Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:... 9 Hvordan: Pædagogiske og didaktiske mål Efter et år på Brejning Efterskole skal du have: For at opnå dette forventer vi, at du: Hvorfor: Hvordan: Sundhedstiltag/sundhedsopfattelse Rygning: Frisk luft, sol og vand: Motion/ kropslig udfoldelse: Kost: Psykisk sundhed /balance Elevgrundlag Medarbejdere Pædagogisk personale: Teknisk administrativt personale (TAP): ÅRSPLAN Årsplan 1. halvår (2015) Årsplan 2. halvår (2016) EKSAMENSFAG Dansk Hvad gør vi?

3 Hvordan gør vi det? Hvorfor gør vi det? Matematik Formål: Indhold: Hold: Timetal: Lærere: Materialer: Undervisningsstruktur: Tysk Hvorfor skal eleverne have tysk? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? Undervisere: Engelsk Formål: Hvad gør vi? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Undervisere: Fransk fortsættersprog Formål: Hold: Timetal: Underviser: Materialer: Indhold: Fysik / Kemi Formål: Hvorfor: Hvordan: Geografi Hvordan:

4 Indhold: Materialer: Klasser: Samfundsfag Hold: Underviser: Timetal: Obligatorisk/valgfrit Materialer: Formål: Indhold: Biologi Hold: Timetal: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Materialer: Undervisningsstruktur: Formål: Indhold: Historie Hold: Underviser: Timetal: Obligatorisk/valgfrit Materialer: Formål: Indhold: Kristendom - fritagelse Idræt Hold: Undervisere: Timetal: Formål:

5 Hvordan: Hvad: KARAKTERER MV Skriftlige og mundtlige prøver Karakterer Udtalelser LINJEFAG Wellness Lærere: Fagets mål: Indhold: Outdoor Hvorfor? Undervisere: Gourmet Hvordan? Årsplan/ Emner: Undervisere: Prøve: Adventure Metoder: Emner/årsplan: Opfølgning i juni Undervisere: Innovation Indhold: Metode: Læs evt. mere ØVRIG UNDERVISNING Valgfag - udefag Eksempler på mulige tilvalgsmoduler (valgfag): Projektledelse Formål: Indhold:

6 Emner: Opbygning: Litteratur: Eksamen: Formel kompetence: Deltagere: Forløb: Sprogprojekt Hvordan: Naturfagligt projektfag Naturfagsområder: Naturfag som projektarbejde: Introuge Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? Hvorfor gør vi det? Outrouge Hvad gør vi? Hvordan gør vi? Hvorfor gør vi det? OSO Obligatorisk Selvvalgt Opgave Hvorfor skal eleverne lave en OSO? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? FAGLIG Fordybelsesuge Udlandsrejse Formål: Uddannelsesvejledning Samlinger INKLUSIONSTILTAG & SPECIALUNDERVISNING Udeskole Hvad er Udeskole? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det?

7 Eksempler på forskellige tiltag: Hvorfor gør vi det? Særlige undervisningsforløb og støtte i klassen Støtte i klassen: Lektiecafé ADHD-tilbud Overblik over hverdagen: Faglig og social støtte: Motion: Naturen: ARRANGEMENTER Efterskolernes dag Hvorfor: Hvordan: Ture Galla Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Juledage PRAKTISKE AKTIVITETER Køkkenuge Hold: Timetal: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Materialer: Undervisningsstruktur: Formål: Indhold: MÅLTIDER Hold: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Materialer:

8 Undervisningsstruktur: Formål: Indhold: Praktisk fag Hold: Timetal: Obligatorisk/valgfrit: Lærere: Undervisningsstruktur: Formål/ indhold: Hjemmesidens redaktionsgruppe Hjemmesidens indhold: Hvem: Hvordan: RENGØRING Den daglige rengøring: Den ugentlige rengøring: Stilletime Weekender og daglige vagter ELEVERNES TRIVSEL Kontaktgruppetrivsel / gangarbejde Klassen Elevplaner vagtlærer-ordning Forældresamarbejde UDVIKLINGSARBEJDE Projekt på vandværksvej Selvevaluering ANDRE SKOLEAKTIVITETER BE camp uge Hvad gør vi: Hvordan gør vi: Hvorfor gør vi det:

9 GRUNDLAG Formål og værdigrundlag Brejning Efterskole er baseret på Spejderbevægelsens idegrundlag og på Grundtvigs ideer om livsoplysning. På det grundlag ønsker vi, at et år på Brejning Efterskole er en vedvarende læringsrejse: En rejse der skal forberede de unge på et ansvarligt og aktivt liv som medborgere i et demokratisk og globalt orienteret samfund. En rejse hvor projekter, undervisning, oplevelser og samvær giver mulighed for udvikling af den personlige integritet, som skal ruste de unge til de valg, de skal træffe for at få et godt liv. En rejse hvor den enkelte har mange rejsekammerater - andre unge såvel som voksne - og hvor fællesskabet og udvikling gennem arbejdet i og med relationer er en del af dagligdagen. En rejse, hvor det grønne og sunde i bredeste forstand er en god rejsekammerat, hvorfor vi vægter oplevelser i og med naturen højt, spiser sundt og undlader rygning. Værdier: På Brejning Efterskole er det vigtigt, at vi: Tager ansvar for os selv, hinanden og omgivelserne. Drager omsorg for hinanden og lægger vægt på, at alle skal kunne være en del af og bidrage til fællesskabet. Er nysgerrige, eksperimenterende og lærer via såvel teori som afprøvning (learning by doing). Bidrager med vores holdninger og ressourcer og respekterer andres, så forskelligheder kan udfordres, og vi lærer af og med hinanden. Har frihed under ansvar som det bærende grundprincip. Hvem og hvad omfatter grundlaget: Alt og alle. Alle aktiviteter og tiltag - såvel voksne som unge. Ved enhver lejlighed bør det, der aktuelt foregår - gennem refleksion - kunne relateres til grundlaget. Hvorfor dette grundlag: På Brejning Efterskole ønsker vi at udvikle livsduelige mennesker gennem samspil mellem forstand, fysik, fantasi og følelser. De unge skal erhverve sig viden, beskrive og forklare årsagssammenhænge med forstanden. De skal sanse, afprøve og opleve gennem fysikken. De skal skabe muligheder, drømme og visioner med fantasien. Og de skal opleve kontakt, nærhed og fællesskab med følelserne. 9

10 Gennem samliv, læring og aktiviteter udvikles hele mennesker, som opnår såvel personlig integritet og selvværd som evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi er en skole, der vægter initiativrigdom, handlekraft og fælles oplevelser i naturen højt. Friluftsliv i, mod og med naturen indtager en central placering, ligesom ledelse af og arbejde i og med projekter også gør det. Vi tror, at denne sammensætning bedst muligt medvirker til, at eleverne fortsat kan påvirke deres egen livssituation og skabe sig et godt liv i forhold til egne ønsker og valg. Såvel hvad angår det personlige som det professionelle liv. Hvordan: Vi opererer ud fra et meget lille antal regler i hverdagen og baserer os i stedet på dialogen om sund fornuft. Vi ønsker derved at understøtte elevernes værdi- og indrestyring, da deres liv kommer til at bestå af en endeløs række af valg, som der kun er dem selv til at træffe. Vi opfordrer til at tage initiativ og handle, så man selv er med til at definere sin egen hverdag. Dette medfører helt naturligt fejl, hvorfor accept og læring af fejltagelser er et grundelement på skolen. Vi arbejder bevidst med relationer - fx gennem en kontaktgruppeordning, gangordning og klasser. At være i, lære i og udvikle sig via samspillet med de andre i disse grupper, vejledt af kompetente voksne, er en vigtigt del af opholdet på Brejning Efterskole. Derudover får alle elever en projektlederuddannelse i løbet af året på skolen. Dette gennemfører de for at styrke deres evne til at fuldføre en ungdomsuddannelse og for at forberede dem bedst muligt på den arbejdsform, der efter al sandsynlighed kommer til at præge deres fremtid. En struktureret projektarbejdsform skal samtidig give eleverne en ramme for at skabe en vis orden i en verden med mange muligheder - at skabe et organiseret kaos (mere om dette i afsnittet om projektlederuddannelsen). Pædagogiske og didaktiske mål Efter et år på Brejning Efterskole skal du have: Styrket dine faglige, sociale og fysiske kompetencer. Lært at håndtere projekter og gennem dem have opdaget dine ressourcer og muligheder. Forstærket evnen til at se, indgå i og udvikle dig via relationer. Have mod til at udtrykke og udvikle dine holdninger. Udviklet din initiativrigdom. Lyst til fortsat læring og udvikling. For at opnå dette forventer vi, at du: Deltager aktivt i undervisning, aktiviteter, samlinger, kontaktgruppen og i skolens liv generelt. Udvikler dig såvel via teoretisk viden som via projekter og samspillet med andre. Har lyst til oplevelser gennem aktivt udeliv - og til at bruge din krop. Tager din del af de praktiske opgaver, som får hverdagen til at hænge sammen. Er ærlig, til at stole på og kan håndtere den tillid, du vises. Er ikke-ryger. 10

11 Hvorfor: Livslang læring har været et mantra i mange år. For de unge - vi aktuelt har som elever er det en livsnødvendighed en mulighed og en forpligtelse. At ville udvikle sig hele tiden og ikke mindst i og via samspillet med andre bliver en fordring i deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi i den periode af deres liv, hvor der sker en stor identitetsdannelse, får dem til at kunne håndtere denne livsnødvendighed på en måde, hvor de både kan håndtere de mange muligheder for læring og forpligtelser til læring. Samtidig er den fysiske og psykiske sundhed hos mange unge ikke god nok. Kost, motion, frisk luft, positivt samspil med andre er ikke nødvendigvis i fokus. Det må vi derfor understøtte, så de unge skal få et godt og langt liv. Hvordan: Vi prioriterer at skabe mange veje til læring gennem: Fag-faglig undervisning. Projekter og afprøvning. Relationstræning. Friluftsaktiviteter og udeundervisning. Tværfaglig undervisning og fordybelse. Personlige målsætninger, elevplaner og en sundhedsplan. Gruppeprocesser med fælles refleksion og læring. Tid til individuel og fælles refleksion (bl.a. den daglige stilletime). Sundhedstiltag/sundhedsopfattelse Vi vægter det sunde og grønne i bredeste forstand: Frisk luft, sol og vand skaber livsglæde og energi, så udeaktiviteter af enhver art prioriteres meget højt. At røre sig minimum 1 time om dagen er vigtigt. Skolens kost er sammensat ud fra de generelle anbefalinger. Den psykiske sundhed vægtes via arbejde med relationskompetencer og anerkendelse. Rygning: Skolen er røgfri. Såfremt nye elever er rygere, tilbydes de hjælp til at stoppe. Såfremt dette ikke lykkes/ de flere gange gribes i rygning, hjemsendes de. Medarbejdere, forældre og øvrige gæster må ikke ryge på skolens matrikel. Frisk luft, sol og vand: Alle opholder sig ude i forbindelse med morgenmotion. Udeaktiviteter som kajak, sejlads, klatring, cykling, vandring mv. prioriteres højt timemæssigt. Idrætsaktiviteter planlægges ude, så snart det er fornuftigt vejr. Spejderaktiviteter understøttes. Der opmuntres til brug af skolens omgivelser. 11

12 Motion/ kropslig udfoldelse: Alle elever skal dagligt gå eller løbe morgenruten på 2,1 km. Idræts- og svømmeaktiviteter planlægges løbende. Alle elever skal være selvtransporterende til aktiviteter i hal og svømmehal (afstand 5,6 km). I efterårs- og forårsperioderne prioriteres udeaktiviteter - der også indebærer fysisk aktivitet - meget højt (vandreture, sejlads, kajak, klatring, cykling, dans). Eleverne motiveres til deltagelse. Der tilbydes i hver valgfagsperiode fag, der indeholder fysisk aktivitet. Der er fri adgang til motionsrummet. Kost: Kosten sammensættes og planlægges ud fra gældende kostanbefalinger. Der serveres dagligt tre hovedmåltider og tre mellemmåltider. Der står frugt og brød fremme til fri afbenyttelse eftermiddag/aften. Der laves mad fra bunden: Brød bages hver dag, frisk grønt og frugt foretrækkes, halvfabrikata undgås så vidt muligt. Der er salatbar - både til middags- og til aftensmad. Minimum et af dagens mellemmåltider er frugt eller grønt. Til vegetarer tilbydes særlige proteinrige erstatninger for animalsk protein. Alle elever lærer almindelige køkkenteknikker gennem minimum en uges ophold i køkkenet. Alle elever deltager i kursus om grundlæggende ernæringslære og får derigennem viden om kroppens behov og god kostsammensætning. Eleverne forsøges motiveret til at hyggemåltider er fornuftige. Der afstås fra fanatisme af enhver art. Selvfølgelig skal kage, desserter og guf også have en fornuftig plads på skolen. Psykisk sundhed /balance Alle elever skal føle sig mødt og anerkendt for netop deres specifikke evner og muligheder: Eleverne skal hjælpes til at tage ansvar såvel for sig selv som for andre. I kontaktgrupperne arbejdes der målrettet med såvel relationskompetence som selvopfattelse på et anerkendende grundlag. Der skal i dagligdagen være rolige åndehuller/ refleksionsmuligheder (fx stilletime). Der skal løbende tilbydes valgfag, der understøtter fysisk/ psykisk balance (pilates, afspænding, psykologi, mv.). Elevgrundlag Brejning Efterskole har 115 elever. Elevgruppen er: Fordelt over hele landet. Vi forsøger at der er lige mange drenge og piger. Men med en overvægt på drenge. To 9. klasser og tre 10. klasser. 11 af eleverne modtager et særligt ADHD-tilbud. Lidt over halvdelen af eleverne har spejdertilknytning/ -baggrund. 12

13 Skolen har traditionelt et meget lille frafald - cirka 3-5 elever på en årgang. Medarbejdere Pædagogisk personale: 1 forstander 1 viceforstander 12 faste lærere 4 timelærer Teknisk administrativt personale (TAP): 1 køkkenleder 2 køkkenassistenter 2 pedeller 1 pedelmedhjælper 1 sekretær 13

14 ÅRSPLAN Årsplan 1. halvår (2015) 14

15 Årsplan 2. halvår (2016) 15

16 EKSAMENSFAG Dansk Hvad gør vi? Vi taler, fortæller, debatterer, diskuterer, argumenterer, formidler, fremlægger, lytter og lærer. Vi forholder os til tekster af enhver art, fx film, billeder, romaner, noveller, digte og andre udtryksformer. Vi forholder os til livet - småt og stort - og sammenligner forskellige menneskers måder at anskue liv og tilværelse på med vore egne måder. Vi arbejder med tekster, emner og temaer og samarbejder med andre fag. Vi skriver sagligt og fantasifuldt, seriøst og for sjov. Vi forholder os til Kanonen, og det kan være helt kanon. Hvordan gør vi det? Vi arbejder individuelt, i grupper, i klassen og udenfor klassen. Vi skriver, både i hånden og på PC. Vi mener, hvad vi vil, og vi argumenterer for vores holdninger. Vi deltager og yder hver især vort bidrag til at gøre lektionerne spændende og lærerige. Vi hygger os sammen og lærer os selv, hinanden og fremmede mennesker at kende. Vi forbereder os til synopseprøven i maj/ juni. Hvorfor gør vi det? For at blive gode til dansk - med alt hvad det indebærer. For at blive klogere på os selv, hinanden og verden. For at blive bedre til at udtrykke os mundtligt og skriftligt. For at opleve og forstå en tekst/ et billede/ en film, dens samtid, vores samtid og os selv. Matematik Formål: Formålet med undervisningen i faget matematik er, at skabe interesse og forståelse for faget matematik. eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv og samfundsliv. 16

17 skabe et trygt læringsrum med plads til den usikre og tvivlende elev. give mulighed for udvikling og udfordring for den sikre og stærke elev. styrke den enkeltes tro på egne evner og muligheder i matematik. udvide elevernes kendskab til det matematiske fagområde. fremme elevernes fantasi og nysgerrighed. fremme elevernes matematiske formuleringsevne både skriftligt og mundtligt. eleverne bliver i stand til at anvende IT som problemløsningsværktøj. bringe matematikfagets otte kompetencer i spil som et værktøj i undervisningen. (Se i øvrigt folkeskolens formål for faget matematik.) Indhold: I matematik arbejder vi med følgende områder: Talforståelse brøk, procent og decimaltal. Algebra og regneregler. Økonomi og skat. Vækst (primært 10. klasse). Areal, rumfang, massefylde og målestok. Sandsynlighedsregning samt kombinatorik. Geometrisk tegning. Funktioner. Andengradsligninger (primært 10. klasse). Trigonometri. Geometriske konstruktioner. Statistik og diagrammer. Renter, rentes rente og valuta. Geometriske beviser. Hold: Der er to 9. klasser og tre 10. klasser. Timetal: Et skoleår består af 106 lektioner matematik. Undervisningen er fordelt på cirka 30 uger. Det ugentlige timetal kan variere. Lærere: Thomas Vinther, Andrea Ellegård, Rene Kongsgaard og Johnny Skovsgaard 17

18 Materialer: De primære undervisningsmaterialer kommer fra Dagsberg.dk og matematikbanken, hvor vi bruger slideshow og opgaver. Til 9. klasse anvender vi også Kontext 9 fra forlaget Malling Beck. Derudover har vi mundtlige opgaver til de forskellige emner, samt eksamenssæt fra skriftlige eksamener fra tidligere år. Ligeledes arbejder vi med andet relevant materiale til emnerne. Vi har i alle klasser et mål om aktivt at bruge IT i undervisningen, og at alle elever opnår at aflevere deres opgaver elektronisk. Undervisningsstruktur: Der undervises primært i fem klasser af cirka 23 elever. Ud over almindelig klasseundervisning arbejder vi i perioder i mindre hold samt i undervisningsformer, som retter sig til emner, som eleverne har mulighed for at vælge efter behov. Den faglige undervisning er overordnet delt op, i det vi kalder sommerperioden, der løber fra skolestart til uge 42 - og igen fra uge 7 til sommerferien. I denne periode arbejdes der med cirka 4 lektioner matematik. I den mellemliggende periode - det vi kalder vinterperioden - har vi en trelærerordning (se længere nede i indholdsplanen), hvor vi sætter ekstra fokus på områder, hvor der er behov for det for den enkelte elev. Undervisningen kan ligeledes være niveaudelt. Derudover arbejder vi generelt projektorienteret på skolen. Gennem projekterne inddrages matematikken, hvor det er relevant. Tysk Hvorfor skal eleverne have tysk? Formålet med faget tysk er, at eleverne skal kunne forstå talt og skrevet tysk samt kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt i overensstemmelse med det, der kræves på hhv. 9. eller 10. klasses niveau. Eleverne skal opleve, at de kan bruge sproget hensigtsmæssigt samt have indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Ikke blot for at styrke deres internationale forståelse, men også for at styrke deres forståelse for andre landes sprog og kultur i forhold til deres eget sprog og kultur. Hvad gør vi? I undervisningen varieres der mellem tilegnelsen af de såkaldte kommunikative færdigheder: forstå, deltage, læse, søge og udtrykke sig på tysk. Og de skriftlige færdigheder: sprogbrugsregler, stavning, udtale, valg af skriftlige og mundtlige strategier i forbindelse med kommunikationen, hensigtsmæssig udnyttelse af IT og medier, anvendelse af ordbøger, grammatiske oversigter, stavekontrol, skriveprocesser osv. Der stiftes bekendtskab med tysk litteratur, digtning, film osv. gennem intern og ekstern læsning, film, video, dvd osv.. Der samtales, diskuteres, spilles rollespil og dramatiseres med udgangspunkt i forskellige øvelser og strategier. Og så tales der først og fremmest tysk i alle situationer. 18

19 Hvordan gør vi det? Eleverne bliver undervist tre timer om ugen - dvs. 9. klasse for sig og 10. klasser for sig. Vi kører tematiseret undervisning, hvor der til hvert tema bliver indarbejdet sagprosa, skønlitteratur, film, musik og grammatiske øvelser i tilknytning dertil. I forhold til at fremme det mundtlige, vil vi til hvert tema have fokus på større eller mindre mundtlige fremlæggelser - med og uden elektroniske hjælpemidler. Gennem terminsprøver og selvevalueringer på klassen vil vi vejlede og tilrette undervisningen for den enkelte elev, da der typisk er en del niveauforskelle både i 9. klasse og 10. klasse. Undervisere: Mette Kjærsgård, Birgitte Næsselund Nielsen og Birthe Marie Lausten. Engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Hvad gør vi? Vi arbejder ud fra forskellige temaer såsom; minoriteter, USA og musik. Der bliver ikke arbejdet ud fra et bestemt bogsystem, men i stedet vælger de pågældende lærere tekster fra de bøger, som de mener, er relevante i forhold til emnet, og som er på niveau med elevernes formåen. I år har vi valgt at tilkøbe digitalt adgang til en engelsk fagportal fra Gyldendal. Vi læser, taler, leger, skriver og lytter til engelsk. Der bliver arbejdet med tekster, som skal læses og forstås. Der tales om tekster i klassen, og der bliver skrevet en del stile og mindre opgaver i løbet af året. Hvorfor gør vi det? Det er vigtigt, at eleverne, når de er færdige med at gå et år på Brejning Efterskole, har opnået kommunikative færdigheder, forståelse for sprog og sprogbrug samt viden om kultur- og samfundsforhold. Sproget engelsk er et meget vigtigt fag i dagens Danmark, da næsten al kommunikation med andre lande i dag foregår på engelsk. Vi lever i en global verden, hvor vi samme dag kan tale med bekendte, studerende eller samarbejdspartnere i Kina og USA. 19

20 Færdighederne skal derfor gøre eleverne i stand til at forstå talt engelsk og forstå hovedindholdet i tekster, film og samtaler. Den enkelte elev skal kunne indgå i en uforberedt samtale om kendte emner og samtidig redegøre for sine egne holdninger og viden. Eleverne skal kunne udtrykke sig både mundtligt og skriftligt på en hensigtsmæssig og grammatisk nogenlunde korrekt måde, der er afpasset modtageren. Samtidig er det vigtigt, at de har et nogenlunde ordforråd og kender til faste vendinger og kulturbundne udtryk, så kommunikationen lykkes. Eleverne skal kunne anvende viden om levevilkår, værdier og normer i andre lande og derudover kunne perspektivere og sammenligne deres egen kultur med andre landes. Hvordan gør vi det? På tværs af klasserne bliver der undervist i mange af de samme emner. Dog bliver der ikke undervist i de helt samme tekster og film i klasserne. Vi læser tekster, ser film eller lytter til engelske optagelser, hvor vi taler og diskuterer hovedpunkterne fra de forskellige medier. Der bliver arbejdet i grupper, parvis og selvstændigt. Leg og skuespil indgår også som en vigtig del af undervisningen. Eleverne arbejder i perioder med selvstændige dele inden for de pågældende overemner og fremlægger det for de andre i klassen. Vi skriver stile og mindre opgaver, hvor lærerne derigennem retter og vejleder eleven videre i deres sproglige forløb. Ud fra dette bliver der også løbende gennemgået og arbejdet med grammatik. Først og fremmest er det målet, at eleverne skal opleve engelsk som meningsfyldt, og noget der er sjovt og udfordrende. Undervisere: Mette Kjærsgård, Birgitte Næsselund Nielsen og Christina Jørgensen. Fransk fortsættersprog Formål: Undervisningen i Fransk Fortsættersprog på Brejning Efterskole tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets nye Fælles Mål, som i stk. 1 lyder: Formålet med undervisningen i fransk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om fransk sprog og om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med fransk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale og internationale forståelse. 20

21 Hold: Holdet består af de elever, der har haft fransk i minimum 2 år, inden de begynder på Brejning Efterskole. Holdet er blandet af 9. klasses og 10. klasses elever, der har mulighed for at gå til den afsluttende prøve, der passer til dem. Prøven i 9. klasse er et udtræksfag, mens prøven i 10. klasse består af en mundtlig og en skriftlig prøve. Timetal: Undervisningen foregår i to ugentlige moduler à minutter. Underviser: Birthe Marie Lausten. Materialer: Der benyttes lærebogssystemet Avant-garde - men andre tekster indgår også i faget. Der anvendes derudover dagligt franske sange, ligesom der til hvert tema knyttes en film. Indhold: Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug. Sprogtilegnelse. Kultur- og samfundsforhold. Fysik / Kemi Formål: Undervisningen tager udgangspunkt i identitetsbeskrivelsen fra forenklede fælles mål for fysik/ kemi: Fysik/kemifaget skal bidrage til at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer, viden og færdigheder, herunder en forståelse af fysik/kemis samspil med de øvrige naturfag. Faget skal give eleverne interesse for og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi gennem varierede arbejdsformer, herunder elevernes egne iagttagelser og undersøgelser. Eleverne skal opnå en forståelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede og skal videreudvikle deres ansvarlighed og handlekompetence i forhold til naturressourcer og teknologi. Hvorfor: Fysik/kemi er et obligatorisk prøvefag på Brejning Efterskole både for 9. og 10. klasse. Vores mål er, at eleverne bliver fagligt rustet til deres videre uddannelsesforløb med fokus på fagligt stof, laboratoriearbejde og sikkerhed. Eleverne skal have nogle gode oplevelser, hvor fænomener i deres dagligdag kobles med fysik og kemi. Målet er også, at fysik/ kemi undervisningen skal være almendannende. Det vil sige, at eleverne udvikles til individer, der er i stand til at deltage på en selvstændig, reflekteret og kritisk måde i vores demokratiske samfund. 21

22 Hvordan: Pensum for 9. klasse tager udgangspunkt i Ny prisma 9, aktuelle avisartikler, film og forskellige hjemmesider. Pensum for 10. klasse tager udgangspunkt i Prisma 10u, specialfremstillede kompendier, aktuelle avisartikler, film og forskellige hjemmesider. Undervisningen i det daglige foregår i en blanding mellem teoriundervisning på klassen, laboratoriearbejde i mindre grupper, små projekter, fremlæggelser og fremstilling af fysikrapporter (skriftlige eller som videorapporter). Faget afsluttes med en prøve. Der arbejdes med at give undervisningen i Fysik/ Kemi et stærkere præg af projekter. Ambitionen er, at den naturvidenskabelige undervisning supplerer og understøtter skolens generelle tilgang til projektundervisning. Rammen for fysik/kemi-undervisningen i 9. og 10. klasse er 2 x 85 minutter om ugen hele året. Geografi Undervisningen i geografi tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål for faget geografi: I faget geografi skal eleverne lære om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår. I samarbejdet med de andre naturfag skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende og håndtere geografiske problemstillinger. Hvordan: Feltarbejde, læsning og brug af geografiske kilder: I løbet af året optræder geografi som én ugentlig lektion på min i de almindelige faglige uger i perioderne fra skolestart til efterårsferie, samt januar til påske. Her vil feltarbejdet især indgå i arbejdet med geologiske kredsløb, naturressourcer i det danske istidslandskab og vejret. Her vil både være fokus på geografiske arbejdsmetoder og tankegange. Undervisningen knytter an til viden indenfor de geografiske hovedområder: Indhold: Naturfaglig modellering. Demografi og erhverv. Jorden og dens klima. Globalisering. Naturgrundlag og levevilkår. Til arbejdet med disse fagområder bringes de fire naturfaglige kompetencer i spil: Undersøgelse. Modellering. Perspektivering. Kommunikation. 22

23 Materialer: Geotoper 3, geografi-tjek.dk samt supplerende materialer; herunder netbaserede materialer. Klasser: På Brejning Efterskole har 9. klasserne faget geografi. Samfundsfag Hold: Skolens 9. klasser undervises i samfundsfag Underviser: Kasper Kiilerich Timetal: Der undervises 85 min om ugen - cirka 16 uger om året. Desuden indgår samfundsfag i projektarbejde, hvor det er relevant. Der samarbejdes med faget historie, i det der parallelt studeres indholdsområder, som har relevans ift. hinanden. Ydermere samarbejdes med dansk ift. fx at læse samtidslitteratur. Obligatorisk/valgfrit Samfundsfag er obligatorisk for 9. klasse. Materialer: Der benyttes forskellige systemer og stof fra trykte og elektroniske medier såsom artikler og nyhedsudsendelser. Alt undervisningsmateriale er at finde på SkoleIntra. Formål: Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i og medskabelse af et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier - jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse for samfundsfag. 23

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 9 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 9, stk. 8, og 10, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere