg Safari lodge, der er et overnatnings- og konferencekoncept som placeres på kanten af parken i skoven og på begge sider af diget ud mod kyststrækningen. Projektets idéudvikling bygger på 2 principper: 1) Det eventyrlige oplevelsen af at være i den eksotiske park skal være troværdig og lærerig 2) Det simple et fravalg af traditionel luksus, men tilvalg af kvalitet og autensi tet og udvidet naturoplevelse, både den stedsbudne og den eksotiske. At overnatte i Safariparken skal være en blanding af det eventyrlige og det simple. At blive revet med af havens særlige stemning og oplevelsen af at komme bag kulissen med dyrerene. Samtidig skal opholdet være en klar oplevelse af at være til stede i naturen. At bo i meget simple rammer med udsigt over mark og kyst, mellem træer og med udsigt til stjernehimlen som det essentielle. Værelser som med få virkemidler og minimalt udstyr sætter stedet i scene og giver en følelse af nærvær og fællesskab. Projektet er en vigtig brik i oplevelsen og formidlingen af mødet mellem det naturlige og unikke lollandske kystlandskab, herregårdslandskabets karakteristiske agerbrugslandskab og den bevidste anlagte engelske romantiske have i selve Knuthenborg Park. Historie og Bagrundsmateriale Knuthenborg har siden 1969, hvor Safriparken blev etableret, vist hvordan man på moderne vis kan udnytte herregårdsarven på en nytænkende og dynamisk facon der har sikret herregårdshaven som en af Lollands største turistattraktioner, der årligt trækker op mod gæster. Sammen med havnen i Bandholm, som er den eneste tilbageværende privatejede industrihavn i Danmark og den store landbrugsvirksomhed viderefører Knuthenborg den historiske arv som en stor aktør på Lolland. Et led i den forsatte udvikling af Knuthenborg Safaripark som attraktiv destination for både turister, erhvervsliv og lokale besøgende er Lolland kommune og Knuthenborgs ønske om at udvikle anderledes konference- og overnatningsfaciliteter i parken. 05

6 KYSTVÆRELSER havbadet KYSTVÆRELSER KYSTVÆRELSER HERREGÅRDSVÆRELSER pumpestationen fo rsl ag SKOVVÆRELSER til SKOVVÆRELSER la nd sk ab sk ile jv f år Ø sp ste rå la n STRA NDB ESKY TTEL SESL INIE N ny plantet skov for sla skov Danske dyr gt il n ya fgr SAFARI LODGEN æn sni ng af dy rep ark Afrikanske dyr 06 Hovedplan over det fremtidige område for overnatningsmuligheder 1:2500

7 3 landskabelige rum / herregårdslandskabet / den romantiske have / kystlandskabet Det lollandske kystlandskab er også ved Knuthenborgs jorde reguleret med kilometervis af diger som tilbageholder det salte smålandhav fra at oversvømme det kulturhistoriske herregårdslandskab. Samtidig repræsenterer smålandhavet med sin store variation i flora og fauna også en både sart og kraftfulde oplevelse af det naturlige kystlandskab, som med sin store himmel og vidt strakte horisont bliver en smuk kontrast til de veldefinerede og bevidst planlagte række af oplevelser og overraskelser i Knuthenborgs romantiske haveanlæg. KYSTLANDSKABET DEN ROMANTISKE HAVE SAFARI LODGE HERREGÅRDSLANDSKABET En unik oplevelse Overnattende gæster skal have en supplerende oplevelse af at være noget særligt, at blive lukket ind bag kulissen at opdage den sande park eller have VIPstatus i forhold til dagsgæsterne. Gæsten skal nurses, men ikke bæres opholdet er en balancegang mellem at være på spejderlejer og spise gourmetmad / at opdage dyrene selv /og få særundervisning. Gæsten skal opleve at være helt alene og tilbagetrukket i sit værelse, men også at kunne søge fællesskabet så snart man ønsker dette eller tilfældigt bliver draget ind i fællesskabet fordi særlige events lokker stegning af vildsvinepølser over bål nattevandring til ulveanlægget, badetur i søbadet. etc. Værelserne tilpasses kystlandskabet og skovens udtryk. Værelserne er formede som en meget enkel og æstetisk oplevelse der fokuserer på naturoplevelsen som det mest nærværende indtryk. Det er det bevidste fravalg af luksus som er luksus!! Det er sanserne som er i spil. Små referencer til Knuthenborgs eksotiske oplevelser fastholder den eventyrlige oplevelse. At sove med kig til stjernehimlen og med lyden af ulvene der tuder eller tigerne der brøler er i sig selv en unik og særlig oplevelse Et mindre fælles aktivitetshus placeres i en lysning i skoven som velkomst til stedet. Stedet I parkens nordøstlige hjørne mod vandet og de åbne marker findes et område som i dag henligger udenfor publikumsarealerne, men som rummer en lang kyststrækning langs diget og skovbrynet samt en større lysning langs Østerå. Adgang til området foregår gennem parkens almindelige vej- og stisystem, men kan også nås uden for parkens afgrænsning. Skoven i området har forskellig karakter. Et stort areal mod øst, er plantet i tiden før parkens anlæggelse i 1870 og består hovedsageligt af gamle egetræer. Herefter findes er større areal med nåleskov og et område med yngre egetræer. Kyststrækning langs Knuthenborg Park ligger selvsagt inden for strandbeskyttelseslinjen og kystbeskyttelseslinjen. Havet på den anden side af diget er Natura 2000, Ramsar og EU Fuglebeskyttelsesdirektiv. Kysten er kunstigt reguleret med et dige som beskytter de lavtliggende jorde mod Smålandshavet. Diget løber fra Hunseå i vest og strækker sig mod øst forbi Knuthenborg Safaripark. Den lavtliggende skov bag diget er drænet via drænkanaler og en lille pumpestation er også placeret her. I forbindelse med pumpestationen fremkommer en lille kunstig sø. Diget holdes på plads med store sten og to steder rækker små pynte ud i vandet. Længere mod øst møder diget agerbrugslandskabet og mod vest, mod Bandholm Havn, ligger safariparken helt ned til vandet. Den af Realdania udarbejdede 100-årsplan for Knuthenborg Park ligger til grund for måden haven bearbejdes på i projektet Værelserne i Safari Lodgen placeres på kanten mellem de 3 landskaber og giver gæsten en helt særlig oplevelse af stedet. 07

8 udkig udkig Digeværelser stram placering ved diger udkig Herregårdsværelser stram og præcis placering indkig skovværelser organisk og løs placering lange kig gennem lanskabet parkering grusveje stier DIAGRAM Udsigt Diagram over ind- og udkig fra de forskellige værelser i de tre landskabsrum DIAGRAM Bebyggelse Princip for placering af de forskellige værelestyper i forhold til de tre landskabsrum DIAGRAM Bevægelse Princip for udformning af bevægelsesmønster KYSTVÆRELSET/ kystlandskabet Kystlandskabet er gennemreguleret omkring Knuthenborg, hvor langstrakte kunstige diger holder det salte vand væk fra marker og park. Men samtidig oplevelses landskabet også som naturligt med sine vidt strakter kyster og smukke horisont. Kystværelserne ligger på begge sider af diget og skuer udover den urørt natur - det Lollandske Smålandshav. HERREGÅRDSVÆRELSET/ herregårdslandskabet Herregårdslandskabets vidstrakte store vidder understreger deres økonomiske status og magt sammelignet med de omkringliggende bøndergårdes langt mindre marker. Viddernes landskabelige værdi blev dermed også et vidnesbyrd om gårdenes økonomiske status. Bølgende kornmarker og store vidder Herregårdsværelset ligger med ryg mod egeskoven, i skellet til de vidtstrakte marker. SKOVVÆRELSET/ Den engelske have Den engelske landskabspark kendes for sin naturnære stil, med snoede vej der bevæger sig i gennem haven vekslende mellem store vidder,lukkede skovpartier, solitære træer, søer og langstrakte kig over flere kilometer. Skovværelse ligger inde i den eksisterende skov og underbygger med sine grupperinger og kig mellem træerne principperne i den landskabelige engelske have. Man bevæger sig ad snoede stier og veje for at komme til sit værelse. SAFARI LODGEN/ Den solitære bygning i den engelske have Reception og fælles aktiviteteshus for værelserne. Der etableres landskabelige kig mod smålandshavet og til markerne 08

9 Kystværelserne 1 / illustration set fra Smålandshavet Kystværelserne 2 / illustration set fra Smålandshavet Kystværelserne 1 Kystværelserne 2 09

10 dige principsnit i kystværelse Kysttema underbygges af invendige vægfarver med motiver fra kysten facade i træ soveniche med himmellys Kystværelserne Kystværelserne er modsat skovværelserne revet ud af den iscenesættelse som parken repræsenterer. Hytternes placering på kanten af Knuthenborg med udsigt over smålandhavet og tæt adgang til vandet fastholder i særlig grad denne overnatnings mulighed som et helt særligt sted. Værelserne er placeret på begge sider af dige, og hævet over terræn på træstolper. Adgangen til digeværelserne sker via en ræbro som både fungerer som afgang og opholdsflader. Igen er udtrykket at hytterne et helt enkelt arkitektonisk greb og fraværet af luksus, men fokus på udsigt over vandet og til himlen det bærende element. værelse med udsigt mod vandet bad/toilet køjeværelse træbro Størrelse: 4 personers værelser / familieværelser til 6 personer Kystværelserne tegnes så opgradering til helårsværelser(hytter) er mulig. plan af kystværelse 10

11 facader i træ med stort vindue mod marken sovekabine facader i træ med træplateau ved indgang sovekabine trædæk værelse med udsigt over marker bad/toilet plan af herregårdsværelse Herregårdsværelser Principsnit i herregårdværelse Herregårdstemaet underbygges af indvendige vægfarver med motverver fra herregårdslandskabet Herregårdsværelserne er iscenesat langs kanten af den romantiske have, med udsigt over bølgende korn- og roemarker. Værelserne ligger som perler på en snor i modsætning til de mere tilfældigt og organisk placerede skovværelser. Her er der virkelig udsigt. Værelserne har sin egen lille adgangsplateau og hytterne er hævet over terræn, således at naturen for lov til at forsætte ind unde bygningen. Værelserne er indrettet med et enkelt greb. De indvendige vægoverflader udføres i varme jordfarver og er udvendigt i træ. Størrelser: 4 personers værelser/familieværelser til 6 personer Herregårdsværelser tegnes så opgradering til helårsbenyttelse er mulig. 11

12 Skovværelserne / illustration fra skoven skovværelserne 12

13 facade i træ med trædæk facade i træ hems opklappelig seng principsnit i skovværelse Skovtemaet underbygges af indvendige vægfarver med motviver fra det eksotiske afrika værelse med udsigt til skoven sovealkove køjerum plan af skovværelse Skovværelserne bad/toilet trædæk Som enkle klare figurer tænkes skovværelserne placeret i tilfældigt og organisk i mindre grupper alt efter skovlandskabets forløb. Skovværelserne er indrettet arkitektonisk helt simpelt. To store vinduer peger mod en særlig udsigt og op mod stjernehimlen og trætoppene. Oplevelsen af stedet er det primære, faciliteterne sekundære. Der er fortaget et fravalg af luksus og et tilvalg af nærvær. Små overraskelser i værelserne kobler oplevelsen af stedet til parkens tema. På bøjestangen hænger en flagermus. I gavlen er et lytterør der forstærker skovens lyde om natten etc. Udefra falder materialevalg og farver i et med naturen indefra kan Afrikas røde jord være inspirationen for interiøret. Reglen er dog at alt holdes æstetisk enkelt, men med et glimt af humor. Størrelse: 4-5 personers værelser samt familieværelser til 6 personer Et lille udvalg er helårsværelser. Sommerværelser tegnes så opgradering til helårsværelser(hyttet) er mulig. 13

14 BILAG BAGGRUND: Kyst Landskabet (det naturlige og umiddelbare) Meget forenklet er Lolland kendetegnet ved et intensivt dyrket agerlandskab omkranset af kystnær zone med varieret bredde afhængigt af jordens egnethed til landbrugsdrift. Smålandshavet har potentialet til at blive et af de helt store naturområder med national betydning både forskningsmæssigt, rekreativt og formidlingsmæssigt og for danske såvel som udenlandske turister. Øerne i Smålandshavet er af forskellig karakter og natur og derfor bør udviklingen af området ske efter nøje afvejning af øernes egnethed som kommende friluft område. Kystlinien har form af en dobbeltkyst med en række moræneøer forbundet ved fed og sandbarrierer. Bag den fremskudte kystlinie ligger laguneagtige fladvande, som igen glider over i strandenge og moser. På Lolland-Falster siden rager de højeste partier af et druknet morænelandskab op som større øer, hvis kyster veksler mellem fladstrand og lave klinter. Hele området er et vigtigt raste og yngleområde for vandfugle, og den lille tandhval, marsvinet, yngler også her, ligesom der er landgangsplads for sæler. Uddrag fra: Landskabet uddrag fra Dansk Naturfredningforenings Fremtidens Natur i Lolland Kommune, BAGGRUND: Herregårdslandskabet (storhed) Ligesom herregårdshaven er behandlet under Realdania-kampagnen den historiske have er de lollandske karakteristiske herregårdslandskaber også sat under luppen igen under Realdania-kampagnen Mulighedernes Land samt med indgående formidling hos Museum Lolland Falster. For at markere markskel og holde kvæg og får inde på marken og vildtet udenfor indhegnede man på bøndergårdene de enkelte marker. Mange større herregårde, som eksempelvis Knuthenborg, satte kun hegn i yderskellene om deres jorder, hvorved herregårdsmarkernes storslåede vidder blev endnu tydeligere i sammenligning med de omkringliggende bøndergårdes langt mindre marker. Viddernes landskabelige værdi blev dermed også et vidnesbyrd om gårdenes økonomiske status. Bølgende kornmarker og store vidder, som omkranser hovedbygningen, er manges billede af en herregård. De store sammenhængende herregårdsmarker blev på 1800-tallets herregårde vidnesbyrd om gårdens rigdom og om det herskabelige liv, der udfoldede sig i hovedbygningernes stuer. Elementer som kan/skal indarbejdes i skovarealerne efter 100 års planen anvisninger: Klemme den snoede vej med støttende beplantning med trægrupper. Arbejde med åbninger mod særlige perspektiver som skal være rene sprækker uden små forstyrrende træer. BAGGRUND: Den romantiske have (eventyret, illusionen) Parken er anlagt i slutningen af 1870 erne som en engelsk landskabshave. Denne landskabshave er fundamentet for og rammen om Knuthenborg oplevelsen. Landskabsparken er dermed retningsgivende i forhold til placering, omfang og fysisk fremtoning af alt nybyggeri, beplantning, anlæg og faciliteter, hvad enten der er tale om nyetableringer eller renovering af eksisterende anlæg, bygninger, parkområder mv. Parken er bag en 7 km lang granitmur - anlagt som en romantisk have efter tegninger af havearkitekt Edward Milner i perioden 1860 til ca I forbindelse med at haven har været en del af Realdanias kampagne den historiske have i er der blevet udarbejdet en 100 års plan som i al sin enkelhed er fokuseret på at hente de oprindelige kvaliteter fra parkens anlæggelse frem den romantisk haves kvaliteter. 100 årsplanen bygger på en række eksempler som skal danne erfaring og netop eksempel for den fremtidige udvikling af parken. Princippet for den romantiske have er at turen rundt i haven hele tiden skal åbne nye og gerne overraskende perspektiver: til et slot, til et langt landskabskig (det lånte landskab) eller til trægrupper, (giver dybde som en teaterkulisse) Den engelske landskabspark kendes for sin naturnære stil, hvor store åbne vidder veksler med lukkede skovpartier, solitære træer, søer og langstrakte kig over flere kilometer. Haven er anlagt så den fornemmes uendelig og sådan, at man på intet tidspunkt har overblik over hele parkanlægget. Ved hjælp af vekslen mellem åbent og lukket landskab samt veje, der snor og slynger sig, tilstræbes det at kun ét eller få elementer er synlige på samme tid. Parkens indretning skal bibringe gæsten en fornemmelse af at være på en uforudsigelig rejse fyldt med overraskelser og vekselvirkninger. 14

15

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK Savannen kommer til at gynge, når Dansk Folkehjælp i samarbejde med Knuthenborg Safaripark præsenterer Lolland Falsters største

Læs mere

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Projektidé - MULIGHEDERNES DANMARK SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Ansøgning til Realdanias kampagne STEDET TÆLLER - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER Grundejerforeningen for Gammel Skagen P R E B E N

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012

Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012 Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012 Denne udsøgte rejse vil åbne dit hjerte og sind til det autentiske møde med Egyptens folk, levestil, magi, kraft og ørkenens

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

B ellevue s lot. af 1897

B ellevue s lot. af 1897 B ellevue s lot af 1897 Arkitekturen præges af datidens sans for godt håndværk og fine detaljer. Den overdækkede kampestensterrasse fungerede engang som klasseværelse for de lokale børn. Tårnene strækker

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand skal have genetableret de oprindelige værdier, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult. Stedets

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Dramatisk natur i særklasse og et samfund rigt på ildsjæle. Møn har mange større og mindre oplevelser at byde på. Nu ønsker lokale borgere at skabe

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Afrejse: 9. - 21. oktober 2014-13 dage Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere