HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august"

Transkript

1 21. årgang august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen.. Læs mere på side 3 Visionsplan for Filskov Energiselskab... Læs mere på side 4 Resultat efter byfesten... Læs mere på side 9 Nyt fra Friplejehjemmet... Læs mere på side 10 Meld jer ind... Læs mere på side 12 Endnu en udtrækning... Læs mere på side 18 Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Mandag - fredag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober Dette blad dækker månederne: august, september og oktober. Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf mobil BEMÆRK NY MAILADRESSE: Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov FDF & FPF Erling Dyrvig, Amtsvejen Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Viadukthallen Bo Henriksen, Blåhøjvej Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e Filskov Sogn Borgerfor. Åse Jensen, Sognegårdsvej Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Skole & Børnehus Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Menighedsråd Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Friskole Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Friplejehjem Jacob Kristiansen, Toften Hedens Folkedansere Poula Nørgaard Pedersen, Dalsvej Lokal Historisk Arkiv Hugo Eriksen, Hedagervej

3 3 Kontaktudvalget: Filskov-filmen 2011 I foråret barslede Kontaktudvalget med en idé om at lave en byfilm om Filskov. Idéen udsprang fra ønsket om endnu engang at sætte Filskov på landkortet på en opsigtsvækkende måde. Branding-gruppen bestående af Mette Østergaard, Niels Pedersen og Anette og Johan Andersen kontaktede derefter firmaet AV-design i Billund for at få en pris på fremstillingen af filmen. Derefter blev der lavet et plot til handlingen, som tog udgangspunkt i en historie fortalt ud fra de mange bump vi har i byen. Bumpene er jo noget af det vi, udover vores gode sammenhold, er mest kendt for. Filmen kommer til at vare 4-5 min. Kontaktudvalget ønsker her at bringe en stor tak til alle jer, som deltog i optagelserne torsdag d. 9. juni samt til Verner Rahbek, som indvilgede i at være interviewer på optagelserne rundt om i byen. Tak for jeres store fleksibilitet og interesse for, at få det hele til at glide, så film-holdet ikke fik ventetid under optagelserne. Det skal blive spændende at se det færdigklippede resultat i løbet af efteråret, når den sidste luftoptagelse fra helikopter bliver færdig. Udover at filmen skal lægges på Filskovs hjemmeside og også bliver fremstillet i et antal eksemplarer på DVD til brug for bl.a. nye tilflyttere, er det også tanken at lade filmen danne grundlaget for udarbejdelsen af et reklamespot til brug i f.eks TV-syd, hvor Filskov i foråret bliver lanceret som Den selvejende landsby. Garanteret noget som vil vække opsigt udenfor lokalområdet når både Friplejehjemmet og Friskolen bliver realiteter i løbet af fortsætter næste side

4 4 Kontaktudvalget forsat: Filskov Energiselskab: Kontaktudvalget ønsker her at takke de af Filskovs selvstændige erhvervsdrivende som allerede rundhåndet har sponseret både fremstillingen af byfilmen og reklamespottet og således har dannet grundlag for det videre forløb. Selve financieringen af visningen af reklamespottet foråret 2012 beder Kontaktudvalget, ud fra devisen om at mange bække små gør en stor å, herefter både øvrige erhvervsdrivende, foreninger og private bidragsydere om at være med til i løbet af efteråret Udover disse bidrag søges der også fonde og midler fra Billund Kommunes landdistriktspulje. Den samlede udgift til visning af reklamespottet bliver på ca kr. Kontaktudvalget håber på, at rigtig mange, på denne måde, vil være med til at fortælle Den gode historie om Filskov til gavn for os alle i lokalområdet. I hører mere, når kampagnen går i gang efter sommerferien. På Kontaktudvalgets vegne. Formand Johan Andersen Info fra Filskov Energiselskab Filskov Energiselskab har besluttet at være mere synlig med, hvad der arbejdes med på værket. Når der er relevante oplysninger til forbrugerne, vil vi orientere jer her i info. Der er brugt rigtig mange resurser i dette forår, på at diskutere fremtiden for Filskov Energiselskab. Det er snart 20 år siden værket blev startet med 126 forbrugere, nu har vi 240 forbrugere som aftager varme. Tilslutningerne af nye forbrugere er i en god udvikling i vores fælles varme forsyningsselskab. Det er meget positiv at også nybyggede lavenergihuse vælger at tilslutte sig fjernvarme, selv om de har muligheder for andre energikilder. Det nye friplejehjem har også valgt at bruge fjernvarme fra det fælles anlæg. Anlægget er på ingen måde ved at være nedslidt, men vi nærmer os loftet for varmeproduktion, når vinteren er så hård som vi har oplevet de sidste to år. Det er derfor nødvendigt at finde en løsning til det øgede varmeproduktion til byen. fortsætter næste side

5 5 Filskov Energiselskab, forsat: For at arbejde målrettet for fremtidens varmeforsyning til Filskov by har vi skrevet nogle linjer ned som vi har valgt at kalde Ny profil for Filskov Energiselskab 1. - At levere omkostningssynlig, miljørigtig, klimavenlig fjernvarme til Filskov Energiselskabs forbruger At omdanne landbrugets gødningsstoffer samt områdets andre ressourcer til CO2 neutral og miljørigtig energi. Vi har også tænkt/arbejdet med nogle længere tanker for selskabets som vi har kaldt Visionsplan for Filskov Energiselskab 1. - Vil arbejde for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser samt gennem miljørigtig produktion og effektiv drift Vil inddrage kunder og andre interessenter om sammen at blive mere miljø- og energiansvarlig Vores anlæg og løsninger skal være blandt et af de førende i landet målt på økonomi, teknologi, klima og miljø Vores valg afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi Vil arbejde for via brændsels- og produktionsvalg at fastholde en jævn varmepris over en længere tidshorisont Vi vil være mere synlige hos vore forbrugere. fortsætter næste side

6 6 Filskov Energiselskab, forsat: Sdr. Omme-Filskov 4H: Med disse overskrifter vil bestyrelsen gerne lægge op til debat/diskussion på den kommende generalforsamling i efteråret. Så vil du/i være med til at præge varmeværkets fremtid så mød op og giv din mening til kende. Indkaldelse til generalforsamling vil ske gennem Lyngposten Varmeprisen: Energitilsynet opgør jævnlig varmeprisen for de forskellige varmeværker udregnet på et standard parcelhus på 130 m2. for at kunne sammenligne de forskellige værkers priser er forbruget sat til 18,1Mwh. plus afgifter. For et hus tilsluttet Filskov Energiselskab er prisen for det netop afsluttet år kr. Helt aktuelt vil der ske en nedsættelse i 2011/2012 af abonnementsafgiften fra Kr. til kr. MWh prisen hæves 3%(inflation) fra 680 kr. til 700,40 kr. Samlet en nedsættelse på ca kr. for et standardhus. Vi kan sætte prisen ned hvor andre værker hæver prisen. Og så er det også et plus at kunne sige vores varmeværk er meget tæt på at være co2 neutral. Generalforsamlingen er d. 27/ kl på Filskov Kro Bestyrelsen Overnatningsturen på Danfoss Universe For 3. gang havde vi arrangeret en overnatningstur. I år var det det på Danfoss Universe den juni, og vi oplevede en masse. Vi startede med at få vores luftmadrasser, soveposer m.m. bragt ind i Den blå Kube, hvor vi skulle overnatte. Så var der instruktion i at køre på segway. Alle fik individuel instruktion, og så var der først kørsel på den lukkede bane, så vi kunne blive rutinerede. Bagefter var vi alle på tur på segway rundt i parken med stop undervejs, hvor der var mulighed for at se og høre forskellige ting. Om de forskellige maskiner, der f.eks. kunne bruges til at hæve vand med, lave strøm eller flytte ting. Hørte om ideerne bag parkens opførelse, om Danfoss grundlægger. fortsætter næste side

7 7 Sdr. Omme-Filskov 4H, forsat: Så var det tid til at spise lasagne, og bagefter var der rundvisning i Den blå Kube med gletsjer, gejsere, vulkaner og lyn. PCerne i spisestuen blev flittigt brugt den sidste tid, inden vi havde resten af dagen til se og prøve, hvad man havde lyst til. Nu skulle der laves softice, og det hjalp alle til med iført sikkerhedsbriller og stor kittel. Festlige så de ud, og isen kom til at smage rigtig godt. Bagefter var det tid til at finde et hjørne i Den blå Kube, hvor man ville overnatte. Alle faldt hurtigt til ro, for al mekanik var heldigvis slukket, og vi var trætte. Næste morgen kl. 7 fik vi morgenmad, og så var der igen mulighed for at lege i parken, inden den åbnede kl. 10. En spændende oplevelse for 4H-ere og forældre. TAK til alle dem, der i sommer har støttet vores 4H klub ved at købe lodsedler. Det gør det muligt for klubben at kunne tilbyde sådanne spændende oplevelser. Vi håber, at mange også har vundet. Næste tur er familieudflugten til majslabyrinten ved Kvie Sø i september. Sdr. Omme-Filskov 4H Jens Erik Rasmussen

8 8 Filskov Vandværk: Viaduktfestudvalget: Sommerens opgaver... Byens ældste hovedrør bliver nu udskiftet med henblik på at sikre stabil drift også i fremtiden. Gravearbejde vil foregå på en kort distance fra Amtsvejen på Hjortlundvej. Eksakte datoer kendes endnu ikke. På vandværket forventes en udendørs beliggende vandtank sikret med ny overfladebehandling og fliser langs kanten mod græsareal. Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , Åbent mandag-torsdag kl og fredag Henvendelse om driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold rettes til Filskov Vandværks formand Lars Møller, Kirkehusvej 3. telefon og eller næstformand Jan Henriksen, Kærtoften 5. telefon og Med venlig hilsen Bestyrelsen Viaduktfest Så er vi så småt ved at være ovre byfesten den gik jo også i år rigtig godt - vi kunne dog have haft lidt bedre vejr om lørdagen, hvor det lige havde bestemt at det skulle regne... - men ellers skal vi vist ikke klage over vejret. Tak til revyholdet som igen trak fulde huse og leverede varen. Og som i år havde udviet holdet på scenen med hele 2 nye ansigter - Linette Rasmussen og Kenneth Rahbek og det klarede de rigtig flot. Dejligt at de unge også har fået øjenene op for revyen J fortsætter næste side Vinteropbevaring af campingvogne og både i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov For en vinter, typisk fra efterårsferie til påskeferie: kr. pr. stk. betaling forud Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd Har dette vakt din interesse så kontakt Pia og Søren Elnegaard på tlf eller bedst efter kl

9 9 Viaduktfestudvalget: En speciel stor tak til alle de mange frivillige hjælpere både før, under og efter byfesten. Det er en uvurderlig hjælp, og uden denne kunne byfesten ikke fungere. Tak til vores Ambassadører som igen i år gjorde det muligt at fylde godt op i hallen lørdag aften - vi var ca. 260 personer - det var super flot - dejligt at der kommer så mange. Det er også dejligt at vi er ved at få den yngre generation med, det er også nødvendig hvis vi forsat skal blive ved med at holde byfest. Det økonomiske er vi ved at have styr på, det kommer i år til at give et flot overskud på ca kr. som går tildeling imellem Idrætsforeningen og Spejderne. Næste år's byfest er i dagene 31. maj juni VI SES. Viaduktfestudvalget Jan Petersen formand Der var igen i år sat 4 billetter til næste års revyaften på højkant og vinderen blev Lisbeth Dyrvig, med 28 personer - super flot!!!

10 10 Filskov Friplejehjem: Nyt fra Friplejehjemmet Vi har pr. 1. maj 15 beboere på hjemmet, og det er hvad vi har plads til. Vi har en velfungerende hverdag med mange input ude fra. I hver måned har vi besøg af dagplejen, og d. 9. juni havde vi picnic på græsplænen sammen med dagplejen. Vi nød det alle både børn som ældre. Det er muligt på vores hjemmeside at se billeder fra vores arrangementer. Vi har 15 skubbere, som kommer hver tirsdag og kører en tur med de ældre. D. 28. juni var vi på besøg hos Hanne og Niels Egebjerg, samt Jyske Vestkysten var og besøge os. Vejret var vellykket, og alle blev tilbudt små pindemadder på terrassen. Tak til Hanne og Niels. D. 19. maj havde vi et velbesøgt rejsegilde og vi vil sige tak for alle gaver og bidrag indsat på kontoen i Sparekassen. Vi afventer hvad vi ønsker at bruge dem til. Erik Adelsbøl vil give et bidrag til en hjertestarter, og det har fået flere til også at bidrage til denne. Vi modtager gerne flere bidrag på konto D. 4. juli havde vi en vellykket grillfest med i alt 48 deltagere. Marianne samt Lise leverede underholdningen og musikken. Det var utrolig godt og alle syntes at det var et vellykket arrangement med god mad, vin og musik. Rammerne var lidt trange nede på gangen men det gjorde det hele meget nærværende og dejlig. Sådan nogle aftener kan vi leve længe på, siger vores beboere. Vi er klar med indflytning i første etape ca. 1. november, så er der nogle som eventuelt ønsker at blive visiteret til en plads hos os eller har pårørende som kan komme i betragtning til at komme herom, er I meget velkommen til at ringe på eller kontakte Lisbeth Dyrvig på mail filskov-friplejehjem.dk Hav en god sommer ønsker vi alle frivillige, beboere og personale. Bestyrelsen Filskov Friplejehjem v. Lisbeth Dyrvig

11 11 Filskov Friplejehjems venner: Stor succes med grillaften på Filskov Friplejehjem Det første arrangement d. 4 juli, arrangeret af Filskov Friplejehjems Venner blev en stor succes. Så stor at det kneb med at vi alle kunne være indendørs, men heldigvis var vejret med os. Så vi kunne dække op både ude og inde på gangen ved de nuværende boliger. Friplejehjemmets køkken stod for en dejlig grillmenu. Under hele arrangementet underholdt Marianne Kristiansen på tværfløjte og tdl. Organist Lise Rørbæk på klaver. Marianne havde lavet et sanghæfte, så der blev sunget danske midsommer sange og andet, det bedste vi havde lært. Alt i alt en god aften og vi glæder os allerede nu til næste år i nye omgivelser og med mere plads. Sangaften på Filskov Friplejehjem Traditionen tro fortsætter vi med vores sangaftener, hvor vi igen får lejlighed til at synge nogle af årstidens sange Onsdag d. 14. September kl. 19. Peter Bjerregaard vil sidde ved klaveret og guide os igennem en hyggelig aften med masser af fællessange, så mød op. Bliv medlem af Filskov Friplejehjems Venner Ovenstående er eksempler på hvilke glæder det giver at være med i FFP's Venner. Derfor er det en god idé at blive medlem af foreningen for ikke at gå glip af de gode oplevelser og samtidig være med til at løfte i flok, når der er opgaver der skal løses. Se indmeldelses blankettten på næste side FILSKOV GENBRUG Kirkens Korshær Amtsvejen 10 Filskov Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne. Ring for afhentning/aflevering tlf Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl

12 TILMELDINGSBLANKET FILSKOV FRIPLEJEHJEM FILSKOV FRIPLEJEHJEMS VENNER Navn: Adresse: Tlf.: Kontigentet er årligt kr. 50,- pr.husstand, og kan indbetales: Betaling i 2011 gælder også for 2012 Betales til et medlem af bestyrelsen Formand: Sonja Laustsen, Engdraget 10, Filskov, 7200 Grindsted Kasserer: Jacob Kristiansen, Toften 11, Filskov, 7200 Grindsted Betales i Den Jyske Sparekasse reg. nr kontonr Ved overførsel til Sparekassen sendes navn og adresse evt. på , til ovenstående bestyrelsesmedlemmer, så vi ved hvem der er medlem.

13 FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

14 August: Aktivitetskalender Det sker i Filskov 15. Filskov Skole: Første skoledag efter ferien. 19. Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence ved Filskov Lystfiskersø fra kl Filskov Skole: Åbent Hus. September: 1. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Pensionistforening: Høstfest på Centret kl Filskov Jagtforening: Markvandring hos I/S Hjortlund, Brunbjergvej 44 fra kl 17 til Se mere herom i jagtbladet. 14. Filskov Friplejehjem Venner: Sangaften med Peter Bjerregaard kl Filskov Skole: Åbent hus. 27. Filskov Fjernvarme: Generalforsamling kl på Filskov kro. Oktober: 5. Filskov Jagtforening: Andejagt hos Orla Kalhøj - Hallundbækgård, Øgelundvej 16. Max. 10 deltagere. Tilmelding tlf Tilmelding vil ske efter "først til mølle" princippet. 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Skole: Emne uge. 14. Filskov Skole: Skolernes motionsdag Filskov Skole: Efterårsferie. 19. Filskov Pensionistforening: Foredrag på Centret kl Filskov Skole: Åbent hus.

15 August: Mødekalender for Indre Mission i Filskov 11. Opstart med grill kl hos Asta og Heine, Brunbjergvej 44. Medbring stole, drikkevarer og kød til eget forbrug. 25. * Bibeltime i Missionshuset. 29. Kredsmøde i Gesten v. Dorrit og Poul Jensen. En anderledes aften. September: 15. * Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Esbjerg. 22. * Ydremission m. Solveig Pahus, Mission Afrika. Nigeria. I Missionshuset. 29. * Høstfest m. missionær Heri Elttør, Aulum. Indsamling til IM. Oktober: 8. IM's 150 års jubilæum i Fredericia Messecenter. Kl Tilmelding nødvendig. 13. Bibeltime hos Birthe og Bent Larsen, Gyvelvænget Indre Missions 150 års jubilæum fejres med fødselsdagsfest i Filskov kl * hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen Åbent Hus d. 27. oktober kl Vi vil gerne invitere alle fra Filskov og omegn til en rigtig hyggelig fødselsdagsfest i missionshuset på Omme Landevej 8, i anledning af at Indre Mission i Danmark fylder 150 år. Aftenen kommer blandt andet til at bestå af sjov leg for både børn og voksne, festlig fødselsdagskaffe og kage, sang og en kort fortælling udfra Bibelen samt snak og hygge. Vi håber, at rigtig mange vil komme at fejre denne aften med os, og vi glæder os til at være sammen med jer. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en mail eller ring til Mette Kristensen på eller , hvis du ved, du kommer.

16 Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

17 17 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Budget Nu nærmere tiden sig, hvor vi for alvor starter det politiske arbejde med budget 2012, vi har et hængeparti fra budget 2011, hvor vi mangler at finde 10 millioner. De 10 millioner kr. lovede vi i forligskredsen hinanden, at vi ville finde i forbindelse med budget 2012, så det gør vi. Derudover har vi et andet problem, eller problem er måske så meget sagt. Andre kommuner ville være glade hvis det var dem som stod med vores problem, men vi står med et dilemma. Billund kommune har aldrig haft så store indtægter som der kommer i år 2012 og i årerne fremover, det er vores selskabsskatter som stiger. Selskabsskatterne får kommunen med 3 års forsinkelse dvs. at de penge som kommunen får i år 2012 er fra virksomhedernes regnskaber i år Derfor ved vi lidt om på forhånd hvad vej pilen peger, og den peger op, det vil den gøre en rum tid i vores tilfælde. Nu kommer det svære, hvordan forklare vi politikere, borgerne i kommunen at de ekstra indtægter ikke må bruges til at øge kommunens driftsudgifter, men "kun" til opsparing og anlæg. Vi må da nok også alle indrømme, uanset om vi tilhører den ene eller anden side af byrådet, at tanken har strejfet os, kan vi ikke udskyde f.eks. skulpturstien i Billund eller hallen i Hejnsvig/ Sdr-Omme måske campus i Grindsted eller noget helt andet bare på et år eller to, og så bruge lidt flere penge til folkeskolen ældreområdet - fritidsområdet osv. Men den går ikke, vi bliver straffet hårdt på vores bloktilskud fra staten hvis vi overskrider vores driftsramme. Hvordan forklare vi så der er drift? Hvis man nu prøver at sammenligne kommunens økonomi med sin egen husstands økonomi, så kan man sige at selv om husstandens indtægter skulle stige lidt, må man ikke bruge flere penge til "drift" end man gjorde året før, dvs. til husleje, strøm, mad, rep. af bil, benzin, forsikring, varme, gaver, ferie, tøj, mv., men man må gerne spare op eller købe nyt, f.eks. ny bil, computer, bygge nyt eller renovere det gamle. fortsætter næste side

18 18 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Filskov Idrætsforening: Hvad kan vi så som kommune gøre. Vi kan gøre flere ting, men det som ligger lige for, vil være at investere i anlæg som spare drift kr. f.eks. varme, strøm, løn, mv. Lige nu ser vi på at samle de to rådhuse på et sted, nemlig der, hvor det nuværende rådhus i Grindsted ligger, og den væsentligste grund til der er, at vi vil kunne spare en del drift kr. ved den manøvre. De penge vi jo så kunne bruges på andre områder f.eks. børn, ældre eller noget helt tredje. I forbindelse med sammenlægningen at de to rådhuse vil, alle arbejdsrutiner jo alligevel blive taget op og gået efter, så på det tidspunkt ville det efter min mening være naturligt, i samarbejde med ledelse og personale, at få nogen udefra, til at se på yderligere besparelser på det administrative område. Ikke fordi Billund kommune i dag er dyr i drift, vi er faktisk en af de billigste, men hvis vi ikke hele tiden prøver at gøre det bedre, vil vi en dag være en af de dyreste. Med Venlig hilsen Robert Terkelsen Mobil Stadig en kæmpe succes med salg af idrætsaktier Vi har i løbet af april og maj været rundt for at gensælge idrætsaktier. Vi har igen i år næsten fået solgt alle aktierne. Vi vil gerne fra Idrætsforeningen takke alle der har støttet os, det er virkeligt positivt at være rundt at sælge, når så mange stadig bakker op om initiativet. Og nu her er de udtrukne vindernumrene: 4 x 1. præmie på kr. 200,- nr. 72, 183, 312 og x 2. præmie på kr. 150,- nr. 28, 107, 117, 167, 212, 376 og x 3. præmie på kr. 100,- nr. 64, 69, 139, 200, 207, 215, 279 og 338 Gevinsterne kan afhentes hos Henrik, Gyvelvænget 19. Dem der ikke er afhentet, tager vi med rundt næste år. Næste trækning offentliggøres i INFO februar fortsætter næste side

19 19 Filskov Idrætsforening, forsat: Gymnastik I løbet af den næste månedstid skal vi atter igang med gymnastik. I år starter alle hold træningen i uge 36, den 7. september - og vi glæder os. Har du lyst til at prøve kræfter med gymnastik, så kan du i det efterfølgende se hvilket hold vi i den kommende vinter kan byde på samt træningstider: Forældre/barn, lørdag kl Holdet tilgodeser børn i alderen ca. 1-3 år ledsaget af en voksen, men søskende er velkommen til at deltage i aktiviteterne. På holdet forventer jeg at alle har lyst at deltage aktivt. Redskabsaktiviteter prioriteres højt, men der skal også leges med små redskaber, synges, hoppes og danses. Jeg glæder mig til at se mange nye som gamle til endnu en gang lørdagsgymnastik. Marianne Puslinge, onsdag kl Er du en frisk 3-5 årig, som er klar til leg, bevægelse, tummel, musik, dans og sjov, så er det på puslinge holdet det sker :-) Vi glæder os til at se jer. Julie, Milia, Louise, Kristian, Marcus, Vivian & Jannie klasse, onsdag kl Går du i 0-2 klasse og har lyst til fuld fart, sjov, ballade, lege, hoppe og springe endda på den fede måde, så er det lige noget for dig at være med til gymnastik. Vi sammensætter det hele til et par flotte opvisninger til foråret J Vi ses. Julie, Lene, Nanna & Marie kasse, onsdag kl Hejsa. Går du i klasse og har lyst til at lave gymnastik, så kom og vær med når vi har det sjovt i hallen. Vi skal hoppe og danse, lave rytme og spring og ha det sjovt sammen. Vi glæder os til at se jer. Malene, Anker, Cecilie & Monique fortsætter næste side VIN CHOKOLADE SPECIALITETER FIRMAGAVER BUTIKKEN ER ÅBEN HVER FREDAG Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve! KIKANA, Chr. Lundsgaardsvej 39B, 7200 Grindsted Tlf

20 20 Filskov Idrætsforening, forsat: klasse, onsdag kl Er du en frisk dreng eller pige så kom til gymnastik med spring og hop i hallen. Vi skal varme op, lave håndstand og hygge. Der vil være spring og rytmiske serier som skal ende ud i en flot opvisning til foråret. Vi forventer at du deltager aktivt i træningen og bidrager positivt til sammenholdet på holdet. Vel mødt, Bettina, Mick og Kim Rope-skipping for unge og voksne m/k, onsdag kl Sjippeholdet er for piger, drenge, mænd og damer fra 14 år og opefter. Holdet er baseret på at få sved på panden gennem aktiviteter med sjippetove og er som udgangspunkt opvisningsfrit. Der vil blive arbejdet med grundlæggende hop og tricks i enkelt-tove og dobbeltdutch, konditionstræning i tove, samt alt det sjov i lange tov, som evnerne rækker til. Der vil også blive plads til styrketræning for primært mave/ryg hver gang. Der kræves ingen kendskab til sjipning, blot lyst og godt humør. Husk et par gode indendørs sko. Marianne Seniorer, onsdag kl (mødelokalet) Et hold med musik og bevægelse der passer til gymnasterne, så kom og få kroppen i gang. Træningen tilpasses løbende så alle kan være med. Vi beslutter i fællesskab sidst på sæsonen om vi detager i opvisningen den 11. marts 2012 i Filskov. Velmødt, Anny Vigtige datoer: Gymnastikskole, Outrup (4. 6. kl.) oktober 2011 se for tilmelding Børnedag i Vorbasse (0. 6. klasse) lørdag den 29. oktober 2011 tilmelding via instruktører Gymnastikopvisning i Vorbasse: lørdag den 10. marts 2012 Gymnastikopvisninge i Filskov: søndag den 21. marts 2012 Vi glæder os til at byde ny som gamle velkommen til en ny sæson sprængfyldt af energi vi starter op i UGE 36 J fortsætter næste side

21 21 Filskov Idrætsforening, forsat: Afslutning på sæson 2010/2011 Fredag den 6. maj 2011 var der fælles tur for alle vinterens instruktører og hjæpere til DGI Huset i Vejle. Efter en lang turne i mange lande var det blevet tid til, at DGI s 8. Verdenshold lavede deres opvisning i Vejle. Det var en speciel aften for holdet, da det også var i Vejle hele rejsen begyndte ca. et år tidligere, hvor gymnasterne blev udtaget. Holdet leverede en super flot opvisning som du kan se flere billeder fra på Svømning Vi starter med familiesvømning den 16. august i Grindsted Svømmehal kl Mød op fra starten og vær med til en god motion for hele familien. Svømmeudvalget Håndbold Indløb med FCM håndbolddamer Den 22. maj var hele håndboldafdelingen inviteret til Ikast for at se 2. finale kamp mellem FCM Håndbold og Randers HK. Alle U10 håndboldspillerne skulle løbe indløb i vores eget spilletøj sammen med FCM Håndbolddamerne. fortsætter næste side Tlf Søvangvej Grindsted

22 22 Filskov Idrætsforening, forsat: Det var en stor oplevelse særligt for børnene, men også for de forældre, som var med. Børnene kunne næsten ikke vente til spillerne kom ud af omklædningsrummene. Endvidere var der gjort lidt ekstra ud af indløbet, da det var en af de i alt 3 finale kampe mellem FCM Håndbold og Randers HK. Hallen var sort - alt lyset var slukket, der var kun projekter rettet direkte på spillerne, så i røg og damp og høj musik fik vores U10 børn en oplevelse for livet. Og vi så en god håndboldkamp, som FCM Håndbold vandt! Men heldigvis slutter det ikke her for vores børn, håndboldafdelingen i Filskov er nemlig blevet venskabsklub med FCM Håndbold damer, hvilket betyder, at vi hvert år får lov til at løbe indløb til en ligakamp. Det er ikke sikkert, at vi skal sætte næsen op efter en finale kamp igen til næste år, men man ved jo aldrig Mange tak for en dejlig dag, til både børn og voksne. Vi glæder os til mange oplevelser sammen i fremtiden. fortsætter næste side Filskov Jord og belægningsopgaver Niels Ove Svarre.

23 23 Filskov Idrætsforening, forsat: Sæsonen 2011/12 Den kommende sæson 2011/12 byder for flere hold på nye udfordringer. Vi har valgt at indlede en dialog med Elkjær HK vedr. holdfællesskab i børnerækkerne. Sidste sæson havde vi et holdfællesskab omkring U14- drenge, hvilket var en succes for spillere, trænere og forældre. Kontakt Sikke Adelsbøll fra håndboldudvalget på tlf , hvis du vil vide mere. Det er endnu ikke afklaret, på hvilke hold, der bliver holdfællesskab men vi vil prøve at samle så mange hold som muligt og på de alderstrin, hvor begge klubber selv kan samle hold, laver vi hvert vores hold frem for et fællesskab. Derfor er det også meget vigtigt, at de børn der vil spille håndbold i næste sæson 2011/12 møder op til indskrivningsdag tirsdag den 23. august jf. træningstider på næste side. NB! U14/U16-drenge er dog torsdag den 25. august kl Alt efter hvilke hold der samles og om der bliver indgået holdfællesskab, vil trænere og træningstider kunne ændres efter de første par træningsaftner. Der vil på alle hold være en træner/hjælpetræner fra Filskov, nogle hold vil få to trænere fra Filskov andre vil få en fra Elkjær. Det afhænger alt sammen af, hvilke hold der samles og om der indgås holdfællesskab. fortsætter næste side Miljøvenlig rengøring med mikrofibre Salg og demo Din BIOSOL-konsulent: NEM-RENT v/ina Meldgaard Birkemosevej 16 Filskov 7200 Grindsted Mobil

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27 22. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2012 Gå ikke glip af... Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 4 NU skal der nye kræfter til...læs mere på side 6 Friskolen orienterer...

Læs mere

KANDIS D. 24. AUGUST

KANDIS D. 24. AUGUST 23. årgang www.filskovogomegn.dk august 2013 KANDIS D. 24. AUGUST Øvrige nyheder... Nyt fra FIF... Læs mere på side 3 Fodboldturen til holland... Læs mere på side 7 Sidste indsamling... Læs mere på side

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER 2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 1 April 2012

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 1 April 2012 Arnum Posten 6. årgang Nr. 11. årgang 1 April 2008 Nr. 1 April 2012 www.arnum-net.dk www.arnum-net.dk Et godt sted at bo... Lokalbladet for Arnum og omegn Udgiver: Bladudvalget Arnum I.F. Ansvarshavende:

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2013 32. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2013 32. årgang 1964 August 2013 32. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Rid sommer i by. En gammel tradition er forsøgt genoptaget i Ø. Assels og omegn. Vejrguderne var desværre ikke rigtig med arrangementet i år. Se omtale side 20-21. S V SYDVESTMORS

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

. Guidet gåtur på Vikingestien o ACT.træning. Løb for alle. 0rienteringsløb. Kajak På søen. Se konfrnrlandlishrr i ffi numnwaf Homryshn

. Guidet gåtur på Vikingestien o ACT.træning. Løb for alle. 0rienteringsløb. Kajak På søen. Se konfrnrlandlishrr i ffi numnwaf Homryshn r-' 42. årgang nr.327 april2013 HORNE IDRÆTSPARK indbyder til uformel reception i Horne Hallen Lørdag den 20. april fra kl. 11 til 14 Kom og vær med til at markere indvielsen af vores nye tilbygning og

Læs mere