MODEL ES 300 OG ESW 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL ES 300 OG ESW 300"

Transkript

1 BRUGSANVISNING Læs brugsvejeldningen De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger maskinen. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. MODEL ES 300 OG ESW 300 INDEKS.: Side 2 : Opstilling. Side 3 : Betjening af maskinen. Side 4 : Rengøring. Side 5 : Slibning af kniven. Side 6-7 : Beskirivelse af slibeapparatet. Side 8 : Smøresteder. Side 9 : Fejlårsager. Side 10 : Garanti. Side 11 : Reservedele. Denne maskine har serienr.: Side 1

2 Læs brugsvejeldningen De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger maskinen. Kun skolet personale må arbejde med maskinen. Efter-oplæring må gentages efter behov. Kun efter anvisningerne her, og den skete oplæring må ibrugtagning, betjening og rengøring foretages. Når De bruger maskinen, skal De arbejde koncentreret, og ikke lade Dem aflede. VIGTIGT Hvis maskinen er enfaset, tilsluttes den til almindelig stikkontakt 230 V. med jord. Er maskinen til kraft, trefaset.: Skal den tilsluttes 3 x 400 V. + jord. Kontroller at der er spænding på alle tre faser i stikkontakten. (Kontrolleres med en polsøger). Det er vigtigt at sikre sig, at kniven kører i den rigtige retning. Kniven skal bevæge sig ned mod slæden, altså mod urets retning. (Set fra højre side og gælder kun for trefaset udførelse). Skulle kniven køre den forkerte vej rundt, må faserne i stikket ompoles. Dette skal foretages af en fagmand. OPSTILLING Maskinen bør anbringes på et bord med en passende højde, så betjeningen kan foregå bekvemt og ubesværet. Det er vigtigt at bordet er solidt, og er godt fastgjort. Inden maskinen tages i brug første gang, skal den grundigt rengøres. Tilladt anvendelsesområde.: Under hensyn til størrelse må der skæres følgende med maskinen.: - Pølser af enhver art. - Skinke / Spæk - Steg - Kød - Skæreost - Grøntsager (Hvis de er egnede) Følgende varer må ikke skæres, idet der i så fald vil være akut risiko for uheld.: - Non Food varer - Fødevarer med ben / knogler - Frosne fødevarer Der må ikke eksperimenteres med opskæring af andre varer eller anvendelsesområder. SIKKERHED Vær ubetinget opmærksom på følgende sikkerhedshenvisninger: Sørg for at uvedkommende og ikke skolede personer, samt frem for alt børn, ikke kan starte maskinen. sikkerheds indretningerne på maskinen må ikke forsøges omgået, eller ændret. Denne maskine er fuldstændigt i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. Alligevel er der risiko for skader ved fejlagtig eller uopmærksom betjening eller pleje. Især er der fare for svære finger eller håndlæsioner. Betjeningspersonalet må omhyggeligt instrueres i brugen og plejen af maskinen efter retningslinierne i denne brugsanvisning. LYDNIVEAU Maskinens lydniveau ligger under 70 db (A) Side 2

3 Opskæring: - Indstil skalaen på den ønskede skivetykkelse. - Start maskinen. - Hold fast på varen med højre hånds fire fingre. Hold fingrene således at de er paralle med kniven. Tommelfingeren skal (uden undtagelse) befinde sig så den vender bagud og holder fast bag slædens væg (Foto 1). - De må aldrig stikke fingrene ind under restholderen i retning mod kniven. - Tryk varen som skal skæres let mod anlægspladen, og før slæden frem mod kniven samtidigt. Når der skæres lange stykker skubbes restholderen yderst til højre, løftes op og ligger ovenpå stykket. Restholderens funktion her er kun at virke som en afskærmning af kniven. Foto 1 Foto 1 Foto 2 Opskæring af rester: Så snart varen der skæres kan være mellem anlægspladen og restholderen, er fremgangsmåden således: - Slæden trækkes helt hen til Dem selv. - Tag reststykket op fra slæden. (Ved pølser der er bundet i enden, eller andre stykker der er meget tynde på det sidste stykke, skæres det yderste stykke af med en almindelig kniv.) - Læg nu reststykket tilbage på slæden, således at den oprindelige snitflade vender ind mod restholderen. På denne måde kommer den bredeste del af reststykket til at vende ind imod restholderen, der herved får den bedste mulighed for at holde godt fast i stykket - Restholderen skal nu være helt nede på slæden, bag stykket der skæres. (Foto 2) Restholderen skubbes ind mod stykket, og slæden føres frem mod kniven samtidigt. (Foto 2) Vær opmærksom på, at når restholderen føres frem mod kniven, vil den ikke kunne vippes op fra 0-6 cm. fra kniven, dette skal hindre uheld under opskæring af mindre stykker Side 3

4 RENGØRING Til at rengøre maskinen anvendes varmt vand tilsat et normalt moderne rengøringsmiddel. Til dette arbejde bruges en blød klud, samt en egnet børste med bløde hår. Rengørings- eller desinfektionsmidler der indeholder klor eller soda, må under ingen omstændigheder anvendes. Anvendelse af klorholdige midler vil medføre korrosionsangreb på maskinen. Husk, maskinen må aldrig overbruses med vand, og der må ikke anvendes skum eller højtryksrenser til rengøringen. Maskinen må ikke rengøres med slibende eller polerende midler. Svampe med slibende overflader, som f. eks Scott Britt må ikke anvendes. I så fald vil maskinens overflader blive beskadigede. Af sikkerhedsgrunde skal skalaen for skivetykkelse altid stilles på 0 efter endt brug, samt under rengøring. Slæden kan vippes til siden for rengøring, dette gøres ved at løsne den sorte fingerskrue på slædearmen, og føre slæden så langt tilbage mod Dem selv som muligt, og vippe opad mod højre. Vær opmærksom på, at slæden kun kan vippes til siden når skalaen for skivetykkelse er drejet helt i bund (under 0). Ligeledes kan skalaen for skive tykkelse ikke bevæges når slæden er vippet til siden. Dette skal tjene som en ekstra sikkerhed. ADVARSEL Forsøg ikke at vippe slæden til siden for rengøring medmindre skivetykkelsen er lukket helt i, under 0. I modsat fald vil slædens lås blive ødelagt. Dækpladen som sidder inde i klingens midte kan aftages således.: Fingerskruen på motorhuset i venstre side løsnes helt, og trykkes derefter mod højre, hvorved pladen skubbes fri. Hold på pladen med den ene hånd, så den ikke flader ned og ridser maskinen. Isætning foregår i modsat rækkefølge. Kom aldrig rindende vand direkte på kniven, det vil i givet fald kunne trænge ind og ødelægge lejerne i klinge-flangen. Bemærk også, at kniven er hårdforchromet, men ikke rustfri, den skal derfor altid aftørres for vanddråber efter rengøring, dette gælder specielt inde under den aftagelige dækplade. Moderne knive er glashårdt hærdede for at kunne forblive skarpe længst muligt, skæres der i ben, brusk, eller hårde stykker som f. eks. flæskesværd, kan der springe små stykker af knivens æg. Dette er ingen fejl ved kniven, men en følge af den hårde hærdning, og har ingen betydning for skæreevnen. Ofte kan de små grater fjerned ved en let slibning Side 4

5 SLIBNING AF KNIVEN 1. Inden slibning kan begynde, skal maskinens klinge være omhyggeligt rengjort. Der må ikke komme fedt på stenene i slibeapparatet. 2. Skalaen indstilles på største skivetykkelse. (Skalaen skal være helt åbnet). 3. Slæden føres helt tilbage mod Dem selv. 4. Slibeapparatet anbringes således på slæden at konussen nederst på slibeapparatet kommer ind i slidsen nederst på anlægspladen. (Se rød pil, på foto næste side) Stiften øverst på slibeapparatet trækkes opad, og apparatet bevæges ind over kanten på anlægspladen, indtil stiften indraster i hullet øverst på pladen. (Se rød pil, på foto næste side) 5. Maskinen startes. 6. Det gule håndhjul på slibeapparatet drejes nu i retning af 1 tallet, hvorved den skrå slibesten presser ind mod kniven. Slib i cirka sek. 7. Under slibningen dannes en grat på klingens modsatte æg, denne grat fjernes ved et kort øjeblik, at dreje det gule håndhjul i retning af tallet 2. Nu trykker begge slibesten mod kniven. Det varer cirka 2 sekunder at afgrate kniven. 8. Efter endt slibning renses pålægsmaskinen for slibestøv. Det er vigtigt at slibe regelmæssigt, så kniven altid er helt skarp. Det er et godt tegn til at kniven skal slibes, når pålægsstykkerne forneden begynder at danne et såkaldt "skæg", dvs. ikke skærer stykkerne glat af hele vejen rundt. Pålægsvarer skæres altid med bedst resultat, når de er helt kolde. Når stenene i slibeapparatet er rene og i orden, giver denne slibning det optimale resultat, vi vil derfor fraråde at sende kniven til slibning ude, da resultatet ofte er en forkert slebet kniv. Når kniven er slebet så langt ned, at afstanden mellem kniven og beskyttelsesringen, er kommet op på 6 mm. skal kniven udskiftes Side 5

6 SLIBNING AF KNIVEN Montering af slibeapparatet Konus på slibeapparatet skal skal ind i slidsen på anlægspladen. Den sorte stift trækkes opad, og slibeapparatet bevæges ind over kanten af anlægspladen, indtil stiften indraster i hullet øverst på pladen Side 6

7 Justering af sten i slibeapparatet Bliver det nødvendigt at efterjustere stenene i slibeapparatet (Fordi kniven er blevet mindre i diameter på grund af slibning, eller fordi De har fået et nyt slibeapparat som skal indstilles netop til Deres maskine), så gøres dette på følgende måde.: De to sten i slibeapparatet sidder hver på en aksel i slibeapparatet. De kan justere denne aksel udad eller indad ved at løsne den lille unbrako skrue som sidder i slibeapparatet ovenpå hver sin aksel. Hertil skal bruges en unbrako nøgle nr Sæt slibeapparatet på maskinen. (Maskinen må ikke startes under indjusteringen) 2. Kør slæden forsigtigt frem mod klingen, og indstil nu den skrå slibesten således som vist på skitsen her på siden. Når De presser slæden let frem mod kniven, skal knivens yderste kant nå ind på den optrukne midterste linie som ses på skitsen herunder. Når punktet er fundet spændes akslen fast. (Spænd ikke for hårdt). 3. Den lige sten, afgratningsstenen skal være på højre side af kniven, set forfra. Denne sten skal justeres så den sidder ca. 3-4 mm. væk fra kniven. Når dette punkt er fundet spændes akslen fast. (Spænd ikke for hårdt). Slibesten Placering af knivens skær Slibeområde 2-3 mm. Slibevulst Indre sten Forkert Rigtigt Forkert Side 7

8 SMØRESTEDER Glidestangen til maskinens slæde er fra fabrikken smurt med et langtidsvirkende olieprodukt. Skulle slæden alligevel på et eller andet tidspunkt gå trægt, smøres den med en tyndflydende syrefri olie. Restholderens glidestang smøres jævnligt med en tynd syrefri olie. ADVARSEL: Brug aldrig spiseolier som smøremiddel Side 8

9 PROBLEM Maskinen skærer ikke tilfredsstillende. Som ovenfor Dårligt resusltat af slibning. Slæden går stramt. Restholderen går stramt. Slæden kan ikke klappes op for rengøring. Motoren vil ikke starte. ÅRSAG Kniven er ikke ordentlig skarp. Kniven kører i urets retning. Slibestenene er tilfedtede. Slædens glidestang er tør, uren eller tilklistret p.g. af smøring med spiseolie. Restholderens glidestang er tør uren eller tilklistret p.g. af smø ring med spiseolie. Anlægspladen er ikke helt lukket, fingerskruen på siden af slæden er måske ikke løsnet. En sikring i huset kan være sprunget, eller stikdåsen mangler strøm af anden årsag. LØSNING Kniven skal slibes. Prøv også at føre slæden langsommere frem. Motoren skal polvendes. Slibestenene skal udskiftes. Glidestangen afrenses grundigt med sprit og smøres med tynd syrefri olie. Glidestangen afrenses grundigt med sprit og smøres med tynd syrefri olie. Skivetykkelsen skal stilles under 0, helt i bund. Påse at fingerskruen på siden af slæden er løsnet. Efterprøv sikringerne, og prøv eventuelt at tilslutte maskinen til en anden stikkontakt Side 9

10 GARANTI Garantiperiode.: 12 Måneder regnet fra købsdato. Garantien omfatter.: Fabrikations- og materialefejl, der konstateres under maskinens normale brug her i landet. Modtages en vare med synlige fejl eller mangler, skal der ske reklamation senest inden 8 dage fra modtagelsen. Garantien dækker udgiften til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for montøren. Såfremt det skønnes nødvendigt, for reparationens forsvarlige udførelse, skal maskinen indsendes franko til vort serviceværksted. For skibe og olieboreplatforme, mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, samt Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. I disse tilfælde skal maskinen enten indsendes franko til vort serviceværksted, eller der skal betales for montørens rejseudgifter og arbejdsløn. Garantien omfatter ikke.: Almindelig slitage. Fejl eller skader, direkte opstået ved misbrug, fejlbetjening, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation eller andre elektriske forstyrrelser. Såfremt der i garantiperioden foretages indgreb eller reparation af en anden end af garantigiveren anvist reparatør, bortfalder garantien. Ligeledes bortfalder garantien såfremt maskinen overbruses med rindende vand, eller rengøres med højtryks eller skumrenser, eller såfremt der anvendes klor eller klorholdige rengørings eller desinfektionsmidler På maskiner med tefloniserede overflader, er teflonbehandlingen ikke omfattet af nogen holdbarhedsgaranti. Opstår der fejl på maskinen, skal arbejdet straks afbrydes, og leverandøren underrettes. Følgeskader som sker fordi arbejdet alligevel fortsættes, dækkes ikke af garantien. Inden De tilkalder service.: Må De kontrollere de fejlmuligheder De selv kan afhjælpe. Uberettiget tilkald af serviceassistance skal De selv betale. Læs derfor instruktionen grundigt igennem, og kontroller altid først at strømforsyningen til maskinen er i orden, og at der ikke er sprunget en sikring. E. Leth-Espensen, Næsset 2, 8660 Skanderborg. Telefon Telefax Side 10

11 RESERVEDELE.: Maskinen overholder EU,s maskindirektiv, den må ikke repareres med uoriginale reservedele, eller ændres i konstruktionen hverken i garantiperioden eller senere. Bruges uoriginale reservedele eller sker der konstruktionsændringer, fralægger fabrikkken sig ethvert ansvar for mulige skader. BESTILLING AF RESERVEDELE Får De brug for reservedele, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede SCHARFEN forhandler, som hurtigt kan hjælpe Dem. For at lette ekspeditionen og sikre at De får den rigtige reservedel tilsendt, beder vi om at De ved bestilling oplyser om maskinens type, samt serienummer Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Reservedelsliste 005 Anlægsplade 006 Anlægsbærer 80 x 30 x 190 mm 006 a Arm for anlægsplade 22 rd. x 185 mm 006 b Cylinderskrue unbrako 006 d Tandskive DIN 6797/ Form 1-A2 006 e Underlagsskive DIN 125 / A2 6,4 mm 006 f Sekskantmøtrik M c Afdækningsplade for anlægsplade Anlægsafdækning 007 Kniv 300 mm Ø. 007 a Undersænket skrue 008 kpl Kniv-beskyttelsesring kompl., bestående af 008, 008 a, Knivbeskytter 008 a Flange for kniv-centerplade 35 rd x 25 mm 008 c Skrue f. spændestang til klinge-dækplade 55 x 22 mm 008 kpl Spændestang komplet, bestående af 008 b, 008 c, 008 d 008 b Spændestang for dækplade 8 mm x 225 mm. 008 d Ring A Laske for knivplade Hus for slibeapparat Aksel for slibeapparat rd. x 72 mm kort Akselhylster, kort 12a x 2,0 x 50 mm Slibestensaksel rd. x 82 mm, lang Akselhylster, lang 12a x 2,0 x 65 mm Trykfjeder 16 lg. x 9,5 x 0, Sikringsring Aksel klem-kappe Underlagsskive Underlagsskive Sekskantskrue Kervstift 4 d x 8 mm Skive 15 / 6,3 d x 0,5 mm Slibesten Slibesten Stjernegreb M Keglestift form B Gewindstift m 10 x kpl Slibeapparat komplet 010 Håndtag for restholder 010 kpl Restholderhåndtag komplet, leveres kun komplet. Bestående af x Kurveskive for restholder 012 Håndtag / del 1 30 / 25 d x 119 mm 013 Håndtag / del 2 26,1 (30 rd) / x 20 mm 014 Håndtag / del 3 30 rd. x 9 mm 015 Sekskantskrue unbrako 016 DU-bøsning 12 / 14 D x 12 mm 017 Lejebolt 12 d x 50 mm 018 Flange 60 d x 15 mm 019 Rød fiberring, rund 020 Kervstift 021 Skive 24 rd. x 8 mm Side 17

18 Reservedelsliste 022 Undersænket skru unbrako 023 Restholderplade 100 x 10 x 180 mm 023 kpl Restholderplade komplet, bestående af Fingerskrue M 6 f. restholderplade 025 Fladhovedet skrue M 6 x Gevindstift 027 Beskyttelsesplade plexiglas 027 a Kervstift 4 D x 8 mm Gevindstift Sekskantmøtrik Undersænket unbrakoskrue Føringsstang f. restholder 12 rd. x 237 mm 028 Føringsstang for slæde 22 rd x 529 mm Leje for slæde-føringsstang Cylinderskrue unbrako Fjederring 8 mm Ring 32 D x 15 mm Gevindstift unbrako Trykfjeder, konisk Trykfjeder Gummi-ring 34 / 22 d. x 4 mm Passkive 22 / 30 x 0,5 029 Løbeskinne 32 x 10 x 495 mm 030 Mellemstykke for løbeskinne 031 Cylinderskrue unbrako 032 Grundplade 532 x 420 x 10 mm 033 Fod 19 x 25 mm 034 Gevindstift 035 Gummi-sugefod 036 Kæde-spændfjeder, højre 037 Sekskantskrue Sekskantmøtrik 039 Kervstift 13 D x 30 mm 040 Kervstift 13 D x 16 mm 041 Lås for spiralskive 042 Cylinderskrue 043 Sekskantmøtrik M Gear-lejring 045 Støttestang lodret f. gearhus 19 x 142 mm 046 Gevindstift unbrako 047 Sekskantskrue 8.8 forzinket 048 Underlagsskive 8,4 mm 049 Fjederring 8 mm 050 Underlagsskive 10,5 mm 051 Cylinderskrue unbrako 052 Klinge-lejehus 80 rd. x 157 mm Side 18

19 Reservedelsliste 052 kpl Klingeflange komplet 053 Knivaksel 25 D x 7,0 x Møtrik f. knivaksel 27 rd x 14 mm 054 Bølgetætningsring UE 20 x 42 x Leje f. kniv-ring 055 Kuglelejer 6004 ZZ 0551 Cylinderskrue unbrako 056 Jernrør (Kugleleje afstandsstykker) 0561 Støtte f. klinge-beskyttelsesring 057 Sikringsring A Gevindstift unbrako 058 Sikringsring I Undersænket unbrakoskrue 059 Tandhjul f. klingeflange 0591 Fedtskraber 060 Gummipuffer 6 rd. x 19 mm 0601 DU bøsning 8 / 10 D x 10 mm 061 Sikringsring A Fedtskraber 061 El-ledning 5 x 0,75q 062 Bolt f. fedsskraber 8 rd. x 70 mm 063 Underlagsskive A 2 8,4 mm 064 Fjederskive 8 mm 065 Sekskantskrue M Gevindstift M 4 x Motor trefaset 400 V. 068 kpl Motor komplet, bestående af Distancestykke / Motor 25 rd. x 14 mm 070 Snekke 071 Trykfjeder 072 Skrue f. motor 22 x 14 mm 073 Ventilationsafdækning-grå 074 Cylinderskrue M 4 x Tandskive form A 076 Indstillingsramme 077 DU bøsning 22 / 25 D x 20 mm 078 Gevindstift unbrako 079 Gevindstift unbrako 080 Leje f. skala 18 / 13 rd. x 30 mm 081 Bolt f. kurveskive 13 rd. x 85 mm 082 Spiralskive 082 kpl Spiralskive komplet, bestående af Gevindstift unbrako 083 a Trykfjeder 084 Indstillingsstykke 085 Gevindstift unbrako Side 19

20 Reservedelsliste 086 Cylinderskrue unbrako 087 Gevindstift unbrako 088 Gevindstift 6 x Sekskantmøtrik 090 Stift f. spiralskive 9 rd. x 95 mm 091 Føringslaske 15 x 6 x 109 mm 092 Trykfjeder 093 Cylinderskrue, unbrako 094 Fjederring 6 mm 095 Lås for spiralskive 096 Rundbolt 6 rd. x 20 mm 097 Cylinderskrue, unbrako 098 Cylinderskrue M 4 x Kervstift 5 d. x 10 mm 100 Trykskive 17 rd. x 3,0 mm 101 Gevindstift, unbrako 102 Cylinderskrue klinge beskyttelsesring 108 a Forlængelse af kniv-beskyttelsesring 108 b Undersænket skrue, unbrako 108 c Kervstift 4 D x 24 mm 108 d Lås 9 rd. x 11 mm 108 kpl Kniv-beskyttelsesring leveres kun komplet, bestående af følgende dele 108 til 108 d 150 Afdækningsplade maskine 151 Befæstningsplade for relæ 152 Relæ 153 Doppeltkontakt 153 Befæstning 155 Befæstning 156 Befæstning 157 Kabelholder 158 Jord-støttepunkt 163 Skrumpeslange 60 mm 164 Isolerhylster Side 20

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2560 S De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2500 BRUGSANVISNING

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2500 BRUGSANVISNING GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2500 Inden den første ibrugtagning må ledelse og personale gøre sig fortrolig med brugsanvisningen. Kun efter anvisningerne her, og den skete oplæring må ibrugtagning, betjening

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE GLD 250 - GLD 300 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

OMAS PÅLÆGSMASKINE VSD 250 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

OMAS PÅLÆGSMASKINE VSD 250 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE VSD 250 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling Side

Læs mere

BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVIS PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3 Læs brugsvejeldningen De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger

Læs mere

BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3 E. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. Læs brugsvejeldningen

BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3 E. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. Læs brugsvejeldningen Læs brugsvejeldningen De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger maskinen. Kun skolet personale må arbejde

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 3010 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares til fremtidig brug.

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 3010 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares til fremtidig brug. GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 3010 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling. Side

Læs mere

Model G 330, G 330 F Model G 350, G 350 F

Model G 330, G 330 F Model G 350, G 350 F Med forbehold for tekniske ændringer, samt i ændringer af tilbehør. 0204 Brugsvejledning for pålægsmaskine Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug Model G 330, G 330 F Model G 350,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst og forstået brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst og forstået brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 1920 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst og forstået brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

11_015 SLITBAR. Knive

11_015 SLITBAR. Knive 11_015 SLITBAR Knive Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et design, der giver ethvert køkken en helt

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

V160SG. Brugsanvisning

V160SG. Brugsanvisning V160SG Brugsanvisning Lær dit vinskab at kende: Lås Lys Kontrol panel Typeskilt Hylde Håndtag Glas dør Fodspark Justerbar fødder 2 Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf. +45 98 23 60 88 Fax +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL MODEL 300IB

BRUGSANVISNING TIL MODEL 300IB 24 FORORD 1. Denne manual er blevet forberedt af MANCONI for at give køberen alle mulige informationer om maskinen og de sikkerheds foranstaltninger, der er forbundet med brugen af den. Yderligere medfølger

Læs mere

T 120 PLANMIXER februar 2011

T 120 PLANMIXER februar 2011 T 120 PLANMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PLANMIXER, T 120 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE FORM NO. 3318-296 DK Rev A MODEL NR. 03741-60001 & Opefter MODEL NR. 03753-60001 & Opefter MODEL NR. 03751-60001 & Opefter MODEL NR. 03754-60001 & Opefter MODEL NR. 03752-60001 & Opefter MODEL NR. 03756-60001

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Montering af ryg: Fortsættes på side 2

Montering af ryg: Fortsættes på side 2 Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Standard. (1/3) Montering af hjul: For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene monteres på igen. Sørg for

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BRUGERMANUAL Sliber for hovedskære til Easy Skin

BRUGERMANUAL Sliber for hovedskære til Easy Skin BRUGERMANUAL Sliber for hovedskære til Easy Skin 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse.... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti.... 3 3. Advarsel.... 3 3.1 Piktogram forklaring.... 4 4. Justeringsvejledning....

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere