StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri."

Transkript

1 Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri.

2 Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse 5 Underlag Arbejdsbeskrivelse 6 Montering til underlaget 6 Klæber 6 Klæber og dybler 7 Montering af isoleringsplader 7 Klæber 8 Klæber og dybler 0 Armering 0 Diagonalarmering Armering Slutbelægning Fin pudsstruktur Dekorativt overfladedesign Detaljeret arbejdsbeskrivelse 4 Sokkel 4 Afslutning med Sto Sokkelliste (uisoleret sokkel ved uopvarmet kælder) 5 Afslutning i jord- og stænkvandsområde I +II (opvarmet kælderetage/kælder ikke isoleret) 5 Sokkelisolering i stænkvandsområdet Indholdsfortegnelse

3 Beskrivelse af detaljer 6 Ydervæg/systemovergang 6 Områder som er udsat for mekanisk påvirkning 6 Hjørner 7 Pudsafslutning 8 Ydervæg/altan 8 Udformning af drypkant 9 Vinduer og døre 9 Vinduesbundstykker/sålbænke 0 Tag 0 Tagtilslutning Dilatationsfuger Dilatationsfugeprofiler 4 Systemtilbehør 4 Fastgørelse på VIKS 4 Let last 6 Tung last 6 Lukning af huller efter stilladsankre Generelle henvisninger Alle udsagn og værdier er afprøvet af Sto AG og svarer til aktuel teknisk standard iht. videnskab og praksis. Henvisningerne er generelle uden hensyn til specifikke projekter. Der er således ingen garanti for, at informationerne kan anvendes på konkrete projekter. Kontakt venligst din Sto repræsentant for projektrelaterede informationer. Der må ikke bruges materialer, som ikke hører til systemet. Den europæiske tekniske godkendelse gælder kun for Sto s systemkomponenter, som er afstemt til hinanden. For alle nævnte produkter skal der tages højde for det aktuelle tekniske faktaog sikkerhedsdatablad. Hvis et nyt oplag udgives, er dette dokument ikke længere gyldigt. Indholdsfortegnelse

4 Balkentext/banner Systemets opbygning Balkentext/banner Systemets beskrivelse StoTherm Mineral mineralsk facadeisoleringssystem med stenuldsisolering Anvendelse Egenskaber Ældre og nye bygninger i ubegrænset bygningshøjde Vægmaterialer: murværk, beton, kalksandsten, mursten, letbeton, leca, dvs. massive mineralske vægge samt diverse lette konstruktioner Ujævnheder i underlaget op til cm Modstandsdygtig overfor mikroorganismer (alger og svamp) Meget lyddæmpende Stor sikkerhed mod revnedannelse Stor slidstyrke Meget isolerende Vejrbestandig Diffusionsåben, vanddamp og CO kan trænge igennem Brandsikker Klæber: Sto Byggeklæber Mineralsk klæbemørtel Isolering: Sto Facadeplade Mineral, Sto Minerallamell Varmeisoleringsplade af mineraluld ifølge EN 6. Fastgørelse: Montering ifølge kravene fra de lokale myndigheder. Udseende Påføring Mange muligheder for design af facaden mht. form og struktur Mange farver; kan tones iht. StoColor System Lysrefleksion > 0 % Arkitekturelementer: StoDeco Profil, klinker, natursten, sprøjte-, stænk- og finpuds Rationel påføring med StoSilo Maskinteknik og byggepladslogistik Omfattende detaljeløsninger Godkendelse Brandgodkendt iht. EN ISO 50- klasse A-s, d0 4 Armering: Sto Glasfibervæv Alkalibestandigt glasfibervæv, opfylder højeste krav mht. revne- og stødsikkerhed. Alternativt: Sto AES Armeringsvæv til beskyttelse mod elektrosmog. Sto Systempuds Mineralsk klæbe- og armeringsmørtel, kan forarbejdes maskinelt. 5 Mellembehandling: StoPrep Miral. Fyldig, pigmenteret primer, mineralsk grunding. 6 Slutbelægning/slutpuds: StoLotusan K, StoSilco K, StoSil Color, StoMiral K. 4 Systeminformationer

5 Balkentext/banner Underlag Balkentext/banner Underlag Kun hvis underlaget opfylder bestemte kriterier og bæreevnen er kontrolleret, kan man montere et facadesystem professionelt. Snavsede, sugende eller ujævne underlag skal altid forbehandles. Supplerende informationer om underlag, f.eks. hvilken klæbemasse der er egnet for hvilket underlag, kan læses i det aktuelle tekniske faktablad. Underlag Underlag forbehandling Glatte overflader Gøres ru Udblomstring Fejes eller børstes Gennemtrængt med fugtighed Afhjælp årsagen, vent til murværket er tørt. Rens Grunding Underlag som er bevokset med alger, svamp eller mos, skal altid forbehandles; væggen renses og behandles med StoPrim Prevent. Det er ikke nødvendigt at vaske denne opløsning af. Ved hjælp af fortynding tilpasses grunderen til det pågældende underlag. Grunderingen må ikke efterfølgende forblive blank. Forberedelse til montage Kontroller underlagets tilstand og udvælg derefter en passende monteringsteknik til isoleringssystemet. Underlaget skal tilsvarende forbehandles. Se skemaet. Organisk puds og puds af silikoneharpiks Mos, alger, svamp Støvet, snavset Fedtet, formolierester Maling skaller af Rens hvis snavset Fejes, børstes, renses med højtryksrenser Fejes, børstes, renses med højtryksrenser Rens med dampstråle under tilsætning af rensemidler. Vask derefter med vand Fjern med Sto Malingfjerner og rens med højtryksrenser StoPrim Prevent Tag højde for den korrekte forarbejdningstemperatur og luftfugtighed. Optimalt for facadearbejdet vil være, at indendørs puds og gulvbelægning er tørt, for at luftfugtigheden er så lav som muligt. Den laveste forarbejdningstemperatur er 5 C. Puds kridtagtigt Rensning og grunding StoPrim Plex Maling kridtagtigt Børstes, renses og grundes StoPrim Plex Kraftigt sugende Rensning og grunding StoPrim Micro Overflader sander Rensning og grunding StoPrim Silicat Mørtelgrater Slås af Sinterhud Fjernes mekanisk Puds mør, ingen bæreevne Fjernes mekanisk Puds skruk Ujævnheder ) Hulrum slås af og huller fyldes med kalkcement Udjævningspuds med kalkcementmørtel (hold øje med tiden) ) cm ved klæbede systemer. cm ved klæbede og dyblede systemer. Systeminformationer 5

6 Balkentext/banner Montering til underlaget Balkentext/banner Montering til underlaget Klæber Klæber og dybler Underlag hvis bæreevne er egnet til klæbning Minerallamellen klæbes på bæredygtigt underlag (vedhæftningsevne > 0,08 N/ mm ) med ujævnheder (differencer op til cm/m). Klæbemørtlen påføres hele minerallammellens flade. Klæbeegnet underlag uden tilstrækkelig bæreevne, ujævneheder op til cm Ved klæbeegnet underlag, men uden tilstrækkelig bæreevne (vedhæftningsevne < 0,08 N/mm ), er det nødvendigt at dyble i fladen og i kantområderne med godkendte dybler. 6 Arbejdsbeskrivelse

7 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber Sto Speedlamell type I + II og Sto Minerallamell Isoleringsplade af mineraluld iht. EN 6. Høj vedhæftningsevne på grund af horisontale fibre. b Punkt/kant klæbning Ved ujævne underlag op til cm skal der påføres en klæbevulst omkring pladekanten og på seks punkter på selve pladen. (Kun ved Sto Facadeplade Mineral).. Sto Facadeplade Mineral Isoleringsplade af mineraluld iht. EN 6. Efter isoleringspladen er trykket på, skal andelen af den klæbede flade måles på underlaget og på isoleringspladen og mindst være 40 %. a Klæbning på hele fladen Klæbemørtlen skal påføres hele isoleringspladen. Udtanding med tandspartel i størrelse 5/5 mm. Tandspartlen bør ikke holdes for fladt ned. c Maskinel påføring på Sto Speedlamell Ved jævne underlag påføres klæbemørtlen i bølgeform på væggen. Andel af fladen som skal klæbes (kontaktflade) 60 % (kun ved brug af Sto Speedlamell). Efter at isoleringspladen er trykket på, skal andelen af den klæbede flade måles på underlaget og på isoleringspladen og mindst være 60 %. Produkt-Tip Sto Speedlamell Sto Speedlamell er en alternativ isoleringsplade, hvor en eller to sider er beklædt med silikatprimer. Denne primer sikrer vedhæftningen mellem mørtel og isoleringsplade, uden at mørtlen behøver at arbejdes ind i pladen. Hvis der anvendes Sto Speedlamell type II, kan klæbemørtlen påføres den belagte overflade som vist på billederne a. Alternativt påføres mørtlen direkte på væggen som vist på billederne c. Arbejdsbeskrivelse 7

8 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber og dybler Klæbning af isoleringspladerne Umiddelbart eller senest 0 minutter efter påføring af klæbemørtlen bag på pladerne trykkes isoleringspladerne ind og presses fast på underlaget. Hvis klæbemørtlen forbliver for længe på isoleringspladen, dannes en hud på mørtlen, som kan forårsage vedhæftningsproblemer. Facadeisoleringssystem, klæbet og dyblet Isoleringspladerne klæbes i forbandt. Der må ikke opstå åbne fuger mellem pladerne. Uundgåelige spalter skal lukkes med isoleringskiler af samme kvalitet. For at undgå kuldebroer må der ikke komme klæbemørtel ind i fugerne mellem stødsamlingerne. Isoleringsplader med skader må ikke påmonteres, ellers er der ingen garanti for stabiliteten. Vægkonstruktion Sto Facadeplug UEZ 8/60 Sto Rondell Klæbemasse Isoleringsplade Armeringsmasse Sto Glasfibervæv Mellemlag Primer og slutpuds Underlag Underlag uden tilstrækkelig bæreevne og/eller mineraluldsplader skal monteres med godkendte dybler. Forankringsdybde I massive vægmaterialer skal dyblen forankres i den nødvendige dybde svarende til dyblens godkendelse. Fliser og gammelt puds er ikke velegnede underlag til forankring. Måling af udtræksstyrken Ved tvivlsomme underlag skal udtræksstyrken kontrolleres. Dyblernes specifikation Dyblernes længde og diameter er afhængig af det tilsvarende vægmateriale, hhv. isoleringsmaterialets tykkelse. Antal af dybler er afhængigt af højde, hhv. position (flade, kant). Dybelmontage gennemføres normalt under armeringslaget hhv. armeringsvævet. 8 Arbejdsbeskrivelse

9 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber og dybler Dybelmontage med Sto Facadeplug UEZ 8/60 Indstilling af borstop til en nøjagtig dybellængde + 5 mm, det svarer til den maksimale dybde af borehullet. 6 Anslagsskiven skal ligge plan på isoleringspladen. Bor indtil borstoppet er plant med isoleringspladens overflade. Fjern boremelet fra borehullet. 7 Værktøjet trækkes ud af dyblen ved hjælp af en lille drejning til venstre. Sæt dyblen ind i borehullet indtil dybelskiven er plan med isoleringspladen. 8 Sto Rondell sættes ind i udsparingerne, plan med isoleringspladen. 4 Boreværktøjet spændes ind i skruemaskinen og sættes på dyblen. Bor til fræsehovedets anslag så dyblen er forsænket i isoleringsmaterialet. 9 Overlappende rondeller trykkes ind. Resultat: en lukket, plan overflade på isoleringspladen. 5 Dyblen forskrues. Arbejdsbeskrivelse 9

10 Armering Armering Diagonalarmering Åbningens indvendige hjørner Åbningens inderhjørner armeres med Sto Glasfibervæv. 5a Langs med åbningens kant afskæres armeringsvævet med en skarp kniv i en vinkel på 45. Armeringsvævet skal overlappe mindst med 0 cm. Åbningens udvendige hjørner Udformning af åbningens yderhjørner med Sto Vævvinkel. 5b På åbningernes yderhjørne skal armeringsvævet afskæres nøjagtigt og fint. Vævvinklen sættes på og hele fladen indlejres i armeringspudsen. Diagonalarmering På grund af statiske fakta opstår der forøget spænding i åbningernes hjørner som fører til revner. 6a Armering Inden armeringsmassen påføres, skal alle kanter kontrolleres for fremspringende væv og evt. afskæres. Derfor lægges der diagonale vævstrimler under den normale armering. Minimum størrelse 00 x 50 mm. 4 Armeringsvæv Sto Glasfibervæv indspartles plant over den samlede vægflade og vægåbningen i armeringsmassen. 6b Afslutningsvis påføres armeringsmassen på hele fladen. Produkt-Tip Sto Hjørnevinkel kombi Brugen af vinkler til formning af åbninger og inderhjørner reducerer omkostningerne. For dermed bortfalder arbejdet med armering af åbningernes inderhjørner med armeringsmasse. 0 Arbejdsbeskrivelse

11 Armering Balkentext/banner Armering Armering Armeringspuds Armeringspuds påføres manuelt eller maskinelt. Færdig lagtykkelse fra 6,0 til 8,0 mm. Produkt-Tip Vævoverlap Sto Glasfibervæv Ved placering af vævbanerne kan de gule yderflader af Sto Glasfibervæv anvendes som orientering for de 0 cm vævoverlap. Armeringsvæv Sto Glasfibervæv er fleksibelt og nemt at arbejde med. Med en bredde på,0 m dækker vævet, ved vandret indlejring, to vævbaner, som svarer til et stilladslag. Alternativt: Sto AES Væv til beskyttelse mod elektrosmog. Indlejring af vævet Armeringsvævet indspartles i den fugtige armeringspuds. Vævbanerne skal overlappe 0 cm. Armeringspudsen skal spartles eller filtes jævn afslutningsvis. Det er vigtigt at armeringsvæven ligger i den yderste / af den færdige armeringspuds. 4 Mellemlag, StoPrep Miral Den pigmenterede primer påføres på armeringen med ruller eller pensel. Arbejdsbeskrivelse

12 Balkentext/banner Slutbelægning Balkentext/banner Slutbelægning Fin pudsstruktur Dekorativt overfladedesign StoDeco Profil Når armeringen er fuldstændig tør, påføres slutpuds. Puds vådt i vådt og forarbejd fladen i én arbejdsgang. (Finpuds må ikke forarbejdes ved stærk vind eller direkte sollys, ellers kan der opstå krakelering.) Tilskæring af profiler StoDeco Profil kan nemt tilskæres med en sav. Kradsepudsstruktur En kradsepuds påføres i den valgte kornstørrelse og struktureres derefter med det tilsvarende værktøj. Sammenklæbning Klæbemørtlen tandspartles på væggen og på bagsiden af StoDeco Profil med tænderne vredet 90 o mod væggens mønster. Tryk og vrid profilen fast. Fasthold profilen mekanisk under tørringen. Rillepudsstruktur Efter påføringen kan rillepuds struktureres på forskellige måder (vandret, lodret og i cirkler). Fugeudformning Materialet, som træder ud forneden, udformes med et rundt fugejern til en hulkel. Dermed forhindres at vand kan trænge ind bagved profilen. Stødsamlingskanter Hulkelen og stødsamlingskanter grunderes med StoPrim Micro. Modellerpuds Finkornet puds påføres og modelleres med pensel, spartel, fugeske eller svamp. 4 Dybelsamling Ved F-profil-dimensionen skal alle profiler desuden dybles med en kantafstand på 0 cm, dybler pr. profil. Dyblen skal forsænkes 5 mm i profilen. Forsænkningen skal spartles med StoDeco Coll. Tip Refleksionsværdi Ved facader må der kun bruges farver, som har en højere refleksionsværdi end 0%. Refleksionsværdien er den procentuelle lysmængde, som reflekteres fra en overflade (00% =hvid, 0% = sort). 5 Slutbelægning, maling For at opretholde en sandstenlignende struktur, forbehandles StoDeco Profiler med Sto Primer. Ønskes en glat overflade, anvendes StoColor Maxicryl fortyndet med 0% vand. Til mellemlag anvendes i begge tilfælde StoColor Maxicryl fortyndet med 5% vand. Slutbelægning med StoColor Maxicryl. Arbejdsbeskrivelse

13 Balkentext/banner Slutbelægning Balkentext/banner Slutbelægning StoDeco Kvaderelement Klinker Sammenklæbning Klæbemørtlen tandspartles på væggen og på bagsiden af Deco Kvaderelement med tænderne vredet 90 o mod væggens mønster. Tryk og vrid elementet fast. Fasthold mekanisk under tørringen. Dybelsamling Ved klinker skal der principielt sammendybles igennem armeringsvævet. Facadedyblerne skal spartles inden klinkerne monteres. Tip Udform samlingsfugen via en afbrudt kant med V-fase, hhv. omkring den løbende kant. Dvs. kanten brydes ved hjælp af let slibning. Montering En nøjagtig måling af fladen er forudsætning for en optimal montering. Montering En sammenklæbning på hele fladen opnås ved at flytte stenene en lille smule frem og tilbage. Klæberester på samlingsfugerne slibes af. a Fugeudformning Glatte overflader udfuges efter med alm. gummifugebræt. Sandede, ru overflader udfuges med fugemateriale og et fugejern. StoColl FM-S til glatte klinker (overflader) og fliser. Slutbelægning, maling For at opretholde en sandstenslignende struktur, forbehandles StoDeco Kvaderelement med Sto Primer. Ønskes en glat overflade, anvendes StoColor Maxicryl fortyndet med 0% vand. b StoColl FM-K til klinker (overflader) som er sandet eller arret. Til mellemlaget anvendes i begge tilfælde StoColor Maxicryl fortyndet med 5% vand. Slutbelægning med StoColor Maxicryl. Tip Til StoDeco Profil eller StoDeco Kvaderelement anbefales det at grunde stødsamlingerne efterfølgende med StoPrim Micro. Tip Da slutbelægningen har en tung egenvægt, skal facadesystemet sammendybles igennem vævet. Vævet skal da være Sto Glasfibervæv grov. Arbejdsbeskrivelse

14 Balkentext/banner Blindtext Sokkel Balkentext/banner Blindtext Sokkel Afslutning med Sto Sokkelliste Uisoleret sokkel ved uopvarmet kælder Isolering trækkes ca cm op under kælderloftet for at undgå kuldebroer. Før installering påbegyndes Soklens højde skal bestemmes og markeres med en kridtsnor. Sto Sokkellister skal monteres vandret. Ujævnheder i væggen udlignes med Sto Afstandsbrikker. Klæbemasse Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Dybel Sto Sokkelliste Montering Sto Sokkellister monteres i den nødvendige bredde med dybler i en afstand på ca. cm. En forsigtig montering af dyblerne forhindrer en forskydning af listen. Afspærringspuds hhv. sokkelpuds og desuden fugtighedsbeskyttelse, f.eks. StoSilco Fill eller stenpuds Hældning Stænkvandsbeskyttelse Listeovergang Sto Sokkellister bør altid monteres i listens yderste huller. Sto Sokkellisteholdere anbringes i den forreste tredjedel for at lette monteringen af listen. Der skal være mindst 4 mm mellem listerne ved samlingerne. 4 Hjørner På bygningens hjørner skæres Sto Sokkellisten i smig. Således at listen tilpasser sig hjørnets vinkel. 5 Hjørnestykke Sto Sokkel hjørnestykke med dybler. 4 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

15 Balkentext/banner Sokkel Balkentext/banner Sokkel Afslustning i jord- og stænkvandsområde I + II Sokkelisolering i stænkvandsområdet I. Sokkel- og sokkelplade i opvarmet kælder En forudsætning for sokkelisolering i stænkvandsområder er en eksisterende tætning af bygningen. 5 cm Klæber Sto Sokkelplade Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primær og slutpuds Sto Sokkelpuds op til 0 cm over det øverste jordlag, sokkelmaling StoColor Maxicryl Hældning Forbehandling Sokkelområdet forbehandles op til ca. 0 cm over terrænoverkanten med 0% vandfortyndet Sto Flexyl (Sto Flexyl blandes med cement :). Tørretiden skal overholdes. Drænlag (stænkvandsbeskyttelse) Tætning med Sto Flexyl trukket op over fundamentkanten Klæber påføres med spartel Efter tørringen af Sto Flexyl, påføres Sto Byggeklæber bag på pladen ved at trække med en tandspartel. Drænplade Dræning Installering af sokkelplader Sto Sokkelplader klæbes på hele fladen og stødes tæt sammen. II. Sokkelisolering med ringe forankring i jordlaget, kælder ikke isoleret Klæbemasse Isoleringsplade Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Sto Flexyl svummet på underlaget Sto Sokkelplade Klæbemasse Sto Sokkelpuds som armeringspuds, sokkelmaling StoColor Maxicryl Noppefolie som beskyttelse mod mekaniske skader Drænlag med dræning (stænkvandsbeskyttelse) Hældning % 0 0 cm ca.0 Cm 5 cm 4 5 Tilsluttende isoleringsplader De tilsluttende isoleringsplader, som sidder 0 til 50 cm over det øverste jordlag, klæbes enten med Sto Byggeklæber over hele fladen (tandspartel) eller ved hjælp af en punkt-kant-klæbning (klæbepistol eller spartel). Drænlag med dræning En stænkvandsbeskyttelse/gruslag med dræning anbefales ved sokler. Der bør udformes et 0 til 0 cm bred lag med ral (rundt grus) til afløb af vandet. Isoleringssystemet beskyttes desuden af en noppefolie. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 5

16 Balkentext/banner Ydervæg/systemovergang Balkentext/banner Blindtext Ydervæg/systemovergang Områder som er udsat for mekanisk påvirkning Hjørner Sto Armeringsvæv Områder, som er udsat for mekanisk påvirkning, beskyttes med Sto Panservæv som yderligere armering. Produkt-Tip Til udformning af hjørner anbefales det at bruge hjørnevinkler; Sto Vævvinkel, eller Sto Vævvinkel rulle. Sto Vævvinkel er en bøjet vævstrimmel (vinkel 90 ), forstærket med en kunststofskinne. Forarbejdning Sto Panservæv trykkes ind i armeringen. Vævet må ikke overlappe, men samles i plan. Monteres under den normale armering. Sto Vævvinkel rulle er en kantprofil I med variable vinkler og integreret glasfibervæv. Den kommer i en fordelagtig emballage, som kan hægtes på stilladset. Sto Vævvinkel rulle tilskæres direkte fra rullen til hjørnets samlede længde. Dermed undgås overlapninger i samlingen. Produkt-Tip Sto Panservæv er et forstærket glasfibervæv og øger slagstyrken på kritiske områder. Det indlejres i armeringsmassen under glasfibervæven. Montere hjørnevinkler Hjørnevinklen trykkes ind i armeringsmassen ved hjælp af en hjørnespartel. Armering Sto Armeringsvæv sættes mod hjørnerne. Vinkelarmeringen skal overlappe. 6 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

17 Balkentext/banner Ydervæg/systemovergang Ydervæg/systemovergang Pudsafslutning Montere pudsafslutningsprofil Før monteringen gøres, skal man fastlægge højden for afslutningen. Sto Pudsafslutningsprofil sættes på, trykkes ind i armeringen og justeres med et vaterpas. Produkt-Tip Sto Pudsafslutningsprofil Til udformning af fine pudskanter anbefales det at bruge pudsafslutningsprofiler. Sto Pudsafslutningsprofil består af en profil med pudskant og integreret glasfibervæv. Armering Pudsafslutningsprofilen indspartles i armeringsmassen. Overflødigt materiale trækkes af og stryges glat over profilens væv. Mellemlag/StoPrep Miral Det pigmenterede produkt påføres på armeringen med en rulle eller pensel. 4 Slutpuds Slutpuds påføres. Materiale, som rager frem langs med afslutningsprofilen, skal skæres bort. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 7

18 Balkentext/banner Ydervæg/altan Balkentext/banner Ydervæg/altan Udformning af drypkant Armeringspudsen påføres isoleringshjørnet. Sto Drypkantprofil, indspartles i armeringspudsen Drypkantprofil hjørnestykke Montering af Sto Drypkantprofil i hjørnestykket. Understøttes og skæres over Isoleringsplade Klæbemasse Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Produkt-Tip Sto Drypkantprofil Det betaler sig at bruge specielle drypkantprofiler i områder som er udsat for meget regn; ved altantage, overliggere og lign. Indspartling af drypkantprofil Sto Drypkantprofil monteres på og forbindes med Sto Drypkantprofil hjørnestykket (clips) og indspartles i armeringspudsen. 4 Sto Drypkantprofil justeres. 5 Armeringsvæv Armering med Sto Glasfibervæv på forsiden, inklusive Sto Vævvinkel. 8 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

19 Balkentext/banner Blindtext Ydervæg/altan Vinduer og døre Vinduesbundstykker/sålbænke 6 På undersiden armeres hele fladen med Sto Glasfibervæv. Lodret snit i vinduesfalse :5 7 Fuldstændig armeret detalje. Side falserne behandles med Sto Flexyl min. 0 cm op Træ-Alu parti Zink Sålbænk Overside behandles med Sto Flexyl Primer og slutpuds Sto Glasfibervæv Armeringspuds Isolering Beton element 8 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringspudsen påføres primer og slutpuds. Klæbemasse 9 Slutpuds som rager frem skæres rent på kanterne. Sto Facadeplade Mineral skæres i de ønskede hældning, sammenpudses og armeres med facadens underlag. Når armeringspudsen er tør, svummes selve sålbænken med Sto Flexyl i et dækkende lag på min. mm. Sto Flexyl skal ligeledes svummes min. 00 mm op af sidefalsen. Det er vigtigt at bundstykke og sidefalse armeres sammen. 0 Færdig detalje. Produkt-Tip Brug Sto Vævvinkel rulle som hjørnearmering ved sålbænke. Da den er variabel i gradbøjningen kan den afpasses efter det ønskede fald, samtidigt med at den giver bedre mulighed for at få en lige afslutning. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 9

20 Balkentext/banner Tag Balkentext/banner Blindtext Tag Tagtilslutning Montering Isoleringspladerne opmåles mellem tagspærene. 6 Montering af tagudluftningsprofil Opmål Sto Tagudluftningsprofil. Åbne kilefuger udfyldes med skum. Den øverste kant af isoleringspladerne dækkes med klæbemasse. 7 Tape tagspær Tagspærene tapes rundt omkring med tape. Fugetætningsbånd På tagspærene markeres fugetætningsbåndets position. 8 Imellem tagspærene påføres armeringspuds. 4 På markeringen tapes fugetætningsbåndet omkring tagspæret. Tip Sto Fugebånd skal monteres med overmål. Ellers er det ikke vandtæt. Forkert: Fugebåndet er monteret for stramt. 5 Montering af isoleringspladerne Isoleringspladerne klæbes på hele fladen og monteres med tryk. Isoleringspladen afkortes en lille smule så den nemmere kan sættes ind imellem tagspærene. Spalten udfyldes med en passende isoleringskile. Rigtigt: Fugebåndet er blevet klemt mellem tummel og pegefinger ved hjørnet og ekspanderer så det bliver vandtæt. 0 Beskrivelse af detaljer

21 Balkentext/banner Tag Balkentext/banner Tag 9 Tagudluftningsprofil Sto Tagudluftningsprofil indspartles med armeringspuds. Mellemlag/StoPrep Miral Produktet påføres armeringen. 0 Armering Den samlede flade armeres og Sto Glas- fibervæv indspartles i armeringspudsen. Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpudsen. Slutpudsen adskilles fra tagspæret ved hjælp af et skråsnit. Fuldstændig armeret flade. Tip Er tagudluftning ikke ønsket, isoleres der helt op til tagudhænget og Sto Attikaprofil monteres i pudsen. Beskrivelse af detaljer

22 Balkentext/banner Dilatationsfuger Blindtext Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Dilatationsfugeprofiler Sto Fugeprofil type E til plane vægge Dilatationsfugeprofil Sto Fugeprofil type E til plane vægge, type V til forskudte vægge (inderhjørner). Fugebredde mellem 5 0 mm. Alternativ fugeprofil lukket Sto Fugeprofil lukket (lukkede overflader) er en lukket dilatationsfugeprofil til fuger imellem plane (type E) og forskudte (type V) vægge. Sto Fugeprofil type E med vinkelprofil på begge sider Klæbemasse Isoleringsplade Armeringspuds og Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Såfremt der findes konstruktionsrelaterede dilatationsfuger, skal disse også udføres i facade-isoleringssystemet. Godkendt fugebredde maks 50 mm. Sto Fugeprofil type V til inderhjørner Sto Fugeprofil type V med vinkelprofil på én side Primer og slutpuds Sto Glasfibervæv Armeringspuds Isoleringsplade Klæbemasse Beskrivelse af detaljer

23 Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Fugeflankerne og ca. 0 cm af den tilsluttende flade skal påføres armeringspuds. 6 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra armeringen ved hjælp af et skråsnit. Armering af fugeprofil Sto Fugeprofil sættes i og indspartles med armeringspuds. For at opnå en regelmæssig udformning af fugerne isættes en polystyrenstrimmel til fiksering og orientering. 7 Mellemlag/StoPrep Miral Produktet påføres armeringen. Polystyrenstrimlens tykkelse bestemmer dilatationsfugens bredde. Overlapning oppefra Dilatationsfugeprofilerne indarbejdes oppefra, ca. 5 cm overlappende. 8 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpuds. 4 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra fugeprofilen ved hjælp af et skråsnit. 9 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra slutpudsen ved hjælp af et skråsnit. 5 Armering De tilsluttende overfalder armeres og Sto Glasfibervæv indspartles i armeringspudsen. 0 Polystyrenstrimlen trækkes ud af dilatationsfugen. Slutpuds, som rager frem over fugeprofilens kant, fjernes. Beskrivelse af detaljer

24 Systemtilbehør Balkentext/banner Systemtilbehør Fastgørelse af bygningsdele på VIKS Let last Sto Spiralplug Sto Plankeprofil til tungere komponenter Sto Spiralplug Sto Spiralplug er en spiraldybel med tætningsring. Pluggen er 60 mm lang. Spiralen bruges til fastgørelse af lette laster som f.eks. dørklokker, skilte, osv. Knageholder Tætning Sto Plankeprofil StoTherm Mineral Sto Plankeprofil som trykunderlag til halvtag ås og andre komponenter Skruning af Sto Spiralplug Ved pudsede facader skal finpudset og gennemhærdet, armeringslaget perforeres inden Sto Spiralplug monteres. Derefter skrues spiralen fast med en stjerneskruetrækker, hhv. en gaffelnøgle/ ringnøgle (størrelse iht. isoleringspladens tykkelse). Spiralplug Eftermontage af let last. Maks 5 kg/plug. Halvtag ås Sto Plankeprofil Dybel- og skruelængde skal udvælges, så en sikker montering i underlaget garanteres 4 Beskrivelse af detaljer

25 Balkentext/banner Systemtilbehør Systemtilbehør Balkentext/banner Let last StoFix Rondelle StoFix Rondelle StoFix Rondelle er en 0 mm tyk monteringsskive af kunststof med en diameter på 90 mm. Runddelene som er velegnet til alle isoleringsplader bruges til montering af lette laster som f.eks. styringsskinner til rullegardiner, udendørsfølere, husnumre og lignende. En sænkfræser er nødvendigt til monteringen. 6 Mellembehandling Den pigmenterede grunding påføres på armeringen med en valse. Fræse en udsparing En tilsvarende udsparing i isoleringspladen fræses med sænkfræseren (den nødvendige sænkfræser medleveres i pakkerne på 00 stk.). 7 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpudsen (finpuds). Klæb runddelene StoFix Rondelle klæbes ind i isoleringspladen med StoFix Montagekitt. 8 Montering af let last Montering af lampe. 4 Armering Armeringsmasse påføres. 9 Lampen kan uden problemer forankres på isoleringen. 5 Sto Glasfibervæv nedfældes i armeringsmassen. Beskrivelse af detaljer 5

26 Balkentext/banner Systemtilbehør Balkentext/banner Blindtext Lukning Systemtilbehør efter stilladsankre Tung last Sto Plankeprofil Sto Forankringsplugs Lukning af huller efter stilladsankre Klæbning Klæber påføres Sto Plankeprofil, som trykkes ind i åbningen. Sto Forankringsplugs Stilladsankre efterlader huller i den isolerede og afpudsede væg. For at lukke disse huller fra stilladsankrene bruges Sto Forankringsplugs af fugebånd. Fugelukning Fugerne dækkes med Sto Fugeskum. Opsvulmet skum skæres af. Efter tørringen slibes fladen. Sto Forankringsplugs til lukning af huller efter stilladsankre. Plankeprofil Plankeprofilen afskæres mm tykkere end isoleringstykkelsen og tætnes mod isoleringen. Pluggen komprimeres ved at rulle den imellem håndfladerne. Plankeprofilen fastgøres mekanisk i konstruktionen, da den udgør en bærende konstruktionsdetalje. Pudsmørtel og armering trækkes ubrudt over plankeprofilen. 4 Den komprimerede forankringsplug skubbes ind i forankringshullet. Ved temperatur < 0 0 C bør forankringspluggen holdes varm, f.eks. i lommen. Ekspansionen tager ellers for lang tid når pluggen er kold. 5 Efter en ny bearbejdning med puds kan man ikke længere se hullet (som blev lukket vandtæt). 6 Beskrivelse af detaljer

27 Noter

28 Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 86 DK-650 Hvidovre Phone Fax Sweden Sto Scandinavia AB Box 04 SE-58 0 Linköping Street adress: Gesällgatan 6, SE Linköping Phone Phone Fax Finland Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FI-070 Vantaa Phone Fax Norway Sto Norge AS Caspar Storms vei Sto Omsorgsfuldt byggeri. NO-0664 OSLO Phone Fax Sto Danmark A/S - Art. nr. DA0 - Rev nr. 0/00.

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Denne monteringsvejledning er lavet til dig der har truffet det rigtige valg,

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Indendørs maling Kvalitet og miljø

Indendørs maling Kvalitet og miljø Interiør Indvendige belægninger Indendørs maling Indendørs maling Kvalitet og miljø Sto Omsorgsfuldt byggeri. Maling betyder langt mere end bare pænt malede vægge. Moderne malinger er hightech produkter,

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere