IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14"

Transkript

1 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

2 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR 32 CORPORATE GOVERNANCE 38 GLOBAL MANAGEMENT TEAM OG BESTYRELSE 42 AKTIONÆRFORHOLD KONCERNREGNSKAB 48 RESUTATOPGØRLESE 48 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 49 BALANCE 50 EGENKAPITALOPGØRELSE 51 PENGESTRØMSOPGØRELSE 54 NOTER PÅTEGNINGER 86 LEDELSESPÅTEGNING 87 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER KONCERNOVERSIGT & NØGLETAL 88 KONCERNOVERSIGT 89 DEFINITION AF NØGLETAL MODERSELSKABSREGNSKAB 92 RESUTATOPGØRLESE 92 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 93 BALANCE 94 EGENKAPITALOPGØRELSE 95 PENGESTRØMSOPGØRELSE 98 NOTER

3 HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2013/ /13 1) 2011/12 1) 2010/11 1) 2009/10 1) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 2.563, , , , ,2 Bruttoresultat 1.469, , , , ,4 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 283,2 254,9 219,1 328,2 309,3 Resultat af primær drift før afskrivning, korrigeret for engangsomkostninger 283,2 261,9 233,8 346,2 317,3 Resultat af primær drift (EBIT) 220,5 191,4 155,5 263,9 246,7 Finansielle poster, netto -5,2-13,1-0,7-13,4-5,2 Resultat før skat 215,3 178,3 154,8 250,5 241,5 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 159,7 138,2 106,8 199,2 205,6 Årets resultat af ophørte aktiviteter 4,8-134,4-17,1 47,9 29,1 Årets resultat 164,5 3,8 89,7 247,1 234,7 Totalindkomst 140,5-3,8 157,4 186,0 249,1 BALANCE Langfristede aktiver i alt 559,4 520,3 722,9 770,7 793,3 Kortfristede aktiver i alt 1.274, , , , ,5 Aktiver bestemt for salg 144,5 144, Aktiver i alt 1.834, , , , ,8 Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 Egenkapital i alt 831,7 808,8 830,6 742,7 747,2 Langfristede forpligtelser i alt 63,4 82,5 246,8 246,1 196,6 Kortfristede forpligtelser i alt 939, ,0 930,1 937,6 860,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0 140, Passiver i alt 1.834, , , , ,8 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter 263,6 232,1 258,4 179,7 424,4 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -91,0-167,2-108,2-103,2-122,5 Pengestrømme fra investering i materielle aktiver -77,3-58,2-71,5-79,3-92,1 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter 164,5 59,0 150,2 76,5 301,9 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter 8,1 5, Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -109,0-34,8-86,7-142,8-44,3 Ændring i likviditet 63,6 30,1 63,5-66,3 257,6 FINANSIELLE NØGLETAL - FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Bruttomargin (%) 57,3 56,6 54,5 57,8 59,2 EBITDA-margin (%) 11,0 10,5 9,5 14,6 16,0 EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 11,0 10,8 10,2 15,4 16,4 EBIT-margin (%) 8,6 7,9 6,8 11,7 12,8 Egenkapitalforrentning (%) 19,5 16,9 13,6 26,7 32,7 Soliditetsgrad (%) 45,3 40,0 41,4 38,6 41,4 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.338, , , , ,5 Afkast på investeret kapital (%) 16,5 14,4 11,8 21,8 21,0 Rentebærende gæld ultimo, netto 52,3 118,2 248,1 310,9 243,4 Finansiel gearing (%) 6,3 14,6 29,9 41,9 32,6 AKTIERELATEREDE NØGLETAL* Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t. stk.) , , , , ,3 Børskurs ultimo perioden, DKK 185,5 122,0 97,5 221,0 176,0 Resultat pr. aktie, DKK 9,9 0,1 5,4 14,8 13,9 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 9,9 0,1 5,4 14,7 13,9 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK 18,2 14,2 15,7 10,9 25,9 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 50,3 49,1 50,5 44,7 44,7 Price earnings udvandet, DKK 2) 18, ,0 18,2 15,1 12,7 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo (fortsættende aktiviteter) ) Sammenligningstal i resultatopgørelsen er blevet tilpasset, således at ophørte aktiviteter er udskilt. Sammenligningstal i pengestrømsopgørelsen er ikke tilpasset for årene 2011/12, 2010/11 og 2009/10. 2) Price earnings udvandet i 2012/13 beregnet på fortsættende aktiviteter er 19,3. * I udvandede værdier er effekten af IC Companys programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner på side 89. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS

4 KONCERNEN KORT FORTALT FORTID Som én af de største modevirksomheder i Norden blev IC Companys dannet ved en fusion imellem Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i Siden har koncernen udviklet sig igennem stiftelse, tilkøb og frasalg af brands. NUTID I dag driver og udvikler koncernen en portefølje af brands med en kerneforretning bestående af tre Premium brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger. Koncernens ikke-kerneforretning består af de to brands Saint Tropez og Designers Remix. Koncernen beskæftiger over medarbejder og produkterne sælges via over salgspunkter primært i Norden og Øvrige Europa. VISION At være blandt de bedste udviklere af Premium brands inden for tøj og mode. MISSION At opbygge succesfulde brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. AMBITION Ambitionen for vores Premium brands er fortsat profitabel omsætningsvækst. Fokus for at opnå dette er at øge markedsandelene i eksisterende markeder samtidig med, at der gradvist ekspanderes i nye markeder. FORRETNINGSMODEL Koncernens forretningsmodel søger at maksimere værdien af koncernens portefølje af Premium brands ved at sikre de bedste vilkår for at opbygge brandværdi og realisere profitabel vækst. Forretningsmodellen anerkender, at de tre brands er forskellige og unikke på visse områder, men fokuserer samtidig på de områder, hvor der er strukturelle og forretningsmæssige ligheder. Målet er at opretholde den optimale balance imellem at bevare og pleje det, der er unikt, samt at dele og udnytte synergierne af det, som er fælles. EJERSKABSSTRUKTUR IC Companys aktie er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og indgår i MidCap-indekset. Friheden Invest 42% Danske institutionelle 28% Danske private 18% Egne aktier 3% Udenlandske og ikke-registrerede 9% PREMIUM BRANDS Peak Performance blev grundlagt i Sverige i 1986 af stærkt dedikerede skiløbere. I dag er Peak Performance det største brand i Skandinavien, der udvikler teknisk, funktionelt og moderne ski-, sports-, og hverdagstøj. Engroskunder: Retailbutikker: 40 Franchisebutikker: 46 Med stærke rødder i klassisk herrekonfektion og stolte skræddertraditioner har Tiger of Sweden udviklet sig til et brand, der skiller sig ud ved at tilbyde moderne tøj til mænd og kvinder karakteriseret ved a different cut. Engroskunder: Retailbutikker: 17 Franchisebutikker: 14 Koncessioner: 11 Siden stiftelsen for ti år siden har By Malene Birger været et højt profileret, internationalt designbrand, som tilbyder affordable luxury til kvinder, og til en stadigt stigende skare af kunder med en global tankegang. Engroskunder: 994 Retailbutikker: 7 Franchisebutikker: 16 Koncessioner: 8 IKKE-KERNE FORRETNING IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

5 FINANSIELLE FAKTA OM KONCERNEN FINANSIELLE NØGLETAL 2013 / /13 OMSÆTNING, MIO. DKK (FORTSÆT. AKT.) EBIT, MIO. DKK (FORTSÆT. AKT.) EBIT-MARGIN (FORTSÆT. AKT.) 8,6% 7,9% AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL 17% 14% CASH FLOW PR. AKTIE, DKK 18,2 14,2 UDVIKLING DE SENESTE 3 ÅR (FORTSÆTTENDE AKTIVITER) Omsætning og vækstrate Mio. DKK % EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter Mio. DKK / / / / / / / / /14 OMSÆTNING PR. FORRETNINGSENHED EBIT PR. FORRETNINGSENHED Peak Performance 36% Tiger of Sweden 34% By Malene Birger 13% Ikkekerne 17% Peak Performance 30% Tiger of Sweden 44% By Malene Birger 12% Ikkekerne 14% OMSÆTNING FORDELT PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER Peak Performance Tiger of Sweden By Malene Birger Ikke-kerne forretning Norden 65% 85% 58% 82% Øvrige Europa 31% 12% 28% 16% Øvrige verden 4% 3% 14% 2% LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 1

6 KLAR STRATEGI. SIMPEL STRUKTUR. FOKUS PÅ DRIFT Nyt ledelsesteam med fokus på eksekvering af koncernens strategi IC Companys har været igennem nogle begivenhedsrige år, og regnskabsåret 2013/14 var ingen undtagelse. I begyndelsen af regnskabsåret tiltrådte Mads Ryder som ny Group CEO for koncernen, og senere tiltrådte Rud Pedersen som ny Group CFO. Første prioritet for det nye ledelsesteam var eksekvering af den allerede vedtagne strategi, herunder fortsat udvikling af koncernens tre Premium brands med målsætningen om profitabel omsætningsvækst. Eksekvering indebærer et naturligt øget fokus på de operationelle discipliner og den daglige drift. Derfor har optimering af de underliggende operationelle processer været blandt ledelsens vigtigste fokusområder i årets løb. Af samme grund valgte ledelsen at justere koncernens overordnede organisationsstruktur. Ønsket var en fladere struktur, hvor de centrale beslutningstagere med ansvar for både koncernens Premium brands og operationelle funktionsområder rykkede tættere på hinanden og på forretningen. Dette førte til dannelsen af et Global Management Team, som udover Mads Ryder og Rud Pedersen omfatter de tre brand CEO s for hvert af koncernens Premium brands samt koncernens Business Development funktion og den nyoprettede Operations funktion. Oprettelsen af en Operations funktion var ligeledes et led i eksekvering af strategien. De operationelle discipliner vil få en større og mere central plads i koncernens arbejde, og der var behov for at samle disse discipliner under ét ansvarsområde. Udover at have ansvaret for funktionsområderne Logistik, Sourcing og Virksomhedsansvar, vil Operations funktionen arbejde med at videreudvikle de operationelle processer og stå for at drive vidensdeling og konkrete projekter på tværs af koncernens funktioner og Premium brands. Forenkling af forretningen via frasalg De sidste to år har vi arbejdet på at forenkle forretningen. I regnskabsåret 2012/13 blev Jackpot og Cottonfield solgt til COOP, og d. 27 marts 2014 blev salget af koncernens Mid Market division annonceret. Mid Market divisionen bestod af de fire brands InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury samt butiks-konceptet Companys, og den har haft negativ omsætningsudvikling de seneste tre år. I dette regnskabsår har divisionen forbedret indtjeningen væsentligt, hvilket var en medvirkende årsag til, at vi kunne indgå en aftale med den danske modekoncern DK Company, som med købet ønskede at overtage hele divisionen og fortsætte udviklingen af de fire brands og Companys butikkerne. Salget af Mid Market divisionen var en vigtig strategisk milepæl for koncernen. Nu kan vi fremover fokusere 100% på at drive og udvikle vores kerneforretning med de tre Premium brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger. Alle tre brands har stort potentiale, og vi arbejder hårdt på at udnytte dette potentiale til fulde. Salget blev endelig gennemført d. 30. juni 2014, og i henhold til den indgåede aftale vil koncernen fortsætte med at levere ydelser til DK Company i en transitionsperiode på 6-12 måneder. I denne periode vil koncernen samtidig arbejde på at tilpasse kapacitetsomkostningerne, så de står mål med det fremtidige aktivitetsniveau for den fortsættende forretning. Når vi ser ind i regnskabsåret 2014/15, bliver det således et år, hvor vi skal omstille os til den mere forenklede struktur for koncernen. Forenkling af kapitalstrukturen Forenkling har ligeledes kendetegnet vores arbejde med kapitalstrukturen. På trods af udfordringer og svære markedsforhold har koncernen de seneste år genereret høje frie pengestrømme, som løbende er blevet brugt til at nedbringe den rentebærende gæld. I 2013 blev koncernens kortfristede netto-rentebærende gæld fuldt nedbragt, og den tilbageværende langfristede gæld relaterer sig til koncernens hovedkontor, som fortsat søges afhændet. Med denne solide kapitalstruktur har koncernen været i stand til at udlodde overskydende likviditet til aktionærerne i løbet af regnskabsåret. Dette er dels sket ved udbetaling af et ordinært udbytte på 33 mio. DKK i regnskabsårets 1. kvartal, og dels ved et ekstraordinært udbytte på 100 mio. DKK i regnskabsårets 3. kvartal. 2 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

7 Koncernens aktiviteter forventes fortsat at generere en væsentlig positiv pengestrøm fra driften, og der er ikke planer om at ændre den aktuelle kapitalstruktur. I det omfang der ikke findes attraktive investeringer, forventer vi derfor at kunne udlodde overskydende likviditet til aktionærerne i form af udbytter, aktietilbagekøb eller en kombination af disse. Fremdrift i koncernens Premium brands og tilfredsstillende resultater for koncernen I år har koncernens tre Premium brands hver især fortsat udviklingen mod realisering af deres strategiske målsætninger. Tiger of Sweden har ekspanderet i de vigtige markeder i England, Tyskland og Frankrig, og By Malene Birger har haft succes med fortsat ekspansion til ny markeder, hvor især Frankrig og Japan bør fremhæves. I Peak Performance er der blevet arbejdet med flere vigtige initiativer, hvor en revurdering af forretningens strategi og optimering af distributionsnetværket har været de mest centrale. Målet er at forbedre indtjeningsevnen og skabe et bedre fundament for at udnytte det store potentiale, som brandet har. Peak Performance har i år haft udfordringer i retailkanalen, og omsætningen har været negativt påvirket af en meget mild vinter i de nordiske kernemarkeder. På trods af dette har Peak Performance realiseret et resultat af primær drift på niveau med sidste regnskabsår. De to øvrige Premium brands Tiger of Sweden og By Malene Birger har realiseret resultater i tråd med forventningerne. Begge brands har øget omsætningen og har samtidig formået at forbedre indtjeningsevnen, hvilket er tilfredsstillende. Resultatudviklingen for koncernens ikke-kerneforretning er på niveau med sidste regnskabsår og var drevet af en fortsat indtjeningsforbedring i Saint Tropez. Koncernens ophørte aktiviteter omfatter den nu frasolgte Mid Market division samt de resterende retailbutikker for Jackpot og Cottonfield i Østeuropa. Afviklingen af Jackpot og Cottonfield butikkerne er blevet afsluttet, hvilket har medført højere pengestrømme fra driften end forventet. Mid Market divisionen har, på trods af en reduceret omsætning, øget indtjeningen sammenlignet med sidste år, hvilket skyldes de initiativer, som blev iværksat i slutningen af regnskabsåret 2012/13. Fortsat kontinuitet og fremskridt Efter salget af Mid Market divisionen, og dermed Companys butikkerne, har vi besluttet, at koncernen ikke længere skal anvende del-navnet Companys. Derfor er processen for en navneændring blevet påbegyndt. Såfremt den ordinære generalforsamling i september 2014 godkender navneændringen, vil koncernen fremover kendes under navnet IC Group. Navneændringen, og de begivenheder, der ligger forud for denne, vil markere endnu en stor milepæl i koncernens historie. Samtidig vil det være én af de største forandringer for selskabet siden fusionen i Ordet forandring er blevet brugt flittigt i historien om IC Companys de seneste år og med rette. For der har været forandringer. Men der har også været kontinuitet. Vi har arbejdet hårdt på at forenkle forretningen, forbedre indtjeningen, og skabe et godt fundament for fortsat vækst og udvikling af vores portefølje. Det arbejde vil fortsætte. Retningen er klar, og vi skal nå de mål, vi har sat. Det gør vi ved konstant at forbedre os dag for dag, år for år. Samlet set realiserede koncernens fortsættende aktiviteter en omsætning på mio. DKK, som er i tråd med forventningerne. Resultat af primær drift blev 221 mio. DKK, hvilket er bedret end forventet. Resultat efter skat blev 165 mio. DKK og er tilfredsstillende. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 3

8 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL Det er IC Companys vision at være blandt de bedste udviklere af Premium brands inden for tøj og mode. Kon cernens brands udvikles igennem en veldefineret forretningsmodel og en effektiv operationel platform, som er fundamentet for vores mission om at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. Markedet for tøj og mode Tøj- og modeindustrien repræsenterer et af de største markeder for forbrugsgoder i verden. Det er dog også et meget fragmenteret og regionalt opdelt marked, hvor selv de største internationale markedsdeltagere blot har små markedsandele. Det globale marked for tøj og mode kan groft opdeles i fire segmenter, baseret på faktorer som pris, brand- og distributionskarakteristika. De fire segmenter er: Luksus segmentet, hvor eksempler på brands er Gucci, Louis Vuitton, Prada og Burberry. Premium segmentet, hvor eksempler på brands er Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger, Designers Remix, Hugo Boss, Ralph Lauren og Marni. Mid Market segmentet, hvor eksempler på brands er InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury, Esprit, GAP og French Connection. Fast Fashion segmentet, hvor eksempler på brands er Saint Tropez, H&M, ZARA, Topshop og Mango. Det klare fokus for koncernens Premium brands er fortsat vækst i omsætningen samtidig med at væksten i indtjeningen skal øges forholdsmæssigt mere. Profitabel vækst forventes realiseret igennem optimering i Norden, øget penetrering i andre eksisterende markeder, samt målrettet ekspansion i nye markeder. Koncernens Premium brands Koncernens tre eksisterende Premium brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger opererer alle i attraktive markeder med betydelige vækstmuligheder og indtjeningspotentiale. Kerneforretningen havde i 2013/14 en samlet omsætning på mio. DKK. Omsætningen var størst i Peak Performance, efterfulgt af Tiger of Sweden og By Malene Birger. Samlet set er kerneforretningen vokset pænt over de seneste tre år med en gennemsnitlig omsætningsvækst på 5,8% om året båret af Tiger of Sweden og By Malene Birger. Endelig findes der et stort massemarked for ikke-brandede produkter samt private labels. Fokuseret porteføljestrategi med klare målsætninger Koncernens porteføljestrategi fokuserer på brands i Premium segmentet. Som et porteføljeselskab skabes værdi ved at udvikle og investere i vores eksisterende Premium brands, samtidig med at vi vurderer mulighederne for yderligere værdiskabelse igennem udvikling af porteføljen. Indtjeningen har de seneste tre år været højest i Tiger of Sweden med en gennemsnitlig EBIT-margin på 10,9%, mens den i både Peak Performance og By Malene Birger har været lavere. Ikke-kerneforretning De to brands Saint Tropez og Designers Remix ligger uden for koncernens definerede kerneforretning. Saint Tropez er et Fast Fashion-brand og opererer dermed i et marked uden for koncernens strategiske fokus. IC Companys udøver aktivt ejerskab, men Saint Tropez opererer selvstændigt og kan på længere sigt blive frasolgt. Designers Remix er et Premium brand, der i dag 4 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

9 kun er delvist ejet af IC Companys, hvorfor det ikke er en del af kerneforretningen. Ingen af de to brands er integreret på IC Companys operationelle platform. Koncernens forretningsmodel Koncernens forretningsmodel er baseret på tre delelementer, som er: Vores måde at drive forretning på Vores operationelle platform Vores medarbejdere Koncernens forretningsmodel søger at maksimere værdien af koncernens portefølje af Premium brands ved at sikre de bedste vilkår for at opbygge brandværdi og realisere profitabel vækst. Koncernens forretningsmodel anerkender de tre brands forskelligheder i form af et unikt DNA, som skal bevares og videreudvikles. Forretningsmodellen fokuserer dog ligeledes på de områder, hvor der er ligheder i struktur og i måden at drive forretning på. Det er målet for forretningsmodellen at opretholde en balance imellem at bevare og pleje det, der er unikt, samt at dele og udnytte synergierne af det, som er fælles. Dette mener vi skaber de bedste forudsætninger for at accelerere de individuelle brand s performance og langsigtede position i markedet. Og det er samtidig forudsætningen for, at vi kontinuerligt kan udvikle vores portefølje af brands. Vores måde at drive forretning på Vores måde at drive forretning bygger på en høj grad af læring og deling af best practice. Strategier for hvert Premium brand udvikles i et samarbejde imellem koncernens fælles funktionsområder og vores Global Management Team. Det samme gælder udvikling af driftsstandarder og best practice inden for nøgleprocesser som kollektionsudvikling, sourcing, retail, franchise, e-commerce og engrossalg. De tre brands tilstræber at dele erfaringer og problemstillinger for på bedste vis at udnytte de forskellige kompetencer, som koncernen råder over. Et centralt element i vores måde at drive forretning på er endvidere et ufravigeligt fokus på eksekvering, implementering og opfølgning. Peak Tiger of By Malene Kerneforret. Performance Sweden Birger i alt Omsætning 2013/14 i mio. DKK Gennemsnitlig omsætningsvækst seneste 3 år (%) -1,6 16,2 7,2 5,8 EBIT-margin 2013/14 (%) 7,2 10,9 8,3 8,6 Gennemsnitlig EBIT-margin seneste 3 år (%) 6,7 10,9 7,4 8,4 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 5

10 FORBRUGERE FORBRUGERE FORBRUGERE BRAND SPECIFIKKE FUNKTIONER Deling af best practice på tværs af brands MARKETING MARKETING MARKETING DISTRIBUTION DISTRIBUTION DISTRIBUTION DESIGN DESIGN DESIGN SOURCING - SAMFUNDSANSVAR OPERATIONELLE PLATFORM FUNKTIONER Synergier og central styring LOGISTIK FINANS - HR - IT - JURA - FAST EJENDOM Vores operationelle platform Vores operationelle platform er en fælles platform for koncernens Premium brands etableret på områder, hvor der er identificeret betydelige operationelle eller vidensrelaterede synergier, eller hvor centralisering giver mening ud fra et overordnet ledelses synspunkt. Den operationelle platform omfatter de dele af værdikæden, som ikke har direkte relation til forbrugerne, og det er målet at levere den bedste sparring og støtte til koncernens Premium brands for at skabe de bedste forudsætninger for opnåelsen af deres fulde potentiale. Vores medarbejdere En forudsætning for at realisere vores strategi og forretningens fulde potentiale er, at vi har dygtige ledere og en unik kultur. Med dygtige ledere mener vi ledere, der fastsætter klare mål og rammer for deres medarbejdere. Ledere, der kan opbygge stærke teams og motivere, engagere og coache disse. Som engagerer sig gennem en hands-on og respektfuld attitude, og som pro-aktivt søger løsninger. Ledere, som fungerer som rollemodeller for deres medarbejdere. Med unik kultur mener vi en kultur, der opfordrer til at man siger sin mening, tager aktivt del og ansvar. En kultur, som kræver at medarbejderne tilsammen og i gensidig respekt søger at finde synergier og løsninger på fælles udfordringer. Og en kultur, hvor vi er vigtigere end jeg, og som bidrager til et sjovt, innovativt og kreativt arbejdsmiljø, som andre ønsker at være en del af. Vi tror på, at dygtige ledere og en unik kultur tiltrækker og fastholder dygtige, kreative og innovative medarbejdere af den rette kaliber. 6 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

11 Investeringer i koncernens Premium brands understøttes af en solid kapitalstruktur Vækststrategi og rationale for fremtidige investeringer Den forventede fremtidige omsætningsudvikling i koncernens kerneforretning bygger på en profitabel vækststrategi, herunder international ekspansion af hvert af de tre Premium brands. Da disse strategier i høj grad vil være drevet af engrossalg, distributørpartnerskaber og franchiseaftaler, vil investeringer i kerneforretningen primært omfatte eksempelvis udvalgte konceptbutikker eller særligt vigtige lokationer i centrale markeder samt brandopbyggende tiltag. Desuden kan investeringer i udvikling af den operationelle platform være nødvendige for at sikre optimal understøttelse af de tre Premium brands. Det fremtidige investeringsniveau vil bestå af reinvesteringer svarende til niveauet for afskrivningerne samt nødvendige nye investeringer, der understøtter vækststrategierne. Koncernens investeringer forventes dermed i niveauet 3-5% af årlig omsætning. Arbejdskapitalen forventes fortsat at ligge i niveauet 10-12% af den årlige omsætning og forventes derfor på lang sigt at stige i takt med aktivitetsudviklingen. Pengestrømme og kapitalstruktur Koncernen forventes fortsat at generere en solid positiv pengestrøm fra driften. I 2013 blev koncernens kortfristede nettorentebærende gæld helt nedbragt, og et ekstraordinært udbytte på 100 mio. DKK udbetalt til aktionærerne i 2013/14. Ser man bort fra prioritetslånet i koncernens hovedkontor på Raffinaderivej 10, har koncernen dermed en rentebærende gæld på nul. Hovedkontoret søges fortsat solgt i løbet af kalenderåret For at opretholde størst mulig fleksibilitet fremover og dermed understøtte vækststrategierne i kerneforretningen bedst muligt har koncernen besluttet at fastholde et niveau for netto rentebærende gæld på nul set over regnskabsåret som helhed. Således skal koncernens kreditfaciliteter primært anvendes til at finansiere sæsonmæssige udsving i arbejdskapitalen. Den netto rentebærende gæld pr. 30. juni 2014 var 52 mio. DKK. Koncernen har endvidere besluttet, at den netto rentebærende gæld, inklusive koncernens leasingforpligtelser, fremover maksimalt kan øges til 3 gange EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt. Koncernen har på nuværende tidspunkt ingen planer om at udnytte den maksimale gearing. Udbyttepolitik Minimum 30% af koncernens resultat efter skat udloddes i form af ordinært udbytte i forbindelse med den årlige generalforsamling. Da den nuværende kapitalstruktur som omtalt ikke forventes ændret fremover, vil al overskydende likviditet, efter udbetaling af ordinært udbytte, eventuelt blive udloddet til aktionærerne i form af aktietilbagekøb eller ekstraordinært udbytte. På baggrund af resultatet for koncernens fortsættende aktiviteter i 2013/14 vil ledelsen indstille til den ordinære generalforsamling 2014, at der for regnskabsåret 2013/14 udloddes et ordinært udbytte til aktionærerne på 3,00 DKK pr. aktie svarende til 49 mio. DKK eller 30% af koncernens resultat efter skat. Da koncernens samlede likviditetsmæssige udvikling forventes at være positiv også i de kommende år, forventes en betydelig overskudslikviditet akkumuleret. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 7

12 KVALITETEN ER ALTAFGØRENDE DESIGN/PRODUKTUDVIKLING Koncernens produkter starter typisk deres liv 12 måneder, før forbrugerne ser dem i butikkerne. Alle koncernens Premium brands har 4 primære produktkollektioner om året. Udviklingen af en ny kollektion begynder altid med en analysefase og et kick-off møde, hvor aktuelle modetrends og forventninger til markederne sammenholdes med salgsdata fra tidligere kollektioner. Herefter følger en meget struktureret udviklingsproces, hvor designere, konstruktører, indkøbere og sælgere løbende mødes for at sikre, at design, kvalitet og pris bliver som oprindeligt defineret i analysefasen. Designprocessen afsluttes 5-6 måneder efter kick-off med en færdig salgskollektion. Herefter tager salgsorganisationen over og præsenterer kollektionen for engroskunder og retailindkøbere. En vigtig del af Peak Performance sortiment består af teknisk avanceret ski- og overtøj, som stiller store krav til design- og produktudviklingen. Produktudviklingschef Lena Claesson fra Peak Performance forklarer: En skijakke kan bestå af op til 80 forskellige del-konstruktioner, som alle skal svare til nøje definerede specifikationer og kvalitetskrav, før de kan samles til den færdige jakke. For et Premium brand som Peak Performance er kvaliteten altafgørende. Derfor udvikler og gennemtester vi altid 2 prototyper i løbet af udviklingsprocessen, før vi står med det endelige produkt i hånden. 8 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 KONCERNREGNSKAB

13 FORVENTNINGER Realisering af forventninger til 2013/14 Forventninger til 2014/15 Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede en omsætning på mio. DKK (2.424 mio. DKK) svarende til en vækst på 6%. Den seneste udmeldte forventning for de fortsættende aktiviteter var mio. DKK. Koncernens Premium brands i særdeleshed Tiger of Sweden og Malene Birger - forventes at fortsætte den positive udvikling fra 2013/2014, hvorfor koncernens samlede omsætning forventes at vokse i regnskabsåret 2014/2015. Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 221 mio. DKK. Forventningen var et resultat af primær drift i niveauet mio. DKK, og resultatet er således bedre end forventet. Resultatudviklingen kan tilskrives den positive indtjeningsudvikling i koncernens Premium forretning, hvor både Tiger of Sweden og By Malene Birger har forbedret EBIT-marginen i regnskabsåret. Investeringerne for den fortsættende forretning var 91 mio. DKK (167 mio. DKK), hvilket er som forventet. Investeringerne er primært foretaget i forbindelser med udvidelse af distributionen i koncernens Premium brands. I regnskabsåret 2014/2015 forventes samtlige af koncernens Premium brands at forbedre deres EBIT. Ikke-kerneforretningen forventes at fastholde indtjeningsniveauet. For koncernens som helhed vil EBIT i 2014/15 være påvirket af kapacitetsomkostninger, der indtil nu har været dækket af Mid Markets divisionen. Disse omkostninger udgør i størrelsesordenen 45 mio. DKK. Under hensyntagen til, at Koncernen i en transitionsperiode på 6 til 12 måneder skal levere serviceydelser til DK Company, vil disse kapacitetsomkostninger løbende blive afviklet i 2014/15, således at disse ikke forventes at påvirke det efterfølgende regnskabsår 2015/16. Investeringer i regnskabsåret forventes at ligge på niveau 3-5%. Såfremt koncernens resultater realiseres i tråd med forventningerne, påregner ledelsen i løbet af regnskabsåret 2014/15 at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 100 mio. DKK. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 9

14 PEAK PERFORMANCE I årets løb har der været et stærkt fokus på optimering af brandets distributionskanaler som følge af den seneste tids resultater. En ny CEO og revidering af strategien har ligeledes præget året for Peak Performance. Resultatet heraf forventes at bidrage til målsætningen om forbedret indtjening og profitabel vækst for Peak Performance fremadrettet. Peak Performance Peak Performance er skandinaviens største brand inden for teknisk sports- og modetøj. Brandet har sit udspring inden for skiløb og blev grundlagt i 1986 af dedikerede skiløbere, der savnede funktionelt skitøj, som samtidig var flot og moderne. Siden oprindelsen har Peak Performance været blandt de førende brands i verden, når det kommer til teknisk og funktionelt tøj med et moderne look. Fremover er hovedfokus for Peak Performance profitabel vækst, som søges opnået ved forstærket positionering i Norden, samt ekspansion i Alperegionen i Centraleuropa. Desuden bliver mulighederne for yderligere ekspansion i nye markeder afsøgt med henblik på yderligere ekspansion på længere sigt. Omsætningen i øvrige Europa udgjorde 31% af omsætningen i 2013/14. Uden for Europa er Canada det største marked, og samlet set udgjorde ikke-europæiske markeder 4% af omsætningen. Brandets produkter sælges via salgspunkter, som er fordelt på engroskunder og 86 brandede butikker, hvoraf 40 er egne retail butikker og 46 er franchise butikker. Produkterne sælges ligeledes via egne samt 3. parts e-commerce kanaler. Koncernen har i dette regnskabsår arbejdet på udvikling af en ny og mere moderne e-commerce platform, som alle tre Premium brands vil anvende fremover. Platformen forventes implementeret i det kommende regnskabsår. Læs mere om Peak Performance på peakperformance.com/dk De Nordiske hjemmemarkeder udgør størstedelen af omsætningen i Peak Performance, og hjemmemarkedet Sverige er klart det største. De fire nordiske lande stod i 2013/14 for 65% af den samlede omsætning. Brandet har desuden et godt fodfæste i Europa, hvor markederne omkring alperegionen især er vigtige. Udvikling i 2013/14 I forbindelse med omorganiseringen af koncernens overordnede struktur tiltrådte en ny brand CEO for Peak Performance. Fokus PEAK PERFORMANCE Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Geografisk fordeling af omsætning / / / / / /14 0 Norden 65% Resten af Europa 31% EBIT EBIT-margin Resten af verden 4% 10 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

15 for den nye brand CEO og for resten af ledelsen i Peak Performance har i regnskabsåret været en revurdering af strategien. Et af hovedelementerne i dette strategiarbejde er en repositionering af brandet med udgangspunkt i det oprindelige idegrundlag for Peak Performance funktionelt tøj med et moderne look. Målet er i endnu højere grad at kombinere mode og funktion i alle brandets kollektioner særligt i de kollektioner, som sælges i sommermånederne. Her kan der drages nytte af brandets store know-how inden for teknisk avanceret tøj, således at kvaliteterne og de funktionelle egenskaber, som især kendetegner skitøjet, overføres til andre dele af sortimentet. Desuden er der er i regnskabsåret arbejdet på optimering af distributionsnetværket. Dette gælder dels i forhold til brandets engroskunder, hvor det er vigtigt, at kundeporteføljen matcher og understøtter den ønskede markedspositionering for brandet. Dels gælder det retailkanalen, hvor man har adresseret de udfordringer, som i årets løb har vist sig i form af skuffende salg og indtjening. Udfordringerne relaterer sig både til visse af de mere konventionelle processer, som f.eks. indkøbsprocessen, men der er også blevet identificeret en række butikker, som ikke har præsteret i forhold til definerede krav. Flere af disse butikker er lukket og andre vil eventuelt følge. I visse tilfælde bliver butikkerne erstattet af andre butikker i samme region. Peak Performance har fortsat en stærk markedsposition, hvilket bekræftes i både markedsanalyser og i dialogen med og salget til engroskunderne. Dette er et vigtigt fundament for brandets fortsatte udvikling, og det er af afgørende betydning i brandets arbejde med at udvikle og udvide sortimentet til andre produktkategorier. Det er således tilfredsstillende, at Peak Performance har haft succes med bl.a. de produkter, som er blevet lanceret inden for golf- og løbetøj. Resultatudvikling Peak Performance realiserede i 2013/14 en omsætning på 930 mio. DKK (931 mio. DKK), hvilket er uændret i forhold til sidste år. På trods af opsigelse af en større kunde i det svenske marked steg omsætningen i engroskanalen. Salget i retailkanalen blev derimod reduceret, primært som følge af butikslukninger samt en meget mild vinter i de nordiske markeder. Omsætningen igennem retailkanalen faldt med 7% i forhold til 2012/13, og det afspejler de udfordringer, som er blevet identificeret og adresseret i årets løb. Retailkanalen realiserede en reduktion i same-store omsætningen på 1,5%, hvilket dækker over en tilbagegang i fysiske butikker og en fremgang inden for e-commerce. Der var negativ omsætningsudvikling i de Nordiske kernemarkeder, mens de øvrige Europæiske markeder særligt dem i alperegionen havde vækst i omsætningen. Resultat af primær drift var med 67 mio. DKK (68 mio. DKK) på niveau med sidste regnskabsår svarende til en EBIT-margin på 7,2% (7,3%). Den uændrede indtjening dækker over en forbedret bruttomarginen, der imidlertid opvejes af øgede kapacitetsomkostninger, hvor nedskrivninger i forbindelse med lukning af butikker udgør en stor del af forklaringen. Med et overordnet fokus på at vokse profitabelt er det målet at EBIT-marginen fremadrettet skal forbedres. PEAK PERFORMANCE Resultatoversigt År År DKK mio. 2013/ /13 Omsætning 929,6 930,5 Engros og franchise 645,3 625,2 Retail, e-commerce og outlet 284,3 305,3 Resultat før afskrivninger og fi nansielle poster (EBITDA) 97,7 94,5 Af- og nedskrivninger -30,6-26,7 Resultat af primær drift (EBIT) 67,1 67,8 EBIT-margin (%) 7,2 7,3 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 11

16 TIGER OF SWEDEN Fortsat stærk vækst har præget Tiger of Sweden i dette regnskabsår. Ekspansionen i Europa skrider frem, og brandets klare identitet og stilsikre look bliver gradvist mere udbredt uden for de nordiske hjemmemarkeder. Tiger of Sweden Tiger of Sweden blev etableret i 1903 i Sverige. Brandets fundament hviler på stærke traditioner inden for herrekonfektion og et solidt håndværk i form af skrædderkunst, som er blevet forfinet over mere end 110 år. I dag er Tiger of Sweden et moderne brand med produkter til både mænd og kvinder herunder en jeans og en accessory kollektion. Tiger of Sweden tilbyder dermed et bredt sortiment af produkter, som alle skiller sig ud ved et design, som karakteriseres ved a different cut. Tiger of Sweden er det af koncernens tre Premium brands, som har realiseret den største vækst over den seneste årrække. Hovedfokus for Tiger of Sweden er at fortsætte den positive udvikling i både omsætning og indtjening. Dette søges opnået igennem øget markedspenetrering i eksisterende markeder, samt ekspansion i nye markeder primært i Europa. Geografisk realiseres størstedelen af omsætningen på de Nordiske hjemmemarkeder. Danmark, Sverige, Norge og Finland udgjorde i 2013/14 85% af brandets omsætning. 12% af omsætningen kom fra øvrige Europæiske markeder, mens 3% af omsætningen kom fra markeder uden for Europa. Tiger of Sweden s produkter sælges via salgspunkter, som er fordelt på engroskunder, 14 franchise butikker, 17 egne retail butikker og 11 koncessioner. Produkterne sælges ligeledes via egne samt 3. parts e-commerce kanaler. Koncernen har i dette regnskabsår arbejdet på udvikling af en ny og mere moderne e-commerce platform, som alle tre Premium brands vil anvende fremover. Platformen forventes implementeret i det kommende regnskabsår. Læs mere om Tiger of Sweden på tigerofsweden.com/dk Udvikling i 2013/14 Tiger of Sweden har i årets løb fortsat den positive udvikling fra tidligere år. Ekspansionen i de strategisk vigtige markeder England og Tyskland, som blev påbegyndt få år tilbage, forløber fortsat planmæssigt. I årets løb er der åbnet to nye butikker i London, og ved årets slutning blev Tiger of Sweden, som det eneste skandinaviske brand, inviteret til at deltage ved et større modeshow for herrebrands; London Collections: Men. Begge tiltag indgår som led i en dybere penetrering af det engelske marked. TIGER OF SWEDEN Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Geografisk fordeling af omsætning / / / / / /14 0 Norden 85% Resten af Europa 12% EBIT EBIT-margin Resten af verden 3% 12 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

17 I Tyskland har brandet realiseret en meget stærk vækst, og selvom der fortsat er tale om en lille del af den samlede omsætning, er det et godt tegn på det store potentiale, som det tyske marked vurderes at have. I slutningen af regnskabsåret blev to aftaler underskrevet med distributører i henholdsvis Frankrig og USA. Især Frankrig, som er et af de større nærmarkeder, udgør et vigtigt skridt i ekspansionsplanen for Europa. Aftalen forventes at medføre åbning af flere Tiger of Sweden koncessioner i den anerkendte kæde af stormagasiner Galeries Lafayette. Distributionsaftalen i USA er som udgangspunkt en god mulighed for at afsøge potentialet i dette marked. Sidste år gennemførte Tiger of Sweden en fuld insourcing af hele accessory kollektionen, som bl.a. omfatter lædervarer, slips, manchetknapper og andet tilbehør. Salget af accessories er realiseret i tråd med forventningerne, og de insourcede kompetencer har bidraget til et kvalitetsløft af denne del af sortimentet. Således er det en tilfredsstillende anerkendelse, at det svenske modemagasin Café tildelte Tiger of Sweden prisen for Accessory Brand of the Year. Tiger of Sweden har igen i år markeret sig med anderledes marketingkampagner. I forbindelse med åbningen af butikkerne i London, blev kampagnefilmen A Different Cut produceret. Filmen understreger, at Tiger of Sweden er et brand med kant, som ikke er bange for at skille sig lidt ud, men samtidig et brand med stolte traditioner og et stærkt fokus på skrædderkunsten. Senere på året lancerede brandet sin Tartan kampagne en kilt produceret i samarbejde med London Cloth Co efter ældgamle traditioner og produktionsmetoder. Begge kampagner er eksempler på Tiger of Swedens evne til at differentiere sig i markedet med en meget klar identitet. Kampagnefilmene A Different Cut og Tartan, samt flere andre, kan ses på Tiger of Sweden s Vimeo profil på: vimeo.com/tigerofsweden. Resultatudvikling Tiger of Sweden realiserede en omsætning på 883 mio. DKK (768 mio. DKK) svarende til en vækst på 15%. Væksten kan især tilskrives insourcing af brandets accessory kollektion, som sidste år alene udgjorde royalties. Alle salgkanaler havde dog en positiv omsætningsudvikling, og især salget til engroskunderne voksede markant i forhold til sidste år. I retailkanalen var begyndelsen af året udfordrende. Men en fokuseret indsats især med salget af never-out-of-stock -varer resulterede i, at også denne kanal havde en positiv omsætningsudvikling ved slutningen af regnskabsåret. Retailkanalen realiserede en same-store fremgang på 4% drevet af såvel egne butikker som e-commerce. Geografisk var det hovedsageligt de nordiske markeder, som bidrog til væksten. Men også de øvrige europæiske markeder, og især England og Tyskland, bidrog med en samlet vækst på over 60% dog fra et beskedent niveau. Resultat af primær drift blev 96 mio. DKK (76 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 10,9% mod 9,9% i 2012/13. Forbedringen er drevet af både en bedre bruttomargin og en mindre vækst i kapacitetsomkostningerne sammenlignet med omsætningen. TIGER OF SWEDEN Resultatoversigt År År DKK mio. 2013/ /13 Omsætning 882,5 768,3 Engros og franchise 562,4 466,8 Retail, e-commerce og outlet 320,1 301,5 Resultat før afskrivninger og fi nansielle poster (EBITDA) 110,1 91,1 Af- og nedskrivninger -14,0-15,1 Resultat af primær drift (EBIT) 96,1 76,0 EBIT-margin (%) 10,9 9,9 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 13

18 BY MALENE BIRGER By Malene Birger har i år gennemført et længe planlagt generationsskifte, hvor den tidligere CEO og kreative direktør Malene Birger er fratrådt. Brandet forfølger fortsat yderligere international ekspansion via butiksåbninger og udvikling af distributionen i øvrigt. By Malene Birger By Malene Birger er et højprofileret dansk designbrand med en international appel, der tilbyder affordable luxury til kvinder. Brandet blev stiftet i et samarbejde mellem Malene Birger og IC Companys i Siden stiftelsen har brandet haft konstant fremgang og har opnået stor anerkendelse på den internationale modescene. Hovedfokus for By Malene Birger er at fortsætte den internationale ekspansion, som brandet har gennemført med succes de sidste mange år. Ligesom koncernens to andre Premium brands er målet at realisere profitabel omsætningsvækst, hvilket søges opnået igennem øget markedspenetrering i eksisterende markeder, samt ekspansion i nye markeder. Selvom By Malene Birger er det af koncernens Premium brands med den største geografiske spredning, kommer størstedelen af brandets omsætning fortsat fra de Nordiske hjemmemarkeder. Danmark, Sverige, Norge og Finland udgjorde i 2013/14 58% af omsætningen, mens 28% kom fra øvrige Europæiske markeder. Endelig kom 14% af omsætningen fra markeder uden for Europa, hvor Japan, USA og Mellemøsten udgør nogle af de større markeder. By Malene Birger s produkter sælges via salgspunkter, som er fordelt på 994 engroskunder, 16 franchise butikker, 7 egne retail butikker og 8 koncessioner. Produkterne sælges ligeledes via egne samt 3. parts e-commerce kanaler. Koncernen har i dette regnskabsår arbejdet på udvikling af en ny og mere moderne e-commerce platform, som alle tre Premium brands vil anvende fremover. Platformen forventes implementeret i det kommende regnskabsår. Læs mere om By Malene Birger på bymalenebirger.com/dk Udvikling i 2013/14 I årets løb har By Malene Birger med succes gennemført et generationsskifte, som har været planlagt i flere år. Den tidligere CEO og kreative direktør Malene Birger trådte planmæssigt helt ud af forretningen i januar I årene forud for hendes udtrædelse er der arbejdet målrettet på at sikre, at de kreative kræfter og brandets stærke identitet bevares. Således har By Malene Birgers design team de seneste par år udviklet kollektionerne, mens Malene Birger i denne periode primært har fungeret som konsulent og sparringspartner. BY MALENE BIRGER Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Geografisk fordeling af omsætning / / / / / /14 0 Norden 58% Resten af Europa 28% EBIT EBIT-margin Resten af verden 14% 14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

19 Den internationale ekspansion har igen i dette regnskabsår været et centralt fokusområde. I begyndelsen af året åbnede By Malene Birger to butikker i Paris, og siden åbnede også den japanske distributør en butik i Tokyo på franchise basis. Butikkerne vurderes at have afgørende betydning for den fortsatte internationale ekspansion, fordi netop disse byer repræsenterer to af verdens vigtigste modemetropoler, og de udgør samtidig store enkeltmarkeder med høj købekraft. I slutningen af året valgte By Malene Birger at opsige agentaftalen for det engelske marked. Efter flere år, hvor potentialet for brandet er blevet bevist, er opsigelsen af agentaftalen en investering i yderligere og mere kontrolleret ekspansion i England. Agentaftalen udløber med udgangen af kalenderåret Herefter vil By Malene Birger varetage det engelske marked via eget salgssetup. By Malene Birger har også i årets løb forstærket organisationen med internationale kompetencer. Dette er bl.a. sket med ansættelsen af en ny marketingdirektør samt en ny eksportchef, der begge har international erfaring. Der kan være store forskelle i konkurrence, markedsstruktur og -dynamik mellem de nordiske markeder og de større Europæiske og Asiatiske markeder. Det er derfor af afgørende betydning, at organisationen kontinuerligt forstærkes i takt med, at brandet ekspanderer internationalt. Resultatudvikling By Malene Birger realiserede en omsætning på 327 mio. DKK (295 mio. DKK) svarende til en vækst på 11%. Alle salgskanaler havde en positiv omsætningsudvikling, men især retailkanalen havde en positiv udvikling med en stigning på 17%. Retailkanalen havde vækst i same-store omsætningen på 8% drevet af øget salg i både de fysiske butikker samt e-commerce. Geografisk steg omsætningen især i de nordiske markeder, men markederne i Benelux-regionen og i det centrale Europa birdrog også positivt til omsætningsudviklingen. Resultat af primær drift steg med 50% i forhold til sidste år fra 18 mio. DKK til 27 mio. DKK i 2013/14. Dette svarer til en EBITmargin på 8,3% mod 5,9% sidste år. Bruttomarginen blev forbedret, men udviklingen kan især tilskrives en kontrolleret udvikling i kapacitetsomkostningerne. På trods af øgede omkostninger til den fortsatte udvikling og ekspansion er omkostningerne steget relativt mindre end omsætningen. På produktsiden har By Malene Birger indgået et partnerskab med en ny smykkeleverandør, som vil bidrage til forbedret kvalitet i denne del af accessory sortimentet. Accessories er et produktområde, som bliver stadigt vigtigere i forhold til at tilbyde forbrugeren et fuldt og sammenhængende sortiment af modetøj og design af høj kvalitet. BY MALENE BIRGER Resultatoversigt År År DKK mio. 2013/ /13 Omsætning 326,6 295,3 Engros og franchise 226,8 209,9 Retail, e-commerce og outlet 99,8 85,4 Resultat før afskrivninger og fi nansielle poster (EBITDA) 36,7 28,3 Af- og nedskrivninger -9,6-10,8 Resultat af primær drift (EBIT) 27,1 17,5 EBIT-margin (%) 8,3 5,9 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS 15

20 IKKE-KERNEFORRETNING En del af koncernens brand portefølje er defineret som ikke-kerneforretning. Det skyldes enten, at der er tale om en forretning, som ligger uden for Premium segmentet, eller at der er tale om en forretning, som ikke er 100% ejet af IC Companys. Ikke-kerneforretning Koncernens ikke-kerneforretning omfatter de to brands Saint Tropez og Designers Remix. Saint Tropez er et brand i Fast Fashion segmentet, som ikke er integreret på IC Companys operationelle platform. Brandet fortsætter med at operere selvstændigt og kan på længere sigt blive afhændet. Designers Remix er et Premium brand, som har udviklet sig pænt over de seneste år. Brandet er 51% ejet af IC Companys og 49% ejet af Niels og Charlotte Eskildsen. Resultatudvikling Segmentet realiserede en omsætning på 425 mio. DKK (430 mio. DKK), som dermed var på niveau med 2012/13. Udviklingen skyldes en kombination af uændret omsætning i Saint Tropez, mens omsætningen i Designers Remix faldt. Omsætningsudviklingen i Designers Remix skyldes primært lukning af butikker samt generel oprydning i distributionen. Ser man på salgskanalerne, var det især salget til segmentets engroskunder, som faldt, mens omsætningen igennem egne butikker har været uændret. Same-store væksten var svagt negativ. Saint Tropez, som udgør størstedelen af segmentet, har siden regnskabsåret 2011/12 haft fokus på omkostningseffektivitet. Dette har igen i år medvirket til en svag indtjeningsforbedring på trods af den uændrede omsætning. Indtjeningen i Saint Tropez udgør størstedelen af segmentets samlede resultat af primær drift på 30 mio. DKK (30 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 7,1% (7,0%), hvilket er uændret fra sidste år. IKKE-KERNEFORRETNING Resultatoversigt År År DKK mio. 2013/ /13 Omsætning 424,7 429,7 Engros og franchise 230,4 234,7 Retail, e-commerce og outlet 194,3 195,0 Resultat før afskrivninger og fi nansielle poster (EBITDA) 38,7 41,0 Af- og nedskrivninger -8,5-10,9 Resultat af primær drift (EBIT) 30,2 30,1 EBIT-margin (%) 7,1 7,0 16 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 KONCERNEN KORT FORTALT 3 FINANSIELLE FAKTA 4 FORORD 6 KONCERNSTRATEGI 10 FORVENTNINGER 12 RESULTATER PR. BRAND 20 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til 1.216 mio. DKK i regnskabsårets

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere