Byforurening HURTIG TURBINEEFTERMONTERING I INDIEN VI TAGER BRODDEN AF STØVEKSPLOSIONER VI RENSER INDENDØRSLUFTEN I STOCKHOLM, PARIS OG LONDON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byforurening HURTIG TURBINEEFTERMONTERING I INDIEN VI TAGER BRODDEN AF STØVEKSPLOSIONER VI RENSER INDENDØRSLUFTEN I STOCKHOLM, PARIS OG LONDON"

Transkript

1 N yforurening HUG UNFMNNG NDN V G DDN F ØVKN V N NDNDØUFN CKHM, G NDN CMF Clean ir olutions

2 D MGNU YNGN M DCM 2014 JUN 2015 enere luft til byboere Verden urbaniseres, og folk flytter til centrum af byerne af mange årsager. Vi kan se denne tendens i statistikkerne: Mere end 50 procent af verdens befolkning bor i dag i byer, og Verdenssundhedsorganisationen WH forventer, at denne andel vil stige i de kommende år. Denne tendens til urbanisering påvirker landenes og regionernes økonomiske, sociale og politiske sammensætning. De tætbefolkede byer påvirker også livet på gadeniveau den luft, vi indånder. mange metropoler overskrider koncentrationerne af partikler og skadelige gasser allerede WH's anbefalede grænser. Udledning fra køretøjer især indholdet i dieseludstødning spiller i høj grad skurkerollen, og vi er nødt til at være mere opmærksomme på farerne ved at indånde alt fra meget fine partikler (M 2,5 ) til skadelige gasser som kvælstofdioxid. Mens regeringerne indfører lovgivning og stiller strengere krav til luftkvalitet, gør Camfil også sin del for at opnå renere luft ved at udvikle nye og innovative filterløsninger til forbedring af indeklimaet. takt med at byboerne og myndighederne også bliver klogere på luftkvalitet, hjælper vi med at løse problemerne med mere effektive filterløsninger, der er bedre til at håndtere forurening i byerne. Du kan læse mere om dette i artiklerne om Hornsgatan (tockholm) og xford treet (ondon), hvor problemet med luftforurening stiller krav til mere effektiv filtrering af udendørsluften, inden den ledes ind gennem ventilationssystemerne. n advarsel Disse tendenser er en advarsel for os alle. Vi er nødt til stoppe forureningen "ved døren" med god luftfiltrering. Camfil har altid ført an i produktudviklingen på dette område, og vores eksperter i indendørs luftkvalitet har allerede løsningerne klar. Vi kan tilbyde innovative filtre som City-serien og vores nye række af City-rumluftrensere. Ved at kombinere partikel- og molekylefiltrering har disse produkter en god indflydelse på sundhed, velvære og produktivitet for beboere i erhvervsejendomme, offentlige bygninger og boliger. Vores kunder bruger dem i dag med stor succes. Du kan også læse om flere kundespecifikke filterløsninger til turbiner og bekæmpelse af industriel luftforurening. n af artiklerne beskriver en C-løsning fra det nyeste medlem af Camfil Group Camfil Handte. g mens du er i gang, bør du læse portrættet af en af vores erfarne filtereksperter, nders Freyschuss, V for Camfils base Norden. God fornøjelse med denne udgave, og tøv ikke med at kontakte os, hvis du ønsker flere oplysninger om vores produkter og tjenester markedets mest omfattende udvalg af renluftsløsninger. December MC ndia, ombay Convention and xhibition Centre, Mumbai, ndien owergen nternational, range County Convention Center/West Halls, rlando, Florida, U Hospital nfrastructure ndia 2014, ombay xhibition Centre, Mumbai, ndien Januar MX 2015, ndian Metal-Cutting Machine ools xhibition, angalore nternational xhibition Center, engaluru, ndien Filter ech sia 2015 xhibition, angkok, hailand Marts 2. C xhibition (ir-conditioning ngineering ssociation of hailand) angkok, hailand CF, arc expo, ennes irport, ennes, Frankrig H, Frankfurt, yskland 11. isäilmastoseminaari 2015 ndoor ir Quality 2015, Helsinki, Finland Contaminexpo, Contaminexpert, orte de Versailles, aris, Frankrig pril 21. VG Conference ower lants, Dresden, yskland Maj owergen ndia & Central sia 2015, New Delhi, ndien FC HM, ransamerica xpo Center, ão aulo, rasilien Juni airaalatekniikan päivät 2015 (Hospital echnics 2015) sammen med FH-U 2015, uropean Congress for Hospital ngineering, urku, Finland F CNG, nhembi how avilion, ão aulo, rasilien ntech ollutec sia 2015 xhibition, angkok, hailand De ovenstående messer er et udvalg af de forskellige arrangementer i hele verden fra december 2014 til juni 2015, hvor Camfil deltager. Du kan finde den fulde liste på CMF M er en verdensomspændende publikation til Camfils kunder. Den findes på ni forskellige sprog. Udgivet af: Camfil, veavägen CKHM, verige lf Fax mail: Udgiver: lain érard, xecutive Vice resident Marketing & rodukter edaktør: iza raaw/magnus Jerräng lf Fax ekst/grafik: Camfil og horn weden /Kaigan Hovedkontor: Camfil, veavägen 56, CKHM, verige. lf Fax Magnus Yngen dministrerende direktør og koncernchef Vil du vide mere: 2 irmail Nr

3 Hurtig eftermontering for ata ower i ndien Camfil ower ystems havde seks måneder til at udvikle og installere et nyt barrieretype-filtersystem og spjæld på et vigtigt kraftværk, der leverer strøm til ndiens folkerigeste by. id er en afgørende faktor, når en strømleverandør skal have en eftermonteret løsning til en gasturbine på et vigtigt kraftværk især når det leverer halvdelen af strømforbruget til Mumbai, ndiens folkerigeste by. Det var tilfældet ved rombay-varmekraftværket, der drives af ata ower td., ndiens største integrerede elselskab med en samlet installeret produktionskapacitet på ca MW på det indiske subkontinent. UNF K KM ftermonteringsprojektet omfattede luftindsugningssystemet og diverterspjældet på enhed 7, en 180 MW gasfyret kombineret-cyklus-turbine fra iemens. Kontrakten, der blev indgået med iemens, angav en leveringsperiode på seks måneder fra ordre til ibrugtagning og en maksimal nedlukning på 37 dage til afmontering af de gamle systemer og installation af de nye. arskt driftsmiljø rombay producerer MW strøm, der opfylder 50 % af Mumbais behov. nhed 7 blev konstrueret i 1993 med en konkurrents filterskab med hængende pulspatroner. å grund af værkets placering tæt på Det ndiske cean blev det oprindelige luftindtagssystem og spjæld udsat for høj luftfugtighed og saltholdige vinde, der medførte alvorlige korrosionsskader i filterskabet og et stort tryktab i hele systemet. Kysten ligger lige bag kraftværket, og den gennemsnitlige luftfugtighed kan være helt op til 85 %. Det varme og fugtige klima nedbrød gradvist hele systemet. tøvpartikler blandet med vandråber og salt trængte igennem filtrenes overfladelag og blev ikke frigivet, når filtermediet blev pulseret. n undersøgelse på stedet gennemført af Camfil ower ystems og iemens viste forkert vejrbeskyttelse og utilstrækkelig fjernelse af støv i pulseringsenheden. Flere forfiltre og impulsfilterelementer var beskadigede eller manglede, så ufiltreret luft kunne trænge ind gennem begge filtreringstrin. Det hydraulisk drevne spjæld var også udsat for korrosion, lokale overophedninger og varmelækager omkring dets ekspansionsforbindelser. Den indvendige isolering og det hydrauliske system var også beskadiget flere steder. n løsning i tre trin Der var behov for et nyt luftindtagssystem for at opnå større sikkerhed, driftssikkerhed og ydelse. Camfil ower ystems foreslog et tre-trins statisk/ barriere-filtersystem til komplet eftermontering og vandt kontrakten. Det første trin i det nye indtagsfiltersystem består af koagulationspuder, der forhindrer vanddråber i at trænge ind i de efterfølgende trin. rombay ligger i et industriområde, og lokale problemer med luftforurening kræver et forfilter med høj støvkapacitet. øsningen var et Cam-Flo XMG M6-posefilter. Der blev også installeret et CamG 4V-300 F9 for at opnå maksimal beskyttelse mod partikler på under én mikron og indtrængende salt. Modificeringen af spjældet omfattede reparationsarbejde, herunder udskiftning af hele drevsystemet og eftermontering af spjældsystemet med nye komponenter, herunder isolering og ekspansionsforbindelser og en ny hydraulisk kraftenhed og aktuator. Disse ændringer har ført til øget driftssikkerhed, reduceret tab af varmeenergi og øget turbineeffektivitet. lle systemer blev som planlagt installeret og taget i brug i løbet af 37 dage. Camfil ower ystems produktionsanlæg i richy stod for en stor del af fremstillingsarbejdet. Cam-Flo XMG M6-posefilter med ikke-afledende syntetisk medie og høj støvkapacitet CamG 4V-300 F9-barrierefilter med høj filtereffektivitet og lavt tryktab

4 VC Vi fandt en løsning på forureningen i veriges mest beskidte gade 4 irmail Nr

5 YFUNNG Det er nu målt, testet, dokumenteret og bevist: Den dynamiske duo City-Flo X og en Camfil-luftrenser slår bogstaveligt talt luften den dårlige luft ud af lejlighederne på Hornsgatan, som er den mest forurenede gade i tockholm og hele verige. t omfattende langtidsstudie har vist, at denne filterløsning forbedrer indeklimaet betragteligt og fjerner op til 80 % af de skadelige partikler og gasser udefra. Hornsgatan ligger i bydelen ödermalm, et af de mest populære områder i tockholm. uften på denne stærkt trafikerede hovedfærdselsåre er fyldt med høje koncentrationer af skadelige luftbårne partikler og gasser, der stammer fra den tunge trafik, især dieseludstødning, der af WH er blevet klassificeret som kræftfremkaldende. De største problemer er den fine partikelforurening M 2,5 og M 10 og polycykliske aromatiske kulbrinter (K).* De farligere og mikroskopiske M 2,5 -partikler (mindre end 2,5 μm), som er udstødnings- og forbrændingspartikler eller dieselpartikler fra køretøjer, er små nok til at trænge ind i kroppens funktioner og ind i luftvejene, lungerne og blodet. Der er en direkte sammenhæng mellem fine partikler (<2,5 μm) og øget dødelighed som følge af hjerte-kar- og luftvejssygdomme. ndånding af K'er er blevet forbundet med kræft og er en af de største bekymringer i forbindelse med potentiel eksponering og negativ indflydelse på sundheden for mennesker. "ive" før og efter-test Filtertesten blev udført i en beboelsesejendom i Hornsgatan, der var blevet moderniseret med et nyt centralt ventilationssystem udstyret med en varmeveksler. Ventilationsenhederne blev udstyret med det energibesparende City-Flo X, et kombineret partikel- og molekylefilter, der er del af Camfils "City"-serie til forurenede bymiljøer. Ved at måle luftkvaliteten i lejligheden før og efter installationen af det nye centrale luftsystem, var det muligt grundigt at dokumentere forskellene i den indendørs luftkvalitet. verige og de andre nordiske lande er luftkvaliteten baseret på strømmen af udendørsluft i liter pr. sekund (l/s) til forsyning af bygninger med frisk luft. Det er dog vigtigt at huske på, at "frisk luft" ikke er det samme som "ren luft". Du kan sammenligne det med, at du fylder en flaske med én liter vand uden at bekymre dig om, om det er kloakvand eller vand fra vandhanen. Den 105 m 2 store lejlighed, der blev brugt i undersøgelsen, lå på 2. sal i et "kritisk niveau", der defineres som 7-10 meter over gadeniveau. Her hvirvles det groveste støv op, og facaderne på bygninger i centrum af byerne ofte er meget snavsede i denne højde. n familie boede i lejlighed i løbet af målingsperioden for at skabe et realistisk beboelsesmiljø til testen. Under testen var den luft, der blev forsynet og filtreret gennem City-Flo X, ca. 70 procent renere end den udendørs luft. Da et af familiemedlemmerne havde astma og problemer med allergi, blev det centrale luftsystem suppleret af en Camfil rumluftrenser. Denne mobile enhed har H-filtre, der fjerner 99,7 % af alle luftbårne partikler ned til en størrelse på 0,3 µm. esultater fter det centrale luftsystem blev installeret med City-Flo X i ventilationsenhederne faldt de målte værdier indendørs markant sammenlignet med de udendørs luftkoncentrationer, på trods af en større mængde forsyningsluft. Den udendørs luft havde ca. 22 mio. partikler på 0,3 µm, mens forsyningsluften i lejligheden havde 8 mio. pr. m 3 en lav koncentration og et godt niveau for indeklimaet for en lejlighed centralt i byen. ilføjelsen af den mobile luftrenser viste, at det er en god løsning at supplere et centralt luftsystem med en luftrenser med H-filtre som forebyggende foranstaltning for eksempel hvis beboerne oplever åndedrætsproblemer pga. allergi eller astma. n mobil luftrenser i denne klasse giver meget høj indendørs luftkvalitet, nogle gange helt ned til -klasse 7-8, hvad angår udledning og partikelniveauer, og i henhold til -standard Det installerede centrale system i bygningen leverede behandlet ren luft. Før installationen indeholdt indendørsluften omkring 750 ppm C 2, og efter installationen omkring 480 ppm C 2 på grund af den øgede luftgennemstrømning og bedre luftcirkulation. fter det centrale luftsystem var blevet installeret med City-Flo X og en Camfil-luftrenser, var den indendørs luft 80 procent renere. enere luft til byboer Filterduoen er god for menneskers helbred. Undersøgelsen viste klart, at det at bo i Hornsgatan, tockholms mest forurenede gade, ikke behøver være mere usundt end at bo i andre områder af byen. Udendørs- og indendørsluft efter installation 24,0 19,2 14,4 9,6 4,8 0 artikler 0,3-0,5 µm "nstallationen af et velfungerende og forseglet ventilationssystem med god og effektiv filtrering af partikler og en vis grad af molekylær gasfiltrering med aktivt kul for eksempel med City-Flo X klasse 7 med en minimumseffektivitet på % løser mange problemer med indendørs luftkvalitet i byer med slem luftforurening. Hvis systemet suppleres af en mobil luftrenser med H-filtre, forbedres den indendørs luftkvalitet yderligere til glæde for menneskers sundhed og velvære", siger nders Hedström, Camfils Global Q Manager. *K'er, som er en af de mest udbredte kilder til organisk forurening, findes i fossile brændstoffer og dannes også ved ufuldstændig forbrænding af kulstofholdige brændstoffer. imer [t] 10 Forsyningsluft efter det centrale ventilationssystem blev installeret med City-Flo X-filtre i ventilationsenhederne. Koncentrationer i udendørsluften efter det centrale ventilationssystem blev installeret. tuen efter det centrale ventilationssystem blev installeret. tue med en City-luftrenser udstyret med H-filtre og det centrale ventilationssystem i drift. Centralt ventilationssystem med F7-filtrering og City-Flo X-filtre med en reduktion på 68 % af 0,3-0,5 μm-partikler. Forskel mellem stueluft og forsyningsluft. Forøgelse af antallet af partikler genereret indendøre. 80 % renere luft med tilføjelse af en City-luftrenser udstyret med H-filtre og det centrale ventilationssystem i drift. Værdier for udendørs-og indendørsluft efter installation af det centrale ventilationssystem samt luftens renhed efter installation af en Camfil-luftrenser udstyret med H-filtre i stuen. en by som tockholm skal forsyningsluften være på 7 l/s pr. person, og filterklassen skal være mindst F7. t kombineret partikel- og molekylefilter som City-Flo X anbefales også til fjernelse af udstødningsgasser, lugte og andre forurenende stoffer. Millioner partikler pr. m 3 irmail Nr

6 Æ ND FYCHU Humanistisk ingeniør og den rene lufts forsvarer Han er en svensk ingeniør og leder, der er chef for næsten 400 mennesker og hele Camfils filterforretning i de fire nordiske lande, inklusive to produktions enheder. Hans navn er nders Freyschuss, og han er Camfils xecutive Vice resident for Nordeuropa. Han er en humanistisk ingeniør, der sætter pris på kommunikationens kunst, og som hellere vil leve i nuet end bekymre sig om fremtiden. nders, 51, er født og opvokset i tockholm. Han arbejder nu på 27. år i branchen for opvarmning, ventilation og aircondition (HVC). Hans passion for teknologi og miljøet opstod i hans barndom: "Min far var med til at bane vejen for -systemer i de tidlige 1960'ere, herunder det første computerbaserede forretningssystem til store svenske virksomheder. Det havde indflydelse på mig. amtidig nærede jeg en dyb kærlighed til matematik og stukturer kombineret med en interesse for alt "grønt", da jeg var teenager og spejder", fortæller Du lærer at sætte pris på miljøet, når du tilbringer mange weekender i skovene på camping med din trop! nders Freyschuss. nders var også fascineret af styring af energiressourcer som ung. Han ville gerne have en teknisk uddannelse, der skulle kombinere energibesparelse og bæredygtighed, så han kunne arbejde med miljøspørgsmål: "Jeg valgte en kandidatgrad i ingeniørvidenskab ved oyal nstitute of echnology (KH) i tockholm med speciale i varmepumpe- og ventilationsteknologi, som jeg færdiggjorde i Varmepumpeteknologi var blevet "hot", og jeg blev grebet af mulighederne for energibesparelse. Jeg skrev speciale om varmepumper for Fläkt (i dag Fläkt Woods), en af de største HVC-virksomheder i uropa. Men så kom overraskelsen! Under min studietid fandt man ud af, at freon var farlig, og hele varmepumpemarkedet gik i nedsmeltning. Hvordan kunne jeg, en miljøvenlig ingeniør, konstruere miljøskadelige pumper, der ødelægger ozonlaget? Han skiftede kurs. Hans akademiske forbindelse til Fläkt førte til en syv år lang karriere hos virksomheden og et skarpere fokus på ventilation. nders udviklede simuleringssoftware til beregning og design af kommercielle ventilationssystemer. "Jeg måtte lære hver eneste komponent at kende. Det gav mig en stor viden og dyb indsigt i ventilationsbranchen, hvilket senere gav pote hos Camfil, siger nders. nders tilbragte også 2½ år som Fläkts tekniske leder i Frankrig, hvor han hurtigt lærte fransk fra bunden. Han talte allerede engelsk og tysk. "Det at være tvunget til at lære et ny sprog, så du kan kommunikere med kollegaer, fremme teamwork og sætte ting i gang, fik mig for alvor til at tro på værdien af god kommunikation mellem personer", siger nders. "Du kan være den bedste ingeniør i verden, men hvis du ikke kan kommunikere og interagere med mennesker, sker der ingenting. Min tid i Frankrig gav mig også mulighed for at udvikle et europæisk netværk af kontakter, der har hjulpet mig ubeskriveligt meget i min karriere." Fläkts store projekt for strazeneca i Dunkirk ( ) renrum og ventilationssystemer til en ny fabrik fungerede som en indgangsvinkel for nders til Camfil: "Camfils filtre var førstevalget til denne fabrik, og det var min første kontakt med virksomheden." nsat hos Camfil i 1994 Camfil kaprede nders, da han i 1994 vendte tilbage til verige for at slå sig ned. Camfils daværende marketingchef, en tidligere ansat hos Fläkt, spurgte nders, om han var interesseret i at blive administrerende direktør for Camfils svenske salgsfilial i rosa. 6 irmail Nr

7 Æ ND FYCHU "Jeg vidste, at det ville blive en kæmpe udfordring", siger nders. "Jeg var kun 31. ludselig gik jeg fra ingeniørarbejde til ledelse. Det var lidt af en "hjort fanget af forlygterne"-oplevelse for mig. Heldigvis havde jeg gennemført et 3-årigt ledelsestræningsprogram hos Fläkt. Udfordringer er krævende, men de udvikler dig som menneske. Det var et stort skridt for mig at skifte til Camfil i 1994, men jeg var klar." esten er historie. eamet hos den svenske filial udviklede det svenske eftermarked for filtre, moderniserede forretningssystemer og udvidede salget på før- og eftermarkedet de HVC-leverandører og servicevirksomheder som nders kendte godt fra sin tid hos Fläkt. Filterudskiftningsmarkedet blev også opbygget, og HU-producenterne blev en ny kunde. nterne strukturer og organisationen blev ændret. alget steg betragteligt på fire år. nders' næste store karrierespring var som marketingdirektør for Camfil Group i slutningen af 1998, en stilling der gav ham mulighed for at udnytte sin internationale erfaring og hans netværk af kontakter. "Jeg var blevet leder i en tidlig alder, og denne stilling gav mig luft til nye udfordringer, siger han. "Herefter begyndte Camfil at opkøbe virksomheder hurtigt efter hinanden som del af en vækststrategi, og mens vi red på denne bølge af opkøb, måtte vi finde effektive måder at integrere disse virksomheder i organisationen, marketing og teknisk uddannelse", siger nders. ilbage på hjemmefronten Han vendte tilbage til hjemmefronten på fuld tid i Camfil havde netop defineret Norden som et geografisk område, der omfattede salg og produktion i verige, salgsvirksomheder i Danmark og Finland og salg via en agent i Norge. nders: "Det var perfekt timing, og det gav god mening for mig at blive på hjemmefronten ena, min livsledsager, fødte vores søn dvin i ndtil nu havde jeg klaret hele ledelsesdelen med personale og salg og var derefter skiftet til ét fokusområde virksomhedsmarkedsføring. om 38-årig følte jeg mig mere klar til at håndtere en lederrolle som chef for de nordeuropæiske aktiviteter." Der blev iværksat programmer til omstrukturering, forbedring af effektivitet, lancering af nye filtre og vækst i salget stod nders Freyschuss så over for sin største opgave til dato: Camfil havde opkøbt sin vigtigste indenlandske konkurrent, F uftfilter, der skulle integreres på en effektiv måde. "Vi udviklede denne forretningskombination med succes normalt mister man nogle markedsandele, når man opkøber sin største lokale konkurrent. Vi mistede ikke én eneste kunde, men øgede i stedet vores salg." Formanden nders Freyschuss er bestyrelsesformand og det længst siddende bestyrelsesmedlem for wedvent, brancheorganisationen for HVC-industrien i verige. Han er også bestyrelsesformand for urovents certificeringsprogrammer og olicy Commission (CC), den højeste myndighed for urovent-certificering i uropa for alle ventilationsrelaterede produkter. "Jeg er meget stolt og beæret over disse roller. urovent er for eksempel et naturligt internationalt forum for Camfil at agere i. Mere end 90 % af vores salg foregår uden for verige. Vi har kæmpet for filterstandarder, og vores rolle som brancheleder giver os mulighed for at udnytte vores erfaring og forbedre branchen som et hele." Nordiske forskelle nders' område betyder, at han arbejder sammen med svenskere, danskere, finner og nordmænd. r de skandinaviske bånd stærke? "Hvert marked fungerer på hver sin måde, men vi har alle en fælles base og en fælles "nordisk" ledelsesstil, der indebærer, at vi værdsætter vores kollegaer det menneskelige element og at vi lægger vægt på sociale egenskaber, teamwork og uddelegering af ansvar", siger nders. "om direktør kan man ikke være højt hævet over alle andre. ådan fungerer det ikke her. Der er også tydelige kulturelle forskelle. Det er fire forskellige lande, og vi opfører os og tænker forskelligt. Geografien har også betydning for salget og konkurrencelandskabet og vores tilgang til markedet. Norge sælger vi kun til HVC-leverandører, mens de andre tre nordiske enheder sælger direkte til servicevirksomheder, leverandører og slutbrugere." Norden har vi altid været hurtige til at tage computerteknologi til os, og Camfils onlinebutik, der blev lanceret helt tilbage i 2001, har været en kæmpe succes, der genererer en stor del af de regionale ordrer. "Det er ret stort for en industrivirksomhed (se irmail 1, 2014)," siger nders. "itet gør det let for alle vores nordiske kunder at handle med Camfil. De kan bestille 24/7/365, selv vælge filtre, administrere dem efter byggeplads, og de kan gøre dette overalt, hvor de har en internetforbindelse. Konceptet indføres nu også i andre europæiske lande." Komplette ressourcer til servicering af kunder "ygraden i Camfils forskning og udvikling, ech Center i rosa, er en kolossal styrke og fordel for os i Norden og for andre virksomheder i Camfil Group", siger nders. "Vi har også genopbygget og moderniseret vores første filtertestopstilling i rosa, der nu er reserveret til vores nordiske kunder. Det gør det hurtigere at teste og finde løsninger. Derudover har vi vores filterskole for kunder, og rosa, vores nordiske midtpunkt, er en ekstremt effektiv og moderne automatiseret produktionsenhed og distributionscenter. everingerne er i 99 % af tilfældene til tiden, og det er en fantastisk støtte for vores sælgere i hele regionen. Med en velsmurt infrastruktur kan vores sælgere fokusere på deres vigtigste opgave at servicere kunderne." Han siger, at Camfils tekniske viden og langsigtede perspektiv er værdsat: "Vi er altid her for kunderne. Desuden er mange af vores medarbejdere loyale og passionerede omkring forretningen. De bliver hos os, og det sikrer kontinuiteten i kunderelationerne. Vi værdsættes for vores ekspertise og pålidelighed. Vi er også nysgerrige vi vil virkelig gerne kende, forstå og løse kundernes filtreringsproblemer", siger nders. evidsthed omkring indendørs luftkvalitet Vigtigheden af indendørs luftkvalitet er velkendt på det nordiske marked folk bruger mere end 90 % af deres tid indendørs. Camfil arbejder på at fremme bevidstheden omkring indendørs luftkvalitet gennem oad how og filterskolen og gennem fælles arrangementer med wedvent. De er blevet udvidet, så de omfatter vigtige politiske arenaer, der har sat filtrering og indendørs luftkvalitet på den politiske dagsorden i verige. For eksempel har nogle partier fremsat forslag om, at regeringen skal vedtage store investeringer i forbedret ventilation på skoler i de kommende år. "Det er en vigtig del af vores rolle at uddanne kunderne, slutbrugerne, de offentlige myndigheder og markedet", siger nders. Han nævner Hornsgatan-projektet i tockholm (side 4-5). "Det er meget vigtigt. Vi beviser, hvordan god ventilation og filtrering gør en forskel for folk. Vi viser, hvad vi kan gøre indendørs, når luftforureningen er slem udenfor. Vi viser beboerne, hvordan filtreringsteori kan omsættes til konkrete sundhedsfordele. edre ventilation med effektiv filtrering vil især være vigtigt, når verige begynder at ombygge og modernisere de millioner af lejligheder, der i 70'erne blev bygget i højhuse som del af et offentligt initiativ", siger nders til slut. ND FYCHU D: 51 NG: Camfils xecutive Vice resident og rea Manager for Nordeuropa. Medlem af Camfils globale gruppeledelsesteam. estyrelsesformand, wedvent og urovents certifikationsprogrammer og olicy Commission. Æ: tockholm, feriebolig ved Østersøen. FM: ena og deres søn dvin. N: Fiskeri og alle former for sejlads, også kajak. M JD F CMF: "Jeg arbejder her pga. menneskene vores mange gode kollegaer over hele verden. Det giver mig energi og livskraft. Camfil lader mig også realisere mit personlige mål om at arbejde med miljø og bæredygtighed. Vi producerer filtre, der bruger mindre energi og leverer ren luft til glæde for sundhed, velvære og højere industriel produktivitet med minimal påvirkning af miljøet. Jeg er glad for vores tankegang. Jeg elsker vores mål." M: "ænk over, hvordan du har det i dag. ænk ikke for meget på fremtiden. ænk på nuet, og nyd at leve i det."

8 NYHD ænk udenfor og indenfor rammerne Grüner vælger Camfil Handtes il xpert-separator og Heat- averox til kombineret filtrering og varmeudnyttelse. ilindustrien og dens leverandører er vigtige kunder for Camfil Handte C i Germany. t eksempel er Grüner Group, der anvender en række materialer til at producere leverandørdele til bilmotorer, drivliner, styresystemer og strukturkomponenter. Grüner, der har to anlæg i aden- Württemberg og hüringen, bygger sine egne maskiner for at sikre konsistente kvalitetsstandarder i produktionen. Virksomheden fremstiller også præcisionsværktøj til kunder, der anvender det til fremstilling af deres egne dele og komponenter. Grüners kunder omfatter den største bilproducent i ydtyskland. nlægget i aden-württemberg i Ulm er et fuldt automatiseret maskinfremstillingscenter, der bruger den nyeste generation af udstyr til at fremstille præcisionsværktøj til blandt andet gearkasser. Her opføres to helt nye produktionshaller, hvoraf den ene blev åbnet i sommeren For at leve op til målsætningen om høj operatørsikkerhed, ren produktion og energibesparelser, havde Grüner brug for et nyt filtersystem til udstødningsluft fra hallen, hvor højhastigheds-slibe-, -skære- og -fræseprocesser genererer mange dampe og luftbårne ultrafine aerosoler. Kombineret løsning Grüner henvendte sig til Camfil Handte for en løsning, der kombinerer en meget effektiv olietågeseparator Handte il xpert med et brancheunikt energibesparelsessystem Handte Heataverox. Heataverox-systemet, der er udviklet internt hos Camfil Handte, er det første system af sin slags, der udnytter varme fra udstødningsluften fra maskinfremstillingsprocesser. Ved at udnytte termisk energi fra procesudstødningsluft hjælper Handte Heataverox kunderne med at reducere deres elregninger markant, hvilket giver lavere driftsomkostninger. ystemet er decentraliseret og fleksibelt, så installationen er let i produktionsanlæg. Handte il xpert er en separator med et mekanisk post-filtreringstrin, der er designet specifikt til maskinfremstillingsprocesser med brug af olie som kølende smøremiddel. å anlægget i Ulm medfører det Camfil Handte C-designede system betragtelige omkostningsbesparelser for Grüner ved at udnytte energi fra udstødningsluften fra 11 værktøjsmaskiner ved hjælp af blot to Handte il xperts og to Handte Heataveroxes. Den samlede luftmængde er 2 x m 3 /t, og Grüners opnåede energibesparelser er cirka kwh pr. år. esøg camfilapc.com for at få yderligere oplysning om disse produkter og Camfil Handte. Camfil Handte Heataverox 8 irmail Nr

9 NDC DN ransport af grise beskyttes med H-filtre fra Camfil ålidelig tilførsel af ren luft på finsk redaktion Verdens største transportør af levende grise ligger i danske Vejen og hedder F-Danmark. Virksomheden køber grise fra danske landbrug og sælger dem til andre landbrug i ind- og udland. F-Danmarks forretningsprincip indgår et sundhedssystem, som de har været med til at skabe, F-sundhed. Majoriteten (70 %) af Danmarks grise stammer fra grisebesætninger, som har de - k lareret sundhedsstatus i henhold til F-sundhed. ystemet bidrager til at holde dyrene fri for tabsvoldende sygdomme som f.eks. lungesygdom, mycoplasma, smitsom nyresyge og svinedysenteri. F-systemet har sat standarden for danske grisebesætninger blandt andet angående: eskyttelse mod infektioner undhedsundersøgelser Deklaration af sundhedsstatus Handel med levende grise ransport af grise F-YM begyndelsen af 1970 erne indså en gruppe visionære danske landmænd, at vejen frem for svinebranchen var at rationalisere handel og transport af grise, og så opstod F, som står for pecific athogen Free. F-systemet er siden da blevet en international standard og danner grundlag for den danske svinebranche. Hvert år transporterer F-Danmark 15 millioner grise. Virksomheden har 180 specialuddannede chauffører og 140 specialbyggede lastbiler. vertryk og H-filtre holder grisene sunde og raske Hovedparten af F-Danmarks grisetransporter foregår i egne specialbyggede lastbiler. For at opretholde F-status hos smågrise og avlssvin er det overordentligt vigtigt at rense luften i transportkøretøjet. uft, som filtreres via H-filtre fra Camfil, blæses gennem det område, hvor grisene færdes, og skaber et overtryk, som får eventuel luftbåren smitte til at blive på ydersiden af lastbilen. Camfil / i Danmark har gennem længere tid haft et nært samarbejde med F-Danmark. De produkter, som Camfil benytter til at holde luften ren i firmaets lastbiler, er pakfil M6-forfiltre og ofilair H13-slutfiltre. God journalistik handler om at formidle fakta, tanker og idéer i interessante beretninger. g for at have energi til at udføre journalistisk arbejde af god kvalitet er det naturligvis en fordel at sidde i lokaler med et ventilationssystem, der sikrer en rigelig og pålidelig strøm af ren luft. ladhus i maritimt hovedstadsmiljø bydelen rändö i Helsingfors i Finland driver det familieejede avisforetagende -ehdet sin virksomhed i et kontorhus ved havet. Den moderne bygning danner de fysiske rammer for udgivelsen af næsten 50 forskellige aviser. å denne ø, som ligger lige nordøst for Helsingfors centrum, blæser vinden saltholdigt havvand ind over øen i kombination med snefald om vinteren og regn de øvrige årstider. t naturligt element, som tidligere havde tendens til at være et problem for bladhusets ventilationssystem. CMVN CamVane 100 fra Camfil er en kombination af luftindtag/ dråbefang/vejrbeskyttelse i aluminium, som giver en effektiv beskyttelse mod regn, sne og dis. Det er specielt udformet til at beskytte luftfilteranlæg i eksempelvis kystområder, hvor det naturlige miljø ellers kan skabe problemer på grund af vand og fugt. lokeret ventilation på grund af blødt filter roblemet var, at sne og vand trængte ind via den vandrette rist på taget og videre ind i ventilationssystemets kamre til indtagelse af frisk luft, hvor også systemets luftfilter blev påvirket. Når det f.eks. sneede om vinteren, blev filteret fyldt med sne, som senere smeltede. Derfor fik man ofte blokeret ventilationssystemet på grund af det bløde filter, og det krævede udskiftning af filteret midt i arbejdstiden. Vellykket skifte til CamVane 100 For at få løst problemet blev byggefirmaet Y Kiinteistötekniikka konsulteret. Firmaet foreslog at udskifte den vandrette rist med det funktionssikre CamVane 100-dråbefang (vejrbeskyttelse) fra Camfil. Under ombygningsarbejdet blev der i alt installeret syv styk CamVane 100 med en total overflade på 18,3 m 2. n investering, som hurtigt blev tjent hjem fter ombygningen har alle filterudskiftninger kunnet foregå efter serviceplanen. g investeringen har hurtigt vist sit værd, da vi slap for de ekstraomkostninger, som tidligere opstod på grund af uplanlagt filterudskiftning. Desuden er indeklimaet altid i top, fordi ventilationen fungerer, som den skal, fortæller -ehdets produktionschef Markus Harjula. Nordic dition irmail Nr

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2008 Støvbekæmpelse på arbejdspladsen 3 7 8 11 Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library Det er nu lige så nemt at vælge

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

ren luft gør en forskel

ren luft gør en forskel FRA CAMFIL FARR airmailnyhedsbrev NR.2/2005 ren luft gør en forskel 3 6 7 9 10 Fødevareindustrien: hvordan det mikroskopiske kan være katastrofalt På rette spor med filtrering til GE-lokomotiver Camfil

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol September 2009 Vol 61 Årgang 17 2009 Tema: Miljø www.skanska.dk Telefon + 45 44 68 05 65 SkanskaNews Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre EKSTRA SERVICE - DET AKTUELLE MAGASIN OM KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG CSR Foto: Susanne Rübner En plads i solen Spildevandsbranchen har fået en plads i solen, for efter sol kommer regn, og aldrig tidligere

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008 Energi... få råd og vejledning til energibesparelser! Partnerskab i højsæde Opdræt af fiskeyngel er et dansk speciale, og Aquatec Solutions

Læs mere

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner er blandt naboerne. 01 / 2008 LÆS MERE SIDE 8 4 12 Boligbyggeri

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Den Biobaserede Fremtid

Den Biobaserede Fremtid BÆREDYGTIGT SYGEHUS I VEST Den Biobaserede Fremtid Tæt på biomasse, biogas og biodiesel. En indsigt i alternative ressourcer. Side 4-8 TEMANUMMER BÆREDYGTIGHED 7 22 24 INDHOLD LEDER 3 NUTID KRÆVER FORANDRING

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Godt indeklima øger lærdom

Godt indeklima øger lærdom D a n m a r k s Te k n i s k e u n i v e r s i t e t > s e p t e m b e r 2 0 0 6 > n r. 6 Tema om life sciences Godt indeklima øger lærdom Skolebørn lærer 10-20 procent mere i klasselokaler med godt indeklima

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere