Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus."

Transkript

1 Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg (MS) Odense/løberrepr., Henriette Andersen(HA) HTF/U2Jun, Erik Ørskov (EØ) Gorm/sekretær. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med følgende tilføjelser: Valg af ny løberrepræsentant Talentarbejde møde i Jelling Pwer-Weekend 2. Godkendelse af referat fra møde den 11. november En par forvirrende datofejl skal rettes. Ellers godkendt. (Rettet referat vedlagt) Det fungerer ikke med NUL-melding til kurserne. Især omkring opsamlingsstederne går det ofte galt. Det skal dog understreges, at mange lever op til forventningerne om at melde om ændringer. Der kan evt. laves et egentligt tilmeldingsskema med en rubrik til afkrydsning for opsamlingssted. Vi må sørge for at få fortalt, hvor besværligt det er at lave ændringer i planerne det vil sikkert kunne formå flere/alle til at give ordentlig besked. 3. Meddelelser fra formanden. Powerweekend blev drøftet her. Efter en diskussion af, hvem arrangementet retter sig mod var der enighed om at Henriette sender indbydelsen til alle ledere i U2/Jun. 4. Nyt fra grupperne herunder planer for det kommende år.. Det blev diskuteret om der skal betales ved udeblivelse fra et kursus. Princippet er, at der skal betales, når man er tilmeldt ved tilmeldingsfristens udløb. U1-kurserne har kørt med et gennemsnit på lidt over 40 pr. kursus. Det er som helhed gået fint uden særlige problemer. U2/Jun. har haft et noget svingende deltagerantal bl.a. fordi der to gange har været sammenfald med juniorelitesamlingerne. Det er MEGET UHENSIGTMÆSSIGT!! Herefter var der en meget lang diskussion om meldinger fra nogle løbere, som oplever kurserne (U2/Jun.) for krævende og med for lidt vægt på det sociale element. Udgangen på denne diskussion blev, at Der skal være flere kvindelige ledere, og Det skal være en åben ledergruppe, hvor alle der er villige til at lægge et arbejde i kurserne er meget velkomne. 5. Næste vinters kurser. Der skal snarest muligt vælges ny løberrepræsentant. Tidspunkter for næste vinters kurser bliver: Uge 45/46 Uge 4 Uge 9

2 Tidspunkterne afstemmes med juniorelitesamlingerne. På grund af det fremskredne tidspunkt blev der herefter kun aftalt, at der til KUM findes følgende ledere: Henriette finder 4 fra U2/Jun. Bent finder 2 fra U1 Der suppleres med yderligere 2 (fra udvalget) Næste møde aftalt til 19. maj. Finder sted i Vejle. EØ spørger i SNAB, om vi kan låne deres klubhus til mødet. Erik Ørskov.

3 Til: SYD klubber og ungdomskontakter SYD B&UU LB&UU SYD KB SYD ungdomsinstruktører (U1 U2 Jun.) Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 11. november i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Kristian Johansen (KJ) Svendborg/U2Jun, Henriette Andersen(HA) HTF/U2Jun, Erik Ørskov (EØ) Gorm/sekretær. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Det blev bemærket, at det er uheldigt med sammenfald mellem ungdomskurser og ungdomslederseminar. KA forklarede, at datoen for ungdomslederseminar på landsb&uu var blevet fremlagt som en fast dato, der ikke kunne ændres. 2. Godkendelse af referat fra møde den 18. august Godkendt. Der er dog sket ændringer mht. stederne, hvor kurserne afholdes. Se senere. 3. Meddelelser fra formanden. Der skal ses på, hvordan proceduren for at udvalget modtager(og opdateres) navne/adresser for klubungdomskontakter og klubformænd. DOF må sørge for, at disse lister er korrekte og ajourførte. Der skal også ses på, annoncering for kurser o.lign. hvad skal på nettet, og på hvilke hjemmesider? Ole Balslev har varslet, at der snart vil blive mulighed for at (nogle) personer i udvalget selv kan lægge nyt på hjemmesiden. Vi kom ind på oprykningsterminer mellem ungdomsgrupperne. Princippet er, at vinterens kurser hører til næste sommers sommerkursus. Dvs. at løbere med løbsalder 14 til næste år rykker op på U2 allerede fra novemberkurset her i efteråret. Konsekvensen heraf vil være, at 20-årige ikke kan komme med til efterårets kurser (fordi de kursusmæssigt set allerede er rykket op som senior). Der var dog enighed om, at de kan deltage i novemberkurset som en slags afskeds-kursus. Der er nogen usikkerhed om, hvad der forventes af klubungdomskontakterne. Derfor blev i enige om at lave et skrift om, hvad der forventes. Dette skrift skal på hjemmesiden. Blandt indholdet skal følgende være: Ansvar for løbende at supplere løberlisten. Især er det vigtigt inden 1. oktober. Ansvar for tilmelding og meget gerne også nulmelding (hvis ingen deltager) til kurser Oprykningsreglerne skal være forklaret. Herunder også ovenstående. Proceduren for tilmelding/betaling præciseres. Ansvar for betaling. Sker nemt ved en kopi af mail med tilmelding til klubbens kasserer. 4. Nyt fra grupperne herunder planer for det kommende år.. U2Jun har fået hjælp, så næste weekends kursus kan gennemføres. Men der er et presserende behov for flere ledere meget gerne lidt ældre. Det ville være ideelt, hvis nye ledere kunne få nogle års oplæring i U1-gruppen og derefter hoppe over i U2Jun. Så ville der også være en lidt større aldersforskel.

4 Oprykkende ungseniorer skal spørges om de er interesseret i at træde til som ungdomsledere. På U1 er vi tæt på en situation, hvor der er rigeligt mange forældre og kurser/sommerlejr nærmest bliver betragtet som en familieudflugt. Der kan derfor især hvis der kommer nye unge ledere ind blive behov for at praktisere en vis begrænsning af forældredeltagelsen. Vi skal dog være glade for, at så mange giver give et nap med det er ikke mange år siden, at situationen var helt anderledes. 5. Økonomi. U1 holder budgetterne. U2Jun havde underskud på sommerlejr, men har til gengæld et overskud på øvrige kurser, så der er et overskud på ca kr. KJ bemærkede, at transportudgifter kan give problemer især hvis et vinterkursus skal holdes i Sverige. Den fælles materielkonto har et restbeløb på ca kr. Besluttedes, at der købes poster/klippetænger for beløbet. 6. Tællende løb KUM og ungdomspokal herunder regler. Efter en drøftelse af reglerne var der enighed om, at vinderen af Ungdomspokalen skal have løbet 4 løb. Dvs. den vinder, der har løbet 4 løb også selvom vedkommende har færre point end en med tre løb. Hvis ingen har løbet 4 løb, findes vinderen som den der har flest point. Efter det princip vinder Rikke Stamp pokalen i D Vi skal sørge for, at der bliver gjort mere opmærksom på Ungdomspokalløbene især finalen. Vi skal have fat i arrangørklubberne og have dem til at reklamere lidt mere for løbene. EØ skriver brev til klubber/stævneledere. Følgende løbsserie indgår som tællende til Ungdomspokalen: 20. marts, Jelling Skov, arr.: Gorm 3. april, Morud, arr.: Odense OK 17. april, Lindet/Hønning, arr.: HTF 14. august, Fanø, arr.: OK Esbjerg (KM klassisk) 21. august, Munkebjerg, arr.: Snab (JFM Klassisk) 4. sept., Aabenraa Nord, arr.: AaiG Udtagelsesløb til KUM er 20. marts, Jelling Skov, arr.: Gorm 3. april, Morud, arr.: Odense OK 10. april, Fovslet, arr.: Kolding OK Iagttagelsesløb er Nordjysk 2-dages Spring Cup klassisk Påskeløbet

5 7. Planlægning af møder for Vi blev enige om, at KA op mod nedenstående uger mailede rundt og fik melding på hvilken dag, der var bedst Uge Uge Uge Uge Frafald blandt ungdomsløberne. (fra KB) Det blev ikke på grund af det fremskredne tidspunkt nogen længere diskussion, men vi blev enige om, at det kunne være et godt spørgsmål at lægge op til en større debat på et selvstændigt møde. Der var enighed om følgende: Mødet forsøges afholdt i uge 5/6 (Henriette finder en dato, der kan passe) Der ønskes et oplæg fra kredsbestyrelsen Inge taler med Gert Pedersen om det) Der inviteres ungdomsløbere, klubungdomskontaktpersoner, udvalget selv. Erik laver udkast til invitation Kurt sender den ud. 9. Stenøkse fra skovkarleklubberne. (fra KB) Udvalget vil gerne tage imod tilbuddet om en stenøkse. Vi nåede ikke at lægge os fast på kriterier for, hvordan den uddeles, men der var enighed om, at det skulle gå til en ungdomsløber, der kan være en god rollemodel for andre først og fremmest socialt. Det resultatmæssige bør være underordnet. 10. Eventuelt. Intet. 11. Punkter til næste møde. Intet aftalt. Iflg. tidligere besluttet standard-mødeplan skal følgende tages op på mødet i marts: Godkendelse af referat Godkendelse af dagsorden (incl. evt. tilføjelser) Meddelelser fra formanden (nyt fra DOF, LUU, KB m.fl.) Orientering fra grupperne - Evaluering af vinterens kurser Næste vinters kurser - hvornår Indstilling til DOF s venner om træningsdeltagelse KUM sidste forberedelser Økonomi Punkter til næste møde Eventuelt Næste møde er i perioden marts Erik Ørskov.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/1 2013 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere