NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig"

Transkript

1 NordNyt Nr. 01/2013 April > Maj Indhold Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW Ny organist: Peter Elkjær Petersen Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Byrådvalg Kandidater i Nord m.m. Nyt fra Kirkebogen Adresseliste

2 God service er ingen bankhemmelighed! Tal med os - vi rådgiver dig gerne! Union-Bank AG Große Straße Flensburg Tel

3 NordNyt Byrådsvalg den 26. maj! Kære medlemmer og venner af SSW! Valgkampen op til byrådsvalget den 26. maj er begyndt. Vi skal vælge byråd for de næste 5 år. Den seneste valgperiode har været præget af, at der efterhånden blev 8 grupper i byrådet. Det har til tider været endog meget vanskeligt at gennemføre fornuftige tiltag. Det vil vi i SSW ændre. Det må igen blive muligt at føre en politik, der er møntet på alle, og som fremfor alt også opnår bred tilslutning. Flensborgs meget vanskelige økonomiske situation kan vi ikke se bort fra, lige så lidt som de smertelige virkninger den både har og fortsat vil få for byens borgere. Men vi vil ikke spare os ihjel! Det gælder især på det sociale område, for her vil de svageste i vort samfund blive ramt. Vi afgiver ingen tomme løfter, da slet ikke løfter, som vi ved bliver umulige at holde, men vi retter blikket fremad. Det skylder vi især børn og unge. God uddannelse og gode betingelser for at forene familie- og arbejdsliv vil vi fortsætte vort arbejde for. Vuggestuer, børnehaver og heldagsskoler med gode tilbud er højt prioriterede i SSW`s anstrengelser. Soziale Stadt er et begreb, som sammenfatter de mange facetter i Flensborg, som især ligger vort hjerte nær. Byens indbyggertal er stigende, ikke mindst takket være de mange unge studerende, som kommer hertil. Der er boligmangel, og SSW vil fortsætte sin indsats for at skabe egnede, mindre og billige boliger, hvor der dog ikke skal spares på gode forhold for ældre og handicappede. Fortsættes på næste side. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord Bladet udsendes til alle medlemmer af forening og/eller kirke (1200 eks.) Næste nummer udkommer i begyndelsen af juni / før årsmøderne 2013 Redaktion: Preben K. Mogensen, Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund og Sten Haarløv Tryk/Druck: Layout & Copy, Flensborghus > 1

4 Byrådsvalg. Fortsat. Ny sygeplejerske SSW står for en pragmatisk politik efter skandinavisk forbillede, med klar social profil og nærhed til borgerne. Energiforsyningsmæssigt er Flensborg en del af Danmark (del af det danske energinet) og godt på vej med en klar økologisk profil. Vi glæder os til at mødes med medlemmer og venner i forbindelse med valgkampen, hvor man altid vil kunne høre om vort valgprogram i vore boder, også her i Nord, og vi siger på forhånd tak for støtten den 26. maj! SSW er tættere på... så giv os Jeres stemme den 26. maj Hvad ellers? Erich Seifen, Sönke Wisnewski Edgar Möller Den 18. marts, midt i en snestorm, og derfor med forholdsvist få deltagere, havde Diabetikerklubben besøg af Elke Jensens efterfølger som distriktssygeplejerske her i Flensborg Nord, Bettina Dämmig. Når det sættes i anførselstegn, er det fordi hjemmesygeplejerskerne arbejder i teams, men Bettina er nu altså tilknyttet norden. Hun skriver kort om sig selv: Efter at have arbejdet som intensivsygeplejerske både i Tyskland, Danmark og Norge i 25 år, trængte jeg til en forandring og er derfor vendt tilbage til rødderne i sygeplejen. Siden den 1. august 2012 er jeg ansat som sygeplejerske ved Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg. Vil man gerne høre mere, må man se, hvornår Diabetikerklubben igen får besøg af Bettina. Det vil ske med regelmæssige mellemrum. > 2

5 Den nye organist. Peter Elkjær Petersen P.g.a. formaliteter omkring ansættelsen, men med praktisk betydning, kunne formanden ikke nævne navnet på vor nye organist på generalforsamlingen den 10. marts Formaliteterne kom fra et helt uventet hold, men om dette hold ved vi allerede, at vi ikke kan vente noget hurtigt svar. Efterhånden er det dog rygtedes blandt folk i faget, hvem der nu tager plads på orgelbænken her i Ansgar. Og uden undtagelse har reaktionen kunnet sammenfattes i, at en bedre kunne I ikke få. Det ved vi godt og glæder os over, at Peter Elkjær Petersen, ligesom vi, kun er opsat på, at der findes en løsning. Det er kun en formalitet. Peter Elkjær Petersen sammenfatter selv om sig selv, som følger: Bor i Haderslev. Udannet på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense, Kirkemusikalsk Diplomeksamen, Mesterkurser og Seminarer hos bl. a. Jean Langlais, Harald Vogel, Michael Radulescu, Daniel Roth. Tidligere ansættelsesforhold Organist ved Askø Kirke (Lolland-Falster Stift) fast organistvikar ved Sct. Hans Kirke, Odense (Fyens Stift) Organist ved Haarby Kirke og Løgismose Kapel (Fyens Stift) Fortsættes på næste side > 3

6 Ansgar Kirke - Menighedsrådets hjørne Organist ved Sakskøbing Kirke (Lolland-Falster Stift) Organist ved Tinglev Kirke (Ribe Stift) Organist ved Hoptrup Kirke (Haderslev Stift) 1984 startet som vikar/timelærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole - og har siden været tilknyttet skolen, fra 1988 i fast ansættelse i kombination med stillingen ved først Tinglev, siden Hoptrup Kirke. Glæder mig til arbejde og samarbejde i Ansgar Kirke Generalforsamlingen 2013 Den væsentligste enkeltbegivenhed i Ansgar i 2012 var afskeden med vores organist igennem 44 år, Wolfgang Joern. Vi har udmærket vidst, hvor glade vi kunne være for Wolfgangs musikalske ledsagelse af gudstjenesterne. Og vi var heldige, at Mogens Mølskov og Anne Marie Henriksen kunne tage over, indtil vi nu igen, som det hed, da orglet skulle bygges, har en fast organist, der fuldstændigt kan betjene det fine orgel, vi har fået. Valg/Udskiftning i menighedsrådet Vor kirkeværge gennem 8 år, 2 valgperioder, Jens Peter Hovgaard, havde meddelt, at han ikke stod til genvalg ved generalforsamlingen. Det ændrede han heller ikke på, da vi gjorde opmærksom på, at han havde fået så meget fra hånden, at det nu ville være en meget De afgående menighedsrådsmedlemmer fik naturligvis en tak med på den videre vej. Her er det Jens Peter Hovgaard. Helle Wind Skadhauge fortsætter som formand og Charlotte Bassler, ligeledes på foto, som næstformand. nemmere post, men naturligvis er og forbliver det en tung, dvs. ansvarsfuld post i menighedsrådet. Det drejer sig om tilsynet med vore bygninger og ansatte. Derfor glæder vi os over, at vor hidtidige sekretær Thomas Ole Hegelund har overtaget posten. Der skulle vælges tre nye til menighedsrådet, da Thomas Hougesen jo nu er præst i Sporskifte og Erna Geldmacher også ønskede at nedlægge sit mandat. Erna har været en positivt kritisk røst i rådet, men hendes trofasthed overfor Ansgar kommer vi ikke til at savne. Som Jens Peter sagde hun også ja til at blive suppleant. De tre nyvalgte blev Suse Jacobsen, som er ny sekretær for rådet, Ilse Bilberg og og Lieselotte Müller. > 4

7 Ansgar Kirke - Generalforsamling Året, der gik og... I sin meget udførlige årsberetning kom formanden, der foruden det allerede nævnte, både her og i tidligere NordNyt, også ind på vort medlemstal, der ikke er faldet dramatisk, men det har været støt faldende siden 2005, efter en lille stigning i forudgående år. I 2002 havde vi 706, i medlemmer. Nu er vi, jf. nedenfor på 676 medlemmer. I sit arbejde som medlem af kirkerådet, dvs. bestyrelsen for Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), og dets forretningsudvalg har hun kunnet følge tilblivelsen af en DKS-2020-plan ret tæt. Efter meget dybtgående og udførlige samtaler med mange menighedsråd er den just udkommet, så den står på kirkedagens (=DKS generalforsamlingens) dagsorden den 28. april. For Ansgars vedkommende står der ikke noget i 2020-planen, som vi ikke forlængst imødeser: stiger vort medlemstal ikke betragteligt, vil der ved fremtidigt stillingsskift kun være en præstestilling her i Flensborg Nord, og de 4 provstiforpligtelser, som nu ligger hos pkm og SH, skulle til gengæld flyttes til andre embeder. Lige nu er der regnet i procenter ikke 200 % præst her, men kun 125 % (SH: 65 %, pkm 60 %). Efter disse tal skal så sammenfattende nævnes de sædvanlige. Glædeligt var det, at vi kom ud af regnskabsåret med et lille overskud, men ellers er der ingen overraskende udsving. pkm 2012 i tal (i parantes tallene fra 2011) Medlemstal: 676 (687) Regnskab: 1667 ( ) Indtægter/Udgifter / ( / ) Dåb: 14 (9) Konfirmander: 28 (17) Vielser: 2 (1) Begravelser: 13 (14) Gudstjenester: 83 (80) Kirkegang: 3194 (3447) Altergæster: 1094 (1181) Skole/Børneh.gudstjenester: 5 (6) Julevandringer: 5 (5) Koncerter: 7 (10) Indsamlet ved gudstj.: 4001 (3187) Kirkedagen 2012 Dette års kirkedag finder sted den 28. april, som altid begyndende med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl Dette års prædikant er biskop Søren Toft Bro, Ålborg. Efterfølgende kirkedag på A.P Møller Skolen fra kl > 5

8 > 6 Ansgar Kirke. Konfirmationer Ansgars konfirmander 2013 Konfirmation Kristi Himmelfart den 9. maj 2013 kl Ved Sten Haarløv Nikolai Ruben Frandsen, Flensburger Str. 27, Hanved Lærke Rahr Futtrup, Wassersleben 33, Wassersleben Tillmann Hansen, Kallhoi 4, Kobbermølle Viktor Lindhardt Jensen, Friedrichsthöh 2, Flensborg Lina Kellner, Alter Kupfermühlenweg 15, Flensborg Dennis Alexander Kulinski, Alter Kupfermühlenweg 40, Flensborg Justin Loose, Meisenstr. 16, Flensborg Hjalte Lorenzen, Jacob-Nöbbe-Bogen 42, Flensborg Kim Henrik Sloth Pedersen, Schwarzer Weg 19, Flensborg Jan Bastian Petersen, Neustadt 28, Flensborg Max Roll, Klueser Weg 35, Flensborg Lennart Roll, Ramsharde 2, Flensborg Celine Thordsen, Klueser Winkel 27, Flensborg Lea Wrobel, Jacob-Nöbbe-Bogen 19, Flensborg Frederieke Nicola Wullf, Teichgräberweg 5, Flensborg Mads Zameit, Ulmenallee 7, Flensborg Konfirmation søndag den 12. maj 2013 kl Ved Preben K. Mogensen Linn-Christin Abel, Dorfstr. 1, Jerrishoe Denise Behm, Eckenerstr. 7, Flensborg Pascal Bodeit, Werftstr. 5, Flensborg Kajen Maira Friedrichsen, Süderstr. 7a, Harreslev Jana Jane Haderup, Junkerhulvej 6, Flensborg Ann-Kathrin Hansen, Eckerner Str. 59, Flensborg Torben Harck, Am Moorbach 5, Flensborg Kira Ayline Lorenzen, Harrisleer Str. 76, Flensborg Marcel Lukas Lund, Björnsonstr. 46, Flensborg Pia Nielsen, Otto-Heinrich-Engel-Bogen 3, Flensborg Kris Flemming Schlund, Neustadt 40, Flensborg Chantal Schnoor, Voigtstr. 18, Flensborg Eike Joris Tästensen, Rebhunhnweg 1, Freienwill Nadine Volger, Werftstr. 5, Flensborg Lasse Wichert, Eckener Str. 67, Flensborg Konfirmandindskrivning til næste års konfirmationer (30.5. v. pkm og 1.6. v. SH) den 11. og 13. juni kl i Menighedshuset. Stambog/dåbsattest bedes medbragt! Guldkonfirmation 2013 I 1963 og 1964 var der ialt 176 konfirmander i Flensborg Nord og Kobbermølle. Der afholdes guldkonfirmation søndag den 29. september, og til forberedelse af festen inviteres kommende guldkonfirmander til møde i menighedshuset tirsdag den 14. maj kl

9 Ansgar Kirke. Fælles i Flensborg Spaghettigudstjenester i Sct. Hans for børn, deres forældre og bedsteforældre fulgt af fælles aftensmad i Sct. Hans, Kappelner Str. 38. Hver gang en fredag aften kl : 26. april ; 24. maj. Aftensang Kl den sidste torsdag i hver måned Efter aftensangen traktement og kl kort foredrag i menighedshuset. Afslutning senest kl Torsdag den 25. april: Mariadøtrene luthersk klosterfællesskab med katolsk inspiration. De lutherske Mariadøtre fra Kollund er inviteret for at fortælle om deres livsform og livsgrundlag. Torsdag den 30. maj: Tidl. lektor på Duborg Skolen, Flemming Jensen, fortæller om besøg i klostret Saint Maurice i Luxembourg. En nu afdød, god ven fra Nordjylland var i mange år munk her, men Flemming Jensen besøger stadig i ny og næ klostret. Dermed slutter serien med miniforedrag om møder med katolicismen. Morgensang i Sct. Jørgen følgende tirsdage fra kl : 14. maj og 11. juni. Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken I reglen den 2. onsdag i hver måned på skift mellem de flensborgske præster. Der prædikes over 3. tekstrække: 15 maj kl. 19 v. Jacob Ørsted 12. juni kl. 19 v. pkm Fælles Pinsesalmesangsgudstjeneste i Det Danske Hus i Sporskifte, mandag den 20. maj kl Forud fra kl er der mulighed for at indøve nye(ere) pinsesalmer. Kirkehøjskole Tirsdag den 28. maj kl på Flensborghus med Jutta Bojsen-Møller: Eline Boisen - en fortælling om min tipoldemor Torsdag den 27. juni: Efter aftensangen sommergrill og -fest i kirkens have. > 7

10 Ansgar. Fælles i Flensborg. Tyske Kirkedage i Hamborg 1. maj 5. maj 2013 (Deutscher Evangelischer Kirchentag) Motto: ikke for meget ikke for lidt / soviel du brauchst Dansk Kirke i Sydslesvig har sammen med Nordschleswigsche Gemeinde fået tildelt et område med info-stand m.m. i nærheden af den tidligere hovedkirke St. Nikolai. Som arrangør af Kirkedagen står den nye sammenslutning Nordkirche. I øvrigt er den danske folkekirke også repræsenteret ved bla. Københavns biskop Peter Skov Jacobsen ved en af gudstjenesterne. Man kan på forhånd udvælge sig programdage og arrangementer ved at gå ind på - eller kontakte Viggo Jacobsen (tlf.: 52565), Susanne Braun (tlf.: ) og Sten Haarløv (tlf.: 41133). De tyske kirkedage afholdes i år i Hamborg maj. Det er et kæmpearrangement, hvor der ventes over besøgende. Det imponerende program fortæller om en spændende række af aktiviteter, podiumsdiskussioner, gudstjenester, teater, koncerter, udstillinger, dialogfora med andre religioner, spiritualitet, klimaspørgsmål, global retfærdighed og meget mere over 2500 forskellige arrangementer, også mange tilbud til børn og unge familier. Kirkedagene åbnes onsdag den 1. maj af forbundspræsidenten og teologen Joachim Gauck og Hamborgs borgmester Olaf Scholz. Også vores grænseland er med. Der tilbydes fælles bustur til Kirkedagen lørdag den 4. maj. Bussen kører fra Exe kl. 9. Prisen for busturen t/r er 12. Dertil kommer Tageskarte pro person 28. Tilmelding til Susanne Braun eller telefon, se ovf.) eller Sten Haarløv eller telefon, se ovf.). Kirkebilen er gratis og kører til gudstjenester og arrangementer i kirken. Ring blot (Altstadt Taxi) > 8

11 Ansgar Kirke - Gudstjenester Dato Klokken Søn-/Helligdagens navn Prædikant 25/4 17:00 Aftensang SH 27/4 17:00 Aftengudstjeneste med dåb. Træder i stedet for gudstjenesten 28.4., hvor der p.g.a. kirkedagen dette år ikke er nogen tjeneste i Ansgar. 28/4 4. s. eft. Påske. Kirkedag i Slesvig med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl I hele Flensborg henvises til gudstjeneste i Heligåndskirken kl MAJ PKM 5/5 10:00 5. s. eft. Påske SH 5/5 14:00 5. s. eft. Påske. Gudstjeneste i Kobbermølle 9/5 10:00 Kristi Himmelfart. Konfirmation SH 12/5 10:00 6. s. eft. Påske. Konfirmation PKM 19/5 10:00 Pinsedag SH 20/5 17:00 2. Pinsedag. Fælles salmesangsgudstjeneste i Det Danske Hus i Sporskifte. SH SH m.fl. 26/5 10:00 Trinitatis PKM 30/5 17:00 Aftensang PKM JUNI 2/6 10:00 1. s. efter Trinitatis PKM 2/6 14:00 1. s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste i Kobbermølle 9/6 10:00 2. s. eft. Trinitatis. Kirkefrokost. De danske Årsmøder 2013 PKM 16/6 10:00 3. s. eft. Trinitatis SH 23/6 10:00 4. s. eft. Trinitatis PKM 27/6 17:00 Aftensang PKM 30/6 10:00 5. s. eft. Trinitatis SH SH > 9

12 Kalender - april - juni 2013 Dato Klokken Sted Arrangement 25/4 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 25/4 17:00 Ansgar Aftensang. Besøg af Mariadøtrene fra Kollund 25/4 19:00 Flensborghus SSF-bygeneralforsamling 26/4 18:00 Sct. Hans Spaghettigudstjeneste 27/4 10:00 Skibsbroen Byrundtur med vore byrådskandidater, Edgar og Sønke. Afgang fra Skibsbroen. Tilmelding på tlf af hensyn til frokosten 27/4 17:00 Ansgar Da ingen gudstjeneste søndag, aftenandagt med dåb. 28/4 10:00 Slesvig Kirkedag, begyndende med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl Prædikant er biskop Henning Toft Bro, Ålborg. Selve kirkedagen på A.P. Møller Skolen 29/4 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben. Med Dr. Oldenburg 1/5 9:30 Lornsendamm Vandredag på Gendarmstien 4/5 9:00 Flensborg - HH Bus til Evangelischer Kirchtag i Hamborg. Afg. fra Exe. Tilmelding hos Sten Haarløv, /5 9:30 Spætteklubben Morgenmad. Byrådskandidater på besøg. SSW er vært 6/5 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 7/5 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad. Byrådskandidater på besøg. SSW er vært. 15/5 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste. Ved Jacob Ørsted 9/5 10:00 Ansgar Konfirmation. Ved Sten Haarløv 10/5 17:00 Ansgar Generalprøve og overhøring for søndagens konfirmander 12/5 10:00 Ansgar Konfirmation. Ved pkm 12/5 Haderslev Indsættelse af ny biskop i Haderlev > 10

13 Kalender - maj-juni /5 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 14/5 15:00 Menighedshuset Forberedende møde forud for guldkonfirmationen i september 14/5 17:00 Duborg - Skolen Forårscafe på Duborg-Skolen (musikholdene optræder, hyggeligt samvær) 15/5 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 15/5 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 18/5 9:30 Valsbølhus Teologi for lægfolk. Foredrag om Konstantinopel 20/5 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 21/5 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad 21/5 17:00 Sporskifte Fælles Pinsesalmesang. Mulighed for at indøve nyere pinsesalmer fra kl /5 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 24/5 18:00 Sct. Hans Spaghettigudstjeneste 26/ Rådhuset BYRÅDSVALG Valgaften sammen med de andre partier på rådhuset. 27/5 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben. pkm fortæller om sin tjeneste-rejse til Thailand. Alle er velkomne 28/5 19:30 Flensborghus Kirkehøjskole. Med Jutta Bojsen-Møller om hendes tipoldemor Eline Boisen. 30/5 17:00 Ansgar Aftensang. Med lektor Flemming Jensen om klosterbesøg 2/6 9:30 Spætteklubben Morgenmad 2/6 11:00 Ansgar Lige efter kirketid loppemarked med og ved FDF Flensborg. 3/6 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 4/6 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad 7/6 19:00 Kobbermølle Årsmødeaften 7/6 Ansgar De danske årsmøder i Sydslesvig /6 11:00 Flensborghus Årsmøde-panel-diskussion 8/6 15:00 Tønnsenhuset Årsmødeeftermiddag. Årsmødetaler: Minister Anke Spoorendonk > 11

14 Kalender - juni /6 19:30 Flensborghus Årsmødefaften. Hadsund Sangforening synger 9/6 8:00 Festpladsen Flaghejsning og efterfølgende morgenbord i klubhuset 9/6 10:00 Ansgar ÅRSMØDEGUDSTJENESTE og efterfølgende kort frokost. 9/6 13:30 Nørretorv Årsmødeoptoget starter 9/6 14:00 Festpladsen Årsmødet begynder på festpladsen. Slutter med koncert 9/6 18:00 Søndertorv FDF-orkestrene slutter årsmødet med koncert på Søndertorv 10/6 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 11/6 16:00 Menighedshuset Indskrivning til konfirmation /6 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 12/6 14:30 Spætteklubben Lille Lotto 12/6 19:00 Helligåndskirken Hverdagsgudstjeneste. Ved pkm 13/6 Bornholm Folkefesten på Bornholm begynder. Med sydslesvigsk deltagelse 13/6 Duborg -Skolen og : Emnedage om Kultur og kulturforskelle 13/6 16:00 Menighedshuset Indskrivning til konfirmation /6 19:00 Duborg-Skolen Dimission. Hovedskole og realeksamen 14/6 17:00 Duborg-Skolen Dimission. Studenter 17/6 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 18/6 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad 20/6 Duborg -Skolen Stafetløb for de Flensborgske skoler på Stadion (formiddag) 21/6 Skolerne Sidste skoledag før sommerferien 24/6 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 27/6 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 27/6 17:00 Ansgar Aftensang og sommergrill i kirkens have 28/6 19:00 Tønnsenhuset SSF/SSW-Sommergrill og sommerfest > 12

15 Byrådsvalg. Kommunalwahlen am 26. Mai Liebe Mitglieder und Freunde des SSW Der Kommunalwahlkampf hat begonnen, und am 26. Mai 2013 wird eine neue Ratsversammlung gewählt. Die Politik in Flensburg umzusetzen war in den zurückliegenden Jahren nicht immer sehr einfach. Acht Fraktionen haben es manchmal sehr schwer gemacht, eine vernünftige Politik für unsere Stadt und ihre Bürger umzusetzen. Wir vom SSW wollen das ändern. Es muss wieder möglich werden, in unserer Stadt eine Politik für alle und vor allen Dingen mit allen zu gestalten. Wir wissen sehr wohl, dass das finanzielle Polster nicht gerade rosig ist und dass wir sparen müssen. Wir wissen auch, dass dies auch für die Bürger unserer Stadt sehr schmerzliche Auswirkungen haben kann und wird. Dennoch werden wir sehr darauf achten, dass wir uns nicht zu Tode sparen. Insbesondere der Sozialbereich darf dabei nicht zu kurz kommen, denn dann trifft es in erster Linie die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Wir wollen keine leeren Versprechungen machen vor allen Dingen nicht solche, die wir eh nicht halten können. Wir wollen aber auch nicht im Groll zurück schauen und die Fehler, die gemacht wurden anprangern, sondern wir wollen nach vorne schauen. So müssen wir unsere Aufmerk samkeit auf unsere Kinder und heranwachsenden Jugendlichen richten, denn gerade die sind die Zukunft in unserer Stadt. Gute Bildung und Ausbildung sind dafür Voraussetzung. Darum werden wir uns auch weiter für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. Dazu gehören ausreichende Krippen- und Kindergartenplätze genauso wie eine attraktive Ganztagsschule mit den nötigen Angeboten. Dafür wird der SSW kämpfen! Das, was man unter dem Begriff Soziale Stadt zusammenfasst, liegt uns besonders am Herzen. Die Einwohnerzahl Flensburgs wächst stetig, nicht zuletzt durch die Studenten, die an unseren Hochschulen studieren. Wir müssen für Neubürger entsprechenden Wohnraum schaffen. Gerade im Bereich von kleinen und bezahlbaren Wohnungen herrscht ein großer Mangel. Wir werden uns auch weiter für die Schaffung und den Erhalt von gutem und bezahlbarem Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung in einer lebenswerten Umgebung einsetzen. Dabei müssen die Belange der Jungen wie der Alten und der Menschen mit Behinderungen gleichwertig berücksichtigt werden. > 13

16 Wahlen am 26. Mai Der SSW steht für einen skandinavischen Pragmatismus, der Scheuklappen jeder Art verbietet, und für eine soziale und bürgernahe Politik. Der Umbau hin zur ökologischen Energieversorgung hat begonnen, und auch die stadteigene Tochter die Stadtwerke Flensburg beginnt die Energieversorgung auf umweltfreundliche Brennstoffe und weg von den fossilen Brennstoffen umzustellen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch in der Zukunft in Flensburg noch saubere Luft geatmet werden kann. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mitglieder und Freunde des SSW. Informieren sie sich an den Wahlständen des SSW über unser Wahlprogramm, gehen sie am 26. Mai 2013 zur Wahl, und unterstützen sie die Kandidatinnen und Kandidaten des SSW Unterstützt den SSW am 26. Mai denn wir sind : Für uns in Flensburg - SSW was denn sonst Es grüßt Sie/Euch alle ganz herzlich Ihre Kandidaten im Norden der Stadt Erich Seifen Sönke Wisnewski Edgar Möller Wahlkreis 1 Wahlkreis 2 Wahlkreis 3 > 14

17 Ud og se med SSW Kære venner, SSW Flensborg by, SSW Centrum-Vest og SSW Flensborg Nord inviterer hermed til en bustur under mottoet Ud og se med SSW - Hvordan udvikler Flensborg sig? - lørdag 27. april 2013 fra kl start ved Schiffbrücke foran Schiffahrtsmuseum SSWs byrådskandidater Edgar Møller og Sönke Wisnewski vil sammen med Jer køre rundt i byen for at vise byudviklingen ved forskellige eksempler. Undervejs holdes der en frokostpause. Busturen slutter ca. kl Det ville glæde os, hvis du/i kunne deltage i dette arrangement. Af hensyn til planlægningen beder vi om bindende tilmelding hos eller /127. Med venlig hilsen sign. Katrin Möller SSW bystyrelsen og SSW Centrum-Vest sign. Erich Seifen SSW Flensborg Nord Mød også vore byrådskandidater til politisk morgenmad søndag den 5. maj kl i Spætteklubben tirsdag den 7. maj kl i Tønnsenhuset. > 15

18 SSF Flensborg Nord - aktuelt Længe undervejs... Sidste udgave af NordNyt udkom før jul, så det er længe siden. Desuden er bladet denne gang mindre end det plejer at være og dækker stort set kun en måned frem. Forklaringen er dels min rejseaktivitet på De Danske Sømands- og Udlandskirkers vegne, som jeg vil fortælle om i Diabetikerklubben den 27. maj. Lige nu er der dog noget meget vigtigt...: Byrådsvalget den 26. maj. Det vigtige er, at vi igen står overfor et politisk valg, byrådsvalget. Dette valg gælder for de næste 5 år, så jeg behøver jo ikke betone vigtigheden! Eller? Det er unægtelig mærkeligt, at valgdeltagelsen ved byrådsvalg her i byen generelt halter efter valg til landdag og forbundsdag, for byrådet er dog det helt nære! Eller har mange den opfattelse, at de vigtige, også lokale beslutninger, træffes andre steder end i vort byråd? Det spørgsmål forstår jeg godt, men vil man give vort lokale parlament vægt og mulighed for at virke til byens bedste, så må man gå til valg den 26. maj! Efter flere års modvind fra Kiel, har vi nu medvind og kan sætte sejl derefter. Vi må altså støtte vore kandidater, alt vi kan. Fra generalforsamlingen til nu Ved vor fælles SSF/SSW-generalforsamling i januar var der genvalg over hele linien. En forandring, som vi havde håbet på, nemlig at ville få rettet op på vores økonomi i SSF-distriktet i 2012, gik ikke i opfyldelse. I denne omgang. Medlemstallet er nærmest uforandret (680), og takket være Jörg Riemer, der har været rundt hos nogle medlemmer, der havde glemt kontingentet, holder dette tal. Og der er kommet penge i vor slunkne kasse. > 16

19 SSF Flensborg Nord - nu og det kommende Fyrtårnet blandt vore arrangementer på det seneste var velgørenhedskoncerten den med HäppSingers, MoinMojn og Catchy Tune. Den indbragte 816,80 Euro, som Rainer Porsch overrakte til leder på hospitset her i Flensborg, Dr. Ewald (foto) efter gudstjenesten med og for hospitset i Ansgar den pkm Udblik til årsmøderne den 7. til 9. juni Sydslesvig kalder Årsmødeeftermiddagen lørdag den 8. juni fra kl i Tønnsenhuset vil have minister Anke Spoorendonk som taler. Men mere i næste nummer af NordNyt! Vandredag den 1. maj. Også for børnefamilier Vi mødes kl på P + R Lornsendamm og vil vandre fra Bov igennem den smukke tunneldal/ved gendarmstien. Middagen spiser vi kl. ca i Wassersleben. Tilmelding venligst før den 27. april hos bestyrelsen etc., jf. side 20. Pris medlemmer 10 /ikke-medlemmer 15,-. Børn: 5,- NB: Se altid på SSFs medlemssider KONTAKT i torsdagsudgaven af FLENSBORG AVIS og Sydslesvigkalenderen hver dag! > 17

20 Andet - Akti m.m. Se kalenderen og bl.a. fritidshjemmenes internetsider: Aktivitetshuset i Nørregade 49 Kurser indtil Flettede tasker i papir v/ Lise Paulsen (kl ) Medbring: en lynlås på 20 cm - tilmelding ikke nødvendig Sysleaften for alle håndarbejdsbegejstrede v/ Sarah Keppler og Melanie Christiansen (kl ) Tilmelding ikke nødvendig Aktis Seniorklub IT-vejledning for alle på 50+ v/ Søren Timm (kl ) Tilmelding ikke nødvendig Lær at klippe film på Windows Movie Maker v/ Søren Timm (kl ) Tilmelding ikke nødvendig En brødkasse i træ v/ Helge Bastiansen (kl ) Pris: Materiale efter forbrug tilmelding ikke nødvendig Tegn og tryk en folie til din bil v/ Marco Knappert (kl ) Pris: Materiale efter forbrug tilmelding ikke nødvendig Grundkursus optagelsesteknik v/ Jens Locher og Marek Mißfeld (kl ) Pris: 20 EUR tilmelding på eller Poker-Spilleaften v/ Jens Locher (kl ) Tilmelding på eller Sysleaften for alle håndarbejdsbegejstrede v/ Sarah Keppler og Melanie Christiansen (kl ) Tilmelding ikke nødvendig. Flet seje armbånd v/ Lise Paulsen (kl ) Tilmelding ikke nødvendig Lav dit eget skærebræt v/ Helge Bastiansen (kl ) Pris: Materiale efter forbrug tilmelding ikke nødvendig Aktis Seniorklub IT-vejledning for alle på 50+ v/ Søren Timm (kl ) Tilmelding ikke nødvendig > 18

21 Fra Kirkebogen Dåb Ann-Kathrin Hansen, den Sophie og Celine Baas, den Tillmann Hansen, den Esta Trampenau, den Vielse Dana Somke og Sascha Sülau, den Dødsfald Husmor Dorothea (Dora) Auguste Weiss, født Christensen, død den (102 år), bisat på Fredshøjen efter højtidelighed den Murer Ernst Christian Pingel, død den (79 år), bisat på Harreslev Kirkegård efter højtidelighed i Ansgar den Kok Martha Marie Erichsen, f. Papke, død den (92 år), bisat på Tarp Kirkegård efter højtidelighed i Tarp kirke den Tidl. sømand Stefan Geisthardt, død (44 år), bisat efter højtidelighed den Husmor Gerda Karoline Hedwig Schaupp, f. Reckweg, død den (86 år), bisat efter højtidelighed i Ansgar Kirke den Husmor Lieselotte Johanna Henriette Jessen, f. Hoffmann, død den (84 år), bisat efter højtidelighed i Adelby den Funktionær Rudolf Schubert, død den (77 år), bisat på Fredshøjen efter højtidelighed den Direktør Erwin Brix, død den (85 år), bisat efter højtidelighed i Ansgar den Husmor Eva Maria Julius, f. Mommsen, død den (86 år), bisat på Fredshøjen efter højtidelighed den Ansgar Kirke Den danske kirke i Flensborg Nord, Kobbermølle, Wassersleben, Klus og Nyhus Hjemmeside: Bankforbindelse, Ansgar Kirke: , Union Bank (BLZ ) Pastor Sten Haarløv (SH), Friedrichstal 40, tlf , (fridag: mandag) Pastor Preben K. Mogensen (PKM), Apenrader Str. 25, tlf , (fridag: onsdag) Menighedsrådsformand: Helle Wind Skadhauge, tel , Regnskabsfører: Ole Rinneberg, Timm -Kröger-Weg 40, tlf. /fax , Organist: Peter Elkjær Petersen, tlf , mobil: , Kordegn: Ingrid Lekkat, tlf Pedel: Rolf Engel Apenrader Str. 25, tel Dansk Menighedspleje, henvendelse til præsterne. > 19

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus November 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr.

NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr. NordNyt Nr. 03/2013 September > November Indhold Hvervekampagne Aktivitetsdag på Cornelius Hansen Åbent hus på Sortevej Omlægningen i Werftstr. Elevstævne på Gustav Johannsen Ansgar Kirke Afsked med Sten

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus April 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene Kobbermølle

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Ecclesia Ansgarii, Flensburgiae septentrionalis pars

Ecclesia Ansgarii, Flensburgiae septentrionalis pars Ecclesia ii, Flensburgiae septentrionalis pars Det følgende gør ikke krav på fuldstændighed. Der er foregået både det ene og det andet her i i det beskrevne år, som ikke er taget eller kommet med. Preben

Læs mere

By-Generalforsamling den 16. april 2015

By-Generalforsamling den 16. april 2015 By-Generalforsamling den 16. april 2015 Årsberetning 2014 Der er et yndigt land Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 Melodi: H. E. Krøyer, 1835 Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand

Læs mere

Januar 2015 - april 2015

Januar 2015 - april 2015 Januar 2015 - april 2015 Siden sidst s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Foredrag s. 8 Spilleeftermiddag og Fastelavn s. 9 Særlige gudstjenester s. 9 Gudstjenester og Arrangementer s. 6 7 Adresser

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

September - november 2012

September - november 2012 September - november 2012 De nye konfirmander Efterårsmøde om H. C. Andersen s. 3 Basar på rådhuset s. 4 Patch + strik s. 5 Kirkehøjskole og nye Højskoledage om Istanbul s. 9 Gudstjenester og arrangementer

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2014. Indhold. Jubilæumsåret 2014. Ingridhjemmet: Dialogisk læsning. Årsberetning. Arrangementer.

NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2014. Indhold. Jubilæumsåret 2014. Ingridhjemmet: Dialogisk læsning. Årsberetning. Arrangementer. NordNyt Nr. 01/2014 Marts > Juni Indhold Jubilæumsåret 2014 Ingridhjemmet: Dialogisk læsning Ansgar Kirke Årsberetning Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset Fritidshjemmene

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Februar 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2015. Indhold. Bonn-København 1955. Nyt legehjørne i Ingridhjemmet. Arrangementer. Gudstjenesteliste.

NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2015. Indhold. Bonn-København 1955. Nyt legehjørne i Ingridhjemmet. Arrangementer. Gudstjenesteliste. NordNyt Nr. 01/2015 Marts > Juni Indhold Bonn-København 1955 Nyt legehjørne i Ingridhjemmet Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset Fritidshjemmene: Børneaktiviteter

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad Marts - Maj 2015

Kirkeblad Marts - Maj 2015 Sct. Jørgen-Mørvig Kirkeblad Marts - Maj 2015 Opstandelsen kan ikke sættes på spørgeskema Af Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himmelens og jordens,

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Aktivitäten in und um Flensburg

Aktivitäten in und um Flensburg Aktivitäten in und um Flensburg Wir, die Schüler und Schülerinnen der Dänischklasse G 9.2/3, haben Information über unsere Stadt und ihre Umgebung herausgesucht und für unsere dänischen Freunde kleine

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00.

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.6. 1 Juni Juli 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 28. juni 12.00 Rainer Stage, tysk præst 28. juni 4. Søndag Kl. 14.00 Sommermøde i Hune: Gudstjeneste

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

December 2012 - marts 2013

December 2012 - marts 2013 December 2012 - marts 2013 Helligtrekongersmøde og kirkehøjskole s. 3 Kirkeliv i Afrika med Jørgen Holm s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Juletraditioner s. 8 Bønner s. 9 Gudstjenester og arrangementer

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere