StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri."

Transkript

1 Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri.

2 Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse 5 Underlag Arbejdsbeskrivelse 6 Montering til underlaget 6 Klæber 6 Klæber og dybler 7 Montering af isoleringsplader 7 Klæber 8 Klæber og dybler 0 Armering 0 Diagonalarmering Armering Slutbelægning Fin pudsstruktur Dekorativt overfladedesign Detaljeret arbejdsbeskrivelse 4 Sokkel 4 Afslutning med Sto Sokkelliste (uisoleret sokkel ved uopvarmet kælder) 5 Afslutning i jord- og stænkvandsområde I +II (opvarmet kælderetage/kælder ikke isoleret) 5 Sokkelisolering i stænkvandsområdet Indholdsfortegnelse

3 Beskrivelse af detaljer 6 Ydervæg/systemovergang 6 Områder som er udsat for mekanisk påvirkning 6 Hjørner 7 Pudsafslutning 8 Ydervæg/altan 8 Udformning af drypkant 9 Vinduer og døre 9 Vinduesbundstykker/sålbænke 0 Tag 0 Tagtilslutning Dilatationsfuger Dilatationsfugeprofiler 4 Systemtilbehør 4 Fastgørelse på VIKS 4 Let last 6 Tung last 6 Lukning af huller efter stilladsankre Generelle henvisninger Alle udsagn og værdier er afprøvet af Sto AG og svarer til aktuel teknisk standard iht. videnskab og praksis. Henvisningerne er generelle uden hensyn til specifikke projekter. Der er således ingen garanti for, at informationerne kan anvendes på konkrete projekter. Kontakt venligst din Sto repræsentant for projektrelaterede informationer. Der må ikke bruges materialer, som ikke hører til systemet. Den europæiske tekniske godkendelse gælder kun for Sto s systemkomponenter, som er afstemt til hinanden. For alle nævnte produkter skal der tages højde for det aktuelle tekniske faktaog sikkerhedsdatablad. Hvis et nyt oplag udgives, er dette dokument ikke længere gyldigt. Indholdsfortegnelse

4 Balkentext/banner Systemets opbygning Balkentext/banner Systemets beskrivelse StoTherm Mineral mineralsk facadeisoleringssystem med stenuldsisolering Anvendelse Egenskaber Ældre og nye bygninger i ubegrænset bygningshøjde Vægmaterialer: murværk, beton, kalksandsten, mursten, letbeton, leca, dvs. massive mineralske vægge samt diverse lette konstruktioner Ujævnheder i underlaget op til cm Modstandsdygtig overfor mikroorganismer (alger og svamp) Meget lyddæmpende Stor sikkerhed mod revnedannelse Stor slidstyrke Meget isolerende Vejrbestandig Diffusionsåben, vanddamp og CO kan trænge igennem Brandsikker Klæber: Sto Byggeklæber Mineralsk klæbemørtel Isolering: Sto Facadeplade Mineral, Sto Minerallamell Varmeisoleringsplade af mineraluld ifølge EN 6. Fastgørelse: Montering ifølge kravene fra de lokale myndigheder. Udseende Påføring Mange muligheder for design af facaden mht. form og struktur Mange farver; kan tones iht. StoColor System Lysrefleksion > 0 % Arkitekturelementer: StoDeco Profil, klinker, natursten, sprøjte-, stænk- og finpuds Rationel påføring med StoSilo Maskinteknik og byggepladslogistik Omfattende detaljeløsninger Godkendelse Brandgodkendt iht. EN ISO 50- klasse A-s, d0 4 Armering: Sto Glasfibervæv Alkalibestandigt glasfibervæv, opfylder højeste krav mht. revne- og stødsikkerhed. Alternativt: Sto AES Armeringsvæv til beskyttelse mod elektrosmog. Sto Systempuds Mineralsk klæbe- og armeringsmørtel, kan forarbejdes maskinelt. 5 Mellembehandling: StoPrep Miral. Fyldig, pigmenteret primer, mineralsk grunding. 6 Slutbelægning/slutpuds: StoLotusan K, StoSilco K, StoSil Color, StoMiral K. 4 Systeminformationer

5 Balkentext/banner Underlag Balkentext/banner Underlag Kun hvis underlaget opfylder bestemte kriterier og bæreevnen er kontrolleret, kan man montere et facadesystem professionelt. Snavsede, sugende eller ujævne underlag skal altid forbehandles. Supplerende informationer om underlag, f.eks. hvilken klæbemasse der er egnet for hvilket underlag, kan læses i det aktuelle tekniske faktablad. Underlag Underlag forbehandling Glatte overflader Gøres ru Udblomstring Fejes eller børstes Gennemtrængt med fugtighed Afhjælp årsagen, vent til murværket er tørt. Rens Grunding Underlag som er bevokset med alger, svamp eller mos, skal altid forbehandles; væggen renses og behandles med StoPrim Prevent. Det er ikke nødvendigt at vaske denne opløsning af. Ved hjælp af fortynding tilpasses grunderen til det pågældende underlag. Grunderingen må ikke efterfølgende forblive blank. Forberedelse til montage Kontroller underlagets tilstand og udvælg derefter en passende monteringsteknik til isoleringssystemet. Underlaget skal tilsvarende forbehandles. Se skemaet. Organisk puds og puds af silikoneharpiks Mos, alger, svamp Støvet, snavset Fedtet, formolierester Maling skaller af Rens hvis snavset Fejes, børstes, renses med højtryksrenser Fejes, børstes, renses med højtryksrenser Rens med dampstråle under tilsætning af rensemidler. Vask derefter med vand Fjern med Sto Malingfjerner og rens med højtryksrenser StoPrim Prevent Tag højde for den korrekte forarbejdningstemperatur og luftfugtighed. Optimalt for facadearbejdet vil være, at indendørs puds og gulvbelægning er tørt, for at luftfugtigheden er så lav som muligt. Den laveste forarbejdningstemperatur er 5 C. Puds kridtagtigt Rensning og grunding StoPrim Plex Maling kridtagtigt Børstes, renses og grundes StoPrim Plex Kraftigt sugende Rensning og grunding StoPrim Micro Overflader sander Rensning og grunding StoPrim Silicat Mørtelgrater Slås af Sinterhud Fjernes mekanisk Puds mør, ingen bæreevne Fjernes mekanisk Puds skruk Ujævnheder ) Hulrum slås af og huller fyldes med kalkcement Udjævningspuds med kalkcementmørtel (hold øje med tiden) ) cm ved klæbede systemer. cm ved klæbede og dyblede systemer. Systeminformationer 5

6 Balkentext/banner Montering til underlaget Balkentext/banner Montering til underlaget Klæber Klæber og dybler Underlag hvis bæreevne er egnet til klæbning Minerallamellen klæbes på bæredygtigt underlag (vedhæftningsevne > 0,08 N/ mm ) med ujævnheder (differencer op til cm/m). Klæbemørtlen påføres hele minerallammellens flade. Klæbeegnet underlag uden tilstrækkelig bæreevne, ujævneheder op til cm Ved klæbeegnet underlag, men uden tilstrækkelig bæreevne (vedhæftningsevne < 0,08 N/mm ), er det nødvendigt at dyble i fladen og i kantområderne med godkendte dybler. 6 Arbejdsbeskrivelse

7 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber Sto Speedlamell type I + II og Sto Minerallamell Isoleringsplade af mineraluld iht. EN 6. Høj vedhæftningsevne på grund af horisontale fibre. b Punkt/kant klæbning Ved ujævne underlag op til cm skal der påføres en klæbevulst omkring pladekanten og på seks punkter på selve pladen. (Kun ved Sto Facadeplade Mineral).. Sto Facadeplade Mineral Isoleringsplade af mineraluld iht. EN 6. Efter isoleringspladen er trykket på, skal andelen af den klæbede flade måles på underlaget og på isoleringspladen og mindst være 40 %. a Klæbning på hele fladen Klæbemørtlen skal påføres hele isoleringspladen. Udtanding med tandspartel i størrelse 5/5 mm. Tandspartlen bør ikke holdes for fladt ned. c Maskinel påføring på Sto Speedlamell Ved jævne underlag påføres klæbemørtlen i bølgeform på væggen. Andel af fladen som skal klæbes (kontaktflade) 60 % (kun ved brug af Sto Speedlamell). Efter at isoleringspladen er trykket på, skal andelen af den klæbede flade måles på underlaget og på isoleringspladen og mindst være 60 %. Produkt-Tip Sto Speedlamell Sto Speedlamell er en alternativ isoleringsplade, hvor en eller to sider er beklædt med silikatprimer. Denne primer sikrer vedhæftningen mellem mørtel og isoleringsplade, uden at mørtlen behøver at arbejdes ind i pladen. Hvis der anvendes Sto Speedlamell type II, kan klæbemørtlen påføres den belagte overflade som vist på billederne a. Alternativt påføres mørtlen direkte på væggen som vist på billederne c. Arbejdsbeskrivelse 7

8 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber og dybler Klæbning af isoleringspladerne Umiddelbart eller senest 0 minutter efter påføring af klæbemørtlen bag på pladerne trykkes isoleringspladerne ind og presses fast på underlaget. Hvis klæbemørtlen forbliver for længe på isoleringspladen, dannes en hud på mørtlen, som kan forårsage vedhæftningsproblemer. Facadeisoleringssystem, klæbet og dyblet Isoleringspladerne klæbes i forbandt. Der må ikke opstå åbne fuger mellem pladerne. Uundgåelige spalter skal lukkes med isoleringskiler af samme kvalitet. For at undgå kuldebroer må der ikke komme klæbemørtel ind i fugerne mellem stødsamlingerne. Isoleringsplader med skader må ikke påmonteres, ellers er der ingen garanti for stabiliteten. Vægkonstruktion Sto Facadeplug UEZ 8/60 Sto Rondell Klæbemasse Isoleringsplade Armeringsmasse Sto Glasfibervæv Mellemlag Primer og slutpuds Underlag Underlag uden tilstrækkelig bæreevne og/eller mineraluldsplader skal monteres med godkendte dybler. Forankringsdybde I massive vægmaterialer skal dyblen forankres i den nødvendige dybde svarende til dyblens godkendelse. Fliser og gammelt puds er ikke velegnede underlag til forankring. Måling af udtræksstyrken Ved tvivlsomme underlag skal udtræksstyrken kontrolleres. Dyblernes specifikation Dyblernes længde og diameter er afhængig af det tilsvarende vægmateriale, hhv. isoleringsmaterialets tykkelse. Antal af dybler er afhængigt af højde, hhv. position (flade, kant). Dybelmontage gennemføres normalt under armeringslaget hhv. armeringsvævet. 8 Arbejdsbeskrivelse

9 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber og dybler Dybelmontage med Sto Facadeplug UEZ 8/60 Indstilling af borstop til en nøjagtig dybellængde + 5 mm, det svarer til den maksimale dybde af borehullet. 6 Anslagsskiven skal ligge plan på isoleringspladen. Bor indtil borstoppet er plant med isoleringspladens overflade. Fjern boremelet fra borehullet. 7 Værktøjet trækkes ud af dyblen ved hjælp af en lille drejning til venstre. Sæt dyblen ind i borehullet indtil dybelskiven er plan med isoleringspladen. 8 Sto Rondell sættes ind i udsparingerne, plan med isoleringspladen. 4 Boreværktøjet spændes ind i skruemaskinen og sættes på dyblen. Bor til fræsehovedets anslag så dyblen er forsænket i isoleringsmaterialet. 9 Overlappende rondeller trykkes ind. Resultat: en lukket, plan overflade på isoleringspladen. 5 Dyblen forskrues. Arbejdsbeskrivelse 9

10 Armering Armering Diagonalarmering Åbningens indvendige hjørner Åbningens inderhjørner armeres med Sto Glasfibervæv. 5a Langs med åbningens kant afskæres armeringsvævet med en skarp kniv i en vinkel på 45. Armeringsvævet skal overlappe mindst med 0 cm. Åbningens udvendige hjørner Udformning af åbningens yderhjørner med Sto Vævvinkel. 5b På åbningernes yderhjørne skal armeringsvævet afskæres nøjagtigt og fint. Vævvinklen sættes på og hele fladen indlejres i armeringspudsen. Diagonalarmering På grund af statiske fakta opstår der forøget spænding i åbningernes hjørner som fører til revner. 6a Armering Inden armeringsmassen påføres, skal alle kanter kontrolleres for fremspringende væv og evt. afskæres. Derfor lægges der diagonale vævstrimler under den normale armering. Minimum størrelse 00 x 50 mm. 4 Armeringsvæv Sto Glasfibervæv indspartles plant over den samlede vægflade og vægåbningen i armeringsmassen. 6b Afslutningsvis påføres armeringsmassen på hele fladen. Produkt-Tip Sto Hjørnevinkel kombi Brugen af vinkler til formning af åbninger og inderhjørner reducerer omkostningerne. For dermed bortfalder arbejdet med armering af åbningernes inderhjørner med armeringsmasse. 0 Arbejdsbeskrivelse

11 Armering Balkentext/banner Armering Armering Armeringspuds Armeringspuds påføres manuelt eller maskinelt. Færdig lagtykkelse fra 6,0 til 8,0 mm. Produkt-Tip Vævoverlap Sto Glasfibervæv Ved placering af vævbanerne kan de gule yderflader af Sto Glasfibervæv anvendes som orientering for de 0 cm vævoverlap. Armeringsvæv Sto Glasfibervæv er fleksibelt og nemt at arbejde med. Med en bredde på,0 m dækker vævet, ved vandret indlejring, to vævbaner, som svarer til et stilladslag. Alternativt: Sto AES Væv til beskyttelse mod elektrosmog. Indlejring af vævet Armeringsvævet indspartles i den fugtige armeringspuds. Vævbanerne skal overlappe 0 cm. Armeringspudsen skal spartles eller filtes jævn afslutningsvis. Det er vigtigt at armeringsvæven ligger i den yderste / af den færdige armeringspuds. 4 Mellemlag, StoPrep Miral Den pigmenterede primer påføres på armeringen med ruller eller pensel. Arbejdsbeskrivelse

12 Balkentext/banner Slutbelægning Balkentext/banner Slutbelægning Fin pudsstruktur Dekorativt overfladedesign StoDeco Profil Når armeringen er fuldstændig tør, påføres slutpuds. Puds vådt i vådt og forarbejd fladen i én arbejdsgang. (Finpuds må ikke forarbejdes ved stærk vind eller direkte sollys, ellers kan der opstå krakelering.) Tilskæring af profiler StoDeco Profil kan nemt tilskæres med en sav. Kradsepudsstruktur En kradsepuds påføres i den valgte kornstørrelse og struktureres derefter med det tilsvarende værktøj. Sammenklæbning Klæbemørtlen tandspartles på væggen og på bagsiden af StoDeco Profil med tænderne vredet 90 o mod væggens mønster. Tryk og vrid profilen fast. Fasthold profilen mekanisk under tørringen. Rillepudsstruktur Efter påføringen kan rillepuds struktureres på forskellige måder (vandret, lodret og i cirkler). Fugeudformning Materialet, som træder ud forneden, udformes med et rundt fugejern til en hulkel. Dermed forhindres at vand kan trænge ind bagved profilen. Stødsamlingskanter Hulkelen og stødsamlingskanter grunderes med StoPrim Micro. Modellerpuds Finkornet puds påføres og modelleres med pensel, spartel, fugeske eller svamp. 4 Dybelsamling Ved F-profil-dimensionen skal alle profiler desuden dybles med en kantafstand på 0 cm, dybler pr. profil. Dyblen skal forsænkes 5 mm i profilen. Forsænkningen skal spartles med StoDeco Coll. Tip Refleksionsværdi Ved facader må der kun bruges farver, som har en højere refleksionsværdi end 0%. Refleksionsværdien er den procentuelle lysmængde, som reflekteres fra en overflade (00% =hvid, 0% = sort). 5 Slutbelægning, maling For at opretholde en sandstenlignende struktur, forbehandles StoDeco Profiler med Sto Primer. Ønskes en glat overflade, anvendes StoColor Maxicryl fortyndet med 0% vand. Til mellemlag anvendes i begge tilfælde StoColor Maxicryl fortyndet med 5% vand. Slutbelægning med StoColor Maxicryl. Arbejdsbeskrivelse

13 Balkentext/banner Slutbelægning Balkentext/banner Slutbelægning StoDeco Kvaderelement Klinker Sammenklæbning Klæbemørtlen tandspartles på væggen og på bagsiden af Deco Kvaderelement med tænderne vredet 90 o mod væggens mønster. Tryk og vrid elementet fast. Fasthold mekanisk under tørringen. Dybelsamling Ved klinker skal der principielt sammendybles igennem armeringsvævet. Facadedyblerne skal spartles inden klinkerne monteres. Tip Udform samlingsfugen via en afbrudt kant med V-fase, hhv. omkring den løbende kant. Dvs. kanten brydes ved hjælp af let slibning. Montering En nøjagtig måling af fladen er forudsætning for en optimal montering. Montering En sammenklæbning på hele fladen opnås ved at flytte stenene en lille smule frem og tilbage. Klæberester på samlingsfugerne slibes af. a Fugeudformning Glatte overflader udfuges efter med alm. gummifugebræt. Sandede, ru overflader udfuges med fugemateriale og et fugejern. StoColl FM-S til glatte klinker (overflader) og fliser. Slutbelægning, maling For at opretholde en sandstenslignende struktur, forbehandles StoDeco Kvaderelement med Sto Primer. Ønskes en glat overflade, anvendes StoColor Maxicryl fortyndet med 0% vand. b StoColl FM-K til klinker (overflader) som er sandet eller arret. Til mellemlaget anvendes i begge tilfælde StoColor Maxicryl fortyndet med 5% vand. Slutbelægning med StoColor Maxicryl. Tip Til StoDeco Profil eller StoDeco Kvaderelement anbefales det at grunde stødsamlingerne efterfølgende med StoPrim Micro. Tip Da slutbelægningen har en tung egenvægt, skal facadesystemet sammendybles igennem vævet. Vævet skal da være Sto Glasfibervæv grov. Arbejdsbeskrivelse

14 Balkentext/banner Blindtext Sokkel Balkentext/banner Blindtext Sokkel Afslutning med Sto Sokkelliste Uisoleret sokkel ved uopvarmet kælder Isolering trækkes ca cm op under kælderloftet for at undgå kuldebroer. Før installering påbegyndes Soklens højde skal bestemmes og markeres med en kridtsnor. Sto Sokkellister skal monteres vandret. Ujævnheder i væggen udlignes med Sto Afstandsbrikker. Klæbemasse Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Dybel Sto Sokkelliste Montering Sto Sokkellister monteres i den nødvendige bredde med dybler i en afstand på ca. cm. En forsigtig montering af dyblerne forhindrer en forskydning af listen. Afspærringspuds hhv. sokkelpuds og desuden fugtighedsbeskyttelse, f.eks. StoSilco Fill eller stenpuds Hældning Stænkvandsbeskyttelse Listeovergang Sto Sokkellister bør altid monteres i listens yderste huller. Sto Sokkellisteholdere anbringes i den forreste tredjedel for at lette monteringen af listen. Der skal være mindst 4 mm mellem listerne ved samlingerne. 4 Hjørner På bygningens hjørner skæres Sto Sokkellisten i smig. Således at listen tilpasser sig hjørnets vinkel. 5 Hjørnestykke Sto Sokkel hjørnestykke med dybler. 4 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

15 Balkentext/banner Sokkel Balkentext/banner Sokkel Afslustning i jord- og stænkvandsområde I + II Sokkelisolering i stænkvandsområdet I. Sokkel- og sokkelplade i opvarmet kælder En forudsætning for sokkelisolering i stænkvandsområder er en eksisterende tætning af bygningen. 5 cm Klæber Sto Sokkelplade Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primær og slutpuds Sto Sokkelpuds op til 0 cm over det øverste jordlag, sokkelmaling StoColor Maxicryl Hældning Forbehandling Sokkelområdet forbehandles op til ca. 0 cm over terrænoverkanten med 0% vandfortyndet Sto Flexyl (Sto Flexyl blandes med cement :). Tørretiden skal overholdes. Drænlag (stænkvandsbeskyttelse) Tætning med Sto Flexyl trukket op over fundamentkanten Klæber påføres med spartel Efter tørringen af Sto Flexyl, påføres Sto Byggeklæber bag på pladen ved at trække med en tandspartel. Drænplade Dræning Installering af sokkelplader Sto Sokkelplader klæbes på hele fladen og stødes tæt sammen. II. Sokkelisolering med ringe forankring i jordlaget, kælder ikke isoleret Klæbemasse Isoleringsplade Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Sto Flexyl svummet på underlaget Sto Sokkelplade Klæbemasse Sto Sokkelpuds som armeringspuds, sokkelmaling StoColor Maxicryl Noppefolie som beskyttelse mod mekaniske skader Drænlag med dræning (stænkvandsbeskyttelse) Hældning % 0 0 cm ca.0 Cm 5 cm 4 5 Tilsluttende isoleringsplader De tilsluttende isoleringsplader, som sidder 0 til 50 cm over det øverste jordlag, klæbes enten med Sto Byggeklæber over hele fladen (tandspartel) eller ved hjælp af en punkt-kant-klæbning (klæbepistol eller spartel). Drænlag med dræning En stænkvandsbeskyttelse/gruslag med dræning anbefales ved sokler. Der bør udformes et 0 til 0 cm bred lag med ral (rundt grus) til afløb af vandet. Isoleringssystemet beskyttes desuden af en noppefolie. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 5

16 Balkentext/banner Ydervæg/systemovergang Balkentext/banner Blindtext Ydervæg/systemovergang Områder som er udsat for mekanisk påvirkning Hjørner Sto Armeringsvæv Områder, som er udsat for mekanisk påvirkning, beskyttes med Sto Panservæv som yderligere armering. Produkt-Tip Til udformning af hjørner anbefales det at bruge hjørnevinkler; Sto Vævvinkel, eller Sto Vævvinkel rulle. Sto Vævvinkel er en bøjet vævstrimmel (vinkel 90 ), forstærket med en kunststofskinne. Forarbejdning Sto Panservæv trykkes ind i armeringen. Vævet må ikke overlappe, men samles i plan. Monteres under den normale armering. Sto Vævvinkel rulle er en kantprofil I med variable vinkler og integreret glasfibervæv. Den kommer i en fordelagtig emballage, som kan hægtes på stilladset. Sto Vævvinkel rulle tilskæres direkte fra rullen til hjørnets samlede længde. Dermed undgås overlapninger i samlingen. Produkt-Tip Sto Panservæv er et forstærket glasfibervæv og øger slagstyrken på kritiske områder. Det indlejres i armeringsmassen under glasfibervæven. Montere hjørnevinkler Hjørnevinklen trykkes ind i armeringsmassen ved hjælp af en hjørnespartel. Armering Sto Armeringsvæv sættes mod hjørnerne. Vinkelarmeringen skal overlappe. 6 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

17 Balkentext/banner Ydervæg/systemovergang Ydervæg/systemovergang Pudsafslutning Montere pudsafslutningsprofil Før monteringen gøres, skal man fastlægge højden for afslutningen. Sto Pudsafslutningsprofil sættes på, trykkes ind i armeringen og justeres med et vaterpas. Produkt-Tip Sto Pudsafslutningsprofil Til udformning af fine pudskanter anbefales det at bruge pudsafslutningsprofiler. Sto Pudsafslutningsprofil består af en profil med pudskant og integreret glasfibervæv. Armering Pudsafslutningsprofilen indspartles i armeringsmassen. Overflødigt materiale trækkes af og stryges glat over profilens væv. Mellemlag/StoPrep Miral Det pigmenterede produkt påføres på armeringen med en rulle eller pensel. 4 Slutpuds Slutpuds påføres. Materiale, som rager frem langs med afslutningsprofilen, skal skæres bort. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 7

18 Balkentext/banner Ydervæg/altan Balkentext/banner Ydervæg/altan Udformning af drypkant Armeringspudsen påføres isoleringshjørnet. Sto Drypkantprofil, indspartles i armeringspudsen Drypkantprofil hjørnestykke Montering af Sto Drypkantprofil i hjørnestykket. Understøttes og skæres over Isoleringsplade Klæbemasse Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Produkt-Tip Sto Drypkantprofil Det betaler sig at bruge specielle drypkantprofiler i områder som er udsat for meget regn; ved altantage, overliggere og lign. Indspartling af drypkantprofil Sto Drypkantprofil monteres på og forbindes med Sto Drypkantprofil hjørnestykket (clips) og indspartles i armeringspudsen. 4 Sto Drypkantprofil justeres. 5 Armeringsvæv Armering med Sto Glasfibervæv på forsiden, inklusive Sto Vævvinkel. 8 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

19 Balkentext/banner Blindtext Ydervæg/altan Vinduer og døre Vinduesbundstykker/sålbænke 6 På undersiden armeres hele fladen med Sto Glasfibervæv. Lodret snit i vinduesfalse :5 7 Fuldstændig armeret detalje. Side falserne behandles med Sto Flexyl min. 0 cm op Træ-Alu parti Zink Sålbænk Overside behandles med Sto Flexyl Primer og slutpuds Sto Glasfibervæv Armeringspuds Isolering Beton element 8 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringspudsen påføres primer og slutpuds. Klæbemasse 9 Slutpuds som rager frem skæres rent på kanterne. Sto Facadeplade Mineral skæres i de ønskede hældning, sammenpudses og armeres med facadens underlag. Når armeringspudsen er tør, svummes selve sålbænken med Sto Flexyl i et dækkende lag på min. mm. Sto Flexyl skal ligeledes svummes min. 00 mm op af sidefalsen. Det er vigtigt at bundstykke og sidefalse armeres sammen. 0 Færdig detalje. Produkt-Tip Brug Sto Vævvinkel rulle som hjørnearmering ved sålbænke. Da den er variabel i gradbøjningen kan den afpasses efter det ønskede fald, samtidigt med at den giver bedre mulighed for at få en lige afslutning. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 9

20 Balkentext/banner Tag Balkentext/banner Blindtext Tag Tagtilslutning Montering Isoleringspladerne opmåles mellem tagspærene. 6 Montering af tagudluftningsprofil Opmål Sto Tagudluftningsprofil. Åbne kilefuger udfyldes med skum. Den øverste kant af isoleringspladerne dækkes med klæbemasse. 7 Tape tagspær Tagspærene tapes rundt omkring med tape. Fugetætningsbånd På tagspærene markeres fugetætningsbåndets position. 8 Imellem tagspærene påføres armeringspuds. 4 På markeringen tapes fugetætningsbåndet omkring tagspæret. Tip Sto Fugebånd skal monteres med overmål. Ellers er det ikke vandtæt. Forkert: Fugebåndet er monteret for stramt. 5 Montering af isoleringspladerne Isoleringspladerne klæbes på hele fladen og monteres med tryk. Isoleringspladen afkortes en lille smule så den nemmere kan sættes ind imellem tagspærene. Spalten udfyldes med en passende isoleringskile. Rigtigt: Fugebåndet er blevet klemt mellem tummel og pegefinger ved hjørnet og ekspanderer så det bliver vandtæt. 0 Beskrivelse af detaljer

21 Balkentext/banner Tag Balkentext/banner Tag 9 Tagudluftningsprofil Sto Tagudluftningsprofil indspartles med armeringspuds. Mellemlag/StoPrep Miral Produktet påføres armeringen. 0 Armering Den samlede flade armeres og Sto Glas- fibervæv indspartles i armeringspudsen. Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpudsen. Slutpudsen adskilles fra tagspæret ved hjælp af et skråsnit. Fuldstændig armeret flade. Tip Er tagudluftning ikke ønsket, isoleres der helt op til tagudhænget og Sto Attikaprofil monteres i pudsen. Beskrivelse af detaljer

22 Balkentext/banner Dilatationsfuger Blindtext Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Dilatationsfugeprofiler Sto Fugeprofil type E til plane vægge Dilatationsfugeprofil Sto Fugeprofil type E til plane vægge, type V til forskudte vægge (inderhjørner). Fugebredde mellem 5 0 mm. Alternativ fugeprofil lukket Sto Fugeprofil lukket (lukkede overflader) er en lukket dilatationsfugeprofil til fuger imellem plane (type E) og forskudte (type V) vægge. Sto Fugeprofil type E med vinkelprofil på begge sider Klæbemasse Isoleringsplade Armeringspuds og Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Såfremt der findes konstruktionsrelaterede dilatationsfuger, skal disse også udføres i facade-isoleringssystemet. Godkendt fugebredde maks 50 mm. Sto Fugeprofil type V til inderhjørner Sto Fugeprofil type V med vinkelprofil på én side Primer og slutpuds Sto Glasfibervæv Armeringspuds Isoleringsplade Klæbemasse Beskrivelse af detaljer

23 Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Fugeflankerne og ca. 0 cm af den tilsluttende flade skal påføres armeringspuds. 6 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra armeringen ved hjælp af et skråsnit. Armering af fugeprofil Sto Fugeprofil sættes i og indspartles med armeringspuds. For at opnå en regelmæssig udformning af fugerne isættes en polystyrenstrimmel til fiksering og orientering. 7 Mellemlag/StoPrep Miral Produktet påføres armeringen. Polystyrenstrimlens tykkelse bestemmer dilatationsfugens bredde. Overlapning oppefra Dilatationsfugeprofilerne indarbejdes oppefra, ca. 5 cm overlappende. 8 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpuds. 4 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra fugeprofilen ved hjælp af et skråsnit. 9 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra slutpudsen ved hjælp af et skråsnit. 5 Armering De tilsluttende overfalder armeres og Sto Glasfibervæv indspartles i armeringspudsen. 0 Polystyrenstrimlen trækkes ud af dilatationsfugen. Slutpuds, som rager frem over fugeprofilens kant, fjernes. Beskrivelse af detaljer

24 Systemtilbehør Balkentext/banner Systemtilbehør Fastgørelse af bygningsdele på VIKS Let last Sto Spiralplug Sto Plankeprofil til tungere komponenter Sto Spiralplug Sto Spiralplug er en spiraldybel med tætningsring. Pluggen er 60 mm lang. Spiralen bruges til fastgørelse af lette laster som f.eks. dørklokker, skilte, osv. Knageholder Tætning Sto Plankeprofil StoTherm Mineral Sto Plankeprofil som trykunderlag til halvtag ås og andre komponenter Skruning af Sto Spiralplug Ved pudsede facader skal finpudset og gennemhærdet, armeringslaget perforeres inden Sto Spiralplug monteres. Derefter skrues spiralen fast med en stjerneskruetrækker, hhv. en gaffelnøgle/ ringnøgle (størrelse iht. isoleringspladens tykkelse). Spiralplug Eftermontage af let last. Maks 5 kg/plug. Halvtag ås Sto Plankeprofil Dybel- og skruelængde skal udvælges, så en sikker montering i underlaget garanteres 4 Beskrivelse af detaljer

25 Balkentext/banner Systemtilbehør Systemtilbehør Balkentext/banner Let last StoFix Rondelle StoFix Rondelle StoFix Rondelle er en 0 mm tyk monteringsskive af kunststof med en diameter på 90 mm. Runddelene som er velegnet til alle isoleringsplader bruges til montering af lette laster som f.eks. styringsskinner til rullegardiner, udendørsfølere, husnumre og lignende. En sænkfræser er nødvendigt til monteringen. 6 Mellembehandling Den pigmenterede grunding påføres på armeringen med en valse. Fræse en udsparing En tilsvarende udsparing i isoleringspladen fræses med sænkfræseren (den nødvendige sænkfræser medleveres i pakkerne på 00 stk.). 7 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpudsen (finpuds). Klæb runddelene StoFix Rondelle klæbes ind i isoleringspladen med StoFix Montagekitt. 8 Montering af let last Montering af lampe. 4 Armering Armeringsmasse påføres. 9 Lampen kan uden problemer forankres på isoleringen. 5 Sto Glasfibervæv nedfældes i armeringsmassen. Beskrivelse af detaljer 5

26 Balkentext/banner Systemtilbehør Balkentext/banner Blindtext Lukning Systemtilbehør efter stilladsankre Tung last Sto Plankeprofil Sto Forankringsplugs Lukning af huller efter stilladsankre Klæbning Klæber påføres Sto Plankeprofil, som trykkes ind i åbningen. Sto Forankringsplugs Stilladsankre efterlader huller i den isolerede og afpudsede væg. For at lukke disse huller fra stilladsankrene bruges Sto Forankringsplugs af fugebånd. Fugelukning Fugerne dækkes med Sto Fugeskum. Opsvulmet skum skæres af. Efter tørringen slibes fladen. Sto Forankringsplugs til lukning af huller efter stilladsankre. Plankeprofil Plankeprofilen afskæres mm tykkere end isoleringstykkelsen og tætnes mod isoleringen. Pluggen komprimeres ved at rulle den imellem håndfladerne. Plankeprofilen fastgøres mekanisk i konstruktionen, da den udgør en bærende konstruktionsdetalje. Pudsmørtel og armering trækkes ubrudt over plankeprofilen. 4 Den komprimerede forankringsplug skubbes ind i forankringshullet. Ved temperatur < 0 0 C bør forankringspluggen holdes varm, f.eks. i lommen. Ekspansionen tager ellers for lang tid når pluggen er kold. 5 Efter en ny bearbejdning med puds kan man ikke længere se hullet (som blev lukket vandtæt). 6 Beskrivelse af detaljer

27 Noter

28 Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 86 DK-650 Hvidovre Phone Fax Sweden Sto Scandinavia AB Box 04 SE-58 0 Linköping Street adress: Gesällgatan 6, SE Linköping Phone Phone Fax Finland Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FI-070 Vantaa Phone Fax Norway Sto Norge AS Caspar Storms vei Sto Omsorgsfuldt byggeri. NO-0664 OSLO Phone Fax Sto Danmark A/S - Art. nr. DA0 - Rev nr. 0/00.

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri. Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning.

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning. StoVentec Facadesystem Generelt StoVentec Facadesystem monteres som en ventileret facadebeklædning og leveres af Sto Danmark A/S. Systemet indeholder bl.a. den pudsbærende plade, StoVentec Facadeplade,

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral MP

Teknisk datablad StoCalce Miral MP Økologisk mineralsk slutpuds som modellerpuds på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

I Facade I Ventileret facadesystem I. StoVentec Ventileret facadesystem. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

I Facade I Ventileret facadesystem I. StoVentec Ventileret facadesystem. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. I Facade I Ventileret facadesystem I StoVentec Ventileret facadesystem Sto Omsorgsfuldt byggeri. StoVentec: mere end bare isolering Hemmeligheden er to-trins tætning Der stilles stadigt større økonomiske

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Baumit Facadepuds System StarSystem. Montagevejledning. baumit.dk TRIN FOR TRIN. Idéer til fremtiden

Baumit Facadepuds System StarSystem. Montagevejledning. baumit.dk TRIN FOR TRIN. Idéer til fremtiden Baumit Facadepuds System baumit.dk Montagevejledning TRIN FOR TRIN Idéer til fremtiden Baumit Baumit Facadepuds System Indhold Trin 1 Opsætning af isolering Side Trin Montering af dybler Side 5 Trin Grundpudslag

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri.

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. Silikonhartspuds til facader StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. StoSilco MP Den pålidelige puds til store krav StoSilco MP Egnet til alle typer af puds-, tegl- og betonfacader Høj vanddamp- og CO 2 - gennemtrængelighed

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehand... 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning...............................................

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Design uden grænser Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Malerbehandling af Herakustik fine, Herakustik star, Herakustik micro & Herakustik plano efter montagen (ved reparation eller farveskift).

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Teknisk datablad StoLevell FT

Teknisk datablad StoLevell FT Mineralsk klæbe- og armeringsmørtel/grundpuds, hurtigtørrende med hurtig fugtsikkerhedsegenskab Karakteristik Anvendelse Egenskaber ind- og udvendigt til alle mineralske og næsten alle organiske underlag

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

4. Bygningsdelsbeskrivelser

4. Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelse Isolerende Facadesystemer med Puds Side : 1/10 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:... 1 (21) Ydervægge Isolering og Facadepuds 4.1 Orientering 4.2. Omfang Arbejdet omfatter samtlige

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Teknisk datablad StoSilent Top Basic

Teknisk datablad StoSilent Top Basic Organisk porøs grunding til StoSilent akustiksystemer Karakteristik Anvendelse indvendigt som grundbelægning til egnede StoSilent Akustiksystemer ved påføring i 2 lag også egnet som slutbelægning Egenskaber

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere