INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED /BALANCE: ELEVGRUNDLAG MEDARBEJDERE ÅRSPLAN ÅRSPLAN 1. HALVÅR ÅRSPLAN 2. HALVÅR 2013 EKSAMENSFAG DANSK MATEMATIK TYSK ENGELSK FRANSK FYSIK / KEMI GEOGRAFI SAMFUNDSFAG BIOLOGI HISTORIE KRISTENDOM - FRITAGELSE IDRÆT KARAKTERER MV. SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE PRØVER: KARAKTERER: UDTALELSER: LINJEFAG WELLNESS OUTDOOR GOURMET ADVENTURE INNOVATION ØVRIG UNDERVISNING UDEFAG - VALGFAG PROJEKTLEDELSE LIVSDUELIGHED SPROGPROJEKT NATURFAGLIGT PROJEKTFAG INTROUGE OUTROUGE OSO OBLIGATORISK SELVVAGT OPGAVE FORDYBELSESDAGE FAGLIGE UDLANDSREJSE

3 UDDANNELSESVEJLEDNING SAMLINGER SPECIALUNDERVISNING UDESKOLE DELEHOLD, SÆRLIGE UNDERVISNINGSFORLØB OG STØTTE I KLASSEN ARRANGEMENTER EFTERSKOLERNES DAG TURE GALLA JULEDAGE BREJNING UDFORDRINGEN PRAKTISKE AKTIVITETER KØKKENUGE MÅLTIDER PRAKTISK FAG HJEMMESIDENS REDAKTIONSGRUPPE RENGØRING STILLETIME WEEKENDER OG DAGLIGE VAGTER ELEVERS TRIVSEL KONTAKTGRUPPE TRIVSEL/ GANGARBEJDE KLASSEN ELEVPLAN 3-VAGT ORDNING FORÆLDRESAMARBEJDE UDVIKLINGSARBEJDE SUPERVISIONSPROJEKT PROJEKT PÅ VANDVÆRKSVEJ SELVEVALUERING SKOLEÅRET 2012/

4 GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Brejning Efterskole er baseret på Spejderbevægelsens idegrundlag og på Grundtvigs ideer om livsoplysning. På det grundlag ønsker vi, at et år på Brejning Efterskole er en vedvarende læringsrejse: En rejse der skal forberede de unge på et ansvarligt og aktivt liv som medborger i et demokratisk og globalt orienteret samfund. En rejse hvor projekter, undervisning, oplevelser og samvær giver mulighed for udvikling af den personlige integritet, som skal ruste de unge til de valg, de skal træffe for at få et godt liv. En rejse hvor den enkelte har mange rejsekammerater, andre unge såvel som voksne, og hvor fællesskabet og udvikling gennem arbejdet i og med relationer er en del af dagligdagen. En rejse, hvor det grønne og sunde i bredeste forstand er en god rejsekammerat, hvorfor vi vægter oplevelser i og med naturen højt, spiser sundt og undlader rygning. Værdier På Brejning Efterskole er det vigtigt, at vi: tager ansvar for os selv, hinanden og omgivelserne drager omsorg for hinanden og lægger vægt på, at alle skal kunne være en del af og bidrage til fællesskabet er nysgerrige, eksperimenterende og lærer via såvel teori som afprøvning (learning by doing) bidrager med vores holdninger og ressourcer og respekterer andres, så forskelligheder kan udfordres, og vi lærer af og med hinanden har frihed under ansvar som det bærende grundprincip Hvem og hvad omfatter grundlaget Alt og alle. Alle aktiviteter og tiltag, såvel voksne som børn. Ved enhver lejlighed bør det, der aktuelt foregår, gennem refleksion, kunne relateres til grundlaget. Hvorfor dette grundlag På Brejning Efterskole ønsker vi at udvikle livsduelige mennesker gennem samspil mellem forstand, fysik, fantasi og følelser. De unge skal erhverve sig viden, beskrive og forklare årsagssammenhænge med forstanden, de skal sanse, afprøve og opleve gennem fysikken, de skal skabe muligheder, drømme og visioner med fantasien og opleve kontakt, nærhed og fællesskab med følelserne. Gennem samliv, læring og aktiviteter udvikles hele mennesker, som opnår såvel personlig integritet og selvværd som evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

5 Vi er en skole, der vægter initiativrigdom og handlekraft samt oplevelser med hinanden og i naturen højt. Friluftsliv i, mod og med naturen indtager en central placering, ligesom ledelse af og arbejde i og med projekter også har. Vi tror, at denne sammensætning bedst muligt medvirker til, at eleverne fortsat kan påvirke egen livssituation og skabe sig et godt liv i forhold til egne ønsker og valg. Såvel på den personlige som på den professionelle side. Hvordan Vi opererer ud fra et meget lille antal regler i hverdagen og baserer os i stedt på dialogen om sund fornuft. Vi ønsker derved at understøtte elevernes værdi- og indrestyring, da deres liv kommer til at bestå af en endeløs række af valg, som der kun er dem selv til at træffe. Vi opfordrer til at tage initiativ og handle, så man selv er med til at definere sin egen hverdag. Dette medfører fejl. Derfor er accept og læring af fejltagelser et grundelement på skolen. Vi arbejder bevidst med relationer, primært gennem en kontaktgruppeordning. At være i, lære i og udvikle sig via samspillet med de andre i kontaktgruppen, vejledt af kompetente voksne, er en vigtigt del af opholdet på BE. Derudover får alle elever en projektlederuddannelse i løbet af året på skolen. Dette gøres for at styrke deres evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse og for at forberede dem bedst muligt på en arbejdsform, der efter al sandsynlighed kommer til at præge deres fremtid. En struktureret projektarbejdsform skal samtidig give eleverne en ramme for at skabe en vis orden i en verden med mange muligheder - at skabe et organiseret kaos (mere om dette i afsnittet om projektarbejde). PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL Efter et år på BE skal du have: styrket dine faglige, sociale og fysiske kompetencer lært at håndtere projekter og gennem dem have opdaget dine ressourcer og muligheder forstærket evnen til at se, indgå i og udvikle dig via relationer have mod til at udtrykke og udvikle dine holdninger udviklet din initiativrigdom lyst til fortsat læring og udvikling For at opnå dette forventer vi, at du: deltager aktivt i undervisning, aktiviteter, samlinger, kontaktgruppen og i skolens liv generelt udvikler dig såvel via teoretisk viden som via projekter, hvor ting afprøves og via samspillet med andre har lyst til oplevelser via aktivt udeliv og til at bruge din krop tager din del af de praktiske opgaver, som får hverdagen til at hænge sammen er ærlig og til at stole på og kan håndtere den tillid, du vises

6 er ikke-ryger Vi vægter det sunde og grønne i bredeste forstand. Hvorfor Livslang læring har været et mantra i mange år, men for de unge, vi aktuelt har som elever, bliver det en livsnødvendighed. At ville udvikle sig hele tiden og ikke mindst i og via samspillet med andre bliver en fordring i deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi i den periode af deres liv, hvor der sker en stor identitetsdannelse, får dem til at have lyst til fortsat læring og giver dem forståelse for, at læring kan fås på mange måder, hvis man selv vil. Samtidig er den fysiske og psykiske sundhed hos mange unge ikke god nok. Kost, motion, frisk luft, positivt samspil med andre er ikke nødvendigvis i fokus, hvilket vi må understøtte, at det kommer, såfremt de skal få et godt og langt liv. Hvordan Læring - vi prioriterer at skabe mange veje til læring gennem: fagundervisning projekter/ afprøvning relationstræning friluftsaktiviteter/ udeundervisning tværfaglig undervisning/ fordybelse personlige målsætninger, elevplan og sundhedsplan gruppeprocesser med fælles refleksion og læring tid til individuel og fælles refleksion (bl.a. den daglige stilletime) SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: Frisk luft, sol og vand skaber livsglæde og energi, så ude aktiviteter af enhver art prioriteres meget højt At røre sig minimum 1 time om dagen er vigtigt Skolens kost er sammensat ud fra de generelle anbefalinger Den psykiske sundhed vægtes via arbejde med relationskompetencer og anerkendelse Rygning: Skolen er røgfri Såfremt nye elever er rygere tilbydes de hjælp til at stoppe. Såfremt dette ikke lykkes/ de flere gange gribes i rygning, hjemsendes de Medarbejdere, forældre og øvrige gæster må ikke ryge på skolens matrikel Frisk luft, sol og vand:

7 Alle opholder sig ude i forbindelse med morgenmotion Udeaktiviteter som kajak, sejlads, klatring, cykling, vandring mv. prioriteres højt timemæssigt Idrætsaktiviteter planlægges ude, så snart det er fornuftigt vejr Spejderaktiviteter understøttes Der opmuntres til brug af skolens omgivelser Motion/ kropslig udfoldelse: Kost: Alle elever skal dagligt gå eller løbe morgenruten på 2,1 km Idræts- og svømme aktiviteter planlægges løbende Alle elever skal være selvtransporterende til aktiviteter i hal og svømmehal (afstand 5,6 km) I efterårs- og forårs perioderne prioriteres udeaktiviteter, der også indebærer fysisk aktivitet meget højt (vandreture, sejlads, kajak, klatring, cykling, dans), og eleverne motiveres til deltagelse Der tilbydes i hver valgfagsperiode fag, der indeholder fysisk aktivitet Der er åben adgang til motionsrummet Kosten sammensættes og planlægges ud fra gældende kostanbefalinger Der serveres dagligt 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider Der står frugt og brød fremme til fri afbenyttelse eftermiddag/aften Der laves mad fra bunden: brød bages hver dag, frisk grønt og frugt foretrækkes, halvfabrikata undgås så vidt muligt Der er salatbar både til middags- og til aftensmad, og minimum et af dagens mellemmåltider er frugt eller grønt Til vegetarer tilbydes særlige proteinrige erstatninger for animalsk protein. Alle elever lærer almindelige køkkenteknikker gennem minimum en uges ophold i køkkenet Alle elever deltager i kursus om grundlæggende ernæringslære og får derigennem viden om kroppens behov og god kostsammensætning Eleverne forsøges motiveret til at hyggemåltider er fornuftige Der afstås fra fanatisme af enhver art, selvfølgelig skal kage, desserter og guf også have en fornuftig plads på skolen PSYKISK SUNDHED /BALANCE: Alle elever skal føle sig mødt og anerkendt for netop deres specifikke evner og muligheder Eleverne skal hjælpes til at tage ansvar såvel for sig selv som for andre

8 I kontaktgrupperne arbejdes der målrettet med såvel relationskompetence som selvopfattelse på et anerkendende grundlag Der skal i dagligdagen være rolige åndehuller /refleksionsmuligheder (eks. stilletime) Der skal løbende tilbydes valgfag der understøtter fysisk/psykisk balance (pilates, afspænding, psykologi). ELEVGRUNDLAG Elever Brejning Efterskole har 104 elever. Elevgruppen er: Fordelt over hele landet Lige mange drenge og piger En 9. klasser og tre 10. klasser Lidt over halvdelen af eleverne har spejdertilknytning/ -baggrund Skolen har traditionelt et meget lille frafald. Cirka 3-5 elever på en årgang. MEDARBEJDERE Pædagogisk personale: 1 forstander 1 viceforstander 11 faste lærere 1 timelærer Teknisk administrativt personale: 1 køkkenleder 2 køkkenassistenter 1 pedel 2 pedelmedhjælper 1 sekretær

9 ÅRSPLAN ÅRSPLAN 1. HALVÅR

10 ÅRSPLAN 2. HALVÅR 2013

11 EKSAMENSFAG DANSK Hvad gør vi? Vi taler, fortæller og debatterer, diskuterer og argumenterer, formidler og fremlægger, lytter og lærer. Vi forholder os til tekster af enhver art, fx film, billeder, romaner, noveller, digte og andre udtryksformer. Vi forholder os til livet, småt og stort, sammenligner forskellige menneskers måder at anskue liv og tilværelse på med vore egne måder. Vi arbejder med enkelttekster, emner og temaer og samarbejder med andre fag. Vi skriver sagligt og fantasifuldt, seriøst og for sjov. Vi forholder os til Kanonen, og det kan være helt kanon. Hvordan gør vi det? Vi arbejder individuelt, i grupper, på klassen og udenfor klassen. Vi skriver, både i hånden og på PC. Vi mener, hvad vi vil, og vi argumenterer for vore holdninger. Vi deltager og yder hver især vort bidrag til at gøre lektionerne spændende og lærerige. Vi hygger os sammen og lærer os selv, hinanden og fremmede mennesker at kende. Vi forbereder os til synopseprøven i maj/ juni Hvorfor gør vi det? For at blive gode til dansk, med alt hvad det indebærer. For at blive klogere på os selv, hinanden og verden. For at blive bedre til at udtrykke os mundtligt og skriftligt. For at opleve og forstå en tekst. MATEMATIK Formål Formålet med undervisningen i faget matematik er: at skabe interesse og forståelse for faget matematik

12 at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv og samfundsliv at skabe et trygt læringsrum med plads til den usikre og tvivlende elev at styrke den enkeltes tro på egne evner og muligheder i matematik at udvide elevernes kendskab til det matematiske fagområde at fremme elevernes fantasi og nysgerrighed at fremme elevernes matematiske formuleringsevne både skriftligt og mundtligt at eleverne bliver i stand til at anvende IT som problemløsningsværktøj se i øvrigt folkeskolens formål for faget matematik Indhold I matematik arbejdes der med følgende områder: Hold Talforståelse brøk, procent og decimaltal Algebra og regneregler Økonomi og skat Vækst (primært 10. klasse) Areal, rumfang, massefylde og målestok Sandsynlighedsregning samt kombinatorik Geometrisk tegning Funktioner Andengradsligninger (primært 10. klasse) Trigonometri Geometriske konstruktioner Statistik og diagrammer Renter, rentes rente og valuta Geometriske beviser Der er en 9. klasse, samt tre 10. klasser. Timetal Et skoleår består af 106 lektioner matematik. Undervisningen er fordelt på ca. 30 uger. Det ugentlige timetal kan dog variere fra uge til uge. Lærere Thomas Vinther, Andrea Ellegaard, Lars Jørgensen og Johnny Skovsgaard

13 Materialer Der bruges Faktor 9. eller 10. klasse, som er skrevet af Marianne Holmer og Svend Hessing, udgivet af forlaget Malling Beck. Til 9. Klasse anvendes primært Kontext 9 fra forlaget Malling Beck. Derudover har man mundtlige opgaver til de forskellige emner, samt eksamenssæt fra skriftlige eksamener fra tidligere år. Ligeledes arbejdes der med andet relevant materiale til emnerne. Vi har i alle klasser et mål om aktivt at bruge IT i undervisningen, og at alle elever opnår at aflevere deres opgaver elektronisk. Undervisningsstruktur Der undervises primært i fire klassehold af cirka 25 elever. Ud over almindelig klasseundervisning arbejdes der i perioder i mindre hold samt undervisning, som retter sig til emner, som eleverne har mulighed for at vælge efter behov. Den faglige undervisning er overordnet set delt op i det, vi kalder sommerperioden gående fra skolestart til uge 42 og igen fra uge 7 til sommerferien. I denne periode arbejdes der med cirka 4 lektioner matematik. I den mellemliggende periode, det vi kalder vinterperioden, har vi en trelærerordning, hvor vi får ekstra fokus på områder hvor der er behov for det. Undervisningen kan ligeledes være niveaudelt. Derudover arbejdes der på skolen projektorienteret, og gennem projekterne inddrages matematikken, hvor det er relevant. TYSK Hvorfor skal eleverne have tysk? Formålet med faget tysk er, at eleverne skal kunne forstå talt og skrevet tysk samt kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt i overensstemmelse med det, der kræves på hhv. 9. eller 10. klasses niveau. Eleverne skal opleve, at de kan bruge sproget hensigtsmæssigt samt have indsigt i kulturog samfundsforhold i tysktalende lande. Ikke blot for at styrke deres internationale forståelse, men også for at styrke deres forståelse for andre landes sprog og kultur i forhold til deres eget sprog og kultur. Hvad gør vi? I undervisningen varieres der mellem tilegnelsen af de såkaldte kommunikative færdigheder: forstå, deltage, læse, søge og udtrykke sig på tysk, og de skriftlige færdigheder: sprogbrugsregler, stavning, udtale, valg af skriftlige og mundtlige strategier i forbindelse med kommunikationen, hensigtsmæssig udnyttelse af IT og medier, anvendelse af ordbøger, grammatiske oversigter, stavekontrol, skriveprocesser osv. Der stiftes bekendtskab med tysk litteratur, digtning, film osv. gennem intern og ekstern læsning, film, video, dvd osv.. Der samtales, diskuteres, spilles rollespil og dramatiseres med udgangspunkt i forskellige øvelser og strategier. Og så tales der først og fremmest tysk i alle situationer. Hvordan gør vi det? Eleverne undervises holdvis tre timer om ugen - dvs. en 9. klasse for sig og tre 10. klasser for sig. I fremtiden kan der måske blive tale om at mikse både 10. og 9. klasserne,

14 eventuelt niveaudele dem, da forudsætningerne fra elev til elev er meget forskellige, ligesom motivationen for at lære et andet sprog end engelsk er forskellig. I 9. klasse er tysk obligatorisk, hvis eleven vil videre på en gymnasial uddannelse. Derimod kan eleven vælge tysk eller et andet andetsprog fra i 10., hvis vedkommende har haft det i 9. og vil videre på en gymnasial uddannelse. For at tysk ikke helt skal gå i glemmebogen, er det derfor vigtigt at motivere eleverne til at blive ved i 10. klasse. ENGELSK Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Hvad gør vi? Vi arbejder ud fra forskellige temaer såsom; minoriteter, USA og musik. Der bliver ikke arbejdet ud fra et bestemt bogsystem, men i stedet vælger de pågældende lærere tekster fra de bøger, som de mener, er relevante i forhold til emnet og som er på niveau med elevernes formåen. Vi læser, taler, leger, skriver og lytter til engelsk. Der bliver arbejdet med tekster, som skal læses og forstås, der tales om tekster i klassen, og der bliver skrevet en del stile og mindre opgaver i løbet af året. Hvorfor gør vi det? Det er vigtigt, at eleverne, når de er færdige med at gå et år på Brejning Efterskole, har opnået kommunikative færdigheder, forståelse for sprog og sprogbrug samt vide noget om kultur- og samfundsforhold. Sproget engelsk er et meget vigtigt fag i dagens Danmark, da næsten al kommunikation med andre lande i dag foregår på engelsk. Vi lever i en global verden, hvor man den ene dag taler med en fra Kina og den næste dag med en fra USA. Færdighederne skal derfor gøre dem i stand til at forstå talt engelsk og forstå hovedindholdet i tekster, film og samtaler. Eleven skal kunne indgå i en uforberedt samtale om kendte emner og samtidig redegøre for sine egne holdninger og viden. De skal kunne udtrykke sig både mundtligt og skriftligt på en hensigtsmæssig og grammatisk nogenlunde korrekt måde, der er afpasset modtageren. Samtidig er det

15 vigtigt, at de har et nogenlunde ordforråd og kender til faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes. Eleverne skal kunne anvende viden om levevilkår, værdier og normer i andre lande og derudover kunne perspektivere og sammenligne deres egen kultur med andre landes. Hvordan gør vi det? Vi er fire klasser på Brejning Efterskole; tre 10.klasser og en 9.klasse. Der bliver undervist i mange af de samme emner, dog bliver der ikke undervist i de helt samme tekster og film i klasserne. Vi læser tekster, ser film eller lytter til engelske optagelser, hvor vi taler og diskuterer hovedpunkterne fra de forskellige medier. Der bliver arbejdet i grupper, parvis og selvstændigt. Leg og skuespil indgår også som en vigtig del af undervisningen. Eleverne arbejder i perioder med selvstændige dele inden for de pågældende overemner og fremlægger det for de andre i klassen. Vi skriver stile og mindre opgaver, hvor lærerne derigennem retter og vejleder eleven videre i deres sproglige forløb. Ud fra dette bliver der også løbende gennemgået og arbejdet med grammatik. Først og fremmest er det målet at, eleverne skal opleve engelsk som meningsfyldt og noget der er sjovt og udfordrende. FRANSK Formål: Undervisningen i Fortsætter Fransk på Brejning Efterskole tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets nye Fælles Mål, som i stk. 1 lyder: Formålet med undervisningen i fransk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om fransk sprog og om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med fransk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale og internationale forståelse. Hold: Fortsætter Fransk-holdet består af de elever, der har haft fransk i minimum 2 år, inden de begynder på skolen. Holdet er blandet af 9. klasses og 10. klasses elever, der har mulighed for at gå til dén afsluttende prøve, der passer til dem. Prøven i 9. klasse er et udtræksfag, mens prøven i 10. klasse består af en mundtlig og en skriftlig prøve. Timetal: Undervisningen foregår i to ugentlige moduler à minutter. Underviser: Lissi Møller

16 Materialer Der benyttes lærebogssystemet Avant-garde, men eller kopier fra andre lærebogssystemer. DVD, video og CD inddrages Indhold: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold FYSIK / KEMI Formål Undervisningen tager udgangspunkt i formålet for fysik/ kemi fra Fællesmål 2009: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi og forskning i fagene i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Hvorfor Fysik/kemi er et obligatorisk eksamensfag på Brejning Efterskole både for 9. og 10. klasse. Vores mål er, at eleverne bliver fagligt rustet til deres videre uddannelsesforløb, med fokus på faglig stof, laboratoriearbejde, sikkerhed, og at de får nogle gode oplevelser, hvor fænomener i deres dagligdag kobles med fysik og kemi. Målet er også, at fysik/ kemi undervisningen skal være almendannende. Det vil sige, at eleverne udvikles til individer, der er i stand til at deltage på en selvstændig, reflekteret og kritisk måde i vores demokratiske samfund. Hvordan Pensum for 9. klasse tager udgangspunkt i Ny prisma 9, aktuelle avisartikler, film og forskellige hjemmesider.

17 Pensum for 10. klasse tager udgangspunkt i Prisma 10, hjemmelavede kompendier, aktuelle avisartikler, film og forskellige hjemmesider. Undervisningen i det daglige foregår i en blanding mellem teoriundervisning på klassen, laboratoriearbejde i mindre grupper, små projekter, fremlæggelser og fremstilling af fysikrapporter og afsluttes med en eksamen. Der arbejdes med tanker om, at undervisningen på et tidspunkt mere får et præg af projekter end den mere traditionelle undervisningsform, så den naturvidenskabelige undervisning også supplerer de øvrige tanker, der er om projektundervisning i andre dele af skolens undervisning. Rammen for fysik/kemi undervisningen i 9.klasse er 2x85 minutter om ugen hele året. Vi har en niende og tre tiende klasser. I en del af året vil der være delehold således at læreren kun har halvdelen af klassen ad gangen. På denne måde bliver der bedre mulighed for at støtte og udfordre alle eleverne. GEOGRAFI Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Eleverne skal tilegne sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske begreber og sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer og betragtningsmåder og give dem indblik i, hvordan geografi og geografisk forskning i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer og til, at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Hvordan: Feltarbejde, læsning og brug af geografiske kilder: I løbet af året optræder geografi som én ugentlig lektion på 85 min i de almindelig faglige uger i perioderne fra skolestart til efterårsferie, samt januar til påske. Her vil feltarbejdet især indgå i arbejdet med geologiske kredsløb, naturressourcer i det danske istidslandskab og vejret. Her vil både være fokus på geografiske arbejdsmetoder og tankegange og knyttes til viden indenfor de geografiske hovedområder: Globale og regionale forhold Naturgrundlaget og dets udnyttelse Kultur og levevilkår

18 I løbet af året eksperimenteres med samarbejder i de naturvidenskabelige fag med emnerne som går på tværs af fagene, frem mod den påtænkte obligatoriske fællesnaturfaglige prøve. Herunder følgende områder: beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima fælles med fysik/kemi) vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med biologi og fysik/kemi) give eksempler og forklaringer på, hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden (fælles med fysik/kemi) gøre rede for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling (fælles med biologi og fysik/kemi). Materialer: Bogsystemet GEOS i onlineversion, Geotoper 3, samt supplerende materialer, herunder netbaserede materialer. SAMFUNDSFAG Hold Skolens 9. klasse undervises i samfundsfag Timetal Der undervises to lektioner á 45 min om ugen - cirka 21 uger om året. Desuden indgår samfundsfag i projektarbejde, hvor det er relevant. Der samarbejdes med historie. I forbindelse med et miljøprojekt arbejdes tæt sammen med fysik. Obligatorisk/valgfrit Samfundsfag er obligatorisk for 9. klasse. Lærere Underviser: Kristoffer Hedemann Materialer Der benyttes forskellige systemer og stof fra trykte og elektroniske medier såsom artikler og nyhedsudsendelser. Alt undervisningsmateriale vil være at finde på skoleintra. Formål Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

19 Indhold Menneske og stat: redegøre for hovedlinjerne i det danske demokratiske system og dets historie. Herunder forskellen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt give eksempler på interesseorganisationer og græsrodsbevægelser redegøre for og forholde sig til hovedprincipperne i den danske velfærdsstat beskrive samspillet mellem stat, region og kommune beskrive de store linjer i EU's historie og opbygning kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO Menneske og samfund: beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier gøre rede for hovedtræk i udviklingen fra landbrugssamfund over industrisamfund til vidensamfund gøre rede for, hvordan samfundet, herunder arbejdsmarkedet, forandrer sig og stiller krav til nye kompetencer og videreuddannelse beskrive forskellige politiske partiers synspunkter give eksempler på, hvordan unge kan deltage i demokratiske processer i hverdagen, først og fremmest i klubber, i skolen og i kommunen kende til det globale medieudbud give eksempler på unges hverdag i Europa Menneske og kultur: kende forskellige kulturer, deres værdier og normer give eksempler på forskellige kulturmøder og tage udgangspunkt i de værdier, der ligger til grund for religioner og normer beskrive forskellige livsformer give forklaringer på nationalisme, herunder fremtrædelsesformer og historiske baggrunde give eksempler på, hvordan hverdagen i forskellige typer af samfund præges af globalisering. Menneske og natur: beskrive naturen som ressource give eksempler på naturforvaltning og positive og negative reaktioner fra borgere vurdere økologiske problemstillinger

20 BIOLOGI Hold Skolens 9. klasse modtager undervisning i biologi Timetal Der undervises 1 modul (85minutter) om ugen om ugen i ca. 15 uger. Obligatorisk/valgfrit Biologi er obligatorisk for 9. klasse. Lærere Undervisere: Lissi Møller Materialer Der benyttes bl.a. lærebogssystemet BIOS af Thomas Bach Piekut fra Gyldendal og Triple fra Malling Beck. Andet relevant materiale anvendes, når det giver mening. Undervisningsstruktur: Praktiske og undersøgende aktiviteter kombineres med biologiske teorier og forklaringer. Feltarbejde ved søen, åen, fjorden og i skoven. Formål Tilegnelse af viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Undervisningen skal anvende varierende arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed overfor natur, biologi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål for menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Indhold Indholdet af undervisningen i biologi kan deles i fire kategorier: De levende organismer og deres omgivende natur Miljø og sundhed

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN 2013-2014 1 Lærerteam 2013-14 1. række tv.: Caroline Leth-Nissen, Berit Ø. Kristensen, Signe L. Israelsson, Sasja Nielsen, Kim Sørensen, Gitte P. Glöde, Rasmus

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 9 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere