ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Denmark"

Transkript

1 ZA5782 Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Denmark

2 FL347 - ADR - DK A Flashnummer FL343A B Landekode FL343B C Interviewnummer FL343C NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode - 4 cifre FL343NACE SIZE Virksomhedsstørrelse (stikprøveoplysning) Virksomhedsstørrelse FL343SIZE STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål vedrørende din virksomhed. Til alle spørgsmål bedes du udelukkende svare med udgangspunkt i din virksomheds aktiviteter i Danmark. D2 Hvor mange medarbejdere er der i jeres virksomhed? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) 1-9 medarbejdere medarbejdere medarbejdere 250 medarbejdere eller derover HVIS D2=5 OG STØRRELSE=NUL, SÅ STANDS INTERVIEW 1

3 D3 Hvilket af følgende beskriver bedst jeres virksomhed? Jeres virksomhed (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Sælger eller køber i øjeblikket på tværs af grænser til/af firmaer i andre EU lande Overvejer i fremtiden at sælge eller købe på tværs af grænser til/af firmaer i andre EU lande Sælger eller køber kun i Danmark Sælger eller køber kun til/af resten af verden D4 Hvor længe har jeres virksomhed eksisteret? (REGISTRER ANTAL ÅR - KODE "999" HVIS VED IKKE) Antal år D5 Er virksomhedens årlige omsætning steget, faldet eller forblevet uændret i de seneste to år? (KUN ET SVAR) Steget Faldet Forblevet uændret Ikke relevant (LÆS IKKE OP) D6 Hvad var virksomhedens omsætning sidste år? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Under kroner Fra op til 3,5 millioner kroner Fra 3,5 op til 15 millioner kroner Fra 15 op til 75 millioner kroner Fra 75 op til 370 millioner kroner Fra 370 millioner kroner Ikke relevant (LÆS IKKE OP)

4 VED IKKE/INTET SVAR 8 SCR13 - FL342 Q1 Har I nogensinde oplevet en uenighed/tvist med en anden virksomhed (for eksempel angående betaling eller kvaliteten af varer eller ydede services) (LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Der ligger i Danmark Der ligger uden for Danmark, men inden for EU Der ligger uden for Danmark og uden for EU Nej 1, 2, 3, 4, 5, HVIS KODE 4 ELLER 5 I Q1, STANDS INTERVIEW STIL Q2.1 HVIS "HAR HAFT EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED DER LIGGER I DANMARK", KODE 1 I Q1 Q2.1 Hvor mange uenigheder/tvister vurderer du, at I har oplevet med andre virksomheder der ligger i Danmark i løbet af de seneste 3 år? REGISTRER ANTALLET AF UENIGHEDER/TVISTER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Uenigheder/Tvister STIL Q2.2 HVIS "HAR HAFT EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED DER LIGGER UDEN FOR DANMARK, MEN INDEN FOR EU" - KODE 2 I Q1 Q2.2 Hvor mange uenigheder/tvister vurderer du, at I har oplevet med andre virksomheder der ligger uden for Danmark, men inden for EU, i løbet af de seneste 3 år? REGISTRER ANTALLET AF UENIGHEDER/TVISTER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Uenigheder/Tvister STIL Q2.3 HVIS "HAR HAFT EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED DER LIGGER UDEN FOR DANMARK OG UDEN FOR EU", KODE 3 I Q1 3

5 Q2.3 Hvor mange uenigheder/tvister vurderer du, at I har oplevet med andre virksomheder der ligger uden for EU i løbet af de seneste 3 år? REGISTRER ANTALLET AF UENIGHEDER/TVISTER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Uenigheder/Tvister STIL Q3.1 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED DER LIGGER I DANMARK", KODE 1 I Q1 Q3.1 Hvor stor en del af uenighederne/tvisterne med andre virksomheder der ligger i Danmark, vurderer du, der er blevet løst? REGISTRER I PROCENT - KODE "998" HVIS "NÆGTER" - KODE "999" HVIS "DK/NA") % Uenigheder/Tvister STIL Q3.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK, MEN INDEN FOR EU" eller "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK OG UDEN FOR EU", KODE 2 ELLER 3 I Q1 Q3.2 Hvor stor en del af uenighederne/tvisterne med andre virksomheder der ligger uden for Danmark, vurderer du, der er blevet løst? REGISTRER I PROCENT - KODE "998" HVIS "NÆGTER" - KODE "999" HVIS "DK/NA") % Uenigheder/Tvister Alternativ tvistløsning (Alternative Dispute Resolution, ADR) dækker over alle konfliktløsende processer, som fungerer uden for den retslige proces. Det inkluderer processer som mægling, voldgift og mange andre. STIL Q4 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED ", kode 1 til 3 i Q1 4

6 Q4 Har du nogensinde brugt følgende metoder til at løse en uenighed/tvist med en anden virksomhed? (LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) En domstol En alternativ tvistløsning, ADR, som resulterede i en bindende afgørelse (f.eks. voldgift) En alternativ tvistløsning, ADR, som sigtede efter et forlig (f.eks. mægling) Ingen af ovenstående. 1, 2, 3, 4, 5, STIL Q5a.1 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED KUN I VORES LAND" OG HVIS "HAR BRUGT EN DOMSTOL" KUN KODE 1 I Q1 og KODE 1 I Q4 Q5a.1 Hvor mange gange har du brugt en domstol til at løse en uenighed/tvist med en anden virksomhed i Danmark i løbet af de seneste tre år? REGISTRER ANTAL GANGE - KODE "00" HVIS "INGEN" KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Gange STIL Q5b.1 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR VORES LAND" OG HVIS "HAR BRUGT EN DOMSTOL" KODE 2 ELLER 3 I Q1 og KODE 1 I Q4 Q5b.1 Hvor mange gange har du brugt en domstol til at forsøge at løse en uenighed/tvist med en anden virksomhed uden for Danmark i løbet af de seneste tre år? REGISTRER ANTAL GANGE - KODE "00" HVIS "INGEN" KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Gange STIL Q5a.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED KUN I DANMARK" OG HVIS HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM RESULTEREDE I EN BINDENDE AFGØRELSE, KUN KODE 1 I Q1 og KODE 2 I Q4 5

7 Q5a.2 Hvor mange gange i løbet af de seneste tre år har I brugt ADR-ordninger, som har resulteret i bindende afgørelser (f.eks. voldgift) til at løse en uenighed/tvist med en anden virksomhed i Danmark? REGISTRER ANTAL GANGE - KODE "00" HVIS "INGEN" KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Gange STIL Q5b.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR VORES LAND" OG HVIS HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM RESULTEREDE I EN BINDENDE AFGØRELSE, KODE 2 ELLER 3 I Q1 og KODE 2 I Q4 Q5b.2 Hvor mange gange i løbet af de seneste tre år har I brugt ADR-ordninger, som har resulteret i bindende afgørelser (f.eks. voldgift) til at løse en uenighed/tvist med en anden virksomhed uden for Danmark? REGISTRER ANTAL GANGE - KODE "00" HVIS "INGEN" KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Gange STIL Q5a.3 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED KUN I VORES LAND" OG HVIS HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM SIGTEDE EFTER FORLIG, KUN KODE 1 I Q1 og KODE 3 I Q4 Q5a.3 Hvor mange gange i løbet af de seneste tre år har du brugt ADR-ordninger, som sigter efter forlig (f.eks. mægling), når du forsøgte at løse en uenighed/tvist med en anden virksomhed i Danmark? REGISTRER ANTAL GANGE - KODE "00" HVIS "INGEN" KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Gange STIL Q5b.3 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK" OG HVIS HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM SIGTEDE EFTER FORLIG, KODE 2 ELLER 3 I Q1 og KODE 3 I Q4 6

8 Q5b.3 Hvor mange gange i løbet af de seneste tre år har I brugt ADR-ordninger, som sigter efter forlig (f.eks. mægling) til at løse en uenighed/tvist med en anden virksomhed uden for Danmark? REGISTRER ANTAL GANGE - KODE "00" HVIS "INGEN" KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Gange STIL Q6.1 HVIS "HAR BRUGT DOMSTOL SOM MIDDEL TIL TVISTLØSNING" KODE 1 I Q4 Q6.1 Ud fra din erfaring med det retlige system er du så meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds eller meget utilfreds med følgende? (LÆS OP - KUN ET SVAR) Meg et tilfre ds Nog enlu nde tilfre ds Ikke særli gt tilfre ds Meg et utilfr eds Hver ken tilfre ds eller utilfr eds (LÆ S IKK E OP) Ved ikke/ Intet svar 1 Processens længde Sagsomkostningerne (alt inkl.) Den personlige indsats, der kræves Hvor nem processen var STIL Q6.2 HVIS "HAR BRUGT EN ADR-ORDNING SOM MIDDEL TIL TVISTLØSNING" KODE 2 ELLER 3 I Q4 Q6.2 Ud fra din erfaring med ADR-ordningen, er du så meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særligt tilfreds eller meget utilfreds med følgende? (LÆS OP - KUN ET SVAR) 7

9 Meg et tilfre ds Nog enlu nde tilfre ds Ikke særli gt tilfre ds Meg et utilfr eds Hver ken tilfre ds eller utilfr eds (LÆ S IKK E OP) Ved ikke/ Intet svar 1 Processens længde Sagsomkostningerne (alt inkl.) Den personlige indsats, der kræves Hvor nem processen var STIL Q7.1 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST", KODE 1 TIL 3 I Q1 Q7.1: ROTÉR KODER 1 TIL 6 Q7.1 Hvis du tænker på sidste gang, I oplevede en uenighed/tvist med en anden virksomhed, hvor I ikke gik til en domstol, hvorfor bestemte I jer så til ikke at gå til en domstol? LÆS OP - TRE MULIGE SVAR Processen ville koste for mange penge Processen ville tage for lang tid I vidste ikke, hvordan I skulle starte processen I ville ikke ødelægge det forretningsmæssige forhold til den anden virksomhed I ville have været nødt til at lade sagen køre i en domstol i udlandet I mente ikke, at I ville få noget ud af det Andet (LÆS IKKE OP) Intet (LÆS IKKE OP) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, STIL Q7.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST", KODE 1 TIL 3 I Q1 Q7.2: ROTER KODER 1 til 8 8

10 Q7.2 Hvis du tænker på sidste gang, I oplevede en uenighed/tvist med en anden virksomhed, hvor I ikke brugte en ADR-ordning, som kunne resultere i en bindende afgørelse, hvorfor var det at I fravalgte at bruge en ADR-ordning? LÆS OP - TRE MULIGE SVAR Processen ville koste for mange penge Processen ville tage for lang tid I vidste ikke, at denne proces eksisterede I vidste ikke, hvordan I skulle starte processen I ville ikke ødelægge det forretningsmæssige forhold til den anden virksomhed Den kompetente ADR-ordning ville finde sted i et andet land og på et andet sprog I mente ikke, at I ville få noget ud af det Den anden part ønskede ikke at deltage Andet (LÆS IKKE OP) Intet (LÆS IKKE OP) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, STIL Q7.3 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST", KODE 1 TIL 3 I Q1 Q7.3: ROTÉR KODER 1 til 8 Q7.3 Hvis du tænker på sidste gang, I oplevede en uenighed/tvist med en anden virksomhed, hvor I ikke brugte en ADR-ordning, som sigter efter et forlig (f.eks. mægling), hvorfor var det at I fravalgte at bruge en ADR-ordning? LÆS OP - TRE MULIGE SVAR Processen ville koste for mange penge Processen ville tage for lang tid I vidste ikke, at denne proces eksisterede I vidste ikke, hvordan I skulle starte processen I ville ikke ødelægge det forretningsmæssige forhold til den anden virksomhed Den kompetente ADR-ordning ville finde sted i et andet land og på et andet sprog I mente ikke, at I ville få noget ud af det Den anden part ønskede ikke at deltage Andet (LÆS IKKE OP) Intet (LÆS IKKE OP) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, STIL Q8a1, HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED KUN I DANMARK", KUN KODE 1 I Q1 9

11 Q8a.1 Hvad vurderer du de samlede omkostninger forbundet med uenigheden/tvisten i det seneste problem, I har oplevet med en anden virksomhed i Danmark, til at være? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euro STIL Q8b1, HVIS "HAR HAFT EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK", KODE 2 ELLER 3 I Q1 Q8b.1 Hvad vurderer du de samlede omkostninger forbundet med uenigheden/tvisten i det seneste problem, I har oplevet med en anden virksomhed, der ligger uden for Danmark, til at være? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euroen STIL Q9a1, HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED KUN I DANMARK OG GIK TIL DOMSTOL", KUN KODE 1 I Q1 OG KODE 1 I Q4 Q9a.1 Hvor længe vurderer du, at der gik, før der kom en domstolsafgørelse i jeres seneste uenighed/tvist med en anden virksomhed i Danmark? (REGISTRER I MÅNEDER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Måneder STIL Q9b1, HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARKOG GIK TIL DOMSTOL", KODE 2 OG 3 I Q1 OG KODE 1 I Q4 Q9b.1 Hvor længe vurderer du, at der gik, før der kom en domstolsafgørelse i jeres seneste uenighed/tvist med en anden virksomhed uden for Danmark? (REGISTRER I MÅNEDER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - 10

12 Måneder STIL Q9a.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED KUN I DANMARK OG HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM RESULTEREDE I EN BINDENDE AFGØRELSE, KUN KODE 1 I Q1 OG KODE 2 I Q4 Q9a.2 Hvor længe vurderer du, at der gik før der kom en løsning på jeres seneste uenighed/tvist med en anden virksomhed i Danmark, som blev løst ved brug af en ADR-ordning, som resulterede i en bindende afgørelse (f.eks. voldgift)? (REGISTRER I MÅNEDER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Måneder STIL Q9b.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK OG HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM RESULTEREDE I EN BINDENDE AFGØRELSE, KODE 2 OG 3 I Q1 OG KODE 2 I Q4 Q9b.2 Hvor længe vurderer du, at der gik før der kom en løsning på jeres seneste uenighed/tvist med en anden virksomhed uden for Danmark, som blev løst ved brug af en ADR-ordning, som resulterede i en bindende afgørelse (f.eks. voldgift)? (REGISTRER I MÅNEDER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Måneder STIL Q9a.3 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN VIRKSOMHED KUN I DANMARK OG HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM SIGTEDE EFTER FORLIG, KUN KODE 1 I Q1 OG KODE 3 I Q4 Q9a.3 Hvor længe vurderer du, at der gik før der kom en løsning på jeres seneste uenighed/tvist med en anden virksomhed i Danmark, der gjorde brug af en ADR-ordning, som sigtede efter forlig (f.eks. mægling)? (REGISTRER I MÅNEDER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Måneder 11

13 STIL Q9b.3 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK OG HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM SIGTEDE EFTER FORLIG, KODE 2 OG 3 I Q1 OG KODE 3 I Q4 Q9b.3 Hvor længe vurderer du, at der gik før der kom en løsning på jeres seneste uenighed/tvist med en anden virksomhed uden for Danmark, der gjorde brug af en ADR-ordning, som sigtede efter forlig (f.eks. mægling)? (REGISTRER I MÅNEDER - KODE "98" HVIS "NÆGTER" - Måneder STIL Q10a1, HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED BASERET KUN I DANMARK OG GIK TIL DOMSTOL", KUN KODE 1 I Q1 OG KODE 1 I Q4 Q10a.1 Hvad var det samlede beløb, I brugte, inkl. procesgebyr, rejseudgifter og betaling af advokat, den seneste gang I brugte en domstol i forbindelse med et problem med en virksomhed, der ligger i Danmark? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euro STIL Q10b1, HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK OG GIK TIL DOMSTOL", KODE 2 ELLER 3 I Q1 OG KODE 1 I Q4 Q10b.1 Hvad var det samlede beløb, I brugte, inkl. procesgebyr, rejseudgifter og betaling af advokat, den seneste gang I brugte en domstol i forbindelse med et problem med en virksomhed, der ligger uden for Danmark? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euroen 12

14 STIL Q10a.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN VIRKSOMHED KUN I DANMARK OG HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM RESULTEREDE I EN BINDENDE AFGØRELSE, KUN KODE 1 I Q1 OG KODE 2 I Q4 Q10a.2 Hvad var det samlede beløb, I brugte, inkl. procesgebyr, rejseudgifter og betaling af advokat, den seneste gang I brugte en ADR-ordning, som resulterede i en bindende afgørelse (f.eks. voldgift) i forbindelse med et problem med en virksomhed, der ligger i Danmark? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euroen STIL Q10b.2 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN VIRKSOMHED UDEN FOR DANMARK OG HAR BRUGT EN ADR-ORDNING, SOM RESULTEREDE I EN BINDENDE AFGØRELSE, KODE 2 ELLER 3 I Q1 OG KODE 2 I Q4 Q10a.2 Hvad var det samlede beløb, I brugte, inkl. procesgebyr, rejseudgifter og betaling af advokat, den seneste gang I brugte en ADR-ordning, som resulterede i en bindende afgørelse (f.eks. voldgift) i forbindelse med et problem med en virksomhed, der ligger uden for Danmark? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euroen STIL Q10a3, HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN VIRSOMHED, SOM ER BASERET I DANMARK OG BRUGTE EN ADR-ORDNING, SOM SIGTEDE EFTER FORLIG", KUN KODE 1 I Q1 OG KODE 3 I Q4 Q10a.3 Hvad var det samlede beløb, I brugte, inkl. procesgebyr, rejseudgifter og betaling af advokat, den seneste gang I brugte en ADR-ordning, som som sigtede efter forlig (f.eks. mægling) i forbindelse med et problem med en virksomhed, der ligger i Danmark? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euroen 13

15 STIL Q10b3, HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN VIRSOMHED, SOM ER BASERET UDEN FOR DANMARK OG BRUGTE EN ADR-ORDNING, SOM SIGTEDE EFTER FORLIG", KODE 2 ELLER 3 I Q1 OG KODE 3 I Q4 Q10b.3 Hvad var det samlede beløb, I brugte, inkl. procesgebyr, rejseudgifter og betaling af advokat, den seneste gang I brugte en ADR-ordning, som som sigtede efter forlig (f.eks. mægling) i forbindelse med et problem med en virksomhed, der ligger uden for Danmark? (REGISTRER I EURO - KODE " " HVIS "NÆGTER" - KODE " " HVIS "DK/NA") Euroen STIL Q11 TIL 14 HVIS "HAR OPLEVET EN UENIGHED/TVIST MED EN ANDEN VIRKSOMHED", KODE 1 TIL 3 I Q1 Q11 For at løse fremtidige tvister med andre virksomheder vil I så overveje at bruge? (LÆS OP - KUN ET SVAR) Ja, afgjort Ja, sandsynlig vis Sandsynli gvis ikke Afgjort ikke Ved ikke/intet svar 1 2 En domstol En ADR-ordning, som resulterer i en bindende afgørelse (f.eks. voldgift) En ADR-ordning, som sigter efter forlig (f.eks. mægling) STIL Q12, HVIS "JA, DU OVERVEJER AT BRUGE ADR", kode 1 eller 2 i Q Q12 Hvordan ville du gerne betale for ADR-tjenester (f.eks. mægling, voldgift)? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Gennem gebyrer betalt direkte af tvistens parter 1 14

16 Gennem handelsorganisationer eller handelskammer På en anden måde Du ønsker ikke at betale for ADR-tjenester STILLES TIL ALLE Q13: ROTÉR KODER 1 til 8 Q13 Når du bruger en alternativ tvistløsningsordning (ADR), hvad opfatter du så som de tre vigtigste aspekter? Processen bør LÆS OP - TRE MULIGE SVAR Være enkel og let at forstå Være 100% elektronisk (på nettet) Være billig Være hurtig til at finde en løsning Være ledet af en erfaren voldgiftsmand eller mægler Være ledet af en voldgiftsmand eller mægler, som har viden og erfaring inden for det område, tvisten drejer sig om Være på dansk Føre til en bindende afgørelse for parterne Andet (LÆS IKKE OP) Intet (LÆS IKKE OP) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Q14: ROTÉR KODER 1 til 5 Q14 Hvordan vil du helst modtage information om ADR? (LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Andre virksomheder (omtale) Annoncering i en avis, på tv eller i radio Internettet Information via handelsorganisationer (f.eks. nyhedsbreve) Artikler i aviser/magasiner/websites Andet (LÆS IKKE OP) Intet (LÆS IKKE OP) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere

ZA5778. Flash Eurobarometer 343 (Impact and Perception of the Public Sector Innovation among Companies) Country Questionnaire Denmark

ZA5778. Flash Eurobarometer 343 (Impact and Perception of the Public Sector Innovation among Companies) Country Questionnaire Denmark ZA778 Flash Eurobarometer (Impact and Perception of the Public Sector Innovation among Companies) Country Questionnaire Denmark FL - DK - Innobarometer A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Justice in the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Denmark FL6 - DK SMV'ER, RESSOURCEEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7

Læs mere

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark FL European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark ZA669 Flash Eurobarometer 7 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark FL7 - FLASH SURVEY IN NUTS I AND NUTS II REGIONS - nd wave DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Denmark

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Denmark ZA686 Flash Eurobaromer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Denmark FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED

Læs mere

ZA5897. Flash Eurobarometer 383 (Firearms in the European Union) Country Questionnaire Denmark

ZA5897. Flash Eurobarometer 383 (Firearms in the European Union) Country Questionnaire Denmark ZA897 Flash Eurobarometer 8 (Firearms in the European Union) Country Questionnaire Denmark FL 8 Firearms - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark FL0 - Youth Attitudes on Drugs - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5777. Flash Eurobarometer 342 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 1) Country Questionnaire Denmark

ZA5777. Flash Eurobarometer 342 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 1) Country Questionnaire Denmark ZA777 Flash Eurobarometer (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - SMEs towards Resource Efficiency and Green Markets - DK A Flashnummer

Læs mere

ZA4737. Flash Eurobarometer 226 (Data Protection - Data Controllers Perceptions) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4737. Flash Eurobarometer 226 (Data Protection - Data Controllers Perceptions) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4737 Flash Eurobarometer 226 (Data Protection - Data Controllers Perceptions) Country Specific Questionnaire Denmark FL226 Data Protection, B2B Questionnaire Godmorgen, mit navn er [navn på interviewer],

Læs mere

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy DK D Hvad er din alder?

Læs mere

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 8 - Consumers - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS

Læs mere

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Denmark

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Denmark ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Denmark FL9 - - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Denmark FL 97 - Consumers - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA5794. Flash Eurobarometer 359 (Retailers' Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA5794. Flash Eurobarometer 359 (Retailers' Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA579 Flash Eurobarometer 59 (Retailers' Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer FL A B Landekode FL B C Interviewnummer FL C NACE

Læs mere

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Denmark

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Denmark ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Denmark Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Læs mere

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Denmark

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Denmark FL European SMEs and the Circular Economy - DK Da Hvor mange medarbejdere (svarende til fuldtidsansatte)

Læs mere

ZA5466. Flash Eurobarometer 299 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5466. Flash Eurobarometer 299 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5466 Flash Eurobarometer 299 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 299 MAIN QUESTIONNAIRE Q1. Kan du fortælle mig, om du

Læs mere

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Denmark

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Denmark ZA87 Flash Eurobarometer 8 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Denmark FL8 - DK SMV'ER, RESSOURCEEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER STILLES TIL

Læs mere

ZA6650. Flash Eurobarometer 428 (Businesses Attitudes Towards Corruption in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA6650. Flash Eurobarometer 428 (Businesses Attitudes Towards Corruption in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA660 Flash Eurobarometer 8 (Businesses Attitudes Towards Corruption in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Denmark

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

ZA6584. Flash Eurobarometer 420 (Attitudes of Citizens towards Shale Gas in Selected European Regions) Country Questionnaire Denmark

ZA6584. Flash Eurobarometer 420 (Attitudes of Citizens towards Shale Gas in Selected European Regions) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Attitudes of Citizens towards Shale Gas in Selected European Regions) Country Questionnaire Denmark FL0 Attitudes of citizens towards shale gas in selected European regions

Læs mere

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Denmark FL08 European Youth DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark FL - Women in the European Union - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE

Læs mere

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Regional Policy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE

Læs mere

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark FL - Attitudes towards food waste DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. OVERORDNET BEVIDSTHED OG ACCEPT AF EU

Læs mere

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Denmark

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Denmark ZA677 Flash Eurobarometer (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Denmark FL Geo-blocking among businesses - DK D I hvilken kommune ligger virksomhedens hovedkontor? (LÆS OP OM NØDVENDIGT

Læs mere

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Forskellige private og offentlige organisationer

Læs mere

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4814 Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 235 - Template Flash Eurobarometer The youth and their rights D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE]

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark ZA790 Flash Eurobarometer (Space Activities) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Space Activities - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark FL4 Cross border access to content online DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE"

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4813 Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Denmark FL233 - Youth, attitudes and drugs D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] - [1]...Mand - [2]...Kvinde

Læs mere

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark ZA3933 Flash EB 140 European Union Enlargement Country Specific Questionnaire Denmark D1. Køn [1] mand [2] kvinde D2. Præcis alder: [ ][ ] år gammel [00] [NÆGTER/INTET SVAR] D3. Alder ved afslutningen

Læs mere

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4727 Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 194 URBAN AUDIT IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0: Q1 Kan du sige mig om du generelt er meget tilfreds,

Læs mere

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark European emergency number 112 February 2011. Q1. Kan du fortælle mig, hvilket telefonnummer

Læs mere

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] [ 1 ]

Læs mere

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Køn [1] Mand [2] Kvinde D2. Hvor gammel er

Læs mere

ZA5942. Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA5942. Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA594 Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer FL396 - detailhandleres holdninger til handel

Læs mere

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Denmark

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 0 - Safety of Services - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5205 Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark Questionnaire FL262 DG INFSO Q1. Kan du fortælle mig, hvilket telefonnummer du ville ringe

Læs mere

ZA4879. Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4879. Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE]

Læs mere

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Electoral Rights - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire INTRO God morgen/eftermiddag, Jeg hedder... og ringer fra Hermelin Research. Jeg vil bede dig om at deltage i et hurtigt interview blandt journalister

Læs mere

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. I løbet af 2009, hvor mange gange har du

Læs mere

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 287 INFLUENZA Q1. Påtænker du at blive vacccineret mod årstidsbestemt influenza i år? Ja, jeg er allerede blevet

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Denmark

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Denmark ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Hvor ofte har du i løbet af de sidste fire uger

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

ZA5211. Flash Eurobarometer 271 (Access to Finance) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5211. Flash Eurobarometer 271 (Access to Finance) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5211 Flash Eurobarometer 271 (Access to Finance) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 271 ACCESS TO FINANCE OF EU SMES Goddag, mit navn er [interviewer], og jeg ringer fra Hermelin Research.

Læs mere

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 257 ENLARGEMENT I 1989 kollapsede de Central og Østeuropæiske regimer der var forbundet

Læs mere

ZA5218. Flash Eurobarometer 282 (Attitudes towards Crossborder Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5218. Flash Eurobarometer 282 (Attitudes towards Crossborder Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5218 Flash Eurobarometer 282 (Attitudes towards Crossborder Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 282 CONSUMER PROTECTION IN THE INTERNAL MARKET CONSUMER SWITCHING

Læs mere

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Denmark PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hvor mange

Læs mere

ZA5474. Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark

ZA5474. Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark ZA5474 Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark Fl316 Waste Management, Prevention, Re use and Recycling Q0. Tror du, Europa kan blive

Læs mere

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Denmark Eurobarometer FLASH- 258 D2. Hvor gammel er du? [_][_] år gammel [ 9 9 ] [AFSLAG/INTET SVAR]

Læs mere

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Denmark

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Denmark ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Denmark Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. I løbet af 2010,

Læs mere

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Denmark Section 1: Generelle kendetegn Q1. Hvordan vil du karakterisere din virksomhed? Er det... KUN ET SVAR - en selvstændig

Læs mere

ZA4894. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4894. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4894 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Young would-be and young existing entrepreneurs) Country Specific Questionnaire Denmark

Læs mere

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Denmark FL9 European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

ZA5896. Flash Eurobarometer 388 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark

ZA5896. Flash Eurobarometer 388 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark ZA896 Flash Eurobarometer 88 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark FL 88 - Waste and Resource Efficiency - DK D Hvad er din alder? (SKRIV

Læs mere

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE,

Læs mere

ZA4534. Flash Eurobarometer 186 Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4534. Flash Eurobarometer 186 Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4534 Flash Eurobarometer 186 Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection Country Specific Questionnaire Denmark FL186 Final Questionnaire for Flash Eurobarometer 2006: B2C Cross

Læs mere

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Final Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Køn (SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE)

Læs mere

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Denmark 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Læs mere

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Dit lokale interviewer ID Bosættelse navn Respondent

Læs mere

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FL-199 Audio Visual Policy D2. Hvor gammel er du? [_][_] år gammel [00] [AFSLAG/INTET SVAR] [END INTERVIEW] D1.

Læs mere

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Denmark

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Denmark ZA5477 Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Denmark Questions for the Flash Eurobarometer on Youth on the Move January

Læs mere

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Læs mere

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5467 Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 300 CROSS BORDER 2010 DG SANCO SCREENERS B1. Sælger

Læs mere

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Water - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA4565. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4565. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark ZA565 Eurobarometer 68. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB67. A B Landekode (06-07) EB67. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB67. C D Interviewnummer (-6) E EB67. D Split

Læs mere

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Køn [SPØRG IKKE AFMÆRK DET KORREKTE] Mand... 1 Kvinde... 2 D2. Hvor

Læs mere

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Kender du til ordet biodiversitet? [KUN ET SVAR MULIGT]

Læs mere

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Denmark

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Entrepreneurship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Har du nogensinde hørt om biodiversitet?

Læs mere

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA96 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D NatQstoEB8 DK /8 0/0/0 Q Hvad er din nationalitet?

Læs mere

ZA4890. Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4890. Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4890 Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 261 WATER Q1. Hvor informeret føler du dig om problemer med søer, floder og kystnære farvande

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

ZA4812. Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4812. Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4812 Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER 232 I de følgende spørgsmål vil du blive bedt om dine synspunkter på diskrimination.

Læs mere

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5214 Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 277 URBAN AUDIT Q1. Overordnet set, kan du da fortælle mig, hvorvidt du er meget tilfreds,

Læs mere

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Denmark

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Denmark ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Denmark Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

ZA3935. Flash EB 142 Convention on the Future of Europe. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA3935. Flash EB 142 Convention on the Future of Europe. Country Specific Questionnaire Denmark ZA9 Flash EB 1 Convention on the Future of Europe Country Specific Questionnaire Denmark 1. D.1 INT: NOTÉR KØN P 9 (19-JUN-0) MAND... KVINDE... 1: 1. D. HVAD ER DIN ALDER? INT.:HVIS RESPONDENTEN IKKE VIL

Læs mere

ZA4893. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4893. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Denmark

Læs mere

ZA4542. Flash Eurobarometer 202 Young Europeans. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4542. Flash Eurobarometer 202 Young Europeans. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4542 Flash Eurobarometer 202 Young Europeans Country Specific Questionnaire Denmark QUESTIONNAIRE FL202 Goddag, mit navn er og jeg ringer fra Hermelin Nordic Research. Vi er i øjeblikket i gang med en

Læs mere

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Denmark

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Denmark ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - DK Forbrugernes holdning til handel på tværs af grænser og forbrugerbeskyttelse

Læs mere

ZA4810. Flash Eurobarometer 224 (Business Attitudes Towards Cross-border Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4810. Flash Eurobarometer 224 (Business Attitudes Towards Cross-border Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4810 Flash Eurobarometer 224 (Business Attitudes Towards Cross-border Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark FL224 Final Questionnaire for Flash Eurobarometer 2008: B2C

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere