MED HJERTET FULDT AF SANG!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED HJERTET FULDT AF SANG!"

Transkript

1 NR MEDLEMSMAGASIN KOR NYT MED HJERTET FULDT AF SANG! 1

2 LEDEREN, november, 2013 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Folkekirkens Ungdomskor FUK Sekretariatet FO, Frederiksgade 78 C 8000 Aarhus C Tlf Det er med stor glæde at vi hermed kan sende et nyt KorNyt magasin ud til jer alle! KorNyt udkom første gang i år efter FUKs grundlæggelse og var dengang et lille maskinskrevet hæfte med nyt fra korlivet, repertoireinspiration og orientering fra FUKs daværende styrelse. Folkekirkens Ungdomskor har udviklet sig meget siden da, og i 2011 måtte vi i hovedbestyrelsen igennem en sparerunde, der desværre betød at KorNyt blev nedlagt for en stund for dermed at give plads til andre aktiviteter. Udgiver Folkekirkens Ungdomskor Ansvarshavende redaktør Maria Winther Jørgensen Annoncer Henvendelse på FUKs bestyrelse Se særskilt side Men KorNyt har været savnet; det har vi mærket og det har vi hørt. For nok kan man søge information om FUK på hjemmesiden, som er blevet re-designet og gjort langt mere brugervenlig, men alt det liv og den sang som trives i korene og kirkerne har vi ikke kunnet fortælle om! Et medlemsmagasin bliver liggende på hylden i korrummet, i våbenhuset eller i kaffestuen mens strømmen af nyheder på facebook og twitter passerer forbi os med lynets hast. KorNyt er langsom information! Og derfor har vi også gjort noget ud af at bringe gode korhistorier, spændende artikler og repertoire, der giver stof til eftertanke og som kan være til inspiration i lang tid. Det nye KorNyt har fået nyt format og nyt udseende, der henter inspiration fra FUKs nye logo. Og i dette nummer kan I bl.a. læse beretninger fra sommerskolen og Norbusang, få en smagsprøve på FUKs nye store udgivelse Discantorinus, møde landskoret og korkonsulenterne og ikke mindst læse et par spændende tema-artikler, der giver nye perspektiver på korsang og korliv. Indlæg m.m.: Forslag og idéer er velkomne og kan indsendes til Layout og tryk WERKs Grafi ske Hus a s, Aarhus Distribution Dansk Amatørmusik DAM Ryesgade 10, Aarhus C KorNyt KorNyt er FUKs medlemsmagasin og udsendes til alle medlemskor/-kirker samt personlige medlemmer. KorNyt udkommer 2 gange årligt. KorNyt er først og fremmest for alle sangere og korledere i FUK. Men det er også et magasin for alle dem, der på en eller anden måde har berøring med korsang, og som kan have glæde af at læse om den mangfoldighed af aktiviteter og fællesskaber, som korsangen skaber. Når I får KorNyt i hånden så giv det videre! God fornøjelse med det nye KorNyt magasin! Marianne Christiansen Maria Winther Jørgensen Formand Generalsekretær Folkekirkens Ungdomskor FUK FUK er landsorganisationen af børneog ungdomskor i folkekirken og er med sine ca korsangere og korledere Danmarks største kororganisation. FUK varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter, og FUK er dermed en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et liv med sang og musik. Læs mere om FUK og medlemsskaber på NÆSTE NUMMER UDKOMMER PRIMO 2014 Forsidefoto Kristoffer Fynbo Thorning: Motiv fra FUKs Landsstævne 2012

3 INDHOLD 04 ÆSTETISK ERFARING AF DORTHE JØRGENSEN 06 NÆSTEN SOM AT GÅ I SKOLE BARE MEGET SJOVERE! BERETNING FRA FUKs SOMMERSKOLE 2013 AF ANNA KILDEHØJ 09 REPERTOIREINSPIRATIONSDAGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED BERETNING FRA NORBUSANG 2013 AF ASTRID THOMSEN OG BENEDICTE BOCK PEDERSEN 14 MØD FUKs LANDSKOR OG DIRIGENT SIGRID DAMSAGER 16 FUKs KORKONSULENTER EN GRATIS HÅNDSRÆKNING TIL KORARBEJDET 18 MED HJERTET FULDT AF SANG AF CHRISTIAN VERDONER LARSEN 20 VELKOMMEN TIL FUKs ÅRSMØDE FUKs HOVEDBESTYRELSE, KREDSE OG UDVALG

4 ÆSTETISK ERFARING OM AT SKABE RUM, HVOR OPLEVELSEN AF DET VÆRDIFULDE KAN UDFOLDE SIG! af Dorthe Jørgensen, professor, dr.phil. i fi losofi og idéhistorie, Aarhus Universitet Måske var jeg 10 år. Drengene havde sløjd, og pigerne havde håndarbejde. På bordet lå der en stor bunke stofl apper. Vi skulle sikkert lave patchwork. Men det er noget andet, jeg husker: at en lille lap frotté fangede min opmærksomhed. Rettere sagt: at jeg i et splitsekund blev overvældet af dens farverigdom. Denne værdiløse genstand fremstod med ét som uendeligt værdifuld. Den var ladet med merbetydning. Er dette mon barnets måde at betragte verden? Er det sådan, vi begynder tilværelsen med et blik, for hvilket selv såkaldt ligegyldige ting kan have uendelig værdi? For så at blive mere og mere blaserte, efterhånden som vi bliver ældre? Så der stadig er lidt magi for den 10-årige, men sjældent noget tilbage for den voksne? Og så vil voksne lære børn at bruge deres sanser og at erfare æstetisk, som vi kalder det. Er det ikke dømt til at gå galt? Burde vi ikke selv tage ved lære af børnene? Men der er også en tredje mulighed, nemlig at skærpe opmærksomheden om de æstetiske erfaringer, som Æstetiske oplevelser er sanselige, pirrende, underholdende og flygtige. børn allerede gør. At værne om dem og skabe rum for, at de kan komme til udfoldelse og leve videre. Og at befordre fl ere af samme slags, dvs. erfaringer som måske ikke ville være opstået, hvis ikke vi havde stillet os til rådighed som fødselshjælpere. Noget sådant er dog lettere sagt end gjort, bl.a. fordi der er forskel på oplevelser og erfaringer, og fordi erfaringer er egensindige: De kan ikke tvinges frem. De modsætter sig alle forsøg på at beherske deres kurs. Æstetiske oplevelser er sanselige, pirrende, underholdende og fl ygtige. Medierne og underholdningsbranchen konkurrerer om at give os oplevelser. Varer bliver solgt på at pirre og underholde. Alle forventer oplevelser. Æstetiske erfaringer pirrer derimod ikke bare. De er snarere sensitive end sanselige, og de er forbundet med indsigt. Hvor oplevelser er punktuelle, er erfaringer derimod processuelle, men ikke forstået a la livserfaring, dvs. som noget man samler over tid. Den slags erfaring, der her er tale om, altså erfaring af merbetydning, sætter sig derimod lynsnart igennem. Dens tid er øjeblikkets, og øjeblikket er ikke et punkt, men et rum. Det er i dette rum, at erfaringen udfolder sig som proces. Erfaringer adskiller sig derfor også fra oplevelser ved at være inddragende. Den oplevende er passiv, hvor mange chips han end tygger, mens han paralyseret glor på tv-skærmen. Erfarer man skønheden i en kirkekoncert, er man derimod inddraget, hvor stille man end sidder på bænken. Kroppen er rolig, men sindet er bevæget. Ingen forlader uforandret et erfaringsrum. Det ved vi dog kun, fordi vi kan huske og erindre. Jeg husker, at jeg stod i det klasselokale som barn. Jeg erindrer følelsen af at blive overvældet af farverigdom. Og nu ved jeg, at lappen må have været ladet med merbetydning. Ellers ville den ikke have stemt mig, som den gjorde: Så jeg måske aldrig glemmer det øjeblik eller nærmere bestemt den betydningsrigdom, ligefrem meningsfylde, der udmærkede det og har mejslet det i erindringen. Pointen er at skabe rum i undervisningen for sådanne erfaringer, og for at de kan leve videre i erindringen. Det sidstnævnte kræver ikke kun erfaringens styrke, men også at mindet ikke sandes til af tænkemåder, der er det fjendtligt stemt f.eks. at alt skal kunne måles og vejes og have praktisk nytte. For det er jo ikke, fordi jeg er speciel, 4

5 Spirekorsstævne i Lystrup Kirke 2013 Foto: Lars Nabe-Nielsen Erfarer man skønheden i en kirkekoncert, er man derimod inddraget, hvor stille man end sidder på bænken. Ingen forlader uforandret et erfaringsrum. at jeg erindrer den lille laps betydning. Det er snarere, fordi jeg lever et specielt liv med masser af mulighed for at tænke efter og dermed også for at værne om mine minder. Ønsker vi at befordre æstetiske erfaringer hos børn, så de som voksne kan tænke udvidet, skal vi ikke kun stimulere deres sanser. Sanselige oplevelser er begyndelsen, men mening stiftes der først, hvor sanselig oplevelse bliver til sensitiv erfaring. Og denne erfaring skal kobles med tænkning, med muligheden for at tænke efter, så sensitiviteten ikke går tabt med tiden. Så vil barnet måske kunne tænke udvidet som voksen: have sans for det store i det små, for enhed i mangfoldighed. Artiklen er tidligere bragt i Kirken Underviser nr. 2/2013, udgivet af 3-K uddannelsen på Unitas Forlag, ISSN:

6 BERETNING FRA FUKs SOMMERSKOLE 2013 NÆSTEN SOM AT GÅ I SKOLE; BARE MEGET SJOVERE! Anna Kildehøj, 15 år og korsanger i Fredens Pigekor Her i august 2013 var jeg for tredje gang i mit liv med på FUKs Sommerskole. Jeg kan ikke engang beskrive, hvor meget jeg glædede mig til at skulle af sted og til at møde alle de fremmede, der måske ville blive til venner. Sommerskolen betyder rigtigt meget for mig og for hvad, jeg har udviklet mig til at blive. Første gang jeg skulle på sommerskole, var det ikke rigtig noget jeg glædede mig vildt meget til. Jeg var sikker på, at alle ville være bedre end mig, og at jeg ville komme til at gå alene i en hel uge, fordi jeg ikke kendte nogen. Jeg havde godt nok hørt, at sommerskolen var fantastisk og at jeg skulle glæde mig, men det var svært. Men stik modsat af hvad jeg havde troet, så var der lige fra jeg ankom en super dejlig stemning og alle var bare rigtigt søde. Efter et par dage følte jeg mig som en del af fællesskabet, alting fandt en rutine og det føltes, som om man havde været på sommerskole hele sit liv! I år blev Sommerskolen holdt på Klejtrup Musikefterskole, ikke mere end ca. en times kørsel fra hvor jeg bor. Lige fra da jeg ankom, kunne jeg ikke lade være med at smile. Jeg mærkede en klar forskel fra sidste gang jeg var på Maden var fantastisk, køkkenpersonalet gjorde alle meget glade. Før vi spiste, sang vi en lille sang. sommerskole. Jeg begyndte meget hurtigere at lære nye mennesker at kende, allerede fra første dag følte jeg mig som en del af fællesskabet. Vi fi k nogle rigtig fi ne værelser, hvor vi boede med andre jævnaldrende sangere. Maden var fantastisk, køkkenpersonalet gjorde alle meget glade. Før vi spiste, sang vi en lille sang. Vi kunne selv komme med forslag til, hvad vi skulle synge det var rigtig hyggeligt. Om dagen var vi hele tiden i gang med timer, men vi holdt også pauser, hvor vi gik ned i byen. Undervisningen er virkelig noget FUK kan være stolt af! Der var ikke en eneste time, jeg ikke kunne lide. Det var helt som at være i skole, bare lidt sjovere. Vi havde ensemble, hvor vi sang mange udenlandske sange og lærte at synge som én stemme. Det var virkelig fedt at synge på den måde. Der var timer hvor vi var prøvekaniner for dirigenterne, og vi fi k 6

7 FUKs sommerskole juli til 1. august på Rønde Høj- og Efterskole! Efter nogle rigtig gode år på Ollerup Musikefterskole og Løgumkloster Højskole har vi i FUKs stævneudvalg siden 2011 set os om efter et nyt fast sted at afholde FUKs sommerskole. Det er vi nu sikre på, at vi har fundet og vi glæder os til at byde kordirigenter og korsangere velkommen til FUKs Sommerskole 2014 på Rønde Høj- og Efterskole. Rønde Høj- og Efterskole har fantastiske værelses- og undervisningsfaciliteter, og den ligger midt i landet med rigtig gode transportforbindelser. Vi forventer desuden at etablere et samarbejde med kirkerne i området. Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra lørdag d. 26. juli til fredag d. 1. august. Vær opmærksom på at Sommerskolen ligger en uge tidligere end i 2013 og at startdagen er lørdag. For korledere vil det være muligt først at deltage i undervisningen fra søndag eftermiddag. Nærmere info om instruktører, fag, deltagerpris og tilmelding kan læses på FUKs hjemmeside i begyndelsen af /Anne Lise Quorning, formand for Stævneudvalget Man behøvede ikke at synge alene, hvis man ikke turde, men jeg havde bestemt mig for at prøve, og jeg overlevede! også undervisning i solosang. Personligt er jeg meget nervøs, når jeg skal synge solo. Det skal siges, at man bestemt ikke behøvede at synge alene, hvis man ikke turde, men jeg havde bestemt mig for at prøve, og jeg overlevede! Det var virkeligt fedt, blandt andet fordi det var et stort personligt fremskridt for mig. Kor med dirigenterne var også nogle meget interessante timer. Det var helt vildt så stor forskel, der var på de forskellige dirigenter, og undervisningen gav mig virkelig en idé om, hvor dygtig min egen korleder er. Der var også fag hvor vi ikke sang særligt meget. Bl.a. undervisning i hørelære, hvor vi lærte at læse noder. Jeg kendte lidt til noder i forvejen, og lærte utroligt meget. I bodyworks skulle vi bevæge os til musik, og vi lærte om god holdning og attitude ved at danse, gå som modeller og træne vores krop. Bodyworks var klart en af mine yndlingstimer, fordi det føltes som et slags frirum, hvor man fi k brændt energi af og hvilet stemmen lidt. Det var virkeligt fedt, også for os mindre aktive mennesker. Ens tidsfornemmelse er helt anderledes når man er af sted. Man skal noget hele tiden, og de første dage tænker man Hold da op, det bliver en lang uge. Men når det så om torsdagen går op for en, at man snart skal hjem, ja så kan man ikke engang tænke på, hvordan det vil være at skulle hjem igen. Sommerskolen var en vidunderlig uge. Da jeg skulle hjem, havde jeg lært mere end bare at synge bedre, jeg havde mødt nogle super søde mennesker og var blevet mere udadvendt. Men vigtigst af alt havde jeg fået meget større selvtillid. Det var bestemt også en hård uge, men for mig var det en af de bedste uger i mit liv, og jeg tror aldrig, at jeg glemmer de oplevelser jeg har fået på Sommerskolen. 7

8 NYE KORNODER - UDVALGTE TITLER A NEW HEAVEN SATB EP SIDER 174,00 KR. Indeholder 16 spændende nye engelske titler fra nogle af de mest ansete korkomponister fra England. Fra Jonathan Dove og Howard Goodall til Judith Bingham og Jonathan Harvey. Alle satser er for blandet kor - både med og uden akkompangement. Spændene ny tilføjelse til den engelske kirkemusik Samarbejde mellem forlagene Edition Peters og Faber Redaktør: Simon Halsey Se indholdd og nodeeksempler på noder.dk THE NOVELLO BOOK OF MUSIC FOR LENT & EASTER SATB NOV SIDER 174,00 KR. Hele 64 satser til passions- og påsketiden. Samlet og redigeret af David Hill der er én af Englands største kordirigenter. Britten, Dowland, Bach og Tallis er repræsenteret men også nye satser til gamle tekster af bl.a. Tavener, Svein Møller og Paul Mealor. Udførligt register over helligdage En del af Novellos bestseller Choral Programme Tekster på engelsk eller latin Redaktør: David Hill Se indhold d og nodeeksempler på noder.dk WEST SIDE STORY CHORAL SUITE 2-PART HL SIDER 69,00 KR. Suite i 4 dele (som kan opføres enkeltvis) med alle sangene fra den evigt populære musical af Bernstein. Mesterligt arrangeret for 2 lige stemmer og klaver af Mac Huff. DANMARKS STØRSTE UDVALG AF KORMUSIK BESØG OS I VORES BUTIK I ESBJERG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV PÅ NODER.DK facebook.com/noderdk Alle priser er incl. moms Med forbehold for trykfejl Stormgade Esbjerg Denmark

9 STUDIEDAGE 2014 VED FUKs NODEBIBLIOTEK I LØGUMKLOSTER Hvert år har alle korledere i FUK mulighed for gratis at tilmelde sig 2-5 studiedage ved FUKs nodebibliotek i Løgumkloster. Der stilles værelse eller lejlighed med køkkenfaciliteter til rådighed. Måltider kan købes på Løgumkloster Refugium. Studiedagene er en oplagt lejlighed til at fordybe sig i korrepertoire, til at få fornyet inspiration og til at planlægge den kommende sæsons korarbejde. Dagene omfatter daglig support og introduktion i brug af internettet til repertoiresøgning herunder evt. fri download fra bl.a. den nye korrepertoire-database, der er udarbejdet i samarbejde mellem FUK og Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC). Studiedagene 2014 aftales inden for perioden mandag den 16. juni til fredag den 27. juni (uge 25-26) Information og tilmelding: Faglig konsulent Hans Christian Magaard, tlf / Læs mere om FUKs nodebibliotek og repertoiredatabase på Kontakt til FUKs nodebibliotek: Bibliotekar Helle Kjeldsen, LIDT OM STUDIEDAGENE 2013 Varm velkomst af Hans Christian Magaard. Grundig gennemgang af lokaler og bibliotek og indkvartering i det yndigste lille hus. Den første dag bruger vi tid på at sætte os ind i hvordan biblioteket fungerer. Efterhånden, som vi kommer ind i systemerne, går det dog som en leg. Motetterne til det næste års gudstjenester bliver én efter én plottet ind i kalenderen hvor er her dog dejligt! Lokalerne på slottet summer af aktivitet, det store bord i det centrale rum bugner efterhånden med de nodehæfter, sangbøger og løsblade, som alle brugerne og bibliotekar Helle D. Kjeldsen gennem de sidste mange dage har hentet op fra nodebiblioteket i stueetagen. Snakken går i perioder på højeste blus rundt omkring i de mange lokaler på slottet, idéer og erfaringer udveksles, venskaber dannes. Der arbejdes og ind i mellem høres musikanlægget eller klaveret fra den ene ende og klaveret fra den anden samtidig med klaveret nedenunder. Det er med vemod men bestemt også med stor tilfredshed, at vi vinker farvel til Løgumkloster torsdag morgen. Hele det næste års motetter er på plads, og vi er kommet langt også med planlægningen af koncertrepertoire til både børnekoret og ungdomskoret. Selvom vi har arbejdet mere eller mindre fra 9-23, så har det ikke på noget tidspunkt været surt arbejde; stemningen og omgivelserne har bidraget til, at vi bare har nydt det! Afbrækkene til frokost, middag og gåture i de naturskønne omgivelser har givet fornyet energi og gåpåmod til resten af programmet. De 3 dages intensive nodestudier har i den grad været givet godt ud, og vi er ikke spor i tvivl om, at vi må tilbage igen til næste år! af Heidi Buch og Simone Thorsteinsson; korleder og assistent ved Smørum Kirke 9

10 FRA DRØM TIL VIRKELIGHED NORBUSANG 2013 I FREDRIKSSTAD I NORGE! af Astrid Thomsen, indtil 1. oktober 2013 organist og korleder ved Sct. Severin Kirke, Haderslev og nu organist og korleder ved Christianskirken, Sønderborg. Jeg har altid drømt om at komme på Norbusang, lige siden jeg som ung korleder i 1987 første gang hørte om festivalen. Dengang blev det allerførste Norbusang afholdt i Drøbak i Norge. Jeg syntes at tanken om, at lade børn og unge fra hele Norden mødes i (kor)sang var utrolig god og en fantastisk chance, så hvert år når invitationen til Norbusang kom, kiggede jeg i min kalender og tænkte på korets sammensætning og formåen og hver gang var der noget som kom på tværs: Enten tidspunktet eller økonomien eller noget andet. Årene gik, og i 2002 var jeg selv med til at arrangere Norbusang festival i Esbjerg. Det blev utrolige dage med mange glade børn og unge, masser af praktisk arbejde, inspiration, store musikalske oplevelser og store følelser og det gav mig blod på tanden! Så jeg lovede mig selv, at jeg ville stræbe efter, bare én gang i min korleder-karriere, at komme på Norbusang med mit eget kor. Årene gik igen! Med konfi rmationer, familiefester og kirke-spilleri som alt sammen udelukkede min deltagelse i Norbusang men endelig i det Herrens år 2013 lykkedes det. Min drøm blev til virkelighed: NORBUSANG 2013 I FREDRIKSTAD, NORGE!! Hele efteråret 2012 lurede jeg på for at se efter hvornår program, tilmeldingsfrist m.m. blev lagt ud, for jeg vidste, at der er så mange kor, der gerne vil deltage, at man har Søg FUK puljen til Norbusang! Alle FUK kor kan søge om tilskud fra FUK puljen til deltagelse i Norbusang. I 2013 fi k alle ansøgere et tilskud på 500 kr. pr. kormedlem. Der er ansøgningsfrist til FUK puljen d. 1. marts indført en kvote for, hvor mange kor, der kan deltage fra hvert land. Der blev søgt fonde og undersøgt transportmuligheder og alle de praktiske ting, som skal ordnes, når et kor skal på rejse. Og så kom der også lige en ekstra udfordring i forrykkede eksamensterminer pga. lærer-blokade i foråret, men et par dage før Kristi Himmelfart kunne vi endelig tage af sted. Det var en kæmpestor oplevelse lige som jeg havde forestillet mig! Der var selvfølgelig forskellige spændende små udfordringer, herunder lidt rod i indkvarteringen, anderledes og lidt utilstrækkelig mad, svære lyd- og oversigtsforhold ved korprøverne i Domkirken og et overfyldt tog på hjemrejsen, så vi i stedet måtte med bus. MEN jeg ved jo selv, hvor stort arrangementet er, og hvor meget der skal koordineres og arrangeres. Og jeg synes at udfordringerne blev løst fi nt i løbet af stævnet, og at oplevelserne og samværet med pigerne langt overskyggede de små udfordringer. 10

11 Jeg vælger med vilje at kalde det for de små udfordringer for jeg mener, at korlederens attitude er afgørende, hvis en korrejse/tur skal blive ikke bare god men supergod! Korsangerne spejler sig jo i deres egen korleder, så i mine øjne er korlederens fornemste opgave at signalere positivitet overfor korsangerne og heppe på dem. Så kan man jo evaluere bagefter eller tale med sine voksne rejseledsagere om de ting, som man ikke er helt tilfreds med, vel at mærke når der ikke er korsangere til stede! Det er nemlig utrolig hårdt for både børn og voksne at være på korstævne, når der skal øves, synges, opleves og ydes toppræstationer, når man samtidig sover på luftmadrasser i klasseværelser blandt snorkende, småpruttende og i-søvne-snakkende korsangere. Alligevel er det FANTASTISK! For som korleder kommer man til at lære sine korsangere at kende på en helt ny måde, og såmænd også sig selv. Pludselig er der én, som viser sig at være meget mere sej, skør, sjov eller pylret end man troede, og der falder så mange små stjernestunder og guldkorn af, at det simpelthen er uvurderligt. Særligt for vores korrejse var det, at vi havde vores egen præst med. Det er så berigende at have sin præst med på korrejse, og i Fredrikstad kunne vi prale med, at vi var det eneste kor ud af 40 deltagende kor fra hele Norden, som havde en præst med i gruppen. Enhver korleder burde unde sig selv at tage på Norbusang. Man skal selv arrangere transport ja, men der udover er alt på festivalen arrangeret for én så når man først er af sted er det en kæmpe gevinst for alle i og omkring koret! Hvad er Norbusang? HILSEN FRA EN REJSENDE KORPRÆST! FUK er på landsplan den kirkelige organisation, som rummer og rammer fl est børn og unge, både i antal af engagerede børn og i geografi sk spredning. Uge efter uge mødes børn og unge og synger salmer, og igennem korsangen lærer de om liturgi og teologi. Dét er der stor grund til, at vi som præster interesserer os for ikke mindst på lokalt plan. Jeg er præst og har de sidste 10 år været fast supporter og støtte til korene ved Gl. Haderslev Kirke, hvor jeg er ansat. Jeg kommer selvfølgelig ikke til korprøve hver tirsdag, onsdag eller torsdag, men jeg kommer engang imellem, jeg deltager i korråd, og jeg kommer til så mange af korenes koncerter af Benedicte Bock Pedersen, kirkebogsførende sognepræst ved Sct. Severin Kirke, Haderslev. Norbusang er en sammenslutning af de nordiske landes kor-organisationer for børn og unge. Hvert år som regel i Kristi Himmelfartsferien arrangeres en stor festival i et af de nordiske lande. Norbusang 2014 afholdes i Borlänge i Sverige i dagene 28. maj til 1. juli. Festivalen 2014 er for korsangere i alderen 15 til 25 år, og der er tilmelding i perioden 15. november til 15. februar. Se mere om festivalen på som muligt. Og så rejser jeg med korene både med børnekor, pigekor og voksenkor. Det har jeg altid gjort med meget stor glæde; senest til Norbusang i Fredrikstad i dagene omkring Kr. Himmelfart Opgaverne som rejsende korpræst er få og gode. Jeg er selvfølgelig først og fremmest en ekstra voksen: den, man kan sætte til forefaldende arbejde, når der er behov for det og det er der! Hænger en korsanger med skuffen og er ked af det, så sidder jeg ved siden af, går en lille tur, tilbyder et lille stykke chokolade og yder i det hele taget lidt fysisk og mental førstehjælp. Når jeg rejser med børn og unge har jeg altid som fast opgave at godnatputte, for sidst på aftenen er korlederen fl ad. På den måde er jeg med i dagens snak om oplevelserne og den kommende dags program, jeg fortæller dem om mine indtryk og om hvor fantastiske de var og hvor stor en oplevelse, det var at høre dem synge, og til sidst får de en godnathistorie som afslutning på dagen. Det er altid fantastisk at være af sted med korene, især på så stort et stævne som Norbusang! At sidde til koncert med børn og unge i Domkirken i Fredrikstad og høre, hvordan korprøve-stumperne smelter sammen til et stort fællesværk det er hinsides beskrivelse! Og nok er der et stort publikum, men forældrene er jo ikke med; så derfor kan jeg mærke at det er vigtigt, at jeg er der og lytter. Sct. Severin Pigekor havde en fantastisk Norbusang festival 2013, og jeg havde det fantastiske privilegium at være med! 11

12 12

13 13

14 FUKs LANDSKOR FYLDER 10 ÅR OG HAR FÅET NY DIRIGENT! FUKs Landskor kan her i 2013 fejre 10 års jubilæum, og FUK kan se tilbage på et årti, der er gået med etablering og udvikling af et kor, der formidler kormusik på højt niveau ud fra helt specielle musikalske og praktiske forudsætninger. Landskoret har i dag ca. 35 medlemmer i alderen 12 til 20 år. Sangerne kommer fra hele Danmark, og en forudsætning for at synge med i Landskoret er, at man samtidig er medlem af et FUK kor. Dette stiller store krav til både sangere og hjemkor i forhold til planlægning og prioritering, for med sangere fra byer som Rønne, Sakskøbing og Aalborg kan koret ikke mødes på ugentlig basis. Landskoret samles ca. 6 weekender om året og arbejder intenst med et koncertprogram, som præsenteres søndag eftermiddag. Dertil har koret i årenes løb været på en række koncertturnéer i Danmark og udlandet, medvirket i DRs Før søndagen, bidraget til indspilningen af Den Danske Salmebog og medvirket på FUKs Landsstævne og Sommerskole. Sigrid Damsager har i august 2013 overtaget den kunstneriske ledelse af Landskoret efter Phillip Faber, der er tiltrådt stillingen som chefdirigent for DR PigeKoret. Sigrid Damsager er uddannet kordirigent fra Det Jyske Musikkonservatorium og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hun har tidligere dirigeret bl.a. Skalborg Kirkes Børne- og Ungdomskor, Studentermenighedens Kor på Amager, Manskören Ugglan i Stockholm og er fast dirigent for Nyköpings Kammarkör. FUK og FUKs Landskorsudvalg ønsker tillykke til Landskoret og Sigrid og glæder sig over det nye samarbejde! /MWJ TANKER FRA DIRIGENTEN Af Sigrid Damsager Jeg er rigtigt glad for at være blevet Landskorets nye dirigent og står fuld af gåpåmod foran opgaven. Vi har haft vores første weekend sammen i Sakskøbing, hvor der foruden navnerunde og avisleg indgik masser af øvning, fotografering og koncert. Et kor og en dirigent kender vel aldrig rigtigt hinanden før de har lavet koncert sammen og selvom både Landskoret og jeg har mere at opdage om hinanden, er jeg ganske vis på, at matchet er godt! Det er en spændende udfordring at samle korsangere fra mange forskellige kor fra hele landet og bygge en fælles kultur og et fællesskab ud fra dét, at vi kan lide at arbejde med kormusik og at udfordres musikalsk. Samtidig er det heftigt, hårdt og motiverende at mødes så sjældent og så intensivt. Der er ikke tid til mange svinkeærinder, hverken musikalsk eller personligt: Det er jer og mig og denne musik Nu! Mine ambitioner om at føre koret til så højt et musikalsk niveau som muligt indebærer blandt andet udenadslære og krav om hjemmeforberedelse med brug af øvefi ler, for at vi så hurtigt som muligt kan fl ytte os fra nodeterperi til musikalsk arbejde. Allerede på første weekend mærkede jeg, at sangerne er både engagerede, seriøse og modige i deres tilgang til det at øve og holde koncert. Mit håb er, at Landskoret får en endnu større kontaktfl ade blandt FUKs mange medlemskor. Et skridt på vejen er invitation til samarbejde med det lokale kor i de kirker, hvor Landskoret kommer. I Sakskøbing blev det her i september til gæstedeltagelse fra Sakskøbing Kirkes Pigekor, som sang med på en af Landskorets sange og selv optrådte med en sang. Af fremtidsdrømme tænker jeg på konkurrencedeltagelse, arbejde med nyskrevet musik og sangernes store håb en udlandsrejse. 14

15 SYNG MED I LANDSKORET! LANDKORETS KALENDER 2013 Alle FUK korsangere mellem 12 og 20 år (sopran og alt) kan søge om optagelse i FUKs Landskor. Der afholdes optagelsesprøve 2 gange årligt. Ved optagelsesprøven skal man synge både en fri og en bunden opgave (salme) samt en korstemme. Desuden prøves man i nodelæsning på enkelt niveau, basale lytteøvelser samt eftersyngning af små melodier. Få mere information om optagelsesprøven til FUKs Landskor ved at kontakte eller besøg 15. november: Optagelsesprøve kl. 16 til 19 i Hasseris Kirke, Aalborg 17. november: Koncert kl. 14, Hasseris Kirke, Aalborg marts: Koncert, Ribe Domkirke 25. april: Optagelsesprøve kl. 16 til 19. Sted ej fastlagt 14. juni: Koncert, FUKs årsmøde, Helligåndskirken, Aarhus Koncert med Landskoret? Landskorets 10 års Jubilæums cd kan købes ved henvendelse til Cd en koster 100 kr. Der er stadig ledige datoer i Landskorets 2014/15 kalender, så har man lyst til at opleve Landskoret i sin kirke evt. i samarbejde med kirkens eget kor er man velkommen til at kontakte landskorets producent, Kristoffer Fynbo Thorning, på eller

16 FUKs KORKONSULENTER EN GRATIS HÅNDSRÆKNING TIL KORARBEJDET! I 2008 etablerede Folkekirkens Ungdomskor en korkonsulentordning som og udviklingsplaner samt evt. Vejledning i brugen af FUKs læreet tilbud til alle medlemskor. I 2012 prøveafl æggelse blev ordningen udvidet, og i dag dækker FUKs 3 korkonsulenter hele landet. Korkonsulenterne deltager i udvalgsarbejdet omkring FUKs faglige aktivite- Korkonsulenterne tilbyder besøg og sparring omkring alle de problemstillinger og spørgsmål, som man kan støde udvalg arrangør af FUKs kurser for ter og er sammen med FUKs frivillige på i arbejdet med børne- og ungdomskor i folkekirken fx: Korkonsulenterne administrerer korledere. FUKs korvejlederordning, som er et tilbud til alle kor, der ønsker hjælp til spe- Inspiration til oprettelse af nye kor Udvikling af samarbejdet mellem cifi kke problemstillinger. korleder, menighedsråd og øvrigt FUKs korkonsulentordning er blevet til som et samarbejde med de tre personale Faglig sparring danske kirkemusikskoler i Vestervig, Udvikling af repertoire Løgumkloster og Roskilde, og de tre Svarer mit repertoirevalg til korets niveau? Og er det tilfredsstillende at arbejde med både for koret og for mig selv? Giver repertoiret mening, hvordan passer det til mit kors rolle i gudstjenesten? Bør jeg overveje at korrigere min korstruktur? Hvordan skaber jeg udviklingsmål for mine korsangere og hvordan når vi dem? Hvor højt bør jeg prioritere rekruttering til korarbejdet og hvordan griber jeg det an? Ønsker jeg at udvikle klangen i koret? Ønsker jeg tættere kontakt med mine korleder-kolleger? Føler jeg mig alene i arbejdet med koret? Er der behov for tættere kontakt til korsangernes forældre og hvordan inddrager jeg dem i det praktiske arbejde? Har du behov for inspiration i forhold til ovenstående eller andre overvejelser kan det være en idé at kontakte en af FUKs korkonsulenter. Det samme gælder, hvis du ønsker besøg af en af FUKs 8 korvejledere. korkonsulenter er på skolerne ca. 1 gang månedligt. Du kan læse mere om korkonsulenterne, FUKs lære- og udviklingsplaner samt kurser og aktiviteter på www. fuk.dk Doris Kjærgaard Korkonsulent Nord: Aalborg, Viborg og Aarhus stifter Helt tilbage i gymnasieårene tog jeg en præliminær orgeleksamen hos Margrethe Østergaard i Kalundborg. Siden tog jeg min kirkemusikalske diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium i 1992, hvor jeg bl.a. studerede korledelse hos Jørgen Graven Nielsen. Mellem 1997 og 2003 deltog jeg i private videregående studier hos Morten Schuldt-Jensen, hvor mit eget kammerkor fungerede som øvekor; jeg har modtaget solosangsundervisning hos Annette Bo Nielsen, og jeg holder af at deltage som aktiv deltager masterclasses for kordirigenter. I mine organiststillinger har jeg prøvet både at starte kor helt fra bunden samt at videreføre et allerede etableret korarbejde. Siden 1994 har jeg været ansat som organist 16

17 ved Aaby kirke i Aabybro, hvor der er spirekor, børne- og ungdomskor samt sognekor for voksne. I min fritid dirigerer jeg Kammerkoret Dorimus, som i år fejrer 20 års jubilæum og i den anledning opfører et nyt værk af Jakob Lorentzen: Kjerlighedens gjerninger med tekst af Søren Kierkegaard. Som korkonsulent er det min hensigt at støtte og bidrage til korarbejdet i bred forstand og dermed også gerne voksenkorene, som der bliver fl ere og fl ere af i FUK. Jeg var således dirigent ved kurset Den gode korklang på Vestervig Kirkemusikskole i juni i år med ikke mindre end 60 deltagere. Et lignende kursus planlægges i Jeg sætter det personlige møde med den enkelte korleder højt, for derved får jeg lejlighed til at lytte og opleve direkte og har dermed det bedste udgangspunkt for at inspirere og vejlede. Jeg vil hellere være medkorleder og kollega end jeg vil være eksperten med alle de rigtige løsninger. Kontakt Doris Kjærgaard på: eller telefon Gitte Støvring Preussler Korkonsulent Syd: Fyn, Ribe og Haderslev stifter Folkekirkens Ungdomskor er en del af mig, og jeg er en del af FUK! Sådan har det været i mange år. Allerførst som korsanger på korstævner i min grønne ungdom, siden som korleder og kredsbestyrelsesmedlem på Fyn, så som medlem af hovedbestyrelsen og næstformand i 9 år, herefter 3 år kun som eksternt medlem af FUKs udvalg for faglig udvikling, det der oprindeligt hed læreplansudvalget, og siden 2012 som korkonsulent. Som korkonsulent ønsker jeg, at korlederne og stiftskredsene i FUK skal kunne hente inspiration og ny viden ved kurser og gennem et inspirerende kolligalt fællesskab, hvor tanker og ideer udveksles på kryds og tværs. Korkonsulenten er den ressourceperson, der kan være med til at føre hovedbestyrelsens ideer ud i livet eller være stiftskredsenes forlængede arm. Og korkonsulenten er den som står parat med vejledning og idéer til den enkelte korleder, når denne eller et menighedsråd har behov for at sparre med en erfaren korleder. Min egen korledererfaring stammer fra mit virke som organist og korleder gennem 30 år i forskellige stillinger, og jeg er i dag ansat som organist og korleder ved Nørrelandskirken i Holstebro. Jeg har en kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Fynske Musikkonservatorium, 3 års efteruddannelse i Barnestemmen som instrument fra Nordjysk Musikkonservatorium og en master i kreativ musikformidling fra Vestjysk Musikkonservatorium fra Kontakt Gitte S. Preussler på: eller telefon Kristine Maria Tommerup Vad Korkonsulent Øst: København, Helsingør, Roskilde og Lolland- Falster stifter. Jeg er uddannet sanger og korleder fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og jeg bruger så godt som al min tid på at arbejde med stemmen, øret og samklangen. Min hverdag består af musik, sang, administration og møder i en som oftest ganske fi n balance. For tiden bliver jeg introduceret til mange nye perspektiver og overvejelser gennem mødet med andre kor og korledere fra det ganske land, både som korkonsulent og som stævneinstruktør, kursusleder og underviser. Det er meget inspirerende og har indfl ydelse på min hverdag og på, hvor jeg lægger mit fokus. Hver uge holder jeg korprøve i Det Danske Drengekor, hvor jeg er 1. dirigent og dirigerer 42 festlige drenge i alderen 9-15 år samt 8 skønne overgangsdrenge i vores nystartede kor for årige. Der udover underviser jeg børn i sang eller klaver, og jeg underviser også en hel del teenagere og voksne i sang, hørelære eller kordirektion. En stor del af mit arbejde er, som for alle andre undervisere og korledere, at udvikle menneskelige relationer og fi nde en pædagogisk og ledelsesmæssig stil, som virker, og som kendetegner og passer til netop mig og mit arbejde. Særligt dét er en dimension, som interesserer mig meget. Det er meget tilfredsstillende at følge udviklingen og at være en del af et regelmæssigt, opbyggende arbejde i et kor eller hos faste ugentlige elever, men jeg sætter også stor pris på de nye udfordringer i stillingen som FUKs Korkonsulent Øst. Her er der også mulighed for at være medvirkende til udviklingen af kor- og musiklivet men på et helt andet plan! Som korkonsulent er jeg lige nu fokuseret omkring at tilrettelægge faglige dage sammen med de andre korkonsulenter og FUKs udvalg for faglig udvikling, samt at opbygge samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner, -centrer og FUK. Så snart der bliver et ledigt øjeblik, vender jeg mit fokus mod ØST, København-Helsingør og Sjælland-Lolland-Falster Stiftskredse. Jeg har et stærkt ønske om, at afdække hvor korene er, hvad der virker for os i ØST, og hvad korledere og kor har brug for fra FUK. Når dette er afdækket, er det min opgave at forsøge at få skabt de tilbud, der mangler og i øvrigt styrke kontakten mellem den enkelte korleder og FUK. Kontakt Kristine Vad på: eller telefon

18 MED HJERTET FULDT AF SANG ET PERSPEKTIV PÅ DET MUSIKALSKE RUM I GUDSTJENESTEN Af Christian Verdoner Larsen, cand.mag i Idéhistorie fra Aarhus Universitet Børnekorsarbejde i Aaby Sognegård I artiklen Æstetisk erfaring beretter professor Dorthe Jørgensen om det særlige barnlige blik, der ser en verden rig på betydning. Barnet oplever, at verden åbner sig på en ny måde og erfarer samtidig, at noget har en uendelig værdi i sig selv. Skal imidlertid sådan erfaring ikke blot fortabe sig i strømmen af indtryk, kræver det et særligt rum, hvor den kultiveres, netop for at den kan bestå som en del af livet. Som voksne kan vi lære noget om betydningsfuldhed af børnene men samtidig kan børnene lære noget af os: nemlig at holde fast i og huske disse erfaringer af skønhed. For os alle gælder det om at kultivere dette barnlige blik, så det kan sætte sig igennem i vores måde at være til på. I kristendommen hedder det, at vi skal tage imod Guds rige som små børn og spørgsmålet er, om det ikke netop er det inddragende og sjælsforandrende erfaringsrum, hvor vi får blik for det i sig selv værdifulde og meningsfulde, som vi forsøger at åbne i gudstjenesten. Her forudsættes det, at vi alle har adgang til I kristendommen hedder det, at vi skal tage imod Guds rige som små børn og spørgsmålet er, om det ikke netop er det inddragende og sjælsforandrende erfaringsrum, hvor vi får blik for det i sig selv værdifulde og meningsfulde, som vi forsøger at åbne i gudstjenesten. det barnlige blik, samtidig med at vi forsøger at kultivere det og holde det fast. Fra de allerførste menigheder har åbningen af dette særlige rum været forbundet med sang og musik. Og ifølge traditionen var musikken ikke bare en pæn måde at pakke ordene ind på; dét at synge smukt havde i sig selv en religiøs betydning. Blandt andet spejlede sangen sig i Bibelens beretninger om englenes sang i Guds rige. I beretningen om julenat fortælles det, at himlen over hyrderne på marken med ét blev oplyst af den himmelske hærskare, som sang til Guds ære om fred på jorden. Forestillingen om Guds rige er på den måde forbundet med en slags overjordisk skønhed i kraft af englenes sang, og man kan sige, at englenes sang er et udtryk for Guds rige, der bryder igennem på jorden. Når musikken i gudstjenesten forsøger at imitere denne overjordiske skønhed, er den derfor i sig selv en forkyndelse om Guds rige. Den er en lignelse om Guds virkelighed. Selv synger jeg i kirkekor næsten hver søndag, og som korsangere tænker 18

19 Familiemusikgudstjeneste i Aaby Kirke Men i menighedssangen smelter alle rollerne sammen i den fælles musikudøvelse. Hvis vi kan tænke det sådan, at vi sammen prøver at imitere Guds rige, så kan fællessangen måske blive et billede på Guds samfund. vi nok ikke så meget på engle og forkyndelse, men mest på at synge godt. Vi ved ikke rigtig, hvordan vores sang virker nede i kirken vi gør bare vores del af gudstjenesten. På den anden side tænker kirkegængerne måske heller ikke så meget på, hvor meget vi har øvet os, og hvor meget vi står og gør os umage. De læner sig måske bare tilbage og lytter, når vi synger søndagens motet. Og denne her forskel mellem lyttere og udøvere er endnu mere udtalt, når vi holder koncert i kirken. Men kirkemusikalsk set har vi brug for hinanden. For hvis sangen kan være en forkyndelse om Guds rige, så er der både brug for nogen der lytter, og nogen der prøver at efterligne det i praksis. Man kan sige, at i gudstjenesten er rollerne fordelt på forhånd, sådan at der er præst, organist, kirketjener, korsangere og menighed. Men i menighedssangen smelter alle rollerne sammen i den fælles musikudøvelse. Hvis vi kan tænke det sådan, at vi sammen prøver at imitere Guds rige, så kan fællessangen måske blive et billede på Guds samfund. Så kan vi se den fælles menighedssang som en øvelse i at lade forkyndelse og praksis smelte sammen, sådan at vi kan gå ud til resten af ugen med hjertet fuld af sang. CHRISTIAN VERDONER LARSEN Cand.mag i Idéhistorie fra Aarhus Universitet og tidl. studerende hos professor Dorthe Jørgensen. Christian er desuden BA i klassisk klaver fra Det Fynske Musikkonservatorium, korsanger i Sct. Pauls Kirke, Aarhus og har skrevet speciale om Musik og Virkelighed. Artiklen er en personlig kommentar til Dorthe Jørgensens artikel på side 4. 19

20 BERETNING FRA FUKs ÅRSMØDE 2013 Årsmødet 2013 blev en lang og indholdsrig lørdag i Nørrevangskirken i Slagelse. Efter formiddagskaffe og fællessang tog vi hul på årets repræsentantskabsmøde, hvor 30 repræsentanter var mødt op. Arbejdsplaner og budgetter blev gennemgået, forslag fra medlemmer blev drøftet og 5 nye engagerede korledere blev valgt ind i hovedbestyrelsen (se side 22+23). Andre udtrådte, og der blev derfor givet en varm tak til Grethe Bach Köster, Dennis Bang Fick og Bente Bliksted for en stor indsats for FUK i de forløbne år. Inden frokost var FUKs Landskor mødt op, for at vi i fællesskab kunne tage afsked med korets dirigent gennem 3 år, Phillip Faber. Pigerne sang så tårerne trillede og tog en meget rørende afsked med en dirigent, som om nogen har medvirket til at højne kendskabet til FUKs landskor, og som afslutter sin tid i FUK med en jubilæums-cd-udgivelse. Efter en fantastisk frokost tryllet frem af Smageriet og Nørrevangskirkens fænomenale køkkenhjælpere holdt lektor Ansa Lønstrup fra Institut for Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet en workshop om Stemmen og øret. Her kom alle muskler i brug og tidsplanen blev spændt til det yderste, så kaffen og kagen måtte indtages nærmest løbende. FUKs årsmøde 2013 afsluttedes med en koncert med Kammerkoret Hymnia og dirigent Flemming Windekilde. Referat fra repræsentantskabsmødet kan læses på fuk.dk/om-fuk /MWJ VELKOMMEN TIL FUKs ÅRSMØDE 2014! Lørdag den 14. juni kl til i Helligåndskirken i Aarhus Invitation, indkaldelse og program følger i foråret. Deltagelse i FUKs årsmøde er gratis. 20

21 NYT FRA FUK & FORLAGET MIXTUR marcato Merete Kuhlmann 2012 Tekst fra Psalme unis. 5 5 ped. MODERN VOCAL MUSIC 120 SIDER 225,00 KR. Håndbog for korledere. Helt ny udgivelse af Morten Kjær og Malene Rigtrup. Bogen er på engelsk og giver en grundig gennemgang af rytmisk korledelse. Forlaget Ørehænger. Nr. Komponist Titel Pris FUK 132 Kuhlmann, Merete PSALME 100 (Exsultate Domino, Bryd ud i fryderåb for Herren) Børnekor og orgel BESTSELLER 45,00 FUK 131 Günther, Per LOVSYNGER HERREN - 16 motetter til kirkeåret (1-4 stemmer, orgel) BESTSELLER 140,00 FUK 130 Daescu, Lea m.fl. HIMLENS FUGLE - 12 satser til kirkeåret 90,00 FUK 129 Holm, Hans SEND DIT LYS - 6 salmer for ligestemmigt kor og klaver/orgel 70,00 FUK 128 Lauritsen, Jørgen FADERVORF R - for ligestemmigt kor SSA og orgel 50,00 FUK 127 Dammeyer, Hans NU SKIFTER HEGN OG SKOV - og andre sange for begynderkor og klaver BESTSELLER FUK 126 Pedersen, Jesper Mark EN SIMPEL BØN - for ligestemmigt kor og orgel 40,00 FUK 125 FUK 124 FUK 123 Evald, Finn Lindgren, Erling Bojesen, Michael ALLEA FOLKESLAG KLAP I HÆNDERNE - 8 bibelske satser til kirkeåret for ligestemmigt kor og orgel KRAFTENK FRA DET HØJE - 8 enkle satser til kirkeåret for ligestemmigt kor og klaver SÅ TAG MIT HJERTE - THE SILVER STARS for ligestemmigt kor (SSA), soli og klaver FUK 122 Vestergaard, Evanthore NU TAKKER ALLE GUD - for to lige stemmer og orgel 30,00 FUK 121 Damlund, Mads TRE LITURGISKE SATSER - for ligestemmigt kor og orgel 60,00 FUK 120 Nielsen, Dan Kær TRE GAMMELTESTAMENTELIGE SALMER - for ligestemmigt kor og orgel 60,00 FUK 119 Simonsen, Lisbeth ØJEBLIKKETS HØJTID - Rytmiske salmer og sange til kirkeåret 60,00 FUK 118 Kurup, Hanne LIV OG GLÆDE - 8 enkle sange for børnekor og klaver 65,00 FUK 117 Most, Uffe FORÅRSSYNERR - 4 satser for børnekor og klaver 65,00 FUK 116 Kuhlmann, Merete 4 JULEMOTETTER for børnekor 60,00 FUK 115 Kuhlmann, Merete GLORIA - for blandet kor og orgel 60,00 FUK 114 FUK 113A FUK 113B Holm, Jesper Div. Div. FUK 112 Wonder,S Stev tevie RYTMISKR JUL - 3 engelsksprogede julesange i arrange ment af Jesper Holm CANTOC ANTORINU RINUS 4 - Korsat satser ser for rl lige stemm emmer er til tekster fra Dend dans anske Sal mebog PARTITUR CANTOC ANTORINUS 4 - Korsatserser for lige stemmerer til tekster fra Den danske Sal mebog KORPARTITUR DON T YOU WORRY - 3 satser for lige stemmer, solist og klaver arr. af Jens Johans ansen 65,00 65,00 65,00 60,00 65,00 250,00 100,00 65,00 FUK 111 Kuhlmann, Merete TRE PÅSKEMOTETTER - 2 lige stemmer og orgel 55,00 FUK 110A FUK 110B Em Egm ose,w illy Egm ose, Will illy FUK 109 Marthi thinsen, Niels FUK 108 MunkA k-a nderse rsen, CarlU Ul lrik BALLADEN OM MENNESKESØNNEN - 8 satser til tekster af Lars Busk Sørensen PARTITUR BALLADEN OM MENNESKESØNNEN - 8 satser til tekster af LarsB usk Sørensen KORPARTITUR ESAJA SAJAS RO KORMOSAIK 120,00 60,0000 R CK forl lige stemm emmerer og org el 60,00 00 SAIK - en all ehelge nslitu rgi forl lige stemmerer og klaver 65,00 FU facebook.com/noderdk Stormgade Esbjerg Denmark FU 00 FU 00 FU 00 SYNG UD SYNG OP 54 SIDER + CD 179,00 KR. Hos noder.dk forhandler vi eksklusivt Alice Granum og Niels Bo Emgrens teoribog Syng Ud Syng Op. Bogen er stærkt anbefalelsesværdig og giver gode værktøjer til opvarmning og instudering. FRYDELIGT MED JUBELKOR 96 SIDER 199,00 KR. Svend Prips korsatser og diskanter fra Haderslev Domkirke. Udgivet som en gave til Svend Prip fra Vor Frue Cantori i Haderslev. Bogen er delt i 3 dele: Læsningssvar, Motetter og Diskanter. 21

22 FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR: HOVEDBESTYRELSE OG KREDSE Folkekirkens Ungdomskors hovedbestyrelse vælges på det årlige repræsentantskabsmøde og består af frivillige fra dansk kor- og kirkeliv. Hovedbestyrelsen består af 9 repræsentanter fra FUKs kredse, 3 repræsentanter som indstilles af hovedbestyrelsen samt 2 repræsentanter fra hhv. Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkemusikskolerne. FUKs hovedbestyrelse er FUKs øverste ledelse og mødes 4 gange årligt. Alle i FUK både korsangere og korledere er velkomne hovedbestyrelsen. Ønsker man at opstille skal man henvende sig til sin kredsbestyrelse. FUKs HOVEDBESTYRELSE 2013/2014 Marianne Christiansen Biskop i Haderslev Stift Formand Astrid Thomsen Organist og Korleder, Christianskirken i Sønderborg Næstformand Bente Dahl Organist Kasserer Mirjam Lumholdt Organist og Korleder, Kristkirken i Kolding Anne Lise Quorning Organist og Korleder, Fredens Kirke i Aarhus Jørn Andersen Organist og Korleder, Jerslev-Hellum-Mylund Sogne Malou Reitberger Organist og Korleder, Gjerlev og Enslev Sogne Susanne Hartmann Stæger Korleder, Hellig Kors Kirke i København Cathrine Støvring Preussler Studerende Hanne Margrethe Tougaard Sognepræst, Sakskøbing Kirke Jens Ole Brinth Rektor, Sjællands Kirkemusikskole Per Damgaard Pedersen Sognepræst, Kolding FUKS 8 STIFTSKREDSE FUK er inddelt i kredse svarende til folkekirkens stifter. Alle FUK kor i hvert enkelt stift er således bragt sammen i et kredsfællesskab. Hver kreds vælger på en årlig kredsgeneralforsamling en kredsbestyrelse, der står for udvikling og gennemførelse af aktiviteter særligt for kredsens medlemmer. Læs mere om kredsene, kredsnyhedsbreve, stævner, erfa-dage m.m. på FUK Fyn Kredsformand Anne Buch Sørensen Organist og Korleder, Næsby Kirke Haderslev Stiftskreds Kredskontaktperson Thomas Berg-Juul Organist, Haderslev Domkirke København-Helsingør Stiftskreds Kredsformand Niels Granvig Organist, Måløv Kirke Ribe Stiftskreds Kredsformand Ruth Bach-Svendsen Organist og Korleder, Rødding Sognekirke Roskilde-Lolland-Falster Stiftskreds Kredsformand Signe Bech Schnedler Organist og Korleder, Nørrevangskirken i Slagelse Viborg Stiftskreds Kredsformand Thomas Bach Madsen Organist og Korleder, Ikast Kirke FUK Nord Kredsformand Susanne Rasmussen Organist og Korleder, Dronninglund Aarhus Stiftskreds Kredsformand Brian Stenger Poulsen Korleder, Skt. Peders Kirke i Randers 22

23 ARBEJDSUDVALG 2013/2014 FUKs hovedbestyrelse nedsætter hvert år en række arbejdsudvalg og arbejdsgrupper, som sammen med FUKs sekretariat og ansatte planlægger og gennemfører alverdens aktiviteter og initiativer. Alle er meget velkomne i udvalgene både hvis man har gode idéer eller gerne vil lære nyt! FUK?! FUKs hovedbestyrelse er i en afklaringsproces omkring organisationens navn. Udvalg for faglig udvikling (UFU) Forlagsudvalg Stævneudvalg Jubilæumsudvalg Landskorudvalg Formand: Jens Ole Brinth Formand: Jørn K. Andersen Formand: Anne Lise Quorning Formand: Astrid Thomsen Formand: Anne Lise Quorning Passer det til organisationen og dens aktiviteter som den er i dag? En navneændring er ikke besluttet, men emnet diskuteres i FUKs hovedbestyrelse. Har du kommentarer til processen og spørgsmålet om organisationens navn i det hele taget, er du meget velkommen til at skrive til Desuden: Forretningsudvalg, Biblioteksbestyrelse, Ungdomsrådsinitiativ og arbejdsgrupper vedr. reformationsfejring, politiske spørgsmål, masterclasses og navneproces. For yderligere info kontakt: FUKs hovedbestyrelse 2013 på visionsseminar på Saxild Strand 23

24 DISCANTORINUS 150 diskanter til salmer fra Den Danske Salmebog Alle de bedste nye og gamle diskanter er nu samlet Flere helt nykomponerede diskanter Alle de store salmer er repræsenteret Største kirkemusikalske udgivelse i flere år NYT FRA FUK & FORLAGET MIXTUR Udkommer i 2 udgaver: Koralbog og Korbog Koralbogen indeholder diskanter og orgelsatser og kan også bruges som ledsagesatssamling Korbogen indeholder diskanter og salmemelodier samt alle tekstvers Køb til intropris inden 31/ Se indholdd og nodeeksempler på noder.dk KORALBOG DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORBOG DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG UDKOMMER 1. NOVEMBER 2013 INTROPRISER Koralbog + 1 stk. korbog 599,00 kr. Koralbog + 5 stk. korbog 999,00 kr. Koralbog + 10 stk. korbog 1499,00 kr. Pris efter 31/ : Koralbog 499,00 kr. Korbog 149,00 kr. (20% rabat på korsæt) facebook.com/noderdk Stormgade Esbjerg Denmark Alle priser er incl. moms Med forbehold for trykfejl

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM August 2015 Indhold Velkommen til en ny sæson......3 4. september - Korlederdag Byggesten til Børnekoret...4 7. november - Voksenkorstævne i Jerslev Kirke...5 14. november

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke NOVEMBER 2013 EN LILLE BERETNING fra megakorstævnet lørdag d. 29/9 i Sejs-Svejbæk kirke Lørdag kl 8.45 kørte

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?

NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN? NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN? LEDEREN, april, 2014 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Foråret er kommet, og vi er glade for at kunne sende årets første udgave af KorNyt ud til

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR. Repræsentantskabsmøde 2014

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR. Repræsentantskabsmøde 2014 FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR Repræsentantskabsmøde 2014 FUK året 2013 1 Årsmødeskrift 2014 for Folkekirkens Ungdomskor Side 3 Program og dagsorden FUKs års- og repræsentantskabsmøde 2014 Side 6 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

HVORDAN LÆRER MAN AT SYNGE SALMER I DAG?

HVORDAN LÆRER MAN AT SYNGE SALMER I DAG? NR 1 2015 MEDLEMSBLAD KOR NYT HVORDAN LÆRER MAN AT SYNGE SALMER I DAG? Maj måned er sangens tid: Gak ud, min sjæl, betragt med flid og syng om det: - og Paradisets takkesang genlyder i en efterklang fra

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

FUK Nord Bladet. Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds

FUK Nord Bladet. Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 2/April 2013 Korlederdag i Hasseris Kirke... 2 Beretning fra FUK Nords generalforsamling... 3 Årsberetning 2012-13 for FUK Nord... 5 Referat

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Konference Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Hotel Prindsen, Sankt Ols Gade 6, 4000 Roskilde 19.9.-20.9.2014 Musik kirke samfund uddannelse Musikken er i udvikling. Det er der ikke noget nyt i. Det

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere