Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 7 2008 155. årgang"

Transkript

1 Nr årgang [ ] Per Bækgaard

2 Tro på ingenting eller Gud [ ] Hanne Kiel [ ] Hasse Holst Bente Hansen kender kristentroen indefra den er hendes egen overbevisning. Ateismen kender hun fra sit engagement på venstrefløjen. baptist.dk har spurgt hende om forholdet mellem dem. Som ung kappede du forbindelsen til kirke og kristen tro. I dag er du bekendende kristen og menighedsrådsmedlem. Hvordan gik det til? Da jeg fik børn, blev spørgsmålet om tro igen aktuelt for mig. Selv om det ikke prægede den politiske fløj, var ungdomsoprøret religiøst inspireret, og jeg blev optaget af meditation og spiritualitet. Til det lød min mors kommentar: I kalder det meditation jeg kalder det bøn«. Hun havde jo ret. Uanset teknik og emne så er meditation i en kristen sammenhæng altid bøn. Samtalerne med min mor var en stor inspiration. Hvad er forskellen på ateister og troende? Menneskets erkendelse af verden er præget af, at vores sanser er begrænsede. Derfor er store dele af universet uden for vores viden og forståelse. Ateisten opfatter det ukendte som mørke og holder hårdnakket fast i, at når vi ikke ved noget, er der ingenting. Det, mennesket umuligt kan erkende, opfatter den troende derimod som fyldt af lys og glæde. Vi kalder det Gud og fortolker det gennem troens store fortællinger. Forskellen består altså i det, vi tænker om det, vi ikke har mulighed for at kende. Ateisten opfatter sin tro på, at der ingenting er, som videnskabeligt begrundet. Derfor regnes gudstroen som et intellektuelt handicap: At tro på Gud er at klynge sig til en krykke. Den kristne stoler på Guds tilgivelse. For ateisten er tilgivelse begrænset til forholdet mellem mennesker og til sig selv. Hvor stammer din erfaring med ateisme fra? Siden jeg var ung, har jeg været engageret på venstrefløjen og i den feministiske bevægelse. I begge grupper er en ateistisk grundholdning almindelig. Det fører ikke automatisk til egoisme og selvcentrerethed. Tværtimod er venstrefløjen præget af et bevidst engagement i næstekærlighed ført ud i handling ofte langt stærkere end hos mange kristne. Vi har indtil nu blot talt om gudstro. Hvordan vil du karakterisere kristen tro? Socialismens etiske kerne er overbevisningen om menneskers lighed. Det samme «gælder kristendommen. Helt traditionelt: Tro på, at Jesus er Kristus og altså Guds søn. Man kan også sige, at Jesus er sendt af Gud. Hvad er din egen overbevisning? Jeg er en ukonventionel kristen uden et fundamentalistisk forhold til Bibelen. For mig kan evangeliet summes op i det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Min barndom var præget af min mors ukirkelige, men absolut kristne tro og det missionske miljø i det omgivende vestjyske samfund. Man kan gøre tre ting med sin barnetro: Man kan afvikle den, man kan udvikle den, eller man kan lade den flyde. Som ung lod jeg den flyde. At gøre det rigtige var vigtigere end troen. Hvordan har du bevaret din integritet som feminist og socialist intakt til trods for din kristne overbevisning? 2 baptist.dk

3 Det er en historisk modsætning, men ingen personlig konflikt. Socialismens etiske kerne er overbevisningen om menneskers lighed. Det samme gælder kristendommen. Det er reelt ikke en modsætning mellem kristendom og socialisme, men mellem socialismen og datidens kirke, der accepterede undertrykkelsen af de fattige. Fakta Bente Hansen Bente Hansen uddyber sine synspunkter i bogen: GUD OG HVER- MAND en bog om tro og politik«, People s Press, København Bente Hansen, født 1940, er mag. art. i litteraturvidenskab. Hun arbejder freelance som forfatter, journalist, debattør og foredragsholder. Hvad er forskellen på en ateist og en agnostiker? En ateist er en person, der afviser eksistensen af en åndelig, transcendent verden, jf. a-teist = ikke-gudstroende. En agnostiker vil principielt afvise, at vi med sikkerhed kan vide noget om den åndelige/transcendente verden, jf. a-gnosis = mangel på kundskab, erkendelse. Hverken venstrefløjen eller feminismen er kendt for den store forståelse for kristen tro. Hvordan har du bevaret din integritet som kristen? Jeg har aldrig skjult min kristne tro. Da troen blev væsentlig for mig, begyndte jeg også at tale om den. Det er min erfaring, at folk gerne vil fortælle, hvis man spørger til deres egen troshistorie. Jeg har været heldig at have venner, der er ateister, men gerne drøfter vores forskellige overbevisninger. Kompetencer: Journalistik Socialisme Ungdomsoprør Kvindebevægelsen og rødstrømpebevægelsen Marxisme Samfundsdebat Kulturdebat tro og politik Ansættelser bl.a. Redaktionschef ved Information Redaktør ved Fælleden, Gyldendal Forskningsstipendiat, litteratursociologi, Københavns Universitet Redaktør ved Politisk Revy Litteraturanmelder ved Aktuelt Kulturmedarbejder ved SF-bladet Kommentator i Danmarks Radio, BT og Søndags-BT Tillidsposter og medlemskaber bl.a. Medlem af menighedsrådet, Københavns Domkirke Tidligere bestyrelsesmedlem, Ugeavisen Socialisten«Censor ved filmvidenskab, Københavns Universitet 3

4 [Tro ligeglad bliver man aldrig] Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nr GLIMT 2 Tro på ingenting eller Gud interview med venstrefløjsaktivisten Bente Hansen Af Hanne Kiel 5 Ateisme den nye religion? leder Af Hanne Kiel 6 Fra kommunist til baptist mit livs historie Af Lone Møller-Hansen 9 Fredsstiftere Rodbehandling Af Lasse Åbom og Ole Lundegaard 10 Etikette eller evangelium? hvor står Frikirken i Aalborg Øst i forhold til BaptistKirken? Af John Erik Knudsen 11 Brændemærket for Jesus hvorfor udsmykke sin krop med kristne symboler? Af Lone Møller-Hansen 12 For de gamle som faldt, kommer der nye fra SALT interview med BaptistKirkens SALT-studerende Af Bent Hylleberg 15 Rørt af Gud er der sket en varig ændring efter sommerens oplevelser? Af Lone Møller-Hansen 16 Nyateismen en pseudoreligion baggrundsartikel om ateisme idag Af Bent Bjerring-Nielsen 19 I tro fatter vi... andagt Af Peter Øhrstrom 20 [re:gen] graver brønde et spadestik dybere i forståelsen af at være kirke Af Thomas Willer Den tidligere redaktør af baptist.dk takker af Anne Marie (Rie) Andersen stopper som kommunikationsmedarbejder i Baptistkirken i Danmark, da hun har fået job som kommunikationskonsulent i Københavns Kommune på fuld tid. Rie har været ansvarlig for BaptistKirkens kommunikationsstrategi og redaktør af bladet baptist.dk og Som den, der har ansat Rie og arbejdet tæt sammen med hende i de fire år, vil jeg udtrykke stor taknemmelighed. Hun turde, hvad sikkert ingen baptist 4 baptist.dk 21 Glimt og Døbte og døde 22 Hvordan tackler I jeres forskellige syn på tro? interview med et par, der har taget udfordringen op Af Anne Åbom 24 Jesuh Khrih forandrer stadig mennesker Jesus kom til burmeserne Af Lone Møller-Hansen 25 Kristent dagligliv stafetten er nået til Silkeborg Af Søren P. Grarup 26 Mormor og morfar er frivillige værter på Modum Bad en meningsfuld pensionistopgave«af Birte og Gunnar Rasmussen 28 Det omvendte rige boganmeldelse Af Emil Fhær 29 Guds rige i centrum forfatterinterview Af Emil Fhær 30 Fokus! kronik Af Søren P. Grarup 32 Hvor blev den kristne musik af? interview med to af dem fra 80 erne Af Jacob Anhøj 34 Der er noget i gære alt er ikke, som det plejer Af Alice Sprotte 36 Poetisk tvivl Trines digte Af Trine Andersen havde turdet skabe et helt nyt og anderledes blad for tre år siden. Nu er baptist.dk i smult vande, og vi andre kan overtage, hvad hun har sat i gang. Hun har været den, der har kunnet se på vores kirkesamfund udefra med kritiske øjne og spurgt nysgerrigt til, hvorfor vi siger eller gør, som vi gør. Det har været meget inspirerende«, siger Lone Møller-Hansen, redaktør af baptist.dk. Tak for tilliden og fordi jeg måtte byde ind og spille med«, lyder det fra den tidligere redaktør. Lola Skagen overtager arbejdet med baptist.dk som redaktionssekretær i foreløbigt tre måneder. Lola er cand.mag. i Kommunikation, medlem af redaktionen af baptist.dk og BaptistKirkens Kommunikationsudvalg.

5 Ateisme den nye religion? [ ] Per Bækgaard [ ] Hanne Kiel Ateisme som en del af religionsundervisningen«overskrifter af den type har præget sommerens aviser. I det hele taget har ateisterne fået en del omtale og er øjensynligt mere aktive, end de har været i mange år. Religionskritik og ateistiske holdninger fungerer som kommentarer til kirkelige og religiøse temaer. Hvad skal man mene om det? Først og fremmest vil jeg fastholde, at grundlovens frihedsrettigheder også gælder for mennesker, jeg er uenig med. Ethvert menneske har ret til frit at tænke, tro og mene, hvad samvittigheden byder det altså også, at der ikke er nogen Gud. Jeg deler ikke deres tro, men jeg anfægter ikke deres ret til at have den og give udtryk for den. Og jeg skal da lige love for, at den er kommet til udtryk i sommerens løb. Enhver overbevist kristen ved, at som kristen føler man sig forpligtet på evangeliet før noget andet.«ateisme er en religion Alle former for tro på Gud opfattes af ateister som religiøse følelser uden videnskabelig begrundelse, mens ateisme opfattes som videnskabeligt dokumenteret. Det er aldeles ubegrundet. Kristne og andre religiøse kalder det ukendte, der ligger udenfor verden, for Gud, mens ateister fastholder, at når vi ikke kan erfare det, eksisterer det ikke. I begge tilfælde er der tale om tro tro på Gud eller tro på ingenting. Tryk avler modtryk Det religiøse er på dagsordenen, som det ikke har været tilfældet i mange år. Generelt er der stor åbenhed og velvilje overfor selve det at tro. Fra at være intetsigende, irrelevante og under nedlæggelse efterhånden som mennesker bliver bedre uddannede, er trosspørgsmål gået over til at være væsentlige problemstillinger for ethvert tænkende menneske. Et menneskes tro opfattes i dag som så stærk en markør for identiteten, at den ikke kan ignoreres. Den ændrede opfattelse konfronterer mennesker med troen som en mulighed og udfordrer til stillingtagen. Interesse for troen provokerer behovet for at markere ateismen. Derfor vokser antallet af bekendende ateister, og derfor bliver de så synlige i det offentlige rum. Svar til ateisterne Vi kan diskutere med ateisterne. Vi kan argumentere med ateisterne. Så længe samtalens præmisser defineres af ateisternes opfattelse af tro som følelser og ateisme som videnskab, bringer det os ikke videre. Det eneste svar, vi som kristne har at give ateisterne, er fortsat at forkynde evangeliet om Jesus Kristus; at verden er skabt af Gud, at Jesus Kristus er Guds åbenbaring af sig selv, og at Helligånden er Gud, der handler i verden nu. Vi må med andre ord fastholde, at vi oplever verden som et resultat af den treenige Guds handlinger i fortid, nutid og fremtid. 5

6 Samtaler med den daværende præst, Lars Thorndal, hjalp mig til at se på min situation med nye øjne,«fortæller russiske Lena Lorentzen, som nu bor i København, er dansk gift og medlem af Købnerkirken på Amager. 6 baptist.dk Jeg blev tilbudt et kvotemedlemskab i Kommunistpartiet. Den slags sagde man ikke nej til, hvis man ville have gode karrieremuligheder i den akademiske universitetsverden. Et meget vanskeligt valg, for det var et livsvarigt medlemskab af et parti med «ateisme som ideologisk grundlag.

7 Mit livs historie Fra kommunist til baptist [ ] Lone Møller-Hansen [ ] Privat og arkiv Lena Lorentzen, 52, er vokset op i det kommunistiske Sovjetunionen. Hendes far var ateist, hendes mor og mormor blev baptister, og hendes farmor var traditionel ortodoks kristen. Min vej til Gud har været lang og ujævn, men jeg håber, at jeg har fundet min plads i Hans hus nu«, siger Lena. Min mor valgte at lade være med aktivt at opdrage mig og mine tvillingesøstre i den kristne tro af hensyn til mine fremtidsmuligheder og min far. Min mormor fortalte derimod altid om Jesus. Jeg var ikke lige modtagelig, men hun var spændende. Gennem sin stærke tro og hele sin kristne livsførelse såede hun mange gode frø i mit hjerte,«fortæller Lena. Fra ambassadebolig til træhus De bedste år i hendes barndom var, da hun som femårig kom til at bo på den svenske ambassade i centrum af Moskva. Hun blev draget ind i ambassadørfamilien. Hun blev optaget som seksårig i en fin skole, fordi hun kunne skrive og læse svære avistekster. Da jeg var 7 1 /2 år, fik jeg tvillingesøstre, Irina og Olga. Familien måtte forlade embedsboligen. Vi flyttede ind hos farmor, som boede i et træhus i en landsby i udkanten af Moskva ét enkelt værelse og en tildækket terrasse på 1. sal, uden vand, varme eller gas. Vi hentede vand 100 m fra huset. Noget af en omvæltning! Et par uger var jeg temmelig sur på mine små søskende, men min vrede hurtigt tog af. Jeg savnede naturligvis min gamle skole med stolte traditioner og høj faglighed, men faldt hurtigt til i landsbyskolen og omstillede mig til en ny tilværelse. Når jeg i dag tænker tilbage, har jeg ingen dårlige minder. Mine forældre gjorde alt for, at deres børn aldrig skulle mærke, hvor hårdt det egentlig var for dem. I 1965 flyttede vi ind i en ny 3-værelses lejlighed tildelt af staten. Vi var seks i familien, men det var ren luksus i forhold til træhuset, vi kom fra.«lena blev cand.mag. i engelsk og dansk med topkarakterer i alle fag som 21- årig og Ph.D. som 24-årig, gift og havde en søn. Min fremtid så meget lys ud, fordi jeg spillede efter systemets regler.«medlem af partiet Da mønsterborgere per definition var kommunister, var det en selvfølge at melde sig ind i Komsomol, kommunistpartiets ungdomsorganisation. Man blev blacklistet, hvis man sagde nej, og ens chancer for at blive optaget på landets eftertragtede uddannelser var næsten lig nul. Min mor var meget ked af det, men hun hindrede mig ikke, for hendes og fars største ønske var, at jeg skulle have en god uddannelse. Den mulighed havde de selv manglet på grund af 2. Verdenskrig. Mor håbede også, at når jeg blev 29, ville mit medlemskab automatisk ophøre, men i stedet blev jeg tilbudt et kvotemedlemskab i Kommunistpartiet. Den slags sagde man ikke nej til, hvis man ville have gode karrieremuligheder i den akademiske universitetsverden. Et meget vanskeligt valg, for det var et livsvarigt medlemskab af et parti med ateisme som ideologisk grundlag. Heldigvis var det sjældent, at man under optagelsesproceduren skulle tage afstand fra religion.«svigermor amok Min mor talte med baptistpræsten. Han sagde, at hun skulle acceptere min beslutning, hvis jeg blev kommunist. Hun skulle bare fortsat bede Gud om at passe på mig. Jeg har siden mange gange tænkt, at mor må have haft stor tillid både til Gud og til mig for at turde give slip på mig på denne måde. Som medlem af kommunistpartiet ud- 7

8 Fra kommunist til baptist Fakta Lena Lorentzen Lena Lorentzen blev cand.mag. i engelsk og dansk fra et russisk universitet med topkarakterer i alle fag som 21-årig og Ph.D. som 24-årig. Lektor i russisk ved Københavns Universitet. Lena er dansk gift, har en søn og er medlem af Købnerkirken. rettede jeg mange gode gerninger, men desværre ikke i kristendommens navn. Inderst inde havde jeg stadig Gud med mig, og jeg bad fortsat mine bønner. Når min mormor kom for at passe min lille søn, nævnte hun aldrig kommunistpartiet, men fortalte om Jesus, baptistkirken og den kristne tro, så jeg ikke følte mig som en Judas. Mine daværende svigerforældre var søde mennesker, men rabiate ateister. Da jeg kom til at nævne, at jeg havde Bibelen stående, gik min svigermor og hendes mor fuldstændig amok og truede med at anmelde det til myndighederne og ledelsen på min arbejdsplads. I dag er min svigermor døbt og medlem af den russisk-ortodokse kirke, hvilket hun stolt fortalte mig i telefonen. Jeg har stadigvæk et meget godt forhold til hende.«mit land i opløsning Jeg blev udstationeret som et led i kulturaftalen mellem Sovjetunionen og Danmark. Da jeg i august 1991 lige efter statskupforsøget mod Gorbatjov tog til Danmark, måtte jeg aflevere min partibog til partisekretæren, og mens jeg var her, gik både Sovjetunionen og kommunistpartiet totalt i opløsning. Mit partimedlemskab bortfaldt automatisk.«lenas søn fulgte efter, mens hendes daværende russiske mand blev i Rusland. Hun blev siden skilt fra ham. I Odense mødte hun sin nuværende mand Frede Lorentzen, som er selvstændig økonomisk rådgiver. I dag er hun lektor i russisk ved Københavns Universitet. For nogle år siden oplevede jeg megen modgang i mit liv, ikke mindst på grund af sygdom. Jeg kunne ikke se lys for enden af tunnelen. Opbakning fra mine nærmeste og al mulig professionel hjælp var ikke nok til at få mig ud af krisen. I oktober 2003 på tjenesterejse i Moskva boede jeg hos min mor og tog med til gudstjeneste i den russiske baptistkirke og gik til bekendelse der. Jeg lagde mit liv i Guds hænder, og jeg bad Ham om at vise mig vejen.«en ny retning Da jeg en dag stod i en af de mest fortvivlende situationer i mit liv, råbte jeg til Gud og bad ham om hjælp. Jeg slog op i Bibelen, og der stod: Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast. For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig. Esajas 41:10,13 Efter den dag begyndte tingene at gå i den rigtige retning, både med helbredet og med alle de praktiske ting, som ellers på grund af det lange og svære sygdomsforløb virkede helt uoverskuelige. Siden har jeg holdt fast ved min tro. Gud har vist mig vejen og svaret på alle mine bønner. I januar 2004 fandt jeg frem til baptistmenigheden i Købnerkirken på Amager, hvor jeg er blevet døbt påskedag i 2006.«8 baptist.dk

9 Fredsstifterne Rodbehandling [ ] Per Bækgaard [ ] Ole Lundegaard og Lasse Åbom Ole Lundegaard og Lasse Åbom finder i denne serie tilbage til rødderne af den strømning i troen, vi kalder baptismen, fra 1500-tallet og til i dag. Denne sidste rod handler om at stifte fred. En verden af krig... Verden er for få år siden trådt ud af det blodigste århundrede i menneskehedens historie, med to altødelæggende verdenskrige, forfærdende folkemord i Rwanda, Armenien og det tidligere Jugoslavien og utallige lokale og regionale krige, der har dræbt millioner af mennesker. I dag bliver mere end 1000 mennesker dræbt om dagen i kampe i Den Demokratiske Republik Congo, og verdenssamfundet står magtesløs i Darfur, alt imens man lancerer en verdensomspændende krig mod terror alt tyder på, at menneskeheden stadig klynger sig til den overbevisning, at vold, drab og undertrykkelse er den ultimative måde at løse konflikter Fred er en helhedsforståelse, der indebærer retfærdighed, fællesskab og forsoning. Den genopretter vores forhold til Gud, til skaberværket, «til os selv og til hinanden... på. I den sammenhæng er det vigtigere end nogensinde at holde fast i, at fred er kernen i evangeliets budskab, og at de, som følger Jesus, er forpligtet på at finde ikke-voldelige alternativer og lære at skabe fred mellem mennesker, kirker, samfund og stater. De, som stifter fred... Den anabaptistiske tradition slår fast, at brugen af vold er uforenelig med kristen discipelskab. Selvom man hos dele af den tidligste anabaptisme fandt tragiske og sørgelige eksempler på, at man brugte vold til at nå sine mål, så står anabaptismen stærkt som en bevægelse, der hylder principperne om ikke-vold. Den holder fast i en bibelsk forståelse af fred (shalom) som mere end blot fraværet af konflikt. Fred er en helhedsforståelse, der indebærer retfærdighed, fællesskab og forsoning. Den genopretter vores forhold til Gud, til skaberværket, til os selv og til hinanden både dem, som er forskellige fra os og dem, som forfølger os. Den udfordrer vores tilgang til kriminalitet og straf, konfliktløsning og global politik og kaster nyt lys på diskussionen om dødsstraf og magtanvendelse. I efterfølgelse af Jesus, som jo netop kaldtes Fredsfyrsten, afviser man enhver tanke om den retfærdige krig«som et eksempel på, at kirken bliver spændt for magthavernes vogn, og holder fast i budet om at elske sin fjende med alt, hvad det indebærer. John Howard Yoder, en moderne anabaptist, opsummerer forståelsen sådan: Kristne, der i loyalitet mod Fredsfyrsten ikke vil følge vor tids nationalistiske tendenser, fordi de nok er villige til at elske deres lands venner, men nægter at hade dets fjender, er ikke tåbelige drømmere, som regner med, at deres modstand vil føre til slutningen på alle verdens krige. Tværtimod er drømmerne dem, der tror, at de kan afslutte alle krige ved at forberede en ny.«nye veje... At være en kirke, der stifter fred, er en stor udfordring. Det har indflydelse på både vores personlige liv og det fælles liv i menigheden. Vi kaldes til at udvikle fredelige tilgange til konflikter og involvere os i mægling, konfliktløsning, fredsskabelse på alle niveauer af samfundet at være en modkultur og vise nye veje i en verden, hvor krig, vold og undertrykkelse alt for tit ses som den eneste løsning. 1. Jesu disciple 2. Nøglen til skriften 3. Kirke er mission 4. På de fattiges side 5. Forsonet fællesskab 6. Økonomisk solidaritet 7. Fredsstiftere 9 Fakta Opsamling I næste nummer af baptist.dk samler vi op på årets rodbehandling og ser særligt på, hvad vi kan gøre med vores værdifulde rødder i praksis.

10 Artiklen er et uddrag. Den kan læses i sin fulde længde på Etikette eller evangelium? [ ] John Erik Knudsen, Frikirken Aalborg Øst [ ] Frikirken i Aalborgs arkiv Frikirken Aalborg er en international kirke, hvor mange kommer fra eksotiske himmelstrøg Tilbage i 2005 modtog Frikirken i Aalborg Øst et engangsbeløb fra Baptistkirken i Danmark (BiD). baptist.dk har spurgt Frikirken, hvad de har fået ud af pengene, og hvordan deres tilknytning er til BiD i dag. Hvad har I fået ud af de penge, som I fik af Baptistkirken i Danmark? Vi bryster os af at være en internationalt favnende menighed og glæder os over alle de mennesker fra andre kulturer, der er Fællesskab blevet en aktiv del af vores menighed. Vi ser det som et uvurderligt privilegium at have mulighed for at dele liv med disse vidunderlige mennesker. En af faktorerne, der gjorde dette muligt, var ansættelsen af nigerianeren Kelvin Sam, hvor BiD i denne fase støttede os med kr. Tak for det. Vi kan endvidere glæde os over, at de voksende indkomne menighedsbidrag har gjort hans fortsatte ansættelse mulig, så vi stadig har et voksende internationalt arbejde.«hvordan oplever I jeres tilknytning til Baptistkirken i Danmark i dag? Kritiske røster vil måske nok hævde, at Frikirken i praksis har valgt Pinsekirken. Hvilke tanker gør I jer om tilhørsforhold? Vores vision er IKKE at være en pinsekirke eller en baptistkirke, men det er vigtigt at Børnekirke i Frikirken Velsignelse høre til og være en del af et større fællesskab. Derfor har det stor betydning for nogle i vores fællesskab at være en del af Baptistkirken i Danmark, og nogle af dem vælger også missionsstævnet til. For andre er fællesskabet med andre pinsevenner vigtigt, og nogle af dem vælger så landsstævnet til. For andre igen, mig selv inklusive, betyder de kirkelige etiketter ikke så meget. Det er ikke etiketten, der gør os til gode kristne rollemodeller, men derimod det daglige nære fællesskab med Jesus. Som forholdsvis nyplantet kirke har vi begrænsede menneskelige ressourcer, men dem vi har, har vi bevidst valgt at bruge til at række ud i lokalområdet og pt. køre friløb i de større fællesskaber. En kirke er altid kun én generation fra at uddø, så hvis ikke vi formår at tænde den næste generation i brand for Herren, så HAR vi underskrevet vores egen dødsattest. Derfor er vi meget lidt optaget af, om vi hælder mest til den ene eller den anden side, men særdeles optaget af, hvordan vi når en generation, der stort set intet kender til Jesus, med evangeliet. For når vi dem ikke, har kirken i Danmark slet ingen fremtid overhovedet, uanset hvad den kalder sig.«10 baptist.dk

11 Brændemærket for Jesus [ ] Lone Møller-Hansen og Kasper Klarskov [ ] Lone Møller-Hansen Folk i og uden for kirken udsmykker deres krop med kristne symboler. Er disse symboler tømt for indhold eller hvorfor lader man sig tatovere med Kristus-mærker? Kasper er 20 år. Han har ikke været i kirke, siden han blev konfirmeret, men på hans underarme er to store kors, rundt om armene har han tornekranse og Jesu navn på græsk. Han har lavet en plan for de kommende tatoveringer: Til foråret vil han have David og Goliat på den ene overarm (side 36 i min børnebibel«) og Jesu korsfæstelse på den anden overarm. Underarmene skal desuden have Gud og engle i en himmelsk åbenbaring en anden inspiration fra børnebibelen. Ryggen skal fyldes med en due som Helligåndens tegn samt Jesu monogram, ICS, Iesus Christus Soter (Frelser). Jeg udsmykker ikke min krop for andres skyld. Det er en måde at styrke min tro på. Jeg er ikke så kristen, som jeg gerne vil være,«forklarer Kasper. Michael er også tatoveret med kristne symboler. Hans er mere diskrete end Kaspers. Mest fordi han gerne vil være læge og ikke ønsker at frastøde patienter med sine tatoveringer. Men jeg viser dem gerne frem for at få en samtale om min tro.«jeg vil gerne være politimand, så det er ikke længere kun rockere og fodboldbøller, der bliver tatoverede, men også almindelige mennesker i en kernefamilie,«fortsætter Kasper. Begge er sikre på, at de ikke fortryder. Jesus slår man ikke lige op med«, som Michael forklarer. Nogle mener, at kristne ikke bør tatoveres, fordi vores kroppe er et tempel for Herren. Hertil siger Michael: Jeg har brændemærket min krop, ligesom slaverne i romerriget blev brændemærket med deres herres tegn. Det står i Galaterbrevet 6:17 i en engelsk oversættelse.«fakta Tatoveringer Man regner med, at % af alle unge danskere er tatoverede. Det kan lade sig gøre at fjerne tatoveringer med laser, men det er dyrt og smertefuldt. Michael har to tatoveringer og har ikke planer om flere. På ryggen står tegnet for Alfa og Omega et andet navn for Jesus. På undersiden af højre underarm står Michaels yndlings-bibel vers: Han er ikke Gud for døde, men for levende«. Markusevangeliet 12:27. Kasper har planer om mange flere tatoveringer med kristne symboler. På begge underarme har han kors og Jesu navn skrevet på græsk, skrevet på hovedet så jeg kan se på dem, når jeg beder morgen og aften,«forklarer han. 11

12 For de gamle, som faldt, kommer [ ] Bent Hylleberg [ ] Henrik Friberg og arkiv På SALT har vi mere end 20 studerende, heraf fire fra Baptistkirken. Tre af disse slutter deres uddannelse i Det gælder Anne Marie Winther, Gilbert Rukundo og Alice Sprotte. Den fjerde, Sarah Basnov, er netop begyndt på studiet. Vi har spurgt, hvilken ballast en teologisk uddannelse i mission og ledelse har givet dem. Men først en præsentation. De er så forskellige, som de næsten kan blive: Anne Marie Winther (55 år), født i USA, opvokset bl.a. i Rwanda, døbt i Bethelkirken i Aalborg, uddannet fysioterapeut, praksis i 26 år inden SALT. Praktikmenighed er Holstebro. Gilbert Rukundo (47 år), flygtning fra Burundi, siden 2001 i Danmark. Præst i Burundi 8 år og repræsentant over for myndighederne. Gilbert skriver et flot dansk, arbejder også i Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT); praktikmenighed er Ringsted. Alice Sprotte (28 år), opvokset og døbt på Midtsjælland, BA i sociologi fra Ålborg Universitet 2003, praktikmenighed er Nørresundby; arbejder bl.a. med natkirke. Alice har speciale i ungdomsteologi. Sarah Basnov (23 år), døbt i Holbæk menighed, som også er hendes praktikmenighed. Ophold i USA. Jurastudier inden SALT. Kendt som spejder og som leder på ROCK på missionsstævnet. 12 baptist.dk

13 der nye fra SALT Hvad har du fået med fra SALT? Anne Marie: Jeg er ved at rydde op i min mentale bagage. Jeg har kigget dybt i bagagen af lærdom, der blev erhvervet gennem studier og liv. Jeg har fundet nye værdier i det bestående og smidt andet væk. Med i sækken har jeg nu en hel del nyt, godt grej fra SALT om troens indhold, bibelens budskab samt historisk og fælleskirkelig indsigt. Med den rigdom er jeg klar til at vandre ad nye veje. Det bliver ikke enegang mine medvandrere har meget med, der er værd at tage frem og dele. Der er ting at hele og forsone. Og der er ting, som bedst kan nytænkes i fællesskab med andre. Gilbert: På SALT har jeg lært at kombinere det teoretiske og det praktiske. Jeg er blevet udrustet til at være med i Guds mission med udgangspunkt i de bibelske skrifter og med udblik til de kulturer, hvori vi befinder os. Jeg har udviklet faglige kompetencer parallelt med, at mit åndsliv er blevet styrket. Her tænker jeg på det, studiegruppen giver, når vi deler troshistorier og be r for hinanden. Det er sjovt at være i et sådant miljø! Alice: Jeg har mødt en masse dejlige mennesker, som gerne vil forsøge at være kirke i samtiden og fremtiden. Det giver energi og lyst til selv at være med i dette projekt. Det er meget inspirerende at komme i et kirkeligt eksperimentarium både i praktik og på studiet, hvor man kan øve sig lidt i at være i tjeneste. Jeg har rykket mig meget i min tid på SALT. Jeg er blevet udfordret til at tage mange ting op til revision; det er sundt! Derudover har jeg tilbragt meget tid i DSB s forsinkede tog mellem Aalborg og København. Jeg er nok den på studiet, der har haft den bedste kontorudsigt med adgang til egen kaffeautomat. Sarah: Da jeg lige er begyndt, er det svært at svare, men jeg har allerede fået megen inspiration til arbejdet i min praktikmenighed. Hvad så efter SALT? Sarah: Når jeg er færdig på SALT ønsker jeg at rejse til England eller USA for at arbejde i en menighed samtidig med, at jeg studerer menneskerettigheder. Jeg vil gerne kombinere mit arbejde i en menighed med at kæmpe for menneskerettigheder. Gilbert: Jeg kunne tænke mig fortsat at læse teologi, men jeg ser ikke nogen mulighed for det. Jeg forventer at bruge det, jeg har lært ved at tjene en menighed eller en kirkelig organisation. Jeg tror, Gud har en god plan, så det, jeg fik på SALT, kan bruges på én eller anden måde. Anne Marie: Jeg regner med at skulle være baptistpræst. 13

14 For de gamle som faldt, kommer der nye fra SALT SALT koster penge Vi appellerer til, at SALT modtager store gaver både i 2008 og i Brug vedlagte girokort. Mission koster penge. Det gør uddannelse til mission også! I 2008 har vi brug for kr. Tak for enhver gave. Jeg er fuldstændig overbevist om, at Gud har en plan for mig, som jeg passer ind i, og at denne plan også passer til min familie. Alice: Nyde livet og læse noget uden for pensum. Nej, jeg håber fortsat at kunne være med til at lave natkirke et sted i Danmark. Sammen med andre vil jeg gerne arbejde med nye kirkelige former, der kan pege på Guds rige midt i den kultur, der er vores. Jeg vil forsøge at forstå kulturen, afsøge meningen med tilværelsen og kommunikere de gode nyheder i dette spændingsfelt både i ord og praksis. Så er der vist også nok at tage sig til i mange år! Har du en sidste kommentar? Anne Marie: Koner over 50 kan godt være stride personer, der gerne vil blande sig i alt muligt, og som bilder sig ind, at de har forstand på stort set alt! Det passer også (ind imellem) på mig. Samtidigt prøver jeg at skjule, at jeg ikke er så vis og forstandig, som jeg gerne vil give mig ud for. Men ellers er jeg flink og sjov og god til at rydde op (bedst i andres sager). Gilbert: Jeg priser Gud for den mulighed, jeg har fået gennem SALT. Jeg er spændt på at se, hvordan SALT-2 bliver for dem, der kommer efter mig. Alice: Jeg vil gerne sige tak for Baptistkirkens mangeårige støtte til SALT. Det har været en uvurderlig indsats. Måske ser I ikke frugterne i form af en masse præster her og nu, men der er blevet sået en masse frø, som ikke kan undgå at blomstre på et tidspunkt på nye og spændende måder. Emil Fhær (26 år), bachelor fra SALT Siden har han læst ved Lunds Universitet, hvor han afslutter sommeren Han tilhører [re:gen], København. Fakta Fra SALT-1 til SALT-2 SALT er et samarbejde mellem 5 danske partnere: Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Dansk Oase, Missionsforbundet og Pinsekirken København. Bent Hylleberg, der er studieleder, fortæller, at vi siden 2000 har uddannet medarbejdere i teologi og lederskab i samarbejde med partnere fra Sverige og Norge. Samarbejdet, som vi kalder SALT-1, videreføres frem til sommeren I øjeblikket lægger vi uddannelsen om, idet Diakonissestiftelsen (København) og Diakonhøjskolen (Århus) sammen med SALT og et par professionshøjskoler forsøger at skabe en dansk professionsbachelor. I skrivende stund ser det ud til, at uddannelsen tidligst vil blive godkendt fra sommeren SALT-2 vil fra august 2009 arbejde med træning af lokale menighedsledere af alle slags. Det vil ske på tværs af de nævnte kirkesamfund altså i SALT-regi i centre, der placeres i de nye regioner. Et regionalt SALT-samarbejde er nødvendigt, hvis menighederne vil hamle op med de udfordringer, vi står overfor i de kommende år. Alle menigheder behøver at træne ledere, der kan og vil arbejde i mission på nye måder. Hvis det ikke sker, er frikirkernes dage snart talte. SALT vil være synlig lokalt og udruste ledere til denne opgave. 14 baptist.dk

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 183 til regionale møder BaptistKirkens regnskab 2012 Bustur med ledige pladser Åben kirke i Roskilde Årsmøde på Rebild Efterskole Gudstjenester 21. april

Læs mere