Hvad er et solc e ll e a nl^g (nettilsluttet)? 0 Solceller 0 Vekselretteren (inverter) 0 El-m^ler 0 Forsyningsnettet 0 Elforbrug i boligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er et solc e ll e a nl^g (nettilsluttet)? 0 Solceller 0 Vekselretteren (inverter) 0 El-m^ler 0 Forsyningsnettet 0 Elforbrug i boligen"

Transkript

1 Hvad er et solc e ll e a nl^g (nettilsluttet)? 0 Solceller 0 Vekselretteren (inverter) 0 El-m^ler 0 Forsyningsnettet 0 Elforbrug i boligen

2 Det har aldrig vaeret nemmere at producere din egen C02-neutrale energi. Udnyt naturens egen energi og spar penge pa el - det gavner bade din familie og miljoet. I SOLCELLEANL/EG FRA C B C ENERGY A/S: Hoj kvalitet: Du far et af markedets bedste solcelleanl^g af den hojeste kvalitet. God Service: Vi samarbejder med nogle af de bedste installatorer over liele landet Tryghed: Vi giver 10 ars fuld produktgaranti og 25 ars ydelsesgaranti I HVORDAN KOMMER JEG IGANG: Vi vil gerne gore det nemt og trygt for dig. Derfor star vi klar med professionel radgivning fra start til slut. Vi hj^lper dig med at klarl^gge dit forbrug og vi sammensaetter et anl^g der passer til netop dig og dine behov. Vores profesionelle installatorer hjaelperdig med montering og den endelige idrifts^tning. I S/ERLIG GARANTI OG RADGIVNING: CBC Energy A/S tilbyder et af markedets sikreste garantiordninger: 10 Srs fuld produktgaranti ps solcellepanelerne (Zurich Forsikring) 25 Srs ydelsesgarant i (Zurich Forsikring) 5 Srs garanti ps Danfoss Inverter 10 irs garanti ps montagesystemet fra Wiirth. Vi garanterer derudover kvalificeret og skr^ddersyet radgivning i alt lige fra ydelse og okonomi til g^ldende skatteregler. du fsr en individuel losning, der er gennemtsenkt. PSteknik Nybolvej 23, Hjordk^r 6230 R0dekro Mobil:

3 C B C W solcelleoane MONO KRYSTALLINSK SOLCELLEPANEL [y!*'m C BC ENERGY A/S * 8 ^ ji^q Energy of Nature EFFEKTIVITET ISO H0J effektive og yd erst palidelige solceller sikrer en stabil yde evne for vores IE C certificerede solcellepaneler. Alle vores mono-krystallinske solcellepaneler er plus sorterede paneler mad en ydelsestolerance pa 0 til +3 %. Alle vore solcellepaneler er produceret hos vores leverandor som er IS O 9001 certificeret og produkterne lever op til IE C Ligeledes er alle vore solcellepaneler T U V godk e ndt e samt godk e ndt af E TL intertek. MATERIALER: MONO KRYSTALLINSKE SOLCELLEPANELER: CBC-195W(ALU): EAN CBC-195W (BLACK): EAN Avanceret EVA indkapslings system m e d tre dobb elt lag bagside imod e komm er d e strengeste sikkerheds krav for hoj spa endingssystemer. D en robuste, anodiseret aluminiumra mm e tillader vores solcellepaneler at blive monteret p a en bre d vifte af standard montage systemer og kan modst a de hardeste betingelser. E kstremt psiidelige byp a ss dioder sikrer vores solcellepaneler m o d skader ved ov eropv armning grundet b e sk a dig et eller defekte celler. V ed skygge pavirkning p a vore solcellepaneler sikrer byp a ss diod ern e et storre udbytte fra solcelle anla egget. D ette sikres ved at koble d e omrader pa solcellepanelerne fra som er under skygg e. Innovative, og milj0 venlige paknings m e tod er v e d anvendelse af Pile edges sikrer at vores solcellepaneler altid a nkomm er i en perfekt tilstand. Nyt ramme design m e d indarbejdet s e ksk a ntform e d e dr^n h ull e r s a mt flere jordingspunkter giver en hurtigere og mere fleksibel installation. VORES FABRIK E R ISO 9001:2000 CERTIFICERET H 0 J EFFEKTIVITET H O J SIKKERHED H O J PALIDELIGHED. Y D E L S E S TOLERANCE + 3 / - 0 % 1 0 ARS PRODUKT-GARANTI PA SOLCELLEPANELERNE 2 5 ARS YDELSES-GARANTI PA SOLCELLEPANELERNE 9 0 % Y D E L S E EFTER 10 AR 8 0 % Y D E L S E EFTER 25 AR C B C E n ergy A / S N a estmark A a b e nr a a T el: M a il: cbc-e n ergy.dk n ergy.dk

4 ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER: S p e nding ved maksimal effekt (Vmp) 36.4V Str0m ved maksimal effekt (Imp) 5.36A Ubelastet spcsnding (Voc) 43.92V Kortslutningsstr0m (Isc) 5.92A Maksimal effekt ved ST C (Pmax) 195W Modul effektivitet 15.3% Temperatur interval -40 C~+85 C Maksimal system sp e nding DC 10OOV Maksimal serlel sikrings starrelse 10A Effekt tolerance + 3/-0% Mekanlsk belastning 5400P a ST C Standard test betingelser: Lys Intensitet 1000W/m2 Modul temperatur 25 C - A M=1.5 MEKANISKE SPECIFIKATIONER: Solcelle Refleksionsvffirdi Antal at celler Dimension Vffigt Front glas Ramme Samledase O utput kabler Mono krystallinske slllclum 125x125mm (5 tommer) 4% 72 (6x12) 1580x808x40mm (62,2x31.8x1.58 tommer) 16.5 Kg (34.2 lbs) 3.2mm (0.13 tommer) h^rd e t glas Anodlseret aluminium legering IP 65 klasslflceret 4.0mm2 (0.006 tommer^) Symmetrlsk tengde (-) 900 mm (35.5 tommer) (+) 900mm (35.5 tommer) Konnektor MC4 Konnektor TEMPERATUR SPECIFIKATIONER: Normal drifts temperatur for cellerne (NO CT) 48 ± 2 C Temperatur koefficlent ved Pmax -0.5%/ C Temperatur koefficlent ved Voc -0.35%/ C Temperatur koefficlent ved Isc -i-0.04%/ C ISO CBC Energy A/S Nffistmark Aabenraa Tel: Mail: cbc-energydk '.cbc-energydk

5 Solenergi - Fremtidens energ I EN GOD INVESTERING Det har aldrig v^ret nemmere at producere din egen C02-neutrale energi. Udnyt naturens egen energi og spar penge pa elregningen, det gavner bade din okonomi og miljoet. Den solenergi jorden modtager pa en time er mere energi end hvad alle lande i verden bruger pa et helt ar Solenergi er den reneste og naturligste energiform vi liar og det er en effektiv energikilde, da den bliver produceret om dagen, hvor vi ogsa bruger mest energi. Med et solcelleanlaeg pa dit tag eller pa din matrikel kan du blive stort set selvforsynende med elektricitet og spare miljoet for mange tons C 0 2. Kob at solcelleanlffig kr^ver naturligvis finansiering, men alt efter valg at finansiering kan dit solcelleanlaeg v^re tilbagebetalt pa under 10 ar. Allerede fra den forste dag, hvor dit solcelleanl^g er i drift, sparer du penge pa din eiregning. Jo mere elpriserne stiger jo mere sparer du og tilbagebetalingstiden bliver kortere. Nar du tilmelder dig nettomalerordningen, sa modregnes dit forbrug 1 din produktion og eventuelt overskydende strom opiagres. Det vil sige at din elmaler "lober bagl^ns". En gang arligt gores din produktion og forbrug op og EnergiNet Danmark er forpligtiget til at kobe din overskydende strom. I HVAD ER DIT BEHOV? Storrelsen af dit solcelleanteg afh^nger at mange faktorer. Den vigtigste faktor er dit nuv^rende elforbrug i husstanden. Det anbefales, at man investerer i et aniaeg, der i ydelse ligger lidt under dit elforbrug, da dette giver den mest rentable losning. Effekten af et solcelleanl^g angives i kwp (kilowatt peak) som betegner den ydelse, der opnas under optimale forhold, og et anl«g pa 1 kwp giver som tommelfingerregel 900 kwh pr ar. Det vil sige, at hvis husstandens samlede forbrug ligger pa 3600 kwh pr ar, vil et aniaeg pa 4 kwp ysere passende. Derudover spiller de fysiske rammer for ops^tningen af et solcelleanl^g ogsa en stor rolle. Hvis du pat^nker at montere det pa husets tag, har tagets storrelse, h^ldning og retning ifht. verdenshjornerne en stor betydning for aniaeggets ydelse. Disse beregninger foretager vi selvfolgelig for dig og udleverer gerne en beregning over forventet ydelse pa lige precis dit anteg. Hvis dit arsforbrug overstiger kwh pr ar og du bor i landzone, kan du med fordel overveje at anskaffe en husstandsvindmoller. Kontakt os for yderligere info. ENKELT OG DRIFTSIKKERT Et solcelleanlaeg fylder ikke meget, og det kraever stort set ingen vedligeholdelse og det er enkelt at montere. Anl^gget forventes at have en levetid pa mindst 35 ar og sandsynligvis meget l^ngere. I HVORDAN KOMMER JEG IGANG: Vi vil gerne gore det nemt og trygt for dig. Derfor star vi klar med professionel radgivning fra start til slut. Vi hj^lper dig med at klarlaegge dit forbrug og vi sammensaetter et anteg der passer til netop dig og dine behov. Vi kan ogsa h\ee\pe med montering og den endelige idriftsffitning.

6 Hvad er en solcelle? H V O R F O R V > E L G E S O L E N E R G I F R A C B G E N E R G Y A / S : Du far en driftsikker og stabil energikilde, der samtidig En solcelle omsaetter lyset til elektricitet ved 0ger vffirdien af dit hus, hjffilp at den fotoelektriske effekt. Nar lysets energipartikler rammer solcellens elektroner, opstar en sp^ndingsforskel i cellen, lidt ligesom sp^ndingsforskellen mellem polerne pa at batteri. Solcelleanl^g producerer ogsa strom nar det er SOLSKIN ^ ^ \ HETAL M M m ' ^ G L A S Du sparer penge. Du minimerer dine energiomkostninger de nseste 35 ar. Milj0et vinder ogsa: Du producerer din egen gronne, forureningsfri og C02-neutrale energi. Ved montering af et solcelleanteg opgraderer du huset overskyet. energiklasse. N-TYPE ELEKTRONER S O L C E L L E A N U E G F R A C B G ENERGY A / S : I E K S. PA E T TYPISK S O L C E L L E A N L / E G : - Mono-kn/stallinske solcelle-paneler pa 195 W Alle solcellepaneler er +sorterede paneler Danfoss Inverter TLX6 PRO+ med integreret webserver Bypass dioder pa solpanelerne for reducering at skygge pavirkninger Montage pakke med Wijrth-monteringsbeslag P-TYPE METAL HOLES SILIKONE Hoj kvalitet: Du far et af markedets bedste anteg. Vi forhandler kun solcelleanteg af den hojeste kvalitet. God Service: Vi tilbyder en god og professionel service med vores dygtige sen/iceteam. Tryghed: Vi giver 10 ars fuld produktgaranti og 25 ars ydelsesgaranti Garantien er daekket gennem det internationale forsikringsselskab Zurich forsikring, sa du er sikret lige meget hvad fremtiden byder pa. Saerlig garanti og radgivning Gennem CBG Energy A/S kan vi tilbyde dig et af markedets sikreste garantiordninger, hvor du far 1 0 ^rs fuld produktgaranti pa solcellepanelerne sammen med 25 Srs y d e l s e s g a r a n t i. Garantien er d^kket gennem det internationale forsikringsselskab Zurich Forsikring, sa du er sikret lige meget hvad fremtiden byder pa. Der ydes 5 ars garanti pa Danfoss Inverter og 10 ars garanti pa montagesystemet fra Wurth. Vi garanterer derudover kvalificeret og skraeddersyet radgivning i alt lige fra ydelse og okonomi til montering af antegget. S S du fsr en individuel lesning, der er gennemtaenkt.

7

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vi giver dig IT der virker

Vi giver dig IT der virker Vi giver dig IT der virker NEW RETAIL HARDWARE SOLUTIO NS Vi giver dig pålideligt it-udstyr Vi giver dig Servere, Storage & Back-up Nordic Computer A/S er en af DanmARKS ældste og mest velrenommerede IT-virksomheder.

Læs mere

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld.

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld. Træpiller BioWIN XL Pillekedel til centralvarme Virksomheder, institutioner Store boligere og fler familie huse Ydelses område fra 10-60 KW Ydelses område i kaskade fra 10-240 KW Bekvem, Fleksibel, og

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER Nyt tag vi gør det nemt for dig Det koster ikke noget at kontakte os, når du skal have nyt tag. Hver dag rykker vi ud overalt i landet med råd, vejledning

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere