Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014"

Transkript

1 Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014 HØJBONYT Nyt fra skolelederen 3 Nyt fra skolebestyrelsen 4 Fugle i 2.a 6 Skolefester på Højbo 7 Afrikansk stemning 8 Det lyder som et eventyr 10 Skrivelysten er stor 12 Ole og Koglefolket 14 Ti hurtige 15

2 Højbonyt er et skole-/hjemblad for Højboskolen, Hørning Redaktionen er Knud Markvard Andersen og Ida Gram Junge Vigtige telefonnumre Skolens hovednummer Sfo-kontor Sfo-mobil Skolebiblioteket Skolevejleder: Karsten Pedersen Tandlægerne SSP-koordinator Bo Østergaard SSP-lærer Vivi Smed Thomassen Skolens Skolens hjemmeside Skolebestyrelsen Søren Bundgaard... Majed Emanuel Yako... Inger Maegaard... Sissel H. Leth... Jette Schultz Jan F. Sørensen... Marlene Theager... Lotte Josephsen...Medarbejderrepræsentant Søren Jakobsen....Medarbejderrepræsentant Foråret er over os, og det er tid til at læse Højbonyt igen, nu i påskenummeret. Ida Gram Junge Den årlige skolefest har sat sine spor, også her i dette nummer. Store og små har nydt festen og forberedelserne dertil. Der var en fin stemning af det store kontinent Afrika alle dagene. Fastelavnsavisen kastede overskudsartikler af sig, som Højbonyt fik lov at sende videre til læserne. Skolebestyrelsen giver igen orientering om det travle arbejde i årets løb. 2.a er blevet klogere på fugle, og 0a har levendegjort koglefolket. Knud Markvard Andersen Rigtig god påskeferielæsning! SIDE 2

3 SIDSTE NYT FRA SKOLELEDEREN Kære allesammen! Så kom foråret, og det er skønt! Med foråret nærmer sommeren sig også og dermed også det nye skoleår. Et nyt skoleår, som bliver anderledes, end det vi kender nu. I forældre vil engang i maj måned blive inviteret til orienteringsmøde om den nye skolereform og høre om, hvordan vi udmønter den reform her på Højboskolen. Inden orienteringsmødet til jer forældre vil jeg fremlægge og tale med jeres børn om den nye skolereform. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt og spændende, den nye måde vi skal drive skole på. Vi har nu afholdt flere pædagogiske arbejdsdage, så vi kan skabe så gode betingelser som muligt for en god implementering af reformen, og der har I været hjælpsomme tak for det. Jeg vil meget gerne takke jer og jeres børn for en skøn og berigende skolefest. Jeg synes, at I og jeres børn altid leverer en god stemning og bakker så godt og talstærkt op om skolefesten. Selvfølgelig også en tak til medarbejderne, som i den grad skaber rammen for en god skolefest. Det slår mig altid til den slags arrangementer, at jeres børn er gode. De er så engagerede, kreative, flittige og deltagende på en måde, så jeg altid bliver så stolt af Højboskolen, og jeg ved, at noget æren for jeres børns fantastiske deltagelse skal gå til jer forældre og medarbejdere, som er med til at skabe den gode kultur. Men de Højbobørn og unge, de kan noget særligt! Som I alle har bemærket, er der tiltag vedr. trafikken omkring skolen, og den er endnu ikke optimal. Jeg vil meget gerne igen appellere til, at I ikke sætter jeres børn af foran hovedindgangen, men i stedet gør det i de dertil indrettede parkeringspladser og også gerne ude på Toftevej. Lige om lidt får vi besøg af alle vores kommende nye børn, som skal starte i 0. klasse efter sommerferien. Der kommer 51 nye børn, og vi har et udviklingsprojekt i gang, hvor vi arbejder med, at overgangen fra børnehaven til skolen bliver så optimal som muligt. Vi glæder os til at få besøg af alle de nye børn. Det betyder jo også, at vi snart må tage afsked med en masse unge mennesker, men det er heldigvis ikke endnu. Tilbage er kun at ønske jer et dejligt forår og en god påske. De allerbedste forårsønsker Lone Jørgensen skoleleder HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 3

4 SIDSTE NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN i 2012 vedtog en ny lov om inklusion i folkeskolen. Men hvad betyder inklusion og hvad vil det betyde for vores børns hverdag på Højboskolen? I debatten hører man ofte, at det er en spareøvelse i folkeskolen. Og det er det måske også i en vis henseende, forstået på den måde, at en alt for stor del af folkeskolens midler i dag går til specialundervisning. Men det er meget mere end det. Med den nye inklusionslov vil udgangspunktet være, at de skal inkluderes på den stedlige folkeskole. Højboskolens mål for inklusion har vi beskrevet således: Inklusion på Højboskolen forstås således, at alle børn på Højboskolen føler sig inkluderet, såvel socialt som fagligt. Søren Bundgaard Fmd. f. skolebestyrelsen Der er to emner, som har fyldt meget i skolebestyrelsens arbejde de seneste måneder: Det er implementeringen af den nye skolereform og implementering af begrebet inklusion i folkeskolen. Skolens ledelse og personale arbejder ihærdigt med at planlægge, hvordan en skoledag kommer til at se ud efter sommerferien, og hvordan indholdet i reformen i øvrigt skal føres ud i livet på Højboskolen. Alle forældre vil senere på året blive indbudt til orienteringsmøder om reformen, og jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på dette her. Inklusion er et begreb, der tales og skrives meget om i øjeblikket. Det er naturligvis en følge af, at Folketinget Der har i de senere år været en tendens til, at børn der afviger fra det såkaldte normale, sendes i specialtilbud eller tilbydes udstrakt specialundervisning. Disse børn oplever derfor, at de betragtes som anderledes og ikke en del af fællesskabet. Det lyder jo nemt, men stiller store krav til alle aktører på skolen, dvs. ledelse, lærere, pædagoger, forældre og eleverne selv. Inklusion er ikke noget, der indføres og lykkes fra den ene HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 4

5 dag til den næste. Det vil være en proces, der vil strække sig over år og kun lykkes, hvis alle deltager positivt i processerne. Et af de vigtige tiltag er efteruddannelse af lærerne. Selvom de fleste lærere udvikler sig løbende, vil det være nødvendigt med en opdatering af uddannelsen for at imødekomme de krav, der nu stilles til undervisning af børn med vidt forskellige krav og behov. Som forældre skal vi også tænke anderledes. Mange kan måske få den tanke, at med inklusion af disse elever med særlige behov, så vil der gå noget fra den almindelige undervisning. alle børn har en reel mulighed for at leve op til de krav og forventninger, der stilles til lige netop dem. På det lidt mere lavpraktiske plan vil I som forældre fremover blive inddraget mere i forskellige opgaver. Eksempelvis vil det nuværende begreb kontakt-forældre blive erstattet af en trivselsråd i hver klasse. Opgaverne for trivsels-rådene er endnu ikke endeligt fastlagt, men vil blive udarbejdet af den kommende skolebestyrelse. Der vil således komme til at ske en del forandringer på skolen de kommende år nogle som følge af skolereformen, andre ningen imellem Toftevej og skolens parkeringsplads er blevet fjernet for at skabe bedre oversigtsforhold. Planen om at forlænge stien, der kommer ovre fra Børneuniverset, helt hen forbi skolen, er nu opgivet. Kommunen kunne ikke finde penge i budgettet til dette. Så udvis stadig stor forsigtighed, når I færdes på parkeringspladsen i de perioder, hvor der er mange børn på vej til og fra skole. Når denne artikel udkommer, har der været afholdt orienteringsmøde vedr. det kommende skolebestyrelsesvalg. Og måske er en ny bestyrelse valgt, idet der ved de seneste Men forskning viser, at de tiltag, der iværksættes for at hjælpe børn med særlige behov, også kommer den almindelige elev til gavn, og dermed vil den faglige undervisning ikke blive dårligere. Og endelig skal vi acceptere, at der ikke stilles de samme krav til alle børn i klassen. Alle børn skal ikke nå det samme mål for at være en succes, således at som følge af inklusionsbegrebet. Jeg håber med denne lille redegørelse at have skabt forståelse for nogle af disse ændringer, når de kommer. Og har I som forældre spørgsmål om lige netop jeres barns klasse, så er I altid velkommen til at kontakte klasselæreren eller skolens ledelse. På det trafikale plan sker der nu noget igen, idet al beplant- valg har været såkaldt fredsvalg. Der vil blive orienteret om valget på skolens hjemmeside. Til slut vil jeg ønske alle en god påske! Med venlig hilsen Søren Bundgaard Fmd. f. skolebestyrelsen HØJBONYT PÅSKEN 2014 SIDE 5

6 Vi blev kloger på fugle i 2.a I 2.a havde vi i januar et rigtig godt emne om fugle. Vi lærte, at alle fugle har et næb - har fjer og lægger æg. Nogle fugle kan ikke flyve - nogle har flotte farver. Vi snakkede meget om, hvad fuglene dog gør om vinteren? Ved at læse i bøger, kigge på internettet og se film fandt vi ud af, at nogle fugle bliver i Danmark og andre må flyve hen, hvor de kan finde mad. I sløjd lavede vi alle sammen et foderbræt, som kunne hænge i et træ. Vi lavede fuglemad, så fuglene slap for at hakke i den frosne jord. I billedkunst lavede vi også fugle - der måtte vi selv bestemme, hvilke farver vores fugle skulle have. Et rigtig godt emne. Hilsen 2a og Mette e SIDE 6

7 Skolefester på Højbo tradition og fornyelse Eller bod(er) og bedring For ca. 30 år siden blev kimen lagt til de skolefester, som siden har været en af Højboskolens faste traditioner. Det skete ved, at det lille elevråd (3.-6. kl.) syntes, der manglede en fest, og som sagt, så gjort. Der blev arrangeret en fest, hvor hver klasse skulle lave en bod, og der skulle være diskotek og vises film. Og for at få nogle penge i kassen, blev forældrene også inviteret, og det blev indskolingen og de store elever også. Det viste sig at blive noget af et tilløbsstykke. To gange måtte et par lærere hen i brugsen for at hente ekstra forsyninger af øl og sodavand. Overskuddet blev godt 2.000kr Denne model kørte i række år, og der udviklede sig en anden tradition, nemlig at overskuddet blev brugt til en aktivitetsdag for kl. med ridning, tennis, kampsport, BMX, fodboldturnering og andre sjove ting på programmet. Der var nok at se til for elevrådskontaktlæreren og repræsentanterne fra klasserne med at få udvalgt aktiviteter og få fordelt elever og lærere bedst muligt. På et tidspunkt fik nogle lærere ideen om at lave en skolefest med tema, som så skulle præge både forberedelserne og festen. Det betød et godt løft for festerne, som nu blev forberedt i to til tre dage i stedet for én, og siden har der været en bred vifte af gode og inspirerende temaer, fra H. C. Andersen til Det vilde Vesten og Fra filmens verden til 1000 og én nat. For det lille elevråd betød det, at det var slut med at score overskuddet. Og for mig betød det, at jeg i stedet for en flok elever med mere eller mindre sans for organisation fik fire kolleger til at hjælpe med at få det hele til at hænge sammen. I år kom der en fin lille fornyelse ind i skolefesten med Afrika som tema, bl.a. inspireret af Mandelas død før jul, som mange børn var berørt af. Men også af, at en af vores flygtningefamilier kommer fra Congo. For øjeblikket går der tre børn på skolen. Faren i familien hedder Esembe Lukanda, og han forsørger familien med sit en-mands vinduespoleringsfirma. Men han har også været medstifter af en lille forening EMO Danmark, som samler ting sammen til børn i det østlige Congo, ligesom de støtter opførelsen af en lille fødeklinik. Måske så I ham og hans venner til skolefesten, hvor de havde en lille bod. Jeg skal hilse fra dem og sige tak for invitationen til skolefesten og den økonomiske håndsrækning, som allerede er sat ind på kontoen. Den har nummeret hvis nogle skulle have lyst til at give et ekstra bidrag. Knud M. Andersen SIDE 7

8 AFRIKANSK SIDE 8

9 STEMNING- SIDE 9

10 min skolefest Af elever i 4.b Michelles far gav mig et kæmpe chok HANIN Skolefestens tema var AFRIKA, her illustreret af Line S. fra 2b. Dagen før skolefesten var sjov, jeg hjalp med at pynte og male savanne. Det var sjovt, og det var også sjovt at stå i boden. Vi havde travlt med at sætte dåser op og tage imod penge. Og vi fandt på en quizbod og en skydebod. Det var spændende at se folk svare. Og jeg prøvede spøgelsestoget sammen med Michelle, Søren Micheal (Michelles far), Amalie og Trine. Det var sjovt. Michelles far gav mig et kæmpe chok. Vi drak sodavand og var på diskotek. Det var en sjov skolefest. Præmier og bogmærker Ved Nicolaj 4.B. Torsdag d. 27/2 var der skolefest på Højbo. Jeg lavede præmier og bogmærker, det var sjovt. Men det tog lang tid, så vi lavede ikke ret mange. Jeg stod i vendespils-boden, det var sjovt at stå i boden, det gik ikke ret godt. Jeg var på diskoteket sammen med Magnus. Andreas har tegnet menukortet SIDE 10

11 Dåsekastbod og quizbod Rasmus 4.b torsdag d.27.februar var der skolefest på Højbo, og vi i 4.b skulle lave nogle boder. Emnet var Afrika. Skolefesten var sjov. Jeg malede flag. det flag jeg malte var uganda der var også kenyas flag, elefanter og girafer. Jeg sat boder op. Der var både en dåsekastbod og quizbod. Jeg stod i dåsekastboden og skulle sætte dåser op når de var skudt ned. jeg prøvede også selv, og der manglede kun en. Spøgelsestoget var ikke så uhyggeligt. Vores boder tjente mange penge. Den bedste bod jeg prøvede, var dåsekast. Vores boder var flotte med flotte tegninger hængt op. Jeg havde en god fest og prøvede en masse ting. En fantastisk DJ Ved Mille 4.B. Torsdag D. 27 februar 2014 var der skolefest på Højboskolen. Emnet var Afrika, så vi var i fuld gang med at finde idéer til vores boder, i 4. overgang Det endte med, at den første bod blev en Quiz bod med spørgsmål om Afrika, og den anden en bod hvor man kastede dåser ned med, ris poser hvor der var klistrede Afrikanske dyr på. Det var også en konkurrence med at finde en slange der var gemt et sted i kantinen. Jeg var f.eks. med til at lave præmier og male savanne. Det var en meget hår uge men det endte med at blive flot? Så var vi til skolefesten torsdag aften på Højboskolen; der var pyntet rigtig pænt op, og boderne var flotte. Jeg prøvede en masse bla. Spøgelseståget, der var rigtig uhyggeligt. Der var også et diskotek med en fantastisk DJ og et lysende dansegulv? Der var en fantastisk Cafe med kager, sodavand osv. Det var en rigtig god fest? Vores boder tjente mange penge. Den bedste bod jeg prøvede, var dåsekast. Vores boder var flotte med flotte tegninger hængt op. Jeg havde en god fest og prøvede en masse ting. SIDE 11

12 Det lyder som et eventyr... men det her er sandt! af Tinna Boeriths Efter 7 måneder kan jeg vist ikke længere være ny - og dog! Gang på gang bliver jeg overrasket og fascineret over at opleve: Elevernes ageren, ansvarlighed, seriøsitet og glæde! Til skolefesten var alle i gang før festen. Alle tog ansvar, alle var en del af det, de store hjalp de små, og alle bød sig til. Ingen forsøgte at snyde, nej tværtimod. Alle stod på spring, alle ville, og alle deltog. Festen stod på: Alle var igang, alle var positive og havde del i det - fordi de mærkede ånden. Her på HØJBO er alle vigtige, og alle bidrager. Lærere og pædagoger viser vejen, står i kulissen og lærer, hvordan man skal bidrage hver især. Alle står i bod og står på sedlen, og de små siger : Om lidt er det MIN tur. Alle går hjem fra festen, intet bliver ryddet op. Jeg tænkte: Okay, bliver det så lærerne, der skal stå for oprydning. Sjovt at opleve, at i 0. klassernes oprydning kommer der to ældre elever hen: Skal vi hjælpe med noget?. Jeg synes, det er vildt og fantastisk, og sikken en gave til fællesskabet. Det betyder, at man oplever selvstændige, initiativrige, handlekraftige elever, der TØR - KAN - og VIL! Det kommer ikke af sig selv. Det er engagerede voksne, der er drivkraften, men tænk at have formået, at det er elevernes fest og værk - og at de voksne, bakker op og ser til. Det betyder så ikke lige, at de voksne ikke har lavet noget. De/vi har i den grad været på, og det er et slid at nå dertil - men det er godt nok flot at se og opleve og være en del af det nu - TAK til HØJBO for den ånd og energi. Det giver nogle børn, der kommer ud i livet med en ekstra gave. Skønt at være en del af det! Men nej. Alle går igang, lærere og pædagoger er der, er deltagende, men alle elever ved, hvad de skal - ja, det lyder som et eventyr - men det her er sandt! SIDE 12

13 Skrivelysten er stor i 8. klasse Fastelavnsavisen er blevet udsendt endnu engang i år til alle husstande i Hørning. Skrivelysten er stor blandt alle elever i 8.klasse, så stor, at der ikke er spalteplads til alle de fine artikler. Men i Højbonyt har vi pladsen. Så værsågod, to fine artikler fra 8.kl.: Skolereformen af Larsa og Kristina 8.a Som mange allerede ved, kommer der en ny skolereform næste år. Det kan bekymre mange pædagoger. Dorte Jacobsen, leder af Højboskolens SFO, mener dog ikke, at der er nogen grund til bekymring. Pædagogerne kommer til at være med i undervisningen, og SFO en vil stadig være åben, men bare ikke i lige så lang tid. Det er ikke kun voksne der bekymrer sig, børnene har også en mening om den nye skolereform. Jeg vil ikke gå i skole til kl 15 eller 16. Jeg får jo hverken tid til fodbold, eller at være sammen med vennerne, lyder det fra en af Højboskolen elever. Heller ikke der er der nogen grund til bekymring. Børnene kommer ikke til at kede sig, timerne kommer til at blive varierede. Der kommer til at være mere aktivitet med i timerne. Målet med skolereformen er, at gøre børnene klogere. Det skal være noget nyt at komme i skole. Noget helt anderledes. Inspektøren på Højboskolen, Lone, mener at det måske endda kan gå hen og blive spændende for børnene, der bliver udsat for den nye skolereform, selvom de skal gå i skole i længere tid. Hun mener dog ikke, at lærerne skal bekymre sig, der bliver ikke skåret ned på medarbejderne. Lone siger, at det kan blive hårdere og sværere for lærerne at takle en skoledag, men på den anden side kan det blive nemmere, fordi lærerne på Højboskolen er gode til at samarbejde. Børnene kommer ikke til at gå i skole længere end til kl 14:45. De ældste skal gå i skole i 35 timer om ugen, mellemtrinnet skal gå i skole i 33 timer om ugen, og indskolingen skal gå i skole i 30 timer om ugen. Det vil komme til at påvirke børnenes fritid. Den kommer de selvfølgelig ikke til at have meget af. Vi vil derfor gerne give dem frihed og aktivitet i timerne. SIDE 13

14 Ole og Koglefolket... og O.A I 0.A har vi læst Ole og Koglefolket, Ole og Fyrrefolket og Ole og Lærkefolket af Poul Dyrhauge (1982). Bøgerne handler om Ole, en dreng på 8 år, som på en skovtur med klassen finder et par kogler. Derhjemme finder han ud af, at koglerne er levende. Det bliver starten på et venskab mellem Ole og Koglefolket og senere også Fyrrefolket og Lærkefolket. I billedkunst arbejdede vi med deres huler, senge, bålsteder mm. Koglefolkene blev levendegjort med øjne og filthatte. Efter udstilling i klassen rejste koglefolkene hjem til børnene, hvor de nu skal bo. Vi har fantaseret videre, da bøgerne sluttede: Når man bruger sin fantasi, kan man selv lave historier, Jeg vil gerne bo i skoven sammen med koglerne, Fyrrefolket, Lærkefolket og Koglefolket bliver ved med at være gode venner, men nogen gange skændes de, Sammen med koglerne kan alting ske, Koglerne lever lykkeligt og det hele ender godt SIDE 14

15 Denne gang til Jytte Johnsen 1. Hvad er det værste, du kan glemme, når du farer ud ad døren om morgenen? Bilnøgler og et morgenknus 2. Kan du sige noget godt om den årstid, vi går i møde? Lys, luft, blomster, sol, varme... skønt! 3. Bruger du tid på nettet i din fritid? Tja... det hænder. 4. Hvilken musik kan gøre dig i godt humør? Beatles, Stones, Poul Krebs. 5. Har du en yndlingskrimi bog eller serie på tv? Svenske tv-krimier. 6. Hvilken film har du sidst set i biografen? Monika Z. 7. Hvad finder du på af aktiviteter for at få pulsen op? Det er en hemmelighed. 8. Hvad gør du, når du skal være god ved dig selv? Sofahygge og ugeblad og summerbirdchokolade. 9. Hvilken hovedstad kan du anbefale andre at besøge? Helsinki. 10. Hvilket land ville du vælge at bo i, hvis du ikke netop boede i Danmark? Finland. SIDE 15

16 RABALDER STRÆDE SIDE 16

HØJBONYT. skole-hjem blad. Højboskolens JULEN 2013

HØJBONYT. skole-hjem blad. Højboskolens JULEN 2013 Højboskolens skole-hjem blad JULEN 2013 HØJBONYT Nyt fra skolelederen....side 3 Nyt fra skolebestyrelsen...side 4 10 hurtige... side 5 4A på Naturhistorisk Museum....side 6 Essays i 6. klasse...side 7

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Efterår 2013

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Efterår 2013 Højboskolens skole-hjem blad Efterår 2013 Her vandrer lille Peter Madsen til skole med sin mad i kassen. Han læser i en bog om oksen og tænker: Gid jeg snart var voksen! HØJBONYT Nyt fra skolelederen side

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com 19. december I denne udgave af Flammen vil du kunne læse om Inas fødselsdagsfest, 7. klassernes fordybelsesfag, Stormen Bodil, Undergrounds genåbning og masser af andet. Redaktørgruppen består at: Patrick

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes:

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes: FUSK Oktober 2008 Nødsaget til videoovervågning I de sidste numre af FUSK har jeg desværre hver gang haft et fast indslag, der har drejet sig om hærværk på bilerne på parkeringspladsen ved hallen. Vi er

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Billeder fra sidste skoledag for 9.klasse En sommerhilsen J U N I 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Så nærmer vi os skoleårets afslutning. Et skoleår med mange oplevelser. Lockout af lærerne er nok

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 HØJBONYT Kunst på kontoret side 4 Talentfaktor 2012 side 5 Nyt ungdomsmiljø på Højboskolen side 6 Ti hurtige denne gang til Lotte side 7 Frivillig skolepatrulje

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien:

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien: Kommende begivenheder Juni 2015 Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33 01 Sidste nyt fra skolen Skoleåret nærmer sig afslutningen. Og juni måned er præget af ture,

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Uge 9 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå

Uge 9 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Uge 9 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt På Dansk Friskoleforenings hjemmeside

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Højboskolens skole-hjem blad SOMMER 2014. Tur til Aarhus 13 Cykelfagdag 5. En gammel aftale 14 Nyt fra skolebestyrelsen 6

Højboskolens skole-hjem blad SOMMER 2014. Tur til Aarhus 13 Cykelfagdag 5. En gammel aftale 14 Nyt fra skolebestyrelsen 6 Højboskolens skole-hjem blad SOMMER 2014 God sommer! HØJBONYT Nyt fra skolelederen 3 Tur til Aarhus 13 Cykelfagdag 5 En gammel aftale 14 Nyt fra skolebestyrelsen 6 Stedplussans 16 Karse i haven 9 Kultur

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere