NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr."

Transkript

1 NordNyt Nr. 03/2013 September > November Indhold Hvervekampagne Aktivitetsdag på Cornelius Hansen Åbent hus på Sortevej Omlægningen i Werftstr. Elevstævne på Gustav Johannsen Ansgar Kirke Afsked med Sten Haarløv Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshusets kurser Fritidshjemmene AAK 40 Jahre Nyt fra Kirkebogen Adresseliste

2 God service er ingen bankhemmelighed! Tal med os - vi rådgiver dig gerne! Union-Bank AG Große Straße Flensburg Tel

3 NordNyt Kampagne. Medlemskab og fællesskab Efter afskeden med Sten Haarløv som præst ved Ansgar Kirke er det foreløbigt blevet besluttet at lade stillingen stå ubesat i et år. At den så, når året er omme, bliver opslået helt eller endda kun delvist, kan man være i tvivl om. Forklaringen på det er såre simpel: Ansgar Kirke har ikke nok medlemmer. Vil man altså gøre en aktiv indsats for at stilling nr. 2 i det mindste delvist genbesættes, må alle, der kan, selv indhente det forsømte/melde sig ind, hvis man vil bevare og styrke dansk kirkeliv her hos os. Uden medlemmer med rettigheder og pligter går det ikke. Der samles på og argumenteres ustandseligt med allandsen tal, hvor relevansen ikke altid er særligt tydelig. Medlemstallet angiver dog eksistensgrundlaget. Det er der ikke opfundet noget alternativ til, for medleven, engagement og ansvar kommer til udtryk, når man er medlem. Og yder efter evne. Helt på samme linie har SSF-bystyrelsen taget initiativet til en aktion, som har til formål at gøre opmærksom på det arbejde, der udføres indenfor mindretallets folkelige og kulturelle organisation Begyndelsen på denne kampagne er det fællesarrangement her i Nord mellem skole og SSF, som finder sted på Cornelius Hansen-Skolen den 27. september (se næste side). Ideen med fælles aktiviteter for institution og forening er ikke ny, men vi håber hermed at inspirere til lignende tiltag, her i bydelen og i byen som helhed. Samt naturligvis at inspirere forældre til børn på vore danske skoler, der endnu ikke er blevet det, til helt naturligt at blive medlem af Sydslesvigsk Forening. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord Bladet udsendes til alle medlemmer af forening og/eller kirke (1200 eks.) Næste nummer udkommer ved udgangen af november 2013 Redaktion: Preben K. Mogensen (pkm), Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund Tryk/Druck: Layout & Copy, Flensborghus Det er en stor skade, når det ikke er tilfældet, men det må vi finde jo råd for. pkm > 1

4 Jesper Falch. Aktivitetsdag. SSF og Skole 27. september kl : Åben prøve / koncert i forbindelse med Cornelius Hansen-Skolens aktivitetsdag: Kunst og kultur og bevægelse. Forældre og andre interesserede er meget velkomne. Jesper Falch (foto), trommeinstruktør, deltager. Arrangementet i samarbejde med SSF, Flensborg Nord. På Cornelius Hansen-Skolen har vi længe haft lyst til at lave en aktivitetsdag, hvor musik, kunst, bevægelse og kultur var i centrum. Takket være SSF, Flensborg Nord, har det nu været muligt at stable en dag på benene, hvor musiker Jesper Falch kommer til skolen, medbringende ca. 100 trommer m.m. Han vil hele dagen arbejde med eleverne fra mellemgruppen til de store elever mens lærerne arbejder med eleverne fra indskolingen. Det hele sluttes af med en stor og flot koncert fra kl ca Alle interesserede er meget velkomne til den afsluttende koncert. Vi er meget glade for samarbejdet med SSF, og håber, at det vil blive udbygget i de kommende år. Knud Ramm-Mikkelsen NB - NB - NB Åbent Hus for børn og unge på Sortevejs Fritidshjem lige efter koncerten på Cornelius Hansen-Skolen til kl > 2

5 Omlægningen i Werfstraße. SKY?? Omlægningen af Werftstraße og Sky-markedet i Steinstraße Nystaden og Nordbyens beboere har længe været irriteret over det. Mange gæster og byens øvrige beboere har sikkert også prøvet det. Jeg taler om at stå i kø gennem Nystaden. I et par måneder var det nærmest umuligt at komme med bil mod syd i myldretiden, mens der lige nu skulle der være passage igen... Grunden er omlægningen af Werftstraße. Imod vores (SSW-fraktionens) stemmer blev det vedtaget at omlægge Werftstraße til fordel for mere plads til parkerende biler omkring det planlagte indkøbscenter nord for den tidligere tankstation. Som det kan ses på skitsen, kan bygningerne dermed bygges længere mod syd og parkeringspladserne bygges nord for bygningerne. > 3

6 Omlægning i Werftstr. Men omlægningen har også en anden effekt, som vi ikke er glade for. Man ønsker, at al tung trafik ikke længere skal køre via Harreslevgade, men via Åbenrågade. Dette har vi allerede advaret imod, da Åbenrågade blev renoveret og gjordt smallere. Vi frygter her en del støjgener, når lastbiler kører på vejen, og specielt når de kører efter linjebusser og dermed skal bremse og give gas hele tiden. På den anden side, ved siden af Galwikparken, kan man for øjeblikket ikke undgå at se en forhøjning af sand (foto), der ser ud som om man har tænkt sig at bygge en rampe til en bro. Grunden til dette er egentligt ret simpel, men også smart. Med de erfaringer man gjorde, da man anlagde BMX-parken, hvor undergrunden også er meget blød, prøver man på ved at lægge et tungt lag sand på den planlagte vej, at undergrunden sætter sig. Men ikke kun den almindelige sætning, men det vejen ville sætte sig de næste 25 år. Sandet bliver altså fjernet til efteråret, før vejen bliver færdigbygget. Nu tilbage til indkøbscentret. To forretninger kommer til at danne centret. Det bliver Edeka og Aldi, der flytter derhen fra Neustadt. For begge markeder er de gamle bygninger blevet for små, og desuden vil der ske en fuldstændig nyplanlægning af hele området i den centrale del af Nystaden. Dette vil vi gerne informere om på et senere tidspunkt. Apropos indkøbsmuligheder: Byens forvaltning vil gerne afvikle Skymarkedet i Steinstraße og flytte det. Dette er vi stærkt utilfredse med, da supermarkedet ikke kun bliver frekventeret af danske/skandinaviske kunder, men også af mange lokale beboere. Ifølge de sidste oplysninger, der dog ikke dækker sig med vores egne, er Sky-markedet parat til at flytte til et andet sted. Vi vil fortsat arbejde på at beholde supermarkedet på dets nuværende sted. Sønke Wisnewski > 4

7 Elevsammenkomst på Gustav Johannsen Gustav Johannsen-Skolen afholder elevsammenkomst for tidligere elever og lærere fredag d. 27. september 2013 fra kl kl i skolens festsal/boldspilhal. Tilmelding på mail: med navn, fødenavn, afslutningsårgang og klasselærer. Tilmeldingsfrist Mere information se: > 5

8 Afsked med Ansgar. Sten Haarløv Fra og med 1. september 2013 er jeg udnævnt til ny sognepræst i Løgumkloster. Vi er derfor flyttet fra Flensborg og bliver bofaste midt i den levende Klosterby. Det har været 17 1/2 gode år ved Ansgar Kirke i Flensborg Nord. Centrum i præstens arbejde er naturligvis gudstjenesten. Samtidig indebærer arbejdet også, ikke mindst her i Sydslesvig, en aktiv deltagelse i det folkelige kulturliv, kontakt til børnehaver, fritidshjem og skoler, samarbejde med vores tyske nabokirke. Det har været lærerige år. Vi har også som familie nydt godt at at bo i grænselandet. Vore nu voksne børn, Rasmus og Stine, har haft hele deres skolegang i byen og vil ikke have undværet det! Min kone, Anette, har alle årene arbejdet med grænse- Sten Haarløv holdt selv den første tale den 11. august ved kaffen efter afskedsgudstjenesten kl Menighedshuset var fyldt til sidste plads. Andre takke/afskedstaler her fra Flensborg Nord ved menighedsrådsformand Helle Wind Skadhauge, Knud Ramm Mikkelsen, Cornelius Hansen- Skolen, Erich Seifen, SSW, Christoph Touche, præst ved St. Petri, Gunnar Dyrvig som nabo og pkm. Desuden talte provst Viggo Jacobsen, Jacob Ørsted fra Helligåndskirken og Finn Egeriis Petersen, præst ved St. Jørgen. > 6

9 Sten Haarløv. Afsked og indsættelse overskridende nordiske kulturprojekter og bliver i fremtiden en af regionens pendlere mellem Flensborg og Løgumkloster. Vi glæder os nu til nye græsgange inden for det sønderjyske område med Løgumkloster som centrum. TAK til alle for opbakning og venlighed i alle årene. Flensborg og Sydslesvig er blevet en del af vores liv. Og vi kan til- med glæde os over mange venskaber og kontakter, som uden tvivl vil bestå står det til os! Tak specielt til menighedsråd, provst, kollega og kirkens personale for gode arbejdsforhold - og på godt gensyn i det sønderjyske, nord og syd for grænsen! Sten Haarløv Straks på sin første dag 1.9. som ansat i sin nye stilling blev Steen Haarløv indsat i Løgumkloster af biskop i Ribe Stift, Elisabeth Dons-Christensen. Fra Ansgar deltog Helle Wind Skadhauge, der på foto ses på talerstolen ved velkomst-sammenkomsten i Refugiet, Charlotte Bassler, Erna Geldmacher, Ingrid Lekkat, Mona og Peter Elkjær Petersen. > 7

10 Ansgar Kirke Vores formand, Helle Skadhauge, kan ikke mere lide sommerferier. Sidste år i sommerferien ønskede vores organist, Wolfgang Joern at gå på pension. Og i år var det så Sten Haarløv, der meddelte, at han havde fået stilling i Løgumkloster. Wolfgang Joern, der her kan ønskes tillykke med sin 70-årsdag i august, nyder tydeligvis sit otium. Med at spille orgel, når det passer ham. Heldigvis passer det ham at gøre det her hos os, når vor nye organist, Peter Elkjær Petersen, til oktober har sin første ferie siden sin tiltrædelse i april. Sten har på mange måder fået en drømmestilling, hvilket avisen vel ville betone ved at fremhæve, at han er blevet vor nye biskops efterfølger i hendes tidligere embede. Men naturligvis er det ikke så godt som her ved Ansgar. Selvom vi nu står med et alvorligt problem. I lederen til denne udgave af NordNyt Ved den årlige gudstjeneste ved Østersøbadet den 1. september sammen med St. Petri var teltet rykket nærmere stranden og udsigten over fjorden dagens altertavle. Der var (tysk) barnedåb ved gudstjenesten. > 8 stod allerede at læse, at en genbesættelse af stillingen, som vi har haft her siden 1951, ikke uden videre kan forventes. Med til baggrunden herfor hører først og fremmest vort alt for lave medlemstal, og sammenhængskraften er for svag. Mange medlemmer af Ansgar er ikke medlemmer af SSF - og vice versa. Det kan enhver overbevise sig om, når det er bekendt, at både SSF Nord og Ansgar har knap 700 medlemmer, men NordNyt udsendes i knap 1200 eksemplarer for at nå alle i listerne. Rigtig mange medlemmer af SSF er altså ikke tillige medlemmer af Ansgar Kirke. Det er en kilde til dyb bekymring og har allerede haft til følge, at vi IKKE har haft to præstestillinger her siden Sten Haarløv og jeg har haft forpligtelser udenfor sognet, som i procent kan angives med 75%. Sten Haarløv var ikke glad for disse procentangivelser, hvorimod jeg altid har lagt stor vægt på dem. De angiver ret så klart forpligtelsers omfang, for mit vedkommende var det 40 % udenfor sognet, som altså nu ifølge provstelig anordning er bortfaldet, så jeg kun % - er forpligtet i Ansgar. Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget er en pointe, men den vigtigste er nu, at Ansgar har været vant til at være hjemsted for to præster, med den synergi og variation, det nu en gang giver. Præsten i Harreslev, Susanne Bramsen Böll, vil fra det nye år være den primære afløser på søndage, men hverken mere eller mindre.

11 Ansgar Kirke - Menighedsrådets hjørne TV-avis og konfirmandlejr m.m. Den 24. august havde FDF tværs over grænsen et stævne, der begyndte i Ansgar, og søndagen derpå var der et meget fint genbesøg fra Jegerup, der giver lovning på nærmere kontakt. Den landsdækkende TV-avis sendte lørdag den 7. september kl fra fødevareuddelingen her ved Ansgar. I januar var det kun TV-Syd, så denne aktivitet vil vi nu altså blive endnu mere kendte for. Det har folkene i foreningen Hand in Hand så rigeligt fortjent for deres uegennyttige indsats. Og så drypper det på degnen! Samme dag som TV-holdet var her, tog de 13 konfirmander og jeg på en kort lejr, før vi officielt begyndte på forberedelsen til næste års konfirmation ved søndagens gudstjeneste. I foråret var der 31 konfirmander her i Ansgar, nu er der 13. Men her har Sten helt ret m.h.t. tal. Jeg tror allerede, at det bliver et godt hold, og det er det væsentligste. pkm Fra Kirkeværgens bord Endelig er det lykkedes for os at få lavet en afløbsrende til overskydende vand på vores parkeringsplads. Den lange vinter har trukket arbejdet i langdrag. Desuden har vores ringeanlæg vist tegn på slitage, så der ikke var ringning nogle søndage. Vi slap dog for at udskifte de 2 ringe-motorer á kr. Selv om der ikke er mange, der ser det, har vi fået repareret indgangsdøren bag kirken efter rådskader samt fået ordnet belysning samme sted. Indgangen benyttes næsten kun af præsten, men selvfølgelig skal den være i orden. Der er indgået flere beløb til vores nye udhængsskab ved vejen; senest har Ikast Sogn på besøg her betænkt os med kr., og en gave på 1000 Euro fra IMC ved Klaus Ramm betyder, at vi helt bestemt vil få det opsat før årsskiftet. Th. Ole Hegelund > 9

12 Ansgar Kirke - koncerter Lars Thodberg Bertelsen, sang Jens Bang-Rasmussen, klassisk guitar og barok guitar Programmet tager sit udgangspunkt i den danske komponist Henrik Rungs enestående musik skrevet for guitar og sang. Koncert med OBG Brassband Lørdag den 21. september kl Koncertprogrammet består af godt klingende, velarangeret brass band musik, såsom ballader, klassiske stykker, folkesange og marcher, som er vældig egnet til et kirkerum. OBG fra Frederikssund ledes af dir. Susanne Vibæk Svanekier. Fri entré. Henrik Rung ( ) er en fremtrædende musikalsk personlighed, og han er at betragte som grundlægger af en egentlig dansk folketone, og har komponeret nogle af vore mest afholdte sange og salmer. Ydermere byder programmet på salmer og sange af Thomas Kingo, H. A. Brorson og Carl Nielsen. Jens Bang-Rasmussen (foto t.v.) spiller klassisk guitarmusik af Henrik Rung og italiensk barok musik på en original barok guitar. H. A. Brorson menes i øvrigt at have været i besiddelse af og spillet barok guitar. Koncert i Ansgar Kirke, Flensborg torsdag den 31. oktober kl Danske Salmer og Guitarmusik Lars Thodberg Bertelsen har efter debutkoncert fra Det Jyske Musikkonservatorium 1987 optrådt som liedsanger og fortolker af danske sange. Fra 1990 har han tillige sunget operapartier på bl. a. Aarhus Sommeropera og Den Jyske Opera. Fri entré. > 10

13 Ansgar Kirke Høstweekend den 13. / 15. september Børnehavehøstgudstjeneste den 13. september kl Høstgudstjeneste den 15. september kl FDF deltager, og FDForkestret spiller. Gæster fra Brande og Gjesing. Efter gudstjenesten er der høstfest, hvor kor fra Cornelius Hansen-Skolen synger. Naturligvis er der fællesspisning og trækning af vinderne i dette års høstlotteri. Fine trøstpræmier! Borgerløn til alle? De vestlige samfund må gå nye veje, hvis de ikke skal forarme. Er borgerløn en mulig løsning? Debataften i St. Petri den 18. september kl Ansgar medindbyder. Guldkonfirmation den 29. september Annelise og Martin Kontni deltager ved dette års guldkonfirmation den kl. 10 for årg (180 konfirmander) FREDSFØLERE den 11. november I år igen fællesarrangement med muslimer, jøder og kristne (St. Petri og Ansgar), begyndende med andagt i St. Petri kl , derefter bøn i moskeen i Mejerigade, og i Ansgar fælles aftensmad med specialiteter og samvær kl. (ca.) Bispe-visitats Søndag den 24. november kl Vor nye biskop, Marianne Christiansen, kommer til visitats, dvs. tilsyns-besøg. Det er så også et tiltrædelsesbesøg for at lære os at kende. Selvsagt glæder menighedsrådet sig meget over, at biskoppens første visitats her i Sydslesvig gælder Ansgar. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en frokost i menighedshuset. > 11

14 Ansgar. Flensborg By-Kirke. Se KirkeNyt! Aftensang Kl den sidste torsdag i hver måned i Apenrader Str. 25. Efter aftensangen traktement og kl kort foredrag i menighedshuset. Afslutning senest kl september Præst ved St. Petri, Christoph Touche, fortæller om den tyske kirkes struktur og dens virkninger i dagligdagen. Oktober: Spil-dansk-dag. Se side november Menighedsrådsformand og formand for foreningen af sønderjyske menighedsråd Marius Nørgaard fortæller om Folkekirkens vej til en ny struktur. December er der aftensang søndag den 29. med de julesalmer vi ellers ikke når. I januar 2014 begynder vi en lille serie om kirkens mission ude i verden. Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken kl oktober ved Thomas Hougesen og Jeanette Bonde Trio 20. november ved Ea Dal Spaghettigudstjenester i Sct. Hans En gudstjeneste for børn, deres forældre og bedsteforældre fulgt af fælles aftensmad i Sct. Hans, Kappelner Str. 38. Hver gang en fredag aften kl : 20. september 25. oktober 29. november Morgensang i Sct. Jørgen En kop kaffe og en morgensang i menighedslokalerne i Sct. Jørgens Kirke, Adelbyer Kirchenweg 34 kl : 10. september 8. oktober 12. november 10. december Babysalmesang - syngende og legende oplevelser for din baby i Harreslev kirke. Vi er begyndt tirsdag den 3. september og slutter tirsdag den 5. november (den 8. og 15. oktober undtaget pga. skolernes efterårsferie). Selve salmesangen går fra kl til ca , men kirken er åben et kvarter før, og bagefter vil der også være tid til en snak over en kop kaffe. Praktiske oplysninger: Dit barn bør være under ti måneder gammel, og du bedes medbringe et blødt underlag/tæppe til det. Nærmere info - og tilmelding (da der max. kan deltage 10 babyer på et hold) - til sognepræst Susanne Böll, eller mail på Sted: Harreslev danske Kirke, Berghofstr. 10, Harreslev På glædeligt gensyn! til babysalmesang! > 12

15 Ansgar. Flensborg By-Kirke. Se KirkeNyt! Kirkehøjskole/Foredrag på Biblioteket ved Jakob Skovgaard-Petersen tirsdag den 24. september kl Syriens trossamfund i dag Flensborgmenighedernes Efterårsmøde 2013 Søndag den 27. oktober kl Gudstjeneste i Ansgar Kirke Jakob Skovgaard-Petersen, f. 1963, dansk religionshistoriker, dr. phil. 1997, har især forsket i moderniseringen af islam samt arabiske massemedier. ved sognepræst og salmedigter Hans Anker Jørgensen. Han var ansat ved Carsten Niebuhr. Instituttet, Københavns Universitet og var direktør for det nyoprettede Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo. Siden 2008 har han været professor på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Jakob Skovgaard-Petersen har bl.a. udgivet Moderne islam muslimer i Cairo (2002). Han modtog Ebbe Munck- Prisen 2008 og Rosenkjærprisen i Haderslev Domkirkes Pigekor deltager. Efter gudstjenesten bydes på kaffebord, hvorefter Hans Anker Jørgensen fortæller: Fra mit salmeværksted Kom til koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor i Adelby kirke, lørdag den 26. oktober kl Under opholdet her i Flensborg bor de ca. 40 piger fra koret i Tønnsenshuset. > 13

16 Ansgar Kirke - Gudstjenester. Efterår `13 Dato Tid Søndagens navn m.v. 13/9/13 10:00 Børnehavehøstgudstjeneste 15/9/13 10: s. eft. Trinitatis. HØSTGUDSTJENESTE. FDF m.fl. deltager Efterfølgende høstfest i menighedshuset. 22/9/13 10: s. eft. Trinitatis. Prædikant: Henning Vilslev-Petersen 26/9/13 17:00 Aftensang 29/9/13 10: s. eft. Trinitatis. GULDKONFIRMATION 6/10/13 10: s. eft. Trinitatis 6/10/13 14: s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste i Kobbermølle 13/10/13 10: s. eft. Trinitatis. Prædikant: Leif Volck Madsen 20/10/13 10: s. eft. Trinitatis. Kirkekaffe 27/10/13 14: s. eft. Trinitatis. Flensborgmenighedernes efterårsmøde. Haderslev Domkirkes pigekor deltager. Prædikant: Hans Anker Jørgensen 31/10/13 17:00 Spil-Dansk-Dag-Koncert. Ingen aftensang 3/11/13 10:00 Allehelgen. Dåb. 3/11/13 14:00 Allehelgen. Gudstjeneste i Kobbermølle. 10/11/13 10: s. eft. Trinitatis. 17/11/13 10: s. eft. Trinitatis. Kirkekaffe. Prædikant: Per Østerbye 24/11/13 10:00 Sidste søndag i kirkeåret. Bispevisitats. Kirkefrokost 24/11/13 14:00 Sidste søndag i kirkeåret. Gudstjeneste i kapellet i Nyhus. 28/11/17 17:00 Aftensang 1/12/13 10:00 1. s. i advent. Kirkekaffe 8/12/13 10:00 2. søndag i advent 10/12/13 10:00 Julegudstjeneste med børnehaverne 15/12/13 10:00 3. søndag i advent. Prædikant: Susanne Bramsen Böll 20/12/13 8:30 Julegudstjeneste med Cornelius Hansen-Skolen 20/12/13 10:45 Julegudstjeneste med Kobbermølle Børnehave og Skole 22/12/13 10:00 4. søndag i advent 24/12/13 16:00 Juleaften > 14

17 Kalender - september 2013 Dato Klokken Sted Arrangement 11/9 14:30 Spætteklubben Lille lotto kleines Verspielen 11/9 15:00 Biblioteket Bogcafé. Hverdagshistorier fra Guldalderen 11/9 19:00 Biblioteket Digitaliseringen af historiske bøger fra DSL 11/9 19:00 Sortevej Forældreaften med valg til samarbejdsråd og informationer 12/9 17:30 Nystadens Grillaften 13/9 10:00 Ansgar Børnehavehøstgudstjeneste 14/9 11:00 Biblioteket 4-årsfest. Alle børn, der fylder 4 år i 2013, inviteres til en herlig biblioteksfest sammen med deres forældre. Til en fødselsdag hører også en gave, derfor får årets 4-års fødselarer en bog i velkomstgave. Fri entré 15/9 10:00 Ansgar Høstgudstjeneste. FDF deltager. Efterfølgende høstfest med kor fra Cornelius Hansen-Skolen og udtrækning af vinderne på dette års høstlodseddel i Menighedshuset. Venskabsbesøg i Flensborg YMC. Gæster fra Djurs ved gudstjenesten. 16/9 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 16/9 19:00 Biblioteket Norden og Europa i finanskrisens tegn. Debataften med Anke Spoorendonk, Europaminister (SSW), Karen Ellemann, medlem af Nordisk Råd og Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Ministerråd. 17/9 10:00 Biblioteket Foredragsrække: Grethe Bay: Om at se på kunst virkemidler i maleriet. Tilmelding til Charlotte Bassler, tlf eller /9 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 17/9 Sortevej Grønvang Skolen fra Vejen besøger og overnatter til /9 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 18/9 19:00 Biblioteket Ruth Christensen og Jan Jessen: Kolonister i Slesvig - introduktion til vandreudstillingen i Den slesvigske Samling > 15

18 Kalender september 2013 > 16 18/9 20:00 St. Petri Borgerløn/Grundeinkommen til debat. Dansk og tysk oplæg til debat med særligt indbudte aktører. 19/9 9:35 Biblioteket Mød forfatteren Annegret Friedrichsen 20/9 15:00 Biblioteket Forfattercafé med Katrine Marie Guldager Kaffe og boller kan købes. Entré: 8 20/9 15:00 Biblioteket Spøgelser børster IKKE tænder Velkommen til Mørke fortællinger i børnebiblioteket. 20/9 18:00 Sct: Hans Spaghettigudstjeneste 20/9 19:00 Biblioteket Mød forfatteren Steve Sem-Sandberg i Bundens Kapel. Entré: 8 20/9 Fritidshjemmene Venskabsklubben Cassiopeia fra Frederiksberg til udviklingsprojekt med unge fra Nystadens og Sortevej 20/9 Nystadens Ungdomsuge til den /9 14:30 Biblioteket Mød forfatterne Hallgrímur, Liksom, Leine. 21/9 16:00 Ansgar OBG Brass, Frederikssund, giver koncert i Ansgar Kirke. Fri entre. 21/9 20:00 Flensborghus Koncert. Dissing, Dissing, Las & Dissing. Forsalg: 14 / 18 (ikke-medlemmer af SSF). Ved døren: 16 / 20 23/9 14:00 Menighedshuset Margretheklub. 24/9 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 24/9 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 24/9 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger ved Jakob Ørsted 24/9 19:30 Biblioteket Syriens trosamfund i dag. Religionshistoriker og mellemøst-ekspert Jakob Skovgaard- Petersen fortæller. Entré 5 Euro 24/9 19:30 Menighedshuset Det økumeniske Runde Bord med repræsentanter for de flensborgske kirkesamfund mødes i Ansgar. 25/9 10:30 Værftet Med SSF-Flensborg Nord på besøg på Flensborg Skibsværft med afsluttende middag i kantinen. Tilmelding jf. side 24

19 Kalender september - oktober /9 15:30 Biblioteket Læs bogen se filmen. Marie Krøyer 26/9 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 26/9 16:00 Biblioteket DET der om torsdagen: Månedens hits + Kierkegaard, foredrag og musik ved studerende fra Universitet Flensburg. Musikalsk ledsagelse: Aneta Pohlen (cello). 26/9 17:00 Ansgar Aftensang og High Tea. Foredrag (på tysk) om den tyske kirkes struktur. Ved Christoph Touche, St. Petri 27/9 14:00 Cornelius Hansen Koncert med Jesper Falch for alle aldre afslutter aktivitetsdag på skolen. Arr. SSF 27/9 15:00 Sortevej Åbent hus for børn og unge frem til kl /9 18:00 Gustav Johannsen 28/9 9:30 Valsbølhus 29/9 10:00 Ansgar 1/10 14:00 Menighedshuset Elevstævne. For tidligere lærere og elever frem til kl. 23 i skolens hal. Konstantiopel/Istanbul-foredrag på Valsbølhus. Rejseforberedelser. Guldkonfirmationen 2013 for konfirmand-årgangene 1963 og Diabetikerklub. NB Tirsdag! Afgang til besøg i Frøslev. 1/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 3/10 Nystadens Ungdomsklubben på koloni til den /10 9:30 Spætteklubben Morgenmad 7/10 14:00 Menighedshuset Margretheklub 8/10 9:00 Sct: Jørgen Morgenmad/ -sang 8/10 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 8/10 15:00 Biblioteket Dolas Dukketeater 8/10 19:00 Biblioteket De der smuttede udvandring fra Slesvig i 1800-tallet 8/10 19:30 Flensborghus Biffen - Kon-Tiki, no instruktion Joachim Rønning, Esben Sandberg. 9/10 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 9/10 Sortevej Overnatning for 3. og 4. klasseselever på Sortevej > 17

20 Kalender - oktober /10 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 15/10 15:00 Biblioteket Dolas Dukketeater 16/10 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 17/10 14:30 Alderdomshjem Sangeftermiddag med provst Viggo Jacobsen 21/10 14:00 Menighedshuset Margretheklub. Billeder fra Istanbul-rejse 22/10 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 22/10 19:00 Stuhrsallee 17 Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 22/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 23/10 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste ved Thomas Hougesen. Jeanette Bonde Trio medvirker 24/10 19:00 Biblioteket Hear Eye M. Koncert og lysshow på Trappen 25/10 18:00 Sct: Hans Spaghettigudstjeneste 25/10 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo 26/10 8:30 Exe - HH Udflugt til Miniaturenwelt i Hamborg. Afgang fra Exe: Tur, middag og kaffe Euro 20. Børn gratis. Tilmelding tlf eller jf. side 32 26/10 16:00 Adelby Kirke Koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor 26/10 18:00 Helligåndskirken Koncert med Bredballe Gospel Choir 27/10 14:00 Ansgar Flensborgmenighedernes efterårsmøde i Ansgar Kirke, ved sognepræst og salmedigter Hans Anker Jørgensen. Haderslev Domkirkes Pigekor deltager. Efter gudstjenesten bydes på kaffebord, hvorefter Hans Anker Jørgensen fortæller: Fra mit salmeværksted 28/10 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 29/10 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 29/10 14:00 Biblioteket Rådgivning for grænsependlere 29/10 19:30 Flensborghus Biffen - Amour, fr instruktion Michael Haneke > 18

21 Kalender oktober - november /10 15:30 Biblioteket Læs bogen se filmen. Slavernes øer og Peter von Scholten. Fri entré 31/10 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 31/10 16:00 Biblioteket 31/10 17:00 Ansgar 1/11 Fritidshjemmene DET der om torsdagen: Med Anke Sporendonk!! Spil dansk-dag: Lotte Arnsberg og Flensborg-drengen Torben Egeris giver smagsprøver på aftenens Spil-Dansk -arrangement Spil dansk dagen 2013 i Ansgar: Danske Salmer og Guitarmusik. Lars Thodberg Bertelsen, sang Jens Bang-Rasmussen, klassisk guitar og barok guitar Sortevej og Nystadens er til fodboldturnering i Lemvig 2/11 11:00 Biblioteket Halloween Flensborg 2/11 18:00 Holm 9 Teateraften i SSF-distrikter. Middag hos Bosco og kl. 20 I vores bus er glæde på Flensborg Teater. Tilmelding på tlf eller jf. s. 32 3/11 9:30 Spætteklubben Morgenmad 4/11 14:00 Menighedshuset Margretheklub 5/11 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 5/11 10:00 Harreslev kirke Babysalmesang 5/11 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 6/11 19:00 Toosbüystr. 7 Aktive Kvinder - Sangaften 6/11 Duborg Skolen Operation Dagsværk. Lej en gymnasieelev til et godt formål ude og hjemme på tlf /11 15:30 Biblioteket Læsende babyer og legesyge forældre - Kom godt i gang. Hver torsdag til og med /11 9:00 Husumhus SSF Landsmøde /11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub. Bingo > 19

22 Kalender - november /11 17:00 > 20 St. Petri, Fatih, Ansgar Fredsfølere, først i St. Petri fra 17 slutter med spisning i Ansgar 11/11 18:00 Biblioteket Skumringstid på Biblioteket. Tilmelding. 12/11 9:00 Sct: Jørgen Morgenmad/ -sang 12/11 19:30 Flensborghus Biffen - Hypnotisøren, sv instruktion Lasse Hallström 13/11 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 13/11 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 13/11 19:30 Biblioteket Forfatteraften med Einar Már Guðmundsson. 14/11 9:30 Tønnsenhuset 15/11 15:00 Sortevej 15/11 16:00 Løgumkloster Christian d. 4 den unge konge og kobbermøllen. På særlig opfordring, holder Jan Jessen fra Den Slesvigske Samling sit populære foredrag om grundlæggelsen af Krusåens kobbermølle én gang til. En utrolig historie fra en fjern tid, hvor en unge konge byggede adskillige slotte og byer samtidigt! Åben scene for børn og unge fra de sydslesvigske fritidshjem på Sortevej Spiritualitet og åndelig dannelse - nye fromhedsformer i en luthersk folkekirke Stiftskursus på TPC, Løgumkloster 15/11 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo 17/11 19:00 Sct. Hans Sangaften med Torben Mølgaard Jørgensens salmemelodier 18/11 14:00 Menighedshuset Margretheklub 19/11 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad med Sejlklubben 19/11 19:00 Stuhrsallee 17 Gennemgang af Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gerninger 20/11 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste ved Ea Dal 22/11 Biblioteket Konference november 2013 i anledning af 50-års-jubilæer i Dansk Centralbibliotek og Studieafdelingen. 25/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 26/11 9:00 Petri Morgenmad sammen med St. Petri i Ansgar

23 Kalender november - december /11 18:30 Menighedshuset 26/11 19:30 Biblioteket 27/11 15:00 Biblioteket 27/11 18:00 Sortevej 28/11 10:00 Ansgar 28/11 14:30 Aldersomshjem AKFN, Arbeitskreis Flensburg Nord med repræsentanter for alle institutioner og foreninger i Flensborg Nord mødes. Åbent for alle. Spillet om Arktis og ny isfri sejlrute. Foredrag ved cand. mag. Kim Sundbøll. Entré 6 Læs bogen se filmen. Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren Julehygge for børn, unge, forældre og bedsteforældre frem til ca Aftensang og High Tea. Foredrag om vejen til en forfatning for Folkekirken. Ved menighedsrådsformand Marius Nørgaard, Bov Sangeftermiddag med provst Viggo Jacobsen 28/11 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 28/11 16:00 Biblioteket Det der om torsdagen. Med taxa gennem Syrien. Christine Harttung fortæller om sine rejseoplevelser og viser billeder. Musik: Duborg-skolens Lyspiger 28/11 17:00 Nystadens Adventshygge 29/11 18:00 Sct. Hans Spaghettigudstjeneste 30/11 10:00 Biblioteket 30/11 16:00 Ansgar Julelyd. Hygge med musik, klip, gløgg osv Den traditionelle adventskoncert med Torsdagskoret i Ansgar Kirke 1/12 9:30 Spætteklubben Frokost Frühstück 2/12 8:30 Ansgar 2/12 14:00 Menighedshuset Julevandringer i Ansgar Kirke 2013 mandag og tirsdag formiddag. Margretheklub. Juletur til Åbenrå med besøg i Nikolai 3/12 12:00 Tønnsenhuset Juleafslutning i Tønnsenhusets klubber 4/12 18:30 Cornelius Hansen 4/12 19:00 Toosbüystr. 7 Julefest for klasse, elever og forældre Aktive Kvinder - Adventshygge med bankospil til fordel for Bennetgaard > 21

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig NordNyt Nr. 01/2013 April > Maj Indhold Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW Ny organist: Peter Elkjær Petersen Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF

Læs mere

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts Flensborg Avis - torsdag den 19. marts 2015 - side 1 LEDER Ugens overskrifter Venner [KONTAKT] Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE)

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus November 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 27. september 2012 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Med Dansk Skoleforenings fællesråds vedtagelse af foreningens officielle forventning til forældrene, er diskussionen om den såkaldte

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I BERLIN DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN. januar februar marts 2014

DEN DANSKE KIRKE I BERLIN DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN. januar februar marts 2014 KIRKEHILSEN FRA CHRISTIANSKIRKEN DEN DANSKE KIRKE I BERLIN DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN januar februar marts 2014 KIRKEÅRET Fra Helligtrekonger til Fasten Denne udgave af KIRKEHILSEN dækker årets første

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 12. februar 2015 - side 1 UGENs OVERSKRIFTER SPIL DANSK Fastelavn [KONTAKT] Fastelavnsfester alle vegne (foto: Flensborg Bibliotek); også i arrangements-oversigten Ugen der

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Februar 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Spætteklubben. Fuldt hus i klubben i lørdags. (Fotos: Preben K. Mogensen)

Spætteklubben. Fuldt hus i klubben i lørdags. (Fotos: Preben K. Mogensen) FLENSBORG AVIS Torsdag 1. september 2011 1 Ugens overskrifter Danish dynamite Spætteklubben [KONTAKT] Den danske dragebåd i Frederiksstad var besat med entusiaster, men det rakte ikke. Sort sol Læs mere

Læs mere

JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011

JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011 SLESVIG AVIS Medlemsblad for de danske foreninger og institutioner Nr. 26 JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011 Danske institutioner og foreninger i Slesvig D S H F O R E N I N G E N A F A K T I V E K V I

Læs mere

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget Flensborg Avis torsdag den 28. august 2014 side 1 LEDER Ugens overskrifter Åbent hus [KONTAKT] Når forbundsregeringen - og her indenrigsministeriet - har åbent hus i weekenden, er også Mindretalsrådet

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis / torsdag den 6. marts 2014 / side 1 Ugens overskrifter Fastelavn [KONTAKT] Børn elsker kostumer - som også den søde snut her fra fastelavnsfesten i Egernførde. (Foto: privat) HARRESLEV

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF),

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF), FLENSBORG AVIS Torsdag 21. februar 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Helgoland EN REJSE VÆRD [KONTAKT] SSW fik ny bestyrelse på Helgoland, langt ude i Nordsøen og alligevel en del af Sydslesvig. Læs mere på KONTAKT

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere