Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården"

Transkript

1 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær. Tagrum kunne ikke inspiceres, da hældningen er for lav. Tagbeklædningen er udskiftet i 1995, og fremstår pæn og i god stand. Tagbelægningen bør kontrolleres og renses for mos og lignende hvert 3. år. Dette arbejde bør udføres i forbindelse med gennemgang af tagrender, så udgifter til lift minimeres. Løbende vedligeholdelse af tag hvert 3. år Tagrender og nedløb er udført i zink i Det anbefales at rense og kontrollere tagrender hvert 3. år for urenheder samt evt. rense dem efter behov. Løbende vedligeholdelse af tagrender hvert 3. år Det kan etableres en fælles stor tagterrasse ved at fjerne tagkonstruktion og opbygge et fladt tag. Det anbefales, at der udarbejdes et skitseprojekt, hvor bygherrens ideer og behov vil blive indtegnet, samt at der indhentes principiel godkendelse hos Københavns Kommune. Forslag til budgettet kan først udarbejdes efter skitseprojekt. Skitseprojekt til tagterrasse

2 Facader Alle facader er opmurede med gule facadesten og fyldte fuger. Facader er komplet efterfuget i Der er kun karnapper mod Linde Allé, som er opmurede i Der har siden montering af nye vinduer/altandøre i 2008 været observeret/udbedret skimmelsvamp i flere lejligheder. Skimmelsvamp skyldes en kombination af kuldebroer og fugtigt indeklima. Hvis problemet gentager sig, anbefales det, at der laves en undersøgelse af kuldebroer, samt at der udarbejdes forslag til udbedring. Karnappers bund kan efterisoleres. Undersøgelse af kuldebroer ved karnapper Efterisolering af 6 karnappers bund Der er monteret nye skifersålbænke under alle vinduer i Mange steder er pudsen mellem sålbænke og ydervægge skadet på grund af forkert udformet puds. Udbedringen udføres som almindeligt vedligehold i ejendommen. Det anbefales at gennemgå fuger omkring sålbænke hvert 5. år. Der er risiko for, at regnvandet trænger ind i ydervæggen og under vinduet, hvis fugerne ikke vedligeholdes. Puds på sokler er mange steder skadet og falder af. Gennemgang af facadens fuger, sokler og fuger ved sålbænke Der er i Energimærket anbefalet at isolere brystninger under vinduer i lejligheder, hvor der er tilbagerykket niche. Dette vil forbedre indeklimaet, især fordi radiatorer ikke er placeret under vinduer. Der regnes med, at alle vinduer i stueetagen og 1. sal efterisoleres i nichen. Efterisolering af brystninger

3 Altaner Ejendommen er forsynet med altaner mod gade og gård. Altanerne er udført af beton og gelænder i stål 78 er opsat i 1992, og 18 altaner mod gaden i Linde Allé er opsat i 1996 i forbindelse med nye facader (med stålbund og gelænder). Altanernes overflader er ubehandlede. Altanerne fremstår pænt uden synlige skader. I flere lejligheder er det konstateret, at samlingen ved altandør var utæt, hvilket forårsagede fugt og/eller svampeskader. Det anbefales at lave en gennemgang af alle altaner, hvis skaderne gentager sig i andre lejligheder. Alle beboere er orienteret problematikken, og om at anmelde fugt til bestyrelse, der iværksætter malerinddækning på altaner. Senest i juli 2014 er udført malerinddækning på 2 altaner (pris 9.000). Løbende udbedring af skader (malerinddækning) Altanerne mod gård kan udvides, så beboerne får større nytte af altanerne. De udvendige altaner kan evt. lukkes med glas, så beboerne kan nyde passiv solvarme om vinteren og foråret. Budget kan udarbejdes efter skitseprojekt er godkendt. Skitseprojektet skal afklare beboernes ønsker, og det anbefales, at der indhentes principiel byggetilladelse fra Københavns Kommune. Skitseprojektet bør også indeholde ny indretning af gården, da udvidelse af altaner vil påvirke nuværende gangstier. Udarbejdelse af skitseprojekt med overslagspriser for projekt med etablering dør/trappe til gård (i lighed med 9, st.tv.). Ikke alle stuelejligheder vil kunne omfattes af dette projekt. Jf. vurderingsrapport for 9, st.tv. Udarbejdelse af skitseprojekt for gård og lukkede altaner og/eller dør/trappe til gård (stueetagerne)

4 Vinduer og døre Alle vinduer er udskiftet i 2008, bortset fra kældervinduer. Vinduerne til karnapper er udskiftet igen i 2012 (nu med vendebeslag og børnesikring). De nye vinduer er udført i alu/træ. Vinduerne behøver ikke malerbehandling udvendigt. Det anbefales, at indvendig maling af vinduer udføres af beboerne efter behov. De vinduer fremstår pæne, men mangler fortsat eftermontering/fejlrettelse af biobe-ventiler, der skal udføres af entreprenør Claus Manley efter vejledning fra Rationel. Yderdøre er gamle bortset fra døren i opgang nr. 13. Dørene er utætte, uisolerede og trænger til omfattende renovering. Indtil udskiftning kan finde sted, anbefales det at levetidsforlænge de gamle døre med maling og evt. eftermontering af isoleringslister. Nye indgangsdøre Kældervinduer er i god stand, dog anbefales det, at de malerbehandles hvert 6-7 år. Malerbehandling af kældervinduer udføres på foreningen arbejdsdage Evt

5 Kælder Kælderydervægge og kældergulv er støbt i beton. Kældervægge er opfugtede, og der kan observeres pudsafskalninger. Det anbefales, at fugtsikre og isolere kælderydervægge udvendigt samt, at der etableres dræn. Fugtsikring, isolering af kælderydervægge samt etablering af dræn Etageadskillelse over kælder er betondæk, som fremstår i meget god stand. Kældernedgangen ved Linde Alle 30A/Hyltebjerg Allé 5 er udskiftet i november 2013 (kr inkl. moms). Kældernedgang på Hyltebjerg Alle og 2 kældernedgange i gården har løs puds, revner og manglende kanter på trappetrin og støttevægge. Det anbefales at udskifte kældernedgange. Udskiftning af 3 kældernedgange

6 Trapper og opgange Trappeopgange er i rimelig god stand. Der kunne observeres små partielle afskalninger af maling, som f. eks. i opgang 13 på trappens underside samt småskader på trappebelægning især i stueetagen. Det anbefales at male opgange hvert år. Malerbehandling af trappeopgange hvert år Det anbefales at udlægge linoleum el.lign. på gulvet, da eksisterende magnesitgulv ikke kan repareres. Gulvet på trapper er undersøgt for asbest i april 2014 der er ikke fundet asbest. Udlægning af linoleum el.lign. på gulv Der er nye indgangsdøre i 41 lejligheder (6 udskiftet i 2012 og 35 i 2014). De resterende døre udskiftes primo De nye døre er Swedoor brand- og lyddøre (30/30 i 62 mm tykkelse). Udskiftning af indgangsdøre Foreningen har en serviceaftale om rengøring af opgange

7 VVS-installationer Faldstammer, både i badeværelser og i køkkener, er udført i PVC og udskiftet i Der er ikke konstateret problemer med faldstammer. Alle nedløbsrør er placeret, så de går ned i brøndene. Der er udført tv-inspektion af alle kloakledninger. Ledningerne er i god stand i forhold til alder. Det anbefales at reparere alle skader klasse 3 (både forskydninger og aflejringer). De værste skader udbedres først. Der er udbedret kloak i Linde Allé ud for 30A i fm. udskiftning af kældernedgangen i Udbedring af kloakskader Etablering af højvandslukker Rør til varmt og koldt vand er udskiftet i 2003 til rustfri stål. Der kunne ikke konstateres problemer med rørene eller anlæg. Radiatorer er udskiftet i 2000, og fremstår i pæn stand. Toiletter er udskiftet i 2000 med nye vandbesparende toiletter. Foreningen har indgået serviceaftale vedr. rensning af varmtvandsbeholder (pris i 2014 ca ). Rensning af varmvandsbeholder Badeværelser ventileres med naturlig ventilation eller ventilator, som er monteret af beboere. Køkkener ventileres ved naturlig ventilation. Det anbefales at rense kanaler til naturlig ventilation hvert år. Rensning af ventilationskanaler hvert år Der anbefales i Energimærket, at eksisterende rør og armaturer efterisoleres for at spare energi. Efterisolering af rør Endvidere anbefales i Energimærket, at pumpen udskiftes samt, at der foretages indregulering af cirkulation for varmt brugsvand. Dette bør igangsættes, når eksisterende pumpe skal udskiftes. Udskiftning af pumpe og indregulering

8 Tilbygninger / gård / udearealer Gården vedligeholdes løbende. Kampestensmuren omkring græsplænen er renoveret primo 2014 (pris kr.) Asfaltbelægning i gård og på fortove er slidt og bør udskiftes. Vedligeholdelse af gård Andet Renovering af asfalt Der er i denne rapport ikke taget stilling til følgende forslag iht. Energimærket fra 2010, da de enten ikke vurderes tilstrækkeligt økonomisk rentable, teknisk gode eller relevante af andre årsager: - Efterisolering af ydervægge med 200 mm - Efterisolering af gavle med samme tykkelse som ydervægge - Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm mineraluld - Etablering af balanceret ventilation Uforudselige Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere