i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger"

Transkript

1 i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment D S/ E N : e u ro p æ i s k s t a n d a rd Camfil Farr renluftsløsninger

2 DS/EN miljø, luftkvalitet o g sundhed Den industrialiserede verden er et andet sted, end den var for 50 år siden. En stor forskel er, at den luft, vi indånder, nu er meget mere tungt og alsidigt forurenet. Selvom der findes natur lige kilder til forurening, opstår de store problemer som et resultat af menneskets egne aktiviteter. Der fremstilles i dag titusinder af syntetiske kemikalier (som ikke findes i naturen) med et forventet årligt produktionsomfang, der overstiger en milliard tons. Disse kemikalier slippes ud i atmosfæren under fremstilling og brug og kan efterfølgende bevæge sig over meget store afstande. De er en uundgåelig del af vores liv. Vores levevis (arbejds- og fritidsaktiviteter) betyder, at vi tilbringer mere tid inden døre. Den ventilation, der er nødvendig i disse bygninger, betyder, at vi i stigende grad udsættes for partikel- og gasforurening i luften udenfor. Luftforurening kan på en let måde kategoriseres som enten partikulær (støv) eller molekylær (gas). Partikler kan optages i kroppen og ånde-drætsorganerne ved indånding. Gas forurening eller molekylær forurening optages ligeledes i kroppen gennem indåndingsluften, men den kan udover lungerne også trænge ind i blodbanen og rundt i hele kroppen. Selvom disse stoffer er usynlige, er større forurening synlig i mange former, f.eks. som udstødningsgasser fra køre-tøjer, fabriksskorstene, støv fra accelererende biler og cigaretrøg. Man har i længere tid vidst, at forurening var skadelig for mennesket. De almindelige hel bredssymptomer, som hovedpine, kløen i øjnene, reduceret arbejdseffektivitet osv., er traditionelt blevet betegnet Sick Building Syndrome (SBS) eller lignende. Få undersøgelser, hvis overhovedet nogen, har hidtil været i stand til præcist at angive de toksikologiske farer, der er knyttet til forskellig partikulær og molekylær forurening. Det er dog uomtvisteligt, at forurening i indåndingsluften er direkte knyttet til øgede symptomer fra åndedrætsorganer, øget forbrug af livsopretholdende medicin, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom, som resulterer i skadestuebehandling og endog reduceret lungevækst hos børn (1, 2). For at kunne besvare disse spørgsmål er der kommet stigende fokus på forureningens ind virkning på helbredet. Gruppearbejdet CAFÉ (Clean Air for Europe) i Europa-kommissionen har allerede konkluderet, at der for grove og fine partikler (PM10, PM 2.5) næppe findes en sikker koncentration (ingen indvirkning eller tærskel) (1). Eftersom, der mangler tydelige data, har de lovgivende og udøvende myndigheder, som f.eks. Europa-kommissionen, til hensigt at beskytte os mod skade ved hjælp af de mest praktiske metoder. Et eksempel er den nye europæiske standard for ventilation i ikke-beboelige bygninger, DS/EN Denne standard angiver forskellige kategorier af kvaliteten af udendørsluft, flere forskellige kategorier af ønskværdig kvalitet af indendørsluft, samt de trin i forbindelse med luftfiltreringen, der skal tages for at komme fra en kategori til en anden. Foto: Lennart Nilsson Sodpartikler (gult område) er trængt ind i bronkierne og har samlet sig i alveolerne (violet). 1,T. Sandstrom, D. Nowak og L. Van Bree. Sundhedsvirkningen af grovpartikler i luften omkring os: meddelelse om forskning og beslutningsprocesser Eur Respir J 2005;26: ,Gaudeman WJ, Avol E, Gilliand F, et al. Effekten af luftforurening på lungeudvikling i alderen år. N Engl J Med 2004; 351:

3 DS/EN den nye europæiske standard for ventilation Den nye europæiske standard DS/EN fokuserer på at opnå et behageligt og sundt indendørsklima på alle tider af året med acceptable installations- og driftsomkostninger. Den er nu en national standard i alle lande. Den angiver et filters påkrævede ydeevne i et system for at opnå en god kvalitet af indendørsluft (IAQ), mens udendørsluften samtidig tages i betragtning. Udendørsluften er kategoriseret i 3 niveauer, fra ODA 1, hvor luften er ren med undtagelse af midlertidig forurening, som f.eks. pollen, og op til ODA 3 med høj koncentration af både gasser og partikler. Partikelstoffet henviser til den samlede mængde faste eller flydende partikler i luften. De fleste retningslinjer for udendørsluft henviser stadig til PM 10 (partikeldiameter op til 10 µm). Men med hensyn til beskyttelse af helbredet er der en stigende enighed om, at vægten skal lægges på partikler, der er langt mindre end 10 µm. Gasforureningsstofferne henviser til koncentrationer af CO 2, CO, NO 2, SO 2 og VOC er. Nedenstående tabel angiver typiske koncentrationsniveauer i udendørsluft sammen med et forslag til, hvordan kvaliteten kategoriseres. Klassifikation af kvalitet af udendørsluft Beskrivelse af Koncentrationsniveauer* Kategori af luftkvalitet udendørsluft CO 2 CO NO 2 SO 2 PM 10 (ppm) (mg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) Landområder uden 350 < < 5 < 20 ODA 1 betydelige kilder Mindre byer ODA 2 Midtby / Centrum ODA 3 *Du kan se de aktuelle, daglige koncentrationsniveauer for de fleste europæiske byer online på internettet! Bemærk, at det, der i de fleste byer betegnes som et normalt koncentrationsniveau for partikler, faktisk falder inden for det øvre område (dårlig kvalitet) for udendørsluft, dvs. ODA 3. For partikelstof har World Health Organization etableret mål-sætninger for at nå et årligt gennemsnit på PM10 under 40 µm/m3. Målsætningen er endnu ikke nået. Med andre ord bruger de fleste personer i Europa deres tid i områder, hvor udendørsluften må kategoriseres som ODA 3. Det kan let konkluderes, at anvendelsen af passende filtrering er væsentlig for helbredet. Den nye standard klassificerer kvaliteten af inden-dørsluften fra IDA 4 (lav IAQ) til IDA 1 (høj IAQ). En traditionel men begrænset metode til at be-stemme IAQ er at undersøge CO2-niveauerne. CO2 udledes gennem menneskets vejrtrækning. Det er en god indikator for effektiv ventilation, men ikke for absolut luftkvalitet. En anden etableret metode, der bruges til rum med mennesker, er at angive omfanget af tilføjet udendørsluft for hver person. Disse værdier anvendes ofte til at udvikle systemet. I tabellen er de anbefalede områder for CO2-niveauer og mængder af udendørsluft angivet. Bemærk, at ingen af metoderne tager de partikel- og gasforureningsstoffer, der bringes ind i bygningen med udendørsluften, med i betragtning. Klassifikation af kvalitet af indendørsluft Kategori Beskrivelse CO 2 -niveau over niveau Mængde udendørsluft af udendørsluft (ppm) (m 3 /t/person) Typisk mængde Typisk mængde i ikke-røgfyldt område IDA 1 Høj IAQ 400 >54 IDA 2 Mellem IAQ IDA 3 Moderat IAQ IDA 4 Lav IAQ > 1000 < 22 Typiske sodpartikler, der er fjernet af et Camfil Farr-glasfiberfilter. Det er samme type sodpartikler, som er vist på Lennart Nilssons billede på side 2. Foto: Camfil Farr 3

4 anbefalinger filteranbefalinger i henhold til DS/ EN Når kvaliteten af udendørsluften er blevet kategoriseret, angiver DS/EN tydeligt den filterklasse, der er påkrævet for at opnå den foretrukne kvalitet af indendørsluft. Filterklasserne er angivet i overensstemmelse med DS/EN 779:2003. Standarden DS/EN er tydelig. Når du ønsker en anstændig indendørs luftkvalitet (IDA 1 eller IDA 2), og du befinder dig i et bymiljø, er det ikke kun F9, der er påkrævet som det ende lige filter, men også et gasfilter (GF) er påkrævet for at beskytte mod gasforureningsstoffer (molekylær)! Filteranbefalinger i henhold til DS/EN Kvalitet af udendørsluft IAQ Kvalitet af indendørsluft IDA 1 (Høj) IDA 2 (Mellem) IDA 3 (Moderat) IDA 4 (Lav) Forureningsniveau ODA 1 F9 F8 F7 F5 ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 ODA 3 F7 + GF + F9 F7 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6 Tabellen henviser til appendiks A3. Use of Air Filters i den europæiske standard DS/EN 13779:2007. I et bymiljø anbefales det at bruge et molekylærfilter (gasfilter). Gasfilteret skal kombineres med et F8 eller F9 på tryksiden. Af hygiejnehensyn anbefales det at bruge partikelfiltrering i to trin: Minimum F5, men helst F7 i 1-trin. Minimum F7, men helst F9 i 2-trin. Er der kun 1-trins filtrering, er mindstekravet F7. Til recirkuleret luft skal der som minimum bruges F5-kvalitet for at beskytte systemet. Det er bedst at bruge den samme filterklasse som der anvendes i luftindtaget. Brug som minimum klasse F5 til beskyttelse til afkastsiden. Uanset den anvendte filterklasse må effektiviteten ikke for ringes ud over de definerede værdier. Hold altid øje med den afladte effektivitet.den afladte effektivitet rapporteres, når et filter testes i overensstemmelse med den aktuelle gyldige europæiske standard DS/EN 779:2003, der erstattede EN 779. Intervallet mellem udskiftningen af filteret må ikke kun fastsættes efter økonomiske hensyn. Hygiejnen skal også tages i betragtning. Tre grænser skal tages i betragtning, og den, der nås først, bestemmer tidspunktet for udskiftningen: Endeligt trykfald, tid installeret i anlægget og tid i drift. Filtre i 1-trin: 2000 timers drift eller maksimalt 1 år installeret, eller når det endelige trykfald er nået. For filtre i 2- eller 3-trin: 4000 timers drift eller maksimalt 2 år installeret, eller når det endelige trykfald er nået. Til udsugningsfiltre eller filtre til recirkuleret luft: 4000 timers drift eller maksimalt 2 år installeret, eller når det endelige trykfald er nået. For at undgå svampesporer, eller vækst af mikroorganismer skal anlægget udformes, så den relative fugtighed (R.H.) altid forbliver under 90%, og den gennemsnitlige relative fugtighed for tre dage er under 80% i alle dele af systemet, herunder filtrene. 4

5 c a m f i l fa r r s l ø s n i n ge r camfil far r s produkter til IAQ Faststof forurening (par tikelfiltrering) DS/EN standarden anbefaler brug af filtre af F7- eller F9-kvalitet for at fange farlige finpartikler effektivt. Camfil Farr, der har mere end 50 års erfaring med luftfiltrering, anbefaler kraftigt følgende partikelluftfiltre til ventilationssystemer. Hi-Flo XL Det bedste 1.-trins filter for et optimeret lavt trykfald og lang produktlevetid. Højest mulige standard for hygiejne og renlighed af ventilationsanlægget. Maksimal beskyttelse af 2-trins filter, for at opnå maksimal levetid. Opakfil Green F9 Det bedste 2.-trins filter til eliminering af mere end 95% af alle partikler > 0,4 µm i størrelse. Ventilationskanalen forbliver ren og reducerer vedligeholdelsesomkostninger drastisk. Det højeste niveau af kanalhygiejne sikres. Ecopleat Denne nye generation af kompakte finfiltre er den ideelle filtreringsløsning til anvendelsesområder med begrænset plads. Opgrader et hvilket som helst G3- eller G4-panelfilter med Ecopleat F6 til F7. Molekylære forureningsstoffer (gasfiltrering) Følgende gasforureningsstoffer (molekylære) har en særlig betydning: Svovldioxid (SO 2 ), kvælstofoxider (NO X ), polycykliske aromatiske hydrokulstoffer (PAH) og de flygtige organiske stoffer (VOC er). DS/EN standarden erklærer: I et bymiljø anbefales det at bruge et molekylærfilter (gasfilter). Gasfilteret skal helst kombineres med et F8 eller F9 på sugesiden. I overensstemmelse med standarden anbefaler Camfil Farr: Citycarb Citycarb giver effektiv molekylær filtrering i en kompakt og stabil ramme. Citycarb og Citysorb passer i alle nye installationer og kan også bruges til at opgradere eksisterende installationer, som allerede er udstyret med filtre i standardmål. Citycarb-filtret giver kombineret partikulær og molekylær filtrering i et enkelt trin. City-Flo XL Dette produkt giver kombineret partikulær og molekylær filtrering i et Hi-Flo posefilterformat. Dette produkt er ideelt til brug i alle byområder, hvor der er montagerammer i standardstørrelse. Citysorb Citysorb giver effektiv molekylær filtrering og er egnet til bymiljøer med høje gasniveauer i installationer, hvor partikulær filtrering (minimum F7 Hi-Flo eller Opakfil) leveres særskilt. Gigacheck en metode til måling af molekylær forurening Gigacheck en praktisk og økonomisk teknik til vurdering af niveauet af gasforurening (molekylær) i indendørs- og udendørsluft. I en bestemt zone bestemmes niveauer af flygtige organiske stoffer (VOC er), svovldioxid (SO 2 ), kvælstofdioxid (NO 2 ) og ozon (O 3 ) samtidig.

6 Camfil Farr......Camfil Farr er verdens førende virksomhed inden for ren luftteknologi og løsninger til energieffektiv luftfiltrering med produktudvikling, F&U og lokal repræsentation i Nord-, Syd- og Centralamerika, Europa og Asien/Stillehavsområdet. Vi udbyder produkter og tjenester af høj kvalitet med det mål at gøre vores kunders drift mere bæredygtig, energieffektiv og produktiv. Vores egen vision for bæredygtighed er en global tilgang, der kombinerer hensynet til mennesker, miljøbeskyttelse og virksomhedsresultater. Camfil Farr deltager i FN-programmet Global Compact og følger GRI's ramme for bæredygtig indberetning. Camfil Farr, Sweden Danish. ed / R / Printer: Trosa Tryckeri AB 71627, Sweden, Certified according to ISO 9001 and ISO KONTAKT DIT NÆRMESTE CAMFIL FARR-KONTOR FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER. DU KAN FINDE DEM PÅ VORES WEBSTED. Danish edition no.3/

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet.

Læs mere

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

air mail Ren luft på den globale dagsorden Dokumentation for risikoen ved de ultrafine partikler Lennart Nilssons kamera sætter fokus på sod

air mail Ren luft på den globale dagsorden Dokumentation for risikoen ved de ultrafine partikler Lennart Nilssons kamera sætter fokus på sod air mail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL F ARR NR.1/2004 FOTO: LENNART NILSSON Ren luft på den globale dagsorden 4 7 9 11 Dokumentation for risikoen ved de ultrafine partikler Lennart Nilssons kamera sætter fokus

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje Luftveje 1 Luft Hvad indånder vi? Luften består af 78 % Nitrogen 21 % Oxygen 1 % Andre gasser Kroppens begrænsninger Immunforsvarets svagheder Smitsomme eller giftige partikler Giftige gasser Store mængder

Læs mere

Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890

Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890 Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890 I løbet af de næste par år vil en ny norm til klassifikation af luftfiltre EN ISO 16890 træde i kraft. Normen er til høring, men ventes vedtaget

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

airmail Er ren luft en menneskeret? Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering

airmail Er ren luft en menneskeret? Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2011 Er ren luft en menneskeret? 3 5 8 10 11 Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering EN 779:2011 et skridt i den rigtige retning Hold byforureningen

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt Center for Indeklima og Sundhed i Boliger CISBO Realdania forskning Netværksmøde 12.5.2014 Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions Få løst dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive HEPA-filtre

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions 2 Pas godt på dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Indledende indeklimaundersøgelse

Indledende indeklimaundersøgelse Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu Indledende indeklimaundersøgelse Dårligt indeklima kan give gener, symptomer og sygdom. Undersøgelser viser, at utilstrækkelig

Læs mere

Hvordan vurderer Miljøstyrelsen effekten af partikelforurening

Hvordan vurderer Miljøstyrelsen effekten af partikelforurening Hvordan vurderer Miljøstyrelsen effekten af partikelforurening Poul Bo Larsen Kontoret for Biocid- og Kemikalievurdering Miljøstyrelsen august 2001 Indledning Inden for det seneste 10-15 år har ny viden

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP LaserJet 5MP Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer

WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer Anders Brostrøm Bluhme Nano Tema Møde 01-12-2016 Indhold Hvorfor regulere partikler? Udfordringer ved måling og regulering af partikler Nuværende reguleringer Opsamling

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Katalysatorer nedbringning af emissioner fra energieffektive dieselbiler

Katalysatorer nedbringning af emissioner fra energieffektive dieselbiler Katalysatorer nedbringning af emissioner fra energieffektive dieselbiler 16% af Danmarks samlede CO 2 udledning kommer fra transport med personbiler. Andre former for transport står for yderligere 13%.

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Kan vi ventilere os til et bedre helbred? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København

Kan vi ventilere os til et bedre helbred? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Kan vi ventilere os til et bedre helbred? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Dilution is not the solution to air pollution - Source control Hvis jeg tisser i

Læs mere

Vejledning. HP Color LaserJet 5M. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Vejledning. HP Color LaserJet 5M. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP olor LaserJet 5M Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI=s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri lindab ventilation Renrumsarmatur LCR udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri Et renrums kvalitet afhænger af de valgte komponenter og deres detaljer Når det gælder renrum, er det ikke nok,

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

airmail Verdens første ozonklassifikation for luftfiltre

airmail Verdens første ozonklassifikation for luftfiltre NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2010 Verdens første ozonklassifikation for luftfiltre 6 7 9 10 11 CamCleaner til Coca-Cola Sverige Luftpleje ved Martini i Holland Banebrydende filtrering til kirurgi:

Læs mere

Clean air solutions. Produktkatalog 2015

Clean air solutions. Produktkatalog 2015 Clean air solutions Produktkatalog 2015 Camfil Produktkatalog 2015 Information OVER 50 ÅR MED RENLUFTSLØSNINGER I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram. Luftfiltreringsspecialist Gösta Larson indser,

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

NO X emissioner fra brændsler. Anne Mette Frey

NO X emissioner fra brændsler. Anne Mette Frey NO X emissioner fra brændsler Anne Mette Frey Outline Introduktion til NO x Hvad er NO x? Hvordan opstår det? Problemerne med NO x Mulige løsninger på NO x udfordring Fokus på selektiv katalytisk reduktion

Læs mere

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning?

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Jørgen Brandt, Professor & Sektionsleder Institut for Miljøvidenskab & DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus University

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Kan luftforurening give pollenallergi?

Kan luftforurening give pollenallergi? Kan luftforurening give pollenallergi? Solvejg Jørgensen Kemisk Institut Københavns Universitet solvejg@chem.ku.dk Dias 1 Hvem er jeg? 41 år. Født i Ringkøbing. Student i 1992, Ringkøbing Gymnasium Cand.

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki.

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. TEMA Udledning af forsurende gasser 2 Udledning af ozondannende gasser Udledning af tungmetaller og tjærestoffer Byernes luftkvalitet Trafi kkens luftforurening

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

3. Eksponering i arbejdsmiljøet

3. Eksponering i arbejdsmiljøet 3. Eksponering i arbejdsmiljøet Hver gang vi trækker vejret, indånder vi små partikler i nanoskala. Udendørs kommer partiklerne primært fra ufuldstændig forbrænding af fossile brændstoffer som fx diesel.

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

airmail Ren luft en truet menneskeret? Renrum til forskning i "næsten ingenting" Absorbering af fordelene ved Gigabsorb i Italien

airmail Ren luft en truet menneskeret? Renrum til forskning i næsten ingenting Absorbering af fordelene ved Gigabsorb i Italien airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2001 Ren luft en truet menneskeret? 4 5 6 7 Renrum til forskning i "næsten ingenting" Absorbering af fordelene ved Gigabsorb i Italien Den svenske kontorrøgsluger

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Helge Rørdam Olesen med input fra mange kolleger Institut for Miljøvidenskab samt DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Overblik Luftforurening

Læs mere

Hvad er kilderne til forurening i vores boliger?

Hvad er kilderne til forurening i vores boliger? Hvad er kilderne til forurening i vores boliger? Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning Bruttoliste over

Læs mere

Renhed og HYGIEJNE i Sanitære omgivelser

Renhed og HYGIEJNE i Sanitære omgivelser Renhed og HYGIEJNE i Sanitære omgivelser Har du hørt om BioZones produkter? Fotokatalytisk luftrening med UV lys er den seneste teknik for at skabe et godt miljø i bl.a. Sanitere omgivelser mm. Löser problemet

Læs mere

Forskning i renere og sundere luft

Forskning i renere og sundere luft air mail NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2012 Forskning i renere og sundere luft 3 5 8 10 11 14 Camfil Farrs nye Tech Center i Sverige Nyt fibermedie og nye filtre til impulssystemer Kortlægning af genotoksicitet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

ren og lydløs dental

ren og lydløs dental ren og lydløs dental ren luft til din klinik JUN-AIR introducerede den første kompressor for næsten 50 år siden og indledte udviklingen af den teknologi og det design, som har gjort JUN-AIRs kompressorer

Læs mere

BYGNINGSRELATEREDE GENER

BYGNINGSRELATEREDE GENER BYGNINGSRELATEREDE GENER Hvad ved vi om indeklima, svampe og bygningsrelaterede gener RISIKOFAKTORER TEMPERATUR 20-22 o Støv tobaksrøg, jord, husstøvmider oa. Mikroorganismer skimmelsvampe Fugt Flygtige

Læs mere

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening.

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Notat Miljøteknologi J.nr. Ref. RASBO/MTH 7. februar 2011 Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Sted: Eigtveds Pakhus; København; fredag den

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

CLEAN AIR SOLUTIONS LUFTFILTRERINGSPRODUKTER & -LØSNINGER

CLEAN AIR SOLUTIONS LUFTFILTRERINGSPRODUKTER & -LØSNINGER CLEAN AIR SOLUTIONS LUFTFILTRERINGSPRODUKTER & -LØSNINGER Information Camfils luftfiltreringsprodukter og -løsninger Information Over 50 år med renluftsløsninger I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram.

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere