Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo?"

Transkript

1 Idekatalog fra visionsværkstedet Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo? Ferslev Skole Lørdag den 27. september 2008

2 1. oktober 2008 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker og visioner deltagerne ved visions-værkstedet lørdag den 27. september 2008 gjorde sig. Idekataloget refererer alt, hvad der blev nedskrevet, både på vægaviser og udleverede ark, til inspiration år fremover. Referatet vil delvist indgå i den kommende Visionsoplæg. Visionsværkstedet var opdelt i tre hovedfaser som deltagerne skulle igennem. For det første handlede det om en status for Ferslev. Med afsæt i de gode oplevelser og historier blev der sat fokus på lokalområdets ressourcer og styrker. I den efterfølgende fase drejede det sig om visionerne. Deltagerne havde frit spil til at komme med ideer, tanker og visioner for Ferslevs fremtidige udvikling. Endelig sluttede processen med en realitetsfase, hvor visionerne blev prioriteret og konkretiseret. Udviklingsværkstedet frembragte en lang række tanker og visioner, hvoraf 6 overordnede temaoverskrifter blev prioriteret i det videre forløb. Bagest i dette idekatalog findes konkretiseringer af de 6 tema-overskrifter. Det er håbet, at dette katalog kan være med til at fastholde de fælles visioner og med tiden få dem ført ud i livet til glæde for borgerne i Ferslev. Nogle af visionerne påvirker allerede tagne beslutninger eller planlagte aktiviteter. Det er vigtigt, for at visionsværkstedet skal blive en succes, at alle visionerne koordineres med såvel eksisterende aktiviteter som indbyrdes mellem fokusgrupperne. Det er vigtigt nu at få fulgt op på visionerne og få sat handling på. Næste skridt er en aftalt byvandring den 2. november 2008 kl med udgangspunkt i Ferslev Skolegård. Held og lykke ønskes af instruktørerne Jørgen Krogh Hessellund og Ejvind Lassen 2

3 Indhold 1. STATUS FOR FERSLEV 4 2. VISIONERNE FOR FERSLEV 5 3. KONKRETISERING 7 3

4 1. Status for Ferslev I alt deltog ca. 120 i Ferslev Visionsværksted. Alle deltagere blev indledningsvis inddelt i 15 grupper, således at deltagerne blev blandet med hinanden. Som en første opgave blev deltagerne bedt om at udforske følgende tre spørgsmål: Hvorfor bor jeg i Ferslev? Hvad gør Ferslev til et dejligt sted at bo? Hvad er de særlige kendetegn? Spørgsmålene skulle besvares med udgangspunkt i, at svarene skulle fortælles til en mulig tilflytter! Resultatet blev efterfølgende præsenteret i plenum. Instruktøren skrev resultatet op på vægaviser. Ferslev et godt sted at bo Hyggelig bykerne (kampestensgårde) Bybusdrift hver ½ time Den gode skole Skøn natur Poulstrup Sø, frøerne osv. God infrastrukturen Foreningslivet DFI, Spejderne, Linedans Borgerforeningen Flaglauget Attraktive huspriser God størrelse af by - tryghed - overskuelig - bor på landet tæt på by Børnehave god dagplejer Forsamlingshuset Godt stisystem i byen Gode indkøbsmuligheder tæt på! Hallen Godt sammenhold God præst Gode fællesarealer / legepladser Ressourcestærk by Ungdoms- & juniorklub Forskelligartet byggeri / ældreboliger 4

5 2. Visionerne for Ferslev Grupperne blev bedt om at komme med deres tanker, ideer og visioner for, hvordan Ferslev kan gøres til et bedre sted at bo. Resultatet blev samlet op under i alt 7 hovedoverskrifter som var: Skole / hal / forsamlingshuset Infrastruktur Landsbyudvikling Byforskønnelse Fritid Børn og unge Rodekassen alt andet Rodekassen blev dog efterfølgende fordelt mellem de øvrige seks overskrifter. Resultatet af visionsfasen var: Skole / hal / forsamlingshus Bibeholdelse af skole (3 spor) Udbygning af hal sal2 + svømmehal Gang i idrætslivet Aktiviteter for ældre og unge efter skolealderen(idræt) Liv i forsamlingshuset Bedre udlejning og udnyttelse af forsamlingshuset - fællesspisning - høstfest - foredrag Motionscenter Kulturcenter flere aktiviteter for årige Multihal Sportsuge / byfest (foreninger i fællesskab) Kulturværksted (vinsmagning, ølsmagning, træværksted, syning mv.) Infrastruktur Løbe- / cykel- /gangsti med belysning mellem Volsted og Dall Villaby + Svenstrup Stier rundt i naturen (evt. synliggøres på kort) Bedre belysning på stierne - lys på stien om natten Cykel- og gangsti Stisystemer i engen Forbindelse til stisystem i Østerådal Natursti langs Østerådal til Ferslev Ellidshøj Natursti mod Poulstrup Sø og mod Volsted Offentlig transport (gratis) Infotavle (byinfo) Byens egen hjemmeside Byens kalender (byportal) Busforbindelse til Svenstrup / Støvring Bedre busforbindelser om aftenen Letkøb butik eller tilsvarende Hastighedsregulerende tiltag Løbestier Ændring af lokalplan (ændring af byggeri) Fodgænger sikring felter Biltrafik reguleres / omdirigeres (evt. via lokalplan) Omfartsvej til Hadsundvej Omfartsvej Poulstrupvej - Bonderupvej Løbe- /cykelsti til Landsbyudvikling Byen er vokset igennem - mod Mjels - og Rævedalsvej Kulturtilbud (foredrag, musik, drama) Kåret som årets Landsby (3 gange) Hjemmeside / opslagstavle Ferslev.dk (er optaget, men vi finder et andet!) Større befolkningstal Bedre foreningsliv En by i udvikling Tilflytterpakke Revideret lokalplan rydde op (Byvejen) Naturligt samlingspunkt til byens borgere i alle aldre evt. medborgerhus 5

6 Nye boliger / flere typer = tilflytning - varieret nybyggeri ( stk.) - børnevenlige boliger - beskyttede boliger Olle Kolle - storparceller - lejeboliger - parcelhusgrunde Aalborg Fjernvarme Fælles areal ex. til ridehal, mark, have Plejehjem Butik Ingen social boligbyggeri Ferslev en fra vugge til krukke by Skovrejsningen øst for byen fremskyndes Byforskønnelse Nordjyllands mest markante byport Stort åbent tilgængeligt område vest for Hoppevænget Varmeværket er væk eller bliver brugt til noget alternativt Udnytte potentialet i Østerådal Rydde op i ruinen på Ferslev Byvej og ved branddammen Bytorv med pynt / springvan Flagdag Gadekær Oprensning af kilde Små parkområder bænke, borde Naturstier Fritid Ridestier Golfbane Hundeskov Bålplads i engen, shelters, sø Løbe-, gå, cykelklub Dilettant Fitnesscenter Mande hørmested Grillplads med faste grillaftner Cykelklub Udnyttelse af fællesarealer Høstfest Fællesspisning Smugkro (medbragte drikkevarer mm.) Bogbus flyttes til holdeplads ved Kirken Værested for de unge (væk fra gadehjørnerne) evt. åbent værksted mv. Børn og unge Hallen samligningspunkt for børn / unge Gokartbane Aktivitetspark 8-16 Værested for unge Ambulance tjeneste til andres børn Barnepigeordning Kobling af børn & ældre i kulturcenter Bedre legepladser Tema legepladser rundt i byen Endnu større udnyttelse af ungdomsklubben Børne / ældre eftermiddage Faste festaktiviteter for unge Rodekassen alt andet Fælles indkøbscentral Nabohjælp: Indkøb, opsyn, haven Aktivitetsuge Byfest Loppemarkedsdag med fællesspisning Rollemodel for andre Landsbyer By-katalog Juletræsfest Udvikling af DFI også i Ferslev Ansættelse af koordinator til varetagelse af Ferslev interesser Fælles julefrokost 6

7 3. Konkretisering Alle deltagere fordelte sig mellem de 6 hovedoverskrifter. De nye grupper indledte med en prioritering af de mange ideer og dannede efterfølgende en række undergrupper. Nedenfor findes resultatet fra de mange gruppers arbejde. 3.1 Gruppe 1 Lokalt fitness center Vi ønsker et bredere udbud af motionstilbud i Ferslev. Fitness passer til et andet publikum, da det er mere fleksibelt ift. træningstider en de nuværende tilbud gymnastik, håndbold og fodbold. Fitness henvender sig også til en anden målgruppe end de øvrige, dog med overlap. Fitness vil give et socialt løft, da der bliver mulighed for møde mellem alle aldre i byen. Centeret skal være selvkørende med åbenhed under ansvar - de enkelte brugere skal selv kunne komme ind/ud evt. med kodelås? Et sundhedsfremmende løft for borgerne i Ferslev. Bedre motionstilbud til et breder publikum. Socialt samvær borgerne imellem opbygge lokalt netværk. Et lokale på ca m2 kan være i en opvarmet lade ved en lokal landmand? Nybygget multihal (her er Jan Rasmussen kontaktperson, da han er kontaktperson for denne VISIOIO. Hans mail er: Den gamle tandklinik? Et stort frivilligt forarbejde til opbygning. Frivillige der vil lave et ildsjælearbejde omkring motionscenteret. Startkapital til maskiner + indretning. Evt. frivillige instruktører, men det kommer an på om centeret skal have faste træningstider til hold (dette er IKKE grundtanken bag projektet). Lokale ildsjæle. DFI den lokale idrætsforening. Aalborg Kommune teknisk forvaltning. Motionscenteret i Dall Villaby har lavet et lignende center og de bør derfor kontaktes. Se evt. deres hjemmeside her: Spejderne i Ferslev? At centeret bliver brugt. At centeret er mere eller mindre selvkørende. At centret er kendt for ALLE borgere i byen. 7

8 Multihallen, Tandklinikken ved skolen og lokale ildsjæle. Søren Juulsgaard Hoppevænget 45A, Ferslev, 9230 Svenstrup J Telefon: / Gruppe 2 Ferslev MULTIHAL/kulturcenter m. evt. klatrevæg Sund interesse / samlingssted for alle generationer. Udnyttelse af resourser(fælles projekt) Vi starter med klarlægning af hallens nuværende brugere og samarbejder med "web/info" projektet for at give information angående "fri" tid i hallen. Starten kan være en tilbygning til den eksisterende hal, så der kan komme flere lokaler med evt. motionscenter(andet projekt vil gerne lave et motionscenter i Ferslev). Fælles samlingspunkt for byens borgere. Kommunikation mellem enheder opstartes/udbygges (skole/foreninger/borgerforening/kulturcenter/ idrætsforeningen) En repræsentant for samtlige interessergrupper og stor opbakning fra alle borgere Mange brugere i hallen Den kommende repræsentantgruppe som er nævnt i pkt. 6 Jan Hougaard Rasmussen Springbakken 9, 9230 Svenstrup Telefon:

9 3.3 Gruppe 3 Cykelsti fra Ferslev til Dall Villaby Få asfalteret sti fra Ferslev til Dall Villaby, så voksne og børn på sikker vis kan cykle til/fra skole/fritidsaktiviteter til gavn for den almene sundhed og mindskelse af CO2 udslippet. Se pkt. 2. Vil lodsejerne give/sælge jorden? Der skal laves budget Der skal undersøges ansøgings muligheder. Aalborg kommunes tekniske forvaltning, til råd og vejledning. Kontakt ansvarlige fra andre byer. At stien bliver anlagt. Pia kontakter Sønderhold, samt eventuelt andre byer med "nyanlagt" cykelstier for råd og vejledning. Lone vil undersøge tilskuds mulighederne, fra bl.a. EU Flemming kontakter teknisk forvaltning Jørgen kontakter de implicerede lodsejere Sune og Kim vil lave et budget Jonna er vært for vores opfølgningsmøde tirsdag den 28 oktober kl (Hoppevænget 23) Sune Timm Simonsen Nordøstvej 23, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 4 Flere borgere til Ferslev Bedre børnegrundlag for skole, børnehave m.v. Nye grunde mod syd/vest. Nuværende gårde udstykkes. Lodsejere og evt. byggefirma er. 9

10 Ca. 5 huse pr. år.. Borgerforeningen. Peter Rasmussen Hoppevænget 45B 9230 Svenstrup Gruppe 5 Ferslev hjemmeside Information, Talerør, Mødested, Nyheder. Bedre kommunikation og oplysning, øge aktivitetsniveau Økonomi, Nem redigering af hjemmeside. Ildsjæle (iværksætter gruppe), Ansvarlige personer, skal skabe kontakt til interressenter. Skal måles på antal besøgende og indlæg. Iværksættergruppen. Stephan Dahl Galopbakken 41, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 6 Gadekær i Brandammen Vi ønsker bedre udnyttelse af engen og at skabe et hyggeligt miljø/oase omkring branddammen samt benytte brandammen som gadekær. Vi vil gerne etablere oasen med borde og bænke samt evt. grillplads til brug for byens borgere. 10

11 Idéen er at udnytte de grønne områder, forskønne byen samt bedre miljøet i Ferslev. Først og fremmest økonomiske midler og dem ved vi ikke noget om. Vi skal undersøge hvem der ejer jorden, og forhøre os om det er i orden at lave projektet. Så skal vi undersøge om det er muligt at få renset branddammen op. Dernæst skal det undersøges om det er muligt at bruge vandet fra branddammen som gadekær. Vi skal muligvis have fat i en miljøtekniker for at l undersøge, hvad det er for noget vand, der er i branddammen. Vi skal også undersøge hvordan området kan sikres af hensyn til børn og voksne (redningskrans el. lign). Teknisk forvaltning/samråd Syd. At byens borgere vil benytte området jævnligt og vise ansvar for området. Samråd Syd og Aalborg Kommune. Helle Grønbæk Springbakken 17, 9230 Svenstrup Telefon: / Gruppe 7 Natursti Vest for byen Stort åbent let tilgængelidt stisystem som føres ud til åen og videre ud til kilden, der skal være beplantning af div. træer og buske, samt borde og bænke Evt. bålsted / shelters til overnatning som kan benyttes af alle byens borger. At skabe en natursti vest for byen, så byens borger samt skolebørn,dagplejer kan få en god naturoplevelse i udkanten af byen. På længere kunne man fører naturstien videre rundt om Ferslev og til Ellidshøj og Dall Villaby. Der skal søges tilladelse ved kommunen og lodsejer, og laver tegninger mm. Personer med interesse i Ferslev. Det er op til gruppen at vælge aktiviteter & aktivitetsniveau. At 8-10 personer melder sig. At der er afholdt minimum 1 arrangement inden sommer

12 Borgerforeningen. Benny Brandt Springbakken 37, Ferslev, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 8 Aktivitetsudvalg Arbejdsgruppe som kan være igangsætter for sociale aktiviteter i Ferslev. At få et hurtigt og synligt udbytte af visionsværkstedet. Personer med interesse i byen melder sig til aktivitetsgruppen. Det skal byens borger, lodsejer og kommunen. Det kræves div. tilladelse og penge. At byens borger vil anvende dette naturområde, og at skolebørn kan benytte området i naturfag. Byens borger / arbejdsgruppe. Gitte Gregersen Rævedalsvej 6, Ferslev, 230 Svenstrup Telefon: / Gruppe 9 Ferslev Motionsklub Etablere et bredere fællesskab omkring løb, cykling og gåture. Målet er ikke dannelse af en egentlig klub, men udelukkende at skabe et fællesskab omkring motion. Dette vil forhåbentligt bidrage til at få flere borgere i Ferslev til at dyrke motion, da fællesskabet vil øge motivationen til at motionere. Der udover vil der være mulighed for erfaringsudveksling omkring motion. 12

13 Der kræves ikke særlige tiltag eller ressourcer for at projektet kan lykkes. Det kræver en gruppe personer med interesse for motion, der vil fungere som igangsættere og være aktive i den første tid af projektets levetid. Personer med interesse og kendskab til motionering via cykel, løb og gang. At folk møder op til fælles træning og andre arrangementer som måtte udløbe af projektet eks. Fællesspisning. Der nedsættes en gruppe af interesserede, der kan igangsætte projektet. Thomas Mulvad Hoppevænget 34, 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 10 Kulturlivet i Ferslev Øge udbuddet af kulturtilbud Socialt samvær i nærområdet Tilbud til voksne i lokalområdet Generationer mødes Gøre Ferslev attraktiv for beboer og tilflyttere. Øge fællesskabet i byen. Kulturelle tilbud til alle aldre. Fysiske rammer skal stå til rådighed. Engagerede ressourcepersoner. Skolen Borgerforeningen Samråd Syd Idé udviklere Opfølgning på idéer 13

14 Gennemføre 3 store arrangementer henover en sæson (september-april) med succes med deltagere. Gennemfører 5 små arrangementer henover en sæson (september-april) med succes med ca. 50 deltagere. At Kulturcentret genåbnes med åbent én ugentlig dag. (19-22) Arbejds- og idé gruppe under Borgerforeningen og Samråd Syd Birgit Søgaard Jensen 9230 Svenstrup Telefon: Gruppe 11 Aktivitetspark At sørge for aktivering af børn/unge i alderen 8-16 år med henblik på udvikling af sociale kompetencer og fokusere på sunde fritidsaktiviteter. En aktivistpark kunne eksempelvis tilbyde: Skaterrampe, BMX, rulleskøjter, basketnet, go-cart bane mm. Udvikle sociale kompetencer og sikre bedre tilknytning til Ferslev. For at udvide tilbudet til de børn/unge som ikke dyrker de gængse tilbud. Frivillige, økonomi, befolkningsgrundlag, området/arealet, fysiske rammer, god strategi. Kommunen, frivillig lokal arbejdskraft, teknisk forvaltning. Der er sikkert andre hjælpemidler, fx i form af økonomisk støtte som vi i dag ikke kender. Når aktivitetsparken er etableret, anvendes flittigt og når den skal udvides. Projektgruppen. Knud Hjorth Hoppevænget 15, Ferslev, 9230 Svenstrup Telefon:

15 3.12 Gruppe 12 Værested for unge Ideen er at lave et tilbud til unge mellem 15 og 20 år på de unges præmisser. De unge skal tilbydes at lave egen ungdomsfest i lokalområdet. De unge skal selv være med til at drive klubben. At få de unge aktiveret og væk fra geadehjørnerne. Eventuel brug af tandlægens bygning. Initiativgruppen skal gennemføre en brugerundersøgelse for at afdække behovet: - har de unge lyst? - har forældrene lyst? De unge, forældrene, ungdomsklubben og skolen. Stor udnyttelse, tilslutning fra de unge og at det kan styres Skole, ungdomsklub og forældrene. Karin Termannsen Nordøstvej 20, Ferslev, 9230 Svenstrup Telefon:

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Vive og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Vive og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Vive og opland til et bedre sted at bo? Vive Forsamlingshus søndag den 30. oktober 2005 1. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Ajstrup og Lystrup til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Ajstrup og Lystrup til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Ajstrup og Lystrup til et bedre sted at bo? Ajstrupvej 3, Ajstrup søndag den 11. juni 2006 12. juni 2006 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Multihuset, Øster Hurup søndag den 20. november 2005 21. november 2005 Nærværende rapport er et beslutningsreferat

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Visborg og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Visborg og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Visborg og opland til et bedre sted at bo? Børnenes Friskole lørdag den 12. november 2005 14. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Als og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Als og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Als og opland til et bedre sted at bo? Skolens Aula lørdag den 19. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Veddum og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Veddum og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Veddum og opland til et bedre sted at bo? Veddum Klubhus søndag den 11. december 2005 12. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Idekatalog. Bo i Brøndum. - og hva så? fra. fremtidsværkstedet

Idekatalog. Bo i Brøndum. - og hva så? fra. fremtidsværkstedet Idekatalog fra fremtidsværkstedet Bo i Brøndum - og hva så? Brøndum Forsamlingshus Søndag den 26. januar 2003 31. januar 2003 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker og visioner deltagerne

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Idekatalog. Bo i Døstrup. - og hva så? fra. fremtidsværkstedet

Idekatalog. Bo i Døstrup. - og hva så? fra. fremtidsværkstedet Idekatalog fra fremtidsværkstedet Bo i Døstrup - og hva så? Døstrup Forsamlingshus Lørdag den 19. januar 2003 14. januar 2003 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker og visioner deltagerne

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Der er afholdt Borgermøde i... : Vester Nebel Lokalråd Mødedato... D.29.januar 2013 Mødetid... Kl. 19:00 Mødested... Vester Nebel Forsamlingshus Referat udsendt

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013 Dette er opsamlingen på udviklingsmødet afholdt den 11. april 2013 i Døstrup Forsamlingshus. Mødet er en del af projekt Vitale landsbyer med aktive ældre, der er et spændende projekt, som Nordjyske Forsamlings-

Læs mere

Skovlandsprojektet - Skovlandets Lokalråd - Silkeborg Kommune

Skovlandsprojektet - Skovlandets Lokalråd - Silkeborg Kommune Skovlandsprojektet - Skovlandets Lokalråd - Silkeborg Kommune Visionsdagen i Vinding 27. januar 2008 kl. 10-15. arr. Skovlandets Lokalråd og Vinding Landsbyudvalg. Ca. 40 mennesker var mødt op. Heriblandt

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Tapdrup Udviklingsplan 2008-2013

Tapdrup Udviklingsplan 2008-2013 Februar 2008 Tapdrup Udviklingsplan 2008-2013 Indhold Velkommen til Tapdrup Hvilke ressourcer har vi Hvad er vores udviklingsmuligheder Det ønsker vi Det gør vi 2 Velkommen til Tapdrup Tapdrup er en lille

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bord 1 Kan der etableres aktivitetscenter for de ældre på plejecentret, nu hvor det er solgt? Hvad med kroen kunne den blive opkøbt, for eksempel

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Udviklingsplan for Sinding Ørre

Udviklingsplan for Sinding Ørre Notat Udviklingsplan for Sinding Ørre 8. oktober 2010 Råopsamling fra borgermøde 5.10.2010 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af RØDE POST ITS Oprydning Sankt Hans bålplads Støj meget vejstøj For få

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Udviklingsplan. for HØRNING. Hørning og omegns borgerforening

Udviklingsplan. for HØRNING. Hørning og omegns borgerforening Udviklingsplan for HØRNING Hørning og omegns borgerforening 2014 1 Indledning For en by som Hørning er det afgørende, at landsbyerne forbindes med et moderne liv og som et dynamisk område. Dette kræver,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Visionsværksted. Referat & opsamling. Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020

Visionsværksted. Referat & opsamling. Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020 Visionsværksted Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020 Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 31. jan 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes egen udviklingsplan

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Idekatalog. Hva skal vi med Handest, Holmgård og Glenstrup??? fra. fremtidsværkstedet

Idekatalog. Hva skal vi med Handest, Holmgård og Glenstrup??? fra. fremtidsværkstedet Idekatalog fra fremtidsværkstedet Hva skal vi med Handest, Holmgård og Glenstrup??? Søbakkeskolen Lørdag den 18. januar 2003 21. januar 2003 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker og visioner

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv Inspirationsdag Ilskov Kultur- og Idrætsliv - Tilbageblik Inspirationsaftenen i januar 2016 - Nyt fra Ilskov Hallen - Nyt fra Ilskov Gymnastikforening & Ilskov Idrætsforening - Fremtidsplaner Tilbageblik

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

STADIL-VEDERSØ et stærkt sammenhængende lokalsamfund

STADIL-VEDERSØ et stærkt sammenhængende lokalsamfund STADIL-VEDERSØ et stærkt sammenhængende lokalsamfund... har I råd til at undvære det? ET HELT SAMFUND I UDVIKLING I Stadil og Vedersø Sogne er der helhed i børns og voksnes liv. Her kan man bo og have

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere