StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri."

Transkript

1 Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri.

2 Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse 5 Underlag Arbejdsbeskrivelse 6 Montering til underlaget 6 Klæber 6 Klæber og dybler 7 Montering af isoleringsplader 7 Klæber 8 Klæber og dybler 0 Armering 0 Diagonalarmering Armering Slutbelægning Fin pudsstruktur Dekorativt overfladedesign Detaljeret arbejdsbeskrivelse 4 Sokkel 4 Afslutning med Sto Sokkelliste (uisoleret sokkel ved uopvarmet kælder) 5 Afslutning i jord- og stænkvandsområde I +II (opvarmet kælderetage/kælder ikke isoleret) 5 Sokkelisolering i stænkvandsområdet Indholdsfortegnelse

3 Beskrivelse af detaljer 6 Ydervæg/systemovergang 6 Områder som er udsat for mekanisk påvirkning 6 Hjørner 7 Pudsafslutning 8 Ydervæg/altan 8 Udformning af drypkant 9 Vinduer og døre 9 Vinduesbundstykker/sålbænke 0 Tag 0 Tagtilslutning Dilatationsfuger Dilatationsfugeprofiler 4 Systemtilbehør 4 Fastgørelse på VIKS 4 Let last 6 Tung last 6 Lukning af huller efter stilladsankre Generelle henvisninger Alle udsagn og værdier er afprøvet af Sto AG og svarer til aktuel teknisk standard iht. videnskab og praksis. Henvisningerne er generelle uden hensyn til specifikke projekter. Der er således ingen garanti for, at informationerne kan anvendes på konkrete projekter. Kontakt venligst din Sto repræsentant for projektrelaterede informationer. Der må ikke bruges materialer, som ikke hører til systemet. Den europæiske tekniske godkendelse gælder kun for Sto s systemkomponenter, som er afstemt til hinanden. For alle nævnte produkter skal der tages højde for det aktuelle tekniske faktaog sikkerhedsdatablad. Hvis et nyt oplag udgives, er dette dokument ikke længere gyldigt. Indholdsfortegnelse

4 Balkentext/banner Systemets opbygning Balkentext/banner Systemets beskrivelse StoTherm Mineral mineralsk facadeisoleringssystem med stenuldsisolering Anvendelse Egenskaber Ældre og nye bygninger i ubegrænset bygningshøjde Vægmaterialer: murværk, beton, kalksandsten, mursten, letbeton, leca, dvs. massive mineralske vægge samt diverse lette konstruktioner Ujævnheder i underlaget op til cm Modstandsdygtig overfor mikroorganismer (alger og svamp) Meget lyddæmpende Stor sikkerhed mod revnedannelse Stor slidstyrke Meget isolerende Vejrbestandig Diffusionsåben, vanddamp og CO kan trænge igennem Brandsikker Klæber: Sto Byggeklæber Mineralsk klæbemørtel Isolering: Sto Facadeplade Mineral, Sto Minerallamell Varmeisoleringsplade af mineraluld ifølge EN 6. Fastgørelse: Montering ifølge kravene fra de lokale myndigheder. Udseende Påføring Mange muligheder for design af facaden mht. form og struktur Mange farver; kan tones iht. StoColor System Lysrefleksion > 0 % Arkitekturelementer: StoDeco Profil, klinker, natursten, sprøjte-, stænk- og finpuds Rationel påføring med StoSilo Maskinteknik og byggepladslogistik Omfattende detaljeløsninger Godkendelse Brandgodkendt iht. EN ISO 50- klasse A-s, d0 4 Armering: Sto Glasfibervæv Alkalibestandigt glasfibervæv, opfylder højeste krav mht. revne- og stødsikkerhed. Alternativt: Sto AES Armeringsvæv til beskyttelse mod elektrosmog. Sto Systempuds Mineralsk klæbe- og armeringsmørtel, kan forarbejdes maskinelt. 5 Mellembehandling: StoPrep Miral. Fyldig, pigmenteret primer, mineralsk grunding. 6 Slutbelægning/slutpuds: StoLotusan K, StoSilco K, StoSil Color, StoMiral K. 4 Systeminformationer

5 Balkentext/banner Underlag Balkentext/banner Underlag Kun hvis underlaget opfylder bestemte kriterier og bæreevnen er kontrolleret, kan man montere et facadesystem professionelt. Snavsede, sugende eller ujævne underlag skal altid forbehandles. Supplerende informationer om underlag, f.eks. hvilken klæbemasse der er egnet for hvilket underlag, kan læses i det aktuelle tekniske faktablad. Underlag Underlag forbehandling Glatte overflader Gøres ru Udblomstring Fejes eller børstes Gennemtrængt med fugtighed Afhjælp årsagen, vent til murværket er tørt. Rens Grunding Underlag som er bevokset med alger, svamp eller mos, skal altid forbehandles; væggen renses og behandles med StoPrim Prevent. Det er ikke nødvendigt at vaske denne opløsning af. Ved hjælp af fortynding tilpasses grunderen til det pågældende underlag. Grunderingen må ikke efterfølgende forblive blank. Forberedelse til montage Kontroller underlagets tilstand og udvælg derefter en passende monteringsteknik til isoleringssystemet. Underlaget skal tilsvarende forbehandles. Se skemaet. Organisk puds og puds af silikoneharpiks Mos, alger, svamp Støvet, snavset Fedtet, formolierester Maling skaller af Rens hvis snavset Fejes, børstes, renses med højtryksrenser Fejes, børstes, renses med højtryksrenser Rens med dampstråle under tilsætning af rensemidler. Vask derefter med vand Fjern med Sto Malingfjerner og rens med højtryksrenser StoPrim Prevent Tag højde for den korrekte forarbejdningstemperatur og luftfugtighed. Optimalt for facadearbejdet vil være, at indendørs puds og gulvbelægning er tørt, for at luftfugtigheden er så lav som muligt. Den laveste forarbejdningstemperatur er 5 C. Puds kridtagtigt Rensning og grunding StoPrim Plex Maling kridtagtigt Børstes, renses og grundes StoPrim Plex Kraftigt sugende Rensning og grunding StoPrim Micro Overflader sander Rensning og grunding StoPrim Silicat Mørtelgrater Slås af Sinterhud Fjernes mekanisk Puds mør, ingen bæreevne Fjernes mekanisk Puds skruk Ujævnheder ) Hulrum slås af og huller fyldes med kalkcement Udjævningspuds med kalkcementmørtel (hold øje med tiden) ) cm ved klæbede systemer. cm ved klæbede og dyblede systemer. Systeminformationer 5

6 Balkentext/banner Montering til underlaget Balkentext/banner Montering til underlaget Klæber Klæber og dybler Underlag hvis bæreevne er egnet til klæbning Minerallamellen klæbes på bæredygtigt underlag (vedhæftningsevne > 0,08 N/ mm ) med ujævnheder (differencer op til cm/m). Klæbemørtlen påføres hele minerallammellens flade. Klæbeegnet underlag uden tilstrækkelig bæreevne, ujævneheder op til cm Ved klæbeegnet underlag, men uden tilstrækkelig bæreevne (vedhæftningsevne < 0,08 N/mm ), er det nødvendigt at dyble i fladen og i kantområderne med godkendte dybler. 6 Arbejdsbeskrivelse

7 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber Sto Speedlamell type I + II og Sto Minerallamell Isoleringsplade af mineraluld iht. EN 6. Høj vedhæftningsevne på grund af horisontale fibre. b Punkt/kant klæbning Ved ujævne underlag op til cm skal der påføres en klæbevulst omkring pladekanten og på seks punkter på selve pladen. (Kun ved Sto Facadeplade Mineral).. Sto Facadeplade Mineral Isoleringsplade af mineraluld iht. EN 6. Efter isoleringspladen er trykket på, skal andelen af den klæbede flade måles på underlaget og på isoleringspladen og mindst være 40 %. a Klæbning på hele fladen Klæbemørtlen skal påføres hele isoleringspladen. Udtanding med tandspartel i størrelse 5/5 mm. Tandspartlen bør ikke holdes for fladt ned. c Maskinel påføring på Sto Speedlamell Ved jævne underlag påføres klæbemørtlen i bølgeform på væggen. Andel af fladen som skal klæbes (kontaktflade) 60 % (kun ved brug af Sto Speedlamell). Efter at isoleringspladen er trykket på, skal andelen af den klæbede flade måles på underlaget og på isoleringspladen og mindst være 60 %. Produkt-Tip Sto Speedlamell Sto Speedlamell er en alternativ isoleringsplade, hvor en eller to sider er beklædt med silikatprimer. Denne primer sikrer vedhæftningen mellem mørtel og isoleringsplade, uden at mørtlen behøver at arbejdes ind i pladen. Hvis der anvendes Sto Speedlamell type II, kan klæbemørtlen påføres den belagte overflade som vist på billederne a. Alternativt påføres mørtlen direkte på væggen som vist på billederne c. Arbejdsbeskrivelse 7

8 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber og dybler Klæbning af isoleringspladerne Umiddelbart eller senest 0 minutter efter påføring af klæbemørtlen bag på pladerne trykkes isoleringspladerne ind og presses fast på underlaget. Hvis klæbemørtlen forbliver for længe på isoleringspladen, dannes en hud på mørtlen, som kan forårsage vedhæftningsproblemer. Facadeisoleringssystem, klæbet og dyblet Isoleringspladerne klæbes i forbandt. Der må ikke opstå åbne fuger mellem pladerne. Uundgåelige spalter skal lukkes med isoleringskiler af samme kvalitet. For at undgå kuldebroer må der ikke komme klæbemørtel ind i fugerne mellem stødsamlingerne. Isoleringsplader med skader må ikke påmonteres, ellers er der ingen garanti for stabiliteten. Vægkonstruktion Sto Facadeplug UEZ 8/60 Sto Rondell Klæbemasse Isoleringsplade Armeringsmasse Sto Glasfibervæv Mellemlag Primer og slutpuds Underlag Underlag uden tilstrækkelig bæreevne og/eller mineraluldsplader skal monteres med godkendte dybler. Forankringsdybde I massive vægmaterialer skal dyblen forankres i den nødvendige dybde svarende til dyblens godkendelse. Fliser og gammelt puds er ikke velegnede underlag til forankring. Måling af udtræksstyrken Ved tvivlsomme underlag skal udtræksstyrken kontrolleres. Dyblernes specifikation Dyblernes længde og diameter er afhængig af det tilsvarende vægmateriale, hhv. isoleringsmaterialets tykkelse. Antal af dybler er afhængigt af højde, hhv. position (flade, kant). Dybelmontage gennemføres normalt under armeringslaget hhv. armeringsvævet. 8 Arbejdsbeskrivelse

9 Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Balkentext/banner Montering af isoleringsplader Klæber og dybler Dybelmontage med Sto Facadeplug UEZ 8/60 Indstilling af borstop til en nøjagtig dybellængde + 5 mm, det svarer til den maksimale dybde af borehullet. 6 Anslagsskiven skal ligge plan på isoleringspladen. Bor indtil borstoppet er plant med isoleringspladens overflade. Fjern boremelet fra borehullet. 7 Værktøjet trækkes ud af dyblen ved hjælp af en lille drejning til venstre. Sæt dyblen ind i borehullet indtil dybelskiven er plan med isoleringspladen. 8 Sto Rondell sættes ind i udsparingerne, plan med isoleringspladen. 4 Boreværktøjet spændes ind i skruemaskinen og sættes på dyblen. Bor til fræsehovedets anslag så dyblen er forsænket i isoleringsmaterialet. 9 Overlappende rondeller trykkes ind. Resultat: en lukket, plan overflade på isoleringspladen. 5 Dyblen forskrues. Arbejdsbeskrivelse 9

10 Armering Armering Diagonalarmering Åbningens indvendige hjørner Åbningens inderhjørner armeres med Sto Glasfibervæv. 5a Langs med åbningens kant afskæres armeringsvævet med en skarp kniv i en vinkel på 45. Armeringsvævet skal overlappe mindst med 0 cm. Åbningens udvendige hjørner Udformning af åbningens yderhjørner med Sto Vævvinkel. 5b På åbningernes yderhjørne skal armeringsvævet afskæres nøjagtigt og fint. Vævvinklen sættes på og hele fladen indlejres i armeringspudsen. Diagonalarmering På grund af statiske fakta opstår der forøget spænding i åbningernes hjørner som fører til revner. 6a Armering Inden armeringsmassen påføres, skal alle kanter kontrolleres for fremspringende væv og evt. afskæres. Derfor lægges der diagonale vævstrimler under den normale armering. Minimum størrelse 00 x 50 mm. 4 Armeringsvæv Sto Glasfibervæv indspartles plant over den samlede vægflade og vægåbningen i armeringsmassen. 6b Afslutningsvis påføres armeringsmassen på hele fladen. Produkt-Tip Sto Hjørnevinkel kombi Brugen af vinkler til formning af åbninger og inderhjørner reducerer omkostningerne. For dermed bortfalder arbejdet med armering af åbningernes inderhjørner med armeringsmasse. 0 Arbejdsbeskrivelse

11 Armering Balkentext/banner Armering Armering Armeringspuds Armeringspuds påføres manuelt eller maskinelt. Færdig lagtykkelse fra 6,0 til 8,0 mm. Produkt-Tip Vævoverlap Sto Glasfibervæv Ved placering af vævbanerne kan de gule yderflader af Sto Glasfibervæv anvendes som orientering for de 0 cm vævoverlap. Armeringsvæv Sto Glasfibervæv er fleksibelt og nemt at arbejde med. Med en bredde på,0 m dækker vævet, ved vandret indlejring, to vævbaner, som svarer til et stilladslag. Alternativt: Sto AES Væv til beskyttelse mod elektrosmog. Indlejring af vævet Armeringsvævet indspartles i den fugtige armeringspuds. Vævbanerne skal overlappe 0 cm. Armeringspudsen skal spartles eller filtes jævn afslutningsvis. Det er vigtigt at armeringsvæven ligger i den yderste / af den færdige armeringspuds. 4 Mellemlag, StoPrep Miral Den pigmenterede primer påføres på armeringen med ruller eller pensel. Arbejdsbeskrivelse

12 Balkentext/banner Slutbelægning Balkentext/banner Slutbelægning Fin pudsstruktur Dekorativt overfladedesign StoDeco Profil Når armeringen er fuldstændig tør, påføres slutpuds. Puds vådt i vådt og forarbejd fladen i én arbejdsgang. (Finpuds må ikke forarbejdes ved stærk vind eller direkte sollys, ellers kan der opstå krakelering.) Tilskæring af profiler StoDeco Profil kan nemt tilskæres med en sav. Kradsepudsstruktur En kradsepuds påføres i den valgte kornstørrelse og struktureres derefter med det tilsvarende værktøj. Sammenklæbning Klæbemørtlen tandspartles på væggen og på bagsiden af StoDeco Profil med tænderne vredet 90 o mod væggens mønster. Tryk og vrid profilen fast. Fasthold profilen mekanisk under tørringen. Rillepudsstruktur Efter påføringen kan rillepuds struktureres på forskellige måder (vandret, lodret og i cirkler). Fugeudformning Materialet, som træder ud forneden, udformes med et rundt fugejern til en hulkel. Dermed forhindres at vand kan trænge ind bagved profilen. Stødsamlingskanter Hulkelen og stødsamlingskanter grunderes med StoPrim Micro. Modellerpuds Finkornet puds påføres og modelleres med pensel, spartel, fugeske eller svamp. 4 Dybelsamling Ved F-profil-dimensionen skal alle profiler desuden dybles med en kantafstand på 0 cm, dybler pr. profil. Dyblen skal forsænkes 5 mm i profilen. Forsænkningen skal spartles med StoDeco Coll. Tip Refleksionsværdi Ved facader må der kun bruges farver, som har en højere refleksionsværdi end 0%. Refleksionsværdien er den procentuelle lysmængde, som reflekteres fra en overflade (00% =hvid, 0% = sort). 5 Slutbelægning, maling For at opretholde en sandstenlignende struktur, forbehandles StoDeco Profiler med Sto Primer. Ønskes en glat overflade, anvendes StoColor Maxicryl fortyndet med 0% vand. Til mellemlag anvendes i begge tilfælde StoColor Maxicryl fortyndet med 5% vand. Slutbelægning med StoColor Maxicryl. Arbejdsbeskrivelse

13 Balkentext/banner Slutbelægning Balkentext/banner Slutbelægning StoDeco Kvaderelement Klinker Sammenklæbning Klæbemørtlen tandspartles på væggen og på bagsiden af Deco Kvaderelement med tænderne vredet 90 o mod væggens mønster. Tryk og vrid elementet fast. Fasthold mekanisk under tørringen. Dybelsamling Ved klinker skal der principielt sammendybles igennem armeringsvævet. Facadedyblerne skal spartles inden klinkerne monteres. Tip Udform samlingsfugen via en afbrudt kant med V-fase, hhv. omkring den løbende kant. Dvs. kanten brydes ved hjælp af let slibning. Montering En nøjagtig måling af fladen er forudsætning for en optimal montering. Montering En sammenklæbning på hele fladen opnås ved at flytte stenene en lille smule frem og tilbage. Klæberester på samlingsfugerne slibes af. a Fugeudformning Glatte overflader udfuges efter med alm. gummifugebræt. Sandede, ru overflader udfuges med fugemateriale og et fugejern. StoColl FM-S til glatte klinker (overflader) og fliser. Slutbelægning, maling For at opretholde en sandstenslignende struktur, forbehandles StoDeco Kvaderelement med Sto Primer. Ønskes en glat overflade, anvendes StoColor Maxicryl fortyndet med 0% vand. b StoColl FM-K til klinker (overflader) som er sandet eller arret. Til mellemlaget anvendes i begge tilfælde StoColor Maxicryl fortyndet med 5% vand. Slutbelægning med StoColor Maxicryl. Tip Til StoDeco Profil eller StoDeco Kvaderelement anbefales det at grunde stødsamlingerne efterfølgende med StoPrim Micro. Tip Da slutbelægningen har en tung egenvægt, skal facadesystemet sammendybles igennem vævet. Vævet skal da være Sto Glasfibervæv grov. Arbejdsbeskrivelse

14 Balkentext/banner Blindtext Sokkel Balkentext/banner Blindtext Sokkel Afslutning med Sto Sokkelliste Uisoleret sokkel ved uopvarmet kælder Isolering trækkes ca cm op under kælderloftet for at undgå kuldebroer. Før installering påbegyndes Soklens højde skal bestemmes og markeres med en kridtsnor. Sto Sokkellister skal monteres vandret. Ujævnheder i væggen udlignes med Sto Afstandsbrikker. Klæbemasse Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Dybel Sto Sokkelliste Montering Sto Sokkellister monteres i den nødvendige bredde med dybler i en afstand på ca. cm. En forsigtig montering af dyblerne forhindrer en forskydning af listen. Afspærringspuds hhv. sokkelpuds og desuden fugtighedsbeskyttelse, f.eks. StoSilco Fill eller stenpuds Hældning Stænkvandsbeskyttelse Listeovergang Sto Sokkellister bør altid monteres i listens yderste huller. Sto Sokkellisteholdere anbringes i den forreste tredjedel for at lette monteringen af listen. Der skal være mindst 4 mm mellem listerne ved samlingerne. 4 Hjørner På bygningens hjørner skæres Sto Sokkellisten i smig. Således at listen tilpasser sig hjørnets vinkel. 5 Hjørnestykke Sto Sokkel hjørnestykke med dybler. 4 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

15 Balkentext/banner Sokkel Balkentext/banner Sokkel Afslustning i jord- og stænkvandsområde I + II Sokkelisolering i stænkvandsområdet I. Sokkel- og sokkelplade i opvarmet kælder En forudsætning for sokkelisolering i stænkvandsområder er en eksisterende tætning af bygningen. 5 cm Klæber Sto Sokkelplade Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primær og slutpuds Sto Sokkelpuds op til 0 cm over det øverste jordlag, sokkelmaling StoColor Maxicryl Hældning Forbehandling Sokkelområdet forbehandles op til ca. 0 cm over terrænoverkanten med 0% vandfortyndet Sto Flexyl (Sto Flexyl blandes med cement :). Tørretiden skal overholdes. Drænlag (stænkvandsbeskyttelse) Tætning med Sto Flexyl trukket op over fundamentkanten Klæber påføres med spartel Efter tørringen af Sto Flexyl, påføres Sto Byggeklæber bag på pladen ved at trække med en tandspartel. Drænplade Dræning Installering af sokkelplader Sto Sokkelplader klæbes på hele fladen og stødes tæt sammen. II. Sokkelisolering med ringe forankring i jordlaget, kælder ikke isoleret Klæbemasse Isoleringsplade Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Sto Flexyl svummet på underlaget Sto Sokkelplade Klæbemasse Sto Sokkelpuds som armeringspuds, sokkelmaling StoColor Maxicryl Noppefolie som beskyttelse mod mekaniske skader Drænlag med dræning (stænkvandsbeskyttelse) Hældning % 0 0 cm ca.0 Cm 5 cm 4 5 Tilsluttende isoleringsplader De tilsluttende isoleringsplader, som sidder 0 til 50 cm over det øverste jordlag, klæbes enten med Sto Byggeklæber over hele fladen (tandspartel) eller ved hjælp af en punkt-kant-klæbning (klæbepistol eller spartel). Drænlag med dræning En stænkvandsbeskyttelse/gruslag med dræning anbefales ved sokler. Der bør udformes et 0 til 0 cm bred lag med ral (rundt grus) til afløb af vandet. Isoleringssystemet beskyttes desuden af en noppefolie. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 5

16 Balkentext/banner Ydervæg/systemovergang Balkentext/banner Blindtext Ydervæg/systemovergang Områder som er udsat for mekanisk påvirkning Hjørner Sto Armeringsvæv Områder, som er udsat for mekanisk påvirkning, beskyttes med Sto Panservæv som yderligere armering. Produkt-Tip Til udformning af hjørner anbefales det at bruge hjørnevinkler; Sto Vævvinkel, eller Sto Vævvinkel rulle. Sto Vævvinkel er en bøjet vævstrimmel (vinkel 90 ), forstærket med en kunststofskinne. Forarbejdning Sto Panservæv trykkes ind i armeringen. Vævet må ikke overlappe, men samles i plan. Monteres under den normale armering. Sto Vævvinkel rulle er en kantprofil I med variable vinkler og integreret glasfibervæv. Den kommer i en fordelagtig emballage, som kan hægtes på stilladset. Sto Vævvinkel rulle tilskæres direkte fra rullen til hjørnets samlede længde. Dermed undgås overlapninger i samlingen. Produkt-Tip Sto Panservæv er et forstærket glasfibervæv og øger slagstyrken på kritiske områder. Det indlejres i armeringsmassen under glasfibervæven. Montere hjørnevinkler Hjørnevinklen trykkes ind i armeringsmassen ved hjælp af en hjørnespartel. Armering Sto Armeringsvæv sættes mod hjørnerne. Vinkelarmeringen skal overlappe. 6 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

17 Balkentext/banner Ydervæg/systemovergang Ydervæg/systemovergang Pudsafslutning Montere pudsafslutningsprofil Før monteringen gøres, skal man fastlægge højden for afslutningen. Sto Pudsafslutningsprofil sættes på, trykkes ind i armeringen og justeres med et vaterpas. Produkt-Tip Sto Pudsafslutningsprofil Til udformning af fine pudskanter anbefales det at bruge pudsafslutningsprofiler. Sto Pudsafslutningsprofil består af en profil med pudskant og integreret glasfibervæv. Armering Pudsafslutningsprofilen indspartles i armeringsmassen. Overflødigt materiale trækkes af og stryges glat over profilens væv. Mellemlag/StoPrep Miral Det pigmenterede produkt påføres på armeringen med en rulle eller pensel. 4 Slutpuds Slutpuds påføres. Materiale, som rager frem langs med afslutningsprofilen, skal skæres bort. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 7

18 Balkentext/banner Ydervæg/altan Balkentext/banner Ydervæg/altan Udformning af drypkant Armeringspudsen påføres isoleringshjørnet. Sto Drypkantprofil, indspartles i armeringspudsen Drypkantprofil hjørnestykke Montering af Sto Drypkantprofil i hjørnestykket. Understøttes og skæres over Isoleringsplade Klæbemasse Armeringspuds Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Produkt-Tip Sto Drypkantprofil Det betaler sig at bruge specielle drypkantprofiler i områder som er udsat for meget regn; ved altantage, overliggere og lign. Indspartling af drypkantprofil Sto Drypkantprofil monteres på og forbindes med Sto Drypkantprofil hjørnestykket (clips) og indspartles i armeringspudsen. 4 Sto Drypkantprofil justeres. 5 Armeringsvæv Armering med Sto Glasfibervæv på forsiden, inklusive Sto Vævvinkel. 8 Detaljeret arbejdsbeskrivelse

19 Balkentext/banner Blindtext Ydervæg/altan Vinduer og døre Vinduesbundstykker/sålbænke 6 På undersiden armeres hele fladen med Sto Glasfibervæv. Lodret snit i vinduesfalse :5 7 Fuldstændig armeret detalje. Side falserne behandles med Sto Flexyl min. 0 cm op Træ-Alu parti Zink Sålbænk Overside behandles med Sto Flexyl Primer og slutpuds Sto Glasfibervæv Armeringspuds Isolering Beton element 8 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringspudsen påføres primer og slutpuds. Klæbemasse 9 Slutpuds som rager frem skæres rent på kanterne. Sto Facadeplade Mineral skæres i de ønskede hældning, sammenpudses og armeres med facadens underlag. Når armeringspudsen er tør, svummes selve sålbænken med Sto Flexyl i et dækkende lag på min. mm. Sto Flexyl skal ligeledes svummes min. 00 mm op af sidefalsen. Det er vigtigt at bundstykke og sidefalse armeres sammen. 0 Færdig detalje. Produkt-Tip Brug Sto Vævvinkel rulle som hjørnearmering ved sålbænke. Da den er variabel i gradbøjningen kan den afpasses efter det ønskede fald, samtidigt med at den giver bedre mulighed for at få en lige afslutning. Detaljeret arbejdsbeskrivelse 9

20 Balkentext/banner Tag Balkentext/banner Blindtext Tag Tagtilslutning Montering Isoleringspladerne opmåles mellem tagspærene. 6 Montering af tagudluftningsprofil Opmål Sto Tagudluftningsprofil. Åbne kilefuger udfyldes med skum. Den øverste kant af isoleringspladerne dækkes med klæbemasse. 7 Tape tagspær Tagspærene tapes rundt omkring med tape. Fugetætningsbånd På tagspærene markeres fugetætningsbåndets position. 8 Imellem tagspærene påføres armeringspuds. 4 På markeringen tapes fugetætningsbåndet omkring tagspæret. Tip Sto Fugebånd skal monteres med overmål. Ellers er det ikke vandtæt. Forkert: Fugebåndet er monteret for stramt. 5 Montering af isoleringspladerne Isoleringspladerne klæbes på hele fladen og monteres med tryk. Isoleringspladen afkortes en lille smule så den nemmere kan sættes ind imellem tagspærene. Spalten udfyldes med en passende isoleringskile. Rigtigt: Fugebåndet er blevet klemt mellem tummel og pegefinger ved hjørnet og ekspanderer så det bliver vandtæt. 0 Beskrivelse af detaljer

21 Balkentext/banner Tag Balkentext/banner Tag 9 Tagudluftningsprofil Sto Tagudluftningsprofil indspartles med armeringspuds. Mellemlag/StoPrep Miral Produktet påføres armeringen. 0 Armering Den samlede flade armeres og Sto Glas- fibervæv indspartles i armeringspudsen. Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpudsen. Slutpudsen adskilles fra tagspæret ved hjælp af et skråsnit. Fuldstændig armeret flade. Tip Er tagudluftning ikke ønsket, isoleres der helt op til tagudhænget og Sto Attikaprofil monteres i pudsen. Beskrivelse af detaljer

22 Balkentext/banner Dilatationsfuger Blindtext Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Dilatationsfugeprofiler Sto Fugeprofil type E til plane vægge Dilatationsfugeprofil Sto Fugeprofil type E til plane vægge, type V til forskudte vægge (inderhjørner). Fugebredde mellem 5 0 mm. Alternativ fugeprofil lukket Sto Fugeprofil lukket (lukkede overflader) er en lukket dilatationsfugeprofil til fuger imellem plane (type E) og forskudte (type V) vægge. Sto Fugeprofil type E med vinkelprofil på begge sider Klæbemasse Isoleringsplade Armeringspuds og Sto Glasfibervæv Primer og slutpuds Såfremt der findes konstruktionsrelaterede dilatationsfuger, skal disse også udføres i facade-isoleringssystemet. Godkendt fugebredde maks 50 mm. Sto Fugeprofil type V til inderhjørner Sto Fugeprofil type V med vinkelprofil på én side Primer og slutpuds Sto Glasfibervæv Armeringspuds Isoleringsplade Klæbemasse Beskrivelse af detaljer

23 Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Balkentext/banner Blindtext Dilatationsfuger Fugeflankerne og ca. 0 cm af den tilsluttende flade skal påføres armeringspuds. 6 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra armeringen ved hjælp af et skråsnit. Armering af fugeprofil Sto Fugeprofil sættes i og indspartles med armeringspuds. For at opnå en regelmæssig udformning af fugerne isættes en polystyrenstrimmel til fiksering og orientering. 7 Mellemlag/StoPrep Miral Produktet påføres armeringen. Polystyrenstrimlens tykkelse bestemmer dilatationsfugens bredde. Overlapning oppefra Dilatationsfugeprofilerne indarbejdes oppefra, ca. 5 cm overlappende. 8 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpuds. 4 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra fugeprofilen ved hjælp af et skråsnit. 9 Skråsnit Monteringshjælpen adskilles fra slutpudsen ved hjælp af et skråsnit. 5 Armering De tilsluttende overfalder armeres og Sto Glasfibervæv indspartles i armeringspudsen. 0 Polystyrenstrimlen trækkes ud af dilatationsfugen. Slutpuds, som rager frem over fugeprofilens kant, fjernes. Beskrivelse af detaljer

24 Systemtilbehør Balkentext/banner Systemtilbehør Fastgørelse af bygningsdele på VIKS Let last Sto Spiralplug Sto Plankeprofil til tungere komponenter Sto Spiralplug Sto Spiralplug er en spiraldybel med tætningsring. Pluggen er 60 mm lang. Spiralen bruges til fastgørelse af lette laster som f.eks. dørklokker, skilte, osv. Knageholder Tætning Sto Plankeprofil StoTherm Mineral Sto Plankeprofil som trykunderlag til halvtag ås og andre komponenter Skruning af Sto Spiralplug Ved pudsede facader skal finpudset og gennemhærdet, armeringslaget perforeres inden Sto Spiralplug monteres. Derefter skrues spiralen fast med en stjerneskruetrækker, hhv. en gaffelnøgle/ ringnøgle (størrelse iht. isoleringspladens tykkelse). Spiralplug Eftermontage af let last. Maks 5 kg/plug. Halvtag ås Sto Plankeprofil Dybel- og skruelængde skal udvælges, så en sikker montering i underlaget garanteres 4 Beskrivelse af detaljer

25 Balkentext/banner Systemtilbehør Systemtilbehør Balkentext/banner Let last StoFix Rondelle StoFix Rondelle StoFix Rondelle er en 0 mm tyk monteringsskive af kunststof med en diameter på 90 mm. Runddelene som er velegnet til alle isoleringsplader bruges til montering af lette laster som f.eks. styringsskinner til rullegardiner, udendørsfølere, husnumre og lignende. En sænkfræser er nødvendigt til monteringen. 6 Mellembehandling Den pigmenterede grunding påføres på armeringen med en valse. Fræse en udsparing En tilsvarende udsparing i isoleringspladen fræses med sænkfræseren (den nødvendige sænkfræser medleveres i pakkerne på 00 stk.). 7 Slutpuds Efter fuldstændig tørring af armeringen påføres slutpudsen (finpuds). Klæb runddelene StoFix Rondelle klæbes ind i isoleringspladen med StoFix Montagekitt. 8 Montering af let last Montering af lampe. 4 Armering Armeringsmasse påføres. 9 Lampen kan uden problemer forankres på isoleringen. 5 Sto Glasfibervæv nedfældes i armeringsmassen. Beskrivelse af detaljer 5

26 Balkentext/banner Systemtilbehør Balkentext/banner Blindtext Lukning Systemtilbehør efter stilladsankre Tung last Sto Plankeprofil Sto Forankringsplugs Lukning af huller efter stilladsankre Klæbning Klæber påføres Sto Plankeprofil, som trykkes ind i åbningen. Sto Forankringsplugs Stilladsankre efterlader huller i den isolerede og afpudsede væg. For at lukke disse huller fra stilladsankrene bruges Sto Forankringsplugs af fugebånd. Fugelukning Fugerne dækkes med Sto Fugeskum. Opsvulmet skum skæres af. Efter tørringen slibes fladen. Sto Forankringsplugs til lukning af huller efter stilladsankre. Plankeprofil Plankeprofilen afskæres mm tykkere end isoleringstykkelsen og tætnes mod isoleringen. Pluggen komprimeres ved at rulle den imellem håndfladerne. Plankeprofilen fastgøres mekanisk i konstruktionen, da den udgør en bærende konstruktionsdetalje. Pudsmørtel og armering trækkes ubrudt over plankeprofilen. 4 Den komprimerede forankringsplug skubbes ind i forankringshullet. Ved temperatur < 0 0 C bør forankringspluggen holdes varm, f.eks. i lommen. Ekspansionen tager ellers for lang tid når pluggen er kold. 5 Efter en ny bearbejdning med puds kan man ikke længere se hullet (som blev lukket vandtæt). 6 Beskrivelse af detaljer

27 Noter

28 Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 86 DK-650 Hvidovre Phone Fax Sweden Sto Scandinavia AB Box 04 SE-58 0 Linköping Street adress: Gesällgatan 6, SE Linköping Phone Phone Fax Finland Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FI-070 Vantaa Phone Fax Norway Sto Norge AS Caspar Storms vei Sto Omsorgsfuldt byggeri. NO-0664 OSLO Phone Fax Sto Danmark A/S - Art. nr. DA0 - Rev nr. 0/00.

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

I Facade I Ventileret facadesystem I. StoVentec Ventileret facadesystem. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

I Facade I Ventileret facadesystem I. StoVentec Ventileret facadesystem. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. I Facade I Ventileret facadesystem I StoVentec Ventileret facadesystem Sto Omsorgsfuldt byggeri. StoVentec: mere end bare isolering Hemmeligheden er to-trins tætning Der stilles stadigt større økonomiske

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S.

ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 Innovative Glasvæv til væg og loft Egenskaber SYSTEXX Comfort V22 glasfiberstof overgår gængs cellulosefiberstof i mange henseender: Det er let at skære både vådt

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds Sto Scandinavia Facade Sto Facademaling og slutpuds Indledning Renovering af en facade er en omfattende opgave, som starter med en grundig analyse af det eksisterende underlag, valg af maling/puds, rengøring

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1 Dato 19.09.2011 Side 1 Teknisk information Dato 19.09.2011 Side 2 Dato 19.09.2011 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vejrbestandig Diffusionsåben Hvid cement Specielt til porebeton Dato

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg 12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældervæg Opbygning af indvendig vandtætning A L I J C Væggen afrenses for løst puds, gammel maling, salte m.m. A B K I D A A I H D G F E C A Skalflex Sokkelstop

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere