Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com"

Transkript

1 Medlem af: DOF og DAF Generalforsamling 18. februar 2014 Formandens beretning 2013 I 2013 har vi arbejdet for at få en fungerende udvalgsstruktur op at stå, således at arbejdet i klubben kan blive delt ud på flere skuldre, og sådan at opgaven ikke er for overvældende for den enkelte. Samtidig er det hensigten at en tydeligere udvalgsstruktur skal gøre det nemmere at prioritere opgaver til og fra, og sikre at det der tilvælges også gennemføres. Denne formandsberetning er derfor opdelt efter denne nye udvalgsstruktur. Løbsudvalg (LU) Bestyrelsen havde besluttet at 2013 skulle være et stille år, hvor vi ikke påtog os at arrangere store o- løbsstævner. Ikke desto mindre gennemførte vi alligevel flere stævner. Ud over de sædvanlige : 1 Skovcup, 1 NatCup og hele 13 karruselløb, så arrangerede vi Farumsprinten fra Farum Bytorv. Sidstnævnte skyldes et græsrodsinitiativ. Der var således ikke tale om, at det var planlagt og sat på terminslisten af løbsudvalget; men i stedet var det klubmedlemmer som tog initiativet og selv påtog sig opgaven. Det er dejligt, når de udstukne planer, ikke holdes på grund af forhøjet aktivitetsniveau og medlemmers virketrang. En anden klub skulle have lavet denne sprint; men meldte fra, og så tog Helge handsken op med hjælp fra Kai og Nicolai med mange flere. Helge stod selv for at nytegne kortet. På trods af dårligt vejr var der et rekordstort antal deltagere, herunder også fra Norge og Sverige, så stævnet kom til at give et pænt overskud til klubkassen. Det gav lidt ekstra opmærksomhed, at det var lykkedes os at få kommunens toppolitikere (billedet) til at løbe med her en uge før kommunevalget var også året hvor vi var en af de drivende kræfter i at få WMOC (Veteran VM) til Nordsjælland i Vi havde fået stablet en overbevisende plan på benene og sikret stor opbakning blandt andre fra Furesø Kommune. Vi var stadig med i feltet efter at det var indsnævret til kun 2 kandidater. Desværre faldt det endelige valg på den anden kandidat Estland, og vi har derfor nu besluttet at gå efter 2018 i stedet, hvor vi spås gode chancer. Motionsløb Foruden o-løbsstævnerne har vi i årets løb også afholdt vore to store traditionsrige motionsløb. Den 3. november afholdte vi for 18. gang Skovmarathon i Store Dyrehave. Vi nåede lige over de 2500 forhåndstilmeldte, hvilket er yderst tilfredsstillende. Som sidste år arrangerede vi løbet i et eksemplarisk samarbejde med Tisvilde Hegn OK. Som sidste år Formand: Kasserer: Bank: Klubhus: Afsender: Peter Reinholdt Pionervej 2, Farum Steen Stausholm Bastholmen Farum Nordea Bank Reg Konto Ryttergårdsvej Farum Formanden

2 Side 2 af 6 tilbød vi også en snitzlet børne-o-løbsbane med SI tidtagning. Det var igen meget populært både blandt børnene og deres forældre. Dansk Atletikforbund havde udsendt en observatør til stævnet, som efterfølgende udfærdigede en rapport med en særdeles positiv bedømmelse af et næsten pletfrit arrangement. Det har vi grund til at være stolte af. Arrangementet gav også et klækkelig bidrag til Farum OK s venners pengekasse. Farum Sø løbet blev vanligt afholdt den førte søndag i juni. For første gang på Farum Parks nye kunststofgræstæppe. Vi havde denne gang valgt at overdrage stævnet til en ekstern part nemlig SSport. Dog stillede vi med så godt som hele staben på dagen inklusiv stævneleder og funktionsledere i perioden op til. Med SSports mellemkomst fik vi en lidt mere professionel håndtering af nogle af forberedelserne, og vi fik tilført nye elementer i form af et samarbejde med Langelandsfestivalen, som sørgede for, at der var en hoppeborg til børnene inde på stadion. Vejret var ikke udpræget med os og deltagerantallet nåede lige op i underkanten af 900, hvilket er tilfredsstillende, men vi havde håbet at en forbedret markedsføring og involveringen af Langelandsfestivalen kunne have løftet deltagerantallet i forhold til tidligere år. SSport har efterfølgende besluttet ikke at fortsætte samarbejdet med den begrundelse at de har mange andre løb som de afvikler i samme periode forskellige steder i landet. Vi søger derfor nye samarbejdspartnere til at hjælpe os med afviklingen af løbet i 2014 og de kommende år. Ungdomsudvalget (UU) Hos ungdommen arbejder vi videre efter ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept), selvom projektet blev afsluttet for godt 2 år siden. Klubbernes trænere mødes fortsat til erfaringsudveksling og træningsinspiration en gang om året i DOF-regi. Den målrettede måde at arrangere træninger på, har vist sig at være rigtig god for alle aldersgrupper, også voksne. Vi har trænings-netværk med Allerød OK og Ballerup OK, hvor der arrangeres min. 40 ugentlige, målrettede og velovervejede træninger årligt. Træningerne følger en rød tråd i løbernes læring. Der er træning på alle niveauer, så både nye og rutinerede løbere får fuldt udbytte af træningerne. Igen vil Ungdomsudvalget gerne benytte lejligheden til at opfordre til, at mange flere voksne orienteringsløbere, ikke kun begyndere, møder op til vore tekniktræninger om torsdagen. I 2013 har Masha stået for alle træningerne og har virkelig arrangeret nogle gode, udfordrende, lærerige og sjove træninger. Masha har i år afsluttet sin Diplomtræner-uddannelse i DIF. Masha er stadig, udover klubtræner, også TC-træner (Talent Center), U2-leder og ulønnet hjælpetræner på Junior-landsholdet. Masha blev i 2013 valgt som Året Træner i Furesø Kommune. En meget velfortjent titel. TILLYKKE! De yngste løbere (6-10 år) har stor glæde af SkovCup arrangementerne i sommerhalvåret.

3 Side 3 af 6 Derudover har vi i nogle år haft succes med at arrangere 3-4 forberedende træninger før og efter de SkovCup løb. Det har i år udviklet sig til, at Masha gennem hele vinterhalvåret, arrangerer ekstra træninger om fredagen for alle ungdomsløbere, hvor der også lægges vægt på, at der er tid til at hygge sig sammen. Nicklas hjælper Masha med afviklingen. Vi lægger meget vægt på, at det frem for alt skal være sjovt, så nogle af træningerne udvides med hyggelige fællesspisninger og/eller overnatninger. I vinterhalvåret fortsætter vi torsdagstræningerne i klubhuset med ½ times løb, ½ times styrketræning og ½ times tørtræning. Tirsdagsløbetræningen for de voksne er flyttet til torsdage, så voksne og ungdomsløbere kan inspirere hinanden og evt. også løbe sammen. Antallet af ungdomsløbere er, som det har været de sidste mange år, nogenlunde stabilt. Der er til stadighed en gruppe af yngre løbere < 10 år og omkring 10 aktive løbere mellem 10 og 17 år. Som tidligere kunne vi godt tænke os en større gruppe og håber på, at de arrangementer, som vi afholder i 2014 vil kunne lokke nogle flere til. Vi havde en pæn flok ungdomsløbere med til DM-weekenden på Møn og deltog med fire hold til DM-stafet. Det var en meget positiv tur, som vi vil gentage til DM-weekenden i 2014 ved Kolding og Vejle. Fastholdelsen af teenagere er, hos os og generelt i DOF, den helt store udfordring. Et fokus-område for de seneste år har været rekruttering og fastholdelse, også af trænere og ledere, og det arbejder vi videre med. Bestyrelsen støtter op, og vi er glade for, at Brian Lomholt Jensen er tiltrådt som nyt medlem af Ungdomsudvalget. Ulla har valgt at trække sig ud, så efter mange års parløb, er Bodil nu UU-formand. Ungdomsudvalget arbejder også med mere udadvendte opgaver. Vi afholder årligt Sommerferieaktiviteter for Furesø Kommunes børn, et SkovCup arrangement og Furesø Sommerlege. Derudover et antal arrangementer i samarbejde med idrætslærere fra kommunens skoler. Fremtiden byder på nye udfordringer i forbindelse med indførelsen af heldagsskolen, hvor idrætsklubberne vil kunne komme til at spille en rolle. Kortudvalget (KU) I 2013 har vi haft 2 større opgaver. Den ene er opdatering af Jægerspris Nordskov, som skal anvendes til DM nat den 29. marts. Poul Hansen havde været igennem det meste af skoven inden stormen lagde meget af den ned, og siden har Poul med stor assistance fra Helge kortlagt alle de vindfældede områder. Fra nu af og indtil kortene går i trykken bliver udfordringen at følge op på den oprydning efter stormen, som skovvæsenet er i gang med, så kortet kan være så opdateret som muligt på løbsdagen. Den anden større opgave har været nytegning af det sprintkort over Farum Centrum, som blev anvendt til Farum Sprinten. Det blev til et spændende kort, som Helge stod for. Vi har købt sprintgrundmateriale over hele Farum by, og det er planen, at vi løbende kan få lagt alle vores sprintkort ind i samme

4 Side 4 af 6 grundkortfil, så vi bliver mere fleksible med hensyn til at vælge de områder af byen vi kan planlægge sprintløb i. Ud over disse opgaver har Jens K og Poul løbende opdateret hhv. Farum Lillevang og Ganløse Egede. Vi blev i november kontaktet af Fredensborg OK, som spurgte om vi ville være med til at lave et kort over Fredensborg Golfbane og den nordlige del af Gl. Grønholdt, og det sagde vi ja til. Vi købte grundmaterialet og forestod rentegningen, Fredensborg foretog rekognosceringen, og det blev der et 1:7.500 kort ud af Fredensborg Golf hedder det - som er blevet anvendt til Fredensborgs afdeling af natcuppen. Og det er så samtidig blevet starten på omlægning af Gl. Grønholdt til COWI kurver, som vi sidste år berettede, at vi ville gå i gang med i 2013, og det nåede vi så lige altså at komme i gang. Vi havde i 2013 også planer om at få lagt Uggeløse over på COWI kurver, men måtte lægge det lidt i mølpose, da Poul Hansen sagde ja til at opdatere Jægerspris, men så er der da også noget at tage sig til i Informationsudvalge (IU) Informationsudvalgets opgave er at sikre en effektiv information og kommunikation både eksternt og internt. I 2013 har vi forsøgt at blive mere synlige i den lokale presse; men der er rum for forbedring både med hensyn til at skabe eksterne pressekontakter og betjene dem. Det vigtigste omdrejningspunkt for information og kommunikation er vores hjemmeside. I mere end et år har den kørt i en nødtilstand efter at vores hidtidige host orientering.dk stoppede. Takket være Kit er der nok mange i klubben der dårlig har bemærket nogen ændring; men det har Kit i hvert fald, idet hun må sidde og manuelt opdatere alt det som tidligere skete automatisk samt det som en kreds af klubmedlemmer hidtil selv har kunnet lægge op på hjemmesiden. Der arbejdes på en helt ny hjemmeside, som vi forventer vil se dagens lys i Økonomiudvalget (ØU) Igen i år kan formanden for ØU, klubbens kasserer, præsentere et regnskab i balance. Vi er en klub med en sund økonomi, også selv om indtægterne fra vores mest overskudsgivende aktivitet Skovmarathon tilgår Farum OK s venner. Materiel og klubhus sorterer også under udvalget, og der er i 2013 foretaget både materielanskaffelser og forbedringer på klubhuset, blandt andet med en helt ny terasse i lærketræ. Introduktion- og fastholdelsesudvalget (IFU) Vores medlemstal ligger stabilt på 180 medemmer, hvoraf 146 aktive. Det er et samlet fald i det totale medlemstal på 10% over de sidste 3 år, men det er alene sket blandt friløbere og passive medlemmer. Antallet af aktive løbere ligger således konstant. Altså følger vi mønstret for sporten som helhed. Det vil vi gerne gøre bedre, både at blive flere, men også at få sænket gennemsnitsalderen, så der er nogen til at tage over i fremtiden.

5 Side 5 af 6 Som et led i vore bestræbelser på at hverve nye medlemmer, har vi i 2013 gennemført fire Findvejiarrangementer delvis baseret på vores faste poster. Størst søgning havde vi til det første arrangement i Farum Lillevang med start i Garnisonsparken på Kaserneområdet. Det var på den landsdækkende Findveji-dag den 13. april, hvor 142 deltagere dukkede op. Efterfølgende lavede vi 2 opfølgningsarrangementer fra Furesø Marina og om efteråret igen et løb i Farum Lillevang. Tilslutningen til disse var under halvdelen af det første. Især det første arrangement nød godt af, at der var plakater og flyers i kasserne i Rema 1000 i perioden op til løbet, og vi fik også denne nyåbnede Rema 1000 til at sponsere bananer og saft til alle arrangementerne. Eliteudvalget (EU) Vi forblev i 2. division i 2013 og måtte ud i op- og nedrykningsmatch. Her var vores plads i 2. division langt fra at være i fare. Vi vil jo gerne tilbage i 1. division, og en af nøglerne til det er at være bredt repræsenteret i alle klasser og samtidig få vore dygtige eliteløbere med. Da ungdomsløbere tæller dobbelt er det ekstra vigtigt at få dem med. Divisionsmatchernes pres for at få mange med bevirker også at de er nøglebegivenheder i klubbens årskalender, hvor vi kan møde hinanden samlet. På den måde går det sportslige og resultatmæssige hånd i hånd med det sociale. Vore unge eliteløbere deltager i store stævner udenlands, oftest som en del af Copenhagen-O. Således har vi i 2013 deltaget med hold til: Nordjysk 2 dags, Danish Spring, Tio-Mila (SE), Spring Helgen (SE), Jukola (FIN) og Smålandskavlen (SE). De mest aktive i Cph-O er unge løbere i alderen år. Efterhånden er alle de større klubber på Sjælland med i Cph-O samarbejdet, hvilket vi især kan takke samarbejdet med Talent Craft-centeret (TC) Sjælland for. Dem har vi haft et fint samarbejde med, hvor vi har haft fælles aktiviteter med deres løbere og ledere.ved generalforsamlingen i Cph-O skal findes en afløser for formanden Tore Linde (Søllerød OK). Resultatmæssigt blev Jens Knud Maarup vores medaljesluger i 2013, hvor han nærmest gjorde rent bord i H45. Han lagde ud i foråret ved i samme weekend at blive dansk mester i de to ekstremer: Sprint og Ultra, og i en weekend på Møn i efteråret tog han guld i DM Lang og i stafet sammen med Jesper Jensen og Mads Ingvarsen. Her tog Bodil, Lise og Dorthe T sølv i D45, Bendt og Jørgen LH sølv i H75, og endelig tog Line, Masha og Lea bronze i D21. I DM-mellem blev det til sølv til Jesper Jensen i H40, Jens Knud i H45, Bendt i H75 og bronze til Jesper Damgaard i H35. I DM-lang blev det også til bronzemedaljer til Elena i D35, Mads i H35, og Erna i D60. Tilsvarende blev Ann-Dorthe Lisbygd vores medaljesluger i MTBO med hhv. guld og sølv i DM og DM-lang, og sølvmedaljer i hhv. VM Stafet og i DM Stafet sammen med Bodil og Anna.

6 Side 6 af 6 Aktivitetsudvalget (AU) Igen i 2013 er der blevet lagt vægt på, at der ud over løbene skal være mange aktiviteter i klubben, som alle kan deltage i uanset alder og o-niveau, og som kan styrke kammeratskabet og klublivet. Der er ca. blevet afholdt en sådan aktivitet hver måned. I januar blev der lagt hårdt ud med en retro-klubfest, hvor over 50 medlemmer spiste og hyggede sig sammen, og børnene fik spillet en masse bordfodbold. I forbindelse med Findveji havde vi tænkt os at invitere de nye medlemmer til en klubaften, hvor de kunne blive introduceret til klubben, men desværre var der ikke interesse herfor. Derfor blev der først afholdt klubaften efter den sidste tekniktræning i efteråret, men den var til gengæld meget velbesøgt, da vi også havde inviteret Ballerup OK med i deres klubhus. Emnet var Natløbstekniktræning, som blev meget levende gennemgået af Helge. Endnu engang fik de fremmødte Inspiration til konkurrencer aktiviteter og hyggeligt samvær, som er overskriften for klubaftenerne. Sommerlejren foregik over 5 (næsten) solskinsjulidage i Jämjö i Blekinge, Sverige, og var meget velarrangeret af Ida og Erik. De ca. 25 deltagere fik trænet i fine og tætte terræner og lært et og andet om lige-på- eller uden-oms-vejvalg. Lejrstafetten bød som vanligt på hurtige opløbsspurter og overraskelser undervejs. Byen Karlskrona lå tæt på og bød på spændende oplevelser som fx arkitekturen, historien og lækre kager og is på de hyggelige udendørscafeer. I sensommeren deltog rigtig mange i divisionsmatcherne, og blev belønnet med dejlige hjemmebagte kager og hyggeligt samvær i og omkring klubteltet. Til DM lang og stafet på Møn midt i september havde Kai sørget for indkvartering i fem lejligheder i det pragtfuldt beliggende Danland Klintholm bygget ud i vandet. Det var super hyggeligt med fælles morgenmad, madpakkesmøring og aftensmad. At over 25 mennesker kan få det hele til at køre på få kvadratmeter er imponerende. Og så gik det endda også godt ude til løbene i Klinteskoven. Her blev Ulrik og Jørgen tilmed interviewet til Sydsjællands Tidende. Flere benyttede sig også af muligheden for at besøge Geocenteret, så fritiden blev godt udnyttet. Novembertræningsturen til Furuboda sammen med Tisvilde Hegn OK havde godt 70 deltagere som sidste år, heraf godt 50 fra Farum OK, og var lige så hård, god og lærerig. Der er efterhånden opstået nogle faste traditioner, hvor af kan nævnes natløb med efterfølgende lækker natmadbuffet, adventurerace for børn og unge, svømmehal, klitløb, samlet start på Kjugekull med de sjove grotter og stejle klippespalter. Men der skal også være plads til nyt: en selskabsleg arrangeret af Maria og Tim fra Tisvilde, hvor vi alle konkurrerede i de mærkeligste discipliner og lærte hinanden bedre at kende. Året sluttede af med det endnu mere traditionsrige juleløb arrangeret meget fantasifuldt af julenissen Vitus og hans assistent Masha. Her fik de godt 50 deltagere, max. 15 var fra konkurrenten Kildeholm OK, virkelig kam til deres hår, for ikke nok med at man på et slags O-bingo med fotos af julenissen skulle finde rundt på et luftfoto, man skulle også forsøge at finde rundt i Farum Lillevang på korttern, der var vendt og drejet, som det nu passede drillenissen. Det hele endte med at vi vandt juletrolden tilbage fra Kildeholm, så nu står han og varmer sig i klubhuset. Intet juleløb uden glögg og æbleskiver, og til den del af eftermiddagen kom flere som ikke lige kunne være med til løbet, men som heldigvis havde lyst til at jule med resten af klubben. Farum den 17. februar 2014 Peter Reinholdt

Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com

Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com Generalforsamling 24. februar 2015 Formandens beretning 2014 Denne beretning er disponeret i overensstemmelse med klubbens

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 2012 Et aktivt år! Året 2012 i Svendborg Orienteringsklub har været et aktivt år! Vi har igen afholdt en stribe arrangementet både lokale, men også nationale. I weekenden den 11-12.

Læs mere

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Årsberetning for 2013 Løbsåret 2013 Vi har i året 2013 oplevet mange spændende løb. Årets fynske løbskalender har lignet de foregående år, med mange tilbud til løberne. Med fælles vintercup og Fynsk Sprint

Læs mere

Orienteringsklubben OK West

Orienteringsklubben OK West Orienteringsklubben OK West Bestyrelsens beretning for 2011. Generalforsamlingen resulterede i genvalg til Anna Trab og nyvalg til Monika Kobberholm ifm udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2011

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på omkring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse, men i 2015 er der sket

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

De fem mål, som det for et par år siden blev besluttet at arbejde hen imod over en femårig periode, er stadig gældende.

De fem mål, som det for et par år siden blev besluttet at arbejde hen imod over en femårig periode, er stadig gældende. Bestyrelsens beretning for 2014 06.03.2015 FIF Hillerød Atletik befinder sig stadig i en opbygningsfase, men vi er godt på vej til at få skabt en stærk ungdomsgruppe, der kan fungere som et solidt grundlag

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

FOK Nyhedsbrev Forår 2011

FOK Nyhedsbrev Forår 2011 FOK Nyhedsbrev Forår 2011 Hej FOK ere! Så er foråret lige om hjørnet, og det er blevet tid til årets første FOK-nyhedsbrev, med nyt om hvad der rør sig i klubben. Og som noget nyt introduceres nu også

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF

Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com Generalforsamling 19. februar 2013 Formandens beretning 2012 Så gik endnu et år hvor klubben markerede sig med flotte velgennemførte

Læs mere

Beretning 2012. Arrangementer

Beretning 2012. Arrangementer Når der gøres status på 2012, kan vi se tilbage på et på flere måder spændende år. Det har været fuldt af både sjove og krævende opgaver samt flotte resultater såvel organisatorisk som sportsligt. Arrangementer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Påskeløbet 2014 At arrangere et påskeløb, er en ganske anderledes opgave, end at arrangere et B-løb som normalt er det største løb vi arrangerer. Når det går godt til et B-løb er

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på omkring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse. Der er sket en flot stigning

Læs mere

THOK udvikling Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht

THOK udvikling Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht THOK udvikling 2015-2020 Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht Mission Tisvilde Hegn OK er en klub med fokus på både elite og bredde indenfor orienteringsløb. Tisvilde

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 15-02-2016 Kl.18.00 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Suppleant Friis

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013

Bestyrelsens årsberetning for 2013 Bestyrelsens årsberetning for 2013 2013 var igen igen et godt år for Allerød OK - Dejligt at kunne gentage sig selv på alt andet end den økonomiske side. Efter kommunens nedskæring af driftstilskud til

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015 HYOR Bestyrelsens beretning 2015 Generalforsamlingen den 7. april 2016 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 07.04.2016: Økonomi og medlemstal: I 2015 gik HYOR ud med et underskud.

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014 HYOR Bestyrelsens beretning 2014 Generalforsamlingen den 9. april 2015 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 09.04.2015: Økonomi og medlemstal: I 2014 har HYOR endnu en gang

Læs mere

Orienteringsklubben Øst Birkerød. Birkerød den 12. marts Beretning 2013

Orienteringsklubben Øst Birkerød. Birkerød den 12. marts Beretning 2013 Orienteringsklubben Øst Birkerød Birkerød den 12. marts 2014 Beretning 2013 I Slovenien sommeren 2013 1 Fakta om klubben: Klubben er medlem ad Dansk Orienterings-Forbund og dermed også medlem af Danmarks

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

At sige at 2014 blev et turbulent år for HIF Atletik er absolut ingen overdrivelse.

At sige at 2014 blev et turbulent år for HIF Atletik er absolut ingen overdrivelse. Formandens beretning - Helsingør IF Atletik 2014 At sige at 2014 blev et turbulent år for HIF Atletik er absolut ingen overdrivelse. Nye trænere Den største omvæltning umiddelbart var at klubben på grund

Læs mere

Udvikling af U16 og U19 den røde tråd

Udvikling af U16 og U19 den røde tråd Udvikling af U16 og U19 den røde tråd De første år. Første 5 år (05-09) lettere kaotiske med eksterne trænere med forskellige filosofier Få ungdomstrænere, sporadisk fremmøde, aflyste kampe, opgaverne

Læs mere

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand BILAG 5A: FORSLAG TIL EN ORGANISATIONSSTRUKTUR BASERET PÅ KLUBBENS NUVÆRENDE AKTIVITETER KLUBBENS UDVALG Træningsudvalg at stå for klubbens træningsaktiviteter mandagstræning onsdagstræning ungdomstræning

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

FOK Nyhedsbrev Efterår 2009. O-hilsen fra bestyrelsen - FOK update siden sidst. Hej FOK ere! Farum Sø Løb 2009

FOK Nyhedsbrev Efterår 2009. O-hilsen fra bestyrelsen - FOK update siden sidst. Hej FOK ere! Farum Sø Løb 2009 FOK Nyhedsbrev Efterår 2009 Hej FOK ere! Så er det blevet tid for Nyhedsbrevet for anden halvdel af 2009. Vi håber som altid I vil hygge jer med læsningen, samt benytte jer af tilbudene for kommende arrangementer.

Læs mere

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden.

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden. Indbydelse Østkredsen og FIF Hillerød Orientering har fornøjelsen af at byde velkommen til Kreds Ungdoms Match 2016 Fredag d. 4. november kl. 20:00 til søndag d. 6. november kl. 13:30. Weekenden markerer

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

21 EREN. November 2013 OK ØST Birkerød. Sjælsøhallen. Peppes pizza i Roskilde. I Lyngby hos Helle og Pernille S. Hovedgade. Lissabon og Andalusien

21 EREN. November 2013 OK ØST Birkerød. Sjælsøhallen. Peppes pizza i Roskilde. I Lyngby hos Helle og Pernille S. Hovedgade. Lissabon og Andalusien 21 EREN November 2013 OK ØST Birkerød Program for klubbens halvunge og halvgamle medlemmer 21 er Battle Træning i Sverige Julefrokost - Spanien 21 er sommertur til Vestsjælland ALT OM 21 EREN Her kan du

Læs mere

Team Vejle Orientering Talentudvikling

Team Vejle Orientering Talentudvikling Til forældre og løbere Træningsplan for talentudvikling SNAB/GORM for forår 2014. Praktiske oplysninger om tid og sted etc. Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der ikke er angivet andet i kalenderen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/213 Mødested: Odense s klubhus Odense Mødedato: tirsdag den 23. september 213 kl. 17.-21.45 Mødedeltagere:

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2015 Dato: 1. juni 2015 Sted: LA Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Dennis

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013.

Bestyrelsens beretning for 2013. Bestyrelsens beretning for 2013. 21.02.2014 Medlemmer og fastholdelse af disse FIF Hillerød Atletik har ved årets udgang ca. 100 medlemmer, hvilket er lidt færre end det vi kunne konstatere ved generalforsamling

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Årsberetning Hvad er der sket siden sidste generalforsamling? Vejen den 18. februar 2016

Årsberetning Hvad er der sket siden sidste generalforsamling? Vejen den 18. februar 2016 Vejen den 18. februar 2016 Årsberetning 2016 Hvad er der sket siden sidste generalforsamling? Weekend træning Vi har i 2015 valgt at fortsætte med weekend træning hver anden weekend. Vi har prøvet os lidt

Læs mere

Årsberetning for Orienteringsklubben Roskilde 2009

Årsberetning for Orienteringsklubben Roskilde 2009 Årsberetning for Orienteringsklubben Roskilde 2009 2009 blev et begivenhedsrigt år for OK Roskilde. Klubhuset blev udvidet, vi arrangerede et succesrigt motionsløb, vi fik etableret fast ugentlig tekniktræning.

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC Dette er et introduktionsbrev angående arrangementer, træninger, hold, trænere og nye tiltag, så gør jer selv den tjeneste at læse det hele igennem! Målsætninger og nye

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Skoleløbsmanual. Indledning. Opgaver. Farum OK

Skoleløbsmanual. Indledning. Opgaver. Farum OK Skoleløbsmanual Version 1.1 Historik: 10-6-2006 1.0: Dokument oprettet og udsendt til bestyrelsen af Flemming Bruun 12-6-2006 1.1: Rettelser til faktura Indledning Det sker årligt, at en eller flere skoler

Læs mere

Generalforsamling i Korsør AM

Generalforsamling i Korsør AM Generalforsamling i Korsør AM 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe 2016 Tid: Lørdag den 16. januar 2016 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: Nyheder: Skolereformen Det gode partnerskab hvordan kommer vi

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere