VINDUER MED SOLCELLER, SOLENERGI REGULERING OG VARMEGENVINDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDUER MED SOLCELLER, SOLENERGI REGULERING OG VARMEGENVINDING"

Transkript

1 VINDUER MED SOLCELLER, SOLENERGI REGULERING OG VARMEGENVINDING April 2000 Energi

2 Vinduer med solceller, solenergiregulering og varmegenvinding April 2000 Bertel Jensen Ivar Moltke ENS-journal nr.: 1213/

3 Vinduer med solceller, solenergiregulering og varmegenvinding 2. udgave, 1. oplag 2001 Teknologisk Institut, Energi Tryk og indbinding: Teknologisk Institut: Kopi/Tryk ISBN nr

4 Forord Nærværende rapport afslutter EFP99-projektet Vinduer med solceller, solenergiregulering og varmegenvinding, journal nr. 1213/ delvis finansieret af Energiministeriets EnergiForskningsProgram. Projektets formål var at udvikle energibesparende klimaregulerende vinduer med følgende egenskaber: 1. Integreret elforsyning til drift fra solcelle evt. multifunktionel solcelle 2. Regulering af solenergi 3. Regulering af dagslys 4. Afdugning/afrimning af rudens udvendige overflade 5. Udluftning af overskudsvarme ved automatisk åbning og lukning af ruden 6. Indbygget ventilation med varmegenvinding 7. Forvarmning af ventilationsluft De 5 første mål er opfyldt i den udviklede prototype. I de to sidste mål viser det sig uøkonomisk at nå fordi det vil kræve meget store og dyre batterier til lagring af el fra sommer til vinter i kombination med meget store solcellearealer. Fordelen ved at lave en sådan integreret enhed er at funktionaliteten opnås uden ekstra installationsomkostninger i bygningen. Enheden kan drives uden kabler og elforsyning og kan styres automatisk decentralt eller via trådløs styring, og udgør dermed et færdigt industriprodukt. Deltagere i projektet: Bertel Jensen, Teknologisk Institut, Energi Vision Ivar Moltke, Teknologisk Institut, Energi Vision Lone Møller Sørensen, Velux A/S Ole Markersen, Velux A/S Tak til: Gaia Solar A/S for velvillig assistance i forbindelse med produktion og levering af prototypesolcellen. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 3

5 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Evalueringer Solcelle drevet automatik uden nettilslutning... 5 Solcelle integreret i rude Decentral ventilation med varmegenvinding drevet af solcelle Projektets faser Solcelledrevet automatik uden nettilslutning Prototype, testfacilitet Placering af solceller på vinduet Teoretiske beregninger Tilgængelige indstrålede energimængder Omregning til elektriske energimængder Aktuelle elektriske energimængder Aktuelle elektriske effekter Valg af komponenter til forsøgsopstilling Valg af batteri til energilager Valg af solcelle til energiforsyning Valg af enheder til belastning Valg af styring til dataopsamling Måleresultater fra forsøgskørslerne Afdugning/afrimning af rudens udvendige overflade Udluftning af overskudsvarme ved automatisk åbning og lukning af ruden Fælles styring Solcelle integreret i rude Forsøg med gitter Strækfolie Solceller fra Solar Power Envelope Kommende teknologi Vinduet som intelligent enhed og video whiteboard PEC celler Decentral ventilation med varmegenvinding drevet af solcelle Indbygget ventilation med varmegenvinding Side Bilag: Patentansøgning I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 4

6 1 Sammenfatning 1.1 Evalueringer Projektet indeholder følgende evalueringer: 1. Solcelle drevet automatik uden nettilslutning 2. Solcelle integreret i rude 3. Decedentral ventilation med varmegenvinding drevet af solcelle Solcelle drevet automatik uden nettilslutning Forsøgene viser at det er muligt at udvikle et solcelle/akkumulator modul, som umiddelbart kan tilføjes VELUX vinduernes omfattende produktsortiment. De væsentlige fordele ved det ny modul er: 1) Styring af udluftning, solafskærmning og beskyttelse mod rim/dug kan integreres i vindues produktet uden at der trækkes elinstallationer frem til vinduet. 2) Denne styring øger mulighederne for at udnytte passiv solvarme uden at risikere overophedning, ligesom energibesparende højisolerende vinduer kan anvendes uden problemer med dug og rim Solcelle integreret i rude Beregninger viser og forsøg dokumenterer, at det er tilstrækkeligt med et lille areal på et par hundrede kvadratcentimeter solcelle. Det er derfor ikke nødvendigt at integrere solceller i ruden. Den oprindeligt designede løsning med stræk metal lignende solcellegitter er afprøvet i en opskaleret udførelse og virker. Den er patentanmeldt og vil formentlig kunne opnå patent. En kopi af patentansøgninger er vedlagt nærværende rapport som bilag. Imidlertid har den teknologiske udvikling i de forløbne år åbnet en række muligheder for andre mere velegenede typer solceller. Teknologisk Institut arbejder med Photo Electro Chemical celler, der kan udføres helt gennemsigtige. Der er desuden en lang række andre teknologier, der kan producere næsten usynlige solceller, fx ved at radere med laser i tyndfilms celler eller ved LED lignende teknologier Decentral ventilation med varmegenvinding drevet af solcelle Problemet med denne løsning er som i andre stand-alone systemer, at lagringsbehovet bliver stort fordi den store solenergiproduktion er om sommeren, mens behovet for varmegenvinding er om vinteren. Konklusionen på undersøgelser er, at denne installation ikke er rentabel, også fordi det undervejs i projektet lykkedes at finde andre løsninger: Kølebehovet er minimeret med automatisk udvendig solafskærmning I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 5

7 Afrimning er ikke nødvendig når den udvendige solafskærmning køres ned ved solnedgangstid. 1.2 Projektets faser 1. Søgning i patentdatabaser med mere med henblik på at fastslå det tekniske stade og rettigheder til teknologien. 2. Søgning i produktkataloger med mere for at finde færdigudviklet komponenter, der umiddelbart kun anvendes i vores arbejdsmodeller. 3. Opbygning af arbejdsmodeller med den ønskede funktionalitet 4. Evaluering af koncepter 5. Egentlig udvikling af de nye solceller afventer evalueringen af konceptet og indgår ikke i dette projekt. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 6

8 2 Solcelledrevet automatik uden nettilslutning 2.1 Prototype, testfacilitet Til afprøvning og verifikation af vores teorier, er der opbygget en testfacilitet bestående af et lille hus med en tagflade i røde tegl over et lukket rum. I tagflader er der indlagt et standard Velux vinduer type GGL M08. Hele huset er monteret på en palle, således at det kan orienteres i forskellige retninger i forhold til solen. Foto af forsøgsbygning I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 7

9 2.2 Placering af solceller på vinduet Muligheden for placering af solceller på vinduerne er vurderet. Umiddelbart er der 4 områder hvor der kan placeres solceller. Se den efterfølgende tegning. Areal 1. er området over den øverste karm. Areal 2. er op langs den faste del af sidekarmene. Areal 3. er en form for vinger der monteres på siden af vinduet, da dette område ikke er en integreret del af vinduet og ikke altid vil være tilgængeligt er det ikke særligt attraktivt. Areal 4. Er selve vinduesfladen hvor de semitransparenter solceller kan placeres. Arealernes størrelse er gennemgået på forskellige typer af Velux vinduerne, se de efterfølgende tabeller. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 8

10 Vinduestype CO2 F06 Bredde Højde A/mm 2 A/m 2 Bredde Højde A/mm 2 A/m 2 Areal 1 Top , ,08 Areal 2 Sider , ,04 Areal 2 Sider 2* , ,05 trekant Areal 3 Vinger , ,39 Areal 4 Glas , ,61 Vinduestype M08 P10 Bredde Højde A/mm 2 A/m 2 Bredde Højde A/mm 2 A/m 2 Areal 1 Top , ,11 Areal 2 Sider , ,06 Areal 2 Sider , ,07 trekant Areal 3 Vinger , ,75 Areal 4 Glas , , Teoretiske beregninger Tilgængelige indstrålede energimængder Ved opsætning af vinduet i en tagflade, vil det afhænge af tagfladens orienteringen fra syd (azimut vinkelen) og hældning fra vandret være forskellige energimængder til rådighed. Her på den nordlige halvkugle af jorden giver det mest når vinduet vender mod syd og vinkelen fra vandret er tilpasse den aktuelle breddegrad. Forskellige geografiske forhold, skydække og ligende har også betydning for energimængderne. I den følgende tabel er energimængderne beregnet ud fra et referenceår med København som centrum og ned en hældning på 45 grader fra vandret. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 9

11 Orientering Syd SV Vest NV N N speciel Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt solenergi kwh/m 2 Maks soleffekt/m Når vinduet vender mod nord er den samlede solindstråling naturligvis lavest, i hele januar måned er den nul. Der er derfor udført nogle teoretiske beregninger baseret på en flade (areal 2) på vinduet som er drejet 30 grader ud fra vinduet. Det er orienteringen N speciel Omregning til elektriske energimængder Dersom de givne arealer udnytte fuldt ud det vil sige at de dækkes helt med siliciumbaserede solceller som omdanner en del af den indstrålede solenergi til elektrisk energi, så giver det følgende teoretiske elektriske energimængder pr år. [kwh/år]. Beregningerne er baseret på at hele fladen dækkes med siliciumbaserede solceller. Med dagens teknologi kan der uden problemer forventes en virkningsgrad på mindst 12% for de plane flader, og 6% for de semi-transparente flader. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 10

12 Vinduestype CO2 F06 [kwh/år] Syd SV Vest NV Syd SV Vest NV Areal 1 Top 9,4 9,0 7,4 5,3 11,3 10,8 8,9 6,4 Areal 2 Sider. / side 3,0 2,9 2,4 1,7 6,1 5,8 4,7 3,4 Areal 3 Vinger 30,5 29,2 23,9 17,3 55,5 53,0 43,4 31,4 Areal 4 Glas 28,2 27,0 22,1 16,0 87,2 83,3 68,3 49,3 (Samlet) 71,2 68,0 55,8 40,3 160,0 152,9 125,4 90,5 Speciel Syd Nord N spec. Syd Nord N spec. Arela 2 vinklet 3,5 1,5 1,6 7,0 2,6 2,8 Vinduestype M08 P10 [kwh/år] Syd SV Vest NV Syd SV Vest NV Areal 1 Top 13,4 12,8 10,5 7,6 16,1 15,4 12,6 9,1 Areal 2 Sider vinklet 7,3 7,0 5,7 4,1 8,5 8,1 6,6 4,8 Areal 3 Vinger 77,8 74,3 60,9 44,0 107,5 102,8 84,2 60,8 Areal 4 Glas 127,2 121,6 99,7 72,0 187,7 179,4 147,0 106,2 (Samlet) 225,7 215,7 176,8 127,6 319,8 305,6 250,5 180,9 Speciel Syd Nord N spec Syd Nord N spec Arela 2 vinklet 8,4 3,1 3,4 9,7 3,6 3, Aktuelle elektriske energimængder De følgende beregninger af den tilgængelige elektriske energi og effekter er baseret på vinduet VELUX type CO2. Dette vindue vælges fordi det er det mindste af de relevante vinduestyper, og beregningerne kan derfor opskaleres eller bruges direkte på de øvrige vinduestyper. Den teoretiske elektriske energi skal omregnes til en passende systemspænding, og da energien ikke anvendes kontinuerligt, skal der også vælges et lagringsmedie. Da det nuværende tilbehørsprogram kører ved 24 volt har det været naturligt, at vælge denne spænding som systemspændingen. Der regnes med et konverteringstab på 30% i lagringsmediet, elektriske akkumulatorer. Med dette udgangspunkt giver det følgende totale antal amperetimer pr. år: El [Ah] Syd SV Vest NV Nord Nord spec Areal 1 Top 274,7 262,5 215,2 155,4 Areal 2 sider vinklet 101,5 74,6 81,3 Størrelsen af lagringsmediet vil være meget afhængig af forbrugsmønsteret. Det ideelle er naturligvis, at energien bruges samtidig med at den produceres, så kan lagringsmediet nemlig helt undværes. Skal energien derimod primært bruges i vinterperioden, ja så skal mediet kunne indeholde det meste af den producerede energi. Et lagringsmedie der kan klare dette er med dagens teknik stadig utopisk, det vil fylde som to automobil batterier. For at projektet her skal blive realistisk, må vi derfor kende eller antage et energiforbrug, både effekt og tidsmæssigt. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 11

13 2.3.4 Aktuelle elektriske effekter Den maksimale øjeblikkelige effekt i Watt er den maksimalt indstrålede soleffekt ganget med det effektive solcelleareal og effektivitetsfaktoren for solcellen, det giver følgende værdier: Maks effekt [W] Syd SV Vest NV Nord N spec Areal 1 Top 7,9 7,6 7,2 6,9 3,3 Areal 2 Sider vinklet 2,9 2,8 2,7 2,6 1,2 1,3 Omregnes disse effekter til strømme i et 24 volt system og der igen regnes med et tab på 30 % i en given laderegulator, fås følgende maksimale ladestrømme. På grund af den relative lille størrelse er de angivet i miliampere. Maks effekt [ma] Syd SV Vest NV Nord N spec Areal 1 Top Areal 2 Sider vinklet Valg af komponenter til forsøgsopstilling De elektriske komponenter som det umiddelbart er relevant at montere på et vindue er fx motordrevne rullegardiner eller udvendige markiser. Det kan også være automatiske oplukningssystemer. Når det i det hele taget er relevant at anvende elektriske motordrev på vinduerne, så skyldes det at der er tale om tagvinduer, som oftest sidder således at de ikke er tilgængelige for almindelig betjening. Systemer med elektriske varmetråde til afdugning af rudens overflade som det kendes fra autoruder, er med dagens teknologi alt for energikrævende i forhold til de effekter, som vi her har til rådighed. Forsøg i denne retning er derfor udeladt Valg af batteri til energilager Beregningerne på størrelsen af lagringsmediet er baseret på følgende komponenter og variable. Rullegardiner og markiser strømforbrug 24 Volt DC 1 Ampere Samlet drifttid for op og nedtur 60 sekunder Antal ture pr dag 3 stk Antal dage uden sol 5 dage Nødvendig overstørrelse 200 % I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 12

14 Ved almindelig købmandsregning fås: Samlet årsforbrug uden lagring Nødvendig batterikapacitet 18 Amp timer 0,5 Amp timer Dersom der regnes med et motordrev hvor strømforbruget er ca. 1,5 ampere fås følgende værdier: Samlet årsforbrug uden lagring Nødvendig batterikapacitet 27,4 Amp timer 0,75 Amp timer Efter en granskning af det samlede projekt og med de elektriske krav til batterikapacitet kan vi opstille følgende ønsker til batteriet: RS NiMH 9 V PP , , stk af do 25, , RS NiMH 1,2 AA ,5 x ø13,9 1, , stk af do ,6 120 RS NiMH 1,2 AAA ,3 x ø10,2 1, , stk af do ,8 120 Varta NiMH VH 1200 AA 49 x ø14,4 1, , stk af do , Varta BLY 1,2 6V 97x 25x Stor? 4 stk af do Stor? Fabrikat Teknologi Type temp. område Størrelse u/v E/mAh Ib/A 24V Miljø venlighed, lille lang levetid Ønsket Funktionalitet CY- CLON RS BLY ,3 ø35, ? 12 stk af do Stor? RS NiMH ø 17 1, , stk af do ,8? Det endelige valg faldt på et batteri fra RS (indrammet ovenfor) i alt 20 stk. Batterierne er loddet sammen i 2 serieforbundne grupper og samlet med almindelig sort tape, se det efterfølgende foto: I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 13

15 2.4.2 Valg af solcelle til energiforsyning Ved valg at solcellen er det væsentligt at få bestemt eller valgt arbejdsspænding. Skal solcellen fx konstrueres således at den direkte levere den ønskede spænding eller skal der indføres nogle elektroniske spændingsregulatorer der hæver spændingen til det ønskede niveau. Efter en diskussion med firmaet Gaia Solar A/S besluttes det at fremstille et solcellepanel med en arbejdsspænding der direkte kan bruges til opladning af batteriet. På denne måde sparer vi det effekttab der altid må/vil være i en spændingsregulator. For yderligere at eliminere tabet i en laderegulator er denne erstattet af en enkelt spærrediode til at forhindre returløb af strøm til cellen og en stribe zenerdioder der sikrer, at tomgangsspændingen ikke kommer over de ca. 28 volt som batteriet kan tåle. Den fysiske størrelse på panelet er valgt ud fra at det umiddelbart kunne monteret på den eksisterende afdækning af areal 1 på toppen af vinduet. Se den efterfølgende arbejdstegning af panelet og fotografiet hvor det sidder på vinduet. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 14

16 Panelet er opbygget af 72 små enkeltceller som er forbundet i een lang serieforbindelse. Det giver en maksimal effekt på ca. 3,0 Wp ved en arbejdsspænding på 34,0 Vp og en strøm på 90,0 map ved standardbetingelser. Se den efterfølgende UI-kurve med måling af cellens maksimale ydelse Panelets effektive areal er ca. 0,035 m 2. Ydelsen kan derfor omregnes til en total effekt på 85W/m 2, eller en virkningsgrad på 8,5 %. Dette er ganske godt i betragtning af, at det er en prototype celle. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 15

17 2.4.3 Valg af enheder til belastning Til den elektriske belastning af systemet har det været naturligt at vælge komponenter, som i forvejen er beregnet til montering på vinduer, det er følgende enheder: 1. Indvendigt rullegardin. 2. Udvendig markise. 3. Motordrev til automatisk åbning og lukning af vinduet. Se de efterfølgende fotografier fra opstillingen Valg af styring til dataopsamling Hele styringen er opbygget omkring et datalogningssystem, se det efterfølgende diagram. Løbende har vi målt på følgende: 1. Ladestrøm fra solcellen 2. Batterispænding 3. Belastningsstrøm 4. Strøm i zenerdioder Til start og stop af motorene har vi anvendt en kombination af timere og døgnure, de er ikke tegnet med på dette diagram. U1 + - V1 a1 a2 U2 U1 U2 M1 a1 a2 a3 a4 V1 V2 Solceller Batteri Belastning Målepunkt solcellestrøm Målepunkt batterispænding Målepunkt overstrøm Målepunkt belastningsstrøm Spærrediode Afledningsdiode a4 + a3 V2 - M M1 I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 16

18 Datalogger med tilslutninger. Motordrev til åbning og lukning af vinduet. Samt indvendigt rullegardin. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 17

19 Timersystem der en eller to gange i døgnet har kørt gardinet henholdsvis markisen op og ned Måleresultater fra forsøgskørslerne I det følgende er der kurver fra målingerne, den 4. februar til den 4. marts Dels af hele forløbet samt perioden i starten med lav belastning, og perioden i slutningen med høj belastning. For at få et billede at hvor længe systemet kan arbejde uden sol, har vi konstrueret en kurve over den fiktive energi i batterierne. Den er beregnet som en opsummering af 70% af ladestrømmen minus belastnings- og overløbsstrømmen samt et skønnet tomgangsforbrug på 1mA. Desuden er startladningen valgt således, at batteriets samlede kapacitet på 550 mah ikke overskrides. Kurven viser at batteriet med den aktuelle belastning minimum kan holde i ca. 10 dage. Det er en meget fiktiv kurve, forløbet er bl.a. meget afhængig af det valgte tomgangsforbrug. Ændres tomgangsforbruget fx til 0,5 ma, så stiger den teoretiske drifttid til 20 dage. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 18

20 I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 19

21 2.5 Afdugning/afrimning af rudens udvendige overflade I højisolerede ruder er afdugning/afrimning af overfladen et problem en stor del af vinteren. Det forhindrer udsynet og mindsker solindfaldet. For at eliminere afsætning af dug udvendigt på højisolerende ruder har vi lavet forsøg, hvor den udvendige markise er blevet kørt ned om natten og kørt op om morgenen, når der igen er lys som det er relevant at lukke ind gennem vinduet. Forsøget er vist i den efterfølgende billedserie: I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 20

22 Vindue med markisen nede Vindue hvor markisen er på vej op Vindue hvor markisen er helt oppe Tilsvarende vindue uden markise fra samme morgen I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 21

23 Nærbillede viser at den normale matte dugbelægning er væk, men det ses at der stadig er en del dråber på vinduet. En del af disse dråber kommer fra indersiden af markisen, hvorfra de drypper ned under oprulningen. Mange af dråberne samler sig til større dråber og løb selv væk. Nærbillede af tilsvarende rude, fra samme morgen. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 22

24 2.6 Udluftning af overskudsvarme ved automatisk åbning og lukning af ruden Der anvendes et eksisterende Window Master opluk til styring af vinduesopluk for naturlig ventilation og udluftning af overskudsvarme. Det nye, er at den automatiske styringen er decentralt indbygget, og at strømforsyningen er decentral. Forsøg med Window Master installation er gennemført og fungere som forventet. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 23

25 2.7 Fælles styring I et endeligt koncept forestiller vi os at styringen af alle disse funktioner samt en ekstern trådløs kommunikation er sammenbygget i een enhed, i stedet for at være knyttet til de enkelte funktioner. Enheden kan/skal have tilslutning for følgende: 1. Solcellepanel 2. Akkumulatorbatteri (kan være indbygget) 3. IR indgang til trådløs kommunikation 4. Motordrev til opluk 5. Rullegardin 6. Markise 7. Temperaturfølere 8. Fugtfølere Den skal minimum have følgende funktioner: 1. Laderegulering 2. IR kommunikation 3. Styring af opluk, som funktion af ude og indetemperatur samt tidspunkt. 4. Styring af gardin som funktion af solindstråling, indetemperatur og tidspunkt 5. Styring af markise som funktion af solindstråling, udetemperatur, fugt på ruden samt temperatur Ja, mulighederne kan være adlibitum. Se afsnit 3.5 der beskriver vinduet som en intelligent enhed. Alternativet til dette er at man laver en enhed som kun fungerer som strømforsyning til de standardprodukter der allerede er udviklet til vinduet. Den skal indeholder batterierne og en laderegulator samt tilslutning for solcellepanelet. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 24

26 3 Solcelle integreret i rude 3.1 Forsøg med gitter Et standard solcelle produkt fra UNISOLAR er anvendt i forsøget. Denne type solcelle er fleksibel og udført med inddækning af plastikfolie på begge sider i modsætning til de fleste andre solceller der har dæklag af glas. 3.2 Strækfolie Solcellen er skåret op i samme mønster som strækmetal og strakt hvorved det karakteristiske mønster fremkommer. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 25

27 Ved denne opskæring er lederne langs solcellens kanter skåret over, men hvis de elektriske ledere havde været udført i et lidt brede felt ville det ikke være et problem. Da disse ledere var reetableret fungerede solcellen. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 26

28 3.3 Solceller fra Solar Power Envelope Som led i office VISION / Solar Power Envelope projektet er opfundet og udviklet en optik, der muliggør at direkte sollys fokuseres på solcellen, mens diffust sollys passerer lige igennem glasset. Systemet er testet på Solenergicentret og det virker. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 27

29 Dette system kan nedskaleres væsentligt med tilgængelig teknologi. Hvis striberne i stedet for at være 10 mm bredde er hundrede gange smallere, vil effekten være den sammen, men optikkens størrelse kan mindskes til 0,1 mm og integreres i et helt almindeligt dæklag. Striberne vil blive usynlige og ruden ville blot være svagt diffuserende. 3.4 Kommende teknologi Paradigmeskiftet fra det mekaniske til levende, fra det formede til groende er intet sted mere tydeligt end i materialeforskningen. Nanoteknologi, dvs. teknologi i nanometer skala, er blevet mulig, fordi man via elektronisk "scanning tunneling" mikroskober kan se molekylerne og dermed direkte manipulere dem. I 1990 kunne IBM skrive sit navn med atomer på et felt på kun 5 nanometer (0, meter) Det er i dag muligt at lave meget tynde lag polykrystaliske diamanter, lidt på samme måde som de polykrystaliske solceller. Sådanne lag af kunstige diamanter har ekstrem hårdhed og slidstyrke og kan bruges hvor den funktionalitet efterspørges. Det kan være at: Fremtidens ruder er helt ridsefaste Keramiken i badeværelset er helt ridsefast Keramiske pakninger som varer evigt fordi sand i vandet ikke kan slide dem Som et praktisk resultat af nanoteknologisk forskning i materialer på molekylært niveau har forskerne opdaget en hel ny verden af materialer, der skifter form ved at blive påvirket af elektrisk spænding, magnetisme, fugtighed eller temperaturer. Overflader med sådanne indbyggede styrbare overflader kan udnytte aktuatorernes dobbelte funktionalitet som sensor og aktuator. Det bliver derved muligt at mærke en lydbølge og sende lyden i modfase. Det er især dybe toner som kan modvirkes på denne måde, men det er også dem som ikke modvirkes effektivt at tæpper, gardiner m.m. Sådanne systemer afprøves for tiden i fly, hvor aluminiumsfladerne i kabinens yderside på denne måde modvirker støjen fra motorer og propeller. Der findes også materialer som skifter fra at være flydende til faste og tilbage igen afhængig af elektrisk eller magnetisk påvirkning. I bygninger kan det fx bruges til: Låse uden bevægelige dele Hydraulik der kan låses i positioner Koblingsmekanismer I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 28

30 3.5 Vinduet som intelligent enhed og video whiteboard Hvad nu hvis ruden i sig selv er: 1. Trinløs solafskærmning (placering på udvendigt glas) 2. 0-energi billedskærm i dagslys 3. Varierede lysstyrken simultant med variationen i dagslysets styrke 4. Trinløs belysning 5. Valgfri farve på belysning 6. Billedskærm 7. Video whiteboard 8. Virtuelle blyindfattede ruder 9. Afrimning (placering på udvendigt glas) Billedskærme i biografformat og video whiteboards findes allerede i konferencerum og må forventes at sprede sig til møderum og helt hjem i dagligstuen. Der er for tiden en udvikling i gang af meget billigere tynde skærme udført i plastik i LED (lysdiode) teknologi. I modsætning til andre teknologier kan forskellige farve udsendes af det samme plastik, alene ved variationer i spændingen mellem fx 22 og 28 V. Sådanne billedskærme forventes at blive billige fordi teknologien er mindre kompliceret end dagens transistorskærme (TFT), har færre elektriske forbindelser (1/3) og meget lave materialeomkostninger. Der er ofte problemer med at se billedskærme i rum med vinduer, fordi dagslyset og reflekser af dagslyset er stærkere end lyset fra billedskærmene. I bygninger med store glasarealer er der behov for afskærmning af sollyset ind gennem ruderne. Der er ikke særligt stor forskel på den effekt som optager sollys og laver den til el i solcellen og den der laver lys i LED lysdioderne. Måske kan de to teknologier en dag smelte sammen til en og derved muliggøre en elproducerende billedskærm. Hvis ruden ikke er transparent med disse installationer kan man tænke sig at nogle vinduer er af denne billedskærmstype, mens andre er transparente, eller at billedskærmene er skodder eller rullegardiner. 3.6 PEC celler Grätzels fotoelektrokemiske celler udføres med en elektrolyt mellem to lag glas hver med elektrisk ledende indvendige overflader. Sådanne ruder kan producere elektricitet med samme effektivitet som andre solceller, men har yderligere et potentiale for at blive gennemsigtige og dermed variabelt kan veksle mellem klar rude på de mørke dage og solafskærmende elproducerende rude på solskinsdage. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 29

31 Hele guitaren er ca. 0,01 mm Spindemiden angiver tandhjulenes skala Kugler på kuglerammen er 10-9 m Stregens tykkelse er 10-9 m Disse bogstaver er kun 0, m Mønstret er 0, m Billederne på denne side viser teknologier, der kan anvendes til at lægge solceller på glasset i en skala, der er helt usynlig for det menneskelige øje. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 30

32 4 Decentral ventilation med varmegenvinding drevet af solcelle 4.1 Indbygget ventilation med varmegenvinding Varmegenvindingsanlæg er ikke testet. Vi har undersøgt markedet for små standard varmevekslere til husventilation, af de fundne er dem fra firmaet Fresh de mest interessante. Fresh har en type: Indux 100 SX med en ventilatorydelse på henholdsvis 40 og 70 m 3 i timen. Temperaturvirkningsgraden der er defineret som forholdet mellem T indblæsning -T frisk og T udsugning -T frisk er henholdsvis 69% og 62%. De tilsvarende elektriske effekter ved det lille luftskifte er på 12 Watt. Som det ses af skemaet i afsnit 2.5 er de tilgængelige elektriske effekter fra solcellerne på vinduet så små, at vi må konkludere at det ikke er rentabelt at anvende decentral solcelle-el til ventilation med varmegenvinding. Der er derfor ikke udført yderligere forøg med ventilatorer drevet af solcellerne. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 31

33 Bilag: Patentansøgning Multifunktionel solcelle og dagslysregulering Beskrivelse Denne opfindelse angår en elproducerende solcelle som er kendetegnet ved at denne består af en tyndfilmssolcelle af sædvanlig type og karakter udlagt på et strækmetal substrat eller slidset op og strakt til strækmetal. Den lysmængde der direkte eller indirekte opfanges af gitteret omsættes til elektricitet med den virkningsgrad der kendetegner den anvendte type solcelle. Formålet med opfindelsen er at lave en multifunktionel elproducerende solafskærmning, der reducerer overophedning og for høje dagslysniveauer. Ved passende variation af strækmetal og gitterets udformning kan elementet tillade passage af meget eller lidt lys, ligesom den af elementet producerede mængde strøm vil være afhængig af gitterets eksakte udformning. Anvendelsesområde Opfindelsen kan anvendes alle steder hvor afskærmning mod solen er nødvendig eller ønskværdig, og kan helt eller delvist erstatte andre almindeligt kendte udformninger af solafskærmninger såsom persienner, markiser, faste lameller og lignende. Idet elementet tillige producerer el, kan det integreres i facader sammen med konventionelle solceller eller cellen kan tjene som forsyning til styrings- og reguleringselektronik i forbindelse med vinduet, fx elektriske vinduesåbnere, varmetråde eller lignende applikation. Opfindelsen tænkes fortrinsvis anvendt i forbindelse med bygninger, solafskærmning af deres glasarealer, deres indhegning og deres tagdækning, men kan tillige anvendes som afskærmning i transportsektoren, herunder tog, busser, biler, skibe og lignende. Grundet sin transparente natur tænkes opfindelsen hovedsageligt anvendt i forbindelse med transparente bygnings- eller konstruktionselementer såsom vinduer og døre eller andre helt eller delvist transparente elementer, men kan naturligvis frit anvendes sammen med ikke transparente bygnings- og konstruktionsdele. Anvendes opfindelsen som transparent solcelle og solafskærmning i forbindelse med et transparent bygnings- eller konstruktionselement kan denne placeres foran, bagved eller indgå som en intergreret del af omtalte element. Placeres elementet foran det transparente element opnås den bedste ydelse såvel af solafskærmningen og solcellen, idet den afsatte varme i gitteret bortledes fra ydersiden. Herved holdes temperaturen af solcellen nede til gavn for solcellens ydeevne ligesom kølebehovet i bygningen reduceres. Placeres opfindelsen bagved det optiske element vil ydeevnen af solcellen være mindre grundet det optiske tab i glasset foran ligesom temperaturen typisk er højere på bagsiden. Opfindelsen kan også indgå som en integreret del af en rude fx ved placering i en termorude og bør da fastgøres til det yderste glas for at kunne bortlede overskydende varme. Denne fastgørelse kan eventuelt ske til glassets lavemissionbelægning eventuelt ved lodning som i så fald kan udgøre den ene leder for solcellen. I:\Byg\97006 Vinduer med solceller\slutrapport\bkj0055.doc 32

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Markiser Rulleskodder Energigardiner Mørklægningsgardiner Bolig i balance VELUX Danmark A/S 2012 velux.dk VELUX ovenlysvinduer er udstyret med beslag,

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

OUTDOOR LIVING (ODL) Først med integrerede screens WWW.BRUSTOR.COM PATENTANMELDT 2013

OUTDOOR LIVING (ODL) Først med integrerede screens WWW.BRUSTOR.COM PATENTANMELDT 2013 B-200 ODL (Taglameller) B-300 ODL (Foldeligt skydetag) B-400 ODL (Topscreen tag) B-100 ODL (B-127 Pergola) Først med integrerede OUTDOOR LIVING (ODL) WWW.BRUSTOR.COM DK PATENTANMELDT 2013 1 :: Vandtæt

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Tabeller til solhældningskurver: Kurver og tabeller gælder for 56 nord. ######### 18,41 19,40. 22. juni 16,43 17,42 18,41 19,40

Tabeller til solhældningskurver: Kurver og tabeller gælder for 56 nord. ######### 18,41 19,40. 22. juni 16,43 17,42 18,41 19,40 SOLHØJDEKURVER Solhøjdekurver Tabeller til solhældningskurver: Kurver og tabeller gælder for 56 nord. 22. mar. 22. sep. kl. retning retning lys- skyggefra syd fra nord hældning længde 6,18 90 90 0,0 7,17

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Hvis en bygning har monteret solceller registreres følgende: anlægsregistrering solcelleanlægget peak power systemvirkningsgrad. Tabel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk 3M Renewable Energy Division Energibesparelse - 3M Solfilm Reducér energiforbruget og opnå bedre komfort 3MVinduesfilm.dk 3M Solfilm 3M er førende producent af solfilm til vinduer. 3Ms omfattende produktsortiment

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Beskrivelse af produktprogram

Beskrivelse af produktprogram ovenlysmoduler Beskrivelse af produktprogram Produktprogram for ovenlysmoduler ovenlysmoduler er et modulært ovenlyssystem til erhvervs- og offentligt byggeri. Systemet består af et komplet produktprogram

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MicroShade. Vejledning til energirammeberegning med Be10

MicroShade. Vejledning til energirammeberegning med Be10 Vejledning til energirammeberegning med Be1 Dette er en vejledning til energirammeberegning for byggeri med Micro- Shade facade- og tagglas. Vejledningen tager afsæt i den beregningsprocedure, der er angivet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

OVENLYS. Dagslys og ventilation til flade tage

OVENLYS. Dagslys og ventilation til flade tage 2013 OVENLYS Dagslys og ventilation til flade tage invitér lyset indenfor OVENLYS Fordelene ved naturligt dagslys er åbenlyse. Selv i bygninger med fladt tag og med facadevinduer i alle rum oplever man,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com LØSNINGER MED SOLENERGI T I L B O L I G E N www.irfts.com IRFTS, LØSNINGER TIL HELE HUSET EASY ROOF EVOLUTION Integrationssystem til parcelhuset EASY ROOF SOLUTION FOR VELUX Integration af et tagvindue

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde Jacob Birck Laustsen Forelæsningsnotat 11000 Ingeniørarbejde BYG DTU Oktober 2004 Forord En stor del af dette notat er baseret på uddrag af kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber, BYG.DTU,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

DSE4200 Installationsvejledning

DSE4200 Installationsvejledning Dokument Nr.: D3702-018 Version: 02.01.00 13. august 2015 DSE Test Solutions Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang... 3 2. INSTALLATIONSVEJLEDNING TRIN FOR TRIN... 3 2.1 Oversigt over tilhørende

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU OVERSIGT Ventilationsvinduet Undersøgelsen Fysikken Forbehold Resultater Betragtninger 13/10/2016 Ventilationsvinduer

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Solceller i lavenergiboliger

Solceller i lavenergiboliger Solceller i lavenergiboliger Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Ivan Katic Seniorkonsulent, Center for Vedvarende Energi & Transport Teknologisk Institut Nogle udfordringer BR2010 : Lavenergiklasse 2 bliver minimumskrav

Læs mere

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Afrapportering 2012 Kent Laursen Industriel Designer Til belysning af gangen i Hotherskolen, er fremstillet 12 armaturer, som ses herunder, i beskyttelsestape.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093 Udgave 1.0 2017 Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, ISD 1093 Produktbeskrivelse Elektrisk tophængt fladtagsvindue med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Innovativ

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions record record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber www.recordbmt.dk thermcord www.recordbmt.dk THERMCORD 2 record THERMCORD skydedøre med termisk isolering record THERMCORD

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi Hansen på lavenergi Den globale opvarmning er et faktum! Temperaturen stiger og CO 2 niveauet bærer sin del af skylden, hvorfor det er ønskeligt

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093 Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, med ISD 1093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Ideen med solsejlet. Skyggespil

Ideen med solsejlet. Skyggespil Solsejl Skyggespil Et sejl imod både solen og regnen. Et solsejl kan give skygge og læ mod regn over op til 70 kvadratmeter. Samtidig med at det er en skulptur eller en installation der tilføjer dit hus

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project Ryparken Lille Skole VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø An energy renovation project Fra tøj og tekstiler til dansk og matematik Nye tider for Ryparken Lille Skole Ryparken Lille

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere