Visionsværksted i Branderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionsværksted i Branderup"

Transkript

1 Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep et led i udarbejdelse af borgernes egen udviklingsplan for BRANDERUP

2 Så er vi i gang! Processen hen i mod en Borgernes Udviklingsplan for Branderup er begyndt. I flere år har vi været i gang med udvikling af Branderup både det foreningsmæssige og med vores Aktivcenter. Så da der åbnede sig en mulighed for at få en samlet plan for Branderup og opland, slog vi i Lokalrådet til. Vi har brug for overblik og det bliver forhåbentlig godt med et redskab, som vi fremover kan bruge til at koordinere og prioritere. Det gælder om at bygge videre på alle de erfaringer vi har gjort og den virkelighed, der findes heromkring. Den 12. september 2007 blev der afholdt visionsværksted (idéaften). Mange borgere deltog og mange meldte sig til arbejdet i fokusgrupperne. Til januar vil vi stå med en plan, der beskriver Branderup-borgernes forventninger og ønsker til fremtiden. En plan der er skabt af aktive og engagerede borgere. En plan der skal bruges, når der skal planlægges i og omkring byen. En plan der kan synliggøre Branderup og byens ønsker overfor vores nye kommune. Men fokusgruppernes arbejde er også vigtigt i sig selv! Styregruppen for processen er Branderup Lokalråd repræsenteret ved: Valdemar Schultz Kirsten Willadsen Margrethe Stenger Bo Vesterby Ole Post Mie Thomsen Bente Nielsen 32 engagerede mennesker har fordelt sig og vil tænke tanker i forhold til byen og til planen. Men de ideer der opstår i disse grupper har også en kvalitet i sig selv endnu flere spændende initiativer vil se dagens lys. I styregruppen er vi sikre på at processen vil bringe endnu mere liv i Branderup. Fokusgrupperne har plads til flere medlemmer henvend jer blot! Velkommen til arbejdet. Styregruppen / Lokalrådet

3 visionsværksted BRANDERUP 2007 Indledning & baggrund Lokalrådet i Branderup har fået bevilget midler til gennemførelse af et internationalt projekt. De tre øvrige lande i projektet er Holland, Sverige og Irland. En del af midlerne til projektet er blandt andet bevilget til at udarbejde en Borgernes Udviklingsplan for Branderup og omegn. Som led i processen mod borgernes egen udviklingsplan for Branderup by, blev der den 12. september 2007 afholdt et såkaldt Visionsværksted i Aktivcenteret. Denne rapport indeholder et referat med alle tanker og ideer, som deltagerne i udviklingsværkstedet i Branderup gjorde sig. Rapporten refererer, hvad der blev skrevet ned, til inspiration nu og år fremover. Visionsværkstedet frembragte en lang række tanker og visioner, der blev samlet i 6 temaoverskrifter, med henblik på det videre forløb. Endelig blev der nedsat 5 (2 blev slået sammen) arbejdsgrupper, såkaldte Fokusgrupper, der skal arbejde med temaerne. Oversigt over processen med udarbejdelse af Borgernes udviklingsplan Nedsættelse af fokusgrupper Mobilisering Udviklingsværksted Borgermøde Opsamlingsmøder fokusgrupper Planværksted 2 dags forløb Hørings periode Borgermøde Opstartsmøde Data indsamling Nøgletal Fotoopgave Visuel analyse Plan- og lovforhold Du kan finde flere oplysninger om det internationale projekt på Ressourceprofil Visionsværkstedet er arrangeret af Lokalrådet i Branderup med assistance og støtte fra: Landistriktskonsulent Bodil Bertelsen Grobund - Tønder Kommune EU Leader+ Sønderjylland Indenrigs- og sundhedsministeriet Lay-out: Grobund

4

5 visionsværksted BRANDERUP 2007 Fase 1: BRANDERUP - et godt sted at bo Deltagerne fik til opgave at fortælle den gode historie om det at bo i Branderup - de gode oplevelser! Denne øvelse havde til formål at få skabt en bevidsthed omkring værdier, at få skabt fælles ord og billede af hvad det gode liv er og at få skabt en positiv stemning.

6 Derfor er BRANDERUP et dejligt sted at bo! Deltagerne på udviklingsværkstedet havde mange gode ting at fortælle om Branderup by og det at bo og leve i Branderup. På disse sider er mange af de gode historier oplistet i overskriftsform. Fællesskabet Midtpunkt i Sønderjylland Byfesten folk kommer til at kende hinanden Måske kommer der snart et Pizzaria Respekt for hinanden Mangfoldigheden Den dejlige natur Sammenholdet Foreningslivet

7 visionsværksted BRANDERUP 2007 Åbenheden Det er nemt at være tilflytter Den smukke natursti over engene Et dejligt sted Mange aktiviteter især sport Fællesspisning Smuk natur mange stier En rigtig god præst Dejlig kirke

8

9 visionsværksted BRANDERUP 2007 Fase 2: DRØMMEN - Branderup år 2020 Deltagerne blev i denne fase taget med på en tidsrejse frem til 12. september Deltagerne blev bedt om at beskrive 3-6 områder som byen er blevet udviklet indenfor. Deltagerne skulle tænke i nutid: Jeg ser... Jeg ved... Jeg gør...

10 10 Fokusgrupper og det næste skridt Der blev diskuteret og arbejdet energisk ved bordene. Da først man havde vænnet sig til tanken; at tænke tilbage på fremtiden, kom der mange gode ideer på bordet. Deltagerne blev bedt om at samle deres ideer på en såkaldt Vægavis. Alle vægaviser blev hængt op til fælles skue, hvorefter der blev tid til at grupperne præsenterede sine visioner. På de næste sider (side 12 til 15) er præsenteret alle bordenes visioner og ideer for Branderup år Herefter blev de mange ideer forsøgt samlet i nogle overordnede emner, som der efterfølgende skal arbejdes videre med i såkaldte Fokusgrupper. Disse grupper er oplistet på næste side. Pga. mange fællesnævnere blev fokusgrupperne Infrastruktur og Byudvikling og byforskønnelse slået sammen. I alt 32 personer meldte sig frivilligt til at arbejde i Fokusgrupperne. Det er vigtigt i den forbindelse at understrege, at det er grupperne selv, der definerer deres arbejdsområder. Medlemmerne er ikke bundet af de oplistede punkter på næste side. Punkterne skal ses som inspiration til det videre arbejde i fokusgrupperne. Kontaktpersoner i Fokusgrupperne Alle fokusgrupper er åbne for nye medlemmer, dvs. at alle er meget velkomne til at kontakte én af nedenstående kontaktpersoner, såfremt man ønsker at deltage i arbejdet med at gøre Branderup til et endnu bedre sted at bo. Fokusgruppe Byudvikling, infrastruktur & byforskønnelse: Henning Nielsen, tlf: Fokusgruppe Sundhed & trivsel: Mark Cooper, tlf / Fokusgruppe Service & erhverv: Mie Thomsen, tlf Fokusgruppe Natur & rekreative områder: Karina Hybschmann, tlf / Fokusgruppe Skole & uddannelse: Jes Brink, tlf

11 visionsværksted BRANDERUP FOKUSGRUPPERNE OG IDEER TIL ARBEJDSOMRÅDER (..men grupperne bestemmer selv) BYUDVIKLING, INFRASTRUKTUR & BYFORSKØNNELSE Flottere huse - vi hjælper hinanden med vedligehold Byporte og beplantning Kunst & skulpturer Olle-kolle og storparceller Flere tilflyttere Rundkørsel og tunnel til bløde trafikanter Cykelsti Bedre busforbindelser og tilkaldebus/teletaxi Stillegade, rullende fortorv Sportsflyveplads og helikopterplads SUNDHED &TRIVSEL Fodbold-golfbane mellem skolen og JET Svømmehal og friluftsbad Udendørs skøjtebane og skøjtehal Social netværk med støtteforening Besøgsvenneordning Sundhed som tema Foreningssamarbejde Lægehus SERVICE & ERHVERV Indkøbscenteret KOMA og familierestaurent MCKoma Dagscenter for kreative folk - unge og gamle Udbygning af Aktivcenter: Café, biograf, tandtekniker, massør, koncert og teatersal. Turismeudvikling f.eks. vingård, skicenter, vandrehjem og hytter, campingplads, vandland, bowling, Arla som besøgsmejeri, Stursbøl kro i gl. købmandsgård, Møllen som bryggeri med musik og teater, gårdbutikker, snapsebryg, crossbane Center for håndværk, havetraktorudviklingsfirma, dåsesorteringsanlæg NATUR & REKREATIVE OMRÅDER Udbygning af stisystem både lokalt og regionalt Stier til gang, løb, cykling og ridning Æ kleinbahn er blevet til ridesti Udbygning af mølledammen f.eks. med strand og til svømning og roning, Indsø med Danmarks første koloni af Silkehejrer Mere bynært skov med stier. kreativitetslegeplads SKOLE & UDDANNELSE 200 elever i den nye friskole erhvervs- og håndværkslinie (smede og mekaniker uddannelse) fjernundervisning gennem fibernet Skolen udbygget til efterskole Sammenhæng mellem skole, SFO og børnehave

12 12 Koma Turisme Vandland Skihal Skøjtehal Golfbane Camping Hytter Natur Opdæmmet sø Fiskesø Plads for friluftsliv Børn/unge Velfungerende friskole Børnehave, SFO med lange ventelister Efterskole Infrastruktur Koma Cafe Bryggeri MacKoma Tunnel under Klostervej Ældre Bofællesskab, fællesrum, gæsterum Optimisterne En rigtig god skole med passende antal børn Aktivitetscenter med mange aktiviteter Arla større Center for håndværkere Landbrug- gerne store og små Minisupermarked kreativ Pensionisttaxi Rekreative områder med smukke søer Velholdte huse og haver Friluftsbad By-porte v indfaldsveje Golfbane Sportsflyveplads

13 visionsværksted BRANDERUP Stifinder Natur Udvide naturstien Genetablering Mølledam Krolfbane Lys på stien fra Mølleåen Erhverv Skole Købmanden i centrum Økologisk mejeri Stort snøkker-værksted Støtte små lokale virksomheder Stor friskole 200 elever Aktiviteter udbygget Byen Forskønnelse ingen tomme huse Røde roser Skole og uddannelse Velfungerende friskole 150 elever/sfo/børnehave (en rød tråd) 0-8 klasse Erhvervsuddannelse Håndværkeruddannelse Fjernundervisning Smed og mekanikeruddannelse Sundhed og trivsel Multifunktionslegeplads Byen udfordrer og opfordrer til bevægelse Leg for alle aldre Natur Skøjtebane Forretningsliv Vareudbringning Småbutikker Markedsdage Bryggeri Fælles transport Helikoptertransport Kulturliv Netcafe Musik teater Hvis man bo i Branderup er man sikker på lokal kontakt for unge og ældre Overordnet støtteforening

14 14 Visionærerne Sundhedscenter: Lægehus-tandteknik-fitness Service Frisør-købmand med cafe Genbrug+ Hobby plads til camperen Center Biograf koncert og teatersal skøjtebane Infrastruktur Rullende fortove Stillegader fx bus holder v centeret Naturstien forlænges Friskole med mange børn overbygning med 10. klasse + børnehave og SFO Ældreboliger Arla Besøgsmejeri Frem En veletableret skole Stor søgning fra stort opland Cykelsti Handel og erhverv Storcenter/hovedterminal Flere arbejdspladser Erhvervslivet integreret i samfundet /skolen Turist Genskabelse af Mølledammen/skøjtebane Vandmølle åbnes med restauration/bryggeri Genåbning af Kleinbahn Branderup/Haderslev Festival/landsdækkende stævne eller lign. Udbygning af Branderupstien Foreningsliv Videreudvikling af aktivitetscenter Fitnesscenter/ svømmehal Ældrepleje Ældrecenter Kørsel efter behov Ældreaktiviteter

15 visionsværksted BRANDERUP Branderup wellnes by Byfornyelse Beplantning Renovering af huse Skulptur Værested for unge og gamle IT-cafe Cafe i aktivcenter Teater /musikspillested Landsbyferie/vandrehjem Hytter v/ center til overnatning Uddannelse/Kursusvirksomhed Friskole/universitet Turistområde Bowling/kegling Svømmebad Krolfbane Kunstskøjtebane Specialbutik Udvidelse af stierne Biograf Blå gruppe; Livsnyderne Friskole i fremgang/veletableret ( elever) Friluftssvømmehal Terranområde for bueskydning Udbygning af faglokaler Hel hal en ekstra fodboldbane Gamle Købmandsgård er bygget om til: Cafe/udskænkning/gårdhave Ude og indendørs legeplads Stor parkeringsplads Torvedag lørdag (grøntsager, blomster mm) Gl. dags vaffelisbod med hele svineriet Flemming Jensens butik skal flyttes i centrum Dagligvarer kan købes Bager Stier mm. Cykelsti Revslund/Branderup/Rurup Ridesti på Klein-bane/gå ture Møllesø genetableres De fantastiske Aktiviteter Fodboldbane golfbane ml. skole og Jet udlejning Svømmehal Udendørs skøjtebane Dagcenter m. små værksteder både unge og gamle Bent gl. værksted Arbejdspladser Indkøbscenter Friskole Oldekolle m fælleshus Småindustri: mekaniker/autolakering Dåsesorteringsanlæg Byudvikling natur Udbygning af stisystem søanlæg, skov m shelters Storpaceller m sø og udsigt Gode busforbindelser

16 16 Borgernes egen udviklingsplan for Branderup Borgerne har på eget initiativ søgt midler til udviklingen af Borgernes Udviklingsplan for Branderup. Planen er borgernes bud, visioner, mål og handlingsforslag til hvordan man sikrer den bedste mulige fremtid for byen og lokalområdet. I forbindelse med udviklingsplanen blev der den 12. september 2007 afholdt et Visionsværksted. Denne rapport indholder referat og opsamling af de mange gode ideer og visioner fra Visionsværkstedet. Fokusgrupperne har plads til flere medlemmer henvend jer blot! Fokusgruppe: Byudvikling, infrastruktur & byforskønnelse: Henning Nielsen, tlf: Sundhed & trivsel: Mark Cooper, tlf / Service & erhverv: Mie Thomsen, tlf Natur & rekreative områder: Karina Hybschmann, tlf / Skole & uddannelse: Jes Brink, tlf

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling 2012-2022 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune - vi har tilbud og aktiviteter for alle!

Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune - vi har tilbud og aktiviteter for alle! Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune - vi har tilbud og aktiviteter for alle! Velkommen Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune! Du sidder nu med en velkomstfolder, der er lavet af Tønder

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udgiver: Gislev Lokalråd Redaktion og tekst: Ebbe Andersen Finn Hviid Ove Møller Tekst Gislev Kirke: Mette Sauerberg Kilder: Beboere i Gislev Sogn Virksomheder i Gislev

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 25. ÅRGANG 1. UDGAVE APRIL 2012 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Oplag: 375 Forside: Motiv fra Branderupstien tegnet af Birthe

Læs mere

Vitten Udviklingsplan 2012

Vitten Udviklingsplan 2012 Vitten Udviklingsplan 2012 Indhold Vitten Forord Lidt om Vitten Borgernes Vitten Vittens beliggenhed Vittens historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vitten Bybeskrivelse

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere