Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014"

Transkript

1 Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014 HØJBONYT Nyt fra skolelederen 3 Nyt fra skolebestyrelsen 4 Fugle i 2.a 6 Skolefester på Højbo 7 Afrikansk stemning 8 Det lyder som et eventyr 10 Skrivelysten er stor 12 Ole og Koglefolket 14 Ti hurtige 15

2 Højbonyt er et skole-/hjemblad for Højboskolen, Hørning Redaktionen er Knud Markvard Andersen og Ida Gram Junge Vigtige telefonnumre Skolens hovednummer Sfo-kontor Sfo-mobil Skolebiblioteket Skolevejleder: Karsten Pedersen Tandlægerne SSP-koordinator Bo Østergaard SSP-lærer Vivi Smed Thomassen Skolens Skolens hjemmeside Skolebestyrelsen Søren Bundgaard... Majed Emanuel Yako... Inger Maegaard... Sissel H. Leth... Jette Schultz Jan F. Sørensen... Marlene Theager... Lotte Josephsen...Medarbejderrepræsentant Søren Jakobsen....Medarbejderrepræsentant Foråret er over os, og det er tid til at læse Højbonyt igen, nu i påskenummeret. Ida Gram Junge Den årlige skolefest har sat sine spor, også her i dette nummer. Store og små har nydt festen og forberedelserne dertil. Der var en fin stemning af det store kontinent Afrika alle dagene. Fastelavnsavisen kastede overskudsartikler af sig, som Højbonyt fik lov at sende videre til læserne. Skolebestyrelsen giver igen orientering om det travle arbejde i årets løb. 2.a er blevet klogere på fugle, og 0a har levendegjort koglefolket. Knud Markvard Andersen Rigtig god påskeferielæsning! SIDE 2

3 SIDSTE NYT FRA SKOLELEDEREN Kære allesammen! Så kom foråret, og det er skønt! Med foråret nærmer sommeren sig også og dermed også det nye skoleår. Et nyt skoleår, som bliver anderledes, end det vi kender nu. I forældre vil engang i maj måned blive inviteret til orienteringsmøde om den nye skolereform og høre om, hvordan vi udmønter den reform her på Højboskolen. Inden orienteringsmødet til jer forældre vil jeg fremlægge og tale med jeres børn om den nye skolereform. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt og spændende, den nye måde vi skal drive skole på. Vi har nu afholdt flere pædagogiske arbejdsdage, så vi kan skabe så gode betingelser som muligt for en god implementering af reformen, og der har I været hjælpsomme tak for det. Jeg vil meget gerne takke jer og jeres børn for en skøn og berigende skolefest. Jeg synes, at I og jeres børn altid leverer en god stemning og bakker så godt og talstærkt op om skolefesten. Selvfølgelig også en tak til medarbejderne, som i den grad skaber rammen for en god skolefest. Det slår mig altid til den slags arrangementer, at jeres børn er gode. De er så engagerede, kreative, flittige og deltagende på en måde, så jeg altid bliver så stolt af Højboskolen, og jeg ved, at noget æren for jeres børns fantastiske deltagelse skal gå til jer forældre og medarbejdere, som er med til at skabe den gode kultur. Men de Højbobørn og unge, de kan noget særligt! Som I alle har bemærket, er der tiltag vedr. trafikken omkring skolen, og den er endnu ikke optimal. Jeg vil meget gerne igen appellere til, at I ikke sætter jeres børn af foran hovedindgangen, men i stedet gør det i de dertil indrettede parkeringspladser og også gerne ude på Toftevej. Lige om lidt får vi besøg af alle vores kommende nye børn, som skal starte i 0. klasse efter sommerferien. Der kommer 51 nye børn, og vi har et udviklingsprojekt i gang, hvor vi arbejder med, at overgangen fra børnehaven til skolen bliver så optimal som muligt. Vi glæder os til at få besøg af alle de nye børn. Det betyder jo også, at vi snart må tage afsked med en masse unge mennesker, men det er heldigvis ikke endnu. Tilbage er kun at ønske jer et dejligt forår og en god påske. De allerbedste forårsønsker Lone Jørgensen skoleleder HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 3

4 SIDSTE NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN i 2012 vedtog en ny lov om inklusion i folkeskolen. Men hvad betyder inklusion og hvad vil det betyde for vores børns hverdag på Højboskolen? I debatten hører man ofte, at det er en spareøvelse i folkeskolen. Og det er det måske også i en vis henseende, forstået på den måde, at en alt for stor del af folkeskolens midler i dag går til specialundervisning. Men det er meget mere end det. Med den nye inklusionslov vil udgangspunktet være, at de skal inkluderes på den stedlige folkeskole. Højboskolens mål for inklusion har vi beskrevet således: Inklusion på Højboskolen forstås således, at alle børn på Højboskolen føler sig inkluderet, såvel socialt som fagligt. Søren Bundgaard Fmd. f. skolebestyrelsen Der er to emner, som har fyldt meget i skolebestyrelsens arbejde de seneste måneder: Det er implementeringen af den nye skolereform og implementering af begrebet inklusion i folkeskolen. Skolens ledelse og personale arbejder ihærdigt med at planlægge, hvordan en skoledag kommer til at se ud efter sommerferien, og hvordan indholdet i reformen i øvrigt skal føres ud i livet på Højboskolen. Alle forældre vil senere på året blive indbudt til orienteringsmøder om reformen, og jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på dette her. Inklusion er et begreb, der tales og skrives meget om i øjeblikket. Det er naturligvis en følge af, at Folketinget Der har i de senere år været en tendens til, at børn der afviger fra det såkaldte normale, sendes i specialtilbud eller tilbydes udstrakt specialundervisning. Disse børn oplever derfor, at de betragtes som anderledes og ikke en del af fællesskabet. Det lyder jo nemt, men stiller store krav til alle aktører på skolen, dvs. ledelse, lærere, pædagoger, forældre og eleverne selv. Inklusion er ikke noget, der indføres og lykkes fra den ene HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 4

5 dag til den næste. Det vil være en proces, der vil strække sig over år og kun lykkes, hvis alle deltager positivt i processerne. Et af de vigtige tiltag er efteruddannelse af lærerne. Selvom de fleste lærere udvikler sig løbende, vil det være nødvendigt med en opdatering af uddannelsen for at imødekomme de krav, der nu stilles til undervisning af børn med vidt forskellige krav og behov. Som forældre skal vi også tænke anderledes. Mange kan måske få den tanke, at med inklusion af disse elever med særlige behov, så vil der gå noget fra den almindelige undervisning. alle børn har en reel mulighed for at leve op til de krav og forventninger, der stilles til lige netop dem. På det lidt mere lavpraktiske plan vil I som forældre fremover blive inddraget mere i forskellige opgaver. Eksempelvis vil det nuværende begreb kontakt-forældre blive erstattet af en trivselsråd i hver klasse. Opgaverne for trivsels-rådene er endnu ikke endeligt fastlagt, men vil blive udarbejdet af den kommende skolebestyrelse. Der vil således komme til at ske en del forandringer på skolen de kommende år nogle som følge af skolereformen, andre ningen imellem Toftevej og skolens parkeringsplads er blevet fjernet for at skabe bedre oversigtsforhold. Planen om at forlænge stien, der kommer ovre fra Børneuniverset, helt hen forbi skolen, er nu opgivet. Kommunen kunne ikke finde penge i budgettet til dette. Så udvis stadig stor forsigtighed, når I færdes på parkeringspladsen i de perioder, hvor der er mange børn på vej til og fra skole. Når denne artikel udkommer, har der været afholdt orienteringsmøde vedr. det kommende skolebestyrelsesvalg. Og måske er en ny bestyrelse valgt, idet der ved de seneste Men forskning viser, at de tiltag, der iværksættes for at hjælpe børn med særlige behov, også kommer den almindelige elev til gavn, og dermed vil den faglige undervisning ikke blive dårligere. Og endelig skal vi acceptere, at der ikke stilles de samme krav til alle børn i klassen. Alle børn skal ikke nå det samme mål for at være en succes, således at som følge af inklusionsbegrebet. Jeg håber med denne lille redegørelse at have skabt forståelse for nogle af disse ændringer, når de kommer. Og har I som forældre spørgsmål om lige netop jeres barns klasse, så er I altid velkommen til at kontakte klasselæreren eller skolens ledelse. På det trafikale plan sker der nu noget igen, idet al beplant- valg har været såkaldt fredsvalg. Der vil blive orienteret om valget på skolens hjemmeside. Til slut vil jeg ønske alle en god påske! Med venlig hilsen Søren Bundgaard Fmd. f. skolebestyrelsen HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 5

6 Vi blev kloger på fugle i 2.a I 2.a havde vi i januar et rigtig godt emne om fugle. Vi lærte, at alle fugle har et næb - har fjer og lægger æg. Nogle fugle kan ikke flyve - nogle har flotte farver. Vi snakkede meget om, hvad fuglene dog gør om vinteren? Ved at læse i bøger, kigge på internettet og se film fandt vi ud af, at nogle fugle bliver i Danmark og andre må flyve hen, hvor de kan finde mad. I sløjd lavede vi alle sammen et foderbræt, som kunne hænge i et træ. Vi lavede fuglemad, så fuglene slap for at hakke i den frosne jord. I billedkunst lavede vi også fugle - der måtte vi selv bestemme, hvilke farver vores fugle skulle have. Et rigtig godt emne. Hilsen 2a og Mette e SIDE 6

7 Skolefester på Højbo tradition og fornyelse Eller bod(er) og bedring For ca. 30 år siden blev kimen lagt til de skolefester, som siden har været en af Højboskolens faste traditioner. Det skete ved, at det lille elevråd (3.-6. kl.) syntes, der manglede en fest, og som sagt, så gjort. Der blev arrangeret en fest, hvor hver klasse skulle lave en bod, og der skulle være diskotek og vises film. Og for at få nogle penge i kassen, blev forældrene også inviteret, og det blev indskolingen og de store elever også. Det viste sig at blive noget af et tilløbsstykke. To gange måtte et par lærere hen i brugsen for at hente ekstra forsyninger af øl og sodavand. Overskuddet blev godt 2.000kr Denne model kørte i række år, og der udviklede sig en anden tradition, nemlig at overskuddet blev brugt til en aktivitetsdag for kl. med ridning, tennis, kampsport, BMX, fodboldturnering og andre sjove ting på programmet. Der var nok at se til for elevrådskontaktlæreren og repræsentanterne fra klasserne med at få udvalgt aktiviteter og få fordelt elever og lærere bedst muligt. På et tidspunkt fik nogle lærere ideen om at lave en skolefest med tema, som så skulle præge både forberedelserne og festen. Det betød et godt løft for festerne, som nu blev forberedt i to til tre dage i stedet for én, og siden har der været en bred vifte af gode og inspirerende temaer, fra H. C. Andersen til Det vilde Vesten og Fra filmens verden til 1000 og én nat. For det lille elevråd betød det, at det var slut med at score overskuddet. Og for mig betød det, at jeg i stedet for en flok elever med mere eller mindre sans for organisation fik fire kolleger til at hjælpe med at få det hele til at hænge sammen. I år kom der en fin lille fornyelse ind i skolefesten med Afrika som tema, bl.a. inspireret af Mandelas død før jul, som mange børn var berørt af. Men også af, at en af vores flygtningefamilier kommer fra Congo. For øjeblikket går der tre børn på skolen. Faren i familien hedder Esembe Lukanda, og han forsørger familien med sit en-mands vinduespoleringsfirma. Men han har også været medstifter af en lille forening EMO Danmark, som samler ting sammen til børn i det østlige Congo, ligesom de støtter opførelsen af en lille fødeklinik. Måske så I ham og hans venner til skolefesten, hvor de havde en lille bod. Jeg skal hilse fra dem og sige tak for invitationen til skolefesten og den økonomiske håndsrækning, som allerede er sat ind på kontoen. Den har nummeret hvis nogle skulle have lyst til at give et ekstra bidrag. Knud M. Andersen SIDE 7

8 AFRIKANSK SIDE 8

9 STEMNING- SIDE 9

10 min skolefest Af elever i 4.b Michelles far gav mig et kæmpe chok HANIN Skolefestens tema var AFRIKA, her illustreret af Line S. fra 2b. Dagen før skolefesten var sjov, jeg hjalp med at pynte og male savanne. Det var sjovt, og det var også sjovt at stå i boden. Vi havde travlt med at sætte dåser op og tage imod penge. Og vi fandt på en quizbod og en skydebod. Det var spændende at se folk svare. Og jeg prøvede spøgelsestoget sammen med Michelle, Søren Micheal (Michelles far), Amalie og Trine. Det var sjovt. Michelles far gav mig et kæmpe chok. Vi drak sodavand og var på diskotek. Det var en sjov skolefest. Præmier og bogmærker Ved Nicolaj 4.B. Torsdag d. 27/2 var der skolefest på Højbo. Jeg lavede præmier og bogmærker, det var sjovt. Men det tog lang tid, så vi lavede ikke ret mange. Jeg stod i vendespils-boden, det var sjovt at stå i boden, det gik ikke ret godt. Jeg var på diskoteket sammen med Magnus. Andreas har tegnet menukortet SIDE 10

11 Dåsekastbod og quizbod Rasmus 4.b torsdag d.27.februar var der skolefest på Højbo, og vi i 4.b skulle lave nogle boder. Emnet var Afrika. Skolefesten var sjov. Jeg malede flag. det flag jeg malte var uganda der var også kenyas flag, elefanter og girafer. Jeg sat boder op. Der var både en dåsekastbod og quizbod. Jeg stod i dåsekastboden og skulle sætte dåser op når de var skudt ned. jeg prøvede også selv, og der manglede kun en. Spøgelsestoget var ikke så uhyggeligt. Vores boder tjente mange penge. Den bedste bod jeg prøvede, var dåsekast. Vores boder var flotte med flotte tegninger hængt op. Jeg havde en god fest og prøvede en masse ting. En fantastisk DJ Ved Mille 4.B. Torsdag D. 27 februar 2014 var der skolefest på Højboskolen. Emnet var Afrika, så vi var i fuld gang med at finde idéer til vores boder, i 4. overgang Det endte med, at den første bod blev en Quiz bod med spørgsmål om Afrika, og den anden en bod hvor man kastede dåser ned med, ris poser hvor der var klistrede Afrikanske dyr på. Det var også en konkurrence med at finde en slange der var gemt et sted i kantinen. Jeg var f.eks. med til at lave præmier og male savanne. Det var en meget hår uge men det endte med at blive flot? Så var vi til skolefesten torsdag aften på Højboskolen; der var pyntet rigtig pænt op, og boderne var flotte. Jeg prøvede en masse bla. Spøgelseståget, der var rigtig uhyggeligt. Der var også et diskotek med en fantastisk DJ og et lysende dansegulv? Der var en fantastisk Cafe med kager, sodavand osv. Det var en rigtig god fest? Vores boder tjente mange penge. Den bedste bod jeg prøvede, var dåsekast. Vores boder var flotte med flotte tegninger hængt op. Jeg havde en god fest og prøvede en masse ting. SIDE 11

12 Det lyder som et eventyr... men det her er sandt! af Tinna Boeriths Efter 7 måneder kan jeg vist ikke længere være ny - og dog! Gang på gang bliver jeg overrasket og fascineret over at opleve: Elevernes ageren, ansvarlighed, seriøsitet og glæde! Til skolefesten var alle i gang før festen. Alle tog ansvar, alle var en del af det, de store hjalp de små, og alle bød sig til. Ingen forsøgte at snyde, nej tværtimod. Alle stod på spring, alle ville, og alle deltog. Festen stod på: Alle var igang, alle var positive og havde del i det - fordi de mærkede ånden. Her på HØJBO er alle vigtige, og alle bidrager. Lærere og pædagoger viser vejen, står i kulissen og lærer, hvordan man skal bidrage hver især. Alle står i bod og står på sedlen, og de små siger : Om lidt er det MIN tur. Alle går hjem fra festen, intet bliver ryddet op. Jeg tænkte: Okay, bliver det så lærerne, der skal stå for oprydning. Sjovt at opleve, at i 0. klassernes oprydning kommer der to ældre elever hen: Skal vi hjælpe med noget?. Jeg synes, det er vildt og fantastisk, og sikken en gave til fællesskabet. Det betyder, at man oplever selvstændige, initiativrige, handlekraftige elever, der TØR - KAN - og VIL! Det kommer ikke af sig selv. Det er engagerede voksne, der er drivkraften, men tænk at have formået, at det er elevernes fest og værk - og at de voksne, bakker op og ser til. Det betyder så ikke lige, at de voksne ikke har lavet noget. De/vi har i den grad været på, og det er et slid at nå dertil - men det er godt nok flot at se og opleve og være en del af det nu - TAK til HØJBO for den ånd og energi. Det giver nogle børn, der kommer ud i livet med en ekstra gave. Skønt at være en del af det! Men nej. Alle går igang, lærere og pædagoger er der, er deltagende, men alle elever ved, hvad de skal - ja, det lyder som et eventyr - men det her er sandt! SIDE 12

13 Skrivelysten er stor i 8. klasse Fastelavnsavisen er blevet udsendt endnu engang i år til alle husstande i Hørning. Skrivelysten er stor blandt alle elever i 8.klasse, så stor, at der ikke er spalteplads til alle de fine artikler. Men i Højbonyt har vi pladsen. Så værsågod, to fine artikler fra 8.kl.: Skolereformen af Larsa og Kristina 8.a Som mange allerede ved, kommer der en ny skolereform næste år. Det kan bekymre mange pædagoger. Dorte Jacobsen, leder af Højboskolens SFO, mener dog ikke, at der er nogen grund til bekymring. Pædagogerne kommer til at være med i undervisningen, og SFO en vil stadig være åben, men bare ikke i lige så lang tid. Det er ikke kun voksne der bekymrer sig, børnene har også en mening om den nye skolereform. Jeg vil ikke gå i skole til kl 15 eller 16. Jeg får jo hverken tid til fodbold, eller at være sammen med vennerne, lyder det fra en af Højboskolen elever. Heller ikke der er der nogen grund til bekymring. Børnene kommer ikke til at kede sig, timerne kommer til at blive varierede. Der kommer til at være mere aktivitet med i timerne. Målet med skolereformen er, at gøre børnene klogere. Det skal være noget nyt at komme i skole. Noget helt anderledes. Inspektøren på Højboskolen, Lone, mener at det måske endda kan gå hen og blive spændende for børnene, der bliver udsat for den nye skolereform, selvom de skal gå i skole i længere tid. Hun mener dog ikke, at lærerne skal bekymre sig, der bliver ikke skåret ned på medarbejderne. Lone siger, at det kan blive hårdere og sværere for lærerne at takle en skoledag, men på den anden side kan det blive nemmere, fordi lærerne på Højboskolen er gode til at samarbejde. Børnene kommer ikke til at gå i skole længere end til kl 14:45. De ældste skal gå i skole i 35 timer om ugen, mellemtrinnet skal gå i skole i 33 timer om ugen, og indskolingen skal gå i skole i 30 timer om ugen. Det vil komme til at påvirke børnenes fritid. Den kommer de selvfølgelig ikke til at have meget af. Vi vil derfor gerne give dem frihed og aktivitet i timerne. SIDE 13

14 Ole og Koglefolket... og O.A I 0.A har vi læst Ole og Koglefolket, Ole og Fyrrefolket og Ole og Lærkefolket af Poul Dyrhauge (1982). Bøgerne handler om Ole, en dreng på 8 år, som på en skovtur med klassen finder et par kogler. Derhjemme finder han ud af, at koglerne er levende. Det bliver starten på et venskab mellem Ole og Koglefolket og senere også Fyrrefolket og Lærkefolket. I billedkunst arbejdede vi med deres huler, senge, bålsteder mm. Koglefolkene blev levendegjort med øjne og filthatte. Efter udstilling i klassen rejste koglefolkene hjem til børnene, hvor de nu skal bo. Vi har fantaseret videre, da bøgerne sluttede: Når man bruger sin fantasi, kan man selv lave historier, Jeg vil gerne bo i skoven sammen med koglerne, Fyrrefolket, Lærkefolket og Koglefolket bliver ved med at være gode venner, men nogen gange skændes de, Sammen med koglerne kan alting ske, Koglerne lever lykkeligt og det hele ender godt SIDE 14

15 Denne gang til Jytte Johnsen 1. Hvad er det værste, du kan glemme, når du farer ud ad døren om morgenen? Bilnøgler og et morgenknus 2. Kan du sige noget godt om den årstid, vi går i møde? Lys, luft, blomster, sol, varme... skønt! 3. Bruger du tid på nettet i din fritid? Tja... det hænder. 4. Hvilken musik kan gøre dig i godt humør? Beatles, Stones, Poul Krebs. 5. Har du en yndlingskrimi bog eller serie på tv? Svenske tv-krimier. 6. Hvilken film har du sidst set i biografen? Monika Z. 7. Hvad finder du på af aktiviteter for at få pulsen op? Det er en hemmelighed. 8. Hvad gør du, når du skal være god ved dig selv? Sofahygge og ugeblad og summerbirdchokolade. 9. Hvilken hovedstad kan du anbefale andre at besøge? Helsinki. 10. Hvilket land ville du vælge at bo i, hvis du ikke netop boede i Danmark? Finland. SIDE 15

16 RABALDER STRÆDE SIDE 16

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1 HØJBONYT Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt side 8 Papir-emne i 3.B side 10 Indvielse side 11 Legepatrulje side 12 Reli-hvadfornoget?

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

HØJBONYT. skole-hjem blad. Højboskolens JULEN 2013

HØJBONYT. skole-hjem blad. Højboskolens JULEN 2013 Højboskolens skole-hjem blad JULEN 2013 HØJBONYT Nyt fra skolelederen....side 3 Nyt fra skolebestyrelsen...side 4 10 hurtige... side 5 4A på Naturhistorisk Museum....side 6 Essays i 6. klasse...side 7

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Præsentation af den nye ledelse

Præsentation af den nye ledelse Jeg hedder Bo Hauge Laursen og skal pr. 1. august 2016 være distriktsskoleleder for nuværende Korskildeskole og Fladsåskole. Jeg er 51 år, bor i Everdrup og er gift med Helle, der er lærer på min nuværende

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Marts 2013 Siden sidst. Vi går en spændende tid i møde. Vinteren vil ikke helt slippe sit tag i os og give plads til foråret. På samme måde vil den igangværende konflikt

Læs mere

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit Barn Din skole Dit valg Søren Oldenburg Jeg er far til to børn på Kulsbjerg skole: Andrea, der efter sommerferien starter i 4. klasse i Nyråd, og Villads, der skal

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015 Nyt Høstival- tiltag giver sus i maven Svævebane er noget nyt til Høstival på Århus Friskole. Det er en del af en superhelteprøve Af Erik 6.klasse reportage (opgave i både 6. og 7. Klasse) Der er trængsel

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling INDHOLD Kapitel 1: Velkommen til Ha det godtskoven...................................

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning

Skolebestyrelsens årsberetning Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2012-2013 Sølystskolen. Årsberetningen beskriver de aktiviteter, som skolebestyrelsen har beskæftigede os med i skoleåret 2012-2013. Samtidig håber vi også på at

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Hørning d. 1.2.2013. Kære Forældre

Hørning d. 1.2.2013. Kære Forældre Hørning d. 1.2.2013 Kære Forældre Skolefesten står for døren I dagene op til er der temauge med temaet Alle verdens lande. De fleste pædagoger deltager i undervisningen i disse 3 dage, der arbejdes i værksteder

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN DAGSORDEN Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 18. marts 2013 Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN Deltagere: Tina Schønnemann, Heidi Mørch, Hanne Friisgaard, Jeanette Lundgaard, Helle Nissen, Jane Nørskov,

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp.

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp. UGEBREV nr. 10 uge 43 Årgang 6 Teater På torsdag den 29. oktober kommer Syddjurs Egnsteater og spiller teater for os. De skal spille stykket "Det Blå Bjerg" i aulaen. Der kommer sandsynligvis også børn

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Pilen, juni 2009. Langtved d. 24. juni 2009. Nyt fra Kontoret

Pilen, juni 2009. Langtved d. 24. juni 2009. Nyt fra Kontoret Pilen Juni 2009 Langtved d. 24. juni 2009 Nyt fra Kontoret 3-2-1- sommerferie... Tænk en gang så kan vi sætte kryds ved endnu et afsluttet skoleår, måske er det alderen, der melder sig, men jeg synes nu,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Så nærmer efterårsferien sig, skønt der med rusk og regn føles, som om vi har haft efterår meget længe, samtidig kan det godt føles, som om vi lige er startet efter sommerferien.

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.5 Juni 2013 Årgang 50 Nyt fra ledelsen: Sommerferien er lige ved om hjørnet. Fredag den 28. juni afslutter vi kl. 12.00 i gården, hvis vejret holder

Læs mere

Forældrenyt marts 2015. I dette nummer af forældrenyt, kan du læse om:

Forældrenyt marts 2015. I dette nummer af forældrenyt, kan du læse om: Forældrenyt marts 2015 Forældrenyt marts 2015 I dette nummer af forældrenyt, kan du læse om: Indblik i skolens aktiviteter Skilsmissegrupper på Virupskolen Leg ude og inde Nyt fra skolebestyrelsen Nyt

Læs mere

Å r g a n g N r. 4 - M a j

Å r g a n g N r. 4 - M a j Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 4 - M a j 2 0 1 1 Sommeren har taget over Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det godt med

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere