Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:... 9 Hvordan: Pædagogiske og didaktiske mål Efter et år på Brejning Efterskole skal du have: For at opnå dette forventer vi, at du: Hvorfor: Hvordan: Sundhedstiltag/sundhedsopfattelse Rygning: Frisk luft, sol og vand: Motion/ kropslig udfoldelse: Kost: Psykisk sundhed /balance Elevgrundlag Medarbejdere Pædagogisk personale: Teknisk administrativt personale (TAP): ÅRSPLAN Årsplan 1. halvår (2015) Årsplan 2. halvår (2016) EKSAMENSFAG Dansk Hvad gør vi?

3 Hvordan gør vi det? Hvorfor gør vi det? Matematik Formål: Indhold: Hold: Timetal: Lærere: Materialer: Undervisningsstruktur: Tysk Hvorfor skal eleverne have tysk? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? Undervisere: Engelsk Formål: Hvad gør vi? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Undervisere: Fransk fortsættersprog Formål: Hold: Timetal: Underviser: Materialer: Indhold: Fysik / Kemi Formål: Hvorfor: Hvordan: Geografi Hvordan:

4 Indhold: Materialer: Klasser: Samfundsfag Hold: Underviser: Timetal: Obligatorisk/valgfrit Materialer: Formål: Indhold: Biologi Hold: Timetal: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Materialer: Undervisningsstruktur: Formål: Indhold: Historie Hold: Underviser: Timetal: Obligatorisk/valgfrit Materialer: Formål: Indhold: Kristendom - fritagelse Idræt Hold: Undervisere: Timetal: Formål:

5 Hvordan: Hvad: KARAKTERER MV Skriftlige og mundtlige prøver Karakterer Udtalelser LINJEFAG Wellness Lærere: Fagets mål: Indhold: Outdoor Hvorfor? Undervisere: Gourmet Hvordan? Årsplan/ Emner: Undervisere: Prøve: Adventure Metoder: Emner/årsplan: Opfølgning i juni Undervisere: Innovation Indhold: Metode: Læs evt. mere ØVRIG UNDERVISNING Valgfag - udefag Eksempler på mulige tilvalgsmoduler (valgfag): Projektledelse Formål: Indhold:

6 Emner: Opbygning: Litteratur: Eksamen: Formel kompetence: Deltagere: Forløb: Sprogprojekt Hvordan: Naturfagligt projektfag Naturfagsområder: Naturfag som projektarbejde: Introuge Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? Hvorfor gør vi det? Outrouge Hvad gør vi? Hvordan gør vi? Hvorfor gør vi det? OSO Obligatorisk Selvvalgt Opgave Hvorfor skal eleverne lave en OSO? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? FAGLIG Fordybelsesuge Udlandsrejse Formål: Uddannelsesvejledning Samlinger INKLUSIONSTILTAG & SPECIALUNDERVISNING Udeskole Hvad er Udeskole? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det?

7 Eksempler på forskellige tiltag: Hvorfor gør vi det? Særlige undervisningsforløb og støtte i klassen Støtte i klassen: Lektiecafé ADHD-tilbud Overblik over hverdagen: Faglig og social støtte: Motion: Naturen: ARRANGEMENTER Efterskolernes dag Hvorfor: Hvordan: Ture Galla Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Juledage PRAKTISKE AKTIVITETER Køkkenuge Hold: Timetal: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Materialer: Undervisningsstruktur: Formål: Indhold: MÅLTIDER Hold: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Materialer:

8 Undervisningsstruktur: Formål: Indhold: Praktisk fag Hold: Timetal: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Undervisningsstruktur: Formål/ indhold: Hjemmesidens redaktionsgruppe Hjemmesidens indhold: Hvem: Hvordan: RENGØRING Den daglige rengøring: Den ugentlige rengøring: Stilletime Weekender og daglige vagter ELEVERNES TRIVSEL Kontaktgruppetrivsel / gangarbejde Klassen Elevplaner vagtlærer-ordning Forældresamarbejde UDVIKLINGSARBEJDE Projekt på vandværksvej Selvevaluering ANDRE SKOLEAKTIVITETER BE camp uge Hvad gør vi: Hvordan gør vi: Hvorfor gør vi det:

9 GRUNDLAG Formål og værdigrundlag Brejning Efterskole er baseret på Spejderbevægelsens idegrundlag og på Grundtvigs ideer om livsoplysning. På det grundlag ønsker vi, at et år på Brejning Efterskole er en vedvarende læringsrejse: En rejse der skal forberede de unge på et ansvarligt og aktivt liv som medborgere i et demokratisk og globalt orienteret samfund. En rejse hvor projekter, undervisning, oplevelser og samvær giver mulighed for udvikling af den personlige integritet, som skal ruste de unge til de valg, de skal træffe for at få et godt liv. En rejse hvor den enkelte har mange rejsekammerater - andre unge såvel som voksne - og hvor fællesskabet og udvikling gennem arbejdet i og med relationer er en del af dagligdagen. En rejse, hvor det grønne og sunde i bredeste forstand er en god rejsekammerat, hvorfor vi vægter oplevelser i og med naturen højt, spiser sundt og undlader rygning. Værdier: På Brejning Efterskole er det vigtigt, at vi: Tager ansvar for os selv, hinanden og omgivelserne. Drager omsorg for hinanden og lægger vægt på, at alle skal kunne være en del af og bidrage til fællesskabet. Er nysgerrige, eksperimenterende og lærer via såvel teori som afprøvning (learning by doing). Bidrager med vores holdninger og ressourcer og respekterer andres, så forskelligheder kan udfordres, og vi lærer af og med hinanden. Har frihed under ansvar som det bærende grundprincip. Hvem og hvad omfatter grundlaget: Alt og alle. Alle aktiviteter og tiltag - såvel voksne som unge. Ved enhver lejlighed bør det, der aktuelt foregår - gennem refleksion - kunne relateres til grundlaget. Hvorfor dette grundlag: På Brejning Efterskole ønsker vi at udvikle livsduelige mennesker gennem samspil mellem forstand, fysik, fantasi og følelser. De unge skal erhverve sig viden, beskrive og forklare årsagssammenhænge med forstanden. De skal sanse, afprøve og opleve gennem fysikken. De skal skabe muligheder, drømme og visioner med fantasien. Og de skal opleve kontakt, nærhed og fællesskab med følelserne. 9

10 Gennem samliv, læring og aktiviteter udvikles hele mennesker, som opnår såvel personlig integritet og selvværd som evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi er en skole, der vægter initiativrigdom, handlekraft og fælles oplevelser i naturen højt. Friluftsliv i, mod og med naturen indtager en central placering, ligesom ledelse af og arbejde i og med projekter også gør det. Vi tror, at denne sammensætning bedst muligt medvirker til, at eleverne fortsat kan påvirke deres egen livssituation og skabe sig et godt liv i forhold til egne ønsker og valg. Såvel hvad angår det personlige som det professionelle liv. Hvordan: Vi opererer ud fra et meget lille antal regler i hverdagen og baserer os i stedet på dialogen om sund fornuft. Vi ønsker derved at understøtte elevernes værdi- og indrestyring, da deres liv kommer til at bestå af en endeløs række af valg, som der kun er dem selv til at træffe. Vi opfordrer til at tage initiativ og handle, så man selv er med til at definere sin egen hverdag. Dette medfører helt naturligt fejl, hvorfor accept og læring af fejltagelser er et grundelement på skolen. Vi arbejder bevidst med relationer - fx gennem en kontaktgruppeordning, gangordning og klasser. At være i, lære i og udvikle sig via samspillet med de andre i disse grupper, vejledt af kompetente voksne, er en vigtigt del af opholdet på Brejning Efterskole. Derudover får alle elever en projektlederuddannelse i løbet af året på skolen. Dette gennemfører de for at styrke deres evne til at fuldføre en ungdomsuddannelse og for at forberede dem bedst muligt på den arbejdsform, der efter al sandsynlighed kommer til at præge deres fremtid. En struktureret projektarbejdsform skal samtidig give eleverne en ramme for at skabe en vis orden i en verden med mange muligheder - at skabe et organiseret kaos (mere om dette i afsnittet om projektlederuddannelsen). Pædagogiske og didaktiske mål Efter et år på Brejning Efterskole skal du have: Styrket dine faglige, sociale og fysiske kompetencer. Lært at håndtere projekter og gennem dem have opdaget dine ressourcer og muligheder. Forstærket evnen til at se, indgå i og udvikle dig via relationer. Have mod til at udtrykke og udvikle dine holdninger. Udviklet din initiativrigdom. Lyst til fortsat læring og udvikling. For at opnå dette forventer vi, at du: Deltager aktivt i undervisning, aktiviteter, samlinger, kontaktgruppen og i skolens liv generelt. Udvikler dig såvel via teoretisk viden som via projekter og samspillet med andre. Har lyst til oplevelser gennem aktivt udeliv - og til at bruge din krop. Tager din del af de praktiske opgaver, som får hverdagen til at hænge sammen. Er ærlig, til at stole på og kan håndtere den tillid, du vises. Er ikke-ryger. 10

11 Hvorfor: Livslang læring har været et mantra i mange år. For de unge - vi aktuelt har som elever er det en livsnødvendighed en mulighed og en forpligtelse. At ville udvikle sig hele tiden og ikke mindst i og via samspillet med andre bliver en fordring i deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi i den periode af deres liv, hvor der sker en stor identitetsdannelse, får dem til at kunne håndtere denne livsnødvendighed på en måde, hvor de både kan håndtere de mange muligheder for læring og forpligtelser til læring. Samtidig er den fysiske og psykiske sundhed hos mange unge ikke god nok. Kost, motion, frisk luft, positivt samspil med andre er ikke nødvendigvis i fokus. Det må vi derfor understøtte, så de unge skal få et godt og langt liv. Hvordan: Vi prioriterer at skabe mange veje til læring gennem: Fag-faglig undervisning. Projekter og afprøvning. Relationstræning. Friluftsaktiviteter og udeundervisning. Tværfaglig undervisning og fordybelse. Personlige målsætninger, elevplaner og en sundhedsplan. Gruppeprocesser med fælles refleksion og læring. Tid til individuel og fælles refleksion (bl.a. den daglige stilletime). Sundhedstiltag/sundhedsopfattelse Vi vægter det sunde og grønne i bredeste forstand: Frisk luft, sol og vand skaber livsglæde og energi, så udeaktiviteter af enhver art prioriteres meget højt. At røre sig minimum 1 time om dagen er vigtigt. Skolens kost er sammensat ud fra de generelle anbefalinger. Den psykiske sundhed vægtes via arbejde med relationskompetencer og anerkendelse. Rygning: Skolen er røgfri. Såfremt nye elever er rygere, tilbydes de hjælp til at stoppe. Såfremt dette ikke lykkes/ de flere gange gribes i rygning, hjemsendes de. Medarbejdere, forældre og øvrige gæster må ikke ryge på skolens matrikel. Frisk luft, sol og vand: Alle opholder sig ude i forbindelse med morgenmotion. Udeaktiviteter som kajak, sejlads, klatring, cykling, vandring mv. prioriteres højt timemæssigt. Idrætsaktiviteter planlægges ude, så snart det er fornuftigt vejr. Spejderaktiviteter understøttes. Der opmuntres til brug af skolens omgivelser. 11

12 Motion/ kropslig udfoldelse: Alle elever skal dagligt gå eller løbe morgenruten på 2,1 km. Idræts- og svømmeaktiviteter planlægges løbende. Alle elever skal være selvtransporterende til aktiviteter i hal og svømmehal (afstand 5,6 km). I efterårs- og forårsperioderne prioriteres udeaktiviteter - der også indebærer fysisk aktivitet - meget højt (vandreture, sejlads, kajak, klatring, cykling, dans). Eleverne motiveres til deltagelse. Der tilbydes i hver valgfagsperiode fag, der indeholder fysisk aktivitet. Der er fri adgang til motionsrummet. Kost: Kosten sammensættes og planlægges ud fra gældende kostanbefalinger. Der serveres dagligt tre hovedmåltider og tre mellemmåltider. Der står frugt og brød fremme til fri afbenyttelse eftermiddag/aften. Der laves mad fra bunden: Brød bages hver dag, frisk grønt og frugt foretrækkes, halvfabrikata undgås så vidt muligt. Der er salatbar - både til middags- og til aftensmad. Minimum et af dagens mellemmåltider er frugt eller grønt. Til vegetarer tilbydes særlige proteinrige erstatninger for animalsk protein. Alle elever lærer almindelige køkkenteknikker gennem minimum en uges ophold i køkkenet. Alle elever deltager i kursus om grundlæggende ernæringslære og får derigennem viden om kroppens behov og god kostsammensætning. Eleverne forsøges motiveret til at hyggemåltider er fornuftige. Der afstås fra fanatisme af enhver art. Selvfølgelig skal kage, desserter og guf også have en fornuftig plads på skolen. Psykisk sundhed /balance Alle elever skal føle sig mødt og anerkendt for netop deres specifikke evner og muligheder: Eleverne skal hjælpes til at tage ansvar såvel for sig selv som for andre. I kontaktgrupperne arbejdes der målrettet med såvel relationskompetence som selvopfattelse på et anerkendende grundlag. Der skal i dagligdagen være rolige åndehuller/ refleksionsmuligheder (fx stilletime). Der skal løbende tilbydes valgfag, der understøtter fysisk/ psykisk balance (pilates, afspænding, psykologi, mv.). Elevgrundlag Brejning Efterskole har 115 elever. Elevgruppen er: Fordelt over hele landet. Vi forsøger at der er lige mange drenge og piger. Men med en overvægt på drenge. To 9. klasser og tre 10. klasser. 11 af eleverne modtager et særligt ADHD-tilbud. Lidt over halvdelen af eleverne har spejdertilknytning/ -baggrund. 12

13 Skolen har traditionelt et meget lille frafald - cirka 3-5 elever på en årgang. Medarbejdere Pædagogisk personale: 1 forstander 1 viceforstander 12 faste lærere 4 timelærer Teknisk administrativt personale (TAP): 1 køkkenleder 2 køkkenassistenter 2 pedeller 1 pedelmedhjælper 1 sekretær 13

14 ÅRSPLAN Årsplan 1. halvår (2015) 14

15 Årsplan 2. halvår (2016) 15

16 EKSAMENSFAG Dansk Hvad gør vi? Vi taler, fortæller, debatterer, diskuterer, argumenterer, formidler, fremlægger, lytter og lærer. Vi forholder os til tekster af enhver art, fx film, billeder, romaner, noveller, digte og andre udtryksformer. Vi forholder os til livet - småt og stort - og sammenligner forskellige menneskers måder at anskue liv og tilværelse på med vore egne måder. Vi arbejder med tekster, emner og temaer og samarbejder med andre fag. Vi skriver sagligt og fantasifuldt, seriøst og for sjov. Vi forholder os til Kanonen, og det kan være helt kanon. Hvordan gør vi det? Vi arbejder individuelt, i grupper, i klassen og udenfor klassen. Vi skriver, både i hånden og på PC. Vi mener, hvad vi vil, og vi argumenterer for vores holdninger. Vi deltager og yder hver især vort bidrag til at gøre lektionerne spændende og lærerige. Vi hygger os sammen og lærer os selv, hinanden og fremmede mennesker at kende. Vi forbereder os til synopseprøven i maj/ juni. Hvorfor gør vi det? For at blive gode til dansk - med alt hvad det indebærer. For at blive klogere på os selv, hinanden og verden. For at blive bedre til at udtrykke os mundtligt og skriftligt. For at opleve og forstå en tekst/ et billede/ en film, dens samtid, vores samtid og os selv. Matematik Formål: Formålet med undervisningen i faget matematik er, at skabe interesse og forståelse for faget matematik. eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv og samfundsliv. 16

17 skabe et trygt læringsrum med plads til den usikre og tvivlende elev. give mulighed for udvikling og udfordring for den sikre og stærke elev. styrke den enkeltes tro på egne evner og muligheder i matematik. udvide elevernes kendskab til det matematiske fagområde. fremme elevernes fantasi og nysgerrighed. fremme elevernes matematiske formuleringsevne både skriftligt og mundtligt. eleverne bliver i stand til at anvende IT som problemløsningsværktøj. bringe matematikfagets otte kompetencer i spil som et værktøj i undervisningen. (Se i øvrigt folkeskolens formål for faget matematik.) Indhold: I matematik arbejder vi med følgende områder: Talforståelse brøk, procent og decimaltal. Algebra og regneregler. Økonomi og skat. Vækst (primært 10. klasse). Areal, rumfang, massefylde og målestok. Sandsynlighedsregning samt kombinatorik. Geometrisk tegning. Funktioner. Andengradsligninger (primært 10. klasse). Trigonometri. Geometriske konstruktioner. Statistik og diagrammer. Renter, rentes rente og valuta. Geometriske beviser. Hold: Der er to 9. klasser og tre 10. klasser. Timetal: Et skoleår består af 106 lektioner matematik. Undervisningen er fordelt på cirka 30 uger. Det ugentlige timetal kan variere. Lærere: Thomas Vinther, Andrea Ellegård, Rene Kongsgaard og Johnny Skovsgaard 17

18 Materialer: De primære undervisningsmaterialer kommer fra Dagsberg.dk og matematikbanken, hvor vi bruger slideshow og opgaver. Til 9. klasse anvender vi også Kontext 9 fra forlaget Malling Beck. Derudover har vi mundtlige opgaver til de forskellige emner, samt eksamenssæt fra skriftlige eksamener fra tidligere år. Ligeledes arbejder vi med andet relevant materiale til emnerne. Vi har i alle klasser et mål om aktivt at bruge IT i undervisningen, og at alle elever opnår at aflevere deres opgaver elektronisk. Undervisningsstruktur: Der undervises primært i fem klasser af cirka 23 elever. Ud over almindelig klasseundervisning arbejder vi i perioder i mindre hold samt i undervisningsformer, som retter sig til emner, som eleverne har mulighed for at vælge efter behov. Den faglige undervisning er overordnet delt op, i det vi kalder sommerperioden, der løber fra skolestart til uge 42 - og igen fra uge 7 til sommerferien. I denne periode arbejdes der med cirka 4 lektioner matematik. I den mellemliggende periode - det vi kalder vinterperioden - har vi en trelærerordning (se længere nede i indholdsplanen), hvor vi sætter ekstra fokus på områder, hvor der er behov for det for den enkelte elev. Undervisningen kan ligeledes være niveaudelt. Derudover arbejder vi generelt projektorienteret på skolen. Gennem projekterne inddrages matematikken, hvor det er relevant. Tysk Hvorfor skal eleverne have tysk? Formålet med faget tysk er, at eleverne skal kunne forstå talt og skrevet tysk samt kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt i overensstemmelse med det, der kræves på hhv. 9. eller 10. klasses niveau. Eleverne skal opleve, at de kan bruge sproget hensigtsmæssigt samt have indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Ikke blot for at styrke deres internationale forståelse, men også for at styrke deres forståelse for andre landes sprog og kultur i forhold til deres eget sprog og kultur. Hvad gør vi? I undervisningen varieres der mellem tilegnelsen af de såkaldte kommunikative færdigheder: forstå, deltage, læse, søge og udtrykke sig på tysk. Og de skriftlige færdigheder: sprogbrugsregler, stavning, udtale, valg af skriftlige og mundtlige strategier i forbindelse med kommunikationen, hensigtsmæssig udnyttelse af IT og medier, anvendelse af ordbøger, grammatiske oversigter, stavekontrol, skriveprocesser osv. Der stiftes bekendtskab med tysk litteratur, digtning, film osv. gennem intern og ekstern læsning, film, video, dvd osv.. Der samtales, diskuteres, spilles rollespil og dramatiseres med udgangspunkt i forskellige øvelser og strategier. Og så tales der først og fremmest tysk i alle situationer. 18

19 Hvordan gør vi det? Eleverne bliver undervist tre timer om ugen - dvs. 9. klasse for sig og 10. klasser for sig. Vi kører tematiseret undervisning, hvor der til hvert tema bliver indarbejdet sagprosa, skønlitteratur, film, musik og grammatiske øvelser i tilknytning dertil. I forhold til at fremme det mundtlige, vil vi til hvert tema have fokus på større eller mindre mundtlige fremlæggelser - med og uden elektroniske hjælpemidler. Gennem terminsprøver og selvevalueringer på klassen vil vi vejlede og tilrette undervisningen for den enkelte elev, da der typisk er en del niveauforskelle både i 9. klasse og 10. klasse. Undervisere: Mette Kjærsgård, Birgitte Næsselund Nielsen og Birthe Marie Lausten. Engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Hvad gør vi? Vi arbejder ud fra forskellige temaer såsom; minoriteter, USA og musik. Der bliver ikke arbejdet ud fra et bestemt bogsystem, men i stedet vælger de pågældende lærere tekster fra de bøger, som de mener, er relevante i forhold til emnet, og som er på niveau med elevernes formåen. I år har vi valgt at tilkøbe digitalt adgang til en engelsk fagportal fra Gyldendal. Vi læser, taler, leger, skriver og lytter til engelsk. Der bliver arbejdet med tekster, som skal læses og forstås. Der tales om tekster i klassen, og der bliver skrevet en del stile og mindre opgaver i løbet af året. Hvorfor gør vi det? Det er vigtigt, at eleverne, når de er færdige med at gå et år på Brejning Efterskole, har opnået kommunikative færdigheder, forståelse for sprog og sprogbrug samt viden om kultur- og samfundsforhold. Sproget engelsk er et meget vigtigt fag i dagens Danmark, da næsten al kommunikation med andre lande i dag foregår på engelsk. Vi lever i en global verden, hvor vi samme dag kan tale med bekendte, studerende eller samarbejdspartnere i Kina og USA. 19

20 Færdighederne skal derfor gøre eleverne i stand til at forstå talt engelsk og forstå hovedindholdet i tekster, film og samtaler. Den enkelte elev skal kunne indgå i en uforberedt samtale om kendte emner og samtidig redegøre for sine egne holdninger og viden. Eleverne skal kunne udtrykke sig både mundtligt og skriftligt på en hensigtsmæssig og grammatisk nogenlunde korrekt måde, der er afpasset modtageren. Samtidig er det vigtigt, at de har et nogenlunde ordforråd og kender til faste vendinger og kulturbundne udtryk, så kommunikationen lykkes. Eleverne skal kunne anvende viden om levevilkår, værdier og normer i andre lande og derudover kunne perspektivere og sammenligne deres egen kultur med andre landes. Hvordan gør vi det? På tværs af klasserne bliver der undervist i mange af de samme emner. Dog bliver der ikke undervist i de helt samme tekster og film i klasserne. Vi læser tekster, ser film eller lytter til engelske optagelser, hvor vi taler og diskuterer hovedpunkterne fra de forskellige medier. Der bliver arbejdet i grupper, parvis og selvstændigt. Leg og skuespil indgår også som en vigtig del af undervisningen. Eleverne arbejder i perioder med selvstændige dele inden for de pågældende overemner og fremlægger det for de andre i klassen. Vi skriver stile og mindre opgaver, hvor lærerne derigennem retter og vejleder eleven videre i deres sproglige forløb. Ud fra dette bliver der også løbende gennemgået og arbejdet med grammatik. Først og fremmest er det målet, at eleverne skal opleve engelsk som meningsfyldt, og noget der er sjovt og udfordrende. Undervisere: Mette Kjærsgård, Birgitte Næsselund Nielsen og Christina Jørgensen. Fransk fortsættersprog Formål: Undervisningen i Fransk Fortsættersprog på Brejning Efterskole tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets nye Fælles Mål, som i stk. 1 lyder: Formålet med undervisningen i fransk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om fransk sprog og om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med fransk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale og internationale forståelse. 20

21 Hold: Holdet består af de elever, der har haft fransk i minimum 2 år, inden de begynder på Brejning Efterskole. Holdet er blandet af 9. klasses og 10. klasses elever, der har mulighed for at gå til den afsluttende prøve, der passer til dem. Prøven i 9. klasse er et udtræksfag, mens prøven i 10. klasse består af en mundtlig og en skriftlig prøve. Timetal: Undervisningen foregår i to ugentlige moduler à minutter. Underviser: Birthe Marie Lausten. Materialer: Der benyttes lærebogssystemet Avant-garde - men andre tekster indgår også i faget. Der anvendes derudover dagligt franske sange, ligesom der til hvert tema knyttes en film. Indhold: Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug. Sprogtilegnelse. Kultur- og samfundsforhold. Fysik / Kemi Formål: Undervisningen tager udgangspunkt i identitetsbeskrivelsen fra forenklede fælles mål for fysik/ kemi: Fysik/kemifaget skal bidrage til at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer, viden og færdigheder, herunder en forståelse af fysik/kemis samspil med de øvrige naturfag. Faget skal give eleverne interesse for og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi gennem varierede arbejdsformer, herunder elevernes egne iagttagelser og undersøgelser. Eleverne skal opnå en forståelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede og skal videreudvikle deres ansvarlighed og handlekompetence i forhold til naturressourcer og teknologi. Hvorfor: Fysik/kemi er et obligatorisk prøvefag på Brejning Efterskole både for 9. og 10. klasse. Vores mål er, at eleverne bliver fagligt rustet til deres videre uddannelsesforløb med fokus på fagligt stof, laboratoriearbejde og sikkerhed. Eleverne skal have nogle gode oplevelser, hvor fænomener i deres dagligdag kobles med fysik og kemi. Målet er også, at fysik/ kemi undervisningen skal være almendannende. Det vil sige, at eleverne udvikles til individer, der er i stand til at deltage på en selvstændig, reflekteret og kritisk måde i vores demokratiske samfund. 21

22 Hvordan: Pensum for 9. klasse tager udgangspunkt i Ny prisma 9, aktuelle avisartikler, film og forskellige hjemmesider. Pensum for 10. klasse tager udgangspunkt i Prisma 10u, specialfremstillede kompendier, aktuelle avisartikler, film og forskellige hjemmesider. Undervisningen i det daglige foregår i en blanding mellem teoriundervisning på klassen, laboratoriearbejde i mindre grupper, små projekter, fremlæggelser og fremstilling af fysikrapporter (skriftlige eller som videorapporter). Faget afsluttes med en prøve. Der arbejdes med at give undervisningen i Fysik/ Kemi et stærkere præg af projekter. Ambitionen er, at den naturvidenskabelige undervisning supplerer og understøtter skolens generelle tilgang til projektundervisning. Rammen for fysik/kemi-undervisningen i 9. og 10. klasse er 2 x 85 minutter om ugen hele året. Geografi Undervisningen i geografi tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål for faget geografi: I faget geografi skal eleverne lære om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår. I samarbejdet med de andre naturfag skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende og håndtere geografiske problemstillinger. Hvordan: Feltarbejde, læsning og brug af geografiske kilder: I løbet af året optræder geografi som én ugentlig lektion på min i de almindelige faglige uger i perioderne fra skolestart til efterårsferie, samt januar til påske. Her vil feltarbejdet især indgå i arbejdet med geologiske kredsløb, naturressourcer i det danske istidslandskab og vejret. Her vil både være fokus på geografiske arbejdsmetoder og tankegange. Undervisningen knytter an til viden indenfor de geografiske hovedområder: Indhold: Naturfaglig modellering. Demografi og erhverv. Jorden og dens klima. Globalisering. Naturgrundlag og levevilkår. Til arbejdet med disse fagområder bringes de fire naturfaglige kompetencer i spil: Undersøgelse. Modellering. Perspektivering. Kommunikation. 22

23 Materialer: Geotoper 3, geografi-tjek.dk samt supplerende materialer; herunder netbaserede materialer. Klasser: På Brejning Efterskole har 9. klasserne faget geografi. Samfundsfag Hold: Skolens 9. klasser undervises i samfundsfag Underviser: Kasper Kiilerich Timetal: Der undervises 85 min om ugen - cirka 16 uger om året. Desuden indgår samfundsfag i projektarbejde, hvor det er relevant. Der samarbejdes med faget historie, i det der parallelt studeres indholdsområder, som har relevans ift. hinanden. Ydermere samarbejdes med dansk ift. fx at læse samtidslitteratur. Obligatorisk/valgfrit Samfundsfag er obligatorisk for 9. klasse. Materialer: Der benyttes forskellige systemer og stof fra trykte og elektroniske medier såsom artikler og nyhedsudsendelser. Alt undervisningsmateriale er at finde på SkoleIntra. Formål: Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i og medskabelse af et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier - jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse for samfundsfag. 23

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2014/15 (ver. august 2014) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2014/15 (ver. august 2014) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15 INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG... 4 Formål og værdigrundlag... 4 Pædagogiske og didaktiske mål... 5 Sundhedstiltag/sundhedsopfattelse... 6 Psykisk sundhed /balance... 7 Elevgrundlag...

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere