Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet"

Transkript

1 Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet EKSAMENSPROJEKT 4. SEMESTER MULTIMEDIEDESIGNER Anslag: URL: KONTAKTPERSON Tobias Johnson København Etabl VEJLEDER Jesper Hinchely

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Mål med opgaven 5 Projektplanlægning 6 Metode og teori 7 Danmarks statistik 8 Valg af målgruppe 8 SWOT/TOWS 8 Porter s 5 8 Porters generiske strategier 8 Valg af udviklingsmetode 9 Analyse 10 It-anvendelse i Danmark 11 SWOT 12 TOWS 13 Delkonklusion på SWOT og TOWS 14 Porters 5 forces 14 Porters generiske strategier 15 Delkonklusion - Porters 5 og generiske strategier 16 Segmenteringsproces 16 S1 - Ung andel 17 S2 - Byens puls 17 S3 - Karrierestarter 18 SMUK vurdering af segmenternes profitabilitet 18 Persona 19 Delkonklusion - målgruppevalg 20 Marketingsanalyse 21 Kommunikation 23 AIDA 24 Kommunikationsmodel 24 Virkemidler 25 Social media strategy 25 Design 26 Design brief 27 Visuel identitet for website og kampagner 27 Interaktionsudvikling 30 Test af usability 31 Dokumentation 32 af udvikling 32 Squarespace vs. Wordpress 40 Konklusion 41 perspektivering og refleksion 43 Kilde -og litteraturliste 45 Generelle kilder til tekst 46 Bilag 48 Bilag 1 - Gantt 49 3

4 INDLEDNING

5 På Frederiksborggade 43 befinder Saga Cykler sig. Saga Cykler er forhandler af specialfremstillede bycykler, der er stærkt inspireret af det velkendte danske design, hvis ide udspringer fra konceptet om simplicitet og funktionalisme. Saga Cykler ønsker at gå fra at sælge generiske brands til fremover primært at fokusere på salg af egne cykler. Ideen omkring projektet kommer af at jeg i mit praktikforløb, desværre fik stjålet min højt elskede cykel, der har fulgt mig i mange år. Jeg gik på udkig efter en bycykel, der havde et pænt og afdæmpet design, og ikke lignede alle de andres. Kort efter faldt jeg over en lille butik ved navn Saga Cykler. Jeg fandt cyklen jeg havde ledt efter, fik en prøvetur og tog derefter hjem for at tænke over om det skulle være den. Til min forbavselse så jeg at forretningen ingen hjemmeside havde. Jeg var vild med hans koncept, og designet og udtrykket i hans cykler var noget jeg ikke havde set før. Vi fik aftalt et møde og kort efter var et samarbejde indgået. Han forklarede mig om at han gerne, fremover ville sælge sine egne cykler, hvor kunden kunne designe selv. Dette var udgangspunktet for min opgave. Problemformulering På baggrund af indeldningen lyder problemformuleringen således: Hvordan kan der for Saga Cykler, udvikles en online forretningsplatform, der har til formål at skabe opmærksomhed omkring salget af egenproducerede cykler? Arbejdsspørgsmål Hvordan kan jeg forbedre Saga Cyklers nuværende visuelle identitet med fokus på online-mediet? Hvem er Saga Cyklers primære målgruppe? Hvilken effekt vil en stærk online markedsstrategi have for brandet? I et marked med mange konkurrenter, hvilke strategiske tiltag skal der tages for at fange den ønskede målgruppe? Mål med opgaven Et komplet website med udvikling af den ikke eksisterende visuelle identitet samt design af plakater og online markedsføringsmateriale. 5

6 Projektplanlægning I mit arbejde med dette projekt, har jeg gjort brug af et Gantt-kort, der har haft til formål at give mig et overblik over mine arbejdsopgaver, hele vejen igennem processen. Tidshorisonten på de forskellige arbejdsopgaver betragter jeg umiddelbart som meget optimistiske, til dels pga. projektets størrelse, men også fordi jeg har arbejdet alene. Manglen på en WBS ( Work Breakdown Structure ), kan forklares ved at jeg har integreret den i mit Gantt-kort, hvor de forskellige arbejdsopgaver/del-leverancer er tilknyttet en overordnet opgave. Jeg kunne have lavet en WBS for sig selv, men jeg har ved at gøre det på denne måde, fået klare retningslinjer på hvornår hver overordnet arbejdsopgave skal være færdig. Undervejs i mit arbejde med opgaven, har jeg i Gantt-kortet opsat milepæle, fx færdiggørelse af Visuel identitet for kampagnerne. Disse kan ses ovenover tidslinjen i Gantt-kortet. For Gantt-kort se bilag 1 6

7 METODE OG TEORI

8 I det kommende afsnit vil jeg præsentere de værktøjer jeg vil bruge i arbejdet med min opgave. Disse værktøjer er tilsammen med til at give mig et samlet overblik over markedet, målgruppen og valg af kommunikation. Værktøjerne vil, i bedste fald, give mig og Saga Cykler en markedsførings-mæssig fordel, men også en ide om de kommende kommunikative retningslinjer. Samtidigt med dette, skulle værktøjerne i sidste ende, gerne fungere som hjælpemidler til at finde ud af hvor Saga Cykler skal positionere sig på markedet. Danmarks statistik Ved at gøre brug af Danmarks statistik, vil jeg i dette tilfælde, få et overblik over Danskernes internetvaner, nærmere sagt data omkring online handel og informationssøgning. Disse data og udsagn vil jeg bruge til at understøtte vigtigheden af at have en stærk online tilstedeværelse og profil. Valg af målgruppe Det er yderst vigtigt, at man tidligt i processen får defineret en målgruppe, således at de rette markedsføringsmetoder kan udvælges. I forbindelse med salg af cykler, vil man stå overfor mange forskellige typer segmenter, da der er mange variabler der skal tages hensyn til. SWOT/TOWS I den indledende analyse vil jeg gøre brug af en SWOT-analyse, der giver mig mulighed for at få et overblik over Saga Cyklers nuværende markedsposition. Metoden vil give mig en ide om, eksterne og interne forhold der kan have en indflydelse på Saga Cyklers fremtid. Jeg vil i forbindelse med mit arbejde med SWOT-modellen, udarbejde en TOWS-matrice. TOWS-matricen vil give mig mulighed for at kombinere de 4 forskellige hoved elementer i SWOT-analysen, for at kunne finde frem til nye strategiske tiltag. Porter s 5 Til at få et overblik over branchen har jeg valgt at gøre brug af Porters 5 Forces. Porters 5 forces giver mig mulighed for at få et indblik i de, iflg. Porter, fem forskellige faktorer der har indflydelse på forretningens tilstedeværelse på det aktuelle marked samt, hvor Saga Cykler skal positionere sig. Porters generiske strategier Porters teori om generiske strategier, skal betragtes som en fortsættelse af Porters 5. Efter brancheanalysen er det fordelagtigt at vælge en forretningsstrategi, for at bestemme i hvilken retning forretningen skal gå fremadrettet for at få en konkurrencemæssig fordel. En af de mest nævneværdige faktorer, der især er forbundet med køb og valg af cykel er efter min mening, livsstil. Derfor har jeg valgt at gøre brug af segmenteringsværktøjet ConZoom, der inddeler den danske befolkning i 9 grupper og 36 hovedtyper, ud fra bl.a. holdninger, værdier og vaner. 8

9 Valg af udviklingsmetode I mit arbejde med opgaven har jeg valgt at gøre brug af udviklingsmetoden Prototyping. Igennem processen er der løbende blevet udviklet prototyper der efterfølgende er blevet afprøvet. Eftersom jeg har været alene omkring projektet, har jeg selv udført det nødvendige testarbejde, der primært har været centreret omkring funktion og design. MEDIE - OVERORDNEDE SPECFICIKATIONER UDVIKLING AF PROTOTYPE - WIREFRAMES - MOCK-UPS EVALUERING - TEST (FUNKTION & DESIGN) DESIGN OG IMPLEMENTE- RING AF PRODUKTET GODKENDT? NEJ JA 9

10 ANALYSE

11 It-anvendelse i Danmark Informationssøgning og køb på internettet er i højere grad blevet populært, og det kommer som et følge af internettets udbredelse og dets utroligt mange muligheder. Den enkelte bruger kan nu ved brug af fx brug af Google, finde information om stort set alt, samt gå online og købe alt mellem himmel og jord. INFORMATION OM VARER ELLER TJENESTER PCT. AF INTERNETBRUGER ÅR DANMARK EU-27 Siden 2004 har der været en konstant stigning i internetkøb i både Danmark, men også Europa. Danmark har ligget omkring 20% over den gennemsnitlige procent af befolkningen i Europa siden 2004, hvilket viser at vi i højere grad er villige til at foretage et internetkøb herhjemme, end i de europæiske lande. INFORMATION OM VARER ELLER TJENESTER PCT. AF INTERNETBRUGER ÅR MÆND KVINDER I ALT ÅR ÅR 35-44ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Som sidestykke til dette viser diagrammet ovenfor at 85 pct af danske internetbrugere bruger internettet til informationssøgning omkring specifikke produkter eller tjenesteydelser. Udbredelsen af adgang til bredbånd i husstanden har ligeledes været under rivende udvikling siden 2003, hvor der fra 2003 til 2013 har været en stigning på 67 pct. Generelt set er internettet altså blevet omdrejningspunktet for mange danske husstande, og hvis man tager de seneste års udvikling i betragtning, vil flere og flere bruge internettet til at e-handle eller informationssøge. Dansk erhverv har i tillæg en klar forventning om, at den massive vækst i den danske e-handel vil fortsætte de næste mange år Grundet det generationsskifte vi kommer i møde, vil der være flere og flere internetbrugere, og det øger signifikant vigtigheden i, at have en stærk online profil/e-handelsplatform for at få andel i den kommende års vækst potentiale. 11

12 SWOT INTERNE FORHOLD STRENGTHS 1. Stærkt koncept 2. God kundeservice 3. Facebook-side med 600 likes 4. Unikt produkt, med pænt design og lang holdbarhed/lav vedligeholdelse 5. God beliggenhed i city 6. Ejer vil gerne have forretningen vokser WEAKNESSES 1. Mangel på website 2. Begrænset lagerkapacitet 3. Han er alene om forretningen 4. Produktpris 5. Bevæger sig ind på niche-marked, når fokus er på salg og design af egne cykler 6. Lidt til intet brug af sociale platforme EKSTERNE FORHOLD OPPORTUNITIES 1. Udbygning af Københavns kommune, med fokus på at forbedre cykelstier, lyskryds og cykelparkering 2. Nyder godt af nuværende sundhedstrend 3. Salg og distribution i hele dk/norden THREATS 1. Stor konkurrence om marked 2. Online cykelforretninger 3. Mange lavpris alternativer 4. Salg stærkt påvirket af skiftende årstider 5. Nye former for transportmidler 6. Folk kigger først på internettet, fremfor i butik 8. Manglende økonomi til at onlinemarkedsføre brandet 9. Få kender brandet 12

13 TOWS INTERNE FORHOLD STRENGHTS WEAKNESSES EKSTERNE FORHOLD OPPORTUNITIES THREATS StrenghtsOpportunities 1. Meget trafik udenfor butik, både cykler og biler god mulighed for udendørs kampagner. 2. Allerede god mulighed for at lave social-media kampagner (600 likes) StrengthsThreats 1. Grundet skiftende årstider, kan der fx laves en Vinter-cykel 2. Give folk et incitament til at komme ned i butikken Weaknessesopportunities 1. Et website vil være en god kommunikationsplatform 2. Saga Cykler skal være mere aktiv online, for at skabe øget genkendelighed 3. En applikation med fokus på sund livsstil, og naturligvis forretningen og produkterne WeaknessesThreats 1. Saga Cykler kan prøve at ramme et andet segment, med en lavpriscykel 2. Udvikle en webshop, for at konkurrere med andre online cykelforretninger 3. Forklare fordelene ved at bruge cyklen fremfor det offentlige/private 13

14 Delkonklusion på SWOT og TOWS Ser vi på Saga Cykler ud fra en ren intern betragtning, kan der ud fra analysen konkluderes, at der er væsentlige ressourcemæssige begrænsninger. Ejeren arbejder alene og har derfor travlt med mange arbejdsopgaver, og der er oven i dette en mærkbar begrænset lagerkapacitet, som kan være en bremseklods for øget vækst. Ovenstående mener jeg er nævneværdige faktorer, i det at det med en hjemmeside og tilhørende webshop, i bedste tilfælde, resulterer i flere kunder. Det betyder altså, at en af forretningens større begrænsninger kommer til at omhandle håndtering af logistik. De eksterne forhold Saga Cykler står overfor, og især truslen fra de allerede store brands med dertilhørende store markedsførings-budgetter, er ligeledes en vigtig faktor at have med i beregningerne. De store brands, mest nævneværdigt, og den største konkurrent Cykelbanditten, sælger udelukkende andre brands såsom Tokyo, Fuji, Bianchi med flere. Det er her hvor Saga Cykler skal positionere sig som en cykelforretningen der udelukkende sælger sit eget mærke, og derved personligt kan stå inde for blandt andet god kvalitet, lang holdbarhedstid og lækkert dansk design. Ved brug af TOWS modellen, fandt jeg frem til mulige strategiske tiltag, der er værd at tage med i mine overvejelser. Eftersom butikken ligger for enden af Dronning Louises bro, og er den nemmeste vej til Nørreport St., er der bl.a. rig mulighed for kreative Outdoor-kampagner. Porters 5 forces Kundernes forhandlingsmagt I Saga Cyklers tilfælde har kunder stor forhandlingsmagt. En hurtig Krak-søgning giver 245 cykelforretninger bare i København, hvilket betyder at kunderne har rig mulighed for at bruge en af disse, fremfor Saga Cykler. Nu er det dog sådan at den fremtidige strategi for forretningen, ikke kommer til at omhandle salg af generiske mærker, men derimod har sit fokus på salg af eget mærke. Kunderne vil med ovenstående in mente, ikke have ligeså stor forhandlingsmagt når de overvejer Saga Cykler, da produktet allerede her differentierer sig en del, fra nogle af de større forretninger. Leverandørenes forhandlingsmagt Da Saga Cykler, på nuværende tidspunkt, ikke fremstiller sine egne dele, men bestiller dem via underleverandører, vil jeg mene at størrelsen af deres forhandlingsmagt kan diskuteres. Eftersom der findes mange forskellige dele på en cykel, findes der ligeså mange leverandører i både EU og Asien/kina. Dette betyder, at Saga Cykler bør ikke have besvær med at finde en ny leverandør, hvis en af disse enten hæver prisen på produktion af stel, eller der fx kommer uventede logistiske problemer. Leverandørerne er som udgangspunkt altså ikke unikke og kan let erstattes. Ligeledes vil en applikation til ios og Android være værd at overveje, da forretningen kan udnytte den nuværende sundhedstrend til fx at promovere produktet og brandet. 14

15 Substituerende produkter Mulighederne er uendelige, når der drøftes cykelkøb, hvilket i sidste ende kan betyde at muligheden for at kunden finder et andet produkt er stor. Vigtigheden af dette har dog ikke så stor betydning, da en cykel fra fx Bilka ikke tilnærmelsesvis ligner eller kører som en cykel fra Saga Cykler. For at trække en parallel fra SWOT-analysen, kom jeg frem til at en af svaghederne forretningen står overfor, er kundens brug af andre transportmidler, og den lave omkostning der er ved at skifte hertil. Her betragter jeg også offentlige samt private motorkøretøjer som et substituerende produkt, da cyklen nemt kan fravælges fremfor bil, bus eller tog. Prisen på de substituerende produkter skal også tages i betragtning. Med et rejsekort, koster det efterhånden ingenting at bruge de offentlige transportmidler. Prisen på de motorkøretøjer har jeg ikke taget med i mine beregninger, da spændet her er for stort. Truslen fra nye indtrængere Adgangsbarriererne forbundet med opstart af en cykelforretning er en relativ størrelse. Omkostningerne forbundet med opstart af en cykelforretning er, sammenlignet med andre brancher forholdsvist lave, da det ikke kræver mere end et lille udvalg af cykler og et værksted til servicering af cykler. Cykler kan købes billigt engros i udlandet, hvilket betyder at basisudgifter er forholdsvist lave. Rivalisering i branchen Saga Cykler befinder sig på et marked med mange konkurrenter. Der bliver især konkurreret om prisen på produktet. Nogle af de største konkurrenter Saga Cykler står overfor er bl.a Cykelbanditten, Heino Cykler, Fri Bikeshop og Cykelexperten. Disse butikker er alle forhandlere af generiske brands, hvilket betyder at Saga Cykler allerede her tager en anden position på markedet. Her bliver Saga Cykler nødt til kommunikere til kunden, at hans produkt er en unik mulighed for at købe en cykel, der ikke ligner alle de andres. Porters generiske strategier Eftersom Saga Cykler ikke indledningsvist ønsker at indtage en stor del af det nuværende marked, men nærmere en mindre andel, skal der, iflg. Porter, for at få en konkurrencemæssig fordel, foretages et valg af strategi. De store brands såsom Cykelbanditten, Fri Bikeshop mfl., vælger i høj grad at konkurrere på pris, og kæmper derfor konstant om den største markedsandel. De går derfor under konkurrencestrategien Omkostningsleder. MARKED HELE MARKEDET MARKEDSSEGMENT KONKURRENCEMÆSSIG FORDEL LAVE OMKOSTNINGER OMKOSTNINGSLEDER OMKOSTNINGSFOKUS UNIKT PRODUKT DIFFERENTIERING FOKUSERET DIFFERENTIERING En cykel er en del af det overordnede marked, hvorimod at en håndbygget/personligt tilpasset cykel har en mindre del af markedet da produktet er unikt, og det samme gælder her hvilke type kunde der skal henvendes til. 15

16 Delkonklusion - Porters 5 og generiske strategier Med så mange konkurrenter er det meget vigtigt at Saga Cykler fortæller kunden, om alle de fordele der er ved at købe en Saga cykel. Da produktet der tilbydes til kunden henvender sig til et specifikt segment på markedet, og er under en specifik kategori, er det jf. Porters teori om generiske strategier, mest fordelagtigt at holde et differentieret fokus, for at få den konkurrencemæssige fordel. Det vil altså sige at markedsføring har første prioritet. Nu er det sådan at Saga Cykler ikke konkurrerer på pris, ligesom mange af de andre i branchen gør, men derimod på kvalitet, holdbarhed og design grundet valget om at holde et differentieret fokus. Situation Saga Cykler er en forretning der specialiserer sig i salg af egenproducerede cykler. Forretningen er på nuværende tidspunkt placeret på Frederiksborggade 42, i centrum af København, der rummer et utal af arbejdspladser og skoler. Segmentbeskrivelser Med udgangspunkt i situationen, skal følgende afsnit betragtes som en beskrivelse af potentielle segmenter: Segmenteringsproces Valg af målgruppe I det kommende afsnit har jeg opstillet 3 overordnede segmenter, jeg har vurderet til at være de mest profitable at ramme, i forhold til den position Saga Cykler kommer til at tage. Data indsamling Jeg har taget udgangspunkt i ConZoom s kvantitative segmenteringsværktøj, der inddeler befolkningen ud fra flere forskellige variable, såsom uddannelse, formue og bruttoindkomst, bopæl samt transport. Værktøjet giver mig et generelt overblik over de forskellige segmenter, deres værdier, holdninger og vaner. 16

17 S1 - Ung andel I dette segment finder vi primært unge mellem 20 og 30 år. Enten er de i gang med en videregående uddannelse, eller også har de netop færdiggjort denne. Størstedelen bor i andelsboliger omkring de større universitetsbyer og i enten København eller Århus. ALDER år BOPÆL Metropol S2 - Byens puls Alderen i dette segment spænder fra i midten af 20 erne til i slutningen af 30 erne. Størstedelen af segmentet har på nuværende tidspunkt ikke en længerevarende videregående uddannelse, men er dog fuldtidsansat, og der er pga. af dette allerede opbygget en pæn formue. ALDER År BOPÆL Overvægt i Metropolomegne Eftersom størstedelen stadigvæk er under uddannelse og på nuværende tidspunkt ikke er fuldtidsansat, er indkomsten lav, hvilket desværre ikke giver den økonomiske frihed som de andre segmenter har. Segmentet er meget fællesskabsorienteret, hvilket betyder at der bliver brugt meget tid på at gå i byen i weekenden, mens der i hverdagene bliver drukket kaffe på de populære steder rundt omkring i København. Når der skal informationssøges foregår dette på internettet, og her bliver der ligeledes også handlet f.eks. tøj eller flyrejser, da det jo er en del nemmere online. Smartphones og dertilhørende applikationer bliver også brugt flittigt, der bl.a. bruges til booking af spinning-hold i det nærmeste fitnesscenter eller håndtering af netbank. CIVILSTAND Enlige/singler TRANSPORT 1. S-tog 2. Cykel 3. Metro INDKOMST Lav INTERESSER Venner/familie Koncerter Økologi Hovedparten af segmentet er bosat i metropolomegnene, hvor de bruger meget af deres tid og penge på at besøge byen og følge dens puls. De elsker bylivet, dets muligheder og mangfoldigheden. Segmentet er meget opmærksomme på aktuelle trends og livsstilssyn, og finder i høj grad inspiration i magasiner. Informationssøgning foregår på internettet via aok.dk eller ibyen.dk, og der bliver også gjort brug af Smartphones både i privaten, men også på arbejdet. Der bliver brugt mange penge på luksusprodukter, og de mener at måden folk går klædt på, har stor betydning for hvem de er. Signalværdien i det materielle spiller på den måde en stor rolle for segmentet, hvilket går hånd i hånd med det faktum at der bliver brugt meget tid ude i byen til forskellige arrangementer. CIVILSTAND Enlige/singler TRANSPORT 1. Metro 2. S-tog 3. Cykel INDKOMST Mellem til høj INTERESSER Venner/familie Faglitteratur Kultur Byliv Der bliver især handlet økologisk, da politik og miljøspørgsmål har speciel interesse for dette segment. Når turen går til studiet, er det enten med s-tog, metro eller cykel. 17

18 S3 - Karrierestarter Alderen i dette segment spænder sig fra i starten af 20 erne til i slutningen af 30 erne, hvor størstedelen er bosat i indre by. De fleste har gennemført en længerevarende videregående uddannelse, og er allerede i beskæftigelse. De er hårdtarbejdende, og er udmærket godt klar over hvad der skal til for at de kan nå deres mål. Der er en stor andel af unge mennesker sidst i 20 erne, med en stor overvægt af mænd. Det er vigtigt at blive set, og derfor er restauranter, caféer og diskoteker i højsædet, når der er tid til det. I takt med dette, bliver der også lagt stor vægt på signalværdien i det materielle, og man vil gerne udstråle succes, eller i hvert fald jagten på det. Som et følge af at karrieren er i rivende udvikling og indkomsten ligeså, giver dette mulighed for at bruge tid og penge på dyre designmøbler og at skræddersy forskellige løsninger til den mellemstore lejlighed i indre by. Naturligvis findes der Smartphones i hjemmet, hvor man er daglig forbruger af flere forskellige populære applikationer, og mobilen bruges ligeledes til informationssøgning på sider såsom aok.dk og ibyen.dk ALDER ÅR BOPÆL Metropol CIVILSTAND Enlige/singler TRANSPORT 1. Metro 2. S-tog 3. Cykel INDKOMST Høj INTERESSER Karriere Design Selvforkælelse Kulturelt SMUK vurdering af segmenternes profitabilitet Størrelse og vækst Karrierestarteren har, til forskel for de andre segmenter, et konstant fokus på personlig og karrieremæssig udvikling. Dette vil betyde at der, hvis man tager udgangspunkt i denne tendens, følgende vil være en øget købekraft i segmentet, bl.a. pga. velbetalte fuldtidsjobs. Jeg vurderer at der fremover, vil være en stigning af den danske befolkning, bosat i storbyerne herhjemme, der har karrieren som hovedfokus, og dermed ser jeg at segmentets størrelse som et følge af dette vil vokse og dermed også købekraften. Muligheder Både segment 2 og 3 bruger flittigt internettet, både til informationssøgning, men også handel i webshops. Begge segmenter har en overvægt af personer i aldersgruppen år, hvilket betyder at de er en del af den generation der er vokset op med internettet som et stort omdrejningspunkt. Dette giver mig muligheder for online markedsføring, ved brug af bl.a. SEO og sociale medier. Dertil vil en hjemmeside være en god mulighed for at fange den ønskede målgruppe. Der vil også være rig mulighed for offline markedsføring, f.eks. i form af trykte kampagner i livsstilsmagasiner, events eller outdoor-kampagner. Et fysisk produktkatalog vil som et sidestykke til en webshop også være en attraktiv mulighed, da det giver kunden i butikken et overblik over de muligheder der er ved køb af produktet. 18

19 Udgifter ved bearbejdning Hvis mit fokus kommer til at ligge på segment 1 Ung andel, vil omkostningerne af markedsføringen være en anelse billigere, forstået på den måde at segmentets holdning til fx design, ikke har stor betydning. Derimod vil der i segment 2 og 3 være højere produktionsomkostninger, i det at der forventes en væsentligt højere standard. Det betyder at alt offline markedsføring kommer til have en høj pris, og det er derfor kritisk at overveje formålet og den ønskede virkning med disse kampagner. Til at begynde med vil udgifterne forbundet med lanceringen af denne kampagne, ikke være store, da der indledningsvist kun skal laves beachflags, plakater og et website. Længere hen i forløbet kan det sagtens tænkes at der skal laves tryk (annoncer) i livsstilsmagasiner samt online banner, men dette er en dyr affære og er umiddelbart ikke med i beregningerne. Konkurrence i segmentet Som beskrevet i Porters 5, indtager Saga Cykler en anden position end mange af de allerede eksisterende brands på markedet. Se derfor afsnittet Rivalisering i branchen under markedsanalyse-afsnittet. Persona i segment Baggrund Morten Nielsen, 28 år, Junior Brand Designer. Morten er brand-designer hos et mindre reklamebureau i indre København. Reklamebureauet udvikler brand-identiteter til små til mellemstore virksomheder. Eftersom Morten er fastansat i indre by, er han bosat med sin kæreste Louise inde i byen, mere præcis på Nørrebro, hvor de er flittige brugere af de kulturelle muligheder byen tilbyder. Kæresteparret elsker at udforske byen, lige meget om det er på fod eller cykel. Uddannelse, job og forbrug Morten har en længerevarende uddannelse bag sig, mere præcist inden for grafisk design og udvikling af brand-identiteter. Han har omkring 5 års erfaring inden for faget, hvilket har betydet et vellønnet job i branchen. Den lille virksomhed Morten er ansat i, har i de sidste år været i rivende udvikling hvilket har betydet at han fået lidt penge mellem hænderne. Dette er Morten meget taknemmelig for, da han er storforbruger af kvalitets-og designvarer og finder stor glæde i netop disse, og signalværdien der følger med. Han har ligeledes intet problem med at finde pengene til køb af disse varer. Dette betyder at Morten abonnerer på et blad som fx Euroman, der ofte viser hvad der er oppe for tiden inden for mode, design og teknologi. 19

20 Teknologi og brug af internet Eftersom Mortens uddannelse i høj grad omhandler brugen af computer og tablet, bliver disse også brugt i privaten. Morten har naturligvis en Smartphone og en tablet. Der bliver ofte handlet på internettet, da tiden, grundet jobbet, er knap. Dette betyder også at informationssøgning foregår på internettet, da det er det nemmeste. Brug af transport Morten og kæresten har endnu ikke investeret i en bil, og bruger derfor primært cyklen som transportmiddel når de skal fra A til B, men hvis det er dårligt vejr, kan det ske rejsekortet bliver taget i brug. Behov Eftersom Morten er forbruger af kvalitetsvarer og det faktum at han bruger cyklen som transportmiddel, er det produkt og den ydelse Saga Cykler tilbyder ideelt og attraktivt for netop Morten. Morten kan få tilfredsstillet mange af sine behov ved et køb af en Saga Cykel. Personaens udfordringer Morten har haft svært ved at finde en cykel der kan tilfredsstille alle hans behov på samme tid. En personligt tilpasset Saga Cykel kan være løsningen på Mortens problemer, da han helt selv bestemmer hvad cyklen skal kunne. Produktets værdi for personaen En Saga Cykel kan tilføre Morten stor værdi i hans daglige liv. Hans holdning til signalværdi, kvalitet og design stemmer overens med de værdier forretningen og konceptet står for. Rolle i købsprocessen Mortens holdnings og værdigrundlag skal mødes og før at han overhovedet overvejer et køb. Derfor er hans rolle i købsprocessen stor, og det er vigtigt at fortælle ham om produktets egenskaber, og hvad han kan få ud af at købe en Saga Cykel. Delkonklusion - målgruppevalg Ud fra forskellige demografiske og psykografiske variabler såsom bopæl, uddannelse, indkomst, beskæftigelse og holdninger/værdier, samt SMUK-modellen, har jeg vurderet segment 3, Karrierestarteren, til at være mest profitabel i forhold til Saga Cyklers ønske om salg af egne cykler. Segment 3 har en bredere aldersgruppe, hvor hver gruppe er stærkt overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, og hvor størstedelen er fuldtidsansat med en pæn indkomst og formue. Som et følge af dette vurderer jeg at segmentets købekraft er specielt fordelagtigt. Langt over størstedelen er bosat i metropolområdet, hvilket jeg også vurderer kommer til at spille en stor rolle. Det er også her hvor de to segmenter adskiller sig fra hinanden, da segment 3 er stærkt overrepræsenteret i metropolområdet, mens segment 2 er bosat i metropol omegn. Signalværdien i det materielle spiller ligeledes en stor rolle i segmentet, hvilket igen viser sig at være attraktivt i forhold til produktet forretningen sælger. Nævneværdigt er det faktum at, segmentet også er villige til at bruge penge på et produkt som dette. De er i stand til, og har ikke noget imod at betale ekstra, for at få det ekstra. 20

21 Segment 3 vil derfor være den primære målgruppe jeg vil prøve at ramme med min kommunikation, men det er dermed ikke sagt at de andre segmenter ikke er profitable for forretningen, at have med i sine beregninger. Segment 2 der har lignende værdier og holdninger som segment 3, vurderer jeg også til at være attraktivt, og derfor bliver dette den sekundære målgruppe. Marketingsanalyse Klassisk marketingsmix Product Det bliver et meget alsidigt produkt, der skal kunne dække mange forskellige behov hos kunden. Produktet kan markedsføres på mange forskellige måder, men det er meningen at omdrejningspunktet for markedsføringen skal være pænt design, høj kvalitet og et unik produkt. Eftersom denne branche bliver stærkt påvirket af årstidernes skifte, er der også her rig mulighed for produktudvikling og tilpasning af cyklen til vejret. Produktet der sælges bliver alsidigt, forstået på den måde at det er et personligt tilpasset produkt. Det betyder at kunden kan få det, ligesom kunden vil have det, så det bliver et produkt med mange funktioner. Det bliver her hvor forretningen skal differentiere sig fra konkurrenterne. Cyklen kan bruges som et transportmiddel i hverdagstimerne, men kan også fungere som et stykke kunst hjemme i stuen eller på væggen. Forretningens omdrejningspunkt bliver salg af cykler, men der bliver også tilbudt en serviceordning samt rådgivning om køb af en specialbygget cykel. Saga Cykler tilbyder ligeledes en garantiordning, som kan tilkøbes. Garantiordningen der tilbydes hos Saga Cykler vil bestå af en 1 årig aftale, hvor alle fejl eller mangler på cyklen laves uden beregning. Garantiordningen er med til at differentiere Saga Cykler fra andre cykelforhandlere, da denne service ikke udbydes. Price Eftersom produktet er af en høj standard og er et personligt tilpasset produkt, vil det have en højere pris. Prisen på en specialbygget 1 gears cykel hos Saga Cykler, vil ligge omegnen af de 6000kr., dog meget afhængigt af hvilke dele der skal integreres på cyklen. Udgangspunktet for kunden ved køb af en cykel på dette niveau, skal ikke være pris, men design, signalværdi, holdbarhed og kvalitet. Eftersom Saga Cykler er på vej til at bevæge sig ind på et niche-marked, er der ikke samme pres på prisen som der vil være, hvis han var forhandler af masseproducerede generiske cykelmærker. Derfor kan han sætte en højere pris for produktet. Prisniveauet bliver ligeledes ikke påvirket af årstiderne. Promotion Online markedsføring Ved promovering af produktet og konceptet, kommer udgangspunktet til at ligge på et website med dertilhørende ecommerce-platform. Websitet bliver et værktøj til at skabe opmærksomhed omkring forretningen og ønsket om at sælge egne cykler, samt et sted hvor kunder kan se udvalget, men også fungere som en webshop, hvor man kan sammensætte sin egen cykel. På nuværende tidspunkt har Saga Cykler på Facebook, omkring 600+ likes. Siden vil løbende blive opdateret med tilbud, nye muligheder/produkter og andet der kunne have interesse for cykelentusiaster. 21

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

E-zine Online magazine

E-zine Online magazine E-zine Online magazine Anders Cramer Nielsen - http://www.anderscramernielsen.dk Bjarke Handsdal - http://handsdalize.com Casper Ragn - http://www.portfolio.casperragn.com Niels Otto - http://ottouch.com

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

Grafisk design. Grafisk produktion og workflow Side 57

Grafisk design. Grafisk produktion og workflow Side 57 Grafisk design Grafisk produktion og workflow Side 57 Side 58 Grafisk design Grafisk design Opgavebeskrivelse Arbejdsplan Research Målgruppe Design af grafisk tryk til tasker. Trykket skulle promovere

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile.

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile. Analyse-opgave Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam Indhold: Kommunikation Persona Styletile Responsive Design Wireframe Virkemidler Kommunikation Kyoto er en fashion butik

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes Foranalyse Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Carlas cupcakes Brancheanalyse Branchen for cupcakes i Danmark Branchen er ikke speciel intens. Der er få virksomheder,

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank Tourist Campaign Indledning Vi er et visuelt markedføringsbureau som har fået til opgave, at lave en kampagne for et lokalt turistbureau

Læs mere

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFISK DESIGN Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Festival KALAS. Multimediedesign B 1st semester Website from client brief Rapport

Festival KALAS.  Multimediedesign B 1st semester Website from client brief Rapport Festival KALAS Link til hjemmeside: http://madssupermig.wix.com/festivalkalas Multimediedesign B 1st semester Website from client brief Rapport Andrea Jakobsen https://andreajakobsen.wordpress.com/laering/

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

GUIDE IT. Antal anslag: 19.546 Link til prototype: annehoejklint.dk/guideitapp/forside.html

GUIDE IT. Antal anslag: 19.546 Link til prototype: annehoejklint.dk/guideitapp/forside.html GUIDE IT Anne Højklint Poulsen Bryndís Björk Brynjólfsdóttir Isabella Arnoldus Pawrup Stefan Ekelund Perriard Mie Line Christensen Nadia Mary Lund Kristensen Antal anslag: 19.546 Link til prototype: annehoejklint.dk/guideitapp/forside.html

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Rapport på Kommunikation IT projekt

Rapport på Kommunikation IT projekt Rapport på Kommunikation IT projekt Dato: 06.05.2011 Skrevet af Martin Jensen Fag: Kommunikation IT Vejleder: Bartlomiej Rohard Warszawski Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.4 Studieretning: Matematik

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Hjemmeside design til Chem-Tec Plating

GRAFISK WORKFLOW. Hjemmeside design til Chem-Tec Plating GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside design til Chem-Tec Plating REDEGØRELSE Hvad går opgaven ud på Virksomheden Chem-Tec Plating, som specialisere sig i metallisk overfladebehandling, havde været igennem et generationsskiftet

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

WEBPROFFEN webdesign & online marketing

WEBPROFFEN webdesign & online marketing WEBPROFFEN webdesign & online marketing PRODUKTER 2016 HOVEDPRODUKTER STANDARD ADVANCED PREMIUM 4495,- 7495,- 9995,- UNIKT WEBDESIGN UNIKT WEBDESIGN UNIKT WEBDESIGN ENKELT BRUGER ENKELT BRUGER MULTI BRUGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Webdesign processen Line Hasse Kirkegård - HOLD B Kreativt brief Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Jeg har taget udgangspunkt i casen:

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER 0 Indholdsfortegnelse Problemformulering... Side 1 Påtænkte produkter... Side 1 Ide og koncept... Side 2 Udviklingprocess... Side 2 Interessenter...

Læs mere