NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig"

Transkript

1 NordNyt Nr. 01/2013 April > Maj Indhold Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW Ny organist: Peter Elkjær Petersen Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Byrådvalg Kandidater i Nord m.m. Nyt fra Kirkebogen Adresseliste

2 God service er ingen bankhemmelighed! Tal med os - vi rådgiver dig gerne! Union-Bank AG Große Straße Flensburg Tel

3 NordNyt Byrådsvalg den 26. maj! Kære medlemmer og venner af SSW! Valgkampen op til byrådsvalget den 26. maj er begyndt. Vi skal vælge byråd for de næste 5 år. Den seneste valgperiode har været præget af, at der efterhånden blev 8 grupper i byrådet. Det har til tider været endog meget vanskeligt at gennemføre fornuftige tiltag. Det vil vi i SSW ændre. Det må igen blive muligt at føre en politik, der er møntet på alle, og som fremfor alt også opnår bred tilslutning. Flensborgs meget vanskelige økonomiske situation kan vi ikke se bort fra, lige så lidt som de smertelige virkninger den både har og fortsat vil få for byens borgere. Men vi vil ikke spare os ihjel! Det gælder især på det sociale område, for her vil de svageste i vort samfund blive ramt. Vi afgiver ingen tomme løfter, da slet ikke løfter, som vi ved bliver umulige at holde, men vi retter blikket fremad. Det skylder vi især børn og unge. God uddannelse og gode betingelser for at forene familie- og arbejdsliv vil vi fortsætte vort arbejde for. Vuggestuer, børnehaver og heldagsskoler med gode tilbud er højt prioriterede i SSW`s anstrengelser. Soziale Stadt er et begreb, som sammenfatter de mange facetter i Flensborg, som især ligger vort hjerte nær. Byens indbyggertal er stigende, ikke mindst takket være de mange unge studerende, som kommer hertil. Der er boligmangel, og SSW vil fortsætte sin indsats for at skabe egnede, mindre og billige boliger, hvor der dog ikke skal spares på gode forhold for ældre og handicappede. Fortsættes på næste side. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord Bladet udsendes til alle medlemmer af forening og/eller kirke (1200 eks.) Næste nummer udkommer i begyndelsen af juni / før årsmøderne 2013 Redaktion: Preben K. Mogensen, Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund og Sten Haarløv Tryk/Druck: Layout & Copy, Flensborghus > 1

4 Byrådsvalg. Fortsat. Ny sygeplejerske SSW står for en pragmatisk politik efter skandinavisk forbillede, med klar social profil og nærhed til borgerne. Energiforsyningsmæssigt er Flensborg en del af Danmark (del af det danske energinet) og godt på vej med en klar økologisk profil. Vi glæder os til at mødes med medlemmer og venner i forbindelse med valgkampen, hvor man altid vil kunne høre om vort valgprogram i vore boder, også her i Nord, og vi siger på forhånd tak for støtten den 26. maj! SSW er tættere på... så giv os Jeres stemme den 26. maj Hvad ellers? Erich Seifen, Sönke Wisnewski Edgar Möller Den 18. marts, midt i en snestorm, og derfor med forholdsvist få deltagere, havde Diabetikerklubben besøg af Elke Jensens efterfølger som distriktssygeplejerske her i Flensborg Nord, Bettina Dämmig. Når det sættes i anførselstegn, er det fordi hjemmesygeplejerskerne arbejder i teams, men Bettina er nu altså tilknyttet norden. Hun skriver kort om sig selv: Efter at have arbejdet som intensivsygeplejerske både i Tyskland, Danmark og Norge i 25 år, trængte jeg til en forandring og er derfor vendt tilbage til rødderne i sygeplejen. Siden den 1. august 2012 er jeg ansat som sygeplejerske ved Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg. Vil man gerne høre mere, må man se, hvornår Diabetikerklubben igen får besøg af Bettina. Det vil ske med regelmæssige mellemrum. > 2

5 Den nye organist. Peter Elkjær Petersen P.g.a. formaliteter omkring ansættelsen, men med praktisk betydning, kunne formanden ikke nævne navnet på vor nye organist på generalforsamlingen den 10. marts Formaliteterne kom fra et helt uventet hold, men om dette hold ved vi allerede, at vi ikke kan vente noget hurtigt svar. Efterhånden er det dog rygtedes blandt folk i faget, hvem der nu tager plads på orgelbænken her i Ansgar. Og uden undtagelse har reaktionen kunnet sammenfattes i, at en bedre kunne I ikke få. Det ved vi godt og glæder os over, at Peter Elkjær Petersen, ligesom vi, kun er opsat på, at der findes en løsning. Det er kun en formalitet. Peter Elkjær Petersen sammenfatter selv om sig selv, som følger: Bor i Haderslev. Udannet på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense, Kirkemusikalsk Diplomeksamen, Mesterkurser og Seminarer hos bl. a. Jean Langlais, Harald Vogel, Michael Radulescu, Daniel Roth. Tidligere ansættelsesforhold Organist ved Askø Kirke (Lolland-Falster Stift) fast organistvikar ved Sct. Hans Kirke, Odense (Fyens Stift) Organist ved Haarby Kirke og Løgismose Kapel (Fyens Stift) Fortsættes på næste side > 3

6 Ansgar Kirke - Menighedsrådets hjørne Organist ved Sakskøbing Kirke (Lolland-Falster Stift) Organist ved Tinglev Kirke (Ribe Stift) Organist ved Hoptrup Kirke (Haderslev Stift) 1984 startet som vikar/timelærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole - og har siden været tilknyttet skolen, fra 1988 i fast ansættelse i kombination med stillingen ved først Tinglev, siden Hoptrup Kirke. Glæder mig til arbejde og samarbejde i Ansgar Kirke Generalforsamlingen 2013 Den væsentligste enkeltbegivenhed i Ansgar i 2012 var afskeden med vores organist igennem 44 år, Wolfgang Joern. Vi har udmærket vidst, hvor glade vi kunne være for Wolfgangs musikalske ledsagelse af gudstjenesterne. Og vi var heldige, at Mogens Mølskov og Anne Marie Henriksen kunne tage over, indtil vi nu igen, som det hed, da orglet skulle bygges, har en fast organist, der fuldstændigt kan betjene det fine orgel, vi har fået. Valg/Udskiftning i menighedsrådet Vor kirkeværge gennem 8 år, 2 valgperioder, Jens Peter Hovgaard, havde meddelt, at han ikke stod til genvalg ved generalforsamlingen. Det ændrede han heller ikke på, da vi gjorde opmærksom på, at han havde fået så meget fra hånden, at det nu ville være en meget De afgående menighedsrådsmedlemmer fik naturligvis en tak med på den videre vej. Her er det Jens Peter Hovgaard. Helle Wind Skadhauge fortsætter som formand og Charlotte Bassler, ligeledes på foto, som næstformand. nemmere post, men naturligvis er og forbliver det en tung, dvs. ansvarsfuld post i menighedsrådet. Det drejer sig om tilsynet med vore bygninger og ansatte. Derfor glæder vi os over, at vor hidtidige sekretær Thomas Ole Hegelund har overtaget posten. Der skulle vælges tre nye til menighedsrådet, da Thomas Hougesen jo nu er præst i Sporskifte og Erna Geldmacher også ønskede at nedlægge sit mandat. Erna har været en positivt kritisk røst i rådet, men hendes trofasthed overfor Ansgar kommer vi ikke til at savne. Som Jens Peter sagde hun også ja til at blive suppleant. De tre nyvalgte blev Suse Jacobsen, som er ny sekretær for rådet, Ilse Bilberg og og Lieselotte Müller. > 4

7 Ansgar Kirke - Generalforsamling Året, der gik og... I sin meget udførlige årsberetning kom formanden, der foruden det allerede nævnte, både her og i tidligere NordNyt, også ind på vort medlemstal, der ikke er faldet dramatisk, men det har været støt faldende siden 2005, efter en lille stigning i forudgående år. I 2002 havde vi 706, i medlemmer. Nu er vi, jf. nedenfor på 676 medlemmer. I sit arbejde som medlem af kirkerådet, dvs. bestyrelsen for Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), og dets forretningsudvalg har hun kunnet følge tilblivelsen af en DKS-2020-plan ret tæt. Efter meget dybtgående og udførlige samtaler med mange menighedsråd er den just udkommet, så den står på kirkedagens (=DKS generalforsamlingens) dagsorden den 28. april. For Ansgars vedkommende står der ikke noget i 2020-planen, som vi ikke forlængst imødeser: stiger vort medlemstal ikke betragteligt, vil der ved fremtidigt stillingsskift kun være en præstestilling her i Flensborg Nord, og de 4 provstiforpligtelser, som nu ligger hos pkm og SH, skulle til gengæld flyttes til andre embeder. Lige nu er der regnet i procenter ikke 200 % præst her, men kun 125 % (SH: 65 %, pkm 60 %). Efter disse tal skal så sammenfattende nævnes de sædvanlige. Glædeligt var det, at vi kom ud af regnskabsåret med et lille overskud, men ellers er der ingen overraskende udsving. pkm 2012 i tal (i parantes tallene fra 2011) Medlemstal: 676 (687) Regnskab: 1667 ( ) Indtægter/Udgifter / ( / ) Dåb: 14 (9) Konfirmander: 28 (17) Vielser: 2 (1) Begravelser: 13 (14) Gudstjenester: 83 (80) Kirkegang: 3194 (3447) Altergæster: 1094 (1181) Skole/Børneh.gudstjenester: 5 (6) Julevandringer: 5 (5) Koncerter: 7 (10) Indsamlet ved gudstj.: 4001 (3187) Kirkedagen 2012 Dette års kirkedag finder sted den 28. april, som altid begyndende med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl Dette års prædikant er biskop Søren Toft Bro, Ålborg. Efterfølgende kirkedag på A.P Møller Skolen fra kl > 5

8 > 6 Ansgar Kirke. Konfirmationer Ansgars konfirmander 2013 Konfirmation Kristi Himmelfart den 9. maj 2013 kl Ved Sten Haarløv Nikolai Ruben Frandsen, Flensburger Str. 27, Hanved Lærke Rahr Futtrup, Wassersleben 33, Wassersleben Tillmann Hansen, Kallhoi 4, Kobbermølle Viktor Lindhardt Jensen, Friedrichsthöh 2, Flensborg Lina Kellner, Alter Kupfermühlenweg 15, Flensborg Dennis Alexander Kulinski, Alter Kupfermühlenweg 40, Flensborg Justin Loose, Meisenstr. 16, Flensborg Hjalte Lorenzen, Jacob-Nöbbe-Bogen 42, Flensborg Kim Henrik Sloth Pedersen, Schwarzer Weg 19, Flensborg Jan Bastian Petersen, Neustadt 28, Flensborg Max Roll, Klueser Weg 35, Flensborg Lennart Roll, Ramsharde 2, Flensborg Celine Thordsen, Klueser Winkel 27, Flensborg Lea Wrobel, Jacob-Nöbbe-Bogen 19, Flensborg Frederieke Nicola Wullf, Teichgräberweg 5, Flensborg Mads Zameit, Ulmenallee 7, Flensborg Konfirmation søndag den 12. maj 2013 kl Ved Preben K. Mogensen Linn-Christin Abel, Dorfstr. 1, Jerrishoe Denise Behm, Eckenerstr. 7, Flensborg Pascal Bodeit, Werftstr. 5, Flensborg Kajen Maira Friedrichsen, Süderstr. 7a, Harreslev Jana Jane Haderup, Junkerhulvej 6, Flensborg Ann-Kathrin Hansen, Eckerner Str. 59, Flensborg Torben Harck, Am Moorbach 5, Flensborg Kira Ayline Lorenzen, Harrisleer Str. 76, Flensborg Marcel Lukas Lund, Björnsonstr. 46, Flensborg Pia Nielsen, Otto-Heinrich-Engel-Bogen 3, Flensborg Kris Flemming Schlund, Neustadt 40, Flensborg Chantal Schnoor, Voigtstr. 18, Flensborg Eike Joris Tästensen, Rebhunhnweg 1, Freienwill Nadine Volger, Werftstr. 5, Flensborg Lasse Wichert, Eckener Str. 67, Flensborg Konfirmandindskrivning til næste års konfirmationer (30.5. v. pkm og 1.6. v. SH) den 11. og 13. juni kl i Menighedshuset. Stambog/dåbsattest bedes medbragt! Guldkonfirmation 2013 I 1963 og 1964 var der ialt 176 konfirmander i Flensborg Nord og Kobbermølle. Der afholdes guldkonfirmation søndag den 29. september, og til forberedelse af festen inviteres kommende guldkonfirmander til møde i menighedshuset tirsdag den 14. maj kl

9 Ansgar Kirke. Fælles i Flensborg Spaghettigudstjenester i Sct. Hans for børn, deres forældre og bedsteforældre fulgt af fælles aftensmad i Sct. Hans, Kappelner Str. 38. Hver gang en fredag aften kl : 26. april ; 24. maj. Aftensang Kl den sidste torsdag i hver måned Efter aftensangen traktement og kl kort foredrag i menighedshuset. Afslutning senest kl Torsdag den 25. april: Mariadøtrene luthersk klosterfællesskab med katolsk inspiration. De lutherske Mariadøtre fra Kollund er inviteret for at fortælle om deres livsform og livsgrundlag. Torsdag den 30. maj: Tidl. lektor på Duborg Skolen, Flemming Jensen, fortæller om besøg i klostret Saint Maurice i Luxembourg. En nu afdød, god ven fra Nordjylland var i mange år munk her, men Flemming Jensen besøger stadig i ny og næ klostret. Dermed slutter serien med miniforedrag om møder med katolicismen. Morgensang i Sct. Jørgen følgende tirsdage fra kl : 14. maj og 11. juni. Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken I reglen den 2. onsdag i hver måned på skift mellem de flensborgske præster. Der prædikes over 3. tekstrække: 15 maj kl. 19 v. Jacob Ørsted 12. juni kl. 19 v. pkm Fælles Pinsesalmesangsgudstjeneste i Det Danske Hus i Sporskifte, mandag den 20. maj kl Forud fra kl er der mulighed for at indøve nye(ere) pinsesalmer. Kirkehøjskole Tirsdag den 28. maj kl på Flensborghus med Jutta Bojsen-Møller: Eline Boisen - en fortælling om min tipoldemor Torsdag den 27. juni: Efter aftensangen sommergrill og -fest i kirkens have. > 7

10 Ansgar. Fælles i Flensborg. Tyske Kirkedage i Hamborg 1. maj 5. maj 2013 (Deutscher Evangelischer Kirchentag) Motto: ikke for meget ikke for lidt / soviel du brauchst Dansk Kirke i Sydslesvig har sammen med Nordschleswigsche Gemeinde fået tildelt et område med info-stand m.m. i nærheden af den tidligere hovedkirke St. Nikolai. Som arrangør af Kirkedagen står den nye sammenslutning Nordkirche. I øvrigt er den danske folkekirke også repræsenteret ved bla. Københavns biskop Peter Skov Jacobsen ved en af gudstjenesterne. Man kan på forhånd udvælge sig programdage og arrangementer ved at gå ind på - eller kontakte Viggo Jacobsen (tlf.: 52565), Susanne Braun (tlf.: ) og Sten Haarløv (tlf.: 41133). De tyske kirkedage afholdes i år i Hamborg maj. Det er et kæmpearrangement, hvor der ventes over besøgende. Det imponerende program fortæller om en spændende række af aktiviteter, podiumsdiskussioner, gudstjenester, teater, koncerter, udstillinger, dialogfora med andre religioner, spiritualitet, klimaspørgsmål, global retfærdighed og meget mere over 2500 forskellige arrangementer, også mange tilbud til børn og unge familier. Kirkedagene åbnes onsdag den 1. maj af forbundspræsidenten og teologen Joachim Gauck og Hamborgs borgmester Olaf Scholz. Også vores grænseland er med. Der tilbydes fælles bustur til Kirkedagen lørdag den 4. maj. Bussen kører fra Exe kl. 9. Prisen for busturen t/r er 12. Dertil kommer Tageskarte pro person 28. Tilmelding til Susanne Braun eller telefon, se ovf.) eller Sten Haarløv eller telefon, se ovf.). Kirkebilen er gratis og kører til gudstjenester og arrangementer i kirken. Ring blot (Altstadt Taxi) > 8

11 Ansgar Kirke - Gudstjenester Dato Klokken Søn-/Helligdagens navn Prædikant 25/4 17:00 Aftensang SH 27/4 17:00 Aftengudstjeneste med dåb. Træder i stedet for gudstjenesten 28.4., hvor der p.g.a. kirkedagen dette år ikke er nogen tjeneste i Ansgar. 28/4 4. s. eft. Påske. Kirkedag i Slesvig med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl I hele Flensborg henvises til gudstjeneste i Heligåndskirken kl MAJ PKM 5/5 10:00 5. s. eft. Påske SH 5/5 14:00 5. s. eft. Påske. Gudstjeneste i Kobbermølle 9/5 10:00 Kristi Himmelfart. Konfirmation SH 12/5 10:00 6. s. eft. Påske. Konfirmation PKM 19/5 10:00 Pinsedag SH 20/5 17:00 2. Pinsedag. Fælles salmesangsgudstjeneste i Det Danske Hus i Sporskifte. SH SH m.fl. 26/5 10:00 Trinitatis PKM 30/5 17:00 Aftensang PKM JUNI 2/6 10:00 1. s. efter Trinitatis PKM 2/6 14:00 1. s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste i Kobbermølle 9/6 10:00 2. s. eft. Trinitatis. Kirkefrokost. De danske Årsmøder 2013 PKM 16/6 10:00 3. s. eft. Trinitatis SH 23/6 10:00 4. s. eft. Trinitatis PKM 27/6 17:00 Aftensang PKM 30/6 10:00 5. s. eft. Trinitatis SH SH > 9

12 Kalender - april - juni 2013 Dato Klokken Sted Arrangement 25/4 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 25/4 17:00 Ansgar Aftensang. Besøg af Mariadøtrene fra Kollund 25/4 19:00 Flensborghus SSF-bygeneralforsamling 26/4 18:00 Sct. Hans Spaghettigudstjeneste 27/4 10:00 Skibsbroen Byrundtur med vore byrådskandidater, Edgar og Sønke. Afgang fra Skibsbroen. Tilmelding på tlf af hensyn til frokosten 27/4 17:00 Ansgar Da ingen gudstjeneste søndag, aftenandagt med dåb. 28/4 10:00 Slesvig Kirkedag, begyndende med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl Prædikant er biskop Henning Toft Bro, Ålborg. Selve kirkedagen på A.P. Møller Skolen 29/4 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben. Med Dr. Oldenburg 1/5 9:30 Lornsendamm Vandredag på Gendarmstien 4/5 9:00 Flensborg - HH Bus til Evangelischer Kirchtag i Hamborg. Afg. fra Exe. Tilmelding hos Sten Haarløv, /5 9:30 Spætteklubben Morgenmad. Byrådskandidater på besøg. SSW er vært 6/5 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 7/5 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad. Byrådskandidater på besøg. SSW er vært. 15/5 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste. Ved Jacob Ørsted 9/5 10:00 Ansgar Konfirmation. Ved Sten Haarløv 10/5 17:00 Ansgar Generalprøve og overhøring for søndagens konfirmander 12/5 10:00 Ansgar Konfirmation. Ved pkm 12/5 Haderslev Indsættelse af ny biskop i Haderlev > 10

13 Kalender - maj-juni /5 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 14/5 15:00 Menighedshuset Forberedende møde forud for guldkonfirmationen i september 14/5 17:00 Duborg - Skolen Forårscafe på Duborg-Skolen (musikholdene optræder, hyggeligt samvær) 15/5 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 15/5 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 18/5 9:30 Valsbølhus Teologi for lægfolk. Foredrag om Konstantinopel 20/5 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 21/5 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad 21/5 17:00 Sporskifte Fælles Pinsesalmesang. Mulighed for at indøve nyere pinsesalmer fra kl /5 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 24/5 18:00 Sct. Hans Spaghettigudstjeneste 26/ Rådhuset BYRÅDSVALG Valgaften sammen med de andre partier på rådhuset. 27/5 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben. pkm fortæller om sin tjeneste-rejse til Thailand. Alle er velkomne 28/5 19:30 Flensborghus Kirkehøjskole. Med Jutta Bojsen-Møller om hendes tipoldemor Eline Boisen. 30/5 17:00 Ansgar Aftensang. Med lektor Flemming Jensen om klosterbesøg 2/6 9:30 Spætteklubben Morgenmad 2/6 11:00 Ansgar Lige efter kirketid loppemarked med og ved FDF Flensborg. 3/6 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 4/6 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad 7/6 19:00 Kobbermølle Årsmødeaften 7/6 Ansgar De danske årsmøder i Sydslesvig /6 11:00 Flensborghus Årsmøde-panel-diskussion 8/6 15:00 Tønnsenhuset Årsmødeeftermiddag. Årsmødetaler: Minister Anke Spoorendonk > 11

14 Kalender - juni /6 19:30 Flensborghus Årsmødefaften. Hadsund Sangforening synger 9/6 8:00 Festpladsen Flaghejsning og efterfølgende morgenbord i klubhuset 9/6 10:00 Ansgar ÅRSMØDEGUDSTJENESTE og efterfølgende kort frokost. 9/6 13:30 Nørretorv Årsmødeoptoget starter 9/6 14:00 Festpladsen Årsmødet begynder på festpladsen. Slutter med koncert 9/6 18:00 Søndertorv FDF-orkestrene slutter årsmødet med koncert på Søndertorv 10/6 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 11/6 16:00 Menighedshuset Indskrivning til konfirmation /6 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 12/6 14:30 Spætteklubben Lille Lotto 12/6 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste. Ved pkm 13/6 Bornholm Folkefesten på Bornholm begynder. Med sydslesvigsk deltagelse 13/6 Duborg -Skolen og : Emnedage om Kultur og kulturforskelle 13/6 16:00 Menighedshuset Indskrivning til konfirmation /6 19:00 Duborg-Skolen Dimission. Hovedskole og realeksamen 14/6 17:00 Duborg-Skolen Dimission. Studenter 17/6 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 18/6 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad 20/6 Duborg -Skolen Stafetløb for de Flensborgske skoler på Stadion (formiddag) 21/6 Skolerne Sidste skoledag før sommerferien 24/6 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 27/6 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 27/6 17:00 Ansgar Aftensang og sommergrill i kirkens have 28/6 19:00 Tønnsenhuset SSF/SSW-Sommergrill og sommerfest > 12

15 Byrådsvalg. Kommunalwahlen am 26. Mai Liebe Mitglieder und Freunde des SSW Der Kommunalwahlkampf hat begonnen, und am 26. Mai 2013 wird eine neue Ratsversammlung gewählt. Die Politik in Flensburg umzusetzen war in den zurückliegenden Jahren nicht immer sehr einfach. Acht Fraktionen haben es manchmal sehr schwer gemacht, eine vernünftige Politik für unsere Stadt und ihre Bürger umzusetzen. Wir vom SSW wollen das ändern. Es muss wieder möglich werden, in unserer Stadt eine Politik für alle und vor allen Dingen mit allen zu gestalten. Wir wissen sehr wohl, dass das finanzielle Polster nicht gerade rosig ist und dass wir sparen müssen. Wir wissen auch, dass dies auch für die Bürger unserer Stadt sehr schmerzliche Auswirkungen haben kann und wird. Dennoch werden wir sehr darauf achten, dass wir uns nicht zu Tode sparen. Insbesondere der Sozialbereich darf dabei nicht zu kurz kommen, denn dann trifft es in erster Linie die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Wir wollen keine leeren Versprechungen machen vor allen Dingen nicht solche, die wir eh nicht halten können. Wir wollen aber auch nicht im Groll zurück schauen und die Fehler, die gemacht wurden anprangern, sondern wir wollen nach vorne schauen. So müssen wir unsere Aufmerk samkeit auf unsere Kinder und heranwachsenden Jugendlichen richten, denn gerade die sind die Zukunft in unserer Stadt. Gute Bildung und Ausbildung sind dafür Voraussetzung. Darum werden wir uns auch weiter für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. Dazu gehören ausreichende Krippen- und Kindergartenplätze genauso wie eine attraktive Ganztagsschule mit den nötigen Angeboten. Dafür wird der SSW kämpfen! Das, was man unter dem Begriff Soziale Stadt zusammenfasst, liegt uns besonders am Herzen. Die Einwohnerzahl Flensburgs wächst stetig, nicht zuletzt durch die Studenten, die an unseren Hochschulen studieren. Wir müssen für Neubürger entsprechenden Wohnraum schaffen. Gerade im Bereich von kleinen und bezahlbaren Wohnungen herrscht ein großer Mangel. Wir werden uns auch weiter für die Schaffung und den Erhalt von gutem und bezahlbarem Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung in einer lebenswerten Umgebung einsetzen. Dabei müssen die Belange der Jungen wie der Alten und der Menschen mit Behinderungen gleichwertig berücksichtigt werden. > 13

16 Wahlen am 26. Mai Der SSW steht für einen skandinavischen Pragmatismus, der Scheuklappen jeder Art verbietet, und für eine soziale und bürgernahe Politik. Der Umbau hin zur ökologischen Energieversorgung hat begonnen, und auch die stadteigene Tochter die Stadtwerke Flensburg beginnt die Energieversorgung auf umweltfreundliche Brennstoffe und weg von den fossilen Brennstoffen umzustellen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch in der Zukunft in Flensburg noch saubere Luft geatmet werden kann. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mitglieder und Freunde des SSW. Informieren sie sich an den Wahlständen des SSW über unser Wahlprogramm, gehen sie am 26. Mai 2013 zur Wahl, und unterstützen sie die Kandidatinnen und Kandidaten des SSW Unterstützt den SSW am 26. Mai denn wir sind : Für uns in Flensburg - SSW was denn sonst Es grüßt Sie/Euch alle ganz herzlich Ihre Kandidaten im Norden der Stadt Erich Seifen Sönke Wisnewski Edgar Möller Wahlkreis 1 Wahlkreis 2 Wahlkreis 3 > 14

17 Ud og se med SSW Kære venner, SSW Flensborg by, SSW Centrum-Vest og SSW Flensborg Nord inviterer hermed til en bustur under mottoet Ud og se med SSW - Hvordan udvikler Flensborg sig? - lørdag 27. april 2013 fra kl start ved Schiffbrücke foran Schiffahrtsmuseum SSWs byrådskandidater Edgar Møller og Sönke Wisnewski vil sammen med Jer køre rundt i byen for at vise byudviklingen ved forskellige eksempler. Undervejs holdes der en frokostpause. Busturen slutter ca. kl Det ville glæde os, hvis du/i kunne deltage i dette arrangement. Af hensyn til planlægningen beder vi om bindende tilmelding hos eller /127. Med venlig hilsen sign. Katrin Möller SSW bystyrelsen og SSW Centrum-Vest sign. Erich Seifen SSW Flensborg Nord Mød også vore byrådskandidater til politisk morgenmad søndag den 5. maj kl i Spætteklubben tirsdag den 7. maj kl i Tønnsenhuset. > 15

18 SSF Flensborg Nord - aktuelt Længe undervejs... Sidste udgave af NordNyt udkom før jul, så det er længe siden. Desuden er bladet denne gang mindre end det plejer at være og dækker stort set kun en måned frem. Forklaringen er dels min rejseaktivitet på De Danske Sømands- og Udlandskirkers vegne, som jeg vil fortælle om i Diabetikerklubben den 27. maj. Lige nu er der dog noget meget vigtigt...: Byrådsvalget den 26. maj. Det vigtige er, at vi igen står overfor et politisk valg, byrådsvalget. Dette valg gælder for de næste 5 år, så jeg behøver jo ikke betone vigtigheden! Eller? Det er unægtelig mærkeligt, at valgdeltagelsen ved byrådsvalg her i byen generelt halter efter valg til landdag og forbundsdag, for byrådet er dog det helt nære! Eller har mange den opfattelse, at de vigtige, også lokale beslutninger, træffes andre steder end i vort byråd? Det spørgsmål forstår jeg godt, men vil man give vort lokale parlament vægt og mulighed for at virke til byens bedste, så må man gå til valg den 26. maj! Efter flere års modvind fra Kiel, har vi nu medvind og kan sætte sejl derefter. Vi må altså støtte vore kandidater, alt vi kan. Fra generalforsamlingen til nu Ved vor fælles SSF/SSW-generalforsamling i januar var der genvalg over hele linien. En forandring, som vi havde håbet på, nemlig at ville få rettet op på vores økonomi i SSF-distriktet i 2012, gik ikke i opfyldelse. I denne omgang. Medlemstallet er nærmest uforandret (680), og takket være Jörg Riemer, der har været rundt hos nogle medlemmer, der havde glemt kontingentet, holder dette tal. Og der er kommet penge i vor slunkne kasse. > 16

19 SSF Flensborg Nord - nu og det kommende Fyrtårnet blandt vore arrangementer på det seneste var velgørenhedskoncerten den med HäppSingers, MoinMojn og Catchy Tune. Den indbragte 816,80 Euro, som Rainer Porsch overrakte til leder på hospitset her i Flensborg, Dr. Ewald (foto) efter gudstjenesten med og for hospitset i Ansgar den pkm Udblik til årsmøderne den 7. til 9. juni Sydslesvig kalder Årsmødeeftermiddagen lørdag den 8. juni fra kl i Tønnsenhuset vil have minister Anke Spoorendonk som taler. Men mere i næste nummer af NordNyt! Vandredag den 1. maj. Også for børnefamilier Vi mødes kl på P + R Lornsendamm og vil vandre fra Bov igennem den smukke tunneldal/ved gendarmstien. Middagen spiser vi kl. ca i Wassersleben. Tilmelding venligst før den 27. april hos bestyrelsen etc., jf. side 20. Pris medlemmer 10 /ikke-medlemmer 15,-. Børn: 5,- NB: Se altid på SSFs medlemssider KONTAKT i torsdagsudgaven af FLENSBORG AVIS og Sydslesvigkalenderen hver dag! > 17

20 Andet - Akti m.m. Se kalenderen og bl.a. fritidshjemmenes internetsider: Aktivitetshuset i Nørregade 49 Kurser indtil Flettede tasker i papir v/ Lise Paulsen (kl ) Medbring: en lynlås på 20 cm - tilmelding ikke nødvendig Sysleaften for alle håndarbejdsbegejstrede v/ Sarah Keppler og Melanie Christiansen (kl ) Tilmelding ikke nødvendig Aktis Seniorklub IT-vejledning for alle på 50+ v/ Søren Timm (kl ) Tilmelding ikke nødvendig Lær at klippe film på Windows Movie Maker v/ Søren Timm (kl ) Tilmelding ikke nødvendig En brødkasse i træ v/ Helge Bastiansen (kl ) Pris: Materiale efter forbrug tilmelding ikke nødvendig Tegn og tryk en folie til din bil v/ Marco Knappert (kl ) Pris: Materiale efter forbrug tilmelding ikke nødvendig Grundkursus optagelsesteknik v/ Jens Locher og Marek Mißfeld (kl ) Pris: 20 EUR tilmelding på eller Poker-Spilleaften v/ Jens Locher (kl ) Tilmelding på eller Sysleaften for alle håndarbejdsbegejstrede v/ Sarah Keppler og Melanie Christiansen (kl ) Tilmelding ikke nødvendig. Flet seje armbånd v/ Lise Paulsen (kl ) Tilmelding ikke nødvendig Lav dit eget skærebræt v/ Helge Bastiansen (kl ) Pris: Materiale efter forbrug tilmelding ikke nødvendig Aktis Seniorklub IT-vejledning for alle på 50+ v/ Søren Timm (kl ) Tilmelding ikke nødvendig > 18

21 Fra Kirkebogen Dåb Ann-Kathrin Hansen, den Sophie og Celine Baas, den Tillmann Hansen, den Esta Trampenau, den Vielse Dana Somke og Sascha Sülau, den Dødsfald Husmor Dorothea (Dora) Auguste Weiss, født Christensen, død den (102 år), bisat på Fredshøjen efter højtidelighed den Murer Ernst Christian Pingel, død den (79 år), bisat på Harreslev Kirkegård efter højtidelighed i Ansgar den Kok Martha Marie Erichsen, f. Papke, død den (92 år), bisat på Tarp Kirkegård efter højtidelighed i Tarp kirke den Tidl. sømand Stefan Geisthardt, død (44 år), bisat efter højtidelighed den Husmor Gerda Karoline Hedwig Schaupp, f. Reckweg, død den (86 år), bisat efter højtidelighed i Ansgar Kirke den Husmor Lieselotte Johanna Henriette Jessen, f. Hoffmann, død den (84 år), bisat efter højtidelighed i Adelby den Funktionær Rudolf Schubert, død den (77 år), bisat på Fredshøjen efter højtidelighed den Direktør Erwin Brix, død den (85 år), bisat efter højtidelighed i Ansgar den Husmor Eva Maria Julius, f. Mommsen, død den (86 år), bisat på Fredshøjen efter højtidelighed den Ansgar Kirke Den danske kirke i Flensborg Nord, Kobbermølle, Wassersleben, Klus og Nyhus Hjemmeside: Bankforbindelse, Ansgar Kirke: , Union Bank (BLZ ) Pastor Sten Haarløv (SH), Friedrichstal 40, tlf , (fridag: mandag) Pastor Preben K. Mogensen (PKM), Apenrader Str. 25, tlf , (fridag: onsdag) Menighedsrådsformand: Helle Wind Skadhauge, tel , Regnskabsfører: Ole Rinneberg, Timm -Kröger-Weg 40, tlf. /fax , Organist: Peter Elkjær Petersen, tlf , mobil: , Kordegn: Ingrid Lekkat, tlf Pedel: Rolf Engel Apenrader Str. 25, tel Dansk Menighedspleje, henvendelse til præsterne. > 19

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus November 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Februar 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

Skovlund-Valsbøl Nyt 2/2015. SSF SSW Skolen SFO Børnehaven YDUN Ældreklubben Valsbøl og omegns Folkedansere Menigheden

Skovlund-Valsbøl Nyt 2/2015. SSF SSW Skolen SFO Børnehaven YDUN Ældreklubben Valsbøl og omegns Folkedansere Menigheden Skovlund-Valsbøl Nyt 2/2015 SSF SSW Skolen SFO Børnehaven YDUN Ældreklubben Valsbøl og omegns Folkedansere Menigheden Adresse- og telefonliste SSF Skovlund-Valsbøl Formand: Helle Wendler, 24980 Skovlund,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk juni - august 2014 Indhold Fra

Læs mere

Kirke under forandring

Kirke under forandring nr. 8 juni - juli - august 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev Stor pinsegudstjeneste, sommerfest og konfirmandindskrivning side 03 Et valg for fremtidens kirke side 07 Kirke under forandring TEMA sider 04,

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 I dette blad: - Præsentation af ny præst - Høstgudstjeneste MARGRETHEKIRKEN Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 Nye rammer for konfirmationsforberedelse

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere