Side 1. Byggesag: Fællesbo, afd. 9, Ørstedsgården Sags nr.: Bygherre: Boligselskabet Fællesbo, Skolegade 62, 7400 Herning Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Byggesag: Fællesbo, afd. 9, Ørstedsgården Sags nr.: Bygherre: Boligselskabet Fællesbo, Skolegade 62, 7400 Herning Dato:"

Transkript

1 Pos. Tekst m² Kroner Håndværkerudgifter vedr. renovering af Ørstedsgården Udearealer Sum håndværkerudgifter, excl. moms Bolig bruttoetageareal excl. kælder Sum håndværkerudgifter pr. m², excl. Udearealer og Garager, samt Gæsteværelse, og excl. moms kr Side 1

2 1. Renovering af kælder Ombygning Efterisolering af loft mod kælder, ( Overfladebeh. mineraluld fastskruet ) skøn Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Hovedtrappeløb i kælder under lejl. T3A-GS stk Tilgængelighed Ombygning af festlokale, incl. Toiletter m.v. stk Ombygning Renovering af udv. kældertrappe stk Renovering af råhus Ombygning Efterisolering af tagrum ( 200 mm ) + hæve gangbro m² Ombygning Nye BD - loftlemme i tagrum stk Ombygning Demontering - og genmontering af tagsten ved tagfod for udskiftning af zinktagrender ( 3 rk ) lbm Ombygning Nyt vindstop i forb. med udskiftn. af zinktagrender / efterisol. lbm Ombygning Udskiftning af zinktagrender lbm Ombygning Udskiftning af tagnedløb lbm Ombygning Eftergåelse / maling af udhæng lbm Ombygning Ny udv. facadebeklædning og isolering på facadesøjler m² Ombygning Ny sokkelisolering / puds på kælderydervægge på altanside m² Ombygning Ny isolering og underbeklædning på underside af nederste etageadskillelse mod det fri m² Ombygning Opgravning og tilfyldning for ny sokkel lbm Ombygning Udv. kælderisolering/asfaltering ( under terræn ) dybde ca. 1,5 m lbm Ombygning Ny isolering og sokkel og for bæring af skalmur, incl. sokkelpuds, ( over terræn ) Højde 1,2 m lbm Ombygning Nye murbindere: 5,5 stk./m² á kr. 80 m² 2.207, Ombygning Hulmursisolering ( 190 mm mineraluld ) m² 170, Ombygning Ny skalmur, gavle m² 170, Ombygning Omfugning af facade (tillægspris) m² 2.037, Nedbrydning af ekst. Altanlukninger, incl. Brystningspartier Ombygning H.C. Ørstedsvej m² Ombygning Østfløj ( Ole Rømersvej ) m² Ombygning Nordfløj m² Ombygning Nedbrydning af ekst. Trægulve i altaner m² Ombygning Nedbrydning af vinduer ( enkeltvinduer ) 6 x 14 M stk Ombygning Nedbrydning af vinduer ( enkeltvinduer ) 11 x 14 M stk Ombygning Nedbrydning af vinduer ( enkeltvinduer ) 17 x 14 M stk Ombygning Nedbrydning af vinduer ( enkeltvinduer ) 12 x 14 M stk Ombygning Nedbrydning af døre ( enkeltdøre ) 11 x 21 M stk Ombygning Nedbrydning af døre ( dobbeltdøre ) 12 x 21 M stk Ombygning Nedbrydning af døre ( dobbeltdøre ) 18 x 21 M stk Ombygning Nedbrydning af kældervinduer stk Ombygning Nedbrydning af udv. kælderdøre stk Ombygning Nedbrydning af ekst. Facadepartier og døre ved altanfacader stk Ombygning Nye vinduer indgangssider til trapperum 11 x 60M stk Ombygning Nye vinduer ( enkeltvinduer ) 6 x 14 M stk Ombygning Nye vinduer ( enkeltvinduer ) 11 x 14 M stk Ombygning Nye vinduer ( enkeltvinduer ) 17 x 14 M stk Ombygning Nedbrydning af ekst ydervægge ved altanfacader ( Nordfløj og østfløj ) m² Ombygning Nye bæringer over facadepartier til altanfacade ( Nordfløj og østfløj ) lbm Ombygning Nye facadesøjler ved facadepartier til altanfacade ( Nordfløj og østfløj ) lbm Ombygning Nye facadepartier ved altanfacader m² Ombygning Nye facadepartier med terrasse døre til altaner m² Ombygning Altanlukninger med Skydevinduespartier H.C. Ørstedsvej 41 tv stk Ombygning Altanlukninger med Skydevinduespartier H.C. Ørstedsvej 41 th stk Ombygning Altanlukninger med Skydevinduespartier H.C. Ørstedsvej 43 tv stk Ombygning Altanlukninger med Skydevinduespartier H.C. Ørstedsvej 43 th stk Ombygning Altanlukninger med Skydevinduespartier Ole Rømersvej 7 th stk Ombygning Forlængelse af tag over lukkede altaner m² Ombygning Nye indgangsdøre til trapperum, incl. Overparti stk Tilgængelighed Dørtelefonanlæg ( Ole Rømersvej nr. 7, 11, 15 og 21 ) stk Ombygning Dørtelefonanlæg stk Side 2

3 Ombygning Nye kældervinduer 6x6M stk Ombygning Nye kældervinduer 6x12M stk Ombygning Nye kældervinduer 6x18M stk Ombygning Nye åbne stålaltaner ( 13 m² ) stk Ombygning Nye åbne stålaltaner ( 6 m² ) stk Ombygning Nye åbne stålaltaner ( 5,8 m² ) (HC Ørstedsvej) stk Tilgængelighed Nye åbne stålaltaner ( 8,5 m² )(HC Ørstedsvej) stk Tilgængelighed Udvidet Altan, ( 9,7 m² ) ( Ole Rømersvej 7 tv. ) ( Gl. altan bortskåret ) stk Tilgængelighed indv. Altan, ( 6,2 m² ) ( Ole Rømersvej ) ( Gl. altan bortskåret ) stk Tilgængelighed udv.altan, ( 6,2 m² ) ( Ole Rømersvej) ( Gl. altan bortskåret ) stk Ombygning Brandsektionsopdeling i tagrum m² Ombygning Brandkamserstatning ved sektionsopdelinger i tagrum m² Ombygning Nye lodtslemme ½ Ombygning Trapperum stk Ombygning Maling trapperum stk Tilgængelighed Trapperum og elevatorskakt, incl. Skakt i kælder for maskine, og overhøjde i tagrum stk Tilgængelighed maling trapperum tilgængelighed stk Tilgængelighed Ekstra stop til 1 elevator til kælder stk Tilgængelighed Grube ved ekstra stop til kælder afsat Tilgængelighed Nedbrydning af kældervægge og skaktvægge ved ekstra stop m² 14, Ombygning Håndtering af PCB-fuger v. vinduer, afsætningsbeløb lbm Ombygning Håndtering af evt. asbest i fliselim, afsætningsbeløb afsat Ombygning Håndtering af bly, afsætningsbeløb afsat Ombygning Afløbsinstallationer i kælder afsat Ombygning Nyt varmeanlæg i kælder afsat Ombygning Vandinstallation afsat Ombygning Nedbrydning afsat Ombygning Merpris for banceret ventilation i lejligheder stk Lejlighedsrenovering Ombygning Lejl. type T4A stk Ombygning Lejl. type T2A stk Ombygning Lejl. type T3A stk Ombygning Lejl. type T3B stk Ombygning Lejl. type T3C stk Ombygning Lejl. type T2B stk Tilgængelighed Lejl. type T2A-G stk Tilgængelighed Lejl. type T3A-G stk Tilgængelighed Lejl. type T4A-G stk Tilgængelighed Lejl. type T2B-G stk Sammenlægning Lejl. type T3D-S stk Tilgængelighed Lejl. type T4B-G stk Tilgængelighed Lejl. type T4C-G stk Sammenlægning Lejl. type T3E-S stk Ombygning Lejl. type T2C stk Sammenlægning Lejl. type T2D-S stk Tilgængelighed Lejl. type T2C-G stk Tilgængelighed Lejl. type T2D-G stk Sum håndværkerudgifter, excl. moms kr Bolig bruttoetageareal excl. kælder m² Håndværkerudgifter pr. m² etageareal, excl. udearealer kr Side 3

4 Anlægsøkonomi udearealer 1. Udearealer Ændre udv. kloak for tagnedløb v. haveside og indgangsside stk Tilgængelighed Udskiftning af ekst. Kloakledninger Ø 160 mm spv. Ledninger afsat Tilgængelighed Afsat til stikledninger lbm Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Overdækning afsat 0 Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Lyskassevægge og udv. trappenedgang foran festlokale m² Tilgængelighed Nedbrydn. af ekst. Fundamenter for Lyskassevægge og udv. trappenedgang lbm Tilgængelighed Udgravning for Amfi ved festlokale m³ Tilgængelighed Bundsikring m² Tilgængelighed Stabilt grus m² Tilgængelighed Belægningssten i bund af Amfie m² Tilgængelighed Opbygning af Amfie trin i tilskårne betontrappeelementer lbm Tilgængelighed Opbygning af Rampe udenfor Amfie m² Tilgængelighed Værn langs rampe lbm Tilgængelighed Facaderenovering i Amfie m² Tilgængelighed Rydning incl. bortkørsel af ekst græsareal m² Tilgængelighed Rydning incl. bortkørsel af ekst sandopbygning i gl. legeareal, incl. Bundopbygning afsat Tilgængelighed Rydning incl. bortkørsel af ekst hækbeplantninger, div. Haveelementer mv. afsat Tilgængelighed Rydning incl. bortkørsel af ekst kantsten ved vej lbm Tilgængelighed Rydning incl. bortkørsel af ekst asfaltarealer og bundopbygning m² Ny asfalt ved cirkulær p-plads m² Tilgængelighed Ny græsarmering på cirkulær P-plads m² Tilgængelighed Ny belægning med betonbelægningssten på "vej" og sti langs blokke m² Tilgængelighed Nye "vejbrønde" afsat Tilgængelighed Forstærkning i græsareal for brandvej langs bygning m² Tilgængelighed Ny belægning med betonbelægningssten på Tørreplads, ophold/grillpladser m² Tilgængelighed Kantninger langs belægninger lb.m Tilgængelighed Retablering af legeareal med sand ( cirkulær ) afsat Tilgængelighed Retablering / supplering af muld / græsarealer afsat Ombygning Hækbeplantninger lbm Tilgængelighed Kantninger langs belægninger lb.m Tilgængelighed Opstribninger for p-pladser lb.m Tilgængelighed Belysning incl. ledningsarbejder, tilslutninger m.v. Tilgængelighed Parklamper ( p-pladser - ankomstarealer ) afsat Tilgængelighed Pullertlamper ( langs stier i terræn ) afsat Tilgængelighed Leg afsat Tilgængelighed Vedligehold i afhjælpningsperioden afsat Tilgængelighed Molokker stk Sum håndværkerudgifter, excl. moms kr Side 4

5 Lejlighed type T4A Ombygning Nedbrydning af eks. toilet stk Ombygning Nedbrydning af eks. køkken stk Ombygning Nedbrydning af eks. Vægge m² Ombygning Ny åbning fra køkken til stue m² 6,0 450,0 2700,0 Ombygning Ny overligger i køkken / stue lbm 2, Ombygning Tilmuring af dørhul m² 2, Ombygning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Ombygning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Ombygning Forsænket loft i bad m² Ombygning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Ombygning Ny dør stk Ombygning Ny skydedør stk Ombygning Ny entredør stk Ombygning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 5, Ombygning Optagning af ekst. trægulve m² Ombygning Nyt undergulvopbygning ved gl. altandæk i stue m² Ombygning Nyt parketgulv m² Ombygning Nye fodlister lbm Ombygning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Ombygning Nyt køkken, incl. emhætte stk Ombygning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Ombygning Maling vægge, - incl. afrensning m² Ombygning Maling træværk lbm Ombygning Maling lofter m² Ombygning Skabsinventar stk Ombygning Gard. inventar i entre stk Ombygning VVS-installationer m² Ombygning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Ombygning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T4A, excl. moms kr Side 5

6 Lejlighed type T2A Ombygning Nedbrydning af eks. toilet stk Ombygning Nedbrydning af eks. køkken stk Ombygning Nedbrydning af eks. Vægge m² Ombygning Ny overligger i køkken / stue lbm 4, Ombygning Tilmuring af dørhul m² Ombygning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 4, Ombygning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Ombygning Forsænket loft i bad m² Ombygning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Ombygning Ny dør stk Ombygning Ny entredør stk Ombygning Optagning af ekst. trægulve m² Ombygning Nyt parketgulv m² Ombygning Nye fodlister lbm Ombygning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Ombygning Nyt køkken, incl. emhætte stk Ombygning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Ombygning Maling vægge, - incl. afrensning m² Ombygning Maling træværk lbm Ombygning Maling lofter m² Ombygning Skabsinventar stk Ombygning Gard. inventar i entre stk Ombygning VVS-installationer m² Ombygning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Ombygning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2A, excl. moms kr Side 6

7 Lejlighed type T3A Ombygning Nedbrydning af eks. toilet stk Ombygning Nedbrydning af eks. køkken stk Ombygning Nedbrydning af eks. Vægge m² Ombygning Ny overligger i køkken / stue lbm 4, Ombygning Tilmuring af dørhul m² 2, Ombygning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 9, Ombygning Nyt lejlighedsskel ( Halvdel ) m² 8, Ombygning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Ombygning Forsænket loft i bad m² Ombygning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Ombygning Ny dør stk Ombygning Ny entredør stk Ombygning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 2, Ombygning Optagning af ekst. Trægulve m² Ombygning Nyt undergulvopbygning ved gl. altandæk i stue m² Ombygning Nyt parketgulv m² Ombygning Nye fodlister lbm Ombygning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Ombygning Nyt køkken, incl. emhætte stk Ombygning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Ombygning Maling vægge, - incl. afrensning m² Ombygning Maling træværk lbm Ombygning Maling lofter m² Ombygning Skabsinventar stk Ombygning Gard. inventar i entre stk Ombygning VVS-installationer m² Ombygning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Ombygning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T3A, excl. moms kr Side 7

8 Lejlighed type T3B Ombygning Nedbrydning af eks. toilet stk Ombygning Nedbrydning af eks. køkken stk Ombygning Nedbrydning af eks. Vægge m² Ombygning Ny døråbning m² Ombygning Ny åbning fra entre til sovevær. m² 6,0 450,0 2700,0 Ombygning Ny overligger i køkken / stue lbm 2, Ombygning Tilmuring af dørhul m² Ombygning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Ombygning Nyt lejlighedsskel ( Halvdel ) m² 8, Ombygning Forsænket loft i bad m² 4, Ombygning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Ombygning Ny dør stk Ombygning Ny entredør stk Ombygning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 5, Ombygning Optagning af ekst. trægulve m² 68, Ombygning Nyt parketgulv m² Ombygning Nye fodlister lbm Ombygning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Ombygning Nyt køkken, incl. emhætte stk Ombygning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Ombygning Maling vægge, - incl. afrensning m² Ombygning Maling træværk lbm Ombygning Maling lofter m² Ombygning Skabsinventar stk Ombygning Gard. inventar i entre stk Ombygning VVS-installationer m² Ombygning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Ombygning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T3B, excl. moms kr Side 8

9 Lejlighed type T3C Ombygning Nedbrydning af eks. toilet stk Ombygning Nedbrydning af eks. køkken stk Ombygning Nedbrydning af eks. Vægge m² Ombygning Ny overligger i køkken / stue lbm 4, Ombygning Tilmuring af dørhul m² Ombygning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Ombygning Ny lejlighedskillevæg ( Halvdel ) m² Ombygning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Ombygning Forsænket loft i bad m² 6, Ombygning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Ombygning Ny dør stk Ombygning Ny entredør stk Ombygning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 2, Ombygning Optagning af ekst. trægulve m² 51, Ombygning Ny undergulvopbygning ved gl. altandæk i stue m² Ombygning Nyt parketgulv m² Ombygning Nye fodlister lbm 49, Ombygning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Ombygning Nyt køkken, incl. emhætte stk Ombygning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Ombygning Maling vægge, - incl. afrensning m² Ombygning Maling træværk lbm Ombygning Maling lofter m² Ombygning Skabsinventar stk Ombygning Gard. inventar i entre stk Ombygning VVS-installationer m² Ombygning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Ombygning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T3C, excl. moms kr Side 9

10 Lejlighed type T2B Ombygning Nedbrydning af eks. toilet stk Ombygning Nedbrydning af eks. køkken stk Ombygning Nedbrydning af eks. Vægge m² Ombygning Ny åbning fra køkken til stue m² 6,0 450,0 2700,0 Ombygning Ny overligger i entre / køkken / stue lbm 4, Ombygning Tilmuring af dørhul m² Ombygning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Ombygning Ny lejlighedskillevæg ( Halvdel ) m² Ombygning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Ombygning Forsænket loft i bad m² 6, Ombygning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² 48, Ombygning Ny dør stk Ombygning Ny entredør stk Ombygning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² Ombygning Optagning af ekst. trægulve m² 48, Ombygning Ny undergulvopbygning ved gl. altandæk i stue m² Ombygning Nyt parketgulv m² 48, Ombygning Nye fodlister lbm Ombygning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Ombygning Nyt køkken, incl. emhætte stk Ombygning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Ombygning Maling vægge, - incl. afrensning m² 67, Ombygning Maling træværk lbm Ombygning Maling lofter m² 48, Ombygning Skabsinventar stk Ombygning Gard. inventar i entre stk Ombygning VVS-installationer m² Ombygning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Ombygning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2B, excl. moms kr Side 10

11 Lejlighed type T2A-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² Tilgængelighed Ny overligger i køkken / stue lbm 4, Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² 4, Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² 57, Tilgængelighed Nyt parketgulv m² Tilgængelighed Nye fodlister lbm Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² Tilgængelighed Maling træværk lbm Tilgængelighed Maling lofter m² Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2A-G, excl. moms kr Side 11

12 Lejlighed type T3A-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Hovedtrappe i nyt værelse stk Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Ydervæg ved altan m² Tilgængelighed Ny bæring over åbning til altan lbm Tilgængelighed Ny døråbning fra entre til køkken - alrum m² 2,0 450,0 900,0 Tilgængelighed Ny overligger i køkken / stue lbm 5, Tilgængelighed Ny overligger ved gang / stue lbm 3, Tilgængelighed Tilmuring af dørhul m² 2, Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² 6, Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² 47, Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² Tilgængelighed Nyt parketgulv m² Tilgængelighed Nye fodlister lbm Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² Tilgængelighed Maling træværk lbm Tilgængelighed Maling lofter m² Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T3A-G, excl. moms kr Side 12

13 Lejlighed type T4A-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² 47, Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Ydervæg ved altan m² Tilgængelighed Ny bæring over åbning til altan lbm 0, Tilgængelighed Nedbrydning af eks. facade i altan m² 0, Tilgængelighed Lukning af gl. vindueshuller i facade m² 6, Tilgængelighed Ny døråbning stk Tilgængelighed Ny overligger i køkken / stue lbm 4, Tilgængelighed Ny overligger i soveværelse lbm 4, Tilgængelighed Tilmuring af dørhuller m² 10, Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 10, Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² Tilgængelighed Nyt parketgulv m² Tilgængelighed Nye fodlister lbm Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² Tilgængelighed Maling træværk lbm Tilgængelighed Maling lofter m² Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T4A-G, excl. moms kr Side 13

14 Lejlighed type T2B-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² Tilgængelighed Ny åbning fra køkken til stue m² 4,3 450,0 1935,0 Tilgængelighed Ny overligger i køkken / stue lbm 1, Tilgængelighed Ny døråbning stk Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² 49, Tilgængelighed Nyt parketgulv m² 48, Tilgængelighed Nye fodlister lbm 37, Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² Tilgængelighed Maling træværk lbm 72, Tilgængelighed Maling lofter m² 48, Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2B-G, excl. moms kr Side 14

15 Lejlighed type T3D-S Sammenlægning Nedbrydning af eks. toilet stk Sammenlægning Nedbrydning af eks. køkken stk Sammenlægning Nedbrydning af eks. Vægge m² Sammenlægning Ny overligger i køkken / stue lbm 4, Sammenlægning Tilmuring af dørhul m² 4, Sammenlægning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Sammenlægning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Sammenlægning Forsænket loft i bad m² 4, Sammenlægning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Sammenlægning Ny dør stk Sammenlægning Ny entredør stk Sammenlægning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Sammenlægning Optagning af ekst. trægulve m² 49, Sammenlægning Nyt parketgulv m² Sammenlægning Nye fodlister lbm 44, Sammenlægning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Sammenlægning Nyt køkken, incl. emhætte stk Sammenlægning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Sammenlægning Maling vægge, - incl. afrensning m² Sammenlægning Maling træværk lbm Sammenlægning Maling lofter m² Sammenlægning Skabsinventar stk Sammenlægning Gard. inventar i entre stk Sammenlægning VVS-installationer m² Sammenlægning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Sammenlægning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T3D-S, excl. moms kr Side 15

16 Lejlighed type T4B-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Ydervæg ved altan m² Tilgængelighed Ny bæring over åbning til altan lbm Tilgængelighed Ny døråbning m² Tilgængelighed Tilmuring af dørhul m² Tilgængelighed Ny overligger i køkken / stue lbm Tilgængelighed Ny overligger i vær. / entre lbm 3, Tilgængelighed Ny lejlighedsskillevæg ( halvdel ) m² Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 43, Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² Tilgængelighed Nyt undergulvopbygning ved gl. altandæk i stue m² Tilgængelighed Nyt parketgulv m² Tilgængelighed Nye fodlister lbm Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² Tilgængelighed Maling træværk lbm Tilgængelighed Maling lofter m² Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T4B-G, excl. moms kr Side 16

17 Lejlighed type T4C-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Hovedskillevæg m² Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Ydervæg ved altan m² Tilgængelighed Ny bæring over åbning til altan lbm Tilgængelighed Ny døråbning m² Tilgængelighed Ny overligger i køkken / stue lbm 3, Tilgængelighed Nye overliggere i stue / køkken lbm 9, Tilgængelighed Tilmuring af dørhul m² 4, Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² 5, Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 6, Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² Tilgængelighed Nyt parketgulv m² Tilgængelighed Nye fodlister lbm Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² Tilgængelighed Maling træværk lbm Tilgængelighed Maling lofter m² Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T4C-G, excl. moms kr Side 17

18 Lejlighed type T3E-S Sammenlægning Nedbrydning af eks. toilet stk Sammenlægning Nedbrydning af eks. køkken stk Sammenlægning Nedbrydning af eks. Vægge m² Sammenlægning Ny døråbning m² Sammenlægning Tilmuring ekst. Vindues- og dørhul til altan m² 3, Sammenlægning Ny Ydervæg ved altan m² 3, Sammenlægning Tilmuring af dørhul m² 2, Sammenlægning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² Sammenlægning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Sammenlægning Forsænket loft i bad m² 4, Sammenlægning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Sammenlægning Ny dør stk Sammenlægning Ny entredør stk Sammenlægning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Sammenlægning Optagning af ekst. trægulve m² 63, Sammenlægning Nyt parketgulv m² 62, Sammenlægning Nye fodlister lbm Sammenlægning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Sammenlægning Nyt køkken, incl. emhætte stk Sammenlægning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Sammenlægning Maling vægge, - incl. afrensning m² Sammenlægning Maling træværk lbm Sammenlægning Maling lofter m² 62, Sammenlægning Skabsinventar stk Sammenlægning Gard. inventar i entre stk Sammenlægning VVS-installationer m² Sammenlægning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Sammenlægning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T3E-S, excl. moms kr Side 18

19 Lejlighed type T2C Ombygning Nedbrydning af eks. toilet stk Ombygning Nedbrydning af eks. køkken stk Ombygning Nedbrydning af eks. Vægge m² 27, Ombygning Ny døråbning m² Ombygning Tilmuring af dørhul m² 4, Ombygning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 37, Ombygning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Ombygning Forsænket loft i bad m² 4, Ombygning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Ombygning Ny dør stk Ombygning Ny entredør stk Ombygning Ny skydedør stk Ombygning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Ombygning Optagning af ekst. trægulve m² 45, Ombygning Nyt parketgulv m² 48, Ombygning Nye fodlister lbm Ombygning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Ombygning Nyt køkken, incl. emhætte stk Ombygning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Ombygning Maling vægge, - incl. afrensning m² Ombygning Maling træværk lbm Ombygning Maling lofter m² Ombygning Skabsinventar stk Ombygning Gard. inventar i entre stk Ombygning VVS-installationer m² Ombygning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Ombygning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2C, excl. moms kr Side 19

20 Lejlighed type T2D-S Sammenlægning Nedbrydning af eks. toilet stk Sammenlægning Nedbrydning af eks. køkken stk Sammenlægning Nedbrydning af eks. Vægge m² 17, Sammenlægning Ny døråbning m² Sammenlægning Tilmuring af dørhul m² 2, Sammenlægning Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 14, Sammenlægning Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Sammenlægning Forsænket loft i bad m² 4, Sammenlægning Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² Sammenlægning Ny dør stk Sammenlægning Ny entredør stk Sammenlægning Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Sammenlægning Optagning af ekst. trægulve m² 50, Sammenlægning Nyt parketgulv m² Sammenlægning Nye fodlister lbm Sammenlægning Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Sammenlægning Nyt køkken, incl. emhætte stk Sammenlægning Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Sammenlægning Maling vægge, - incl. afrensning m² Sammenlægning Maling træværk lbm Sammenlægning Maling lofter m² Sammenlægning Skabsinventar stk Sammenlægning Gard. inventar i entre stk Sammenlægning VVS-installationer m² Sammenlægning Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Sammenlægning El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2D-S, excl. moms kr Side 20

21 Lejlighed type T2C-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² 27, Tilgængelighed Ny døråbning m² Tilgængelighed Tilmuring af dørhul m² 2, Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 16, Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² 5, Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² 46, Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² 49, Tilgængelighed Nyt parketgulv m² Tilgængelighed Nye fodlister lbm Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² Tilgængelighed Maling træværk lbm Tilgængelighed Maling lofter m² Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2C-G, excl. moms kr Side 21

22 Lejlighed type T2D-G Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. køkken stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² 23, Tilgængelighed Ny døråbning m² Tilgængelighed Tilmuring af dørhul m² 2, Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 22, Tilgængelighed Ny lejlighedsskillevæg ( halvdel ) m² Tilgængelighed Forsatsvæg ved lejlighedsskel ( Halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft i bad m² 5, Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² 46, Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny entredør stk Tilgængelighed Fjernelse af ekst. badeværelsesgulv m² 3, Tilgængelighed Optagning af ekst. trægulve m² 57, Tilgængelighed Nyt parketgulv m² 46, Tilgængelighed Nye fodlister lbm Tilgængelighed Nyt bad ( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt køkken, incl. emhætte stk Tilgængelighed Nye hårde hvidevarer (komfur, køl, frys) stk Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning m² 72, Tilgængelighed Maling træværk lbm Tilgængelighed Maling lofter m² 46, Tilgængelighed Skabsinventar stk Tilgængelighed Gard. inventar i entre stk Tilgængelighed VVS-installationer m² Tilgængelighed Ventilation (punktudsugning i køkken/bad) stk Tilgængelighed El-installationer m² Sum håndværkerudgifter -Lejlighed T2D-G, excl. moms kr Side 22

23 Trapperum Ombygning Maling af vægge i trapperum m² Ombygning Maling af vandret loft 2. sal m² 7, Ombygning Maling af trapper og reposer i trapperum m² Ombygning Maling af værn m² Ny PVC håndliste på trappeværn lbm Sum håndværkerudgifter - Elevator og trapperum, excl. moms kr Side 23

24 Elevator og trapperum Tilgængelighed Nedbrydning / retablering af eks./nye Depotrum i kælder stk Tilgængelighed Nedbrydning af eks. toilet stk Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Trapperumsvæg m² Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Affaldsskakt lbm 7, Tilgængelighed Tilpasning af reposer ved elevator stk Tilgængelighed Skæring af etagedæk for 3 stk åbninger i ekst. etageadskillelser for skakt lbm Tilgængelighed Nedbrydning af ekst. Etageadskillelser m² Tilgængelighed Nye skaktvægge/ lejlighedsskl ved skakt i stue + 1. sal + 2. sal ( halvdel) m² Tilgængelighed Hævet loftkonstruktion på skakt m² Tilgængelighed Nyt udv. dørhul i facade i stueetage for elevator m² Tilgængelighed Ny elevator med 3 stop stk Tilgængelighed Tillæg for ekstra stop stk Tilgængelighed Nyt indgangsparti til trapperum / elevator stk Tilgængelighed Automatiske dørlukker/åbner ved hoveddør stk Tilgængelighed Forsyning stk Tilgængelighed Maling af vægge i ekst. Trapperum og forrum ved elevator m² Tilgængelighed Maling af vandret loft 2. sal m² Tilgængelighed Maling af trapper og reposer i trapperum m² Tilgængelighed Maling af værn m² Tilgængelighed Ny PVC håndliste på trappeværn ved ekst. Trappe lbm Tilgængelighed Ny gulvbelægning i udvidelse af trapperum m² 5, Sum håndværkerudgifter - Elevator og trapperum, excl. moms kr Side 24

25 Ombygning Ombygning Ombygning Ombygning Altanlukninger mod H.C. Ørstedsvej og Ole Rømersvej ( Opgang 41 t.v ) Ombygning Skydepartier ( over glasværn, hærdet / lamineret glas kr 1400 / m² + beslag ) m² 23, Sum håndværkerudgifter - Altanlukninger H.C.Ørstedsvej / Ole Rømersvej, excl. moms kr Side 25

26 Ombygning Ombygning Ombygning Ombygning Altanlukninger mod H.C. Ørstedsvej og Ole Rømersvej ( Opgang 41 t.h ) Ombygning Skydepartier ( over glasværn, hærdet / lamineret glas kr 1400 / m² + beslag ) m² 12, Sum håndværkerudgifter - Altanlukninger H.C.Ørstedsvej / Ole Rømersvej, excl. moms kr Side 26

27 Altanlukninger mod H.C. Ørstedsvej og Ole Rømersvej ( Opgang 43 t.v ) Ombygning Udvidelse af altandæk ( stueetage, 1. sal og 2. sal ) m² 7, Ombygning Gulvkonstruktion i altan m² 21, Ombygning Vandtæt konstr.på etagedæk m² 21, Ombygning Glasfacade ved altan m² 21, Ombygning Skydepartier ( over glasværn, hærdet / lamineret glas kr 1400 / m² + beslag ) m² 21, Nyt loft i altanlukning m² 21, Underbeklædning og isolering under nederste altan m² 7, Sum håndværkerudgifter - Altanlukninger H.C.Ørstedsvej / Ole Rømersvej, excl. moms kr Side 27

28 Altanlukninger mod H.C. Ørstedsvej og Ole Rømersvej ( Opgang 43 t.h ) Ombygning Udvidelse af altandæk ( stueetage, 1. sal og 2. sal ) m² 10, Ombygning Gulvkonstruktion i altan m² 27, Ombygning Vandtæt konstr.på etagedæk m² 27, Ombygning Glasfacade ved altan m² 25, Ombygning Skydepartier ( over glasværn, hærdet / lamineret glas kr 1400 / m² + beslag ) m² 20, Nyt loft i altanlukning m² 27, Underbeklædning og isolering under nederste altan m² 4, Sum håndværkerudgifter - Altanlukninger H.C.Ørstedsvej / Ole Rømersvej, excl. moms kr Side 28

29 Altanlukninger mod Ole Rømersvej ( Opgang 7 t.h ) Tilgængelighed Udvidelse af altandæk ( stueetage, 1. sal og 2. sal ) m² 7, Tilgængelighed Gulvkonstruktion i altan m² 21, Tilgængelighed Vandtæt konstr.på etagedæk m² 21, Tilgængelighed Glasfacade ved altan m² 21, Tilgængelighed Skydepartier ( over glasværn, hærdet / lamineret glas kr 1400 / m² + beslag ) m² 21, Tilgængelighed Nyt loft i altanlukning m² 21, Tilgængelighed Underbeklædning og isolering under nederste altan m² 7, Sum håndværkerudgifter - Altanlukninger Ole Rømersvej 7. th, excl. moms kr Side 29

30 Altaner 6 m² Ole Rømersvej 21, tv og th Tilgængelighed Indbygning af stålkonstruktion i ekst. facade for bæring af altan med skråstag afsat 0 Tilgængelighed Skæring af gml. altanbund lbm 5, Tilgængelighed Nedbrydning af gml. Altan stk Tilgængelighed Ny stålaltan med trægulv på m² 6, Tilgængelighed Glasværn ved altan tillæg m² Tilgængelighed Sum håndværkerudgifter - Altaner 5,8 m², excl. moms kr Side 30

31 Altaner, 5,8 m² Skæring af gml. altanbund lbm 5, Nedbrydning af gml. Altan stk Ny stålaltan med trægulv på m² 5, Sum håndværkerudgifter - Altaner 5,8 m², excl. moms kr Side 31

32 Ombygning af festlokale i kælder Tilgængelighed Nedbrydning af eks. Vægge m² 31, Tilgængelighed Ny døråbning m² Tilgængelighed Nye skillevægge, incl. ny skakt m² 35, Tilgængelighed Ny "lejlighedsskillevæg" mod trapperum ( halvdel ) m² Tilgængelighed Forsænket loft aht. lyd og inst.føring m² 52, Tilgængelighed Ny dør stk Tilgængelighed Ny dobbeltdør stk Tilgængelighed Ny dør til trappeopgang stk Tilgængelighed Afrensning af ekst. Gulvbelægning m² 56, Tilgængelighed Ny gulvbelægning ( Klinker ) m² 52, Tilgængelighed Sokkelklinker lbm Tilgængelighed Maling vægge, - incl. afrensning stk Tilgængelighed Maling træværk m² Tilgængelighed Maling lofter lbm 52, Tilgængelighed Nyt toilet( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Tilgængelighed Nyt handicaptoilet( klinker/fliser/sanitet m.v ) stk Nyt køkken, incl. Emhætte: Tilgængelighed Vandtætning på vægge i køkken m² Tilgængelighed Vægfliser til loft m² Tilgængelighed Nedsænket loft ( Gyptone Hygiejneloft ) m² Tilgængelighed Håndvask stk Tilgængelighed Nye rustfrie stålborde ( kr / lbm ) lbm Tilgængelighed Industriopvaskemaskine ( Hurtig model ) stk Tilgængelighed Komfur stk Tilgængelighed Ovn stk Tilgængelighed Emhætte stk Tilgængelighed Skabsinventar i disponibelt rum stk Tilgængelighed Gard. inventar stk Tilgængelighed VVS- VENT. OG EL-installationer afsat Sum håndværkerudgifter -ombygn. af festlokale, excl. moms kr Side 32

33 Udvidelse af altan, 6,2 m² ( Alternativ ) Skæring af gml. altanbund lbm 6, Nedbrydning af gml. Altan stk Ny stålaltan med trægulv på m² 6, Glasværn ved altan tillæg m² Sum håndværkerudgifter - Udvidelse af altan, 6,2 m², excl. moms kr Side 33

34 Udvidelse af altan, 8 m² ( Alternativ ) Skæring af gml. altanbund lbm 6, Nedbrydning af gml. Altan stk Indbygning af ny altanplade med bæring af skråstag m² 8, Gulvkonstruktion i altan m² 8, Vandtæt konstr.på altandæk m² 8, Glasværn ved altan m² Nyt loft i altan m² 8, Sum håndværkerudgifter - Udvidelse af altan, 8 m², excl. moms kr Side 34

35 Udvidelse af altan, 9,6 m² ( Alternativ ) Skæring af gml. altanbund lbm 7, Nedbrydning af gml. Altan stk Ny stålaltan med trægulv på m² 9, Glasværn ved altan tillæg m² Sum håndværkerudgifter - Udvidelse af altan, 9,6 m², excl. moms kr Side 35

36 Udvidelse af altan, 13 m² ( Alternativ ) Skæring af gml. altanbund lbm 9, Nedbrydning af gml. Altaner stk Ny stålaltan m² 13, Glasværn ved altan tillæg m² 0, Sum håndværkerudgifter - Udvidelse af altan, 13 m², excl. moms kr Side 36

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02 Dalby Ældercenter. Etablering af plejeboliger i eksist. center Tilmuring af dørhul kr. 5.600 Nyt dørhul kr. 8.000 Opbrydning af gulv til installationer kr. 20.000 Nye installationer inkl. kloak kr. 45.000

Læs mere

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del Bilag 185 Offentligt Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Passivhus et eksempel fra Frederikssund Domea Boligforeningen Rosenvænget

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

MATERIALELISTE BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS

MATERIALELISTE  BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS BOLIGEN: Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Egeparket. Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide. Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide

Læs mere

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08.

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08. GISLEV SKOLE GISLEV SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE I ARKITEKTFIRMAET ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk OMBYGNING DATO 10.08.2011 TKT A / S 1

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

Kr. 1. Nedrivning Mængder Excl. Moms Nr Stueetage Nedtagning og bortkørsel af dørparti inkl. udfyldningsvægge

Kr. 1. Nedrivning Mængder Excl. Moms Nr Stueetage Nedtagning og bortkørsel af dørparti inkl. udfyldningsvægge 1. Nedrivning Mængder Excl. Moms Stueetage Nedtagning og bortkørsel af dørparti inkl. udfyldningsvægge Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter inkl. installationer Nedtagning og bortkørsel af vægge

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand Udarbejdet for: Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Undersøgelsessted: Afd. 6, Holmstrup, Brabrand Dato for undersøgelse 23.02.2011

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab Afd.39

Midtjysk Boligselskab Afd.39 Midtjysk Boligselskab Afd.39 Beboermøde 24.10.2016-Præsentation 1 Situationsplan Nye støttevægge og belægninger Nye græsarealer og planter Nyt asfalt på p-pladser Grill og opholdspladser Nyt udv. Belysning,

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu Dokumenttype Bilagsnr. 1.11 Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE AFDELINGSBESKRIVELSE Revision 02 Dato 2011-10-24 Udarbejdet af KKRM Kontrolleret

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN SVANEN SITUATIONSPLAN MATERIALEBESKRIVELSE Materialer er angivet nedenfor og hvor der kan foretages ændringer i materialevalget, fremgår dette direkte af beskrivelsen. For nogle områder er materialerne

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Malet med skimmelresistent

Malet med skimmelresistent Bygning Adresse Beskrivelse Forbrug 2016 Børneuniverset - Karlsvognen Vej 60 Mariendalsvej 21 A+B Vej 60 Forbrug 2017 Forbrug i alt Forventet kommende udgift Forventet samlet udgift i ialt Skimmel i gulv

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Afdeling 3 Midtbyen 3

Afdeling 3 Midtbyen 3 Opdateret pr. 6. oktober Afdeling 3 Midtbyen 3 Notat omkring helhedsplanen: 1. et 2. lejemål 3. ny husleje for alle beboere ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD HORSENS ANDELSBOLIGFORENING AF 1954 GL. JERNBANEGADE

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

ryesgade 25 - lejlighedsplan 25th - 2.- 4. sal - vær opmærksom på, at enkelte forhold vil være anderledes i Stuen og 1. sal.

ryesgade 25 - lejlighedsplan 25th - 2.- 4. sal - vær opmærksom på, at enkelte forhold vil være anderledes i Stuen og 1. sal. ryesgade 5 - lejlighedsplan 5th -.-. sal - vær opmærksom på, at enkelte forhold vil være anderledes i Stuen og. sal. (ved gen-udlejning/rokering) ny elevator mod Ryesgade 5th + ekstra +ekstra køkken +nedbrydning

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 777. Tagensvej 16. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 777. Tagensvej 16. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf. Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 777 Tagensvej 16 Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Tagensvej 16 Dato: 01.03.2013 Rådgiver: Mikkelsen

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Varde Bolig Administration

Varde Bolig Administration Varde Bolig Administration Afdeling: Møllegården, Outrup Helhedsplan - til drøftelse med LBF Dato:17.1.211, init. mj/rev 3.11.211 hhn, rev 16.8.212 hhn, rev. 4.11.213 hhn, rev. 1.7.214 mth Kalkulationsindeks:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker!

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! 154 Lykkesholm 154 m² højisoleret længevilla med valgfri indretning efter Jeres ønsker. I alt kr. 1.535.000,- inkl. moms. Byggeperiode på kun 3-5

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere