Øster Allé 31 DK København Ø Tlf.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Allé 31 DK København Ø Tlf.: Fax:"

Transkript

1

2 ISC ADRESSER Øster Allé 31 DK København Ø Tlf.: Fax: Hesseløgade 16 DK København Ø Tlf.: Fax: Borgergade 66 DK Esbjerg Tlf.: Fax: Strandstræde 1 DK Kalundborg Tlf.: Fax: Farvervej 1 DK Viborg Tlf.: Fax:

3 STØRRE SPÆND - og flere mål Eksempler på arbejdsopgaver for ISC Rådgivende Ingeniører A/S fra de fem år i fortsættelse af beretningen om de femogtyve år i "FRIT SPÆND - og høje mål" og de efterfølgende fem år i "VIDERE SPÆND - og nye mål". Af Henry Voss

4 FORORD ISC har 35 års fødselsdag den 1. august Yderligere 5 år er fløjet afsted siden vi markerede 30 års fødselsdagen med heftet "Videre spænd - og nye mål". Det har været 5 år med skelsættende begivenheder for ISC. Øresundsbroens indvielse i år 2000, til tiden og budgettet, er et stykke skandinavisk historie. ISC modtog ECCS Steel Design Award (den femte) som medlem af ASO gruppen for broen. Ibrugtagning af det nye terminalkompleks i Billund Lufthavn har knæsat denne som Danmarks internationale lufthavn nr. 2. Avedøreværkets blok 2, vel nok verdens mest miljøvenlige og effektive kraftværksblok, der kan drives med hele 6 slags brændsel, blev indviet år Udvalgt blandt mange andre spændende udfordringer, der er blevet løst af staben af engagerede og dygtige medarbejdere i ISC - og nye er på vej i Danmark som i det store udland. Fremtiden vil byde forandringer i hurtigt tempo såvel med hensyn til strukturen i branchen, rådgiverens indplacering såvel som indarbejdelse af de rationaliseringsmuligheder informationsteknologien som værktøj blotlægger. Det kræver stadig efteruddannelse og tilpasning til forandring. Vi sender alle vore kunder en tak, fordi de viste os tillid - en forudsætning for udvikling og udbygning af vore medarbejderes erfaring og videnbase. Med dette nye hefte gives et tilbageblik med udpluk af væsentlige arbejder - et godt ståsted for vor videre fremfærd. Arkitekt Henry Voss, konsulent for ISC i 33 år har igen påtaget sig rollen som fortæller og tegner. Kjeld Thomsen 4

5 INDLEDNING INDHOLD Da ISC i 1981 flyttede ind på Øster Allé, stod der et lille interessant nåletræ i prydplantningen i den ene side af den fine forgård. Nu er det blevet så stort, at man er begyndt at kappe grene af det af frygt for at nogen skal ramme det i forbifarten, for det vil ikke være rart: Det er et abetræ, Araucaria araucana, og det stikker afskyeligt. Træet kaldes et abetræ - fordi det er et træ aberne ikke sidder i! Det er ikke så mærkeligt at det er blevet stort, for der er gået en rum tid. Det mærkelige er, at man ikke længere lægger så meget mærke til det, selv om det er så fremmedartet. Det skyldes at de omgivende træer og buske, lokale og eksotiske, er groet lige så meget eller mere. Det er nærmest symbolsk for firmaet. Da det var ungt - det fødtes i var det iøjnefaldende at det fik store opgaver i fjerne dele af verden, det overskyggede næsten alle de opgaver man løste i nærheden og på hjemlig grund. Nu er der ikke noget påfaldende ved det, ISC arbejder lige ubesværet over hele kloden. Alle opgavetyper trives side om side. SUMMARY Side 6 CEMENTFABRIKKER Side 8 BROER Side 10 OFFSHORE Side 14 HAVNE Side 16 LUFTHAVNE Side 19 KRAFTVÆRKER Side 24 HUSBYGNING Side 28 AVANCEREDE ANALYSER Side 34 I den anden ankomstgård - til ISC's ejendom i Hesseløgade - er der også en seværdighed: Der står en skulptur. Kjeld Thomsen havde lagt mærke til den i forhallen til Danmarks Akvarium og hørte, at man der havde problemer med at få plads til den i forbindelse med en ombygning. Så foreslog han at overtage den. Billedhuggeren Kaj Olesen har lavet den, og den minder om sejl med vind i. Den er af rustfrit stål og den skifter i lyset fra skærende blank til buldersort - som erhvervslivets vilkår. ISC har nu - i bidevind og bliden bør - holdt sig sejlende i 35 år. Undervejs er der landsat folk på strategiske steder ude og hjemme, som Esbjerg og Kalundborg. Det seneste er centralt i det jyske højland. Det er langt fra hav, men sejles kan der. Der er søer. ISC har oprettet en afdeling i Viborg. Henry Voss 5

6 PREFACE ISC is celebrating its 35th birthday on 1st August Another 5 years have passed since we marked our 30th birthday with the booklet "Wider Spans - and New Goals". Five years with landmark events for ISC. The inauguration of the Øresund Bridge in year 2000 in due time and according to budget is a piece of Scandinavian history. ISC was awarded the ECCS Steel Design Award (the fifth) for design of the bridge as member of the ASO Group. Occupation and use of the new terminal complex at Billund Airport has positioned it as the International Airport No. 2 in Denmark. Block 2 of the Avedøre Power Plant - that can be run with 6 kinds of fuel and which is probably the most environmental and efficient power station in the world - was inaugurated in May The three above-mentioned works selected among many other exiting challenges, which have been solved by the staff of committed and skilled employees of ISC - and new tasks lie ahead in Denmark as abroad. The future will see rapid changes both concerning branch structures, placing of consulting engineers, as well as incorporation of possible rationalisation and new implementation of information technology. This calls for continuous training and adaptation for changes. We express our warmest thanks to our customers for their confidence - a basis for development and improvement of the experience and know-how of our staff. This new booklet presents a retrospective view of a selection of greater works - a good platform for our future development. Henry Voss, Architect MAA and consultant for ISC throughout 33 years, has once again taken the role as storyteller and illustrator. Kjeld Thomsen INTRODUCTION When ISC in 1981 moved its headquarters to Øster Allé there was a small interesting pine tree in the fine front yard. This has now grown so much that branches have been cut to prevent them from hitting you when passing - and that wouldn't be good. It is a monkey tree, Araucaria araucana, and it pricks terribly. The tree is named a monkey tree - because monkeys would never climb it! It is not strange that the tree has grown so much, because time has passed. The funny thing about it is that nobody seems to notice it any more despite its exotic nature. This is due to the surrounding trees and bushes, local and exotic, which have grown much as well. This is almost symbolic to the company. When still young - born in it was apparent that ISC obtained great tasks from far away parts of the world, overshadowing almost all the projects solved on homely ground. However, there is nothing strange about it, ISC works easily all around the globe. All kinds of assignments thrive side by side. Henry Voss CONTENTS CEMENT WORKS LIME MILLS IN POLAND: Nordkalk Stettin and Nordkalk Medianka mainly with bolted connections. TAM DIEP CEMENT WORKS in the Ninh Binh province in Vietnam. The cyclone tower is 95 m high with 8 decks. Founded on 33 m long drilled piles. CEMENTERIE DE KIRÉNE, SENEGAL with steel constructions for 15 transportation bridges varying in length and load. The shortest is 10 m and the longest 95 m. HAIPHONG CEMENT WORKS - same size as Tam Diep - to be planned from June

7 BRIDGES The ØRESOUND BRIDGE has been awarded the European Steel Designed Award. It has been given to all parties involved - but ISC has been awarded the prize for the 5th time. BRIDGES IN SWEDEN. Establishment of 4 railway bridges at Vänern Lake in Sweden for a single-track railway and a proposal for bridges for the planned Botnia Railway in Eastern Sweden. PIPE BRIDGES IN THULE - AND A ROAD BRIDGE. As part of a modification task ISC has built several bridges - for pipes! A road bridge similar to the pipe bridges is also under construction. OFF SHORE SKID OFF SYSTEM is a system that makes it possible to transpose the drill tower from the drilling rig to the production platform. The weight of ton of the tower slides on teflon bearings. TEXAS-DECK with a complicated process installation for early production of oil. ISC has developed more units applied a.o. in Qatar. RØDSAND WIND MILL PARK comprises 72 windmills with a 150 MW transformer platform of a rounded-up form. "LOBSTER CLUTCH". A pile tool to keep giant tubular poles fixed during piling into the seabed. HARBOURS AT KALVEBOD, a system to regulate and control the water level has been renewed. ISC has designed new lock gates using a new principle and renovated the sluice installation. HARBOUR BUS IN THE COPENHAGEN PORT. A harbour bus route connects both sides of the harbour fairway. The stops are floating concrete pontoons each secured by two steel poles. BRIDGE RAMPS. ISC has designed ramps in Esbjerg, Rødby, Gedser, Copenhagen, Helsingborg and Elsinore harbour for railway- as well as trailer traffic. AIRPORTS CONCOURSE D-NW, KASTRUP AIRPORT, is an square metre big gateway including two-storey passenger corridors - with 4 lounges, moving walkways as well as ordinary staircases and escalators. Concourse D-NW is designed to serve both Schengen and Non- Schengen passengers. HANGAR 243. A "tail-dock" to accommodate the tail of big aircrafts, projecting out of the 102 m wide gate opening in order to give the hangar the necessary depth. CONTROL TOWER AT KASTRUP. In 1999 the control tower won first prize in an international design competition. So far the tower is a beautiful dream! THULE AIR BASE. Solving a number of very complicated problems. A great challenge. BILLUND AIRPORT, A NEW TERMINAL BUILDING. The competition proposal for Billund Airport, however, turned out a reality. The square metre terminal building was inaugurated in ARLANDA. At Arlanda, Stockholm, ISC has analysed and planned the overall geometry of the aircraft stands at the airport aprons. POWER PLANTS THE POLANIEC DESULPHURIZATION PLANT IN POLAND. The enormous plant has been terminated. The smokegas pipes have a diameter of 7 m, everything works and the cleaned air is led to the sky. ERITREA. A diesel power plant, Hirgigo Power Plant in Massawa, a town at the Red Sea in Eritrea. MONGOLIA. The first water power plant will supply 1200 inhabitants with electricity at Erdenebulgan. Here, guests of the society receive a gift. ISC has received one - a horse. HOUSE BUILDING THE NEW HEADQUARTERS OF NESTLÉ, DENMARK A/S. The main office with the most up-to-date IT- technique and control systems. CHILDREN'S LEISURE CENTRE IN KALUNDBORG. The building can accommodate 50 day-time children and accommodates 6-12 children needing special care overnight, - it has 4 square house sections with pyramidal roofs and overhead skylights. CHILDREN'S CENTRE IN BALLERUP. A two-storey building formed as 2 wooden "wings" encircling a glass-covered greenhouse. RENOVATION AT THE AGRICULTURAL UNIVERSITY. The buildings date back to and are used for research and teaching. ISC is responsible for advanced installations. THE TECHNICAL SCHOOL AT RANDERS. A 3600 square metre new building for the technical high school education. The engineering tasks have included all disciplines. MT HØJGAARD. Design and calculation of facades in steel and glass. Airy main girders of 24 m span support the glass roof. The structural glazing facade is built up as a double facade. ENERGI E2. Here, at the Copenhagen Harbour Front, a planar glass facade has been built, supported by an advanced pneumatic system of prestressed cables. ADVANCED ANALYSES ISC applies special 3D CAD and Finite Element tools for complex calculation models and analyses. Among others, the tools include MSC.Nastran, GTStrudl and CATIA. 7

8 CEMENTFABRIKKER Det er nogle vældige konstruktioner, der skal til for at fremstille de bindemidler, der holder sammen på bygningers materialer. Kalkmøller og cementfabrikker er både lange og brede og høje - og de støver så voldsomt, at man ved beregningen af konstruktionens dimensionering er nødt til at regne med et alvorligt vægttillæg i takt med produktionens udvikling. De følgende anlæg er forsynede med store filtre, der kan forsinke tilstøvningsprocessen. Den vietnamesiske fabriks dimensioner illustrerer, at man her forsøger på ti år at præstere, hvad man i Europa har opnået på tre hundrede. KALKMØLLERIER, POLEN ISC har for FLS-selskabet FFE-Minerals projekteret betonog stålkonstruktioner til to kalkmøllerier til Polen. FLS har leveret kalkmøllerierne for Nordkalk til henholdsvis Nordkalk Stettin og Nordkalk Medianka. Kalkmøllerierne består af et indtag for kalksten med underliggende udtræksbygværk, selve knuserbygningen, et siloanlæg med tilhørende brovægt for jernbanevogne og en filterunderstøtning samt diverse transportbroer og elevatortårne. Alle konstruktionerne er udført som boltede konstruktioner bortset fra transportbroerne, der er udført som svejste sektioner og så siloerne, der er fuldsvejste. Knuserbygningen, der måler 16 m x 9 m og 20 m i højden, har tre dæk med udstyr, hvor knuseren står på det nederste dæk. TAM DIEP, VIETNAM ISC har for F.L. Smidth A/S projekteret beton- og stålkonstruktioner til en cementfabrik ved Tam Diep i Ninh Binh provinsen i Vietnam. ISC har projekteret de centrale bygningsdele i fabrikken såsom materialelagre, råmøllefødning, råmøllebygning, cyklonforvarmertårn, ovnfundamenterne og kølerbygningen samt tilhørende transportbroer. De lette bygninger som lagre og transportbroer er direkte funderet på det øvre lerlag, hvorimod de tunge bygninger er 8

9 funderet på op til 33 m lange borede pæle med diametre på 60, 80 og 100 cm. Cyklontårnet er udført som en in situ støbt betonkonstruktion med grundplan på 24 x 16 m og 95 m høj med 8 dæk. Hjørnesøjlerne er udført med et L-formet tværsnit. Råmølleriet består foruden selve møllebygningen af en understøtning for cykloner udført oven på en transformerstation, flere kanalunderstøtninger og broer samt diverse fundamenter for udstyr. Råmøllebygningen, der måler 27m x 16m x 34m, er udført som en boltet stålkonstruktion. KIRÉNE, SENEGAL ISC har for MT Højgaard A/S projekteret stålkonstruktioner til 15 transportbroer til en F.L. Smidth cementfabrik i Senegal. Broerne varierer i længde og belastning. således er den korteste kun 10 m og den længste er 95 m, i alt ca. 520 m broer. HAIPHONG, VIETNAM En cementfabrik af samme størrelse som Tam Diep projekteres fra juni

10 BROER Navigare necesse est osv. Det er nødvendigt at sejle, siger en vending fra romertiden, men efter at der nu er broer over både Storebælt og Øresund er det ikke længere nødvendigt, hvis man i Södertälje får trang til at promenere på Unter den Linden, eller man vil tage en tur fra Lapland til Italiens hæl. Nu kan man køre hele vejen. ØRESUNDSBROEN Øresundsbroen er blevet prisbelønnet. Prisen, The European Steel Design Award, er indstiftet af ECCS, The European Convention for Constructional Steelworks, en organisation i forbindelse med den europæiske stålunion, og den gives for exceptionelle stålkonstruktioner af fremragende design og avanceret teknologi. Øresundsbroen opfylder alle betingelserne med sin enkle og elegante løsning af kombinationen motorvej og jernbane i to planer som en skråstagskonstruktion med Europas længste jernbanebro (7,8 km). Prisen er givet både til ASO-gruppen af rådgivere, til Øresundsbrokonsortiet som bygherre og til entreprenøren - men ISC har hermed fået prisen for femte gang. De første fire gange var i 1979 for Tinsmelteri i Bolivia, i 1983 for Kraftværket i Herning, i 1985 for Vandtårnet i Tyrsted og i 1989 for Transithallen i Kastrup Lufthavn - som tillige gav ISC patentprisen for opfindelsen af knudepunktssamlingen "Space-X". 10

11 11

12 BROER I SVERIGE ISC har ikke blot haft interesse for en bro til Sverige, men også for broer i Sverige. I samarbejde med MT Højgaard har ISC vundet konkurrencen om etablering af 4 jernbanebroer ved Vänern i Sverige for en ensporet jernbane, hvoraf den ene er en svingbro med 2 x 20 m spændvidde. Svingbroen er udført i stål med et dobbelt lejesystem med en hydraulisk løfteanordning på midterpillen. ISC har tidligere projekteret den 100m lange tofløjede svingbro for vejtrafik over Næstved Kanal. De 3 af broerne er udført i beton, 2 i normal jernbeton og den 3. med spændvidde på 40 m som forspændt betonbro. Der er udført ledeværker for skibstrafikken igennem broåbningerne. Funderingen er speciel: Fundamenterne skal føres til skrånende klippe, og er udført i en kappe af spuns, forankret i klippen og udfyldt med beton. Jernbanebroer i Sverige udføres efter Banvärkets specifikationer, der på visse punkter er meget krævende og mere detaillerede end de danske normsæt. Broerne er en del af de meget store udvidelsesprojekter, der ligger for den svenske infrastruktur indenfor de næste 5-10 år. ISC har deltaget i en konkurrence om udformningen af en række broer til den planlagte Botniabane i Østsverige, der er en ny jernbanestrækning på ca. 200 km, og som indeholder flere hundrede broer. Der deltog ca. 17 firmaer i konkurrencen, hvor ISC besatte 2.pladsen med et forslag til udformning af jernbanebroen som komposit-konstruktion med dragere, der muliggjorde en ensartet konfiguration med meget varierende spændvidder. 12

13 RØRBROER I THULE En helt anden slags broer har ISC været beskæftiget med at etablere i Thule. Broer til rør. Navnet Thule er knyttet til de store opdagelsesekspeditioner i begyndelsen af forrige århundrede. Knud Rasmussen står stadig og skuer ud over vidderne, men nu som stenstøtte ved Strandvejen i København. Thule er en udørk højest mod nord i Vestgrønland, et sted fyldt med kontraster - midnatssol om sommeren, og dybt vintermørke i næsten 4 måneder. Netop der ligger en højteknologisk militær flyvebase og en radar, som kigger langt om på den anden side af jorden. Basen er anlagt i den koldeste del af den kolde krig i begyndelsen af halvtredserne - udbygget til at rumme mange, mange mennesker. Meget er fjernet. I dag er tiden en anden og behovet et andet. Her kommer ISC ind i billedet. Et fredeligt ingeniørfirma blandes ind i politisk betingede forhold, ikke for at fjerne resten, men for at tage sig af renovering og udskiftning af olierørledninger, renovering og miljøsikring af olietanke, forbedring af drikkevandsfaciliteter og energigenvinding samt udbygning af lufthavnsfaciliteter. Bygningerne er der ikke megen stads ved, men broerne er spændende og forbedringerne af drikkevandsfaciliteterne er en udfordring: Der ligger en sø med drikkevand på Thule. Vandet er friskt og godt - men ikke klart. Der er mikroskopiske "mineralstykker" i vandet. Hvis noget dumper ned i søen, hvor de små sten er ved at lagre sig, så hvirvles de op igen, og det tager seks-syv år før vandet klarer op til samme stade som før - og så er det stadig ikke klart. Man har arbejdet med det problem i årevis - og nu har ISC faktisk løst det! VEJBRO OVER NORTH RIVER, THULE I Thule kommer også en vejbro og i en konstruktion, der minder om rørbroerne. 13

14 OFF SHORE Den aura af eventyrlighed, der oprindelig omgav offshore virksomheden - etableringen af hele øer på ben langt ude i havet, befolket af barske mænd med hjælme og store handsker, der tumler med tungt maskineri i hylende storme med vældige bølgesprøjt - har fortaget sig noget. Nu er offshore et begreb blandt mange andre i den moderne verdens erhvervsliv. Det er lidt uretfærdigt. Det er stadig eventyrligt, at man skaffer stigende mængder af nødvendigt brændstof frem fra så ugæstmilde arbejdspladser. Olie har det med at befinde sig på vanskeligt tilgængelige steder. Er det ikke under vand, så er det under sand. ISC har lige fra begyndelsen været med til skabe betingelserne for at få hentet det sorte guld op. SKID OFF SYSTEM Et boretårn på en borerig befinder sig ikke altid på det samme sted. Det er nødvendigt at kunne bore nye huller, og derfor har man udviklet et system, der gør det muligt at forskyde tårnet fra borerig til udvindingsplatform. Systemet hedder skid-off og tårnet glider på teflonlejer. Det skal være ret hårdt materiale med lille friktion, for det er tons, man skubber. TEXAS-DÆK Når en boring har ramt en olielomme, har man behov for nogle "Early production facilities", indtil man får installeret den platform med procesanlæg, der kan styre den permanente udvindingshastighed og -mængde. Til det brug har man udviklet et system med procesinstallation til aftapning af olie straks, når hullet er boret, et såkaldt Texas dæk. ISC har udviklet flere af den type anlæg - bl.a. i Qatar. 14

15 RØDSAND VINDMØLLEPARK Man kan hente andet end olie og gas ind fra havet: Elektricitet. Ude over bølgerne suser vindene uhæmmet rundt til ingen nytte, hvis man ikke netop var kommet i tanke om at benytte sig af det. Vindmølleindustrien har accelereret, efter at man er begyndt at anbringe møller ude i vandet. Ved Rødsand, der er beliggende ca. 8 km ude i Østersøen syd for Nysted på Lolland, har ISC projekteret transformerplatformen til en vindmøllepark, der omfatter 72 vindmøller hver med en kapacitet på ca. 160 MW. Vindmølleparken forventes etableret i år Da der er tale om en offshore vindmøllepark i stor afstand fra land, etableres der en transformerplatform for de 72 vindmøller, og strømmen fra vindmøllerne med en spænding på 30 kv bliver transformeret til en spænding på 132 kv og ført via søkabel ind til koblingsstation på land ved Radsted. På et tidligt tidspunkt i projekteringen har man haft en drøm om at omgive platformen med et par halve forskudte æggeformede skaller som en blid skulptur i den stride blæst. Virkeligheden bliver knap så poetisk, men dog en sluttet form - i modsætning til olieboreplatforme som alle ligner skeletterede fortidsuhyrer. Transformerplatformen opbygges ligesom olieplatformene i en stålkonstruktion. Men den bliver indkapslet i vægkonstruktioner, der er udført i stål og brandisoleret svarende til A60. Den får 2 etager og et underdæk, hvor der ud over transformeren er installeret alle nødvendige tavler og tilknyttede tekniske installationer samt ventilationsanlæg. Transformerplatformen omgives af en tremmeskærm af metallameller og bliver ubemandet, men med adgangsforhold og faciliteter, så den kan blive serviceret med tilgang fra servicefartøj fra søsiden. Den er forsynet med et dobbelt flugtvejssystem, der tillader evakuering til båd. "HUMMERKLO" Vindmøller på havet kan stå på rør, der er nedrammede i havbunden. I vindmølleparken ved Horns Rev er rørene 4 meter i diameter og vanskelige at styre på plads. ISC har udviklet en pæletang, en hummerklo i stort mål, som kan holde røret urokkeligt under processen. Pæletangen blev monteret på den "jack up" pram, som MT Højgaard A/S anvendte ved montagen. 15

16 HAVNE KALVEBODSSLUSEN Hvis man vil føle "Suset fra Kalveboderne" - så skal man tage ud til "Slusen". Det er et enestående sted i København. De kønne kalkede bygninger er tegnet af arkitekten J.V. Dahlerup og ligner ikke noget andet, han har lavet - hverken Det Kongelige Teater, Pantomimeteatret, Glyptoteket, Statens Museum for Kunst osv. - eller Dronning Louises Bro, som jo dog også ligger ved vand. Det har sine grunde: Dahlerup var "Historicist", hans bygninger minder om fortidens arkitekturstrømninger. Det Kgl. Teater er florentinsk renæssance, Pantomimeteatret er kinesisk, Glyptoteket franskpræget, men her ved slusen er han kommet i tanke om Danmarkshistorien, barokkens beskedne brugsbygninger som vagthuse og toldboder - som Ravelinen og Acciseboden på Christianshavn - bygninger, der ligger på steder, hvor der er noget man skal passe på. Her skal man passe på vandstanden. Der kan blive op til 2 meters forskel på Køge Bugt og Københavns Havn - og vandets fart ville kunne nå op på 6 knob, hvis der ikke var anordnet stigbord. ISC har projekteret nye sluseporte efter nyt princip samt renoveret stigbordsanlæggene. Ved et flygtigt blik ser det ud som om der ligger et par lette broer over den smalle rende, men øjet bedrages. Det er store kræfter, man har med at gøre, når skibe skal løftes eller sænkes, så det er tunge skiver og mekanik i stort mål. Renoveringsopgaver er egentlig utaknemmelige. Efter et vældigt, kompliceret og omfattende arbejde ser det færdige resultat ud, som om man bare har gjort lidt rent! 16

17 HAVNEBUS I KØBENHAVNS HAVN Det er nødvendigt at sejle (Navigare osv. Der er den igen), når man har ærinder på begge sider af åer, floder, kanaler og havne, hvis der ikke er broer nok. Det er der ikke over Københavns langstrakte havneløb, så nu har man fundet på at oprette en havnebusrute, der i øjeblikket omfatter 6 stoppesteder, projekteret af ISC i samarbejde med Holscher Arkitekter MAA, ved Nordre Toldbod, Sydholmen, Nordholmen, Nyhavn, Knippelsbro og Christians Brygge. Havnebusturen fra Nordre Toldbod til Christians Brygge tager sammenlagt 20 min. Det er planlagt, at havnebussen senere skal kunne forlænges med stoppesteder helt ud til Sjællandsbroen. De flydende stoppesteder er udformet som betonpontoner for at skabe så rolige og små bevægelser som muligt i den bølgegang, der kan optræde i Københavns Havn. En ponton er styret af 2 stålpæle, i en passende afstand fra land, der muliggør at landgangens hældning kan begrænses, således at kørestolsbrugere kan køre ned til platformen. Tilsvarende er der anordnet særlige landgangsklapper på havnebussen, så handicappede uden besvær kan køre ombord ved anløb. Havnebusanlæg, som det, der nu er etableret i Københavns Havn, kendes også fra Göteborg Havn og Venedig. I Venedig er havnebusserne og stoppestederne dog udformet meget enkle og vil ikke tillade handicapanvendelse på samme bekvemme måde som i Københavns Havn. Det er Københavns Havnevæsen, der som bygherre i samarbejde med HT har stået for anlægget af busstoppestederne. Det er HT, der står for selve busdriften. Havnebusanlægget har modtaget Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Pris for år

18 BRORAMPEANLÆG Selv om der næsten er gået sport i at slå bro over store vande, så er der dog endnu steder, hvor færger transporterer både biler og tog fra kyst til kyst. Brorampeanlæg for jernbane- og biltrafik er blevet udviklet til et speciale hos ISC i de sidste 10 år. ISC har således projekteret ramper i Esbjerg, Rødby, Gedser, Københavns Havn, Helsingborg Havn og Helsingør Havn til såvel jernbane- som trailertrafik. I " Frit spænd og høje mål", ISC's 25 års jubilæumsbog, er der billeder af den 50 m lange tvillingerampe i Esbjerg til betjening af to dæk samtidigt til transport på Englandsruten, og af Dan-Link rutens 58 m lange dobbelt koblede rampeanlæg til jernbanetrafik mellem Helsingborg Havn og Københavns Havn. Siden da har ISC bl.a. i Rødby etableret 2 etagers rampeanlæg til betjening af to dæk samtidig for henholdsvis biltrafik og togtrafik, og i Helsingør har ISC projekteret ny dobbelt trailerrampe/bilrampe syd for Helsingør Havn til den nye færge, der er en del af den samlede betjening på Helsingborg/Helsingørruten. Rampeanlæggene omfatter generelt såvel de bærende konstruktioner som de mekaniske anlæg og styring af de bevægelige dele på ramperne. 18

19 LUFTHAVNE ISC har oparbejdet en stor viden og megen erfaring om lufthavnes planlægning og opbygning fra småt til stort, fra bagagens behandling til trafikkens afvikling med opførelse af passagerterminaler, hangarer, cargocentre og avancerede installationsanlæg i både Danmark, Færøerne og Grønland og i Norge, Sverige og Island. Opgaverne indenfor de sidste fem år har været både omfattende og mangesidige: FINGER D-NORDVEST, KASTRUP Totalrådgivningen i forbindelse med Finger D-Nordvest i Københavns Lufthavn, der blev taget i brug i foråret 1999, har ISC varetaget sammen med arkitektfirmaet KHR AS. Finger D-NV - der er opført oven på Bagagesorteringsbygningen - omfatter en ca m 2 stor finger indeholdende 19

20 passagerkorridorer i 2 niveauer - 1. og 2. sal -,4 lounger, toiletkerner samt teknikrum m.v. etableret i tagkonstruktionen. Både 1. og 2. sal er forsynet med rullefortove, og de 2 niveauer er forbundet med både almindelige trapper og rulletrapper. Finger D-NV er det første projekt i Københavns Lufthavn, der er blevet designet til at kunne betjene både Schengen og Non-Schengen passagerer. Dette har medført etableringen af 2. salsdækket samt specielt programmerede dørstyringsanlæg ved loungeområder - tilpasset de forskellige situationer, der skal dækkes i forbindelse med afgående og ankommende passagerer af begge slags. HANGAR 243 Selv om den hangar ISC byggede for Sterling Airways - og fortalte om i jubilæumsbogen for ti år siden - var den største i Kastrup, så findes der nu fly, der er så store, at de ikke kan få halen med ind i varmen, når de skal nurses. Hvad så? Så bygger man en "Tail-dock" - ligesom et vindfang på et enfamiliehus, bare større. Meget større. Det er nærmest to kasser, selvkørende på spor i terrænet, der kobles sammen og med forriglinger og tætte gummi-samlinger anbringes på det sted, hvor flyet stikker ud af den 102 meter brede portåbning, så hallen midlertidigt er udvidet i det nødvendige omfang. Konstruktionssystemerne er blevet tilpasset de arkitektoniske ønsker om facade- og ovenlysbånd - der er medvirkende til det flotte interiør - samt kravet om, at installationskomponenter m.v. skulle placeres i tagkonstruktionen, således at arealer i den underliggende del af Bagagesorteringsbygningen kunne benyttes til produktionsformål. Installationerne er blevet udført under hensyntagen til miljømæssige forhold, og der har i projekteringen og udførelsesfasen været rettet speciel fokus på energioptimering mht. klimaskærm / solindfald samt drifts- og vedligeholdsmæssige forhold. 20

21 KONTROLTÅRN I KASTRUP Ikke alt, hvad der er planer om, bliver til virkelighed lige med det samme, selv om luftfart er præget af højhastighed. I 1999 vandt KHR AS Arkitekter sammen med ISC en projektkonkurrence udskrevet af Statens Luftfartsvæsen om et kontroltårn. Et par klip fra dommerkomitéens betænkning: "Bedømmelsesudvalget har udpeget dette projekt som det bedste: Det besvarer programmets krav til kontroltårnets samlede funktionalitet og omsætter disse krav til en arkitektur, der spændingsfyldt og harmonisk udtrykker lufthavnens karakter og formidler dens sammenhæng til landskabet og det omgivende byrum. Den formgivningsmæssige reference til tårnets arkitektur er flyvningens maskiner, deres tekniske forudsætninger og industrielle udtryk. Denne tekniske fascination er stærkt tidsbunden, men er samtidig i pagt med den modernitet, som forbinder lufthavnens vigtigste arkitektoniske monumenter fra Vilh. Lauritzens terminalbygning fra 1937 og frem til i dag. Det asymmetriske tårn er udformet således, at det vil bidrage til lufthavnens arkitektoniske helhedskarakter. Tårnets hovedkonstruktion består af et skaft, der afsluttes i en udkraget platform, som bærer tårncab og hvorfra tårnets etager er nedhængt. Tårnskaftet har en hældning, der afbalancerer udkragningen. Tårnets balance understreges yderligere af faldende dybder på de nedhængte etager til ophold og teknik. Stålophæng er hensigtsmæssigt placeret. Det bærende tårnskaft er en trecellet stiv skalkonstruktion, der foreslås bygget i stål, alternativt beton. Forslagsstillerne fremhæver stålkonstruktionens montagemæssige fordele og udvalget mener, også fra en arkitektonisk betragtning, at stålkonstruktionen bør have prioritet i den videre bearbejdning." Foreløbig er tårnet en smuk drøm! THULE AIR BASE Renovering af 12 brændstoftanke à m 3. Forundersøgelse til hospital/medicinsk klinik. Geotekniske undersøgelser, fundering. Vandværk til C. Det er en udfordring. 21

22 BILLUND LUFTHAVN, NY TERMINALBYGNING Arkitekterne KHR AS og ISC har før vundet en konkurrence sammen: I 1997 om en ny terminalbygning til Billund Lufthavn. Den er til gengæld blevet en realitet. ISC's 30 års fødselsdagshæfte "Videre spænd og nye mål" viser konkurrenceprojektets computertegnede perspektiver af det m 2 store bygningsanlæg. Nu kan helheder og detailler i både stål, beton og limtræ fotograferes. Den nye terminalbygning, der er placeret nord for den eksisterende startbane, er udformet som et enkelt bygningsanlæg i rektangulær form, hvor en finger med lounger er tangent for de første 10 standpladser. Senere kan flere komme til. En tilstræbt klarhed i disponeringen af den nye terminalbygning er opnået ved få niveauer, en stram plan og et simpelt snit. Bygningen er udformet logisk og letopfattelig for alle passagerkategorier med mulighed for den rejsevante til at vælge en direkte og hurtig rute gennem terminalen, og for passageren med god tid til at opsøge de mange rekreative og kommercielle tilbud. 22

23 Det er naturligvis en bygning med store konstruktionsberegninger, men i endnu højere grad med komplicerede tekniske installationer. Ventilationsanlæggene er opbygget med behovsstyret indblæsning og udsugning i 147 zoner styret af rumtemperaturerne. Ventilationsaggregaterne er placeret i kælderen i et rum, der er 105 m langt, 15 m bredt og 5 m højt. Der er 18 centralaggregater - og der kan behandles ca m 3 luft i timen. Det gælder hele installationsområdet, at alle dele er højt udviklede - og at der er mange af dem! ARLANDA Den stockholmske lufthavn ligner et mangeledet og tusindfodet insekt, når man ser den ovenfra. ISC's opgave i Arlanda har netop været at se på sagen ovenfra, dvs. tage sig af planlægningen af flyplaceringer i hele lufthavnen. Det kan næsten ikke fotograferes. Her må tegnes. 23

24 KRAFTVÆRKER Kraftværker er altid store. Selv de små virker store i deres omgivelser. Det er nok derfor, der ikke rigtig er nogen, der hilser det med glæde, når det kommer frem, at man påtænker at opføre et nyt kraftværk her eller der. I Hvidovre var der i hvert fald ingen jubel ved udsigten til at få fordoblet Avedøreværket. Man fik det alligevel. Måske så man anderledes på det i Polen - for luften blev renere af det. POLANIECVÆRKET ISC's 30-års skrift viser det kolossale FLS Miljø-anlæg under opførelse, absorberbygningerne på vej op mod deres 41 meter, omgivet af rørkolonner osv. Nu er røggaskanalerne med 7 meter i diameter sluttet til, det hele virker og de sidste sodpartikler føres til himmels. AVEDØREVÆRKET De skrånende sider yder mindre modstand end lodrette ville have gjort, når blæsten kommer strygende over Avedøreværket, men der er drama over den skulpturelle form. Nu er der dobbelt vælde i virkningen, for Avedøre 2 holder både hældning og format. 24

25 ISC har for ENERGI E2 bidraget med at projektere Avedøreværket Blok 2 syd for København sammen med Arkitekterne HKM, Hauxner, Krarup & Mortensen. Den nye blok har en kapacitet på 570 MW el og 570 MJ/s varme. ISC har stået for projekt for blokunderbygningen samt over- og underbygning for REA- og biomassebygning med tilhørende halmlager, halmtransportbro m.v., samt fagtilsyn for beton- og stålkonstruktioner. Avedøre Blok 2 er et multibrændselsanlæg, der fyrer med naturgas, olie og biomasse. Værket kan levere fjernvarme til omkring husstande og dække elforbruget i boliger. Der sættes rekord i udnyttelsen af brændslet, op til 95 pct. af energien. Avedøre Blok 2's hovedkedel kan brænde omkring 600 mio. m 3 naturgas om året, mens den biomassefyrede kedel med et årligt halmforbrug på tons bliver verdens største. 25

26 ERITREA Et dieselkraftværk, Hirgigo Power Plant i Massawa, en by ved Det røde Hav i Eritrea, projekteredes i af ISC for den koreanske koncern Hanjung, HSD Engine Co., Ltd. Værket har 4 MAN B&W 12 K60 dieselmotorer med en kapacitet på 88 MW. Der er kølevandsindtag fra havet og afkloringsanlæg. Projektet - med mekaniske anlæg, elektriske installationer, instrumentering og kontrolsystemer - omfatter kraftværksbygningen, administrationsbygning, kontrolrum, værksteder og en tankfarm. Kraftværks-bygningen er 72 m x 55 m og 26 m høj med en 115 tons kran under loftet. Kraftværket blev taget i brug i efteråret men blev afbrudt af krigen med Etiopien. Den medførte en del beskadigelser, som nu er under udbedring. 26

27 MONGOLIET For snart 80 år siden rejste en flok eventyrlystne, unge, danske mænd til Erdenebulgan, en lille bygd på grænsen mellem taigaen og steppen i Mongoliet. Danskerne levede som landbrugere og handelsmænd og konstruerede stedets første vandmølle til overrisling af markerne. Det var højtuddannede folk, flere sidenhen navnkundige, der oprigtigt ønskede at udvikle levevilkårene for områdets befolkning. Under det sovjetiske styre kunne det naturligvis ikke gå an, så de blev tvunget væk. I Erdenebulgan er der en tradition for at gæster i samfundet får en hest forærende! Sådan en rigtig lille, tætbygget og krumhalset mongolsk racehest, så man har et pålideligt transportmiddel i det daglige. Når gæsten forlader stedet, passes hesten af den tidligere ejer, indtil gæsten vender tilbage. ISC har en hest! Men på stedet overlevede en sympati for de danskes indsats. I dag medvirker ISC til at bygge Erdenebulgans første vandkraftanlæg, som skal forsyne de 1200 indbyggere med elektricitet til belysning af hjem, skole og hospital og til drift af et savværk og et par kornmøller. Projektet finansieres af danske bistandsmidler, fra græsrodsorganisationen OVE, Organisationen for Vedvarende Energi. 27

28 HUSBYGNING Det varer ikke længe før Københavns havnefront er en næsten ubrudt kæde af kontorbygninger - fra Nordhavn til Sydhavn og på vej til Køge - hvis det tempo, de skyder op med, ikke bremses. Nestlé har også bygget sit nye hovedkontor ved en havnekaj, nemlig Amerikakaj i Københavns Nordhavn. DET NYE DOMICIL FOR NESTLÉ DANMARK A/S blev gjort færdigt i efteråret Den store bygning er tegnet af arkitekterne Rørbæk & Møller A/S. ISC har i forbindelse med projektet udarbejdet den tekniske beskrivelse, der har dannet grundlag for den gennemførte totalentreprise og har derpå taget sig af sikring af leveringsomfang, kvalitet, pris og tid, styring af indkøb, fremstilling og placering af løst og fast inventar og planlægningen og styringen af Nestlé Danmarks endelige indflytning. Hovedkontoret er forsynet med den mest moderne teknik indenfor IT-installationer, skalsikring, adgangskontrol og et avanceret AV-udstyr, der bl.a. omfatter billedfremvisningsanlæg, lydanlæg, lys- og gardinstyringsanlæg m.v. i auditorium og møderum, videomødelokale med hertil hørende installationer og monitorer placeret forskellige steder i bygningen. FRITIDSHJEM I KALUNDBORG Kalundborg Kommune lod 2000/01 opføre et nyt fritidshjem på Lerchenfeldvej i Kalundborg i tilknytning til institutionen Sigrid Undset Skolen. Fritidshjemmet huser fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn og unge, som undervises på skolen. Bygningerne er indrettet, så børnene og de unge, som et aflastningstilbud til forældrene, kan overnatte i weekenderne. Bygningen er planlagt med 50 fritidshjemspladser og 6-12 aflastningspladser med natophold. Selve bygningen består af 4 kvadratiske huse med pyramidetag og ovenlys i toppen og med et samlet bruttoetageareal på m 2. Husene, som ligger forskudt for hinanden, mødes i hjørnerne og de interne gangforbindelser forløber i husenes diagonallinier. Det er let byggeri af gips, stål og krydsfiner på enkle konstruktioner. De enkelte huse er indrettet med henblik på deres funktion: Personaleafsnit, grupperumsafsnit for børn og unge, aflastningsafsnit, træningsrum med køkken-, musik- og værktøjsrum, hygiejne- og baderum samt sanserum. Arkitekt på opgaven var Rådgivende Arkitektfirma A/S, J. Preben Jørgensen dpa/ada. ISC var rådgivende ingeniør på konstruktioner samt alle tekniske installationer og anlæg. 28

29 BØRNEHUS I BALLERUP Der er mere for børn! I Ballerup har ARKOS Arkitekter sammen med ISC projekteret og ført tilsyn med Børnehuset, Østerhøj Syd. Det er lige halvt så stort som fritidshjemmet i Kalundborg, nemlig 650 m 2, og det er indrettet som fælles institution for ca. 70 vuggestue- og børnehavebørn. Bygningen, der er i to etager, er formet som to bygningsvinger, der omslutter et stort glasoverdækket væksthus. De to bygningsvinger er bærende trækonstruktioner med facadebeklædning af behandlet lærketræ. Der er gaskedelanlæg for hver af de to bygningers vinger. Alle rum opvarmes med gulvvarme, og alle primære rum har mekanisk rumventilation. 29

30 RENOVERING PÅ LANDBOHØJSKOLEN Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København er i stadig udvikling. Der bygges nyt og der bygges om, og opgaverne er højst forskelligartede, for bygningerne er kommet til verden under varierende vilkår lige fra begyndelsen blev gjort med M.G. Bindesbøll's fine værk i midten af 1800-tallet. Opgaven her blev vundet i indbudt konkurrence i maj 1999 og omfatter renovering af 2 ældre bygninger på i alt ca m 2, oprindeligt bygget i årene Opgaven, som havde Forskningsministeriet som bygherre, blev løst i et tæt samarbejde mellem de enkelte institutter, KVL's tekniske ledelse og rådgivergruppen. Der er lagt vægt på at bevare bygningernes arkitektur, selvom installationer og indretning udbygges og ændres. Bygningerne anvendes til forskning og undervisning, og indeholder undervisningsauditorier, laboratorier i kl.1, gen. kl. 2 og isotop kl. B, diverse kontorer, autoklave- og opvaskerum. Der er en række specielle installationer i husene: Behovstyret ventilationsanlæg på ca m 3 /h med styring af stinkskabe, punktudsug, indblæsning mv., rørinstallationer for trykluft, gas, demineraliseret vand og CO 2 samt CTS- og el-anlæg. Til projekteringen brugtes et projektnet, hvilket indebar, at al kommunikation, tegninger, referater, beskrivelser mv. mellem rådgivergruppen indbyrdes og KVL foregik elektronisk via en fælles database på internettet. Byggeriet blev gennemført over to etaper i løbet af år ISC har udført projekt og tilsyn på alle ingeniørarbejder. Arkitekt og totalrådgiver: Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt A/S. Arkitekt på laboratorier: Brugsgård og Laursen ApS. 30

31 RANDERS TEKNISKE SKOLE, NY HTX BYGNING Med Randers Tekniske Skole som bygherre har ISC Viborg, i samarbejde med arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen A/S, projekteret og opført en 3600 m 2 stor nybygning til skolens HTX gymnasieuddannelse. Bygningen, færdig i august 2002, er disponeret til de nyeste undervisningsformer, og indeholder et stort og spændende fællesrum i 2 etager, 9 teorilokaler, 5 laboratorier med birum (fysik-, el-, kemi-, proces- og biologilaboratorier), 2 værksteder (murer og tømrer), kontorer samt elev-, lærer- og teknikfaciliteter. Ingeniørarbejderne har været ganske omfattende og har inddraget et stort antal discipliner. Kun få er synlige i den færdige bygning, men der er: In situ beton, elementbeton, stålkonstruktioner, bærende og konsolunderstøttet murværk, 9 ventilationsanlæg, flere forsynet med køleanlæg, varmeanlæg, sprinklingsanlæg med sprinklerreservoir, kloakanlæg med forsinkelsesbassin på regnvandssystemet, anlæg for brugsvand og demineraliseret vand, trykluftanlæg, vacuumanlæg, gasanlæg, anlæg for stærk- og svagstrøm, tyverisikringsanlæg, CTS-anlæg, ABAanlæg, BV-anlæg, lysstyringsanlæg, persiennestyringsanlæg og meget mere. Viborgafdelingen har stået for projektledelsen og har løst opgaven med specialistbistand fra andre afdelinger i ISC. 31

32 MT HØJGAARD I de senere år ses oftere og oftere, at virksomhedsdomiciler bygges op omkring et spektakulært atrium i hele bygningens højde. Sådanne atrier udstyres gerne med en klimaskærm bestående af et glastag og en glasfacade. ISC har en særlig kompetence i design og beregning af sådanne stål- og glasfacader i domicilbyggeri. Der kræves avancerede beregninger og udformninger af f.eks. opspændte kabelsystemer, lette stål- eller aluminiums-konstruktioner, viden om specielle materialer og komponenter samt evner til at skabe elegante løsninger i samarbejde med arkitekten. Et markant eksempel på atrium projekter udført af ISC er MT Højgaards domicil i Søborg skabt i samarbejde med bygningens arkitekter, Dissing & Weitling. Glastaget bæres her af en nyudviklet konstruktion af luftige hoveddragere med 24 m spænd. Dragerne er udført med diagonaler og underflange i rundjern samt vertikaler i trekantformet pladestål. Topflangen udgøres af en trekantformet bukket plade med en fuldt integreret tagrende og gangbro på denne. Topflangen er i hele dragerens længde udstøbt med beton. Structural glazing facaden er opbygget som dobbelt facade, hvor den yderste slanke konstruktion, som bærer glasset, er ophængt i den indre konstruktion. Den yderste stålkonstruktion er opbygget i slanke fladjern. 32

33 ENERGI E2 Et andet eksempel er det nye domicil til Energi E2 på Københavns havnefront. Projektet for structural glazing facaden hertil er udarbejdet i samarbejde med bygningens arkitekter Hvidt & Mølgaard og totalentreprenøren MT Højgaard. Der er her tale om en rendyrket planar glasfacade, understøttet af et avanceret system af opspændte kabler. Kablerne er opspændt mellem fundament i gulvniveau og en kraftig gitterdrager i tagniveau. Alle synlige konstruktionselementer er udført i rustfrit stål. 33

34 AVANCEREDE ANALYSER ISC arbejder med specielle analyse og design løsninger, herunder optimering, ved brug af avancerede elementmetodeprogrammer og 3D CAD værktøjer. Kompetencerne spænder vidt, fra generelle anvendelser inden for anlæg og byggeri, offshore strukturer, motorunderstøtnings-rammer/fundamenter, siloer og tanke samt specialundersøgelser i forbindelse med broer til hele maskinkonstruktioner og andre mekaniske komponenter af varierende karakter. Da informationer om de projekter, der arbejdes med, ofte er klassificerede, således at kunde og projekt ikke kan nævnes ved navn, er her kun vist billedeksempler på udførte opgaver, som illustrerer kompleksiteten af de elementmetode-modeller, der anvendes. ISC arbejder med avancerede analyser & design til følgende industrier: Offshore Automobil-producenter Tog-producenter Tungt industriudstyr Tungt maskineri Forbrugerprodukter generelt Maskinfundamenter Alle andre grene af mekanisk industri, byggeri og anlæg Værktøjerne omfatter bl.a. tre af de mest respekterede og anerkendte software systemer inden for elementmetodeprogrammer og 3D CAD, nemlig MSC.Nastran, GTStrudl og CATIA. Ved brug af disse komplekse beregningsmodeller får kunden et optimeret produkt samt en komplet viden om, hvordan komponenten eller strukturen i mindste detalje vil opføre sig under eksponering af påvirkninger som f.eks. varme og kulde, stød, jordskælv, vibrerende maskineri m.m. 34

35 STØRRE SPÆND - og flere mål ISC og Henry Voss 2002 ISBN Tekst, tegninger og tilrettelægning: Henry Voss Fotos: ISC Skrift: Baskerville Papir: 170 g. MultiArt Silk Omslag: 300 g. Conqueror Repro og tryk: J&R Frydenberg A/S

36

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system

Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system Jesper R. Kristoffersen Civilingeniør EE A/S Vindkraft Automation & Overvågningssystemer Offshore Seminar

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Internationaliseringen af dansk byggeri

Internationaliseringen af dansk byggeri Internationaliseringen af dansk byggeri Bygherreforeningens Årskonference 2007: Hvordan foregår internationaliseringen hos de rådgivende ingeniører Steffen Gøth Udviklingsdirektør 1 Indhold Rammebetingelser

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark

Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark Merete Juhl Svendsen & Peter J. Plesner We speak business Invest in Denmark around the world Invest in Denmark in Danish Regions Asiaterne kommer Handels

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Dalbro over Funder Ådal. Date Christian Smith 1

Dalbro over Funder Ådal. Date Christian Smith 1 Date. 14.05.2009 Christian Smith 1 Etableret i 1898 Omsætning 2007: 2.809 mio Ansatte: 14.700 Scandinavia A/S Etableret i 2002 Omsætning 2008: 240 mio kr. Ansatte: 46 Andel i projektet: 10% Etableret i

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de meste eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 1.387 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 1.387 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 1.387 m 2 Marts 2015 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 401 1.138 m² KALVEBOD BRYGGE 39-41

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 401 1.138 m² KALVEBOD BRYGGE 39-41 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 401 1.138 m² Maj 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de mest eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S Vianova Systems Netværket 1988 1990 2000 1995 2005 2010 Vianova Norge (HQ) Vianova Sverige Vianova Danmark Vianova UK Vianova

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 December 2012 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de meste eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 737 m! KALVEBOD BRYGGE 39-41

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 737 m! KALVEBOD BRYGGE 39-41 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 737 m! Februar 2013 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de mest eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD COPENHAGEN TOWERS II TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD NYBYG TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD FUGMANN har haft den omfattende elentreprise på højhusbyggeriet Copenhagen Towers. En opgave der i omfang og kompleksitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

FLYDE- & MUSIKSPRINGVAND

FLYDE- & MUSIKSPRINGVAND FLYDE- & MUSIKSPRINGVAND Side Afsnit 3 2 FOGSTAR 300 S 3 FOGSTAR 600 S 4 Lake Jet 2 & 3 5 Lake Jet 6 6 Fountain XL 8 Fountain XXL 10 Musikspringvand London 12 Musikspringvand Copenhagen 14 Musikspringvand

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den pythagoræiske læresætning

Den pythagoræiske læresætning Den pythagoræiske læresætning 1. Udfyld skemaet herunder dvs. find den manglende hypotenuse ved a 2 + b 2 = c 2 : 1 20 21 2 12 35 3 28 45 4 56 33 5 119 120 6 168 95 7 52 165 8 207 224 9 315 572 10 627

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren?

Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren? FSTA Årskonference 04-06. oktober 2017 Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren? JOHN SOMMER Strategi og forretningsudviklingsdirektør JA 2 Agenda MT Højgaard Globale trends sætter scenen Udfordringerne

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

FORTH REPLACEMENT CROSSING

FORTH REPLACEMENT CROSSING 9 APRIL 2013, SØREN BRØNDUM 2013-04-09 2013-04-09 2013-04-09 2013-04-09 Tender Meeting and Site Visit 8 th June 2006 2013-03-15 Set fra vest mod øst med alle tre broer Ny Forth bro set Nord 2013-04-09

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM

NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM DK: I konstant søgen efter det optimale samarbejde med dygtige designere, forenet med Erik Jørgensens ufravigelige krav til kvalitet, præsenterer

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S FÆRGEN A/S SKIBSTEKNISK VURDERINGER AF MOLS LINIENS TILBUD FOR FÆRGEBETJENING AF BORNHOLM KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS Lundegaarden Claessensvej 1 DK-3000 Helsingor Denmark

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen ANHOLT Havmøllepark 21. april 2016 Jens Nybo Jensen DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere