Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo?"

Transkript

1 Idekatalog fra visionsværkstedet Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo? Ferslev Skole Lørdag den 27. september 2008

2 1. oktober 2008 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker og visioner deltagerne ved visions-værkstedet lørdag den 27. september 2008 gjorde sig. Idekataloget refererer alt, hvad der blev nedskrevet, både på vægaviser og udleverede ark, til inspiration år fremover. Referatet vil delvist indgå i den kommende Visionsoplæg. Visionsværkstedet var opdelt i tre hovedfaser som deltagerne skulle igennem. For det første handlede det om en status for Ferslev. Med afsæt i de gode oplevelser og historier blev der sat fokus på lokalområdets ressourcer og styrker. I den efterfølgende fase drejede det sig om visionerne. Deltagerne havde frit spil til at komme med ideer, tanker og visioner for Ferslevs fremtidige udvikling. Endelig sluttede processen med en realitetsfase, hvor visionerne blev prioriteret og konkretiseret. Udviklingsværkstedet frembragte en lang række tanker og visioner, hvoraf 6 overordnede temaoverskrifter blev prioriteret i det videre forløb. Bagest i dette idekatalog findes konkretiseringer af de 6 tema-overskrifter. Det er håbet, at dette katalog kan være med til at fastholde de fælles visioner og med tiden få dem ført ud i livet til glæde for borgerne i Ferslev. Nogle af visionerne påvirker allerede tagne beslutninger eller planlagte aktiviteter. Det er vigtigt, for at visionsværkstedet skal blive en succes, at alle visionerne koordineres med såvel eksisterende aktiviteter som indbyrdes mellem fokusgrupperne. Det er vigtigt nu at få fulgt op på visionerne og få sat handling på. Næste skridt er en aftalt byvandring den 2. november 2008 kl med udgangspunkt i Ferslev Skolegård. Held og lykke ønskes af instruktørerne Jørgen Krogh Hessellund og Ejvind Lassen 2

3 Indhold 1. STATUS FOR FERSLEV 4 2. VISIONERNE FOR FERSLEV 5 3. KONKRETISERING 7 3

4 1. Status for Ferslev I alt deltog ca. 120 i Ferslev Visionsværksted. Alle deltagere blev indledningsvis inddelt i 15 grupper, således at deltagerne blev blandet med hinanden. Som en første opgave blev deltagerne bedt om at udforske følgende tre spørgsmål: Hvorfor bor jeg i Ferslev? Hvad gør Ferslev til et dejligt sted at bo? Hvad er de særlige kendetegn? Spørgsmålene skulle besvares med udgangspunkt i, at svarene skulle fortælles til en mulig tilflytter! Resultatet blev efterfølgende præsenteret i plenum. Instruktøren skrev resultatet op på vægaviser. Ferslev et godt sted at bo Hyggelig bykerne (kampestensgårde) Bybusdrift hver ½ time Den gode skole Skøn natur Poulstrup Sø, frøerne osv. God infrastrukturen Foreningslivet DFI, Spejderne, Linedans Borgerforeningen Flaglauget Attraktive huspriser God størrelse af by - tryghed - overskuelig - bor på landet tæt på by Børnehave god dagplejer Forsamlingshuset Godt stisystem i byen Gode indkøbsmuligheder tæt på! Hallen Godt sammenhold God præst Gode fællesarealer / legepladser Ressourcestærk by Ungdoms- & juniorklub Forskelligartet byggeri / ældreboliger 4

5 2. Visionerne for Ferslev Grupperne blev bedt om at komme med deres tanker, ideer og visioner for, hvordan Ferslev kan gøres til et bedre sted at bo. Resultatet blev samlet op under i alt 7 hovedoverskrifter som var: Skole / hal / forsamlingshuset Infrastruktur Landsbyudvikling Byforskønnelse Fritid Børn og unge Rodekassen alt andet Rodekassen blev dog efterfølgende fordelt mellem de øvrige seks overskrifter. Resultatet af visionsfasen var: Skole / hal / forsamlingshus Bibeholdelse af skole (3 spor) Udbygning af hal sal2 + svømmehal Gang i idrætslivet Aktiviteter for ældre og unge efter skolealderen(idræt) Liv i forsamlingshuset Bedre udlejning og udnyttelse af forsamlingshuset - fællesspisning - høstfest - foredrag Motionscenter Kulturcenter flere aktiviteter for årige Multihal Sportsuge / byfest (foreninger i fællesskab) Kulturværksted (vinsmagning, ølsmagning, træværksted, syning mv.) Infrastruktur Løbe- / cykel- /gangsti med belysning mellem Volsted og Dall Villaby + Svenstrup Stier rundt i naturen (evt. synliggøres på kort) Bedre belysning på stierne - lys på stien om natten Cykel- og gangsti Stisystemer i engen Forbindelse til stisystem i Østerådal Natursti langs Østerådal til Ferslev Ellidshøj Natursti mod Poulstrup Sø og mod Volsted Offentlig transport (gratis) Infotavle (byinfo) Byens egen hjemmeside Byens kalender (byportal) Busforbindelse til Svenstrup / Støvring Bedre busforbindelser om aftenen Letkøb butik eller tilsvarende Hastighedsregulerende tiltag Løbestier Ændring af lokalplan (ændring af byggeri) Fodgænger sikring felter Biltrafik reguleres / omdirigeres (evt. via lokalplan) Omfartsvej til Hadsundvej Omfartsvej Poulstrupvej - Bonderupvej Løbe- /cykelsti til Landsbyudvikling Byen er vokset igennem - mod Mjels - og Rævedalsvej Kulturtilbud (foredrag, musik, drama) Kåret som årets Landsby (3 gange) Hjemmeside / opslagstavle Ferslev.dk (er optaget, men vi finder et andet!) Større befolkningstal Bedre foreningsliv En by i udvikling Tilflytterpakke Revideret lokalplan rydde op (Byvejen) Naturligt samlingspunkt til byens borgere i alle aldre evt. medborgerhus 5

6 Nye boliger / flere typer = tilflytning - varieret nybyggeri ( stk.) - børnevenlige boliger - beskyttede boliger Olle Kolle - storparceller - lejeboliger - parcelhusgrunde Aalborg Fjernvarme Fælles areal ex. til ridehal, mark, have Plejehjem Butik Ingen social boligbyggeri Ferslev en fra vugge til krukke by Skovrejsningen øst for byen fremskyndes Byforskønnelse Nordjyllands mest markante byport Stort åbent tilgængeligt område vest for Hoppevænget Varmeværket er væk eller bliver brugt til noget alternativt Udnytte potentialet i Østerådal Rydde op i ruinen på Ferslev Byvej og ved branddammen Bytorv med pynt / springvan Flagdag Gadekær Oprensning af kilde Små parkområder bænke, borde Naturstier Fritid Ridestier Golfbane Hundeskov Bålplads i engen, shelters, sø Løbe-, gå, cykelklub Dilettant Fitnesscenter Mande hørmested Grillplads med faste grillaftner Cykelklub Udnyttelse af fællesarealer Høstfest Fællesspisning Smugkro (medbragte drikkevarer mm.) Bogbus flyttes til holdeplads ved Kirken Værested for de unge (væk fra gadehjørnerne) evt. åbent værksted mv. Børn og unge Hallen samligningspunkt for børn / unge Gokartbane Aktivitetspark 8-16 Værested for unge Ambulance tjeneste til andres børn Barnepigeordning Kobling af børn & ældre i kulturcenter Bedre legepladser Tema legepladser rundt i byen Endnu større udnyttelse af ungdomsklubben Børne / ældre eftermiddage Faste festaktiviteter for unge Rodekassen alt andet Fælles indkøbscentral Nabohjælp: Indkøb, opsyn, haven Aktivitetsuge Byfest Loppemarkedsdag med fællesspisning Rollemodel for andre Landsbyer By-katalog Juletræsfest Udvikling af DFI også i Ferslev Ansættelse af koordinator til varetagelse af Ferslev interesser Fælles julefrokost 6

7 3. Konkretisering Alle deltagere fordelte sig mellem de 6 hovedoverskrifter. De nye grupper indledte med en prioritering af de mange ideer og dannede efterfølgende en række undergrupper. Nedenfor findes resultatet fra de mange gruppers arbejde. 3.1 Gruppe 1 Lokalt fitness center Vi ønsker et bredere udbud af motionstilbud i Ferslev. Fitness passer til et andet publikum, da det er mere fleksibelt ift. træningstider en de nuværende tilbud gymnastik, håndbold og fodbold. Fitness henvender sig også til en anden målgruppe end de øvrige, dog med overlap. Fitness vil give et socialt løft, da der bliver mulighed for møde mellem alle aldre i byen. Centeret skal være selvkørende med åbenhed under ansvar - de enkelte brugere skal selv kunne komme ind/ud evt. med kodelås? Et sundhedsfremmende løft for borgerne i Ferslev. Bedre motionstilbud til et breder publikum. Socialt samvær borgerne imellem opbygge lokalt netværk. Et lokale på ca m2 kan være i en opvarmet lade ved en lokal landmand? Nybygget multihal (her er Jan Rasmussen kontaktperson, da han er kontaktperson for denne VISIOIO. Hans mail er: Den gamle tandklinik? Et stort frivilligt forarbejde til opbygning. Frivillige der vil lave et ildsjælearbejde omkring motionscenteret. Startkapital til maskiner + indretning. Evt. frivillige instruktører, men det kommer an på om centeret skal have faste træningstider til hold (dette er IKKE grundtanken bag projektet). Lokale ildsjæle. DFI den lokale idrætsforening. Aalborg Kommune teknisk forvaltning. Motionscenteret i Dall Villaby har lavet et lignende center og de bør derfor kontaktes. Se evt. deres hjemmeside her: Spejderne i Ferslev? At centeret bliver brugt. At centeret er mere eller mindre selvkørende. At centret er kendt for ALLE borgere i byen. 7

8 Multihallen, Tandklinikken ved skolen og lokale ildsjæle. Søren Juulsgaard Hoppevænget 45A, Ferslev, 9230 Svenstrup J Telefon: / Gruppe 2 Ferslev MULTIHAL/kulturcenter m. evt. klatrevæg Sund interesse / samlingssted for alle generationer. Udnyttelse af resourser(fælles projekt) Vi starter med klarlægning af hallens nuværende brugere og samarbejder med "web/info" projektet for at give information angående "fri" tid i hallen. Starten kan være en tilbygning til den eksisterende hal, så der kan komme flere lokaler med evt. motionscenter(andet projekt vil gerne lave et motionscenter i Ferslev). Fælles samlingspunkt for byens borgere. Kommunikation mellem enheder opstartes/udbygges (skole/foreninger/borgerforening/kulturcenter/ idrætsforeningen) En repræsentant for samtlige interessergrupper og stor opbakning fra alle borgere Mange brugere i hallen Den kommende repræsentantgruppe som er nævnt i pkt. 6 Jan Hougaard Rasmussen Springbakken 9, 9230 Svenstrup Telefon:

9 3.3 Gruppe 3 Cykelsti fra Ferslev til Dall Villaby Få asfalteret sti fra Ferslev til Dall Villaby, så voksne og børn på sikker vis kan cykle til/fra skole/fritidsaktiviteter til gavn for den almene sundhed og mindskelse af CO2 udslippet. Se pkt. 2. Vil lodsejerne give/sælge jorden? Der skal laves budget Der skal undersøges ansøgings muligheder. Aalborg kommunes tekniske forvaltning, til råd og vejledning. Kontakt ansvarlige fra andre byer. At stien bliver anlagt. Pia kontakter Sønderhold, samt eventuelt andre byer med "nyanlagt" cykelstier for råd og vejledning. Lone vil undersøge tilskuds mulighederne, fra bl.a. EU Flemming kontakter teknisk forvaltning Jørgen kontakter de implicerede lodsejere Sune og Kim vil lave et budget Jonna er vært for vores opfølgningsmøde tirsdag den 28 oktober kl (Hoppevænget 23) Sune Timm Simonsen Nordøstvej 23, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 4 Flere borgere til Ferslev Bedre børnegrundlag for skole, børnehave m.v. Nye grunde mod syd/vest. Nuværende gårde udstykkes. Lodsejere og evt. byggefirma er. 9

10 Ca. 5 huse pr. år.. Borgerforeningen. Peter Rasmussen Hoppevænget 45B 9230 Svenstrup Gruppe 5 Ferslev hjemmeside Information, Talerør, Mødested, Nyheder. Bedre kommunikation og oplysning, øge aktivitetsniveau Økonomi, Nem redigering af hjemmeside. Ildsjæle (iværksætter gruppe), Ansvarlige personer, skal skabe kontakt til interressenter. Skal måles på antal besøgende og indlæg. Iværksættergruppen. Stephan Dahl Galopbakken 41, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 6 Gadekær i Brandammen Vi ønsker bedre udnyttelse af engen og at skabe et hyggeligt miljø/oase omkring branddammen samt benytte brandammen som gadekær. Vi vil gerne etablere oasen med borde og bænke samt evt. grillplads til brug for byens borgere. 10

11 Idéen er at udnytte de grønne områder, forskønne byen samt bedre miljøet i Ferslev. Først og fremmest økonomiske midler og dem ved vi ikke noget om. Vi skal undersøge hvem der ejer jorden, og forhøre os om det er i orden at lave projektet. Så skal vi undersøge om det er muligt at få renset branddammen op. Dernæst skal det undersøges om det er muligt at bruge vandet fra branddammen som gadekær. Vi skal muligvis have fat i en miljøtekniker for at l undersøge, hvad det er for noget vand, der er i branddammen. Vi skal også undersøge hvordan området kan sikres af hensyn til børn og voksne (redningskrans el. lign). Teknisk forvaltning/samråd Syd. At byens borgere vil benytte området jævnligt og vise ansvar for området. Samråd Syd og Aalborg Kommune. Helle Grønbæk Springbakken 17, 9230 Svenstrup Telefon: / Gruppe 7 Natursti Vest for byen Stort åbent let tilgængelidt stisystem som føres ud til åen og videre ud til kilden, der skal være beplantning af div. træer og buske, samt borde og bænke Evt. bålsted / shelters til overnatning som kan benyttes af alle byens borger. At skabe en natursti vest for byen, så byens borger samt skolebørn,dagplejer kan få en god naturoplevelse i udkanten af byen. På længere kunne man fører naturstien videre rundt om Ferslev og til Ellidshøj og Dall Villaby. Der skal søges tilladelse ved kommunen og lodsejer, og laver tegninger mm. Personer med interesse i Ferslev. Det er op til gruppen at vælge aktiviteter & aktivitetsniveau. At 8-10 personer melder sig. At der er afholdt minimum 1 arrangement inden sommer

12 Borgerforeningen. Benny Brandt Springbakken 37, Ferslev, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 8 Aktivitetsudvalg Arbejdsgruppe som kan være igangsætter for sociale aktiviteter i Ferslev. At få et hurtigt og synligt udbytte af visionsværkstedet. Personer med interesse i byen melder sig til aktivitetsgruppen. Det skal byens borger, lodsejer og kommunen. Det kræves div. tilladelse og penge. At byens borger vil anvende dette naturområde, og at skolebørn kan benytte området i naturfag. Byens borger / arbejdsgruppe. Gitte Gregersen Rævedalsvej 6, Ferslev, 230 Svenstrup Telefon: / Gruppe 9 Ferslev Motionsklub Etablere et bredere fællesskab omkring løb, cykling og gåture. Målet er ikke dannelse af en egentlig klub, men udelukkende at skabe et fællesskab omkring motion. Dette vil forhåbentligt bidrage til at få flere borgere i Ferslev til at dyrke motion, da fællesskabet vil øge motivationen til at motionere. Der udover vil der være mulighed for erfaringsudveksling omkring motion. 12

13 Der kræves ikke særlige tiltag eller ressourcer for at projektet kan lykkes. Det kræver en gruppe personer med interesse for motion, der vil fungere som igangsættere og være aktive i den første tid af projektets levetid. Personer med interesse og kendskab til motionering via cykel, løb og gang. At folk møder op til fælles træning og andre arrangementer som måtte udløbe af projektet eks. Fællesspisning. Der nedsættes en gruppe af interesserede, der kan igangsætte projektet. Thomas Mulvad Hoppevænget 34, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 10 Kulturlivet i Ferslev Øge udbuddet af kulturtilbud Socialt samvær i nærområdet Tilbud til voksne i lokalområdet Generationer mødes Gøre Ferslev attraktiv for beboer og tilflyttere. Øge fællesskabet i byen. Kulturelle tilbud til alle aldre. Fysiske rammer skal stå til rådighed. Engagerede ressourcepersoner. Skolen Borgerforeningen Samråd Syd Idé udviklere Opfølgning på idéer 13

14 Gennemføre 3 store arrangementer henover en sæson (september-april) med succes med deltagere. Gennemfører 5 små arrangementer henover en sæson (september-april) med succes med ca. 50 deltagere. At Kulturcentret genåbnes med åbent én ugentlig dag. (19-22) Arbejds- og idé gruppe under Borgerforeningen og Samråd Syd Birgit Søgaard Jensen 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 11 Aktivitetspark At sørge for aktivering af børn/unge i alderen 8-16 år med henblik på udvikling af sociale kompetencer og fokusere på sunde fritidsaktiviteter. En aktivistpark kunne eksempelvis tilbyde: Skaterrampe, BMX, rulleskøjter, basketnet, go-cart bane mm. Udvikle sociale kompetencer og sikre bedre tilknytning til Ferslev. For at udvide tilbudet til de børn/unge som ikke dyrker de gængse tilbud. Frivillige, økonomi, befolkningsgrundlag, området/arealet, fysiske rammer, god strategi. Kommunen, frivillig lokal arbejdskraft, teknisk forvaltning. Der er sikkert andre hjælpemidler, fx i form af økonomisk støtte som vi i dag ikke kender. Når aktivitetsparken er etableret, anvendes flittigt og når den skal udvides. Projektgruppen. Knud Hjorth Hoppevænget 15, Ferslev, 9230 Svenstrup Telefon:

15 3.12 Gruppe 12 Værested for unge Ideen er at lave et tilbud til unge mellem 15 og 20 år på de unges præmisser. De unge skal tilbydes at lave egen ungdomsfest i lokalområdet. De unge skal selv være med til at drive klubben. At få de unge aktiveret og væk fra geadehjørnerne. Eventuel brug af tandlægens bygning. Initiativgruppen skal gennemføre en brugerundersøgelse for at afdække behovet: - har de unge lyst? - har forældrene lyst? De unge, forældrene, ungdomsklubben og skolen. Stor udnyttelse, tilslutning fra de unge og at det kan styres Skole, ungdomsklub og forældrene. Karin Termannsen Nordøstvej 20, Ferslev, 9230 Svenstrup Telefon:

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere