MAX BÆHRING Uddrag af bogen Maskinarbejderens og de andre smedes Århundrede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAX BÆHRING Uddrag af bogen Maskinarbejderens og de andre smedes Århundrede."

Transkript

1 1 MAX BÆHRING Uddrag af bogen Maskinarbejderens og de andre smedes Århundrede.

2 FORORD Den 20. oktober 2016 gik Dansk Metals tidligere forbundsformand Max Bæhring bort. Dermed mistede Dansk Metal og dansk fagbevægelse en kæmpe og en glødende foregangsmand. Max Bæhring var forbundsformand fra 1991 til 2003, og igennem mere end et årti var han en drivende kraft for et moderne Metal. Især var han optaget af at sikre, at medlemmerne og danske virksomheder var klar til ny teknologi, så arbejdspladserne kunne blive i Danmark. Listen over Max resultater ved overenskomsterne er lang og rummer blandt andet pensionsopsparing, fuld løn under sygdom, ret til barsels- og forældreorlov, den 6. ferieuge og meget mere. Dermed er Max resultater en vigtig del af danske familiers hverdag den dag i dag. For at mindes Max og understrege hans visioner og resultater har vi valgt at genudgive det afsluttende kapitel fra bogen Maskinarbejdernes og de andre smedes Århundrede, som Dansk Metal udgav i Kapitlet handler om Max og giver et sjældent indblik i et ellers meget privat menneskes liv og personlighed. Det vækker gode minder for os, der kendte Max, men det fortæller også historien om en af fagbevægelsens fremsynede og visionære tillidsmænd. Æret være hans minde. Uddrag af bogen Maskinarbejderens og de andre smedes Århundrede. Udgivet i anledning af Max Bæhrings bisættelse 28. oktober Vi gør opmærksom på, at uddraget fra bogen Maskinarbejderens og de andre smedes Århundrede er en historisk tekst. Kapitlet er skrevet i 1999 og flere af de ting, det beskriver, har ændret sig siden. Dansk Metal Tryk og layout: Dansk Metal CLAUS JENSEN FORBUNDSFORMAND DANSK METAL 2

3 DEN SWINGENDE VILJE Max Bæhring fører maskinarbejderne og de andre smede ind i det 21. århundrede. En dag i 1968 sagde forbundets daværende formand Hans Rasmussen til oplysningssekretær Erik Andersen: Jeg har mødt en ung lovende tillidsmand på generalforsamlingen i Metal København afd. 15. Han er velformuleret, han er god til at tage ordet, og han er god til at diskutere med afdelingsformand Ove Petersen. Tag dig af ham. Det gjorde Erik Andersen, og han fandt hurtigt ud af, at Max Bæhring for ham var det var noget at bygge på: Han var knap så bred og brovtende i munden som det gængse smedesprog, han var fandens god til at analysere et problem, finde løsninger og overtale folk til at acceptere hans løsning. Og så arbejdede han efter, at viden er bedre end vitser. Han ville vinde på saglige argumenter, ikke kun ved at lægge en modstander ned med en vittighed 23 år senere blev Max Bæhring århundredets syvende formand for Dansk Metal og den, der skulle føre Metal ind i et nyt århundrede. Max er et musisk menneske, som swinger Metal i takt med tidsånden. 3

4 J.A. Hansen lagde fundamentet til maskinarbejdernes succesrige århundrede med den overenskomst, som han år 1900 indgik med arbejdsgiverne i Jernindustrien. Overenskomstens principper om valg af tillidsmand, samarbejde til fremme af produktionen og lokal lønforhandling med hensyntagen til den enkelte virksomheds bæreevne har Max Bæhring nu udbredt til hele industrien og dermed har han realiseret en drøm, som både J.A. Hansen og Hans Rasmussen havde. DEN DIGITALE HÅNDVÆRKERS ÅRHUNDREDE Max Bæhring lægger fundamentet til det faglige fællesskab i det nye århundrede, som måske kan kaldes den digitale håndværkers århundrede. Overalt på arbejdspladsen vinder informationsteknologien frem. Det tunge slæb på store jernindustrielle arbejdspladser bliver afløst af maskinarbejdere, der bruger computeren til at sætte maskinerne til at lave arbejdet. Metallærlinge udfører i dag arbejdsopgaver, som endnu i 1980 erne var ingeniørarbejde. Nye materialer udvikles med en styrke som stål og en smidighed som plantefibre. I hele maskinarbejderens århundrede har lærlingene skullet lære at læse en arbejdstegning. Den kommende tid skal man også kunne fremstille sine tanker om fx fremtidige produkter tredimen sionalt. Ved århundredskiftet er 160 unge mennesker på Dansk Metals initiativ i færd med at uddanne sig til digitale håndværkere med ekspertise i 3D visualisering. En ny tids IT-begejstrede unge vil ikke være bundet af overenskomstens arbejdstidsbestemmelser, men vil gerne være med i et fagligt fællesskab og være med i en organisation, der som Dansk Metal har styrke til at påvirke deres uddannelser og erhvervspolitikken i Danmark. UTRADITIONELLE ARBEJDSFORMER Det tog Metal højde for ved overenskomstforhandlingerne i 1998 med nogle nye overenskomstbestemmelser om hjemmearbejde, telearbejde, distancearbejde. Bestemmelserne lægger op til utraditionelle arbejdsformer på tidspunkter, der passer den enkelte og virksomheden. Fantasi og kreativitet kommer i højsædet i mange fag. Foruden naturligvis den tekniske kompetence og håndværksmæssige beherskelse af en række færdigheder. I det sidste år af det gamle århundrede og det første år af det nye århundrede er håndværksuddannelserne på initiativ af Dansk Metal ved at blive omlagt til en ny tids krav. Indtil 1970 erne kunne man kalde svendene til møde, når der var en 3. halvleg med sild, øl og brændevin. Maskinarbejderen og den digitale håndværker kommer også gerne til møde, når hun/han kan hente noget kontant, som man kan bruge i sin hverdag. Det gælder i klubben på den enkelte virksomhed. Det gælder i Metal-afdelingen i den enkelte egn. Det gælder på landsplan. I stigende grad forventer håndværkeren, at hun eller han kan kontakte sin faglige organisation døgnet rundt pr. og have et svar få timer senere. Alt sammen er det elementer til at forny fundamentet for det faglige fællesskab for mennesker med vidt forskellige arbejdsvilkår, men alle med en glødende interesse for mekanik, teknik, elektronik eller informatik. EN STÆRK PARTNER Den nye stil blev sammenfattet i ordene Metal en stærk partner, som blev landskendt, da Metal på Max Bæhrings initiativ gik ind som sponsor for kvindelandsholdet i håndbold fra 1. januar 1993 og løftede De Jernhårde Ladies op til stjerner. Maskinarbejdernes århundrede blev præget af maskinernes og teknikkens triumf og af billige priser som følge af den industrielle massefabrikation. Men det blev også et århundrede, hvor selv faglærte en overgang blev reduceret til vedhæng ved revolverbænke. Berlinmurens fald i 1989 og globaliseringen vendte op og ned på mangt og meget. Mennesker på den anden side af jordkloden blev direkte konkurrenter til danske metalarbejdere. I 1996 bukkede det traditionsrige B&Ws Skibsværft under. De følgende år fulgte nybygningsværfterne i Frederikshavn, Aalborg, Århus, Ringkøbing og Svendborg efter. Værfterne i Helsingør og Nakskov lukkede i 1980 erne. Af de store nybygningsværfter har kun Lindø overlevet i kraft af en vidtgående rationalisering og udstrakt brug af ny teknologi. Svejserobotter udfører nu opgaver, som for bare 10 år siden krævede en dygtig svejser. Ved årsskiftet år 2000 er det grundlaget for den fremtidige beskæftigelse, der optager Max Bæhring. Allerede Hans Rasmussen sagde, at uden arbejde er vi ikke meget værd. Beskæftigelsesarbejde og erhvervspolitik handler om 127 ting: Dels noget meget synligt, som når forbundet hjalp med at hale en skibsordre hjem til et dansk værft. At give virksomheder i nød en hjælpende hånd. Tillidsmændene ved, at det er en væsentlig del af Metals faglige arbejde. Og så handler det om at tage fat på alle de faktorer, der spiller en rolle som fx: Uddannelsen: Har folk de kvalifika tioner, der skal til, for at danske virksomheder kan klare sig i den globale konkurrence? Teknologisk udvikling: Hvis Danmark stadig vil være med i verdens førergruppe med høj løn og højt velfærd, så dur det ikke at rode med gamle metoder og 4

5 gammeldags maskiner. Så må vi og virksomhederne leve med i den teknologiske udvikling. Det er ikke ny teknologi, der fjerner grundlaget for beskæftigelsen. Det er gammel teknologi, siger Max Bæhring. Fornyelse, både af produktionsmetoder og produkter. Forskning og udvikling. Danmark står ved århundredskiftet over for en enorm udfordring med hele konfrontationen på IT-området. Det kan ikke nytte at slække af, synke tilbage og ikke ville følge med. Vi skal ville vinde og være de bedste. Som håndboldpigerne ville det i Metaltrøjerne. Maskinarbejderens århundrede begyndte med en voldsom strid mellem de ufaglærtes formand M.C. Lyngsie og de faglærtes formand J.A. Hansen. Striden mellem de faglærte i Dansk Metal og de ikke-faglærte i SiD har ulmet gennem hele det 20. århundrede og brød senest ud i lys lue under Georg Poulsen som Metalformand og Hardy Hansen som SiD-formand. NY STIL Max Bæhring har fra den første dag som forbundsformand i 1991 brugt en stor del af sin seje, stædige energi på også her at lægge en ny stil og vende den århundredlange strid til et samarbejde. Det 80-årige overenskomst-fællesskab CO-Metal blev i 1992 til CO-industri med Max Bæhring som formand og SiD-gruppeformand Willy Strube som næstformand. CO-industri blev så attraktiv, at Teknisk Landsforbund søgte ind og blev medlem. Med CO-industri på plads brugte Max Bæhring overenskomstforhandlingerne i 1990 erne til at udligne de århundredgamle forskelle mellem arbejdere og funktionærer. Maskinarbejderne har nu fuld løn under sygdom i fire uger. Industriens ansatte har barselsorlov med løn i indtil 14 uger for kvinder og for mænd i to uger. Barselslønnen er 115 kr. pr. time. Maskinarbejderne er ved at få pension fra jobbet, ligesom funktionærerne længe har haft det. Nytår år 2000 havde maskinarbejderne mindst 5,3 pct. af lønnen i pensionsordning. Arbejdsgive ren betaler et pensionsbidrag oven i lønnen på 3,4 pct. af lønnen efter fagets hovedoverenskomst overenskomsten mellem CO-industri og Dansk Industri. Pensionsbidraget indsættes på den enkelte arbejders konto i Industriens Pension. De bedst stillede metalarbejdere godt nok kun ganske få havde ved år 1999 en 15 pct. pensionsordning. Det er faktisk bedre end mange funktionærers. Titusinder af maskinarbejdere og andre Metal-medlemmer har en funktionærlignende ansættelse. BÆHRING FRA THÜRINGERWALD Max Bæhring blev født 23. december Navnet Bæhring stammer fra tømrer Johan Michael Vilhelm Bæhring, der blev født i Thüringerwald syd for Weimar i Tyskland. Han tog på valsen i midten af forrige århundrede. Det var den måde, håndværkere kunne komme ud at se lidt af verden på og lære sig nye færdigheder. Børn fra Genforeningspladsen i København umiddelbart efter krigen. Det er Max Bæhring yderst til højre. 5

6 Han kom til Randers, fandt en dansk pige, blev gift og blev Max oldefar. Max vokser op på Ydre Nørrebro i København. Især holdt han til hos sin mormor og morfar på Genforeningspladsen, mens moderen Vera tjente penge til sig og sønnen som ekspedient i datidens fine stormagasin Crome & Goldschmidt. Hun var datidens mest brugte mannequin og var senere med i TV-versionen af Fiskerne. Som skik og brug var i 40 erne, syede hun alt hans tøj selv eller omsyede sit gamle tøj til sønnen. Om aftenen læste hun højt for sin søn. Bl.a. indianerbøger. Engang ønskede han sig bogen om Molboerne. Den så de en dag i boghandlerens vindue, hvor de var på vej til slagteren for at købe bøffer. Så sagde moderen: Vi kan godt købe bogen, men så må vi spare pengene et andet sted og nøjes med havregrød i aften. Max spekulerede lidt og sagde så: Vi tager havregrøden. VASKET I TRÆULD Som så mange andre københavnerbørn skulle han på landet om sommeren. For helbredets skyld. Vera fik en aftale om, at hun kunne tage sig af de mindste, og så kunne hun få Max med i Alhage Drengelejr på Mols. Hun tog gamle klude med, der var en gammel symaskine i lejren, og så syede hun bukser og tøj til drengene. De fleste havde kun den skjorte og de bukser, de gik og stod i. Vera tog sig af de mindste, og Max hjalp til. Han smurte leverpostejmadder, vaskede ungerne og var samarit. De var også på feriekoloni ved Nykøbing F, Møn og Asnæs ved Lammefjorden. En cykel var noget, man først fik, når man var ved at være i konfirmations alderen. Det var en stor dag, når man som ung mand i begyndelsen af 50 erne blev ejer af en cykel. Når de store drenge cyklede til Frederiksberg svømmebad, tjekkede bademesteren personligt, at de blev grundigt vasket, før de måtte svømme. De blev vasket med træuld og et lille stykke sæbe og derpå spulet rene med en slange. Omkring den tid begyndte Max også at spille på trompet som hans store forbillede Louis Armstrong. Trompeten blev i 60 erne skiftet ud med en klarinet, og i 90 erne begyndte han også at spille sopransax. Drengene fra Genforeningspladsen husker, at Max allerede fra barnsben var den, der tog initiativ og tilrettelagde, hvad de skulle lave. Han var og er fuld af gå-på-mod. De spillede meget fodbold. FRA FODBOLDEN TIL LÆREPLADS Fodbolden førte i 1955 til en læreplads som maskinarbejder hos K.A. Hartmann i Sigurdsgade på Nørrebro. Drengene fra Genforeningspladsen husker gamle Hartmann som ham, der kørte rundt i en stor Buick midt i 50 erne. Fodboldtræneren skaffede ham lærepladsen. Sådan var det dengang. Faderen eller bekendte skaffede de unge en læreplads. Der blev ikke spurgt om, hvad man gerne ville. Han kom i lære på den tid, hvor man holdt op med at sige backfisch og begyndte at sige teenager. Fodbolden førte også til en dom i byretten. De unge mennesker spillede fodbold på græsset, selv om der stod, at græsset må ikke betrædes. Det så den sortklædte opsynsmand. De blev slæbt i byretten og fik en bøde, der kunne afdrages med to kroner om måneden. Lærlingelønnen var på ca. 25 kr. om måneden Lærlingene sagde De til de ældre svende og du fra samme dag man var udlært. Man blev ikke fyret samme dag, man fik sit svendebrev. Den nyudlærte fik lov at blive hos Hartmann de få uger eller måneder, til han skulle ind og være soldat i 16 måneder. Hartmann uddannede mange lærlinge: maskinarbejdere, klejnsmede, værktøjsmagere. Der var liv i marketenderiet torsdag aften, når ugelønnen blev udbetalt. Man kunne købe rullepølse, spegepølse, kaffe og stærkere drikke og man kunne spille Døde duer et lotterispil om penge. Enkelte af svendene havde fået drukket hele ugelønnen op, inden de kom af sted Der var en lærlingeklub, hvor Max var medlem. Han har også forhandlet egen løn og andres, men ellers var det mest musikken og trompeten, han interesserede sig for. Som 18-årig lærling tomlede han med en kammerat til Paris for at se Eiffeltårnet, den himmelstræbende jernkonstruktion, som symboliserer maskinalderens ubeskedne dristighed. Han havde som sin naver-oldefar udlængsel efter at se og lære. Det var 10 år før der var noget, der hed charterrejser, og 15 år før de unge kunne tage på interrail i Europa. 50 ernes unge kom normalt ikke ud at rejse. Der var for resten heller ikke noget, der hed p-piller, så unge mænd og kvinder måtte ikke sove sammen. Det fik man alt for nemt børn af. Selv årige hjemmeboende lærlinge fik nej fra forældrene til at sove sammen med kæresten. Sammen med en kammerat cyklede han fra København til Silkeborgsøerne. De to københavnske lærlinge fik lov at leje en kano mod at stille cyklerne i pant. DET SWINGER I MENIGHEDSHUSET I 1960 erne satte han en annonce i avisen. Han søgte fæller til at spille traditionel jazz. Han dannede North West New Orleans Jazz Band, som havde et øvelokale i menighedssalen ved Utterslev Kirke og som bl.a. spillede i den katolske jazzklub i Sakramentskirken på Nørrebro. Orkestret holdt i tre år. 6

7 Der skulle gå 16 år, før han som 40-årig dannede et nyt jazzorkester: Arne s Swingfellows. TITAN Efter soldatertiden i Værløse fik han i 1960 job som maskinarbejder hos Titan på den anden side af Sigurdsgade på Nørrebro. Titan var et rigtig gammelt smedeværksted, hvor man lavede mange ting: Motorer, elevatorer, transformere. Der var et støberi, klejnsmedje, drejerværksted, montageafdeling. Titan lavede stort set det samme som Thrige, forbundsformand Hans Rasmussens gamle arbejdsplads i Odense, og endte med at blive overtaget af Thrige under navnet Thrige-Titan. Max monterede store industricentrifu ger, separatorer. Afdelingen flyttede til Gladsaxe og Max flyttede med. Titan blev senere til Thrige-Titan og endnu senere blev separator-afdelingen overtaget af Alfa-Laval. Titan havde to orkestre. Et blæseorkester og et strygeorkester. De blev ledet af Orla Møller, som havde undervist Tivoligarden i mange år. Max fik lov at låne en klarinet, kom med i blæseorkestret og blev undervist af Orla Møller. Max blev gift og fik sit første barn i Dengang fik man børn i en ung alder. Man kunne ikke få et sted at bo, hvis der ikke var et barn på vej. TILLIDSMAND Max var en vred ung mand med retfærdighedssans. Han blev medlem af klubbestyrelsen. I 1967 gik tillidsmanden af, og man pegede på den 27-årige Max Bæhring som ny tillidsmand på Thrige-Titan. FAR TIL TRE Den nyvalgte tillidsmand var far til tre. De var 6, 4 og 2 år, og de husker fra deres barndom, at han meget ofte sad og bogede om aftenen. Han skulle forberede sig. Han skulle læse. Han skulle lære. I skolen var han ordblind. Nu skulle han aften efter aften suge viden til sig ved at læse. Ofte måtte han af sted, når familien havde spist aftensmad. Ved overenskomstforhandlingerne i 1958 slog CO-Metal hul på 48 timers arbejdsugen. Dengang arbejdede man otte timer om dagen i seks dage om ugen. Men ved at indgå en tre-årig overenskomst fik CO-Metal sænket arbejdstiden til 45 timer og så var 5-dages ugen født. Folk foretrak at holde fri om lørdagen og så arbejde en time længere ugens fem første dage. Men for den nyvalgte tillidsmand var der ikke noget, der hed lørdagsfri. Hele tillidsmandsuddannelsen foregik dengang i fritiden. Næsten hver lørdag i fire år tog han af sted til AOFs tillidsmandskurser på Max Bæhring i 1961 med sit første barn Susanne. 7

8 Nattergalevej, hvor han mødte Willy Strube, der i 1992 som formand for SiDs Industrigruppe blev næstformand i CO-industri. Den store rationaliserings-modedille i 60 erne og begyndelsen af 70 erne var MTM og Standarddata. Man havde udviklet et målesystem for, hvor få brøkdele af et minut det med et normsat arbejdstempo tog fx at række 30 cm, tage en blyant eller flytte øjnene Tempoet blev normeret svarende til at gå 5,17 km på en time ad lige landevej. Alle disse små bevægelser blev i Standarddata regnet sammen til større elementer, og så kunne man begynde at sætte tider på den enkelte arbejders opgaver og fastsætte lønnen efter det Som tillidsmand måtte Max Bæhring sætte sig ind i målemetoderne for at kunne forhandle tider og lønninger for arbejderne. Målemetoderne fik aldrig den helt store anvendelse i industrien og jeg forstår godt, at folk synes, det var noget tosset noget og det rene djævelskab, siger han blev han valgt som fællestillidsmand på Titan. Han kørte på knallert til Titan i Gladsaxe. Hans første bil var en Skoda varevogn. NU GÅR DET STÆRKT I 1971 blev han oplysningsmand. Han blev ansat som faglig konsulent i AOF og fik kam til sit hår med det samme: Allerede efter to uger blev han sendt til Nordjylland for at holde foredrag for erhvervsledere sammen med daværende underdirektør i Dansk Arbejdsgiver forening Erik Ohrt. Han underviste på alle arbejderbevægelsens skoler, men efterhånden kun på Max og Maria Bæhring. Maria Bæhring er formand for KADs afdeling 5. 8

9 Også Max Bæhring har skiftet montageværktøjet ud med tastaturet. Metalskolen, der blev indviet i Jørlunde 11. marts I METAL I 1973 blev han oplysningskonsulent i Dansk Metal, hvor han var med til at sætte gang i arbejdsmiljøarbejdet med kampagnen Du og dit arbejdsmiljø. I 1974 blev han sendt i LO som sekretær. Han ledede fællesmøder og forhandlede de specielle overenskomstkrav. Dengang var der et hav af store og små overenskomster, som havnede i Forligsinstitutionen, hvor alle de specielle krav skulle forhandles færdigt, før LO og Dansk Arbejdsgiverforening, som dengang forhandlede overenskomsterne, kunne gå i gang med at forhandle de generelle krav. Forhandlerne arbejdede i døgndrift en hel måned i Forligsinstitutionen. Også dengang gjaldt det, at man ikke fik løst overenskomstsituationen, før Jernet var færdigt. I 1974 blomstrede tankerne om økonomisk demokrati, ØD, under voldsom borgerlig modstand. ØD-tanken skulle forklares og sælges til folk. Max Bæhring blev LOs ØD-sælger og forestod LOs ØD-kampagne. Han fik lavet en grundbog, streamers, en film, et udvalg 25 år efter konstaterer han: Vi er gået en anden vej med arbejdsmarkedspensio nerne, men vi er kommet et godt stykke i forhold til indflydelse og medejerskab. BILLIGE BYGGEGRUNDE I 60 erne begyndte parcelhuskvartererne. I 1972 flyttede Max og familien til Farum, hvor der var billige byggegrunde. Om lørdagen var det farmand, der ordnede frokost for ungerne. Han stod ved køkkenbordet, fandt rugbrød og pålæg frem og pang-pang-pang, så havde alle tre fået en mad. Det var altid en leverpostejmad først. Det kunne ikke diskuteres. Om sommeren tog han familien med i den lille bil til udlandet. For det meste Norge og Sverige, men en sommer var de i Sydengland og en anden i Italien. I 70 erne kørte han næsten hver weekend sin datter Susanne til håndbold. Han havde bilen fyldt med kampklare håndboldspillere, nød at se spillet og ventede troligt, til kamp og brusebad var forbi. Børnene blev præget med, at man skal have en uddannelse som grundlag for sit liv. KARTELLET I 1976 blev han hentet tilbage til Dansk Metal, nu som leder af Det offentlige Sekretariat og senere også i en kort periode med ansvar for forbundets arbejdsmiljøarbejde. I 1978 blev han leder af forhandlingsafdelingen i Dansk Metal, i 1980 næstformand, og i 1991 blev han valgt som forbundsformand og formand for CO-Metal. Den første store opgave var at få bragt orden i karteldebatten. Gennem et stærkt 9

10 samarbejde med SiDs Fabriksgruppe, nu Industrigruppe, blev det 80-årige overenskomstfællesskab CO-Metal omdannet til CO-industri. Den næste var at gøre CO-industri til den centrale overenskomstpart for hele industriområdet og få udbredt principperne i kommandør Nielsens og J.A. Hansens overenskomst fra år 1900 til hele indu strien. På arbejdsgiversiden dannede man Dansk Industri ved først at lægge Jernets Sammenslutning og Industrifagene sammen til Industriens Arbejdsgivere, som derpå blev lagt sammen med Industrirådet til DI. Så kunne det ikke nytte, at lønmodtagersiden stod splittet. Den tredje opgave var at få fortalt, at Metal står for mere end smede, maskinarbejdere og skibsværfter. Metal er også elektronik, data og informatik, nye kompositmaterialer, nye produktions metoder og meget metalarbejde er også velegnet for piger. GULD OVERALT Sådan noget siver ikke ind bare ved at stille sig op på en talerstol og holde en tale. Den gamle oplysningsmand vidste, at der skal mere til. Han fik den idé at sponsorere kvindelandsholdet i håndbold. Det var ved at falde fra hinanden af mangel på penge og sponsorater, men han havde en sikker fornemmelse af, at der var et stort potentiale i pigerne, hvis de gennem et sponsorat kunne blive sikret økonomisk, så de kunne hellige sig træningen og blive kompetente i verdensformat. Det lykkedes, og kvindelandsholdet vandt med Metals støtte guld overalt: Europamestre i 1994, olympiske mestre i 1996 og verdensmestre i Det er på håndboldbanen som i det faglige arbejde: Det er samarbejdet og holdspillet, der tæller. Der skal være plads til individuelle præstationer, men uden holdspil når man ikke langt. Den fjerde store opgave er at forbe rede maskinarbejdere, den digitale håndværker og alle de andre smede til at kunne klare den globale konkurrence og IT-konfrontationen. KONEN FÅR EN KOPI Mange har bud efter Metal-formanden. Fra tidlig morgen til sen aften. Hver uge laver sekretæren en liste over ugens aftaler og giver hans kone en kopi. Så kan hun se, om hun kan regne med at have sin mand hjemme en aften, en lørdag eller en søndag. Altid er der noget, han skal tage stilling til. Altid er han i gang med at lægge strategier. Hvordan skal den her sag skæres? Man kan næsten høre, hvordan den kværner i hovedet på ham, siger folk, der er tæt på. Så pludselig skriver han punkter ned. Sådan og sådan skal den sag klares Forbundsformanden holder kun for alvor fri, når han spiller. Og når han lader skægget stå, tager telt, spritapparat og frysetørret mad til to uger på ryggen og med sin kone Maria begiver sig ud i ødemarken uden vardede stier i det vildeste, man kan finde i Sverige: Nationalparken Sarek med uvejsomme højder op til meter. De eneste stier er dyreveksler. Sarek ligger højt mod nord, og selv om sommeren kan det sne om natten I de to uger er Max Bæhring koncentreret om at finde vej og lave mad. Resten af året kværner den for at finde den bedste faglige vej. To uger hvert år drager Max Bæhring ud i vildmarken med sin kone Maria. 10

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur Ungdomskultur I uge 42-45 skal du arbejde med din synopsis om ungdomskultur og identitet. Mere konkret spørgsmålet om den uregerlige ungdom og deres forbrug af kultur. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Styrke & Helbred. Forord

Styrke & Helbred. Forord Forord I 2011 lavede Bengt og jeg bogen Kunsten at give slip som fik en overvældende god modtagelse af både anmeldere og læsere. Fordi processen var så givende for os begge, besluttede vi at lave endnu

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Pyjamastrolden. Forfatter: Erik Søndergaard. Udgivet af: Gärsnäs Slott AB SE 272 96 Gärsnäs e-mail: es@garsnas-slott.se www.garsnas-slott.

Pyjamastrolden. Forfatter: Erik Søndergaard. Udgivet af: Gärsnäs Slott AB SE 272 96 Gärsnäs e-mail: es@garsnas-slott.se www.garsnas-slott. PYJAMASTROLDEN Pyjamastrolden Forfatter: Erik Søndergaard Udgivet af: Gärsnäs Slott AB SE 272 96 Gärsnäs e-mail: es@garsnas-slott.se www.garsnas-slott.se ISBN: 87-988889-2-7 Af samme forfatter: Februar

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Det var dagens tredje 1.maj tale. Den første holdt han kl i Ballerup- Værløse, den anden kl. 8,45 på Metalskolen Jørlunde.

Det var dagens tredje 1.maj tale. Den første holdt han kl i Ballerup- Værløse, den anden kl. 8,45 på Metalskolen Jørlunde. 1. maj 2004 Thorkild E. Jensen, Dansk Metals formand (uddrag) En rigtig international 1.maj "Det er en glæde at fejre 1. maj i år. Ikke alene er det arbejderbevægelsens kamp- fest- og solidaritetsdag,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger,

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger, LØNFORHANDLINGER MIDT I EN FREMGANG De danske industrivirksomheder har haft en markant fremgang i produktivitet og eksport i de seneste år samtidig med, at omkostningerne er bremset op. Og de seneste tal

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vig sogns nye menighedsråd fra og med 1. søndag i advent d. 2. december 2012

Vig sogns nye menighedsråd fra og med 1. søndag i advent d. 2. december 2012 Vig sogns nye menighedsråd fra og med 1. søndag i advent d. 2. december 2012 Anette Sørensen, formand Jeg har løst sognebånd til Annette Berg, fordi jeg synes hun er en blændende dygtig præst. Af samme

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

en drøm om udviklingssamarbejde

en drøm om udviklingssamarbejde udvikling OG en drøm om udviklingssamarbejde EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DE 116 MAJ 2003 OG en drøm om udviklingssamarbejde Denne lille bog indeholder en historie som dem jeg selv plejede at fortælle mine

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Kan man cykle 24 timer som overvægtig? Få svaret her!

Kan man cykle 24 timer som overvægtig? Få svaret her! Kan man cykle 24 timer som overvægtig? Få svaret her! Kan man som overvægtig spinne 24 timer i træk...øh... Ja da, siger jeg med stolthed i stemmen og meget øm i min popo (som er røv på vestjysk) Jeg havde

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere