HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august"

Transkript

1 21. årgang august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen.. Læs mere på side 3 Visionsplan for Filskov Energiselskab... Læs mere på side 4 Resultat efter byfesten... Læs mere på side 9 Nyt fra Friplejehjemmet... Læs mere på side 10 Meld jer ind... Læs mere på side 12 Endnu en udtrækning... Læs mere på side 18 Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Mandag - fredag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober Dette blad dækker månederne: august, september og oktober. Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf mobil BEMÆRK NY MAILADRESSE: Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov FDF & FPF Erling Dyrvig, Amtsvejen Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Viadukthallen Bo Henriksen, Blåhøjvej Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e Filskov Sogn Borgerfor. Åse Jensen, Sognegårdsvej Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Skole & Børnehus Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Menighedsråd Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Friskole Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Friplejehjem Jacob Kristiansen, Toften Hedens Folkedansere Poula Nørgaard Pedersen, Dalsvej Lokal Historisk Arkiv Hugo Eriksen, Hedagervej

3 3 Kontaktudvalget: Filskov-filmen 2011 I foråret barslede Kontaktudvalget med en idé om at lave en byfilm om Filskov. Idéen udsprang fra ønsket om endnu engang at sætte Filskov på landkortet på en opsigtsvækkende måde. Branding-gruppen bestående af Mette Østergaard, Niels Pedersen og Anette og Johan Andersen kontaktede derefter firmaet AV-design i Billund for at få en pris på fremstillingen af filmen. Derefter blev der lavet et plot til handlingen, som tog udgangspunkt i en historie fortalt ud fra de mange bump vi har i byen. Bumpene er jo noget af det vi, udover vores gode sammenhold, er mest kendt for. Filmen kommer til at vare 4-5 min. Kontaktudvalget ønsker her at bringe en stor tak til alle jer, som deltog i optagelserne torsdag d. 9. juni samt til Verner Rahbek, som indvilgede i at være interviewer på optagelserne rundt om i byen. Tak for jeres store fleksibilitet og interesse for, at få det hele til at glide, så film-holdet ikke fik ventetid under optagelserne. Det skal blive spændende at se det færdigklippede resultat i løbet af efteråret, når den sidste luftoptagelse fra helikopter bliver færdig. Udover at filmen skal lægges på Filskovs hjemmeside og også bliver fremstillet i et antal eksemplarer på DVD til brug for bl.a. nye tilflyttere, er det også tanken at lade filmen danne grundlaget for udarbejdelsen af et reklamespot til brug i f.eks TV-syd, hvor Filskov i foråret bliver lanceret som Den selvejende landsby. Garanteret noget som vil vække opsigt udenfor lokalområdet når både Friplejehjemmet og Friskolen bliver realiteter i løbet af fortsætter næste side

4 4 Kontaktudvalget forsat: Filskov Energiselskab: Kontaktudvalget ønsker her at takke de af Filskovs selvstændige erhvervsdrivende som allerede rundhåndet har sponseret både fremstillingen af byfilmen og reklamespottet og således har dannet grundlag for det videre forløb. Selve financieringen af visningen af reklamespottet foråret 2012 beder Kontaktudvalget, ud fra devisen om at mange bække små gør en stor å, herefter både øvrige erhvervsdrivende, foreninger og private bidragsydere om at være med til i løbet af efteråret Udover disse bidrag søges der også fonde og midler fra Billund Kommunes landdistriktspulje. Den samlede udgift til visning af reklamespottet bliver på ca kr. Kontaktudvalget håber på, at rigtig mange, på denne måde, vil være med til at fortælle Den gode historie om Filskov til gavn for os alle i lokalområdet. I hører mere, når kampagnen går i gang efter sommerferien. På Kontaktudvalgets vegne. Formand Johan Andersen Info fra Filskov Energiselskab Filskov Energiselskab har besluttet at være mere synlig med, hvad der arbejdes med på værket. Når der er relevante oplysninger til forbrugerne, vil vi orientere jer her i info. Der er brugt rigtig mange resurser i dette forår, på at diskutere fremtiden for Filskov Energiselskab. Det er snart 20 år siden værket blev startet med 126 forbrugere, nu har vi 240 forbrugere som aftager varme. Tilslutningerne af nye forbrugere er i en god udvikling i vores fælles varme forsyningsselskab. Det er meget positiv at også nybyggede lavenergihuse vælger at tilslutte sig fjernvarme, selv om de har muligheder for andre energikilder. Det nye friplejehjem har også valgt at bruge fjernvarme fra det fælles anlæg. Anlægget er på ingen måde ved at være nedslidt, men vi nærmer os loftet for varmeproduktion, når vinteren er så hård som vi har oplevet de sidste to år. Det er derfor nødvendigt at finde en løsning til det øgede varmeproduktion til byen. fortsætter næste side

5 5 Filskov Energiselskab, forsat: For at arbejde målrettet for fremtidens varmeforsyning til Filskov by har vi skrevet nogle linjer ned som vi har valgt at kalde Ny profil for Filskov Energiselskab 1. - At levere omkostningssynlig, miljørigtig, klimavenlig fjernvarme til Filskov Energiselskabs forbruger At omdanne landbrugets gødningsstoffer samt områdets andre ressourcer til CO2 neutral og miljørigtig energi. Vi har også tænkt/arbejdet med nogle længere tanker for selskabets som vi har kaldt Visionsplan for Filskov Energiselskab 1. - Vil arbejde for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser samt gennem miljørigtig produktion og effektiv drift Vil inddrage kunder og andre interessenter om sammen at blive mere miljø- og energiansvarlig Vores anlæg og løsninger skal være blandt et af de førende i landet målt på økonomi, teknologi, klima og miljø Vores valg afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi Vil arbejde for via brændsels- og produktionsvalg at fastholde en jævn varmepris over en længere tidshorisont Vi vil være mere synlige hos vore forbrugere. fortsætter næste side

6 6 Filskov Energiselskab, forsat: Sdr. Omme-Filskov 4H: Med disse overskrifter vil bestyrelsen gerne lægge op til debat/diskussion på den kommende generalforsamling i efteråret. Så vil du/i være med til at præge varmeværkets fremtid så mød op og giv din mening til kende. Indkaldelse til generalforsamling vil ske gennem Lyngposten Varmeprisen: Energitilsynet opgør jævnlig varmeprisen for de forskellige varmeværker udregnet på et standard parcelhus på 130 m2. for at kunne sammenligne de forskellige værkers priser er forbruget sat til 18,1Mwh. plus afgifter. For et hus tilsluttet Filskov Energiselskab er prisen for det netop afsluttet år kr. Helt aktuelt vil der ske en nedsættelse i 2011/2012 af abonnementsafgiften fra Kr. til kr. MWh prisen hæves 3%(inflation) fra 680 kr. til 700,40 kr. Samlet en nedsættelse på ca kr. for et standardhus. Vi kan sætte prisen ned hvor andre værker hæver prisen. Og så er det også et plus at kunne sige vores varmeværk er meget tæt på at være co2 neutral. Generalforsamlingen er d. 27/ kl på Filskov Kro Bestyrelsen Overnatningsturen på Danfoss Universe For 3. gang havde vi arrangeret en overnatningstur. I år var det det på Danfoss Universe den juni, og vi oplevede en masse. Vi startede med at få vores luftmadrasser, soveposer m.m. bragt ind i Den blå Kube, hvor vi skulle overnatte. Så var der instruktion i at køre på segway. Alle fik individuel instruktion, og så var der først kørsel på den lukkede bane, så vi kunne blive rutinerede. Bagefter var vi alle på tur på segway rundt i parken med stop undervejs, hvor der var mulighed for at se og høre forskellige ting. Om de forskellige maskiner, der f.eks. kunne bruges til at hæve vand med, lave strøm eller flytte ting. Hørte om ideerne bag parkens opførelse, om Danfoss grundlægger. fortsætter næste side

7 7 Sdr. Omme-Filskov 4H, forsat: Så var det tid til at spise lasagne, og bagefter var der rundvisning i Den blå Kube med gletsjer, gejsere, vulkaner og lyn. PCerne i spisestuen blev flittigt brugt den sidste tid, inden vi havde resten af dagen til se og prøve, hvad man havde lyst til. Nu skulle der laves softice, og det hjalp alle til med iført sikkerhedsbriller og stor kittel. Festlige så de ud, og isen kom til at smage rigtig godt. Bagefter var det tid til at finde et hjørne i Den blå Kube, hvor man ville overnatte. Alle faldt hurtigt til ro, for al mekanik var heldigvis slukket, og vi var trætte. Næste morgen kl. 7 fik vi morgenmad, og så var der igen mulighed for at lege i parken, inden den åbnede kl. 10. En spændende oplevelse for 4H-ere og forældre. TAK til alle dem, der i sommer har støttet vores 4H klub ved at købe lodsedler. Det gør det muligt for klubben at kunne tilbyde sådanne spændende oplevelser. Vi håber, at mange også har vundet. Næste tur er familieudflugten til majslabyrinten ved Kvie Sø i september. Sdr. Omme-Filskov 4H Jens Erik Rasmussen

8 8 Filskov Vandværk: Viaduktfestudvalget: Sommerens opgaver... Byens ældste hovedrør bliver nu udskiftet med henblik på at sikre stabil drift også i fremtiden. Gravearbejde vil foregå på en kort distance fra Amtsvejen på Hjortlundvej. Eksakte datoer kendes endnu ikke. På vandværket forventes en udendørs beliggende vandtank sikret med ny overfladebehandling og fliser langs kanten mod græsareal. Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , Åbent mandag-torsdag kl og fredag Henvendelse om driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold rettes til Filskov Vandværks formand Lars Møller, Kirkehusvej 3. telefon og eller næstformand Jan Henriksen, Kærtoften 5. telefon og Med venlig hilsen Bestyrelsen Viaduktfest Så er vi så småt ved at være ovre byfesten den gik jo også i år rigtig godt - vi kunne dog have haft lidt bedre vejr om lørdagen, hvor det lige havde bestemt at det skulle regne... - men ellers skal vi vist ikke klage over vejret. Tak til revyholdet som igen trak fulde huse og leverede varen. Og som i år havde udviet holdet på scenen med hele 2 nye ansigter - Linette Rasmussen og Kenneth Rahbek og det klarede de rigtig flot. Dejligt at de unge også har fået øjenene op for revyen J fortsætter næste side Vinteropbevaring af campingvogne og både i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov For en vinter, typisk fra efterårsferie til påskeferie: kr. pr. stk. betaling forud Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd Har dette vakt din interesse så kontakt Pia og Søren Elnegaard på tlf eller bedst efter kl

9 9 Viaduktfestudvalget: En speciel stor tak til alle de mange frivillige hjælpere både før, under og efter byfesten. Det er en uvurderlig hjælp, og uden denne kunne byfesten ikke fungere. Tak til vores Ambassadører som igen i år gjorde det muligt at fylde godt op i hallen lørdag aften - vi var ca. 260 personer - det var super flot - dejligt at der kommer så mange. Det er også dejligt at vi er ved at få den yngre generation med, det er også nødvendig hvis vi forsat skal blive ved med at holde byfest. Det økonomiske er vi ved at have styr på, det kommer i år til at give et flot overskud på ca kr. som går tildeling imellem Idrætsforeningen og Spejderne. Næste år's byfest er i dagene 31. maj juni VI SES. Viaduktfestudvalget Jan Petersen formand Der var igen i år sat 4 billetter til næste års revyaften på højkant og vinderen blev Lisbeth Dyrvig, med 28 personer - super flot!!!

10 10 Filskov Friplejehjem: Nyt fra Friplejehjemmet Vi har pr. 1. maj 15 beboere på hjemmet, og det er hvad vi har plads til. Vi har en velfungerende hverdag med mange input ude fra. I hver måned har vi besøg af dagplejen, og d. 9. juni havde vi picnic på græsplænen sammen med dagplejen. Vi nød det alle både børn som ældre. Det er muligt på vores hjemmeside at se billeder fra vores arrangementer. Vi har 15 skubbere, som kommer hver tirsdag og kører en tur med de ældre. D. 28. juni var vi på besøg hos Hanne og Niels Egebjerg, samt Jyske Vestkysten var og besøge os. Vejret var vellykket, og alle blev tilbudt små pindemadder på terrassen. Tak til Hanne og Niels. D. 19. maj havde vi et velbesøgt rejsegilde og vi vil sige tak for alle gaver og bidrag indsat på kontoen i Sparekassen. Vi afventer hvad vi ønsker at bruge dem til. Erik Adelsbøl vil give et bidrag til en hjertestarter, og det har fået flere til også at bidrage til denne. Vi modtager gerne flere bidrag på konto D. 4. juli havde vi en vellykket grillfest med i alt 48 deltagere. Marianne samt Lise leverede underholdningen og musikken. Det var utrolig godt og alle syntes at det var et vellykket arrangement med god mad, vin og musik. Rammerne var lidt trange nede på gangen men det gjorde det hele meget nærværende og dejlig. Sådan nogle aftener kan vi leve længe på, siger vores beboere. Vi er klar med indflytning i første etape ca. 1. november, så er der nogle som eventuelt ønsker at blive visiteret til en plads hos os eller har pårørende som kan komme i betragtning til at komme herom, er I meget velkommen til at ringe på eller kontakte Lisbeth Dyrvig på mail filskov-friplejehjem.dk Hav en god sommer ønsker vi alle frivillige, beboere og personale. Bestyrelsen Filskov Friplejehjem v. Lisbeth Dyrvig

11 11 Filskov Friplejehjems venner: Stor succes med grillaften på Filskov Friplejehjem Det første arrangement d. 4 juli, arrangeret af Filskov Friplejehjems Venner blev en stor succes. Så stor at det kneb med at vi alle kunne være indendørs, men heldigvis var vejret med os. Så vi kunne dække op både ude og inde på gangen ved de nuværende boliger. Friplejehjemmets køkken stod for en dejlig grillmenu. Under hele arrangementet underholdt Marianne Kristiansen på tværfløjte og tdl. Organist Lise Rørbæk på klaver. Marianne havde lavet et sanghæfte, så der blev sunget danske midsommer sange og andet, det bedste vi havde lært. Alt i alt en god aften og vi glæder os allerede nu til næste år i nye omgivelser og med mere plads. Sangaften på Filskov Friplejehjem Traditionen tro fortsætter vi med vores sangaftener, hvor vi igen får lejlighed til at synge nogle af årstidens sange Onsdag d. 14. September kl. 19. Peter Bjerregaard vil sidde ved klaveret og guide os igennem en hyggelig aften med masser af fællessange, så mød op. Bliv medlem af Filskov Friplejehjems Venner Ovenstående er eksempler på hvilke glæder det giver at være med i FFP's Venner. Derfor er det en god idé at blive medlem af foreningen for ikke at gå glip af de gode oplevelser og samtidig være med til at løfte i flok, når der er opgaver der skal løses. Se indmeldelses blankettten på næste side FILSKOV GENBRUG Kirkens Korshær Amtsvejen 10 Filskov Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne. Ring for afhentning/aflevering tlf Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl

12 TILMELDINGSBLANKET FILSKOV FRIPLEJEHJEM FILSKOV FRIPLEJEHJEMS VENNER Navn: Adresse: Tlf.: Kontigentet er årligt kr. 50,- pr.husstand, og kan indbetales: Betaling i 2011 gælder også for 2012 Betales til et medlem af bestyrelsen Formand: Sonja Laustsen, Engdraget 10, Filskov, 7200 Grindsted Kasserer: Jacob Kristiansen, Toften 11, Filskov, 7200 Grindsted Betales i Den Jyske Sparekasse reg. nr kontonr Ved overførsel til Sparekassen sendes navn og adresse evt. på , til ovenstående bestyrelsesmedlemmer, så vi ved hvem der er medlem.

13 FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

14 August: Aktivitetskalender Det sker i Filskov 15. Filskov Skole: Første skoledag efter ferien. 19. Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence ved Filskov Lystfiskersø fra kl Filskov Skole: Åbent Hus. September: 1. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Pensionistforening: Høstfest på Centret kl Filskov Jagtforening: Markvandring hos I/S Hjortlund, Brunbjergvej 44 fra kl 17 til Se mere herom i jagtbladet. 14. Filskov Friplejehjem Venner: Sangaften med Peter Bjerregaard kl Filskov Skole: Åbent hus. 27. Filskov Fjernvarme: Generalforsamling kl på Filskov kro. Oktober: 5. Filskov Jagtforening: Andejagt hos Orla Kalhøj - Hallundbækgård, Øgelundvej 16. Max. 10 deltagere. Tilmelding tlf Tilmelding vil ske efter "først til mølle" princippet. 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Skole: Emne uge. 14. Filskov Skole: Skolernes motionsdag Filskov Skole: Efterårsferie. 19. Filskov Pensionistforening: Foredrag på Centret kl Filskov Skole: Åbent hus.

15 August: Mødekalender for Indre Mission i Filskov 11. Opstart med grill kl hos Asta og Heine, Brunbjergvej 44. Medbring stole, drikkevarer og kød til eget forbrug. 25. * Bibeltime i Missionshuset. 29. Kredsmøde i Gesten v. Dorrit og Poul Jensen. En anderledes aften. September: 15. * Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Esbjerg. 22. * Ydremission m. Solveig Pahus, Mission Afrika. Nigeria. I Missionshuset. 29. * Høstfest m. missionær Heri Elttør, Aulum. Indsamling til IM. Oktober: 8. IM's 150 års jubilæum i Fredericia Messecenter. Kl Tilmelding nødvendig. 13. Bibeltime hos Birthe og Bent Larsen, Gyvelvænget Indre Missions 150 års jubilæum fejres med fødselsdagsfest i Filskov kl * hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen Åbent Hus d. 27. oktober kl Vi vil gerne invitere alle fra Filskov og omegn til en rigtig hyggelig fødselsdagsfest i missionshuset på Omme Landevej 8, i anledning af at Indre Mission i Danmark fylder 150 år. Aftenen kommer blandt andet til at bestå af sjov leg for både børn og voksne, festlig fødselsdagskaffe og kage, sang og en kort fortælling udfra Bibelen samt snak og hygge. Vi håber, at rigtig mange vil komme at fejre denne aften med os, og vi glæder os til at være sammen med jer. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en mail eller ring til Mette Kristensen på eller , hvis du ved, du kommer.

16 Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

17 17 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Budget Nu nærmere tiden sig, hvor vi for alvor starter det politiske arbejde med budget 2012, vi har et hængeparti fra budget 2011, hvor vi mangler at finde 10 millioner. De 10 millioner kr. lovede vi i forligskredsen hinanden, at vi ville finde i forbindelse med budget 2012, så det gør vi. Derudover har vi et andet problem, eller problem er måske så meget sagt. Andre kommuner ville være glade hvis det var dem som stod med vores problem, men vi står med et dilemma. Billund kommune har aldrig haft så store indtægter som der kommer i år 2012 og i årerne fremover, det er vores selskabsskatter som stiger. Selskabsskatterne får kommunen med 3 års forsinkelse dvs. at de penge som kommunen får i år 2012 er fra virksomhedernes regnskaber i år Derfor ved vi lidt om på forhånd hvad vej pilen peger, og den peger op, det vil den gøre en rum tid i vores tilfælde. Nu kommer det svære, hvordan forklare vi politikere, borgerne i kommunen at de ekstra indtægter ikke må bruges til at øge kommunens driftsudgifter, men "kun" til opsparing og anlæg. Vi må da nok også alle indrømme, uanset om vi tilhører den ene eller anden side af byrådet, at tanken har strejfet os, kan vi ikke udskyde f.eks. skulpturstien i Billund eller hallen i Hejnsvig/ Sdr-Omme måske campus i Grindsted eller noget helt andet bare på et år eller to, og så bruge lidt flere penge til folkeskolen ældreområdet - fritidsområdet osv. Men den går ikke, vi bliver straffet hårdt på vores bloktilskud fra staten hvis vi overskrider vores driftsramme. Hvordan forklare vi så der er drift? Hvis man nu prøver at sammenligne kommunens økonomi med sin egen husstands økonomi, så kan man sige at selv om husstandens indtægter skulle stige lidt, må man ikke bruge flere penge til "drift" end man gjorde året før, dvs. til husleje, strøm, mad, rep. af bil, benzin, forsikring, varme, gaver, ferie, tøj, mv., men man må gerne spare op eller købe nyt, f.eks. ny bil, computer, bygge nyt eller renovere det gamle. fortsætter næste side

18 18 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Filskov Idrætsforening: Hvad kan vi så som kommune gøre. Vi kan gøre flere ting, men det som ligger lige for, vil være at investere i anlæg som spare drift kr. f.eks. varme, strøm, løn, mv. Lige nu ser vi på at samle de to rådhuse på et sted, nemlig der, hvor det nuværende rådhus i Grindsted ligger, og den væsentligste grund til der er, at vi vil kunne spare en del drift kr. ved den manøvre. De penge vi jo så kunne bruges på andre områder f.eks. børn, ældre eller noget helt tredje. I forbindelse med sammenlægningen at de to rådhuse vil, alle arbejdsrutiner jo alligevel blive taget op og gået efter, så på det tidspunkt ville det efter min mening være naturligt, i samarbejde med ledelse og personale, at få nogen udefra, til at se på yderligere besparelser på det administrative område. Ikke fordi Billund kommune i dag er dyr i drift, vi er faktisk en af de billigste, men hvis vi ikke hele tiden prøver at gøre det bedre, vil vi en dag være en af de dyreste. Med Venlig hilsen Robert Terkelsen Mobil Stadig en kæmpe succes med salg af idrætsaktier Vi har i løbet af april og maj været rundt for at gensælge idrætsaktier. Vi har igen i år næsten fået solgt alle aktierne. Vi vil gerne fra Idrætsforeningen takke alle der har støttet os, det er virkeligt positivt at være rundt at sælge, når så mange stadig bakker op om initiativet. Og nu her er de udtrukne vindernumrene: 4 x 1. præmie på kr. 200,- nr. 72, 183, 312 og x 2. præmie på kr. 150,- nr. 28, 107, 117, 167, 212, 376 og x 3. præmie på kr. 100,- nr. 64, 69, 139, 200, 207, 215, 279 og 338 Gevinsterne kan afhentes hos Henrik, Gyvelvænget 19. Dem der ikke er afhentet, tager vi med rundt næste år. Næste trækning offentliggøres i INFO februar fortsætter næste side

19 19 Filskov Idrætsforening, forsat: Gymnastik I løbet af den næste månedstid skal vi atter igang med gymnastik. I år starter alle hold træningen i uge 36, den 7. september - og vi glæder os. Har du lyst til at prøve kræfter med gymnastik, så kan du i det efterfølgende se hvilket hold vi i den kommende vinter kan byde på samt træningstider: Forældre/barn, lørdag kl Holdet tilgodeser børn i alderen ca. 1-3 år ledsaget af en voksen, men søskende er velkommen til at deltage i aktiviteterne. På holdet forventer jeg at alle har lyst at deltage aktivt. Redskabsaktiviteter prioriteres højt, men der skal også leges med små redskaber, synges, hoppes og danses. Jeg glæder mig til at se mange nye som gamle til endnu en gang lørdagsgymnastik. Marianne Puslinge, onsdag kl Er du en frisk 3-5 årig, som er klar til leg, bevægelse, tummel, musik, dans og sjov, så er det på puslinge holdet det sker :-) Vi glæder os til at se jer. Julie, Milia, Louise, Kristian, Marcus, Vivian & Jannie klasse, onsdag kl Går du i 0-2 klasse og har lyst til fuld fart, sjov, ballade, lege, hoppe og springe endda på den fede måde, så er det lige noget for dig at være med til gymnastik. Vi sammensætter det hele til et par flotte opvisninger til foråret J Vi ses. Julie, Lene, Nanna & Marie kasse, onsdag kl Hejsa. Går du i klasse og har lyst til at lave gymnastik, så kom og vær med når vi har det sjovt i hallen. Vi skal hoppe og danse, lave rytme og spring og ha det sjovt sammen. Vi glæder os til at se jer. Malene, Anker, Cecilie & Monique fortsætter næste side VIN CHOKOLADE SPECIALITETER FIRMAGAVER BUTIKKEN ER ÅBEN HVER FREDAG Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve! KIKANA, Chr. Lundsgaardsvej 39B, 7200 Grindsted Tlf

20 20 Filskov Idrætsforening, forsat: klasse, onsdag kl Er du en frisk dreng eller pige så kom til gymnastik med spring og hop i hallen. Vi skal varme op, lave håndstand og hygge. Der vil være spring og rytmiske serier som skal ende ud i en flot opvisning til foråret. Vi forventer at du deltager aktivt i træningen og bidrager positivt til sammenholdet på holdet. Vel mødt, Bettina, Mick og Kim Rope-skipping for unge og voksne m/k, onsdag kl Sjippeholdet er for piger, drenge, mænd og damer fra 14 år og opefter. Holdet er baseret på at få sved på panden gennem aktiviteter med sjippetove og er som udgangspunkt opvisningsfrit. Der vil blive arbejdet med grundlæggende hop og tricks i enkelt-tove og dobbeltdutch, konditionstræning i tove, samt alt det sjov i lange tov, som evnerne rækker til. Der vil også blive plads til styrketræning for primært mave/ryg hver gang. Der kræves ingen kendskab til sjipning, blot lyst og godt humør. Husk et par gode indendørs sko. Marianne Seniorer, onsdag kl (mødelokalet) Et hold med musik og bevægelse der passer til gymnasterne, så kom og få kroppen i gang. Træningen tilpasses løbende så alle kan være med. Vi beslutter i fællesskab sidst på sæsonen om vi detager i opvisningen den 11. marts 2012 i Filskov. Velmødt, Anny Vigtige datoer: Gymnastikskole, Outrup (4. 6. kl.) oktober 2011 se for tilmelding Børnedag i Vorbasse (0. 6. klasse) lørdag den 29. oktober 2011 tilmelding via instruktører Gymnastikopvisning i Vorbasse: lørdag den 10. marts 2012 Gymnastikopvisninge i Filskov: søndag den 21. marts 2012 Vi glæder os til at byde ny som gamle velkommen til en ny sæson sprængfyldt af energi vi starter op i UGE 36 J fortsætter næste side

21 21 Filskov Idrætsforening, forsat: Afslutning på sæson 2010/2011 Fredag den 6. maj 2011 var der fælles tur for alle vinterens instruktører og hjæpere til DGI Huset i Vejle. Efter en lang turne i mange lande var det blevet tid til, at DGI s 8. Verdenshold lavede deres opvisning i Vejle. Det var en speciel aften for holdet, da det også var i Vejle hele rejsen begyndte ca. et år tidligere, hvor gymnasterne blev udtaget. Holdet leverede en super flot opvisning som du kan se flere billeder fra på Svømning Vi starter med familiesvømning den 16. august i Grindsted Svømmehal kl Mød op fra starten og vær med til en god motion for hele familien. Svømmeudvalget Håndbold Indløb med FCM håndbolddamer Den 22. maj var hele håndboldafdelingen inviteret til Ikast for at se 2. finale kamp mellem FCM Håndbold og Randers HK. Alle U10 håndboldspillerne skulle løbe indløb i vores eget spilletøj sammen med FCM Håndbolddamerne. fortsætter næste side Tlf Søvangvej Grindsted

22 22 Filskov Idrætsforening, forsat: Det var en stor oplevelse særligt for børnene, men også for de forældre, som var med. Børnene kunne næsten ikke vente til spillerne kom ud af omklædningsrummene. Endvidere var der gjort lidt ekstra ud af indløbet, da det var en af de i alt 3 finale kampe mellem FCM Håndbold og Randers HK. Hallen var sort - alt lyset var slukket, der var kun projekter rettet direkte på spillerne, så i røg og damp og høj musik fik vores U10 børn en oplevelse for livet. Og vi så en god håndboldkamp, som FCM Håndbold vandt! Men heldigvis slutter det ikke her for vores børn, håndboldafdelingen i Filskov er nemlig blevet venskabsklub med FCM Håndbold damer, hvilket betyder, at vi hvert år får lov til at løbe indløb til en ligakamp. Det er ikke sikkert, at vi skal sætte næsen op efter en finale kamp igen til næste år, men man ved jo aldrig Mange tak for en dejlig dag, til både børn og voksne. Vi glæder os til mange oplevelser sammen i fremtiden. fortsætter næste side Filskov Jord og belægningsopgaver Niels Ove Svarre.

23 23 Filskov Idrætsforening, forsat: Sæsonen 2011/12 Den kommende sæson 2011/12 byder for flere hold på nye udfordringer. Vi har valgt at indlede en dialog med Elkjær HK vedr. holdfællesskab i børnerækkerne. Sidste sæson havde vi et holdfællesskab omkring U14- drenge, hvilket var en succes for spillere, trænere og forældre. Kontakt Sikke Adelsbøll fra håndboldudvalget på tlf , hvis du vil vide mere. Det er endnu ikke afklaret, på hvilke hold, der bliver holdfællesskab men vi vil prøve at samle så mange hold som muligt og på de alderstrin, hvor begge klubber selv kan samle hold, laver vi hvert vores hold frem for et fællesskab. Derfor er det også meget vigtigt, at de børn der vil spille håndbold i næste sæson 2011/12 møder op til indskrivningsdag tirsdag den 23. august jf. træningstider på næste side. NB! U14/U16-drenge er dog torsdag den 25. august kl Alt efter hvilke hold der samles og om der bliver indgået holdfællesskab, vil trænere og træningstider kunne ændres efter de første par træningsaftner. Der vil på alle hold være en træner/hjælpetræner fra Filskov, nogle hold vil få to trænere fra Filskov andre vil få en fra Elkjær. Det afhænger alt sammen af, hvilke hold der samles og om der indgås holdfællesskab. fortsætter næste side Miljøvenlig rengøring med mikrofibre Salg og demo Din BIOSOL-konsulent: NEM-RENT v/ina Meldgaard Birkemosevej 16 Filskov 7200 Grindsted Mobil

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 21. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2011 Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 Øvrige nyheder... Ny udtrækning på Idrætsaktier... Læs mere på side 3 Hjemmekamptider... Læs mere på side 5-6

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk 22. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2012 BYFESTEN NÆRMER SIG Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9 Øvrige nyheder... Gåture arrangeret af Hjertestiudvalget... Læs mere på side 5-6 Åben

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år 23. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2013 OPLYSNING... Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år Det gør den fra d. 23. - 26. maj men inden da kan vi godt bruge lidt hjælp... Læs mere på

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27 22. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2012 Gå ikke glip af... Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 4 NU skal der nye kræfter til...læs mere på side 6 Friskolen orienterer...

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - Familie-ræs, piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.20 Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år Tidspunkt: Mandag kl. 17.00 17.50 Kr. 945,00 Annika og Frederikke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt...

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt... GYMNASTIK 2007-2008 Mennesker mødes og har det hyggeligt... Velkommen i Tuse Idrætsforenings Gymnastikafdeling Velkommen til endnu en spændende sæson i Tuse Gymnastikafdeling. I år har vi atter et nyt

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. HVAD ER DGI? Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. DGI er en folkelig organisation, der har sine rødder i lokalforeningerne, som er det bærende fundament. DGI har ca. 1.3 mill. medlemmer,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Gymnastik 2015/16. www.roedekro-if.dk. Vi starter i uge 37 Se holdbeskrivelser og træningstider

Gymnastik 2015/16. www.roedekro-if.dk. Vi starter i uge 37 Se holdbeskrivelser og træningstider Gymnastik 2015/16 Vi starter i uge 37 Se holdbeskrivelser og træningstider www.roedekro-if.dk Åbent hus Gymnastik holder åbent hus den 26. august 2015 Det sker i Fladhøj hallen Vi har dørene åbne fra kl.

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 . HGU - badminton for turneringsspillere (Senior og ungdom) og motionister. Velkommen I badminton afdelingen forsøger vi at skabe plads til så mange som muligt. Alle timer

Læs mere

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni 25. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2015 Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni Filskov FDF genoptager en gammel tradition med at afholde Sct Hans aften for byen. Nu har vi alle optimale forhold

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Efterårskatalog 2015/2016. Følg med på hjemmesiden: ejsinghallen-ebk.dk VI SES. Velkommen til en ny sæson

Efterårskatalog 2015/2016. Følg med på hjemmesiden: ejsinghallen-ebk.dk VI SES. Velkommen til en ny sæson Efterårskatalog Følg med på hjemmesiden: 2015/2016 ejsinghallen-ebk.dk VI SES Velkommen til en ny sæson Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Velkommen til en ny sæson Der er fælles tilmelding

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere