..så blev det 2012 og et Godt Nytår til alle!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "..så blev det 2012 og et Godt Nytår til alle!"

Transkript

1 Nr. 7 januar 2012 Lions-året så blev det 2012 og et Godt Nytår til alle! Efter at julegaverne og nytårsløjerne er overstået, smøger vi ærmerne op, og går i gang med de opgaver, vi hver især har sagt ja til at løse. Tænk, nu er vi halvvejs i lionsåret. Tiden er fløjet af sted men bestemt ikke i ledighed! Men det har været en givende travlhed at få lov til at være i kontakt med så mange klubber og personer i distriktet og udenfor. Der er rigtig god gang i rigtig mange klubber med aktiviteter og medlemshvervning. Jeg vil ikke bruge mange ord på medlemshvervning, det har mine mange forgængere gjort så godt. Men et faktum er det, at en klub med få medlemmer mangler hænder, når aktiviteter skal gennemføres. Og uden aktiviteter er vi ikke attraktive for kommende medlemmer sååå! Men frem for alt gælder det, at atmosfæren i klubben er god og varm, så man glæder sig til et nyt møde. Den 7. januar afholdes det 3. kabinetsmøde i Løgumkloster på Central Hotel, hvor alle lions er velkomne efter forudgående tilmelding på hjemmesiden. På kabinetsmødet gennemgås de enkelte fagområders planer for de kommende måneder, og der kommenteres på indsendte rapporter om perioden siden sidste kabinetsmøde. Ugen efter gælder det så Guvernørrådsmødet på Liselund ved Slagelse. Principperne er stort set de samme som ovenfor, men her gælder det hele landet. I januar afholdes også NSR i Reykjavik på Island, hvor det gælder seminarer og erfaringsudveksling med vore kolleger fra de øvrige nordiske lande såvel som deltagere fra lande udenfor Norden. Selv mangler jeg endnu nogle klubbesøg, der af den ene eller anden grund er blevet flyttet til begyndelsen af året. Dem glæder jeg mig især til, da jeg hidtil er blevet så utroligt velmodtaget i de klubber, jeg hidtil har besøgt. Det har også glædet mig, at mit slogan i den grad er slået an, så det bliver brugt i mange klubber. Tak for det, og tak at du ville bruge tid på at læse dette. Vi kan Hvis vi vil Knud Løkkegaard, Distriktsguvernør , Ny hjemmeside!! Så er den her, distriktets nye hjemmeside til afløsning af 106C/we serve. Du finder den, når du går ind på Lions Office, hvor du ser den øverst på siden på linie med de øvrige distrikters hjemmesider. På denne hjemmeside foretages tilmelding til alle distriktsrelevante aktiviteter mv. Den store eventkalender er også tæt på færdiggørelse, og her vil der være tilmelding til større aktiviteter så som årsmøder o.lign. Mere om det, når den er klar. ITC Kurt Poulsen har udført et stort arbejde med at få overført og lagret data fra den gamle hjemmeside, efter at han har lavet rammerne til den nye, der skal være model for alle distrikter, så vi får et ens design på dette område. Stor tak til Kurt for et gedigent udført arbejde. Knud Løkkegaard, Distriktsguvernør ,

2 Indberetning af donationer mv. Kære klubkasserer og præsidenter. Der er endnu nogle klubber, der ikke har returneret de indberetningsskemaer, der blev tilsendt jer i oktober måned. Få det nu gjort please!! Disse indberetninger er medvirkende til størrelsen af søgte midler fra bl.a. Tipsmidlerne. Knud Løkkegaard, Distriktsguvernør , 4 klubber 1 formål : Demens Cafè Et er at blive ramt af en snigende sygdom som demens, noget andet er, hvordan lever man med den og hvordan påvirker den alle involverede. Her er familie og venner til de demensramte ofte hårdt ramte og lidt på herrens mark: Hvad vil fremtiden bringe, hvordan skal vi agere og gør vi for meget eller måske for lidt..spørgsmålene står ofte i kø, men svarene er ikke altid ved hånden! I dagligdagen har man ofte ingen til at støtte op, derfor har de 4 Lions klubber i Haderslev Kommune: LC Gram, LC Vojens, LC Sophies Kilde Haderslev samt LC Haderslev trukket på samme hammel og støttet op omkring et nyt tiltag i Kommunen : Demens Cafe..! Et værested hvor demente og deres pårørende kan komme helt uforpligtende og drikke en kop kaffe, se en film sammen, snakke, diskutere eller måske udveksle episoder, opgaver, udfordringer der opstår i hverdagen og herved måske få større forståelse, større tolerance og indirekte hjælp ved at høre, at man ikke står helt alene med de opgaver som sygdommen bringer med! Ideen er udsprunget fra bl.a. 4 demenssygeplejersker, fra Haderslev Kommune, som kunne se behovet og tog initiativ til at starte op og de er derfor altid tilstede på Demens Cafèen, så det sociale kan forenes med det professionelle. Er der behov for individuelle samtaler er dette også muligt, men ingen bliver registreret på disse aftener. I opstarten kan man mødes en gang om måneden.

3 De 4 klubber har i det forløbne år lagt planer, lavet benarbejde, indsamlet sponsorer, skaffet underholdere m.m. til en Kulturaften på Tørning Mølle, som velvilligt stillede sine flotte og funktionelle lokaler til rådighed for projektet. I løbet af aftenen var der indlæg om Demens fra Demenssygeplejerskerne, Flemming Rishøj, Gjesing ved Esbjerg ( foredragsholder og præst ) holdt et både tankevækkende samt humoristisk foredrag: Livsglæde og Livskurs pause og kaffe og et stort (næsten Sønderjysk) kagebord for herefter at nyde og selv deltage i underholdningen med sange fra Højskolesangbogen samt traditionel folkemusik som Mette og Børge Solkær, samt Søren fra Spillestedet, Cafè Ellegaard guidede igennem. En rigtig god aften som tjente et godt formål og inden vi skiltes kunne vi 4 Lions Klubber overrække en check på ,- kr. til Demens Cafèen Det er vi lidt stolte af. Midlerne der doneres er øremærket til sociale tiltag på stedet eller uden for huset, og indgår naturligvis ikke i den daglige drift! Vi kan anbefale andre klubber at fusionere om projekter, det bliver nemmere, det bliver sjovere og det kan også blive større. Den enkelte klub skal bruge færre ressourcer for at opnå et større resultat..og så er det meget sjovere med input fra andre klubber. LC Gram, LC Vojens, LC Sophies Kilde Haderslev, LC Haderslev Leif Erbs Rasmussen ( LC Vojens ), LC Vejlby Risskov fejrede 10 års jubilæum Den blev LC Vejlby Risskov chartret som blandet klub. Den var omkring 40 medlemmer fra LC Vejlby Risskov og andre Lions klubber mødet frem for at fejre jubilæet. DG Knud Løkkegaard holdt tale for klubben og overrakte klubben sit banner. Præsident Johannes Raben-Beck modtager DG Knud Løkkegaards banner Johannes Raben-Beck overrækker en check på kr ,-. til områdeleder på Vejlby Lokalcenter, Hanne juul Madsen

4 I anledningen af jubilæet uddelte LC Vejlby Risskov to donationer. Den ene til Vejlby Lokalcenter på kr ,- til indkøb af nye havemøbler. Hanne Juul Madsen og Anne Skyum fra Lokalcentret var mødt op for at modtage beløbet. Den anden donation gik til Børnehjemmet Toften i form af en gave på 3 bærbare computere til en samlet værdi af kr ,-. Inge Lise Larsen kom sammen med to pædagogmedhjælpere og to af eleverne for at tage imod gaverne. Midlerne til donationerne kommer bl.a. fra tombola, det årlige Kræmmermarked i Tangkrogen, fra postkortog juletræssalg oplyser LC Vejlby Risskov s P Johannes Raben-Beck. Axel Gorrsen, DS/2.VDG, En opfordring Som I sikkert allerede ved, har Lions siden Convention i Ohio, den 30. juni 1925 været De blindes Ridder. På dét convention holdt den blinde Helen Keller en tale om de blindes vilkår i USA og om den dengang kun fire år gamle The American Foundation for the Blind, og hun indbød Lions til et samarbejde, som ville være til fordel for begge parter: På den ene side ville de blinde få hjælp og støtte, og på den anden side ville der for Lions være fantastiske muligheder for at praktisere service. Hun sagde som afslutning: Vil I ikke være De blindes Ridder i felttoget mod mørket? (Hvis I vil kende hele indholdet af talen, kan den søges ved at skrive Helen Keller Lions i Google.) Det var starten på Lions kamp mod blindhed, som blandt andet har udmøntet sig i gennemførelsen af de to verdensomspændende Campaign Sight First aktiviteter. Kampen mod blindhed er massiv i de såkaldte tredjeverdenslande, og mange projekter er gennemført eller under gennemførelse. Én af aktiviteterne er omtalt i det brev IRD Bent Jespersen på IR-gruppens vegne har sendt til alle klubbers IRfolk. Det drejer sig om Operation Gensyn i Burkina Faso. Lions har indgået en kontrakt for perioden 1. juli 2007 til 30.juni 2012, hvor vi sammen med den lokale Lions Club og myndighederne i Burkina Faso vil gennemføre 250 operationer for grå stær og uddele A-vitaminer til børn. Dette koster kr pr. år. Bent Jespersen håber, at de danske Lions klubber vil støtte projektet med et beløb svarende til kr. 50 pr. medlem - Skulle vi ikke give ham denne støtte som nytårsgave?.og en hilsen Tak for godt samarbejde og ihærdig indsats på IR-området i Tak for mange gode kontakter på mail, i telefonen og ved møder. Lad os sammen gøre 2012 til et godt år for IR-projekterne. Rigtig godt nytår til jer, klubberne og jeres familier Tom Michelsen, IRC,

5 Håndværkerskolen Ckochis, Bolivia Fællesprojektet i Distrikt 106C Zone Syd for renovering af Håndværkerskolen Ckochis i Bolivia er opstartet på zonemødet for 2 år siden. Skolen er opført for 20 år siden under styring af tidl. skoleleder Egil Hoydal, Rømø, til anvendelse for unge m/k i forskellige håndværksfag. Med ca. 100 kollegieelever og tilsvarende antal dagelever trængte skolen nu til renovering og opgradering, og heri har Egil Hoydal været den direkte involverede. Anslået kan dette klares for ca d.kr., fordi der anvendes økonomiske midler til indkøb af materialer lokalt i Bolivia, medens udførelsen i videst mulig omfang foregår ved frivillig lokal indsats i skolekredsen. De sønderjyske lions-klubber suppleret med en række clubber på landsplan har fremskaffet næsten d.kr. Der er fortsat åbent for indbetaling, men fællesprojektet kan gennemføres. Derfor er opgaverne tidligere i år igangsat etapevis. 1. etape er udført, som er generel opdatering af skolens undervisningsmidler. 2. etape er netop igangsat, og dette er mere konkret på de enkelte værksteder elektrisk, bil, metal, håndarbejde og køkkenfaciliteter. Når disse aktiviteter er udført de kommende måneder tages stilling til s.m. Egil Hoydal, hvad næste etape skal indeholde. Der vil medgå endnu 1-2 år, forinden de mange donerede midler er anvendt. Vigtigst er, at tingene bliver udført i tempo, som de frivillige indsatser på skolen i Bolivia kan kapere. Som tovholder` i Zone Syd kan oplyses, at de ansvarlige i Bolivia efter etape 1 har sendt usædvanlig detaljeret redegørelse over anvendelsen. Det lover godt for fortsættelsen, at vore gode aktivitetsmidler i lions regi bliver anvendt på allerbedste vis i et land, hvor indsatser virkelig gør en forskel. Iver H. Ottosen, ZF i Zone Syd,

6 Tilbud! Viste mønt-nøglering har nu ligget på lager siden Campaign SightFirst II-aktiviteten for nogle år siden distriktet har besluttet at realisere restlageret til en stærkt reduceret pris! Kr. 2,00 pr. stk. excl. forsendelse. Nøgleringene sælges i poser à 100 stk. Send omgående din bestilling til DG Knud Løkkegaard Mødekalender Klubår : Kabinetsmøde Vicepræsident-skole Vicepræsident-skole Kabinetsmøde Møde for nye lions Distriktsmøde i Vejle Sekretær-, Kasserer- og Fagseminarer MD 106 Årsmøde i Sorø Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Lions har brug for din medvirken! Medlemmer pr A: = 920 medlemmer 106B: = 2940 medlemmer Deadline for C-nyt nr. 8 er 20. januar C: = 1877 medlemmer 106D: = 1030 medlemmer Total: = 6767 medlemmer fordelt på 316 klubber.

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009 LIONS - NYT Bjarne Bloch Heimdalsvej 73 3600 Frederikssund dg.d@lions.dk Tak for sidst til de af Jer der deltog på Distriktsmødet forleden lørdag. Det var dejligt at se så mange gode Lions venner og ledsagere

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund dg.d@lions.dk Tlf: 39 64 41 18 Mob. 28 10 48 42 kim@lionslarsen.info Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café.

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 10 Maj 2006 1. Årgang Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro På generalforsamlingen den

Læs mere

Glædelig Jul & Godt Nytår.

Glædelig Jul & Godt Nytår. DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 december 6 2007 nr. Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE Der er nu gået snart et halvt år, siden jeg tiltrådte som DG. På mine

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev januar 2010 Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 7 I dette nummer: Årgang 10, Nummer 7 Side 1 - DG's leder. Side 2 - Eventkalender

Læs mere

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 4 Februar 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Guvernørrådsformanden Kay C Pedersen Jeg oplever, at mange lions ikke er opdateret om den organisation, de er medlem af. Det skal der gøres noget ved.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE APRIL 5 2008 nr. LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE Indhold: Tema: Årsmøde i Randers...9-20 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-8 s Kamp mod blindhed...21-22 Nyt fra klubberne...23-27 Vi mindes...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde JULI 2014 AKO har gjort en forskel i 25 år Nyt nødhjælpslager i Rumænien Forrygende start for ny AKO genbrugsbutik Håb og liv, der hvor håbløsheden er stor... Af Søren

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Forsamlingshus nyt marts 2012

Forsamlingshus nyt marts 2012 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1 kolofon Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Jensines nye krøbelspil EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Foto: Ernst NR. 92 APRIL 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen.

Læs mere

Mig og mit arbejde. Lungenyt. Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg

Mig og mit arbejde. Lungenyt. Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg TEMA: Mig og mit arbejde nr. 5 DECEMBER 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg Direktør Anne Brandt, Danmarks

Læs mere

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 6Juli 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Af Vagn Jørgensen, PCC Årets musikkonkurrence ved Europa Forum havde rekorddeltagelse, idet ikke mindre end 17 lande havde sponseret et ungt musiktalents

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere