NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr."

Transkript

1 NordNyt Nr. 03/2013 September > November Indhold Hvervekampagne Aktivitetsdag på Cornelius Hansen Åbent hus på Sortevej Omlægningen i Werftstr. Elevstævne på Gustav Johannsen Ansgar Kirke Afsked med Sten Haarløv Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshusets kurser Fritidshjemmene AAK 40 Jahre Nyt fra Kirkebogen Adresseliste

2 God service er ingen bankhemmelighed! Tal med os - vi rådgiver dig gerne! Union-Bank AG Große Straße Flensburg Tel

3 NordNyt Kampagne. Medlemskab og fællesskab Efter afskeden med Sten Haarløv som præst ved Ansgar Kirke er det foreløbigt blevet besluttet at lade stillingen stå ubesat i et år. At den så, når året er omme, bliver opslået helt eller endda kun delvist, kan man være i tvivl om. Forklaringen på det er såre simpel: Ansgar Kirke har ikke nok medlemmer. Vil man altså gøre en aktiv indsats for at stilling nr. 2 i det mindste delvist genbesættes, må alle, der kan, selv indhente det forsømte/melde sig ind, hvis man vil bevare og styrke dansk kirkeliv her hos os. Uden medlemmer med rettigheder og pligter går det ikke. Der samles på og argumenteres ustandseligt med allandsen tal, hvor relevansen ikke altid er særligt tydelig. Medlemstallet angiver dog eksistensgrundlaget. Det er der ikke opfundet noget alternativ til, for medleven, engagement og ansvar kommer til udtryk, når man er medlem. Og yder efter evne. Helt på samme linie har SSF-bystyrelsen taget initiativet til en aktion, som har til formål at gøre opmærksom på det arbejde, der udføres indenfor mindretallets folkelige og kulturelle organisation Begyndelsen på denne kampagne er det fællesarrangement her i Nord mellem skole og SSF, som finder sted på Cornelius Hansen-Skolen den 27. september (se næste side). Ideen med fælles aktiviteter for institution og forening er ikke ny, men vi håber hermed at inspirere til lignende tiltag, her i bydelen og i byen som helhed. Samt naturligvis at inspirere forældre til børn på vore danske skoler, der endnu ikke er blevet det, til helt naturligt at blive medlem af Sydslesvigsk Forening. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord Bladet udsendes til alle medlemmer af forening og/eller kirke (1200 eks.) Næste nummer udkommer ved udgangen af november 2013 Redaktion: Preben K. Mogensen (pkm), Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund Tryk/Druck: Layout & Copy, Flensborghus Det er en stor skade, når det ikke er tilfældet, men det må vi finde jo råd for. pkm > 1

4 Jesper Falch. Aktivitetsdag. SSF og Skole 27. september kl : Åben prøve / koncert i forbindelse med Cornelius Hansen-Skolens aktivitetsdag: Kunst og kultur og bevægelse. Forældre og andre interesserede er meget velkomne. Jesper Falch (foto), trommeinstruktør, deltager. Arrangementet i samarbejde med SSF, Flensborg Nord. På Cornelius Hansen-Skolen har vi længe haft lyst til at lave en aktivitetsdag, hvor musik, kunst, bevægelse og kultur var i centrum. Takket være SSF, Flensborg Nord, har det nu været muligt at stable en dag på benene, hvor musiker Jesper Falch kommer til skolen, medbringende ca. 100 trommer m.m. Han vil hele dagen arbejde med eleverne fra mellemgruppen til de store elever mens lærerne arbejder med eleverne fra indskolingen. Det hele sluttes af med en stor og flot koncert fra kl ca Alle interesserede er meget velkomne til den afsluttende koncert. Vi er meget glade for samarbejdet med SSF, og håber, at det vil blive udbygget i de kommende år. Knud Ramm-Mikkelsen NB - NB - NB Åbent Hus for børn og unge på Sortevejs Fritidshjem lige efter koncerten på Cornelius Hansen-Skolen til kl > 2

5 Omlægningen i Werfstraße. SKY?? Omlægningen af Werftstraße og Sky-markedet i Steinstraße Nystaden og Nordbyens beboere har længe været irriteret over det. Mange gæster og byens øvrige beboere har sikkert også prøvet det. Jeg taler om at stå i kø gennem Nystaden. I et par måneder var det nærmest umuligt at komme med bil mod syd i myldretiden, mens der lige nu skulle der være passage igen... Grunden er omlægningen af Werftstraße. Imod vores (SSW-fraktionens) stemmer blev det vedtaget at omlægge Werftstraße til fordel for mere plads til parkerende biler omkring det planlagte indkøbscenter nord for den tidligere tankstation. Som det kan ses på skitsen, kan bygningerne dermed bygges længere mod syd og parkeringspladserne bygges nord for bygningerne. > 3

6 Omlægning i Werftstr. Men omlægningen har også en anden effekt, som vi ikke er glade for. Man ønsker, at al tung trafik ikke længere skal køre via Harreslevgade, men via Åbenrågade. Dette har vi allerede advaret imod, da Åbenrågade blev renoveret og gjordt smallere. Vi frygter her en del støjgener, når lastbiler kører på vejen, og specielt når de kører efter linjebusser og dermed skal bremse og give gas hele tiden. På den anden side, ved siden af Galwikparken, kan man for øjeblikket ikke undgå at se en forhøjning af sand (foto), der ser ud som om man har tænkt sig at bygge en rampe til en bro. Grunden til dette er egentligt ret simpel, men også smart. Med de erfaringer man gjorde, da man anlagde BMX-parken, hvor undergrunden også er meget blød, prøver man på ved at lægge et tungt lag sand på den planlagte vej, at undergrunden sætter sig. Men ikke kun den almindelige sætning, men det vejen ville sætte sig de næste 25 år. Sandet bliver altså fjernet til efteråret, før vejen bliver færdigbygget. Nu tilbage til indkøbscentret. To forretninger kommer til at danne centret. Det bliver Edeka og Aldi, der flytter derhen fra Neustadt. For begge markeder er de gamle bygninger blevet for små, og desuden vil der ske en fuldstændig nyplanlægning af hele området i den centrale del af Nystaden. Dette vil vi gerne informere om på et senere tidspunkt. Apropos indkøbsmuligheder: Byens forvaltning vil gerne afvikle Skymarkedet i Steinstraße og flytte det. Dette er vi stærkt utilfredse med, da supermarkedet ikke kun bliver frekventeret af danske/skandinaviske kunder, men også af mange lokale beboere. Ifølge de sidste oplysninger, der dog ikke dækker sig med vores egne, er Sky-markedet parat til at flytte til et andet sted. Vi vil fortsat arbejde på at beholde supermarkedet på dets nuværende sted. Sønke Wisnewski > 4

7 Elevsammenkomst på Gustav Johannsen Gustav Johannsen-Skolen afholder elevsammenkomst for tidligere elever og lærere fredag d. 27. september 2013 fra kl kl i skolens festsal/boldspilhal. Tilmelding på mail: med navn, fødenavn, afslutningsårgang og klasselærer. Tilmeldingsfrist Mere information se: > 5

8 Afsked med Ansgar. Sten Haarløv Fra og med 1. september 2013 er jeg udnævnt til ny sognepræst i Løgumkloster. Vi er derfor flyttet fra Flensborg og bliver bofaste midt i den levende Klosterby. Det har været 17 1/2 gode år ved Ansgar Kirke i Flensborg Nord. Centrum i præstens arbejde er naturligvis gudstjenesten. Samtidig indebærer arbejdet også, ikke mindst her i Sydslesvig, en aktiv deltagelse i det folkelige kulturliv, kontakt til børnehaver, fritidshjem og skoler, samarbejde med vores tyske nabokirke. Det har været lærerige år. Vi har også som familie nydt godt at at bo i grænselandet. Vore nu voksne børn, Rasmus og Stine, har haft hele deres skolegang i byen og vil ikke have undværet det! Min kone, Anette, har alle årene arbejdet med grænse- Sten Haarløv holdt selv den første tale den 11. august ved kaffen efter afskedsgudstjenesten kl Menighedshuset var fyldt til sidste plads. Andre takke/afskedstaler her fra Flensborg Nord ved menighedsrådsformand Helle Wind Skadhauge, Knud Ramm Mikkelsen, Cornelius Hansen- Skolen, Erich Seifen, SSW, Christoph Touche, præst ved St. Petri, Gunnar Dyrvig som nabo og pkm. Desuden talte provst Viggo Jacobsen, Jacob Ørsted fra Helligåndskirken og Finn Egeriis Petersen, præst ved St. Jørgen. > 6

9 Sten Haarløv. Afsked og indsættelse overskridende nordiske kulturprojekter og bliver i fremtiden en af regionens pendlere mellem Flensborg og Løgumkloster. Vi glæder os nu til nye græsgange inden for det sønderjyske område med Løgumkloster som centrum. TAK til alle for opbakning og venlighed i alle årene. Flensborg og Sydslesvig er blevet en del af vores liv. Og vi kan til- med glæde os over mange venskaber og kontakter, som uden tvivl vil bestå står det til os! Tak specielt til menighedsråd, provst, kollega og kirkens personale for gode arbejdsforhold - og på godt gensyn i det sønderjyske, nord og syd for grænsen! Sten Haarløv Straks på sin første dag 1.9. som ansat i sin nye stilling blev Steen Haarløv indsat i Løgumkloster af biskop i Ribe Stift, Elisabeth Dons-Christensen. Fra Ansgar deltog Helle Wind Skadhauge, der på foto ses på talerstolen ved velkomst-sammenkomsten i Refugiet, Charlotte Bassler, Erna Geldmacher, Ingrid Lekkat, Mona og Peter Elkjær Petersen. > 7

10 Ansgar Kirke Vores formand, Helle Skadhauge, kan ikke mere lide sommerferier. Sidste år i sommerferien ønskede vores organist, Wolfgang Joern at gå på pension. Og i år var det så Sten Haarløv, der meddelte, at han havde fået stilling i Løgumkloster. Wolfgang Joern, der her kan ønskes tillykke med sin 70-årsdag i august, nyder tydeligvis sit otium. Med at spille orgel, når det passer ham. Heldigvis passer det ham at gøre det her hos os, når vor nye organist, Peter Elkjær Petersen, til oktober har sin første ferie siden sin tiltrædelse i april. Sten har på mange måder fået en drømmestilling, hvilket avisen vel ville betone ved at fremhæve, at han er blevet vor nye biskops efterfølger i hendes tidligere embede. Men naturligvis er det ikke så godt som her ved Ansgar. Selvom vi nu står med et alvorligt problem. I lederen til denne udgave af NordNyt Ved den årlige gudstjeneste ved Østersøbadet den 1. september sammen med St. Petri var teltet rykket nærmere stranden og udsigten over fjorden dagens altertavle. Der var (tysk) barnedåb ved gudstjenesten. > 8 stod allerede at læse, at en genbesættelse af stillingen, som vi har haft her siden 1951, ikke uden videre kan forventes. Med til baggrunden herfor hører først og fremmest vort alt for lave medlemstal, og sammenhængskraften er for svag. Mange medlemmer af Ansgar er ikke medlemmer af SSF - og vice versa. Det kan enhver overbevise sig om, når det er bekendt, at både SSF Nord og Ansgar har knap 700 medlemmer, men NordNyt udsendes i knap 1200 eksemplarer for at nå alle i listerne. Rigtig mange medlemmer af SSF er altså ikke tillige medlemmer af Ansgar Kirke. Det er en kilde til dyb bekymring og har allerede haft til følge, at vi IKKE har haft to præstestillinger her siden Sten Haarløv og jeg har haft forpligtelser udenfor sognet, som i procent kan angives med 75%. Sten Haarløv var ikke glad for disse procentangivelser, hvorimod jeg altid har lagt stor vægt på dem. De angiver ret så klart forpligtelsers omfang, for mit vedkommende var det 40 % udenfor sognet, som altså nu ifølge provstelig anordning er bortfaldet, så jeg kun % - er forpligtet i Ansgar. Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget er en pointe, men den vigtigste er nu, at Ansgar har været vant til at være hjemsted for to præster, med den synergi og variation, det nu en gang giver. Præsten i Harreslev, Susanne Bramsen Böll, vil fra det nye år være den primære afløser på søndage, men hverken mere eller mindre.

11 Ansgar Kirke - Menighedsrådets hjørne TV-avis og konfirmandlejr m.m. Den 24. august havde FDF tværs over grænsen et stævne, der begyndte i Ansgar, og søndagen derpå var der et meget fint genbesøg fra Jegerup, der giver lovning på nærmere kontakt. Den landsdækkende TV-avis sendte lørdag den 7. september kl fra fødevareuddelingen her ved Ansgar. I januar var det kun TV-Syd, så denne aktivitet vil vi nu altså blive endnu mere kendte for. Det har folkene i foreningen Hand in Hand så rigeligt fortjent for deres uegennyttige indsats. Og så drypper det på degnen! Samme dag som TV-holdet var her, tog de 13 konfirmander og jeg på en kort lejr, før vi officielt begyndte på forberedelsen til næste års konfirmation ved søndagens gudstjeneste. I foråret var der 31 konfirmander her i Ansgar, nu er der 13. Men her har Sten helt ret m.h.t. tal. Jeg tror allerede, at det bliver et godt hold, og det er det væsentligste. pkm Fra Kirkeværgens bord Endelig er det lykkedes for os at få lavet en afløbsrende til overskydende vand på vores parkeringsplads. Den lange vinter har trukket arbejdet i langdrag. Desuden har vores ringeanlæg vist tegn på slitage, så der ikke var ringning nogle søndage. Vi slap dog for at udskifte de 2 ringe-motorer á kr. Selv om der ikke er mange, der ser det, har vi fået repareret indgangsdøren bag kirken efter rådskader samt fået ordnet belysning samme sted. Indgangen benyttes næsten kun af præsten, men selvfølgelig skal den være i orden. Der er indgået flere beløb til vores nye udhængsskab ved vejen; senest har Ikast Sogn på besøg her betænkt os med kr., og en gave på 1000 Euro fra IMC ved Klaus Ramm betyder, at vi helt bestemt vil få det opsat før årsskiftet. Th. Ole Hegelund > 9

12 Ansgar Kirke - koncerter Lars Thodberg Bertelsen, sang Jens Bang-Rasmussen, klassisk guitar og barok guitar Programmet tager sit udgangspunkt i den danske komponist Henrik Rungs enestående musik skrevet for guitar og sang. Koncert med OBG Brassband Lørdag den 21. september kl Koncertprogrammet består af godt klingende, velarangeret brass band musik, såsom ballader, klassiske stykker, folkesange og marcher, som er vældig egnet til et kirkerum. OBG fra Frederikssund ledes af dir. Susanne Vibæk Svanekier. Fri entré. Henrik Rung ( ) er en fremtrædende musikalsk personlighed, og han er at betragte som grundlægger af en egentlig dansk folketone, og har komponeret nogle af vore mest afholdte sange og salmer. Ydermere byder programmet på salmer og sange af Thomas Kingo, H. A. Brorson og Carl Nielsen. Jens Bang-Rasmussen (foto t.v.) spiller klassisk guitarmusik af Henrik Rung og italiensk barok musik på en original barok guitar. H. A. Brorson menes i øvrigt at have været i besiddelse af og spillet barok guitar. Koncert i Ansgar Kirke, Flensborg torsdag den 31. oktober kl Danske Salmer og Guitarmusik Lars Thodberg Bertelsen har efter debutkoncert fra Det Jyske Musikkonservatorium 1987 optrådt som liedsanger og fortolker af danske sange. Fra 1990 har han tillige sunget operapartier på bl. a. Aarhus Sommeropera og Den Jyske Opera. Fri entré. > 10

13 Ansgar Kirke Høstweekend den 13. / 15. september Børnehavehøstgudstjeneste den 13. september kl Høstgudstjeneste den 15. september kl FDF deltager, og FDForkestret spiller. Gæster fra Brande og Gjesing. Efter gudstjenesten er der høstfest, hvor kor fra Cornelius Hansen-Skolen synger. Naturligvis er der fællesspisning og trækning af vinderne i dette års høstlotteri. Fine trøstpræmier! Borgerløn til alle? De vestlige samfund må gå nye veje, hvis de ikke skal forarme. Er borgerløn en mulig løsning? Debataften i St. Petri den 18. september kl Ansgar medindbyder. Guldkonfirmation den 29. september Annelise og Martin Kontni deltager ved dette års guldkonfirmation den kl. 10 for årg (180 konfirmander) FREDSFØLERE den 11. november I år igen fællesarrangement med muslimer, jøder og kristne (St. Petri og Ansgar), begyndende med andagt i St. Petri kl , derefter bøn i moskeen i Mejerigade, og i Ansgar fælles aftensmad med specialiteter og samvær kl. (ca.) Bispe-visitats Søndag den 24. november kl Vor nye biskop, Marianne Christiansen, kommer til visitats, dvs. tilsyns-besøg. Det er så også et tiltrædelsesbesøg for at lære os at kende. Selvsagt glæder menighedsrådet sig meget over, at biskoppens første visitats her i Sydslesvig gælder Ansgar. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en frokost i menighedshuset. > 11

14 Ansgar. Flensborg By-Kirke. Se KirkeNyt! Aftensang Kl den sidste torsdag i hver måned i Apenrader Str. 25. Efter aftensangen traktement og kl kort foredrag i menighedshuset. Afslutning senest kl september Præst ved St. Petri, Christoph Touche, fortæller om den tyske kirkes struktur og dens virkninger i dagligdagen. Oktober: Spil-dansk-dag. Se side november Menighedsrådsformand og formand for foreningen af sønderjyske menighedsråd Marius Nørgaard fortæller om Folkekirkens vej til en ny struktur. December er der aftensang søndag den 29. med de julesalmer vi ellers ikke når. I januar 2014 begynder vi en lille serie om kirkens mission ude i verden. Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken kl oktober ved Thomas Hougesen og Jeanette Bonde Trio 20. november ved Ea Dal Spaghettigudstjenester i Sct. Hans En gudstjeneste for børn, deres forældre og bedsteforældre fulgt af fælles aftensmad i Sct. Hans, Kappelner Str. 38. Hver gang en fredag aften kl : 20. september 25. oktober 29. november Morgensang i Sct. Jørgen En kop kaffe og en morgensang i menighedslokalerne i Sct. Jørgens Kirke, Adelbyer Kirchenweg 34 kl : 10. september 8. oktober 12. november 10. december Babysalmesang - syngende og legende oplevelser for din baby i Harreslev kirke. Vi er begyndt tirsdag den 3. september og slutter tirsdag den 5. november (den 8. og 15. oktober undtaget pga. skolernes efterårsferie). Selve salmesangen går fra kl til ca , men kirken er åben et kvarter før, og bagefter vil der også være tid til en snak over en kop kaffe. Praktiske oplysninger: Dit barn bør være under ti måneder gammel, og du bedes medbringe et blødt underlag/tæppe til det. Nærmere info - og tilmelding (da der max. kan deltage 10 babyer på et hold) - til sognepræst Susanne Böll, eller mail på Sted: Harreslev danske Kirke, Berghofstr. 10, Harreslev På glædeligt gensyn! til babysalmesang! > 12

15 Ansgar. Flensborg By-Kirke. Se KirkeNyt! Kirkehøjskole/Foredrag på Biblioteket ved Jakob Skovgaard-Petersen tirsdag den 24. september kl Syriens trossamfund i dag Flensborgmenighedernes Efterårsmøde 2013 Søndag den 27. oktober kl Gudstjeneste i Ansgar Kirke Jakob Skovgaard-Petersen, f. 1963, dansk religionshistoriker, dr. phil. 1997, har især forsket i moderniseringen af islam samt arabiske massemedier. ved sognepræst og salmedigter Hans Anker Jørgensen. Han var ansat ved Carsten Niebuhr. Instituttet, Københavns Universitet og var direktør for det nyoprettede Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo. Siden 2008 har han været professor på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Jakob Skovgaard-Petersen har bl.a. udgivet Moderne islam muslimer i Cairo (2002). Han modtog Ebbe Munck- Prisen 2008 og Rosenkjærprisen i Haderslev Domkirkes Pigekor deltager. Efter gudstjenesten bydes på kaffebord, hvorefter Hans Anker Jørgensen fortæller: Fra mit salmeværksted Kom til koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor i Adelby kirke, lørdag den 26. oktober kl Under opholdet her i Flensborg bor de ca. 40 piger fra koret i Tønnsenshuset. > 13

16 Ansgar Kirke - Gudstjenester. Efterår `13 Dato Tid Søndagens navn m.v. 13/9/13 10:00 Børnehavehøstgudstjeneste 15/9/13 10: s. eft. Trinitatis. HØSTGUDSTJENESTE. FDF m.fl. deltager Efterfølgende høstfest i menighedshuset. 22/9/13 10: s. eft. Trinitatis. Prædikant: Henning Vilslev-Petersen 26/9/13 17:00 Aftensang 29/9/13 10: s. eft. Trinitatis. GULDKONFIRMATION 6/10/13 10: s. eft. Trinitatis 6/10/13 14: s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste i Kobbermølle 13/10/13 10: s. eft. Trinitatis. Prædikant: Leif Volck Madsen 20/10/13 10: s. eft. Trinitatis. Kirkekaffe 27/10/13 14: s. eft. Trinitatis. Flensborgmenighedernes efterårsmøde. Haderslev Domkirkes pigekor deltager. Prædikant: Hans Anker Jørgensen 31/10/13 17:00 Spil-Dansk-Dag-Koncert. Ingen aftensang 3/11/13 10:00 Allehelgen. Dåb. 3/11/13 14:00 Allehelgen. Gudstjeneste i Kobbermølle. 10/11/13 10: s. eft. Trinitatis. 17/11/13 10: s. eft. Trinitatis. Kirkekaffe. Prædikant: Per Østerbye 24/11/13 10:00 Sidste søndag i kirkeåret. Bispevisitats. Kirkefrokost 24/11/13 14:00 Sidste søndag i kirkeåret. Gudstjeneste i kapellet i Nyhus. 28/11/17 17:00 Aftensang 1/12/13 10:00 1. s. i advent. Kirkekaffe 8/12/13 10:00 2. søndag i advent 10/12/13 10:00 Julegudstjeneste med børnehaverne 15/12/13 10:00 3. søndag i advent. Prædikant: Susanne Bramsen Böll 20/12/13 8:30 Julegudstjeneste med Cornelius Hansen-Skolen 20/12/13 10:45 Julegudstjeneste med Kobbermølle Børnehave og Skole 22/12/13 10:00 4. søndag i advent 24/12/13 16:00 Juleaften > 14

17 Kalender - september 2013 Dato Klokken Sted Arrangement 11/9 14:30 Spætteklubben Lille lotto kleines Verspielen 11/9 15:00 Biblioteket Bogcafé. Hverdagshistorier fra Guldalderen 11/9 19:00 Biblioteket Digitaliseringen af historiske bøger fra DSL 11/9 19:00 Sortevej Forældreaften med valg til samarbejdsråd og informationer 12/9 17:30 Nystadens Grillaften 13/9 10:00 Ansgar Børnehavehøstgudstjeneste 14/9 11:00 Biblioteket 4-årsfest. Alle børn, der fylder 4 år i 2013, inviteres til en herlig biblioteksfest sammen med deres forældre. Til en fødselsdag hører også en gave, derfor får årets 4-års fødselarer en bog i velkomstgave. Fri entré 15/9 10:00 Ansgar Høstgudstjeneste. FDF deltager. Efterfølgende høstfest med kor fra Cornelius Hansen-Skolen og udtrækning af vinderne på dette års høstlodseddel i Menighedshuset. Venskabsbesøg i Flensborg YMC. Gæster fra Djurs ved gudstjenesten. 16/9 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 16/9 19:00 Biblioteket Norden og Europa i finanskrisens tegn. Debataften med Anke Spoorendonk, Europaminister (SSW), Karen Ellemann, medlem af Nordisk Råd og Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Ministerråd. 17/9 10:00 Biblioteket Foredragsrække: Grethe Bay: Om at se på kunst virkemidler i maleriet. Tilmelding til Charlotte Bassler, tlf eller /9 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 17/9 Sortevej Grønvang Skolen fra Vejen besøger og overnatter til /9 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 18/9 19:00 Biblioteket Ruth Christensen og Jan Jessen: Kolonister i Slesvig - introduktion til vandreudstillingen i Den slesvigske Samling > 15

18 Kalender september 2013 > 16 18/9 20:00 St. Petri Borgerløn/Grundeinkommen til debat. Dansk og tysk oplæg til debat med særligt indbudte aktører. 19/9 9:35 Biblioteket Mød forfatteren Annegret Friedrichsen 20/9 15:00 Biblioteket Forfattercafé med Katrine Marie Guldager Kaffe og boller kan købes. Entré: 8 20/9 15:00 Biblioteket Spøgelser børster IKKE tænder Velkommen til Mørke fortællinger i børnebiblioteket. 20/9 18:00 Sct: Hans Spaghettigudstjeneste 20/9 19:00 Biblioteket Mød forfatteren Steve Sem-Sandberg i Bundens Kapel. Entré: 8 20/9 Fritidshjemmene Venskabsklubben Cassiopeia fra Frederiksberg til udviklingsprojekt med unge fra Nystadens og Sortevej 20/9 Nystadens Ungdomsuge til den /9 14:30 Biblioteket Mød forfatterne Hallgrímur, Liksom, Leine. 21/9 16:00 Ansgar OBG Brass, Frederikssund, giver koncert i Ansgar Kirke. Fri entre. 21/9 20:00 Flensborghus Koncert. Dissing, Dissing, Las & Dissing. Forsalg: 14 / 18 (ikke-medlemmer af SSF). Ved døren: 16 / 20 23/9 14:00 Menighedshuset Margretheklub. 24/9 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 24/9 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 24/9 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger ved Jakob Ørsted 24/9 19:30 Biblioteket Syriens trosamfund i dag. Religionshistoriker og mellemøst-ekspert Jakob Skovgaard- Petersen fortæller. Entré 5 Euro 24/9 19:30 Menighedshuset Det økumeniske Runde Bord med repræsentanter for de flensborgske kirkesamfund mødes i Ansgar. 25/9 10:30 Værftet Med SSF-Flensborg Nord på besøg på Flensborg Skibsværft med afsluttende middag i kantinen. Tilmelding jf. side 24

19 Kalender september - oktober /9 15:30 Biblioteket Læs bogen se filmen. Marie Krøyer 26/9 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 26/9 16:00 Biblioteket DET der om torsdagen: Månedens hits + Kierkegaard, foredrag og musik ved studerende fra Universitet Flensburg. Musikalsk ledsagelse: Aneta Pohlen (cello). 26/9 17:00 Ansgar Aftensang og High Tea. Foredrag (på tysk) om den tyske kirkes struktur. Ved Christoph Touche, St. Petri 27/9 14:00 Cornelius Hansen Koncert med Jesper Falch for alle aldre afslutter aktivitetsdag på skolen. Arr. SSF 27/9 15:00 Sortevej Åbent hus for børn og unge frem til kl /9 18:00 Gustav Johannsen 28/9 9:30 Valsbølhus 29/9 10:00 Ansgar 1/10 14:00 Menighedshuset Elevstævne. For tidligere lærere og elever frem til kl. 23 i skolens hal. Konstantiopel/Istanbul-foredrag på Valsbølhus. Rejseforberedelser. Guldkonfirmationen 2013 for konfirmand-årgangene 1963 og Diabetikerklub. NB Tirsdag! Afgang til besøg i Frøslev. 1/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 3/10 Nystadens Ungdomsklubben på koloni til den /10 9:30 Spætteklubben Morgenmad 7/10 14:00 Menighedshuset Margretheklub 8/10 9:00 Sct: Jørgen Morgenmad/ -sang 8/10 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 8/10 15:00 Biblioteket Dolas Dukketeater 8/10 19:00 Biblioteket De der smuttede udvandring fra Slesvig i 1800-tallet 8/10 19:30 Flensborghus Biffen - Kon-Tiki, no instruktion Joachim Rønning, Esben Sandberg. 9/10 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 9/10 Sortevej Overnatning for 3. og 4. klasseselever på Sortevej > 17

20 Kalender - oktober /10 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 15/10 15:00 Biblioteket Dolas Dukketeater 16/10 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 17/10 14:30 Alderdomshjem Sangeftermiddag med provst Viggo Jacobsen 21/10 14:00 Menighedshuset Margretheklub. Billeder fra Istanbul-rejse 22/10 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 22/10 19:00 Stuhrsallee 17 Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 22/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 23/10 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste ved Thomas Hougesen. Jeanette Bonde Trio medvirker 24/10 19:00 Biblioteket Hear Eye M. Koncert og lysshow på Trappen 25/10 18:00 Sct: Hans Spaghettigudstjeneste 25/10 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo 26/10 8:30 Exe - HH Udflugt til Miniaturenwelt i Hamborg. Afgang fra Exe: Tur, middag og kaffe Euro 20. Børn gratis. Tilmelding tlf eller jf. side 32 26/10 16:00 Adelby Kirke Koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor 26/10 18:00 Helligåndskirken Koncert med Bredballe Gospel Choir 27/10 14:00 Ansgar Flensborgmenighedernes efterårsmøde i Ansgar Kirke, ved sognepræst og salmedigter Hans Anker Jørgensen. Haderslev Domkirkes Pigekor deltager. Efter gudstjenesten bydes på kaffebord, hvorefter Hans Anker Jørgensen fortæller: Fra mit salmeværksted 28/10 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 29/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 29/10 14:00 Biblioteket Rådgivning for grænsependlere 29/10 19:30 Flensborghus Biffen - Amour, fr instruktion Michael Haneke > 18

21 Kalender oktober - november /10 15:30 Biblioteket Læs bogen se filmen. Slavernes øer og Peter von Scholten. Fri entré 31/10 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 31/10 16:00 Biblioteket 31/10 17:00 Ansgar 1/11 Fritidshjemmene DET der om torsdagen: Med Anke Sporendonk!! Spil dansk-dag: Lotte Arnsberg og Flensborg-drengen Torben Egeris giver smagsprøver på aftenens Spil-Dansk -arrangement Spil dansk dagen 2013 i Ansgar: Danske Salmer og Guitarmusik. Lars Thodberg Bertelsen, sang Jens Bang-Rasmussen, klassisk guitar og barok guitar Sortevej og Nystadens er til fodboldturnering i Lemvig 2/11 11:00 Biblioteket Halloween Flensborg 2/11 18:00 Holm 9 Teateraften i SSF-distrikter. Middag hos Bosco og kl. 20 I vores bus er glæde på Flensborg Teater. Tilmelding på tlf eller jf. s. 32 3/11 9:30 Spætteklubben Morgenmad 4/11 14:00 Menighedshuset Margretheklub 5/11 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 5/11 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 5/11 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 6/11 19:00 Toosbüystr. 7 Aktive Kvinder - Sangaften 6/11 Duborg Skolen Operation Dagsværk. Lej en gymnasieelev til et godt formål ude og hjemme på tlf /11 15:30 Biblioteket Læsende babyer og legesyge forældre - Kom godt i gang. Hver torsdag til og med /11 9:00 Husumhus SSF Landsmøde /11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub. Bingo > 19

22 Kalender - november /11 17:00 > 20 St. Petri, Fatih, Ansgar Fredsfølere, først i St. Petri fra 17 slutter med spisning i Ansgar 11/11 18:00 Biblioteket Skumringstid på Biblioteket. Tilmelding. 12/11 9:00 Sct: Jørgen Morgenmad/ -sang 12/11 19:30 Flensborghus Biffen - Hypnotisøren, sv instruktion Lasse Hallström 13/11 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 13/11 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 13/11 19:30 Biblioteket Forfatteraften med Einar Már Guðmundsson. 14/11 9:30 Tønnsenhuset 15/11 15:00 Sortevej 15/11 16:00 Løgumkloster Christian d. 4 den unge konge og kobbermøllen. På særlig opfordring, holder Jan Jessen fra Den Slesvigske Samling sit populære foredrag om grundlæggelsen af Krusåens kobbermølle én gang til. En utrolig historie fra en fjern tid, hvor en unge konge byggede adskillige slotte og byer samtidigt! Åben scene for børn og unge fra de sydslesvigske fritidshjem på Sortevej Spiritualitet og åndelig dannelse - nye fromhedsformer i en luthersk folkekirke Stiftskursus på TPC, Løgumkloster 15/11 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo 17/11 19:00 Sct. Hans Sangaften med Torben Mølgaard Jørgensens salmemelodier 18/11 14:00 Menighedshuset Margretheklub 19/11 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 19/11 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 20/11 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste ved Ea Dal 22/11 Biblioteket Konference november 2013 i anledning af 50-års-jubilæer i Dansk Centralbibliotek og Studieafdelingen. 25/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 26/11 9:00 Petri Morgenmad sammen med St. Petri i Ansgar

23 Kalender november - december /11 18:30 Menighedshuset 26/11 19:30 Biblioteket 27/11 15:00 Biblioteket 27/11 18:00 Sortevej 28/11 10:00 Ansgar 28/11 14:30 Aldersomshjem AKFN, Arbeitskreis Flensburg Nord med repræsentanter for alle institutioner og foreninger i Flensborg Nord mødes. Åbent for alle. Spillet om Arktis og ny isfri sejlrute. Foredrag ved cand. mag. Kim Sundbøll. Entré 6 Læs bogen se filmen. Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren Julehygge for børn, unge, forældre og bedsteforældre frem til ca Aftensang og High Tea. Foredrag om vejen til en forfatning for Folkekirken. Ved menighedsrådsformand Marius Nørgaard, Bov Sangeftermiddag med provst Viggo Jacobsen 28/11 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 28/11 16:00 Biblioteket Det der om torsdagen. Med taxa gennem Syrien. Christine Harttung fortæller om sine rejseoplevelser og viser billeder. Musik: Duborg-skolens Lyspiger 28/11 17:00 Nystadens Adventshygge 29/11 18:00 Sct. Hans Spaghettigudstjeneste 30/11 10:00 Biblioteket 30/11 16:00 Ansgar Julelyd. Hygge med musik, klip, gløgg osv Den traditionelle adventskoncert med Torsdagskoret i Ansgar Kirke 1/12 9:30 Spætteklubben Frokost Frühstück 2/12 8:30 Ansgar 2/12 14:00 Menighedshuset Julevandringer i Ansgar Kirke 2013 mandag og tirsdag formiddag. Margretheklub. Juletur til Åbenrå med besøg i Nikolai 3/12 12:00 Tønnsenhuset Juleafslutning i Tønnsenhusets klubber 4/12 18:30 Cornelius Hansen 4/12 19:00 Toosbüystr. 7 Julefest for klasse, elever og forældre Aktive Kvinder - Adventshygge med bankospil til fordel for Bennetgaard > 21

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus November 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig NordNyt Nr. 01/2013 April > Maj Indhold Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW Ny organist: Peter Elkjær Petersen Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

September - november 2012

September - november 2012 September - november 2012 De nye konfirmander Efterårsmøde om H. C. Andersen s. 3 Basar på rådhuset s. 4 Patch + strik s. 5 Kirkehøjskole og nye Højskoledage om Istanbul s. 9 Gudstjenester og arrangementer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Ecclesia Ansgarii, Flensburgiae septentrionalis pars

Ecclesia Ansgarii, Flensburgiae septentrionalis pars Ecclesia ii, Flensburgiae septentrionalis pars Det følgende gør ikke krav på fuldstændighed. Der er foregået både det ene og det andet her i i det beskrevne år, som ikke er taget eller kommet med. Preben

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Januar 2015 - april 2015

Januar 2015 - april 2015 Januar 2015 - april 2015 Siden sidst s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Foredrag s. 8 Spilleeftermiddag og Fastelavn s. 9 Særlige gudstjenester s. 9 Gudstjenester og Arrangementer s. 6 7 Adresser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2014. Indhold. Jubilæumsåret 2014. Ingridhjemmet: Dialogisk læsning. Årsberetning. Arrangementer.

NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2014. Indhold. Jubilæumsåret 2014. Ingridhjemmet: Dialogisk læsning. Årsberetning. Arrangementer. NordNyt Nr. 01/2014 Marts > Juni Indhold Jubilæumsåret 2014 Ingridhjemmet: Dialogisk læsning Ansgar Kirke Årsberetning Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset Fritidshjemmene

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

December 2012 - marts 2013

December 2012 - marts 2013 December 2012 - marts 2013 Helligtrekongersmøde og kirkehøjskole s. 3 Kirkeliv i Afrika med Jørgen Holm s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Juletraditioner s. 8 Bønner s. 9 Gudstjenester og arrangementer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Februar 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00.

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.6. 1 Juni Juli 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 28. juni 12.00 Rainer Stage, tysk præst 28. juni 4. Søndag Kl. 14.00 Sommermøde i Hune: Gudstjeneste

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

By-Generalforsamling den 16. april 2015

By-Generalforsamling den 16. april 2015 By-Generalforsamling den 16. april 2015 Årsberetning 2014 Der er et yndigt land Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 Melodi: H. E. Krøyer, 1835 Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere