NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr."

Transkript

1 NordNyt Nr. 03/2013 September > November Indhold Hvervekampagne Aktivitetsdag på Cornelius Hansen Åbent hus på Sortevej Omlægningen i Werftstr. Elevstævne på Gustav Johannsen Ansgar Kirke Afsked med Sten Haarløv Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshusets kurser Fritidshjemmene AAK 40 Jahre Nyt fra Kirkebogen Adresseliste

2 God service er ingen bankhemmelighed! Tal med os - vi rådgiver dig gerne! Union-Bank AG Große Straße Flensburg Tel

3 NordNyt Kampagne. Medlemskab og fællesskab Efter afskeden med Sten Haarløv som præst ved Ansgar Kirke er det foreløbigt blevet besluttet at lade stillingen stå ubesat i et år. At den så, når året er omme, bliver opslået helt eller endda kun delvist, kan man være i tvivl om. Forklaringen på det er såre simpel: Ansgar Kirke har ikke nok medlemmer. Vil man altså gøre en aktiv indsats for at stilling nr. 2 i det mindste delvist genbesættes, må alle, der kan, selv indhente det forsømte/melde sig ind, hvis man vil bevare og styrke dansk kirkeliv her hos os. Uden medlemmer med rettigheder og pligter går det ikke. Der samles på og argumenteres ustandseligt med allandsen tal, hvor relevansen ikke altid er særligt tydelig. Medlemstallet angiver dog eksistensgrundlaget. Det er der ikke opfundet noget alternativ til, for medleven, engagement og ansvar kommer til udtryk, når man er medlem. Og yder efter evne. Helt på samme linie har SSF-bystyrelsen taget initiativet til en aktion, som har til formål at gøre opmærksom på det arbejde, der udføres indenfor mindretallets folkelige og kulturelle organisation Begyndelsen på denne kampagne er det fællesarrangement her i Nord mellem skole og SSF, som finder sted på Cornelius Hansen-Skolen den 27. september (se næste side). Ideen med fælles aktiviteter for institution og forening er ikke ny, men vi håber hermed at inspirere til lignende tiltag, her i bydelen og i byen som helhed. Samt naturligvis at inspirere forældre til børn på vore danske skoler, der endnu ikke er blevet det, til helt naturligt at blive medlem af Sydslesvigsk Forening. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord Bladet udsendes til alle medlemmer af forening og/eller kirke (1200 eks.) Næste nummer udkommer ved udgangen af november 2013 Redaktion: Preben K. Mogensen (pkm), Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund Tryk/Druck: Layout & Copy, Flensborghus Det er en stor skade, når det ikke er tilfældet, men det må vi finde jo råd for. pkm > 1

4 Jesper Falch. Aktivitetsdag. SSF og Skole 27. september kl : Åben prøve / koncert i forbindelse med Cornelius Hansen-Skolens aktivitetsdag: Kunst og kultur og bevægelse. Forældre og andre interesserede er meget velkomne. Jesper Falch (foto), trommeinstruktør, deltager. Arrangementet i samarbejde med SSF, Flensborg Nord. På Cornelius Hansen-Skolen har vi længe haft lyst til at lave en aktivitetsdag, hvor musik, kunst, bevægelse og kultur var i centrum. Takket være SSF, Flensborg Nord, har det nu været muligt at stable en dag på benene, hvor musiker Jesper Falch kommer til skolen, medbringende ca. 100 trommer m.m. Han vil hele dagen arbejde med eleverne fra mellemgruppen til de store elever mens lærerne arbejder med eleverne fra indskolingen. Det hele sluttes af med en stor og flot koncert fra kl ca Alle interesserede er meget velkomne til den afsluttende koncert. Vi er meget glade for samarbejdet med SSF, og håber, at det vil blive udbygget i de kommende år. Knud Ramm-Mikkelsen NB - NB - NB Åbent Hus for børn og unge på Sortevejs Fritidshjem lige efter koncerten på Cornelius Hansen-Skolen til kl > 2

5 Omlægningen i Werfstraße. SKY?? Omlægningen af Werftstraße og Sky-markedet i Steinstraße Nystaden og Nordbyens beboere har længe været irriteret over det. Mange gæster og byens øvrige beboere har sikkert også prøvet det. Jeg taler om at stå i kø gennem Nystaden. I et par måneder var det nærmest umuligt at komme med bil mod syd i myldretiden, mens der lige nu skulle der være passage igen... Grunden er omlægningen af Werftstraße. Imod vores (SSW-fraktionens) stemmer blev det vedtaget at omlægge Werftstraße til fordel for mere plads til parkerende biler omkring det planlagte indkøbscenter nord for den tidligere tankstation. Som det kan ses på skitsen, kan bygningerne dermed bygges længere mod syd og parkeringspladserne bygges nord for bygningerne. > 3

6 Omlægning i Werftstr. Men omlægningen har også en anden effekt, som vi ikke er glade for. Man ønsker, at al tung trafik ikke længere skal køre via Harreslevgade, men via Åbenrågade. Dette har vi allerede advaret imod, da Åbenrågade blev renoveret og gjordt smallere. Vi frygter her en del støjgener, når lastbiler kører på vejen, og specielt når de kører efter linjebusser og dermed skal bremse og give gas hele tiden. På den anden side, ved siden af Galwikparken, kan man for øjeblikket ikke undgå at se en forhøjning af sand (foto), der ser ud som om man har tænkt sig at bygge en rampe til en bro. Grunden til dette er egentligt ret simpel, men også smart. Med de erfaringer man gjorde, da man anlagde BMX-parken, hvor undergrunden også er meget blød, prøver man på ved at lægge et tungt lag sand på den planlagte vej, at undergrunden sætter sig. Men ikke kun den almindelige sætning, men det vejen ville sætte sig de næste 25 år. Sandet bliver altså fjernet til efteråret, før vejen bliver færdigbygget. Nu tilbage til indkøbscentret. To forretninger kommer til at danne centret. Det bliver Edeka og Aldi, der flytter derhen fra Neustadt. For begge markeder er de gamle bygninger blevet for små, og desuden vil der ske en fuldstændig nyplanlægning af hele området i den centrale del af Nystaden. Dette vil vi gerne informere om på et senere tidspunkt. Apropos indkøbsmuligheder: Byens forvaltning vil gerne afvikle Skymarkedet i Steinstraße og flytte det. Dette er vi stærkt utilfredse med, da supermarkedet ikke kun bliver frekventeret af danske/skandinaviske kunder, men også af mange lokale beboere. Ifølge de sidste oplysninger, der dog ikke dækker sig med vores egne, er Sky-markedet parat til at flytte til et andet sted. Vi vil fortsat arbejde på at beholde supermarkedet på dets nuværende sted. Sønke Wisnewski > 4

7 Elevsammenkomst på Gustav Johannsen Gustav Johannsen-Skolen afholder elevsammenkomst for tidligere elever og lærere fredag d. 27. september 2013 fra kl kl i skolens festsal/boldspilhal. Tilmelding på mail: med navn, fødenavn, afslutningsårgang og klasselærer. Tilmeldingsfrist Mere information se: > 5

8 Afsked med Ansgar. Sten Haarløv Fra og med 1. september 2013 er jeg udnævnt til ny sognepræst i Løgumkloster. Vi er derfor flyttet fra Flensborg og bliver bofaste midt i den levende Klosterby. Det har været 17 1/2 gode år ved Ansgar Kirke i Flensborg Nord. Centrum i præstens arbejde er naturligvis gudstjenesten. Samtidig indebærer arbejdet også, ikke mindst her i Sydslesvig, en aktiv deltagelse i det folkelige kulturliv, kontakt til børnehaver, fritidshjem og skoler, samarbejde med vores tyske nabokirke. Det har været lærerige år. Vi har også som familie nydt godt at at bo i grænselandet. Vore nu voksne børn, Rasmus og Stine, har haft hele deres skolegang i byen og vil ikke have undværet det! Min kone, Anette, har alle årene arbejdet med grænse- Sten Haarløv holdt selv den første tale den 11. august ved kaffen efter afskedsgudstjenesten kl Menighedshuset var fyldt til sidste plads. Andre takke/afskedstaler her fra Flensborg Nord ved menighedsrådsformand Helle Wind Skadhauge, Knud Ramm Mikkelsen, Cornelius Hansen- Skolen, Erich Seifen, SSW, Christoph Touche, præst ved St. Petri, Gunnar Dyrvig som nabo og pkm. Desuden talte provst Viggo Jacobsen, Jacob Ørsted fra Helligåndskirken og Finn Egeriis Petersen, præst ved St. Jørgen. > 6

9 Sten Haarløv. Afsked og indsættelse overskridende nordiske kulturprojekter og bliver i fremtiden en af regionens pendlere mellem Flensborg og Løgumkloster. Vi glæder os nu til nye græsgange inden for det sønderjyske område med Løgumkloster som centrum. TAK til alle for opbakning og venlighed i alle årene. Flensborg og Sydslesvig er blevet en del af vores liv. Og vi kan til- med glæde os over mange venskaber og kontakter, som uden tvivl vil bestå står det til os! Tak specielt til menighedsråd, provst, kollega og kirkens personale for gode arbejdsforhold - og på godt gensyn i det sønderjyske, nord og syd for grænsen! Sten Haarløv Straks på sin første dag 1.9. som ansat i sin nye stilling blev Steen Haarløv indsat i Løgumkloster af biskop i Ribe Stift, Elisabeth Dons-Christensen. Fra Ansgar deltog Helle Wind Skadhauge, der på foto ses på talerstolen ved velkomst-sammenkomsten i Refugiet, Charlotte Bassler, Erna Geldmacher, Ingrid Lekkat, Mona og Peter Elkjær Petersen. > 7

10 Ansgar Kirke Vores formand, Helle Skadhauge, kan ikke mere lide sommerferier. Sidste år i sommerferien ønskede vores organist, Wolfgang Joern at gå på pension. Og i år var det så Sten Haarløv, der meddelte, at han havde fået stilling i Løgumkloster. Wolfgang Joern, der her kan ønskes tillykke med sin 70-årsdag i august, nyder tydeligvis sit otium. Med at spille orgel, når det passer ham. Heldigvis passer det ham at gøre det her hos os, når vor nye organist, Peter Elkjær Petersen, til oktober har sin første ferie siden sin tiltrædelse i april. Sten har på mange måder fået en drømmestilling, hvilket avisen vel ville betone ved at fremhæve, at han er blevet vor nye biskops efterfølger i hendes tidligere embede. Men naturligvis er det ikke så godt som her ved Ansgar. Selvom vi nu står med et alvorligt problem. I lederen til denne udgave af NordNyt Ved den årlige gudstjeneste ved Østersøbadet den 1. september sammen med St. Petri var teltet rykket nærmere stranden og udsigten over fjorden dagens altertavle. Der var (tysk) barnedåb ved gudstjenesten. > 8 stod allerede at læse, at en genbesættelse af stillingen, som vi har haft her siden 1951, ikke uden videre kan forventes. Med til baggrunden herfor hører først og fremmest vort alt for lave medlemstal, og sammenhængskraften er for svag. Mange medlemmer af Ansgar er ikke medlemmer af SSF - og vice versa. Det kan enhver overbevise sig om, når det er bekendt, at både SSF Nord og Ansgar har knap 700 medlemmer, men NordNyt udsendes i knap 1200 eksemplarer for at nå alle i listerne. Rigtig mange medlemmer af SSF er altså ikke tillige medlemmer af Ansgar Kirke. Det er en kilde til dyb bekymring og har allerede haft til følge, at vi IKKE har haft to præstestillinger her siden Sten Haarløv og jeg har haft forpligtelser udenfor sognet, som i procent kan angives med 75%. Sten Haarløv var ikke glad for disse procentangivelser, hvorimod jeg altid har lagt stor vægt på dem. De angiver ret så klart forpligtelsers omfang, for mit vedkommende var det 40 % udenfor sognet, som altså nu ifølge provstelig anordning er bortfaldet, så jeg kun % - er forpligtet i Ansgar. Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget er en pointe, men den vigtigste er nu, at Ansgar har været vant til at være hjemsted for to præster, med den synergi og variation, det nu en gang giver. Præsten i Harreslev, Susanne Bramsen Böll, vil fra det nye år være den primære afløser på søndage, men hverken mere eller mindre.

11 Ansgar Kirke - Menighedsrådets hjørne TV-avis og konfirmandlejr m.m. Den 24. august havde FDF tværs over grænsen et stævne, der begyndte i Ansgar, og søndagen derpå var der et meget fint genbesøg fra Jegerup, der giver lovning på nærmere kontakt. Den landsdækkende TV-avis sendte lørdag den 7. september kl fra fødevareuddelingen her ved Ansgar. I januar var det kun TV-Syd, så denne aktivitet vil vi nu altså blive endnu mere kendte for. Det har folkene i foreningen Hand in Hand så rigeligt fortjent for deres uegennyttige indsats. Og så drypper det på degnen! Samme dag som TV-holdet var her, tog de 13 konfirmander og jeg på en kort lejr, før vi officielt begyndte på forberedelsen til næste års konfirmation ved søndagens gudstjeneste. I foråret var der 31 konfirmander her i Ansgar, nu er der 13. Men her har Sten helt ret m.h.t. tal. Jeg tror allerede, at det bliver et godt hold, og det er det væsentligste. pkm Fra Kirkeværgens bord Endelig er det lykkedes for os at få lavet en afløbsrende til overskydende vand på vores parkeringsplads. Den lange vinter har trukket arbejdet i langdrag. Desuden har vores ringeanlæg vist tegn på slitage, så der ikke var ringning nogle søndage. Vi slap dog for at udskifte de 2 ringe-motorer á kr. Selv om der ikke er mange, der ser det, har vi fået repareret indgangsdøren bag kirken efter rådskader samt fået ordnet belysning samme sted. Indgangen benyttes næsten kun af præsten, men selvfølgelig skal den være i orden. Der er indgået flere beløb til vores nye udhængsskab ved vejen; senest har Ikast Sogn på besøg her betænkt os med kr., og en gave på 1000 Euro fra IMC ved Klaus Ramm betyder, at vi helt bestemt vil få det opsat før årsskiftet. Th. Ole Hegelund > 9

12 Ansgar Kirke - koncerter Lars Thodberg Bertelsen, sang Jens Bang-Rasmussen, klassisk guitar og barok guitar Programmet tager sit udgangspunkt i den danske komponist Henrik Rungs enestående musik skrevet for guitar og sang. Koncert med OBG Brassband Lørdag den 21. september kl Koncertprogrammet består af godt klingende, velarangeret brass band musik, såsom ballader, klassiske stykker, folkesange og marcher, som er vældig egnet til et kirkerum. OBG fra Frederikssund ledes af dir. Susanne Vibæk Svanekier. Fri entré. Henrik Rung ( ) er en fremtrædende musikalsk personlighed, og han er at betragte som grundlægger af en egentlig dansk folketone, og har komponeret nogle af vore mest afholdte sange og salmer. Ydermere byder programmet på salmer og sange af Thomas Kingo, H. A. Brorson og Carl Nielsen. Jens Bang-Rasmussen (foto t.v.) spiller klassisk guitarmusik af Henrik Rung og italiensk barok musik på en original barok guitar. H. A. Brorson menes i øvrigt at have været i besiddelse af og spillet barok guitar. Koncert i Ansgar Kirke, Flensborg torsdag den 31. oktober kl Danske Salmer og Guitarmusik Lars Thodberg Bertelsen har efter debutkoncert fra Det Jyske Musikkonservatorium 1987 optrådt som liedsanger og fortolker af danske sange. Fra 1990 har han tillige sunget operapartier på bl. a. Aarhus Sommeropera og Den Jyske Opera. Fri entré. > 10

13 Ansgar Kirke Høstweekend den 13. / 15. september Børnehavehøstgudstjeneste den 13. september kl Høstgudstjeneste den 15. september kl FDF deltager, og FDForkestret spiller. Gæster fra Brande og Gjesing. Efter gudstjenesten er der høstfest, hvor kor fra Cornelius Hansen-Skolen synger. Naturligvis er der fællesspisning og trækning af vinderne i dette års høstlotteri. Fine trøstpræmier! Borgerløn til alle? De vestlige samfund må gå nye veje, hvis de ikke skal forarme. Er borgerløn en mulig løsning? Debataften i St. Petri den 18. september kl Ansgar medindbyder. Guldkonfirmation den 29. september Annelise og Martin Kontni deltager ved dette års guldkonfirmation den kl. 10 for årg (180 konfirmander) FREDSFØLERE den 11. november I år igen fællesarrangement med muslimer, jøder og kristne (St. Petri og Ansgar), begyndende med andagt i St. Petri kl , derefter bøn i moskeen i Mejerigade, og i Ansgar fælles aftensmad med specialiteter og samvær kl. (ca.) Bispe-visitats Søndag den 24. november kl Vor nye biskop, Marianne Christiansen, kommer til visitats, dvs. tilsyns-besøg. Det er så også et tiltrædelsesbesøg for at lære os at kende. Selvsagt glæder menighedsrådet sig meget over, at biskoppens første visitats her i Sydslesvig gælder Ansgar. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en frokost i menighedshuset. > 11

14 Ansgar. Flensborg By-Kirke. Se KirkeNyt! Aftensang Kl den sidste torsdag i hver måned i Apenrader Str. 25. Efter aftensangen traktement og kl kort foredrag i menighedshuset. Afslutning senest kl september Præst ved St. Petri, Christoph Touche, fortæller om den tyske kirkes struktur og dens virkninger i dagligdagen. Oktober: Spil-dansk-dag. Se side november Menighedsrådsformand og formand for foreningen af sønderjyske menighedsråd Marius Nørgaard fortæller om Folkekirkens vej til en ny struktur. December er der aftensang søndag den 29. med de julesalmer vi ellers ikke når. I januar 2014 begynder vi en lille serie om kirkens mission ude i verden. Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken kl oktober ved Thomas Hougesen og Jeanette Bonde Trio 20. november ved Ea Dal Spaghettigudstjenester i Sct. Hans En gudstjeneste for børn, deres forældre og bedsteforældre fulgt af fælles aftensmad i Sct. Hans, Kappelner Str. 38. Hver gang en fredag aften kl : 20. september 25. oktober 29. november Morgensang i Sct. Jørgen En kop kaffe og en morgensang i menighedslokalerne i Sct. Jørgens Kirke, Adelbyer Kirchenweg 34 kl : 10. september 8. oktober 12. november 10. december Babysalmesang - syngende og legende oplevelser for din baby i Harreslev kirke. Vi er begyndt tirsdag den 3. september og slutter tirsdag den 5. november (den 8. og 15. oktober undtaget pga. skolernes efterårsferie). Selve salmesangen går fra kl til ca , men kirken er åben et kvarter før, og bagefter vil der også være tid til en snak over en kop kaffe. Praktiske oplysninger: Dit barn bør være under ti måneder gammel, og du bedes medbringe et blødt underlag/tæppe til det. Nærmere info - og tilmelding (da der max. kan deltage 10 babyer på et hold) - til sognepræst Susanne Böll, eller mail på Sted: Harreslev danske Kirke, Berghofstr. 10, Harreslev På glædeligt gensyn! til babysalmesang! > 12

15 Ansgar. Flensborg By-Kirke. Se KirkeNyt! Kirkehøjskole/Foredrag på Biblioteket ved Jakob Skovgaard-Petersen tirsdag den 24. september kl Syriens trossamfund i dag Flensborgmenighedernes Efterårsmøde 2013 Søndag den 27. oktober kl Gudstjeneste i Ansgar Kirke Jakob Skovgaard-Petersen, f. 1963, dansk religionshistoriker, dr. phil. 1997, har især forsket i moderniseringen af islam samt arabiske massemedier. ved sognepræst og salmedigter Hans Anker Jørgensen. Han var ansat ved Carsten Niebuhr. Instituttet, Københavns Universitet og var direktør for det nyoprettede Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo. Siden 2008 har han været professor på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Jakob Skovgaard-Petersen har bl.a. udgivet Moderne islam muslimer i Cairo (2002). Han modtog Ebbe Munck- Prisen 2008 og Rosenkjærprisen i Haderslev Domkirkes Pigekor deltager. Efter gudstjenesten bydes på kaffebord, hvorefter Hans Anker Jørgensen fortæller: Fra mit salmeværksted Kom til koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor i Adelby kirke, lørdag den 26. oktober kl Under opholdet her i Flensborg bor de ca. 40 piger fra koret i Tønnsenshuset. > 13

16 Ansgar Kirke - Gudstjenester. Efterår `13 Dato Tid Søndagens navn m.v. 13/9/13 10:00 Børnehavehøstgudstjeneste 15/9/13 10: s. eft. Trinitatis. HØSTGUDSTJENESTE. FDF m.fl. deltager Efterfølgende høstfest i menighedshuset. 22/9/13 10: s. eft. Trinitatis. Prædikant: Henning Vilslev-Petersen 26/9/13 17:00 Aftensang 29/9/13 10: s. eft. Trinitatis. GULDKONFIRMATION 6/10/13 10: s. eft. Trinitatis 6/10/13 14: s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste i Kobbermølle 13/10/13 10: s. eft. Trinitatis. Prædikant: Leif Volck Madsen 20/10/13 10: s. eft. Trinitatis. Kirkekaffe 27/10/13 14: s. eft. Trinitatis. Flensborgmenighedernes efterårsmøde. Haderslev Domkirkes pigekor deltager. Prædikant: Hans Anker Jørgensen 31/10/13 17:00 Spil-Dansk-Dag-Koncert. Ingen aftensang 3/11/13 10:00 Allehelgen. Dåb. 3/11/13 14:00 Allehelgen. Gudstjeneste i Kobbermølle. 10/11/13 10: s. eft. Trinitatis. 17/11/13 10: s. eft. Trinitatis. Kirkekaffe. Prædikant: Per Østerbye 24/11/13 10:00 Sidste søndag i kirkeåret. Bispevisitats. Kirkefrokost 24/11/13 14:00 Sidste søndag i kirkeåret. Gudstjeneste i kapellet i Nyhus. 28/11/17 17:00 Aftensang 1/12/13 10:00 1. s. i advent. Kirkekaffe 8/12/13 10:00 2. søndag i advent 10/12/13 10:00 Julegudstjeneste med børnehaverne 15/12/13 10:00 3. søndag i advent. Prædikant: Susanne Bramsen Böll 20/12/13 8:30 Julegudstjeneste med Cornelius Hansen-Skolen 20/12/13 10:45 Julegudstjeneste med Kobbermølle Børnehave og Skole 22/12/13 10:00 4. søndag i advent 24/12/13 16:00 Juleaften > 14

17 Kalender - september 2013 Dato Klokken Sted Arrangement 11/9 14:30 Spætteklubben Lille lotto kleines Verspielen 11/9 15:00 Biblioteket Bogcafé. Hverdagshistorier fra Guldalderen 11/9 19:00 Biblioteket Digitaliseringen af historiske bøger fra DSL 11/9 19:00 Sortevej Forældreaften med valg til samarbejdsråd og informationer 12/9 17:30 Nystadens Grillaften 13/9 10:00 Ansgar Børnehavehøstgudstjeneste 14/9 11:00 Biblioteket 4-årsfest. Alle børn, der fylder 4 år i 2013, inviteres til en herlig biblioteksfest sammen med deres forældre. Til en fødselsdag hører også en gave, derfor får årets 4-års fødselarer en bog i velkomstgave. Fri entré 15/9 10:00 Ansgar Høstgudstjeneste. FDF deltager. Efterfølgende høstfest med kor fra Cornelius Hansen-Skolen og udtrækning af vinderne på dette års høstlodseddel i Menighedshuset. Venskabsbesøg i Flensborg YMC. Gæster fra Djurs ved gudstjenesten. 16/9 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 16/9 19:00 Biblioteket Norden og Europa i finanskrisens tegn. Debataften med Anke Spoorendonk, Europaminister (SSW), Karen Ellemann, medlem af Nordisk Råd og Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Ministerråd. 17/9 10:00 Biblioteket Foredragsrække: Grethe Bay: Om at se på kunst virkemidler i maleriet. Tilmelding til Charlotte Bassler, tlf eller /9 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 17/9 Sortevej Grønvang Skolen fra Vejen besøger og overnatter til /9 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 18/9 19:00 Biblioteket Ruth Christensen og Jan Jessen: Kolonister i Slesvig - introduktion til vandreudstillingen i Den slesvigske Samling > 15

18 Kalender september 2013 > 16 18/9 20:00 St. Petri Borgerløn/Grundeinkommen til debat. Dansk og tysk oplæg til debat med særligt indbudte aktører. 19/9 9:35 Biblioteket Mød forfatteren Annegret Friedrichsen 20/9 15:00 Biblioteket Forfattercafé med Katrine Marie Guldager Kaffe og boller kan købes. Entré: 8 20/9 15:00 Biblioteket Spøgelser børster IKKE tænder Velkommen til Mørke fortællinger i børnebiblioteket. 20/9 18:00 Sct: Hans Spaghettigudstjeneste 20/9 19:00 Biblioteket Mød forfatteren Steve Sem-Sandberg i Bundens Kapel. Entré: 8 20/9 Fritidshjemmene Venskabsklubben Cassiopeia fra Frederiksberg til udviklingsprojekt med unge fra Nystadens og Sortevej 20/9 Nystadens Ungdomsuge til den /9 14:30 Biblioteket Mød forfatterne Hallgrímur, Liksom, Leine. 21/9 16:00 Ansgar OBG Brass, Frederikssund, giver koncert i Ansgar Kirke. Fri entre. 21/9 20:00 Flensborghus Koncert. Dissing, Dissing, Las & Dissing. Forsalg: 14 / 18 (ikke-medlemmer af SSF). Ved døren: 16 / 20 23/9 14:00 Menighedshuset Margretheklub. 24/9 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 24/9 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 24/9 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger ved Jakob Ørsted 24/9 19:30 Biblioteket Syriens trosamfund i dag. Religionshistoriker og mellemøst-ekspert Jakob Skovgaard- Petersen fortæller. Entré 5 Euro 24/9 19:30 Menighedshuset Det økumeniske Runde Bord med repræsentanter for de flensborgske kirkesamfund mødes i Ansgar. 25/9 10:30 Værftet Med SSF-Flensborg Nord på besøg på Flensborg Skibsværft med afsluttende middag i kantinen. Tilmelding jf. side 24

19 Kalender september - oktober /9 15:30 Biblioteket Læs bogen se filmen. Marie Krøyer 26/9 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 26/9 16:00 Biblioteket DET der om torsdagen: Månedens hits + Kierkegaard, foredrag og musik ved studerende fra Universitet Flensburg. Musikalsk ledsagelse: Aneta Pohlen (cello). 26/9 17:00 Ansgar Aftensang og High Tea. Foredrag (på tysk) om den tyske kirkes struktur. Ved Christoph Touche, St. Petri 27/9 14:00 Cornelius Hansen Koncert med Jesper Falch for alle aldre afslutter aktivitetsdag på skolen. Arr. SSF 27/9 15:00 Sortevej Åbent hus for børn og unge frem til kl /9 18:00 Gustav Johannsen 28/9 9:30 Valsbølhus 29/9 10:00 Ansgar 1/10 14:00 Menighedshuset Elevstævne. For tidligere lærere og elever frem til kl. 23 i skolens hal. Konstantiopel/Istanbul-foredrag på Valsbølhus. Rejseforberedelser. Guldkonfirmationen 2013 for konfirmand-årgangene 1963 og Diabetikerklub. NB Tirsdag! Afgang til besøg i Frøslev. 1/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 3/10 Nystadens Ungdomsklubben på koloni til den /10 9:30 Spætteklubben Morgenmad 7/10 14:00 Menighedshuset Margretheklub 8/10 9:00 Sct: Jørgen Morgenmad/ -sang 8/10 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 8/10 15:00 Biblioteket Dolas Dukketeater 8/10 19:00 Biblioteket De der smuttede udvandring fra Slesvig i 1800-tallet 8/10 19:30 Flensborghus Biffen - Kon-Tiki, no instruktion Joachim Rønning, Esben Sandberg. 9/10 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 9/10 Sortevej Overnatning for 3. og 4. klasseselever på Sortevej > 17

20 Kalender - oktober /10 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 15/10 15:00 Biblioteket Dolas Dukketeater 16/10 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 17/10 14:30 Alderdomshjem Sangeftermiddag med provst Viggo Jacobsen 21/10 14:00 Menighedshuset Margretheklub. Billeder fra Istanbul-rejse 22/10 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 22/10 19:00 Stuhrsallee 17 Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 22/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 23/10 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste ved Thomas Hougesen. Jeanette Bonde Trio medvirker 24/10 19:00 Biblioteket Hear Eye M. Koncert og lysshow på Trappen 25/10 18:00 Sct: Hans Spaghettigudstjeneste 25/10 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo 26/10 8:30 Exe - HH Udflugt til Miniaturenwelt i Hamborg. Afgang fra Exe: Tur, middag og kaffe Euro 20. Børn gratis. Tilmelding tlf eller jf. side 32 26/10 16:00 Adelby Kirke Koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor 26/10 18:00 Helligåndskirken Koncert med Bredballe Gospel Choir 27/10 14:00 Ansgar Flensborgmenighedernes efterårsmøde i Ansgar Kirke, ved sognepræst og salmedigter Hans Anker Jørgensen. Haderslev Domkirkes Pigekor deltager. Efter gudstjenesten bydes på kaffebord, hvorefter Hans Anker Jørgensen fortæller: Fra mit salmeværksted 28/10 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 29/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 29/10 14:00 Biblioteket Rådgivning for grænsependlere 29/10 19:30 Flensborghus Biffen - Amour, fr instruktion Michael Haneke > 18

21 Kalender oktober - november /10 15:30 Biblioteket Læs bogen se filmen. Slavernes øer og Peter von Scholten. Fri entré 31/10 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 31/10 16:00 Biblioteket 31/10 17:00 Ansgar 1/11 Fritidshjemmene DET der om torsdagen: Med Anke Sporendonk!! Spil dansk-dag: Lotte Arnsberg og Flensborg-drengen Torben Egeris giver smagsprøver på aftenens Spil-Dansk -arrangement Spil dansk dagen 2013 i Ansgar: Danske Salmer og Guitarmusik. Lars Thodberg Bertelsen, sang Jens Bang-Rasmussen, klassisk guitar og barok guitar Sortevej og Nystadens er til fodboldturnering i Lemvig 2/11 11:00 Biblioteket Halloween Flensborg 2/11 18:00 Holm 9 Teateraften i SSF-distrikter. Middag hos Bosco og kl. 20 I vores bus er glæde på Flensborg Teater. Tilmelding på tlf eller jf. s. 32 3/11 9:30 Spætteklubben Morgenmad 4/11 14:00 Menighedshuset Margretheklub 5/11 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 5/11 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 5/11 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 6/11 19:00 Toosbüystr. 7 Aktive Kvinder - Sangaften 6/11 Duborg Skolen Operation Dagsværk. Lej en gymnasieelev til et godt formål ude og hjemme på tlf /11 15:30 Biblioteket Læsende babyer og legesyge forældre - Kom godt i gang. Hver torsdag til og med /11 9:00 Husumhus SSF Landsmøde /11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub. Bingo > 19

22 Kalender - november /11 17:00 > 20 St. Petri, Fatih, Ansgar Fredsfølere, først i St. Petri fra 17 slutter med spisning i Ansgar 11/11 18:00 Biblioteket Skumringstid på Biblioteket. Tilmelding. 12/11 9:00 Sct: Jørgen Morgenmad/ -sang 12/11 19:30 Flensborghus Biffen - Hypnotisøren, sv instruktion Lasse Hallström 13/11 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 13/11 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 13/11 19:30 Biblioteket Forfatteraften med Einar Már Guðmundsson. 14/11 9:30 Tønnsenhuset 15/11 15:00 Sortevej 15/11 16:00 Løgumkloster Christian d. 4 den unge konge og kobbermøllen. På særlig opfordring, holder Jan Jessen fra Den Slesvigske Samling sit populære foredrag om grundlæggelsen af Krusåens kobbermølle én gang til. En utrolig historie fra en fjern tid, hvor en unge konge byggede adskillige slotte og byer samtidigt! Åben scene for børn og unge fra de sydslesvigske fritidshjem på Sortevej Spiritualitet og åndelig dannelse - nye fromhedsformer i en luthersk folkekirke Stiftskursus på TPC, Løgumkloster 15/11 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo 17/11 19:00 Sct. Hans Sangaften med Torben Mølgaard Jørgensens salmemelodier 18/11 14:00 Menighedshuset Margretheklub 19/11 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 19/11 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 20/11 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste ved Ea Dal 22/11 Biblioteket Konference november 2013 i anledning af 50-års-jubilæer i Dansk Centralbibliotek og Studieafdelingen. 25/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 26/11 9:00 Petri Morgenmad sammen med St. Petri i Ansgar

23 Kalender november - december /11 18:30 Menighedshuset 26/11 19:30 Biblioteket 27/11 15:00 Biblioteket 27/11 18:00 Sortevej 28/11 10:00 Ansgar 28/11 14:30 Aldersomshjem AKFN, Arbeitskreis Flensburg Nord med repræsentanter for alle institutioner og foreninger i Flensborg Nord mødes. Åbent for alle. Spillet om Arktis og ny isfri sejlrute. Foredrag ved cand. mag. Kim Sundbøll. Entré 6 Læs bogen se filmen. Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren Julehygge for børn, unge, forældre og bedsteforældre frem til ca Aftensang og High Tea. Foredrag om vejen til en forfatning for Folkekirken. Ved menighedsrådsformand Marius Nørgaard, Bov Sangeftermiddag med provst Viggo Jacobsen 28/11 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 28/11 16:00 Biblioteket Det der om torsdagen. Med taxa gennem Syrien. Christine Harttung fortæller om sine rejseoplevelser og viser billeder. Musik: Duborg-skolens Lyspiger 28/11 17:00 Nystadens Adventshygge 29/11 18:00 Sct. Hans Spaghettigudstjeneste 30/11 10:00 Biblioteket 30/11 16:00 Ansgar Julelyd. Hygge med musik, klip, gløgg osv Den traditionelle adventskoncert med Torsdagskoret i Ansgar Kirke 1/12 9:30 Spætteklubben Frokost Frühstück 2/12 8:30 Ansgar 2/12 14:00 Menighedshuset Julevandringer i Ansgar Kirke 2013 mandag og tirsdag formiddag. Margretheklub. Juletur til Åbenrå med besøg i Nikolai 3/12 12:00 Tønnsenhuset Juleafslutning i Tønnsenhusets klubber 4/12 18:30 Cornelius Hansen 4/12 19:00 Toosbüystr. 7 Julefest for klasse, elever og forældre Aktive Kvinder - Adventshygge med bankospil til fordel for Bennetgaard > 21

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 2. halvår 2013

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 2. halvår 2013 Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 2. halvår 2013 Det forstærkede danske kirkelige samarbejde i Flensborg fortsætter med en lang række fælles arrangementer i efteråret. Som tidligere nævnt

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus November 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013 Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013 Vi fortsætter Efter et års forstærket kirkeligt samarbejde i Flensborg fortsætter de fem kirker i det kommende år med fælles arrangementer

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus December 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

NordNyt. September > November. Nr. 03/2012. Indhold. 4. årgang. Ved Wolfgang Joerns afsked. Ingridhjemmet på Hjerpsted. Sommerunger - Sommer i Akti

NordNyt. September > November. Nr. 03/2012. Indhold. 4. årgang. Ved Wolfgang Joerns afsked. Ingridhjemmet på Hjerpsted. Sommerunger - Sommer i Akti NordNyt Nr. 03/2012 September > November Indhold 4. årgang Ved Wolfgang Joerns afsked Ingridhjemmet på Hjerpsted Sommerunger - Sommer i Akti Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender Operation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

NordNyt. September > November. Nr. 03/2014. Indhold. Nu falmer skoven... Det sker i Skovgade Børnehave. Børnehaveleder Solveig Bendorff.

NordNyt. September > November. Nr. 03/2014. Indhold. Nu falmer skoven... Det sker i Skovgade Børnehave. Børnehaveleder Solveig Bendorff. NordNyt Nr. 03/2014 September > November Indhold Nu falmer skoven... Det sker i Skovgade Børnehave Børnehaveleder Solveig Bendorff Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2015 - feb. 2016 Tanker ved årsskiftet Mens disse linjer skrives, har vi netop taget hul på det nye kirkeår, og dermed også på et helt år fuldt af

Læs mere

NordNyt. Nr. 04/2013. December > Marts. Indhold. Udgang og indgang. Arrangementer. Gudstjenesteliste. Kalender. SSF Flensborg Nord.

NordNyt. Nr. 04/2013. December > Marts. Indhold. Udgang og indgang. Arrangementer. Gudstjenesteliste. Kalender. SSF Flensborg Nord. NordNyt Nr. 04/2013 December > Marts Indhold Udgang og indgang Skovgades Børnehave Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset Fritidshjemmene SSW Straßenszene

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2013. Indhold. Formændene: Efter valg og før årsmøde 2013. Nyt fra Ingridhjemmet. Martin Nørgaard 100 år

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2013. Indhold. Formændene: Efter valg og før årsmøde 2013. Nyt fra Ingridhjemmet. Martin Nørgaard 100 år NordNyt Nr. 02/2013 Juni > September Indhold Formændene: Efter valg og før årsmøde 2013 Nyt fra Ingridhjemmet Martin Nørgaard 100 år Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender Årsmøde 2013 SSF

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus September 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

19:30. Ansgar. Det danske Hus, Spørskifte. Ansgar er i TV Syd om "fattigdom syd for grænsen". 04-01-2013

19:30. Ansgar. Det danske Hus, Spørskifte. Ansgar er i TV Syd om fattigdom syd for grænsen. 04-01-2013 04-01-2013 19:30 er i TV Syd om "fattigdom syd for grænsen". En frugtbar konsekvens af mediedækningen er, at det nyåbnede Fakta i Harreslev bliver (stor)leverandør til fødevareuddelingen om lørdagen. 06.01.2013

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet november 2017) Følg med på websiden, der sker løbende opdateringer November 2017 Foredrag Tidl. overborgmester

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Juli - August 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Juli 2014 - september 2014

Juli 2014 - september 2014 Juli 2014 - september 2014 Siden sidst s. 4 Sommerfest + Besøg fra Herslev s. 5 Menighedsudflugt s. 8 Foredrag om biskop Theodor Kaftan s. 9 Anderledes gudstjenester + Faste grupper s. 10 Gudstjenester

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig NordNyt Nr. 01/2013 April > Maj Indhold Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW Ny organist: Peter Elkjær Petersen Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Preben K. Mogensen. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg

Preben K. Mogensen. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg NordNyt Glædelig generalforsamling! SSF og SSW har haft det, Ansgar Kirke har nu næste søndag, SSF Flensborg By har den 7. april og SSW Flensborg By har den samme aften som Cornelius Hansen Skolen den

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

NordNyt. December > Marts. Nr. 04/2012. Indhold. Pakkeløsning. Ingridhjemmet: Cirkus Bambino En opfyldt drøm. Fælles for Flensborgmenighederne.

NordNyt. December > Marts. Nr. 04/2012. Indhold. Pakkeløsning. Ingridhjemmet: Cirkus Bambino En opfyldt drøm. Fælles for Flensborgmenighederne. NordNyt Nr. 04/2012 December > Marts Indhold Pakkeløsning Ingridhjemmet: Cirkus Bambino En opfyldt drøm Ansgar Kirke Fælles for Flensborgmenighederne Advent Gudstjenesteliste Kalender SSF Nord Klubprogrammer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Sommeren går på hæld Sommeren har ikke bare budt på sommer i år. Den seneste måneds tid har budt på vejr der kunne få én og anden til at

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus November 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Juni 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene Kobbermølle

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere