Om»O.M. «- Glimt af astrologien i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om»O.M. «- Glimt af astrologien i Danmark"

Transkript

1 ISSN Om»O.M. «- Glimt af astrologien i Danmark (1. del af 3) På Det Kongelige Bibliotek ligger nogle spændende gamle blade, der hverken må udlånes eller kopieres. Gilbert Tjørnum har imidlertid været en flittig gæst på Bibliotekets læsesal - og ønsker med denne nye artikelserie at videregive sine notater fra og om»o.m.«. Af Gilbert Tjørnum Æresmedlem af Astrologisk Museum DEN 1. JANUAR 1933 udkom et blad med den noget mærkelige titel»o.m.«. De, der kender lidt til tibetansk religion, vil umiddelbart tænke på OM som den tibetanske form for»aum«, en påkaldelsesformular af lydmagisk betydning. Om udgiverne har tænkt herpå vides ikke, men det er ikke umuligt, når man ser på det stof, som bladet indeholder. I 50'erne hørte jeg bladet omtalt som: Okkult Magasin, og denne betegnelse kunne jeg bedre forstå, da jeg i 1995 så originalbladene, hvor O.M. står med 3,5 cm høje bogstaver med en undertitel med mindre bogstaver: Skandinavisk Blad for moderne Okkultisme. O.M. - Førsteudgaven Bladet, der udkom 1. januar 1933, er betegnet 1. årgang nr. 1. På forsiden er overskriften:»danmarks Horoskop fra 22/ til 21/3 1933«et rigtigt blikfang - men på den tid vel nok lidt chokerende læsning for de fleste. Under overskriften: Tiden er inde anføres - ligeledes på forsiden:»det er først og fremmest de fornuftige Mennesker, dette Blad henvender sig til og haaber at komme i Kontakt med. Det vil sige: De mange, der kun SOPHIE nr. 36 [maj 2010] side 1 [ 6 ]

2 kender de saakaldte»okkulte Fænomener«ud fra den snart foragtelige, snart spottende, snart medlidende Maade, man herhjemme har vænnet sig til at behandle dem paa, og som derigennem har faaet den Opfattelse, at alt sligt er sort, middelalderlig Overtro, som kun de fattige i Aanden beskæftiger sig med.«senere i teksten oplyses, at "Hensigten er ikke at gøre sekterisk Propaganda for Overtroen, men at undersøge den ærligt og fordomsfrit.«og der sluttes af med: "Det er forud givet, at dette Blad maa blive noget for sig selv. Dets redaktion og hver enkelt af dets Medarbejdere, der spænder viden om, er Eksperter hver paa sit Felt. Vi har undersøgt disse Spørgsmaal gennem mange Aar, og vi ved, hvad vi taler om. Men vi vil ikke nøjes med at fremlægge Resultaterne af vore Undersøgelser. Vi vil tværtimod fortsætte dem her i Bladets Spalter under Læsernes Kontrol. Vi vil svare, forklare, demonstrere, lære fra os. Vi vil gøre disse Spørgsmaal, Fænomener og Problemer personlige for saa mange som muligt. Dette skulde være "OM«s Eksistensberettigelse. Og paa dette Grundlag er der næppe Tvivl om, at mange vil gribe efter det.. Tiden er inde! Red.Frater Qvasio«Bladet er i formatet 29 x 40 cm, hvilket svarer nogenlunde til B.T./Ekstrabladet formatet nu. Det opstillede Horoskop på forsiden er opstillet for den 22. december 1932 kl. 02:14 morgen efter Dansk Normaltid, hvor Solen passerer ind i Kardinaltegnet Stenbukken. Det er "Opstillet for Hovedstaden København, (der er Sæde for den Regering, der har Danmarks "Skæbne«i sin Haand)«. Horoskopet er tydet for en tre måneders periode og er underskrevet "Frater Qvasio«. I bladet fortæller Louis Brinkfort, "der i Studieøjemed har berejst alle 5 Verdensdele,«om anvendelse af en Krystalkugle til krystalskuen. Desuden er der spændende artikler som: "Hvad sker der, naar vi dør?«, "Poltergeister - Himlens Gadedrenge«, Mystiske Hændelser i Hverdagslivet«og "Hvad er et Medium?«, hvor "et af de ægte Medier, Fru Schneider, som også kunne skrive automatskrift, fortæller om sit Liv og sit Arbejde«. Bl.a. anføres, at hun ca. 8 dage før Julen 1932 skrev et længere stykke med automatskrift. Et lille uddrag lyder: "Mærker du, at Mennesker føler sig tiltrukket af dig, er det ikke dig selv, men den Kraft, der udstraaler fra dig.«en af de automatskrevne sider er vist i artiklen. Frater Qvasio påbegyndte en serierække» I Stjernerne staar det skrevet«, hvor artiklen i det første nummer sluttede: "Thi inde bag disse forudbestemte Skæbner paa Godt og Ondt aner man som i et Glimt den røde Traad gennem det hele, et Skæbnens Fællesskab, alt Levendes store Broderskab. Vi er ikke viljeløse Brikker paa Horoskopets Skakbræt. Vi er aktive Skuespillere i Livets store Drama, og Horoskopet er blot det "Rollehæfte«, vi har faaet udleveret, og som vi - karakterrnæssigt set - skal faa det menneskeligst mulige ud af!«underskrevet: Frater Qvasio. Og Frater Qvasio påtager sig også»at udregne et personligt Horoskop, der ikke maa forveksles med de reklamernæssige Massehoroskoper, der af og til averteres med fra Udlandet, og som er uden Værdi for den enkelte, undertiden endog direkte vildledende.«prisen for et sådant horoskop, "der tegner den røde Traad gennem Deres Liv i Fortid og Fremtid, er 35 kr.«- Der ønskes de nødvendige oplysninger som fødselsdata og dato/årstal for vigtige begivenheder, såsom bryllup, barnefødsel, ulykkestilfælde, farlige sygdomme, eksaminer, længere rejser o.l. Bladet er på 12 sider. Nederst på sidste side anføres: SOPHIE nr. 36 [maj 2010] side 2 [ 6 ]

3 »Udkommer hveranden Tirsdag og koster i Danmark, Norge og Sverige 25 Øre pr. Nummer. Abonnement kr. 1,50 i Kvartalet. Redaktion og Ekspedition: Rosenørns Alle 29, København V. Telefon Ansvarshavende Redaktør: Thorkil Barfod. S. L. Møllers Bogtrykkeri, København.«Men også i de efterfølgende blade er der spændende stof: O.M. - Nr. 2 Nr. 2 udkom den 17. januar På forsiden findes Kgl. skuespiller Johannes Poulsens horoskop med tydning, og inde i bladet er en stor artikel om åndefotografering med billeder. I tilknytning hertil bringes en artikel om»budskaber fra de hinsides levende«. Martinus har skrevet»ved Vendepunktet: Menneskehedens Skæbne«, hvori han bl.a. nævner:»intet Menneske er i absolut Forstand irreligiøs«. Storm P. Og under overskriften»storm P om Tilværelsens Gaader. Aabenhjertige Udtalelser til»om«af den verdensberømte Humorist«fortæller Storm P bl.a.:«jeg føler Livet som et lille Udsnit af en uendelig Tilværelse. Jeg kan ganske vist ikke forklare det, som jeg gerne vilde, men min faste Overbevisning er, at Livet ikke er forbi her på Jorden, at vi glider ind i eller tilbage til en anden os ukendt Tilstandsform samtidig med, at Legemet gaar over i forskellige fysiske Stoffer.«På spørgsmålet:»hvad mener De om Verden og vor Tid?«, svarede Storm P:»At Menneskene er overmodige, bilder sig for meget ind og tror at beherske alt. Lige det modsatte er tilfældet. Vi mener at beherske Maskinerne og Teknikken, men det er Maskinerne og Teknikken, der behersker os. Faar en mand en Bil, kan han kun tale om den. Hvis han saa endda betragtede den som et Væsen, saaledes som jeg betragter min gamle Ford. Jeg klapper den, naar den har været flink og tænder Lys for den i Garagen Juleaften! Nej, vi er vist kommet for langt ud i det materielle, og nu er der ingen Vej tilbage, og det er derfor min Overbevisning, at det vil være den eneste Redning for den forvirrede Menneskehed at komme til en Tro. Det behøver ikke at være en dogmatisk Kirkelære, men blot noget, der er over dem alle, noget, de ikke kan gaa i Rette med og sige: Saadan vil jeg have det! Det Ord har ødelagt saa meget... «. I samme udgave starter Frater Qvasio»Et kortfattet Kursus i praktisk Astrologi«- og med meget store bogstaver fortælles: O.M. NR. 1 udsolgt Nr. 3 - Marguerite Viby O.M. bliver nu et ugeblad. Nr. 3 udkom tirsdag den 24. januar - og herefter udkom bladet hver tirsdag. Nr. 3 af 24/ indeholder Marguerite Viby's Horoskop.»Ved Forespørgsel hos Kunstnerinden erklærede denne, at hun vel kendte sin Fødselsdag, men ikke Tiden.«Fødselsdagen er ikke oplyst i artiklen. På den tid var det absolut ikke god tone at tale om en kvindes alder. I forbindelse med at finde Ascendanten oplyses:»det forhaandenværende Materiale var: Et fortræffeligt Fotografi af Marguerite Viby samt en Formodning om, at hun var født om Morgenen. Blandt de Dyrekreds-tegn, der inden Kl. 12 Middag steg op over Horisonten, var der ikke mindre end fire, der kunne komme i Betragtning, nemlig Vædderen (hvor Saturn var beliggende), Tvillingerne (med Merkur), Krebsen (med Solen, Neptun og Venus) og de første Grader af Vægten (der var tom for planeter). Hver af disse Muligheder maatte undersøges ud fra de foreliggende Kendsgerninger, som var følgende: Hendes sceniske Debut, Datoerne for to Ægteskaber samt for en Sygdom. SOPHIE nr. 36 [maj 2010] side 3 [ 6 ]

4 Paa dette Grundlag kunde Vægtens og Vædderens Tegn med stor Sandsynlighed udskydes, mens Tvillingernes og Krebsens havde lige store Chancer. Der maatte følgelig udregnes to forskellige Horoskoper med hvert af disse to Tegn paa den østlige Horizont for at se, i hvilket af dem de paagældende Data stod markeret med tydelige og karakteristiske Aspekter mellem Planeterne indbyrdes, og hvilken Grad af det eventuelle Tegn, der reagerede over for dem. Nu viste det morsomme sig, at de nævnte Aspekter stod tydelige i dem begge, nemlig hvis man tog de sidste Grader af Tvillingerne eller de første Grader af Vægten (her mener Frater Qvasio sikkert Krebsen). Fødselstiden maatte altsaa ligge mellem Kl og 3.45 Morgen, hvor disse Grader gled op over Horizonten, og en sidste, minutiøs Undersøgelse gav til Resultat, at hvis Fødselstiden fastsattes til Kl. 3 Timer 21 Minutter og 6 Sekunder Morgen, faldt Aspekterne bogstavelig talt som Hammerslag. Dette giver et meget stærkt Sandsynligheds-Grundlag for, at dette Klokkeslet er det rigtige, «Frater Qvasio fortsætter lidt senere:»jeg har med velberaadet Hu givet Læserne dette lille Indblik i "det astrologiske Værksted«, fordi Hensigten med disse Horoskoper ikke er at pirre Nysgerrigheden eller komme med "interessante Afsløringer«fra kendte Mænds og Kvinders Privatliv, men netop at vise, at Astrologien ikke er en Tryllekunst eller Spaadomskunst i Ordets banale Betydning, men arbejder med et Erfaringsmateriale af ganske vist symbolsk, men alligevel haandgribelig art.«11. hus 17º00 Fiskene 12. hus 07º00 Tyren Solen 02º52 Krebsen Månen 25º25 Vægten Merkur 19º07 Tvillingerne Rx Venus 18º26 Krebsen Mars 17º42 Fiskene Jupiter 08º39 Jomfruen Saturn 21º48 Vædderen Uranus 19º46 Stenbukken Rx Neptun 16º10 Krebsen Det skal bemærkes, at enkelte af de opgivne positioner er meget vanskelige at aflæse, da trykningen af et horoskop fra den tid ikke kan sammenlignes med nuværende kvalitet. Det er desuden håndskrevet, så visse tal er svære at læse. I samme udgave bringes "Wallensteins Dødshoroskop stillet af Kepler«. (fortsættes) Artiklen har tidligere været udgivet i månedsbladet Stjernerne 12/1996. Gilbert Tjørnum fik senere mulighed for at købe de omtalte O.M. blade antikvarisk og derfor har vi mulighed for at bringe et scannet billede af Marguerite Viby s horoskop. For interesserede følger her de anførte positioner i Marguerite Viby's horoskop: Asc. 29º34 Tvillingerne 2. hus 14º00 Krebsen 3. hus 29º00 Krebsen MC 18º00 Vandbæreren SOPHIE nr. 36 [maj 2010] side 4 [ 6 ]

5 ASTROLOGIE IN 12 LEHRBRIEFEN Mellem Astrologisk Museums mange bøger, befinder der sig et lille unikt klenodie, der nok må betegnes, at være en af museets ældste lærebøger i nyere tid (den ældste er forfattet af englænderen Alan Leo). Af Benja Frederiksen D et lille klenodie er et tysk lærehæfte bestående af i alt 12 små hæfter der er nummeret fra I til XII, hvoraf museet desværre mangler nr. V. Forfatteren står anført som von Al. Mansor, hvilket sikkert er et muntert pseudonym, der henviser til den gamle arabiske astrolog al- Mansur (eller al-mansoor) fra ca. 750 e. Kr.. Hvem den tyske forfatter var, ved vi derfor ikke. Bogen er udgivet af Verlag Max Pfaller, München 12. Bogen kan stadig fås antikvarisk til ca. 100 kr. Desværre er årstallet for udgivelsen ikke oplyst. Ved søgning på nettet oplyser nogle af de tyske antikvarer, at udgivelsen af bogen er omkring 1930, efterfulgt af spørgsmålstegn. Når man sidder og bladrer i hæfterne, er der en markant ting, som springer i øjnene planeten Pluto er ikke med i opgørelsen over planeter. Og da Pluto, rent fysisk blev opdaget den 18. februar 1930 af den amerikanske amatørastronom Clyde W. Tombaugh, må det antages, at året for udgivelsen enten er før Plutos opdagelse eller i starten af 30érne. Når en ny planet opdages, går der selvfølgelig et par år med at observere planetens kvaliteter og efterfølgende vurdere i hvilket tegn disse bedst kommer til udtryk, altså hvilket tegn planeten skal herske over. Hvornår man begyndte at indregne Pluto i horoskoperne, fortabes i Skorpionens dybe vande, men det kan oplyses, at Frater Qvasio i O.M. bladet nr. 11 af 21 marts 1933 omtaler den nyopdagede planet Pluto. Paradoksalt, er det Plutos eget tegn, Skorpionen, som pryder bogens forside. SOPHIE nr. 36 [maj 2010] side 5 [ 6 ]

6 Æresmedlem Museets første æresmedlem blev 90-årige Gilbert Tjørnum, der netop er trådt af som museets formand (siden stiftelsen), og som nu har overladt posten til nye kræfter (Karl Aage Jensen). Gilbert får sit æresmedlemsskab efter et langt og fortjenstfuldt liv i astrologiens verden, herunder ikke mindst sit dynamiske formandskab under opbygningen af museet i de første ti år af dets levetid. Vi ønsker Gilbert Tjørnum tillykke! Nyt fra Bloggen! Museets tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning, CORNELIUS, stopper og redaktionen er trådt tilbage. Tidsskriftet udkom og dets oprindelige formål synes opfyldt nu. Essensen er netop udgivet som to DVD-film om hhv. Astrologiens Historie og Astrologi som Videnskab. Tiden synes inde til en revurdering af Forskningsarkivets arbejde og måske er processen under indtryk af Uranus indtræden i en ny cyklus, da museet har Sol-Uranus konjunktion i sit horoskop. Samtidig må museet revurdere, hvad der skete med det engelsksprogede TYCHO, der måtte stoppe efter blot to numre. Dette tids- skrift havde som opgave at udgive engelske oversættelser af artikler, der tidligere havde været bragt i CORNELIUS og i SOPHIE, museets informationsbrev. Dette rent reproduktive formål havde måske ikke nok fremdrift i sig. Parret med store sproglige ambitioner om korrekt engelsk trak projektet for store veksler på museets ressourcer til at kunne fortsætte. Så for nuværende er SOPHIE alene om fortsat at udkomme... Sophie Informationsbrev fra Astrologisk Museum ISSN Redaktionen består af museets stab. Ansvarlig redaktør: Benja Frederiksen SOPHIE er gratis, og distribueres kun fra SOPHIE nr. 36 [maj 2010] side 6 [ 6 ]

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

De 12 hellige nætter før jul

De 12 hellige nætter før jul De 12 hellige nætter før jul Vi taler om "12 hellige nætter", men der er faktisk tale om 12 hellige nætter før julenat og 12 efter. De starter natten mellem den 13. og 14. december og "mødes" julenat.

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Sophie:55 ISSN 1602-9631

Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643), Danmarks første kvindelige astrolog Museum Astrologicum FAGHISTORIE af Claus Houlberg Det er lykkedes Astrologisk Museum at eksistere i 15 år - 1999-2014

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst Tasseologi Læsning i kaffegrums På Krop-Sind-Ånd Messen i februar måned i Falkoner Centret i år, havde Horoskopbladet Stjernerne fået en ny stand-nabo. Det var Mona Lafi. Et af hendes specialer er at læse

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007 Redaktørskift Med Sophie nr. 20 sluttede Claus Houlberg som redaktør af Sophie I de senere år har han på fortræffelig måde redigeret mange numre, ikke mindst i renæssanceåret 2006, hvor Sophie som hovedemne

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tyge Brahe og Bonde-Practica

Tyge Brahe og Bonde-Practica http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson Tyge Brahe og Bonde-Practica Tycho Brahe-museet foto: per-olof johansson 2012 per-olof johansson:

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT AL BEGYNDELSE ER SVÆR I 2012 valgte jeg, efter 18 år som storryger, at kvitte smøgerne. I tiden efter havde jeg brug for at aktivere mine hænder og hoved, så jeg

Læs mere

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen.

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Solen er en stjer-ne. Solen er en stjer-ne i Mælke-vejen.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:34 ISSN 1602-9631 Den danske revolution 1788 KULTURASTROLOGI af Claus Houlberg DEN INTERNATIONALE opvågnen til en ny tid blev brat i og med den franske revolution i 1789 og frihedskrigen i Amerika

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Nattehimlen februar 2017

Nattehimlen februar 2017 Nattehimlen februar 2017 Fuldmånen befinder sig delvis i Jordens skygge under en penumbral måneformørkelse. Credit: Radoslaw Ziomber/Wikipedia Commons. 2. februar 2017 Find den klare hvide stjerne Spica

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

17. Afsnit. Martinus og astrologien.

17. Afsnit. Martinus og astrologien. 1 17. Afsnit 17.1 Martinus egen indstilling til astrologien. I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret interesserede i astrologi og de horoskoper der kan udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre).

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Johannes Kepler (1571-1630) var på mange måder en overgangsfigur i videnskabshistorien. Han ydede et stort bidrag til at matematisere

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL

INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL WWW.BKIMPEDERSEN.DK Uranus v169 Gid mit klageråb må nå dig, Herre, giv mig indsigt efter dit ord!

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold Plastik stander til kort og pap skilt, Spillebræt, Drejeskive, 8 spille brikker, Timeglas, 236 skandale kort (200 med billede, 34 med navn, 2 tomme kort),

Læs mere

Sådan får I jeres historie i pressen

Sådan får I jeres historie i pressen Sådan får I jeres historie i pressen Jeres arrangement til Dansk Naturvidenskabsfestival er en oplagt anledning til at synliggøre jeres institution og fortælle om jeres aktiviteter i medierne. Derudover

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

Nattehimlen september 2016

Nattehimlen september 2016 Nattehimlen september 2016 Zodiacal lys set fra La Silla, Chile (credit ESO). Jupiter forsvinder ud af syne i denne måned, men i vest efter solnedgang dukker den strålende Venus op. I begyndelsen af måneden

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Keplers Love. Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi. Folkeuniversitetet 9. oktober 2007

Keplers Love. Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi. Folkeuniversitetet 9. oktober 2007 Keplers Love Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi Folkeuniversitetet 9. oktober 2007 Poul Hjorth Institut for Matematik Danmarke Tekniske Universitet Middelalderens astronomi var en fortsættelse

Læs mere

Den forraadte Kristendom

Den forraadte Kristendom Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Sophie:26 ISSN 1602-9631

Sophie:26 ISSN 1602-9631 Sophie:26 ISSN 1602-9631 Irene Christensen en milepæl i dansk astrologi FAGHISTORIE Annie Brøndsholm Det var Mads lille Irene, der i 1920 erne løb hjem over markerne på bare fødder søgende efter de første

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Den gamle togkonduktør

Den gamle togkonduktør SANDSYNLIGHEDSREGNING OG LOGIK SVÆR Den gamle togkonduktør Grubleren En pensioneret togkonduktør går en gang i døgnet en tur med sin hund. Han kommer altid forbi broen over banen og altid på et tilfældigt

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det moderne Menneske og Døden

Det moderne Menneske og Døden Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET. Radix #2 Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET ISSN 1903-4490 Ansv.red: Karl Aage Jensen Kontakt: astrologi@astrologihuset.dk Løgnen i livet Peter Orban om astrologi som terapi af Aase

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere