HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august"

Transkript

1 21. årgang august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen.. Læs mere på side 3 Visionsplan for Filskov Energiselskab... Læs mere på side 4 Resultat efter byfesten... Læs mere på side 9 Nyt fra Friplejehjemmet... Læs mere på side 10 Meld jer ind... Læs mere på side 12 Endnu en udtrækning... Læs mere på side 18 Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Mandag - fredag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober Dette blad dækker månederne: august, september og oktober. Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf mobil BEMÆRK NY MAILADRESSE: Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov FDF & FPF Erling Dyrvig, Amtsvejen Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Viadukthallen Bo Henriksen, Blåhøjvej Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e Filskov Sogn Borgerfor. Åse Jensen, Sognegårdsvej Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Skole & Børnehus Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Menighedsråd Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Friskole Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Friplejehjem Jacob Kristiansen, Toften Hedens Folkedansere Poula Nørgaard Pedersen, Dalsvej Lokal Historisk Arkiv Hugo Eriksen, Hedagervej

3 3 Kontaktudvalget: Filskov-filmen 2011 I foråret barslede Kontaktudvalget med en idé om at lave en byfilm om Filskov. Idéen udsprang fra ønsket om endnu engang at sætte Filskov på landkortet på en opsigtsvækkende måde. Branding-gruppen bestående af Mette Østergaard, Niels Pedersen og Anette og Johan Andersen kontaktede derefter firmaet AV-design i Billund for at få en pris på fremstillingen af filmen. Derefter blev der lavet et plot til handlingen, som tog udgangspunkt i en historie fortalt ud fra de mange bump vi har i byen. Bumpene er jo noget af det vi, udover vores gode sammenhold, er mest kendt for. Filmen kommer til at vare 4-5 min. Kontaktudvalget ønsker her at bringe en stor tak til alle jer, som deltog i optagelserne torsdag d. 9. juni samt til Verner Rahbek, som indvilgede i at være interviewer på optagelserne rundt om i byen. Tak for jeres store fleksibilitet og interesse for, at få det hele til at glide, så film-holdet ikke fik ventetid under optagelserne. Det skal blive spændende at se det færdigklippede resultat i løbet af efteråret, når den sidste luftoptagelse fra helikopter bliver færdig. Udover at filmen skal lægges på Filskovs hjemmeside og også bliver fremstillet i et antal eksemplarer på DVD til brug for bl.a. nye tilflyttere, er det også tanken at lade filmen danne grundlaget for udarbejdelsen af et reklamespot til brug i f.eks TV-syd, hvor Filskov i foråret bliver lanceret som Den selvejende landsby. Garanteret noget som vil vække opsigt udenfor lokalområdet når både Friplejehjemmet og Friskolen bliver realiteter i løbet af fortsætter næste side

4 4 Kontaktudvalget forsat: Filskov Energiselskab: Kontaktudvalget ønsker her at takke de af Filskovs selvstændige erhvervsdrivende som allerede rundhåndet har sponseret både fremstillingen af byfilmen og reklamespottet og således har dannet grundlag for det videre forløb. Selve financieringen af visningen af reklamespottet foråret 2012 beder Kontaktudvalget, ud fra devisen om at mange bække små gør en stor å, herefter både øvrige erhvervsdrivende, foreninger og private bidragsydere om at være med til i løbet af efteråret Udover disse bidrag søges der også fonde og midler fra Billund Kommunes landdistriktspulje. Den samlede udgift til visning af reklamespottet bliver på ca kr. Kontaktudvalget håber på, at rigtig mange, på denne måde, vil være med til at fortælle Den gode historie om Filskov til gavn for os alle i lokalområdet. I hører mere, når kampagnen går i gang efter sommerferien. På Kontaktudvalgets vegne. Formand Johan Andersen Info fra Filskov Energiselskab Filskov Energiselskab har besluttet at være mere synlig med, hvad der arbejdes med på værket. Når der er relevante oplysninger til forbrugerne, vil vi orientere jer her i info. Der er brugt rigtig mange resurser i dette forår, på at diskutere fremtiden for Filskov Energiselskab. Det er snart 20 år siden værket blev startet med 126 forbrugere, nu har vi 240 forbrugere som aftager varme. Tilslutningerne af nye forbrugere er i en god udvikling i vores fælles varme forsyningsselskab. Det er meget positiv at også nybyggede lavenergihuse vælger at tilslutte sig fjernvarme, selv om de har muligheder for andre energikilder. Det nye friplejehjem har også valgt at bruge fjernvarme fra det fælles anlæg. Anlægget er på ingen måde ved at være nedslidt, men vi nærmer os loftet for varmeproduktion, når vinteren er så hård som vi har oplevet de sidste to år. Det er derfor nødvendigt at finde en løsning til det øgede varmeproduktion til byen. fortsætter næste side

5 5 Filskov Energiselskab, forsat: For at arbejde målrettet for fremtidens varmeforsyning til Filskov by har vi skrevet nogle linjer ned som vi har valgt at kalde Ny profil for Filskov Energiselskab 1. - At levere omkostningssynlig, miljørigtig, klimavenlig fjernvarme til Filskov Energiselskabs forbruger At omdanne landbrugets gødningsstoffer samt områdets andre ressourcer til CO2 neutral og miljørigtig energi. Vi har også tænkt/arbejdet med nogle længere tanker for selskabets som vi har kaldt Visionsplan for Filskov Energiselskab 1. - Vil arbejde for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser samt gennem miljørigtig produktion og effektiv drift Vil inddrage kunder og andre interessenter om sammen at blive mere miljø- og energiansvarlig Vores anlæg og løsninger skal være blandt et af de førende i landet målt på økonomi, teknologi, klima og miljø Vores valg afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi Vil arbejde for via brændsels- og produktionsvalg at fastholde en jævn varmepris over en længere tidshorisont Vi vil være mere synlige hos vore forbrugere. fortsætter næste side

6 6 Filskov Energiselskab, forsat: Sdr. Omme-Filskov 4H: Med disse overskrifter vil bestyrelsen gerne lægge op til debat/diskussion på den kommende generalforsamling i efteråret. Så vil du/i være med til at præge varmeværkets fremtid så mød op og giv din mening til kende. Indkaldelse til generalforsamling vil ske gennem Lyngposten Varmeprisen: Energitilsynet opgør jævnlig varmeprisen for de forskellige varmeværker udregnet på et standard parcelhus på 130 m2. for at kunne sammenligne de forskellige værkers priser er forbruget sat til 18,1Mwh. plus afgifter. For et hus tilsluttet Filskov Energiselskab er prisen for det netop afsluttet år kr. Helt aktuelt vil der ske en nedsættelse i 2011/2012 af abonnementsafgiften fra Kr. til kr. MWh prisen hæves 3%(inflation) fra 680 kr. til 700,40 kr. Samlet en nedsættelse på ca kr. for et standardhus. Vi kan sætte prisen ned hvor andre værker hæver prisen. Og så er det også et plus at kunne sige vores varmeværk er meget tæt på at være co2 neutral. Generalforsamlingen er d. 27/ kl på Filskov Kro Bestyrelsen Overnatningsturen på Danfoss Universe For 3. gang havde vi arrangeret en overnatningstur. I år var det det på Danfoss Universe den juni, og vi oplevede en masse. Vi startede med at få vores luftmadrasser, soveposer m.m. bragt ind i Den blå Kube, hvor vi skulle overnatte. Så var der instruktion i at køre på segway. Alle fik individuel instruktion, og så var der først kørsel på den lukkede bane, så vi kunne blive rutinerede. Bagefter var vi alle på tur på segway rundt i parken med stop undervejs, hvor der var mulighed for at se og høre forskellige ting. Om de forskellige maskiner, der f.eks. kunne bruges til at hæve vand med, lave strøm eller flytte ting. Hørte om ideerne bag parkens opførelse, om Danfoss grundlægger. fortsætter næste side

7 7 Sdr. Omme-Filskov 4H, forsat: Så var det tid til at spise lasagne, og bagefter var der rundvisning i Den blå Kube med gletsjer, gejsere, vulkaner og lyn. PCerne i spisestuen blev flittigt brugt den sidste tid, inden vi havde resten af dagen til se og prøve, hvad man havde lyst til. Nu skulle der laves softice, og det hjalp alle til med iført sikkerhedsbriller og stor kittel. Festlige så de ud, og isen kom til at smage rigtig godt. Bagefter var det tid til at finde et hjørne i Den blå Kube, hvor man ville overnatte. Alle faldt hurtigt til ro, for al mekanik var heldigvis slukket, og vi var trætte. Næste morgen kl. 7 fik vi morgenmad, og så var der igen mulighed for at lege i parken, inden den åbnede kl. 10. En spændende oplevelse for 4H-ere og forældre. TAK til alle dem, der i sommer har støttet vores 4H klub ved at købe lodsedler. Det gør det muligt for klubben at kunne tilbyde sådanne spændende oplevelser. Vi håber, at mange også har vundet. Næste tur er familieudflugten til majslabyrinten ved Kvie Sø i september. Sdr. Omme-Filskov 4H Jens Erik Rasmussen

8 8 Filskov Vandværk: Viaduktfestudvalget: Sommerens opgaver... Byens ældste hovedrør bliver nu udskiftet med henblik på at sikre stabil drift også i fremtiden. Gravearbejde vil foregå på en kort distance fra Amtsvejen på Hjortlundvej. Eksakte datoer kendes endnu ikke. På vandværket forventes en udendørs beliggende vandtank sikret med ny overfladebehandling og fliser langs kanten mod græsareal. Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , Åbent mandag-torsdag kl og fredag Henvendelse om driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold rettes til Filskov Vandværks formand Lars Møller, Kirkehusvej 3. telefon og eller næstformand Jan Henriksen, Kærtoften 5. telefon og Med venlig hilsen Bestyrelsen Viaduktfest Så er vi så småt ved at være ovre byfesten den gik jo også i år rigtig godt - vi kunne dog have haft lidt bedre vejr om lørdagen, hvor det lige havde bestemt at det skulle regne... - men ellers skal vi vist ikke klage over vejret. Tak til revyholdet som igen trak fulde huse og leverede varen. Og som i år havde udviet holdet på scenen med hele 2 nye ansigter - Linette Rasmussen og Kenneth Rahbek og det klarede de rigtig flot. Dejligt at de unge også har fået øjenene op for revyen J fortsætter næste side Vinteropbevaring af campingvogne og både i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov For en vinter, typisk fra efterårsferie til påskeferie: kr. pr. stk. betaling forud Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd Har dette vakt din interesse så kontakt Pia og Søren Elnegaard på tlf eller bedst efter kl

9 9 Viaduktfestudvalget: En speciel stor tak til alle de mange frivillige hjælpere både før, under og efter byfesten. Det er en uvurderlig hjælp, og uden denne kunne byfesten ikke fungere. Tak til vores Ambassadører som igen i år gjorde det muligt at fylde godt op i hallen lørdag aften - vi var ca. 260 personer - det var super flot - dejligt at der kommer så mange. Det er også dejligt at vi er ved at få den yngre generation med, det er også nødvendig hvis vi forsat skal blive ved med at holde byfest. Det økonomiske er vi ved at have styr på, det kommer i år til at give et flot overskud på ca kr. som går tildeling imellem Idrætsforeningen og Spejderne. Næste år's byfest er i dagene 31. maj juni VI SES. Viaduktfestudvalget Jan Petersen formand Der var igen i år sat 4 billetter til næste års revyaften på højkant og vinderen blev Lisbeth Dyrvig, med 28 personer - super flot!!!

10 10 Filskov Friplejehjem: Nyt fra Friplejehjemmet Vi har pr. 1. maj 15 beboere på hjemmet, og det er hvad vi har plads til. Vi har en velfungerende hverdag med mange input ude fra. I hver måned har vi besøg af dagplejen, og d. 9. juni havde vi picnic på græsplænen sammen med dagplejen. Vi nød det alle både børn som ældre. Det er muligt på vores hjemmeside at se billeder fra vores arrangementer. Vi har 15 skubbere, som kommer hver tirsdag og kører en tur med de ældre. D. 28. juni var vi på besøg hos Hanne og Niels Egebjerg, samt Jyske Vestkysten var og besøge os. Vejret var vellykket, og alle blev tilbudt små pindemadder på terrassen. Tak til Hanne og Niels. D. 19. maj havde vi et velbesøgt rejsegilde og vi vil sige tak for alle gaver og bidrag indsat på kontoen i Sparekassen. Vi afventer hvad vi ønsker at bruge dem til. Erik Adelsbøl vil give et bidrag til en hjertestarter, og det har fået flere til også at bidrage til denne. Vi modtager gerne flere bidrag på konto D. 4. juli havde vi en vellykket grillfest med i alt 48 deltagere. Marianne samt Lise leverede underholdningen og musikken. Det var utrolig godt og alle syntes at det var et vellykket arrangement med god mad, vin og musik. Rammerne var lidt trange nede på gangen men det gjorde det hele meget nærværende og dejlig. Sådan nogle aftener kan vi leve længe på, siger vores beboere. Vi er klar med indflytning i første etape ca. 1. november, så er der nogle som eventuelt ønsker at blive visiteret til en plads hos os eller har pårørende som kan komme i betragtning til at komme herom, er I meget velkommen til at ringe på eller kontakte Lisbeth Dyrvig på mail filskov-friplejehjem.dk Hav en god sommer ønsker vi alle frivillige, beboere og personale. Bestyrelsen Filskov Friplejehjem v. Lisbeth Dyrvig

11 11 Filskov Friplejehjems venner: Stor succes med grillaften på Filskov Friplejehjem Det første arrangement d. 4 juli, arrangeret af Filskov Friplejehjems Venner blev en stor succes. Så stor at det kneb med at vi alle kunne være indendørs, men heldigvis var vejret med os. Så vi kunne dække op både ude og inde på gangen ved de nuværende boliger. Friplejehjemmets køkken stod for en dejlig grillmenu. Under hele arrangementet underholdt Marianne Kristiansen på tværfløjte og tdl. Organist Lise Rørbæk på klaver. Marianne havde lavet et sanghæfte, så der blev sunget danske midsommer sange og andet, det bedste vi havde lært. Alt i alt en god aften og vi glæder os allerede nu til næste år i nye omgivelser og med mere plads. Sangaften på Filskov Friplejehjem Traditionen tro fortsætter vi med vores sangaftener, hvor vi igen får lejlighed til at synge nogle af årstidens sange Onsdag d. 14. September kl. 19. Peter Bjerregaard vil sidde ved klaveret og guide os igennem en hyggelig aften med masser af fællessange, så mød op. Bliv medlem af Filskov Friplejehjems Venner Ovenstående er eksempler på hvilke glæder det giver at være med i FFP's Venner. Derfor er det en god idé at blive medlem af foreningen for ikke at gå glip af de gode oplevelser og samtidig være med til at løfte i flok, når der er opgaver der skal løses. Se indmeldelses blankettten på næste side FILSKOV GENBRUG Kirkens Korshær Amtsvejen 10 Filskov Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne. Ring for afhentning/aflevering tlf Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl

12 TILMELDINGSBLANKET FILSKOV FRIPLEJEHJEM FILSKOV FRIPLEJEHJEMS VENNER Navn: Adresse: Tlf.: Kontigentet er årligt kr. 50,- pr.husstand, og kan indbetales: Betaling i 2011 gælder også for 2012 Betales til et medlem af bestyrelsen Formand: Sonja Laustsen, Engdraget 10, Filskov, 7200 Grindsted Kasserer: Jacob Kristiansen, Toften 11, Filskov, 7200 Grindsted Betales i Den Jyske Sparekasse reg. nr kontonr Ved overførsel til Sparekassen sendes navn og adresse evt. på , til ovenstående bestyrelsesmedlemmer, så vi ved hvem der er medlem.

13 FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

14 August: Aktivitetskalender Det sker i Filskov 15. Filskov Skole: Første skoledag efter ferien. 19. Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence ved Filskov Lystfiskersø fra kl Filskov Skole: Åbent Hus. September: 1. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Pensionistforening: Høstfest på Centret kl Filskov Jagtforening: Markvandring hos I/S Hjortlund, Brunbjergvej 44 fra kl 17 til Se mere herom i jagtbladet. 14. Filskov Friplejehjem Venner: Sangaften med Peter Bjerregaard kl Filskov Skole: Åbent hus. 27. Filskov Fjernvarme: Generalforsamling kl på Filskov kro. Oktober: 5. Filskov Jagtforening: Andejagt hos Orla Kalhøj - Hallundbækgård, Øgelundvej 16. Max. 10 deltagere. Tilmelding tlf Tilmelding vil ske efter "først til mølle" princippet. 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Skole: Emne uge. 14. Filskov Skole: Skolernes motionsdag Filskov Skole: Efterårsferie. 19. Filskov Pensionistforening: Foredrag på Centret kl Filskov Skole: Åbent hus.

15 August: Mødekalender for Indre Mission i Filskov 11. Opstart med grill kl hos Asta og Heine, Brunbjergvej 44. Medbring stole, drikkevarer og kød til eget forbrug. 25. * Bibeltime i Missionshuset. 29. Kredsmøde i Gesten v. Dorrit og Poul Jensen. En anderledes aften. September: 15. * Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Esbjerg. 22. * Ydremission m. Solveig Pahus, Mission Afrika. Nigeria. I Missionshuset. 29. * Høstfest m. missionær Heri Elttør, Aulum. Indsamling til IM. Oktober: 8. IM's 150 års jubilæum i Fredericia Messecenter. Kl Tilmelding nødvendig. 13. Bibeltime hos Birthe og Bent Larsen, Gyvelvænget Indre Missions 150 års jubilæum fejres med fødselsdagsfest i Filskov kl * hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen Åbent Hus d. 27. oktober kl Vi vil gerne invitere alle fra Filskov og omegn til en rigtig hyggelig fødselsdagsfest i missionshuset på Omme Landevej 8, i anledning af at Indre Mission i Danmark fylder 150 år. Aftenen kommer blandt andet til at bestå af sjov leg for både børn og voksne, festlig fødselsdagskaffe og kage, sang og en kort fortælling udfra Bibelen samt snak og hygge. Vi håber, at rigtig mange vil komme at fejre denne aften med os, og vi glæder os til at være sammen med jer. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en mail eller ring til Mette Kristensen på eller , hvis du ved, du kommer.

16 Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

17 17 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Budget Nu nærmere tiden sig, hvor vi for alvor starter det politiske arbejde med budget 2012, vi har et hængeparti fra budget 2011, hvor vi mangler at finde 10 millioner. De 10 millioner kr. lovede vi i forligskredsen hinanden, at vi ville finde i forbindelse med budget 2012, så det gør vi. Derudover har vi et andet problem, eller problem er måske så meget sagt. Andre kommuner ville være glade hvis det var dem som stod med vores problem, men vi står med et dilemma. Billund kommune har aldrig haft så store indtægter som der kommer i år 2012 og i årerne fremover, det er vores selskabsskatter som stiger. Selskabsskatterne får kommunen med 3 års forsinkelse dvs. at de penge som kommunen får i år 2012 er fra virksomhedernes regnskaber i år Derfor ved vi lidt om på forhånd hvad vej pilen peger, og den peger op, det vil den gøre en rum tid i vores tilfælde. Nu kommer det svære, hvordan forklare vi politikere, borgerne i kommunen at de ekstra indtægter ikke må bruges til at øge kommunens driftsudgifter, men "kun" til opsparing og anlæg. Vi må da nok også alle indrømme, uanset om vi tilhører den ene eller anden side af byrådet, at tanken har strejfet os, kan vi ikke udskyde f.eks. skulpturstien i Billund eller hallen i Hejnsvig/ Sdr-Omme måske campus i Grindsted eller noget helt andet bare på et år eller to, og så bruge lidt flere penge til folkeskolen ældreområdet - fritidsområdet osv. Men den går ikke, vi bliver straffet hårdt på vores bloktilskud fra staten hvis vi overskrider vores driftsramme. Hvordan forklare vi så der er drift? Hvis man nu prøver at sammenligne kommunens økonomi med sin egen husstands økonomi, så kan man sige at selv om husstandens indtægter skulle stige lidt, må man ikke bruge flere penge til "drift" end man gjorde året før, dvs. til husleje, strøm, mad, rep. af bil, benzin, forsikring, varme, gaver, ferie, tøj, mv., men man må gerne spare op eller købe nyt, f.eks. ny bil, computer, bygge nyt eller renovere det gamle. fortsætter næste side

18 18 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Filskov Idrætsforening: Hvad kan vi så som kommune gøre. Vi kan gøre flere ting, men det som ligger lige for, vil være at investere i anlæg som spare drift kr. f.eks. varme, strøm, løn, mv. Lige nu ser vi på at samle de to rådhuse på et sted, nemlig der, hvor det nuværende rådhus i Grindsted ligger, og den væsentligste grund til der er, at vi vil kunne spare en del drift kr. ved den manøvre. De penge vi jo så kunne bruges på andre områder f.eks. børn, ældre eller noget helt tredje. I forbindelse med sammenlægningen at de to rådhuse vil, alle arbejdsrutiner jo alligevel blive taget op og gået efter, så på det tidspunkt ville det efter min mening være naturligt, i samarbejde med ledelse og personale, at få nogen udefra, til at se på yderligere besparelser på det administrative område. Ikke fordi Billund kommune i dag er dyr i drift, vi er faktisk en af de billigste, men hvis vi ikke hele tiden prøver at gøre det bedre, vil vi en dag være en af de dyreste. Med Venlig hilsen Robert Terkelsen Mobil Stadig en kæmpe succes med salg af idrætsaktier Vi har i løbet af april og maj været rundt for at gensælge idrætsaktier. Vi har igen i år næsten fået solgt alle aktierne. Vi vil gerne fra Idrætsforeningen takke alle der har støttet os, det er virkeligt positivt at være rundt at sælge, når så mange stadig bakker op om initiativet. Og nu her er de udtrukne vindernumrene: 4 x 1. præmie på kr. 200,- nr. 72, 183, 312 og x 2. præmie på kr. 150,- nr. 28, 107, 117, 167, 212, 376 og x 3. præmie på kr. 100,- nr. 64, 69, 139, 200, 207, 215, 279 og 338 Gevinsterne kan afhentes hos Henrik, Gyvelvænget 19. Dem der ikke er afhentet, tager vi med rundt næste år. Næste trækning offentliggøres i INFO februar fortsætter næste side

19 19 Filskov Idrætsforening, forsat: Gymnastik I løbet af den næste månedstid skal vi atter igang med gymnastik. I år starter alle hold træningen i uge 36, den 7. september - og vi glæder os. Har du lyst til at prøve kræfter med gymnastik, så kan du i det efterfølgende se hvilket hold vi i den kommende vinter kan byde på samt træningstider: Forældre/barn, lørdag kl Holdet tilgodeser børn i alderen ca. 1-3 år ledsaget af en voksen, men søskende er velkommen til at deltage i aktiviteterne. På holdet forventer jeg at alle har lyst at deltage aktivt. Redskabsaktiviteter prioriteres højt, men der skal også leges med små redskaber, synges, hoppes og danses. Jeg glæder mig til at se mange nye som gamle til endnu en gang lørdagsgymnastik. Marianne Puslinge, onsdag kl Er du en frisk 3-5 årig, som er klar til leg, bevægelse, tummel, musik, dans og sjov, så er det på puslinge holdet det sker :-) Vi glæder os til at se jer. Julie, Milia, Louise, Kristian, Marcus, Vivian & Jannie klasse, onsdag kl Går du i 0-2 klasse og har lyst til fuld fart, sjov, ballade, lege, hoppe og springe endda på den fede måde, så er det lige noget for dig at være med til gymnastik. Vi sammensætter det hele til et par flotte opvisninger til foråret J Vi ses. Julie, Lene, Nanna & Marie kasse, onsdag kl Hejsa. Går du i klasse og har lyst til at lave gymnastik, så kom og vær med når vi har det sjovt i hallen. Vi skal hoppe og danse, lave rytme og spring og ha det sjovt sammen. Vi glæder os til at se jer. Malene, Anker, Cecilie & Monique fortsætter næste side VIN CHOKOLADE SPECIALITETER FIRMAGAVER BUTIKKEN ER ÅBEN HVER FREDAG Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve! KIKANA, Chr. Lundsgaardsvej 39B, 7200 Grindsted Tlf

20 20 Filskov Idrætsforening, forsat: klasse, onsdag kl Er du en frisk dreng eller pige så kom til gymnastik med spring og hop i hallen. Vi skal varme op, lave håndstand og hygge. Der vil være spring og rytmiske serier som skal ende ud i en flot opvisning til foråret. Vi forventer at du deltager aktivt i træningen og bidrager positivt til sammenholdet på holdet. Vel mødt, Bettina, Mick og Kim Rope-skipping for unge og voksne m/k, onsdag kl Sjippeholdet er for piger, drenge, mænd og damer fra 14 år og opefter. Holdet er baseret på at få sved på panden gennem aktiviteter med sjippetove og er som udgangspunkt opvisningsfrit. Der vil blive arbejdet med grundlæggende hop og tricks i enkelt-tove og dobbeltdutch, konditionstræning i tove, samt alt det sjov i lange tov, som evnerne rækker til. Der vil også blive plads til styrketræning for primært mave/ryg hver gang. Der kræves ingen kendskab til sjipning, blot lyst og godt humør. Husk et par gode indendørs sko. Marianne Seniorer, onsdag kl (mødelokalet) Et hold med musik og bevægelse der passer til gymnasterne, så kom og få kroppen i gang. Træningen tilpasses løbende så alle kan være med. Vi beslutter i fællesskab sidst på sæsonen om vi detager i opvisningen den 11. marts 2012 i Filskov. Velmødt, Anny Vigtige datoer: Gymnastikskole, Outrup (4. 6. kl.) oktober 2011 se for tilmelding Børnedag i Vorbasse (0. 6. klasse) lørdag den 29. oktober 2011 tilmelding via instruktører Gymnastikopvisning i Vorbasse: lørdag den 10. marts 2012 Gymnastikopvisninge i Filskov: søndag den 21. marts 2012 Vi glæder os til at byde ny som gamle velkommen til en ny sæson sprængfyldt af energi vi starter op i UGE 36 J fortsætter næste side

21 21 Filskov Idrætsforening, forsat: Afslutning på sæson 2010/2011 Fredag den 6. maj 2011 var der fælles tur for alle vinterens instruktører og hjæpere til DGI Huset i Vejle. Efter en lang turne i mange lande var det blevet tid til, at DGI s 8. Verdenshold lavede deres opvisning i Vejle. Det var en speciel aften for holdet, da det også var i Vejle hele rejsen begyndte ca. et år tidligere, hvor gymnasterne blev udtaget. Holdet leverede en super flot opvisning som du kan se flere billeder fra på Svømning Vi starter med familiesvømning den 16. august i Grindsted Svømmehal kl Mød op fra starten og vær med til en god motion for hele familien. Svømmeudvalget Håndbold Indløb med FCM håndbolddamer Den 22. maj var hele håndboldafdelingen inviteret til Ikast for at se 2. finale kamp mellem FCM Håndbold og Randers HK. Alle U10 håndboldspillerne skulle løbe indløb i vores eget spilletøj sammen med FCM Håndbolddamerne. fortsætter næste side Tlf Søvangvej Grindsted

22 22 Filskov Idrætsforening, forsat: Det var en stor oplevelse særligt for børnene, men også for de forældre, som var med. Børnene kunne næsten ikke vente til spillerne kom ud af omklædningsrummene. Endvidere var der gjort lidt ekstra ud af indløbet, da det var en af de i alt 3 finale kampe mellem FCM Håndbold og Randers HK. Hallen var sort - alt lyset var slukket, der var kun projekter rettet direkte på spillerne, så i røg og damp og høj musik fik vores U10 børn en oplevelse for livet. Og vi så en god håndboldkamp, som FCM Håndbold vandt! Men heldigvis slutter det ikke her for vores børn, håndboldafdelingen i Filskov er nemlig blevet venskabsklub med FCM Håndbold damer, hvilket betyder, at vi hvert år får lov til at løbe indløb til en ligakamp. Det er ikke sikkert, at vi skal sætte næsen op efter en finale kamp igen til næste år, men man ved jo aldrig Mange tak for en dejlig dag, til både børn og voksne. Vi glæder os til mange oplevelser sammen i fremtiden. fortsætter næste side Filskov Jord og belægningsopgaver Niels Ove Svarre.

23 23 Filskov Idrætsforening, forsat: Sæsonen 2011/12 Den kommende sæson 2011/12 byder for flere hold på nye udfordringer. Vi har valgt at indlede en dialog med Elkjær HK vedr. holdfællesskab i børnerækkerne. Sidste sæson havde vi et holdfællesskab omkring U14- drenge, hvilket var en succes for spillere, trænere og forældre. Kontakt Sikke Adelsbøll fra håndboldudvalget på tlf , hvis du vil vide mere. Det er endnu ikke afklaret, på hvilke hold, der bliver holdfællesskab men vi vil prøve at samle så mange hold som muligt og på de alderstrin, hvor begge klubber selv kan samle hold, laver vi hvert vores hold frem for et fællesskab. Derfor er det også meget vigtigt, at de børn der vil spille håndbold i næste sæson 2011/12 møder op til indskrivningsdag tirsdag den 23. august jf. træningstider på næste side. NB! U14/U16-drenge er dog torsdag den 25. august kl Alt efter hvilke hold der samles og om der bliver indgået holdfællesskab, vil trænere og træningstider kunne ændres efter de første par træningsaftner. Der vil på alle hold være en træner/hjælpetræner fra Filskov, nogle hold vil få to trænere fra Filskov andre vil få en fra Elkjær. Det afhænger alt sammen af, hvilke hold der samles og om der indgås holdfællesskab. fortsætter næste side Miljøvenlig rengøring med mikrofibre Salg og demo Din BIOSOL-konsulent: NEM-RENT v/ina Meldgaard Birkemosevej 16 Filskov 7200 Grindsted Mobil

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 Velkommen til en ny sæson vi glæder os til at se jer, og håber I møder talstærkt frem, så vi også i fremtiden kan tilbyde gymnastik for alle aldre og være

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2014/15 Så er vi tilbage med endnu en udgave af vores aktivitetsprogram for den kommende gymnastik-sæson. Folderen indeholder en beskrivelse af de hold som Øster Lindet

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse Minispring 0. 2. klasse Hallen kl. 17:00-18:15 Kitt og Henriette Sacha Laila Tlf. 22874776 På dette hold skal vi lære at springe de mest grundlæggende ting indenfor springgymnastik. Vi skal bl.a. lære

Læs mere

Ullits Gymnastikforening

Ullits Gymnastikforening Ullits Gymnastikforening byder velkommen til en ny sæson Aktiviteter i Ullits Minihal Vi begynder i uge 37 d. 12. september 2016/2017 Hold Far/mor/barn gymnastik Tid: Mandag kl. 16.30-17.25 Alder: ca.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 21. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2011 Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 Øvrige nyheder... Ny udtrækning på Idrætsaktier... Læs mere på side 3 Hjemmekamptider... Læs mere på side 5-6

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 10. november, 2015, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Menighedsrådet Fraværende uden afbud: Filskov FDF & FPF

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2014 / 2015 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk 22. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2012 BYFESTEN NÆRMER SIG Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9 Øvrige nyheder... Gåture arrangeret af Hjertestiudvalget... Læs mere på side 5-6 Åben

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Gymnastikken klar igen!

Gymnastikken klar igen! Gymnastikken klar igen! Så er det ved at være tid til, at tage hul på en ny gymnastiksæson. Det har været vores mål at sammensætte programmet for den kommende sæson, så vi dækker alle aldersgrupper og

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014

Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014 Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014 Velkommen til gymnastik i Tim GIF Så er vi klar med gymnastiksæsonen 2013/2014, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Vinterens program er lagt, og vi håber denne

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med MUIF Vintersæson 2013/2014 Gymnastik Badminton Håndbold mini Vel mødt til en aktiv sæson med Gymnastik, Håndbold og Badminton i gymnastiksalen på Mern Skole Vakse Quinder (glad motion for damer i alle

Læs mere

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov.

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. 26. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2016 Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. Marked afholdes en søndag og på følgende datoer: 15. maj - 5.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

DGI Storstrømmen - L2017. Landsstævnehold. Gymnastikhold - Du kan gå på!

DGI Storstrømmen - L2017. Landsstævnehold. Gymnastikhold - Du kan gå på! DGI Storstrømmen - L2017 Landsstævnehold Gymnastikhold - Du kan gå på! www.l2017.dk 2 GPF Landsstævnehold 2017 GF Præstø Fjord Målgruppe: Unge 15+ og voksne Instruktør: Terese og Lars Nerup Sted: Præstø

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2014/2015 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2014-2015. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson, der bliver lige så begivenhedsrig som

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nye kupgraduerede i klubben

Nye kupgraduerede i klubben Årgang 40 nr. 4 April / Maj 2015 Nyhedsbrev Månedens citat: Nye kupgraduerede i klubben It s not about Being the best It s about Being better Than you were yesterday På billedet ses Kaj, Brian, Bruno og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere