Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014"

Transkript

1 Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014 HØJBONYT Nyt fra skolelederen 3 Nyt fra skolebestyrelsen 4 Fugle i 2.a 6 Skolefester på Højbo 7 Afrikansk stemning 8 Det lyder som et eventyr 10 Skrivelysten er stor 12 Ole og Koglefolket 14 Ti hurtige 15

2 Højbonyt er et skole-/hjemblad for Højboskolen, Hørning Redaktionen er Knud Markvard Andersen og Ida Gram Junge Vigtige telefonnumre Skolens hovednummer Sfo-kontor Sfo-mobil Skolebiblioteket Skolevejleder: Karsten Pedersen Tandlægerne SSP-koordinator Bo Østergaard SSP-lærer Vivi Smed Thomassen Skolens Skolens hjemmeside Skolebestyrelsen Søren Bundgaard... Majed Emanuel Yako... Inger Maegaard... Sissel H. Leth... Jette Schultz Jan F. Sørensen... Marlene Theager... Lotte Josephsen...Medarbejderrepræsentant Søren Jakobsen....Medarbejderrepræsentant Foråret er over os, og det er tid til at læse Højbonyt igen, nu i påskenummeret. Ida Gram Junge Den årlige skolefest har sat sine spor, også her i dette nummer. Store og små har nydt festen og forberedelserne dertil. Der var en fin stemning af det store kontinent Afrika alle dagene. Fastelavnsavisen kastede overskudsartikler af sig, som Højbonyt fik lov at sende videre til læserne. Skolebestyrelsen giver igen orientering om det travle arbejde i årets løb. 2.a er blevet klogere på fugle, og 0a har levendegjort koglefolket. Knud Markvard Andersen Rigtig god påskeferielæsning! SIDE 2

3 SIDSTE NYT FRA SKOLELEDEREN Kære allesammen! Så kom foråret, og det er skønt! Med foråret nærmer sommeren sig også og dermed også det nye skoleår. Et nyt skoleår, som bliver anderledes, end det vi kender nu. I forældre vil engang i maj måned blive inviteret til orienteringsmøde om den nye skolereform og høre om, hvordan vi udmønter den reform her på Højboskolen. Inden orienteringsmødet til jer forældre vil jeg fremlægge og tale med jeres børn om den nye skolereform. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt og spændende, den nye måde vi skal drive skole på. Vi har nu afholdt flere pædagogiske arbejdsdage, så vi kan skabe så gode betingelser som muligt for en god implementering af reformen, og der har I været hjælpsomme tak for det. Jeg vil meget gerne takke jer og jeres børn for en skøn og berigende skolefest. Jeg synes, at I og jeres børn altid leverer en god stemning og bakker så godt og talstærkt op om skolefesten. Selvfølgelig også en tak til medarbejderne, som i den grad skaber rammen for en god skolefest. Det slår mig altid til den slags arrangementer, at jeres børn er gode. De er så engagerede, kreative, flittige og deltagende på en måde, så jeg altid bliver så stolt af Højboskolen, og jeg ved, at noget æren for jeres børns fantastiske deltagelse skal gå til jer forældre og medarbejdere, som er med til at skabe den gode kultur. Men de Højbobørn og unge, de kan noget særligt! Som I alle har bemærket, er der tiltag vedr. trafikken omkring skolen, og den er endnu ikke optimal. Jeg vil meget gerne igen appellere til, at I ikke sætter jeres børn af foran hovedindgangen, men i stedet gør det i de dertil indrettede parkeringspladser og også gerne ude på Toftevej. Lige om lidt får vi besøg af alle vores kommende nye børn, som skal starte i 0. klasse efter sommerferien. Der kommer 51 nye børn, og vi har et udviklingsprojekt i gang, hvor vi arbejder med, at overgangen fra børnehaven til skolen bliver så optimal som muligt. Vi glæder os til at få besøg af alle de nye børn. Det betyder jo også, at vi snart må tage afsked med en masse unge mennesker, men det er heldigvis ikke endnu. Tilbage er kun at ønske jer et dejligt forår og en god påske. De allerbedste forårsønsker Lone Jørgensen skoleleder HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 3

4 SIDSTE NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN i 2012 vedtog en ny lov om inklusion i folkeskolen. Men hvad betyder inklusion og hvad vil det betyde for vores børns hverdag på Højboskolen? I debatten hører man ofte, at det er en spareøvelse i folkeskolen. Og det er det måske også i en vis henseende, forstået på den måde, at en alt for stor del af folkeskolens midler i dag går til specialundervisning. Men det er meget mere end det. Med den nye inklusionslov vil udgangspunktet være, at de skal inkluderes på den stedlige folkeskole. Højboskolens mål for inklusion har vi beskrevet således: Inklusion på Højboskolen forstås således, at alle børn på Højboskolen føler sig inkluderet, såvel socialt som fagligt. Søren Bundgaard Fmd. f. skolebestyrelsen Der er to emner, som har fyldt meget i skolebestyrelsens arbejde de seneste måneder: Det er implementeringen af den nye skolereform og implementering af begrebet inklusion i folkeskolen. Skolens ledelse og personale arbejder ihærdigt med at planlægge, hvordan en skoledag kommer til at se ud efter sommerferien, og hvordan indholdet i reformen i øvrigt skal føres ud i livet på Højboskolen. Alle forældre vil senere på året blive indbudt til orienteringsmøder om reformen, og jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på dette her. Inklusion er et begreb, der tales og skrives meget om i øjeblikket. Det er naturligvis en følge af, at Folketinget Der har i de senere år været en tendens til, at børn der afviger fra det såkaldte normale, sendes i specialtilbud eller tilbydes udstrakt specialundervisning. Disse børn oplever derfor, at de betragtes som anderledes og ikke en del af fællesskabet. Det lyder jo nemt, men stiller store krav til alle aktører på skolen, dvs. ledelse, lærere, pædagoger, forældre og eleverne selv. Inklusion er ikke noget, der indføres og lykkes fra den ene HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 4

5 dag til den næste. Det vil være en proces, der vil strække sig over år og kun lykkes, hvis alle deltager positivt i processerne. Et af de vigtige tiltag er efteruddannelse af lærerne. Selvom de fleste lærere udvikler sig løbende, vil det være nødvendigt med en opdatering af uddannelsen for at imødekomme de krav, der nu stilles til undervisning af børn med vidt forskellige krav og behov. Som forældre skal vi også tænke anderledes. Mange kan måske få den tanke, at med inklusion af disse elever med særlige behov, så vil der gå noget fra den almindelige undervisning. alle børn har en reel mulighed for at leve op til de krav og forventninger, der stilles til lige netop dem. På det lidt mere lavpraktiske plan vil I som forældre fremover blive inddraget mere i forskellige opgaver. Eksempelvis vil det nuværende begreb kontakt-forældre blive erstattet af en trivselsråd i hver klasse. Opgaverne for trivsels-rådene er endnu ikke endeligt fastlagt, men vil blive udarbejdet af den kommende skolebestyrelse. Der vil således komme til at ske en del forandringer på skolen de kommende år nogle som følge af skolereformen, andre ningen imellem Toftevej og skolens parkeringsplads er blevet fjernet for at skabe bedre oversigtsforhold. Planen om at forlænge stien, der kommer ovre fra Børneuniverset, helt hen forbi skolen, er nu opgivet. Kommunen kunne ikke finde penge i budgettet til dette. Så udvis stadig stor forsigtighed, når I færdes på parkeringspladsen i de perioder, hvor der er mange børn på vej til og fra skole. Når denne artikel udkommer, har der været afholdt orienteringsmøde vedr. det kommende skolebestyrelsesvalg. Og måske er en ny bestyrelse valgt, idet der ved de seneste Men forskning viser, at de tiltag, der iværksættes for at hjælpe børn med særlige behov, også kommer den almindelige elev til gavn, og dermed vil den faglige undervisning ikke blive dårligere. Og endelig skal vi acceptere, at der ikke stilles de samme krav til alle børn i klassen. Alle børn skal ikke nå det samme mål for at være en succes, således at som følge af inklusionsbegrebet. Jeg håber med denne lille redegørelse at have skabt forståelse for nogle af disse ændringer, når de kommer. Og har I som forældre spørgsmål om lige netop jeres barns klasse, så er I altid velkommen til at kontakte klasselæreren eller skolens ledelse. På det trafikale plan sker der nu noget igen, idet al beplant- valg har været såkaldt fredsvalg. Der vil blive orienteret om valget på skolens hjemmeside. Til slut vil jeg ønske alle en god påske! Med venlig hilsen Søren Bundgaard Fmd. f. skolebestyrelsen HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 5

6 Vi blev kloger på fugle i 2.a I 2.a havde vi i januar et rigtig godt emne om fugle. Vi lærte, at alle fugle har et næb - har fjer og lægger æg. Nogle fugle kan ikke flyve - nogle har flotte farver. Vi snakkede meget om, hvad fuglene dog gør om vinteren? Ved at læse i bøger, kigge på internettet og se film fandt vi ud af, at nogle fugle bliver i Danmark og andre må flyve hen, hvor de kan finde mad. I sløjd lavede vi alle sammen et foderbræt, som kunne hænge i et træ. Vi lavede fuglemad, så fuglene slap for at hakke i den frosne jord. I billedkunst lavede vi også fugle - der måtte vi selv bestemme, hvilke farver vores fugle skulle have. Et rigtig godt emne. Hilsen 2a og Mette e SIDE 6

7 Skolefester på Højbo tradition og fornyelse Eller bod(er) og bedring For ca. 30 år siden blev kimen lagt til de skolefester, som siden har været en af Højboskolens faste traditioner. Det skete ved, at det lille elevråd (3.-6. kl.) syntes, der manglede en fest, og som sagt, så gjort. Der blev arrangeret en fest, hvor hver klasse skulle lave en bod, og der skulle være diskotek og vises film. Og for at få nogle penge i kassen, blev forældrene også inviteret, og det blev indskolingen og de store elever også. Det viste sig at blive noget af et tilløbsstykke. To gange måtte et par lærere hen i brugsen for at hente ekstra forsyninger af øl og sodavand. Overskuddet blev godt 2.000kr Denne model kørte i række år, og der udviklede sig en anden tradition, nemlig at overskuddet blev brugt til en aktivitetsdag for kl. med ridning, tennis, kampsport, BMX, fodboldturnering og andre sjove ting på programmet. Der var nok at se til for elevrådskontaktlæreren og repræsentanterne fra klasserne med at få udvalgt aktiviteter og få fordelt elever og lærere bedst muligt. På et tidspunkt fik nogle lærere ideen om at lave en skolefest med tema, som så skulle præge både forberedelserne og festen. Det betød et godt løft for festerne, som nu blev forberedt i to til tre dage i stedet for én, og siden har der været en bred vifte af gode og inspirerende temaer, fra H. C. Andersen til Det vilde Vesten og Fra filmens verden til 1000 og én nat. For det lille elevråd betød det, at det var slut med at score overskuddet. Og for mig betød det, at jeg i stedet for en flok elever med mere eller mindre sans for organisation fik fire kolleger til at hjælpe med at få det hele til at hænge sammen. I år kom der en fin lille fornyelse ind i skolefesten med Afrika som tema, bl.a. inspireret af Mandelas død før jul, som mange børn var berørt af. Men også af, at en af vores flygtningefamilier kommer fra Congo. For øjeblikket går der tre børn på skolen. Faren i familien hedder Esembe Lukanda, og han forsørger familien med sit en-mands vinduespoleringsfirma. Men han har også været medstifter af en lille forening EMO Danmark, som samler ting sammen til børn i det østlige Congo, ligesom de støtter opførelsen af en lille fødeklinik. Måske så I ham og hans venner til skolefesten, hvor de havde en lille bod. Jeg skal hilse fra dem og sige tak for invitationen til skolefesten og den økonomiske håndsrækning, som allerede er sat ind på kontoen. Den har nummeret hvis nogle skulle have lyst til at give et ekstra bidrag. Knud M. Andersen SIDE 7

8 AFRIKANSK SIDE 8

9 STEMNING- SIDE 9

10 min skolefest Af elever i 4.b Michelles far gav mig et kæmpe chok HANIN Skolefestens tema var AFRIKA, her illustreret af Line S. fra 2b. Dagen før skolefesten var sjov, jeg hjalp med at pynte og male savanne. Det var sjovt, og det var også sjovt at stå i boden. Vi havde travlt med at sætte dåser op og tage imod penge. Og vi fandt på en quizbod og en skydebod. Det var spændende at se folk svare. Og jeg prøvede spøgelsestoget sammen med Michelle, Søren Micheal (Michelles far), Amalie og Trine. Det var sjovt. Michelles far gav mig et kæmpe chok. Vi drak sodavand og var på diskotek. Det var en sjov skolefest. Præmier og bogmærker Ved Nicolaj 4.B. Torsdag d. 27/2 var der skolefest på Højbo. Jeg lavede præmier og bogmærker, det var sjovt. Men det tog lang tid, så vi lavede ikke ret mange. Jeg stod i vendespils-boden, det var sjovt at stå i boden, det gik ikke ret godt. Jeg var på diskoteket sammen med Magnus. Andreas har tegnet menukortet SIDE 10

11 Dåsekastbod og quizbod Rasmus 4.b torsdag d.27.februar var der skolefest på Højbo, og vi i 4.b skulle lave nogle boder. Emnet var Afrika. Skolefesten var sjov. Jeg malede flag. det flag jeg malte var uganda der var også kenyas flag, elefanter og girafer. Jeg sat boder op. Der var både en dåsekastbod og quizbod. Jeg stod i dåsekastboden og skulle sætte dåser op når de var skudt ned. jeg prøvede også selv, og der manglede kun en. Spøgelsestoget var ikke så uhyggeligt. Vores boder tjente mange penge. Den bedste bod jeg prøvede, var dåsekast. Vores boder var flotte med flotte tegninger hængt op. Jeg havde en god fest og prøvede en masse ting. En fantastisk DJ Ved Mille 4.B. Torsdag D. 27 februar 2014 var der skolefest på Højboskolen. Emnet var Afrika, så vi var i fuld gang med at finde idéer til vores boder, i 4. overgang Det endte med, at den første bod blev en Quiz bod med spørgsmål om Afrika, og den anden en bod hvor man kastede dåser ned med, ris poser hvor der var klistrede Afrikanske dyr på. Det var også en konkurrence med at finde en slange der var gemt et sted i kantinen. Jeg var f.eks. med til at lave præmier og male savanne. Det var en meget hår uge men det endte med at blive flot? Så var vi til skolefesten torsdag aften på Højboskolen; der var pyntet rigtig pænt op, og boderne var flotte. Jeg prøvede en masse bla. Spøgelseståget, der var rigtig uhyggeligt. Der var også et diskotek med en fantastisk DJ og et lysende dansegulv? Der var en fantastisk Cafe med kager, sodavand osv. Det var en rigtig god fest? Vores boder tjente mange penge. Den bedste bod jeg prøvede, var dåsekast. Vores boder var flotte med flotte tegninger hængt op. Jeg havde en god fest og prøvede en masse ting. SIDE 11

12 Det lyder som et eventyr... men det her er sandt! af Tinna Boeriths Efter 7 måneder kan jeg vist ikke længere være ny - og dog! Gang på gang bliver jeg overrasket og fascineret over at opleve: Elevernes ageren, ansvarlighed, seriøsitet og glæde! Til skolefesten var alle i gang før festen. Alle tog ansvar, alle var en del af det, de store hjalp de små, og alle bød sig til. Ingen forsøgte at snyde, nej tværtimod. Alle stod på spring, alle ville, og alle deltog. Festen stod på: Alle var igang, alle var positive og havde del i det - fordi de mærkede ånden. Her på HØJBO er alle vigtige, og alle bidrager. Lærere og pædagoger viser vejen, står i kulissen og lærer, hvordan man skal bidrage hver især. Alle står i bod og står på sedlen, og de små siger : Om lidt er det MIN tur. Alle går hjem fra festen, intet bliver ryddet op. Jeg tænkte: Okay, bliver det så lærerne, der skal stå for oprydning. Sjovt at opleve, at i 0. klassernes oprydning kommer der to ældre elever hen: Skal vi hjælpe med noget?. Jeg synes, det er vildt og fantastisk, og sikken en gave til fællesskabet. Det betyder, at man oplever selvstændige, initiativrige, handlekraftige elever, der TØR - KAN - og VIL! Det kommer ikke af sig selv. Det er engagerede voksne, der er drivkraften, men tænk at have formået, at det er elevernes fest og værk - og at de voksne, bakker op og ser til. Det betyder så ikke lige, at de voksne ikke har lavet noget. De/vi har i den grad været på, og det er et slid at nå dertil - men det er godt nok flot at se og opleve og være en del af det nu - TAK til HØJBO for den ånd og energi. Det giver nogle børn, der kommer ud i livet med en ekstra gave. Skønt at være en del af det! Men nej. Alle går igang, lærere og pædagoger er der, er deltagende, men alle elever ved, hvad de skal - ja, det lyder som et eventyr - men det her er sandt! SIDE 12

13 Skrivelysten er stor i 8. klasse Fastelavnsavisen er blevet udsendt endnu engang i år til alle husstande i Hørning. Skrivelysten er stor blandt alle elever i 8.klasse, så stor, at der ikke er spalteplads til alle de fine artikler. Men i Højbonyt har vi pladsen. Så værsågod, to fine artikler fra 8.kl.: Skolereformen af Larsa og Kristina 8.a Som mange allerede ved, kommer der en ny skolereform næste år. Det kan bekymre mange pædagoger. Dorte Jacobsen, leder af Højboskolens SFO, mener dog ikke, at der er nogen grund til bekymring. Pædagogerne kommer til at være med i undervisningen, og SFO en vil stadig være åben, men bare ikke i lige så lang tid. Det er ikke kun voksne der bekymrer sig, børnene har også en mening om den nye skolereform. Jeg vil ikke gå i skole til kl 15 eller 16. Jeg får jo hverken tid til fodbold, eller at være sammen med vennerne, lyder det fra en af Højboskolen elever. Heller ikke der er der nogen grund til bekymring. Børnene kommer ikke til at kede sig, timerne kommer til at blive varierede. Der kommer til at være mere aktivitet med i timerne. Målet med skolereformen er, at gøre børnene klogere. Det skal være noget nyt at komme i skole. Noget helt anderledes. Inspektøren på Højboskolen, Lone, mener at det måske endda kan gå hen og blive spændende for børnene, der bliver udsat for den nye skolereform, selvom de skal gå i skole i længere tid. Hun mener dog ikke, at lærerne skal bekymre sig, der bliver ikke skåret ned på medarbejderne. Lone siger, at det kan blive hårdere og sværere for lærerne at takle en skoledag, men på den anden side kan det blive nemmere, fordi lærerne på Højboskolen er gode til at samarbejde. Børnene kommer ikke til at gå i skole længere end til kl 14:45. De ældste skal gå i skole i 35 timer om ugen, mellemtrinnet skal gå i skole i 33 timer om ugen, og indskolingen skal gå i skole i 30 timer om ugen. Det vil komme til at påvirke børnenes fritid. Den kommer de selvfølgelig ikke til at have meget af. Vi vil derfor gerne give dem frihed og aktivitet i timerne. SIDE 13

14 Ole og Koglefolket... og O.A I 0.A har vi læst Ole og Koglefolket, Ole og Fyrrefolket og Ole og Lærkefolket af Poul Dyrhauge (1982). Bøgerne handler om Ole, en dreng på 8 år, som på en skovtur med klassen finder et par kogler. Derhjemme finder han ud af, at koglerne er levende. Det bliver starten på et venskab mellem Ole og Koglefolket og senere også Fyrrefolket og Lærkefolket. I billedkunst arbejdede vi med deres huler, senge, bålsteder mm. Koglefolkene blev levendegjort med øjne og filthatte. Efter udstilling i klassen rejste koglefolkene hjem til børnene, hvor de nu skal bo. Vi har fantaseret videre, da bøgerne sluttede: Når man bruger sin fantasi, kan man selv lave historier, Jeg vil gerne bo i skoven sammen med koglerne, Fyrrefolket, Lærkefolket og Koglefolket bliver ved med at være gode venner, men nogen gange skændes de, Sammen med koglerne kan alting ske, Koglerne lever lykkeligt og det hele ender godt SIDE 14

15 Denne gang til Jytte Johnsen 1. Hvad er det værste, du kan glemme, når du farer ud ad døren om morgenen? Bilnøgler og et morgenknus 2. Kan du sige noget godt om den årstid, vi går i møde? Lys, luft, blomster, sol, varme... skønt! 3. Bruger du tid på nettet i din fritid? Tja... det hænder. 4. Hvilken musik kan gøre dig i godt humør? Beatles, Stones, Poul Krebs. 5. Har du en yndlingskrimi bog eller serie på tv? Svenske tv-krimier. 6. Hvilken film har du sidst set i biografen? Monika Z. 7. Hvad finder du på af aktiviteter for at få pulsen op? Det er en hemmelighed. 8. Hvad gør du, når du skal være god ved dig selv? Sofahygge og ugeblad og summerbirdchokolade. 9. Hvilken hovedstad kan du anbefale andre at besøge? Helsinki. 10. Hvilket land ville du vælge at bo i, hvis du ikke netop boede i Danmark? Finland. SIDE 15

16 RABALDER STRÆDE SIDE 16

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 HØJBONYT Kunst på kontoret side 4 Talentfaktor 2012 side 5 Nyt ungdomsmiljø på Højboskolen side 6 Ti hurtige denne gang til Lotte side 7 Frivillig skolepatrulje

Læs mere

Højboskolens skole-hjem blad Julen 201 2 HØJBONYT. Nyt fra. Kan man lære. Gåbus på Højbo side 11 9.A. Er i finalen i skills side 18

Højboskolens skole-hjem blad Julen 201 2 HØJBONYT. Nyt fra. Kan man lære. Gåbus på Højbo side 11 9.A. Er i finalen i skills side 18 Højboskolens skole-hjem blad Julen 201 2 HØJBONYT Nyt fra skolelederen side 3 Commedia dell arte side 12-13 Højbo blomster side 4-5 Frankensteins monster side 14 Nyt fra Kan man lære skolebestyrelsen side

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad December 2009

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad December 2009 Højboskolens skole-hjem blad December 2009 HØJBONYT Lejrskole i lejre side 4 Kultur på Højboskolen side 6 10 Hurtige side 8 Nordisk faguge side 9-13 Jul på skolebiblioteket side 14 Animationsfilm side

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

KNAS. Sommerudgaven 2011

KNAS. Sommerudgaven 2011 KNAS Sommerudgaven 2011 Læsebånd på Egebjergskolen 2011-2012 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 22 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE INDHOLDSFOTEGNELSE,

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Jettes klumme. Jette Rysgaard Viceskoleleder, Samsø Friskole

Jettes klumme. Jette Rysgaard Viceskoleleder, Samsø Friskole Jettes klumme Jette Rysgaard Viceskoleleder, Samsø Friskole Nu er det altså jul igen, det la r sig ikke skjule og vi er mægtig med på den vi snakker kun om julen... Så sandt som det er skrevet, så er det

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkær Nyt Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleinspektør: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88.

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere