Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe Nr januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe Nr januar 2011"

Transkript

1 Skovtrolden Nr januar 2011 Sådan ser forsiden ud på vores nye hjemmeside: Mange nye muligheder, f.eks Forum: Udtryk din mening om ok73 med forslag og ønsker. Nyheder eller historiske oplysninger fra Skovtrolden. Få dit eget brugernavn og password hos vore web-masters Bjarke eller Michael, så kan du skrive med. Orienteringsklubben i Gladsaxe

2 Bestyrelsen Tom Petersen, formand Syrenvænget Farum Inge Madsen, kasserer Vejlebrovej 16 F 2635 Ishøj Henny Rosenberg Vadbro Søborg Jens Erik Larsen Rønne Allé Lyngby Jørn Andreasen Snebærhaven Albertslund Knud Ruski Lykking Drejøgade København Ø Kontingent og løbsafgift Giro Eller ved bankoverførsel til Reg.nr konto Løbstilmelding O-service direkte eller Jørn Dres Andreasen Klubhuset Bagsværdvej 144 B Deadline til Skovtrolden nr. 318 den 1. april 2011 Kære Klubkammerat i OK73, Jubii OK73 har fået ny hjemmeside! Så er vor nye hjemmeside i luften! Check ind på: Forum-siden: Hvis du har noget på hjerte -- skriv det her. Hvis du efterlyser transport til løb, eller hvis du har en ledig plads i bilen -- skriv det her. På Forum siden er der allerede flere indslag, bl.a om overnatning til Påskeløb 2010 og Jættemilen check it out. Og kommentér endelig!! Få dit eget brugernavn og password hos vore web-masters. Kalenderen: Hvis du vil skrive en begivenhed ind i kalenderen, skal du have et Brugernavn og Kodeord fra vore web-masters. Stor tak og tillykke til vore web-masters Michael Møller: og Bjarke Sucksdorff: for deres ihærdige arbejde med den fine hjemmeside. Bestyrelsen håber, at vor nye hjemmeside vil blive benyttet flittigt af alle i OK73, samtidigt med at den er en flot reklame udadtil. På Bestyrelsens vegne, Ruski Redaktionen stiller sig også op i heppekoret og anbefaler, at du læser videre i dette nummer af Skovtrolden, der også indeholder indkaldelse til generalforsamling og barnedåb, formandsberetning, noget om hjælpere til natløbet i Kongelunden, den sydsvenske Tvåmila, juleløbet, Grønland PS Portoen og kunsten stiger. Hvis du vil øve en bamhjertig gerning, skulle du overveje ikke længere at få Skovtrolden sendt med posten, men i stedet finde den på hjemmesiden (den ny du ved, som du nok har set på forsiden af dette blad). Kassereren vil elske dig for det. Det er Inge med mail og talefon

3 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Lørdag den 29. januar 2011 kl i selskabslokalerne Vadbro 14, 2860 Søborg (Krak 127 E3). Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Behandling af og afstemning om indkomne forslag Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af: a) Formand b) Kasserer c) Bestyrelsesmedlemmer efter behov, dog mindst 3 d) 1 revisor og 1 revisorsuppleant e) Alle valg gælder for 1 år 7. Eventuelt Regnskab med tilhørende noter uddeles ved generalforsamlingen, men kan også rekvireres ved henvendelse til kassereren. Klubben er vært ved et beskedent traktement. Parkeringsforhold: Det er ikke tillad at parkere i gården Bestyrelsen. Skovtrolden 3xx - Juni S. 3

4 Bestyrelsesmøde 29. november 2010 Jættemilen 14/ blev godt afviklet. Mange positive kommentarer fra deltagerne. Der skal reklameres bedre for Motions-banen. Jættemilen Gribskov Midt med asfaltfabrikken som stævneplads. Organisationen er ved at være på plads. SM-nat 2011 den 2/3. Indbydelsen lægges på O-service så snart alle 3 SM-arrangører har meldt tilbage til Lena. Husk rengøring i klubhuset 4. februar. Tom deltog i klubledermøde i Østkredsen 15/11. Det store punkt var reglementet. Østkredsen var enige om, at der bør være 3 medaljer i alle DM-klasser. DOF holder repræsentantskabsmøde 5. marts 2011 i Vingsted. Tom og Dres deltager. Den nye hjemmeside forventes klar til nytår. Gymnastikken er startet godt, men der er plads til flere på Egegård skole. 19/12 er der juleløb. Mads Andreasen er banelægger. Der har været afholdt korttegningskursus. Foreløbig 2 seancer, men fortsættelse følger. Generalforsamling og Barnedåb 29. januar Ruski har lejet en sommerhus til Påsken Der er fortsat 2 ledige dobbeltværelser. Næste møde 17/ Inge TIL ALLE UNGDOMS LØBERE INFORMATION OM KREDSUNGDOMS- MATCHEN (KUM) Der er kommet informationer om udtagelsesløb til KUM 2011 Dem bringer vi hastigt videre til alle klubbens ungdomsløbere Der løbes fire løb i foråret, der gælder som udtagelse til den endelige dyst med andre håbefulde løbere fra resten af landet 26/3: Avnstrup syd for Hvalsø 17/4: Endnu ingen skov 1/5: Endnu ingen skov 7/5: Endnu ingen skov Desuden løbes der om Ungdomspokalen 2011 Her gælder de 4 KUM-udtagelsesløb i foråret Samt 21/8 + 27/8 + 4/9 + 2/10. 5 af disse løb tæller. Datoer for kurser og sommerlejre er endnu ikke fastlagt. Inge KUM

5 Barnedåb lørdag den 29. januar 2011 Denne gang holder vi generalforsamling og barnedåb samme dag. Se indkaldelsen til generalforsamlingen på side 3 Indbydelse til Barnedåb Vi møde i festlokalerne i Vadbro oven på SPAR- købmanden den 29. januar Kraks kort 127 D2 Barnedåben starter kl med en goddag drinks og derefter er der middag med hele udtrækket. Herlighederne er stablet på benene af Henny, Misser og Ruski. Prisen for barnedåben er i år 130,- kr. pr. voksen og 25 pr. barn. Vi håber at se alle fra klubben. Du skal selv medbringe dit bedste festhumør og egne drikkevarer. Mange festlige hilsener fra Festudvalget Svar udbedes senest den 17. januar 2011 til: Misser tlf Henny tlf Dagene længes, vinteren strenges, vinteren strenges. Og det er svart. skrev Thomas Laub i 1917, og det må vi sandelig sande. Det er ikke til at vide hvad der kommer, men Thorbjørn Egener har i visen om været fra Folk og Røvere i Kardemomme by ramt meget præcist, så enhver meteorolog må misunde ham. Kommer vinden ind fra nord På en sky med sne om bord Bl r det sikkert frost og sne Efter alt hvad jeg kan se. Hvis det ikke lige går som jeg netop står og spår bliver det sikkert sne og frost til næste år. Men når vinden står fra syd Som et blankt og gyldent spyd er det let at gå og spå for da plejer vi at få fuglesang og grønne træer sommersol og alt det der Hip hurra for sol og sang og alt det der. Skovtrolden 3xx - Juni S. 5

6 Årsberetning til OK73 generalforsamling lørdag den 29/ Intern aktivitet. Gymnastikken fortsætter på Egegård skolen hver onsdag fra oktober til marts. Det er Misser og Tom, der står for programmet. Vi er ikke så mange, kun 8-12, pr. gang. Hvis der fremover ikke bliver større tilslutning, er det nok et spørgsmål, om vi vil fortsætte. Træningsløbene fortsætter også hver onsdag men fra april til oktober. Opgaven går på skift med en ny banelægger og en ny skov hver gang. I årets løb er det blevet til 15 løb. Her der heldigvis en øget interesse for at deltage. Vi er nu oppe på et gennemsnit på 18 pr. gang. Begynder træningen i Aldershvile har også været et tilbud i Det er blevet til mere end 20 gange. Fremmødet er meget svingende, men vi vil fortsætte og evt. prøve at forstærke denne aktivitet. Vi tror, at det er en fordel, at tilbuddet henvender sig til hele familien modsat skole o-løbene. Klubmesterskabet blev afviklet i Nyrup Hegn den 19/6 og blev et godt mesterskab med nogle gode baner kreeret af Bent. Gode baner, højt humør ved middagen og aktionen, men herefter kørte næsten alle hjem. Vi havde jo lejet en stor hytte og Bent havde et o- løb klar til om søndagen, men inden vi fik set os om, var der næsten kun bestyrelsen tilbage. Vi har allerede bestilt en hytte til 2011, men herefter vil vi tage bestik af om KM skal fortsætte på denne facon. Er der ikke stemning og opbakning for et weekendarrangement, er det jo meget nemmere og billigere at afholde KM som et en dages arrangement. Vi har afholdt et medlemsmøde i klub- huset den 1/3. Emnet var at orientere og inspirere til at prøve at deltage i nogle af de store 5 dages o-løb, der hver sommer afholdes i mange forskellige lande fra Grønland i nord til Marokko i syd og fra Skotland i vest til Slovenien i øst. Desværre var det kun den gamle garde, der mødte op, så vi nåede ikke rigtigt ud over rampen. Det kan den nye hjemmeside måske råde bod på. Barnedåben blev afviklet i de traditionelle rammer. 30 var mødt op og vi fik en hyggelig aften med en masse spændende retter. En stor tak til Henny og Misser for deres indsats. Vi vil i år prøve at holde Generalforsamling og Barnedåbs fest i forlængelse af hinanden, og det bliver lørdag den 29/1. Man kan komme og deltage i 1. eller 2. afdeling eller forhåbentligt tage hele pakken. Korttegning. Ole, Dres, Ruski, Søren og Tom har deltaget i et korttegnings kursus. To torsdage fra kl til i klubhuses og i Radiomarken under ledelse af Mogens Hansen. Vi fik en hurtig indlæring i brug af OCAD programmet og i rekognoscering i marken. Det er vor plan at Søren skal rentegne Radiomarken, og at Dres skal rentegne Høje Gladsaxe (Utterslev Mose). Vi 3 øvrige skal så hjælpe med rekognosceringen. Planen er, at vi skal være færdige hen mod sommerferien. Omkring Høje Gladsaxe er der det specielle, at vi har fået tilsagn fra Gladsaxe Kommune om økonomisk og praktisk hjælp til at opstille et antal faste poster i området. Dette vil dog først blive aktuelt, når kortet er færdigt. Juleløbet blev afholdt trods 0,5 m. sne i Lille Hareskov den 19/12 og med efter- Skovtrolden 3xx - Juni S. 6

7 følgende frokost og præmieuddeling i klubhuset. En stor tak til Mads, Dres og Ulla for en særdeles spændende og original indføring i den danske geografi. Hvor får de det dog fra!? Skiløb. Igen i dec var 11 OK73er en uge på Sjusjøen ved Lillehammer. Selv om der var mere sne i Danmark end i Norge er jeg sikker på, at vi skal af sted igen til dec. Der er også mange OK73er på Sjusjøen i uge 7 og/eller uge 8. Da vort sædvanlige tilholdssted er under ombygning er vi desværre spredt for alle vinde. Hjemmesiden. Det er med stor glæde og forventning, at jeg kan konstatere, at vores nye hjemmeside ikke længere er en testudgave, men en realitet. Den ser spændende ud, og jeg håber at rigtig mange vil få inspiration af og bruge den og gøre den levende. Et stort tillykke og tak til Michael, Bjarke, Dres og mange flere. Ekstern aktivitet. Skole o-løb. Vi har i 2010 lavet eller hjulpet til ved 4 store stævner. Først var der DOF/ Arlas Ud i naturen løb med 400 børn i Utterslev Mose den 27/5. Så har vi lavet to løb i Aldershvile skov for Frederiksberg Privatskole. Begge gange med mere end 200 deltagere, og endelig var vi med i Dansk Skole Idræts stævne i Valby Parken. Til dette sidste stævne En stævneplads i Slovenien 2010 Skovtrolden 3xx - Juni S. 7 tjente vi kr. 4000,- til klubkassen for vores medvirken. Om alle disse stævner er der det fælles træk, at det er sjovt at opleve børnenes glæde ved at være med, men at det ikke giver flere medlemmer. I hvert fald ikke på kort sigt. Skov cup arrangerede vi den 1/9 i Aldershvile Skov med ca 150 deltagere. Et sjovt stævne, som igen i år blev styret af Inge. Deltager antallet er lidt vigende, men det er tilsyneladende ens for alle Skov cup løbene. Vi var også med ved Skov cup finalen som kiosk bestyrer. SM-nat 1.afdeling i Aldershvile Skov med Bjarke som BL og Birthe/Ole som SL. Det blev et vel gennemført stævne trods kulde og høj sne. Der er traditionelt ikke så mange til disse natløb, men jeg synes vi kan være tilfredse men vores indsats, og vi har da også påtaget os samme opgave i 2011, nu i Kongelunden. Gladsaxe kulturdag den 21/8 var vi også med til. Vi havde er informationstelt på pladsen og Jens Erik havde lavet en lille demo o-bane. Personligt synes jeg ikke det er det rigtige sted at prøve at sælge o-sporten. Jeg synes, at vi bør bruge vores kræfter på at markedsføre vores sport ved andre lejligheder. Div.matcher. Første match blev aflyst p.g.a. sne! 2. og 3. match tabte vi og må nu en tur ned i 4. div. Især i den sidste match havde vi mange rigtigt gode individuelle resultater, men det var ikke nok. Vi manglede bredden. Vi er så få, at alle må møde op, hvis vi skal klare os. Som jeg før har beskrevet, er der to point systemer. Et for og 3. div. og et for og 6. div. Hvis systemet for 4. div. havde gjaldt i den sidste match, havde vi vundet alle 3 matcher! Vi er nu der hvor det gældende pointsystem og klubbens størrelse passer sammen, og så kan det jo være at det fremover bliver lidt sjovere at stille op til div. matcherne.

8 DMer. Det er i år ikke blevet til nogle guld medaljer, men ved DM-stafet blev det til sølv for Bent & Søren og bronze til Else, Misser & Alice. Ved DM-lang fik Inge bronze. For yderligere gode sportslige resultater henvises til Skovtroldens løbende resultat formidling. Jættemilen blev afviklet i St. Dyrehave den 12/11 med Ruski som stævneleder og Henrik som banelægger. Vi havde aftalt med DOF, at det skulle være et WRE stævne. Jeg synes vi løste opgaven flot med gode baner, god stævneplads og 694 tilmeldte (en lille fremgang). Som noget nyt prøvede vi at tilbyde en let begynder bane. Et forsøg vi længe har haft lyst til at afprøve. Der var ikke mange tilmeldte, men vi har fået mange positive tilkendegivelser for initiativet, men at vi skal finde en bedre form at markedsføre tilbuddet på da det jo henvender sig til ikke organiserede løbere. Vi fik også lidt til klubkassen for vores indsats, idet vi har fået et overskud på knapt kr. Jeg vil henvise til Henriks indlæg i Skovtrold nr Den fortæller ret tydeligt hvad en Jættemil drejer sig om. Andet. Klubtøj. I 2010 fik vi nye klubdragter. Desværre skete det uheld, at prøvekollektionen ikke holdt samme mål, som de sæt vi siden fik leveret. Det har givet et forfærdeligt bøvl med at prøve at bytte internt, bestille nyt og returnere sæt som vi ikke kunne afsætte. Vi har stadig ikke fået afsluttet sagen. Det er en rigtig kedelig sag, som i høj grad er kommet til at hæng på Inge. Hvad det hele ender med ved jeg ikke, men et ved jeg, jeg vil ikke anbefale Trimtex til nogen. Løberen. Vi har fornyet vores aftale med Løberen således at vi stadig får 10% ved at handle med dem. Skovtrolden er i 2010 udkommet med 5 numre. Et flot og spændende klubblad som for mange er et uundværligt supplement til vores hjemmeside. En stor tak til Dres og Søren for deres indsats. Klubhuset deler vi jo med en række andre klubber. Keld Kristensen er vores repræsentant i husrådet. Jeg synes det er lykkedes at bruge huset til en hel række forskellige aktiviteter. OK73 hænger på en hovedrengøring den 4/2. Har du lyst til at komme forbi og give en hånd med, skal du være velkommen. Materiellet har det ikke været nødvendigt at supplere i det forgangne år, men til foråret vil vi nok investere i et pavillon -telt. Ole passer stadig på det hele, men Longo er under oplæring. Bestyrelsen har holdt 6 best. møder i Derudover har vi repræsenteret klubben i FIG, Øst kredsen og ved DOFs rep. møde. Samarbejdet har fungeret godt. Jens Erik ønsker at træde ud af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse er villig til genvalg. Bestyrelsen skønner at det ikke er nødvendigt med erstatning, idet Jens Erik gerne vil fortsætte med sine arbejdsopgaver blot uden for bestyrelsen. Skovtrolden 3xx - Juni S. 8 Beretningen fortsætter på side 12

9 Tegning parallelt Mens Jytte Rasmussen og Asger Ræderlig tegner Amagerbanken på det lokale plan og lidt ud over snotnæseøen syd for Kjøbenhavn, går klubkammeraten Rolf - Jyttes altså - og Amoks tegnedrenge rundt i en vådere og hvidere Kongelund. Grøfterne står i klart vand, tydelig markérbart. Ellers ser det gennemløbeligt - hvidt - ud, da Else og jeg en vinternovemberdag trasker ned til vores slåen-sted tæt ved stranden og tildrager os enkelte stiksår fra den stikkende og afvisende gevækst. Men julesnapsen skal i hus. Bent Johansen banelægger og så sandelig også SL forhåbningsventer klare kort først i det nye år Eventuelt med det korrigerede ækvidistance som det hed i gamle dage. Godt nok er diget mod de frådende og glubske bølger ude fra Sydvestpyntens og Køgebugtens halve meters vanddybde delvist forhøjet, men.. Åbenbaringen kommer på side 10 Mandskab til SM-nat 2. marts i Kongelunden, skal der til Nogle personer er på plads, og sådan skal det jo være, fx: Banelægger: Bent Johansen, der har tæt kendskab til Kongelunden fra tidligere arrangementer med på land løbende roere. Banekontrolant: Rolf Andersen, der har baghave op til Kongelunden og måske væskepåfyldning samme sted + AMOKs energiske radmagre jagthunde tænkes sat på opgaven poster ud. Måske kan Else hjælpe. Kongelundshallen er booket, og Rolf omtaler Kalvebodhøj overfor som en startmulighed. Tom genererer gerne strøm. Jeg forestiller mig væske i indgangen til Kongelundshallen, kiosk med hjælp af eventuel AMOKs erfarne Skovcupshjælpere. Teknisk personale: Bent Mortensen + Supervicer/service/efteranmeldte/brikløse: Birthe Sondrup +Korttryk: Rolf + Bent J Pakning: Bent J Hjælpere i øvrigt: Ved den efterfølgende velsmagende julefrokost i klubhuset blev der samlet ind til assistance for SM-nat. Bidrag = flere hjælpere er velkomne. Ring/mail Søren Stævneleder: Søren Gudme, som indbyder til samling for funktionslederne torsdag d. 13. januar kl Jacob Appels allé 24, Kastrup Skovtrolden 3xx - Juni S. 9

10 Indsat Amoks reseachs-tegning af Kongelunden. Måske spejlvendt, det kan jo hænde! Skovtrolden 3xx - Juni S. 10

11 Kortet, der blev brugt til juleløbet 2020 med start og mål i Lemvig. Nord er til venstre og løberne skulle besøge de nævnte byer i valgfri rækkefølge inden for en time. Byer der ikke er nævnt skal ikke besø- Læs Rikke Nissens udførlige og dybtfølte omtale af juleløbet 2010 længere henne i bladet!!! Skovtrolden 3xx - Juni S. 11

12 Formandens beretning fortsat Fremtiden. Den 29/1 er der Generalforsamling & Barnedåb Den 2/3 arrangerer vi SM-nat i Kongelunden. Søren er SL og Bent Johansen er BL. Vi afvikler løbet delvis sammen med AMOK, idet de er med til oplæring. Den 5/3 har DOF rep.møde. Dres og Tom deltager. Her vil HBs forslag til forhøjelse af medlems- og klubkontingent nok optage en væsentlig del af debatten. Forslaget vil betyde en merudgift for OK73 på ca kr. Læs hele forslaget på DOFs hjemmeside og lad os diskutere det på generalforsamlingen. Den 20/3 er der den første div.match i Vestskoven. Den?/4 er der DOF/Arla Ud i naturen skole o-løb i Utterslev Mose. Den 21/4 Påskeløb i Midtjylland. Ruski har bestilt en stor hytte og her stadig enkelte pladser. Der også HSOKs påske løb på Sjælland. Den 29/5 er der den anden div. match i Rude Skov. Den 18/6 er der klubmesterskab i Tisvilde Hegn. Gunner er BL. Husk at vi har lejet en god hytte (Lille Katrinedal) og der vil også være et godt tilbud til om søndagen! I juni/juli/august er der mange spændende tilbud om o- løb i fremmede lande: Grønland, Sverige, Tyskland, Schweiz og Frankrig og mange flere. Den 25/9 er der den tredje div. match. Sted ubekendt! Den 13/10 er der Skole o-løb i Aldershvile Skov. Den 13/11 er der Jættemil i Grib Skov Midt. Ruski er SL og Keld er BL. Omkring Jættemilen 2012 har vi netop modtaget en opfordring til igen at opgradere til WRE. Lad os tage en snak om dette på Generalforsamlingen. Og så er der for resten alle o-løbene, både til fods og på cykel, som der jo også gerne skulle blive tid til. Godt nytår, pbv. Tom Førstepladser siden sidst DM stafet Ganløse Ore Sølv H70 Bent/Søren T Bronze D55 Else/Misser/Alice DM lang Søskoven Bronze D70 Inge Rørvig Bane 1 Peter, Bane 2A Jens, Baen 4A Søren T, Bane 6 Lisbeth, Bane 8 Patrick Tisvilde Hegn H20B Rasmus, H35 Peter, H75 Jørgen P Ungdomspokalen 2010 H12 RUNE nr Avnstrup 2H35 Peter, D65 Misser, H80 Thorkil, D35B Lisbeth Store Hareskov D60 Elsa, H70 Bent, H75 Jørgen, Å3 Bjarke Jonstrup Vang H30 Peter Ermelunden D50 Else, H70 Ole Skovtrolden 3xx - Juni S. 12

13 Her bringer vi, den ultimative beretning om juleløbet 2010 Et juleorienteringsløb hvad i alverden er der særligt ved det? Tja, det tænkte i hvert fald jeg, da vi en gang i november måned fik en mail med opfordring til at være med til juleorienteringsløbet i OK 73. Det lød som en hyggelig dag, og vi tøvede ikke med at melde os til (i hvert fald i tankerne noget andet er, at vi faktisk var for sent ude med den rigtige tilmelding, men fik lov at være med alligevel) Nu er det jo oprindeligt Gert, der har kastet sig over sporten, men han har da efterhånden fået smittet os alle. Line og Mads løber begge skovcup og hygger sig med os til de forskellige orienteringsløb og divisionsmatch, som det er blevet til. Jeg selv? Først fulgte jeg bare med som det tynde øl, dernæst som skygge for børnene (det var egentlig udfordring nok for mig at løbe rundt) men jeg har da prøvet et enkelt rigtigt orienteringsløb, hvor jeg løb min egen rute for mig selv med mit eget kort i en skov og med en nogenlunde klar fornemmelse af, hvor i verden jeg var henne. Nå, men 4. søndag i advent startede i nogenlunde vild forvirring hjemme i Søborg i forsøget på at finde det varme tøj frem til alle, smøre madpakker og i øvrigt få styr på det, der skulle med til arrangementet, herunder beskrivelsen af, hvor det nu lige var vi skulle mødes. Mads var nogle dage forinden røget med ryggen først ind i et klaver og havde fra skadestuen fået besked på at tage den med ro i juleferien, så han måtte melde ved Rikke Nissen fra til løbet. Line, Gert og jeg pakkede os ind i adskillige lag varmt, svedtransporterende (jo fint var det skam) løbetøj og jakker, og var klar til at køre til forventede tid. Vi havde aftalt at tage lidt tidligere af sted end blot 15 minutter før vi skulle mødes, for der var jo sne overalt, og trods vinterdæk på bilen, så skulle vi køre forsigtigt. Alligevel lykkedes det os at komme op til mødestedet før nogen andre overhovedet 10 minutter før det aftalte tidspunkt. Vi blev enige om lige at køre en lille tur, for vi ville hellere køre rundt i en varm bil, end at stå småfrysende og vente på at vores klubkammerater dukkede op. Vi fortsatte derfor langs Hareskoven ned til Hareskovby, hvor vi inde i skoven tydeligt kunne se nogle af de orange skærme fra posterne (Det ville blive nemt, tænkte vi). Da det endelig lykkedes os at finde et sted at vende (der var meget sne!) og komme tilbage, var flere af de andre også kommet til. Det var stadig ikke rigtig gået op for mig, hvad der var så særligt ved et juleorienteringsløb. Gert havde (fortalte han mig i hvert fald efterfølgende) fortalt mig, at det var et fjollet orienteringsløb, hvor vi ikke rigtig kunne regne med at de almindelige regler for orienteringsløb gjaldt. Men det var i hvert fald ikke rigtig gået op for mig. Line var den eneste junior der skulle løbe, nu hvor Mads var blevet meldt fra, så hun fik udleveret sit kort til sin helt personlige bane, som hun rimelig hurtigt kunne orientere sig på. Jeg kiggede med over skulderen og Skovtrolden 3xx - Juni S. 13

14 jeg kunne også orientere mig på hendes kort. Helt fjollet ser det da ikke ud, tænkte jeg ved mig selv men jeg skulle blive klogere.jeg stod lidt usikker for mig selv og overvejede, hvad der nu skulle ske, da Dres kaldte os alle sammen frem på en lang række foran kortene, der lå med bagsiden opad. Den måde at starte på, havde jeg set Gert gøre nogle gange, når vi har startet forskudt, så jeg tænkte egentlig ikke nærmere over det. Dres forklarede at vi havde en time til at samle så mange poster på kortet som muligt, noget med nogle strafpoint, hvis man overskred den time, der var afsat til løbet, og at han håbede at vi fik en skøn tur ude i skoven. Mere hørte jeg ikke, for vi måtte nu vende kortet om. Jeg var fuldstændigt lamslået. Mig, der aldrig har løbet med andet end et bane-8-kort ude på stierne i skoven (næsten på snitslede baner), stod nu med et Danmarkskort i hånden. Første tanke var Hvad pokker skal det forestille? det er jo ikke et orienteringskort. Men da jeg kiggede nærmere efter kunne jeg godt se, at orienteringsløberkortet var gemt nedenunder, altså i alt landet i Danmark og at områderne med hav så bare var skjult for mig. Det hjalp mig bare ikke noget som helst jeg var fuldstændig i panik om, hvad jeg skulle stille op. Jeg må have set noget forvirret ud, for Ruski kom hen og hjalp mig lige med at vende kortet rigtigt, at få styr på retningerne, gav mig et taktisk råd om at løbe over i Midt- og Sønderjylland, da der dér var en del poster markeret, og sendte mig så af sted. Alle andre var på det tidspunkt strøget af sted (jeg husker noget om, at have hørt Gerts stemme råbe god tur ) og jeg var stadig ret rystet. Jeg fik mumlet noget forvirrende om, at jeg ikke havde ur med, så jeg vidste ikke rigtig hvordan jeg skulle styre det der med 1 times løb, men det druknede vist i alt det andet uro. Om ikke andet, så for ikke at tabe fuldstændigt ansigt, tog jeg mig selv lidt i nakken, tog min varme vinterjakke af, og satte af sted i kækt tempo ned mod den sti, som Ruski havde vist mig på kortet. Jeg blev på stien til jeg var ude af syne fra parkeringspladsen igen, og tillod mig så at gå lidt i panik igen. Hvad pokker var det jeg havde fået rodet mig ud i? Så gloede jeg på kortet igen og igen. Efterhånden kunne jeg godt begynde at forstå de forskellige aftegninger, jeg kunne genkende stiernes forløb gennem havet omkring Danmark i kortet, og jeg kunne så begynde at løbe af sted efter en post. Jeg var dog uvidende om kortets vigtigste pointe at kun byer, der var nævnt nederst på kortet var en rigtig post (resten var bare nisserier ). Den pointe havde Dres givet, mens jeg stod lammet i min lille osteklokke, og jeg fangede den ikke, før jeg fik den fortalt, da jeg kom i mål. Skoven tegnede sig fra sin meget smukke vinterside. Der var masser af sne, heldigvis mest på skovbunden, og mindre på stierne. Jeg løb og glædede mig over, at jeg nu havde fået nogenlunde styr på, hvad retning jeg skulle i, at jeg var klædt rigtigt på, for jeg frøs ikke på Skovtrolden 3xx - Juni S. 14

15 noget tidspunkt og det var i grunden dejligt at løbe i den stille skov. Jeg undrede mig over, at jeg ikke så andre fra klubben, eller kunne høre dem men var fast overbevist om, at det nok bare skyldtes, at de var så meget længere inde i skoven end jeg, så jeg ikke længere kunne høre dem. Jeg havde på dette tidspunkt stadig fuldstændig styr på, hvor jeg var henne men det skulle ændre sig. Nu var jeg nemlig blevet så kæk, at jeg tænkte, at jeg hellere måtte løbe ind i skoven og finde nogle af de her poster. Det gjaldt jo om at finde så mange af dem som muligt, så jeg havde efterhånden lidt travlt tænkte jeg. Så da den næste sti kom på min højre hånd, tjekkede jeg med kortet, tog en dyb indånding og løb ind i skoven. Jeg løb lige hen til der, hvor posten ifølge mit kort skulle være men der var ingen post. Det blev jeg godt nok noget forvirret over, for jeg havde tjekket med kortet i flere omgange undervejs og var helt sikker på, hvor jeg stod. Og der var jo en post tegnet ind på kortet. Til sidst kunne jeg høre en anden løber komme løbende i området og tænkte, at jeg hellere måtte finde vedkommende og forsøge at finde ud af, hvad det var for noget. Da jeg løb over til den anden løber, tabte jeg orienteringen og kunne ikke rigtig finde tilbage til der på kortet, hvor jeg var. Vi snakkede kort om, hvor vi var han nævnte en bynavn (hvad jeg syntes var dybt underligt), men tænkte, at jeg nok bare ikke rigtig forstod jargonen ude i skoven. Men han strøg hurtigt videre og så stod jeg tilbage i skoven et sted, hvor jeg overhovedet ikke kunne genkende noget som helst på det kort jeg stod med i hånden. Jeg indså, at jeg havde tre muligheder enten at løbe tilbage i mine egne fodspor, eller løbe tilbage i den anden løbers fodspor, eller løbe efter pågældende. Jeg havde ikke lyst til at udstille mig selv endnu mere ved at prøve at løbe efter ham, så jeg løb i stedet tilbage i hans spor. I sne til op over lårene flere gange. Men det lykkedes det mig faktisk at finde min første post. Jeg ANER stadig ikke, hvad det var for en post jeg fandt, og jeg kunne heller ikke rigtig bruge fundet af den til at hjælpe mig tilbage på sporet, for der var ikke nogen oversigt på kortet over numrene på posterne. Efter yderligere nogen tids strejfen om i skoven lykkedes det mig dog at finde tilbage til kendt område, og jeg fandt endnu en post inde i en grantykning. Men jeg brugte rigtig lang tid på at lede efter endnu en post, som ikke var der. Jeg var 100 procent sikker på, hvor jeg var, så jeg blev enig med mig selv om, at det simpelthen var for pinligt, hvis jeg ikke kunne finde den anden af posterne inde mellem granerne, så jeg blev ved med at gå og lede (forgæves det skulle vise sig, at det var endnu en af de poster, der ikke var der). Jeg begyndte efterhånden at tænke lidt på, om tiden dog ikke snart var gået. Det var noget pinligt kun at have fundet to poster, så jeg tænkte, at jeg ville løbe over i den del af skoven, hvor vi om morgenen kunne se posterne fra vejen (jeg tænkte ikke over, at det var posterne på Lines tur vi havde set fra vejen). Af sted med mig igen. Jeg havde fuldstændigt styr på ruten gennem skoven, jeg kunne finde vejene og stierne og de løb som forventet i forhold til hinanden. Så min forundring var stadig større, da det endnu en gang viste sig, at der ikke var en post, der hvor jeg forventede at finde den. Jeg løb frem og tilbage ad stien et par gange og gav så endelig op. Nu orkede jeg ikke mere. Jeg vendte derfor næsen mod par- Skovtrolden 3xx - Juni S. 15

16 keringspladsen for jeg tænkte, at tiden såmænd nok også var gået. Så det var med blandede følelser, at jeg så Gert løb mig i møde fra parkeringspladsen. Han fortalte, at løbet nu var slut, så jeg skulle komme tilbage og spurgte til, hvordan min tur havde været. Forvirret???? Og hvordan havde den egentlig været? Jeg følte mig både som et fjols og på en eller anden måde narret jeg kunne bare ikke gennemskue hvordan. Gert fortalte at han havde fundet blot 5 poster (heraf 1 af Lines poster og resten i samarbejde med Misser), at han også syntes, at det havde været rigtig svært men det var ikke helt nok alligevel. Jeg kunne ikke gennemskue, hvorfor jeg havde været så dårlig til at finde posterne. Først da han spurgte mig, hvilke byer jeg have fundet, gik sammenhængen op for mig. Gert fortalte, at han havde som jeg lige skullet orientere sig om kortet mere end en gang, men havde dog fanget den vigtige pointe om, at der kun var poster ved de markeringer på kortet, der var modsvaret af et bynavn i bun- den af kortet (da han allerede ved post 1 fandt sig stående sammen med 5 andre der også ledte efter en ikke-post). Han brugte derfor ikke tid på samme måde som jeg på at løbe efter poster, der ikke var der. Han løb bare rundt Efter et stykke tid løb han på Misser, som han herefter slog følge med. De var begge to nogenlunde lige sikre eller usikre på, hvor de var, men det lykkedes dem alligevel at få fundet nogle af posterne, så de kunne komme i mål med en del stempler flere end jeg. Alt imens stod Mads og ventede på parkeringspladsen. Han var blevet udstyret med vores bilnøgle og kamera, så han kunne sætte sig ind i bilen og lytte til musik, hvis det blev koldt eller kedeligt. Aftalen var, at han skulle tage billeder af alle løberne på pladsen, både når vi løb af sted og efterhånden som vi kom ind igen men det blev glemt undervejs, hvorfor han endte inde i bilen på førersædet sammen med Line, da hun kom i mål, for at lytte til musikken der i stedet. Så vi fik ikke så mange billeder af arrangementet, som vi havde håbet på (heldigvis havde andre været flittige). Lines tur rundt i skoven var derimod forløbet uden problemer. Hun havde fået følgeskab af Henny, som var hendes skygge. Den rolle misundte jeg hende adskillige gange, mens jeg væltede rundt ude i sneen. De fandt alle posterne og fik samtidig samlet dem ind og var endda tilbage inden for tidsfristen hun var bare så god. Jeg tror ikke, det hele var foregået i løb hun havde vist for meget tøj på til rigtig at kunne løbe og hun betroede mig også efterfølgende, at hun havde beholdt vinterstøvlerne på frem for at skifte til løbeskoene, for hun var bange for at komme til at fryse om tæerne. Skovtrolden 3xx - Juni S. 16

17 Efter vi havde afsluttet løbet, kørte vi alle sammen over til klubhuset. Jeg kunne mærke humøret blev bedre efterhånden som det gik op for mig, at jeg faktisk havde kunnet finde vej, at jeg havde stået hvor jeg troede i skoven, men at der bare ikke var poster på alle markeringerne. Og det var jo et juleløb, som bestemt ikke var som alle andre orienteringsløb. Vi hoppede i et hurtigt bad, da vi kom over i klubhuset og gik op og spiste maden sammen med alle de andre. Det var rigtig hyggeligt oppe i stuen, men maverne rumlede noget til sidst, mens vi ventede på at banelæggeren med viv skulle indfinde sig til maden. Nu er der jo noget særligt ved at hedde Nissen særligt i december. Og denne eftermiddag skulle det så også vise sig, at vi endte med at være noget særligt, for vi tog alle fire præmien i hver vores klasse. Line fik præmie for at være suveræn vinder i hendes klasse, Mads fik en trøstepræmie da han på grund af skaden i ryggen ikke rigtig kunne være med til at løbe og Gert og jeg nå ja, reglerne er jo således indrettet, at man kun får præmier for sin præstation, hvis man er til stede ved præmieoverrækkelsen og det var vi så de eneste i vores klasser der var (de reelle vindere havde fundet 3 gange så mange poster). Så vi kunne også tage en præmie hver og en fantastisk oplevelse med hjem. Jo længere tid, der er gået siden vi hver især vandrede rundt ude i sneen til op over begge lår, jo mere fantastisk synes vi ideen med kortet var. Vi er begge meget imponeret over opfindsomheden fra Dres s side, Lines solo bane og især min egen naivitet. Til juleløbet 2011 prøver vi igen men til den tid håber jeg at være blevet lidt bedre (ellers har Gert lovet mig, at han løber sammen med mig, så jeg ikke er helt alene, ligesom Line har tilbudt mig, at jeg kan løbe som hendes skygge). Tak til alle for en hyggelig dag både i skoven og til den efterfølgende julefrokost og glædelig jul og godt nytår til alle fra Nissen Et fingeraftryk i Grønland I sidste nummer af Skovtrolden var der blandt flere andre et tilbud om at deltage i northantlantic-o.cc. Tre flerdagesarrangementer, et i Ilulissat, et i Nuuk og et i Reykjavik. I Skovtrolden har der tidligere været berettet om tredages løbene i Ilulissat, hvor flere af klubbens medlemmer deltog i Løbene har været afviklet siden 1999 takket være Olav Odgaard fra Odense Orienteringsklub, der tog initiativet til at starte en orienteringsklub i Ilulissat, hvor han boede i en årrække. Løbene arrangeres igen i En af løberne fra Ilulissat, Finn Siegstad er flyttet til Nuuk, hvor det er lykkedes for ham at samle en aktiv kreds af interesserede, og hvor der nu er oprettet en orienteringsklub. Det er her fingeraftrykket kommer ind i billedet, idet OK73 gødede jorden ved at donere nogle skærme, stiftklemmer og kontrolkort fordi den lokale skiklub viste interesse for at bruge o-løb som en del af sommertræningen. Orienteringslubben hedder NASP og har hjemmeside: Til sommer er klubben arrangør af løb fra den 27. til den 29. juli. Løbene ligger i forlængelse af løbene i Ilulissat og før løbene i Island. Skovtrolden 3xx - Juni S. 17

18 Jættemilen 2010 Blev afviklet i Store Dyrehave med Henrik Arnsted, som banelægger. I alt 694 o-løbere fra Danmark, Sverige, Norge, UK og Østrig deltog. Det ser ud til at vi, ved fælles hjælp, har givet alle de mange o-løbere en god dag i skoven. Jeg afventer endnu regnskabet for løbet, men kan konstatere at vi allerede, endnu engang, har erlagt store løbsafgifter til DOF (kr. 32,- pr. løber for seniorer), brug af kortfil til FIF (kr.9,-). Ved korttrykningen spenderede vi godt kr. 22,- på 200 speciel grafisk trykte kort fra Jylland. De fleste af disse blev benyttet til WRE-løberne. Kort af øvrige kort kostede kr. 4,- pr. kort, både A4 1:10000 og A3 1: Kvaliteten af kort og banepåtryk var lige så god på kortet til kr. 4,-. Disse udgifter havde jeg budgetteret med, og de afspejler sig også i startafgiften. Dette års Jættemil var sidste år som WRE-World Ranking Event. Ros: Rigtig mange løbere har givet stor ros til Henrik for de fine baner. Klage: 9-10 løbere klagede, alt for sent, over at de var blevet noteret for fejklip, for ikke at have været på kontrol 36. En klage skal gives senest ½ time efter sidste målgang i klassen. Nu kom klagen så sent at vi ikke havde mulighed for at check enhederne. Enhederne var allerede clearet, idet de skulle bruges 2 dage efter. Peter og Bent havde deres hyr med at finde den løsning, som så blev at vi fastholdt at de havde manglende klip. Det kunne godt være at de havde været på posten (en væskepost), men de havde åbenbart haft mere travlt med at drikke end at klippe. Vi håber at de har forståelse for vores (deres) dilemma og at de på trods af fejlklippet alligevel havde en god Jættemil. Set i bak spejlet kunne man måske sige? at mandskabet på en væskepost skal opsætte væsken hensigtsmæssigt, således at løberne ikke kan undgå at klippe.. Tak: Jeg havde i alt 65 navne på min mandskabsliste. Først og fremmest skal Henrik have en kæmpe tak for de formidable baner og det kæmpearbejde, som han har lagt i dette års Jættemil. Rigtig mange OK73 ere havde, i dagene op til, haft travlt med tilmeldingen ved computere, printere, materiel, kørsel, starten, kortpak, postudsætning, væske, mad & drikke, toiletter, generatorer, skovkontakter, bilafhentning og meget, meget mere. Derudover har jeg har været rigtig glad for at så mange var villige til at stille op på dagen og hjælpe, selv til bare en lille opgave. Uden jeres hjælp havde det ikke været muligt at afvikle Jættemilen. Derfor skal der fra mig, endnu engang, lyde en kæmpe stor tak til alle de mange OK73 hjælpere, som gjorde deres til at vi havde en rigtig god Jættemil. På gensyn til næste år i Gribskov Midt. hvor jeg endnu engang er Stævneleder. Sæt allerede nu et kryds ud for den 13.november i din i-phone eller i din kalender, på din pc eller sæt en seddel på køleskabet!! Ruski Skovtrolden 3xx - Juni S. 18

19 Skovtrolden 3xx - Juni S milen i solskinsvejr og frostgrader ugen før jättemilen. Vandskænkeren gør parat til en ny skylle. Hendes datter ligger i startstilling for opsamling af henslængte bægre. Brormand er placeret på modsatte side ved gul- og blåbærsaftens udskænkningssted. Den hallandske originale udgave i år er tæt på kaos - det ord er ukendt for vandhælderen, men dog forstår hun at velordnet indgår i Jättemilens sprogområde. Start og stjernepost er ét. På den fede grusvej kommer løbere fra højre og venstre. Tværs igennem kortene eller de opstillede startende løbere møver løbere sig igennem. Efter et par sløjfer er koordinationen mod stjerneposten og højreundvigelser ukendte. Søllerøds Aske får en på snotten og den voksne løber stikker bare af - hvad? Else har 3 slinger - og i år bestemmer man bare det hele selv. Hvilken sløjfe, du tager først. Hvilken vej rundt i det trekantede forløb du vil. Modløb og modgang=ankommen-de nystartende. Chaos er da et almindeligt kendt ord. Det kan man ikke bare afvise. Jättemilen virker ikke bare mere detaljerig, velordnet og smukkere - trods regnvåd novemberweekend, men tillige udfordrende på et højere niveau.

20 Foto fra Juleløbet: Ulla Kvinder i dyb seriøs samtale om Jättemilens udfordringer eller også var det andre emner. Jeg lyttede ikke! Jeg svejsede - også. Kortpak onsdag 10/11-10 Foto Søren G Skovtrolden 3xx - Juni S. 20 Svejsedrengene: Thorkild og Jørgen fanget i arbejdsom øjeblik i klubhuset. Jättemilsforberedelser. Er de ikke søde Foto Søren G

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub

Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Alle elsker O-løb!!! August - nr. 4/2013 Klubbens bestyrelse Formand Næstformand Klubblad papirudgaven Kasserer Træningsudvalg Medier Hjemmeside Klubblad elektronisk

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2011

Instruktion for Jættemilen 2011 Instruktion for Jættemilen 2011 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Combineering Junior Cup. Dato Søndag den 13. november 2011 Løbsområde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Orienteringsklubben OK West

Orienteringsklubben OK West Orienteringsklubben OK West Bestyrelsens beretning for 2011. Generalforsamlingen resulterede i genvalg til Anna Trab og nyvalg til Monika Kobberholm ifm udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2011

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015 Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Op/ned 2-3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4-5 division Op/ned 5-6 division 27. september 2015 Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013

Bestyrelsens årsberetning for 2013 Bestyrelsens årsberetning for 2013 2013 var igen igen et godt år for Allerød OK - Dejligt at kunne gentage sig selv på alt andet end den økonomiske side. Efter kommunens nedskæring af driftstilskud til

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division 27. september 2015 INSTRUKTION Arrangør Stævneklassifikation Allerød

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på omkring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse, men i 2015 er der sket

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Op/Ned Match Division, Øst

Op/Ned Match Division, Øst Søllerød Orienteringsklub indbyder til Cowi-Ligaen: Op/Ned 3.-4. division, Op/Ned 4.-5. division, Op/Ned 5.-6. division, samt Åbne Baner i Rude Skov. Dato 25. September 2016 kl. 11:00-15:00 Stævnepladsen

Læs mere

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden.

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden. Indbydelse Østkredsen og FIF Hillerød Orientering har fornøjelsen af at byde velkommen til Kreds Ungdoms Match 2016 Fredag d. 4. november kl. 20:00 til søndag d. 6. november kl. 13:30. Weekenden markerer

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Generalforsamling KGK-seniorklub

Generalforsamling KGK-seniorklub Generalforsamling KGK-seniorklub Tirsdag d. 29. oktober 2013 Dirigent: Referent: Peter Rørdam Anne Rygaard Beretning for Seniorklubben 2013 Når jeg kigger tilbage på året, som gik, tænker jeg, at det var

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Opdateret 050112 SIDSTE NYT: SE NEDERST 27-28-29 JANUAR 2012 TRE DAGES SAMSØ MIDT I DANMARK

Opdateret 050112 SIDSTE NYT: SE NEDERST 27-28-29 JANUAR 2012 TRE DAGES SAMSØ MIDT I DANMARK Opdateret 050112 SIDSTE NYT: SE NEDERST 27-28-29 JANUAR 2012 TRE DAGES SAMSØ MIDT I DANMARK Gå ikke glip af historiens vingesus når O-Løb for første gang i DOFs historie går af stabelen i Nordby Bakker

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså Indbydelse Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 2017. Klassifikation Løbsområde Arrangør Stævnets hjemmeside Parkering og mødested Stævneplads Afstande Kørsels vejledning

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Holbæk Orienteringsklub indbyder til Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Søndag den 22. september 2013 Instruktion Stævnet... : Danmarksturneringen

Læs mere

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside: Webmaster:

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside: Webmaster: J u l i 2015 Å r ga n g 3 9 w w w.t e a m - b o a s. d k Klublokale: Hjermind Gl. Skole Hjermind Byvej 28 8850 Bjerringbro Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro. 2849 8850 E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 26. februar 2015 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Steen Kielstrup 1a. Valg af stemmetællere Anne Johansen Uddeling af pokaler Rideskole holdridning

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere