Store Klint, pavillon og hotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Klint, pavillon og hotel"

Transkript

1 Side 1 af 6 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Store Klint, pavillon og hotel Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 13 Store Klint, pavillon og hotel Udsnit og dele December 2004 Erica Heyckendorff, Berings Tegnestue Kort over bebygget struktur Input: terrænformer - rumdefinerende elementer - homogene forløb - grænser - fixpunkter - kig Topografisk undersøgelse Input: topografiske forhold - udnyttede landskabstræk - byprofil/silhuet - grænse mellem byrum og land - grænse til vand Pavillon- og hotelområdet ligger som en stor lysning i skoven. En dyb kløft ved vejen, lige før man kommer helt ind til pladsen, giver oplevelsen af at befinde sig på et plateau, en hylde i landskabet. Hele pladsen er terrasseret, men den store åbenhed lader rumligheder flyde indover hinanden, trods forskellige planer. Set fra nordvest ligger området lidt højere end vejen, set fra sydvest skal et dybt foranliggende område passeres, før de højtliggende, næsten skjulte (af træer) bygninger nås. Historisk analyse Input: Historisk byplan - matrikelstruktur - byudviklingsområder - funktionelt bymønster - gadestruktur -byrumsenheder Pavillonen på Store Klint, i dag Møns Klint Cafeteria, og Hotel Store Klint afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Pavillon og hotel var udflugtsmål og feriested for mønboere og borgerskabet i Danmark og i udlandet. Sporene fra turismens historie ses i bygningernes ydre og indre, selv om ombygninger slører billedet.

2 Side 2 af 6 Pavillonen har identitet som traktørsted og er symbol for mange mønboere og gæster fra de gamle Maribo og Præstø Amter, som var på deres årlige udflugt i hestevogn med madkurv, parat til at købe drikkevarer på Pavillonen på Store Klint. Hver for sig gjorde mange landmænd det samme og mødtes på klinten en gang om året. Hotel Store Klint bevarede sin funktion til år i 90 år husede hotellet borgerskabet på ferie. Hotellet bærer stadig præg af sine funktioner som hotel: værelserne ligger på række, opholdsstue og havestue er intakt for ikke at tale om køkkenet i underetagen. Køkkenet forsynede i mange år gæsterne på hotellet, i Salen og i pavillonen med middage. Udvendigt ses rester af det engelske haveanlæg mod klinten, hvor gæsterne kunne hvile sig på de hvide skagensbænke efter ture langs klinten. Hotel Store Klint er sårbart for ændringer, fordi det er ophørt som hotel og nu venter på nye funktioner. Imens kan fortællinger om kulturmiljøet være med til at give nye turister og borgere oplevelse af hotellets identitet og symbolværdi, som hotellet har det for egnens nu gamle piger, som tjente som unge på hotellet, før de drog videre ud i verdenen som enepiger på gårdene på landet. Bygningshistorie: Såvel Pavillonen på Store Klint som Hotel Store Klint har haft forgængere med hver deres historie. Pavillonen: Før pavillonen opførtes i 1895 var der en ruf på stedet, sandsynligvis opført i midten af 1800tallet og nedrevet i begyndelsen af 1890eme. Bygherre og ejer var Knud Jensen, kaldet Store Knud. Ruf og moslysthus fungerede som traktørsted med beværtning af klintebesøgende. Gæsterne kunne nyde drikkevarer som øl, vand og kaffe. Pavillonen på Store Klint blev opført Bygherre: Hotelejer R.B. Christensen, Stege. Tegning: Tømrermester L. Henriksen, Stege. Pavillon i stil med skovpavillon, bygget i bindingsværk. Pavillonen bestod af en sal med restaurant og et lokale, som blev brugt til køkkenfunktioner. I de senere år tjente køkkenet på hotellet som køkken også for pavillonen. Der var servering udenfor, langs østsiden af pavillonen mod Store Klint. I 1926 kom der veranda til mod øst og syd, uden om salen, og lokale med bar mod nord. Der var servering i salen, kaldet restauranten, og baren mod nord. I 1930erne kom der toiletter til og i 1942 glasveranda. l 1969 ombyggedes Pavillonen med en tilbygning med ydervæg i mur mod nord og vest, og indgang fra nord. Der blev taget hul i salens væg mod nord med gang mellem salen og cafeteriadisken. Forandringerne blev udført af bygmester John Jørgensen, Magleby, og murermester Finn Moestrup Andersen,

3 Side 3 af 6 Stege, i samarbejde med overskovfoged Helgesen. Klintholm Gods blev der lagt nyt tag af tagpap. Stilen var i stil med tidens, 1960ernes, sportshalsbyggeri på landet. Fra 1969 fungerede pavillonen som restaurant med servering i salen og som cafeteria med disk til selvbetjening. Gæsterne til cafeteriaet satte sig indendørs i glasverandaen og udendørs på terrassen mod nord. Den nye funktion afspejledes i navneændringen: Møns Klint Cafeteria. Møns Klint Cafeteria fungerer stadig som restaurant med servering og som cafeteria med selvbetjening. Den oprindelige pavillon er bevaret i sin grundlæggende form fra 1895 til i dag. Pavillonen forblev bag tilbygningen ved ombygningen i Der er ikke siden foretaget væsentlige ombygninger eller ændringer af Møns Klint Cafeteria. Derfor gemmer pavillonen sig i dag bag verandaen og cafeteriadelen. Hotellet: Før Hotel Store Klint opførtes i 1910, var der et tidligere Hotel Store Klint. Det blev tegnet og opført i år 1900, muligvis af samme tømrermester, L. Henriksen, Stege, som opførte pavillonen. Hotellet blev placeret i retning mod Freuchens Pynt, i flugt med Pavillonen på Store Klint Det byggedes i bindingsværk som Pavillonen på Store Klint. Bygningen skulle have rummet 20 værelser, læsestue. spisestue m. v. Køkkenet på Pavillonen på Store Klint har skullet fungere som køkken for hotellet. Hotellet var væk før opførelsen af det nuværende Hotel Store Klint i Bygherre var RB. Christensen og sønnerne H.C.R. Christensen og R.B. Christensen. Hotellet blev bygget i herregårdsstil, som parafrase over herregårdshovedbygning. Bygningen er grundmuret, der var stue, 1. og 2. sal og havestue mod syd med trappe ned til grunden. Der var terrasse på 1. og 2. sal mod syd. Indgangen var fra et dørparti mod øst og mod nord. Der indrettedes have mod øst i engelsk havestil, og der var stier mellem hotellet og pavillonen til brug for personale og liggende gæster, som spiste i pavillonen. Bygningen fungerede som hotel i sommerhalvåret for hotelgæster og bolig for personalet, som boede i værelser på 2.sa1. Bygningsmæssige ændringer: Trappen fra havestuen mod syd ned til grunden var væk før Nyt eternittag i 1969, som bestod af asbestcementbølgeplader ved C.C. Scavenius. Nye franske døre på 2.sal med skårne indhak i taget samt brandtrappe ved Skov - og Naturstyrelsen. Indendørsrenovering ved forpagter Per Villum Petersen. Hotel Store Klint vedblev at fungere som hotel med periodevise ophold i hoteldriften på grund af uafklarede forhold i driften.

4 Side 4 af 6 Hotel Store Klint er som helhed bevaret i sin oprindelige form fra 1910 til i dag. Rummene er delt op som før, og døre og vinduer er i det store og hele originale. Udenomsarealerne: Arealerne omkring pavillonen og hotellet omfatter pladsen foran Pavillonen med kiosk, udstillinger og legeplads. Der er faciliteter til gæster i form af parkeringspladser og toiletbygning. Den nuværende kiosk har haft en forgænger, som lå oppe ved Pavillonen på Store Klint. Stilen mindede om en pavillon. Kiosken solgte souvenirs, postkort og vandrestokke. Kiosken var væk, før den nuværende kiosk blev bygget. Den nuværende kiosk blev opført i 1962 ved C.C. Scavenius. Friluftscafeteria: Der blev indrettet et friluftscafeteria i 1962 på pladsen med bevilling fra Det fungerede til og med 1968, hvor pavillonen blev omdannet til cafeteria. Forpagter Jytte Nielsen fortsatte med at sælge øl og vand om sommeren på pladsen for at imødekomme behovet for nem adgang til drikkevarer. Pladsen: Den nuværende legeplads ligger ved pladsen., som tidligere b1ev brugt som mødested, f.eks. pinsemorgen af lokale. Godsejer C.C. Scavenius indrettede forlystelser for børn og voksne. I 1960eme var der ponyridning for børn. I blev pladsen afgravet til nuværende niveau, og i 1969 var der dyrepark med aber og papegøjer og geder, som børn kunne lege med. I 1970, 1972 indrettedes Tivoli og spilleland med enarmede tyveknægte. Der blev indrettet legeplads med legeredskaber. Efter 1972 flyttede C.C. Scavenius forlystelserne væk fra pladsen igen på grund af støjgener for hotellet. Pladsen fungerer stadig som opholdssted med legeplads, læskure, picnicborde og udstillinger. Godsejer C.C. Scavenius indrettede udstillinger i 1964 ved pladsen i et par montrer. Udstillingerne fortalte om arkæologien på Møns Klint. Senere kom geologien til. Udstillingerne fungerer stadig, selvom de i dag fremtræder noget nedslidte. Faciliteter: Publikum har haft adgang til faciliteter i form af toiletmuligheder og drikkevand, siden Pavillonen på Store Klint blev opført. Skov- og Naturstyrelsen har ladet en ny toiletbygning opføre. Parkeringsarealer: Det har været muligt at stille sit køretøj ved Pavillonen på Store Klint, ligesom der har været parkeringsmulighed for hotellets gæster ved Hotel Store Klint fra begyndelsen i Godsejer C. C. Scavenius indførte beta1ingsprincippet for adgang til

5 Side 5 af 6 klinten, skoven og forlystelserne på Store Klint ved indkørslerne til skoven og opførte billethuse. Staten videreførte godsejer C.C. Scavenius's betalingsprincipper og opsatte billetautomat i 1982 til betaling af parkeringsafgift. Det er rimeligvis det eneste sted i Danmark, hvor der betales for adgang til Naturværdier i Statens eje. Arkitektonisk iagttagelse/skitsering, samt vurdering Input: målforhold - rumlige relationer - åbninger - stigninger - grænser - retninger - bygningselementer - belægninger Samspil mellem topografi og byrum - fixpunkter - homogene forløb - rumligt artikulerede brud og forskelle - reminiscenser af historiske strukturer og bygninger - sammenstød mellem historiske lag - anbefalinger Når man ankommer til publikumsfaciliteterne ved Store Klint er det cafeteriaets store typer på gavlen, der dominerer. Her tales med store bogstaver. Mere diskret ligger hotellet: fra vejen skimtes det kun - først når man nærmer sig, træder det frem på sin bakke. Man synes at træde ind i fortiden, og fra denne side har også pavillonen en helt anden fremtoning - sin oprindelige efter verandaen kom til. Hotel Store Klint er en parafrase over en herregård og ligger mægtigt på toppen af klinten med udsigt fra værelserne over Østersøen. Men de nære omgivelser, pladsen, er der ikke gjort meget ved, desværre. Naturen er overvældende - eller rettere kunne være det, selv fra pladsen, hvis beplantningen blev reguleret ud mod havet. En smal sti fra pladsen, op over terrænet, fører op til en smal passage langs pavillonen, hvor man kommer helt tæt på verandafacaden og gennem ruden aner det egentlige hus inden for; verandaen er som spændt ud fra dette holdepunkt.

6 Side 6 af 6 Indenfor i Salen er vægmalerier af Møns Klint, øverst oppe langs loftet, borde og stole, og på væggene billeder af Kong Frederik og Dronning Ingrid som unge. Der er en autenticitet i Pavillonen, som får os til at tro på, at lige om lidt kommer en tjener klædt i kjole og hvidt ind, svingende med bakke og glas. Form og funktion er bevaret som fra 1895, hvor Pavillonen på Store Klint blev opført. Godt nok er der bygget en overdækket veranda i stedet for den åbne veranda, men toiletter og døre og rumfordeling er den samme som for over 100 år siden. De sent tilføjede bygningsdele mod udearealerne er til gengæld ikke romantik: her er man i en verden af forbrug og nydelsesmidler af mere kontant art end frisk luft - eller måske netop: en kop kaffe i friluftscafeteriaet. Tiden er 1960-erne. Udearealerne overskues fra terrassen og står på en vinterdag som et stort tomt område - sikkert uretfærdigt. En opdeling, også i højden (træer/levende hegn), så både de mange og de få kunne føle sig tilpas, kunne overvejes. Samme forhold gælder de kolossale parkeringsarealer, hvor trærækker til opdeling og rumstrukturering i høj grad savnes. Stedet er af kulturhistoriske grunde enestående på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Der er få pavilloner tilbage i Danmark, som er så ægte i sit udtryk og miljø som Pavillonen på Store Klint. Til sidetop Udskriv denne side Til oversigt

Møns Klint som udflugtsmål. 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier

Møns Klint som udflugtsmål. 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier Kulturmiljø Landskab Tema Tid Emne Møns Klint som udflugtsmål Kyst og Nor Rekreation 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier Kulturmiljøets hovedtræk Kulturmiljøets hovedtræk er det varierede

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

Foreløbigt tryk af 5. december 2005

Foreløbigt tryk af 5. december 2005 Møn Kulturarvsatlas. Forslag til kortlægningsemner. Foreløbigt tryk af 5. december 2005 Tidsepoker til KIP- skema tilpasset udviklingen på Møn. Baggrund for inddeling: Oldtid: Højbyggernes æra Overalt

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN Indhold: Smørager. Stuehus. Lungholm Gods. Konvertering og Restaurering. Hørbygaard. Konvertering. Formens Betydning. Artikel, Arkitektur DK. SMØRAGER 2 Smørager Nyt

Læs mere

Chedworth en romersk villa i England af Torben Retbøll

Chedworth en romersk villa i England af Torben Retbøll Chedworth er navnet på en romersk villa i England. Britannien var en romersk provins i næsten 400 år, fra invasionen under kejser Claudius i 43 til den officielle afslutning under kejser Honorius i 410.

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune Stevns Kommuneatlas Byer og bygninger 00 Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune FORORD Interessen for vore byer og bygninger er stor over alt i Danmark. Det gælder de gamle

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Helhedsplan 2009. - Christiansfeld en levende by

Helhedsplan 2009. - Christiansfeld en levende by Helhedsplan 2009 - Christiansfeld en levende by Helhedsplan 2009 - Christiansfeld en levende by September 2008 - februar 2009 Udarbejdet af: GBL Gruppen for By & Landskabsplanlægning for Christiansfeld

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

Skovshoved. et bymiljø

Skovshoved. et bymiljø Skovshoved et bymiljø Åbne grønne friarealer. 2 indledning Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes

Læs mere

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen 2011 SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet,

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Carlsberg 3.4 3.4 CARLSBERG, Glyptoteket, Videnskabernes Selskabs Bygning samt Bryggergården Stedet Kulturmiljøet omfatter alle Carlsbergs produktions-,

Læs mere

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 EN GLORVÆRDIG FORTID HAR DEN EN FREMTID? Vi er allerede godt på vej... INTRODUKTION Fredensborg Store Kro har en lang og spændende historie bag sig lige siden dets opførelse

Læs mere

Perspektivplan Kongens Have

Perspektivplan Kongens Have Perspektivplan Kongens Have Juni 2007 Forord Forord Slots- og Ejendomsstyrelsen (i det følgende kaldet SES) har ansvaret for en stor del af de mest betydningsfulde danske slotte, palæer og haver. Det er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG 2004 2 Kære grundejer! Vi har fornøjelsen at levere jer Grundejerforeningen Bramsnæsvig s blad! Bladet er gratis og vil udkomme én gang årligt, til alle vest for Ejby Strandvej.

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Formandens forord. Forhåbentlig kan de alle inspirere nye ildsjæle til at planlægge nye faciliteter, som kan akkumulere nye aktiviteter.

Formandens forord. Forhåbentlig kan de alle inspirere nye ildsjæle til at planlægge nye faciliteter, som kan akkumulere nye aktiviteter. ÅRSBERETNING 2007 02 Formandens forord Nye faciliteter kan skabe nye aktiviteter. Dette er en vigtig grundsætning for Lokale- og Anlægsfondens arbejde, selv om den kan lyde som en næsten banal selvfølgelighed:

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007 Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger Januar 2007 Indhold Forord 5 1 Markedspotentialet for nostalgi og kulturarv 7 1.1 Turisterne går efter kulturarven 7 1.2 Vor tids forbruger

Læs mere

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01.05.2015 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt

Læs mere